Sodni tolmači in prevajalci za perzijski jezik

Čeprav je predvsem perzijski uradni jezik na ozemlju Irana, ga uporabljati tudi ljudje, ki živijo na prostoru Afganistana pa tudi Uzbekistana in Tadžikistana. Glede na delitev pripada skupini indoevropskih jezikov in uporablja ga več kot 100 milijonov ljudi.

S samim tem, da se perzijski jezik glede na druge jezike relativno redko uči kot tuji, pa je s samim tem v celem svetu pa tudi v naši državi zelo malo število ljudi šolanih strokovnjakov, ki so specializirani za prevajanje materialov iz in v ta jezik. To seveda morda velja povsod, toda ne tudi pri nas, saj Prevajalski center Akademije Oxford sodi med redke institucije v državi, ki v ekipi nima samo prevajalcev, ampak tudi sodne tolmači za perzijski jezik. To pa pomeni, da vsaka stranka, ki ima potrebo za prevajanjem dokumentov iz ali v ta jezik dobi njihovo celotno obdelavo oziroma prevajanje in overitev, za katero je zadolžen sodni tolmač za perzijski jezik.

Če ste pomislili da je to, kar vam lahko ponudimo od storitev, kar zadeva prevajanje iz ali v ta jezik, moramo priznati, da se motite. Namreč, zahvaljujoč dejstvu, da so v naši ekipi zaposleni strokovnjaki, ki so specializirani za delo v več kot 40 svetovnih jezikih, kar seveda vključuje tudi slovenski, in da gre za prave profesionalce, ki stalno nadgrajujejo znanje, pri nas lahko dobite neposredno prevajanje iz perzijskega na vse te jezike oziroma iz kateregakoli jezika, ki ga imamo v ponudbi v perzijski. Glede na to, da je izbira jezikov zares velika, navajamo samo nekatere: nemški, ruski, angleški, grški, italijanski, francoski, portugalski, bolgarski, španski, norveški, češki, romunski, albanski, turški, madžarski, pakistanski, arabski, romski, korejski, ukrajinski, kitajski, hrvaški, makedonski, japonski, znakovni, danski, nizozemski pa tudi številni drugi.Sodni tolmač za perzijski jezik obdeluje absolutno vse prevedene dokumente, s svojim žigom na prevodu mu avtomatsko daje vrednost pred zakonom, kar nadalje pomeni, da ima stranka pravico, da tako preveden dokument preda katerikoli državni službi v določeni državi, saj žig sodnega tolmača potrjuje, da je le-ta enak izvirniku.

Ker je naš osnovni cilj, da maksimalno poenostavimo celoten postopek, vsem strankam vedno želimo poudariti, da ne glede na to, da je pogosto povsem dovolj, da se določeni dokument prevede in overi z žigom uradno zapriseženega sodnega tolmača, obstajajo tudi dokumenti pri katerih to ni dovolj za nadaljnjo uporabo. Gre za tiste primere, ko zakon določa še eno vrsto overitve, ki vključuje overitev s haškim Apostille žigom. Zanjo so v naši državi pristojni izključno določeni sodni organi, tako da strankam priporočamo, da se najprej pozanimajo o tem, ali se Apostille žig zahteva tudi za dokumente, za katere jim je potrebno prevajanja pa tudi, da vprašajo, ali overitev s tem žigom poteka na koncu ali na začetku postopka njihove obdelave. Da ne mislite napačno, da vam naši prevajalci in sodni tolmači za perzijski jezik nočejo dati informacije o tej vrsti overitve, ampak gre za to, da le-ta ne sodi v njihovo pristojnost, pa s samim tem niso dolžni posedovati, toda zagotavljamo vam, da vam bodo dali informacije o državnih institucijah, ki so pristojne za overitev s haškim žigom, da bi čim lažje prišli do potrebnih informacij. Da bi sebi pa tudi nam olajšali ta postopek, je pomembno izvedeti, kakšen je princip overitve s tem žigom za konkretni dokument, saj overitev z Apostillom najpogosteje poteka ali po obdelavi s strani naših strokovnjakov ali pa prej. Če dobite podatek, da za vaš dokument najprej poteka overitev z Apostille žigom, morate vedeti tudi to, da prevajalci v tem primeru prevajajo, tako dokument kot tudi vsebino žiga, potem pa ga overjajo sodni tolmači za perzijski jezik.

Glede na to, da je tudi postopek prevajanja in overitve dokumentov, za katero so zadolženi naši strokovnjaki, povsem jasno določen z zakonom, je vsaka stranka dolžna, da pri pošiljanju materialov na prevajanje dostavi tudi izvirne dokumente na vpogled. To je zelo pomembno, saj mora sodni tolmač za perzijski jezik, ki je zadolžen za overitev prevedenega dokumenta, primerjati prevod z izvirnikom, da bi se prepričal, da med njima ne obstaja odstopanje. Če pa se zgodi, da obstajajo odstopanja med tema dvema dokumentoma, on ne sme overiti prevedene vsebine, toda ima pravico stranki predlagati izvedbo redakcije takšnega dokumenta. Tudi to storitev lahko dobite v okviru Akademije Oxford, tako da v relativno kratkem roku dobite lektoriran in korigiran dokument, ki je enak izvirniku in se kot tak lahko nemoteno overi.

Poleg prevajanja in overitve osebnih dokumentov sodni tolmač za perzijski jezik overja tudi vse tiste dokumente, ki se predajajo pristojnim institucijam, kot so različne vrste potrdil, soglasij in izjav (potrdilo o stalni zaposlitvi, potrdilo o nekaznovanosti, potrdilo o samskem stanu, soglasje za zastopanje, potrdilo o stanju računa v banki, potrdilo o višini dohodkov in druge dokumente te vrste).

Prav tako prevajamo tudi vse vrste pogodb, licence, sodne odločbe, tožbe, odločitve in pritožbe kot tudi certifikate, pravni red Evropske Unije in številne druge pravne akte. Razume se, da prevajalci in sodni tolmači za perzijski jezik obdelujejo tudi vsa poslovne dokumente, od sklepa o ustanovitvi pravne osebe ter ustanovitvenega akta in statuta podjetja preko bilanc stanja in uspeha, faktur in poslovnih odločitev pa do vseh vrst poročil, tako letnih kot tudi revizijskih in finančnih.

Prevajamo pa tudi vso dokumentacijo oziroma tehnično, razpisno, medicinsko in gradbeno ter gradbene projekte, deklaracije različnih vrst izdelkov, navodila za uporabo zdravil in značilnosti izdelkov, specifikacije farmacevtskih izdelkov navodila za uporabo, zdravniške izvide in vso dokumentacijo o medicinskih izdelkih kot tudi ostale dokumente in druge vsebine, ki so povezani z omenjenimi vrstami dokumentacij.

Pri nas lahko dobite tudi prevajanje dokumentov, ki se v skladu z zahtevami predajajo pristojnim službam, nanašajo pa se na področji znanosti in izobraževanja. Prevajalci in sodni tolmači za perzijski jezik na vašo zahtevo obdelujejo: prepise ocen, diplomske in seminarske naloge, rezultate znanstvenih raziskav, zaključna spričevala osnovnih in srednjih šol, znanstvene patente kot tudi potrdila o opravljenih izpitih, predmetnike in programe ter diplome in dodatke diplomama pa tudi potrdila o rednem šolanju in znanstvena dela.

Prevajanje iz perzijskega in v perzijski jezik

Poleg tega strokovnjaki, ki so zaposleni v Akademiji Oxford, iz perzijskega in v perzijski jezik prevajajo vse vrste materialov v kombinaciji s slovenskim jezikom, kar pa izvajajo tudi za številne jezike sveta. Čeprav smo vas morda malce zmedli, glede na to, da smo ena od redkih institucij v naši državi, ki ponuja to storitev, je pojasnilo zelo enostavno! Namreč, v naši ekipi so prevajalci in sodni tolmači, ki poleg posedovanja visoke usposobljenosti za jezik, ki so ga specializirali, znajo še najmanj en tuji jezik, poznajo pa tudi druge jezike, tako da vsem strankam, ki jim je to potrebno, poleg običajne storitve, ki vključuje prevajanje vsebin iz perzijskega v naš jezik oziroma iz slovenskega v perzijski jezik, ponujamo tudi prevajanje iz perzijskega in v perzijski jezik za več kot 40 svetovnih jezikov. Francoski, nemški, angleški, ruski, italijanski, grški in španski so samo nekateri od jezikov, za katere smo v priložnosti opraviti prevajanje, čeprav smo specializirani tudi za: finski, portugalski, nizozemski, arabski, korejski, danski, japonski, norveški, slovaški pa tudi bosanski, švedski, poljski, madžarski, turški, makedonski, hrvaški, albanski, romunski ter kitajski, srbski in celo latinski, znakovni, estonski, ukrajinski in romski jezik. Najenostavneje lahko rečemo, da pri nas lahko dobite prevajanje, ki vključuje perzijski in katerikoli drugi tuji jezik.

Toda, to še ni konec storitvam, ki jih ponujamo svojim strankam. Samo dejstvo, da so v naši ekipi, ne samo prevajalci, ampak tudi sodni tolmači, ki so uradno pooblaščeni s strani državnih organov Republike Slovenije za posle overitve prevedenih dokumentov iz perzijskega in v perzijski jezik, pri nas dobite kompletno profesionalno storitev obdelave dokumentov vseh vrst, tako osebnih in poslovnih kot tudi tistih, ki so povezani s področjema znanosti in izobraževanja ter vseh vrst dokumentacij oziroma vseh vrst dokumentov, ki morajo biti prevedeni iz ali v ta jezik. S tem boste prihranili precej svojega časa pa tudi denarja, saj vam praktično gledano ni treba iskati pooblaščene osebe, ki bo overila prevedene materiale, saj vse to dobite pri nas. Če vam ni jasno, zakaj toliko vztrajamo pri tej vrsti overitve, morate imeti na umu, da samo preveden dokument nima nikakršne vrednosti z vidika zakona oziroma prava. Točneje, če poskušate takšen dokument iz kateregakoli razloga predati določeni državni službi, ste lahko prepričani, da vam ga bodo vrnili, saj ni veljaven pred zakonom. Prav žig sodnega tolmača, ki potrjuje, da je prevod enak izvirniku, takšnemu dokumentu daje veljavnost pred zakonom.

Zato se od strank tudi zahteva, da na vpogled vsekakor dostavijo tudi izvirne dokumente, da bi sodni tolmač opravil svoj del posla ob maksimalnem spoštovanju z zakonom določenega postopka. Namreč, le-ta pred overitvijo fizično primerja izvirne dokumente s prevedenimi in šele potem, ko je prepričan, da med njimi ni nikakršne razlike, jih opremi s svojim žigom oziroma overja prevod. Če pa se zgodi, da se pojavi razlika med tema dvema dokumentoma, je sodni tolmač dolžan, ne samo, da ne izvede overitve, ampak je dolžan stranko na ustrezen način obvestiti o tej napaki in ji priporočiti storitev, ki jo prav tako izvajajo naši zaposleni, in ki vključuje redakcijo tako prevedenih dokumentov. Za to storitev so zadolženi korektorji oziroma lektorji, ki imajo za seboj več kot dovolj izkušenj, da z gotovostjo lahko trdimo, da to storitev izvajajo na profesionalen način in ob spoštovanju vseh pravil, ki jih določa postopek prevajanja takšnih vsebin.Prav tako mora vsaka stranka, ki ji je potrebno prevajanje dokumentov iz perzijskega in v perzijski jezik, biti seznanjena tudi z overitvijo s haškim Apostille žigom, ki poteka samo v okviru pristojnih sodnih organov na ozemlju naše države. Seveda jim bodo prevajalci in sodni tolmači dali informacije, ki jih imajo, da bi jim olajšali celoten postopek, čeprav niso dolžni, da to storijo, saj je ta vrsta overitve izključno v pristojnosti določenega okrožnega sodišča. Pri pridobivanju teh informacij je pomembno, da se stranka najprej pozanima, ali se tudi za njene dokumente zahteva ta vrsta overitve, saj Apostille ni potreben za vse dokumente in da se pozanima na kakšen način ta overitev poteka, kar pomeni, ali najprej poteka overitev s haškim žigom ali se poteka po obdelavi dokumentov s strani naših strokovnjakov. Vse to je predvsem pomembno zato, ker stranka po pridobitvi teh informacij točno ve, ali dokumente najprej nosi v Prevajalski center Akademije Oxford ali pa na sodišče, ki je pristojno za overitev z Apostille žigom. Poleg tega stranka mora vedeti tudi to, da se v primeru, ko overitev s haškim žigom poteka na začetku postopka obdelajo dokumentov, ne prevaja samo vsebina dokumenta, ampak tudi ta žig, kar v lahko v določeni meri podaljša postopek njegove obdelave.

Poleg tega, da lahko dokumente, za katere vam je potrebno prevajanje iz perzijskega in v perzijski jezik, osebno prinesete v našo poslovalnico, imate tudi možnost dostave s pošiljanjem ali preko kurirske službe ali pa preko “Pošte Slovenije”, s priporočeno pošiljko. Materiale, za katere ni treba opraviti overitve, lahko pošljete na enega od opisanih načinov ali pa na elektronski naslov, kar je absolutno je odvisno od vaše volje.

Ko prevajalci in sodni tolmači končajo z obdelavo dostavljenih vsebin, vam tudi njih lahko pošljemo v elektronski obliki oziroma na elektronski naslov in na določen naslov, lahko pa jih prevzamete osebno. Razume se, da je opcija pošiljanja na elektronski naslov dovoljena samo za vsebine, za katere se ne izvaja overitev.

Če se odločite za dostavo prevodov na naslov, se morate zavedati, da se ta storitev zaračunava, ločeno od osnovne, saj ni vračunana v ceno prevajanja oziroma overitve dokumentov. Sicer, plačilo poteka po veljavnem ceniku kurirske službe, ki vam dostavi pošiljko, in to neposredno kurirju.

Ko gre za nujno prevajanje dokumentov oziroma prevajanje iz perzijskega in v perzijski jezik v kratkem roku, imajo stranke možnost, da samo tedaj na elektronski naslov pošljejo skenirane dokumente, izvirnike pa dostavijo naknadno, da bi se spoštoval postopek, hkrati pa tudi dosegel cilj, da prevod dobijo v postavljenem roku.

Iz perzijskega in v perzijski jezik prevajamo medicinsko, tehnično, razpisno in gradbeno dokumentacijo, poleg zdravniških izvidov, gradbenih projektov in dokumentacije o medicinskih izdelkih, prevajamo tudi: specifikacije farmacevtskih izdelkov, laboratorijske analize tehničnih vzorcev, deklaracije različnih vrst izdelkov, navodila za uporabo zdravil in značilnosti izdelkov kot tudi navodila za uporabo in vse ostale dokumente, ki sodijo med omenjene vrste dokumentacij.

Prav tako prevajamo tudi dokumente s področij znanosti in izobraževanja ter vse osebne in poslovne dokumente. Na vašo zahtevo iz perzijskega in v perzijski jezik med drugim prevajamo tudi: diplomo in dodatek k diplomi, zaključna spričevala osnovnih in srednjih šol, znanstvene, diplomske in seminarske naloge, potrdila o rednem šolanju, prepise ocen, rezultate znanstvenih raziskav in znanstvene patente ter potrdila o opravljenih izpitih kot tudi osebno izkaznico, potni list, potrdilo o stalnem prebivališču, potrdilo o državljanstvu, izpiske iz matičnega registra (o rojstvu, o smrti, o sklenjeni zakonski zvezi) pa tudi vse vrste dovoljenj, od vozniškega in prometnega pa do delovnih in dovoljenj za prebivanje. Prevajamo tudi fakture, sklep o ustanovitvi pravne osebe, bilance uspeha in stanja, poslovne odločitve, ustanovitveni akt in statut podjetja kot tudi vse vrste poslovnih poročil, tako letna kot tudi finančna pa tudi revizijska.

Vse vrste potrdil, izjav in soglasij naši prevajalci in sodni tolmači prav tako obdelujejo na vašo zahtevo, iz perzijskega in v perzijski jezik pa med drugim prevajamo tudi: potrdilo o rednih dohodkih, potrdilo o nekaznovanosti, soglasje za zastopanje, potrdilo o stanju računa v banki, potrdilo o stalni zaposlitvi, potrdilo o samskem stanu kot tudi vse ostale dokumente, ki se ob številnih priložnostih predajajo pristojnim institucijam.

Poleg tega iz perzijskega in v perzijski jezik prevajamo tudi vse vrste pogodb, sodnih odločb, tožbe, pritožbe, sklepe in odločitve kot tudi pravni red Evropske Unije, pooblastila in vse ostale pravne akte.

Pri nas dobite tudi profesionalno prevajanje spletnih strani pa tudi vseh ostalih vsebin, ki so povezane s področji informacijskih tehnologij. Poleg programske opreme oziroma kateregakoli programa ali aplikacije iz perzijskega in v perzijski jezik prevajamo tudi vsebino spletnih prodajaln in katalogov. Prav tako obdelujejo tudi vsebino ilustriranih, strokovnih pa tudi otroških revij ter časopisne članke pa tudi učbenike in književna dela različnih žanrov, tako romane kot tudi beletrijo, prozo in poezijo.

Iz perzijskega in v perzijski jezik prevajamo tudi reklamne vsebine, kot so plakati, zloženke in brošure pa tudi PR članke, vizitke, letake in kataloge. Na vašo zahtevo prevajalci in sodni tolmači obdelujejo tudi besedila, ne glede na njihovo temo, dolžino in namen. Lahko se uporabljajo, tako za javno predstavljanje kot tudi izključno za kroge strokovnjakov iz kateregakoli od navedenih področij: turizem, ekologija in varstvo okolja, pravo, politika, medicina, ekonomija, marketing, bančništvo, menedžment, informacijske tehnologije, izobraževanje, farmacija, znanost, gradbena industrija in še številna druga področja.

V okviru Prevajalskega centra Akademije Oxford lahko dobite tudi prevajanje katerekoli vrste zvočnih oziroma video materialov iz perzijskega in v perzijski jezik. S tem mislimo na prevajanje serij in filmov vseh žanrov, tako igranih kot tudi animiranih, risanih in dokumentarnih pa tudi otroških, izobraževalnih, zabavnih in informativnih oddaj ter reklamnih sporočil. Toda to še ni vse, saj poleg storitve prevajanja, izvajamo tudi podnaslavljanje oziroma sinhronizacijo vseh vrst video in zvočnih vsebin, tako da zelo hitro dobite materiale, ki jih praktično gledano, lahko prikazujete na spletu in v kinematografih pa tudi na televiziji in kjerkoli želite.

Poleg prevajanja vseh vrst vsebin v pisani obliki, vam naši prevajalci in sodni tolmači ponujajo tudi tolmačenje iz perzijskega in v perzijski jezik in to ne samo simultano, ki je tudi najbolj zastopano, ampak tudi konsekutivno in šepetano tolmačenje, pod odličnimi pogoji pa ponujamo tudi najem opreme za simultano tolmačenje.

Prevajanje iz slovenskega v perzijski jezik

Ker stranke od nas najpogosteje zahtevajo prevajanje osebnih dokumentov iz perzijskega v slovenski jezik, naprej predstavljamo to storitev, saj gre za posebno vrsto materialov, pa se tudi način njihove obdelave razlikuje od na primer prevajanja besedil.

Razlog zaradi katerega je način obdelave specifičen je v tem, da prevajanje dokumentov vedno zahteva tudi njihovo overitev z žigom uradno zapriseženega sodnega tolmača, saj je to edini način, da preveden dokument postane tudi veljaven pred zakonom. Enostavno rečeno, ko prevedeni dokument poseduje ta žig, to uslužbencu predstavlja jasen znak, da gre za prevod, ki je v celoti enak izvirniku. Sodni tolmač pri postopku overitve prevedenega dokumenta ne sme opremiti s svojim žigom, dokler ga fizično ne primerja z izvirnim in se osebno ne prepriča o tem, da med njima ni nikakršne razlike, pa se prav zato od strank, ki jim je potrebno prevajanje dokumentov iz perzijskega v slovenski jezik tudi zahteva dostava izvirnikov na vpogled. Čeprav se to relativno redko dogaja, morate vedeti, da v primeru, ko sodni tolmač pri tem preverjanju opazi, da med dokumentoma obstajajo odstopanja, on takšnega prevoda ne sme overiti, ampak je o tem dolžna na ustrezen način obvestiti stranke in jim prav tako predlagati storitev redakcije, ki jo prav tako lahko dobi v okviru poslovalnice Akademije Oxford, kjer tudi obdelava dokumenta. Glede na to, da to storitev izvajajo lektorji in korektorji, ki poleg visokih strokovnih kvalifikacij posedujejo tudi več kot dovolj izkušenj, vam lahko zagotavljamo, da obdelujejo vse vsebine na maksimalno profesionalen način in v skladu s pravili, ki vključujejo prevajanje dokumentov.

Sedaj, ko je jasna vloga sodnih tolmačev v postopku obdelave dokumentov in veste, da ima Prevajalski center Akademije Oxford v svoji ekipi tudi prevajalce in sodne tolmače, je popolnoma jasno, zakaj so naše stranke v veliki prednosti. S samim tem, da na enem mestu dobite tudi prevajanje iz perzijskega v slovenski jezik in overitev prevedenih dokumentov, ne boste prihranili samo svojega časa, ampak tudi trud pa tudi denar.

Tisto, kar lahko zaplete celoten postopek obdelave dokumentov ni v naši pristojnosti, pa je to tudi osnovni razlog, zaradi katerega strankam priporočamo, da se o tem pravočasno pozanimajo v pristojnih državnih institucijah. Gre za to, da se za določene dokumente poleg prevajanja in overitve sodnega tolmača zahteva tudi izvajanje overitve s haškim Apostille žigom, ki se zelo pogosto označuje kot svojevrstna “nadoveritev”. Ker so zanjo izključno zadolžena okrožna sodišča v številnih mestih širom države, stranke samo tam lahko dobijo veljavne informacije o tem, ali se tudi za njihov dokument le-ta zahteva, saj se haški žig ne zahteva za vse dokumente, če pa se zahteva, potem dobijo tudi informacijo o tem, ali overitev z Apostille žigom poteka na začetku ali pa na koncu obdelave. Pridobivanje te informacije je ključnega pomena, saj je od tega odvisno, ali stranka dokument najprej nosi na sodišče ali pa v Prevajalski center Akademije Oxford. Prav tako je dobro, da se zavedate, da v primeru, ko overitev s haškim žigom poteka na začetku, se iz perzijskega v slovenski jezik prevaja, tako vsebina samega dokumenta pa tudi samega Apostille žiga, pa to lahko v določeni meri podaljša trajanje njegove obdelave.

Ko gre za dostavo dokumentov na prevajanje, imate nekoliko možnosti, ki prav tako veljajo tudi za vsebine, za katere ni potrebna izvršitev overitve, pri čemer je pri njih najbolj zastopan način pošiljanja, ki hkrati tudi najlažji, saj se stranke odločajo, da jih pošljejo na elektronski naslov pa tudi, da na enak način prejmejo obdelane materiale. Sicer dokumente lahko pošljete s priporočeno poštno pošiljko na naslov poslovalnice, saj ste dolžni priložiti tudi izvirnike na vpogled. Prav tako jih lahko pošljete tudi preko kurirske službe ali pa jih osebno prinesete v poslovalnico.

Prevedene in overjene dokumente lahko prevzamete osebno v naši poslovalnici, lahko pa zahtevate, da vam jih dostavimo na naslov. V primeru dostave dokumentov je potrebno angažiranje kurirske službe, tako da se storitev plača neposredno kurirju pri prevzemanju, in to v skladu z njihovim veljavnim cenikom.

Samo v primeru, ko obstaja potreba, da stranka prevedene vsebine dobi v zelo kratkem roku, kar zadeva prevajanje dokumentov iz slovenskega v perzijski jezik, ima pravico, da jih najprej pošlje na elektronski naslov, da bi prevajalci in sodni tolmači lahko čim prej začnejo z njihovo obdelavo. Toda tudi v tem primeru se spoštuje predpisan postopek, tako da potem dostavijo tudi izvirnike na vpogled in to na tisti od omenjenih načinov, ki je hkrati tudi najhitrejši, da bi se spoštoval rok za izdelavo prevoda.

Od osebnih dokumentov iz slovenskega v perzijski jezik med drugim prevajamo tudi: izpiske iz matičnega registra (o rojstvu, o smrti, o sklenjeni zakonski zvezi) ter osebno izkaznico, vozniško dovoljenje, potrdilo o državljanstvu, potni list, delovno dovoljenje, potrdilo o stalnem prebivališču, dovoljenje za prebivanje, prometno dovoljenje ter vse ostale osebne dokumente. To predvsem mislimo na dokumente, ki se ob različnih priložnostih predajajo pristojnim institucijam, kot so: potrdilo o samskem stanu, potrdilo o nekaznovanosti, potrdilo o stanju računa v banki, soglasje za zastopanje, potrdilo o višini dohodkov, potrdilo o stalni zaposlitvi in vse ostale vrste izjav, potrdil in soglasij.

Prav tako prevajamo tudi dokumente, ki so povezani s področjema znanosti in izobraževanja, kot so znanstvena dela in diplomske in seminarske naloge ter prepis ocen, diploma in dodatki k diplomi, iz slovenskega v perzijski jezik pa prevajamo tudi: potrdilo o opravljenih izpitih, zaključna spričevala osnovnih in srednjih šol, rezultate znanstvenih raziskav, potrdilo o rednem šolanju ter znanstvene patente in številne druge dokumente, ki se predajajo pristojnim službam in posebej povezani z znanostjo in izobraževanjem.

Od poslovnih dokumentov prevajamo sklep o ustanovitvi pravne osebe, bilance stanja in uspeha, ustanovitvene akte podjetij, fakture, finančna poročila, statut podjetja ter revizijska in letna poslovna poročila pa tudi vse vrste poslovnih odločitev, pogodbe, licence, pravni red Evropske Unije, pooblastila, certifikate kot tudi vse vrste sodnih odločb, odločitev, pritožb, sklepov in tožb oziroma vsa nenavedene pravne akte.

Če vam je potrebno prevajanje katerekoli vrste dokumentacije iz slovenskega v perzijski jezik, so tukaj prevajalci in sodni tolmači Akademije Oxford, ki na vašo zahtevo prevajajo gradbeno, razpisno, tehnično pa tudi medicinsko dokumentacijo. Tako v optimalnem roku poleg zdravniških izvidov, navodila za uporabo zdravil in značilnosti izdelkov ter specifikacije farmacevtskih izdelkov, dobiti tudi prevode: dokumentacije o medicinskih izdelkih, laboratorijskih analiz tehničnih vzorcev, deklaracije izdelkov pa tudi gradbenih projektov, navodil za uporabo in vseh ostalih dokumentov, ki sestavljajo omenjene dokumentacije.

Čeprav je prevajanje dokumentov iz slovenskega v perzijski jezik v praksi ena od najbolj zastopanih storitev, so naši prevajalci in sodni tolmači usmerjeni tudi na zagotavljanje storitev tolmačenja v tej jezični kombinaciji, lahko pa vam ponudimo tudi najem opreme za simultano tolmačenje, če ta tolmačenja ustreza zahtevam dogodka, ki ga organizirate. Poleg za simultano, so naši strokovnjaki specializirani tudi za posebno vrsto tolmačenja, poznano kot šepetano tolmačenje pa tudi za konsekutivno in samo od koncepta organizacije samega dogodka je odvisno, katera od njih bo uporabljena.

Iz slovenskega v perzijski jezik prevajamo tudi besedilne vsebine različnega namena, tematike, kompleksnosti in dolžine. Poleg besedil, ki bodo predstavljena javnosti, iz slovenskega v perzijski jezik prevajamo tudi tista, ki so namenjena izključno strokovnjakom, specializiranim za določeno področje, saj našim strokovnjakom niti ena tema ni neznana, besedila pa se lahko nanašajo na katerokoli od omenjenih področij: gradbena industrija, medicina, znanost, informacijske tehnologije, farmacija, sociologija, finance, izobraževanje, turizem, ekonomija, filozofija, marketing, pravo, bančništvo, ekologija in varstvo okolja, politika, komunikologija ter vse ostale veje naravoslovnih in družbenih ved.

Prevajalci in sodni tolmači Akademije Oxford obdelujejo tudi vse vrste materialov, ki sodijo na področje informacijskih tehnologij, poleg vsebine spletnih katalogov in spletnih prodajaln iz slovenskega v perzijski jezik prevajamo tudi spletne strani pa tudi programsko opremo ter vse vrste programov in aplikacij, ki jih zahtevajo naše stranke. Posebej želimo poudariti, da v toku obdelave takšnih vsebin naši strokovnjaki v celoti spoštujejo pravila dobre optimizacije, ki jih z veliko pozornostjo implementirajo v svoje delo, da bi prevedenim materialom omogočili, da dosežejo precej boljše pozicioniranje na spletu.

Književna dela vseh vrst, tako poezijo in prozo kot tudi romane in beletrijo, prav tako prevajamo iz slovenskega v perzijski jezik pa tudi učbenike, časopisne članke in revije vseh vrst (ilustrirane, otroške, strokovne in druge). Poleg prevajanja zvočnih in video materialov izvajamo tudi storitev njihove sinhronizacije in podnaslavljanja, da bi strankam maksimalno prihranili čas in denar, saj na ta način pri nas dobijo tudi kompletno obdelavo informativnih, izobraževalnih, otroških in vseh ostalih vrst radijskih in televizijskih oddaj pa tudi filmov vseh žanrov (animirani, dokumentarni, igrani, risani in drugi) ter reklamnih sporočil in serij.

Prevajanje osebnih dokumentov iz slovenskega v perzijski jezik in overitev sodnega tolmača

Čeprav iz slovenskega v perzijski jezik prevajamo vse vrste dokumentov in dokumentacije, se najpogostejša zahteva, ki nam jo postavljajo stranke, se nanaša na obdelavo osebnih dokumentov, oziroma: potrdilo o stalnem prebivališču, potni list, osebna izkaznica, potrdilo o državljanstvu ter izpiske iz matičnega registra (o rojstvu, o smrti, o sklenjeni zakonski zvezi), delovno dovoljenje in dovoljenje za prebivanje pa tudi prometno in vozniško dovoljenje. Prav tako se pogosto zahteva tudi prevajanje dokumentov, ki se predajajo pristojnim službam, ko to okoliščine zahtevajo, vključuje pa različne vrste potrdil, soglasij in izjav. Potrdilo o rednih dohodkih, potrdilo o stalni zaposlitvi, potrdilo o nekaznovanosti, potrdilo o stanju računa v banki, soglasje za zastopanje, potrdilo o samskem stanu, so samo nekateri dokumentov, ki jih naši prevajalci in sodni tolmači obdelujejo v skladu z vašimi zahtevami.

Prav tako prevajamo tudi vse vrste sodnih odločb, tako tiste o razvodu braka kot tudi vse ostale pa tudi sodne pritožbe, sklepov, tožbe in odločitve ter pooblastila za zastopanje, pravni red Evropske Unije kot tudi certifikate in licence pa tudi številne druge pravne akte.

Iz slovenskega v perzijski jezik prevajamo in overjamo tudi dokumente, ki se predajajo pristojnim službam, povezani pa so z z znanostjo ali izobraževanjem. Poleg prevajanje diplomskih in seminarskih nalog in znanstvenih del, vam ponujamo tudi obdelavo naslednjih dokumentov: potrdilo o opravljenih izpitih, zaključna spričevala osnovnih in srednjih šol, potrdila o rednem šolanju, diplome in dodatki k diplomi, prepisi ocen, rezultati znanstvenih raziskav, znanstvena dela, predmetniki in programi fakultet ter znanstveni patenti in drugi dokumenti te vrste.

Na vašo zahtevo obdelujejo tudi medicinsko pa tudi razpisno ter tehnično in gradbeno dokumentacijo, iz slovenskega v perzijski jezik pa prevajamo: gradbene projekte, laboratorijske analize tehničnih vzorcev, zdravniške izvide, dokumentacijo o medicinskih izdelkih, navodila za uporabo, specifikacije farmacevtskih izdelkov, navodila za uporabo zdravil in značilnosti izdelkov ter deklaracije vseh vrst izdelkov kot tudi vse druge dokumente, ki sestavljajo omenjene vrste dokumentacij.

Seveda prevajamo tudi dokumente, ki so povezani s poslovanjem določenega podjetja, med drugim tudi: statut podjetja, sklep o ustanovitvi pravne osebe, revizijska poročila, ustanovitveni akt podjetij, letna poročila, bilance stanja, poslovne odločitve, finančna poročila, fakture, bilance uspeha in druge poslovne dokumente.

Posebej je pomembno, da vsaka stranka, ki ji je potrebno prevajanje dokumentov iz slovenskega v perzijski jezik, ve, da ga v naši ekipi pričakujejo tudi prevajalci in sodni tolmači in poleg storitve prevajanja dokumentov dobi tudi njihovo overitev, za katero je zadolžen sodni tolmač, tako da praktično gledano dobi dokument, ki ga lahko brez kakršnihkoli težav uporablja v praksi. Samo v primeru, da se za določeni dokument zahteva tudi overitev haškim Apostille žigom je stranka dolžna, da o tem pridobi informacije na pristojnem sodišču. Za to vrsto overitve so zadolžena okrožna sodišča v različnih mestih širom Slovenije, pa se strankam priporoča, da najprej pridobijo to informacijo v okviru pristojnih institucij, saj sodni tolmači in prevajalci Akademije Oxford niso dolžni vedeti, ali se za določeni dokument zahteva overitev z Apostille žigom, kot tudi v kakšni obliki poteka za konkretni dokument, saj oni niso pristojni za to vrsto overitve. Zato stranka mora preveriti na sodišču, ki je pristojno in to najprej, ali je sploh potrebno, da se njegov dokument overja s haškim žigom, če je to potrebno, potem pa mora vprašati tudi, ali overitev z Apostille žigom poteka na začetku ali pa na koncu postopka obdelave. Da malo pojasnimo: najpogosteje se uporablja overitev s haškim žigom na koncu postopka, kar pomeni, da stranka dokument, ki ga obdelajo naši prevajalci in sodni tolmači nosi na pristojno sodišče, da bi se overil z Apostille žigom. Toda, obstaja tudi drugačna vrsta overitve, ko se overitev s haškim žigom poteka na začetku in potem se iz slovenskega v perzijski jezik prevajata, tako žig kot tudi vsebina tega dokumenta in šele na koncu se ta dokument tudi overja z žigom sodnega tolmača.

Pri postopku overitve mora sodni tolmač posedovati tudi izvirni dokument, saj z zakonom predpisani postopek predvideva, da le-ta mora primerjati prevod z izvirnikom in šel potem, ko natančno ugotovi, da ni nikakršne razlike med njima, prevod opremi s svojim žigom, s čimer pravzaprav potrjuje, da je enak izvirniku in se v tem pogledu lahko preda katerikoli državni službi, saj gre za pravno veljavni dokument. Toda, če sodni tolmač ugotovi, da kljub vsemu obstaja razlika med tema dvema dokumentoma, takšnega dokumenta ne sme overiti, ampak mora obvestiti stranke o tem, kar je opazil in jim predlagati storitev redakcije, ki jo izvajajo lektorji in korektorji Akademije Oxford, in to v optimalnem roku in šele potem se prevod lahko uradno overi z žigom sodnega tolmača.

Glede na to, da stranke morajo dostaviti tudi izvirne dokumente na vpogled, se postopek pošiljanja do neke mere razlikuje glede na pošiljanje ostalih vsebin, ko se ne zahteva dostava izvirnika, saj se tedaj materiali preprosto lahko izmenjujejo preko elektronske pošte. Dokumente pa lahko pošljete preko kurirske službe oziroma priporočeno preko “Pošte Slovenije”, imate pa tudi možnost, da nam jih osebno prinesete. Po drugi strani prevedene in overjene dokumente prevzamete ali osebno ali pa vam jih pošljemo na naslov. Toda ta storitev ni vračunana v ceno obdelave dokumentov in se tudi zaračunava neodvisno od nje in to neposredno od strank, ki jo plačajo kurirju pri prevzemanju dokumentov.

Pošiljanje skeniranih dokumentov na elektronski naslov je možno samo tedaj, ko stranke zahtevajo nujno prevajanje oziroma jim je prevajanje dokumentov iz slovenskega v perzijski jezik potrebno v posebej kratkem roku. Toda tudi tedaj so dolžne spoštovati postopek v celoti in izvirnike dostaviti na enega od navedenih načinov, toda ob spoštovanju roka, ki je postavljen za izdelavo prevoda, tako da je najboljše, da izberejo način, ki je tudi najhitrejši.

Prevajanje reklamnih zloženk in letakov iz slovenskega v perzijski jezik

Prevajanje reklamnih letakov in zloženk iz slovenskega v perzijski jezik je samo del celovite storitve, ki vključuje prevajanje marketinških vsebin v tej jezični kombinaciji. Poleg njih prevajamo tudi PR članke pa tudi kataloge, brošure, plakate in vizitke oziroma vse tiste vsebine, ki imajo za cilj reklamiranje določenih storitev ali izdelkov.

Glede na to, da gre za posebno vrsto materialov, jim prevajalci in sodni tolmači Akademije Oxford posvečajo posebno pozornost, saj tukaj ni cilj enostavno prevajanje iz slovenskega v perzijski jezik, ampak prilagajanje reklamnega sporočila, ki ga le-ti vsebujejo duhu ciljanega jezika, tako da na najboljši možni način oblikujejo to sporočilo v skladu s pravili perzijskega jezika, da bi določeni izdelek ali storitev, ki se na ta način reklamira, približali ljudem, ki jim je to materni jezik.

S pazljivo implementacijo vseh pravil dobre optimizacije spletnih vsebin oziroma poleg pazljive implementacije vseh pravil SEO (Search Engine Optimisation) naši prevajalci in sodni tolmači iz slovenskega v perzijski jezik prevajajo spletne strani, spletne prodajalne in kataloge kot tudi programsko opremo (programe in aplikacije), ki so potrebni našim strankam. Z implementacijo omenjenih pravil omogočajo, da prevedene vsebine precej bolje kotirajo v okviru iskalnikov na spletu, kar se pozitivno odraža tudi na poslovanje lastnika spletne strani, saj veliko večje število strank lažje pride do informacij o njihovem poslovanju.

Prevajanje serij iz slovenskega v perzijski jezik

Poleg prevajanja serij iz slovenskega v perzijski jezik vsak prevajalec in sodni tolmač Akademije Oxford obdeluje tudi druge vrste video pa tudi zvočnih vsebin in glede na vašo zahtevo lahko izvajamo tudi njihovo finalno obdelavo, ki vključuje storitev profesionalne sinhronizacije in podnaslavljanja. Lahko prevajamo absolutno vse vrste zvočnih in video materialov, stranke pa od nas v glavnem zahtevajo prevajanje reklamnih sporočil in informativnih oddaj pa tudi igranih filmov, čeprav iz slovenskega v perzijski jezik prevajamo tudi: zabavne, otroške in izobraževalne oddaje pa tudi risane filme ter animirane in dokumentarne oziroma vse tiste vsebine, ki jih zahtevajo naše stranke.

Vsem zainteresiranim strankam prav tako ponujamo tudi storitev simultanega, konsekutivnega in šepetanega tolmačenja iz slovenskega v perzijski jezik. Naši sodni tolmači in prevajalci več let izvajajo tolmačenje v tej kombinaciji jezikov in imajo za sabo več kot dovolj izkušenj, da tudi za najzahtevnejši dogodek to storitev izvajajo maksimalno profesionalno in kakovostno, tako da boste vi kot organizator dogodka pa tudi vsi udeleženci več kot zadovoljni.

Zelo pomembno je, da nam pravočasno posredujete vse potrebne informacije, ki so povezane z njegovo organizacijo, da bi vam pripravili ustrezno ponudbo. Imejte na umu, da nas morate predvsem seznaniti s samim tokom dogodka in nam posredujete informacije o prostoru, v katerem naj bi potekal, o številu udeležencev, predvidenem trajanju in o podobnih detajlih, da bi ponudbo lahko prilagodili tem smernicam.

Prevajanje knjig iz slovenskega v perzijski jezik

Iz slovenskega v perzijski jezik prevajamo vse vrste knjig, tako književna dela kot tudi učbenike. Prevajalci in sodni tolmači na vašo zahtevo prevajajo tudi romane in prozne dela pa tudi beletrijo in dela poezije.

Če obstaja potreba, prevajamo tudi časopisne članke, ne glede na njihovo kompleksnost ter vsebino vseh vrst revij. Ne glede na to, ali gre za ilustrirane ali strokovne revije, vam zagotavljamo, da jih naši strokovnjaki obdelujejo na najboljši možni način, iz slovenskega v perzijski jezik pa prevajamo tudi katerokoli drugo vrsto revij.

Na vašo zahtevo obdelujejo prav tako tudi različne besedilne vsebine, tako tiste, ki so namenjene predstavitvi ožjemu krogu strokovnih oseb v okviru posameznih področij kot tudi tiste, ki bodo prikazane širši javnosti. Glede na to, da so naši sodni tolmači in prevajalci predvsem profesionalci, ste lahko povsem prepričani, da se bodo lahko znašli, ne glede na temo besedil, ker jim niti eno področje ni neznanka, tako da na vašo zahtevo prevajajo besedila, katerih tema je povezana s katerimkoli od omenjenih področij: marketing, znanost, ekonomija, medicina, komunikologija, finance, informacijske tehnologije, farmacija, psihologija, bančništvo, filozofija, menedžment, vse veje naravoslovnih ved, pravo, politika, gradbena industrija, ekologija in varstvo okolja, katerakoli veja družbenih ved, turizem in številnimi drugimi področji.

Prevajanje iz perzijskega v slovenski jezik

Prevajalci in sodni tolmači, ki so člani ekipe Akademije Oxford, na zahtevo strank obdelujejo vse vrste dokumentov in poleg prevajanja iz perzijskega v slovenski jezik, prav tako izvajajo tudi njihovo overitev z žigom uradno zapriseženega sodnega tolmača, s čimer strankam v veliki meri olajšajo celoten postopek in jim omogočajo, da pod najugodnejšimi pogoji in v relativno kratkem roku dobijo dokument, ki ga lahko brez ovir predajo katerikoli pristojni državni instituciji. Samo v primeru, da se za določeni dokument poleg naše storitve zahteva tudi overitev s haškim Apostille žigom, postopek obdelave dokumentov lahko traja malo dlje, kar je predvsem odvisno od tega, ali overitev s haškim žigom poteka na začetku ali na koncu obdelave. Namreč, če se dokument najprej overja z Apostille žigom, tedaj se iz perzijskega v slovenski jezik prevajata, tako dokument kot tudi vsebina tega žiga, kar vpliva na podaljšanje postopka dela naših strokovnjakov.

Glede na to, da so za overitev s haškim žigom pristojna okrožna sodišča širom Srbije, in da jih prevajalci in sodni tolmači niso dolžni informirati o tej vrsti overitve, je stranka te informacije pridobiti v okviru pristojnih institucij. Toda, naši strokovnjaki bodo vsekakor strankam pomagali najti pristojno sodišče, ki jim je najbližje, da bi dobili vse potrebne informacije. To pomeni, da se morajo najprej pozanimati, ali se za njihov dokument zahteva ta vrsta overitve, saj je dobro poznano, da haški žig ne potreben za vse dokumente. Če je potrebna tudi ta vrsta overitve, je treba izvedeti tudi na kakšen način le-ta poteka za ta dokument oziroma ali najprej poteka overitev z Apostille žigom, pa potem takšen dokument obdelujejo naši strokovnjaki ali pa se dokument najprej odnese v Prevajalski center Akademije Oxford, da bi ga naši prevajalci in sodni tolmači prevedli iz perzijskega v slovenski jezik in ga overili, potem pa ga stranka odnese na sodišče na overitev s haškim žigom.

Iz perzijskega v slovenski jezik prevajamo vse osebne dokumente, predvsem osebno izkaznico, potrdilo o državljanstvu ter izpiske iz matičnega registra (o rojstvu, o smrti, o sklenjeni zakonski zvezi). Na vašo zahtevo prevajamo tudi vozniško in prometno dovoljenje ter potrdilo o stalnem prebivališču, dovoljenje za prebivanje, potni list, delovno dovoljenje in vse druge dokumente te vrste. Poleg tega obdelujejo tudi vse dokumente, ki so povezani s poslovanjem bodisi podjetja bodisi podjetnika, kot so: poslovne odločitve in pogodbe, bilance stanja, fakture, finančna poročila, letna poročila, statut podjetja, ustanovitveni akt podjetij, sklep o ustanovitvi pravne osebe, bilance uspeha in drugi dokumenti s poslovnega področja.

Vse vrste dokumentacije, prav tako prevajamo iz perzijskega v slovenski jezik in overjamo z žigom sodnega tolmača, poleg medicinske prevajamo tudi tehnično, gradbeno in razpisno dokumentacijo in v relativno kratkem roku obdelujemo: gradbene projekte, specifikacije farmacevtskih izdelkov, deklaracije izdelkov katerekoli vrste, laboratorijske analize tehničnih vzorcev, navodila za uporabo, dokumentacijo o medicinskih izdelkih, navodila za uporabo zdravil in značilnosti izdelkov, zdravniške izvide kot tudi vse ostale dokumente in vsebine, ki so povezani s področji medicine, farmacije in gradbene industrije.

V skladu z vašimi zahtevami obdelujemo tudi vse tiste dokumente, ki se predajajo pristojnim institucijam, povezani pa so področjema znanosti in izobraževanja, kot so: rezultati znanstvenih raziskav, predmetniki in programi fakultet, prepisi ocen, diplomske naloge, diplome in dodatki k diplomi, znanstveni patenti in dela, potrdila o opravljenih izpitih, potrdila o rednem šolanju, zaključna spričevala osnovnih in srednjih šol, diplomske naloge in drugi dokumenti te vrste.

Iz perzijskega v slovenski jezik prevajamo tudi pravni red Evropske Unije, licence, vse vrste pogodb, pooblastila za zastopanje, sodne odločbe, tožbe, odločitve, pritožbe in sklepov, certifikate ter vse ostale pravne akte.

Ne smemo pozabiti na dokumente, ki se pogosto zahtevajo s strani pristojnih službi, kot so potrdilo o stanju računa v banki, potrdilo o nekaznovanosti, potrdilo o rednih dohodkih, potrdilo o samskem stanu, soglasje za zastopanje, potrdilo o stalni zaposlitvi in vse ostale vrste potrdil, izjav in soglasij.

Pri prevajanju dokumentov je zelo pomembno, da se v celoti spoštuje postopek, ki je določen z zakonom, kar pomeni, da sodni tolmač pred overitvijo mora prevedeni dokument primerjati z izvirnim, saj se izključno overjajo dokumenti, med katerimi ne obstaja absolutno nikakršna razlika. Samo v primeru, da gre za takšne dokumente, sme prevedeni dokument overiti s svojim žigom, s čimer potrjuje, da je le-ta enak izvirnemu. Če pa se zgodi, da med njima obstaja razlika, se najprej obvesti lastnik dokumenta in hkrati mu priporoča izvajanje storitve redakcije. Njo stranke prav tako lahko dobijo pri nas, izvajajo pa jo visoko usposobljeni lektorji in korektorji, ki so prav tako del naše ekipe.

Samo dejstvo, da so stranke dolžne dostaviti izvirne dokumente na vpogled, pomeni tudi to, da se način njihovega pošiljanja razlikuje glede na vsebine, za katere se ne izvaja overitev in ki se lahko pošiljajo v elektronski obliki, medtem ko se dokumenti na elektronski naslov pošiljajo samo v primeru nujnega prevajanja. Seveda tudi v primeru, ko stranke zahtevajo prevajanje iz perzijskega v slovenski jezik v kratkem roku, morajo naknadno dostaviti izvirnike na vpogled. Poleg tega imajo možnost, da jih prinesejo osebno v našo poslovalnico, lahko jih pošljejo s priporočeno poštno pošiljko ali pa angažirajo kurirsko službo, da izvede dostavo.

Obdelane dokumente lahko vam pošljemo na naslov, ki ga navedete pri njihovi dostavi, lahko pa jih prevzamete osebno, medtem ko vam vsebine, ki se samo prevajajo, lahko pošljemo tudi na elektronski naslov, s čimer v veliki meri poenostavimo ta postopek. Dostavo dokumentov na naslov izvaja kurirska služba, s katero Prevajalski center Akademije Oxford že vrsto let odlično sodeluje in se zaračunava neposredno od stranke po njihovem veljavnem ceniku, saj ni vračunana v ceno prevajanja in overitve dokumentov.

Poleg dokumentov, naši prevajalci in sodni tolmači obdelujejo tudi vse ostale vsebine, predvsem časopisne članke ter strokovne, ilustrirane, otroške in vse ostale vrste revij. Na vašo zahtevo prevajajo tudi učbenike, a iz perzijskega v slovenski jezik prevajamo tudi književna dela, kako poezije in proze kot tudi romane in beletrijo pa tudi besedilne vsebine, ne glede na to na njihovo kompleksnost, tematiko, namen in dolžino. Ekologija in varstvo okolja, komunikologija, gradbena industrija, medicina, farmacija, izobraževanje, znanost, politika, ekonomija, pravo ter finance, bančništvo, informacijske tehnologije, sociologija, turizem, psihologija, menedžment in marketing, tek so neke od področij na, ki jih lahko da se odnosi tema teh besedil.

V skladu z vašimi zahtevami prevajamo tudi programsko opremo oziroma programe in aplikacije, ki so vam potrebne ter spletne strani, spletne kataloge in prodajalne, iz perzijskega v slovenski jezik pa prevajamo tudi brošure, kataloge storitev in izdelkov ter vse ostale vrste reklamnih materialov, tako plakate in zloženke kot tudi PR članke, letake in vizitke.

Izvajamo tudi storitev tolmačenja, ki vključuje konsekutivno, šepetano in simultano tolmačenje iz perzijskega v slovenski jezik. Od vrste dogodka in njegove organizacije je tudi odvisno, katera omenjenih vrst tolmačenja bo uporabljena. Poleg te storitve na zahtevo strank pod ugodnimi pogoji ponujamo tudi najem opreme za simultano tolmačenje.

Iz perzijskega v slovenski jezik prav tako prevajamo vse vrste zvočnih in video vsebin, če je to potrebno našim strankam. Poleg teh storitev izvajamo tudi sinhronizacijo ali podnaslavljanje vseh serij, reklamnih sporočil, animiranih, risanih, igranih in dokumentarnih filmov pa tudi zabavnih, izobraževalnih, informativnih in otroških oddaj.

Prevajanje dela poezije in proze iz perzijskega v slovenski jezik

Ko obstaja potreba za tem, naši prevajalci in sodni tolmači iz perzijskega v slovenski jezik prevajajo tudi poetska pa tudi prozna dela ter beletrijo in romane, lahko pa vam ponudimo tudi prevajanje učbenikov. Prav tako v isti kombinaciji jezikov prevajamo tudi ilustrirane, strokovne pa tudi otroške in vse ostale vrste revij ter časopisne članke kot tudi besedilne materiale različne tematike in namena.

Ne glede na njihovo kompleksnost in dolžino naši strokovnjaki iz perzijskega v slovenski jezik prevajajo tudi besedila, katerih tema je povezana s področji znanosti, izobraževanje, marketinga, menedžmenta in psihologije pa tudi tista, ki obdelujejo temo s področij sociologije, filozofije, medicine, gradbene industrije, turizma kot tudi ekologije in varstva okolja in informacijskih tehnologij. Vse omenjeno samo samo majhen del področij, na katere se lahko nanaša njihova tema, saj naši prevajalci in sodni tolmači obdelujejo zares vse vrste besedil in zahvaljujoč njihovi izobrazbi in izkušnjam z gotovostjo lahko rečemo, da jim nobena tema ni tuja.

Prav tako se lahko pohvalimo tudi z dejstvom, da smo morda edina institucija v državi, ki ponuja storitev tolmačenja iz perzijskega v slovenski jezik. Tukaj prevajalci in sodni tolmači zadolženi za simultano pa tudi tisti, ki so specializirani za šepetano oziroma konsekutivno tolmačenje. V primeru, ko se za določeni dogodek zahteva prav takšna vrsta tolmačenja, vam ponujamo po ugodnih cenah tudi najem opreme za simultano tolmačenje.

Prevajanje spletnih vsebin iz perzijskega v slovenski jezik

Čeprav se največje število zahtev, ki jih dobivamo od strank, nanaša na prevajanje spletnih strani iz perzijskega v slovenski jezik, vam ponujamo tudi prevajanje programske opreme (aplikacije in progami) pa tudi spletnih katalogov in prodajaln.

Uspešnost prevajanja spletnih strani, ki jo izvajajo naši strokovnjaki, se odraža predvsem v dejstvu, da v toku postopka njihove obdelave implementirajo pravila SEO (Search Engine Optimisation), kar je izjemno pomembno za pozicioniranje spletne strani v okviru polja iskanja in zelo hitro boste opazili, zaradi česa je implementacija teh pravil pomembna, saj bo položaj vaše spletne strani pri iskanju precej boljši.

Prav tako, iz perzijskega v slovenski jezik prevajamo tudi vse vsebine, ki so povezane z marketingom, tako plakate, letake in zloženke kot tudi vizitke pa tudi PR članke ter brošure in kataloge storitev in izdelkov.

Zahvaljujoč dejstvu, da so v naši ekipi podnaslavljalci ter skupina profesionalcev, zadolženih za sinhronizacijo, poleg prevajanja video in zvočnih materialov iz perzijskega v slovenski jezik vsem zainteresiranim strankam lahko ponudimo tudi njihovo finalno obdelavo. Poleg informativnih oddaj in igranih filmov prevajamo tudi serije, reklamna sporočila pa tudi zabavne, izobraževalne in otroške oddaje ter dokumentarne, risane in animirane filme.

Prevajanje medicinske dokumentacije iz perzijskega v slovenski jezik

Prevajanje medicinske dokumentacije iz perzijskega v slovenski jezik predstavlja samo manjši del storitev, ki jih ponujamo v tej kombinaciji jezikov, saj naši prevajalci in sodni tolmač obdelujejo tudi tehnično, razpisno in gradbeno dokumentacijo pa tudi vse vrste dokumentov.

Poleg specifikacije farmacevtskih izdelkov, deklaracij izdelkov, zdravniških izvidov in gradbenih projektov na vašo zahtevo prevajamo in overjamo tudi laboratorijske analize tehničnih vzorcev, navodila za uporabo pa tudi vso dokumentacijo o medicinskih izdelkih, navodila za uporabo zdravil in značilnosti izdelkov ter vse ostale dokumente, ki sestavljajo omenjene vrste dokumentacije.

Prevajamo tudi dokumente s področij znanosti in izobraževanja, kot so diplome in dodatki k diplomi, znanstvena dela, predmetniki in programi fakultet, prepisi ocen, diplomske in seminarske naloge, potrdila o opravljenih izpitih, rezultati znanstvenih raziskav, potrdila o rednem šolanju, znanstveni patenti in zaključna spričevala osnovnih in srednjih šol. Pri nas lahko dobite tudi prevajanje pravnega reda Evropske Unije, prevajalci in sodni tolmači pa Akademije Oxford pa na vašo zahtevo obdelujejo tudi vse vrste pooblastil in pogodb, licence, certifikate pa tudi sklepe o razvezi zakonske zveze kot tudi ostale sodne odločbe ter tožbe, odločitve, pritožbe in sklepe oziroma vse pravne akte.

Iz perzijskega v slovenski jezik prevajamo tudi osebne in poslovne dokumente in nekateri od njih, ki jih na vašo zahtevo obdelujemo, so: potrdilo o državljanstvu, prometno dovoljenje, izpiski iz matičnega registra (o rojstvu, o smrti, o sklenjeni zakonski zvezi), dovoljenje za prebivanje, osebna izkaznica, delovno dovoljenje, potrdilo o stalnem prebivališču, vozniško dovoljenje kot tudi fakture, sklepi o ustanovitvi pravne osebe, bilance uspeha in stanja, finančna poročila pa tudi letna in revizijska poročila ter ustanovitveni akt in statut podjetja in številne druge poslovne oziroma osebne dokumente, ki jih ob tej priložnosti nismo omenili.

Prevajalci in sodni tolmači obdelujejo tudi dokumente, ki se v številnih primerih predajajo pristojnim službam, kot so različne vrste potrdil, soglasij in izjav (potrdilo o nekaznovanosti, potrdilo o samskem stanu, potrdilo o stanju računa v banki in o rednih dohodkih, soglasje za zastopanje, potrdilo o stalni zaposlitvi in druga).

Prevajanje iz perzijskega v druge jezike


Najpogosteje zastavljena vprašanja - Sodni tolmač za perzijski jezik - Akademija Oxford

Seznam mest za sodne tolmače in prevajalce za perzijski jezik


Sodni tolmač za perzijski jezik - Akademija Oxford
NEWSLETTER
 
DRUGI O NAS
Matjaž iz Ajdovščine:

Lahko pohvalim vse zaposlene v Akademiji Oxford, ker so resnično profesionalni in prevajalske storitve opravljajo hitro in učinkoviti.

Martina iz Bleda:

Potrebovala sem prevajanje iz madžarskega v slovenski jezik in lahko vam rečem, da sem pozitivno presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve prevajalcev Akademije Oxford.

Jaka iz Bovca:

Mislim, da je odlično, ker lahko na enem mestu najdem prevajalske storitve za različne jezike, tako da se ne morem sprehajati od prevajalca do prevajalca.

Eva iz Brežic:

Nujno sem potrebovala prevod v francoski jezik, na spletu sem našla Oxford, jih poklicala in v roku nekaj ur sem po elektronski pošti prejela prevod. Resnično so izjemni!

Zoran iz Velenja:

Uslužni, hitri in ljubeznivi, za njih imam samo pohvalne besede!

Anja iz Višnje Gore:

Najboljše prevajalske storitve lahko najdete prav v Akademiji Oxford! Vsaka čast!

Jure z Vrhnike:

Sodni tolmači iz Akademije Oxford so me presenetili z natančnostjo prevoda ter s kakovostjo storitve. Na začetku sem bil skeptičen, toda sedaj vem, na koga se lahko obrnem, ko mi bo v prihodnje potreben prevod.

Ana iz Gornje Radgone:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v nemški jezik!

Mišo z Grosuplja:

Kar se mene tiče, je cena kakovostne storitve najmanj pomembna, toda nisem verjel, da obstaja institucija, ki je v stanju omogočiti tako ugodno ceno za tako kakovostno in profesionalno opravljeno storitev. Hvala vam!

Nina iz Domžal:

Kakovost vaših storitev je na visoki ravni! Samo tako naprej!

Mitja iz Dravograda:

Delam v agenciji za registracijo vozil in do sedaj sem na prevode čakal nekaj dni, z Vami pa je vse to hitrejše in cenejše. Hvala, ker obstajate!

Elena iz Zagorja ob Savi:

Prevajalci Akademije Oxford so zame dokončali prevod iz Nizozemskega jezika v nekaj urah. Hvala vam, neverjetni ste!

Gregor iz Žalca:

Navdušen sem nad načinom, kako se zaposleni v Akademiji Oxford vedejo do nas, z veliko spoštovanja, ljubeznivosti in predanosti. Ko sodelujete z njimi, enostavno uživate.

Tina iz Železnikov:

Profesionalizem in predanost poslu sta prvi stvari, ki jih opazite, ko pridete v stik z Akademijo Oxford. Organizacija in storitev sta na vrhunski ravni!

Zmago iz Žirov:

Hvala Akademiji Oxford! Nujno sem potreboval prevod iz srbskega jezika in oni so to naredili na najboljši možni način. Dobil sam prevod po vsega nekaj urah! Hvala vam, najboljši ste!

Nataša iz Ilirske Bistrice:

Storitve prevajanja so mi zaradi narave dela, ki ga opravljam, potrebne vsakodnevno. Ko sem prvič stopila v stik z Akademijo Oxford, so mi posel dokončali hitro in učinkovito. Od tedaj jih ne menjam.

Mišo iz Izole:

Prevod iz slovenščine v kar 33 tujih jezikov na enem mestu. Neverjetno!

Sanja iz Jesenic:

Zahvaljujem se Akademiji Oxford za prevod iz norveškega jezika. Vse najboljše v nadaljnjem poslovanju!

Mile iz Kamnika:

Hiter in točen prevod! Hvala, ljudje, vse najboljše!

Selena iz Kočevja:

Vse pohvale za organizacijo in vrhunske storitve. Imate izjemna priporočila z moje strani pri vseh!

Damjan iz Leontina iz Kopra:

Nisem mogel, da ne opazim ljubeznivosti in predanosti vaših prevajalcev. Resnično sem prijetno presenečen.

Zlatan iz Kostanjevice na Krki:

Preko Vaše Akademije smo angažirali prevajalca za svojo poroko, iskreno vam hvala!

Marija iz Kranja:

Kaj bi jaz brez vas!? Priskočili ste mi v pomoč, ko mi je bil prevod najpotrebnejši! Enostavno, najlepša hvala!

Boštjan iz Laškega:

Obiskala nas je tuja delegacija iz Nemčije, pa smo potrebovali storitve konsekutivnega prevajanja. Obrnil sem se na Akademijo Oxford in priskočili so nam v pomoč na najboljši možni način.

Vesna iz Lenarta:

Hvala vam za prevod, izjemni ste!

Uroš iz Lendave:

Točnost prevoda je zaradi posla za nas zelo pomembna. Prevodi iz danskega, norveškega in švedskega jezika za nas predstavljajo temelj dobrega poslovanja s podjetji iz tega področja, pa smo se zato obrnili na Akademijo Oxford. Sodelujemo že mesec dni in nimamo nobene pripombe na prevode. Najlepša hvala!

Kaja iz Litije:

Popoln prevod, pravilno in natančno obdelan. Profesionalnost in organizacija sta na najvišji ravni! Vsaka čast!

Jasmin iz Ljubljane:

Zahvaljujoč prevajalcem Akademije Oxford, smo z lahkoto sklenili pomembno pogodbo s poslovnimi s partnerji iz Japonske. Vse pohvale in najlepša hvala Akademiji Oxford za profesionalno in kakovostno opravljeno delo!

Monika iz Ljutomera:

Lahko rečem samo to, da ste najboljši!

Andraž iz Logatca:

Imamo srečo, da ste se pojavili v Sloveniji. Najhitreje in najkakovostnejše prevajate dokumente na našem področju.

Staša iz Maribora:

Bila sem navdušena, ko sem izvedela, da lahko tako hitro prevajate dokumente in jih pošljete. Resnično ste izjemni!

Josip iz Maribora:

Vse pohvale za Akademijo Oxford in za zelo hitro prevajanje dokumentov. Najugodnejši ste v Sloveniji!

Ines iz Medvod:

Kakovosten prevod, izjemna storitev ter nizka cena. Neverjetni ste!

Branko iz Mengša:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v ruščino!

Dejan iz Metlike:

Akademija Oxford je daleč najboljši prevajalski center v Sloveniji!

Manja iz Mežice:

Prevod dokumentacije pri vas je enostaven. Najlepša hvala!

Jan iz Murske Sobote:

Enostavno je priti do vas, še lažje pa je sodelovati z vami. Vse pohvale za organizacijo in kakovost storitve!

Lucija iz Nove Gorice:

Stalno potrebujemo konsekutivno prevajanje zaradi prihoda tujih delegacij, Akademija Oxford pa je sedaj naša opora, kar se tiče prevajanja. Profesionalna storitev ter prijaznost, enostavno je vse na vrhunski ravni.

Damjan iz Novega mesta:

Potreboval sem prevod v slovaški jezik, zelo hitro in originalno sem ga prejel od vas. Hvala lepa!

Tjaša iz Ormoža:

Prevod sem prejel hitrooo, hvala!

Vid iz Pirana:

Vse pohvale za vas ter vaše prevajalce!

Anisa iz Postojne:

Natančno, hitro, poceni, pravilno ... Hvala lepa, nimam besed!

Dejan s Prevalj:

Če potrebujete prevod s strani pooblaščenega sodnega tolmača, vam priporočam Akademijo Oxford! Bil sem navdušen nad njihovo hitrostjo in natančnostjo! Hvala Vam!

Katja s Ptuja:

Prevajala sem dokumentacijo v Oxfordu, poleg tega, da so bili hitri, so mi pomagali, ter me napotili na koga naj se obrnem kar se tiče moje papirologije.

Dominik iz Radeč:

Hvala za prevod, pravi ste profesionalci!

Julija iz Radovljice:

Niti za en prevod, ki ste ga naredili zame, nisem imela pripombe. Hvala vam za izjemno sodelovanje!

Milan z Raven na Koroškem:

Posebej sem zadovoljen, ker vsak prevod preverjate kar se tiče izrazov in fraz, kar pripeva k temu, da je prevod kakovostnejši in jasnejši. Zares, vse pohvale za profesionalnost!

Katarina iz Ribnice:

Zelo hitro ste mi izpolnili formular za vizum za Ameriko. Prekrasni ste!

Domagoj iz Ruš:

Potreboval sem prevod dokumentacije za pokojnino iz nemščine. Bil sam zelo zadovoljen s prevodom prevajalcev iz Akademije Oxford, in priporočam jih vsakomur!

Jana iz Sevnice:

Jaz sam iz Sevnice in tukaj nimamo prevajalcev za kitajski jezik. Toda, ko sem slišala za Akademijo Oxford in njihove prevajalske storitve, sem takoj stopila v stik z njimi sam. Bila sem presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve. Prihranili so moj denar in čas. Najlepša hvala!

Tim iz Sežane:

Najboljši ste! Vsakomur bi vas priporočil!

Urška iz Slovenske Bistrice:

Potrebovala sem prevod za pridobitev odpravnine iz norveškega v slovenski jezik.

Nik iz Slovenj Gradca:

Vaši prevodi so izjemni! Natančen prevod, hitra dostava in ugodna cena. Vse na enem mestu. Vsaka čast!

Maja iz Slovenskih Konjic:

V zadovoljstvo mi je bilo sodelovati z vami!

Mirko iz Tolmina:

Prevod iz švedščine je bil brez napak! Izjemno sem zadovoljen! Hvala lepa!

Tea iz Trbovelj:

Akademija Oxford je ena od najboljše organiziranih institucij s katerimi sem poslovno sodelovala. Sodelovanje je na vrhunski ravni, vsakomur bi jih priporočila!

Mišo iz Trebnjega:

Težko je najti prevajalca za flamski jezik, ki vam bo dostavil točen in pravilen prevod. To je možno samo pri vas!

Nives iz Tržiča:

Ugodna cena, kakovost ter hitra storitev. Bravo!

Samir iz Hrastnika:

Zelo mi je pomembno, da so vsi dokumenti, ki jih potrebujem, prevedeni predvsem točno in pravilno. To je tisto, kar sem opazil pri prevajalcih Akademije Oxford. Točnost in pedantnost brez konkurence. Nimam besed, zares ste pravi profesionalci!

Neža iz Celja:

Nujno sem potrebovala prevod dokumentacije za poroko, pa sam stopila v stik z Akademijo Oxford. Hitro so končali delo, v roku nekaj ur. Zelo sem jim hvaležna za to!

Miloš iz Cerknice:

Kar se tiče prevajalskih storitev, vi ste brez konkurence!

Špela iz Črnomlja:

Prevedli ste mi več kot od 50 strani brez napake! Vsaka čast! V prihodnje vem, na koga naj se obrnem!

Damir iz Šempetra:

Poln sam pozitivnih vtisov potem, ko ste zame končali prevod celotne dokumentacije za posel. Hvala lepa!

Janica iz Šentjurja:

Zelo sem zadovoljna! Tako s ceno kot kakovostjo prevoda. Zares ste nezamenljivi!

Tim iz Škofje Loke:

Prijazno osebje, kakovostno in predano delo sta ključ uspeha. Akademije Oxford je dokaz tega. Vsaka čast!

Sonja iz Šoštanja:

Samo nadaljujte! Odlični ste!