Kurs i obuka - Osnove kontrole projekata (Project controlling)

Stručnjak koji je u nekoj kompaniji zadužen za rad na projektu ili za njegovo rukovođenje, odnosno onaj koji je zaposlen na menadžerskoj poziciji bi trebalo da pohađa ovaj specijalizovani kurs, koji će mu pružiti mogućnost da svoja znanja nadogradi ili, pak da usavrši ona koja je stekao u okviru konkretne oblasti.

U principu je svakog radnog dana dozvoljeno da se osobe koje interesuje kurs i obuka - osnove kontrole projekata (Project controlling) prijave ili putem telefona ili lično u predstavništvu Obrazovnog centra Akademije Oxford u bilo kom gradu širom naše zemlje. A svakoga dana je otvorena mogućnost da na zvaničnu mail adresu organizatora zainteresovani pošalju sve neophodne informacije. Da bi mogli da budu upisani zvanično, potrebno je da donesu sva zahtevana dokumenta, te je svakako izuzetno važno i da lično budu prisutni. O tome koja sve dokumenta je neophodno priložiti će detaljno svako da bude informisan kada se bude prijavljivao.

Izuzev što se edukacija organizuje za pojedinačne polaznike, sprovodi se i specijalizovana nastava, to jest takozvana korporativna obuka i kurs - osnove kontrole projekata, koji bi trebalo da prati jedna osoba ili više njih, a koje su zaposlene u okviru određene organizacije. Bitno je da istaknemo i informaciju da naša institucija u potpunosti poštuje zahteve klijenata, te da ovu vrstu nastave sprovodi i po uobičajenim principima, ali i da se može organizovati na nekom drugom mestu i to u slučaju da klijent zahteva.


Kada je u pitanju edukacija koju zainteresovani treba pojedinačno da pohađaju, naglašavamo da je omogućeno zainteresovanima da to učine u prostorijama jedne od naših poslovnica ili online, to jest uz korišćenje posebne vrste softvera. Svakako je naglašeno da se obe na vrste obuke organizuju tako da pojedinačni polaznik vrši odabir između individualne, poluindividualne i grupne vrste edukacije, a tačno je određeno koliko ljudi može prisustvovati svakoj od njih, ali je precizno definisan i princip organizacije za svaku pojedinačno.

Moramo upoznati zainteresovane sa podatkom da se grupni kurs i obuka - osnove kontrole projekata sprovodi za više osoba, tačnije za najmanje četvoro njih, te za maksimalno osmoro, tako da se prvo mora kreirati grupa, to jest mora se prijaviti najmanji broj osoba potrebnih za njeno kreiranje da bi se stekao uslov za početak grupnog tipa edukacije, Tada će zvanično ovlašćeno lice u poslovnici organizatora da definiše kada će grupni kurs da počne, ali i kojom dinamikom će biti organizovana predavanja i kada, to jest u kojim terminima. U principu ne postoji mogućnost da se svi segmenti izmene, pa je iz tog razloga neophodno da svaki prijavljeni prihvati u potpunosti sve što organizator bude odredio u tom slučaju.

Kome god takav način sprovođenja iz bilo kog razloga ne bude odgovarao, ima na raspolaganju preostale vrste edukacije, uzevši u obzir da se i poluindividualna i individualna obuka i kurs - osnove kontrole projekata maksimalno prilagođavaju polaznicima i njihovim potrebama. A ustvari to znači da prijavljeni određuju prilikom dogovora sa nadležnim licima naših poslovnica i sa profesorima prvo kada će nastava koju izaberu da prate da počne, ali i u kojim terminima, te po kakvo dinamici će časovi da budu organizovani.Koja znanja nudi kurs i obuka - osnove kontrole projekata?

Podrazumeva se da svako koga zanima obuka i kurs - osnove kontrole projekata treba u određenoj meri da bude upoznat sa postupkom izrade projekta, mada će na samom početku ove edukacije predavači svakako govoriti i o tome. Ali je mnogo važnije to da svi prisutni usvoje znanja koja su vezana za kontrolu konkretnog projekta, što znači da će velika pažnja tokom trajanja predavanja biti i posvećena tome, budući da je upravo na to i usmerena ova obuka.

A da bi takozvani Project controlling mogao besprekorno da funkcioniše. neophodno je da osobe koje su dužne da određeni projekat sprovedu u delo budu upoznate i sa zahtevima koje kontrola projekta ima pred sobom. Naravno da će predavati govoriti i o svim onim metodama koje se prilikom ovog procesa moraju koristiti, ali će isto tako prisutnima da objasne i na koji način se neki projekat razvija, te kako se moraju primeniti određene funkcije koje su vezane za njegovu kontrolu.

Primeri iz prakse, koje će svakako profesori obezbediti za vreme trajanja ove edukacije, imaju za cilj da prisutnima omoguće lakše savladavanje znanja koja su predviđena aktuelnim nastavnim programom. A izuzev toga, biće zastupljen i praktičan rad, u okviru koga će prisutni izraditi određeni projekat u skladu sa podacima koji će im dati nadležni predavači, to jest moraće da pokažu u kojoj meri su naučili sve faze vezane za pripremu i izradu samog projekta, kao i za njegovu kontrolu.

Isto tako će kurs i obuka - osnove kontrole projekata omogućiti svakom pojedinačnom polazniku da nauči zbog čega su projekti tako važni, ali i da shvate na koji način se njihova uspešnost prenosi i na uspešnost konkretne kompanije, to jest sektora u okviru koga se neki projekat i izrađuje.

Ukoliko se na zahtev neke firme bude sprovodila korporativna obuka, a koju će u tom slučaju da prate njeni zaposleni, neophodno je da klijent naglasi predavaču da je poželjno da se izrada konkretnog projekta u okviru praktičnog dela prilagodi baš onoj oblasti u kojoj određena firma posluje. Samim tim što će prisutni već za vreme trajanja ovog kursa da izrađuju takav tip projekta, odnosno što će biti u mogućnosti da tom prilikom primene i znanja koja su u okviru teorijskog dela ovog kursa imali prilike da steknu, oni će i po završetku pomenute edukacije biti u velikoj meri spremni da vrlo jednostavno i sasvim samostalno primene sve to u praksi. A upravo to će im pomoći i da sektor za čije su upravljanje zaduženi, to jest celokupna kompanija u kojoj su zaposleni, mnogo bolje upravlja projektima i vrši njihovu kontrolu, što će se sigurno sve zajedno posebno pozitivno odraziti i na kvalitet njenog poslovanja.

Gde se organizuje kurs i obuka - osnove kontrole projekata i kada?

Mesto održavanja ove vrste obuke, praktično rečeno definiše svaki polaznik pojedinačno, sobzirom na to da se obuka i kurs - osnove kontrole projekata organizuje na dva načina, to jest putem interneta i u prostorijama jedne od poslovnica institucije organizatora. Napominjemo da svaki polaznik koji se bude opredelio za online tip edukacije mora obavezno posedovati sopstveni računar, jer će predavanja upravo preko njega i da prati, a budući da se tada koristi softver koji je specijalno dizajniran baš za tu svrhu.

Pored toga obaveza nam je da istaknemo i to da se obe pomenute vrste edukacije sprovode u skladu sa tri principa i to onima koji se odnose na rad u grupama, a u kojima je od četvoro do najviše osmoro ljudi prisutno, kao i prema pravilima koja se odnose na rad u paru (poluindividualna nastava). Takođe je na raspolaganju i mogućnost potpuno samostalnog praćenja predavanja, a budući da se i individualni kurs nalazi u našoj ponudi.

Na osnovu odluke svakog prijavljenog se dobijaju informacije gde i kada se ova obuka organizuje. Tačnije, kada se bude opredelio na koji način će da prati predavanja, dobiće i sve informacije koje su vezane za princip organizacije izabrane vrste nastave.

Istaknuto je da se i individualni i poluindividualni kurs i obuka - osnove kontrole projekata sprovode potpuno isto, a samo je broj osoba koje će im prisustvovati različit. Prilično je slobodan način na koji se ove vrste edukacije organizuju, sobzirom na to da je, jednostavno rečeno sve prepušteno prijavljenima. Naime, predstavnik naše institucije će odmah po izvršenju upisa da se vrlo precizno sa svakim polaznikom dogovori i oko toga kada će odabrana vrsta nastave da počne i u kojim terminima će da budu organizovani časovi, to jest koliko će generalno poluindividualna, odnosno individualna nastava da traje, jer moraju da definišu i dinamiku.

Isto tako je u ponudi i grupna obuka i kurs - osnove kontrole projekata, a ona uključuje od 4 do 8 polaznika maksimalno, ali i podrazumeva potpuno drugačiji način sprovođenja. Datum početka tog vida kursa će da odredi zvanično ovlašćeno lice u konkretnom predstavništvu organizatora, stim da to može da učini tek kada najmanje četvoro ljudi bude prijavljeno, to jest upisano. O terminima održavanja nastave, kao i o njenom trajanju, ali i o dinamici, odluku treba da donese isključivo ovlašćeno lice organizatora, a svakako će apsolutno svakog prijavljenog odmah po definisanju svih ovih detalja da obavesti one osobe koje su se prethodno prijavile za njeno pohađanje.

A istakli bismo i to da je u našoj ponudi takođe korporativni kurs, te da naša institucija u tom slučaju nastoji da u potpunosti profesionalno odgovori na zahteve određene firme, to jest njenog menadžmenta. Kako se radi o edukaciji koju treba da prate određene osobe koje su u okviru neke kompanije zaposlene, to korporativni kurs i obuka - osnove kontrole projekata može da bude sprovedena ne samo na bilo koji način koji je do sada pomenuti, već može da se organizuje i na nekom drugom mestu, a koje će u tom slučaju klijent i da odredi.

Na koji način se sprovodi obuka i kurs - osnove kontrole projekata?

Princip koji se poštuje prilikom organizacije ove obuke je takav da se zainteresovanim polaznicima na raspolaganje stavlja izbor između klasične i online edukacije, a nju zainteresovani prate preko ličnog računara, to jest kroz virtuelne učionice. Uz to je potrebno istaći i činjenicu da se sprovodi kako grupni kurs i obuka - osnove kontrole projekata, tako isto i nastava za po jednog polaznika, to jest individualna, ali i poluindividualna, koju prati njih dvoje.

Određeno je da grupni tip edukacije prati više polaznika u isto vreme, a najmanje četvoro njih u jednoj grupi može biti prisutno, te ih osmoro može biti najviše. Termine održavanja, odnosno dinamiku kod ovog tipa edukacije isključivo određuje organizator, koji brine i o datumu početka. Ali je tu potrebno istaći da se prvo mora grupa od minimalnog broja ljudi oformiti, da bi uopšte nastava ovog tipa mogla da počne. Osim toga moramo naglasiti da nije podložno promenama ništa od navedenog, pa se iz tog razloga savetuje da pohađanje grupne nastave izabere isključivo polaznik kome sve to odgovara.

Zato ističemo da neko ko ne bude mogao da prihvati takav princip organizacije ima mogućnost izbora između individualne ili poluindividualne nastave, koje su u značajnoj meri fleksibilnije po pitanju organizacije. Dakle, i jedna i druga obuka i kurs - osnove kontrole projekata podrazumevaju da svaki polaznik koji odabere nastavu da prati na taj način treba da pre njenog početka sve segmente organizacije precizno da definiše sa zvanično ovlašćenim licem u instituciji organizatora. A to podrazumeva da će se oni, izuzev o datumu početka, da se dogovore i o tome kojom dinamikom će se edukacija koju izaberu da prate organizovati, to jest u kojim terminima će tačno biti predavanja sprovedena.

Slobodno Možemo da kažemo da je gotovo isti princip po kome se sprovodi i specijalni, korporativni kurs i obuka - osnove kontrole projekata, jer mi tada dozvoljavamo klijentu da iznese sve svoje zahteve, a koje posle toga maksimalno poštujemo. Ističemo da se takva vrsta edukacije po potrebi može odvijati i u kancelarijama, to jest u prostorijama one firme koja je zainteresovana da njeni zaposleni steknu dovoljno znanja vezanih za postupak kontrole projekta.

Koliko će da traje kurs i obuka - osnove kontrole projekata?

Grupna obuka i kurs - osnove kontrole projekata će trajati ukupno 5 dana, jer je 10, školskih časova, koliko je obuhvaćeno predviđenim nastavnim programom raspoređeno tako da polaznici u tom slučaju pohađaju nastavu svakoga dana i to u trajanju od po 90 minuta, to jest po dva školska časa. Jedini razlog zbog čega se unapred može navesti trajanje grupne nastave je vezan za način njenog sprovođenja, sobzirom na to da predstavnik Obrazovnog centra Akademije Oxford posle kreiranja grupe od najmanje 4 člana, određuje i dinamiku održavanja, ali i datum početka, kao i termine u kojima će časovi da budu sprovedeni.

Ako nekoga interesuje kako individualni, tako i poluindividualni kurs i obuka - osnove kontrole projekata, odnosno korporativna vrsta nastave, onda će se o dinamici oni dogovoriti sa predstavnikom naše institucije. A isto tako je potrebno da se odredi i datum kada će jedna od pomenutih vrsta nastave da počne, ali je neophodno i da se precizno dogovore o terminima u kojima će biti organizovana predavanja.


Trajanje: 12 časova, 6 dvočasa

Cena: 12,000 RSD

Teme

(kao projektni menadžment, samo osnovnije stvari)

 1. Pojam projekta
 2. Faze projekta
 3. Vrste projekata
 4. Pojam menadžmenta
 5. Menadžeri - lideri, vođe
 6. Poslovna komunikcija

Spisak gradova za kurs i obuku "Osnove kontrole projekata (Project controlling)"

ISPITNI CENTRI
 • JPOA - Javno priznati organizator aktivnosti
 • ECDL - Ispitni centar
 • Swedex - međunarodni ispit za švedski jezik
 • LCCI - Ispitni centar
 • ÖSD - Ispitni centar
PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu na engleski jezik i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online ruski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje