Kurs i obuka za engleski jezik u oblasti mode

Za sve osobe koje su zainteresovane da rade bilo koji posao koji spada u domen modne industrije je i osmišljena obuka i kurs za engleski jezik u oblasti mode, a koji Akademija Oxford organizuje u svakoj svojoj poslovnici i to prema tačno određenom nastavnom planu. Isto tako, svi zainteresovani mogu da se odluče i da pomenuti kurs prate preko interneta, to jest preko sopstvenog računara, a uz pomoć softvera koji je za tu svrhu specijalno osmišljen.

Neophodno je naglasiti da se pred svakog zainteresovanog polaznika svakako stavlja i zahtev da poseduje makar osnovna znanja engleskog jezika, a poželjno je da njegovo znanje ipak bude na nekom od viših nivoa, kako bi mogao da pristupi pohađanju ovog kursa.

Uz to, svi prijavljeni imaju mogućnost da izaberu gde će, to jest po kom principu pohađati nastavu, te oni isto tako mogu da se odluče i između tri vrste obuke. Stvar je u tome da se u našoj ponudi nalazi najpre grupni kurs i obuka za engleski jezik u oblasti mode, koja podrazumeva prisustvo nastavi više osoba u isto vreme, te ih tako između četvoro i osmoro može biti u okviru jedne grupe. Takođe, može da bude organizovana i poluindividualna nastava, a nju prate dva polaznika, te individualna, koju će po jedan polaznik samostalno pratiti. Sasvim je jasno da svi navedeni tipovi nastave predviđaju i različit način organizovanja, pa je iz tog razloga vrlo važno da se svi prijavljeni polaznici opredele za jedan od njih, a kako bi od ovlašćenog lica konkretnog predstavništva Akademije Oxford dobili sve potrebne informacije.


Ako se budu opredelili za grupnu nastavu, od njih se zahteva da prihvate termine koje u ovoj situaciji uvek određuje organizator, te da se usaglase i sa definisanom dinamikom, odnosno da pričekaju kreiranje grupe, kako bi taj tip obuke uopšte mogao da počne. Tačnije, mora se prijaviti najmanje četiri osobe koje žele da ovaj kurs pohađaju u grupi i to ili u našim poslovnicama ili online, a tek posle toga će prijavljeni da dobiju i precizne podatke o načinu organizovanja.

Što se tiče druge dve vrste nastave, napominjemo da poluindividualna obuka i kurs za engleski jezik u oblasti mode, kao i individualna nastava svakom prijavljenom pružaju mogućnost da u dogovoru sa nadležnim predavačem odluči prvo kada će početi izabrana vrsta nastave, a zatim i prema kojoj dinamici će se organizovati, to jest u kojim terminima, što znači da te vrste nastave mogu da traju i nešto duže ili kraće vremena koje se odnosi na trajanje grupne nastave.Kurs i obuka za engleski jezik u oblasti mode - nastavni plan

Osnovni cilj koji obuka i kurs za engleski jezik u oblasti mode ima je da sve zainteresovane polaznike pripremi za znanja koja će im biti potrebna ukoliko budu poslovali u pomenutoj oblasti i to na bilo kom radnom mestu.

Moramo naglasiti da je engleski jezik jedan od najčešće korišćenih u komunikaciji na svetskom nivou, pa je samim tim i poželjno naučiti određene stručne termine, a koji će osobama zaposlenim kako u oblasti modnog dizajna, tako i u bilo kom drugom segmentu koji je za modu vezan, pružiti priliku da se odlično snađu u različitim situacijama.

Iako se od svih prijavljenih zahteva da imaju makar osnovni nivo poznavanja ovog jezika, predavači će svakako na početku ovog kursa da ih upute u osnovna znanja vezana za gramatiku engleskog jezika, a ukratko će se osvrnuti i na čitanje i razumevanje pročitanog i to na osnovnom nivou. Zatim će iskusni predavači posebno obratiti pažnju na upoznavanje svih prisutnih sa rečima koje se vrlo često u oblasti mode koriste.

U obavezi smo da naglasimo i da kurs i obuka za engleski jezik u oblasti mode nije isključivo usmerena na teorijski deo, već da je gotovo svaki čas zamišljen kao kombinacija prakse i teorije, tako da kroz niz govornih vežbi u kojima učestvuje svaki pojedinačni polaznik, on i usavršava stečena znanja i time doprinosi boljem razumevanju ovog jezika, odnosno boljem razumevanju naučenih termina.

Posebno će se profesori osvrnuti na takozvani tehnički žargon, to jest na sve one reči koje se vrlo često među stručnjacima u oblasti mode koriste. A prilikom održavanja časova će se rukovoditi takozvanim simulacijama, tako da će sve prisutne stavljati u konkretne situacije u kojima bi mogli da se nađu kada počnu da se bave ovim poslom, to jest kada se u modnom sektoru budu susreli sa različitim stručnjacima iz celog sveta.

Osim svega pomenutog, profesori će polaznicima objasniti i kako se vodi komunikacija u pisanoj formi na engleskom jeziku, a vezano za oblast mode, to jest na koji način se pristupa čitanju ponuda koje su na pomenutom jeziku iznete, te kako se na njih odgovara. Isto tako će se kratko osvrnuti i na način vođenja poslovne korespondencije putem mejla, tako da će polaznici ovladati i ovim vrlo važnim segmentom, te će moći u budućnosti da komuniciraju sa različitim stručnjacima iz celog sveta, budući da većina njih engleski jezik razume.

Da bi kurs i obuka za engleski jezik u oblasti mode mogla u potpunosti da zadovolji očekivanja svih prisutnih, predavači će osmisliti vrlo interesantna predavanja, a budući da je u pitanju interaktivna nastava, svako od prisutnih polaznika će steći dovoljno rutine i sigurnosti u komunikaciji na ovom jeziku, tako da će moći nesmetano da se izražava, odnosno biće u prilici da koristi različite stručne izraze i na taj način će maksimalno doprineti poboljšanju svog poslovnog imidža na svetskom nivou.

Kada i gde se organizuje kurs i obuka za engleski jezik u oblasti mode?

Predviđeno je da se organizuje kako online obuka i kurs za engleski jezik u oblasti mode, tako isto i u celoj zemlji, to jest u gradovima u kojima Akademija Oxford ima otvorenu poslovnicu. Takođe je važno i da svi prijavljeni znaju da je u ponudi uz grupni kurs, koji može da pohađa maksimalno 8, a minimalno 4 polaznika, te isto tako i individualna nastava, a koju oni prate pojedinačno, odnosno poluindividualna, u okviru koje može da bude prisutno dva polaznika istovremeno.

Ttako će svako od njih, a kada se bude prijavljivao morati da izabere prvo da li želi da nastavu prati preko interneta, a pomoću namenskog softvera, odnosno odlučiće da li je zainteresovan za individualnu, grupnu ili poluindividualnu obuku, jer će posle toga moći i da dobije precizne podatke o načinu organizovanja.

Ako neko ne može da se uklopi u jasno definisane termine i dinamiku, onda je najbolja opcija individualni kurs i obuka za engleski jezik u oblasti mode, odnosno poluindividualna nastava, jer se u tom slučaju on lično može dogovoriti sa predavačem o detaljima. Preciznije rečeno, polaznik i nadležni profesor tada dogovaraju kako tačan datum održavanja, odnosno početka, tako isto i dinamiku, ali i preciziraju termine.

A ukoliko neko želi da pomenutu obuku prati u grupi, onda mora da prihvati termine o kojima odlučuje organizator, te isto tako mora da se saglasi sa predviđenom dinamikom. A datum kada će da počne grupna obuka i kurs za engleski jezik u oblasti mode zavisi samo od zainteresovanih polaznika, jer je za tu vrstu nastave potrebno prvo da se jedna grupa od najmanje njih četvoro formira, pa tek onda da se odredi datum kada će ta vrsta nastave biti i održana.

Po kom principu se organizuje obuka i kurs za engleski jezik u oblasti mode?

Izuzev mogućnosti da ovaj kurs pohađa u našim poslovnicama, svaki zainteresovani polaznik treba da zna da je isto tako u našoj ponudi i online kurs i obuka za engleski jezik u oblasti mode. A što se tiče načina organizovanja, osim individualne nastave, koju polaznik pohađa samostalno, takođe organizujemo i onu koju može njih dvoje u isto vreme da prati (poluindividualna), kao i grupnu obuku, kojoj bi trebalo da prisustvuje minimum 4 polaznika, a 8 ih može biti najviše u konkretnoj grupi.

Samo se grupna nastava organizuje prema tačno utvrđenim pravilima i po tome se bitno razlikuje u odnosu na individualnu i poluindividualnu. Tačnije, organizator donosi odluku kojom dinamikom i u kojim terminima će se grupna obuka i kurs za engleski jezik u oblasti mode sprovesti, a datum početka se određuje tek nakon prijavljivanja dovoljnog broja polaznika, to jest njih četvoro. Dakle, pošto bude bila formirana grupa svi će dobiti obaveštenje kako o datumu njenog održavanja, isto tako i o dinamici, ali i o terminima.

Način organizovanja individualnog i polu individualnog kursa je, praktično rečeno prepušten polaznicima i predavačima, budući da oni mogu da zajedno dogovore kako datum kada će se ili individualni ili poluindividualni kurs i obuka za engleski jezik u oblasti mode organozovati, ali isto tako donose odluku i u kojim terminima, to jest po kojoj dinamici će konkretni tip obuke da bude sproveden, stim da se sve to odnosi i na online nastavu i na onu koju organizujemo u našim poslovnicama.

Koliko traje kurs i obuka za engleski jezik u oblasti mode?

Dinamikom koja podrazumeva na nedeljnom nivou ukupno 90 minuta nastave, to jest dva školska časa se odvija obuka i kurs za engleski jezik u oblasti mode i to ukupno tri meseca. Međutim, svaki pojedinačni polaznik mora imati na umu da je sve prethodno navedeno isključivo vezano za grupni vid nastave, a pošto tada organizator vodi računa o definisanju dinamike i termina, tako da svaki polaznik koji izabere tu vrstu nastave jednostavno ima obavezu da se svim ovim zahtevima prilagodi u potpunosti. Samo o datumu početka organizator ne može ranije da obavesti prijavljene, sobzirom na to da on zavisi samo od interesovanja polaznika, to jest od broja prijavljenih i to kako za pohađanje nastave u našim poslovnicama, tako i za online obuku. A kada se bude prijavilo minimum 4 osobe koje žele da pohađaju ovaj kurs u grupi, zvanični predstavnik konkretne poslovnice Akademije Oxford će, u skladu sa pravilima prijavljene obavestiti o datumu početka, te će im tom prilikom i precizno navesti po kojoj dinamici i u kojim terminima će se grupni kurs organizovati.

Individualni kurs i obuka za engleski jezik u oblasti mode, ali i poluindividualna nastave ne mora trajati tri meseca, već predviđenih 24 školska časa polaznici mogu da pohađaju i kraće i duže, zato što oni dinamiku i termine tada definišu sa organizatorom, to jest sa profesorom koji vodi pomenuti kurs. Vrlo je važno naglasiti da polaznici treba sa predavačem da dogovore i tačan datum kada će bilo poluindividualna, bilo individualna obuka da počne.

Spisak gradova za engleski jezik u oblasti mode

ISPITNI CENTRI
  • Cambridge English - Ispitni centar
  • ECDL - Ispitni centar
  • Swedex - međunarodni ispit za švedski jezik
  • LCCI - Ispitni centar
  • ÖSD - Ispitni centar
PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu na engleski jezik i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online ruski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje