Škola, kursevi engleskog jezika za decu

Sa ciljem da mnogobrojnim mališanima koji žele da savladaju znanja engleskog jezika to i omogući, Akademija Oxford u svim svojim poslovnicama širom zemlje organizuje nastavu ovog jezika koja je prilagođena uzrastu naših najmlađih polaznika.

Škola engleskog za decu je podeljena po grupama, tako da se kursevi engleskog za decu odvijaju za mališane uzrasta od 3 do 5 godina, odnosno za decu predškolskog uzrasta, kao i za školarce i to kako za one koji pohađaju niže razrede (od prvog do četvrtog), tako i za one koji su u višim razredima (od petog do osmog). Podrazumeva se da naši iskusni predavači nastoje da maksimalno prilagode predviđeni nastavni plan i program mogućnostima i uzrastu polaznika, pa će tako, recimo najmlađi polaznici mahom da savladavaju engleski jezik kroz različite igre i pevanje, odnosno ono što je njima blisko. Zato nemojte da vas iznenadi ako vaše dete u ovom uzrastu vrlo brzo počne da komunicira na engleskom jeziku, jer je dobro poznato da deca uzrasta od 3 do 5 godina najbolje usvajaju znanja stranog jezika, a uz uslov da im se ona prenose na njima blizak način.

Naravno, za polaznike predškolskog uzrasta, odnosno školskog se nastava, takođe u velikoj meri prilagođava njihovim znanjima i mogućnostima, tako da rezultati koje postižu mališani u okviru naše škole često zadive njihove roditelje. Inače, škola engleskog za decu jednom godišnje organizuje “Show class”, na kome bi trebalo da prisustvuju i roditelji, a sa ciljem da im se pruži mogućnost da vide na koji način se odvijaju kursevi engleskog za decu. Ovaj svojevrstan javni čas se obično održava u drugoj polovini obuke. U toku trajanja kurseva priređuju i dva posebna događaja, odnosno priredbe na kojima učestvuju svi polaznici, a sa ciljem da se roditeljima i ostalima koji su pozvani predstave znanja koja su mališani savladali. Najčešće se priredba održava pred Novu godinu i na samom kraju kursa.


Šta obuhvata škola i kursevi engleskog jezika za decu?

Najmlađi polaznici obuke, koji imaju između tri i pet godina će se tokom učenja engleskog jezika upoznati sa osnovnim pojmovima koje poznaju i na maternjem jeziku, te će kroz igru, crtanje i pevanje još bolje da ih nauče. Iskusni predavači će nastojati da ih dodatno motivišu za rad i učenje, pa će u skladu sa pravilima da im dodeljuju zanimljive pečate različitih oblika, odnosno da im daju diplome kada to zasluže, te ostale nagrade, a sa ciljem razvijanja kreativnosti i timskog duha, što će imati izuzetno pozitivan efekat i na usvajanje znanja ovog jezika.

Iako bi danas deca predškolskog uzrastav već trebalo da poznaju makar slova ćiriličnog pisma, a ima i dece koja čak poznaju i latinična, ne može se prevideti činjenica da ima i onih mališana koji nisu savladali sva pomenuta znanja. Iz tog razloga su kursevi engleskog za decu ovog uzrasta u potpunosti prilagođeni stepenu njihovog poznavanja pisanja i maternjeg jezika, uopšte, tako da naši profesori nastoje da im, na njima bliske načine približe ovaj jezik. A pod tim se podrazumeva na prvom mestu crtanje i igranje, te polaznici vrlo brzo uče sve što je predviđeno nastavnim planom.

Za učenike nižih, odnosno prvog, drugog, trećeg i četvrtog razreda, to jest za one čiji je uzrast od 7 do 10 godina su predviđeni drugačiji načini usvajanja znanja jezika. Nastavni program sadrži mahom teme i oblasti koje su bliske polaznicima, odnosno one koje će pobuditi u njima interesovanje, tako da će ih relativno lako i savladati. Osim što će svi polaznici da nauče kako se pravilno komunicira na ovom jeziku, a na njihovom nivou znanja, razvijaće i timski duh, budući da je reč o interaktivnoj nastavi, a sve to zajedno će se vrlo pozitivno odraziti i na usvajanje znanja koja predavači nastoje da im prenesu. Pohađanjem ovih obuka će se deca predškolskog uzrasta na najbolji mogući način pripremiti i za polaganje Kembridž YLE ispita za decu, koje mogu da polažu i u okviru Akademije Oxford, uzevši u obzir da je ona ovlašćeni test centar.

Deca uzrasta od 11 do 14 godina, odnosno učenici viših razreda osnovne škole, budući da bi već trebalo da su stekli osnovna znanja ovog jezika će ih samo nadograditi. Škola engleskog za decu maksimalno prilagođava plan i program nastave njihovim interesovanjima, a kroz vežbanje svih jezičkih veština (pisanje, čitanje, slušanje i konverzacija) polaznici stiču neophodnu sigurnost u znanja koja su stekli. Isto tako i ova vrsta obuke predstavlja odličan način pripremanja polaznika koji su zainteresovani za polaganje Cambridge YLE ispita za decu.Kome su kursevi namenjeni?

Svi mališani koji žele ili da nauče engleski jezik ili da unaprede znanja koja već imaju bi trebalo da se odluče za pohađanje ovih kurseva.

Polaznici mogu biti stari od 3 do 14 godina, budući da je nastava podeljena najpre po njihovom uzrastu. Tako, postoje obuke za decu uzrasta od 3 do 5 godina, zatim za mališane predškolskog uzrasta, odnosno za polaznike koji pohađaju niže ili više razrede osnovne škole.

Koliko traju kursevi?

U zavisnosti od uzrasta polaznika, zavisi i trajanje kurseva. Najmlađa grupa, koju čine mališani uzrasta između 3 i 5 godina, kao i deca predškolskog uzrasta nastavu pohađaju od septembra do juna naredne godine. Dinamika časova u ovom slučaju podrazumeva 90 minuta u toku jedne nedelje, odnosno 2 puta po 45 minuta nedeljno.

Za decu školskog uzrasta se nastava odvija u toku cele školske godine, to jest od sepembra do juna. U ovom slučaju je dinamika nešto drugačija i podrazumeva nastavu dva puta nedeljno, a u trajanju od po 55 minuta.

Gde i kada se održava nastava?

Budući da se obuke prvenstveno održavaju u grupama, neophodno je da se u jednoj od poslovnica Akademije Oxford prijavi dovoljan broj polaznika koji žele da pohađaju odabrani kurs. A to podrazumeva da se najmanje troje njih prijavi, uzevši u obzir da mi naročito vodimo računa o visokom kvalitetu nastave, tako da se uvek radi o manjim grupama polaznika, te je obično reč o najviše osmoro njih.

U slučaju da roditelji ili staratelji polaznika naročito zahtevaju, možemo za njihove mališane da organizujemo i druge vrste nastave, odnosno individualnu, online ili poluindividualnu. Neophodno je da to navedu prilikom prijavljivanja, kako bismo precizirali sve detalje.

Koji udžbenici se koriste za rad?

Polaznici u okviru najmađe grupe bi trebalo da koriste udžbenik i radnu svesku “Playtime”.Udžbenik i radna sveska “Hello Jojo” se koriste za obuke dece predškolskog uzrasta, dok đaci nižih razreda osnovne škole uče iz udžbenika “Kid’s Box”. U zavisnosti od njihovog uzrasta, koriste se udžbenik i radna sveska broj 1, 2, 3 ili 4, za prvi, odnosno drugi, treći ili četvrti razred osnovne škole.

Ko obezbeđuje literaturu?

Polaznici, odnosno njihovi roditelji ili staratelji mogu da odaberu da li će samostalno da pribave navedenu literaturu ili će preko Akademije Oxford da je naruče. Sve informacije o ceni udžbenika i radnih svezaka mogu dobiti na upit.

Dodatne napomene:

  • lična karta roditelja ili staratelja se smatra obaveznom dokumentacijom za upis polaznika, budući da su oni u obavezi i da izvrše potpisivanje ugovora sa organizatorom kursa
  • nastava se odvija u toku školske godine, odnosno od septembra do juna naredne godine
  • prijavljivanje je moguće direktno u odabranoj poslovnici Akademije Oxford u toku cele kalendarske godine, a podrazumeva se da prijavljeni čeka naredni septembar da bi pohađao nastavu; postoji mogućnost i prijavljivanja putem broja telefona određene poslovnice
  • plaćanje se vrši direktno u poslovnici organizatora, a prema opštim uslovima koji su na snazi u tom trenutku
  • roditelji ili staratelji polaznika će jednom u mesec dana tokom trajanja kursa da dobiju obrazac O2, odnosno pisani izveštaj o napretku njihovog deteta

Škola i kursevi engleskog jezika za decu od 3-5 godina

Dečji kurs i škola engleskog jezika, uzrast 3-5 godina

U današnje vreme je, čini se sve veća potreba za učenjem stranih jezika, pa zato i ne čudi što su kursevi engleskog jezika za decu od 3 do 5 godina, a koje u celoj Srbiji organizuje Aademija Oxford naročito posećeni.

Više za kurs engleskog jezika za decu od 3 do 5 godina >>>


Škola i kursevi engleskog jezika za predškolce, do 6 godina

Dečji kurs i škola engleskog jezika, uzrast 6 godina

Ukoliko vaš mališan koji je krenuo u predškolsko, odnosno koji je uzrasta 6 godina želi da nauči engleski jezik, valjalo bi da znate da Akademija Oxford na preko 20 lokacija u našoj zemlji organizuje specijalizovane kurseve i školu engleskog jezika za predškolce.

Više za kurs engleskog jezika za predškolce, do 6 godina >>>


Škola i kursevi engleskog jezika za decu, prvi razred

Dečji kurs i škola engleskog jezika, prvi razred

Vrlo često većina današnje dece u školskom uzrastu se sa učenjem engleskog jezika susreće već tokom prvog razreda, a budući da je gradivo u školi prilično kompleksno, neretko se događa da su im potrebna i dodatna objašnjenja, koja ponekad ne mogu da im pruže roditelji.

Više za kurs engleskog jezika za decu, prvi razred >>>


Škola i kursevi engleskog jezika za decu, drugi razred

Dečji kurs i škola engleskog jezika, drugi razred

Mališani koji žele da unaprede znanja engleskog jezika koja se stiču tokom redovnog školovanja i imaju 8 godina, to jest pohađaju drugi razred osnovne škole, mogu u okviru poslovnica Akademije Oxford da se odluče za pohađanje specijalizovane škole engleskog jezika za decu drugi razred.

Više za kurs engleskog jezika za decu, drugi razred >>>


Škola i kursevi engleskog jezika za decu, treći razred

Dečji kurs i škola engleskog jezika, treći razred

Uzevši u obzir da većina dece u našoj zemlji u toku redovne školske nastave uči i engleski jezik, neretko se događa da su im potrebna dodatna objašnjenja, jer nastavni plan i program u školama je ipak nešto obimniji.

Više za kurs engleskog jezika za decu, treći razred >>>


Škola i kursevi engleskog jezika za decu, četrvti razred

Dečji kurs i škola engleskog jezika, četvrti razred

Većina dece u četvrtom razredu osnovne škole već uči engleski jezik, tako da najčešće oni koji upisuju naše kurseve za ovaj uzrast su, zapravo mališani koji žele da svoja znanja unaprede.

Više za kurs engleskog jezika za decu, četvrti razred >>>


Škola i kursevi engleskog jezika za decu, peti razred

Dečji kurs i škola engleskog jezika, peti razred

Neosporna je činjenica da kursevi i škola engleskog jezika za decu peti razred omogućuju ne samo da znanja utvrde, već i da ih prošire i to u skladu sa svetskim standardima.

Više za kurs engleskog jezika za decu, peti razred >>>


Škola i kursevi engleskog jezika za decu, šesti razred

Dečji kurs i škola engleskog jezika, šesti razred

Svako dete koje ide u šesti razred osnovne škole bi trebalo da već ima određeni nivo znanja engleskog jezika.

Više za kurs engleskog jezika za decu, šesti razred >>>


Škola i kursevi engleskog jezika za decu, sedmi razred

Dečji kurs i škola engleskog jezika, sedmi razred

Profesori u Akademiji Oxford imaju razumevanja za sve polaznike, pa im često omogućuju i da pitaju sve i svašta i to kako ono što se odnosi na nerazumevanje školskog gradiva, tako i na ono što je vezano za teme koje se obrađuju tokom časova.

Više za kurs engleskog jezika za decu, sedmi razred >>>


Škola i kursevi engleskog jezika za decu, osmi razred

Dečji kurs i škola engleskog jezika, osmi razred

Kursevi i škola engleskog jezika za decu osmi razred su sa puno pažnje osmišljeni, kako ih ne bi dodatno opterećivalo njihovo pohađanje, te da bismo im čak i olakšali najpre savladavanje školskih znanja.

Više za kurs engleskog jezika za decu, osmi razred >>>


Učenje stranih jezika paralelno sa maternjim – da ili ne?

Često se učenje stranih jezika za decu ne shvata ozbiljno. Neki misle da je to suvišno, da se deca opterećuju zbog hirova roditelja ili pomodarstva. Ništa dalje od istine od toga!

Naši mozgovi su dizajnirani za učenje i poznavanje više jezika. Dakle, nije iznenađenje da mala deca koja paralelno sa maternjim jezikom uče i strani jezik taj jezik lakše usvajaju od odraslih. Razlog za to je delimično genetski uslovljen, a delimično zavisi i od životne sredine. Koji god razlozi za ovu pojavu bili presudni, ono oko čega nema spora je da deca koja u ranom uzrastu počnu da uče strani jezik – gotovo paralelno sa maternjim – ne samo da znaju više jezika, nego i imaju mnogo bolje kognitivne sposobnosti od dece koja poznaju samo maternji jezik. Pogledajmo nekoliko primera.

Deca koja rano počnu da uče strani jezik stiču svest o zvuku, sintaksi i leksici svog i stranog jezika skoro u isto vreme. Kad god dete čuje reč u bilo kom jeziku, mozak je traži i pokušava da spoji zvuk sa značenjem. Bilingvalna deca uče da predmet može da ima dva ili tri različita imena na osnovu jezika koji se govori i u zavisnosti od okruženja i trude se da ispravno identifikuju reč na odgovarajućem jeziku. Ovo "žongliranje" zahteva pažnju i neprestano traganje za misaonim procesima koji minimiziraju konfuziju. Kao rezultat toga, ova deca imaju tendenciju da budu veštija u prebacivanju između dva zadatka, multitasking, i u donošenju odluka o stvarima u kojima raspolažu oprečnim informacijama.

Bilingvalno obrazovanje menja oblik i funkciju pojedinih regiona mozga jer usvajanje jezika menja oblik mozga i utiče na to koji regioni rukuju kojom funkcijom. Postoje dva ključna regiona odgovorna za područje govora: Brokina zona u levom prednjem delu, za koju se smatra da je odgovorna za proizvodnju govora; i Vernikijeva zona u zadnjem delu mozga koja se smatra odgovornom za obradu značenja. Istraživači su otkrili da su ljudi koji su učili drugi jezik kao deca koriste isti region u Brokinoj zoni za oba jezika. Oni koji su drugi jezik učili kasnije u životu morali su, kroz duži i teži proces da naprave poseban region unutar te zone za drugi jezik.

Dvojezična deca su bolja u upravljanju konfliktima i rešavanju konflikata. To uzrokuje jedna, na prvi pogled nepovezana, kognitivna sposobnost bilingvalnih ljudi. Naime, monolingvalni ljudi na klasičnom Stroop zadatku (npr, reč “crveno” je štampano plavom bojom, a traži se da ispitanik odredi boju) koriste dodatno vreme da ignorišu irelevantnu reč i fokusiraju se na relevantne boje. Sposobnost ignorisanja konkurentske perceptivne informacije i fokusiranja na relevantne aspekte zove se inhibitorna kontrola. Dvojezični ljudi često bolje obavljaju posao koji zahteva tu kontrolu od monolingvalnih ljudi. U konfliktima bilo koje vrste, oni bolje razlikuju bitne od nebitnih činilaca, pa te konflikte shodno tome lakše i rešavaju. Benefiti od ove osobine se ovde ne završavaju. Nove studije pokazuju da je brže i efikasnije rešavanje dvosmislenosti i sukoba unutar sebe i sa drugima dragoceno u prevenciji Alchajmerove bolesti i drugih oblika demencije

Dvojezično obrazovanje čini decu prilagodljivijim i fleksibilnijim u promenljivom okruženju. Biti dvojezičan može imati adaptivne koristi. Poboljšanja u kognitivnim i senzornim centrima mozga uzrokovana dvojezičnim iskustvima pomaže u boljem informisanju o procesima u radnom i životnom okruženju. Deca se lakše prilagode pravilima i brže usvajaju nove informacije.

Ovo dovodi do toga da dvojezična deca imaju bolju globalnu perspektivu u savremenom svetu. Postoje dokazi da su ljudi koji su kao deca učila strane jezike, sposobniji da shvate, razumeju, i uđu u interakciju sa ljudima iz različitih kulturnih i etničkih grupa. I ne samo to. Deca koja uče drugi jezik u ranom uzrastu mogu da unutar tog jezika razviju veštine kao i izvorni govornici.

Ovo su samo neki od benefita učenja stranog jezika u ranom uzrastu. Globalizacija koja se uveliko zahuktava, sigurno će doneti još neke koristi od bilingvalnog obrazovanja. Počnite na vreme i već danas pošaljite svoje dete posle vrtića u školu engleskog jezika za decu!


Bojanka za decu - Akademija Oxford

Spisak gradova za kurseve engleskog jezika za decu

NEWSLETTER
ISKUSTVA KORISNIKA
Beograd - Slavica:

Završila sam kurs rumunskog jezika kod vas, ekipa vam je super, profesori odlični a cene pristupačne. Pozdrav iz Beograda

Beograd - Miloš:

Pohadam kurs norveškog jezika online. Prezadovoljan sam jer škola prati sve moderne trendove. Mogu da organizujem svoje vreme kako hoću, učim i pohađam nastavu od kuće i ne gubim vreme na prevoz po gradu. Odlični ste, samo tako nastavite.

Beograd - Milica:

Dugo sam tražila najbolju ponudu u pogledu kvaliteta i cene za kurs nemačkog jezika, na kraju sam se odlučila za vas i nisam pogrešila!

Čukarica - Svetlana:

Počela sam da učim albanski jezik u vašoj školi, prezadovoljna sam uslugom i profesorima. Pozdrav za sve

Palilula - Ana:

Uspešno sam završila kurs švedskog jezika i pronašla posao gde je poznavanje ovog jezika bilo presudno. Hvala Vam puno ljudi

Voždovac - Siniša:

Završio sam kurs makedonskog jezika. Oduševljen sam organizacijom škole. Nastaviću sa časovima kod vas!

Novi Beograd - Aleksandar:

Pohađala sam kurs arapski jezik. Svima preporucujem vašu školu jer je najbolja!

Rakovica - Radovan:

Poznavanje bugarskog jezika mi je bilo potrebno na poslu. Posle vašeg kursa uspesno saradujem sa svim kolegama iz Bugarske. Hvala vam puno

Savski venac - Lena:

Prošle godine sam završila kurs poljskog jezika. Jako sam zadovljna svime sto sam naučila kod vas.

Stari grad - Djuro:

Upisao sam kurs ceškog jezika kod vas po preporuci prijatelja. Rekao je da ste najbolji u šta sam se i sam uverio. Pozdrav

Vračar - Olivera:

Mogu sa sigurnošću da tvrdim da ste najbolja škola u Srbiji. I ranije sam učila engleski jezik u drugim školama ali sam uvek bila nezadovoljna. Samo ste vi ispunili sva moja očekivanja u nivou znanja, profesionalnosti i prijatnosti zaposlenih. Samo tako nastavite!!!

Zemun - Ljiljana:

Završavam kurs portugalskog jezika. Jako sam zadovoljna, upisacu kurs i španskog!!!

Zvezdara - Marko:

Pre dve godine sam završio kurs danskog jezika. Još uvek ga puno koristim i dobro znam. Svu zahvalnost dugujem vama. Pozdrav najboljoj ekipi!

Barajevo - Jovana:

Drugarica i ja smo krenule na časove francuskog jezika kod vas. Puno nam pomaže za školu jer prati školsko gradivo.

Grocka - Nikola:

Poslao sam sina da uči ruski jezik kod vas. Zadovoljan je on, zadovoljan sam i ja!

Lazarevac - Milanka:

Naucila sam grčki jezik i sada uspešno radim letnje sezone u Grčkoj! Hvala i pozdrav

Mladenovac - Zoran:

Pohađao sam časove slovačkog jezika kod vas. Izuzetno sam zadovoljan znanjem koje sam stekao!

Obrenovac - Kristina:

Brat i ja smo upisali kurs holandskog jezika, učimo jezik online na naše veliko zadovoljstvo. Drago nam je da postoje ovako moderne škole i u Srbiji!

Sopot - Mirjana:

Završila sam kurs japanskog jezika. Bilo je divno iskustvo! Hvala vam punoooo

Surčin - Nemanja:

Trenutno pohađam kurs italijanskog jezika, prezadovoljan sam saradnjom sa vašom školom.

Novi Beograd - Lenka:

Uspešno sam završila kurs srpskog jezika, mnogo mi se dopada i sada dobro govorim. Hvala Akademiji Oxford!!!

Čukarica - Žarko:

Akademija Oxford je najbolja škola!!! Završio sam kurs turskog jezika kod vas! SAMO NAPRED! ODLIČNI STE!

Palilula - Milena:

Mogu samo da kazem da ste najbolji! Ja sam završila kurs kineskog jezika i mogu svima da vas preporučim!

Voždovac - Rajko i Suzana:

Našu ćerku smo upisali na kurs engleskog jezika sa 5 godina. Stekla je odličnu osnovu za školu i jako smo zadovoljni, zato ćemo nastaviti saradnju sa vama i dalje!! Pozdrav!

Zvezdara - Rade:

Upisao sam latinski jezik i mnogo mi je pomogao pri spremanju ispita na Farmaciji. Hvala Akademiji što sam upisao treću godinu!!!!

Slavija - Kosta:

Pohađam časove madjarskog jezika, sve pohvale za profesore i sve zaposlene!!

Palilula - Nataša:

Završila sam kurs ukrajinskog jezika u vašoj akademiji, najbolji ste. I po kvalitetu i po ceni!!!

Voždovac - Igor:

Krenuo sam na časove nemačkog jezika, sve pohvale za organizaciju nastave i predavače.

Novi Beograd - Ivana:

Prošle godine sam završila kurs norveškog jezika u vašoj školi. Svima vas preporučujem jer ste najbolji.

Čukarica - Mateja:

Krenula sam na kurs francuskog jezika, za sad sam prezadovoljna. Samo tako nastavite.

Novi Beograd - Bilja:

Završavam kurs švedskog jezika koji mi je bio potreban zbog posla, zadovoljna sam znanjem koje sam stekla u vašoj školi.

Obrenovac - Jelena:

Krenula sam na kurs norveškog jezika. Vaša škola je najbolja. Prezadovoljna sam!!!

Rakovica - Darko:

Pohađam online časove grčkog jezika. Super ste!!

Voždovac - Ena:

Upisala sam sa drugaricom kurs nemačkog jezika, koji nam je bio potreban zbog škole. Obe smo jako zadovoljne i nastavljamo dalje sa vama!

Novi Beograd - Anatol:

Završio sam kurs srpskog jezika prošle godine i samo da vas pohvalim da ste najbolji!

Zemun - Branka:

Pozdrav svima u Akademiji Oxford! Završila sam kod vas kurs italijanskog jezika i jako sam zadovoljna svime sto sam naučila.

Vračar - Katarina:

Po preporuci koleginice sam upisala sina u vašu školu na kurs nemačkog jezika. Svakog dana sve više zna, jako je zadovoljan i srećan a sa njim i ja. Svuda vas pominjem i preporučujem.

Stari grad - Dušan:

Uspesno sam savladao francuski jezik kod vas na kursu. Pun pozdrava za sve!