Sodni tolmači in prevajalci za madžarski jezik

Ali zaradi bližine dveh držav in večjimi možnostmi za poslovanje na področju Madžarske, stranke od nas zelo pogosto zahtevajo prevajanje številnih poslovnih pa tudi osebnih dokumentov iz našega v madžarski jezik oziroma iz madžarskega v slovenski jezik.

Prevajalski center Akademije Oxford se na zadovoljstvo številnih uporabnikov nenehno trudi izboljšati svoje storitve, pa smo zahvaljujoč afinitetam pa tudi visoki strokovnosti, ki jih posedujejo naši prevajalci in sodni tolmači za madžarski jezik v redne storitve, ki jih ponujamo, uvrstili tudi prevajanje iz madžarskega v več kot 40 jezikov, ki se govorijo po celem svetu pa tudi v obratni smeri.

Prevajalci in sodni tolmači za madžarski jezik, ki so člani naše ekipe, poleg običajnih osebnih in poslovnih dokumentov na zahtevo strank obdelujejo tudi medicinsko pa tudi tehnično in razpisno dokumentacijo ter celo znanstvene patente in gradbene projekte. Poleg storitve prevajanja pri nas lahko pričakujete tudi overitev dokumentov, ki so prevedeni iz madžarskega v kateregakoli od več kot 40 svetovnih jezikov, za katere smo specializirani oziroma iz enega od teh v madžarski jezik. Naši prevajalci in sodni tolmači na vašo zahtevo opravljajo tudi prevajanje in overitev dokumentov oziroma dokumentacije in to v zelo kratkem roku ter po cenah, ki so izjemno ugodne. Te storitve lahko dobite v okviru Prevajalskega centra Akademije Oxforda v Sloveniji.Da bi prevajalci in sodni tolmači za madžarski jezik lahko ugodili vašim zahtevam, je zelo pomembno vedeti tudi to, da ste dolžni na vpogled dostaviti izvirne dokumente, saj zakon določa, da mora sodni tolmač najprej fizično primerjati prevedeni dokument z izvirnikom, da bi se prepričal o tem, da sta istovetna in šele potem, ko ugotovi, da med njima ni odstopanj, lahko prevedeni dokument opremi s svojim žigom oziroma ga overi. Vsak dokument, ki ga na ustrezen način obdelajo sodni tolmači in prevajalci za madžarski jezik ima enako pravno veljavo kot izvirni dokument, kar v praksi pomeni, da se lahko preda katerikoli pristojni instituciji, saj je enak izvirniku.

Materiale lahko prinesete osebno v našo poslovalnico ali pa jih pošljete s kurirsko službo oziroma s priporočeno poštno pošiljko. Samo če želite, da obdelamo materiale, za katere ni potrebna overitev ali pa vam je storitev prevajanja in overitve dokumentov potrebna v zelo kratkem roku, jih lahko pošljete na elektronski naslov. Toda tudi v tem primeru morate izvirne dokumente naknadno dostaviti na opisan način, tako da bi prevajalci in sodni tolmači za madžarski jezik lahko spoštovali rok, ki ste ga navedli za izdelavo v primeru nujnega prevajanja.

Zelo pomembno je omeniti tudi to, da obstajajo dokumenti, za katere je poleg overitve sodnega tolmača potrebna še ena vrsta overitve, in sicer overitev s tako imenovanim haškim Apostille žigom. Čeprav so za to vrsto overitve pristojna sodišča, vas bodo naši prevajalci in sodni tolmači za madžarski jezik z veseljem napotili na institucije, kjer lahko dobite veljavne informacije, pa boste tako prihranili precej časa, truda in denarja, če se pravočasno pozanimate o tej vrsti overitve v konkretnem primeru. Za določene dokumente se namreč zahtev prevajanje tako dokumenta kot tudi samega Apostille žiga, pa je zato najboljše najprej opraviti preverjanje.

Poleg osebne izkaznice, potnega lista, izpiskov iz matičnega registra (o rojstvu, o smrti, o sklenjeni zakonski zvezi) ter potrdila o državljanstvu, potrdila o stalnem prebivališču, na vašo zahtevo obdelujemo tudi: dovoljenje za prebivanje, vozniško in prometno pa tudi delovno dovoljenje ter dokumente, ki se v določenih primerih predajajo pristojnim institucijam, kot so: potrdilo o stalni zaposlitvi, potrdilo o nekaznovanosti, potrdilo o stanju računa v banki, soglasje za zastopanje pa tudi potrdilo o samskem stanu in številna druge potrdila, soglasja in izjave. Prevajalci in sodni tolmači za madžarski jezik v skladu z vašimi zahtevami prav tako obdelujejo tudi vse poslovne dokumente, poleg sklepa o ustanovitvi pravne osebe, ustanovitvenega akta in statuta podjetja prevajamo in overjamo tudi bilance stanja in uspeha, fakture, revizijska in letna poročila in ostale dokumente s poslovnega področja.

Na zahtevo strank sodni tolmači in prevajalci za madžarski jezik v najkrajšem roku prevajajo in overjajo tudi: zdravniške izvide, specifikacije farmacevtskih izdelkov, navodila za uporabo zdravil in značilnosti izdelkov ter vso dokumentacijo o medicinskih izdelkih kot tudi vse sodne sklepe, sodbe, pooblastila, pogodbe ter certifikate in licence oziroma ostale neomenjene pravne akte.

Posebej poudarjamo, da smo ena od redkih institucij, ki v skladu s potrebami strank ponuja storitev prevajanja za pravni red Evropske Unije, poleg tega pa prevajalci in sodni tolmači za madžarski jezik Akademije Oxford v relativno kratkem roku lahko kompletno obdelajo tudi vse dokumente, ki se predajajo pristojnim službam in so ozko povezani z izobraževanjem, kot so na primer zaključna spričevala osnovne in srednje šole, diploma in dodatek k diplomi pa tudi prepise ocen, potrdila o rednem šolanju, predmetnike in programe fakultet ter potrdila o opravljenih izpitih in podobno.Prevajanje iz madžarskega in v madžarski jezik

Prevajalski center Akademije Oxford izvaja storitev prevajanja iz madžarskega in v madžarski jezik za vse dokumente pa tudi druge vsebine. Da bi bili bolj specifični - vse kar želite, da prevedemo iz madžarskega v kateregakoli od 40 jezikov in iz enega od svetovnih v madžarski jezik, naši prevajalci in sodni tolmači opravijo v relativno kratkem roku in pod najugodnejšimi pogoji.

Poleg dokumentov prevajamo tudi besedilne vsebine vseh vrst, ne glede na njihovo kompleksnost in dolžino pa tudi spletne strani, programsko opremo (aplikacije in programe), spletne prodajalne in kataloge. Po želji strank iz madžarskega in v madžarski jezik prav tako prevajamo tudi književna dela, od beletrije in proze preko poezije do romanov pa tudi učbenike in strokovne kot tudi ilustrirane revije ter časopisne članke.

V primeru potrebe prevajalci in sodni tolmači za madžarski jezik prevajajo tudi reklamne materiale vseh vrst (zloženke, PR članki, katalogi, plakati, vizitke) pa tudi znanstvena dela, diplomske in seminarske naloge ter rezultate znanstvenih raziskav kot tudi vse ostale vsebine, ki so povezani s področjema znanosti in izobraževanja.

V okviru standardnih storitev, ki jih ponujamo v zvezi s prevajanjem iz madžarskega in v madžarski jezik posebej izstopa storitev kompletne obdelave video in zvočnih materialov, ki poleg prevajanja vključuje tudi storitev profesionalnega podnaslavljanja oziroma sinhronizacije tako prevedenih vsebin, ki so praktično gledano takoj pripravljene za nadaljnjo uporabo.

Del naše ekipe so tudi prevajalci in sodni tolmači za madžarski jezik, ki so posebej izpopolnili vse vrste tolmačenj iz madžarskega in v madžarski jezik, poleg simultanega in konsekutivnega, lahko angažirate tudi strokovnjake, ki so specializirani za šepetano tolmačenje. V skladu z zahtevami dogodka, ki ga organizirate, vam pod najugodnejšimi pogoji ponujamo tudi najem opreme za simultano tolmačenje najnovejše generacije.

Imejte na umu, da ekipo Akademije Oxford, poleg prevajalcev in sodnih tolmačev za madžarski jezik in številne druge jezike, sestavljajo tudi profesionalni korektorji in lektorji, ki bodo na vašo zahtevo opravili redakcijo vseh tistih materialov, ki jih je za vas nekdo že prevedel, s katerimi pa niste bili v celoti zadovoljni. Naši strokovnjaki svoj posel opravljajo ob maksimalnem spoštovanju tako zahtev strank kot tudi pravil stroke, tako da boste po njihovi obdelavi že prevedenih vsebin povsem zagotovo več kot zadovoljni.

Prevajanje iz slovenskega jezika v madžarski jezik

Kar zadeva za prevajanje iz slovenskega v madžarski jezik, glede na to, da ekipo Prevajalskega centra Akademije Oxford sestavljajo tudi prevajalci in sodni tolmači, strankam na prvem mestu ponujamo kompletno obdelavo dokumentov v omenjeni kombinaciji jezikov.

Obdelujemo tudi številne druge vsebine, s tem pa mislimo predvsem na knjige in učbenike oziroma besedila različne dolžine, kompleksnosti in vsebine, lahko pa obdelamo tudi spletne strani oziroma vse ostale vrste spletnih materialov kot tudi časopisne članke ter materiale s področjem marketinga (katalogi, PR članki, zloženke, brošure, plakati, vizitke in druge). Prevajalci in sodni tolmači pa lahko izvajajo tudi tolmačenje iz slovenskega v madžarski jezik in lahko na podlagi smernic, ki jih dobimo od strank o samem dogodku, uporabijo katerokoli vrsto tolmačenja (konsekutivno, simultano, šepetano), zainteresiranim strankam pa lahko ponudimo tudi najem opreme za simultano tolmačenje.

Iz slovenskega v madžarski jezik prav tako prevajamo tudi igrane filme oziroma risane, dokumentarne, animirane in vse ostale vrste in žanre filmov kot tudi reklamna sporočila in različne vrste oddaj, ki se prikazujejo na televiziji kot tudi serije. Poleg njihovega prevajanja iz slovenskega v madžarski jezik, lahko na zahtevo strank opravimo tudi njihovo sinhroniziranje oziroma podnaslavljanje.

Stranke, ki že posedujejo prevedene vsebine v navedeni kombinaciji jezikov, toda pri tem gre za prevode slabe kakovosti, v naši poslovalnici pričakuje storitev redakcije, za katero so zadolženi profesionalni lektorji in korektorji. Prevajanje iz slovenskega v madžarski jezik za vse vrst dokumentov vključuje tudi postopek njihove overitve, kar je storitev, ki jo izvajajo zapriseženi sodni tolmači. Tako bodo stranke zelo hitro dobile prevedene dokumente, ki so pripravljeni za uporabo, saj so v pravnem pogledu popolnoma veljavni prav zahvaljujoč žigu sodnega tolmača.

Poleg obdelave potnega lista in potrdila o stalnem prebivališču oziroma potrdila o državljanstvu, osebne izkaznice in izpiskov iz matičnega registra (o rojstvu, o smrti, o sklenjeni zakonski zvezi) pa tudi vseh drugih osebnih dokumentov, sodni tolmači in prevajalci izvajajo prevajanje iz slovenskega v madžarski jezik tako za poslovno dokumentacijo kot tudi za dokumente, ki sestavljajo gradbeno, medicinsko, razpisno in tehnično dokumentacijo.

Na zahtevo strank pa prevajamo tudi dokumente, ki so ozko povezani tako s področjem izobraževanja kot tudi s področjem znanosti oziroma vse pravne akte pa tudi različne vrste potrdil, soglasij in izjav oziroma vse dokumente, ki se predajajo pristojnim institucijam, prav tako obdelujemo v omenjeni jezični kombinaciji.

Ne glede na to, za katero vrsto dokumentov, zahtevate prevajanje iz slovenskega v madžarski jezik, se morate zavedati, da je zelo pomembno, da nam pri pošiljanju vsebin na prevajanje priložite tudi izvirnike na vpogled. Imate možnost, da jih osebno prinesete ali pa jih pošljete s priporočeno poštno pošiljko oziroma preko kurirske službe, medtem ko nam vse omenjene vsebine, ki se ne overjajo, stranke lahko pošljejo na prevajanje tudi po elektronski pošti in na enak način jih dobijo po koncu obdelave. Dostavljanje prevedenih dokumentov je možno preko kurirske službe na naslov, stranke pa jih lahko tudi osebno prevzamejo v prostorih poslovalnice Akademije Oxford. V primeru dostave pošiljke na naslov je treba opraviti plačilo pri prevzemu, saj ta storitev ni vračunana v ceno prevajanja in overjanja dokumentov.

Za prevajanje dokumentov iz slovenskega v madžarski jezik je izjemno pomembno, da stranke same na pristojnem sodišču pridobijo vse potrebne informacije v zvezi z overitvijo s haškim (Apostille) žigom za konkretne dokumente, saj te vrste overitve ne izvajajo naši prevajalci in sodni tolmači. Če stranka izve, da je Apostille žig obvezen tudi za dokumente, za katere zahteva prevajanje iz slovenskega v madžarski jezik, je prav tako dolžna izvedeti, ali ta vrsta overitve poteka potem, ko prevajalci in sodni tolmači končajo z obdelavo konkretnega dokumenta, ali pa poteka na samem začetku postopka obdelave, saj je prav od tega odvisno, kam najprej nosi konkretni dokument.

Prevajanje spletnih strani iz slovenskega v madžarski jezik

Prevajanje spletnih strani iz slovenskega v madžarski jezik, ki ga na vašo zahtevo izvajajo sodni tolmači in prevajalci, vključuje tudi njihovo optimiziranje za spletno iskanje. Tako se bodo le-te relativno hitro pojavile na še boljšem mestu v okviru iskalnika. Poleg spletnih strani naši strokovnjaki obdelujejo tudi druge vsebine s spletnega področja, kot so spletni katalogi, zatem programska oprema pa tudi spletne prodajalne.

Lahko vam ponudimo tudi storitev redakcije, ki je primerna za že prevedene vsebine v tej v kombinaciji jezikov, toda ne dovolj dobro. Ko je to potrebno, naši prevajalci in sodni tolmači lahko izvajajo tudi tolmačenje iz slovenskega v madžarski jezik in vam v sklopu te storitve ponujajo tudi odlične pogoje za najem opreme za simultano tolmačenje. Toda, da bi ponudbo lahko prilagodili dogodku, ki ga organizirate, glede na to, da so naši strokovnjaki enako dobro usposobljeni tako za simultano kot tudi konsekutivno ter šepetano tolmačenje iz slovenskega v madžarski jezik, nas morate obvestiti o vseh podrobnostih v zvezi z organizacijo dogodka.

Če vam je potrebno prevajanje iz slovenskega v madžarski jezik za reklamne materiale, prevajalci in sodni tolmači v optimalnem roku obdelujejo tudi kataloge in brošure pa tudi zloženke in reklamne letake ter PR članke, pa tudi vizitke, ko imate potrebo za tem.

Prevajanje osebnih dokumentov iz slovenskega v madžarski jezik

Iz našega v madžarski jezik prevajamo tudi potrdilo o državljanstvu, potni list in vozniško dovoljenje oziroma osebno izkaznico, izpiski iz matičnega registra (o rojstvu, o smrti, o sklenjeni zakonski zvezi) ter potrdilo o stalnem prebivališču pa tudi delovno dovoljenje oziroma prometno kot tudi dovoljenje za prebivanje. V sklopu te storitve stranke vas pričakuje predvsem prevajanje osebnih dokumentov iz slovenskega v madžarski jezik in zatem tudi njihova overitev, ki jo izvajajo zapriseženi sodni tolmači.

Del naše ekipe so tudi prevajalci in sodni tolmači, pa iz tega razloga ponujamo kompletno obdelavo tako osebnih kot tudi številnih drugih vrst dokumentov, in to predvsem tistih, ki se pogosto predajajo pristojnim službam, oziroma soglasja, potrdila in izjave (soglasje za zastopanje, potrdilo o samskem stanu, potrdilo o nekaznovanosti, potrdilo o višini dohodkov in o stalni zaposlitvi, potrdilo o stanju računa v banki in druga).

Sodni tolmači in prevajalci na zahtevo strank iz slovenskega v madžarski jezik prevajajo tudi dokumente, ki sestavljajo poslovno oziroma razpisno in gradbeno pa tudi medicinsko dokumentacijo ter vse dokumente, ki štejejo za pravne akte. Med drugim lahko prevajajo tudi zdravniške izvide, navodila za uporabo in specifikacije farmacevtskih izdelkov kot tudi vse vrste poslovnih poročil oziroma odločitev, zatem bilance uspeha, sklepe o ustanovitvi pravnih oseb pa tudi navodila za uporabo zdravil in značilnosti izdelkov, laboratorijske analize tehničnih vzorcev ter gradbene projekte in ostale dokumente, ki sestavljajo vse omenjene vrste dokumentacij.

Sklepe o razvezi zakonske zveze pa tudi druge vrste tako sodnih odločitev kot tudi sklepe, tožbe in pritožbe obdelujemo na vašo zahtevo, iz slovenskega v madžarski jezik pa lahko opravimo prevajanje tudi za pravni red Evropske Unije in vse vrste certifikatov oziroma licenc, zatem za pooblastilo za zastopanje, pogodbe in ostale pravne akte.

Prevajanje besedil s področij politike iz slovenskega v madžarski jezik

V tej kombinaciji jezikov obdelujemo tudi politična besedila pa tudi tista, katerih tema je povezana s področjem ekonomije, bančništva, prava in financ. Na vašo zahtevo pa iz slovenskega v madžarski jezik prevajamo tudi poljudne pa tudi strokovna besedila, ki se nanašajo na katerokoli temo s področij znanosti, farmacije, gradbene industrije ter komunikologije, izobraževanja, medicine in menedžmenta pa tudi turizma in marketinga oziroma ekologije in varstva okolja, gradbene industrije in drugih znanstvenih disciplin.

Če vam je potrebno prevajanje iz slovenskega v madžarski jezik za romane oziroma beletrijo pa tudi za druge vrste književnih del in učbenike, so vam na razpolago sodni tolmači in prevajalci Akademije Oxford. Oni prevajajo tudi strokovne pa tudi otroške oziroma ilustrirane in druge vrste revij kot tudi časopisne članke, na vašo zahtevo pa lahko obdelajo tudi vse vrste video in zvočnih vsebin. S tem mislimo predvsem na prevajanje filmov in serij pa tudi vseh vrst reklamnih sporočil in oddaj iz slovenskega v madžarski jezik. Dodatna storitev se v tem primeru nanaša na njihovo podnaslavljanje oziroma sinhronizacijo, ki ju bodo opravili strokovni sodelavci, ki so del naše ekipe.

Prevajanje iz madžarskega v slovenski jezik

Najverjetneje zaradi fizične bližine dveh držav in zaradi tega, ker številna podjetja iz Madžarske sodelujejo z našimi podjetji, stranke od nas zelo pogosto zahtevajo prevajanje iz madžarskega v slovenski jezik za poslovne dokumente, kar se v glavnem nanaša na fakture, poslovne odločitve, sklepe o ustanovitvi pravnih oseb oziroma ustanovitveni akt podjetja, prevajalci in sodni tolmači, ki so del naše ekipe, pa obdelujejo tudi vso ostalo poslovno dokumentacijo.

Seveda so oni vedno pripravljeni opraviti prevajanje iz madžarskega v slovenski jezik tudi za številne druge dokumente, med drugim obdelujejo tudi osebno, razpisno, gradbeno in medicinsko dokumentacijo oziroma vse dokumente, ki jih sestavljajo (potni list, osebna izkaznica, prometno dovoljenje, zdravniški izvidi, potrdilo o stalnem prebivališču, gradbeni projekti, navodilo za uporabo, potrdilo o državljanstvu, dovoljenje za prebivanje, specifikacije farmacevtskih izdelkov, deklaracije izdelkov, delovno dovoljenje, navodila za uporabo zdravil in značilnosti izdelkov in ostali osebni dokumenti).

Poleg vsega tega lahko prevajajo tudi tiste dokumente, ki se predajajo pristojnim institucijam, kar vključuje različne vrste soglasij in izjav oziroma potrdil. Na zahtevo strank iz madžarskega v slovenski jezik prav tako prevajamo tudi diplome in dodatke k diplomi oziroma vse ostale dokumente, ki so povezani z izobraževanjem, kot so predmetniki in programi fakultet, prepis ocen, zaključna spričevala osnovnih in srednjih šol oziroma potrdila o opravljenih izpitih. Prevajamo tudi dokumente, ki so povezani z znanostjo (znanstvena dela, rezultati znanstvenih raziskav, znanstveni patenti in drugo), prevajalci in sodni tolmači pa v tej jezični kombinaciji prevajajo in overjajo tudi vse dokumente, ki so povezani s področjema prava in pravosodja, kot so pooblastila za zastopanje in različne vrste certifikatov in pogodb, pravni red Evropske Unije ter vse vrste sodnih odločitev, pritožbe, sodbe, tožbe in sklepi pa tudi vsi neomenjeni pravni akti.

Prevajanje iz madžarskega v slovenski jezik

Vsaka stranka, ki ji je potrebno prevajanje iz madžarskega v slovenski jezik za poslovno ali katerokoli drugo dokumentacijo mora na vpogled dostaviti izvirne dokumente, pred dostavo pa se mora prav tako pozanimati, ali je overitev z Apostille oziroma haškim žigom potrebna tudi za dokumente, za katere ji je potrebno prevajanje iz madžarskega v slovenski jezik. Ko dobi informacijo, da je haški žig obvezen tudi za njene dokumente, se mora pozanimati tudi o tem, ali ta overitev poteka po koncu obdelave konkretnega dokumenta s strani naših strokovnjakov ali pa pred tem, tako da bi vedela, kam mora najprej odnesti dokument.

Poleg pošiljanja preko kurirske pošte lahko stranke, ki jim je potrebno prevajanje dokumentov, le te prinesejo osebno v poslovalnico ali pa jih pošljejo preko “Pošte Slovenije”, toda samo s priporočeno pošiljko, saj se pošiljajo izvirniki. Ostale vsebine, ki jih prav tako obdelujejo prevajalci in sodni tolmači in za katere se ne zahteva overitev, stranke lahko pošljejo po elektronski pošti. Če jim to tako ustreza, lahko na enak način dobijo prevedene materiale. Kar zadeva dostavljanje dokumentov po koncu prevajanja, imajo stranke možnost, da jih osebno prevzamejo, ali jim bodo preko kurirske službe poslane na določen naslov, kar predstavlja storitev, ki se dodatno zaračunava.

Možnost, da dokumente pošljejo na elektronski naslov, imajo samo stranke, ki jim je njihovo prevajanje iz madžarskega v slovenski jezik potrebno v kratkem roku, pri čemer pa morajo potem dostaviti tudi izvirnike na vpogled.

Poleg dokumentov strokovnjaki Akademije Oxford obdelujejo tudi spletne strani oziroma vse ostale vsebine, ki so povezane s področjem spleta kot tudi besedilne materiale, tako poljudne in znanstvene kot tudi književna dela in učbenike. Ko je to potrebno za stranke lahko opravimo tudi redakcijo materialov, če posedujejo njihove prevode, ki niso dovolj kakovostno opravljeni. V priložnosti samo vam ponuditi tudi tolmačenje iz madžarskega v slovenski jezik, naši sodni tolmači in prevajalci pa so usposobljeni za vse vrste tolmačenja in v odvisnosti od vrste samega dogodka izvajajo konsekutivno in simultano pa tudi šepetano tolmačenje. Strankam ponujamo tudi najem opreme za simultano tolmačenje zadnje generacije, in to po cenah, ki so med najugodnejšimi.

Obdelujemo tudi časopisne članke pa tudi vsebino različnih vrst revij kot tudi vse materiale, ki so namenjeni reklamiranju storitev, izdelkov ali poslovanja določenega podjetja. Na zahtevo strank izvajamo tudi kompletno obdelavo serij in filmov oziroma reklamnih sporočil vseh vrst in radijskih in televizijskih oddaj, kar vključuje najprej njihovo prevajanje iz madžarskega v slovenski jezik in zatem tudi podnaslavljanje ali sinhronizacijo.

Prevajanje vozniškega dovoljenja iz madžarskega v slovenski jezik

Iz madžarskega v slovenski jezik lahko prevajamo tudi vozniško dovoljenje pa tudi delovno in dovoljenja za prebivanje ter prometno dovoljenje, ki jih potem overimo z žigom sodnega tolmača in vam s tem omogočimo, da dobite preveden dokument, ki je v pravnem pogledu popolnoma veljaven.

Prevajamo tudi ostale osebne dokumente, (izpiski iz matičnega registra (o rojstvu, o smrti, o sklenjeni zakonski zvezi), potrdilo o stalnem prebivališču, osebna izkaznica, potrdilo o državljanstvu in druga) pa tudi dokumente, ki se predajajo pristojnim institucijam, kar vključuje prevajanje iz madžarskega v slovenski jezik za absolutno katerokoli vrsto potrdila, izjave ali soglasja (potrdilo o nekaznovanosti, potrdilo o višini dohodkov in o stanju računa v banki, soglasje za zastopanje, potrdilo o samskem stanu in ostali osebni dokumenti).

Kar zadeva prevajanje iz madžarskega v slovenski jezik, sodni tolmači in prevajalci lahko prevajajo in overjajo tudi gradbene projekte oziroma navodila za uporabo zdravil in značilnosti izdelkov ter zdravniške izvide, deklaracije izdelkov pa tudi laboratorijske analize tehničnih vzorcev oziroma dokumentacijo o medicinskih izdelkih kot tudi poslovne odločitve, pogodbe in poročila, zatem statute podjetij, bilance stanja kot tudi uspeha in ostale dokumente, ki sestavljajo medicinsko, poslovno in gradbeno kot tudi razpisno in tehnično dokumentacijo.

Na vašo zahtevo izvajamo kompletno obdelavo za vse pravne akte kot tudi za dokumente, ki so povezani s področjema znanosti ali izobraževanja. Prevajalci in sodni tolmači lahko, ko je to potrebno, iz madžarskega v slovenski jezik prevedejo tudi pravni red Evropske Unije, različne vrste certifikatov kot tudi licence ter sodne pritožbe in odločitve oziroma sklepe in tožbe.

Prevajamo tudi potrdila o rednem šolanju, zaključna spričevala osnovnih in srednjih šol ter potrdila o opravljenih izpitih, diplome in dodatke k diplomi kot tudi prepise ocen, rezultate znanstvenih raziskav oziroma predmetnike in programe fakultet, če to zahtevajo stranke pa lahko iz madžarskega v slovenski jezik prevajamo tudi diplomske in seminarske naloge kot znanstvena dela.

Prevajanje PR člankov iz madžarskega v slovenski jezik

Prevajanje PR člankov iz madžarskega v slovenski jezik pomeni, da prevajalci in sodni tolmači v toku njihove obdelave sporočilo, ki ga le-ti vsebujejo, na ustrezen način prilagodijo duhu slovenskega jezika, tako da vsem tistim potencialnim strankam, ki jim je slovenski jezik materni, omogočijo seznanjanje s tistim, kar se preko takšnih člankov reklamira, kar pa ima za cilj, da ti ljudje začnejo kupovati določene izdelke oziroma uporabljati storitve, ki se na ta način reklamirajo. Oni seveda prevajajo tudi vse ostale vsebine s področja marketinga, poleg katalogov in brošur obdelujejo tudi vizitke, reklamne letake in zloženke kot tudi plakate in druge podobne materiale.

Tolmačenje iz madžarskega v slovenski jezik, ki ga na zahtevo stranka lahko opravijo prevajalci in sodni tolmači se nanaša na izvajanje vseh vrst te storitve oziroma simultanega, šepetanega in konsekutivnega tolmačenja, tako da bodo na podlagi informacij, ki nam jih posredujete o dogodku, za katerega vam je potrebna ta storitev. Strokovnjaki iz naše ekipe izbrali vrsto tolmačenja, ki v celoti ustreza njegovim zahtevam. Ko pa je primerna ta vrst storitve, strankam ponujamo tudi najem opreme za simultano tolmačenje.

Vsaka stranka, ki poseduje že prevedene materiale v tej jezični kombinaciji, toda gre za prevode iz madžarskega v slovenski jezik slabe kakovosti, lahko v naši poslovalnici dobi njihovo lekturo in korekturo.

Prevajanje romanov iz madžarskega v slovenski jezik

Ne glede na obsežnost romana, za katerega vam je potrebno prevajanje iz madžarskega v slovenski jezik, vi nimate absolutno nikakršnega razloga za zaskrbljenost, saj so prevajalci in sodni tolmači Akademije Oxford popolnoma usposobljeni, da obdelajo tudi najkompleksnejše romane pa tudi prozna in poetska dela kot tudi beletrijo.

Oni v tej kombinaciji prav tako prevajajo tudi časopisne članke pa tudi za učbenike oziroma vse vrste revij ter znanstvena in poljudna besedila. Tema besedilnih vsebin, za katere vam je potrebno prevajanje iz madžarskega v slovenski jezik, je lahko tudi neobičajna, lahko pa nanaša tako področje psihologije, znanosti in sociologije oziroma politike, bančništva in filozofije kot tudi na področje gradbene industrije, turizma in komunikologije ter marketinga in informacijskih tehnologij pa tudi številnih drugih vej družbenih ali naravoslovnih ved.

Prevajanje iz madžarskega v slovenski jezik, ki ga zainteresiranim strankam ponujajo prevajalci in sodni tolmači se nanaša tudi na obdelavo reklamnih sporočil, zatem serij pa tudi filmskih stvaritev kateregakoli žanra oziroma zabavnih in informativnih ter izobraževalnih in številnih drugih vrst oddaj, tako tistih, ki so namenjene radijskemu predvajanju kot tudi tistih, ki bodo prikazane na televiziji. V okviru te storitve stranke pričakuje tudi njihovo podnaslavljanje kot tudi storitev sinhroniziranja prevedenih video in zvočnih vsebin.

Cena prevajanja iz/v madžarski jezik

  • Iz madžarskega v slovenski 20 EUR po strani
  • Iz slovenskega v madžarski 20 EUR po strani

Cena prevajanja iz/v madžarski jezik z overitvijo sodnih tolmačev

  • Iz madžarskega v slovenski z overitvijo sodnega tolmača je 26 EUR po strani
  • Iz slovenskega v madžarski z overitvijo sodnega tolmača je 26 EUR po strani

Izračunajte ceno prevajanja


Opomba:

Navedeni kalkulator izračunava predvideno ceno prevajanja. Prevajalska stran obsega 1800 znakov s presledki ali 250 besed. Zelo pomembno je, da čim bolj natančno izračunate število znakov v svojem dokumentu, da bi bila finančna konstrukcija čim bolj točna, ob majhnih odstopanjih. Za vse natančnejše informacije kontaktirajte z našim predstavništvom.


Prevajanje iz madžarskega v druge jezike


Najpogosteje zastavljena vprašanja - Sodni tolmač za madžarski jezik - Akademija Oxford

Seznam mest za sodne tolmače in prevajalce za madžarski jezik


Sodni tolmač za madžarski jezik - Akademija Oxford
NEWSLETTER
 
DRUGI O NAS
Matjaž iz Ajdovščine:

Lahko pohvalim vse zaposlene v Akademiji Oxford, ker so resnično profesionalni in prevajalske storitve opravljajo hitro in učinkoviti.

Martina iz Bleda:

Potrebovala sem prevajanje iz madžarskega v slovenski jezik in lahko vam rečem, da sem pozitivno presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve prevajalcev Akademije Oxford.

Jaka iz Bovca:

Mislim, da je odlično, ker lahko na enem mestu najdem prevajalske storitve za različne jezike, tako da se ne morem sprehajati od prevajalca do prevajalca.

Eva iz Brežic:

Nujno sem potrebovala prevod v francoski jezik, na spletu sem našla Oxford, jih poklicala in v roku nekaj ur sem po elektronski pošti prejela prevod. Resnično so izjemni!

Zoran iz Velenja:

Uslužni, hitri in ljubeznivi, za njih imam samo pohvalne besede!

Anja iz Višnje Gore:

Najboljše prevajalske storitve lahko najdete prav v Akademiji Oxford! Vsaka čast!

Jure z Vrhnike:

Sodni tolmači iz Akademije Oxford so me presenetili z natančnostjo prevoda ter s kakovostjo storitve. Na začetku sem bil skeptičen, toda sedaj vem, na koga se lahko obrnem, ko mi bo v prihodnje potreben prevod.

Ana iz Gornje Radgone:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v nemški jezik!

Mišo z Grosuplja:

Kar se mene tiče, je cena kakovostne storitve najmanj pomembna, toda nisem verjel, da obstaja institucija, ki je v stanju omogočiti tako ugodno ceno za tako kakovostno in profesionalno opravljeno storitev. Hvala vam!

Nina iz Domžal:

Kakovost vaših storitev je na visoki ravni! Samo tako naprej!

Mitja iz Dravograda:

Delam v agenciji za registracijo vozil in do sedaj sem na prevode čakal nekaj dni, z Vami pa je vse to hitrejše in cenejše. Hvala, ker obstajate!

Elena iz Zagorja ob Savi:

Prevajalci Akademije Oxford so zame dokončali prevod iz Nizozemskega jezika v nekaj urah. Hvala vam, neverjetni ste!

Gregor iz Žalca:

Navdušen sem nad načinom, kako se zaposleni v Akademiji Oxford vedejo do nas, z veliko spoštovanja, ljubeznivosti in predanosti. Ko sodelujete z njimi, enostavno uživate.

Tina iz Železnikov:

Profesionalizem in predanost poslu sta prvi stvari, ki jih opazite, ko pridete v stik z Akademijo Oxford. Organizacija in storitev sta na vrhunski ravni!

Zmago iz Žirov:

Hvala Akademiji Oxford! Nujno sem potreboval prevod iz srbskega jezika in oni so to naredili na najboljši možni način. Dobil sam prevod po vsega nekaj urah! Hvala vam, najboljši ste!

Nataša iz Ilirske Bistrice:

Storitve prevajanja so mi zaradi narave dela, ki ga opravljam, potrebne vsakodnevno. Ko sem prvič stopila v stik z Akademijo Oxford, so mi posel dokončali hitro in učinkovito. Od tedaj jih ne menjam.

Mišo iz Izole:

Prevod iz slovenščine v kar 33 tujih jezikov na enem mestu. Neverjetno!

Sanja iz Jesenic:

Zahvaljujem se Akademiji Oxford za prevod iz norveškega jezika. Vse najboljše v nadaljnjem poslovanju!

Mile iz Kamnika:

Hiter in točen prevod! Hvala, ljudje, vse najboljše!

Selena iz Kočevja:

Vse pohvale za organizacijo in vrhunske storitve. Imate izjemna priporočila z moje strani pri vseh!

Damjan iz Leontina iz Kopra:

Nisem mogel, da ne opazim ljubeznivosti in predanosti vaših prevajalcev. Resnično sem prijetno presenečen.

Zlatan iz Kostanjevice na Krki:

Preko Vaše Akademije smo angažirali prevajalca za svojo poroko, iskreno vam hvala!

Marija iz Kranja:

Kaj bi jaz brez vas!? Priskočili ste mi v pomoč, ko mi je bil prevod najpotrebnejši! Enostavno, najlepša hvala!

Boštjan iz Laškega:

Obiskala nas je tuja delegacija iz Nemčije, pa smo potrebovali storitve konsekutivnega prevajanja. Obrnil sem se na Akademijo Oxford in priskočili so nam v pomoč na najboljši možni način.

Vesna iz Lenarta:

Hvala vam za prevod, izjemni ste!

Uroš iz Lendave:

Točnost prevoda je zaradi posla za nas zelo pomembna. Prevodi iz danskega, norveškega in švedskega jezika za nas predstavljajo temelj dobrega poslovanja s podjetji iz tega področja, pa smo se zato obrnili na Akademijo Oxford. Sodelujemo že mesec dni in nimamo nobene pripombe na prevode. Najlepša hvala!

Kaja iz Litije:

Popoln prevod, pravilno in natančno obdelan. Profesionalnost in organizacija sta na najvišji ravni! Vsaka čast!

Jasmin iz Ljubljane:

Zahvaljujoč prevajalcem Akademije Oxford, smo z lahkoto sklenili pomembno pogodbo s poslovnimi s partnerji iz Japonske. Vse pohvale in najlepša hvala Akademiji Oxford za profesionalno in kakovostno opravljeno delo!

Monika iz Ljutomera:

Lahko rečem samo to, da ste najboljši!

Andraž iz Logatca:

Imamo srečo, da ste se pojavili v Sloveniji. Najhitreje in najkakovostnejše prevajate dokumente na našem področju.

Staša iz Maribora:

Bila sem navdušena, ko sem izvedela, da lahko tako hitro prevajate dokumente in jih pošljete. Resnično ste izjemni!

Josip iz Maribora:

Vse pohvale za Akademijo Oxford in za zelo hitro prevajanje dokumentov. Najugodnejši ste v Sloveniji!

Ines iz Medvod:

Kakovosten prevod, izjemna storitev ter nizka cena. Neverjetni ste!

Branko iz Mengša:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v ruščino!

Dejan iz Metlike:

Akademija Oxford je daleč najboljši prevajalski center v Sloveniji!

Manja iz Mežice:

Prevod dokumentacije pri vas je enostaven. Najlepša hvala!

Jan iz Murske Sobote:

Enostavno je priti do vas, še lažje pa je sodelovati z vami. Vse pohvale za organizacijo in kakovost storitve!

Lucija iz Nove Gorice:

Stalno potrebujemo konsekutivno prevajanje zaradi prihoda tujih delegacij, Akademija Oxford pa je sedaj naša opora, kar se tiče prevajanja. Profesionalna storitev ter prijaznost, enostavno je vse na vrhunski ravni.

Damjan iz Novega mesta:

Potreboval sem prevod v slovaški jezik, zelo hitro in originalno sem ga prejel od vas. Hvala lepa!

Tjaša iz Ormoža:

Prevod sem prejel hitrooo, hvala!

Vid iz Pirana:

Vse pohvale za vas ter vaše prevajalce!

Anisa iz Postojne:

Natančno, hitro, poceni, pravilno ... Hvala lepa, nimam besed!

Dejan s Prevalj:

Če potrebujete prevod s strani pooblaščenega sodnega tolmača, vam priporočam Akademijo Oxford! Bil sem navdušen nad njihovo hitrostjo in natančnostjo! Hvala Vam!

Katja s Ptuja:

Prevajala sem dokumentacijo v Oxfordu, poleg tega, da so bili hitri, so mi pomagali, ter me napotili na koga naj se obrnem kar se tiče moje papirologije.

Dominik iz Radeč:

Hvala za prevod, pravi ste profesionalci!

Julija iz Radovljice:

Niti za en prevod, ki ste ga naredili zame, nisem imela pripombe. Hvala vam za izjemno sodelovanje!

Milan z Raven na Koroškem:

Posebej sem zadovoljen, ker vsak prevod preverjate kar se tiče izrazov in fraz, kar pripeva k temu, da je prevod kakovostnejši in jasnejši. Zares, vse pohvale za profesionalnost!

Katarina iz Ribnice:

Zelo hitro ste mi izpolnili formular za vizum za Ameriko. Prekrasni ste!

Domagoj iz Ruš:

Potreboval sem prevod dokumentacije za pokojnino iz nemščine. Bil sam zelo zadovoljen s prevodom prevajalcev iz Akademije Oxford, in priporočam jih vsakomur!

Jana iz Sevnice:

Jaz sam iz Sevnice in tukaj nimamo prevajalcev za kitajski jezik. Toda, ko sem slišala za Akademijo Oxford in njihove prevajalske storitve, sem takoj stopila v stik z njimi sam. Bila sem presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve. Prihranili so moj denar in čas. Najlepša hvala!

Tim iz Sežane:

Najboljši ste! Vsakomur bi vas priporočil!

Urška iz Slovenske Bistrice:

Potrebovala sem prevod za pridobitev odpravnine iz norveškega v slovenski jezik.

Nik iz Slovenj Gradca:

Vaši prevodi so izjemni! Natančen prevod, hitra dostava in ugodna cena. Vse na enem mestu. Vsaka čast!

Maja iz Slovenskih Konjic:

V zadovoljstvo mi je bilo sodelovati z vami!

Mirko iz Tolmina:

Prevod iz švedščine je bil brez napak! Izjemno sem zadovoljen! Hvala lepa!

Tea iz Trbovelj:

Akademija Oxford je ena od najboljše organiziranih institucij s katerimi sem poslovno sodelovala. Sodelovanje je na vrhunski ravni, vsakomur bi jih priporočila!

Mišo iz Trebnjega:

Težko je najti prevajalca za flamski jezik, ki vam bo dostavil točen in pravilen prevod. To je možno samo pri vas!

Nives iz Tržiča:

Ugodna cena, kakovost ter hitra storitev. Bravo!

Samir iz Hrastnika:

Zelo mi je pomembno, da so vsi dokumenti, ki jih potrebujem, prevedeni predvsem točno in pravilno. To je tisto, kar sem opazil pri prevajalcih Akademije Oxford. Točnost in pedantnost brez konkurence. Nimam besed, zares ste pravi profesionalci!

Neža iz Celja:

Nujno sem potrebovala prevod dokumentacije za poroko, pa sam stopila v stik z Akademijo Oxford. Hitro so končali delo, v roku nekaj ur. Zelo sem jim hvaležna za to!

Miloš iz Cerknice:

Kar se tiče prevajalskih storitev, vi ste brez konkurence!

Špela iz Črnomlja:

Prevedli ste mi več kot od 50 strani brez napake! Vsaka čast! V prihodnje vem, na koga naj se obrnem!

Damir iz Šempetra:

Poln sam pozitivnih vtisov potem, ko ste zame končali prevod celotne dokumentacije za posel. Hvala lepa!

Janica iz Šentjurja:

Zelo sem zadovoljna! Tako s ceno kot kakovostjo prevoda. Zares ste nezamenljivi!

Tim iz Škofje Loke:

Prijazno osebje, kakovostno in predano delo sta ključ uspeha. Akademije Oxford je dokaz tega. Vsaka čast!

Sonja iz Šoštanja:

Samo nadaljujte! Odlični ste!