A1 Movers Kembridž ispit

A1 Movers Kembridž ispit

Kembridž ispit koji je namenjen kandidatima uzrasta između 9 i 10 godina je A1 Movers (Cambridge English: A1 Movers), a Akademija Oxford kao zvanično ovlašćeni centar za Kembridž ispite od 01.04.2016. godine ga sprovodi na preko 20 lokacija u našoj zemlji, odnosno u svakom gradu u kome postoji naša poslovnica.

A1 Movers ispit je drugi u nizu koji je namenjen najmlađim polaznicima i usklađen je sa pravilima zajedničkog evropskog referentnog okvira za jezike, odnosno CEFR-a (The Common European Framework of Reference for Languages), tako da odgovara početnom A1 nivou, prema ovom okviru.

Kembridž ispiti koji su namenjeni najmlađim kandidatima su apsolutno prilagođeni i njihovom nivou znanja i uzrastu, a sertifikati koje deca dobijaju su priznati na međunarodnom nivou. Ova grupa ispita je specifična, jer nema kandidata koji ga neće položiti u klasičnom smislu te reči, uzevši u obzir da se na njima ne ističe da li je neko položio ili nije. Zapravo, na sertifikatu se precizno navodi koliko je Kembridž grbova, odnosno “štitova” kandidat osvojio, čime se jasno i roditeljima kandidata i profesorima kod kojih pohađa kurs engleskog jezika daje do znanja da li je dete i u kolikoj meri savladalo određene oblasti. Samim tim što nijedan kandidat na sertifikatu ne dobija ocenu da nije položio, deci se daje i dodatni motiv da nastave sa učenjem ovog jezika, kako bi unapredili svoja znanja, te kada ispune uslov da polažu jedan od ispita za starije, imaju mogućnost i da steknu, takođe zvaničan Kembridž sertifikat o poznavanju engleskog jezika određenog nivoa.


Koje oblasti su predmet provere u okviru A1 Movers ispita?

Kembridž ispit koji je namenjen mlađim polaznicima se takođe, kao i mnogi drugi ovakvi ispiti sastoji iz tačno određenih oblasti provere, tačnije njih četiri. U okviru A1 Movers ispita se proverava oblast slušanja, odnosno pisanja i čitanja, te konverzacije, a prema pravilima CEFR-a ovaj nivo znanja odgovara A1 nivou, odnosno početnom nivou znanja jezika.

Da bi deca koja imaju između 9 i 10 godina mogla da polažu ovaj ispit moraju da ispune osnovni uslov, to jest da iza sebe imaju 175 sati učenja engleskog jezika. Uzevši u obzir da Akademija Oxford kao ovlašćeni Kembridž test centar organizuje i školu engleskog jezika za decu, to neće predstavljati nikakav problem.

U okviru kursa engleskog jezika za decu, koji školarci mogu pohađati u jednoj od naših brojnih poslovnica smeštenih u gradovima širom Srbije, oni uče sve ono što će im biti potrebno da sa uspehom savladaju i A1 Movers ispit. Tako da se od mališana koji polažu ovaj ispit očekuje da mogu da u pisanom obliku dopune rečenice sa nekoliko reči (jednom do tri), te da u potpunosti razumeju instrukcije za koje se koriste jednostavnije reči, uzevši u obzir da je ovde reč o početnom nivou učenja jezika, te da znaju potpuno samostalno da dopune kraći iskaz ili belešku i to onim rečima koje se primarno odnose na podatke o vremenu, mestima ili određenim datumima. Takođe se od đaka očekuje da znaju da odgovaraju na osnovna, jednostavna pitanja o ličnom životu, a u smislu da ne samo da mogu da se predstave, već i da jednostavnim rečima govore o svojim aktivnostima, školi, drugovima i ostalim uobičajenim, svakodnevnim temama.Cilj koji škola engleskog jezika za decu Akademije Oxford ima je da deluje pedagoški, ohrabrujuće i da svojim pristupom predavanjima motiviše mlađe polaznike na učenje engleskog jezika. Probuditi znatiželju za novim saznanjima i podstaknuti želju da se obrađeno gradivo vežba i obnavlja sastavni je deo našeg plana rada. Na našim časovima se govori jezik koji se uči, odnosno, deca će biti u prilici da kroz niz zanimljivih aktivnosti izgovaraju reči koje su do datog momenta savladala. Kako vreme bude odmicalo deca će i sama primetiti da se njihov vokabular proširio, što će i njihovi roditelji moći lako da uoče, jer je sasvim očekivano da dete u tom uzrastu jasno pokaže u nekim uobičajenim situacijama da zna da imenuje određeni predmet, da zna koji je dan u nedelji, koliko je sati i slično, naravno na engleskom jeziku.

Kako je koncipiran A1 Movers ispit?

Ispit za proveru znanja engleskog jezika A1 nivoa prema pravilima CEFR-a je maksimalno prilagođen ne samo znanjima kandidata, već i njihovim interesovanjima, ali i uzrastu, te se sastoji od provere sve četiri uobičajene oblasti, odnosno slušanja, čitanja, pisanja i konverzacijskih veština.

A1 Movers ispit traje oko sat vremena, a najpre se proverava oblast slušanja za koju je namenjeno 25 minuta, zatim zajedno oblasti čitanja i pisanja i to ukupno 30 minuta. Oblast konverzacije podrazumeva proveru u trajanju od oko 5 do 7 minuta.

Provera oblasti slušanja sastoji se od ukupno 5 zadataka, a u okviru prvog dela iz dijaloga koji kandidati slušaju, najpre saznaju imena osoba koje su prikazane na slikama i koja su njihova zanimanja. Po završetku slušanja materijala, deca imaju zadatak da spoje imena koja se nalaze uz tu sliku sa konkretnim likovima na njoj, a na osnovu informacija koje su dobili, to jest na osnovu zanimanja kojima se oni bave. Sledi slušanje još jednog, kraćeg dijaloga, te đaci imaju zadatak da nakon pažljivog slušanja u kraćim rečenicama koje su im date dopišu zahtevanu reč koja nedostaje. U skladu sa audio materijalom koji zatim slušaju, kandidati treba da spoje dane u nedelji sa ilustracijama aktivnosti. Pretposlednji zadatak tokom provere oblasti slušanje podrazumeva da deca najpre slušaju nekoliko kraćih dijaloga i to obično njih pet. Zatim imaju zadatak da od tri slike, koliko im je ponuđeno pronađu upravo onu koja u potpunosti odgovara odslušanom dijalogu. U petom, odnosno poslednjem zadatku u ovoj oblasti treba da slušaju instrukcije koje dobijaju sa snimka i da na osnovu njih predmete koji su dati na većoj slici najpre oboje navedenom bojom, a potom i da ih nacrtaju ili zapišu njihov naziv na engleskom jeziku.Provera oblasti čitanje i pisanje, koju čini 6 zadataka, traje ukupno pola sata. U prvom zadatku kandidati treba najpre da spoje slike predmeta, koje se nalaze sa jedne strane, sa objašnjenjima koja se odnose na njih, a zatim treba da ispod objašnjenja predmeta napišu i njegov tačan naziv na engleskom jeziku. U narednom zadatku treba da napišu Yes ili No, u zavisnosti od toga da li je neka tvrdnja koja je vezana uz određenu sliku tačna ili netačna. Ispitivači zatim čitaju kandidatima dijalog, a oni potom treba da od ponuđena tri odgovora izaberu onaj koji se podudara sa pročitanim. U četvrtom delu provere oblasti pisanje i čitanje se u datom tekstu nalaze prazna polja. Reči koje nedostaju su ilustrovane i zapisane, a deca treba da prepoznaju koja reč gde pripada i tačno je prepišu, te da odaberu naslov koji najviše odgovara pročitanom, od ponuđene tri mogućnosti. Sledeći zadatak podrazumeva slikovne ilustracije priče, a kandidati treba da dopune rečenice o svakoj od njih, sa po jednom do tri reči, što će im biti potpuno jasno iz konteksta. Poslednji deo provere ove oblasti A1 Movers Kembridž ispita je popunjavanje praznih polja u tekstu, a date su tri opcije, te đaci imaju zadatak da odaberu onu koja je tačna i da je prepišu bez greške.

Četiri zadatka se stavlja pred kandidate prilikom provere umeća konverzacije, a na samom početku se dete kratko predstavlja. Zatim ispitivač pita dete da objasni razlike između dve slike koje mu pokazuje, kao i da imenuje one pojmove koji se razlikuju. Ispitivač dalje opisuje prvu sliku koja označava početak priče, a gledajući sledeće slike u nizu dete treba da ispriča ostatak priče. Sledeći zadatak je da prepozna koja od četiri slike je drugačija i da objasni u čemu je razlika, s tim da ispitivač četiri puta ponavlja ovaj segment i u poslednjem delu provere ove oblasti dete treba da odgovori na pitanja koja mu ispitivač postavlja, a koja su vezana za svakodnevne aktivnosti, prijatelje, školu i slične, uobičajene teme.

Sistem bodovanja za A1 Movers ispit

Kembridž ispiti namenjeni uzrastu dece do 12 godina tako su koncipirani da nagrađuju njihovu želju za učenjem engleskog jezika, pa samim tim ne postoje ni neuspeli pokušaji, odnosno kandidati koji ne polože ovaj ispit. Tačnije, svako dete koje polaže A1 Movers ispit dobija priznanje o postignutom rezultatu.

Najviše se može dobiti 5 poena ili ”štitova”, to jest grbova Kembridža u okviru jedne oblasti provere. Broj osvojenih poena po oblasti provere, tačnije veštini koja je predmet provere, odnosno čitanje, pisanje, slušanje i konverzacija, jasno pokazuje koliko dobro je svaka veština ponaosob savladana. Tako će rezultati A1 Movers ispita jasno pokazati ne samo deci i njihovim roditeljima, već i predavačima koliko se uloženi trud isplatio, odnosno da li postoji još nešto što zahteva dalje vežbanje i učenje.

U periodu od 14 dana od datuma polaganja ovog ispita, kandidati dobijaju informacije o ocenama, to jest o broju osvojenih poena, dok je okvirni rok za dobijanje sertifikata mesec dana.

Spisak gradova u kojima održavamo Kembridž ispite

Pravila polaganja Kembridž ispiti Uputstva za kandidate - Kembridž ispiti Propisi za kandidate - Kembridž ispiti Na dan ispita - Kembridž ispiti Najčešća pitanja - Kembridž ispiti

 

Popusti na cene Kembridž ispita za državne i privatne škole

Pripremna nastava za Kembridž ispite - Ispit za profesore

Kembridž Sertifikati - Za profesore

NEWSLETTER
 
ISKUSTVA KORISNIKA
Beograd - Slavica:

Završila sam kurs rumunskog jezika kod vas, ekipa vam je super, profesori odlični a cene pristupačne. Pozdrav iz Beograda

Beograd - Miloš:

Pohadam kurs norveškog jezika online. Prezadovoljan sam jer škola prati sve moderne trendove. Mogu da organizujem svoje vreme kako hoću, učim i pohađam nastavu od kuće i ne gubim vreme na prevoz po gradu. Odlični ste, samo tako nastavite.

Beograd - Milica:

Dugo sam tražila najbolju ponudu u pogledu kvaliteta i cene za kurs nemačkog jezika, na kraju sam se odlučila za vas i nisam pogrešila!

Čukarica - Svetlana:

Počela sam da učim albanski jezik u vašoj školi, prezadovoljna sam uslugom i profesorima. Pozdrav za sve

Palilula - Ana:

Uspešno sam završila kurs švedskog jezika i pronašla posao gde je poznavanje ovog jezika bilo presudno. Hvala Vam puno ljudi

Voždovac - Siniša:

Završio sam kurs makedonskog jezika. Oduševljen sam organizacijom škole. Nastaviću sa časovima kod vas!

Novi Beograd - Aleksandar:

Pohađala sam kurs arapski jezik. Svima preporucujem vašu školu jer je najbolja!

Rakovica - Radovan:

Poznavanje bugarskog jezika mi je bilo potrebno na poslu. Posle vašeg kursa uspesno saradujem sa svim kolegama iz Bugarske. Hvala vam puno

Savski venac - Lena:

Prošle godine sam završila kurs poljskog jezika. Jako sam zadovljna svime sto sam naučila kod vas.

Stari grad - Djuro:

Upisao sam kurs ceškog jezika kod vas po preporuci prijatelja. Rekao je da ste najbolji u šta sam se i sam uverio. Pozdrav

Vračar - Olivera:

Mogu sa sigurnošću da tvrdim da ste najbolja škola u Srbiji. I ranije sam učila engleski jezik u drugim školama ali sam uvek bila nezadovoljna. Samo ste vi ispunili sva moja očekivanja u nivou znanja, profesionalnosti i prijatnosti zaposlenih. Samo tako nastavite!!!

Zemun - Ljiljana:

Završavam kurs portugalskog jezika. Jako sam zadovoljna, upisacu kurs i španskog!!!

Zvezdara - Marko:

Pre dve godine sam završio kurs danskog jezika. Još uvek ga puno koristim i dobro znam. Svu zahvalnost dugujem vama. Pozdrav najboljoj ekipi!

Barajevo - Jovana:

Drugarica i ja smo krenule na časove francuskog jezika kod vas. Puno nam pomaže za školu jer prati školsko gradivo.

Grocka - Nikola:

Poslao sam sina da uči ruski jezik kod vas. Zadovoljan je on, zadovoljan sam i ja!

Lazarevac - Milanka:

Naucila sam grčki jezik i sada uspešno radim letnje sezone u Grčkoj! Hvala i pozdrav

Mladenovac - Zoran:

Pohađao sam časove slovačkog jezika kod vas. Izuzetno sam zadovoljan znanjem koje sam stekao!

Obrenovac - Kristina:

Brat i ja smo upisali kurs holandskog jezika, učimo jezik online na naše veliko zadovoljstvo. Drago nam je da postoje ovako moderne škole i u Srbiji!

Sopot - Mirjana:

Završila sam kurs japanskog jezika. Bilo je divno iskustvo! Hvala vam punoooo

Surčin - Nemanja:

Trenutno pohađam kurs italijanskog jezika, prezadovoljan sam saradnjom sa vašom školom.

Novi Beograd - Lenka:

Uspešno sam završila kurs srpskog jezika, mnogo mi se dopada i sada dobro govorim. Hvala Akademiji Oxford!!!

Čukarica - Žarko:

Akademija Oxford je najbolja škola!!! Završio sam kurs turskog jezika kod vas! SAMO NAPRED! ODLIČNI STE!

Palilula - Milena:

Mogu samo da kazem da ste najbolji! Ja sam završila kurs kineskog jezika i mogu svima da vas preporučim!

Voždovac - Rajko i Suzana:

Našu ćerku smo upisali na kurs engleskog jezika sa 5 godina. Stekla je odličnu osnovu za školu i jako smo zadovoljni, zato ćemo nastaviti saradnju sa vama i dalje!! Pozdrav!

Zvezdara - Rade:

Upisao sam latinski jezik i mnogo mi je pomogao pri spremanju ispita na Farmaciji. Hvala Akademiji što sam upisao treću godinu!!!!

Slavija - Kosta:

Pohađam časove madjarskog jezika, sve pohvale za profesore i sve zaposlene!!

Palilula - Nataša:

Završila sam kurs ukrajinskog jezika u vašoj akademiji, najbolji ste. I po kvalitetu i po ceni!!!

Voždovac - Igor:

Krenuo sam na časove nemačkog jezika, sve pohvale za organizaciju nastave i predavače.

Novi Beograd - Ivana:

Prošle godine sam završila kurs norveškog jezika u vašoj školi. Svima vas preporučujem jer ste najbolji.

Čukarica - Mateja:

Krenula sam na kurs francuskog jezika, za sad sam prezadovoljna. Samo tako nastavite.

Novi Beograd - Bilja:

Završavam kurs švedskog jezika koji mi je bio potreban zbog posla, zadovoljna sam znanjem koje sam stekla u vašoj školi.

Obrenovac - Jelena:

Krenula sam na kurs norveškog jezika. Vaša škola je najbolja. Prezadovoljna sam!!!

Rakovica - Darko:

Pohađam online časove grčkog jezika. Super ste!!

Voždovac - Ena:

Upisala sam sa drugaricom kurs nemačkog jezika, koji nam je bio potreban zbog škole. Obe smo jako zadovoljne i nastavljamo dalje sa vama!

Novi Beograd - Anatol:

Završio sam kurs srpskog jezika prošle godine i samo da vas pohvalim da ste najbolji!

Zemun - Branka:

Pozdrav svima u Akademiji Oxford! Završila sam kod vas kurs italijanskog jezika i jako sam zadovoljna svime sto sam naučila.

Vračar - Katarina:

Po preporuci koleginice sam upisala sina u vašu školu na kurs nemačkog jezika. Svakog dana sve više zna, jako je zadovoljan i srećan a sa njim i ja. Svuda vas pominjem i preporučujem.

Stari grad - Dušan:

Uspesno sam savladao francuski jezik kod vas na kursu. Pun pozdrava za sve!