Kurs i obuka za kreiranje inovativnih poslovnih modela

Kako oblast poslovanja neprekidno napreduje, to se i u kreiranju poslovnih modela može naići na mnogobrojne novine, a jedna od njih je i predmet specijalizovane edukacije koju Obrazovni centar Akademije Oxford ima u svojoj ponudi.

Obuka i kurs za kreiranje inovativnih poslovnih modela se sprovodi u vidu individualne, poluindividualne i grupne nastave, a predviđeno je da svaki pojedinačni polaznik lično izabere da li će predavanja da prati u našoj poslovnici ili preko interneta. Uslovljen je svako koga interesuje nastava online da poseduje sopstveni računar, jer će mu upravo on biti potreban kako bi pohađao predavanja, ali će isto tako biti neophodno i da na njemu bude instaliran softver koji je za tu priliku specijalno namenjen.

Način sprovođenja za sva tri tipa nastave je specifičan, a podrazumeva se da će svaki polaznik od ovlašćenog lica konkretne poslovnice da dobije sve smernice koje se odnose na njegovu organizaciju. Grupni kurs uključuje veći broj osoba, to jest precizno je određeno da između četvoro i osmoro njih može prisustvovati nastavi, dok je polu individualna obuka svakako poznata i kao nastava u paru, što znači da je prati dvoje polaznika, a naravno individualni kurs treba da pohađa samo jedna osoba.


Mada je broj osoba koje mogu da prisustvuju nastavi osnovna razlika između sva tri tipa edukacije, isto tako se i razlikuju termini, odnosno dinamika njihovog održavanja, pa čak i datum početka. Radi se o tome da sve što je prethodno navedeno u slučaju grupne nastave mora da odredi institucija organizatora, ali je prvo neophodno da se minimum 4 polaznika prijavi za praćenje tog tipa edukacije. Dakle, kada bude bila kreirana grupa koja broji minimalan broj članova, moći će zainteresovani da dobiju obaveštenje o tome kada će tačno početi grupni kurs i obuka za kreiranje inovativnih poslovnih modela, to jest po kojoj dinamici će se nastava organizovati, odnosno koliko će da traje, ali i o tome u kojim terminima će da budu organizovana predavanja, a upravo sve to mora da odredi institucija organizatora.

Poluindividualni i individualni kurs se odvijaju na potpuno drugačiji način, a sa izuzetnim nivoom slobode koju ima svaki zainteresovani polaznik. Naime, njima je tada dozvoljeno da navedu kog datuma im odgovara da izabrana obuka i kurs za kreiranje inovativnih poslovnih modela počne, to jest koliko bi voleli da traje i u kojim terminima žele da je pohađaju. A sve to će se oni dogovoriti direktno sa predstavnikom naše poslovnice i profesorom.

Kada je u pitanju korporativna obuka, a budući da je u pitanju specifična vrsta edukacije, moramo da napomenemo da se nastava može pohađati na sve prethodno opisane načine, ali i da je isto tako možemo sprovesti u onim prostorijama koji će klijent u tom slučaju da odredi.Na najjednostavniji mogući način, to jest putem broja telefona jedne od poslovnica organizatora, svi koji su zainteresovani imaju mogućnost da se prijave i to svakog dana u toku godine za pohađanje ovog kursa. Naravno, mogu to da učine i preko mejla, kada je neophodno da svoje podatke pošalju elektronskim putem, to jest da navedu ime, prezime i broj telefona, kao i sve ostale relevantne informacije, a isto tako mogu i da lično dođu u našu poslovnicu koja im je najbliža, te da na taj način izvrše prijavljivanje.

Obuka i kurs za kreiranje inovativnih poslovnih modela - program edukacije

Osnovni uslov da svako ko bude želeo da pohađa ovu, specifičnu obuku može da shvati celokupan nastavni program, jeste da se upozna sa pojmom poslovnog modela, tako da i kurs i obuka za kreiranje inovativnih poslovnih modela počinje upravo od toga, jer predavači već u toku prvog predavanja moraju da objasne prisutnima koje su njegove osnovne karakteristike, odnosno od kojih elemenata bi trebalo da bude sastavljen. Naglašavamo da će prisutnima biti precizno objašnjeno i kako se određeni poslovni model mora kreirati, to jest koji se sve aspekti poslovanja moraju analizirati da bi on mogao da bude napravljen, odnosno na koji način funkcioniše čitav postupak nastanka jednog poslovnog modela. A tom prilikom će profesori da odaberu adekvatne primere iz prakse, kako bi svim polaznicima jasno predočili sve što je prethodno navedeno i time im omogućili da što bolje razumeju ovu oblast edukacije.

Biće reči i o važnosti kreiranja inovacija u ovoj oblasti, ali i o saradnji, a sa aspekta kreiranja što uspešnijeg poslovnog modela. Isto tako je bitno pomenuti činjenicu da se obuka i kurs za kreiranje inovativnih poslovnih modela bavi i samim postupkom njihove izrade, tako da će polaznici da nauče i koju strukturu bi oni trebalo da imaju.

A budući da se pod pojmom poslovnog modela na prvom mestu smatra plan koji ima za cilj da definiše postupak ponašanja određenog pravnog subjekta u gotovo svim aspektima, to će ova edukacija da bude posvećena kako izradi plana borbe sa konkurencijom, odnosno planiranju korišćenju resursa, tako isto će biti govora i o načinu na koji bi određeno preduzeće trebalo da se ponaša sa klijentima, odnosno kupcima.

Svaki pojedinačni polaznik će imati priliku da nauči i da ne postoji standard koji se mora poštovati prilikom izrade određenog poslovnog modela, već da se prvo mora pažljivo analizirati sve od podataka koji su dostupni, a da bi on mogao da bude izrađen tako da u potpunosti adekvatno odgovori na konkretne potrebe, odnosno zahteve.

Svakako će se kurs i obuka za kreiranje inovativnih poslovnih modela baviti i oblašću koja se odnosi na osnovne komponente jednog poslovnog modela, tako da će polaznici da se upoznaju i sa time koliko je važno prvo precizno definisati strategiju, ali će im biti takođe objašnjeno i koji su to strateški resursi, kao i šta se podrazumeva pod takozvanim strateškim prednostima. Sem toga će polaznici da nauče i kakvu ulogu igra mreža preduzeća sa kojima određeno pravno lice sarađuje, te kako se moraju analizirati odnosi sa kupcima i klijentima.

A kako svi koji budu pratili ovu obuku, zapravo treba da budu u potpunosti upoznati sa celokupnim postupkom izrade inovativnih poslovnih modela, to će profesori prisutnima svakako na različitim primerima da objasne i koje se greške mogu prilično često javiti kada se izrađuje neki poslovni model. U tom delu se predviđa da polaznici nauče zbog čega se baš loša procena sa finansijskog aspekta, ali i neispravna procena potreba potencijalnih klijenata, odnosno kupaca smatraju za dve greške koje se u praksi najčešće susreću. Svakako će predavači da se potrude da upravo na osnovu različitih primera objasne prisutnima na koji način se i ove, ali i neke druge greške mogu izbeći.

Kada i gde se održava kurs i obuka za kreiranje inovativnih poslovnih modela?

Osoba koja vrši upis, odnosno koja želi da se prijavi za praćenje ove nastave, po pravilu treba da se opredeli i gde će je pohađati, to jest prema kom principu. A to znači da se svi prijavljeni odlučuju između kursa koji se organizuje preko interneta i u našim poslovnicama, kao i između grupne, individualne i poluindividualne nastave.

Ukoliko je odluka polaznika da prati obuku preko interneta, trebalo bi da zna da se online obuka i kurs za kreiranje inovativnih poslovnih modela organizuje uz korišćenje specijalno dizajniranog softvera, a da je vrlo važno i da polaznik ima sopstveni računar.

Podrazumeva se i da će se svi oni, naravno opredeliti da li će nastavi da pristupaju pojedinačno, u paru sa još jednom osobom ili u grupama, ali moraju znati da je određeno prisustvo od 4 do 8 osoba u okviru konkretne grupe. Samo iz tog razloga grupni kurs i obuka za kreiranje inovativnih poslovnih modela ne može da počne odmah nakon što oni budu izvršili prijavu, odnosno nakon što se zvanično upišu, jer je najvažnije da se formira grupa, to jest da se najmanje četvoro polaznika prijavi za njeno praćenje. Obrazovni centar Akademije Oxford posle toga određuje tačan datum početka te vrste edukacije, a zatim definiše i dinamiku održavanja, odnosno termine, jer je sve to ujedno i njegova obaveza kda je u pitanju taj tip edukacije. A kada sve to bude odredio, organizator će isto tako morati i na tačno definisan način da obavesti sve one osobe koje su do tog trenutka izrazile želju da prate nastavu na opisan način, te seu i izvršile prijavu, odnosno pristupile upisu za njeno pohađanje.

Svakako je u našoj ponudi i individualna obuka i kurs za kreiranje inovativnih poslovnih modela, ali i ona koju treba da pohađaju dve osobe u isto vreme, to jest poluindividualna. Napominjemo da se one organizuju na potpuno isti način i da je tada predviđeno da pojedinačni polaznik sa nadležnim profesorom, odnosno sa ovlašćenim licem određene poslovnice organizatora definiše apsolutno svaki detalj koji se odnosi na organizaciju. Trebalo bi zapravo da odredi kada će tačno da počne ili individualna ili poluindividualna nastava, a onda i da precizno definiše njeno trajanje, u smislu da precizira dinamiku, te je isto tako potrebno da se oni dogovore i o terminima u kojima će se edukacija koju budu izabrali odvijati.

Istaćićemo i vrlo važno informaciju koja se odnosi na sprovođenje nastave za zaposlene, budući da se i korporativni kurs i obuka za kreiranje inovativnih poslovnih modela može organizovati na zahtev klijenata. A princip održavanja nastave se u tom slučaju prilagođava njihovim potrebama i zahtevima, tako da se taj tip edukacije može organizovati ne samo na prethodno opisane načine, nego i u prostorijama određene kompanije.

Kako je predviđeno da se obuka i kurs za kreiranje inovativnih poslovnih modela organizuje?

Sa svim detaljima koji se odnose na način sprovođenja različitih vrsta nastave koje imamo u ponudi će pojedinačno biti upoznat svaki polaznik i to već u trenutku upisa. Naglašavamo da se kurs i obuka za kreiranje inovativnih poslovnih modela sprovodi i u našim poslovnicama i putem online platforme, a u tom slučaju se zahteva da polaznik poseduje sopstveni računar, tako da će putem virtuelnih učionica i da pristupa predavanjima.

Isto tako je bitno da osobe koje su zainteresovane za ovu edukaciju znaju da se oba prethodno pomenuta tipa nastave organizuju na tri načina, to jest da svako od njih mora da izabere kako će da pristupa predavanjima, odnosno ili u grupi ili u paru, a postoji mogućnost i da se organizuje individualni kurs i obuka za kreiranje inovativnih poslovnih modela, kada je prisutan isključivo samo jedan polaznik i predavač.

Način sprovođenja poluindividualne i individualne nastave je sasvim isti, ali ih razlikuje samo broj osoba koje mogu biti prisutne. Tada je dozvoljeno da se pojedinačni prijavljeni dogovara i oko termina održavanja i oko dinamike, odnosno oko tačnog datuma kada će izabrana vrsta edukacije da počne, a što sve on mora da definiše sa nadležnim profesorom i sa koordinatorom za nastavu.

Grupna obuka i kurs za kreiranje inovativnih poslovnih modela se sprovodi po sasvim drugačijem principu, a prvo moramo naglasiti da je određeno prisustvo više osoba u grupi, odnosno od četvoro do najviše njih osmoro. A kako je definisano prisustvo najmanje 4 polaznika za formiranje grupe, to je i ujedno uslov za početak ove vrste nastave, pa kada se bude dovoljno ljudi prijavilo, biće kreirana jedna grupa, dok organizator posle toga ima obavezu da odredi datum početka, ali i da definiše dinamiku održavanja, odnosno termine i na kraju da o svemu tome obavesti prijavljene.

Princip koji se poštuje kada se sprovodi korporativni kurs i obuka za kreiranje inovativnih poslovnih modela u najvećoj meri podseća na onaj koga se pridržava poluindividualna i individualna nastava. Prilikom organizacije klijent u tom slučaju ima mogućnost da se opredeli ne samo po kom principu će zaposleni da pohađaju ovu vrstu edukacije, već i da odredi gde će da prate nastavu, to jest da li će to da učine u našoj poslovnici ili u prostorijama te firme, a svakako korporativna obuka može da bude sprovedena i preko interneta.

Koliko će da traje kurs i obuka za kreiranje inovativnih poslovnih modela?

Ako nekoga bude interesovala grupna obuka i kurs za kreiranje inovativnih poslovnih modela, trebalo bi da zna da samo tada može da dobije jasnu informaciju o trajanju, jer je to vezano za princip njene organizacije. Tačnije, ukupno 10 dana će da traje praćenje predavanja u grupi, a obično je definisana dinamika od po 3 časa na dnevnom nivou, uzevši u obzir da je od 30 časova sačinjen nastavni plan po kome se ovaj kurs i organizuje.

Ali zato mi nećemo biti u prilici da damo odgovor na pitanje koliko traje ili individualni ili poluindividualni kurs i obuka za kreiranje inovativnih poslovnih modela i to samo zato što to može da se definiše tek nakon dogovora između zainteresovanog polaznika i njegovog profesora, odnosno ovlašćenog lica određene poslovnice organizatora.

A kako se i korporativna obuka i kurs za kreiranje inovativnih poslovnih modela organizuje po vrlo sličnom principu, samim tim ne može da se zainteresovanima pruži odgovor na pitanje vezano za njihovo trajanje, jer će se oni oko toga dogovoriti sa predstavnikom naše institucije odmah nakon upisivanja.

Spisak gradova za kreiranje inovativnih poslovnih modela

ISPITNI CENTRI
  • JPOA - Javno priznati organizator aktivnosti
  • ECDL - Ispitni centar
  • Swedex - međunarodni ispit za švedski jezik
  • LCCI - Ispitni centar
  • ÖSD - Ispitni centar
PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu na engleski jezik i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online ruski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje