Sodni tolmač in prevajalec za flamski jezik

Obstajata dve definiciji, ki jih običajno dajejo jezikoslovci in zgodovinarji v zvezi s flamskim jezikom, ki pa se vsekakor bistveno razlikujeta, ker je dobro poznano, da se zorna kota teh dveh ved razlikujeta. Tako zgodovinarji menijo, da je flamski jezik pravzaprav narečje nizozemskega jezika, ki ga uporabljajo ljudje na področju Flandrije. Jezikoslovci se držijo teorije, da je flamski jezik pravzaprav enako kot flamski jezik, ki se uporablja na ozemlju Belgije. Toda treba je imeti v mislih dejstvo, da je flamski jezik iz skupine nizko frankovskih jezikov in da ga uporabljajo prebivalci Flandrije, kar je področje, ki se nahaja na ozemlju Belgije.

Po uradnih podatkih obstaja več narečij tega jezika, najbolj poznani so vzhodno flamski in zahodno flamski kot tudi limburški ter antwerpenski. Na področju Francije flamski jezik govori več kot 15 000 ljudje, na področju Belgije pa več kot 6 milijonov ljudje, na področju NIzozemske preko 120 000 ljudje, pri čemer je te podatke vsekakor treba vzeti z rezervo. Zanimivo je omeniti tudi dejstvo, da so uradne institucije flamske regije v mestu, ki Flandriji teritorialno ne pripada oziroma v Bruslju.

Kakorkoli že, nesporno je dejstvo, da ta jezik uporabljajo ljudje v svetu in da obstajajo tudi sodni tolmači in prevajalci za flamski jezik. Ker pa je dobro poznano, da ima Prevajalski center Akademije Oxford v svoji ekipi strokovnjake, ki se redko lahko najdejo v neki instituciji v naši državi, vas ne sme presenetiti, da lahko pri nas dobite, ne samo prevajanje iz flamskega jezika v več kot 40 jezikov, vključujoč tudi slovenski jezik, ampak tudi prevajanje iz različnih tujih jezikov oziroma iz slovenskega v flamski ter storitve, za katero so pooblaščeni sodni tolmači.


Poleg prevajanja iz flamskega v slovenski jezik in iz slovenskega v flamski jezik, prevajalci in sodni tolmači za flamski jezik v skladu z vašimi zahtevami izvedejo tudi storitev, ki se nanaša na prevajanje iz tega jezika v angleški, italijanski, grški in portugalski ter francoski, nemški, ruski, albanski in turški kot tudi iz teh v flamski jezik. Naši strokovnjaki prav tako obdelujejo tudi vsebine, ki vključujejo prevajanje iz češkega, romunskega in madžarskega ter srbskega, arabskega in hrvaškega pa tudi bosanskega, slovaškega in poljskega pa tudi kitajskega, estonskega, korejskega, japonskega in številnih drugih v flamski jezik in v nasprotni smeri. Če smo natančni, ne glede na to, za katero kombinacijo jezikov gre, ste lahko povsem prepričani, da bodo sodni tolmači in prevajalci za flamski jezik izpolnili vaša pričakovanja.

Poleg storitve prevajanja v različnih kombinacijah jezikov pri nas lahko dobite tudi overitev sodnega tolmača, ki se izvaja izključno pri različnih vrstah dokumentov. Da bi sodni tolmač za flamski jezik lahko svoje delo opravil tako, kot je predvideno z določbami veljavnega zakona, stranke morajo dostaviti izvirne dokumente na vpogled, ker jih je ta dolžan najprej primerjati s prevodi in šele ko je povsem prepričan, da gre za istovetne vsebine, tudi izvede overitev. Samo iz tega razloga se razlikuje način, na katerega dostavljate dokumente, za katere vam je potrebno prevajanje iz in v flamski jezik in ostale vsebine, za katere ni treba izvesti overitve z žigom zapriseženega sodnega tolmača. Tako se dokumenti dostavljajo preko kurirske službe ali prinesejo osebno, toda stranke jih lahko tudi pošljejo priporočeno preko „Pošte Slovenije“, toda ostale vsebine, za katere jim je potrebno prevajanje iz in v flamski jezik, lahko pošljejo po elektronski pošti ter jih na enak način tudi dobijo po koncu obdelave.

Pri dokumentih je postopek prevzemanja drugačen, saj morajo, kot je že omenjeno, biti priloženi tudi izvirni dokumenti, tako da stranke ali pridejo osebno v poslovalnico naše institucije in jih prevzamejo ali pa jim mi pošljemo prevedene in overjene dokumente na naslov. Glede na to, da to storitev mora izvesti zunanja služba, to pomeni, da jo morajo plačati ločeno od osnovne storitve, pri čemer ceno v tem primeru lahko določi izključno kurirska služba, ki strankam tudi dostavi dokumente.

Opisani postopek obdelave dokumentov je v večini primerov zadosten, da bi bili obravnavani kot zakonski veljavni, toda moramo poudariti, da obstajajo tudi tisti, za katere se zahteva izvedba tako imenovane nadoveritve, to pa pomeni, da se nanje mora postaviti haški žig, katerega drugo ime je Apostille in za katerega izvedbo sodni tolmači in prevajalci za flamski jezik nimajo pristojnosti. Tako, da se stranke morajo informacijo o tej vrsti overitve za dokumente, za katere jim je potrebno prevajanje v katerikoli kombinaciji jezikov, ki vključuje tudi flamski, pridobiti samostojno in se pozanimati o vseh podrobnostih.

Glede na to, da overitev s haškim žigom lahko izvedejo samo zaposleni v državnih službah, in to tistih, ki delujejo pri okrožnih sodiščih naše države, prav tam stranke morajo zahtevati informacije in na prvem mestu izvedeti, ali je Apostille žig treba postaviti na dokumente, za katere želijo, da jih naši strokovnjaki obdelajo, potem pa morajo tudi vprašati, ali se ta vrsta overitve izvaja, preden prevajalci in sodni tolmači za flamski jezik opravijo svoj del naloge ali po tem, saj je od tega odvisno, kam nosijo dokumenta in kako dolgo traja njihova obdelava. Vse to smo poudarili zato, ker je najpogosteje treba postaviti Apostille žig na dokumente, preden omenjeni strokovnjaki začnejo z njegovo obdelavo, toda tedaj izvajajo prevajanje iz flamskega ali v flamski jezik, ne samo za dokument, ampak tudi za sam haški žig in cel ta postopek lahko traja dlje kot tisti, ki velja za klasičnega (najprej se izvaja prevajanje pa overitev sodnega tolmača in na koncu se na dokumente postavlja Apostille žig).

Poudarjamo tudi to, da prevajalci in sodni tolmači za flamski jezik lahko na vašo zahtevo obdelajo tudi dokumente po nujnem postopku, toda tedaj je nam morate najprej skenirane vsebine pošljete po elektronski pošti in da potem na vpogled priložite izvirnike in to na najhitrejši način od vseh, ki smo jih do zdaj navedli. Vse interesente pri nas pričakuje prevajanje iz flamskega in v flamski jezik za potrdilo o državljanstvu, vozniško dovoljenje, potni list in potrdilo o stalnem prebivališču ter za izpiske iz matičnega registra o rojstvu, prometno dovoljenje in izpiske iz matičnega registra o sklenitvi zakonske zveze in potem tudi za delovno dovoljenje, izpiske iz matičnega registra o smrti in dovoljenje za prebivanje ter za vse ostale osebne dokumente. Poleg tega sodni tolmači in prevajalci za flamski jezik po potrebi obdelujejo tudi sklepe o razvezi zakonske zveze oziroma pravni red Evropske Unije, pritožbe sodišču in odločitve sodišč in potem tudi pooblastilo za zastopanje in sodne sklepe kot tudi tožbe ter vse vrste sodb in pogodbe oziroma certifikate, licence in druge pravne akte.

Vse interesente pri nas pričakuje prevajanje iz flamskega in v flamski jezik za potrdilo o državljanstvu, vozniško dovoljenje, potni list in potrdilo o stalnem prebivališču ter za izpiske iz matičnega registra o rojstvu, prometno dovoljenje in izpiske iz matičnega registra o sklenitvi zakonske zveze in potem tudi za delovno dovoljenje, izpiske iz matičnega registra o smrti in dovoljenje za prebivanje ter za vse ostale osebne dokumente. Poleg tega sodni tolmači in prevajalci za flamski jezik, po potrebi obdelujejo tudi sklepe o razvezi zakonske zveze oziroma pravni red Evropske Unije, pritožbe sodišču in odločitve sodišč in potem tudi pooblastilo za zastopanje in sodne sklepe kot tudi tožbe ter vse vrste sodb in pogodbe oziroma certifikate, licence in druge pravne akte.

Če vam je potrebno prevajanje iz in v flamski jezik za diplomo in dodatek k diplomi, ne oklevajte, da kontaktirate s poslovalnico Prevajalskega centra Akademije Oxford, saj prevajalci in sodni tolmači za flamski jezik lahko obdelajo tudi ta dokument pa tudi vse ostale dokumente, ki se tičejo področja izobraževanja (prepis ocen, potrdilo o opravljenih izpitih, predmetniki in programi fakultet, zaključna spričevala osnovne in srednje šole in drugi) kot tudi vse dokumente, ki so ozko povezani s področjem znanosti (znanstveni patenti, rezultati znanstvenih raziskav in drugi), v skladu s potrebami strank pa lahko v katerikoli kombinaciji jezikov, kar se nanaša tudi na flamski, prav tako obdelajo tudi diplomske in seminarske naloge ter znanstvena dela.

Poleg vsega omenjenega, sodni tolmači in prevajalci za flamski jezik v vsaki različici jezikov, ki vključuje tudi flamski jezik, izvajajo tudi prevajanje za vse dokumente, ki jih je treba predložiti pristojnim službam oziroma različne vrste potrdil kot tudi soglasij ter izjav (potrdilo o stalni zaposlitvi, potrdilo o višini dohodkov, potrdilo o nekaznovanosti, potrdilo o stanju računa v banki, soglasje za zastopanje, potrdilo o samskem stanu in drugi). Prav tako lahko obdelajo tudi dokumente, ki se obravnavajo kot sestavni deli ali gradbene ali tehnične oziroma razpisne dokumentacije, to pa med drugim vključuje prevajanje iz in v flamski jezik za gradbene projekte oziroma navodilo za uporabo kot tudi za laboratorijske analize tehničnih vzorcev ter za deklaracije izdelkov in za številne druge dokumente iz sestave omenjenih dokumentacij.

V uradni ponudbi je tudi prevajanje zdravniških izvidov kot tudi navodil za uporabo zdravila in značilnosti izdelka, sodni tolmači in prevajalci za flamski jezik pa obdelujejo tudi specifikacije farmacevtskih izdelkov oziroma dokumentacijo o medicinskih izdelkih ter tudi katerikoli dokument, ki je povezan s poslovanjem različnih gospodarstvenikov oziroma pravnih oseb (fakture, statut podjetja, sklep o ustanovitvi pravne osebe, revizorska poročila, poslovne odločitve, letna poročila, ustanovitveni akti podjetja, finančna poročila in drugi dokumenti iz te skupine).

Prevajanje iz flamskega in v flamski jezik

Vsaka stranka, ki ji je potrebno prevajanje iz in v flamski jezik, mora vedeti, da sodni tolmači in prevajalci za flamski jezik, ki so del naše ekipe, enako kakovostno obdelujejo vsebine v pisni obliki in zagotavljajo storitve, ki so povezane s tolmačenjem iz in v omenjeni jezik in to ne glede na kombinacijo oziroma različico jezikov, za katero se zahteva omenjena storitev. Ne smete pozabiti, da naši strokovnjaki lahko zagotavljajo, tako storitve simultanega tolmačenja kot tudi konsekutivnega pa tudi šepetanega tolmačenja, v ponudbi pa je tudi najem opreme za simultano tolmačenje. Ti strokovnjaki so specializirani za tolmačenje iz flamskega v več kot 40 jezikov, ki jih uporabljajo ljudje v svetu, vključujoč seveda tudi naš jezik pa tudi za obratno različico, tako da lahko izvedejo katerokoli opcijo tolmačenja iz kateregakoli svetovnega v flamski jezik.

Čeprav so v naši ekipi predvsem prevajalci in sodni tolmači za flamski jezik, so tukaj tudi lektorji in korektorji, ki so zadolženi za odpravo opaženih napak v različnih vrstah prevodov, ki jih je neka stranka dobila na nekem drugem mestu ter s kakovostjo prevoda ni bila zadovoljna.

Prav tako ti strokovnjaki obdelujejo tudi časopisne članke in revije različne vsebine, po potrebi pa lahko prevedejo tudi vse materiale, ki se nanašajo na področje marketinga (vizitke, plakati, PR članki, zloženke, brošure, katalogi in drugo). Izvajajo tudi profesionalno prevajanje v zahtevani različici jezikov za spletne strani in pri tem uporabljajo tudi pravila SEO (Search Engine Optimisation), ki jih odlično poznajo. Strankam lahko ponudimo tudi obdelavo ostalih spletnih materialov, kot so na primer spletne prodajalne in katalogi in potem tudi programska oprema ter številni drugi. Tukaj je tudi prevajanje iz flamskega in v flamski jezik za književna dela različnih žanrov kot tudi za učbenike, prevajalci in sodni tolmači za flamski jezik pa obdelujejo tudi strokovna kot tudi vse vrste poljudnih besedil s področij različnih vej naravoslovnih in družboslovnih ved (turizem, politika, ekonomija, izobraževanje, menedžment, informacijske tehnologije, medicina, marketing, filozofija, farmacija, psihologija, ekologija in varstvo okolja, bančništvo, gradbena industrija, finance in ostala področja).

Poleg tega strankam ponujamo tudi obdelavo, tako igranih filmov kot tudi serij pa tudi njihovo sinhronizacijo ter storitev, ki vključuje podnaslavljanje prevedenih vseh vrst video in zvočnih vsebin. To vključuje obdelavo in otroških in informativnih pa tudi izobraževalnih in zabavnih oddaj zatem reklamnih sporočil ter animiranih in risanih oziroma dokumentarnih filmov kot tudi vseh ostalih vrst, tako video kot tudi zvočnih vsebin.

Pri tem posebej poudarjamo, da prevajalci in sodni tolmači za flamski jezik na vašo zahtevo lahko pristopijo kompletni obdelavi vseh vrst dokumentov in poleg njihovega prevajanja iz flamskega in v flamski jezik omogočajo tudi storitev overitve z žigom sodnega tolmača, s čimer dobite dokumente, ki veljajo za zakonsko veljavne in ki jih vsekakor lahko predložite katerikoli pristojni službi, kadar je to potrebno, saj se z žigom zapriseženega sodnega tolmača potrjuje njihova istovetnost z izvirnimi dokumenti. Zato nam morate dostaviti izvirnike na vpogled, da bi jih pooblaščena oseba lahko primerjala s prevodi pred overitvijo pa tudi, da se pozanimate o nadoveritvi oziroma o haškem (Apostille) žigu za te dokumente.

Poleg medicinske dokumentacije (navodilo za uporabo zdravila in značilnosti izdelka, zdravniški izvidi, dokumentacija o medicinskih izdelkih, specifikacija farmacevtskih izdelkov in drugi) ter vse osebne dokumente (delovno dovoljenje, potrdilo o državljanstvu, dovoljenje za prebivanje, izpiski iz matičnega registra o rojstvu, potrdilo o stalnem prebivališču, prometno dovoljenje, izpiski iz matičnega registra o sklenitvi zakonske zveze, vozniško dovoljenje, potni list, izpiski iz matičnega registra o smrti, osebna izkaznica in drugi), naši strokovnjaki pa obdelujejo tudi dokumente, ki jih je treba predložiti različnim pristojnim institucijam, kar se nanaša na prevajanje vseh vrst soglasij in izjav pa tudi potrdil (soglasje za zastopanje, potrdilo o nekaznovanosti, potrdilo o samskem stanu, potrdilo o stalni zaposlitvi, potrdilo o stanju računa v banki, potrdilo o višini dohodkov in drugi dokumenti te vrste).

Vsekakor strankam ugodimo, če zahtevajo prevajanje iz flamskega in v flamski jezik za pravni red Evropske Unije, licence in pooblastilo za zastopanje oziroma za sodne odločbe kot tudi za pogodbe ter odločitve sodišč in certifikate, obdelujemo pa tudi sodne sklepe ter ostale pravne in sodne akte. Prevajalci in sodni tolmači za flamski jezik v skladu z zahtevami strank lahko v različnih različicah jezikov prevedejo tudi zaključna spričevala osnovne in srednje šole oziroma diplomo in dodatek k diplomi kot tudi potrdilo o rednem šolanju ter potrdilo o opravljenih izpitih, predmetnike in programe fakultet ter prepise ocena pa tudi vse ostale nenavedene dokumente, ki so povezani s področjem izobraževanja. Prav tako prevajajo tudi poslovno dokumentacijo (sklep o ustanovitvi pravne osebe, letna poslovna poročila, fakture, statut podjetja, revizorska poročila, poslovne odločitve, finančna poročila, ustanovitveni akt podjetja, lahko pa obdelajo tudi rezultate znanstvenih raziskav kot tudi znanstvene patente pa tudi znanstvena dela, diplomske in seminarske naloge ter druge dokumente, povezane s področjem znanosti.

Vse dokumente iz sestave razpisne oziroma tehnične in gradbene dokumentacije po potrebi sodni tolmači in prevajalci za flamski jezik prav tako obdelujejo, to pa vključuje, ne samo gradbene projekte, ampak tudi prevajanje navodil za uporabo kot tudi laboratorijskih analiz tehničnih vzorcev, deklaracij izdelkov in ostalih dokumentov iz te skupine.

Vse informacije, ki se nanašajo na storitve, za katere so zadolženi prevajalci in sodni tolmači za flamski jezik interesenti dobijo v poslovalnici Prevajalskega centra Akademije Oxford.

Cena prevajanja iz/v flamski jezik

  • Iz flamskega v slovenski je 25 EUR po strani
  • Iz slovenskega v flamski je 25 EUR po strani

Cena prevajanja iz/v flamski jezik z overitvijo sodnih tolmačev

  • Iz flamskega v slovenski z overitvijo sodnega tolmača je 29 EUR po strani
  • Iz slovenskega v flamski z overitvijo sodnega tolmača je 29 EUR po strani

Popusti za prevajanje iz flamskega v slovenski jezik

  • Če imate veliko število strani za prevajanje, ponujamo neverjetne popuste.

Izračunajte ceno prevajanja


Opomba:

Navedeni kalkulator izračunava predvideno ceno prevajanja. Prevajalska stran obsega 1800 znakov s presledki ali 250 besed. Zelo pomembno je, da čim bolj natančno izračunate število znakov v svojem dokumentu, da bi bila finančna konstrukcija čim bolj točna, ob majhnih odstopanjih. Za vse natančnejše informacije kontaktirajte z našim predstavništvom.


Prevajanje iz flamskega v druge jezike


Najpogosteje zastavljena vprašanja - Sodni tolmač za flamski jezik - Akademija Oxford

Seznam mest za sodne tolmače in prevajalce za flamski jezik


Sodni tolmač za flamski jezik - Akademija Oxford
NEWSLETTER
 
DRUGI O NAS
Matjaž iz Ajdovščine:

Lahko pohvalim vse zaposlene v Akademiji Oxford, ker so resnično profesionalni in prevajalske storitve opravljajo hitro in učinkoviti.

Martina iz Bleda:

Potrebovala sem prevajanje iz madžarskega v slovenski jezik in lahko vam rečem, da sem pozitivno presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve prevajalcev Akademije Oxford.

Jaka iz Bovca:

Mislim, da je odlično, ker lahko na enem mestu najdem prevajalske storitve za različne jezike, tako da se ne morem sprehajati od prevajalca do prevajalca.

Eva iz Brežic:

Nujno sem potrebovala prevod v francoski jezik, na spletu sem našla Oxford, jih poklicala in v roku nekaj ur sem po elektronski pošti prejela prevod. Resnično so izjemni!

Zoran iz Velenja:

Uslužni, hitri in ljubeznivi, za njih imam samo pohvalne besede!

Anja iz Višnje Gore:

Najboljše prevajalske storitve lahko najdete prav v Akademiji Oxford! Vsaka čast!

Jure z Vrhnike:

Sodni tolmači iz Akademije Oxford so me presenetili z natančnostjo prevoda ter s kakovostjo storitve. Na začetku sem bil skeptičen, toda sedaj vem, na koga se lahko obrnem, ko mi bo v prihodnje potreben prevod.

Ana iz Gornje Radgone:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v nemški jezik!

Mišo z Grosuplja:

Kar se mene tiče, je cena kakovostne storitve najmanj pomembna, toda nisem verjel, da obstaja institucija, ki je v stanju omogočiti tako ugodno ceno za tako kakovostno in profesionalno opravljeno storitev. Hvala vam!

Nina iz Domžal:

Kakovost vaših storitev je na visoki ravni! Samo tako naprej!

Mitja iz Dravograda:

Delam v agenciji za registracijo vozil in do sedaj sem na prevode čakal nekaj dni, z Vami pa je vse to hitrejše in cenejše. Hvala, ker obstajate!

Elena iz Zagorja ob Savi:

Prevajalci Akademije Oxford so zame dokončali prevod iz Nizozemskega jezika v nekaj urah. Hvala vam, neverjetni ste!

Gregor iz Žalca:

Navdušen sem nad načinom, kako se zaposleni v Akademiji Oxford vedejo do nas, z veliko spoštovanja, ljubeznivosti in predanosti. Ko sodelujete z njimi, enostavno uživate.

Tina iz Železnikov:

Profesionalizem in predanost poslu sta prvi stvari, ki jih opazite, ko pridete v stik z Akademijo Oxford. Organizacija in storitev sta na vrhunski ravni!

Zmago iz Žirov:

Hvala Akademiji Oxford! Nujno sem potreboval prevod iz srbskega jezika in oni so to naredili na najboljši možni način. Dobil sam prevod po vsega nekaj urah! Hvala vam, najboljši ste!

Nataša iz Ilirske Bistrice:

Storitve prevajanja so mi zaradi narave dela, ki ga opravljam, potrebne vsakodnevno. Ko sem prvič stopila v stik z Akademijo Oxford, so mi posel dokončali hitro in učinkovito. Od tedaj jih ne menjam.

Mišo iz Izole:

Prevod iz slovenščine v kar 33 tujih jezikov na enem mestu. Neverjetno!

Sanja iz Jesenic:

Zahvaljujem se Akademiji Oxford za prevod iz norveškega jezika. Vse najboljše v nadaljnjem poslovanju!

Mile iz Kamnika:

Hiter in točen prevod! Hvala, ljudje, vse najboljše!

Selena iz Kočevja:

Vse pohvale za organizacijo in vrhunske storitve. Imate izjemna priporočila z moje strani pri vseh!

Damjan iz Leontina iz Kopra:

Nisem mogel, da ne opazim ljubeznivosti in predanosti vaših prevajalcev. Resnično sem prijetno presenečen.

Zlatan iz Kostanjevice na Krki:

Preko Vaše Akademije smo angažirali prevajalca za svojo poroko, iskreno vam hvala!

Marija iz Kranja:

Kaj bi jaz brez vas!? Priskočili ste mi v pomoč, ko mi je bil prevod najpotrebnejši! Enostavno, najlepša hvala!

Boštjan iz Laškega:

Obiskala nas je tuja delegacija iz Nemčije, pa smo potrebovali storitve konsekutivnega prevajanja. Obrnil sem se na Akademijo Oxford in priskočili so nam v pomoč na najboljši možni način.

Vesna iz Lenarta:

Hvala vam za prevod, izjemni ste!

Uroš iz Lendave:

Točnost prevoda je zaradi posla za nas zelo pomembna. Prevodi iz danskega, norveškega in švedskega jezika za nas predstavljajo temelj dobrega poslovanja s podjetji iz tega področja, pa smo se zato obrnili na Akademijo Oxford. Sodelujemo že mesec dni in nimamo nobene pripombe na prevode. Najlepša hvala!

Kaja iz Litije:

Popoln prevod, pravilno in natančno obdelan. Profesionalnost in organizacija sta na najvišji ravni! Vsaka čast!

Jasmin iz Ljubljane:

Zahvaljujoč prevajalcem Akademije Oxford, smo z lahkoto sklenili pomembno pogodbo s poslovnimi s partnerji iz Japonske. Vse pohvale in najlepša hvala Akademiji Oxford za profesionalno in kakovostno opravljeno delo!

Monika iz Ljutomera:

Lahko rečem samo to, da ste najboljši!

Andraž iz Logatca:

Imamo srečo, da ste se pojavili v Sloveniji. Najhitreje in najkakovostnejše prevajate dokumente na našem področju.

Staša iz Maribora:

Bila sem navdušena, ko sem izvedela, da lahko tako hitro prevajate dokumente in jih pošljete. Resnično ste izjemni!

Josip iz Maribora:

Vse pohvale za Akademijo Oxford in za zelo hitro prevajanje dokumentov. Najugodnejši ste v Sloveniji!

Ines iz Medvod:

Kakovosten prevod, izjemna storitev ter nizka cena. Neverjetni ste!

Branko iz Mengša:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v ruščino!

Dejan iz Metlike:

Akademija Oxford je daleč najboljši prevajalski center v Sloveniji!

Manja iz Mežice:

Prevod dokumentacije pri vas je enostaven. Najlepša hvala!

Jan iz Murske Sobote:

Enostavno je priti do vas, še lažje pa je sodelovati z vami. Vse pohvale za organizacijo in kakovost storitve!

Lucija iz Nove Gorice:

Stalno potrebujemo konsekutivno prevajanje zaradi prihoda tujih delegacij, Akademija Oxford pa je sedaj naša opora, kar se tiče prevajanja. Profesionalna storitev ter prijaznost, enostavno je vse na vrhunski ravni.

Damjan iz Novega mesta:

Potreboval sem prevod v slovaški jezik, zelo hitro in originalno sem ga prejel od vas. Hvala lepa!

Tjaša iz Ormoža:

Prevod sem prejel hitrooo, hvala!

Vid iz Pirana:

Vse pohvale za vas ter vaše prevajalce!

Anisa iz Postojne:

Natančno, hitro, poceni, pravilno ... Hvala lepa, nimam besed!

Dejan s Prevalj:

Če potrebujete prevod s strani pooblaščenega sodnega tolmača, vam priporočam Akademijo Oxford! Bil sem navdušen nad njihovo hitrostjo in natančnostjo! Hvala Vam!

Katja s Ptuja:

Prevajala sem dokumentacijo v Oxfordu, poleg tega, da so bili hitri, so mi pomagali, ter me napotili na koga naj se obrnem kar se tiče moje papirologije.

Dominik iz Radeč:

Hvala za prevod, pravi ste profesionalci!

Julija iz Radovljice:

Niti za en prevod, ki ste ga naredili zame, nisem imela pripombe. Hvala vam za izjemno sodelovanje!

Milan z Raven na Koroškem:

Posebej sem zadovoljen, ker vsak prevod preverjate kar se tiče izrazov in fraz, kar pripeva k temu, da je prevod kakovostnejši in jasnejši. Zares, vse pohvale za profesionalnost!

Katarina iz Ribnice:

Zelo hitro ste mi izpolnili formular za vizum za Ameriko. Prekrasni ste!

Domagoj iz Ruš:

Potreboval sem prevod dokumentacije za pokojnino iz nemščine. Bil sam zelo zadovoljen s prevodom prevajalcev iz Akademije Oxford, in priporočam jih vsakomur!

Jana iz Sevnice:

Jaz sam iz Sevnice in tukaj nimamo prevajalcev za kitajski jezik. Toda, ko sem slišala za Akademijo Oxford in njihove prevajalske storitve, sem takoj stopila v stik z njimi sam. Bila sem presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve. Prihranili so moj denar in čas. Najlepša hvala!

Tim iz Sežane:

Najboljši ste! Vsakomur bi vas priporočil!

Urška iz Slovenske Bistrice:

Potrebovala sem prevod za pridobitev odpravnine iz norveškega v slovenski jezik.

Nik iz Slovenj Gradca:

Vaši prevodi so izjemni! Natančen prevod, hitra dostava in ugodna cena. Vse na enem mestu. Vsaka čast!

Maja iz Slovenskih Konjic:

V zadovoljstvo mi je bilo sodelovati z vami!

Mirko iz Tolmina:

Prevod iz švedščine je bil brez napak! Izjemno sem zadovoljen! Hvala lepa!

Tea iz Trbovelj:

Akademija Oxford je ena od najboljše organiziranih institucij s katerimi sem poslovno sodelovala. Sodelovanje je na vrhunski ravni, vsakomur bi jih priporočila!

Mišo iz Trebnjega:

Težko je najti prevajalca za flamski jezik, ki vam bo dostavil točen in pravilen prevod. To je možno samo pri vas!

Nives iz Tržiča:

Ugodna cena, kakovost ter hitra storitev. Bravo!

Samir iz Hrastnika:

Zelo mi je pomembno, da so vsi dokumenti, ki jih potrebujem, prevedeni predvsem točno in pravilno. To je tisto, kar sem opazil pri prevajalcih Akademije Oxford. Točnost in pedantnost brez konkurence. Nimam besed, zares ste pravi profesionalci!

Neža iz Celja:

Nujno sem potrebovala prevod dokumentacije za poroko, pa sam stopila v stik z Akademijo Oxford. Hitro so končali delo, v roku nekaj ur. Zelo sem jim hvaležna za to!

Miloš iz Cerknice:

Kar se tiče prevajalskih storitev, vi ste brez konkurence!

Špela iz Črnomlja:

Prevedli ste mi več kot od 50 strani brez napake! Vsaka čast! V prihodnje vem, na koga naj se obrnem!

Damir iz Šempetra:

Poln sam pozitivnih vtisov potem, ko ste zame končali prevod celotne dokumentacije za posel. Hvala lepa!

Janica iz Šentjurja:

Zelo sem zadovoljna! Tako s ceno kot kakovostjo prevoda. Zares ste nezamenljivi!

Tim iz Škofje Loke:

Prijazno osebje, kakovostno in predano delo sta ključ uspeha. Akademije Oxford je dokaz tega. Vsaka čast!

Sonja iz Šoštanja:

Samo nadaljujte! Odlični ste!