Uputstva za kandidate - Kembridž ispiti

Pred pismene delove ispita

Na mesto održavanja ispita dođite najmanje 30 minuta pre zakazanog početka.

Obavezno ponesite validni identifikacioni dokument koji ste iskoristili za prijavu ispita (lična karta, pasoš, itd.). Ukoliko sa sobom nemate svoj identifikacioni dokument, polaganje ispita Vam neće biti dozvoljeno. Umesto identifikacionong dokumenta, maloletni kandidati moraju sa sobom imati prethodno popunjeni identifikacioni obrazac.

Po dolasku na mesto ispita, pratite oznake koje će Vas odvesti do prostorije u kojoj se održava ispit. Sačekajte ispred dok Vas ispitivač ne obavesti da možete ući.

Zapamtite broj svoje prijave (Confirmation of Entry), s obzirom na to da ćete na osnovu tog broja znati u kojoj prostoriji polažete ispit i za kojim stolom sedite.


Pri ulasku u ispitnu prostoriju

Sve nedozvoljene predmete (elektronske uređaje, rečnike, torbe, sveske, itd.) predajte ispitivaču, koji će ih odložiti na za to predviđeno mesto.

Mobilni telefoni i ostali elektronski uređaji moraju biti isključeni i predati ispitivaču koji će ih odložiti na sigurno mesto izvan ispitne prostorije. Nije dovoljno izabrati opciju ’’vibracija’’ ili ’’nečujno’’.

Isključite i sve alarme i/ili podsetnike, ukoliko ste ih eventualno postavili na svom satu ili nekom drugom elektronskom uređaju.

Mobilne telefone, tablet uređaje i ostalu elektronsku opremu nije dozvoljeno koristiti tokom čitavog trajanja ispita, uključujući i pauze između ispitnih komponenti.

Upotreba mobilnih telefona ili drugih elektronskih uređaja za vreme ispita smatra se zloupotrebom i najstrože je zabranjena.

Tokom pismenih delova ispita (PBT – paper-based test)

Nije dozvoljeno konzumirati cigarete, hranu ili piće (osim vode u providnoj plastičnoj flaši).

Ne smete koristiti nedozvoljene predmete (mobilni telefon, rečnik, itd.), pričati ili prepisivati. U suprotnom, bićete diskvalifikovani sa ispita.

Na stolu ne sme ostati ništa osim hemijske olovke, grafitne olovke, gumice, identifikacionog dokumenta i flaše vode.

Pre početka samog ispita, popunićete Candidate Information Sheet.

Ispitivač proverava Vaš identifikacioni dokument pre početka svake komponente; dokument mora biti na Vašem stolu tokom celog ispita.

Ispitivač će Vam podeliti listove sa ispitnim pitanjima, kao i listove za odgovore i papire za beleške ukoliko to ispit predviđa. Ne počinjite ispit dok Vam ispitivač ne naznači da je vreme za početak.

Proverite da li je Vaše ime ispravno napisano na listu za odgovore; ukoliko nije, odmah obavestite ispitivača.

Pažljivo pratite uputsva ispitivača, i pitajte ukoliko Vam nešto nije jasno. Ukoliko iz bilo kog razloga ne postupate prema uputstvu, možete biti diskvalifikovani.

Uputstva će biti prezentovana i na listovima sa pitanjima i listovima za odgovore koje dobijate za svaku komponentu.

Ispitivač će Vas obavestiti da li je pojedine komponente ispita neophodno raditi grafitnom ili hemijskom olovkom.

Svoje odgovore upisujte na list za odgovore. Odgovore možete upisivati i na listove sa ispitnim pitanjima, ali vodite računa da prepišete sve odgovore na list za odgovore do kraja date ispitne komponente.

Ukoliko tokom ispita imate pitanje ili želite da prijavite problem, obavestite ispitivača.

Ispitnu prostoriju možete nakratko napustiti u pratnji ispitivača bilo kada tokom ispita (npr. da biste otišli u toalet), osim u poslednjih 10 minuta. Tokom komponente Slušanje, ispitnu prostoriju nije dozvoljeno napuštati.

U slučaju da morate u toalet, obavestite ispitivača. Iz bezbednosnih razloga neko od osoblja mora Vas otpratiti tamo. Takođe, vreme potrošeno na odlazak u toalet Vam neće biti nadoknađeno u vidu produženja vremena za rad – svi kandidati završavaju ispit u isto vreme.

Ukoliko se tokom ispita desi da doživite ometanje koje nije pod Vašom kontrolom a koje može uticati na Vaše rezultate (npr. bude Vam loše ili zbog buke u prostoriji niste u stanju da čujete CD zapis tokom komponente Slušanje), odmah se obratite ispitivaču, koji će preduzeti neophodne korake.

Ispitivač će Vas obavestiti kada do kraja pojedine komponente ostane 10, odnosno 5 minuta, osim u slučaju komponente Slušanje, kada ćete sva neophodna uputstva dobiti sa CD zapisa.

Po isteku vremena predviđenog za rad, ispitivač će Vam reći da spustite olovke i prekinete s radom.

Tokom pismenih delova ispita (CBT – computer-based test)

Nije dozvoljeno konzumirati cigarete, hranu ili piće (osim vode u providnoj plastičnoj flaši).

Ne smete koristiti nedozvoljene predmete (mobilni telefon, rečnik, itd.), pričati ili prepisivati. U suprotnom, bićete diskvalifikovani sa ispita.

Na stolu ne sme ostati ništa osim hemijske olovke, grafitne olovke, gumice, prozirne flaše vode, maramica, kutije leka (ukoliko Vam je neophodno) i identifikacionog dokumenta.

Ispitivač proverava Vaš identifikacioni dokument pre početka svake komponente; dokument mora biti na Vašem stolu tokom celog ispita.

Ulogujte se pomoću Vašeg prijavnog broja i lozinke koju ste dobili uz detalje vezane za prijavu. Ukoliko imate problema da se ulogujete, odmah obavestite ispitivača.

Proverite da li su Vaše ime, datum rođenja i prijavni broj ispisani na ekranu ispravni; ukoliko nisu, odmah obavestite ispitivača.

Pre početka samog ispita, popunićete Candidate Information Sheet, koji će Vam se pojaviti na ekranu.

Pažljivo pratite uputsva ispitivača, i pitajte ukoliko Vam nešto nije jasno. Ukoliko iz bilo kog razloga ne postupate prema uputstvu, možete biti diskvalifikovani.

Uputstva će biti prezentovana i na ekranu pred početak svake komponente.

Sve komponente ispita radite na istom računaru, osim u slučaju tehničkih poteškoća, kada će Vam ispitivač obezbediti ispravan računar.

Po završetku svake komponente, računar će prikazati poruku ’’Test ended’’. Vaši odgovori će se potom obrađivati 30-ak sekundi, nakon čega će se pojaviti prozor za prijavu na sledeću ispitnu komponentu. Nemojte se prijavljivati dok Vam ispitivač ne kaže.

Kada vreme predviđeno za rad na određenoj komponenti ispita istekne, test će automatski biti prekinut. Ukoliko završite rad pre isteka vremena, kliknite na taster ’’HIDE’’ i obavestite ispitivača.

Nemojte isključivati ili ponovo pokretati računar ni u jednom trenutku pre, za vreme, ili nakon završetka testa.

Ukoliko tokom ispita imate pitanje ili želite da prijavite problem, obavestite ispitivača.

Ispitnu prostoriju možete nakratko napustiti u pratnji ispitivača bilo kada tokom ispita (npr. da biste otišli u toalet), osim u poslednjih 10 minuta. Tokom komponente Slušanje, ispitnu prostoriju nije dozvoljeno napuštati.

U slučaju da morate u toalet, obavestite ispitivača. Iz bezbednosnih razloga neko od osoblja mora Vas otpratiti tamo. Takođe, vreme potrošeno na odlazak u toalet Vam neće biti nadoknađeno u vidu produženja vremena za rad – svi kandidati završavaju ispit u isto vreme.

Ukoliko se tokom ispita desi da doživite ometanje koje nije pod Vašom kontrolom a koje može uticati na Vaše rezultate (npr. bude Vam loše ili zbog buke u prostoriji niste u stanju da čujete CD zapis tokom komponente Slušanje), odmah se obratite ispitivaču, koji će preduzeti neophodne korake.

Računarski softver će Vas obavestiti kada do kraja ispitne komponente ostane 10, odnosno 5 minuta.

Nakon pismenog ispita

Ukoliko ste završili rad na ispitnim pitanjima pre isteka vremena predviđenog za rad, možete napustiti prostoriju samo ako je do kraja ostalo više od 10 minuta. U poslednjih 10 minuta izlazak iz ispitne prostorije nije dozvoljen.

Pre nego što napustite svoje mesto nakon završetka ispita, ispitivač će pokupiti Vašu lozinku (CBT), i listove sa ispitnim pitanjima i listove za odgovore (PBT), kao i papire koje ste eventualno koristili za pisanje beleški.

Proverite da li ste poneli sve svoje stvari. Posebno obratite pažnju da sačuvate Potvrdu o prijavi u kojoj se nalaze instrukcije za pristup rezultatima.

Usmeni ispit

Na ispit dođite najmanje 15 minuta pre zakazanog početka. Nemojte kasniti.

Obavezno ponesite validni identifikacioni dokument koji ste iskoristili za prijavu ispita. Supervizor će proveriti Vaš identitet po dolasku i proveriti da li se Vaše ime nalazi u registru kandidata.

Sve dok ne dođe red na Vas, morate biti tihi kako ne biste ometali ostale kandidate pri polaganju ispita.

Za ispite za koje je to predviđeno, bićete fotografisani pre ulaska u prostoriju za polaganje ispita.

Supervizor će Vam dati list za ocenjivanje koji ne smete gužvati, savijati ili na njemu pisati. Proverite da li je Vaše ime ispravno napisano, i ako jeste, predajte ga ispitivaču po ulasku u ispitnu prostoriju. Ukoliko nije, odmah obavestite supervizora.

Kada dođe red na Vas, supervizor će Vas ispratiti do prostorije u kojoj se održava ispit.

Isključite mobilni telefon i/ili ostale elektronske uređaje i predajte ih ispitivaču. Ispitivač će ih odložiti na za to predviđeno mesto izvan ispitne prostorije.

Vaš identifikacioni dokument će još jednom biti proveren neposredno pre nego što uđete u ispitnu prostoriju.

Kada završite s ispitom, nemojte pričati s kandidatima koji čekaju da budu ispitani.

Ispit se polaže u parovima; parovi su utvrđeni rasporedom koji Vam saopštava ispitivač. Ukoliko je broj prijavljenih kandidata neparan, poslednji ispit tog dana polažu istovremeno tri kandidata.

Novi parovi formiraju se u slučajevima kašnjenja ili odustajanja prijavljenih kandidata.

Preuzmite uputstva za kandidatePDF

Spisak gradova u kojima održavamo Kembridž ispite

Pravila polaganja Kembridž ispiti Uputstva za kandidate - Kembridž ispiti Propisi za kandidate - Kembridž ispiti Na dan ispita - Kembridž ispiti Najčešća pitanja - Kembridž ispiti

 

Popusti na cene Kembridž ispita za državne i privatne škole

Pripremna nastava za Kembridž ispite - Ispit za profesore

Kembridž Sertifikati - Za profesore

NEWSLETTER
 
ISKUSTVA KORISNIKA
Beograd - Slavica:

Završila sam kurs rumunskog jezika kod vas, ekipa vam je super, profesori odlični a cene pristupačne. Pozdrav iz Beograda

Beograd - Miloš:

Pohadam kurs norveškog jezika online. Prezadovoljan sam jer škola prati sve moderne trendove. Mogu da organizujem svoje vreme kako hoću, učim i pohađam nastavu od kuće i ne gubim vreme na prevoz po gradu. Odlični ste, samo tako nastavite.

Beograd - Milica:

Dugo sam tražila najbolju ponudu u pogledu kvaliteta i cene za kurs nemačkog jezika, na kraju sam se odlučila za vas i nisam pogrešila!

Čukarica - Svetlana:

Počela sam da učim albanski jezik u vašoj školi, prezadovoljna sam uslugom i profesorima. Pozdrav za sve

Palilula - Ana:

Uspešno sam završila kurs švedskog jezika i pronašla posao gde je poznavanje ovog jezika bilo presudno. Hvala Vam puno ljudi

Voždovac - Siniša:

Završio sam kurs makedonskog jezika. Oduševljen sam organizacijom škole. Nastaviću sa časovima kod vas!

Novi Beograd - Aleksandar:

Pohađala sam kurs arapski jezik. Svima preporucujem vašu školu jer je najbolja!

Rakovica - Radovan:

Poznavanje bugarskog jezika mi je bilo potrebno na poslu. Posle vašeg kursa uspesno saradujem sa svim kolegama iz Bugarske. Hvala vam puno

Savski venac - Lena:

Prošle godine sam završila kurs poljskog jezika. Jako sam zadovljna svime sto sam naučila kod vas.

Stari grad - Djuro:

Upisao sam kurs ceškog jezika kod vas po preporuci prijatelja. Rekao je da ste najbolji u šta sam se i sam uverio. Pozdrav

Vračar - Olivera:

Mogu sa sigurnošću da tvrdim da ste najbolja škola u Srbiji. I ranije sam učila engleski jezik u drugim školama ali sam uvek bila nezadovoljna. Samo ste vi ispunili sva moja očekivanja u nivou znanja, profesionalnosti i prijatnosti zaposlenih. Samo tako nastavite!!!

Zemun - Ljiljana:

Završavam kurs portugalskog jezika. Jako sam zadovoljna, upisacu kurs i španskog!!!

Zvezdara - Marko:

Pre dve godine sam završio kurs danskog jezika. Još uvek ga puno koristim i dobro znam. Svu zahvalnost dugujem vama. Pozdrav najboljoj ekipi!

Barajevo - Jovana:

Drugarica i ja smo krenule na časove francuskog jezika kod vas. Puno nam pomaže za školu jer prati školsko gradivo.

Grocka - Nikola:

Poslao sam sina da uči ruski jezik kod vas. Zadovoljan je on, zadovoljan sam i ja!

Lazarevac - Milanka:

Naucila sam grčki jezik i sada uspešno radim letnje sezone u Grčkoj! Hvala i pozdrav

Mladenovac - Zoran:

Pohađao sam časove slovačkog jezika kod vas. Izuzetno sam zadovoljan znanjem koje sam stekao!

Obrenovac - Kristina:

Brat i ja smo upisali kurs holandskog jezika, učimo jezik online na naše veliko zadovoljstvo. Drago nam je da postoje ovako moderne škole i u Srbiji!

Sopot - Mirjana:

Završila sam kurs japanskog jezika. Bilo je divno iskustvo! Hvala vam punoooo

Surčin - Nemanja:

Trenutno pohađam kurs italijanskog jezika, prezadovoljan sam saradnjom sa vašom školom.

Novi Beograd - Lenka:

Uspešno sam završila kurs srpskog jezika, mnogo mi se dopada i sada dobro govorim. Hvala Akademiji Oxford!!!

Čukarica - Žarko:

Akademija Oxford je najbolja škola!!! Završio sam kurs turskog jezika kod vas! SAMO NAPRED! ODLIČNI STE!

Palilula - Milena:

Mogu samo da kazem da ste najbolji! Ja sam završila kurs kineskog jezika i mogu svima da vas preporučim!

Voždovac - Rajko i Suzana:

Našu ćerku smo upisali na kurs engleskog jezika sa 5 godina. Stekla je odličnu osnovu za školu i jako smo zadovoljni, zato ćemo nastaviti saradnju sa vama i dalje!! Pozdrav!

Zvezdara - Rade:

Upisao sam latinski jezik i mnogo mi je pomogao pri spremanju ispita na Farmaciji. Hvala Akademiji što sam upisao treću godinu!!!!

Slavija - Kosta:

Pohađam časove madjarskog jezika, sve pohvale za profesore i sve zaposlene!!

Palilula - Nataša:

Završila sam kurs ukrajinskog jezika u vašoj akademiji, najbolji ste. I po kvalitetu i po ceni!!!

Voždovac - Igor:

Krenuo sam na časove nemačkog jezika, sve pohvale za organizaciju nastave i predavače.

Novi Beograd - Ivana:

Prošle godine sam završila kurs norveškog jezika u vašoj školi. Svima vas preporučujem jer ste najbolji.

Čukarica - Mateja:

Krenula sam na kurs francuskog jezika, za sad sam prezadovoljna. Samo tako nastavite.

Novi Beograd - Bilja:

Završavam kurs švedskog jezika koji mi je bio potreban zbog posla, zadovoljna sam znanjem koje sam stekla u vašoj školi.

Obrenovac - Jelena:

Krenula sam na kurs norveškog jezika. Vaša škola je najbolja. Prezadovoljna sam!!!

Rakovica - Darko:

Pohađam online časove grčkog jezika. Super ste!!

Voždovac - Ena:

Upisala sam sa drugaricom kurs nemačkog jezika, koji nam je bio potreban zbog škole. Obe smo jako zadovoljne i nastavljamo dalje sa vama!

Novi Beograd - Anatol:

Završio sam kurs srpskog jezika prošle godine i samo da vas pohvalim da ste najbolji!

Zemun - Branka:

Pozdrav svima u Akademiji Oxford! Završila sam kod vas kurs italijanskog jezika i jako sam zadovoljna svime sto sam naučila.

Vračar - Katarina:

Po preporuci koleginice sam upisala sina u vašu školu na kurs nemačkog jezika. Svakog dana sve više zna, jako je zadovoljan i srećan a sa njim i ja. Svuda vas pominjem i preporučujem.

Stari grad - Dušan:

Uspesno sam savladao francuski jezik kod vas na kursu. Pun pozdrava za sve!