Kurs i obuka - Rad na velikim investicionim projektima

Ukoliko se vlasnik određene firme nađe u situaciji da uđe u neki investicioni projekat većih razmera, neophodno je i da zna kako treba da se ponaša u toj situaciji, to jest šta sve treba da učini, kako bi konkretni projekat bio sa uspehom realizovan. Iz tog razloga i naglašavamo da je kurs i obuka - rad na velikim investicionim projektima namenjena primarno osobama koje poseduju preduzeće različite veličine u vlasništvu, odnosno svima koji imaju potrebu ili želju da se upoznaju sa postupkom realizacije ovakvih projekata, bez obzira da li su u trenutku upisa zaposleni ili ne.

Izuzetno je važno da napomenemo da se nastava sprovodi na dva načina, to jest da polaznici imaju mogućnost časovima da prisustvuju direktno u jednoj od naših poslovnica, ali im je dozvoljeno i da predavanja prate online, a jedino što je u tom slučaju neophodno jeste da poseduju računar, pošto preko njega, to jest uz korišćenje namenskog softvera polaznik u tom slučaju može da prati nastavu.

Posebno je bitno i da svaki zainteresovani zna da se ova obuka, praktično u toku cele godine organizuje. Potrebno je istaći i činjenicu da se predavanja mogu pohađati na tri načina, odnosno u grupi, individualno ili u paru.

Sasvim je jasno da se razlikuje broj osoba kojima je dozvoljeno da prisustvuju grupnoj, odnosno poluindividualnoj ili individualnoj nastavi, stim da se i način sprovođenja svake od njih donekle razlikuje.


Osobe koje interesuje grupna obuka i kurs - rad na velikim investicionim projektima imaju obavezu da prihvate dinamiku održavanja nastave, odnosno termine, jer Obrazovni centar Akademije Oxford, to jest nadležni u jednoj od njegovih poslovnica moraju to da odrede. Ipak, od prijavljenih se zahteva i da sačekaju da ova vrsta edukacije počne, sobzirom na to da se mora najmanje četiri osobe prijaviti, kako bi mogla da bude napravljena jedna grupa. Preciznije rečeno, tek pošto se to bude desilo, organizator ima pravo da odredi sve prethodno pomenuto, kao i da odluči kog tačno datuma će grupni tip edukacije početi. Svaki pojedinačni prijavljeni ubrzo posle toga dobija i sve neophodne informacije koje se odnose na sprovođenje ovakvog tipa nastave.

Vrlo često polaznicima ne odgovara da organizator odredi unapred i datum početka i dinamiku, odnosno termine, pa se iz tog razloga opredeljuju ili za poluindividualnu ili za individualnu edukaciju. Dvoje polaznika je prisutno u okviru poluindividualne nastave, dok samo jedna osoba treba da prati individualni kurs, te je svima njima omogućeno da nastavu pohađaju u terminima i dinamikom koja im najviše odgovara, kao i da se sa predavačem, ali i sa nadležnim licem konkretne poslovnice organizatora dogovore oko svega toga.

Moramo istaći i činjenicu da naša institucija na zahtev klijenta, to jest menadžmenta bilo koje firme može da sprovede i edukaciju koja je primarno zaposlenima u njoj namenjena. A da bi klijent u potpunosti bio zadovoljan kvalitetom nastave i uslovima, pobrinućemo se da korporativna obuka i kurs - rad na velikim investicionim projektima u potpunosti bude sprovedena onako kako njemu najviše odgovara. Pod tim ne mislimo samo na mogućnost praćenja nastave preko interneta, odnosno u jednoj od poslovnica naše institucije, već isto tako i na mogućnost da se ovaj kurs sprovede u prostorijama kompanije koja je zainteresovana . Isto tako će tom prilikom klijent da odluči da li će njegovi zaposleni edukaciji pristupati kroz poluindividualnu, grupnu ili individualnu nastavu.

Bilo kog dana u toku godine svi koji imaju interesovanje mogu telefonski da se prijave za praćenje nastave, ali im je takođe dozvoljeno i da podatke potrebne za prijavljivanje pošalju elektronski, to jest preko mejla, stim što svako ko tako želi može i lično da dođe u jednu od poslovnica organizatora kako bi izvršio prijavu. Obaveza nam je da istaknemo i informaciju da su svi prijavljeni dužni lično da prisustvuju upisu, ali je vrlo važno i da tada ispoštuju pravila sa kojima će biti upoznati prilikom prijavljivanja, a koja se odnose na dostavljanje neophodne dokumentacije.Šta kurs i obuka - Rad na velikim investicionim projektima proučava?

Trebalo bi da svako ko bude odlučio da prati ovu obuku, nakon njenog završetka stekne sasvim dovoljno znanja, tako da će moći vrlo lako da vodi bilo koji investicioni projekat, a koji se može tretirati kao veći. Upravo će svakom polaznika specijalizovana obuka i kurs - rad na velikim investicionim projektima i da omogući ne samo da savlada potrebna znanja, nego i da stekne sigurnost u svoj rad, uzevši u obzir da je nastava zamišljena kao idealan spoj teorijskog i praktičnog dela. Isto tako će predavači da se potrude i da za vreme trajanja predavanja obezbede brojne primere iz prakse, a koji su vezani za investicione projekte u različitim oblastima poslovanja. Podrazumeva se da će oni pažljivo da budu prezentovani, a osnovna svrha im je da u velikoj meri polaznicima olakšaju razumevanje ove materije, te da im omoguće da steknu sva potrebna znanja da bi mogli projekte takve vrste samostalno da vode sa uspehom.

U toku početnog predavanja će se profesori prvo osvrnuti na sve one aktivnosti koje se svrstavaju u pripremu samog projekta, a odmah posle toga će se pristupiti postupku izrade poslovnog plana (Business plan). A tom prilikom će svaki polaznik imati obavezu da na osnovu pruženih informacija izradi biznis plan, stim da konkretni primeri mogu da budu prilagođeni poslovanju klijenta, a kada se bude organizovao korporativni kurs i obuka - rad na velikim investicionim projektima, pod uslovom da tako odgovara klijentu, to jest njegovim zaposlenima koji će i da prate tu vrstu edukacije.

Vrlo važan segment vezan je za upravljanje rizicima, tako da će predavači prilično detaljno sve prisutne da upoznaju i sa različitim problemima na koje mogu da naiđu pri realizaciji velikih investicionih projekata. Naravno da će im biti precizno objašnjeno i na koji način se mora izraditi analiza koja se odnosi na izvodljivost određenog projekta, te je svakako i u tom delu prisutan praktični rad, a koji će morati da izvrši svaki pojedinačni polaznik. Kada svi prisutni budu ispunili pomenuti zahtev, odnosno kada prema tačno utvrđenim smernicama budu pripremili konkretnu analizu, nadležni profesori, ali i ostali polaznici će da analiziraju sve radove, a kako bi eventualno utvrdili propuste koje je neko načinio. Zatim će predavač da objasni i zbog čega se to može smatrati nedostatkom, to jest propustom, a uslediće i objašnjenje šta mora da se uradi naredni put kako bi ta greška bila ispravljena.

Gde se održava kurs i obuka - rad na velikim investicionim projektima i kada?

Na preko 20 lokacija, odnosno u svakom gradu u kome se nalazi predstavništvo Obrazovnog centra Akademije Oxford organizuje se specijalizovana obuka i kurs - rad na velikim investicionim projektima. Isto tako je na raspolaganju i mogućnost da polaznici predavanja prate preko interneta, to jest uz korišćenje specijalne platforme za to namenjene.

Kada pojedinačni polaznik bude saznao gde će da prati predavanja, treba i da se odluči da li će to da učini samostalno, to jest putem individualne nastave ili će se opredeliti za rad u grupi, odnosno u paru. Sve tri vrste edukacije koje su u ponudi podrazumevaju drugačiji princip sprovođenja, kao i različit broj osoba kojima je omogućeno prisustvo.

Polu individualnu nastavu bi trebalo da prati dve osobe, dok je individualni kurs i obuka - rad na velikim investicionim projektima namenjena za samo po jednog polaznika, a i jedna i druga vrsta nastave se organizuju na potpuno isti način. Tačnije, u tom slučaju je dopušteno svakome ko izvrši prijavu da detalje koji se odnose na sprovođenje nastave definiše direktnim dogovorom sa zvanično ovlašćenim licem u poslovnici naše institucije i sa profesorom. A osim što je potrebno da se dogovore oko datuma kada će ili nastava za dvoje ili za jednog polaznika biti organizovana, neophodno je takođe i da usaglase u kojim terminima će se predavanja odvijati, kao i koliko će uopšteno edukacija trajati, to jest prema kakvoj tačno dinamici će časovi da budu sprovođeni.

Potpuno je drugačiji način po kome se grupna obuka i kurs - rad na velikim investicionim projektima organizuje i to ne samo zbog prisustva većeg broja ljudi, uzevši u obzir da ih od 4 do maksimalno 8 može prisustvovati toj vrsti nastave, nego i zbog toga što je određeno da isključivo institucija organizatora definiše način sprovođenja. Stvar je u tome da nakon prijavljivanja najmanje četiri osobe, to jest zvaničnog formiranja grupe, organizator donosi zvaničnu odluku kada će nastava početi. Tom prilikom definiše i dinamiku, odnosno termine u kojima će biti održana predavanja, a podrazumeva se da svaki prijavljeni odmah nakon toga dobija sve potrebne informacije. Neophodno je istaći da je u pitanju takva vrsta nastave gde je sve unapred određeno i ne može na zahtev pojedinačnog polaznika da se menja.

Uzevši u obzir da možemo da organizujemo i posebnu vrstu edukacije, a koju će da prate zaposleni u okviru neke organizacije, napominjemo da se korporativni kurs i obuka - rad na velikim investicionim projektima na prvom mestu sprovodi po zahtevu menadžmenta te kompanije. Izuzev mogućnosti da polaznici nastavu prate na prethodno opisane načine, isto tako će biti omogućeno, a ako je to zahtev klijenta, da se ova vrsta nastave sprovede u prostorijama koje će on i da odredi, ukoliko je tako polaznicima lakše.

Po kom principu se obuka i kurs - rad na velikim investicionim projektima organizuje?

Tek kada pojedinačni polaznik bude naveo da li ga interesuje klasični kurs i obuka - rad na velikim investicionim projektima, a kada se nastava odvija direktno u jednoj od poslovnica institucije organizatora ili mu više odgovara da predavanja prati preko sopstvenog računara, to jest putem specijalne online platforme, on mora i da se opredeli između tri vrste nastave koje su u ponudi. A pod tim mislimo na onu koju bi trebalo da pohađa samostalno (individualna), ali i na onu koju bi pratio sa još jednim polaznikom (poluindividualna), kao i na grupnu, kada predavanjima prisustvuje više osoba, tačnije od četvoro minimum do osmoro maksimum.

Naravno da se ne razlikuje samo broj prisutnih, već je predviđen i drugačiji princip organizacije, a naročito je to uočljivo kod nastave u grupi, u okviru koje sve segmente mora da odredi isključivo organizator. Naime, kada bude bila kreirana grupa, a u kojoj mora da se nađe minimalan broj članova, to jest četvoro ljudi, biće određen i datum početka, odnosno dinamika, ali i termini održavanja. Posebno je važno istaći činjenicu da se grupna edukacija sprovodi tako da se ne mogu izmeniti ni termini održavanja, ni dinamika, te da ne može da bude promenjen ni datum početka, a ako to neki klijent eventualno bude zahtevao.

Zato se i preporučuje svakom polazniku kome taj vid organizacije iz nekog razloga ne odgovara da se opredeli za neku drugu vrstu nastave koja je u našoj ponudi, a primarno se misli na individualnu i poluindividualnu. Njih bi trebalo da pohađa jedan, odnosno dvoje polaznika, a napominjemo da se i individualna obuka i kurs - rad na velikim investicionim projektima i poluindividualna nastava sprovode na potpuno isti način. Zainteresovanim polaznicima je tom prilikom dozvoljeno da časove pohađaju u onim terminima u kojima im najviše odgovara, odnosno da to bude prema dinamici za koju se opredele, te svakako imaju mogućnost i da odaberu datum kada će jedna od tih vrsta nastave početi. Naglašavamo da će oni morati sa predstavnikom naše institucije da se oko svega toga dogovore, to jest da preciziraju detalje sa profesorom koji će biti nadležan da vodi pomenuti kurs.

Ukoliko neka kompanija želi da njeni zaposleni nauče na koji način funkcioniše upravljanje velikim investicionim projektima, trebalo bi da se obrate najbližoj poslovnici Obrazovnog centra Akademije Oxford sa zahtevom da bude organizovan korporativni kurs i obuka - rad na velikim investicionim projektima. Način sprovođenja takve vrste edukacije je specifičan u tom smislu što je omogućeno svakom zainteresovanom klijentu da se opredeli po kom principu će njegovi zaposleni pratiti nastavu, to jest da li u grupi ili individualno ili možda u paru. Isto tako mu je dozvoljeno i da se opredeli da li će nastavu da prate preko interneta ili u jednoj od poslovnica organizatora, stim da takva vrsta edukacije može da bude sprovedena i u sklopu konkretne kompanije.

Koliko će da traje kurs i obuka - rad na velikim investicionim projektima?

Ukupno je osam školskih časova obuhvaćeno nastavnim planom i programom koji u potpunosti poštuje obuka i kurs - rad na velikim investicionim projektima, stim što se grupna vrsta nastave sprovodi tako da organizator definiše sve uslove. Između ostalog određuje i dinamiku, to jest definiše koliko će da traje nastava, pa svi polaznici koji se opredele za takav vid edukacije ovu obuku prate ukupno 3 dana. A kada se najmanje četiri osobe bude zvanično prijavilo za praćenje nastave, ovlašćeno lice u poslovnici organizatora će tačno definisati dinamiku, odnosno termine održavanja časova, kao i datum početka ove obuke, a zatim će sve upisane da o tome obavesti.

Naša institucija nije u mogućnosti da navede koliko će da traje individualni kurs i obuka - rad na velikim investicionim projektima, odnosno nastava namenjena za dvoje polaznika, to jest poluindividualna, kao ni korporativna edukacija. Princip njihove organizacije je takav da se pojedinačni polaznik ili predstavnik kompanije koja je zainteresovana za korporativnu obuku mora o dinamici, kao i o svemu ostalom dogovoriti direktno sa predstavnikom naše institucije. Podrazumeva se da će tom prilikom saznati i koliko će da traje izabrana vrsta obuke, ali i u kojim terminima će se časovi odvijati, kao i kog datuma će da počne nastava.

Spisak gradova za kurs i obuku "Rad na velikim investicionim projektima"

ISPITNI CENTRI
  • JPOA - Javno priznati organizator aktivnosti
  • ICDL - Ispitni centar
  • Swedex - međunarodni ispit za švedski jezik
  • LCCI - Ispitni centar
  • ÖSD - Ispitni centar
PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu na engleski jezik i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online ruski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje