Sodni tolmač in prevajalec za poljski jezik

Poljski jezik sodi med zahodnoslovanske jezike in kot takšen je del velike indoevropske družine. Danes poljski jezik govori nekaj več kot 240 milijonov ljudi, od tega števila pa njih približno 200 milijonov ta jezik uporablja kot materni. No, ne glede na to, obstaja zelo pogosta potreba za prevajanjem številnih vsebin iz poljskega in v poljski jezik v različnih kombinacijah jezikov. S tem mislimo predvsem na zahteve, ki se nanašajo na prevajanje iz poljskega v slovenski jezik in iz našega v poljski jezik.

Ker je sedaj že zelo dobro poznano, da je Prevajalski center Akademije Oxford korak pred vsemi, tako da smo ena od redkih, če ne celo edina institucija, ki ima v svoji bogati ponudbi storitev tudi tisto, ki vključuje neposredno prevajanje iz poljskega v določen tuji jezik in iz določenega jezika v poljski jezik. V skladu s potrebami tržišča so v naši ekipi tudi prevajalci in sodni tolmači za poljski jezik pa tudi strokovnjaki, ki so zadolženi za prevajanje iz in v: francoski, nemški, angleški, portugalski, španski in italijanski jezik kot tudi za jezike, ki se najpogosteje zahtevajo v praksi. Toda, to je šele začetek dolgega seznama strokovnjakov, ki so v naši ekipi, tako da lahko dobite tudi storitve prevajanja iz pa tudi v: madžarski, bolgarski, albanski, hrvaški, srbski, makedonski, turški, albanski, bosanski, ruski, nizozemski, grški, ukrajinski pa tudi vse skandinavske jezike, kot so danski, norveški, švedski in finski. Prav tako izvajamo tudi prevajanje iz in v japonski, kitajski in korejski pa tudi estonski, hebrejski, arabski, latinski ter pakistanski, perzijski in celo romski ter znakovni in številne druge jezike.

Storitev, ki jo zagotavlja vsak naš prevajalec in sodni tolmač za poljski jezik poleg prevajanja vključuje tudi overitev prevedenih dokumentov, tako da dobite kompletno obdelavo materialov, da jih lahko nemoteno uporabljate pri komunikaciji s katerokoli pristojno službo.Prevajanje dokumentov iz poljskega in v poljski jezik v katerikoli kombinaciji jezikov je samo ena v nizu storitev, ki jih zagotavljamo in poleg prevajanja potrdila o državljanstvu, potnega lista, osebne izkaznice in izpiska z matičnega registra o rojstvu, prevajamo tudi: potrdilo o stalnem prebivališču, izpisek z matičnega registra o sklenjeni zakonsko zvezi, delovno dovoljenje, prometno in vozniško dovoljenje pa tudi izpisek z matičnega registra o smrti in dovoljenje za prebivanje ter vse ostale dokumente, ki jih je zelo pogosto treba predložiti v pristojnih službah, kot so: potrdilo o stanju računa v banki, potrdilo o nekaznovanosti, potrdilo o stalni zaposlitvi, soglasje za zastopanje, potrdilo o samskem stanu ter vse ostale vrste potrdil, soglasij in izjav.

V skladu z vašimi zahtevami prav tako prevajamo tudi vse vrste pogodb, faktur pa tudi: statut podjetja, sklep o ustanovitvi pravne osebe, bilance stanja, letna poslovna poročila, ustanovitveni akt podjetja, bilance uspeha, vse vrste certifikatov in licenc kot tudi sodnih odločb in sklepe ter ostalih pravnih aktov.

Naši sodni tolmači in prevajalci za poljski jezik obdelujejo tudi znanstvene patente, gradbene projekte in vse vrste dokumentacij, od medicinske preko tehnične do razpisne dokumentacije. Tako na vašo zahtevo med drugim prevajamo tudi: specifikacije farmacevtskih izdelkov, navodila za uporabo zdravil in značilnosti izdelkov, zdravniške izvide, vso dokumentacijo o medicinskih izdelkih pa tudi laboratorijske analize tehničnih vzorcev, navodila za uporabo in deklaracije vseh vrst izdelkov oziroma vse ostale dokumente, ki so povezani s področji gradbene industrije, znanosti, medicine in farmacije.Smo ena od redkih institucij, ki iz poljskega in v poljski jezik prevaja tudi pravni red Evropske Unije, v skladu z vašimi zahtevami pa katerikoli sodni tolmač in prevajalec za poljski jezik obdeluje tudi: prepise ocen, potrdila o rednem šolanju, diplome in dodatke k diplomi kot tudi zaključna spričevala osnovnih in srednjih šol, potrdila o opravljenih izpitih ter vse ostale dokumente, ki jih je treba predložiti pristojnim institucijam, povezani pa so z izobraževanjem.

Imejte v mislih, da je postopek overitve prevedenih dokumentov predpisan z zakonom, kar pa pomeni, da mora pooblaščena oseba, v tem primeru sodni tolmač najprej primerjati izvirnike in prevode dokumentov, da bi ugotovila, ali med njimi obstajajo odstopanja oziroma da bi se prepričala, da je prevod enak izvirniku. Po tem pristopi overitvi pregledanega dokumenta in z overitvijo z žigom zapriseženega sodnega tolmača potrjuje, da je prevod enak izvirnemu dokumentu in se lahko uporablja v praksi kot pravno veljavni dokument. Vse, kar je pomembno, je, da so stranke seznanjene s tem postopkom, da bi pravočasno dostavili tudi izvirnike na vpogled.

Za nekatere dokumente se zahteva tudi specifična vrsta overitve, ki je v pristojnosti sodnih organov Republike Slovenije, gre pa za haški Apostill žig. Da ne bo pomote, ta overitev poteka ob overitvi sodnega tolmača, posebej pa poudarjamo, da se stranka mora v pristojni instituciji vsekakor pozanimati o tem, ali je tudi za dokument, ki ga želi imeti prevedenega potrebna ta vrsta overitve. Če vas zanima, zakaj je to pomembno, morate vedeti, da se v določenih primerih zahteva, ne samo overitev z Apostille žigom, ampak tudi njegovo prevajanje ter overitev s strani sodnega tolmača, pa je to tudi najboljši način, da ne izgubljajte časa po nepotrebnem. Ker pa noben sodni tolmač in prevajalec za poljski jezik ni dolžan posedovati informacije o tej vrsti overitve, saj to ni v njihovi pristojnosti, pa stranka mora veljavno informacijo pridobiti v pristojni instituciji oziroma sodišču. Toda, ker je naš cilj, da je vsaka stranka, ki se obrne na nas, zadovoljna s ponujeno storitvijo, pa bodo naši strokovnjaki storili vse, da vam dajo pravo informacijo o tej vrsti overitve oziroma vas napotijo na institucijo, kjer jo lahko dobite.

Prevajanje iz poljskega in v poljski jezik

Prevajalski center Akademije Oxford upošteva zahteve svojih strank, kar zadeva prevajanje iz poljskega in v poljski jezik, pa lahko z gotovostjo trdimo, da obdelujemo vse vrste materialov, ne glede na njihovo kompleksnost in obsežnost.

Poleg prevajanja vseh dokumentov oziroma dokumentacij naši strokovnjaki prevajajo tudi vse vrste besedil različne tematike. Od tistih, katerih tema je povezana s področji psihologije, ekonomije, turizma in prava preko tistih, ki se nanašajo na področje ekologije in varstva okolja ter filozofije, marketinga in informacijskih tehnologij pa do besedil, povezanih s področji financ, bančništva, menedžmenta in komunikologije oziroma katerekoli druge veje družbenih in naravoslovnih ved.

Poleg besedil iz poljskega in v poljski jezik prevajamo tudi književna dela: poezijo, beletrijo, prozo in romane pa tudi otroške, ilustrirane in strokovne časopise, zatem časopisne članke in celo učbenike. Prav tako prevajamo tudi vsebine spletnih prodajaln in spletnih katalogov kot tudi programsko opremo (programe in aplikacije) pa tudi spletne strani. V okviru prevajanja spletnih strani, prevajalci in sodni tolmači za poljski jezik posebej skrbijo o implementaciji pravil SEO (Search Engine Optimisation), da bi lastnikom spletne strani ponudili možnost, da iskalnik njihovo vsebino prepozna kot izvirno in da sčasoma poboljša njegov položaj v okviru iskalnika.

V skladu z vašimi zahtevami iz poljskega in v poljski jezik prevajamo tudi diplomske in seminarske naloge pa tudi rezultate znanstvenih raziskav in znanstvena dela, ne glede na njihovo kompleksnost. Prav tako prevajamo tudi kataloge izdelkov ali storitev, brošure, PR članke, zloženke pa tudi plakate, letake in vizitke ter ostale materiale s področja reklamiranja in to z zelo visoko stopnjo uspešnosti, saj ima vsak naš prevajalec in sodni tolmač za poljski jezik za sabo več kot dovolj izkušenj, kar jim daje možnost, da maksimalno prilagodijo prevod reklamnega sporočila in s tem se stranke v ciljanem jeziku na najboljši možni način seznanijo z določenimi izdelki ali storitvami, ki se reklamirajo.

Samo dejstvo, da so v naši ekipi tudi številni drugi strokovnjaki nam daje možnost, da strankam ponudimo niz dodatnih storitev, med katerimi posebej izstopa sinhronizacija in podnaslavljanje vseh video in zvočnih materialov, ki so prevedeni iz poljskega in v poljski jezik. To je razlog, zaradi katerega se na nas pogosto obračajo stranke, ki jim je potrebno prevajanje reklamnih sporočil, igranih, dokumentarnih, risanih in animiranih filmov pa tudi serij ter zabavnih, znanstvenih in otroških oddaj, saj pri nas dobijo kompletno storitev, po kateri je njihov zvočni oziroma video material pripravljen za nadaljnjo uporabo in se lahko nemoteno plasira v kinematografih ali na radijskih postajah, televiziji oziroma kateremkoli mediju.

V skladu s potrebami strank prav tako izvajamo tudi storitvi lekture oziroma korekture vseh materialov, ki so že prevedeni iz poljskega in v poljski jezik, za kar pa niso zaslužni naši strokovnjaki, saj po njihovem delu ni potrebna storitev redakcije, ker svoje delo opravljajo profesionalno, kakovostno in ob spoštovanju vseh pravil prevajalske stroke. Ker imajo lektorji in korektorji, ki so člani ekipe Akademije Oxford, več kot dovolj izkušenj pri redakciji prevedenih vsebin, vam zagotavljamo, da bo tudi material, ki ga dostavite, zadovoljil visoko stopnjo kakovosti, ki je eden od imperativov našega poslovanja.

Materiale, ki jih moramo prevajajo iz poljskega in v poljski jezik, nam dostavljate, tako kot vam najbolj ustreza, kar vključuje osebno dostavo v našo poslovalnico ali pošiljanje s priporočeno poštno pošiljko oziroma dostavo preko kurirske službe na naslov naše poslovalnice. Seveda, vedno obstaja možnost, da nam materiale dostavite na elektronski naslov, toda smo v primeru, če za njih ni potrebna tudi overitev, saj nam v tem primeru morate dostaviti tudi izvirne dokumente na vpogled. No, ker je naš cilj, da ugodimo vsem vašim zahtevam, vam ponujamo tudi možnost pošiljanja dokumentov, za katere je potrebna overitev na elektronski naslov, toda samo, če vam je prevajanje potrebno v izjemno kratkem roku. Toda tudi tedaj ste dolžni naknadno dostaviti izvirnike na enega od navedenih načinov, seveda ob spoštovanju roka, ki ste ga navedli za izdelavo. Ta možnost je uvedena samo zaradi pospeševanja celotnega postopka in spoštovanja vaših zahtev, saj je to najboljši način, da izpolnimo rok za izdelavo prevoda, ki ga navedete.

Kada dostavite dokumente, morate poudariti, ali želite, da vam dokončane prevode pošljemo na elektronski naslov, kar je možno samo, če ne gre za materiale, za katere je potrebna overitev, ali pa jih prevzamete osebno. Vsekakor obstaja možnost pošiljanja prevedenih vsebin na določeni naslov, kar sodi med dodatne storitve, za katere Prevajalski center Akademije Oxford angažira kurirsko službo, tako da se storitev zaračunava od strank v skladu z njihovim veljavnim cenikom in povsem ločeno od storitve prevajanja oziroma overitve.

V primeru, da obstaja kakršnakoli nejasnost, ki se nanaša na prevajanje iz poljskega in v poljski jezik, se obrnite na nas! Mi smo tukaj zaradi vas!

Prevajanje iz slovenskega v poljski jezik

Če je strankam potrebno prevajanje iz slovenskega v poljski jezik za dokumente oziroma vse vrste dokumentacij, lahko pričakujejo, da njihovo kompletno obdelavo dobijo v okviru Prevajalskega centra Akademije Oxford. To pa pomeni, da v tej v kombinaciji jezikov dobijo, tako prevajanje kot tudi overitev prevedenih dokumentov, ki so jo dolžni izvesti zapriseženi sodni tolmači, prav tako člani naše ekipe. Samo tako obdelan dokument je veljaven iz zakonskega in pravnega vidika in se uporablja v praksi.

Poleg tega, da prevajalci in sodni tolmači iz slovenskega v poljski jezik prevajajo osebno izkaznico, delovno in dovoljenje za prebivanje, pa obdelujejo tudi potrdilo o državljanstvu, potni list in prometno dovoljenje kot tudi potrdilo o stalnem prebivališču pa tudi vozniško dovoljenje in številne druge dokumente, ki sodijo med osebno dokumentacijo. Prevajajo pa tudi dokumente, ki se predajajo pristojnim službam ozirom vse vrste soglasij, potrdil in izjav (potrdilo o višini dohodkov, potrdilo o nekaznovanosti, potrdilo o stanju računa v banki, soglasje za zastopanje, potrdilo o samskem stanu, potrdilo o stalni zaposlitvi in druga) kot tudi vse vrste pravnih aktov, tako sodne odločbe in sodbe kot tudi pritožbe, sklepe in tožbe pa tudi pravni red Evropske Unije, certifikate in pooblastila za zastopanje ter licence in pogodbe, ki jih prevajalci in sodni tolmači v tej jezični kombinaciji najprej prevedejo in potem tudi overijo z žigom sodnega tolmača.

Iz slovenskega v poljski jezik prevajamo tudi vse dokumente, ki sestavljajo različne vrste dokumentacij, kot so tehnična, gradbena, medicinska, razpisna in poslovna. Naši strokovnjaki, med drugim lahko prevajajo tudi: gradbene projekte, navodila za uporabo, deklaracije izdelkov, laboratorijske analize tehničnih vzorcev, zdravniške izvide, navodila za uporabo zdravil in značilnosti izdelkov, dokumentacijo o medicinskih izdelkih, specifikacije farmacevtskih izdelkov, fakture, poslovna poročila, ustanovitvene akte podjetij, sklep o ustanovitvi podjetja, bilance stanja in številne druge dokumente, ki jih nismo navedli in sestavljajo omenjene vrste dokumentacij.

Predmetnike in programe fakulteta kot tudi diplomske in seminarske naloge oziroma diplome in dodatke k diplomi, prepise ocen ter zaključna spričevala osnovne in srednje šole in potrdila o opravljenih izpitih, prav tako prevajamo v tej jezični kombinaciji. Poleg vsega ob tej priložnosti omenjenega, prevajalci in sodni tolmači iz slovenskega v poljski jezik prevajajo tudi znanstvene patente oziroma dela kot tudi za rezultate znanstvenih raziskav pa tudi številne druge dokumente, ki so povezani s področjem znanosti.

Najpomembneje kar zadeva prevajanje dokumentov iz slovenskega v poljski jezik je, da stranka najprej na okrožnem sodišču pridobi podatke o potrebi za overitvijo dokumentov z Apostille žigom. Sicer je overitev s tem žigom, ki se imenuje tudi haški potrebna samo za dokumente, ki jih določa zakon, od vrste dokumente pa je odvisno ali le-ta poteka na začetku ali pa šele, ko prevajalci in sodni tolmači končajo s svojim delom v zvezi s konkretnim dokumentom. Ko stranka pridobi vse te informacije, bo v celoti obveščena, kako naj bi potekala obdelava konkretne dokumentacije oziroma kam mora najprej odnesti konkretni dokument.

Prav tako je zelo pomembno, da pri pošiljanju materialov na prevajanje iz slovenskega v poljski jezik stranka pošlje tudi izvirnike, ki jih pri overitvi uporablja sodni tolmač. Samo v primeru, da vam je prevajanje dokumentov iz slovenskega v poljski jezik potrebno zelo hitro, lahko najprej pošljete skenirane dokumente na naš elektronski naslov in potem dostavite na vpogled tudi izvirne vsebine, in na ta način omogočite, da prevajalci in sodni tolmači čim prej začnejo z njihovim prevajanjem iz slovenskega v poljski jezik in s tem izpolnijo vaša pričakovanja za nujnim prevajanjem. V vseh ostalih primerih dokumente stranka lahko prinese osebno ali pa jih pošlje s priporočeno poštno pošiljko kot tudi preko kurirske službe.

Prevedene in overjene dokumente je mogoče dostaviti na domači naslov stranke in to preko kurirske službe, toda to predstavlja storitev, ki ni vračunana v ceno in se zaračunava ločeno od prevajanja, plačilo pa poteka pri prevzemanju pošiljke in po ceni, ki jo navaja kurirska služba. Prevedene in overjene dokumente prav tako lahko prevzamejo tudi osebno v poslovalnici Akademije Oxford.

Poleg prevajanja dokumentov iz slovenskega v poljski jezik, sodni tolmač in prevajalec ponujata tudi obdelavo številnih drugih vsebin. Tako na primer prevajamo vse vrste spletnih materialov, od spletnih strani preko spletnih prodajaln oziroma kataloga pa do programske opreme pa tudi različne vrste besedil, tako poljudna kot tudi tistih, ki so namenjena javnemu predstavljanju. Obdelujemo tudi časopisne članke ter vsebino ilustriranih, otroških in strokovnih revij kot tudi učbenike.

V navedeni kombinaciji jezikov prevajalci in sodni tolmači v optimalnem časovnem roku lahko prav tako prevedejo vse vrste reklamnih materialov pa tudi književna dela. Strankam ponujamo možnost kompletne obdelave video in zvočnih vsebin, kar se nanaša na prevajanje iz slovenskega v poljski jezik tako za filme in različne vrste oddaj kot tudi za reklamna sporočila in serije. Strankam ponujamo tudi sinhronizacijo ali podnaslavljanje prevedenih vsebin.

Vsem strankam, ki posedujejo prevedene vsebine katerekoli vrste, toda menijo, da niso usklajeni s pravili kakovosti prevajalske stroke, ponujamo storitev redakcije materialov, kar izvajajo strokovni lektorji in korektorji, in prevedene vsebine na maksimalno profesionalen način prilagajajo duhu poljskega jezika.

Poleg vseh storitev, ki smo jih omenili in se nanašajo na prevajanje v pisani obliki v tej kombinaciji jezikov, prevajalci in sodni tolmači Akademije Oxford lahko izvajajo tudi tolmačenje iz slovenskega v poljski jezik. Oni na osnovi informacij, ki jih dobijo od strank, prilagajajo tudi vrsto tolmačenja, saj so specializirani, tako za simultano in konsekutivno kot tudi za šepetano tolmačenje. V okviru te ponudbe strankam, ki jim to ustreza, ponujamo tudi najem opreme za simultano tolmačenje.

Vse omenjene vsebine, ki ne zahtevajo overitve, stranke lahko na prevajanje dostavijo tudi po elektronski pošti in po koncu njihove obdelave na enak način lahko tudi mi njim pošljemo prevedene materiale, če jim ta način pošiljanja ustreza.

Prevajanje reklamnih letakov iz slovenskega v poljski jezik

Poleg prevajanja reklamnih letakov iz slovenskega v poljski jezik, sodni tolmači in prevajalci v poslovalnici Akademije Oxford strankam lahko ponudijo tudi obdelavo vseh ostalih vsebin, ki so povezane s področjem marketinga, ne glede na to, ali se preko njih reklamira poslovanje določenega podjetja ali pa določen izdelek oziroma storitev. Tako prevajajo tudi reklamne letake pa tudi kataloge oziroma plakate in vizitke ter PR članke, brošure in ostale podobne vsebine.

Prevajalce in sodne tolmače strank lahko angažirajo tudi za tolmačenje iz slovenskega v poljski jezik. Prav zaradi dejstva, da so enako dobro specializirani za različne vrste tolmačenja oziroma za šepetano in za simultano pa tudi konsekutivno tolmačenje, o vrsti tolmačenja, ki bo uporabljena za konkretni dogodek, odločajo šele potem, ko stranke posredujejo vse relevantne informacije o njem. S tem mislimo predvsem na podatek o sami koncepciji organizacije konkretnega dogodka in potem tudi o številu udeležencev, njegovem trajanju oziroma o samem prostoru, v katerem naj bi ta dogodek potekal. V toku izdelave ponudbe strankam lahko omogočimo tudi najem opreme za simultano tolmačenje in to po cenah, ki so še posebej ugodne.

Lektorji in korektorji, ki so člani ekipe Prevajalskega centra Akademije Oxford, strankam omogočajo tudi redakcijo materialov, ki so nekakovostno prevedeni v tej kombinaciji jezikov. Pri tem bodo naši strokovnjaki opravili vse potrebne spremembe, da bi bile prevedene vsebine maksimalno kakovostno prilagojene poljskemu jeziku.

Poleg vsega omenjenega, sodni tolmači in prevajalci strankam lahko ponudijo tudi neposredno prevajanje iz slovenskega v poljski jezik za vse tiste vsebine, ki so povezane s spletnim področjem. Čeprav stranke od nas najpogosteje zahtevajo obdelavo spletnih strani, jim lahko ponudimo tudi prevajanje spletnih katalogov pa tudi programske opreme, tako programov kot tudi aplikacija oziroma spletnih prodajaln in številnih drugih podobnih vsebin, ki so povezane s spletnim področjem. Ker so naši strokovnjaki specializirani za zagotavljanje storitev profesionalnega prevajanja omenjenih vsebin, kar pomeni, da posebno skrb posvečajo tudi implementaciji pravil SEO (Search Engine Optimisation). Poleg tega, da stranki omogočajo dobro optimiziran prevod, bo le-ta tudi precej bolje pozicioniran na spletnem brskalniku, kar se bo maksimalno pozitivno odrazilo tudi na poslovanje podjetja, ki je lastnik te spletne strani ali drugih spletnih vsebin, za katere se zahteva prevajanje.

Prevajanje političkih besedil iz slovenskega v poljski jezik

Politična besedila, tako tista, ki bodo javno predstavljena kot tudi tista, ki so namenjena izključno predstavitvi ožjemu krogu ljudi, strokovnjaki Akademije Oxford prevajajo iz našega v poljski jezik. Prav tako lahko obdelujejo tudi besedilne vsebine ne glede na njihovo tematiko, s tem mislimo predvsem na tiste, ki obdelujejo psihološke, sociološke ali filozofske teme oziroma znanstvene, ekonomske, medicinske ali pa teme, ki so povezane s področji gradbene industrije, menedžmenta in turizma oziroma komunikologije, informacijskih tehnologij in marketinga pa tudi številnih drugih znanstvenih disciplin.

Poleg besedil prevajalci in sodni tolmači iz slovenskega v poljski jezik prevajajo tudi učbenike, ne glede na kompleksnost njihove vsebine pa tudi književna dela. Poleg del proze in poezije, strankam lahko ponudimo tudi neposredno prevajanje iz slovenskega v poljski jezik, tako za beletrijo in romane pa tudi za vsebino različnih vrst revij. Poleg vsega tega sodni tolmači in prevajalci lahko obdelujejo tudi časopisne članke pa tudi številne druge besedilne vsebine.

Kar zadeva obdelavo zvočnih in video materialov, strankam ponujamo, ne samo njihovega prevajanja iz slovenskega v poljski jezik, ampak tudi sinhronizacijo ali podnaslavljanje. Poleg tega, da prevajalci in sodni tolmači obdelujejo reklamna sporočila in serije, iz slovenskega v poljski jezik prav tako prevajajo igrane in animirane pa tudi risane, dokumentarne in filme drugih žanrov kot tudi zabavne, otroške ter izobraževalne, informativne in številne druge oddaje, ne glede na to, ali bodo predvajane na televiziji ali radijskih postajah.

Prevajanje pravnega reda Evropske Unije iz slovenskega v poljski jezik

Stranke, ki jim je potrebno prevajanje pravnega reda Evropske Unije iz slovenskega v poljski jezik, v okviru Akademije Oxford lahko pričakujejo tudi njihovo overitev z žigom uradno pooblaščene osebe oziroma sodnega tolmača. Ko prevod poseduje tudi ta žig, le-ta avtomatsko velja za pravno veljaven dokument, kar nadalje pomeni, da se lahko uporablja ob vsaki priložnosti, ko se to zahteva.

Poleg tega prevajalci in sodni tolmači lahko obdelujejo tudi pooblastila za zastopanje pa tudi različne vrste sodnih aktov, in to ne samo sodb in sklepov, ampak tudi odločitev oziroma pritožb in tožb. Prav tako obdelujejo tudi različne vrste certifikatov, pogodb in licenc pa tudi številne druge pravne akte. Strankam ponujamo tudi prevajanje iz slovenskega v poljski jezik za vse dokumente, ki se predajajo pristojnim institucijam, kar pravzaprav vključuje obdelavo vseh vrst izjav, soglasij in potrdil. Tako na primer lahko obdelajo potrdilo o samskem stanu in potrdilo o nekaznovanosti pa tudi soglasje za zastopanje kot tudi potrdilo o višini dohodkov in o stanju računa v banki oziroma potrdilo o stalni zaposlitvi in ostale dokumente iz te skupine.

Prevajalci in sodni tolmači na zahtevo strank lahko obdelujejo tudi absolutno katerikoli dokument, ki je povezan s področjema znanosti in izobraževanja, kar vključuje predvsem prevajanje iz slovenskega v poljski jezik za diplome in dodatke k diplomi in za zaključna spričevala osnovne in srednje šole, lahko pa obdelujejo tudi rezultate znanstvenih raziskav, prepise ocen, potrdila o opravljenih izpitih oziroma predmetnike in programe fakulteta, potrdila o opravljenih izpitih. V skladu z zahtevami lahko prevajajo tudi znanstvene patente oziroma dela kot tudi diplomske in seminarske naloge.

Vse osebne dokumente, od osebne izkaznice, potrdila o državljanstvu in izpiska z matičnega registra o rojstvu preko potnega lista, izpiska z matičnega registra o sklenitvi zakonske zveze in vozniškega dovoljenja pa tudi izpiska z matičnega registra smrti ter dovoljenja za prebivanje oziroma delovnega in prometnega dovoljenja pa tudi številnih drugih podobnih dokumentov, prav tako lahko v skladu s potrebami obdelamo v tej jezični kombinaciji.

Poleg vsega navedenega prevajalci in sodni tolmači obdelujejo tudi absolutno katerikoli dokument, ki je del gradbene, razpisne in tehnične dokumentacije. S tem mislimo predvsem na prevajanje iz slovenskega v poljski jezik za gradbene projekte pa tudi deklaracije izdelkov oziroma laboratorijske analize tehničnih vzorcev, navodila za uporabo in ostale dokumente iz te skupine. Medicinsko dokumentacijo, od zdravniških izvidov preko dokumentacije o medicinskih izdelkih, pa do specifikacij farmacevtskih izdelkov in navodila za uporabo zdravil in značilnosti izdelkov, sodni tolmači in prevajalci prav tako najprej prevedejo v tej kombinaciji jezikov in potem tudi overijo z žigom sodnega tolmača.

Ne pozabite nam dostaviti izvirnih dokumentov na vpogled pri pošiljanju materialov na prevod, da bi bil postopek overitve izpolnjen, se morate predhodno v pristojnih službah pozanimati o tem, ali je za konkretne dokumente potrebno opraviti tudi overitev z Apostille oziroma haškim žigom.

Prevajanje iz poljskega v slovenski jezik

Prevajanje iz poljskega v slovenski jezik, ki ga stranke lahko dobijo v okviru Prevajalskega centra Akademije Oxford, se nanaša, tako na obdelavo vsebin v pisani obliki kot tudi na storitev tolmačenja.

Moramo poudariti, da so prevajalci in sodni tolmači enako usposobljeni, tako za konsekutivno in simultano kot tudi šepetano tolmačenje iz poljskega v slovenski jezik. Tako se v skladu s podatki o samem dogodku, ki ga stranka organizira in za katerega zahteva to storitev, odločimo, katera vrsta tolmačenja bo uporabljena ob tej priložnosti, in če to ustreza vrsti tolmačenja, lahko ponudimo tudi najem opreme za simultano tolmačenje in to pod zelo ugodnimi pogoji.

Vse zainteresirane stranke pri nas pričakujejo tudi številne dodatne storitve, pri čemer mislimo predvsem na overitev prevedenih dokumentov z žigom sodnega tolmača kot tudi na storitev sinhronizacije in podnaslavljanja, kar zadeva prevajanje iz poljskega jezika v slovenski jezik za reklamna sporočila, serije, oddaje in filme različnih žanrov.

Moramo poudariti tudi to, da so prevajalci in sodni tolmači pripravljeni, da na zahtevo strank opravijo profesionalno prevajanje v navedeni jezični kombinaciji za programsko opremo in spletne strani oziroma spletne prodajalne in kataloge kot tudi za številne vsebine, ki so povezane s spletnim področjem. Poleg njih pa prevajajo tudi književna dela, kot so na primer beletrija in romani oziroma poetska in prozna dela pa tudi besedilne materiale katerekoli tematike. Tako iz poljskega jezika v slovenski jezik prevajajo tudi politična, filozofska in ekonomska oziroma psihološka in medicinska besedila pa tudi tista, ki so povezana z gradbeno industrijo, farmacijo in bančništvom ter komunikologijo oziroma informacijskimi tehnologijami, ekologijo in varstvom okolja, turizmom, sociologijo in še s številnimi neomenjenimi vejami, tako naravoslovnih kot tudi družbenih ved.

Poleg besedil katerekoli tematike prevajalci in sodni tolmači obdelujejo tudi časopisne članke pa tudi vsebino vseh vrst revij kot tudi vse materiale, povezane z reklamiranjem storitev, izdelkov, ali enostavno poslovanja določenega podjetja (PR članki, zloženke, katalogi, plakati, brošure in drugo).

Prevajanje iz poljskega jezika v slovenski jezik vključuje tudi obdelavo vseh vrst dokumentov, stranke pa pri nas dobijo, tako njihovo prevajanje kot tudi njihovo overitev, ki jo izvajajo sodni tolmači. Žig sodnega tolmača na prevedenem dokumentu pravzaprav potrjuje, da je njegova vsebina popolnoma enaka kot tudi v izvirnem dokumentu, kar nadalje pomeni, da ima stranka pravico, da ga uporablja v praksi kot tudi vsak drug dokument, ki je zakonsko in pravno veljaven.

Ponujamo vam obdelavo potrdila o stalnem prebivališču, potnega lista, delovnega dovoljenja in osebne izkaznice kot tudi potrdila o državljanstvu, dovoljenja za prebivanje pa tudi vozniškega in prometnega kot tudi vseh ostalih dokumentov, ki sodijo med osebne. Poleg njih prevajalci in sodni tolmači lahko obdelujejo tudi diplome in dodatke diplomi, zatem rezultate znanstvenih raziskav, potrdila o rednem šolanju pa tudi zaključna spričevala osnovne in srednje šole, potrdila o opravljenih izpitih oziroma predmetnike in programe fakulteta ter znanstvene patente. Če je to potrebno, prevajamo tudi diplomske in seminarske naloge oziroma znanstvena dela kot tudi številne druge dokumente, ki jih do zdaj nismo omenili, povezani pa so s področjema znanosti in izobraževanja.

Sodni tolmači in prevajalci na vašo zahtevo prav tako obdelujejo vse pravne akte, od različnih vrst, tako certifikatov in pogodb kot tudi licenc preko pravnega reda Evropske Unije oziroma pooblastila za zastopanje pa do vseh vrst sodnih sklepov, pritožb, odločitev, sodb in tožb. Omeniti moramo tudi dokumente, ki se predajajo pristojnim službam oziroma izjave, potrdila in soglasja vseh vrst, ki jih v skladu s potrebami strank prav tako prevajajo tudi overjajo z žigom pooblaščene osebe.

Prevajalci in sodni tolmači poleg soglasja za zastopanje in potrdila o nekaznovanosti prevajajo tudi potrdila o samskem stanu in o rednih dohodkih, zatem potrdila o stanju računa v banki in o stalni zaposlitvi in številne druge osebne dokumente, ki se predajajo pristojnim institucijam. Gradbene projekte kot tudi laboratorijske analize tehničnih vzorcev oziroma deklaracije izdelkov in navodila za uporabo pa tudi številne druge dokumente, ki sestavljajo, ne samo gradbeno in tehnično, ampak tudi razpisno dokumentacijo, v navedeni jezični kombinaciji pa prav tako lahko obdelamo tudi vse dokumente, ki sestavljajo medicinsko dokumentacijo (navodila za uporabo zdravil in značilnosti izdelkov, specifikacije farmacevtskih izdelkov, zdravniški izvidi, dokumentacija o medicinskih izdelkih, gradbeni projekti, deklaracije izdelkov, laboratorijske analize tehničnih vzorcev in drugi).

Vsaka stranka, ki ji je potrebno dokumentov prevajanje iz poljskega jezika v slovenski jezik, mora biti seznanjena z načinom njihove obdelave, da bi izpolnila vse, kar se od nje zahteva. To predvsem pomeni, da mora, preden nam dostavi dokument na obdelavo, pridobiti tudi vse potrebne informacije o overitvi s haškim (Apostille) žigom za te dokumente kot tudi, da pri pošiljanju materialov, ki jih želi dobiti prevedene, dostavi izvirne vsebine na vpogled. Kar zadeva Apostille žig, podatke o njem stranka lahko dobi na okrožnem sodišču oziroma v službi, ki deluje v njegovem okviru in je pristojna za overitev s haškim žigom. Zelo pomembno je izvedeti, ne samo, ali je ta žig obvezen za dokumente, za katere zahteva prevajanje iz poljskega jezika v slovenski jezik, ampak mora tudi izvedeti, ali ta overitev poteka preden prevajalec in sodni tolmač začneta z njegovo obdelavo ali pa po tem.

Pošiljanje materialov na prevajanje se razlikuje v odvisnosti od tega, ali gre za ostale vsebine ali pa za dokumente, saj pri ostalih vsebinah ni treba dostaviti izvirnikov, saj ni potrebna overitev, tako da jih stranke lahko pošljejo skenirane po elektronski pošti. Dokumente pa dostavijo osebno v našo poslovalnico, imajo pa tudi možnost, da jih pošljejo s priporočeno poštno pošiljko, ali pa zadolžijo kurirsko službo, da jih dostavi na naslov naše poslovnice. Prevzemanje obdelanih vsebin se prav tako razlikuje v odvisnosti od tega, za katero vrsto materialov gre, in če ne gre za dokumente, jih stranke lahko dobijo prevedene tudi po elektronski pošti, dokumente pa lahko dobijo z dostavo na naslov, ali pa jih prevzamejo osebno. Če se odločijo za dostavo prevedenih dokumentov na naslov, morajo vedeti, da je to storitev, ki ni vračunana v osnovno ceno njihove obdelave in se zaračunava neposredno od stranke, cena pa je odvisna od kurirske službe.

Možnost, da po elektronski pošti pošljejo dokumente, za katere jim je potrebno prevajanje iz poljskega jezika v slovenski jezik, imajo samo stranke, ki jim je potrebno prevajanje v kratkem roku. Prav s tem bodo omogočili, da prevajalci in sodni tolmači čim prej začnejo z obdelavo konkretnih dokumentov in po tem v vsakem primeru morajo dostaviti tudi izvirne vsebine na vpogled, vendar je priporočljivo, da je to način, ki je najhitrejši.

Prevajanje vozniškega dovoljenja iz poljskega jezika v slovenski jezik

Kar zadeva prevajanje vozniškega dovoljenja iz poljskega v slovenski jezik, mora vsaka stranka, ki ima potrebo za tem, vedeti, da ga v okviru Prevajalskega centra Akademije Oxford pričakuje kompletna obdelava tega dokumenta, kar poleg prevajanja vključuje tudi overitev z žigom uradno zapriseženega sodnega tolmača. Prav na ta način se vsem zainteresiranim strankam omogoča, da dobijo dokument, ki je obdelan v v skladu z zakonom oziroma ki se lahko uporablja ob vsaki priložnosti kot katerikoli drugi pravno in zakonsko veljaven dokument.

Naši prevajalci in sodni tolmači obdelujejo tudi druge vrste dovoljenj, tako prometno kot tudi dovoljenje za prebivanje pa tudi delovno ter številne druge osebne dokumente. Prav tako poleg potnega lista in osebne izkaznice prevajajo tudi izpiske iz matičnega registra (o rojstvu, o smrti, o sklenjeni zakonski zvezi) pa tudi potrdilo o državljanstvu, potrdilo o stalnem prebivališču in številne druge dokumente, ki veljajo za osebne. Prevajajo pa tudi dokumente, ki se predajajo pristojnim službam oziroma potrdilo o nekaznovanosti, zatem soglasje za zastopanje ter vse vrste potrdil, kot so na primer potrdilo o višini dohodkov in o samskem stanu kot tudi o stalni zaposlitvi in o stanju računa v banki ter številne druge vrste soglasij, potrdil in izjav.

Sodni tolmači in prevajalci na zahtevo strank iz poljskega v slovenski jezik prevajamo tudi pooblastilo za zastopanje in vse vrste certifikatov in pogodb kot tudi pravni red Evropske Unije in licence pa tudi sklepe o razvezi zakonske zveze kot tudi vse ostale vrste, in to ne samo sodnih odločb, ampak tudi pritožbe, odločitve, sklepe in tožbe. Ko je to potrebno našim strankam, lahko opravimo tudi neposredno prevajanje iz poljskega v slovenski jezik za poslovno dokumentacijo pa tudi za vse dokumente, ki so povezani s področjema znanosti in izobraževanja. Enostavneje rečeno, prevajalci in sodni tolmači lahko obdelajo vse vrste poslovnih odločitev in poročil oziroma ustanovitveni akt podjetja, zatem bilance uspeha in stanja, statute podjetij kot tudi zaključna spričevala osnovne in srednje šole, prepise ocen, rezultate znanstvenih raziskav oziroma predmetnike in programe fakulteta, diplome in dodatke k diplomi ter potrdila o opravljenih izpitih in ostale dokumente iz te skupine.

Če je to potrebno, prevajamo tudi znanstvena dela kot tudi znanstvene patente pa tudi diplomske ter seminarske naloge. Sodni tolmači in prevajalci pa strankam ponujajo tudi obdelavo vseh vrst dokumentacij, pa tako na zahtevo prevajajo tudi medicinsko in razpisno pa tudi tehnično oziroma gradbeno dokumentacijo oziroma vse dokumente, ki jih sestavljajo. To pa vključuje, ne samo obdelavo zdravniških izvidov in gradbenih projektov, ampak tudi laboratorijskih analiz tehničnih vzorcev, navodil za uporabo zdravil in značilnosti izdelkov ter deklaracij izdelkov pa tudi dokumentacije o medicinskih izdelkih in ostalih podobnih dokumentov.

Posebej poudarjamo, da stranke, ki jim je potrebno prevajanje iz poljskega v slovenski jezik za katerokoli vrsto dokumentov, morajo spoštovati pošiljanje izvirnikov na vpogled in preveriti vse, kar je povezano z overitvijo z Apostille žigom za konkretne dokumente.

Prevajanje ekonomskih besedil iz poljskega v slovenski jezik

Prevajanje iz poljskega jezika v slovenski jezik vključuje tudi obdelavo besedil, katerih tema je povezana s področjem ekonomije. Prevajalci in sodni tolmači prevajajo prav tako tudi besedila, katerih tema je povezana s področji gradbene industrije in politike pa tudi informacijskih tehnologij in komunikologije oziroma menedžmenta, bančništva in psihologije kot tudi sociologije, filozofije in številnih drugih znanstvenih disciplin. Velika prednost pri obdelavi takšnih vsebin je, da stranke materiale lahko dostave na prevajanje pa tudi, da dobijo prevedena besedila, po elektronski pošti, kar jim omogoča maksimalen prihranek, ne samo svojega časa in truda, ampak tudi denarja.

Sodni tolmači in prevajalci iz poljskega jezika v slovenski jezik prav tako prevajajo tudi spletne strani kot tudi številne druge vsebine, ki so povezane s spletnim področjem, kar vključuje obdelavo spletnih katalogov kot tudi spletnih prodajaln pa tudi programske opreme, tako da lahko obdelajo katerokoli aplikacijo ali program. Pri obdelavi takšnih vsebin posebej pazijo tudi na optimizacijo prevoda za spletne brskalnike, s čimer jim dajejo možnost, da se pojavijo na boljšem položaju v okviru globalnega iskanja, kar bo zagotovo imelo pozitiven učinek tudi na poslovanje lastnika spletne prodajalne, spletne strani, kataloga ali katerekoli druge spletne vsebine.

Kar zadeva tolmačenje iz poljskega jezika v slovenski jezik, prevajalci in sodni tolmači lahko na zahtevo strank izvedejo, ne samo simultano tolmačenje, ki se najpogosteje zahteva, ampak tudi konsekutivno pa tudi šepetano tolmačenje. S samim tem, da so usmerjeni na uporabi vseh treh vrst tolmačenja, to pomeni, da nam stranke morajo posredovati vse potrebne podatke o samem dogodku za katerega se ta storitev zahteva in na osnovi tega naša strokovna ekipa sestavlja ustrezno ponudbo, v katero lahko uvrsti tudi najem opreme za simultano tolmačenje.

Prevajanje PR člankov iz poljskega v slovenski jezik

Ker so PR članki vse bolj zastopani kot način reklamiranja storitev, izdelkov ali podjetja, se tudi vse pogosteje zahteva njihovo prevajanje iz poljskega jezika v slovenski jezik.

Prevajalci in sodni tolmači pa strankam omogočajo tudi obdelavo številnih drugih vrst marketinških materialov, kar se nanaša predvsem na kataloge in brošure oziroma vizitke in druge podobne materiale. Poleg tega lahko obdelujejo tudi književna dela, tako beletrijo in prozo kot tudi poezijo pa tudi romane, strankam pa omogočajo tudi prevajanje učbenikov iz poljskega jezika v slovenski jezik.

Prevajalci in sodni tolmači obdelujejo tudi časopisne članke kot tudi vse vrste revij, zainteresiranim strankam pa lahko ponudimo tudi storitev, ki vključuje redakcijo slabo prevedenih vsebin katerekoli vrste. Izvajajo jo profesionalni lektorji in korektorji, ki so prav tako člani ekipe Akademije Oxford, ki prevedene materiale maksimalno prilagodijo duhu pa tudi pravilom slovenskega jezika in na ta način strankam omogočijo, da v relativno kratkem roku dobijo kakovostno obdelane vsebine, ne glede na to, ali gre za dokumente ali pa za knjige oziroma katerokoli drugo vsebino.

Poleg prevajanja iz poljskega jezika v slovenski jezik, kar zadeva zvočne in video vsebine, vse zainteresirane stranke lahko dobijo tudi storitev sinhronizacije kot tudi njihovo podnaslavljanje, ne glede na to, ali gre za serije in reklamna sporočila ali pa za različne vrste oddaj (informativne, izobraževalne, otroške, zabavne in druge), ali pa za filme različnih žanrov in vrst (dokumentarni, risani, igrani, animirani in drugi).

Cena prevajanja iz/v poljski jezik

  • Iz poljskega v slovenski 22 EUR po strani
  • Iz slovenskega v poljski 22 EUR po strani

Cena prevajanja iz/v poljski jezik z overitvijo sodnih tolmačev

  • Iz poljskega v slovenski z overitvijo sodnega tolmača je 26 EUR po strani
  • Iz slovenskega v poljski z overitvijo sodnega tolmača je 26 EUR po strani

Popusti za prevajanje iz poljskega v slovenski jezik

  • Če imate veliko število strani za prevajanje, ponujamo neverjetne popuste.

Izračunajte ceno prevajanja


Opomba:

Navedeni kalkulator izračunava predvideno ceno prevajanja. Prevajalska stran obsega 1800 znakov s presledki ali 250 besed. Zelo pomembno je, da čim bolj natančno izračunate število znakov v svojem dokumentu, da bi bila finančna konstrukcija čim bolj točna, ob majhnih odstopanjih. Za vse natančnejše informacije kontaktirajte z našim predstavništvom.


Prevajanje iz poljskega v druge jezike


Najpogosteje zastavljena vprašanja - Sodni tolmač za poljski jezik - Akademija Oxford

Seznam mest za sodne tolmače in prevajalce za poljski jezik


Sodni tolmač za poljski jezik - Akademija Oxford
NEWSLETTER
 
DRUGI O NAS
Matjaž iz Ajdovščine:

Lahko pohvalim vse zaposlene v Akademiji Oxford, ker so resnično profesionalni in prevajalske storitve opravljajo hitro in učinkoviti.

Martina iz Bleda:

Potrebovala sem prevajanje iz madžarskega v slovenski jezik in lahko vam rečem, da sem pozitivno presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve prevajalcev Akademije Oxford.

Jaka iz Bovca:

Mislim, da je odlično, ker lahko na enem mestu najdem prevajalske storitve za različne jezike, tako da se ne morem sprehajati od prevajalca do prevajalca.

Eva iz Brežic:

Nujno sem potrebovala prevod v francoski jezik, na spletu sem našla Oxford, jih poklicala in v roku nekaj ur sem po elektronski pošti prejela prevod. Resnično so izjemni!

Zoran iz Velenja:

Uslužni, hitri in ljubeznivi, za njih imam samo pohvalne besede!

Anja iz Višnje Gore:

Najboljše prevajalske storitve lahko najdete prav v Akademiji Oxford! Vsaka čast!

Jure z Vrhnike:

Sodni tolmači iz Akademije Oxford so me presenetili z natančnostjo prevoda ter s kakovostjo storitve. Na začetku sem bil skeptičen, toda sedaj vem, na koga se lahko obrnem, ko mi bo v prihodnje potreben prevod.

Ana iz Gornje Radgone:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v nemški jezik!

Mišo z Grosuplja:

Kar se mene tiče, je cena kakovostne storitve najmanj pomembna, toda nisem verjel, da obstaja institucija, ki je v stanju omogočiti tako ugodno ceno za tako kakovostno in profesionalno opravljeno storitev. Hvala vam!

Nina iz Domžal:

Kakovost vaših storitev je na visoki ravni! Samo tako naprej!

Mitja iz Dravograda:

Delam v agenciji za registracijo vozil in do sedaj sem na prevode čakal nekaj dni, z Vami pa je vse to hitrejše in cenejše. Hvala, ker obstajate!

Elena iz Zagorja ob Savi:

Prevajalci Akademije Oxford so zame dokončali prevod iz Nizozemskega jezika v nekaj urah. Hvala vam, neverjetni ste!

Gregor iz Žalca:

Navdušen sem nad načinom, kako se zaposleni v Akademiji Oxford vedejo do nas, z veliko spoštovanja, ljubeznivosti in predanosti. Ko sodelujete z njimi, enostavno uživate.

Tina iz Železnikov:

Profesionalizem in predanost poslu sta prvi stvari, ki jih opazite, ko pridete v stik z Akademijo Oxford. Organizacija in storitev sta na vrhunski ravni!

Zmago iz Žirov:

Hvala Akademiji Oxford! Nujno sem potreboval prevod iz srbskega jezika in oni so to naredili na najboljši možni način. Dobil sam prevod po vsega nekaj urah! Hvala vam, najboljši ste!

Nataša iz Ilirske Bistrice:

Storitve prevajanja so mi zaradi narave dela, ki ga opravljam, potrebne vsakodnevno. Ko sem prvič stopila v stik z Akademijo Oxford, so mi posel dokončali hitro in učinkovito. Od tedaj jih ne menjam.

Mišo iz Izole:

Prevod iz slovenščine v kar 33 tujih jezikov na enem mestu. Neverjetno!

Sanja iz Jesenic:

Zahvaljujem se Akademiji Oxford za prevod iz norveškega jezika. Vse najboljše v nadaljnjem poslovanju!

Mile iz Kamnika:

Hiter in točen prevod! Hvala, ljudje, vse najboljše!

Selena iz Kočevja:

Vse pohvale za organizacijo in vrhunske storitve. Imate izjemna priporočila z moje strani pri vseh!

Damjan iz Leontina iz Kopra:

Nisem mogel, da ne opazim ljubeznivosti in predanosti vaših prevajalcev. Resnično sem prijetno presenečen.

Zlatan iz Kostanjevice na Krki:

Preko Vaše Akademije smo angažirali prevajalca za svojo poroko, iskreno vam hvala!

Marija iz Kranja:

Kaj bi jaz brez vas!? Priskočili ste mi v pomoč, ko mi je bil prevod najpotrebnejši! Enostavno, najlepša hvala!

Boštjan iz Laškega:

Obiskala nas je tuja delegacija iz Nemčije, pa smo potrebovali storitve konsekutivnega prevajanja. Obrnil sem se na Akademijo Oxford in priskočili so nam v pomoč na najboljši možni način.

Vesna iz Lenarta:

Hvala vam za prevod, izjemni ste!

Uroš iz Lendave:

Točnost prevoda je zaradi posla za nas zelo pomembna. Prevodi iz danskega, norveškega in švedskega jezika za nas predstavljajo temelj dobrega poslovanja s podjetji iz tega področja, pa smo se zato obrnili na Akademijo Oxford. Sodelujemo že mesec dni in nimamo nobene pripombe na prevode. Najlepša hvala!

Kaja iz Litije:

Popoln prevod, pravilno in natančno obdelan. Profesionalnost in organizacija sta na najvišji ravni! Vsaka čast!

Jasmin iz Ljubljane:

Zahvaljujoč prevajalcem Akademije Oxford, smo z lahkoto sklenili pomembno pogodbo s poslovnimi s partnerji iz Japonske. Vse pohvale in najlepša hvala Akademiji Oxford za profesionalno in kakovostno opravljeno delo!

Monika iz Ljutomera:

Lahko rečem samo to, da ste najboljši!

Andraž iz Logatca:

Imamo srečo, da ste se pojavili v Sloveniji. Najhitreje in najkakovostnejše prevajate dokumente na našem področju.

Staša iz Maribora:

Bila sem navdušena, ko sem izvedela, da lahko tako hitro prevajate dokumente in jih pošljete. Resnično ste izjemni!

Josip iz Maribora:

Vse pohvale za Akademijo Oxford in za zelo hitro prevajanje dokumentov. Najugodnejši ste v Sloveniji!

Ines iz Medvod:

Kakovosten prevod, izjemna storitev ter nizka cena. Neverjetni ste!

Branko iz Mengša:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v ruščino!

Dejan iz Metlike:

Akademija Oxford je daleč najboljši prevajalski center v Sloveniji!

Manja iz Mežice:

Prevod dokumentacije pri vas je enostaven. Najlepša hvala!

Jan iz Murske Sobote:

Enostavno je priti do vas, še lažje pa je sodelovati z vami. Vse pohvale za organizacijo in kakovost storitve!

Lucija iz Nove Gorice:

Stalno potrebujemo konsekutivno prevajanje zaradi prihoda tujih delegacij, Akademija Oxford pa je sedaj naša opora, kar se tiče prevajanja. Profesionalna storitev ter prijaznost, enostavno je vse na vrhunski ravni.

Damjan iz Novega mesta:

Potreboval sem prevod v slovaški jezik, zelo hitro in originalno sem ga prejel od vas. Hvala lepa!

Tjaša iz Ormoža:

Prevod sem prejel hitrooo, hvala!

Vid iz Pirana:

Vse pohvale za vas ter vaše prevajalce!

Anisa iz Postojne:

Natančno, hitro, poceni, pravilno ... Hvala lepa, nimam besed!

Dejan s Prevalj:

Če potrebujete prevod s strani pooblaščenega sodnega tolmača, vam priporočam Akademijo Oxford! Bil sem navdušen nad njihovo hitrostjo in natančnostjo! Hvala Vam!

Katja s Ptuja:

Prevajala sem dokumentacijo v Oxfordu, poleg tega, da so bili hitri, so mi pomagali, ter me napotili na koga naj se obrnem kar se tiče moje papirologije.

Dominik iz Radeč:

Hvala za prevod, pravi ste profesionalci!

Julija iz Radovljice:

Niti za en prevod, ki ste ga naredili zame, nisem imela pripombe. Hvala vam za izjemno sodelovanje!

Milan z Raven na Koroškem:

Posebej sem zadovoljen, ker vsak prevod preverjate kar se tiče izrazov in fraz, kar pripeva k temu, da je prevod kakovostnejši in jasnejši. Zares, vse pohvale za profesionalnost!

Katarina iz Ribnice:

Zelo hitro ste mi izpolnili formular za vizum za Ameriko. Prekrasni ste!

Domagoj iz Ruš:

Potreboval sem prevod dokumentacije za pokojnino iz nemščine. Bil sam zelo zadovoljen s prevodom prevajalcev iz Akademije Oxford, in priporočam jih vsakomur!

Jana iz Sevnice:

Jaz sam iz Sevnice in tukaj nimamo prevajalcev za kitajski jezik. Toda, ko sem slišala za Akademijo Oxford in njihove prevajalske storitve, sem takoj stopila v stik z njimi sam. Bila sem presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve. Prihranili so moj denar in čas. Najlepša hvala!

Tim iz Sežane:

Najboljši ste! Vsakomur bi vas priporočil!

Urška iz Slovenske Bistrice:

Potrebovala sem prevod za pridobitev odpravnine iz norveškega v slovenski jezik.

Nik iz Slovenj Gradca:

Vaši prevodi so izjemni! Natančen prevod, hitra dostava in ugodna cena. Vse na enem mestu. Vsaka čast!

Maja iz Slovenskih Konjic:

V zadovoljstvo mi je bilo sodelovati z vami!

Mirko iz Tolmina:

Prevod iz švedščine je bil brez napak! Izjemno sem zadovoljen! Hvala lepa!

Tea iz Trbovelj:

Akademija Oxford je ena od najboljše organiziranih institucij s katerimi sem poslovno sodelovala. Sodelovanje je na vrhunski ravni, vsakomur bi jih priporočila!

Mišo iz Trebnjega:

Težko je najti prevajalca za flamski jezik, ki vam bo dostavil točen in pravilen prevod. To je možno samo pri vas!

Nives iz Tržiča:

Ugodna cena, kakovost ter hitra storitev. Bravo!

Samir iz Hrastnika:

Zelo mi je pomembno, da so vsi dokumenti, ki jih potrebujem, prevedeni predvsem točno in pravilno. To je tisto, kar sem opazil pri prevajalcih Akademije Oxford. Točnost in pedantnost brez konkurence. Nimam besed, zares ste pravi profesionalci!

Neža iz Celja:

Nujno sem potrebovala prevod dokumentacije za poroko, pa sam stopila v stik z Akademijo Oxford. Hitro so končali delo, v roku nekaj ur. Zelo sem jim hvaležna za to!

Miloš iz Cerknice:

Kar se tiče prevajalskih storitev, vi ste brez konkurence!

Špela iz Črnomlja:

Prevedli ste mi več kot od 50 strani brez napake! Vsaka čast! V prihodnje vem, na koga naj se obrnem!

Damir iz Šempetra:

Poln sam pozitivnih vtisov potem, ko ste zame končali prevod celotne dokumentacije za posel. Hvala lepa!

Janica iz Šentjurja:

Zelo sem zadovoljna! Tako s ceno kot kakovostjo prevoda. Zares ste nezamenljivi!

Tim iz Škofje Loke:

Prijazno osebje, kakovostno in predano delo sta ključ uspeha. Akademije Oxford je dokaz tega. Vsaka čast!

Sonja iz Šoštanja:

Samo nadaljujte! Odlični ste!