Kursevi engleskog jezika za decu po Kembridž programu

Svesni činjenice da je poznavanje engleskog jezika postalo potreba i to za pripradnike svih uzrasta, organizujemo i specijalizovani kurs engleskog jezika za decu po Kembridž programu.

Najpre moramo napomenuti da je Akademija Oxford od aprila 2016. godine zvanično ovlašćena za sprovođenje Cambridge ispita, a u cenu programa za decu je, pored pohađanja nastave uračunato i polaganje ispita, koji je usklađen sa nivoom znanja svakog pojedinačnog kandidata.

Nastava se organizuje u toku cele godine, prema tačno definisanom programu i to u svakom gradu u kome pomenuta institucija ima poslovnicu, tako da deca iz Beograda mogu pohađati časove na teritoriji Vračara, Zemuna i Banovog brda, ali i na drugim gradskim opštinama. Isto tako je kurs engleskog jezika za decu po Kembridž programu dostupan i polaznicima u Čačku, Ćupriji i Kraljevu, te u Novom Sadu, Nišu i Jagodini, ali i u Kragujevcu Mladenovcu, Negotinu i Vranju, kao i u Užicu, Zrenjaninu, Boru i Leskovcu, te u mnogim drugim gradovima u Srbiji.


Budući da se radi o strogo propisanim pravilima, moramo naglasiti da su svi naši profesori prošli specijalizovanu Kembridž obuku, te da su se upoznali sa različitim metodama i alatima, koje i adekvatno primenjuju tokom vođenja ove edukacije, a kako bi maksimalno prilagodili predviđeno gradivo i uzrastu i znanjima polaznika.

Važno je da svaki kandidat, neposredno pre početka uradi i Placement test, a na osnovu čijih rezultata će stručnjaci Kembridž ispitnog centra Akademije Oxford proceniti kom nivou odgovara njegovo znanje engleskog jezika, to jest koji tačno program će pratiti i koji ispit bi trebalo da polaže nakon što završi sa pohađanjem edukacije.

Roditelj svakog deteta, odnosno njegov zvanični staratelj bi trebalo da prvo izvrši prijavu, što može da učini bilo kog dana tokom godine u svakom predstavništvu organizatora. Takođe se putem telefona može izvršiti prijava deteta, ali i preko mejla, kada je važno uz njegovo ime i prezime, napisati i datum rođenja, ali i broj telefona.

Prilikom upisa je obavezno prisustvo detetovog roditelja (staratelja), a zahteva se i dostavljanje propisane dokumentacije, o čemu će svako od prijavljenih biti na vreme obavešten. Uzevši u obzir da se između svakog prijavljenog, to jest njegovog zvaničnog staratelja (roditelja) i institcije organizatora mora potpisati ugovor, to je obavezan svaki klijent da priloži i fotokopiju ličnog dokumenta sa fotografijom (lična karta, vozačka dozvola ili pasoš), kao i original na uvid. U slučaju da se radi o čipovanom ličnom dokumentu, važno je da klijent obezbedi konkretni dokument očitan, a u skladu sa pravilima njegovog korišćenja.

Posebno se mora napomenuti da se kurs engleskog jezika za decu po Kembridž programu primarno rukovodi pravilima koja su vezana za Zajednički evropski referentni okvir za jezike - CEFR (The Common European Framework of Reference for Languages). U skladu sa njima se navodi da poznavanje bilo kog jezika, koji kandidatu nije maternji može da bude na jednom od 6 nivo, koliko ih ukupno pomenuti jezički okvir predviđa. Tako se oni kreću od osnovnog A 1, pa do višeg naprednog nivoa, koji je okarakterisan kao C2 i ujedno je najviši nivo znanja koji može da dostigne osoba, kojoj konkretni jezik nije maternji.

Ako se još uvek dvoumite da li je kurs engleskog jezika za decu po Kembridž programu dobra opcija i za vaše mališane, naglasićemo da se radi o programu koji je usklađen sa svetskim standardima, te koji omogućuje polaznicima da postanu vlasnici jednog od najpoznatijih sertifikata o nivou poznavanja engleskog jezika. Samim tim će, u perspektivi imati mogućnost da apliciraju i za polaganje ostalih Cambridge ispita, a što će im sasvim sigurno biti od velike koristi u poslovnoj karijeri. A pored poslovnog aspekta, važno je reći i da brojni svetski priznati univerziteti i škole zahtevaju od svojih studenata i učenika, kao dokaz o nivou znanja engleskog jezika upravo posedovanje jednog od Kembridž sertifikata.

Šta obuhvata kurs engleskog jezika za decu po Kembridž programu?

Ne samo na osnovu uzrasta deteta, već i nivoa znanja engleskog jezika koje je svaki kandidat pokazao prilikom polaganja Placement testa, se donosi odluka koji od programa će pohađati, to jest koji od ponuđenih Kembridž ispita bi trebalo da polaže po završetku praćenja nastave.

Upravo od toga i zavise oblasti sa kojima se deca upoznaju, a koje su uvrštene u obaveznu Cambridge literaturu, te se podrazumeva da će svaki polaznik pojedinačno, odnosno njegov roditelj ili staratelj dobiti precizna obaveštenja o nastavnom programu, ali isključivo nakon polaganja testa provere znanja i donošenja odluke o programu koji bi trebalo da dete prati.

Za mlađu decu je omogućeno upoznavanje sa predmetima i pojmovima, sa kojima bi trebalo da su već imali dodirama, s tim da je nastava koncipirana tako da se mališani kroz različite igre i pesme, najpre sa njima upoznaju, te tako vrlo lako i usvajaju znanja koja su predviđena aktuelnim programom.

Uopšteno govoreći, osnovni ispit je YLE Starters (Cambridge English: Young Learners), koji je osmišljen za kandidate uzrasta između 7 i 9 godina i svakako je u potpunosti u skladu sa pomenutim jezičkim okvirom. Nivo znanja koji se očekuje da deca u tom slučaju imaju bi se mogao oceniti kao niži od osnovnog, koji je prema CEFR pravilima okarakterisan kao A 1, to jest očekuje se da deca poznaju engleski jezik na nivou koji odgovara njihovom uzrastu.

U tom slučaju, kurs engleskog jezika za decu po Kembridž programu predviđa upoznavanje polaznika sa predstavljanjem, odnosno sa navođenjem osnovnih podataka o sebi. Budući da deca u tom uzrastu treba da poznaju i slova latinice, to će oni steći i osnovna znanja u pisanoj formi, te će se upoznati i sa bojama. Takođe će profesori da ih nauče i da u pisanoj formi odgovaraju na vrlo jednostavna pitanja, a kada obično odgovor sadrži samo jednu ili dve reči. Podrazumeva se da će biti obrađene sve oblasti koje uključuje aktueni nastavni program, a kako bi dete steklo uslov da polaže specijalizovani ispit za kandidate njegovog uzrasta, odnosno nivoa znanja.

Tu je i program kroz koji se deca koja su stara 9 ili 10 godina mogu pripremiti za polaganje ispita kojim stiču sertifikat poznat kao YLE Movers (Cambridge English: Young Learners), a pod uslovom da prethodno steknu dovoljan nivo znanja. Kako se podrazumeva da su oni već ovladali osnovama engleskog jezika, to je, uopšteno rečeno pred njima zadatak da se upoznaju sa osnovama usmene, ali i pisane komunikacije i to o onim temama koje su njima naročito bliske. Sa tim u vezi ističemo da bi oni trebalo da nauče i dane u nedelji, ali i nazive za mesece, te da prošire poznavanje reči, kao i da mogu da ih navedu i u pisanoj i u usmenoj formi.

Poslednji u nizu Kembridž ispita koji su primarno namenjeni deci jeste YLE Flyers (Cambridge English: Young Learners), a navedeno je da njega imaju pravo da polažu kandidati starosti od 10 do 12 godina, to jest oni koji mogu da odgovore na navedene zahteve vezano za nivo poznavanja engleskog jezika. Očekivano je da polaznik čiji nivo znanja odgvora zahtevanom, može da se, relativno lako snađe u usmenoj komunikaciji čak i sa osobama kojima je engleski jezik maternji, a ukoliko se tema razgovora odnosi na uobičajene situacije, koje su kandidatu posebno dobro poznate. Svakako bi trebalo da je sposoban i da koristi one fraze koje se relativno često u engleskom jeziku mogu čuti, odnosno da može i da ih iskaže usmeno, ali i da ih napiše.

Kako se organizuje kurs engleskog jezika za decu po Kembridž programu?

U skladu sa pravilima koja uključuje grupni vid edukacije se i sprovodi kurs engleskog jezika za decu po Kembridž programu. Tačnije, na osnovu sprovedenih ispitivanja je utvrđeno da dece različitog uzrasta predviđena znanja mnogo brže i bolje usvajaju, ukoliko ih prate sa svojim vršnjacima, odnosno u grupi, pa je to i osnovni razlog zbog čega Akademija Oxford primarno ovaj program organizuje upravo u formi grupne nastave.

Mada se to ne događa naročito često, postoje i zahtevi da dete nastavu pohađa ili individualno ili u paru, odnosno putem takozvane poluindividualne, te ima slučajeva i da se zahteva da polaznik nastavi pristupa online. Kako organizator nastoji da u najvećoj mogućoj meri odgovori na najbolji mogući način zahtevima zainteresovanih, to će biti neophodno da roditelj ili zvanični staratelj onog kandidata koji želi da pohađa nastavu na jedan od opisanih načina, obavesti zaposlene u konkretnoj poslovnici, te da se raspita o svim potrebnim detaljima.

Kome je namenjen kurs engleskog jezika za decu po Kembridž programu?

Deca uzrasta od 4 i 5 godina, kao i predškolci bi trebalo da pohađaju kurs engleskog jezika za decu po Kembridž programu, koji je namenjen mlađim polaznicima.

Svakako postoji i program koji je namenjen đacima osnovne škole, odnosno učenicima od prvog do osmog razreda.

Koliko traje kurs engleskog jezika za decu po Kembridž programu?

Aktuelnim pravilnikom Akademije Oxford je predviđeno da Cambridge program za decu bude organizovan u periodu od početka septembra jedne, pa do kraja juna naredne godine, tako da đaci imaju obavezu da časove pohađaju u trajanju od 10 meseci.

Dinamika se razlikuje na osnovu uzrasta kandidata, odnosno programa koji bi trebalo da pohađaju, a koji je usklađen sa nivoom njihovog poznavanja engleskog jezika.

Deca predškolskog uzrasta imaju nastavu 2 puta u toku jedne nedelje i to u trajanju od po 45 minuta, a što je po 90 minuta nastave na nedeljnom nivou.

Učenici prvog razreda i stariji predavanja prate po 110 minuta u toku radne sedmice, to jest 2 puta nedeljno treba da pristupe predavanjima u trajanju od po 55 minuta.

Gde i kada se održava kurs engleskog jezika za decu po Kembridž programu?

Organizator je definisao koliko tačno učenika ima pravo da nastavu prati u grupi, pa je iz tog razloga i naglašeno da se kurs engleskog jezika za decu po Kembridž programu u okviru konkretne poslovnice Akademije Oxford može odvijati tek pošto se grupa polaznika od najmanje njih četvoro bude formirala. Dakle, potrebno je da se minimalan broj kandidata zvanično prijavi, a osmoro njih maksimum može da nastavu prati u okviru konkretne grupe.

Tek nakon što bude bio ispunjen zahtev za kreiranje jedne grupe, ovlašćeni predstavnik organizatora će odrediti kojim danima bi trebalo nastava da bude organizovana i u kojim terminima. Svakako će odmah nakon toga roditelji, odnosno staratelji pojedinačnih polaznika da dobiju precizna obaveštenja o tome, a kojih će imati obavezu da se pridržavaju, budući da njihovi zahtevi za promenom ma kog segmenta ne mogu da budu uzeti u obzir.

Koliko košta kurs engleskog jezika za decu po Kembridž programu?

Prvo što moramo istaći jeste da je u navedenu cenu uračunato polaganje Cambridge ispita, a koji je usklađen sa nivoom znanja engleskog jezika konkretnog kandidata.

Predviđeno je da za 10 meseci, koliko traje kurs engleskog jezika za decu po Kembridž programu, cena bude 2 000 RSD na mesečnom nivou.

Sve informacije koje se odnose na datum plaćanja i uopšteno, na obaveze roditelja (staratelja) deteta će biti dostupne prilikom upisa, a svakako su unete i u ugovor, koji se tom prilikom potpisuje između zainteresovanih strana.

Dodatne napomene:

  • obavezan je svaki zainteresovani kandidat da uradi Placement test, kako bi se procenio nivo njegovog znanja engleskog jezika, odnosno kako bi bila doneta odluka koji Kursevi engleskog jezika za decu po Kembridž programu bi trebalo da pohađa
  • roditelj, odnosno staratelja deteta treba da potpiše ugovor sa organizatorom prilikom upisa, te da dostavi kako fotokopiju svog ličnog dokumenta sa fotografijom i original na uvid, tako i obaveznu dokumentaciju
  • plaćanje se vrše u zadatim rokovima direktno u okviru onog predstavništvu organizatora, u kome dete pohađa program, a informacije o rokovima će biti pružene na vreme svakom klijentu

Spisak gradova za kurseve engleskog jezika za decu po Kembridž programu

Zvanični ispitni centar za Cambridge English
ISPITNI CENTRI
  • JPOA - Javno priznati organizator aktivnosti
  • ICDL - Ispitni centar
  • Swedex - međunarodni ispit za švedski jezik
  • LCCI - Ispitni centar
  • ÖSD - Ispitni centar
PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu na engleski jezik i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online ruski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje