BEC Vantage Kembridž ispit - Business Vantage Certificate of English

BEC Vantage Kembridž ispit

Polaganjem BEC Vantage Kembridž ispita (Cambridge English: Business Vantage) kandidat stiče međunarodno priznat sertifikat o poznavanju engleskog jezika u poslovnoj sferi na nivou B2 prema smernicama koje daje CEFR (Common European Framework of Reference for Languages), odnosno Zajednički evropski referentni okvir za jezike. Uzevši u obzir da je B2 nivo zapravo viši srednji nivo poznavanja jezika, on umnogome pomaže kandidatima da nastave svoju karijeru na međunarodnom nivou. Sticanjem ovog sertifikata oni imaju značajnu prednost prilikom apliciranja na različite radne pozicije, te u velikoj meri poboljšavaju svoju karijeru, budući da je reč o prilično visokom znanju poslovnog engleskog jezika. Uz to, posebno treba naglasiti i podatak da je BEC Vantage Kembridž sertifikat prihvaćen ne samo u našoj zemlji, već i u mnogim drugim državama širom sveta, a uz to se smatra validnim dokazom o nivou poznavanja jezika u mnogim svetski poznatim kompanijama, tako da osobe koje ga poseduju zaista imaju mogućnost da izgrade svoju karijeru na svetskom nivou.

Kandidati koji žele da polažu BEC Vantage Kembridž ispit to sada mogu da učine i u Srbiji, jer je od 01. 04. 2016. godine Akademija Oxford postala zvaničan Kembridž test centar za našu zemlju. Ovaj ispit se može polagati u svakoj od preko 20 naših poslovnica u kojoj se prijavi dovoljan broj kandidata. Takođe, iako nije obaveza, već je preporuka, kandidati mogu da pohađaju i pripremnu nastavu za polaganje BEC Vantage ispita, koju isto organizujemo na svim lokacijama na kojima se nalaze naša predstavništva širom zemlje.Da bi se moglo reći da kandidat poseduje znanja koja su dovoljna da polaže ovaj ispit, osim B2 nivoa standardnog engleskog jezika, on mora da usavrši i njegovu primenu u oblasti poslovanja. A to znači da može potpuno samostalno i sa razumevanjem da čita i duže tekstove koji su u poslovnom domenu, te da može da piše i nešto duže poruke, kao i da je sposoban da vodi uspešnu poslovnu usmenu, ali i pisanu komunikaciju o različitim temama. Takođe, kandidat čije znanje poslovnog engleskog jezika odgovora višem srednjem nivou može da prisustvuje poslovnim sastancima i seminarima, uzevši u obzir da je sposoban da iznese svoje mišljenje ili stav o različitim temama, te da ih adekvatno argumentuje, odnosno iznese sve potrebne činjenice koje idu u prilog odbrani tog stava.

Ukoliko želite da izvršite prijavu za polaganje ovog ispita, to možete učiniti u bilo kojoj od naših poslovnica, ali i putem mejla, odnosno telefona.Oblasti u okviru BEC Vantage Kembridž ispita

Budući da su svi Kembridž ispiti istovetni kada su segmenti provere u pitanju, to se i u BEC Vantage Kembridž ispitu proveravaju standardne četiri oblasti, a svaka od njih kandidatu donosi po 25 % procenata od ukupnog broja osvojenih poena.

Najpre se proverava oblast čitanja, a odmah zatim i oblast pisanja. Sledi provera oblasti slušanja, dok je usmeni deo ispita u formi provere konverzacijskih sposobnosti kandidata.

Koja je forma BEC Vantage ispita?

BEC Vantage Kembridž ispit traje ukupno oko 160 minuta. Od toga, 60 minuta je namenjeno proveri prve oblasti, to jest čitanja i razumevanja pročitanog. Segment pisanja se proverava 45 minuta, a slušanja i razumevanja odslušanog isto toliko. Za proveru umeća konverzacije je namenjeno oko 14 minuta za oba kandidata koja učestvuju u ovoj oblasti provere.

Prva oblast se sastoji od ukupno 5 delova, u okviru kojih je ukupno 45 pitanja, a u drugoj se pred kandidata stavljaju dva zadatka koja su vezana za proveru pisanja. Oblasti slušanja i oblast konverzacije se sastoje od po 3 zadatka.

Prvi zadatak u segmentu provere čitanja podrazumeva najpre čitanje 4 kraća teksta ili jednog dužeg teksta koji je podeljen na 4 dela. Kandidat treba da na osnovu specifičnih informacija koje su date u tekstovima odgovori na 7 postavljenih pitanja. Zatim je dat tekst u kome nedostaju pojedini delovi, a zadatak je da se od 5 iskaza koji su dati odredi gde koji treba da se nalazi u ponuđenom tekstu.

Treći zadatak se sastoji od ukupno 6 pitanja, a zadatak je da na osnovu informacija koje su date u tekstu, kandidat zaokruži jedan od tri ili četiri ponuđena odgovora koji je tačan. Pretposlednji zadatak u ovom delu provere BEC Vantage Kembridž ispita se odnosi na višestruki izbor, gde kandidat treba da odluči koja od navedenih fraza za svaki od ukupno 15 zahteva odgovora praznom mestu u tekstu koji je ponuđen. U poslednjem zadatku se na osnovu 12 izjava koje se tiču navedenog teksta kandidat odlučuje koja od njih je tačna, a koja netačna.

Oba zahteva u proveri dela pisanje podrazumevaju da kandidat treba da napiše najpre poruku, belešku ili mejl, dužine od 40 do 50 reči i to na osnovu instrukcija koje su u testu navedene, a zatim i još jedan tekst čija dužina treba da bude između 120 i 140 reči, s tim što se u ovom slučaju recimo može zahtevati pisanje izveštaja ili pak odgovor na mejl, a u formi izvinjenja ili žaljenja zbog nečega, te opis nekog poslovnog projekta i slično.

Slušanje je sledeća oblast provere, koja se sastoji od 3 dela sa ukupno 30 pitanja. Kandidati prvo slušaju tri monologa ili dijaloga, a onda treba da u okviru 12 rečenica dopune prazna mesta, a u skladu sa informacijama koje su navedene u sadržajima koje su prethodno imali prilike da čuju. Potom slušaju dva seta od po pet kratkih monologa, s tim da svaki od tih setova ima istu temu, a zadatak je da daju odgovore na 10 pitanja koja se odnose kako na zajedničku temu oba seta, tako i na svaki od njih pojedinačno. Na kraju, kandidati slušaju duži intervju, prezentaciju, diskusiju ili sličan audio materijal, a potom biraju jedan od tri ponuđena odgovora na ukupno 8 pitanja, koliko ih ima u ovom delu.

Provera konverzacijskih veština se radi u paru. Kandidat se najpre predstavlja ispitivaču, a zatim govori o svom školovanju, poslu, porodici i interesovanjima. Ovaj deo traje ukupno oko 3 minuta, nakon čega bira jednu od tri ponuđene teme, kako bi uradio mini prezentaciju. Za pripremu ima jedan minut, a isto toliko je određeno i za izlaganje za svakog kandidata. Vrlo je važno da pažljivo slušate izlaganje drugog kandidata, jer po završetku njegovog izlaganja imate zadatak da mu postavljate pitanja, kao uostalom i on vama. Za ovaj deo provere je izdvojeno oko 6 minuta, a u poslednjem, trećem segmentu ispitivač daje temu za razgovor između kandidata, tako da oni simuliraju diskusiju na zadatu temu, nakon čega ispitivač i jednom i drugom kandidatu postavlja pitanja u vezi sa onim što je čuo. Razgovor između kandidata traje oko 3 minuta, a odgovoranje na pitanja ispitivača oko minut.

Sistem bodovanja za BEC Vantage Kembridž ispit i rezultati

Kandidati koji BEC Vantage Kembridž ispit polažu na računaru mogu svoje rezultate da vide u roku od 2 do 3 nedelje posle polaganja, a oni koji se odluče za klasičan način testiranja, odnosno za papir-olovka testiranje, mogu da očekuju rezultate nakon 4 do 6 nedelja.

Kako je BEC Vantage Kembridž ispit namenjen proveri znanja nivoa B2, to kandidati koji osvoje između 140 i 150 bodova ne mogu očekivati da steknu ovaj sertifikat, uzevši u obzir da njihovo znanje odgovora nivou B1, to jest nižem srednjem nivou. Ono što će ovakvi kandidati dobiti jeste izveštaj o rezultatima (Statement of Results), u kome će precizno biti naveden broj poena na Kembridž skali.

Ako kandidat osvoji između 160 i 172 poena, stiče ocenu C i BEC Vantage Kembridž sertifikat, kao i kandidat koji osvoji od 173 do 179 bodova, s tim što je u tom slučaju njegova ocena B. Najviši broj poena koji kandidat može da osvoji na ovom ispitu je između 180 i 190, što je ocena A i znanje koje odgovara C1 nivou poslovnog engleskog jezika.

Spisak gradova u kojima održavamo Kembridž ispite

Pravila polaganja Kembridž ispiti Uputstva za kandidate - Kembridž ispiti Propisi za kandidate - Kembridž ispiti Na dan ispita - Kembridž ispiti Najčešća pitanja - Kembridž ispiti

 

Popusti na cene Kembridž ispita za državne i privatne škole

Pripremna nastava za Kembridž ispite - Ispit za profesore

Kembridž Sertifikati - Za profesore

NEWSLETTER
 
ISKUSTVA KORISNIKA
Beograd - Slavica:

Završila sam kurs rumunskog jezika kod vas, ekipa vam je super, profesori odlični a cene pristupačne. Pozdrav iz Beograda

Beograd - Miloš:

Pohadam kurs norveškog jezika online. Prezadovoljan sam jer škola prati sve moderne trendove. Mogu da organizujem svoje vreme kako hoću, učim i pohađam nastavu od kuće i ne gubim vreme na prevoz po gradu. Odlični ste, samo tako nastavite.

Beograd - Milica:

Dugo sam tražila najbolju ponudu u pogledu kvaliteta i cene za kurs nemačkog jezika, na kraju sam se odlučila za vas i nisam pogrešila!

Čukarica - Svetlana:

Počela sam da učim albanski jezik u vašoj školi, prezadovoljna sam uslugom i profesorima. Pozdrav za sve

Palilula - Ana:

Uspešno sam završila kurs švedskog jezika i pronašla posao gde je poznavanje ovog jezika bilo presudno. Hvala Vam puno ljudi

Voždovac - Siniša:

Završio sam kurs makedonskog jezika. Oduševljen sam organizacijom škole. Nastaviću sa časovima kod vas!

Novi Beograd - Aleksandar:

Pohađala sam kurs arapski jezik. Svima preporucujem vašu školu jer je najbolja!

Rakovica - Radovan:

Poznavanje bugarskog jezika mi je bilo potrebno na poslu. Posle vašeg kursa uspesno saradujem sa svim kolegama iz Bugarske. Hvala vam puno

Savski venac - Lena:

Prošle godine sam završila kurs poljskog jezika. Jako sam zadovljna svime sto sam naučila kod vas.

Stari grad - Djuro:

Upisao sam kurs ceškog jezika kod vas po preporuci prijatelja. Rekao je da ste najbolji u šta sam se i sam uverio. Pozdrav

Vračar - Olivera:

Mogu sa sigurnošću da tvrdim da ste najbolja škola u Srbiji. I ranije sam učila engleski jezik u drugim školama ali sam uvek bila nezadovoljna. Samo ste vi ispunili sva moja očekivanja u nivou znanja, profesionalnosti i prijatnosti zaposlenih. Samo tako nastavite!!!

Zemun - Ljiljana:

Završavam kurs portugalskog jezika. Jako sam zadovoljna, upisacu kurs i španskog!!!

Zvezdara - Marko:

Pre dve godine sam završio kurs danskog jezika. Još uvek ga puno koristim i dobro znam. Svu zahvalnost dugujem vama. Pozdrav najboljoj ekipi!

Barajevo - Jovana:

Drugarica i ja smo krenule na časove francuskog jezika kod vas. Puno nam pomaže za školu jer prati školsko gradivo.

Grocka - Nikola:

Poslao sam sina da uči ruski jezik kod vas. Zadovoljan je on, zadovoljan sam i ja!

Lazarevac - Milanka:

Naucila sam grčki jezik i sada uspešno radim letnje sezone u Grčkoj! Hvala i pozdrav

Mladenovac - Zoran:

Pohađao sam časove slovačkog jezika kod vas. Izuzetno sam zadovoljan znanjem koje sam stekao!

Obrenovac - Kristina:

Brat i ja smo upisali kurs holandskog jezika, učimo jezik online na naše veliko zadovoljstvo. Drago nam je da postoje ovako moderne škole i u Srbiji!

Sopot - Mirjana:

Završila sam kurs japanskog jezika. Bilo je divno iskustvo! Hvala vam punoooo

Surčin - Nemanja:

Trenutno pohađam kurs italijanskog jezika, prezadovoljan sam saradnjom sa vašom školom.

Novi Beograd - Lenka:

Uspešno sam završila kurs srpskog jezika, mnogo mi se dopada i sada dobro govorim. Hvala Akademiji Oxford!!!

Čukarica - Žarko:

Akademija Oxford je najbolja škola!!! Završio sam kurs turskog jezika kod vas! SAMO NAPRED! ODLIČNI STE!

Palilula - Milena:

Mogu samo da kazem da ste najbolji! Ja sam završila kurs kineskog jezika i mogu svima da vas preporučim!

Voždovac - Rajko i Suzana:

Našu ćerku smo upisali na kurs engleskog jezika sa 5 godina. Stekla je odličnu osnovu za školu i jako smo zadovoljni, zato ćemo nastaviti saradnju sa vama i dalje!! Pozdrav!

Zvezdara - Rade:

Upisao sam latinski jezik i mnogo mi je pomogao pri spremanju ispita na Farmaciji. Hvala Akademiji što sam upisao treću godinu!!!!

Slavija - Kosta:

Pohađam časove madjarskog jezika, sve pohvale za profesore i sve zaposlene!!

Palilula - Nataša:

Završila sam kurs ukrajinskog jezika u vašoj akademiji, najbolji ste. I po kvalitetu i po ceni!!!

Voždovac - Igor:

Krenuo sam na časove nemačkog jezika, sve pohvale za organizaciju nastave i predavače.

Novi Beograd - Ivana:

Prošle godine sam završila kurs norveškog jezika u vašoj školi. Svima vas preporučujem jer ste najbolji.

Čukarica - Mateja:

Krenula sam na kurs francuskog jezika, za sad sam prezadovoljna. Samo tako nastavite.

Novi Beograd - Bilja:

Završavam kurs švedskog jezika koji mi je bio potreban zbog posla, zadovoljna sam znanjem koje sam stekla u vašoj školi.

Obrenovac - Jelena:

Krenula sam na kurs norveškog jezika. Vaša škola je najbolja. Prezadovoljna sam!!!

Rakovica - Darko:

Pohađam online časove grčkog jezika. Super ste!!

Voždovac - Ena:

Upisala sam sa drugaricom kurs nemačkog jezika, koji nam je bio potreban zbog škole. Obe smo jako zadovoljne i nastavljamo dalje sa vama!

Novi Beograd - Anatol:

Završio sam kurs srpskog jezika prošle godine i samo da vas pohvalim da ste najbolji!

Zemun - Branka:

Pozdrav svima u Akademiji Oxford! Završila sam kod vas kurs italijanskog jezika i jako sam zadovoljna svime sto sam naučila.

Vračar - Katarina:

Po preporuci koleginice sam upisala sina u vašu školu na kurs nemačkog jezika. Svakog dana sve više zna, jako je zadovoljan i srećan a sa njim i ja. Svuda vas pominjem i preporučujem.

Stari grad - Dušan:

Uspesno sam savladao francuski jezik kod vas na kursu. Pun pozdrava za sve!