Pregled propisa za kandidate – Kembridž ispiti

Ko sve može da polaže Cambridge English ispit?

 • Ispite mogu polagati osobe svih uzrasta, rase, pola, nacionalnosti ili religijske pripadnosti. Štaviše, iako su namenjeni pre svega osobama kojima engleski jezik nije maternji, jezička ograničenja ne važe, pa ispit mogu polagati i izvorni govornici engleskog jezika.

Registracija za ispit

 • Za polaganje ispita se morate prijaviti preko zvaničnog ispitnog centra. Vaš ugovor je sa centrom i ispitne troškove plaćate centru.
 • Neki ispiti dostupni su više od jednom mesečno. Ne postoji ograničenje u pogledu toga koliko puta mesečno možete polagati ispit; datumi ispita su fiksirani, a centar odlučuje koje će datume izabrati za svoje kandidate.
 • Svi delovi ispita polažu se u okviru jednog ispitnog roka.
 • Nije dozvoljeno polagati neke delove ispita u jednom ispitnom roku, a ostale u drugom.
 • Ukoliko ste se prijavili za jedan ispitni rok, ne možete polagati isti ispit u drugom ispitnom roku ili ispit drugog nivoa u istom ispitnom roku.

Posebne potrebe

 • Cambridge English Language Assessment se uvek trudi da izađe u susret kandidatima sa posebnim potrebama (na primer, dodatno vreme ili prilagođeni ispiti)
 • Obavestite centar što pre o potrebi za posebnim uslovima, s obzirom na to da centar mora obavestiti Cambridge English Language Assessment 8-12 nedelja pre ispita (u zavisnosti od toga šta je potrebno i koji je ispit u pitanju). Neki ispiti zahtevaju prijavu za posebne uslove i do 3 meseca pre ispita.

Polaganje ispita

 • Centar će Vam dati informaciju u vezi sa tim kada i gde se održava ispit. Dođite na vreme i ponesite grafitne i hemijske olovke, i ostale materijale potrebne za polaganje ispita.
 • Na polaganje morate poneti originalan, važeći identifikacioni dokument (na primer, lična karta ili pasoš). Ukoliko ne posedujete ovakav dokument, morate obavestiti centar pre nego što se prijavite na ispit. Ukoliko imate 17 ili manje godina, od centra dobijate Identifikacioni formular za kandidate (Candidate Identification form) koji morate popuniti pre ispita i poneti sa sobom na ispit. Univerzitetski identifikacioni dokument možete iskoristiti u ove svrhe jedino ako ste iz zemlje u kojoj ne postoje obavezni nacionalni identifikacioni dokumenti i pod uslovom da je univerzitet izvršio temeljne provere pre nego što Vam je izdao dokument. Ukoliko sa sobom ne ponesete Vaš identifikacioni dokument ili Identifikacion formular za kandidate, neće Vam biti dozvoljeno da polažete ispit i neće Vam biti izdati rezultati.
 • Od centra dobijate Obaveštenje za kandidate (Notice to candidates) u kome su navedena pravila ponašanja tokom ispita. Ovo Obaveštenje morate pročitati pažljivo. Ukoliko ne budete sledili uputstva, bićete sprečeni da polažete ispit, ili Vam rezultati neće biti izdati.
 • Elektronski uređaji, poput mobilnih telefona, digitalnih aparata za snimanje, mp3 čitača, foto-aparaai, itd, nisu dozvoljeni u ispitnoj prostoriji tokom čitavog trajanja ispita.
 • Upotreba uvredljivog, grubog ili rasističkog rečnika prilikom davanja odgovora neće biti tolerisana. U slučaju da ocenjivač nađe ovakav rečnik među Vašim odgovorima, Vaš test neće biti ocenjen ili Vam rezultati neće biti izdati. Odluka Cambridge English Language Assessment-a u vezi sa ovom tačkom je konačna.
 • Bićete zamoljeni da popunite Obrazac za davanje informacija za kandidate (Candidate Information Sheet). Cambridge English Language Assessment koristi informacije dobijene od Vas kao deo programa usmerenog na istraživanje i razvoj u cilju unapređivanja kvaliteta ispita. Ove informacije su poverljive, a obrasci anonimni.
 • Može se desiti da budete zamoljeni da popunite kraći ’’probni test’’. Cambridge English Language Assessment koristi informacije dobijene ovim testom kao deo programa za kontrolu kvaliteta. Ovaj ’’probni test’’ neće uticati na Vaše rezultate na ispitu.
 • Može se desiti i da Cambridge English Language Assessment odluči da snimi Vaš usmeni ispit, koji tako postaje deo procedura za proveru kontrole kvaliteta.
 • Ukoliko polažete neki od sledećih ispita: Cambridge English: Preliminary, Cambridge English: First, Cambridge English: Advanced, Cambridge English: Proficiency, Cambridge English: Business Certificates, Cambridge English: Legal, Cambridge English: Financial, bićete fotografisani na dan ispita, što predstavlja dodatnu meru provere Vašeg identiteta. Lista ispita za koje je neophodno fotografisanje podložna je promeni. Ukoliko polažete Cambridge English: Key ispit, potrebno je da saopštite centru da li želite da budete fotografisani na dan ispita, kako bi Vam fotografisanje uopšte bilo ponuđeno. Vi, ili Vaš roditelj ili staratelj, morate dati pristanak za fotografisanje. Ukoliko je fotografisanje na dan ispita obavezno, neće Vam biti dozvoljeno da polažete ispit bez prethodno dobijene dozvole za fotografisanje koju dajete Vi ili Vaš roditelj ili staratelj. Ova fotografija neće biti izložena nigde osim na sajtu za verifikaciju rezultata www.cambridgeenglish.org/verifiers, a od toga sa kim podelite Vaš broj kandidata i tajni broj zavisi ko će imati pristup fotografiji. Za više informacija, obratite se Vašem centru.
 • Ukoliko se ne osećate dobro za vreme ispita, ili smatrate da ste na neki način oštećeni, odmah saopštite to supervizoru. Ako bude bilo potrebe, centar će prijaviti Vašu situaciju Cambridge English Language Assessment-u, koji onda donosi odluku o tome na koji način je Vaša situacija uticala na rezultate.
 • Ukoliko zbog bolesti niste u mogućnosti da polažete ispit za koji ste se prijavili, deo novca Vam može biti vraćen. Za refundaciju je potrebno da dostavite odgovarajuće medicinsko uverenje.

Nakon ispita

 • Cambridge English Language Assessment ne može biti odgovoran za gubitak ispitnih materijala prilikom transporta od centra i/ili mesta na kome se održava ispit do Kembridža.
 • Za neke ispite rezultati će biti dostupni na Results Online sajtu u naznačenom vremenskom okviru. Vaš centar će Vam obezbediti pristup ovom sajtu. Za druge ispite, rezultati će biti poslati Vašem centru, koji će Vam potom proslediti ove rezultate. U izuzetnim okolnostima, Cambridge English Language Assessment zadržava pravo na izmenu rezultata.
 • Cambridge English Language Assessment zadržava pravo da ne izda rezultate onim kandidatima koji odbiju da se fotografišu za ispit za koji je fotografisanje obavezno, ili kandidatima koji ne poštuju pravila i propise, ili da poništi rezultate ukoliko postoji sumnja u njihovu validnost.
 • Ukoliko prekršite naša pravila i propise tokom neke od komponenata ispita, može se desiti da Vam rezultati ispita ne budu izdati.
 • Ukoliko smatrate da je rezultat koji ste ostvarili netačan, odmah kontaktirajte Vaš centar koji će Vas uputiti u dalje procedure vezane za pitanja i pritužbe i odgovarajuće takse. Informacije o tome možete naći i na www.cambridgeenglish.org.
 • Cambridge English Language Assessment Vam neće dati povratne informacije o tome kako ste uradili pojedinačna pitanja. Sve neophodne informacije dobićete putem Izjave o Rezultatima.

Sertifikati

 • Ukoliko ste položili ispit, sertifikat dobijate otprilike 4 nedelje nakon objavljivanja rezultata (u slučaju polaganja papir-olovka verzije ispita). Ukoliko ste ispit polagali na računaru, sertifikat dobijate otprilike 2 nedelje nakon objavljivanja rezultata. Sertifikati koji nisu preuzeti uništavaju se nakon godinu dana.
 • Vaš Cambridge English Language Assessment sertifikat je važan dokument koji ima brojne bezbednosne funkcije. U slučaju da izgubite sertifikat i morate opravdati svoje rezultate, možete zahtevati izdavanje Izjave o Sertifikaciji, koja predstavlja zvaničnu potvrdu Vaših rezultata. Ova usluga se dodatno naplaćuje. Formular za izdavanje Izjave o Sertifikaciji se nalazi na sajtu www.cambridgeenglish.org.

Autorska prava

 • Autorska prava za sva ispitna pitanja i materijale pripadaju Cambridge English Language Assessment-u. Nije dozvoljeno iznositi listove sa pitanjima, beleške ili bilo koji drugi ispitni materijal van ispitne prostorije.
 • Cambridge English Language Assessment ne dozvoljava kandidatima, školama ili centrima uvid u odgovore kandidata, niti u bilo šta drugo što je kandidat pisao tokom ispita.
 • Cambridge English Language Assessment neće vratiti popunjene ispitne materijale ni Vama, ni Vašoj školi, niti Vašem centru.

Čuvanje podataka

 • Cambridge English Language Assessment poštuje zakone Velike Britanije o čuvanju podataka, a od centara se zahteva da se pridržavaju lokalnih zakona o čuvanju i privatnosti podataka. Vaši podaci se čuvaju na sigurnom mestu tokom ograničenog vremenskog perioda. Međutim, informacije koje su potrebne za potvrdu rezultata čuvaju se neograničeno dugo.
 • Cambridge English Language Assessment će koristiti Vaše lične podatke isključivo za potrebe ispita, osim u situaciji kada se informacije koje pružite koriste kako biste bili kontaktirani u marketinške svrhe, kada će Vam biti ponuđen i izbor u vezi sa tim da li želite da budete kontaktirani u ove svrhe ili ne.
 • Informacije koje pružite prilikom prijave na ispit biće upotrebljene prilikom administriranja ispita, u svrhe provere kvaliteta od strane Cambridge English Language Assessment-a, zatim prilikom istraživačkih i razvojnih aktivnosti, kao i kako bismo Vas obavestili o ostalim proizvodima i uslugama koje nudi Cambridge English Language Assessment.
 • Ono što uradite na ispitu, uključujući pismene i usmene delove (u slučaju da se snimaju), biće iskorišćeno prilikom ocenjivanja Vašeg postignuća, kao i prilikom kontrole kvaliteta od strane Cambridge English Language Assessment-a, zatim prilikom istraživačkih i razvojnih aktivnosti, a neki delovi ispita, u anonimnoj formi, mogu postati deo zvaničnog pripremnog materijala. Ovo uključuje aktivnosti unutar Univerziteta u Kembridžu, poput aktivnosti koje sprovodi Cambridge University Press.
 • Vaša Izjava o Rezultatima biće dostupna Vašem centru, i ukoliko ste tako naznačili, Vašem pripremnom centru, kao i trećem licu koje možete autorizovati da vidi Vaše rezultate u cilju verifikacije.
 • Ukoliko ste optuženi ili ste pod istragom za zloupotrebu, Vaši lični detalji i detalji istrage mogu biti podeljeni sa trećim licem. Na primer, ako informacije o rezultatima ispita želite da iskoristite u svrhe dobijanja imigracione vize, verovatno ćemo morati da podelimo ove informacije sa odgovarajućom imigracionom službom.

Pregled propisa za kandidatePDF

Spisak gradova u kojima održavamo Kembridž ispite

Pravila polaganja Kembridž ispiti Uputstva za kandidate - Kembridž ispiti Propisi za kandidate - Kembridž ispiti Na dan ispita - Kembridž ispiti Najčešća pitanja - Kembridž ispiti

 

Popusti na cene Kembridž ispita za državne i privatne škole

Pripremna nastava za Kembridž ispite - Ispit za profesore

Kembridž Sertifikati - Za profesore

NEWSLETTER
 
ISKUSTVA KORISNIKA
Beograd - Slavica:

Završila sam kurs rumunskog jezika kod vas, ekipa vam je super, profesori odlični a cene pristupačne. Pozdrav iz Beograda

Beograd - Miloš:

Pohadam kurs norveškog jezika online. Prezadovoljan sam jer škola prati sve moderne trendove. Mogu da organizujem svoje vreme kako hoću, učim i pohađam nastavu od kuće i ne gubim vreme na prevoz po gradu. Odlični ste, samo tako nastavite.

Beograd - Milica:

Dugo sam tražila najbolju ponudu u pogledu kvaliteta i cene za kurs nemačkog jezika, na kraju sam se odlučila za vas i nisam pogrešila!

Čukarica - Svetlana:

Počela sam da učim albanski jezik u vašoj školi, prezadovoljna sam uslugom i profesorima. Pozdrav za sve

Palilula - Ana:

Uspešno sam završila kurs švedskog jezika i pronašla posao gde je poznavanje ovog jezika bilo presudno. Hvala Vam puno ljudi

Voždovac - Siniša:

Završio sam kurs makedonskog jezika. Oduševljen sam organizacijom škole. Nastaviću sa časovima kod vas!

Novi Beograd - Aleksandar:

Pohađala sam kurs arapski jezik. Svima preporucujem vašu školu jer je najbolja!

Rakovica - Radovan:

Poznavanje bugarskog jezika mi je bilo potrebno na poslu. Posle vašeg kursa uspesno saradujem sa svim kolegama iz Bugarske. Hvala vam puno

Savski venac - Lena:

Prošle godine sam završila kurs poljskog jezika. Jako sam zadovljna svime sto sam naučila kod vas.

Stari grad - Djuro:

Upisao sam kurs ceškog jezika kod vas po preporuci prijatelja. Rekao je da ste najbolji u šta sam se i sam uverio. Pozdrav

Vračar - Olivera:

Mogu sa sigurnošću da tvrdim da ste najbolja škola u Srbiji. I ranije sam učila engleski jezik u drugim školama ali sam uvek bila nezadovoljna. Samo ste vi ispunili sva moja očekivanja u nivou znanja, profesionalnosti i prijatnosti zaposlenih. Samo tako nastavite!!!

Zemun - Ljiljana:

Završavam kurs portugalskog jezika. Jako sam zadovoljna, upisacu kurs i španskog!!!

Zvezdara - Marko:

Pre dve godine sam završio kurs danskog jezika. Još uvek ga puno koristim i dobro znam. Svu zahvalnost dugujem vama. Pozdrav najboljoj ekipi!

Barajevo - Jovana:

Drugarica i ja smo krenule na časove francuskog jezika kod vas. Puno nam pomaže za školu jer prati školsko gradivo.

Grocka - Nikola:

Poslao sam sina da uči ruski jezik kod vas. Zadovoljan je on, zadovoljan sam i ja!

Lazarevac - Milanka:

Naucila sam grčki jezik i sada uspešno radim letnje sezone u Grčkoj! Hvala i pozdrav

Mladenovac - Zoran:

Pohađao sam časove slovačkog jezika kod vas. Izuzetno sam zadovoljan znanjem koje sam stekao!

Obrenovac - Kristina:

Brat i ja smo upisali kurs holandskog jezika, učimo jezik online na naše veliko zadovoljstvo. Drago nam je da postoje ovako moderne škole i u Srbiji!

Sopot - Mirjana:

Završila sam kurs japanskog jezika. Bilo je divno iskustvo! Hvala vam punoooo

Surčin - Nemanja:

Trenutno pohađam kurs italijanskog jezika, prezadovoljan sam saradnjom sa vašom školom.

Novi Beograd - Lenka:

Uspešno sam završila kurs srpskog jezika, mnogo mi se dopada i sada dobro govorim. Hvala Akademiji Oxford!!!

Čukarica - Žarko:

Akademija Oxford je najbolja škola!!! Završio sam kurs turskog jezika kod vas! SAMO NAPRED! ODLIČNI STE!

Palilula - Milena:

Mogu samo da kazem da ste najbolji! Ja sam završila kurs kineskog jezika i mogu svima da vas preporučim!

Voždovac - Rajko i Suzana:

Našu ćerku smo upisali na kurs engleskog jezika sa 5 godina. Stekla je odličnu osnovu za školu i jako smo zadovoljni, zato ćemo nastaviti saradnju sa vama i dalje!! Pozdrav!

Zvezdara - Rade:

Upisao sam latinski jezik i mnogo mi je pomogao pri spremanju ispita na Farmaciji. Hvala Akademiji što sam upisao treću godinu!!!!

Slavija - Kosta:

Pohađam časove madjarskog jezika, sve pohvale za profesore i sve zaposlene!!

Palilula - Nataša:

Završila sam kurs ukrajinskog jezika u vašoj akademiji, najbolji ste. I po kvalitetu i po ceni!!!

Voždovac - Igor:

Krenuo sam na časove nemačkog jezika, sve pohvale za organizaciju nastave i predavače.

Novi Beograd - Ivana:

Prošle godine sam završila kurs norveškog jezika u vašoj školi. Svima vas preporučujem jer ste najbolji.

Čukarica - Mateja:

Krenula sam na kurs francuskog jezika, za sad sam prezadovoljna. Samo tako nastavite.

Novi Beograd - Bilja:

Završavam kurs švedskog jezika koji mi je bio potreban zbog posla, zadovoljna sam znanjem koje sam stekla u vašoj školi.

Obrenovac - Jelena:

Krenula sam na kurs norveškog jezika. Vaša škola je najbolja. Prezadovoljna sam!!!

Rakovica - Darko:

Pohađam online časove grčkog jezika. Super ste!!

Voždovac - Ena:

Upisala sam sa drugaricom kurs nemačkog jezika, koji nam je bio potreban zbog škole. Obe smo jako zadovoljne i nastavljamo dalje sa vama!

Novi Beograd - Anatol:

Završio sam kurs srpskog jezika prošle godine i samo da vas pohvalim da ste najbolji!

Zemun - Branka:

Pozdrav svima u Akademiji Oxford! Završila sam kod vas kurs italijanskog jezika i jako sam zadovoljna svime sto sam naučila.

Vračar - Katarina:

Po preporuci koleginice sam upisala sina u vašu školu na kurs nemačkog jezika. Svakog dana sve više zna, jako je zadovoljan i srećan a sa njim i ja. Svuda vas pominjem i preporučujem.

Stari grad - Dušan:

Uspesno sam savladao francuski jezik kod vas na kursu. Pun pozdrava za sve!