Online kursevi - Projekti


Ne samo da je dostupna online obuka i kurs za pisanje projekata, nego i brojni specijalistički seminari koji omogućuju kandidatima da obavljaju svoje radne zadatke na visokom nivou kvaliteta.

Za upoznavanje kandidata sa radom na projketima i njihovim uspešnim vođenjem su zaduženi dokazani stručnjaci.


Spisak online kurseva