C1 Advanced Kembridž ispit

C1 Advanced Kembridž ispit

Prema kriterijumima CEFR-a (Common European Framework of Reference for Languages), odnosno Zajedničkog evropskog referentnog okvira za jezike, C1 Advanced Kembridž ispit, ranije poznat kao Cambridge English: Advanced (CAE) je međunarodno priznat kao C1 nivo, to jest niži napredni nivo poznavanja engleskog jezika i savladavanjem ovog ispita dobijate dokaz o tom nivou znanja u vidu međunarodno priznatog Kembridž sertifikata.

Akademija Oxford je tako osmislila svoje poslovanje da maksimalno podržava sve koji imaju ambiciju i želju da se edukuju i u svakom trenutku je posvećena studioznoj analizi aktuelnih načina predavanja i shodno tome bira samo najdelotvornije. A kako smo od aprila 2016. godine i zvanično ovlašćeni Kembridž ispitni centar na teritoriji Srbije, to i C1 Advanced i ostale ispite možete polagati na preko 30 lokacija u zemlji, odnosno u svakom onom gradu u kome se nalaze naše poslovnice.


Budući da se podrazumeva da kandidati koji apliciraju za polaganje C1 Advanced Kembridž ispita imaju odlično poznavanje engleskog jezika, Akademija Oxford organizuje i pripremnu nastavu koja će vam maksimalno olakšati polaganje ovog ispita, a samim tim i sticanje prestižnog, svetski priznatog sertifikata.

Svaki kandidat koji želi da polaže ovaj ispit treba da ima određena znanja, a uzevši u obzir da je prema pravilima Zajedničkog evropskog referentnog okvira za jezike C1 Advanced nivo tek samo jedan ispod najvišeg, jasno je da se od kandidata očekuje izuzetno visok nivo poznavanja jezika i to u sve četiri oblasti provere (pisanje, čitanje i upotreba jezika, konverzacija, slušanje). Od kandidata se očekuje da su u mogućnosti da prate predavanja na engleskom jeziku, bez obzira da li su u pitanju osnovne ili master studije, te da su osposobljeni za uspešno funkcionisanje u poslovnoj sredini u kojoj se koristi ovaj jezik. Oni bez ikakvih problema učestvuju na poslovnim sastancima, a odlično se snalaze i na seminarima. Konverzacijske veštine su im na visokom nivou, te tečno govore čak i kada im tema nije uopšte poznata, a mogu da učestvuju u razgovoru sa osobama kojima je maternji jezik engleski, ma kako da oni nerazgovetno i brzo govore. Ukoliko se i dogodi da ne znaju određenu reč, lako će uspeti da se snađu, uzevši u obzir da je poznavanje vokabulara koje imaju na visokom nivou.Koje su oblasti predmet provere C1 Advanced Kembridž ispita?

Čitanje i upotreba engleskog jezika u praksi, pisanje, slušanje, kao i veštine vođenja konverzacije su oblasti koje se proveravaju u okviru C1 Advanced Kembridž ispita.


Koja je forma C1 Advanced Kembridž ispita?

Samim tim što je u pitanju provera za niži napredni nivo poznavanja engleskog jezika, C1 Advanced Kembridž ispit traje znatno duže nego oni na prethodnim nivoima. U ovom slučaju to je oko 4 sata, a za proveru oblasti čitanje i upotreba engleskog jezika, odnosno pisanje je namenjeno po 90 minuta, dok se oblast slušanja proverava oko 40, a konverzacije oko 15 minuta.

Prva oblast provere se odnosi na čitanje i upotrebu engleskog jezika u praksi, a sačinjena je od ukupno 8 delova, u okviru kojih postoji 56 pitanja. U prvom delu treba izabrati odgovarajuću reč ili frazu da bi se popunila prazna mesta u tekstu, ponuđena su četiri odgovora za svako prazno polje. Drugi deo podrazumeva popunjavanje praznina u tekstu, ali kandidat sam treba da zaključi koja reč nedostaje, a u trećem delu su velikim slovima zapisane reči sa desne strane teksta, te ih treba preformulisati tako da se uklope u tekst, odnosno u prazno polje reda pored kog su navedene. Naredni zadatak izgleda ovako: ispod prve rečenice navedena je reč čiji oblik ne treba menjati već je treba upotrebiti sa još jednom ili više reči tako da upotpuni drugu rečenicu i da druga rečenica znači isto što i prva. Peti deo apostrofira razumevanje dužeg teksta i bitnih detalja istog, nakon teksta sledi nekoliko pitanja sa ponuđenim odgovorima, a zadatak je da se prepozna onaj koji je odgovarajući. Zatim kandidati čitaju 4 kraća teksta, pa treba da prepoznaju koja se od četiri ponuđene rečenice odnosi na koji od njih. U sledeće zadatku su izdvojeni paragrafi, treba pažljivo pročitati i paragrafe i tekst kome nedostaju kako bi se znalo koji paragraf gde pripada, ali je jedan od njih višak i ne treba nigde da bude upotrebljen. U poslednjem zadatku je navedeno nekoliko kraćih tekstova, a ispod su rečenice koje su vezane za njih. Zadatak je da kandidat odredi koja rečenica se odnosi na koji tekst.

Oblast pisanja koja traje 90 minuta, sadrži ukupno 2 zahteva. U prvom kandidati pišu esej na osnovu kraćeg teksta koji pročitaju, a njegova dužina treba da bude od 220 do 260 reči. Potredno je da kandidat odabere koji od dva navedena stava će da zastupa i da svoje izlaganje potkrepi adekvatnim argumentima. U drugom delu u segmentu provere pisanja tokom C1 Advanced Kembridž ispita se od kandidata zahteva da napiše na osnovu datih smernica tekst ukupne dužine od 180 do 220 reči.

Četiri dela sa ukupno 30 pitanja sadrži provera oblasti slušanja. Najpre slušaju tri različita audio materijala, pa odgovaraju na 6 pitanja, to jest biraju koji od tri ponuđena odgovora je tačan. Sledi slušanje novog audio materijala, a zatim kandidati treba da na osnovu odslušanog materijala dopune 7 rečenica. Zatim slušaju intervju, pa imaju zadatak da u okviru 5 postavljenih pitanja odaberu odgovarajući odgovor među tri ponuđena. Poslednji zadatak podrazumeva slušanje razgovora između više učesnika. Kandidati imaju zadatak da povežu ponuđene odgovore sa opisom svakog od učesnika odslušanog razgovora.

Za proveru oblasti konverzacije je izdvojeno 15 minuta. Standardno su prisutna dva člana komisije od kojih samo jedan učestvuje u razgovoru sa dva kandidata, a ovaj segment provere podrazumeva 4 zadatka. U prvom, ispitivač razgovara sa kandidatima koristeći kratku formu pitanja i očekujući isto kratke odgovore. Zatim kandidat od ispitivača dobija nekoliko fotografija koje treba da prokomentariše. On govori oko minut o toj fotografiji, nakon čega kanditat koji je slušao iznosi stav o onome što je čuo u trajanju od 30 sekundi. Kandidati se naizmenično nalaze u ovoj poziciji. U trećem delu kandidati razgovaraju međusobno o datim slikama i treba da donesu određenu odluku koja se odnosi na dobijeni zadatak. U poslednjem delu se nastavlja započeta debata, koja se bazira na već pomenutim tezama iz trećeg dela.

Princip bodovanja u okviru C1 Advanced Kembridž ispita

Minimalan broj poena koje kandidat može da osvoji da bi mogao da stekne C1 Advanced Kembridž sertifikat je 160, a u slučaju da se dogodi da osvoji između 142 i 159 poena, on će dobiti samo obaveštenje o rezultatima (Statement of Results), u kome će biti naveden broj poena prema jedinstvenoj Kembridž skali. Razlog zbog koga ne može da stekne ovaj sertifikat treba tražiti u činjenici da je njegovo znanje ispod B2 nivoa, a C1 Advanced ispit nije reprezentativan za testiranje ovih nižih nivoa znanja jezika.

Ocenu A dobija kandidat koji je osvojio maksimalan broj poena, odnosno od 200 do 210, a njegovo znanje odgovara nivou C2 prema pravilima Zajedničkog evropskog referentnog okvira za jezike, dok ocenu B stiče ako ima između 193 i 199 bodova, te je njegovo znanje na nivou C1. Isti nivo znanja, ali uz ocenu C ima i onaj kandidat koji na C1 Advanced Kembridž ispitu osvoji između 180 i 192 poena.

Kandidati koji ovaj ispit polažu na kompjuteru mogu da pogledaju svoje rezultate već nakon 2 do 3 nedelje od dana polaganja, a oni koji ga polažu na standardan način (papir - olovka) imaju prilike da vide rezultate u periodu od 4 do 6 nedelja nakon polaganja.

Spisak gradova u kojima održavamo Kembridž ispite

Pravila polaganja Kembridž ispiti Uputstva za kandidate - Kembridž ispiti Propisi za kandidate - Kembridž ispiti Na dan ispita - Kembridž ispiti Najčešća pitanja - Kembridž ispiti

 

Popusti na cene Kembridž ispita za državne i privatne škole

Pripremna nastava za Kembridž ispite - Ispit za profesore

Kembridž Sertifikati - Za profesore

NEWSLETTER
 
ISKUSTVA KORISNIKA
Beograd - Slavica:

Završila sam kurs rumunskog jezika kod vas, ekipa vam je super, profesori odlični a cene pristupačne. Pozdrav iz Beograda

Beograd - Miloš:

Pohadam kurs norveškog jezika online. Prezadovoljan sam jer škola prati sve moderne trendove. Mogu da organizujem svoje vreme kako hoću, učim i pohađam nastavu od kuće i ne gubim vreme na prevoz po gradu. Odlični ste, samo tako nastavite.

Beograd - Milica:

Dugo sam tražila najbolju ponudu u pogledu kvaliteta i cene za kurs nemačkog jezika, na kraju sam se odlučila za vas i nisam pogrešila!

Čukarica - Svetlana:

Počela sam da učim albanski jezik u vašoj školi, prezadovoljna sam uslugom i profesorima. Pozdrav za sve

Palilula - Ana:

Uspešno sam završila kurs švedskog jezika i pronašla posao gde je poznavanje ovog jezika bilo presudno. Hvala Vam puno ljudi

Voždovac - Siniša:

Završio sam kurs makedonskog jezika. Oduševljen sam organizacijom škole. Nastaviću sa časovima kod vas!

Novi Beograd - Aleksandar:

Pohađala sam kurs arapski jezik. Svima preporucujem vašu školu jer je najbolja!

Rakovica - Radovan:

Poznavanje bugarskog jezika mi je bilo potrebno na poslu. Posle vašeg kursa uspesno saradujem sa svim kolegama iz Bugarske. Hvala vam puno

Savski venac - Lena:

Prošle godine sam završila kurs poljskog jezika. Jako sam zadovljna svime sto sam naučila kod vas.

Stari grad - Djuro:

Upisao sam kurs ceškog jezika kod vas po preporuci prijatelja. Rekao je da ste najbolji u šta sam se i sam uverio. Pozdrav

Vračar - Olivera:

Mogu sa sigurnošću da tvrdim da ste najbolja škola u Srbiji. I ranije sam učila engleski jezik u drugim školama ali sam uvek bila nezadovoljna. Samo ste vi ispunili sva moja očekivanja u nivou znanja, profesionalnosti i prijatnosti zaposlenih. Samo tako nastavite!!!

Zemun - Ljiljana:

Završavam kurs portugalskog jezika. Jako sam zadovoljna, upisacu kurs i španskog!!!

Zvezdara - Marko:

Pre dve godine sam završio kurs danskog jezika. Još uvek ga puno koristim i dobro znam. Svu zahvalnost dugujem vama. Pozdrav najboljoj ekipi!

Barajevo - Jovana:

Drugarica i ja smo krenule na časove francuskog jezika kod vas. Puno nam pomaže za školu jer prati školsko gradivo.

Grocka - Nikola:

Poslao sam sina da uči ruski jezik kod vas. Zadovoljan je on, zadovoljan sam i ja!

Lazarevac - Milanka:

Naucila sam grčki jezik i sada uspešno radim letnje sezone u Grčkoj! Hvala i pozdrav

Mladenovac - Zoran:

Pohađao sam časove slovačkog jezika kod vas. Izuzetno sam zadovoljan znanjem koje sam stekao!

Obrenovac - Kristina:

Brat i ja smo upisali kurs holandskog jezika, učimo jezik online na naše veliko zadovoljstvo. Drago nam je da postoje ovako moderne škole i u Srbiji!

Sopot - Mirjana:

Završila sam kurs japanskog jezika. Bilo je divno iskustvo! Hvala vam punoooo

Surčin - Nemanja:

Trenutno pohađam kurs italijanskog jezika, prezadovoljan sam saradnjom sa vašom školom.

Novi Beograd - Lenka:

Uspešno sam završila kurs srpskog jezika, mnogo mi se dopada i sada dobro govorim. Hvala Akademiji Oxford!!!

Čukarica - Žarko:

Akademija Oxford je najbolja škola!!! Završio sam kurs turskog jezika kod vas! SAMO NAPRED! ODLIČNI STE!

Palilula - Milena:

Mogu samo da kazem da ste najbolji! Ja sam završila kurs kineskog jezika i mogu svima da vas preporučim!

Voždovac - Rajko i Suzana:

Našu ćerku smo upisali na kurs engleskog jezika sa 5 godina. Stekla je odličnu osnovu za školu i jako smo zadovoljni, zato ćemo nastaviti saradnju sa vama i dalje!! Pozdrav!

Zvezdara - Rade:

Upisao sam latinski jezik i mnogo mi je pomogao pri spremanju ispita na Farmaciji. Hvala Akademiji što sam upisao treću godinu!!!!

Slavija - Kosta:

Pohađam časove madjarskog jezika, sve pohvale za profesore i sve zaposlene!!

Palilula - Nataša:

Završila sam kurs ukrajinskog jezika u vašoj akademiji, najbolji ste. I po kvalitetu i po ceni!!!

Voždovac - Igor:

Krenuo sam na časove nemačkog jezika, sve pohvale za organizaciju nastave i predavače.

Novi Beograd - Ivana:

Prošle godine sam završila kurs norveškog jezika u vašoj školi. Svima vas preporučujem jer ste najbolji.

Čukarica - Mateja:

Krenula sam na kurs francuskog jezika, za sad sam prezadovoljna. Samo tako nastavite.

Novi Beograd - Bilja:

Završavam kurs švedskog jezika koji mi je bio potreban zbog posla, zadovoljna sam znanjem koje sam stekla u vašoj školi.

Obrenovac - Jelena:

Krenula sam na kurs norveškog jezika. Vaša škola je najbolja. Prezadovoljna sam!!!

Rakovica - Darko:

Pohađam online časove grčkog jezika. Super ste!!

Voždovac - Ena:

Upisala sam sa drugaricom kurs nemačkog jezika, koji nam je bio potreban zbog škole. Obe smo jako zadovoljne i nastavljamo dalje sa vama!

Novi Beograd - Anatol:

Završio sam kurs srpskog jezika prošle godine i samo da vas pohvalim da ste najbolji!

Zemun - Branka:

Pozdrav svima u Akademiji Oxford! Završila sam kod vas kurs italijanskog jezika i jako sam zadovoljna svime sto sam naučila.

Vračar - Katarina:

Po preporuci koleginice sam upisala sina u vašu školu na kurs nemačkog jezika. Svakog dana sve više zna, jako je zadovoljan i srećan a sa njim i ja. Svuda vas pominjem i preporučujem.

Stari grad - Dušan:

Uspesno sam savladao francuski jezik kod vas na kursu. Pun pozdrava za sve!