Kurs i obuka za engleski jezik u oblasti mode

Za sve osobe koje su zainteresovane da rade bilo koji posao koji spada u domen modne industrije je i osmišljena obuka i kurs za engleski jezik u oblasti mode, a koji Akademija Oxford organizuje u svakoj svojoj poslovnici i to prema tačno određenom nastavnom planu. Isto tako, svi zainteresovani mogu da se odluče i da pomenuti kurs prate preko interneta, to jest preko sopstvenog računara, a uz pomoć softvera koji je za tu svrhu specijalno osmišljen.

Neophodno je naglasiti da se pred svakog zainteresovanog polaznika svakako stavlja i zahtev da poseduje makar osnovna znanja engleskog jezika, a poželjno je da njegovo znanje ipak bude na nekom od viših nivoa, kako bi mogao da pristupi pohađanju ovog kursa.

Uz to, svi prijavljeni imaju mogućnost da izaberu gde će, to jest po kom principu pohađati nastavu, te oni isto tako mogu da se odluče i između tri vrste obuke. Stvar je u tome da se u našoj ponudi nalazi najpre grupni kurs i obuka za engleski jezik u oblasti mode, koja podrazumeva prisustvo nastavi više osoba u isto vreme, te ih tako između četvoro i osmoro može biti u okviru jedne grupe. Takođe, može da bude organizovana i poluindividualna nastava, a nju prate dva polaznika, te individualna, koju će po jedan polaznik samostalno pratiti. Sasvim je jasno da svi navedeni tipovi nastave predviđaju i različit način organizovanja, pa je iz tog razloga vrlo važno da se svi prijavljeni polaznici opredele za jedan od njih, a kako bi od ovlašćenog lica konkretnog predstavništva Akademije Oxford dobili sve potrebne informacije.


Ako se budu opredelili za grupnu nastavu, od njih se zahteva da prihvate termine koje u ovoj situaciji uvek određuje organizator, te da se usaglase i sa definisanom dinamikom, odnosno da pričekaju kreiranje grupe, kako bi taj tip obuke uopšte mogao da počne. Tačnije, mora se prijaviti najmanje četiri osobe koje žele da ovaj kurs pohađaju u grupi i to ili u našim poslovnicama ili online, a tek posle toga će prijavljeni da dobiju i precizne podatke o načinu organizovanja.

Što se tiče druge dve vrste nastave, napominjemo da poluindividualna obuka i kurs za engleski jezik u oblasti mode, kao i individualna nastava svakom prijavljenom pružaju mogućnost da u dogovoru sa nadležnim predavačem odluči prvo kada će početi izabrana vrsta nastave, a zatim i prema kojoj dinamici će se organizovati, to jest u kojim terminima, što znači da te vrste nastave mogu da traju i nešto duže ili kraće vremena koje se odnosi na trajanje grupne nastave.Kurs i obuka za engleski jezik u oblasti mode - nastavni plan

Osnovni cilj koji obuka i kurs za engleski jezik u oblasti mode ima je da sve zainteresovane polaznike pripremi za znanja koja će im biti potrebna ukoliko budu poslovali u pomenutoj oblasti i to na bilo kom radnom mestu.

Moramo naglasiti da je engleski jezik jedan od najčešće korišćenih u komunikaciji na svetskom nivou, pa je samim tim i poželjno naučiti određene stručne termine, a koji će osobama zaposlenim kako u oblasti modnog dizajna, tako i u bilo kom drugom segmentu koji je za modu vezan, pružiti priliku da se odlično snađu u različitim situacijama.

Iako se od svih prijavljenih zahteva da imaju makar osnovni nivo poznavanja ovog jezika, predavači će svakako na početku ovog kursa da ih upute u osnovna znanja vezana za gramatiku engleskog jezika, a ukratko će se osvrnuti i na čitanje i razumevanje pročitanog i to na osnovnom nivou. Zatim će iskusni predavači posebno obratiti pažnju na upoznavanje svih prisutnih sa rečima koje se vrlo često u oblasti mode koriste.

U obavezi smo da naglasimo i da kurs i obuka za engleski jezik u oblasti mode nije isključivo usmerena na teorijski deo, već da je gotovo svaki čas zamišljen kao kombinacija prakse i teorije, tako da kroz niz govornih vežbi u kojima učestvuje svaki pojedinačni polaznik, on i usavršava stečena znanja i time doprinosi boljem razumevanju ovog jezika, odnosno boljem razumevanju naučenih termina.

Posebno će se profesori osvrnuti na takozvani tehnički žargon, to jest na sve one reči koje se vrlo često među stručnjacima u oblasti mode koriste. A prilikom održavanja časova će se rukovoditi takozvanim simulacijama, tako da će sve prisutne stavljati u konkretne situacije u kojima bi mogli da se nađu kada počnu da se bave ovim poslom, to jest kada se u modnom sektoru budu susreli sa različitim stručnjacima iz celog sveta.

Osim svega pomenutog, profesori će polaznicima objasniti i kako se vodi komunikacija u pisanoj formi na engleskom jeziku, a vezano za oblast mode, to jest na koji način se pristupa čitanju ponuda koje su na pomenutom jeziku iznete, te kako se na njih odgovara. Isto tako će se kratko osvrnuti i na način vođenja poslovne korespondencije putem mejla, tako da će polaznici ovladati i ovim vrlo važnim segmentom, te će moći u budućnosti da komuniciraju sa različitim stručnjacima iz celog sveta, budući da većina njih engleski jezik razume.

Da bi kurs i obuka za engleski jezik u oblasti mode mogla u potpunosti da zadovolji očekivanja svih prisutnih, predavači će osmisliti vrlo interesantna predavanja, a budući da je u pitanju interaktivna nastava, svako od prisutnih polaznika će steći dovoljno rutine i sigurnosti u komunikaciji na ovom jeziku, tako da će moći nesmetano da se izražava, odnosno biće u prilici da koristi različite stručne izraze i na taj način će maksimalno doprineti poboljšanju svog poslovnog imidža na svetskom nivou.

Kada i gde se organizuje kurs i obuka za engleski jezik u oblasti mode?

Predviđeno je da se organizuje kako online obuka i kurs za engleski jezik u oblasti mode, tako isto i u celoj zemlji, to jest u gradovima u kojima Akademija Oxford ima otvorenu poslovnicu. Takođe je važno i da svi prijavljeni znaju da je u ponudi uz grupni kurs, koji može da pohađa maksimalno 8, a minimalno 4 polaznika, te isto tako i individualna nastava, a koju oni prate pojedinačno, odnosno poluindividualna, u okviru koje može da bude prisutno dva polaznika istovremeno.

Ttako će svako od njih, a kada se bude prijavljivao morati da izabere prvo da li želi da nastavu prati preko interneta, a pomoću namenskog softvera, odnosno odlučiće da li je zainteresovan za individualnu, grupnu ili poluindividualnu obuku, jer će posle toga moći i da dobije precizne podatke o načinu organizovanja.

Ako neko ne može da se uklopi u jasno definisane termine i dinamiku, onda je najbolja opcija individualni kurs i obuka za engleski jezik u oblasti mode, odnosno poluindividualna nastava, jer se u tom slučaju on lično može dogovoriti sa predavačem o detaljima. Preciznije rečeno, polaznik i nadležni profesor tada dogovaraju kako tačan datum održavanja, odnosno početka, tako isto i dinamiku, ali i preciziraju termine.

A ukoliko neko želi da pomenutu obuku prati u grupi, onda mora da prihvati termine o kojima odlučuje organizator, te isto tako mora da se saglasi sa predviđenom dinamikom. A datum kada će da počne grupna obuka i kurs za engleski jezik u oblasti mode zavisi samo od zainteresovanih polaznika, jer je za tu vrstu nastave potrebno prvo da se jedna grupa od najmanje njih četvoro formira, pa tek onda da se odredi datum kada će ta vrsta nastave biti i održana.

Po kom principu se organizuje obuka i kurs za engleski jezik u oblasti mode?

Izuzev mogućnosti da ovaj kurs pohađa u našim poslovnicama, svaki zainteresovani polaznik treba da zna da je isto tako u našoj ponudi i online kurs i obuka za engleski jezik u oblasti mode. A što se tiče načina organizovanja, osim individualne nastave, koju polaznik pohađa samostalno, takođe organizujemo i onu koju može njih dvoje u isto vreme da prati (poluindividualna), kao i grupnu obuku, kojoj bi trebalo da prisustvuje minimum 4 polaznika, a 8 ih može biti najviše u konkretnoj grupi.

Samo se grupna nastava organizuje prema tačno utvrđenim pravilima i po tome se bitno razlikuje u odnosu na individualnu i poluindividualnu. Tačnije, organizator donosi odluku kojom dinamikom i u kojim terminima će se grupna obuka i kurs za engleski jezik u oblasti mode sprovesti, a datum početka se određuje tek nakon prijavljivanja dovoljnog broja polaznika, to jest njih četvoro. Dakle, pošto bude bila formirana grupa svi će dobiti obaveštenje kako o datumu njenog održavanja, isto tako i o dinamici, ali i o terminima.

Način organizovanja individualnog i polu individualnog kursa je, praktično rečeno prepušten polaznicima i predavačima, budući da oni mogu da zajedno dogovore kako datum kada će se ili individualni ili poluindividualni kurs i obuka za engleski jezik u oblasti mode organozovati, ali isto tako donose odluku i u kojim terminima, to jest po kojoj dinamici će konkretni tip obuke da bude sproveden, stim da se sve to odnosi i na online nastavu i na onu koju organizujemo u našim poslovnicama.

Koliko traje kurs i obuka za engleski jezik u oblasti mode?

Dinamikom koja podrazumeva na nedeljnom nivou ukupno 90 minuta nastave, to jest dva školska časa se odvija obuka i kurs za engleski jezik u oblasti mode i to ukupno tri meseca. Međutim, svaki pojedinačni polaznik mora imati na umu da je sve prethodno navedeno isključivo vezano za grupni vid nastave, a pošto tada organizator vodi računa o definisanju dinamike i termina, tako da svaki polaznik koji izabere tu vrstu nastave jednostavno ima obavezu da se svim ovim zahtevima prilagodi u potpunosti. Samo o datumu početka organizator ne može ranije da obavesti prijavljene, sobzirom na to da on zavisi samo od interesovanja polaznika, to jest od broja prijavljenih i to kako za pohađanje nastave u našim poslovnicama, tako i za online obuku. A kada se bude prijavilo minimum 4 osobe koje žele da pohađaju ovaj kurs u grupi, zvanični predstavnik konkretne poslovnice Akademije Oxford će, u skladu sa pravilima prijavljene obavestiti o datumu početka, te će im tom prilikom i precizno navesti po kojoj dinamici i u kojim terminima će se grupni kurs organizovati.

Individualni kurs i obuka za engleski jezik u oblasti mode, ali i poluindividualna nastave ne mora trajati tri meseca, već predviđenih 24 školska časa polaznici mogu da pohađaju i kraće i duže, zato što oni dinamiku i termine tada definišu sa organizatorom, to jest sa profesorom koji vodi pomenuti kurs. Vrlo je važno naglasiti da polaznici treba sa predavačem da dogovore i tačan datum kada će bilo poluindividualna, bilo individualna obuka da počne.

Spisak gradova za engleski jezik u oblasti mode

NEWSLETTER
ISKUSTVA KORISNIKA
Beograd - Slavica:

Završila sam kurs rumunskog jezika kod vas, ekipa vam je super, profesori odlični a cene pristupačne. Pozdrav iz Beograda

Beograd - Miloš:

Pohadam kurs norveškog jezika online. Prezadovoljan sam jer škola prati sve moderne trendove. Mogu da organizujem svoje vreme kako hoću, učim i pohađam nastavu od kuće i ne gubim vreme na prevoz po gradu. Odlični ste, samo tako nastavite.

Beograd - Milica:

Dugo sam tražila najbolju ponudu u pogledu kvaliteta i cene za kurs nemačkog jezika, na kraju sam se odlučila za vas i nisam pogrešila!

Čukarica - Svetlana:

Počela sam da učim albanski jezik u vašoj školi, prezadovoljna sam uslugom i profesorima. Pozdrav za sve

Palilula - Ana:

Uspešno sam završila kurs švedskog jezika i pronašla posao gde je poznavanje ovog jezika bilo presudno. Hvala Vam puno ljudi

Voždovac - Siniša:

Završio sam kurs makedonskog jezika. Oduševljen sam organizacijom škole. Nastaviću sa časovima kod vas!

Novi Beograd - Aleksandar:

Pohađala sam kurs arapski jezik. Svima preporucujem vašu školu jer je najbolja!

Rakovica - Radovan:

Poznavanje bugarskog jezika mi je bilo potrebno na poslu. Posle vašeg kursa uspesno saradujem sa svim kolegama iz Bugarske. Hvala vam puno

Savski venac - Lena:

Prošle godine sam završila kurs poljskog jezika. Jako sam zadovljna svime sto sam naučila kod vas.

Stari grad - Djuro:

Upisao sam kurs ceškog jezika kod vas po preporuci prijatelja. Rekao je da ste najbolji u šta sam se i sam uverio. Pozdrav

Vračar - Olivera:

Mogu sa sigurnošću da tvrdim da ste najbolja škola u Srbiji. I ranije sam učila engleski jezik u drugim školama ali sam uvek bila nezadovoljna. Samo ste vi ispunili sva moja očekivanja u nivou znanja, profesionalnosti i prijatnosti zaposlenih. Samo tako nastavite!!!

Zemun - Ljiljana:

Završavam kurs portugalskog jezika. Jako sam zadovoljna, upisacu kurs i španskog!!!

Zvezdara - Marko:

Pre dve godine sam završio kurs danskog jezika. Još uvek ga puno koristim i dobro znam. Svu zahvalnost dugujem vama. Pozdrav najboljoj ekipi!

Barajevo - Jovana:

Drugarica i ja smo krenule na časove francuskog jezika kod vas. Puno nam pomaže za školu jer prati školsko gradivo.

Grocka - Nikola:

Poslao sam sina da uči ruski jezik kod vas. Zadovoljan je on, zadovoljan sam i ja!

Lazarevac - Milanka:

Naucila sam grčki jezik i sada uspešno radim letnje sezone u Grčkoj! Hvala i pozdrav

Mladenovac - Zoran:

Pohađao sam časove slovačkog jezika kod vas. Izuzetno sam zadovoljan znanjem koje sam stekao!

Obrenovac - Kristina:

Brat i ja smo upisali kurs holandskog jezika, učimo jezik online na naše veliko zadovoljstvo. Drago nam je da postoje ovako moderne škole i u Srbiji!

Sopot - Mirjana:

Završila sam kurs japanskog jezika. Bilo je divno iskustvo! Hvala vam punoooo

Surčin - Nemanja:

Trenutno pohađam kurs italijanskog jezika, prezadovoljan sam saradnjom sa vašom školom.

Novi Beograd - Lenka:

Uspešno sam završila kurs srpskog jezika, mnogo mi se dopada i sada dobro govorim. Hvala Akademiji Oxford!!!

Čukarica - Žarko:

Akademija Oxford je najbolja škola!!! Završio sam kurs turskog jezika kod vas! SAMO NAPRED! ODLIČNI STE!

Palilula - Milena:

Mogu samo da kazem da ste najbolji! Ja sam završila kurs kineskog jezika i mogu svima da vas preporučim!

Voždovac - Rajko i Suzana:

Našu ćerku smo upisali na kurs engleskog jezika sa 5 godina. Stekla je odličnu osnovu za školu i jako smo zadovoljni, zato ćemo nastaviti saradnju sa vama i dalje!! Pozdrav!

Zvezdara - Rade:

Upisao sam latinski jezik i mnogo mi je pomogao pri spremanju ispita na Farmaciji. Hvala Akademiji što sam upisao treću godinu!!!!

Slavija - Kosta:

Pohađam časove madjarskog jezika, sve pohvale za profesore i sve zaposlene!!

Palilula - Nataša:

Završila sam kurs ukrajinskog jezika u vašoj akademiji, najbolji ste. I po kvalitetu i po ceni!!!

Voždovac - Igor:

Krenuo sam na časove nemačkog jezika, sve pohvale za organizaciju nastave i predavače.

Novi Beograd - Ivana:

Prošle godine sam završila kurs norveškog jezika u vašoj školi. Svima vas preporučujem jer ste najbolji.

Čukarica - Mateja:

Krenula sam na kurs francuskog jezika, za sad sam prezadovoljna. Samo tako nastavite.

Novi Beograd - Bilja:

Završavam kurs švedskog jezika koji mi je bio potreban zbog posla, zadovoljna sam znanjem koje sam stekla u vašoj školi.

Obrenovac - Jelena:

Krenula sam na kurs norveškog jezika. Vaša škola je najbolja. Prezadovoljna sam!!!

Rakovica - Darko:

Pohađam online časove grčkog jezika. Super ste!!

Voždovac - Ena:

Upisala sam sa drugaricom kurs nemačkog jezika, koji nam je bio potreban zbog škole. Obe smo jako zadovoljne i nastavljamo dalje sa vama!

Novi Beograd - Anatol:

Završio sam kurs srpskog jezika prošle godine i samo da vas pohvalim da ste najbolji!

Zemun - Branka:

Pozdrav svima u Akademiji Oxford! Završila sam kod vas kurs italijanskog jezika i jako sam zadovoljna svime sto sam naučila.

Vračar - Katarina:

Po preporuci koleginice sam upisala sina u vašu školu na kurs nemačkog jezika. Svakog dana sve više zna, jako je zadovoljan i srećan a sa njim i ja. Svuda vas pominjem i preporučujem.

Stari grad - Dušan:

Uspesno sam savladao francuski jezik kod vas na kursu. Pun pozdrava za sve!