Online tečaj angleškega jezika

Online tečaj angleškega jezika v šoli tujih jezikov Oxford je namenjen tečajnikom, ki se želijo naučiti ali izboljšati svoje znanje, vendar nimajo časa, da bi se udeležili klasičnih tečajev, ali pa jim termini, ki so za to predvideni, ne ustrezajo. Na Online platformi tujih jezikov Oxford, se je možno udeležiti online tečaj angleškega jezika preko spleta in izkoristiti tudi prednosti individualnega spletnega učenja, kjer sami izbirate dinamiko in termine za učenje.

Več o online tečaju angleškega jezika >>>

Učbeniki in učni material

Uporabljajo se učbeniki: English for Life 1-4; English Resolt 1-4; Clockwise 2-5 kot tudi številni dodatni zvočni in video materiali ter video zapisi, dodatna besedila, vaje in preizkusi znanja.


O angleškem jeziku

Angleški jezik je zahodno germanski jezik in izvira iz Anglije. To je drugi najbolj razširjeni materni jezik na svetu in je uradni jezik v več kot 70 državah. Približno 375 milijonov ljudi ga govori kot prvi in 375 milijonov ljudi kot drugi jezik. Angleški jezik je nedvomno univerzalni jezik. Približno 750 milijonov ljudi ga govori kot tuji jezik. Po nekaterih raziskavah ga približno 1, 5 milijarde ljudi govori kot prvi, drugi ali tuji jezik - vsak četrti prebivalec na planetu.

Ta jezik se kot prvi uporablja v Veliki Britaniji, Združenih državah Amerike, Kanadi, Avstraliji, Novi Zelandiji in na Irskem. V številnih državah se uporablja, ker ne obstaja neki drugi skupni jezik, ne glede na dejstvo, da ni prvi jezik. Na primer v Singapurju, Nigeriji, na Filipinih in v Maleziji. Večina besed v angleškem jeziku je francoskega, germanskega in latinskega porekla. S nemškim jezikom ima celo 60 % leksikalne podobnosti.

Šola tujih jezikov Oxford posebno učenju angleškega jezika pozornost posveča iz številnih razlogov: angleški jezik je dominanten v svetovni književnosti in v filmski industriji, uporablja se v znanosti, tehnologiji, diplomaciji, športu, glasbi, na tekmovanjih itd. Mednarodno poslovanje poteka v tem jeziku. Približno 36 % spletnih uporabnikov komunicira v angleškem jeziku, a 85 % elektronskih informacij v svetu je v angleškem jeziku. Potreben je za potovanje, saj kamorkoli se odpravite in ne poznate jezika te države, je angleščina v veliko pomoč pri sporazumevanju.


SEJO ravni angleškega jezika

v šoli angleškega jezika Oxford je splošni online tečaj angleškega jezika razdeljen v šest ravni (A1-C2) na podlagi Skupnega evropskega jezikovnega okvirja Sveta Evrope-SEJO. Online tečaj angleškega jezika je namenjen tečajnikom, ki želijo napredovati v karieri ali najti boljšo službo, izboljšati svoje znanje ali se učiti iz konjička, da opravijo mednarodne izpite, da lahko lažje komunicirajo, če imajo sorodnike v tujini itd. Preberi več >>>

Tečaji angleškega jezika raven A1

A1 - vstopna SEJO raven pomeni, da tečajnik lahko predstavi sebe in druge, ustreza in postavlja preprosta vprašanja, uporablja vsakodnevne fraze in stavke v pogovoru z drugimi.

Tečaji angleškega jezika raven A2

A2 - vmesna SEJO raven pomeni, da tečajnik lahko govori o svojih zanimanjih, povezane s samim sabo, družino, nakupovanjem, poslovanjem itd.). V vsakodnevnem življenju se lahko pogovarja o poznanih temah in dejavnostih.

Tečaji angleškega jezika raven B1

B1 - SEJO raven sporazumevalnega praga pomeni, da tečajnik lahko vodi pogovor, povezan s šolo, poslovanjem, prostim časom, okolico itd. V večini položajev se hitro znajde in pri tem pojasnjuje svoja stališča, načrte ali izkušnje, doživetja itd.

Tečaji angleškega jezika raven B2

B2 - višja SEJO raven pomeni razumevanje kompleksnejših besedil, pogovor o abstraktnejših temah, strokovno razpravo. Tečajnik se lahko tekoče sporazumeva, brez večjih naporov kot tudi, da napiše podrobnejše besedilo na določeno temo.

Tečaji angleškega jezika raven C1

C1 - SEJO raven učinkovitosti pomeni, da tečajnik lahko razume obsežnejša in zahtevnejša besedila in razpravlja o njih. Jezik uporablja v kompleksnejših situacijah na fleksibilen in učinkovit način in izraža se tekoče in spontano. Lahko napiše daljše, jasno besedilo na kompleksnejše teme z uporabo različnih jezikovnih struktur.

Tečaji angleškega jezika raven C2

C2 - SEJO raven mojstrstva pomeni, da tečajnik lahko brez kakršnih koli naporov razume vse, kar sliši ali prebere. Lahko ponudi pojasnila, spontano in natančno uporablja jezik in razlikuje razlike v pomenu v kompleksnejših situacijah. Lahko povzame pismene ali ustne informacije brez kakršnih koli težav.


Cenik tečajev angleškega jezika

Na naši spletni strani vam je dostopen kompleten cenik za online tečaje angleškega jezika.


Učenje angleškega jezika in njegovo poreklo

Učenje angleškega jezika in njegovo poreklo

Obstojnost in razprostranjenost angleškega jezika je posledica njegovega zgodovinskega porekla.

Glej več o učenju angleškega jezika in njegovom poreklu >>>

Online tečaj angleškega jezika za začetnike

Online tečaj angleškega jezika za začetnike

Šola tujih jezikov Akademije Oxford je poznana po novostih, ki jih vsakodnevno uvaja v program permanentnega izobraževanja, da bi ugodila vsakemu tečajniku. Tisto, kare je prepoznavno in kar zanima veliko število učencev, so tečaji angleškega jezika za začetnike. Kajti, zelo je pomembno začeti od samega začetka, da bi jezik naučili na pravilen način.

Več o tečaju angleškega jezika za začetnike >>>

Učbeniki in učni material

Uporabljajo se učbeniki: New English File Elementary kot tudi številni dodatni material v pogledu zvočnih in video zapisov, dodatnih besedil, vaj in preizkusov znanja.


Splošni online tečaj angleškega jezika

Splošni online tečaj angleškega jezika

Splošni online tečaj angleškega jezika v šoli tujih jezikov Oxford poteka v skupinah od 3 do 12 ljudi, 2 krat tedensko po 2 šolski uri in traja 4 mesece (A1-B2), oziroma 5 mesecev (C1 in C2). Osnovni cilj splošnega online tečaja angleškega jezika je, da s pomočjo najsodobnejših metod, dinamičnega in interaktivnega pouka, tečajnike usposobijo, da uporabijo jezik v formalnih in neformalnih situacijah.

Več o splošni online tečaj angleškega jezika >>>

Učbeniki in učni material

Uporabljajo se učbeniki: New English File 1-5 in Profieciency Masterclass kot tudi številni dodatni material v pogledu zvočnih in video zapisov, dodatnih besedil, vaj in preizkusov znanja.


Intenzivni online tečaj angleškega jezika

Intenzivni online tečaj angleškega jezika

Intenzivni online tečaj angleškega jezika v šoli tujih jezikov Oxford je namenjen tečajnikom, ki nimajo veliko prostega časa in morajo iz nekega razloga angleški jezik obvladati v čim krajšem časo. Prav tako je ta način učenja jezika namenjen tistim, ki želijo hitro obnoviti svoje znanje jezika. Na podlagi potreb tečajnikov se oblikuje tudi dinamika in metodologija učenja.

Več o intenzivnem tečaju angleškega jezika >>>

Učbeniki in učni material

Uporabljajo se učbeniki: Network Get Connected; First Choice in Step Forward kot tudi številni dodatni materiali v pogledu zvočnih in video zapisov, dodatnih besedil, vaj in preizkusov znanja.


Konverzacijski online tečaj angleškega jezika

Konverzacijski online tečaj angleškega jezika

Konverzacijski online tečaj angleškega jezika v šoli tujih jezikov Oxford je namenjen tečajnikom, ki želijo izboljšati svoje komunikacijske sposobnosti v vsakodnevnih formalnih in neformalnih situacijah ali situacijah v službi. Konverzacijski tečaji so lahko skupinski in individualni. Teme za pogovor izbirajo sami tečajniki ali v dogovoru s profesorjem. Konverzacijski online tečaj angleškega jezika zagotavlja možnost, da se osvobodite, medtem ko se pogovarjate, da ne glede na napake, ki jih delate, jezik uporabljate na najboljši način skozi debate in diskusije.

Več o konverzacijskem online tečaju angleškega jezika >>>

Učbeniki in učni material

Uporabljajo se učbeniki: Natural English 2-5 in English Unlimited 1-6 kot tudi številni dodatni material v pogledu zvočnih in video zapisov, dodatnih besedil, vaj in preizkusov znanja.


Specializirani (strokovni) online tečaj angleškega jezika

Specializirani (strokovni) online tečaj angleškega jezika

Specializirani (strokovni) online tečaj angleškega jezika v šoli tujih jezikov Oxford je namenjen tečajnikom, ki želijo pridobiti znanje in razširiti svoj besednjak z določenega področja. Ponujamo Vam tečaj angleškega jezika za telekomunikacije, online tečaj angleškega jezika s področja prava, online tečaj angleškega jezika s področja turizma, online tečaj angleškega jezika s področja IT, online tečaj angleškega jezika s področja medicine, online tečaj angleškega jezika s področja novinarstva, online tečaj angleškega jezika za poslovne sekretarje, online tečaj angleškega jezika za vojno osebje, online tečaj angleškega jezika s področja avtomobilske industrije itd.

Več o specializirani online tečaj angleškega jezika >>>

Učbeniki in učni material

Uporabljajo se učbeniki: English for Nursing, Construction, the Oil Industry, Banking & Finance, Information Technology; Cambrdige English for Engineering, Human Resources, Job-Hunting, Scientists, Media; English for Psychology; International Legal English; English in Medicine, English for the Automobile Industry; Oxford English for Careers-Tourism, Oil and Gas; Technology kot tudi številni dodatni materiali v pogledu zvočnih in video zapisov, dodatnih besedil, vaj in preizkusov znanja.


Online tečaj angleškega jezika za pripravo za opravljanje Cambridge izpita

Online tečaj angleškega jezika za pripravo za opravljanje Cambridge izpita

Pripravljalni tečaj za opravljanje Cambridge izpita v Akademiji Oxford je namenjen tečajnikom, ki želijo študirati ali obiskovati podiplomski študij v tujini in ki načrtujejo, da konkurirajo za posle v vodilnih svetovnih podjetjih ali preprosto tistim, ki želijo uradno potrdilo svojih jezikovnih spretnosti. Cambridge izpiti, za katere se je možno prijaviti v Akademiji Oxford, so: YLE, KET/for Schools, PET/for Schools, FCE/for Schools, CAE, CPE, BEC in TKT. Več kot 20.000 univerz in delodajalcev po vsem svetu sprejema Cambridge certifikate kot dokaz o poznavanju angleškega jezika.

Termini polaganja ispita su fiksni i možete ih naći na sajtu Akademije Oxford (osim u slučaju YLE ispita koji se organizuju u dogovoru sa kandidatima). Proveravaju se sve jezičke veštine, a veoma je važno da se osim dobre pripremne nastave na našem kursu upoznate i sa samom formom ispita kako biste ostvarili što bolje rezultate.

Udžbenici i materijali za učenje

Tokom kursa koristićete neke od sledećih udžbenika: Fun for Starters/Movers/Flyers, Objective: Key, Objective: PET, Objective: First, Objective: Advanced, Objective: Proficiency.


Poslovni online tečaj angleškega jezika

Poslovni online tečaj angleškega jezika

Poslovni online tečaj angleškega jezika v šoli tujih jezikov Oxford je namenjen tečajnikom, ki morajo naučiti izraze, povezane s poslovanjem, poslovno korespondenco, sestanki in konferencami in dokumentacijo. Poslovni online tečaj angleškega jezika obsega različna področja: marketing, finance, administracijo, komercialo, diplomacijo itd.

Več o poslovnem online tečaju angleškega jezika >>>

Učbeniki in učni material

Uporabljajo se učbeniki: Market Leader 1-6; Business Benchmark 1-3; Business Vocabulary in Use; Busines Objectives kot tudi številni dodatni material v pogledu zvočnih in video zapisov, dodatnih besedil, vaj in preizkusov znanja.


Pol-individualni online tečaj angleškega jezika

Pol-individualni online tečaj angleškega jezika

Individualni ali pol-individualni online tečaj angleškega jezika v šoli tujih jezikov Oxford je namenjen tečajnikom (ne glede na starost), ki jim ne ustrezajo skupinski tečaji v rednih terminih, ali pa preprosto želijo obiskovati tečaj individualno zaradi lažjega učenja oziroma s še enim tečajnikom. Prednosti individualnega online tečaja angleškega jezika so, da tečajnik sam odloča, kako dolgo bo trajal njegov tečaj na podlagi znanja in potreb, ki jih ima kot tudi to, da je profesor popolnoma posvečen delu s tečajnikom toku celotne učne ure.

Več o pol-individualni online tečaj angleškega jezika >>>

Učbeniki in učni material

Uporabljajo se učbeniki Face to Face kot tudi številni dodatni material v pogledu zvočnih in video zapisov, dodatnih besedil, vaj in preizkusov znanja.


Šola, tečaji angleškega jezika za otroke

Šola, tečaji angleškega jezika za otroke

Online tečaj angleškega jezika za otroke v šoli tujih jezikov Oxford je namenjen predšolskim in šoloobveznim otrokom in so lahko skupinski ali individualni. Tečaj poteka v majhnih skupinah od 3 do 8 tečajnikov in traja 9 mesecev (v toku celega šolskega leta). Poleg skupinskih tečajev otroci lahko obiskujejo tudi individualne tečaje. Uporabljajo se najbolj priznani učbeniki, sodobni programi, zvočni in vizualni material, ki omogočajo dinamičen in zanimiv način učenja angleškega jezika. Tečaj za otroke je zasnovan na komunikacijski metodi skozi zabavo in igro. Z aktivnim učenjem se na naraven in nevsiljiv način uči gradivo skozi pesem, risanje, barvanje in druge zanimive dejavnosti.

Več o online tečaju angleškega jezika za otroke >>>

Otroci lahko začnejo z učenjem tujega jezika v katerem koli starostnem obdobju, vendar je najbolj zaželeno, da je to v predšolskem obdobju.

Učbeniki in učni material

Uporabljajo se učbeniki: Zig Zag Island/Magic; Cookie and Friends; Family and Friends 1- 6; World Wonders 1-6; Messages 1-6 kot tudi številni dodatni material v pogledu zvočnih in video zapisov, dodatnih besedil, vaj in preizkusov znanja.


Individualni online tečaj angleškega jezika

Individualni online tečaj angleškega jezika

S tem načinom izobraževanja je namreč posebej zajeto vsako področje in vsaka specializacija skozi individualno poučevanje vsakega tečajnika.

Več o individualni online tečaj angleškega jezika >>>

Tečaj poslovnega angleškega jezika v domeni ekologije in varstva okolja

Tečaj poslovnega angleškega jezika v domeni ekologije in varstva okolja

Poslovna angleščina v domeni ekologije in varstva okolja – predvideli smo za vse tečajnike, ki jim je profesionalno področje v okviru ekologije in varstva okolja in zaradi jezikovne ovire, na katero so naleteli, ne morejo kakovostno nadaljevati s strokovnim napredovanjem oziroma poslovnim in profesionalnim izpopolnjevanjem.

Več o tečaju poslovnega angleškega jezika v domeni ekologije in varstva okolja >>>

Tečaj poslovnega angleškega jezika v domeni informacijskih tehnologij

Tečaj poslovnega angleškega jezika v domeni informacijskih tehnologij

Poslovna angleščina v domeni informacijskih tehnologij –je zelo zahteven pa tudi potreben tečaj vsakega profesionalnega IT operaterja, ki svoja izpopolnjevanja vedno nadaljuje do izpolnitve končnega cilja – čim večje količine pridobljenega znanja.

Več o tečaju poslovnega angleškega jezika v domeni informacijskih tehnologij >>>

Tečaj poslovnega angleškega jezika v marketingu

Tečaj poslovnega angleškega jezika v marketingu

Poslovna angleščina v marketingu – izobraževanje je posebej pripravljeno in poučevanje je v vsakem smislu prilagojeno tečajnikom, ki jim je to področje profesionalnega ali poslovnega izpopolnjevanja.

Več o tečaju poslovnega angleškega jezika v marketingu >>>

Tečaj poslovnega angleškega jezika v telekomunikacijah

Tečaj poslovnega angleškega jezika v telekomunikacijah

Poslovna angleščina v telekomunikacijah – predviden je za specifično usposobljene profile delavcev, ki se ukvarjajo s to novo tehnologijo, ki ima v vsakem primeru za potrebo za kakovostnim znanjem angleškega jezika v poslovno izpopolnjeni obliki.

Več o tečaju poslovnega angleškega jezika v telekomunikacijah >>>

Tečaj poslovnega angleškega jezika v turizmu

Tečaj poslovnega angleškega jezika v turizmu

Poslovna angleščina v turizmu – je posebna oblika izobraževanja za vse tečajnike, ki imajo potrebo za izpopolnjevanjem konverzacije in pridobivanju novega besedišča angleškega jezika, kar zadeva določeno specifično strokovno področje, oziroma njeno posebno vejo turizem.

Več o tečaju poslovnega angleškega jezika v turizmu >>>

Tečaj poslovnega angleškega jezika v ekonomiji in bančništvu

Tečaj poslovnega angleškega jezika v ekonomiji in bančništvu

Poslovna angleščina za ekonomiste in bančnike – potreba je današnjega poslovnega sveta v sferi raznih posamičnih področij. Na ta način zagotavljamo možnost razmejitve strok oziroma izpopolnjevanja tiste stroke, ki Vam je v določenem trenutku potrebna zaradi kakovostnejšega in zanesljivejšega napredovanja v karieri.

Več o tečaju poslovnega angleškega jezika v ekonomiji in bančništvu >>>

Tečaj poslovnega angleškega jezika za inženirje

Tečaj poslovnega angleškega jezika za inženirje

Poslovna angleščina za inženirje – zasnovan je kot posebna oblika dodatnega izobraževanja za vse profile inženirjev. S to obliko in načinom profesionalno pripravljenega poučevanja je možno izpopolnjevanje v več področjih inženirske stroke – strojništva, elektrotehnike, gradbeništva, kar zadeva poslovni online tečaj angleškega jezika.

Več o tečaju poslovnega angleškega jezika za inžinjere >>>

Online tečaj angleškega jezika za medicinske delavce

Online tečaj angleškega jezika za medicinske delavce

Angleščina za medicinske delavce je posebna oblika in način izobraževanja za vse tečajnike, ki imajo končano srednjo medicinsko šolo ali fakulteto, specializacijo in določeno raven znanja angleškega jezika, saj je takšen profil delavcev vse bolj iskan v tujini.

Več o online tečaj angleškega jezika za medicinske delavce >>>

Tečaj in učenje poslovne komunikacije v angleškem jeziku

Tečaj in učenje poslovne komunikacije v angleškem jeziku

Akademija Oxford ima v ponudbi tudi specializirano usposabljanje in tečaj poslovne komunikacije v angleškem jeziku, tako da vsem, ki jih to zanima, omogoča pridobitev pridobiti zadostne ravni znanja, da bi lahko vzpostavili nemoteno komunikacijo s poslovnimi partnerji.

Več o tečaju in učenju poslovne komunikacije v angleškem jeziku >>>

Tečaj in usposabljanje za angleški jezik na področju mode

Tečaj in usposabljanje za angleški jezik na področju mode

Za vse osebe, ki jih zanima delo iz domene modne industrije, je tudi zasnovano online usposabljanje in tečaj za angleški jezik na področju mode, ki ga Akademija Oxford organizira v skladu s točno določenim učnim načrtom.

Tečaj in usposabljanje za angleški jezik na področju mode >>>

Tečaj poslovnega angleškega jezika za pravnike

Tečaj poslovnega angleškega jezika za pravnike

Poslovna angleščina za pravnike – je način izobraževanja, ki spada v posebno obliko in način dela z vsakim tečajnikom posebej ali v skupini z enakimi potrebami in zanimanjem, da bi poučevanje lahko nemoteno potekalo v smeri odpravljanja jezikovne ovire.

Več o tečaju poslovnega angleškega jezika za pravnike >>>

Zasebno spletno poučevanje angleškega jezika

Zasebno spletno poučevanje angleškega jezika

Jezik, ki ga govori izjemno veliko število ljudi na svetu, je danes osnovni jezik, v katerem se komunicira in preko spleta pa tudi v realnem svetu.


Spletno poučevanje angleškega jezika

Spletno poučevanje angleškega jezika

S še vedno niste naučili angleškega jezika? Pogosto ste jezni nase, ker ne razumete napisov, naslovov in reklam, s katerimi se srečujete na spletu in vse pogosteje tudi v lastnem mestu? Poskusili ste konkurirati za privlačno delo, toda morali ste odnehati, ker jer je delodajalec zahteval obvezno poznavanje angleškega jezika? Čas je, da prevzamete odgovornost za lastno nezadovoljstvo na način, ki vam ustreza, in na nivoju, za katerega vi menite, da vam je potreben.


Cambridge English – mednarodni izpiti angleškega jezika

Cambridge English – mednarodni izpiti angleškega jezika

Cambridge English - opravljanje izpita v skladu s priznanimi ravnmi poznavanja angleškega jezika, poslovni in akademski izpiti, izpiti za migrante, mednarodno priznani certifikati.


IELTS izpit - mednarodno sistem za preizkus znanja angleškega jezika

IELTS izpit - mednarodno sistem za preizkus znanja angleškega jezika

IELTS - international english language testing system, mednarodni sistem za preizkus znanja angleškega jezika, splošni in akademski test za pridobitev delovnega in bivalnega vizuma ali študiranje v tujini.


Poletna šola angleškega jezika

Poletna šola angleškega jezika

Razen standardnih različic online tečajev angleškega jezika, ki so Vam dostopne v šoli tujih jezikov Oxford, Vam Ponujamo možnost, da sami v skladu s svojimi potrebami, afinitetami, prostim časom, nameni itd. osmislite kakšen online tečaj angleškega jezika želite obiskovati. Koordinatorji in predavatelji angleškega jezika v šoli tujih jezikov Oxford so Vam na razpolago in v dogovoru z njimi lahko osmislite online tečaj angleškega jezika, ki bo v popolnosti zadovoljil Vaše potrebe.


Sodni tolmač in prevajalec za angleški jezik

Poleg online tečaja angleškega jezika, vam Akademija Oxford ponuja storitve sodnega prevajanja besedil iz angleškega v slovenski in iz slovenskega v angleški jezik, ne glede na to, ali gre za sodno, osebno, pravno ali poslovno dokumentacijo. Naši sodni tolmači in prevajalci vam bodo v najkrajšem možnem roku dostavili prevedeno dokumentacijo v tiskani ali elektronski obliki.

Glej več o storitvah sodnih tolmačev in prevajalcev za angleški jezik >>>
NEWSLETTER
 
DRUGI O NAS
Matjaž iz Ajdovščine:

Lahko pohvalim vse zaposlene v Akademiji Oxford, ker so resnično profesionalni in prevajalske storitve opravljajo hitro in učinkoviti.

Martina iz Bleda:

Potrebovala sem prevajanje iz madžarskega v slovenski jezik in lahko vam rečem, da sem pozitivno presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve prevajalcev Akademije Oxford.

Jaka iz Bovca:

Mislim, da je odlično, ker lahko na enem mestu najdem prevajalske storitve za različne jezike, tako da se ne morem sprehajati od prevajalca do prevajalca.

Eva iz Brežic:

Nujno sem potrebovala prevod v francoski jezik, na spletu sem našla Oxford, jih poklicala in v roku nekaj ur sem po elektronski pošti prejela prevod. Resnično so izjemni!

Zoran iz Velenja:

Uslužni, hitri in ljubeznivi, za njih imam samo pohvalne besede!

Anja iz Višnje Gore:

Najboljše prevajalske storitve lahko najdete prav v Akademiji Oxford! Vsaka čast!

Jure z Vrhnike:

Sodni tolmači iz Akademije Oxford so me presenetili z natančnostjo prevoda ter s kakovostjo storitve. Na začetku sem bil skeptičen, toda sedaj vem, na koga se lahko obrnem, ko mi bo v prihodnje potreben prevod.

Ana iz Gornje Radgone:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v nemški jezik!

Mišo z Grosuplja:

Kar se mene tiče, je cena kakovostne storitve najmanj pomembna, toda nisem verjel, da obstaja institucija, ki je v stanju omogočiti tako ugodno ceno za tako kakovostno in profesionalno opravljeno storitev. Hvala vam!

Nina iz Domžal:

Kakovost vaših storitev je na visoki ravni! Samo tako naprej!

Mitja iz Dravograda:

Delam v agenciji za registracijo vozil in do sedaj sem na prevode čakal nekaj dni, z Vami pa je vse to hitrejše in cenejše. Hvala, ker obstajate!

Elena iz Zagorja ob Savi:

Prevajalci Akademije Oxford so zame dokončali prevod iz Nizozemskega jezika v nekaj urah. Hvala vam, neverjetni ste!

Gregor iz Žalca:

Navdušen sem nad načinom, kako se zaposleni v Akademiji Oxford vedejo do nas, z veliko spoštovanja, ljubeznivosti in predanosti. Ko sodelujete z njimi, enostavno uživate.

Tina iz Železnikov:

Profesionalizem in predanost poslu sta prvi stvari, ki jih opazite, ko pridete v stik z Akademijo Oxford. Organizacija in storitev sta na vrhunski ravni!

Zmago iz Žirov:

Hvala Akademiji Oxford! Nujno sem potreboval prevod iz srbskega jezika in oni so to naredili na najboljši možni način. Dobil sam prevod po vsega nekaj urah! Hvala vam, najboljši ste!

Nataša iz Ilirske Bistrice:

Storitve prevajanja so mi zaradi narave dela, ki ga opravljam, potrebne vsakodnevno. Ko sem prvič stopila v stik z Akademijo Oxford, so mi posel dokončali hitro in učinkovito. Od tedaj jih ne menjam.

Mišo iz Izole:

Prevod iz slovenščine v kar 33 tujih jezikov na enem mestu. Neverjetno!

Sanja iz Jesenic:

Zahvaljujem se Akademiji Oxford za prevod iz norveškega jezika. Vse najboljše v nadaljnjem poslovanju!

Mile iz Kamnika:

Hiter in točen prevod! Hvala, ljudje, vse najboljše!

Selena iz Kočevja:

Vse pohvale za organizacijo in vrhunske storitve. Imate izjemna priporočila z moje strani pri vseh!

Damjan iz Leontina iz Kopra:

Nisem mogel, da ne opazim ljubeznivosti in predanosti vaših prevajalcev. Resnično sem prijetno presenečen.

Zlatan iz Kostanjevice na Krki:

Preko Vaše Akademije smo angažirali prevajalca za svojo poroko, iskreno vam hvala!

Marija iz Kranja:

Kaj bi jaz brez vas!? Priskočili ste mi v pomoč, ko mi je bil prevod najpotrebnejši! Enostavno, najlepša hvala!

Boštjan iz Laškega:

Obiskala nas je tuja delegacija iz Nemčije, pa smo potrebovali storitve konsekutivnega prevajanja. Obrnil sem se na Akademijo Oxford in priskočili so nam v pomoč na najboljši možni način.

Vesna iz Lenarta:

Hvala vam za prevod, izjemni ste!

Uroš iz Lendave:

Točnost prevoda je zaradi posla za nas zelo pomembna. Prevodi iz danskega, norveškega in švedskega jezika za nas predstavljajo temelj dobrega poslovanja s podjetji iz tega področja, pa smo se zato obrnili na Akademijo Oxford. Sodelujemo že mesec dni in nimamo nobene pripombe na prevode. Najlepša hvala!

Kaja iz Litije:

Popoln prevod, pravilno in natančno obdelan. Profesionalnost in organizacija sta na najvišji ravni! Vsaka čast!

Jasmin iz Ljubljane:

Zahvaljujoč prevajalcem Akademije Oxford, smo z lahkoto sklenili pomembno pogodbo s poslovnimi s partnerji iz Japonske. Vse pohvale in najlepša hvala Akademiji Oxford za profesionalno in kakovostno opravljeno delo!

Monika iz Ljutomera:

Lahko rečem samo to, da ste najboljši!

Andraž iz Logatca:

Imamo srečo, da ste se pojavili v Sloveniji. Najhitreje in najkakovostnejše prevajate dokumente na našem področju.

Staša iz Maribora:

Bila sem navdušena, ko sem izvedela, da lahko tako hitro prevajate dokumente in jih pošljete. Resnično ste izjemni!

Josip iz Maribora:

Vse pohvale za Akademijo Oxford in za zelo hitro prevajanje dokumentov. Najugodnejši ste v Sloveniji!

Ines iz Medvod:

Kakovosten prevod, izjemna storitev ter nizka cena. Neverjetni ste!

Branko iz Mengša:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v ruščino!

Dejan iz Metlike:

Akademija Oxford je daleč najboljši prevajalski center v Sloveniji!

Manja iz Mežice:

Prevod dokumentacije pri vas je enostaven. Najlepša hvala!

Jan iz Murske Sobote:

Enostavno je priti do vas, še lažje pa je sodelovati z vami. Vse pohvale za organizacijo in kakovost storitve!

Lucija iz Nove Gorice:

Stalno potrebujemo konsekutivno prevajanje zaradi prihoda tujih delegacij, Akademija Oxford pa je sedaj naša opora, kar se tiče prevajanja. Profesionalna storitev ter prijaznost, enostavno je vse na vrhunski ravni.

Damjan iz Novega mesta:

Potreboval sem prevod v slovaški jezik, zelo hitro in originalno sem ga prejel od vas. Hvala lepa!

Tjaša iz Ormoža:

Prevod sem prejel hitrooo, hvala!

Vid iz Pirana:

Vse pohvale za vas ter vaše prevajalce!

Anisa iz Postojne:

Natančno, hitro, poceni, pravilno ... Hvala lepa, nimam besed!

Dejan s Prevalj:

Če potrebujete prevod s strani pooblaščenega sodnega tolmača, vam priporočam Akademijo Oxford! Bil sem navdušen nad njihovo hitrostjo in natančnostjo! Hvala Vam!

Katja s Ptuja:

Prevajala sem dokumentacijo v Oxfordu, poleg tega, da so bili hitri, so mi pomagali, ter me napotili na koga naj se obrnem kar se tiče moje papirologije.

Dominik iz Radeč:

Hvala za prevod, pravi ste profesionalci!

Julija iz Radovljice:

Niti za en prevod, ki ste ga naredili zame, nisem imela pripombe. Hvala vam za izjemno sodelovanje!

Milan z Raven na Koroškem:

Posebej sem zadovoljen, ker vsak prevod preverjate kar se tiče izrazov in fraz, kar pripeva k temu, da je prevod kakovostnejši in jasnejši. Zares, vse pohvale za profesionalnost!

Katarina iz Ribnice:

Zelo hitro ste mi izpolnili formular za vizum za Ameriko. Prekrasni ste!

Domagoj iz Ruš:

Potreboval sem prevod dokumentacije za pokojnino iz nemščine. Bil sam zelo zadovoljen s prevodom prevajalcev iz Akademije Oxford, in priporočam jih vsakomur!

Jana iz Sevnice:

Jaz sam iz Sevnice in tukaj nimamo prevajalcev za kitajski jezik. Toda, ko sem slišala za Akademijo Oxford in njihove prevajalske storitve, sem takoj stopila v stik z njimi sam. Bila sem presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve. Prihranili so moj denar in čas. Najlepša hvala!

Tim iz Sežane:

Najboljši ste! Vsakomur bi vas priporočil!

Urška iz Slovenske Bistrice:

Potrebovala sem prevod za pridobitev odpravnine iz norveškega v slovenski jezik.

Nik iz Slovenj Gradca:

Vaši prevodi so izjemni! Natančen prevod, hitra dostava in ugodna cena. Vse na enem mestu. Vsaka čast!

Maja iz Slovenskih Konjic:

V zadovoljstvo mi je bilo sodelovati z vami!

Mirko iz Tolmina:

Prevod iz švedščine je bil brez napak! Izjemno sem zadovoljen! Hvala lepa!

Tea iz Trbovelj:

Akademija Oxford je ena od najboljše organiziranih institucij s katerimi sem poslovno sodelovala. Sodelovanje je na vrhunski ravni, vsakomur bi jih priporočila!

Mišo iz Trebnjega:

Težko je najti prevajalca za flamski jezik, ki vam bo dostavil točen in pravilen prevod. To je možno samo pri vas!

Nives iz Tržiča:

Ugodna cena, kakovost ter hitra storitev. Bravo!

Samir iz Hrastnika:

Zelo mi je pomembno, da so vsi dokumenti, ki jih potrebujem, prevedeni predvsem točno in pravilno. To je tisto, kar sem opazil pri prevajalcih Akademije Oxford. Točnost in pedantnost brez konkurence. Nimam besed, zares ste pravi profesionalci!

Neža iz Celja:

Nujno sem potrebovala prevod dokumentacije za poroko, pa sam stopila v stik z Akademijo Oxford. Hitro so končali delo, v roku nekaj ur. Zelo sem jim hvaležna za to!

Miloš iz Cerknice:

Kar se tiče prevajalskih storitev, vi ste brez konkurence!

Špela iz Črnomlja:

Prevedli ste mi več kot od 50 strani brez napake! Vsaka čast! V prihodnje vem, na koga naj se obrnem!

Damir iz Šempetra:

Poln sam pozitivnih vtisov potem, ko ste zame končali prevod celotne dokumentacije za posel. Hvala lepa!

Janica iz Šentjurja:

Zelo sem zadovoljna! Tako s ceno kot kakovostjo prevoda. Zares ste nezamenljivi!

Tim iz Škofje Loke:

Prijazno osebje, kakovostno in predano delo sta ključ uspeha. Akademije Oxford je dokaz tega. Vsaka čast!

Sonja iz Šoštanja:

Samo nadaljujte! Odlični ste!