Online tečaj ALTE - Albanski kot tuji jezik


V skladu z ALTE programom Evropske Unije (The Association of Language Testers in Europe) oziroma Združenja za preverjanje znanja jezika v Evropi, je Centar za izobraževanje, testiranje in certifikacijo (The Education, testing and certification centre) ali skrajšano ETCC leta 2009 začel s testiranjem znanja albanskega jezika kot tujega jezika.

Konkretno, ta projekt nosi ime “Determination of language levels of Albanian and Macedonian languages according to ALTE program of EU” in je neposredno podprt s strani Odbora za znanstvene raziskave iz Tetova v Republiki Severni Makedoniji, to je od Committee for scientific researches of SEEU (South East European Univeristy - Univerze Jugovzhodne Evrope).

Opravljanje izpita za pridobivanje priznanega certifikata o ravni poznavanja albanskega jezika je namenjeno vsem tistim, ki jim ta jezik ni materni. Prav tako, čeprav so ravni usklajene s pravili Skupnega evropskega jezikovnega okvira Sveta Evrope oziroma CEFR - ja (The Common European Framework of Reference for Languages) po katerem obstaja skupno 6 ravni poznavanja jezika in to od A 1 do C 2, preverjanje poznavanja albanskega jezika poteka samo v treh ravneh, in to: A 2 kot začetna, B 2 kot srednja in C 1 raven kot višja.


Katere vse ravni izpita o poznavanju albanskega jezika kot tujega obstajajo

Skupno so tri ravni poznavanja albanskega kot tujega jezika, in to: začetna, srednja in višja raven znanja. V skladu s tem se izdajajo tudi certifikati.

Osnovna oziroma začetna raven ustreza ravni A 2 po pravilih Skupnega evropskega jezikovnega okvira Sveta Evrope (The Common European Framework of Reference for Languages). Srednja raven poznavanja albanskega jezika po takšnem načinu preverjanja ustreza ravni B 2 po pravilih CEFR - ja, medtem ko je višja raven enakovredna C 1 ravni po CEFR - ju.

Kako je videti izpit o poznavanju albanskega jezika kot tujega

Ko tudi za skoraj vse druge jezike, tako se tudi za poznavanje albanskega jezika preverjajo 4 segmenti: poslušanje (in razumevanje poslušanega zvočnega materiala), branje (in razumevanje prebrane besedilne vsebine), pisanje in konverzacija oziroma govor. Izpit za vsako raven skupno traja približno 180 minut, pri čemer je drugačen urnik po področjih za vsako raven preverjanja. V odvisnosti od predznanja kandidata, je tudi odvisno, za katero raven od navedenih ga lahko opravlja.

1. Raven 1 (ekvivalent A 2 ravni po CEFR - ju)

V okviru izpita za začetno raven poznavanja albanskega jezika po pravilih ALTE A 2 oziroma CEFR - ja se za to raven preverjajo se vsa štiri področja: poslušanje, branje, pisanje in konverzacija. Preverjanje področja Poslušanja traja približno 40 minut, kandidat pa lahko osvoji najmanj 28, a največ 55 točk. On posluša nekaj dialogov in zvočnih objav in potem odgovarja na vprašanja v vezi s tem, kar je slišal, da bi se preverilo, ali je razumel poslušan material.

Preverjanje področja Branja traja približno 30 minut, kandidat pa lahko osvoji najmanj 18 in največ 35 točk. Kandidat bere krajše besedilo kot opisno besedilo v katerem bi moral poznati skoraj vse besede ali na primer neki krajši poskusni preizkus znanja, in potem odgovarja na vprašanja v zvezi s tem, kar je prebral, da bi se ugotovila stopnja njegovega razumevanja.

Naslednje področje se nanaša na preverjanje Pisanja in kandidat ima nalogo, da izpolni prazen prostor v besedilu, ki je v glavnem v obliki dialogov in napiše krajše besedilo ali določena vprašanja, vse v skladu z načrtom in programom samega izpita. Preverjanje tega področja traja skupno približno 90 minut, najmanjše število točk, ki jih kandidat lahko osvoji na tem področju, je 68, medtem ko je 135 točk največ.

Skupni čas preverjanja področja Konverzacije traja približno 20 minut, največje število točk, ki jih kandidat lahko osvoji, je 60, medtem ko je najmanj 30 točk. Kandidat se najprej predstavi in potem odgovarja na vprašanja izpraševalca in ima nalogo, da izrazi osebno mnenje o določeni, v glavnem splošni temi in podobno.

2. Raven 2 (ekvivalent B 2 ravni po CEFR - ju)

Ker Raven 2 oziroma B 2 raven po pravilih CEFR - ja sodi v višjo srednjo raven, tako se tudi izpit razlikuje od predhodnega. Prav tako se preverjajo omenjena štiri področja, urnik pa je videti tako: Poslušanje - približno 40 minut, Branje - približno 40 minut, Pisanje - približno 80 minut in Konverzacija - približno 20 minut, kar je skupno približno 180 minut. Največje število točk, ki jih lahko kandidat osvoji, je 300.

Preverjanje področja Poslušanja kandidatu zagotavlja največ 55 točk, medtem ko je najmanjše število točk, ki jih lahko osvoji 28. Kandidat posluša zvočni material, ki je v glavnem sestavljen iz kratkih dialogov, ki vsebujejo podatke in številke ali pa so v obliki dialogov, potem pa odgovarja na vprašanja, ki so povezana s poslušanim zvočnim materialom.

Kratki dialogi, besedila, prilagojena temam, ki so kandidatu blizu, ali na primer reklamne objave služijo za preverjanje v okviru področja Branja, po prebranih besedilih kandidat odgovarja na vprašanja o njih. Največje število točk, ki jih lahko osvoji, je 60, najmanj pa 30. Na Področju Pisanja kandidat lahko osvoji največ 125 točk in najmanj 63. On ima nalogo napisati krajše besedilo na postavljeno temo, ki mu je v večini primerov blizu in izpolni zahteve v testu v zvezi s preverjanjem tega področja.

Zadnje področje preverjanja vključuje preverjanje govornih veščin oziroma konverzacije kandidata, največje število točk za to področje pa je 60, medtem ko je najmanjše število točk, ki jih kandidat lahko osvoji na tem področju 35.

3. Raven 3 (ekvivalent C 1 ravni po CEFR - ju)

Upoštevajoč, da je to najvišja raven poznavanja albanskega jezika kot tujega in preizkus znanja preverjanja se v mnogočem razlikuje od prvih dveh ravni. Za prvi dve področji preverjanja, Poslušanje in Branje je rezervirano po 40 minut, za preverjanje Pisanja približno 85 minut, za Konverzacijo pa približno 15. Največje število točk je 300, po področjih pa je to videti takole: Poslušanje (najmanj 28, največ 55), Branje (najmanj 30, največ 60), Pisanje (najmanj 63, največ 125) in Konverzacija (najmanj 35, največ 60 točk).

Preverjanje prvega področja vključuje poslušanje zvočnega materiala različnih tem in potem kandidat odgovarja na vprašanja v zvezi s tem, kar je poslušal, da bi se ugotovila stopnja njegovega razumevanja. Področje Branja vključuje branje različnih vrst besedil, ki so v glavnem daljša in bolj zapletena in kandidat ima nalogo, da odgovori na vprašanja, ki se tičejo prebranega. Kandidat ima obveznost napisati skupno 5 krajših besedil, katerih tema je različna, da bi se preverilo področje Pisanja albanskega jezika. Zadnje področje preverjanja vključuje, da kandidat vzpostavi interakcijo z izpraševalcem o različnih temah.

Kar zadeva sistem točkovanja, je na vseh treh ravneh drugačen. Tako je za prvo raven največje število točk, ki jih kandidat lahko osvoji 285, za drugi in trejo oziroma najvišjo raven poznavanja albanskega kot tujega jezika je največje število točk 300. Da bi kandidat uspešno opravil prvo raven, mora osvojiti skupno 144 točk, medtem ko za drugo in tretjo raven mora osvojiti najmanj 156 točk. To pravzaprav pomeni, da je v okviru vseh treh ravni treba uspešno opraviti 55 % testa.

Kaj je še treba vedeti o teh izpitih

Najprej je treba poudariti, da se test za pridobivanje priznanega certifikata o poznavanju albanščine kot tujega jezika lahko opravlja tudi online. Pripravljalna spletna predavanja v principu niso obvezna, toda priporočljivo se jih je udeležiti, če ima kandidat potrebo, da poseduje certifikat o višji ravni poznavanja albanskega jezika kot tujega. Izpiti potekajo dvakrat letno in kandidat se mora pravočasno prijaviti v skladu s pravili testnega centra. V glavnem vsako leto potekajo v februarju in juniju, vendar se datum lahko spremeni v skladu s številom zainteresiranih kandidatov in načrtom in programom pooblaščenega centra za preverjanje.

Čeprav ima kandidat popolno svobodo samostojnega odločanja v zvezi s tem, za katero od navedenih ravni poznavanja albanskega jezika kot tujega bo opravljal izpit, je vsekakor priporočljivo, da poišče nasvet strokovnega predavatelja albanskega jezika, da bi mu svetoval, za katero raven naj kandidat opravlja izpit.

Rezultati so v glavnem dostopni v petih delovnih dneh od trenutka, ko kandidat opravi preizkus znanja, vsekakor pa kandidat rezultate prejem tudi v pisani obliki. Kandidat, ki uspešno opravi izpit, dva tedna po uradni objavi rezultatov prejme povabilo na vročitev certifikata. Če kandidat tega preizkusa znanja ne opravi, ga lahko ponovno opravlja tri mesece potem oziroma v naslednjem terminu opravljanja testa in plača polno ceno opravljanja izpita, ne glede na to, ali je prvotno opravil določena področja testiranja.

NEWSLETTER
 
DRUGI O NAS
Matjaž iz Ajdovščine:

Lahko pohvalim vse zaposlene v Akademiji Oxford, ker so resnično profesionalni in prevajalske storitve opravljajo hitro in učinkoviti.

Martina iz Bleda:

Potrebovala sem prevajanje iz madžarskega v slovenski jezik in lahko vam rečem, da sem pozitivno presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve prevajalcev Akademije Oxford.

Jaka iz Bovca:

Mislim, da je odlično, ker lahko na enem mestu najdem prevajalske storitve za različne jezike, tako da se ne morem sprehajati od prevajalca do prevajalca.

Eva iz Brežic:

Nujno sem potrebovala prevod v francoski jezik, na spletu sem našla Oxford, jih poklicala in v roku nekaj ur sem po elektronski pošti prejela prevod. Resnično so izjemni!

Zoran iz Velenja:

Uslužni, hitri in ljubeznivi, za njih imam samo pohvalne besede!

Anja iz Višnje Gore:

Najboljše prevajalske storitve lahko najdete prav v Akademiji Oxford! Vsaka čast!

Jure z Vrhnike:

Sodni tolmači iz Akademije Oxford so me presenetili z natančnostjo prevoda ter s kakovostjo storitve. Na začetku sem bil skeptičen, toda sedaj vem, na koga se lahko obrnem, ko mi bo v prihodnje potreben prevod.

Ana iz Gornje Radgone:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v nemški jezik!

Mišo z Grosuplja:

Kar se mene tiče, je cena kakovostne storitve najmanj pomembna, toda nisem verjel, da obstaja institucija, ki je v stanju omogočiti tako ugodno ceno za tako kakovostno in profesionalno opravljeno storitev. Hvala vam!

Nina iz Domžal:

Kakovost vaših storitev je na visoki ravni! Samo tako naprej!

Mitja iz Dravograda:

Delam v agenciji za registracijo vozil in do sedaj sem na prevode čakal nekaj dni, z Vami pa je vse to hitrejše in cenejše. Hvala, ker obstajate!

Elena iz Zagorja ob Savi:

Prevajalci Akademije Oxford so zame dokončali prevod iz Nizozemskega jezika v nekaj urah. Hvala vam, neverjetni ste!

Gregor iz Žalca:

Navdušen sem nad načinom, kako se zaposleni v Akademiji Oxford vedejo do nas, z veliko spoštovanja, ljubeznivosti in predanosti. Ko sodelujete z njimi, enostavno uživate.

Tina iz Železnikov:

Profesionalizem in predanost poslu sta prvi stvari, ki jih opazite, ko pridete v stik z Akademijo Oxford. Organizacija in storitev sta na vrhunski ravni!

Zmago iz Žirov:

Hvala Akademiji Oxford! Nujno sem potreboval prevod iz srbskega jezika in oni so to naredili na najboljši možni način. Dobil sam prevod po vsega nekaj urah! Hvala vam, najboljši ste!

Nataša iz Ilirske Bistrice:

Storitve prevajanja so mi zaradi narave dela, ki ga opravljam, potrebne vsakodnevno. Ko sem prvič stopila v stik z Akademijo Oxford, so mi posel dokončali hitro in učinkovito. Od tedaj jih ne menjam.

Mišo iz Izole:

Prevod iz slovenščine v kar 33 tujih jezikov na enem mestu. Neverjetno!

Sanja iz Jesenic:

Zahvaljujem se Akademiji Oxford za prevod iz norveškega jezika. Vse najboljše v nadaljnjem poslovanju!

Mile iz Kamnika:

Hiter in točen prevod! Hvala, ljudje, vse najboljše!

Selena iz Kočevja:

Vse pohvale za organizacijo in vrhunske storitve. Imate izjemna priporočila z moje strani pri vseh!

Damjan iz Leontina iz Kopra:

Nisem mogel, da ne opazim ljubeznivosti in predanosti vaših prevajalcev. Resnično sem prijetno presenečen.

Zlatan iz Kostanjevice na Krki:

Preko Vaše Akademije smo angažirali prevajalca za svojo poroko, iskreno vam hvala!

Marija iz Kranja:

Kaj bi jaz brez vas!? Priskočili ste mi v pomoč, ko mi je bil prevod najpotrebnejši! Enostavno, najlepša hvala!

Boštjan iz Laškega:

Obiskala nas je tuja delegacija iz Nemčije, pa smo potrebovali storitve konsekutivnega prevajanja. Obrnil sem se na Akademijo Oxford in priskočili so nam v pomoč na najboljši možni način.

Vesna iz Lenarta:

Hvala vam za prevod, izjemni ste!

Uroš iz Lendave:

Točnost prevoda je zaradi posla za nas zelo pomembna. Prevodi iz danskega, norveškega in švedskega jezika za nas predstavljajo temelj dobrega poslovanja s podjetji iz tega področja, pa smo se zato obrnili na Akademijo Oxford. Sodelujemo že mesec dni in nimamo nobene pripombe na prevode. Najlepša hvala!

Kaja iz Litije:

Popoln prevod, pravilno in natančno obdelan. Profesionalnost in organizacija sta na najvišji ravni! Vsaka čast!

Jasmin iz Ljubljane:

Zahvaljujoč prevajalcem Akademije Oxford, smo z lahkoto sklenili pomembno pogodbo s poslovnimi s partnerji iz Japonske. Vse pohvale in najlepša hvala Akademiji Oxford za profesionalno in kakovostno opravljeno delo!

Monika iz Ljutomera:

Lahko rečem samo to, da ste najboljši!

Andraž iz Logatca:

Imamo srečo, da ste se pojavili v Sloveniji. Najhitreje in najkakovostnejše prevajate dokumente na našem področju.

Staša iz Maribora:

Bila sem navdušena, ko sem izvedela, da lahko tako hitro prevajate dokumente in jih pošljete. Resnično ste izjemni!

Josip iz Maribora:

Vse pohvale za Akademijo Oxford in za zelo hitro prevajanje dokumentov. Najugodnejši ste v Sloveniji!

Ines iz Medvod:

Kakovosten prevod, izjemna storitev ter nizka cena. Neverjetni ste!

Branko iz Mengša:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v ruščino!

Dejan iz Metlike:

Akademija Oxford je daleč najboljši prevajalski center v Sloveniji!

Manja iz Mežice:

Prevod dokumentacije pri vas je enostaven. Najlepša hvala!

Jan iz Murske Sobote:

Enostavno je priti do vas, še lažje pa je sodelovati z vami. Vse pohvale za organizacijo in kakovost storitve!

Lucija iz Nove Gorice:

Stalno potrebujemo konsekutivno prevajanje zaradi prihoda tujih delegacij, Akademija Oxford pa je sedaj naša opora, kar se tiče prevajanja. Profesionalna storitev ter prijaznost, enostavno je vse na vrhunski ravni.

Damjan iz Novega mesta:

Potreboval sem prevod v slovaški jezik, zelo hitro in originalno sem ga prejel od vas. Hvala lepa!

Tjaša iz Ormoža:

Prevod sem prejel hitrooo, hvala!

Vid iz Pirana:

Vse pohvale za vas ter vaše prevajalce!

Anisa iz Postojne:

Natančno, hitro, poceni, pravilno ... Hvala lepa, nimam besed!

Dejan s Prevalj:

Če potrebujete prevod s strani pooblaščenega sodnega tolmača, vam priporočam Akademijo Oxford! Bil sem navdušen nad njihovo hitrostjo in natančnostjo! Hvala Vam!

Katja s Ptuja:

Prevajala sem dokumentacijo v Oxfordu, poleg tega, da so bili hitri, so mi pomagali, ter me napotili na koga naj se obrnem kar se tiče moje papirologije.

Dominik iz Radeč:

Hvala za prevod, pravi ste profesionalci!

Julija iz Radovljice:

Niti za en prevod, ki ste ga naredili zame, nisem imela pripombe. Hvala vam za izjemno sodelovanje!

Milan z Raven na Koroškem:

Posebej sem zadovoljen, ker vsak prevod preverjate kar se tiče izrazov in fraz, kar pripeva k temu, da je prevod kakovostnejši in jasnejši. Zares, vse pohvale za profesionalnost!

Katarina iz Ribnice:

Zelo hitro ste mi izpolnili formular za vizum za Ameriko. Prekrasni ste!

Domagoj iz Ruš:

Potreboval sem prevod dokumentacije za pokojnino iz nemščine. Bil sam zelo zadovoljen s prevodom prevajalcev iz Akademije Oxford, in priporočam jih vsakomur!

Jana iz Sevnice:

Jaz sam iz Sevnice in tukaj nimamo prevajalcev za kitajski jezik. Toda, ko sem slišala za Akademijo Oxford in njihove prevajalske storitve, sem takoj stopila v stik z njimi sam. Bila sem presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve. Prihranili so moj denar in čas. Najlepša hvala!

Tim iz Sežane:

Najboljši ste! Vsakomur bi vas priporočil!

Urška iz Slovenske Bistrice:

Potrebovala sem prevod za pridobitev odpravnine iz norveškega v slovenski jezik.

Nik iz Slovenj Gradca:

Vaši prevodi so izjemni! Natančen prevod, hitra dostava in ugodna cena. Vse na enem mestu. Vsaka čast!

Maja iz Slovenskih Konjic:

V zadovoljstvo mi je bilo sodelovati z vami!

Mirko iz Tolmina:

Prevod iz švedščine je bil brez napak! Izjemno sem zadovoljen! Hvala lepa!

Tea iz Trbovelj:

Akademija Oxford je ena od najboljše organiziranih institucij s katerimi sem poslovno sodelovala. Sodelovanje je na vrhunski ravni, vsakomur bi jih priporočila!

Mišo iz Trebnjega:

Težko je najti prevajalca za flamski jezik, ki vam bo dostavil točen in pravilen prevod. To je možno samo pri vas!

Nives iz Tržiča:

Ugodna cena, kakovost ter hitra storitev. Bravo!

Samir iz Hrastnika:

Zelo mi je pomembno, da so vsi dokumenti, ki jih potrebujem, prevedeni predvsem točno in pravilno. To je tisto, kar sem opazil pri prevajalcih Akademije Oxford. Točnost in pedantnost brez konkurence. Nimam besed, zares ste pravi profesionalci!

Neža iz Celja:

Nujno sem potrebovala prevod dokumentacije za poroko, pa sam stopila v stik z Akademijo Oxford. Hitro so končali delo, v roku nekaj ur. Zelo sem jim hvaležna za to!

Miloš iz Cerknice:

Kar se tiče prevajalskih storitev, vi ste brez konkurence!

Špela iz Črnomlja:

Prevedli ste mi več kot od 50 strani brez napake! Vsaka čast! V prihodnje vem, na koga naj se obrnem!

Damir iz Šempetra:

Poln sam pozitivnih vtisov potem, ko ste zame končali prevod celotne dokumentacije za posel. Hvala lepa!

Janica iz Šentjurja:

Zelo sem zadovoljna! Tako s ceno kot kakovostjo prevoda. Zares ste nezamenljivi!

Tim iz Škofje Loke:

Prijazno osebje, kakovostno in predano delo sta ključ uspeha. Akademije Oxford je dokaz tega. Vsaka čast!

Sonja iz Šoštanja:

Samo nadaljujte! Odlični ste!