Online tečaj španskega jezika

Online tečaj španskega jezika v šoli tujih jezikov Akademije Oxford je novost, ki jo s seboj nosijo nove tehnologije sodobnega sveta! Vsak tečajnik ima možnost, da predavanja spremlja preko spleta iz katere koli države sveta, pri čemer so predavanja in program prilagojeni ravno njemu kot posamezniku. Predavanja potekajo po ravneh, učne ure, tako časovno kot tudi količino dvojnih ur tedensko prilagajamo prav Vam, Vašim potrebam in možnostim. Zato nas poiščite čim prej!

Več o online tečaju španskega jezika >>>

Učbeniki in učni material

Uporabljajo se učbeniki: Español interactivo kot tudi številni dodatni material v pogledu zvočnih in video zapisov, dodatnih besedil, vaj in preizkusov znanja.


O španskem jeziku

Španski jezik je iberijski rimski jezik in pripada skupini indoevropskih romanskih jezikov. Po kitajščini je najbolj razširjeni jezik na svetu. Ta jezik se imenuje tudi in kastiljski jezik. Uradni jezik je v Španiji, Kolumbiji, Peruju, Venezueli, Ekvadorju, Kubi, Gvatemali, Boliviji, Hondurasu, Paragvaju, El Salvadorju, Kostariki, Panami in Ekvatorialni Gvineji. Več kot 407 milijonov ljudi ga govori kot materni jezik in na drugem je mestu po številu ljudi, ki ga uporabljajo kot prvi jezik. Skupno število tistih, ki ga uporabljajo, je več kot 500 milijonov.

Španski in angleški jezik imata več kot 3.000 skupnih besed prevzetih iz latinščine.


Španski jezik - CEFR ravni

Kot tudi katerikoli drugi jezik, katerega je učenje je standardizirano, tako se tudi tečaj španskega jezika po vsem svetu organizira v skladu s pravili mednarodno priznanega standarda za učenje jezika. Gre za tako imenovani Skupni evropski jezikovni okvir Sveta Evrope ali skrajšano CEFR oziroma SEJO (The Common European Framework of Reference for Languages).

Na kratko rečeno, CEFR je uveden, da bi se lahko relativno natančno določilo, kateri ravni od možnih 6 pripada znanje nekega kandidata, toda na prvem mestu zato, ker je to odlično orodje za šole tujih jezikov, saj na podlagi specializiranih preizkusov znanja določajo, katero raven tečaja mora obiskovati pohađa tečajnik. Seveda, ko obstaja potreba za opravljanjem izpita za pridobitev certifikatov o poznavanju nekega jezika, ki so priznani na mednarodni ravni in to ravni po CEFR – pri čemer igrajo pomembno vlogo, saj se večina teh certifikatov tudi dodeljuje za znanje določene ravni.

Šola tujih jezikov v okviru Akademije Oxford organizira predavanja za vse ravni CEFR - ja, v skladu z afinitetami in znanjem tečajnikov, ne glede na to, ali želite obiskovati tečaj španskega jezika iz zabave ali pa vam je potreben zaradi posla in zasebnih obveznosti, povsem je vseeno, saj boste pri nas našli prav tisto usposabljanje, ki bo zadovoljilo vse vaše zahteve. Poleg klasičnega tečaja tega jezika je v ponudbi tudi niz specializiranih tečajev, kot so poslovni, intenzivni, tečaj španskega jezika za otroke in podobni pa tudi usposabljanje za opravljanje izpita za pridobitev mednarodno priznanega certifikata DELE (Diplomas de Español como Lengua Extranjera), s katerim se potrjuje vaša raven znanja španskega kot tujega jezika. To je samo del bogate ponude tečajev španskega jezika, ki smo jo pripravili za vse kandidate, ki jih to zanima!

Kar se CEFR ravni tiče, glede na to, da gre za uradno priznano standardizacijo, se predpostavlja, da je maksimalno natančno določeno, kakšno znanje mora kandidat posedovati, da bi se lahko reklo, da to ustreza določeni ravni, od skupaj 6, kolikor jih obstaja. V principu je zadeva zelo preprosta: obstaja skupno 3 skupin ravni, in to A, B in C ravni, v okviru svake od njih pa sta po 2 podravni, ki se označujeta s številkama 1 in 2.

Kandidati, ki poznajo španski jezik ravni A skupine oziroma A 1 in A 2 sodijo med tako imenovane začetne uporabnike (Basic user), medtem ko oni, katerih raven ustreza znanju ravni B skupine veljajo za neodvisne oziroma samostojne uporabnike (Independent user). In na koncu tisti, ki posedujejo znanje ravni C 1 ali C 2 na splošno gledano veljajo za napredne uporabnike španskega jezika (Proficient user).

Da sedaj nakratko pogledamo, kaj se od kandidatov pričakuje, da znajo na določeni ravni...

Raven A1 - vstopna raven znanja, kot samo ime govori, povsem jasno od kandidata pričakuje, da pokaže najosnovnejše znanje španskega jezika v pravem smislu te besede. To pomeni, da naj bi lahko samostojno izrazil svoje osebne podatke, in sicer v smislu, da pove, iz katerega mesta in države prihaja, kakšen posel opravlja zaradi in da izrazi najosnovnejše podatke o svoji družini (ali ima brate, sestre, ali je poročen/poročena, ali ima otroke in podobno). V principu naj bi, lahko odgovarjal na najpreprostejša vprašanja, ki mu jih postavlja izvorni govorec španskega jezika, toda samo pod pogojem, da so iz domene najosnovnejše, vsakodnevne tematike in da sogovornik izbira besede in izraze, ki jih uporablja oziroma se zaveda, da mora govoriti počasi in razločno, da bi ga kandidat, katerega raven znanja ustreza A 1 ravni, lahko razumel.

Raven A2 - vmesna raven pa tudi še naprej med začetnima ravnema znanja španskega se nanaša na kandidate, ki lahko razumejo besede in izraze, ki so najpogosteje v uporabi, pri čemer velja, da se vsakdo, ki pozna španski jezik te ravni, lahko znajde v nekaterih običajnih vsakodnevnih situacijah, kot je recimo odhod po nakupih, toda prav tako naj bi lahko osebo, ki ji je ta jezik materni, vprašal na primer za pot in razumel njen odgovor, toda samo, če ne govori izjemno hitro in nerazločno. Velja, kandidat ravni znanja španskega jezika, ki ustreza A 2 ravni v skladu s pravili CEFR - ja lahko napiše tudi kratko sporočilo in ga tudi prebere.

Raven B1 - nižja srednja raven je v skladu s pravili omenjenega okvira prva med srednjimi ravnmi znanja, kar s samim tem pomeni, da se kandidat na tej ravni lahko znajde v večini situacij, ki se mu se lahko zgodijo na potovanju, ker naj bi bil sposoben razumeti osnovne točke razgovora med izvornimi govorci, četudi ni v v celoti seznanjen s temo razgovora. Kar se pisanega izražanja tiče, lahko s preprostimi besedami opiše neki dogodek ali izrazi svoja čustva, aprav tako pa naj bi razumem osnovne točke nekega besedila v novicah ali oddaje na televiziji, toda samo pod pogojem, da je delimično seznanjen s temo.

Raven B2 - višja srednja raven po CEFR - ju pomeni, da kandidat lahko vstopi v interakcijo z izvornimi govorci španskega jezika in se lahko se znajde v pogovoru, četudi nije dovolj seznanjen z njegovo temo oziroma zahvaljujoč besedišču, ki ga poseduje, lahko relativno hitro tudi odgovori na vprašanje, ali izrazi svoje stališče o temi razgovora. Zdaj že lahko piše daljša in kompleksnejša besedila kot tudi, da popolnoma samostojno bere časopise in gleda televizijski ter posluša radijski program in ga relativno dobro razume.

Raven C1 - nižja napredna raven je prva pod najvišjo ravnjo poznavanja španskega jezika pri osebah, ki jim ta ni materni, pa se od njih pričakuje, da tekoče uporabljajo ta jezik v govoru, da berejo književna dela, napisana v španskem jeziku pa tudi, da lahko pišejo eseje in druge vrste besedil v tem jeziku. Spekter tem, o katerih kandidat s to ravnjo znanja lahko govori, je zelo širok in v principu naj bi se znašel v vsakem pogovoru, ne glede na to, koliko izvornih govorcev v njem sodeluje, saj poseduje izjemno bogato besedišče, četudi se v trenutku ne more spomniti določene besede, ji lahko najde ustrezno zamenjavo.

Raven C2 - raven mojstrstva v skladu s pravili Skupnega evropskega jezikovnega okvirja Sveta Evrope je tudi najvišja raven znanja, ki jo lahko poseduje, ki mu ta ni materni. Praktično rečeno, znanje te ravni je izenačeno z znanjem nekoga s končano srednjo šolo, ki mu je španski jezik materni, pa se zaradi tega od kandidata pričakuje, da tekoče in razločno govori, da ne dela prekinitev v govoru in da lahko samostojno drži tudi javne govore na konferencah oziroma sodeluje v pogovoru o katerikoli temi, ne glede na to, ali prvič sliši zanjo, ali pa jo dobro pozna. Kandidat katerega znanje španskega ustreza C 2 ravni bere vso literaturo v tem jeziku, spremlja filme brez potrebe za podnaslovi, spremlja radijski in televizijski program, ki ga v celoti razume ter piše izjemno kompleksna in obsežna besedila o različnih temah. Med razgovora po potrebi lahko izrazi svoje mnenje o določeni temi pa tudi, da ga ustrezno argumentira.

Če v rednem programu Šole španskega jezika Akademije Oxford ne najdete tečaja jezika, ki vam ustreza, ne glede na to ali zaradi načrta in programa ali zaradi termina, ko tečaj poteka, nam popolnoma svobodno pošljite svoje zahteve. Predstavnik naše šole bo storil vse, da vam ponudi online tečaj španskega jezika, ki bo v celoti izpolnil vse vaše potrebe in v to ste lahko popolnoma prepričani, saj je eden od osnovnih segmentov našega poslovanja prav zadovoljstvo naših strank in maksimalna izpolnitev njihovih zahtev!

Ker je dobro poznano, da Akademija Oxford spremlja potrebe svojih strank, tako poleg standardnih online tečajev španskega jezika in usposabljanj prilagojenim njihovim zahtevam, pri nas lahko dobite tudi prevajanje različnih vsrta besedil iz španskega jezika v naš in obratno, s ponosom pa poudarjamo tudi možnost prevajanja iz španskega jezika v izbrani tuji jezik. To pa ni vse! V naši strokovni ekipi so tudi zapriseženo sodni tolmači za španski jezik, ki za naše stranke izvajajo overitev vseh potrebnih dokumentov.


Cenik tečajev španskega jezika

Na naši spletni strani vam je dostopen kompleten cenik za online tečaje španskega jezika.

Glej cenik za online tečaje španskega jezika >>>


Splošni online tečaj španskega jezika

Splošni online tečaj španskega jezika

Splošni online tečaj španskega jezika v šoli tujih jezikov Akademije Oxford je predviden za vsakega tečajnika, ki želi na reden in počasnejši način obvladati ta prelepi in melodični jezik. Splošni online tečaj lahko obiskujete individualno (50 šolskih ur) ali skupinsko (64 šolskih ur). Predavanja potekajo dva krat tedensko kot blok dveh šolskih ur in po ravni traja štiri mesece. Kakovostno učenje je dolg proces, toda rezultat je zanesljiv. Zato pohitite!

Več o splošnem online tečaju španskega jezika >>>

Učbeniki in učni material

Uporabljajo se učbeniki: Gente; A que no sabes?; Neuevo Prisma; Aula Internacional; Embaraque; Metodo Everest de español kot tudi številni dodatni material v pogledu zvočnih in video zapisov, dodatnih besedil, vaj in preizkusov znanja.


Učenje španskega jezika in njegovo poreklo

Učenje španskega jezika in njegovo poreklo

Po svoji razprostranjenosti, španski jezik zavzema prvo mesto v skupini romanskih jezika. Poleg španskega jezika tej skupini jezikov pripadajo tudi francoski, italijanski, romunski in portugalski jezik.

Več o učenju španskega jezika in njegovom poreklu >>>

Intenzivni tečaj španskega jezika

Intenzivni tečaj španskega jezika

Intenzivni tečaj španskega jezika v šoli tujih jezikov Akademije Oxford je prilagojen tempu, ki je potreben vsakemu tečajniku, zaradi hitrejšega in lažjega učenja španskega jezika. Spletna predavanja potekajo štiri krat tedensko v trajanju dveh šolskih ur, za eno raven pa sta potrebna dva meseca. Ta način predavanj je potreben vsakemu učencu, ki želo v kratkem roku nadaljevati poslovno ali profesionalno kariero v državah s španskim govornim področjem. Zato tudi pričakujemo, da nam se pridružite!!!

Več o intenzivnem tečaju španskega jezika >>>

Učbeniki in učni material

Uporabljajo se učbeniki: Eco; Curso inclusivo de español; ELExpres; kot tudi številni dodatni materiali v pogledu zvočnih in video zapisov, dodatnih besedil, vaj in preizkusov znanja.


Konverzacijski online tečaj španskega jezika

Konverzacijski online tečaj španskega jezika

Konverzacijski tečaj španskega jezika v Akademiji Oxford smo predvideli za vse tečajnike, ki posedujejo kakovostno znanje španskega jezika, toda zaradi pomanjkanja razgovorov, nimajo dovolj svobode pri konverzaciji. Ti tečaji so idealni in profesionalno predvideni za skupinske tečaje, da bi tečajniki pridobili zaupanje v svoje znanje. Predavanja potekajo v manjših skupinah, dva krat tedensko, štiri mesece. Pohitite in bodite tudi Vi del uspešne ekipe!

Več o konverzacijskem online tečaju španskega jezika >>>

Učbeniki in učni material

Uporabljajo se učbeniki: Abanico kot tudi številni dodatni material v pogledu zvočnih in video zapisov, dodatnih besedil, vaj in preizkusov znanja.


Specializirani (strokovni) tečaj španskega jezika

Specializirani (strokovni) tečaj španskega jezika

Specializirani (strokovni) tečaj španskega jezika v šoli tujih jezikov Oxford je namenjen tečajnikom, ki želijo pridobiti znanje in razširiti svoj besednjak z določenega področja. Ponujamo Vam tečaj španskega jezika za telekomunikacije, tečaj španskega jezika s področja prava, tečaje španskega jezika s področja turizma, tečaj španskega jezika za IT, tečaj španskega jezika s področja medicine, tečaj španskega jezika s področja novinarstva, tečaj španskega jezika za poslovne sekretarje, tečaj španskega jezika za vojno osebje itd.

Več o specializirani tečaj španskega jezika >>>

Učbeniki in učni material

Uporabljajo se učbeniki: De ley Lex; Español para el Commercio internacional; Espanol En El Ambito Juridico kot tudi številni dodatni material v pogledu zvočnih in video zapisov, dodatnih besedil, vaj in preizkusov znanja.


Poslovni online tečaj španskega jezika

Poslovni online tečaj španskega jezika

Poslovni tečaj španskega jezika v šoli tujih jezikov Akademije Oxford je profesionalno in kakovostno prilagojen vsaki stroki, ki jo tečajnik mora obvladati na določeni način. V odvisnosti od področja tečaji trajajo od štiri do pet mesecev, predavanja pa potekajo dva krat tedensko po dve šolski uri. Udeležujejo se jih v pogledu skupinskih spletnih predavanj, toda poslovni španski jezik je možno obvladati tudi in individualno. Če so Vaše potrebe specifičnega značaja, Vas pričakujemo!!!

Več o poslovnem tečaju španskega jezika >>>

Učbeniki in učni material

Uporabljajo se učbeniki: Al dia; En equipo.es; Expertos kot tudi številni dodatni material v pogledu zvočnih in video zapisov, dodatnih besedil, vaj in preizkusov znanja.


Individualni ali pol-individualni online tečaj španskega jezika

Individualni ali pol-individualni online tečaj španskega jezika

Individualni in pol-individualni online tečaj španskega jezika v šoli tujih jezikov Akademije Oxford je zasnovan na najbolj profesionalni način kot najbolje prilagojen tečaj vsakemu posamezniku. To so spletna predavanja eden na enega na eden – učenec, profesor ali profesor z dvema tečajnikoma. Predavanja potekajo po ravneh in zagotovo je eden od najbolj kakovostnih načinov dela, glede na to, da je vse prilagojeno učencu in njegovemu obvladovanju jezika na zanesljiv način. Zato verjamemo, da je ta način izobraževanja v celoti prilagojen vsakemu tečajniku! Pohitite in Vi in prepričajte se!!!

Več o Individualnem online tečaju angleškega jezika >>>

Učbeniki in učni material

Uporabljajo se učbeniki: Express Trach - Spanish kot tudi številni dodatni material v pogledu zvočnih in video zapisov, dodatnih besedil, vaj in preizkusov znanja.


Online tečaj španskega jezika za otroke

Online tečaj španskega jezika za otroke

Online tečaj španskega jezika za otroke je predviden za otroke od petega do petnajstega leta in je prilagojen učnim načrtom in programu starostnega obdobja skupine, ki jo otrok obiskuje. Španski jezik za otroke v šoli tujih jezikov Akademije Oxford traja v toku celega šolskega leta, s prekinitvami v času šolskih počitnic in praznikov, spletna predavanja pa potekajo dva krat tedensko. Glede na to, da jezik najhitreje in najlažje obvladajo otroci, verjamemo, da jih boste čim prej vpisali na enega od predvidenih online tečajev naše šole!!!

Več o tečaju španskega jezika za otroke >>>

Učbeniki in učni material

Uporabljajo se učbeniki: A la una…; La Pandilla; Codigo Ele kot tudi številni dodatni material v pogledu zvočnih in video zapisov, dodatnih besedil, vaj in preizkusov znanja.


Online tečaj in spletno učenje poslovne komunikacije v španskem jeziku

Online tečaj in spletno učenje poslovne komunikacije v španskem jeziku

Vsi poslovni ljudje kot tudi osebe, ki trenutno iščejo zaposlitev in se poleg tega želijo naučiti veščin komunikacije v španskem jeziku, lahko obiskujejo specializirani online tečaj, ki ga v toku celega leta organizira Akademija Oxford.

Več o online tečaju in spletnem učenju poslovne komunikacije v španskem jeziku >>>

Spletno učenje španskega jezika

Spletno učenje španskega jezika

Postati poznavalec in govorec španskega jezika je modra izbira. V Akademiji Oxford lahko najdete osebne inštruktorje in profesorje, ki vas bodo s pomočjo zanimivih učnih metod naučili, da vzljubite v živahen jezik. Spletna predavanja španščine so lahko individualna, skupinska, v paru, ali pa lahko lahko določite tempo učenja.

Več o spletnem učenju španskega jezika >>>

Inividualno spletno učenje španskega jezika

Inividualno spletno učenje španskega jezika

Poleg tega, da je španski jezik uraden v Španiji, tudi sodi med pet svetovnih jezikov, ki se najpogosteje učijo kot tuji jezik, tako da je tretji jezik na svetovni listi glede na skupno število govorcev.

Več o zasebnem spletnem učenju španskega jezika >>>

DELE izpit - mednarodni certifikat španskega jezika

DELE izpit - mednarodni certifikat španskega jezika

DELE - opravljanje preizkusov znanja za pridobitev mednarodno priznane diplome o poznavanju španskega jezika kot tujega jezika, izpiti se razlikujejo v odvisnosti od ravni znanja jezika.


Razen standardnih različic spletnih tečajev španskega jezika, ki so Vam dostopne v šoli tujih jezikov Oxford, Vam ponujamo možnost, da sami v skladu s svojimi potrebami, nagnjenji, prostim časom, namenom itd. osmislite, kakšen tečaj španskega jezika bi želeli obiskovati. Koordinatorji in predavatelji španskega jezika v šoli tujih jezikov Oxford so Vam na razpolago in v dogovoru z njimi lahko osmislite spletni tečaj španskega jezika, ki bo v celoti zadovoljil Vaše potrebe.


Sodni tolmač in prevajalec za španski jezik

Poleg tečaja španskega jezika vam Akademija Oxford ponuja storitve sodnega prevajanja besedil iz španskega v slovenski in iz slovenskega v španski jezik, ne glede na to, ali gre za sodno, osebno, pravno ali poslovno dokumentacijo. Naši sodni tolmači in prevajalci vam bodo v najkrajšem možnem roku dostavili prevedeno dokumentacijo v tiskani ali elektronski obliki.

Glej več o storitvah sodnih tolmačev in prevajalcev za španski jezik >>>

  • Online tečaji španskega jezika za osnovnošolce
  • Online tečaji španskega jezika za srednješolce
  • Online tečaji španskega jezika za podjetja
  • Intenzivni poletni tečaji tujih jezikov
NEWSLETTER
 
DRUGI O NAS
Matjaž iz Ajdovščine:

Lahko pohvalim vse zaposlene v Akademiji Oxford, ker so resnično profesionalni in prevajalske storitve opravljajo hitro in učinkoviti.

Martina iz Bleda:

Potrebovala sem prevajanje iz madžarskega v slovenski jezik in lahko vam rečem, da sem pozitivno presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve prevajalcev Akademije Oxford.

Jaka iz Bovca:

Mislim, da je odlično, ker lahko na enem mestu najdem prevajalske storitve za različne jezike, tako da se ne morem sprehajati od prevajalca do prevajalca.

Eva iz Brežic:

Nujno sem potrebovala prevod v francoski jezik, na spletu sem našla Oxford, jih poklicala in v roku nekaj ur sem po elektronski pošti prejela prevod. Resnično so izjemni!

Zoran iz Velenja:

Uslužni, hitri in ljubeznivi, za njih imam samo pohvalne besede!

Anja iz Višnje Gore:

Najboljše prevajalske storitve lahko najdete prav v Akademiji Oxford! Vsaka čast!

Jure z Vrhnike:

Sodni tolmači iz Akademije Oxford so me presenetili z natančnostjo prevoda ter s kakovostjo storitve. Na začetku sem bil skeptičen, toda sedaj vem, na koga se lahko obrnem, ko mi bo v prihodnje potreben prevod.

Ana iz Gornje Radgone:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v nemški jezik!

Mišo z Grosuplja:

Kar se mene tiče, je cena kakovostne storitve najmanj pomembna, toda nisem verjel, da obstaja institucija, ki je v stanju omogočiti tako ugodno ceno za tako kakovostno in profesionalno opravljeno storitev. Hvala vam!

Nina iz Domžal:

Kakovost vaših storitev je na visoki ravni! Samo tako naprej!

Mitja iz Dravograda:

Delam v agenciji za registracijo vozil in do sedaj sem na prevode čakal nekaj dni, z Vami pa je vse to hitrejše in cenejše. Hvala, ker obstajate!

Elena iz Zagorja ob Savi:

Prevajalci Akademije Oxford so zame dokončali prevod iz Nizozemskega jezika v nekaj urah. Hvala vam, neverjetni ste!

Gregor iz Žalca:

Navdušen sem nad načinom, kako se zaposleni v Akademiji Oxford vedejo do nas, z veliko spoštovanja, ljubeznivosti in predanosti. Ko sodelujete z njimi, enostavno uživate.

Tina iz Železnikov:

Profesionalizem in predanost poslu sta prvi stvari, ki jih opazite, ko pridete v stik z Akademijo Oxford. Organizacija in storitev sta na vrhunski ravni!

Zmago iz Žirov:

Hvala Akademiji Oxford! Nujno sem potreboval prevod iz srbskega jezika in oni so to naredili na najboljši možni način. Dobil sam prevod po vsega nekaj urah! Hvala vam, najboljši ste!

Nataša iz Ilirske Bistrice:

Storitve prevajanja so mi zaradi narave dela, ki ga opravljam, potrebne vsakodnevno. Ko sem prvič stopila v stik z Akademijo Oxford, so mi posel dokončali hitro in učinkovito. Od tedaj jih ne menjam.

Mišo iz Izole:

Prevod iz slovenščine v kar 33 tujih jezikov na enem mestu. Neverjetno!

Sanja iz Jesenic:

Zahvaljujem se Akademiji Oxford za prevod iz norveškega jezika. Vse najboljše v nadaljnjem poslovanju!

Mile iz Kamnika:

Hiter in točen prevod! Hvala, ljudje, vse najboljše!

Selena iz Kočevja:

Vse pohvale za organizacijo in vrhunske storitve. Imate izjemna priporočila z moje strani pri vseh!

Damjan iz Leontina iz Kopra:

Nisem mogel, da ne opazim ljubeznivosti in predanosti vaših prevajalcev. Resnično sem prijetno presenečen.

Zlatan iz Kostanjevice na Krki:

Preko Vaše Akademije smo angažirali prevajalca za svojo poroko, iskreno vam hvala!

Marija iz Kranja:

Kaj bi jaz brez vas!? Priskočili ste mi v pomoč, ko mi je bil prevod najpotrebnejši! Enostavno, najlepša hvala!

Boštjan iz Laškega:

Obiskala nas je tuja delegacija iz Nemčije, pa smo potrebovali storitve konsekutivnega prevajanja. Obrnil sem se na Akademijo Oxford in priskočili so nam v pomoč na najboljši možni način.

Vesna iz Lenarta:

Hvala vam za prevod, izjemni ste!

Uroš iz Lendave:

Točnost prevoda je zaradi posla za nas zelo pomembna. Prevodi iz danskega, norveškega in švedskega jezika za nas predstavljajo temelj dobrega poslovanja s podjetji iz tega področja, pa smo se zato obrnili na Akademijo Oxford. Sodelujemo že mesec dni in nimamo nobene pripombe na prevode. Najlepša hvala!

Kaja iz Litije:

Popoln prevod, pravilno in natančno obdelan. Profesionalnost in organizacija sta na najvišji ravni! Vsaka čast!

Jasmin iz Ljubljane:

Zahvaljujoč prevajalcem Akademije Oxford, smo z lahkoto sklenili pomembno pogodbo s poslovnimi s partnerji iz Japonske. Vse pohvale in najlepša hvala Akademiji Oxford za profesionalno in kakovostno opravljeno delo!

Monika iz Ljutomera:

Lahko rečem samo to, da ste najboljši!

Andraž iz Logatca:

Imamo srečo, da ste se pojavili v Sloveniji. Najhitreje in najkakovostnejše prevajate dokumente na našem področju.

Staša iz Maribora:

Bila sem navdušena, ko sem izvedela, da lahko tako hitro prevajate dokumente in jih pošljete. Resnično ste izjemni!

Josip iz Maribora:

Vse pohvale za Akademijo Oxford in za zelo hitro prevajanje dokumentov. Najugodnejši ste v Sloveniji!

Ines iz Medvod:

Kakovosten prevod, izjemna storitev ter nizka cena. Neverjetni ste!

Branko iz Mengša:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v ruščino!

Dejan iz Metlike:

Akademija Oxford je daleč najboljši prevajalski center v Sloveniji!

Manja iz Mežice:

Prevod dokumentacije pri vas je enostaven. Najlepša hvala!

Jan iz Murske Sobote:

Enostavno je priti do vas, še lažje pa je sodelovati z vami. Vse pohvale za organizacijo in kakovost storitve!

Lucija iz Nove Gorice:

Stalno potrebujemo konsekutivno prevajanje zaradi prihoda tujih delegacij, Akademija Oxford pa je sedaj naša opora, kar se tiče prevajanja. Profesionalna storitev ter prijaznost, enostavno je vse na vrhunski ravni.

Damjan iz Novega mesta:

Potreboval sem prevod v slovaški jezik, zelo hitro in originalno sem ga prejel od vas. Hvala lepa!

Tjaša iz Ormoža:

Prevod sem prejel hitrooo, hvala!

Vid iz Pirana:

Vse pohvale za vas ter vaše prevajalce!

Anisa iz Postojne:

Natančno, hitro, poceni, pravilno ... Hvala lepa, nimam besed!

Dejan s Prevalj:

Če potrebujete prevod s strani pooblaščenega sodnega tolmača, vam priporočam Akademijo Oxford! Bil sem navdušen nad njihovo hitrostjo in natančnostjo! Hvala Vam!

Katja s Ptuja:

Prevajala sem dokumentacijo v Oxfordu, poleg tega, da so bili hitri, so mi pomagali, ter me napotili na koga naj se obrnem kar se tiče moje papirologije.

Dominik iz Radeč:

Hvala za prevod, pravi ste profesionalci!

Julija iz Radovljice:

Niti za en prevod, ki ste ga naredili zame, nisem imela pripombe. Hvala vam za izjemno sodelovanje!

Milan z Raven na Koroškem:

Posebej sem zadovoljen, ker vsak prevod preverjate kar se tiče izrazov in fraz, kar pripeva k temu, da je prevod kakovostnejši in jasnejši. Zares, vse pohvale za profesionalnost!

Katarina iz Ribnice:

Zelo hitro ste mi izpolnili formular za vizum za Ameriko. Prekrasni ste!

Domagoj iz Ruš:

Potreboval sem prevod dokumentacije za pokojnino iz nemščine. Bil sam zelo zadovoljen s prevodom prevajalcev iz Akademije Oxford, in priporočam jih vsakomur!

Jana iz Sevnice:

Jaz sam iz Sevnice in tukaj nimamo prevajalcev za kitajski jezik. Toda, ko sem slišala za Akademijo Oxford in njihove prevajalske storitve, sem takoj stopila v stik z njimi sam. Bila sem presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve. Prihranili so moj denar in čas. Najlepša hvala!

Tim iz Sežane:

Najboljši ste! Vsakomur bi vas priporočil!

Urška iz Slovenske Bistrice:

Potrebovala sem prevod za pridobitev odpravnine iz norveškega v slovenski jezik.

Nik iz Slovenj Gradca:

Vaši prevodi so izjemni! Natančen prevod, hitra dostava in ugodna cena. Vse na enem mestu. Vsaka čast!

Maja iz Slovenskih Konjic:

V zadovoljstvo mi je bilo sodelovati z vami!

Mirko iz Tolmina:

Prevod iz švedščine je bil brez napak! Izjemno sem zadovoljen! Hvala lepa!

Tea iz Trbovelj:

Akademija Oxford je ena od najboljše organiziranih institucij s katerimi sem poslovno sodelovala. Sodelovanje je na vrhunski ravni, vsakomur bi jih priporočila!

Mišo iz Trebnjega:

Težko je najti prevajalca za flamski jezik, ki vam bo dostavil točen in pravilen prevod. To je možno samo pri vas!

Nives iz Tržiča:

Ugodna cena, kakovost ter hitra storitev. Bravo!

Samir iz Hrastnika:

Zelo mi je pomembno, da so vsi dokumenti, ki jih potrebujem, prevedeni predvsem točno in pravilno. To je tisto, kar sem opazil pri prevajalcih Akademije Oxford. Točnost in pedantnost brez konkurence. Nimam besed, zares ste pravi profesionalci!

Neža iz Celja:

Nujno sem potrebovala prevod dokumentacije za poroko, pa sam stopila v stik z Akademijo Oxford. Hitro so končali delo, v roku nekaj ur. Zelo sem jim hvaležna za to!

Miloš iz Cerknice:

Kar se tiče prevajalskih storitev, vi ste brez konkurence!

Špela iz Črnomlja:

Prevedli ste mi več kot od 50 strani brez napake! Vsaka čast! V prihodnje vem, na koga naj se obrnem!

Damir iz Šempetra:

Poln sam pozitivnih vtisov potem, ko ste zame končali prevod celotne dokumentacije za posel. Hvala lepa!

Janica iz Šentjurja:

Zelo sem zadovoljna! Tako s ceno kot kakovostjo prevoda. Zares ste nezamenljivi!

Tim iz Škofje Loke:

Prijazno osebje, kakovostno in predano delo sta ključ uspeha. Akademije Oxford je dokaz tega. Vsaka čast!

Sonja iz Šoštanja:

Samo nadaljujte! Odlični ste!