Česta pitanja za kurseve jezika

 1. Da li postoji starosna granica za pohađanje kurseva jezika?
 2. Kursevi jezika koje organizuje Akademija Oxford su namenjeni pripadnicima svih starosnih dobi. Osim kurseva za odrasle, u ponudi imamo i kurseve jezika za decu, te učenike osnovnih i srednjih škola.

 3. Kako i kada mogu da se prijavim na kurs?
 4. Prijava na odabrani kurs jezika se vrši na nekoliko načina, odnosno onako kako to vama najviše odgovara. Imate mogućnost da popunite online formular koji se nalazi na ovom linku.
  Takođe, imate mogućnost da se prijavite putem telefona naše poslovnice koja se nalazi u vašem gradu ili one koja vam je najbliža, a prijavu možete da izvršite i direktno u jednoj od poslovnica Akademije Oxford.

 5. Ko vrši predavanja na kursevima jezika?
 6. Naš tim čine profesori i diplomirani filolozi koji osim izuzetnih stručnih kvalifikacija imaju i visok nivo iskustva u obavljanju ovih poslova. Uz to, u našem timu su i oni stručnjaci koji su izvorni govornici jezika, tako da polaznici imaju mogućnost da se već tokom obuke upoznaju sa govornim jezikom, a što je naročito bitno u okviru konverzacijskih kurseva odabranog jezika.

 7. Kako da znam koji nivo kursa treba da pohađam?
 8. Svaki polaznik koji poseduje određena znanja nekog jezika koja želi da nadogradi radi potpuno besplatnu proveru znanja, odnosno inicijalni test. Na osnovu rezultata tog testa se precizno definiše koji nivo znanja od poseduje, te mu se predlaže koji nivo kursa određenog jezika bi trebalo da pohađa.

  Jedino kada nije potrebno raditi inicijalni test, jeste u slučaju da polaznik ne poseduje apsolutno nikakva znanja određenog jezika, kada se upisuje na osnovni, odnosno A 1 nivo.

 9. Koliko nivoa kurseva postoje?
 10. Svi kursevi koje imamo u ponudi su u potpunosti usklađeni sa pravilima međunarodno prihvaćenog standarda za učenje stranih jezika, odnosno Zajedničkog evropskog referentnog okvira za jezike ili, skraćeno CEFR (The Common European Framework of Reference for Languages).

  A u praksi, to znači da postoji ukupno 6 nivoa. Tačnije 3 nivoa, a svaki od njih ima po 2 podnivoa. Nivoi grupe A, odnosno A 1 i A 2 nivo spadaju u red osnovnih, to jest početnih nivoa, a nose naziv niži i viši početni nivo. Zatim slede srednji nivoi, niži i viši, to jest B 1 i B 2, dokumenta su nivoi C 1 i C 2 niži, odnosno viši napredni nivoi. Nivo C 2 je ujedno i najviši nivo znanja koji može da poseduje neko, a da mu određeni jezik nije maternji.

 11. Koje sve jezike imate u ponudi?
 12. Osim kursa srpskog jezika za strance, te engleskog, nemačkog i francuskog jezika, organizujemo i kurseve za ruski, italijanski, holandski i portugalski. Takođe, u ponudi je i kurs španskog jezika, ali i poljskog, češkog i slovačkog.

  Kod nas možete da pohađate i kurs za bilo koji od skandinavskih jezika, odnosno danski, švedski, finski i norveški. Tu su još i kursevi za učenje ukrajinskog, grčkog, arapskog, te kineskog i japanskog jezika. Svakako treba pomenuti i turski, makedonski, bugarski, mađarski i rumunski, za koje takođe organizujemo kurseve i obuke, a možete pohađati i kurs hrvatskog, bosanskog i slovenačkog jezika.

  Jedna smo od retkih institucija koja organizuje i kurs estonskog jezika, ali i latinskog, znakovnog, te korejskog, pakistanskog i romskog jezika.

 13. Šta je grupna nastava?
 14. Najčešći vid obuke u okviru različitih kurseva jezika podrazumeva grupnu nastavu. Kako Akademija Oxford posebnu pažnju posvećuje kvalitetu pruženih usluga, to se ovde radi o manjim grupama polaznika, a grupe najčešće broje između 3 i 12 njih, kako bi se svima posvetila adekvatna pažnja, te omogućio visok kvalitet obuke.

  Termini u okviru grupne nastave jezika su fiksno određeni i nisu podložni promenama u skladu sa zahtevima polaznika. Oni se preciziraju nakon dovoljnog broja prijavljenih polaznika, a najčešće su u pitanju popodnevni i večernji termini.

  U slučaju da u okviru jedne grupe prijavljenih polaznika postoji zainteresovanost, možemo da organizujemo i nastavu u toku prepodneva, na njihov zahtev, ali samo ukoliko su svi polaznici sa time saglasni.

 15. Da li postoji mogućnost promene grupe?
 16. Kako se pre početka obuke svim polaznicima pruža mogućnost da rade inicijalni test, u okviru koga se utvrđuje nivo znanja određenog jezika koji poseduju, te se na osnovu rezultata i utvrđuje koji nivo kursa bi trebalo da pohađaju, nema potrebe za promenom grupe.

  Jedino kada može da dođe do eventualne promene grupe, jeste ukoliko polaznicima više odgovaraju termini održavanja nastave u drugoj grupi istog nivoa, ali se ova mogućnost pruža polaznicima tek nakon konsultacije i dogovora sa profesorom, odnosno koordinatorom za nastavu pri poslovnici Akademije Oxford u kojoj pohađa odabrani kurs.

 17. Šta je indivudualna nastava?
 18. Princip funkcionisanja individualne nastave podrazumeva potpunu podređenost polaznicima, uzevši u obzir da oni biraju ne samo termine kada će se održavati časovi, već i koliko često, a imaju čak i mogućnost da zahtevaju od profesora da se fokusiraju na obradu određene oblasti, ali samo u okviru nekih tipova nastave, poput recimo konverzacijskih ili specijalizovanih kurseva jezika.

  Individualna nastava podrazumeva da su tokom časova prisutni samo polaznik i profesor, a često se naziva “jedan na jedan” nastava.

 19. Koji su termini održavanja individualne nastave?
 20. Termine održavanja individualne nastave određuje polaznik prema sopstvenim potrebama, a nakon usaglašavanja sa profesorom.

  U principu, individualna nastava može da se održava u prostorijama odabrane poslovnice Akademije Oxford u periodu od 08 do 22 sata.

 21. Šta je poluindividualna nastava?
 22. Nastava u paru ili poluindividualna nastava podrazumeva prisustvo dva kandidata i profesora u okviru kursa odabranog jezika.

  Ovaj način obuke je odličan u situacijama kada, recimo kolege sa posla, najbolji prijatelji ili supružnici žele da savladaju određeni nivo odabranog jezika. Jedini uslov koji oba kandidata imaju obavezu da ispune ukoliko žele da pohađaju poluindividualnu nastavu, jeste da početno znanje koje poseduju bude na istom ili, bar približno istom nivou.

 23. Kada se održava poluindividualna nastava?
 24. Uzevši u obzir da polaznici koji se odluče da pohađaju ovakav tip nastave, takođe u dogovoru sa profesorom donose odluku o terminima i dinamici održavanja nastave, to se ona organizuje u skladu sa tim, tako da termini održavanja poluindividualne nastave nisu unapred precizno određeni.

 25. Šta je online nastava jezika?
 26. Virtuelna ili online nastava jezika je poseban vid obuke koji podarzumeva da polaznik može da pohađa kurs odabranog jezika i iz sopstvenog doma.

  Jedini uslov koji kandidat ima obavezu da ispuni ukoliko želi da pohađa kurs jezika online jeste da poseduje računar, koji mora na internet da bude povezan stabilnom vezom.

  Nastava ove vrste se odvija putem posebno osmišljene platforme, a prema svim pravilima individualne nastave.

 27. Kako se određuju termini za održavanje online nastave?
 28. Termini za održavanje online nastave su stvar dogovora između polaznika i profesora koji je zadužen za njegovu obuku.

  U principu, polaznici imaju mogućnost da odaberu termin u periodu između 08 i 22 sata, uz uslov da se profesor saglasi sa njihovim zahtevom.

 29. Kako funkcionišu privatni časovi jezika?
 30. Poseban vid nastave u okviru kursa bilo kog jezika koji imamo u ponudi podrazumeva i privatne časove. Ovakav vid nastave je prvenstveno namenjen onim kandidatima koji žele da pohađaju obuku koja je mnogo više podređena njihovim odlukama od individualne ili poluindividualne nastave. A to znači da polaznici ne biraju samo vreme održavanja časova, već i dinamiku, pa čak i mesto na kome se će se održavati privatni časovi odabranog jezika.

 31. Kada i gde se održavaju privatni časovi jezika?
 32. Svaki polaznik ponaosob ima mogućnost da zahteva da se privatni časovi jezika održavaju u onim terminima i onom dinamikom koja njemu odgovora, ali je takođe u obavezi da svoje zahteve usaglasi sa profesorom koji je zadužen za njegovu obuku.

  Takođe, polaznik može da odabere da li će se privatni časovi jezika održavati u poslovnici Akademije Oxford koja se nalazi u njegovom gradu, odnosno onoj koja mu je najbliža ili želi da se održavaju u njegovom domu. Ukoliko se polaznik odluči za drugu opciju, dužan je da profesoru obezbedi optimalne uslove za rad.

 33. Kako se odvijaju kursevi jezika za decu?
 34. Kursevi jezika za decu se organizuju prema pravilima grupne nastave, a radi se u manjim grupama. I grupe, ali i nastavni plan zavise od uzrasta polaznika, a nastava traje tokom cele školske godine što je ukupno 10 meseci. Dinamika održavanja časova podrazumeva nastavu u trajanju od 90 minuta na sedmičnom nivo, to jest dva puta nedeljno po jedan školski čas (45 minuta).

  Osnovni cilj kurseva jezika za decu jeste da se najmlađim polaznicima pruži mogućnost da savladaju određeni jezik, a koncept nastave je primarno baziran na onim postupcima koji su deci poznati, tako da se primenjuju edukativno zabavne igre, jer je to najlakši način da mališani usvoje nova znanja.

 35. Šta dobijam kada završim kurs?
 36. Svaki polaznik koji završi kurs jezika određenog nivoa ima mogućnost da polaže završni ispit. Ovaj ispit se sastoji iz dva dela i to usmenog i pismenog. U okviru pismenog dela se proveravaju znanja gramatike, pravopisa i vokabulara određenog jezika, dok je usmeni deo ovog ispita primarno usmeren na proveru umeća komunikacije na odabranom jeziku.

  Nakon što polaznici uspešno polože završni ispit, postaju vlasnici sertifikata koji je validan na teritoriji naše zemlje, ali i u mnogim zemljama koje su članice Evropske Unije.

 37. Da li je vaš sertifikat priznat i gde?
 38. Sertifikat koji stiče svaki polaznik nakon uspešno urađenog završnog ispita je priznat na teritoriji Republike Srbije, kao i u mnogim zemljama u okviru Evropske Unije.

  Jedino kada se ne može smatrati priznatim, jeste ukoliko se od kandidata zahteva da prilože specijalizovane sertifikate, kao što su LCCI (London Chamber of Commerce and Industry) ili pak sertifikat univerziteta Cambridge, Swedex (Swedish Examinations) i njima slični.

 39. Gde se odvija nastava?
 40. Nastava se odvija u svakom gradu u kome postoji poslovnica Akademije Oxford, osim u slučaju online nastave i privatnih časova jezika.

  Online nastavu može da pohađa svako, ma u kom delu sveta da se nalazi, a privatni časovi se na zahtev polaznika održavaju i u njegovom domu.

 41. Treba da naučim jezik u vrlo kratkom roku, šta da radim?
 42. Jedan od najboljih načina za brzo i lako učenje nekog jezika su ubrzani kursevi jezika, koje takođe organizujemo.

  Iako je nastavni program za ovaj kurs isti kao i kada se odvija klasična, grupna nastava, dinamika njenog održavanja se bitno razlikuje. Reč je o tome da se nastava može održavati od 3 do 5 puta u toku jedne nedelje. Naime, polaznici se sa profesorima dogovaraju preciznije o dinamici, a u skladu sa ličnim obavezama i obavezama profesora.

 43. Kako mogu da naučim jezik za oblast medicine?
 44. Pored ostalih, organizujemo i specijalizovane, stručne kurseve jezika koji su usmereni na unapređivanje već stečenih znanja jezika, stim što se akcenat stavlja na određenu oblast, što je u ovom slučaju medicina. Uslov koji polaznici imaju obavezu da ispune da bi mogli da pohađaju specijalizovani kurs jezika za oblast medicine jeste da poseduju znanje jezika koje odgovara nižem srednjem, odnosno B 1 nivou, prema pravilima Zajedničkog evropskog referentnog okvira za jezike.

 45. Kako izgleda konverzacijski kurs jezika?
 46. Jedan od posebnih načina obuke, koji organizujemo je i konverzacijski kurs jezika. Namena ovog kursa jeste da kandidati usavrše umeće konverzacije na odabranom jeziku, što podrazumeva da već imaju određeni nivo znanja.

  Nastava u okviru konverzacijskih kurseva jezika može da bude u grupama i individualna, a podrazumeva da polaznici sami biraju teme o kojima će se razgovarati tokom časova. Uslov za održavanje grupne nastave jeste da svi polaznici žele da savladaju umeće konverzacije vezano za istu oblast.

  Konverzacijski kursevi traju onoliko koliko kandidati žele, odnosno sve do onog trenutka dok se ne osete sigurnim u svoja znanja.

 47. Da li imate u ponudi poslovne kurseve jezika?
 48. U našoj bogatoj ponudi postoje i poslovni kursevi, koji su namenjeni onim polaznicima koji žele da savladaju kako pisanu, tako i usmenu komunikaciju na odabranom jeziku u poslovnoj sferi.

  Poslovni kursevi jezika se organizuju kao grupni, kada nastava traje 4 meseca, a ukupan fond je 32 dvočasa, odnosno 64 školska časa, tako da je dinamika 2 puta nedeljno po 90 minuta.

  Polaznici imaju mogućnost da ove kurseve pohađaju i individualno, poluindividualno ili online. Takva vrsta obuke podrazumeva nastavni fond od 25 dvočasa, a kandidati se sa svojim profesorima preciznije dogovaraju oko termina njihovog održavanja.

  Ukoliko polaznici već poseduju određena znanja iz oblasti poslovanja, a žele samo da ih nadograde, trebalo bi da se obrate koordinatorima jedne od poslovnica Akademije Oxford kako bi se dogovorili oko svih potrebnih detalja.

 49. Koji sve poslovni kursevi jezika su u vašoj ponudi?
 50. U nizu poslovnih kurseva jezika koji se nalaze u našoj redovnoj ponudi posebno ćemo izdvojiti poslovne kurseve jezika u domenu ekologije i zaštite životne sredine, te u domenu informacionih tehnologija, a organizujemo i kurseve jezika u: marketingu, telekomunikacijama, turizmu, ekonomiji i bankarstvu, kao i kurseve poslovnog jezika za inžinjere i pravnike, ali i mnoge druge.

 51. Koliko koštaju kursevi jezika?
 52. Sve informacije u vezi sa cenama različitih vrsta kurseva za odabrane jezike možete videti ovde. Akademija Oxford svim zainteresovanim polaznicima nudi i niz pogodnosti, odnosno popusta. Pa, tako, svako ko je već pohađao određeni nivo kursa, a želi da upiše neki drugi, ima 10 % popusta. Prilikom upisivanja trećeg nivoa jezika, polaznici imaju 20 % popusta, a isto toliko imaju i deca iz hraniteljskih porodica, kada se dostavi potvrda iz socijalne službe, odnosno nezaposlena lica koja dostave odgovarajuću potvrdu sa biroa, koja nije starija više od 3 dana. Uz to, takođe 20 % popusta imaju studenti koji na uvid donesu indeks, penzioneri uz ček od poslednje penzije, kao i oni kandidati koji su bili materijalno ugroženi tokom poplava koje su zadesile neke delove naše zemlje u proteklom periodu, a uz uslov da prilikom prijave dostave i potvrdu o pretrpljenoj šteti od elementarnih nepogoda. Vrlo je važno da napomenemo i to da se svi navedeni popusti obračunavaju za svaki mesec trajanja kursa.

  Naši polaznici imaju mogućnost da iskoriste i porodične popuste, koji se odnose samo na pohađanje kurseva engleskog i nemačkog jezika. U slučaju da dva člana jedne porodice pohađaju kurs, jedan od njih u okviru poslednje rate ima popust u iznosu od 2 000 RSD. A ako kurseve nemačkog ili engleskog pohađaju tri člana porodice, jedan od njih ima gratis kurs odabranog jezika, uz uslov da svi članovi završe cele nivoe, a u protivnom se plaća naknada i to u punom iznosu cene kursa u datom trenutku.

  Svaki kandidat koji u Akademiji Oxford pohađa dva ili više kursa, poslednju ratu na kursu odabranog jezika dobija gratis, a za sve nove polaznike u okviru kurseva jezika za decu školskog uzrasta odobravamo besplatno pohađanje nastave u toku prvog meseca.

  Polaznici kurseva jezika za učenike osnovnih škola koji su već pohađali neki kurs kod nas, prilikom upisa u septembru ostvaruju popust od 50 %, ali i u januaru i junu isto toliko. Đaci koji imaju prosek 5,00, odnosno nosioci Vukove diplome, te svi oni učenici koji su u školskim i vanškolskim aktivnostima postigli visoke rezultate, tokom svakog meseca trajanja odabranog kursa imaju popust 600 RSD.

  Za učenike srednjih škola koji imaju odličan uspeh, odnosno koji su ostvarili zavidne rezultate u školskim ili vanškolskim takmičenjima, odobravao popust u iznosu od 500 RSD svakog meseca.

  I najvažnije, što svi zainteresovani polaznici treba da znaju jeste da se navedeni popusti ne sabiraju, tako da svaki polaznik može da iskoristi samo jedan od njih.

 53. Da li je dozvoljeno plaćanje na rate?
 54. Samim tim što se pohađanje kurseva jezika plaća na mesečnom nivou, može se plaćati na rate, jer je dinamika plaćanja takva da se recimo grupni kurs koji traje 4 meseca, a košta na primer 12000 RSD plaća u 4 mesečne rate i to po 3 000 RSD svakog meseca.

 55. Da li sertifikat može da se upiše u radni dosije?
 56. Od 01.01.2016. godine radne knjižice se koriste isključivo u elektronskoj verziji. Zbog toga je upisivanje diploma i sertifikata Akademije Oxford, kao i svih ostalih, moguće jedino elektronski u radni dosije polaznika i to preko Nacionalne službe za zapošljavanje, direktno u dosije kandidata. Uslov za to je da se kandidati nalaze na evidenciji nezaposlenih lica NSZ-a.

  Za lica koja su u trenutku dobijanja sertifikata ili diplome u radnom odnosu, dokumenta donose poslodavcu samo na uvid, dok upis novostečenog zvanja mogu izvršiti tek po ponovnom prijavljivanju na evidenciju nezaposlenih lica u Nacionalnoj službi za zapošljavanje.

 57. Da li sertifikat ima rok važnosti?
 58. Serifikati koje stiču polaznici kurseva jezika koji uspešno polože završni ispit nemaju rok važnosti.

 59. Kako i gde mogu da kupim udžbenike za učenje jezika?
 60. Sve udžbenike koji su vam potrebni da biste nesmetano pratili nastavu u okviru odabranog kursa jezika možete da kupite u poslovnici Akademije Oxford u kojoj pohađate kurs ili u bilo kojoj drugoj našoj poslovnici.

 61. Kako funkcioniše pripremna nastava za sticanje međunarodnih sertifikata?
 62. U zavisnosti od izbora kandidata i vrste ispita za sticanje međunarodno priznatih sertifikata za čije polaganje je kandidatu potrebna priprema zavisiće i princip funkcionisanja pripremne nastave.

  Nastava se uglavnom odvija kao individualna i poluindividualna, a na zahtev polaznika može da se organizuje i online pripremna nastava za polaganje ispita za sticanje međunarodnih sertifikata. Plan i program je u potpunosti prilagođen zahtevima određenog ispita.

 63. Ako ne položim završni ispit, šta treba da uradim?
 64. Ukoliko se dogodi da kandidat ne položi završni ispit u okviru odabranog kursa, ima mogućnost da upiše naredni nivo, nakon čijeg završetka može da polaže iznova završni ispit za taj nivo poznavanja jezika.

 65. Koji su uslovi da osobe sa invaliditetom pohađaju vaše kurseve?
 66. U svakoj poslovnici Akademije Oxford u Srbiji u kojoj se organizuju kursevi jezika postoji mogućnost organizacije nastave i za osobe sa invaliditetom.

 67. Na koji način mi dostavljate sertifikat?
 68. Po uspešno položenom završnom ispiti i stucanju sertifikata o znanju jezika određenog nivoa, iste kandidati mogu u propisanom roku da preuzmu lično u poslovnici Akademije Oxford u kojoj su i pohađali kurs ili im možemo poslati na željenu adresu. Uzevši u obzir da se za slanje na željenu adresu angažuje kurirska služba, to se ova usluga naplaćuje prema njihovom važećem cenovniku direktno od kandidata, prilikom preuzimanja pošiljke.

 69. Da li imam pravo da se žalim na rezultate završnog ispita?
 70. Svaki kandidat koji smatra da ima razloga da uputi žalbu na rezultate završnog ispita, to može da učini u periodu od 8 do 16 časova svakog radnog dana i to na sledeći broj telefona +381(0)60/4 5555 84.


 71. Koliko traje kurs engleskog jezika?
 72. Trajanje kursa engleskog jezika zavisi od mnogo faktora, kako od izbora načina nastave (grupna, indivudalna, poluindividualna, online ili privatni časovi), tako i od samog izbora kursa (klasični, ubrzani, konverzacijski, specijalizovani), ali i njegovog nivoa, te uzrasta polaznika (za decu, osnovce, srednjoškolce, odrasle).

  U principu, uobičajeno trajanje grupnih kurseva je od 4 do 6 meseci, a dinamika nastave podrazumeva 2 puta nedeljno po 2 školska časa. Dok se, recimo ubrzani izvodi mnogo češće, tako da se časovi održavaju od 3 do 5 puta na nedeljnom nivou, a trajanje ovakvog vida obuke određuje polaznik, u skladu sa sopstvenim potrebama.

  Kursevi engleskog jezika za decu se održavaju u toku školske godine i traju ukupno 10 meseci, a po potrebi mogu da se organizuju i tokom cele kalendarske godine, dok se kursevi engleskog jezika za odrasle organizuju u skladu sa potrebama polaznika u bilo koje doba godine.

  Grupna nastava engleskog jezika podrazumeva 64 školska časa ukupno, a za nivoe od B 1 do C 1, dok nastava za napredne nivoe, odnosno C 1 i C 2 podrazumeva fond od ukupno 80 školskih časova i traje 5 meseci.

  Individualna nastava engleskog jezika, u principu podrazumeva 25 dvočasa, odnosno 50 školskih časova, a o terminima se polaznik dogovara direktno sa svojim profesorom.

 73. Koliko traje kurs nemačkog jezika?
 74. Kurs nemačkog jezika se odvija prema zahtevima polaznika, a u smislu trajanja i termina, stim što se određene vrste nastave organizuju u skladu sa precizno utvrđenim terminima, kao što je to slučaj, recimo kod grupne nastave za odrasle, odnosno kurseva nemačkog jezika za decu.

  Grupna nastava se odvija dva puta nedeljno u trajanju od 2 školska časa (2 puta po 90 minuta), što je na nedeljnom nivou ukupno 180 minuta. Sa druge strane, kurs nemačkog jezika za decu traje tokom čitave školske ili kalendarske godine, a u zavisnosti od potreba i zahteva polaznika, a dinamika nastave podrazumeva dva puta nedeljno po 45 minuta, to jest po jedan školski čas.

  Poluindividualna, individualna i online nastava, odnosno privatni časovi nemačkog jezika se organizuju u skladu sa potrebama polaznika, budući da oni u dogovoru sa profesorima određuju kada i koliko često će se održavati časovi, tako da mahom traju između 4 i 6 meseci.

  Takođe, trajanje kursa nemačkog jezika u velikoj meri zavisi i od nivoa koji polaznik pohađa, ali i od tipa kursa. Pa se tako i trajanje kursa, ali i njegova dinamika razlikuje u okviru ubrzanog, konverzacijskog, poslovnog ili specijalizovanih kurseva nemačkog. Recimo, za sve nivoe do B2, a zaključno sa nivoom B 1 nastava traje ukupno 80 školskih časova, što znači 80 časova u trajanju od po 45 minuta. Viši srednji i niži, odnosno viši napredni nivo kursa nemačkog jezika podrazumevaju nastavu koja traje ukupno 6 meseci i to 96 školskih časova. Kada je u pitanju kurs nemačkog jezika B 1 nivoa, polaznici imaju mogućnost da izaberu između onog koji podrazumeva 48 školskih časova i onoga koji sadrži 72 školska časa.

 75. Koliko traje kurs francuskog jezika?
 76. Uzevši u obzir da Akademija Oxford organizuje različite vrste obuka, to od izbora polaznika zavisi koliko traje kurs francuskog jezika.

  Tako, recimo grupna nastava, koja je i najčešći vid organizovanja obuke podrazumeva 4 meseca kursa i to dinamikom od po dva dvočasa dva puta nedeljno. Poluindividualna, individualna i online nastava se odvijaju prema potrebama i zahtevima polaznika, a kurs francuskog jezika u ovom slučaju uglavnom traje od 4 do 6 meseci.

  Kada je u pitanju kurs francuskog jezika za decu, predviđena je dinamika od po jednog školskog časa i to dva puta u toku nedelje, a nastava se održava cele školske godine. Takođe, postoji mogućnost održavanja ove vrste obuke i tokom cele kalendarske godine.

  Specijalistički, poslovni, ubrzani i konverzacijski kursevi podrazumevaju različitu dinamiku i trajanje, jer se mahom termini održavanja nastave prilagođavaju potrebama polaznika.

 77. Koliko traje kurs italijanskog jezika?
 78. Svaki polaznik bira koji vid nastave će da pohađa, a od toga primarno i zavisi koliko traje kurs italijanskog jezika. Osim grupnih kurseva, koji traju ukupno 4 meseca, sa dinamikom od 2 dvočasa na nedeljnom nivou, postoje još i individualna, poluindividualna i online nastava, odnosno privatni časovi italijanskog jezika. U okviru pomenutih vrsta kurseva, polaznik u dogovoru sa profesorom bira dinamiku održavanja časova.

  Tokom cele školske godine, odnosno 10 meseci traje kurs italijanskog jezika za decu i to svake nedelje, 2 puta po 45 minuta. Roditelji najmlađih polaznika mogu da zahtevaju da se nastava održava i cele kalendarske godine.

  Najčešće, kursevi italijanskog jezika traju od 4 do 6 meseci, a opet u zavisnosti od tipa nastave i vrste kursa (ubrzani, poslovni, konverzacijski i drugi).

 79. Koliko traje kurs španskog jezika?
 80. Kurs španskog jezika koji se organizuje prema pravilima grupne nastave podrazumeva 4 meseca obuke i to dinamikom od 180 minuta na nedeljnom nivou, koja je raspoređena na dva dvočasa nedeljno, to jest dva puta po 90 minuta obuke.

  Ostali vidovi kursa španskog jezika, poput online, individualnog ili poluindividualnog mogu da traju između 4 i 6 meseci po jednom nivou, budući da se o dinamici održavanja časova u ovom slučaju, polaznici dogovaraju sa profesorima.

  U slučaju pohađanja kursa španskog jezika za decu, nastava se održava u toku školske godine i to 90 minuta nastave na nedeljnom nivou, odnosno 2 puta po 45 minuta u toku jedne nedelje. Nastava u okviru ovog kursa traje ukupno 10 meseci, a po potrebi može i da traje i duže.

 81. Koliko traje kurs portugalskog jezika?
 82. U skladu sa izborom vrste nastave se određuje i koliko traje kurs portugalskog jezika. Grupni kursevi jezika imaju precizno određene termine, a nastava traje 4 meseca i to dinamikom od dva puta nedeljno po 1 dvočas, što je 180 minuta na nedeljnom nivou.

  Ostale vrste nastave, poput individualne, poluindividualne i online traju između 4 i 6 meseci, jer o terminima održavanja časova se polaznici usklađuju sa profesorom, a prema sopstvenim mogućnostima.

  Kurs portugalskog jezika za decu podrazumeva nastavu dva puta nedeljno po1 školski čas i traje tokom školske godine, a u zavisnosti od zahteva i potreba kandidata može da se održava i tokom cele kalendarske godine.

  Dinamika održavanja nastave u okviru specijalizovanih, ubrzanih, poslovnih i konverzacijskih kurseva se organizuje prema potrebama polaznika, te od toga zavisi i njeno trajanje.

 83. Koliko traje kurs ruskog jezika?
 84. Polaznici koji su zainteresovani da pohađaju kurs ruskog jezika koji organizuje Akademija Oxford imaju mogućnost izbora između grupne, indivdualne, poluindividualne, odnosno online nastave ili privatnih časova ruskog jezika. Upravo od njihovog izbora i zavisi koliko traje kurs ruskog jezika.

  Recimo, grupna nastava traje ukupno 4 meseca, a časovi se održavaju dva puta nedeljno po dva dvočasa, što je zapravo 180 minuta nastave u toku jedne nedelje. Kod individualne, poluindividualne i online nastave, obuka može da traje između 4 i 6 meseci, jer tada termini nisu precizno određeni, već o tome odlučuju polaznik i profesor, prema međusobnom dogovoru.

  Što se tiče nastave za najmlađe, ona se isto organizuje kao grupna, a kurs ruskog jezika za decu traje 10 meseci, to jest dok traje školska godina. Na nedeljnom nivou, najmlađi polaznici pohađaju nastavu u trajanju od po 45 minuta i to 2 puta za nedelju dana. Ukoliko roditelji polaznika tako zahtevaju, nastavu možemo da organizujemo i tokom cele godine.

  Ukupan fond koji je predviđen u okviru individualne, poluindividualne, odnosno online nastave je 50 časova, to jest 25 dvočasa.

 85. Koliko traje kurs grčkog jezika?
 86. Dinamika nastave za kurs grčkog jezika isključivo zavisi od toga koji tip obuke kandidat odluči da pohađa.

  Termini grupnih kurseva grčkog jezika su precizno određeni, pa obuka traje ukupno 4 meseca, a za to vreme kandidati imaju nastavu dva puta u toku nedelje, u trajanju od po 90 minuta, što je ukupno 180 minuta na nedeljnom nivou.

  Kod individualne, poluindividualne i online nastave je situacija nešto drugačija, jer polaznici imaju pravo da odluče koliko često će se održavati časovi, tako da ova vrsta obuke može da traje od 4 do 6 meseci, a ukupan fond je 25 dvočasa, odnosno 50 školskih časova.

  Kurs grčkog jezika za decu traje ukupno 10 meseci, odnosno dokumenta traje školska godina, a na zahtev roditelja polaznika se može produžiti. Nastava se održava dva puta nedeljno u trajanju od po 45 minuta.

 87. Koliko traje kurs švedskog jezika?
 88. Najčešći vid nastave je grupni kurs švedskog jezika koji traje ukupno 4 meseca i podrazumeva striktno određene termine, te fond od 64 školska časa. Polaznici koji se odluče da pohađaju ovakvu vrstu obuke pohađaju obuku 2 puta nedeljno u trajanju od po 90 minuta, odnosno 2 puta nedeljno po dva školska časa.

  Kada su u pitanju online, poluindividualna i individualna nastava dinamika održavanja nastave je drugačija i ovako organizovani kursevi švedskog jezika traju obično između 4 i 6 meseci, jer kandidati u dogovoru sa profesorom biraju kada i koliko često će pohađati časove. Ukupan nastavni fond za ovakvu vrstu kurseva je 50 školskih časova, što je 25 dvočasa.

  Najmlađi polaznici koji pohađaju kurs švedskog jezika za decu imaju nastavu tokom cele školske godine, odnosno 10 meseci, a ako njihovi roditelji zahtevaju, ona može da bude produžena na celu kalendarsku godinu. Nastava se u okviru ove obuke odvijaju dva puta nedeljno po jedan školski čas.

 89. Koliko traje kurs srpskog jezika za strance?
 90. Kurs srpskog jezika za strance se organizuje kao grupna nastava, ali i kao poluindividualna, online i individualna. Uz to, zainteresovani kandidati imaju mogućnost da pohađaju i privatne časove srpskog jezika za strance.

  Ukupan nastavni fond za grupnu nastavu je 64 školska časa, što je 32 dvočasa, a oni se organizuju dva puta u toku jedne nedelje, tako da ovaj vid obuke traje ukupno 4 meseca.

  Iako je i za individualnu nastavu precizno određen fond časova, dinamika je nešto drugačija, jer kandidati biraju kada i koliko često će se oni održavati. Zato se događa da 50 školskih časova, odnosno 25 dvočasa koliko je predviđeno za ovu vrstu obuke, budu raspoređeni na period od 4 do 6 meseci.

  Tokom školske godine, odnosno 10 meseci traje kurs srpskog jezika za strance za decu, a nastava se održava 2 puta nedeljno po 45 minuta. U zavisnosti od zahteva roditelja polaznika, ovaj kurs može da se održava i cele godine.

 91. Koliko traje kurs holandskog jezika?
 92. Klasičan način organizovanja kursa holandskog jezika podrazumeva rad u manjim grupama koje broje između 3 i 12 polaznika. Termini u okviru ove vrste obuke su precizno određeni i uglavnom je reč o poslepodnevnim i večenjim časovima u toku radnih dana. Ukupan fond je 64 školska, odnosno 32 dvočasa, raspoređenih u 4 meseca, koliko i traje grupni kurs holadskog jezika. Nastava se održava dva puta nedeljno po 2 dvočasa, što je 180 minuta u toku jedne nedelje.

  Ukupan fond u okviru individualne nastave je 25 dvočasa, odnosno 50 školskih časova, što važi i za poluindividualnu i nastavu online. Ovakvi kursevi obično traju od 4 do 6 meseci, uzevši u obzir da termini nisu fiksno određeni, već polaznici zajedno sa profesorima dogovaraju njihovu dinamiku.

  Dva puta nedeljno po 45 minuta, ukupno10 meseci u toku godine se odvija kurs holandskog jezika za decu. U slučaju da roditelji najmlađih polaznika izraze želju da se nastava odvija i duže, mi ćemo ih organizovati i tokom cele godine.

 93. Koliko traje kurs albanskog jezika?
 94. Kurs albanskog jezika se organizuje kao grupni, te online, individualni ili poluindividualni, a kandidati sami biraju koji će vid obuke da pohađaju.

  Nastavni fond za poluindividualnu, individualnu i online nastavu podrazumeva 50 školskih časova, to jest 25 dvočasa, tako da kurs albanskog jezika u ovom slučaju može da traje između 4 i 6 meseci, jer polaznici određuju dinamiku održavanja časova.

  Grupna nastava podrazumeva precizno određene termine i to dva puta nedeljno po 90 minuta, a nastavni fond čini 64 školska časa, što je ukupno 32 dvočasa, tako da ovaj vid obuke traje 4 meseca.

  Za vreme trajanja školske godine se organizuje kurs albanskog za decu, koji se odvija dinamikom od dva školska časa i to dva puta na nedeljnom nivou, tako da nastava traje 10 meseci. Ukoliko roditelji polaznika smatraju potrebnim, obuka može i da se produži.

 95. Koliko traje kurs norveškog jezika?
 96. Klasičan, a ujedno i najčešće tražen kurs norveškog jezika podrazumeva grupnu nastavu. Ova vrsta obuke traje ukupno 4 meseca, a nastavni fond čini 32 dvočasa, tako da polaznici pohađaju ukupno 2 dvočasa na nedeljnom nivou.

  Sve ostale vrste obuke, odnosno online, poluindividualna i individualna imaju ukupan fond od 50 školskih časova, to jest 25 dvočasa, a traju od 4 do 6 meseci. Razlog zbog koga nije precizno određeno koliko traje kurs norveškog jezika u ovom slučaju je taj što svaki polaznik ima pravo da se sa profesorom dogovori oko njihove dinamike.

  Početni nivoi učenja norveškog jezika se organizuju prema pravilima grupne nastave, dok za više nivoe obuka traje 3 meseca, odnosno 48 školskih časova.

  Najmlađi polaznici u okviru kursa norveškog jezika za decu pohađaju nastavu 10 meseci, odnosno tokom cele školske godine, 2 puta nedeljno po jedan školski čas.

 97. Koliko traje kurs danskog jezika?
 98. Ma koji od ponuđenih vidova obuke da odabere kandidat, većina ih se u velikoj meri prilagođava njegovim potrebama, uz izuzetak grupne nastave.

  Kurs danskog jezika koji se odvija u grupama od 3 do 12 polaznika ima tačno određene termine, te traje ukupno 4 meseca. Nastava se odvija 2 puta nedeljno i to u trajanju od po dva školska časa, što je na nedeljnoj bazi ukupno 180 minuta, a celokupan nastavni fond čine 32 dvočasa.

  Sve ostale vrste obuke, poput nastave online, te poluindividualne i individualne nude polaznicima mnogo veću slobodu, tako da se oni dogovaraju o terminima sa svojim profesorima. Nastavani fond u ovom slučaju je 25 dvočasa, a takav kurs danskog jezika obično traje između 4 i 6 meseci.

  Kada su u pitanju kursevi za najlađe kandidate, oni se odvijaju tokom školske godine, odnosno 10 meseci u godini. Dinamika nastave podrazumeva dva puta nedeljno po jedan školski čas, što je 90 minuta nastave na nedeljnom nivou.

 99. Koliko traje kurs arapskog jezika?
 100. Individualna, poluindividualna i online nastava se maksimalno prilagođavaju zahtevima kandidata, tako da kurs arapskog jezika ovog tipa traje od 4 do 6 meseci, budući da oni mogu da biraju koliko često će pohađati časove. Fond čini 50 školskih časova, što je ukupno 25 dvočasa.

  Sa druge strane, grupna nastava ima striktno određene termine, tako da traje 4 meseca, te se odvija 2 puta nedeljno po 90 minuta nastave, uzevši u obzir da je ukupan nastavni fond 64 školska, to jest 32 dvočasa.

  Što se tiče nastave za najmlađe polaznike, kurs arapskog jezika za decu traje tokom školske godine, odnosno 10 meseci, a u slučaju potrebe i zahteva roditelja može i da se produži na celu kalendarsku godinu. Dinamika održavanja nastave je 2 puta sedmično po 1 školski čas.

 101. Koliko traje kurs bugarskog jezika?
 102. Kurs bugarskog jezika kada se organizuje u grupama traje 4 meseca, a nastavni fond podrazumeva 32 dvočasa, što je 64 školska časa. Kandidati pohađaju nastavu dva puta na nedeljnom nivou u trajanju od po 90 minuta, odnosno po jedan dvočas.

  Kada je reč o ostalim vrstama nastave (poluindividualna, individualna i online), ona traje od 4 do 6 meseci, jer polaznici mogu da odaberu koliko često će imati časove. Fond časova je u ovom slučaju 25 dvočasa, to jest 50 školskih časova.

  Cele školske godine, ukupno 10 meseci traje kurs bugarskog jezika za decu, a nastava se odvija dva puta nedeljno u trajanju od po 45 minuta, što znači da najmlađi polaznici na nedeljnoj bazi imaju 90 minuta nastave. U slučaju da njihovi roditelji to žele, možemo i da organizujemo nastavu cele godine.

 103. Koliko traje kurs češkog jezika?
 104. Grupna nastava u okviru kursa češkog jezika traje 4 meseca, a časovi se organizuju 2 puta nedeljno u trajanju od 90 minuta svaki. Fond ovakvog tipa nastave je 32 dvočasa, to jest 64 školska časa.

  Između 4 i 6 meseci može da traje individualna, poluindividualna ili online nastava, jer kandidati imaju mogućnost da u dogovoru sa profesorima odluče koliko često će pohađati časove. Nastavni fond za ove tipove obuke je 25 dvočasa.

  Kurs češkog jezika za decu traje 10 meseci, odnosno u toku školske godine i to dinamikom od 2 školska časa na nedeljnom nivou, to jest 2 puta po 45 minuta nastave.

 105. Koliko traje kurs kineskog jezika?
 106. Najveća zainteresovanost polaznika je za kurs kineskog koji se odvija u grupama. Nastavni fond je, u ovom slučaju 64 školska časa, što je zapravo 32 dvočasa, a dinamika je 2 puta nedeljno po 1 dvočas, to jest na nedeljnom nivou ukupno 180 minuta nastave.

  Ukupan fond od 50 školskih ili 25 dvočasa je namenjen individualnoj, poluindividualnoj i online nastavi, stim da polaznici, nakon usaglašavanja sa profesorom mogu da odluče koliko često i u kojim terminima će pohađati nastavu. Upravo iz tog razloga ne možemo da precizno kažemo koliko traje kurs kineskog jezika ovog tipa, ali u većini slučajeva je t između 4 i 6 meseci.

  Nastava u okviru kursa za decu traje 10 meseci, a mališani imaju časove dva puta nedeljno i to po 45 minuta, što je jedan školski čas.

 107. Koliko traje kurs latinskog jezika?
 108. Iako nam polaznici najčešće traže individualni ili poluindividualni kurs latinskog jezika, prema njihovim zahtevima možemo da organizujemo i online obuku, ali i grupne kurseve.

  Nastavni fond grupnih kurseva je 32 dvočasa (64 školska časa), rapoređenih u 4 meseca koliko traje ova obuka. Dinamika je dva puta nedeljno po 90 minuta, to jest 180 minuta nastave u toku jedne sedmice.

  Kada se organizuje individualna, odnosno poluindividualna ili online nastava, dinamiku određuju kandidati, a nakon dogovora sa profesorom koji je zdužen za njihovu obuku ili koordinatorom za nastavu u poslovnici Akademije Oxford. Nastavni fond je 25 dvočasa (50 školskih časova), te ovako organizovan kurs latinskog jezika mahom traje od 4 do 6 meseci.

 109. Koliko traje kurs mađarskog jezika?
 110. Grupni kurs mađarskog jezika podrazumeva nastavu koja se odvija u precizno odrđenim terminima, a radi se o manjim grupama polaznika, koje broje najmanje 3, a najviše 12 kandidata. Sa nastavnim fondom od 64 školska, odnosno 32 dvočasa, te nedeljnim fondom od po 2 dvočasa, ovaj kurs traje 4 meseca ukupno.

  Nastavni fond za individualnu, te poluindividualnu i online nastavu je 25 dvočasa, to jest 50 školskih časova, a traje između 4 i 6 meseci, uzevši u obzir da termini nisu precizirani, jer kandidati mogu da odaberu kada će i koliko često da pohađaju časove.

  Za najmlađe polaznike se organizuje kurs mađarskog jezika za decu i to tokom cele školske godine. On traje 10 meseci, a najmlađi polaznici Akademije Oxford imaju časove 2 puta nedeljno u trajanju od po 45 minuta.

 111. Koliko traje kurs hebrejskog jezika?
 112. Mada je mnogo veći broj polaznika koji su zainteresovani za individualni kurs hebrejskog jezika, Akademija Oxford organizuje i ostale vidove nastave, poput grupne, poluindividualne i online, a trajanje kurseva zavisi od njegovog tipa.

  Individualna nastava traje od 4 do 6 meseci, a ukupan fond je 50 školskih časova, to jest 25 dvočasa. U dogovoru sa koordinatorom za nastavu u jednoj od naših poslovnica, polaznici preciziraju i tempo, ali i termine održavanja časova, a isto važi i za online i poluindividualnu nastavu.

  Grupna nastava se odvija dva puta nedeljno i to po dva dvočasa (90 minuta), a uzevši u obzir da je njen fond 32 dvočasa (64 školska časa), te da su termini časova fiksno određeni, to ona traje 4 meseca.

  Kurs hebrejskog jezika za decu traje 10 meseci, dinamikom od dva školska časa ukupno i to dva puta nedeljno. A ako roditelji ili staratelji najmlađih polaznika to žele, nastavu možemo da organizujemo i cele godine.

 113. Koliko traje kurs makedonskog jezika?
 114. Kurs makedonskog jezika, u zavisnosti od vrste nastave ima različit fond, pa tako za grupnu nastavu podrazumeva 64 školska časa (32 dvočasa), a za individualnu, odnosno online i poluindividualnu nastavu podrazumeva 25 dvočasa, to jest 50 školskih časova.

  Grupna nastava traje 4 meseca, jer podrazumeva fiksno određene termine, to jest dva puta nedeljno po jedan dvočas. A kako kandidati sami odlučuju o dinamici i terminima u okviru individualne, poluindividualne i online nastave, to ona može da traje od 4 do 6 meseci.

  Za najmlađe polaznike organizujemo kurs makedonskog jezika za decu, a časovi se odvijaju tokom školske godine i to dva puta nedeljno po 45 minuta.

 115. Koliko traje kurs hrvatskog jezika?
 116. Ukupan fond časova za grupni kurs hrvatskog jezika je 32 dvočasa (64 školska časa), a za individualnu, poluindividualnu i online nastavu je 50 školskih časova, odnosno 25 dvočasa.

  Grupna nastava se odvija dva puta nedeljno po jedan dvočas, tako da ona traje ukupno 4 meseca, dok je organizacija kod ostalih navedenih oblika nastave drugačija, jer polaznici mogu da odrede tempo održavanja časova, tako da ona traje najčešće između 4 i 6 meseci.

  Cele školske godine organizujemo i kurs hrvatskog jezika za decu, u okviru koga se nastava održava dva puta nedeljno u trajanju od po 45 minuta, što je 90 minuta nastave u toku jedne nedelje.

 117. Koliko traje kurs poljskog jezika?
 118. Svako ko želi da savlada ili usavrši ovaj jezik ima mnoštvo kurseva u ponudi, te osim grupnih, organizujemo i online, ali i poluindividualni i individualni kurs poljskog jezika.

  Dinamika održavanja grupnih kurseva je precizno određena, što se ne može reći i za ostale vrste nastave, uzevši u obzir da polaznici odlučuju koliko često će pohađati časove. Tako se, grupna nastava organizuje dva puta nedeljno po 90 minuta (180 minuta na nedeljnom nivou), te traje 4 meseca, a sve ostale pomenute vrste nastave najčešče traju između 4 i 6 meseci.

  Tu je i kurs poljskog jezika za decu, koji traje 10 meseci, a mališani imaju nastavu dva puta u toku nedelje po jedan školski čas, što znači da u toku jedne nedelje imaju 90 minuta nastave.

 119. Koliko traje kurs slovačkog jezika?
 120. U zavisnosti od izbora kandidata zavisiće i koliko traje kurs slovačkog jezika, jer se nastavni fond razlikuje. Pa tako, grupna nastava traje 4 meseca i ima nastavni fond od 64 školska časa (32 dvočasa), a fond za poluindividualnu, individualnu i online nastavu je 50 časova, što je 25 dvočasa. Grupna nastava se odvija dva puta u toku nedelje i to po dvočas, što je 180 minuta na nedeljnoj osnovi. Kod ostalih vidova nastave (online, individualna, poluindividualna) se najpre pitaju kandidati o njenoj dinamici, tako ova vrsta obuke u većini slučajeva traje od 4 do 6 meseci.

  Kurs slovačkog jezika za decu se organizuje tokom školske godine, a mališani imaju nastavu dva puta nedeljno u trajanju od 45 minuta, to jest 90 minuta na nedeljnom nivou.

 121. Koliko traje kurs rumunskog jezika?
 122. U zavisnosti od toga koju vrstu kursa i oblik nastave polaznik želi da pohađa, zavisiće i koliko traje kurs rumunskog jezika.

  Klasičan oblik nastave podrazumeva grupne kurseve, koji se odvijaju dva puta u toku nedelje, a u trajanju od po 90 minuta. Između 4 i 6 meseci traju kursevi za odrasle, a njihova dužina primarno zavisi od toga koji odblik nastave je u pitanju.

  Kursevi rumunskog jezika za decu se organizuju u toku školske godine, a dinamika je 90 minuta na nedeljnom nivou, to jest dva puta u toku nedelje po 1 školski čas (45 minuta).

  Individualna, poluindividualna i online nastava se uglavnom organizuju u fondu od 50 školskih časova, odnosno 25 dvočasa, stim što polaznici mogu da zahtevaju i da traje duže.

 123. Koliko traje kurs slovenačkog jezika?
 124. Kurs slovenačkog jezika u formi grupne nastave traje ukupno 4 meseca, a nastava se odvija dva puta nedeljno po 1 dvočas, što znači dva puta nedeljno po 90 minuta. Ukupan nastavni fond je 64 školska časa (32 dvočasa).

  Individualna, poluindividualna i online nastava mogu da traju između 4 i 6 meseci, budući da kandidati odlučuju koliko često će se časovi odvijati, a fond ovakve vrste nastave je 50 školskih časova, to jest 25 dvočasa.

  Dok traje školska godina, organizuje se i kurs slovenačkog za decu i to dva puta nedeljno po 45 minuta, odnosno 90 minuta na nedeljnom nivou.

 125. Koliko traje kurs turskog jezika?
 126. Nastava u okviru individualnog, poluindividualnog ili online kursa turskog jezika podrazumeva fond od 25 dvočasa (50 školskih časova), a traje između 4 i 6 meseci. O terminima održavanja časova se direktno dogovaraju polaznici ili sa profesorima ili sa koordinatorima za nastavu Akademije Oxford.

  Grupni kurs turskog jezika se održava 2 puta u toku nedelje po jedan dvočas, što znači da kandidati pohađaju ukupno 180 minuta obuke u toku jedne sedmice. Budući da je ukupan nastavni fond u ovom slučaju 32 dvočasa, to obuka traje 4 meseca.

  Ukupno 10 meseci traje kurs turskog jezika za decu, a nastava se odvija u grupama. Termini su dva puta nedeljno u trajanju od po 45 minuta, to jest 90 minuta obuke na nedeljnom nivou.

 127. Koliko traje kurs japanskog jezika?
 128. Kurs japanskog jezika traje 4 meseca, kada se pohađa u grupama, a između 4 i 6 meseci, ako je reč o poluindividualnoj, individualnoj ili online obuci.

  Ukupan fond grupne nastave je 64 školska časa, to jest 32 dvočasa, dinamikom od dva puta po jedan dvočas nedeljno, odnosno 180 minuta na nivou jedne sedmice. Termine u okviru ostalih vidova obuke preciziraju kandidati, a u dogovoru sa profesorom ili koordinatorom za nastavu pri poslovnici Akademije Oxford u kojoj se kurs japanskog jezika organizuje.

  Nastava za mališane traje 10 meseci i podrazumeva dva puta nedeljno po jedan školski čas. Ako roditelji ili staratelji polaznika zahtevaju, ova vrsta obuke može da traje i tokom cele kalendarske godine.

 129. Koliko traje kurs ukrajinskog jezika?
 130. Ako se kurs ukrajinskog jezika oorganizuje u grupama, on traje 4 meseca, dok ako je u reč o online, individualnoj ili poluindividualnoj nastavi može da traje izeđu 4 i 6 meseci, pošto tada kandidati biraju kada će se časovi održavati.

  Fond grupne nastave je 32 dvočasa (64 školska časa), a dinamika je dva puta sedmično u trajanju od po 90 minuta, to jest 180 minuta obuke u toku nedelje. Ukupan fond poluindividualne, online i individualne nastave je 50 školskih časova, to jest 25 dvočasa.

  Kurs ukrajinskog jezika za decu se održava dva puta nedeljno u trajanju od po 45 minuta, a traje tokom školske godine, stim da po potrebi može da traje i duže.

 131. Koliko traje kurs korejskog jezika?
 132. Online, individualna i poluindividualna nastava u okviru kursa korejskog jezika podrazumeva fond od 25 dvočasa, to jest 50 školskih časova. Budući da polaznici preciziraju termine sa koordinatorima za nastavu, odnosno profesorima, to ovaj vid obuke traje obično između 4 i 6 meseci.

  Sa druge strane kurs korejskog jezika u formi grupne nastave traje 4 meseca, a dinamika nastave je 2 puta nedeljno po jedan dvočas. Predviđeni nastavni fond je 64 školska časa, što je 32 dvočasa i traje ukupno 4 meseca.

  Najmlađi polaznici pohađaju kurs korejskog ukupno 10 meseci, a termini su dva puta nedeljno po jedan školski čas.

 133. Koliko traje kurs estonskog jezika?
 134. U zavisnosti od izbora termina, koje u ovom slučaju određuje polaznik, zavisi i koliko će da traje poluindividualna, individualna i online nastava. Sa fondom od 50 školskih časova, to jest 25 dvočasa ona uglavnom traje od 4 do 6 meseci.

  Kurs estonskog jezika koji se organizuje prema principima grupne nastave traje ukupno 4 meseca, dok se časovi održavaju u precizno definisanim terminima, dva puta sedmično po 90 minuta (180 minuta na nedeljnoj bazi).

  Dok traje školska godina održava se i kurs estonskog jezika za decu, a fond nastave na nedeljnom nivou je 90 minuta, odnosno 2 školska šasa i to dva puta sedmično.

 135. Koliko traje kurs romskog jezika?
 136. Kurs romskog jezika se u većini slučajeva organizuje kao individualna nastava, mada na zahtev zainteresovanih polaznika organizujemo i nastavu online, ali i poluindividualnu, te nastavu u grupama.

  Kada je reč o individualnoj, te poluindividualnoj i online nastavi, dinamiku određuju polaznici u skladu sa dogovorom koji imaju sa profesorom zaduženim za njihovu obuku. Nastavni fond za ovakvu vrstu kursa je 25 dvočasa, što je zapravo 50 školskih časova. Ovako organizovane obuke najčešće traju između 4 i 6 meseci.

  Grupna nastava traje 4 meseca. Sa ukupnim fondom od 64 školska časa, to jest 32 dvočasa, ona se odvija dva puta u toku nedelje, a u trajanju od po 90 minuta, što znači da kandidati pohađaju 180 minuta nastave u toku jedne nedelje.

 137. Koliko traje kurs znakovnog jezika?
 138. Kurs znakovnog jezika se u većini slučajeva organizuje kao poluindividualna ili individualna nastava, a ređe kao nastavu u grupama.

  Fond časova za individualnu, odnosno poluindividualnu nastavu je 50 školskih, što je 25 dvočasa, dok je za grupnu ukupno 64 školska ili 32 dvočasa. I dok se grupna nastava održava u precizno određenim terminima, dva puta nedeljno po dva dvočasa, te traje ukupno 4 meseca, individualna i poluindividualna nastava mogu da traju od 4 do 6 meseci. Jedini razlog za to treba tražiti u činjenici da u ovom slučaju polaznici sami biraju koliko često će da pohađaju kurs znakovnog jezika.

 139. Koliko traje kurs ukrajinskog jezika?
 140. Nastava u okviru kursa ukrajinskog jezika traje ukupno 4 meseca, a nastavni fond čine 64 školska časa, odnosno 32 dvočasa. Grupna nastava ima precizno određene termine, što znači da kandidati pohađaju časove dva puta nedeljno u trajanju od po 90 minuta.

  Kada je u pitanju individualna nastava, odnosno online ili poluindividualna, dinamika je drugačija, jer je određuju polaznici, nakon usaglašavanja sa profesorima. Fond časova je u ovom slučaju 50 školskih, to jest 25 dvočasa i ovakav kurs ukrajinskog jezika obično traje od 4 do 6 meseci.

  Mališani koji žele da savladaju ovaj jezik imaju obuku u trajanju od 10 meseci, a po potrebi i zahtevima se može produžiti. Časovi se odvijaju dva puta nedeljno po 45 minuta, odnosno 90 minuta ukupno za jednu sedmicu.

 141. Koliko traje kurs pakistanskog jezika?
 142. Najzastupljeniji vid kursa pakistanskog jezika je individualna nastava, čiji ukupan nastavni fond je 50 školskih šasova, to jest 25 dvočasa. Ova vrsta obuke traje od 4 do 6 meseci, a polaznici određuju koliko često će se održavati časovi. Ovo se odnosi i na online i na poluindividualnu nastavu.

  Ukupan nastavni fond grupne nastave je 64 školska ili 32 dvočasa, a traje 4 meseca, jer podrazumeva tačno određene termine, tako da kandidati imaju 2 puta nedeljno po 2 školska časa, to jest 180 minuta nastave na nedeljnom nivou.

  Tokom školske godine se organizuje i kurs pakistanskog jezika za decu koji traje ukupno 10 meseci, a mališani pohađaju časove dva puta nedeljno i to u trajanju od po 45 minuta, što je 90 minuta nastave na nedeljnom nivou.

 143. Koliko traje kurs bosanskog jezika?
 144. Kurs bosanskog jezika koji se organizuje u grupama traje ukupno 4 meseca i to dinamikom od po dva dvočasa (90 minuta) na nedeljnom nivou i ukupnim fondom od 32 dvočasa, odnosno 64 školska časa.

  Ostali vidovi nastave, poput individualne, poluindividualne i online nastave imaju nastavni fond od 25 dvočasa, to jest 50 školskih časova, a traju između 4 i 6 meseci, budući da polaznici donose odluku o njihovoj dinamici, te se dogovaraju sa profesorima koliko često i kojim tempom će se oni odvijati.

  Nastava u okviru kursa bosanskog jezika za decu traje 10 meseci, a po potrebi može da se produži. Njena dinamika podrazumeva 2 školska časa u toku jedne nedelje, odnosno dva puta po 45 minuta.


Najčešća pitanja
ISPITNI CENTRI
 • JPOA - Javno priznati organizator aktivnosti
 • ICDL - Ispitni centar
 • Swedex - međunarodni ispit za švedski jezik
 • LCCI - Ispitni centar
 • ÖSD - Ispitni centar
PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu na engleski jezik i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online ruski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje