Sodni tolmač in prevajalec za nizozemski jezik

Od skupno 27 milijonov ljudi, kolikor jih po uradnih ocenah govori nizozemski jezik, njih približno 22 milijonov ta jezik uporablja kot materni. Gre za jezik, ki pripada skupini zahodno germanskih jezikov, točneje nizko frankovski podskupini, ki se na svetovni ravni ne uči ravno pogosto kot tuji jezik, kar jasno kažejo tudi navedeni podatki. S samim tem je tudi večja pomembnost, ki jo imajo prevajalci in sodni tolmači za nizozemski jezik, ki so zaposleni v okviru Prevajalskega centra Akademije Oxford in vsem zainteresiranim strankam ponujajo storitev prevajanja in finalne obdelave dokumentacije iz nizozemskega v naš jezik oziroma iz našega v nizozemski jezik pa tudi iz in v številne druge svetovne jezike.

Gre za to, da pri nas pa stranke lahko dobijo tudi storitve, ki jih ponujajo prevajalci in sodni tolmači za nizozemski jezik, ki poleg slovenskega vključujejo več kot 40 tujih jezikov, tako da poleg prevajanja iz nizozemskega, nemškega, italijanskega, ruskega, angleškega, portugalskega, grškega in francoskega v nizozemski jezik oziroma iz nizozemskega v te jezike, prevajamo tudi različne materiale iz: švedskega, slovaškega, albanskega, madžarskega, norveškega, turškega, romunskega, hrvaškega, poljskega, finskega, srbskega, bolgarskega, arabskega, kitajskega, danskega, češkega pa tudi japonskega, korejskega, ukrajinskega, estonskega ter romskega, znakovnega in latinskega v nizozemski jezik kot tudi iz nizozemskega v katerikoli od omenjenih jezikov.

Razume se, da pri nas pa poleg storitve prevajanja dobite tudi storitev overitve prevodov, za katero je zadolžena oseba, pooblaščena s strani pristojnih institucij Republike Slovenije oziroma sodni tolmač za nizozemski jezik. Ta storitev je izjemno pomembna pri obdelavi dokumentov in različnih vrst dokumentacije, saj prevod nima nikakršne pravne vrednosti, če ne poseduje žiga zapriseženega sodnega tolmača. Edino dokument, ki je obdelan na ta način, je tudi pravno veljaven, osnovni razlog za to pa je v tem, da žig sodnega tolmača na prevedenem dokumentu praktično gledano dokazuje, da gre za vsebine, ki so enake tistim, ki obstajajo v izvirnem dokumentu, pa se v tem pogledu lahko preda katerikoli pristojni instituciji, ko obstaja potreba za tem.Celoten postopek obdelave dokumentov poteka po točno določeni proceduri, ki je predpisana z zakonom, kar pomeni, da mora sodni tolmač za nizozemski jezik primerjati izvirnike in prevedene dokumente in šele potem lahko opravi overitev prevoda in to samo v primeru, če ugotovi, da gre za enake vsebine. V nasprotnem primeru oziroma, ko ugotovi, da med njima obstaja kakršna koli razlika, dokument ne more biti overjen, sodni tolmač pa je dolžan o tem na predpisan način obvestiti stranke in jim priporočiti izvajanje storitve redakcije. Za zagotavljanje te storitve so zadolženi korektorji in lektorji, ki so prav tako člani naše ekipe in bodo opravili vse potrebne popravke, tako da bila vsebina dokumenta enaka izvirniku in da bi se kot takšen lahko overil z žigom zapriseženega sodnega tolmača.

Pri nas lahko dobite prevajanje in overitev vseh osebnih dokumentov kot tudi tistih, ki so povezani s poslovanjem določenega podjetja, osebna izkaznica, potrdilo o državljanstvu in izpiski iz matičnega registra (o rojstvu, o smrti, o sklenjeni zakonski zvezi) pa so samo nekateri od njih. Prav tako prevajamo tudi potrdilo o stalnem prebivališču, potni list pa tudi vse vrste dovoljenj, kot so delovna dovoljenja in dovoljenja za prebivanje oziroma vozniško in prometno dovoljenje ter sklep o ustanovitvi pravne osebe, statut in ustanovitveni akt podjetja, fakture, bilance stanja in uspeha oziroma vse vrste poslovnih odločitev, pogodb in poročil, predvsem finančna, revizijska in letna.

Na zahtevo strank naši prevajalci in sodni tolmači za nizozemski jezik obdelujejo tudi: zdravniške izvide, navodila za uporabo, specifikacije farmacevtskih izdelkov, laboratorijske analize tehničnih vzorcev, dokumentacijo o medicinskih izdelkih kot tudi gradbene projekte, navodila za uporabo zdravil in značilnosti izdelkov pa tudi deklaracije izdelkov oziroma medicinsko, tehnično, gradbeno in razpisno dokumentacijo.

Prevajalci in sodni tolmač za nizozemski jezik prav tako obdelujejo vse dokumente, ki so povezani s področjema znanosti in izobraževanja, to pa se nanaša predvsem na zaključna spričevala osnovne in srednje šole ter diplome in dodatke k diplomi. Seveda prevajamo in overjamo tudi ostale dokumente, ki se predajajo pristojnim službam, povezani pa so z omenjenima področjema, kot so: predmetniki in programi fakultet, diplomske naloge, prepisi ocen, potrdila o opravljenih izpitih, rezultati znanstvenih raziskav, seminarske naloge, potrdila o rednem šolanju, znanstveni patenti in ostali dokumenti te vrste.

Prevajalski center Akademije Oxford sodi med redke institucije, ki ima strokovnjake posebej specializirane za prevajanje pravnega reda Evropske Unije, saj gre za specifične dokumente. Prevajalci in sodni tolmač za nizozemski jezik pa obdelujejo tudi vse vrste pogodb, sodnih odločitev pa tudi pritožbe, sodbe, tožbe in sklepe ter pooblastila za zastopanje kot tudi vse neomenjene pravne akte.

Nismo pozabili tudi na tiste dokumente, ki se v različnih primerih predajajo pristojnim institucijam, kot so: potrdila o stanju računa v banki in o samskem stanu, potrdila o nekaznovanosti, potrdila o rednih dohodkih, soglasja za zastopanje, potrdila o stalni zaposlitvi kot tudi potrdila o nekaznovanosti, prevajamo pa tudi vse ostale vrste soglasij, potrdil in izjav.

Pri prevajanju in overitvi dokumentov naši prevajalci in sodni tolmači za nizozemski jezik v celoti spoštujejo vse pravila prevajalske stroke in iz tega razloga opozarjajo stranke, da obstajajo tudi dokumenti, pri katerih ni dovolj opraviti samo prevajanja in overitve, da bi se lahko uporabljali, ampak pri njih zakon določa tudi dodatno vrsto overitve, za katero niso zadolženi naši strokovnjaki, ampak določeni sodni organi Republike Slovenije in to predvsem okrožna sodišča v številnih mestih. Ta vrsta overitve vključuje haški Apostille žig in vedno poteka poleg overitve sodnega tolmača, pri čemer se včasih najprej overjajo s haškim žigom, potem pa se pri takšnih dokumentih prevajata tako njihova vsebina kot tudi vsebina Apostille žiga, medtem ko se pri nekaterih drugih najprej opravita prevajanje in overitev sodnega tolmača in na koncu se dokument opremi tudi s haškim žigom. Glede na to, da za ta postopek niso zadolženi prevajalci in sodni tolmači za nizozemski jezik, tako da vam niso dolžni dati teh informacij, ampak ste jih morate samostojno in pravočasno pridobiti v instituciji v svojem mestu, ki je za to pristojna, tako da točno veste, ali je za vaš dokument sploh potrebna tudi ta vrsta overitve in potem tudi, ali overitev z Apostille žigom poteka na začetku ali na koncu postopka njegove obdelave, saj boste tako točno vedeli, ali dokument najprej nosite na sodišče ali pa ga nosite nam na obdelavo.

Glede na to, da so stranke dolžne dostaviti tudi izvirne dokumente, če so jim potrebne storitve, ki jih ponujajo prevajalci in sodni tolmači za nizozemski jezik, se tudi način pošiljanja dokumentov na prevajanje pomembno razlikuje glede na pošiljanje vseh tistih materialov, za katere ni potrebna overitev. Vsebine, za katere se ne zahteva overitev namreč lahko pošljete celo na elektronski naslov, s čimer boste veliki meri skrajšali celoten proces obdelave vsebin, saj vam tudi mi lahko na enak način pošljemo prevedena besedila, časopisne članke, knjige ali katerekoli druge materiale, za katere se ne zahteva overitev sodnega tolmača.

Dokumente, za katere želite, da jih obdelajo naši prevajalci in sodni tolmač za nizozemski jezik, lahko pošljete s priporočeno pošiljko preko “Pošte Slovenije” oziroma preko kurirske službe na naslov naše poslovalnice, čeprav nam jih lahko prinesete tudi osebno. Zelo podobno je tudi prevzemanje, ki lahko poteka osebno, ali pa s pošiljanjem prevedenih in overjenih dokumentov preko kurirske službe na naslov stranke. Toda storitev pošiljanja ni vračunana v ceno prevajanja in overitve dokumentov, tako da so stranke dolžne opraviti plačilo pri prevzemanju pošiljke, in to neposredno kurirju, ki jim jih dostavlja, in to po ceni iz aktualnega cenika službe, ki izvaja dostavo.

Poleg dokumentov in na splošno prevajanja v pisani obliki, naši prevajalci in sodni tolmači za nizozemski jezik na vašo zahtevo opravljajo tudi storitev, ki vključuje tolmačenje in to ne glede na jezik, ki je vključen v kombinacijo z nizozemskim jezikom. Naši strokovnjaki so specializirani tako za konsekutivno ter simultano kot tudi za šepetano tolmačenje. Glede na to, da pri nas lahko dobite vse vrste tolmačenja, je zelo pomembno, da nam pravočasno dostavite tudi informacije o dogodku, za katerega vam je potrebno tolmačenje, tako da bi vam prevajalec in sodni tolmač za nizozemski jezik lahko sestavili ponudbo prav za tisto vrsto tolmačenja, ki bo v celoti odgovorila na vse zahteve tega dogodka. Poleg te storitve vam pod ugodnimi pogoji ponujamo tudi najem opreme za simultano tolmačenje.

Prevajalci in sodni tolmači za nizozemski jezik na vašo zahtevo obdelujejo tudi številne druge vrste vsebin in to pod zagotovo najugodnejšimi pogoji na tržišču, vaše pa je samo, da nam predstavite vse zahteve, in da spoštujete postopek pošiljanja materialov, vse ostalo pa je naša skrb!

Prevajanje iz nizozemskega in v nizozemski jezik

Iz nizozemskega in v nizozemski jezik prevajamo vse vrste dokumentov, od osebnih in poslovnih preko tistih, ki so povezani s področjema znanosti in izobraževanja pa vse do vseh vrst dokumentacije, kot so razpisna, gradbena, tehnična, medicinska in številne druge. Poleg dokumentov prevajamo tudi vse ostale vrste vsebin, kot so knjige, besedila, revije, časopisni članki pa tudi filme, serije, oddaje ter spletne strani, programsko opremo kot tudi vse tiste materiale, ki jih zahtevajo naše stranke. Ponujamo tudi storitev tolmačenja iz nizozemskega in v nizozemski jezik pa tudi redakcijo vseh tistih materialov, ki so že prevedeni, toda ne zadovoljujejo visoke ravni kakovosti, ki jo jasno določa prevajalska stroka.

Tisto, po čemer se Prevajalski center Akademije Oxford loči od ostalih institucij te vrste ni samo kakovost, hitrost izdelave in cene, ki so izjemno ugodno, ampak tudi dejstvo, da stranke pri nas lahko dobijo tudi storitev prevajanja iz nizozemskega v slovenski jezik oziroma iz slovenskega v nizozemski jezik pa tudi prevajanje, ki vključuje nizozemski in kateregakoli od več kot 40 jezikov, ki jih imamo v ponudbi. V praksi to pomeni, da vam ponujamo prevajanje iz nizozemskega in v nizozemski jezik v kombinaciji z enim od naslednjih jezikov: ruski, grški, italijanski, francoski, portugalski, španski, nemški, angleški, češki, ukrajinski, romunski, poljski, hrvaški, madžarski, turski, slovaški, albanski, japonski, danski, kitajski, bolgarski, finski, makedonski, estonski, švedski, korejski, bosanski, znakovni, norveški, srbski, latinski, romski kot tudi še veliko jezikov, ki jih govorijo ljudje v celem svetu.

Poseben poudarek naših storitev je na prevajanju dokumentov iz nizozemskega in v nizozemski jezik, saj so najpogostejše prav zahteve naših strank, ki so povezane s to storitvijo. Pri nas pa vas poleg prevajanja pričakuje tudi storitev overitve s strani zapriseženega sodnega tolmača za izbrani jezik, tako da na enem mestu dobite kompletno storitev in imate v relativno kratkem roku dokument, ki je pripravljen za nadaljnjo uporabo.

Toda, da vse ni ravno tako enostavno, potrjuje tudi podatek, ki se nanaša na overitev s haškim Apostille žigom, ki se zahteva samo za določene dokumente. Če so tudi vaši dokumenti v tej skupini, tedaj je zelo pomembno izvedeti, ali najprej poteka overitev z Apostille žigom in se dokument potem prevaja in overja, ali pa poteka potem, ko ga naši strokovnjaki prevedejo in overijo. Zelo pomembno je, da ta podatek dobite pred začetkom obdelave svojih dokumentov, saj se boste s tem izognili izgubi časa. Morate se zavedati tudi tega, da se v primeru, ko se za vaš dokument zahteva različica, ki smo jo najprej omenili oziroma ko se najprej overjajo s haškim žigom, prevajata tako dokument kot tudi ta žig, kar se lahko do določene mere podaljša obdelava takšnega dokumenta. Imejte na umu, da je overitev s haškim žigom v pristojnosti sodnih organov naše države, in da poteka na okrožnem sodišču, tako da to edina institucija, v kateri lahko dobite prave informacije, naši strokovnjaki pa vam niso dolžni dati informacij v zvezi z overitvijo z Apostille žigom, saj zanjo niso odgovorni.

Od osebnih dokumentov, iz nizozemskega in v nizozemski jezik prevajamo absolutno vse, od osebne izkaznice in potnega lista, preko potrdila o državljanstvu, potrdila o stalnem prebivališču ter izpiskov iz matičnega registra (o rojstvu, o smrti, o sklenjeni zakonski zvezi) pa vse do vseh vrst dovoljenj (dovoljenje za prebivanje, delovno dovoljenje, prometno dovoljenje in vozniško dovoljenje).

Prav tako prevajamo tudi dokumente, ki so povezani s poslovanjem, tako podjetja oziroma gospodarske družbe kot tudi podjetnika, kot so: fakture, finančna poročila, bilance uspeha, statuti in ustanovitveni akti podjetja, sklep o ustanovitvi pravne osebe, bilance stanja, revizijska poročila, poslovne odločitve, letna poročila pa tudi pravni red Evropske Unije ter vse vrste sodnih sklepov, sodbe, pritožbe in tožbe kot tudi pooblastila za zastopanje ter vse ostale pravne akte.

Iz nizozemskega in v nizozemski jezik prevajamo tudi deklaracije izdelkov, specifikacije farmacevtskih izdelkov, gradbene projekte, laboratorijske analize tehničnih vzorcev, navodila za uporabo, dokumentacijo o medicinskih izdelkih, zdravniške izvide, navodila za uporabo zdravil in značilnosti izdelkov pa tudi vse ostale dokumente, ki sestavljajo tako medicinsko kot tudi gradbeno in tehnično ter razpisno dokumentacijo.

Iz nizozemskega in v nizozemski jezik na vašo zahtevo prav tako prevajamo dokumente, ki se predajajo pristojnim službam, povezani pa so s področjema znanosti in izobraževanja. Pri tem mislimo na diplomske in seminarske naloge ter znanstvena dela, predmetnike in programe fakultet, prepise ocen ter rezultate znanstvenih raziskav, diplome in dodatke k diplomi, znanstvene patente kot tudi potrdila o opravljenih izpitih, potrdila o rednem šolanju ter zaključna spričevala osnovne in srednje šole in ostale dokumente, ki sodijo v to skupino.

Potrdilo o rednih dohodkih in o stalni zaposlitvi, potrdilo o stanju računa v banki in o samskem stanu ter potrdila o nekaznovanosti pa tudi soglasje za zastopanje kot tudi vse ostale vrste potrdil, soglasij in izjav prav tako pa prevajamo iz nizozemskega in v nizozemski jezik.

Poleg tega pri nas lahko dobite tudi prevajanje vseh vrst besedil, tako tistih, ki so namenjeni plasiranju ožjemu krogu strokovnjakov kot tudi tistih, ki bodo biti plasirani javno. Kar zadeva teme takšnih vsebin, ta se lahko nanaša na katerokoli področje, tako da iz nizozemskega in v nizozemski jezik prevajamo besedila, katerih tema je vezana za marketing, finance, različne veje družbenih in naravoslovnih ved pa tudi tista, ki obdelujejo temo s področij sociologije, prava, ekonomije ter psihologije, bančništva in menedžmenta kot tudi tista, ki imajo za temo področje filozofije, ekologije in varstva okolja oziroma gradbene industrije, turizma, izobraževanja ter medicine, komunikologije, znanosti, farmacije oziroma informacijskih tehnologij. Jasno je, da je vse navedeno samo manjši del področij, s katerimi je lahko povezana tema besedilnih vsebin, ki jih naši strokovnjaki obdelujejo v skladu z vašimi zahtevami.

Iz nizozemskega in v nizozemski jezik pa prevajamo tudi programsko opremo oziroma katerokoli aplikacijo ali program, ki vam je potreben kot tudi vsebine spletnih katalogov in prodajaln ter spletne strani. Poseben poudarek v toku prevajanja takšnih vsebin je na implementaciji veljavnih SEO pravila (Search Engine Optimisation), da bi se določeni spletni vsebini omogočil precej boljši položaj v okviru iskalnika, s čimer je dosežen eden od glavnih ciljev prevajanja takšnih vrst materialov.

Prevajalci in sodni tolmač na vašo zahtevo obdelujejo tudi knjige vseh vrst, tako učbenike kot tudi književna dela oziroma romane, poezijo, prozo, beletrijo pa tudi književna dela ostalih žanrov. Prav tako prevajamo časopisne članke in revije vseh vrst, tako otroške kot tudi strokovne, ilustrirane in ostale vrste.

Če vam je potrebno prevajanje različnih materialov s področja marketinga, so tukaj naši strokovnjak, ki imajo pri obdelavi takšnih vsebin več kot dovolj izkušenj, tako da lahko zelo hitro obdelajo tudi plakate, vizitke ter zloženke in reklamne letake pa tudi vsebino katalogov, tako storitev kot tudi izdelkov kot tudi brošure in PR članke.

Prevajalski center Akademije Oxford se lahko pohvali tudi s tistimi strokovnjaki, katerih specialnost je tolmačenje iz nizozemskega in v nizozemski jezik, tako da pri nas pa lahko angažirate prevajalce in sodne tolmače usmerjene na simultano, konsekutivno in šepetano tolmačenje. Poleg tega vam lahko, ko to določeni dogodek zahteva, ponudimo tudi najem opreme za simultano tolmačenje po najugodnejši ceni na tržišču.

Pri nas lahko dobite tudi storitev redakcije vsebin, ki so že prevedene, toda to ni izvedeno v skladu s pravili, ki veljajo v okviru prevajalske stroke.

Obstaja še ena storitev po kateri se ločimo od drugih, nanaša pa se na prevajanje video in zvočnih vsebin iz nizozemskega in v nizozemski jezik. Razlog, zaradi katerega se ta storitev razlikuje, treba iskati v dejstvu, da stranke pri nas dobijo kompletno storitev obdelave, ki poleg prevajanja filmov, serij, reklamnih sporočil in oddaj vključuje tudi njihovo sinhronizacijo ali pa podnaslavljanje, vse v odvisnosti od zahtev strank. Poleg reklamnih sporočil in serij iz nizozemskega in v nizozemski jezik prevajamo tudi zabavne, izobraževalne pa tudi informativne ter otroške oddaje kot tudi igrane, animirane, risane in dokumentarne filme.

Da bi lahko v celoti ugodili vašim zahtevam in vam omogočili, da dobite prevajanje vseh materialov iz nizozemskega in v nizozemski jezik, morate v celoti spoštovati navodila za dostavo, kar še posebej velja za dokumente in vse vrste dokumentacije, saj se za njih zahteva overitev z žigom sodnega tolmača in iz tega razloga se tudi zahteva, da stranke dostavijo tudi izvirne dokumente, in to samo na vpogled, saj jih sodni tolmač dolžan primerjati s prevodi, da bi tako ugotovil, da se ne razlikujejo. Samo, ko je povsem prepričan, da med njimi ne obstaja razlika, on overja prevod. Toda v primeru, ko ugotovi, da obstaja razlika, je dolžan o tem na predpisan način obvestiti lastnika dokumentov in mu predlagati izvajanje redakcije prevedenih materialov, tako da bi lahko opravil overitev.

Iz navedenih razlogov je povsem jasno, da se postopek dostave dokumentov razlikuje od pošiljanja vseh tistih materialov, za katere se ne izvaja storitev overitve. Dokumente lahko dostavite osebno v našo poslovalnico oziroma jih lahko pošljete s priporočeno poštno pošiljko ali pa preko kurirske službe. Tiste materiale, za katere se ne zahteva overitev z žigom sodnega tolmača lahko pošljete na elektronski naslov ali pa na enega od načinov, ki smo jih omenili in na prvem mestu veljajo za dokumente.

Prevedene vsebine, za katere se ne izvaja overitev, vam lahko prav tako pošljemo na elektronski naslov, medtem ko dokumente prevzemate osebno ali pa jih pošiljamo na vaš naslov. Glede na to, da storitev pošiljanja obdelanih materialov na naslov stranke ni vračunana v ceno obdelave dokumentov, se le-ta zaračunava povsem neodvisno od nje, in to v skladu s cenikom kurirske službe, ki tudi dostavlja pošiljko.

Samo v primeru, ko prevajanje dokumentov iz nizozemskega in v nizozemski jezik potrebujete v posebej kratkem roku, jih lahko najprej pošljete skenirane na elektronski naslov, toda tudi tedaj ste dolžni dostaviti izvirne dokumente na vpogled, kar lahko storite na enega od omenjenih načinov, toda v tem primeru je zelo pomembno, da pri tem pazite na rok, ki ste ga postavili za dokončanje prevajanja in overitve dokumentov.

Prevajanje iz slovenskega v nizozemski jezik

Prevajanje iz slovenskega v nizozemski jezik, za katerega so zadolženi prevajalci in sodni tolmači Akademije Oxford vključuje obdelavo vseh vsebin, tako dokumentov vseh vrst kot tudi knjig, revij, časopisnih člankov ter spletnih strani in video oziroma zvočnih materialov.

Najobsežnejši segment prevajanja v tej jezični kombinaciji se vsekakor nanaša na prevajanje dokumentov iz slovenskega v nizozemski jezik. Morda je osnovni razlog za toliko zainteresiranost strank ta, da pri nas dobijo tudi prevajanje in overitev prevoda, za katero so zadolženi sodni tolmači, tako da imajo zelo hitro v rokah dokument, ki je v pogledu zakona in prava ba isti ravni vsi ostali izvirni dokumenti.

Vozniško in prometno dovoljenje, osebna izkaznica in potrdilo o državljanstvu so samo nekateri od osebnih dokumentov, ki jih obdelujemo na vašo zahtevo, vsekakor pa je treba omeniti tudi: izpiske iz matičnega registra (o rojstvu, o smrti, o sklenjeni zakonski zvezi), potni list, dovoljenje za prebivanje, potrdilo o stalnem prebivališču in delovno dovoljenje, ki jih prav tako prevajamo v skladu z vašimi zahtevami.

Poleg tega, iz slovenskega v nizozemski jezik prevajamo tudi vse dokumente, ki so povezani s področjema znanosti in izobraževanja, pri čemer mislimo predvsem na zaključna spričevala osnovne in srednje šole, znanstvena dela, diplomske in seminarske naloge ter prepise ocen, med drugim pa prevajamo tudi: diplomo in dodatek k diplomi, predmetnike in programe fakultet, potrdila o rednem šolanju, rezultate znanstvenih raziskav, znanstvene patente ter potrdila o opravljenih izpitih in ostale dokumente, ki se predajajo pristojnim službam, povezani pa so izključno s področjema znanosti oziroma izobraževanja.

Prevajamo tudi poslovne dokumente, kot so: poslovne odločitve in pogodbe, fakture, certifikati, bilance uspeha in stanja, statut podjetja, letna poročila, sklep o ustanovitvi pravne osebe, ustanovitveni akt podjetja, finančna in revizijska poročila kot tudi ostali dokumente, ki se nanašajo na poslovanje določenega podjetja ali podjetnika.

Naši prevajalci in sodni tolmači obdelujejo tudi vse vrste dokumentacije, tako razpisno, gradbeno in tehnično kot tudi medicinsko in iz slovenskega v nizozemski jezik prevajajo: deklaracije izdelkov, zdravniške izvide, navodila za uporabo, laboratorijske analize tehničnih vzorcev, specifikacije farmacevtskih izdelkov, dokumentacijo o medicinskih izdelkih, navodila za uporabo zdravil in značilnosti izdelkov in vse ostale dokumente, ki sestavljajo te dokumentacije.

Prevajamo tudi pravni red Evropske Unije ter pooblastila za zastopanje, sklepe o razvezi zakonske zveze in vse ostale vrste sodnih odločitev pa tudi sklepe, pritožbe in tožbe kot tudi ostale pravne akte. Poleg tega v skladu z vašimi zahtevami, pri nas lahko dobite prevajanje iz slovenskega v nizozemski jezik za vse tiste dokumente, ki se v različnih primerih predajajo pristojnim službam, kot so: potrdilo o rednih dohodkih, potrdilo o stanju računa v banki, potrdilo o nekaznovanosti, potrdilo o samskem stanu, soglasje za zastopanje, potrdilo o stalni zaposlitvi, in številne druge vrste potrdil, izjav in soglasij.

Posebnost prevajanja dokumentov je v dejstvu, da prevod kot prevod v nobenem primeru nima pravne vrednosti in iz tega razloga je žig, s katerim prevedeni dokument opremlja zapriseženi sodni tolmač zelo pomemben, saj mu prav on daje pravno veljavnost. Najpreprosteje rečeno s tem žigom se potrjuje, da je prevod dokumenta enak izvirniku, pa se v tem pogledu lahko uporablja enako kot izvirni dokument.

Običajen princip overitve pomeni, da sodni tolmač primerja dva dokumenta, izvirnik in prevod in šele, ko ugotovi, da med njima ne obstaja nikakršna razlika, on overja prevod oziroma ga opremlja s svojim žigom. V primeru, da ugotovi odstopanja, je sodni tolmač dolžan o tem obvestiti tudi stranko in ji priporočiti storitev lekture in korekture oziroma redakcije prevedenega dokumenta, tako da bo le-ta enak izvirniku in bo lahko overjen. To storitev prav tako zagotavljajo naši zaposleni, tako da nimate razloga za zaskrbljenost.

Dokumente, za katere vam je potrebno prevajanje iz slovenskega v nizozemski jezik, lahko dostavite osebno, ali pa jih pošljete preko kurirske službe oziroma s priporočeno preko “Pošte Slovenije”, saj nam morate na vpogled dostaviti tudi izvirnike. Vse ostale vsebine lahko pošljete skenirane po elektronski poti, saj za njih ni potrebna overitev.

Obdelane materiale lahko dobite na elektronski naslov (če ni potrebna overitev z žigom sodnega tolmača) oziroma jih lahko prevzamete osebno v naši poslovalnici, ali pa jih dobite na naslov, ki ga navedete. Morate se zavedati, da storitev pošiljanja obdelanih dokumentov na naslov ni uvrščena v redne, ampak v dodatne storitve, tako da se zaračunava neposredno od stranke, plača pa se kurirju, ki dostavlja pošiljko in to po ceni, ki je veljavna v kurirski službi, zadolženi za dostavo.

Ko se zgodi, da vam je prevajanje dokumentov iz slovenskega v nizozemski jezik potrebno posebej hitro, nam morate dokumente najprej poslati na elektronski naslov, da bi naši strokovnjaki lahko čim prej začeli z njihovo obdelavo. Izvirnike na vpogled nam lahko dostavite tudi potem, in to na enega od omenjenih načinov, ki je hkrati tudi najhitrejši, saj je edino tako mogoče ugoditi vaši zahtevi in vam obdelane dokumente dostaviti v dogovorjenem roku.

Poleg prevajanja in overitve sodnega tolmača, je za določene dokumente potrebna še ena vrst overitve, ki jo lahko dobite samo v okviru sodišča, ki je zanjo pristojno. Gre za haški Apostille žig, ki ni potreben prav za vse dokumente, toda za tiste, za katere je, ta overitev lahko poteka na začetku ali na koncu postopka, pa je zelo pomembno, da pravočasno dobite tudi te informacije. Prevajalci in sodni tolmači Akademije Oxford tega niso dolžni vedeti, niti so dolžni, da strankam dajo informacije o Apostille žigu, čeprav bodo zagotovo ugodili vašim zahtevam ter vas napotili na institucije v okviru katerih se lahko podrobneje pozanimate o tem. Ta, kar morate vedeti v zvezi s to vrsto overitve, se nanaša na njen tok, kajti v primeru, ko overitev z Apostille žigom poteka na začetku, se prevajata tako ta žig kot tudi dokument in potem se opravi še overitev sodnega tolmača, medtem ko se v ostalih primerih dokument najprej prevaja in potem overja z žigom sodnega tolmača in šele tedaj ga nosite na pristojno sodišče, da bi se opravila overitev s haškim žigom.

Iz slovenskega v nizozemski jezik prevajamo tudi reklamne materiale, kot so PR članki, plakati, katalogi, brošure pa tudi zloženke, letaki in vizitke kot tudi besedilne vsebine različne tematike in kompleksnosti. Glede na to, da našim strokovnjakom nobena tema ni neznana, saj poleg visokih strokovnih kvalifikacij posedujejo izjemno široko splošno izobrazbo, na vašo zahtevo iz slovenskega v nizozemski jezik prevajamo besedila, katerih tema je povezana s področjem politike, prava, medicine, izobraževanja, financ, znanosti, farmacije, ekonomije, marketinga, bančništva pa tudi tista, ki so povezana s področji ekologije in varstva okolja, psihologije, menedžmenta, naravoslovnih in družbenih ved ter gradbene industrije, informacijskih tehnologij, filozofije, turizma, sociologije in številnih drugih področij.

V skladu z zahtevami strank iz slovenskega v nizozemski jezik prevajamo tudi vse tiste vsebine, ki so povezane s področji informacijskih tehnologij oziroma spleta, kot so programska oprema (programi in aplikacije), spletne strani ter spletne kataloge in spletne prodajalne. Prevajalci in sodni tolmači, ki izvajajo to storitev, posebno pozornost posvečajo pravilom SEO (Search Engine Optimisation), ki jih implementirajo v toku prevajanja s ciljem, da se določene spletne vsebine čim bolje pozicionirajo v spletnem iskalniku.

Prav tako prevajamo tudi književna dela vseh žanrov (poezija, proza, romani, beletrija) ter časopisne članke, iz slovenskega v nizozemski jezik pa prevajamo tudi ilustrirane, strokovne, otroške in vse ostale vrste revij in učbenike. Poleg tega obdelujemo tudi video in zvočne materiale, na zahtevo strank pa opravljamo tudi njihovo sinhronizacijo ali podnaslavljanje in jim na ta način omogočamo, da dobijo kompletno obdelane serije, filme vseh žanrov (dokumentarne, igrane, animirane, risane in ostale), reklamna sporočila pa tudi zabavne, informativne, izobraževalne, otroške in ostale vrste oddaj.

Če organizirate določeni dogodek, za katerega vam je potrebno tolmačenje iz slovenskega v nizozemski jezik, bodo naši strokovnjaki opravili tudi to storitev, lahko pa vam ponudimo tudi najem opreme za simultano tolmačenje, če se za določeni dogodek zahteva prav ta vrsta tolmačenja. Poleg simultanega izvajamo tudi šepetano ter konsekutivno tolmačenje. Katera od vseh navedenih vrst tolmačenja pa bo uporabljena, je edino odvisno od smernic, ki jih dobimo od vas in se nanašajo na organizacijo samega dogodka.

Prevajanje vseh vrst dokumentov iz slovenskega v nizozemski jezik in overitev sodnega tolmača

Poleg osebnih in poslovnih dokumentov iz slovenskega v nizozemski jezik prevajamo tudi dokumente s področij znanosti in izobraževanja ter gradbeno, tehnično, medicinsko in razpisno dokumentacijo kot tudi vse tiste dokumente, ki se predajajo pristojnim službam. Tu mislimo predvsem na izjave, potrdila in soglasja, kot so: potrdila o stanju računa v banki, soglasja za zastopanje, potrdila o rednih dohodkih, potrdila o nekaznovanosti, potrdila o samskem stanu, potrdila o nekaznovanosti, potrdila o stalni zaposlitvi in drugi podobni dokumenti.

Prav tako prevajamo in overjamo tudi sklepe o razvezi zakonske zveze ter vse ostale sodne odločitve, tožbe, pritožbe, odločitve in sklepe kot tudi pravni red Evropske Unije, vse vrste certifikatov in licenc, pogodbe, pooblastila za zastopanje in ostale pravne akte.

Iz slovenskega v nizozemski jezik prav tako prevajamo tudi potrdilo o državljanstvu, izpiske iz matičnega registra (o rojstvu, o smrti, o sklenjeni zakonski zvezi), ter potrdilo o stalnem prebivališču kot tudi potni list, osebno izkaznico in vse vrste dovoljenj (vozniško, prometno, delovno in dovoljenje za prebivanje). V skladu z vašimi zahtevami obdelujemo tudi poslovno dokumentacijo: sklep o ustanovitvi pravne osebe, bilance stanja, finančna poročila, statute podjetij, revizijska poročila, ustanovitveni akt podjetja, poslovne odločitve, bilance uspeha, letna poslovne poročila, fakture in ostale dokumente, ki so vezani za poslovanje podjetnika ali podjetja.

Poleg tega iz slovenskega v nizozemski jezik prevajamo tudi dokumente, ki so povezani s področjema znanosti in izobraževanja. To ne vključuje samo prevajanja diplome in dodatka diplomi ter zaključnih spričeval osnovne in srednje šole, ampak tudi: znanstvena dela, diplomske in seminarske naloge, predmetnike in programe fakultet, prepis ocena, znanstvene patente, potrdila o opravljenih izpitih, rezultate znanstvenih raziskav, potrdila o rednem šolanju ter vseh ostale dokumente, ki se predajajo pristojnim institucijam, povezani pa so s temi področji.

Medicinsko, tehnično, gradbeno in razpisno dokumentacijo, oziroma: zdravniška potrdila, specifikacije farmacevtskih izdelkov, laboratorijske analize tehničnih vzorcev, navodila za uporabo, deklaracije izdelkov, navodila za uporabo zdravil in značilnosti izdelkov ter dokumentacijo o medicinskih izdelkih pa tudi gradbene projekte in vse ostale dokumente, ki sestavljajo omenjene vrste dokumentacij, prav tako prevajamo iz slovenskega v nizozemski jezik, če imajo naše stranke potrebo za tem.

Pri prevajanju dokumentov se način pošiljanja do neke mere razlikuje glede na ostale vsebine, saj so stranke dolžne na vpogled dostaviti izvirnike. Zato jih lahko pošljete s priporočeno poštno pošiljko ali pa preko kurirske službe na naslov poslovnice Akademije Oxford, prav tako pa imate možnost, da dokumente na prevajanje prinesete osebno. Tudi prevzemanje prevedenih in overjenih dokumentov lahko opravite osebno, lahko pa jih dobite preko kurirske službe na svoj naslov. Ta storitev se zaračunava v skladu s cenikom kurirske službe, saj ni vračunana v ceno obdelave dokumentov, plačali pa jo boste neposredno kurirju, ko vam dostavi pošiljko.

Predenj nam prinesete, ali pošljete dokumente na obdelavo, bi bilo dobro, da se pri pristojnih institucijah pozanimate ali je za konkretne dokumente potrebna tudi overitev s haškim z Apostille žigom, saj je od tega odvisen tudi tok postopka njihove obdelave. Da ne mislite, da vam ne želimo pomagati, toda gre pravzaprav za to, da so za overitev s haškim žigom izključno zadolžena okrožna sodišča Republike Slovenije v številnih mestih in edino tam lahko dobite veljavno informacijo. Imejte na umu, da overitev z Apostille žigom v glavnem poteka na koncu ali na začetku obdelave dokumentov, kar pomeni, da se najprej opravita prevajanje in overitev sodnega tolmača, pa se potem overjata s haškim žigom, ali pa se najprej overijo z Apostille žigom in potem pa se prevajata tako dokument kot tudi sam žig in na koncu sledi overitev z žigom sodnega tolmača. Kot ste lahko tudi sami opazili, je v primeru, ko overitev s haškim žigom poteka na začetku, postopek obdelave dokumente nekoliko kompleksnejši, kar lahko vpliva tudi na trajanje samega postopka.

Prevajanje reklamnih brošur iz slovenskega v nizozemski jezik

Ker so reklamne brošure in ostale vsebine s področja marketinga posebne, glede na to, da pogosto vsebujejo tudi skrito sporočilo, ki je namenjeno potencialnim kupcem izdelkov oziroma uporabnikom storitev, tako da tudi njihovo prevajanje iz slovenskega v nizozemski jezik poteka pod budnim očesom naših strokovnjakov. Oni zahvaljujoč predvsem svojemu znanju pa tudi izkušnjam točno vedo, na kakšen način lahko takšno sporočilo maksimalno prilagodijo duhu ciljanega jezika, kar je v tem primeru nizozemski. Na ta način se dosega tudi osnovni cilj prevajanja takšnih vsebin, kar pomeni, da se določeni izdelek ali storitev približata potencialnim kupcem oziroma uporabnikom, ki jim je nizozemski jezik materni.

Poleg brošur iz slovenskega v nizozemski jezik prevajamo tudi kataloge, letake, plakate, PR članke, vizitke, zloženke in vse ostale vrste vsebin, ki so povezane s področji reklamiranja.

Iz slovenskega v nizozemski jezik prevajamo tudi spletne strani ter ostale vsebine. ki so povezane s področji informacijskih tehnologij, kot so aplikacije in programi ter spletni katalogi in prodajalne.

Da bi se prevedene spletne vsebine lahko postavile v še boljši položaj v okviru spletnega iskalnika, bodo poskrbeli prevajalci in sodni tolmači Akademije Oxford, ki v toku postopka njihove obdelave z veliko pozornostjo implementirajo pravila SEO (Search Engine Optimisation), ki jih imajo za cilj poboljšanje njihovega položaja v okviru spletnega iskalnika.

Prevajanje igranih filmov iz slovenskega v nizozemski jezik

Prevajanje video in zvočnih vsebin iz slovenskega v nizozemski jezik predstavlja storitev, na katero smo še posebej ponosni, glede na to, da vsem zainteresiranim strankam ponujamo njihovo finalno obdelavo oziroma sinhronizacijo in podnaslavljanje, tako da stranke v relativno kratkem roku dobijo materiale, ki jih lahko plasirajo tako v kinematografih in na spletu kot tudi na radijskih in televizijskih postajah ali kateremkoli drugem mediju.

Poleg igranih filmov iz slovenskega v nizozemski jezik prevajamo tudi animirane, dokumentarne pa tudi risane filme, serije ter zabavne, otroške in informativne kot tudi vse ostale vrste oddaj in reklamna sporočila.

Prav tako vam lahko ponudimo tudi storitev tolmačenja, iz slovenskega v nizozemski jezik pa izvajamo tako konsekutivno in simultano kot tudi posebno vrsto tolmačenja, ki je poznano kot šepetano.

Da bi vam lahko pripravili ponudbo, ki bo ugodila zahtevam dogodka, ki ga organizirate in za katerega vam je potrebno tolmačenje iz slovenskega v nizozemski jezik, nas morate pravočasno obvestiti o vseh pomembnih podrobnostih, kot so na primer število udeležencev, značilnosti prostora, v katerem bo potekal in koliko naj bi trajal ter na splošno o tem, kako je zamišljen v pogledu organizacije.

Prevajanje revij iz slovenskega v nizozemski jezik

Prevajalski center Akademije Oxford vsem strankam ponuja tudi storitev prevajanja različnih vrst revij, tako da iz slovenskega v nizozemski jezik prevajamo tudi ilustrirane pa tudi otroške in vse vrste strokovnih revij ter časopisne članke.

Na vašo zahtevo prav tako prevajamo tudi učbenike ter knjige oziroma književna dela vseh žanrov, s tem mislimo predvsem na beletrijo, romane, prozo in poezijo, ki se v praksi tudi najpogosteje zahtevajo.

Velika prednost pri pošiljanju vsebin na prevajanje je v tem, da se za te materiale ne zahteva overitev sodnega tolmača, tako da jih lahko pošljete skenirane po elektronski pošti, mi pa vam na enak način lahko pošljemo prevedene materiale, s čimer vam v veliki meri privarčujemo čas pa tudi denar.

Poleg tega iz slovenskega v nizozemski jezik prevajamo tudi besedilne materiale, tako tiste, ki sodijo med strokovne kot tudi besedila, ki so namenjena plasiranju šiši javnosti. Tema teh vsebin je lahko povezana s katerimkoli področjem, tako da na vašo zahtevo obdelujemo vsebine, ki so povezane s katerimkoli od omenjenih področij: medicina, sociologija, izobraževanje, farmacija, gradbena industrija, psihologija, znanost, filozofija, marketing, bančništvo, pravo, informacijske tehnologije, komunikologija, finance, menedžment, ekonomija, turizem pa tudi ekologija in varstvo okolja ter vse ostale veje naravoslovnih in družbenih ved.

Prevajanje iz nizozemskega v slovenski jezik

Ne glede na to, ali vam je potrebno prevajanje besedil, spletnih strani ali knjig katerekoli vrste iz nizozemskega v slovenski jezik, prevajalci in sodni tolmači Akademije Oxford bodo povsem zagotovo izpolnili tudi vaše zahteve in pričakovanja, saj bodo v najkrajšem možnem roku in po najugodnejših cenah opravili to storitev.

Poleg prevajanja spletnih strani iz nizozemskega v slovenski jezik vam ponujamo tudi obdelavo programske opreme oziroma kateregakoli programa ali aplikacije, ki vam je potrebna ter vsebino spletnih katalogov in prodajaln. Ker se prevedena vsebina mora čim bolje pozicionirati v okviru iskalnika, naši strokovnjaki posebno pozornost posvečajo SEO pravilom (Search Engine Optimisation), ki jih implementirajo tudi pri svojem delu in na ta način omenjenim vsebinam omogočajo, da se pojavijo na čim boljšem mestu v okviru iskalnika.

Iz nizozemskega v slovenski jezik prevajamo tudi književna dela vseh vrst, tako poezijo in prozo kot tudi beletrijo pa tudi romane ter učbenike. Če je to potrebno, prevajamo tudi časopisne članke pa tudi vsebino različnih vrst revij, tako ilustriranih kot tudi otroških, strokovnih in ostalih vrst. Poleg tega prevajamo tudi besedilne vsebine različne tematike, dolžine, kompleksnosti in namena. Tako da pri nas pa lahko dobite prevajanje tako tistih, ki so namenjene samo plasiranju strokovnim krogom pa tudi tistih, ki bodo predstavljene javnosti, njihova tema pa je lahko povezana za področji psihologije, turizma, menedžmenta, sociologije in informacijskih tehnologij pa tudi z enim od naslednjih področij: filozofija, marketing, ekologija in varstvo okolja, gradbena industrija, finance, ekonomija, politika, bančništvo, pravo, izobraževanje, znanost, naravoslovne in družbene vede, farmacija, medicina in številna druga.

Na vašo zahtevo prav tako obdelujemo PR članke, kataloge storitev in izdelkov, plakate, zloženke, brošure, reklamne letake ter vizitke, tako da v optimalnem roku dobite njihovo prevajanje iz nizozemskega v slovenski jezik pa tudi profesionalno obdelavo reklamnega sporočila, ki ga le-ti vsebujejo. Glede na to, da sporočilo pogosto ni tako enostavno opazno za običajnega opazovalca, naši strokovnjaki točno vedo, na kakšen način ga morajo prevesti in prilagoditi slovenskemu jeziku oziroma kako določeno storitev ali izdelek, ki se na ta način reklamirata, približati potencialnim uporabnikom oziroma kupcem, ki uporabljajo slovenski jezik, ali pa jim je le-ta materni.

Prevajanje iz nizozemskega v slovenski jezik

Iz nizozemskega v slovenski jezik prevajamo tudi video oziroma zvočne materiale ter izvajamo njihovo sinhronizacijo in podnaslavljanje. Reklamna sporočila, zabavne, informativne, otroške in izobraževalne oddaje pa tudi serije in filme vseh žanrov, tako dokumentarne kot tudi igrane ter risane in animirane prevajamo iz nizozemskega v slovenski jezik ter izvajamo njihovo zaključno obdelavo, tako da v optimalnem roku dobite materiale, ki jih lahko plasirate v skladu s svojimi željami oziroma potrebami, tako na radijskih postajah in televiziji kot tudi v kinematografih in na spletu.

Naši strokovnjaki so specializirani tudi za tolmačenje iz nizozemskega v slovenski jezik. Izvajajo tako simultano, ki je tudi najpogostejše v praksi pa tudi konsekutivno in šepetano tolmačenje. Prav tako, ko to zahteva organizacija dogodka, pod zelo ugodnimi pogoji ponujamo najem opreme za simultano tolmačenje.

Vse vsebine, za katere ni treba opraviti tudi overitve sodnega tolmača, nam lahko pošljete na elektronski naslov, mi pa vam na enak način lahko pošljemo prevedene materiale. Kar zadeva pošiljanja dokumentov, glede na to, da ste dolžni dostaviti tudi izvirnike, jih lahko prinesete osebno ali pa jih pošljete s priporočeno poštno pošiljko oziroma preko kurirske službe.

Mi pa vam prevedene in z žigom sodnega tolmača overjene dokumente dostavljamo na naslov ali pa jih prevzamete osebno, pri čemer storitev dostave na naslov sodi med dodatne in se tako tudi zaračunava v skladu s cenikom službe, ki izvaja dostavo, plačate pa jo neposredno kurirju neposredno, ko prevzemate pošiljko.

Iz nizozemskega v slovenski jezik prav tako prevajamo vse vrste dokumentov pa tudi medicinsko, tehnično, razpisno in tehnično dokumentacijo.

Izpiski iz matičnega registra (o rojstvu, o smrti, o sklenjeni zakonski zvezi), dovoljenje za prebivanje, delovno dovoljenje, osebna izkaznica, potrdilo o stalnem prebivališču, potni list, potrdilo o državljanstvu, prometno dovoljenje in vozniško dovoljenje so samo nekateri od osebnih dokumentov, ki jih obdelujemo na vašo zahtevo. Prevajamo tudi vse poslovne dokumente, kot so: fakture, finančna poročila, statut podjetja, sklep o ustanovitvi pravne osebe, revizijska poročila, bilance uspeha in stanja, ustanovitveni akt podjetja, letna poročila, poslovne odločitve in vse ostale dokumente, ki so povezani s poslovanjem podjetja.

Iz nizozemskega v slovenski jezik prevajamo vse vrste dokumentacije ter zdravniške izvide, specifikacije farmacevtskih izdelkov, deklaracije izdelkov, gradbene projekte, navodila za uporabo, laboratorijske analize tehničnih vzorcev, dokumentacijo o medicinskih izdelkih, navodila za uporabo zdravil in značilnosti izdelkov kot tudi vse ostale dokumente, ki sodijo v medicinsko oziroma tehnično, gradbeno in razpisno dokumentacijo.

Na zahtevo strank obdelujemo tudi dokumente, ki se predajajo pristojnim službam, povezani pa so s področjema znanosti in izobraževanja, kot so: rezultati znanstvenih raziskav, predmetniki in programi fakultet, prepise ocen, znanstveni patenti, diplome in dodatki k diplomi, potrdila o opravljenih izpitih, potrdila o rednem šolanju, seminarske naloge, zaključna spričevala osnovne in srednje šole ter diplomske naloge in ostale dokumente, ki so povezani s področjema znanosti in izobraževanja.

Prevajalci in sodni tolmači Akademije Oxford obdelujejo tudi pravni red Evropske Unije, sklepe o razvezi zakonske zveze pa tudi vse ostale vrste sodnih odločitev, tožbe, pritožbe, odločitve in sklepe, licence, certifikate ter pooblastila za zastopanje kot tudi tiste dokumente, ki se predajajo pristojnim institucijam ob različnih priložnostih: potrdilo o nekaznovanosti, potrdilo o stanju računa v banki, potrdilo o samskem stanu in o rednih dohodkih, soglasje za zastopanje, potrdilo o stalni zaposlitvi pa tudi vse ostale vrste izjav, potrdil in soglasij.

Predenj se odločite, da nam zaupate dokumente na obdelavo, se morate pozanimati o potrebi za drugo vrsto overitve, ki je poznana kot haški Apostille žig. Sicer se ta žig ne zahteva za vse dokumente, ampak samo za določene, informacijo o tem pa lahko dobite na pristojnem sodišču v svojem mestu. Prav tako je pomembno tudi to, da izveste ali overitev z Apostille žigom za vaš dokument poteka na začetku, ali na koncu postopka obdelave, saj se v primeru, ko le ta poteka na začetku, prevajata tako dokument kot tudi žig, na koncu pa se overja z žigom sodnega tolmača. Obstaja tudi različica, ko se dokument najprej prevaja potem pa se overja z žigom sodnega tolmača, na koncu pa ga stranka nosi na sodišče, da bi se opravila overitev s haškim žigom.

Prevajanje učbenikov iz nizozemskega v slovenski jezik

Iz nizozemskega v slovenski jezik prevajamo tako učbenike in književna dela kot tudi beletrijo, romane in prozo ter celo dela poezije. Če to stranke zahtevajo, naši prevajalci in sodni tolmači obdelujejo tudi časopisne članke ter vsebine revij katerekoli vrste (ilustrirane, otroške, strokovne in ostale).

Poleg tega na vašo zahtevo prevajamo tudi besedila vseh dolžin, namena in kompleksnosti, tako tista, ki so namenjena javnemu plasiranju kot tudi tista, ki so namenjena izključno predstavitvi strokovni javnosti. Komunikologija, farmacija, marketing, znanost, medicina, izobraževanje, finance, turizem, menedžment, bančništvo, politika, filozofija, marketing, ekologija in varstvo okolja, gradbena industrija, ekonomija, sociologija, informacijske tehnologije, vse veje naravoslovnih in družbenih ved in pravo so področja, na katere se lahko nanaša tema teh besedil, čeprav naši strokovnjaki lahko iz nizozemskega v slovenski jezik prevajajo besedila iz kateregakoli področja.

V skladu z vašimi zahtevami prevajajo tudi vse dokumente s področij znanosti in izobraževanja, kot so diplome in dodatki k diplomi, prepis ocen ter zaključna spričevala osnovne in srednje šole. Prav tako prevajamo tudi: seminarske naloge, rezultate znanstvenih raziskav, predmetnike in programe fakultet, diplomske in seminarske naloge, potrdila o opravljenih izpitih, znanstvene patente, potrdila o rednem šolanju in vse ostale dokumente, ki so povezani s področjema znanosti in izobraževanja.

Prevajanje spletnih vsebin iz nizozemskega v slovenski jezik

Ko rečemo, da prevajamo vse spletne vsebine, s tem mislimo predvsem na spletne strani, saj je to najpogostejša zahteva naših strank. Poleg tega vas pri nas pričakuje tudi prevajanje programske opreme, tako da na vašo zahtevo iz nizozemskega v slovenski jezik prevajamo vse aplikacije ali programe, ki jih zahtevate pa tudi spletne kataloge in vsebino spletnih prodajaln, ne glede na njihovo kompleksnost.

V toku postopka obdelave teh materialov, prevajalci in sodni tolmači Akademije Oxford spoštujejo pravila SEO (Search Engine Optimisation), ki so veljavna v tem trenutku, da bi določenim vsebinam omogočili, da precej bolje kotirajo na spletnih iskalnikih, tako da veliko večje število ljudi lažje pride do njih.

Iz nizozemskega v slovenski jezik pa prevajamo tudi materiale s področja marketinga, od vizitk, plakatov in letakov preko reklamnih zloženk in brošur pa vse do katalogov in PR člankov.

Prevajanje gradbenih projektov nizozemskega v slovenski jezik

Čeprav je prevajanje gradbenih projektov iz nizozemskega v slovenski jezik ena od najpogostejših zahtev strank, vas pri nas pričakuje tudi prevajanje vseh drugih vrst dokumentov, od osebnih in poslovnih preko tistih, ki so povezani s področjema znanosti in izobraževanja pa vse do vseh vrst dokumentacije (gradbene, razpisne, medicinske, tehnične).

Iz nizozemskega v slovenski jezik prevajamo tudi vse vrste izjav, potrdil in soglasij, kot so: potrdilo o samskem stanu, potrdilo o nekaznovanosti, potrdilo o rednih dohodkih in o stalni zaposlitvi, soglasje za zastopanje, potrdilo o stanju računa v banki kot tudi vse ostale dokumente, ki se v številnih primerih predajajo pristojnim službam.

Poleg osebne izkaznice, potrdila o državljanstvu ter potrdila o stalnem prebivališču in delovnega dovoljenja iz nizozemskega v slovenski jezik prevajamo tudi: dovoljenje za prebivanje, potni list, izpiske iz matičnega registra (o rojstvu, o smrti, o sklenjeni zakonski zvezi) ter vozniško in prometno dovoljenje.

Od poslovnih dokumentov prav tako obdelujemo vse, med drugim tudi: sklep o ustanovitvi pravne osebe, bilance uspeha in stanja, ustanovitveni akt podjetja, letna, finančna in revizijska poročila, statut podjetja, fakture, poslovne odločitve pa tudi licence, pooblastila, pravni red Evropske Unije, certifikate, sodnih odločitev, tožbe, sklepe, odločitve in pritožbe kot tudi vse ostale pravne akte.

Prevajanje serij in filmov vseh žanrov iz nizozemskega v slovenski jezik

Prevajanje serij in filmov iz nizozemskega v slovenski jezik sodi v precej obsežno področje, ki se nanaša na prevajanje zvočnih in video materialov iz nizozemskega v slovenski jezik. Toda ta storitev je edinstvena, saj Prevajalski center Akademije Oxford vsem zainteresiranim strankam ponuja možnost, da poleg prevajanja vseh omenjenih vrst materialov dobijo tudi njihovo podnaslavljanje in sinhronizacijo ter tako dobijo vsebine, ki jih praktično gledano lahko takoj plasirajo na radijskih postajah, spletu, televiziji ali v kinematografih.

Poleg serij iz nizozemskega v slovenski jezik prevajamo tudi igrane, risane pa tudi animirane in dokumentarne filme ter izobraževalne, otroške, zabavne in informativne oddaje pa tudi reklamna sporočila.

Na vašo zahtevo bomo prav tako opravili tudi redakcijo vsebin, ki so že prevedene pa tudi storitev tolmačenja iz nizozemskega v slovenski jezik. Za redakcijo materialov so zadolženi lektorji in korektorji, ki so člani naše ekipe in lahko ste prepričani, da bodo celo najbolj zahtevne stranke zadovoljne s kakovostjo njihovega dela.

Kar zadeva storitve tolmačenja, so naši prevajalci in sodni tolmači specializirani tako za simultano, ki je tudi najpogosteje prisotno v praksi kot tudi za konsekutivno in šepetano tolmačenje. Katera od vseh teh vrst tolmačenja bo uporabljana v okviru določenega dogodka, je na prvem mestu odvisno od njegove organizacije in zahtev. Poleg omenjenih storitev vam ponujamo tudi najem opreme za simultano tolmačenje.

Prevajanje iz nizozemskega v druge jezike


Cena prevajanja iz/v nizozemski jezik

  • Iz nizozemskega v slovenski je 25 EUR po strani
  • Iz slovenskega v nizozemski je 25 EUR po strani

Cena prevajanja iz/v nizozemski jezik z overitvijo sodnih tolmačev

  • Iz nizozemskega v slovenski z overitvijo sodnega tolmača je 29 EUR po strani
  • Iz slovenskega v nizozemski z overitvijo sodnega tolmača je 29 EUR po strani

Popusti za prevajanje iz nizozemskega v slovenski jezik

  • Če imate veliko število strani za prevajanje, ponujamo neverjetne popuste.

Izračunajte ceno prevajanja


Opomba:

Navedeni kalkulator izračunava predvideno ceno prevajanja. Prevajalska stran obsega 1800 znakov s presledki ali 250 besed. Zelo pomembno je, da čim bolj natančno izračunate število znakov v svojem dokumentu, da bi bila finančna konstrukcija čim bolj točna, ob majhnih odstopanjih. Za vse natančnejše informacije kontaktirajte z našim predstavništvom.


Najpogosteje zastavljena vprašanja - Sodni tolmač za nizozemski jezik - Akademija Oxford

Seznam mest za sodne tolmače in prevajalce za nizozemski jezik


Sodni tolmač za nizozemski jezik - Akademija Oxford
NEWSLETTER
 
DRUGI O NAS
Matjaž iz Ajdovščine:

Lahko pohvalim vse zaposlene v Akademiji Oxford, ker so resnično profesionalni in prevajalske storitve opravljajo hitro in učinkoviti.

Martina iz Bleda:

Potrebovala sem prevajanje iz madžarskega v slovenski jezik in lahko vam rečem, da sem pozitivno presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve prevajalcev Akademije Oxford.

Jaka iz Bovca:

Mislim, da je odlično, ker lahko na enem mestu najdem prevajalske storitve za različne jezike, tako da se ne morem sprehajati od prevajalca do prevajalca.

Eva iz Brežic:

Nujno sem potrebovala prevod v francoski jezik, na spletu sem našla Oxford, jih poklicala in v roku nekaj ur sem po elektronski pošti prejela prevod. Resnično so izjemni!

Zoran iz Velenja:

Uslužni, hitri in ljubeznivi, za njih imam samo pohvalne besede!

Anja iz Višnje Gore:

Najboljše prevajalske storitve lahko najdete prav v Akademiji Oxford! Vsaka čast!

Jure z Vrhnike:

Sodni tolmači iz Akademije Oxford so me presenetili z natančnostjo prevoda ter s kakovostjo storitve. Na začetku sem bil skeptičen, toda sedaj vem, na koga se lahko obrnem, ko mi bo v prihodnje potreben prevod.

Ana iz Gornje Radgone:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v nemški jezik!

Mišo z Grosuplja:

Kar se mene tiče, je cena kakovostne storitve najmanj pomembna, toda nisem verjel, da obstaja institucija, ki je v stanju omogočiti tako ugodno ceno za tako kakovostno in profesionalno opravljeno storitev. Hvala vam!

Nina iz Domžal:

Kakovost vaših storitev je na visoki ravni! Samo tako naprej!

Mitja iz Dravograda:

Delam v agenciji za registracijo vozil in do sedaj sem na prevode čakal nekaj dni, z Vami pa je vse to hitrejše in cenejše. Hvala, ker obstajate!

Elena iz Zagorja ob Savi:

Prevajalci Akademije Oxford so zame dokončali prevod iz Nizozemskega jezika v nekaj urah. Hvala vam, neverjetni ste!

Gregor iz Žalca:

Navdušen sem nad načinom, kako se zaposleni v Akademiji Oxford vedejo do nas, z veliko spoštovanja, ljubeznivosti in predanosti. Ko sodelujete z njimi, enostavno uživate.

Tina iz Železnikov:

Profesionalizem in predanost poslu sta prvi stvari, ki jih opazite, ko pridete v stik z Akademijo Oxford. Organizacija in storitev sta na vrhunski ravni!

Zmago iz Žirov:

Hvala Akademiji Oxford! Nujno sem potreboval prevod iz srbskega jezika in oni so to naredili na najboljši možni način. Dobil sam prevod po vsega nekaj urah! Hvala vam, najboljši ste!

Nataša iz Ilirske Bistrice:

Storitve prevajanja so mi zaradi narave dela, ki ga opravljam, potrebne vsakodnevno. Ko sem prvič stopila v stik z Akademijo Oxford, so mi posel dokončali hitro in učinkovito. Od tedaj jih ne menjam.

Mišo iz Izole:

Prevod iz slovenščine v kar 33 tujih jezikov na enem mestu. Neverjetno!

Sanja iz Jesenic:

Zahvaljujem se Akademiji Oxford za prevod iz norveškega jezika. Vse najboljše v nadaljnjem poslovanju!

Mile iz Kamnika:

Hiter in točen prevod! Hvala, ljudje, vse najboljše!

Selena iz Kočevja:

Vse pohvale za organizacijo in vrhunske storitve. Imate izjemna priporočila z moje strani pri vseh!

Damjan iz Leontina iz Kopra:

Nisem mogel, da ne opazim ljubeznivosti in predanosti vaših prevajalcev. Resnično sem prijetno presenečen.

Zlatan iz Kostanjevice na Krki:

Preko Vaše Akademije smo angažirali prevajalca za svojo poroko, iskreno vam hvala!

Marija iz Kranja:

Kaj bi jaz brez vas!? Priskočili ste mi v pomoč, ko mi je bil prevod najpotrebnejši! Enostavno, najlepša hvala!

Boštjan iz Laškega:

Obiskala nas je tuja delegacija iz Nemčije, pa smo potrebovali storitve konsekutivnega prevajanja. Obrnil sem se na Akademijo Oxford in priskočili so nam v pomoč na najboljši možni način.

Vesna iz Lenarta:

Hvala vam za prevod, izjemni ste!

Uroš iz Lendave:

Točnost prevoda je zaradi posla za nas zelo pomembna. Prevodi iz danskega, norveškega in švedskega jezika za nas predstavljajo temelj dobrega poslovanja s podjetji iz tega področja, pa smo se zato obrnili na Akademijo Oxford. Sodelujemo že mesec dni in nimamo nobene pripombe na prevode. Najlepša hvala!

Kaja iz Litije:

Popoln prevod, pravilno in natančno obdelan. Profesionalnost in organizacija sta na najvišji ravni! Vsaka čast!

Jasmin iz Ljubljane:

Zahvaljujoč prevajalcem Akademije Oxford, smo z lahkoto sklenili pomembno pogodbo s poslovnimi s partnerji iz Japonske. Vse pohvale in najlepša hvala Akademiji Oxford za profesionalno in kakovostno opravljeno delo!

Monika iz Ljutomera:

Lahko rečem samo to, da ste najboljši!

Andraž iz Logatca:

Imamo srečo, da ste se pojavili v Sloveniji. Najhitreje in najkakovostnejše prevajate dokumente na našem področju.

Staša iz Maribora:

Bila sem navdušena, ko sem izvedela, da lahko tako hitro prevajate dokumente in jih pošljete. Resnično ste izjemni!

Josip iz Maribora:

Vse pohvale za Akademijo Oxford in za zelo hitro prevajanje dokumentov. Najugodnejši ste v Sloveniji!

Ines iz Medvod:

Kakovosten prevod, izjemna storitev ter nizka cena. Neverjetni ste!

Branko iz Mengša:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v ruščino!

Dejan iz Metlike:

Akademija Oxford je daleč najboljši prevajalski center v Sloveniji!

Manja iz Mežice:

Prevod dokumentacije pri vas je enostaven. Najlepša hvala!

Jan iz Murske Sobote:

Enostavno je priti do vas, še lažje pa je sodelovati z vami. Vse pohvale za organizacijo in kakovost storitve!

Lucija iz Nove Gorice:

Stalno potrebujemo konsekutivno prevajanje zaradi prihoda tujih delegacij, Akademija Oxford pa je sedaj naša opora, kar se tiče prevajanja. Profesionalna storitev ter prijaznost, enostavno je vse na vrhunski ravni.

Damjan iz Novega mesta:

Potreboval sem prevod v slovaški jezik, zelo hitro in originalno sem ga prejel od vas. Hvala lepa!

Tjaša iz Ormoža:

Prevod sem prejel hitrooo, hvala!

Vid iz Pirana:

Vse pohvale za vas ter vaše prevajalce!

Anisa iz Postojne:

Natančno, hitro, poceni, pravilno ... Hvala lepa, nimam besed!

Dejan s Prevalj:

Če potrebujete prevod s strani pooblaščenega sodnega tolmača, vam priporočam Akademijo Oxford! Bil sem navdušen nad njihovo hitrostjo in natančnostjo! Hvala Vam!

Katja s Ptuja:

Prevajala sem dokumentacijo v Oxfordu, poleg tega, da so bili hitri, so mi pomagali, ter me napotili na koga naj se obrnem kar se tiče moje papirologije.

Dominik iz Radeč:

Hvala za prevod, pravi ste profesionalci!

Julija iz Radovljice:

Niti za en prevod, ki ste ga naredili zame, nisem imela pripombe. Hvala vam za izjemno sodelovanje!

Milan z Raven na Koroškem:

Posebej sem zadovoljen, ker vsak prevod preverjate kar se tiče izrazov in fraz, kar pripeva k temu, da je prevod kakovostnejši in jasnejši. Zares, vse pohvale za profesionalnost!

Katarina iz Ribnice:

Zelo hitro ste mi izpolnili formular za vizum za Ameriko. Prekrasni ste!

Domagoj iz Ruš:

Potreboval sem prevod dokumentacije za pokojnino iz nemščine. Bil sam zelo zadovoljen s prevodom prevajalcev iz Akademije Oxford, in priporočam jih vsakomur!

Jana iz Sevnice:

Jaz sam iz Sevnice in tukaj nimamo prevajalcev za kitajski jezik. Toda, ko sem slišala za Akademijo Oxford in njihove prevajalske storitve, sem takoj stopila v stik z njimi sam. Bila sem presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve. Prihranili so moj denar in čas. Najlepša hvala!

Tim iz Sežane:

Najboljši ste! Vsakomur bi vas priporočil!

Urška iz Slovenske Bistrice:

Potrebovala sem prevod za pridobitev odpravnine iz norveškega v slovenski jezik.

Nik iz Slovenj Gradca:

Vaši prevodi so izjemni! Natančen prevod, hitra dostava in ugodna cena. Vse na enem mestu. Vsaka čast!

Maja iz Slovenskih Konjic:

V zadovoljstvo mi je bilo sodelovati z vami!

Mirko iz Tolmina:

Prevod iz švedščine je bil brez napak! Izjemno sem zadovoljen! Hvala lepa!

Tea iz Trbovelj:

Akademija Oxford je ena od najboljše organiziranih institucij s katerimi sem poslovno sodelovala. Sodelovanje je na vrhunski ravni, vsakomur bi jih priporočila!

Mišo iz Trebnjega:

Težko je najti prevajalca za flamski jezik, ki vam bo dostavil točen in pravilen prevod. To je možno samo pri vas!

Nives iz Tržiča:

Ugodna cena, kakovost ter hitra storitev. Bravo!

Samir iz Hrastnika:

Zelo mi je pomembno, da so vsi dokumenti, ki jih potrebujem, prevedeni predvsem točno in pravilno. To je tisto, kar sem opazil pri prevajalcih Akademije Oxford. Točnost in pedantnost brez konkurence. Nimam besed, zares ste pravi profesionalci!

Neža iz Celja:

Nujno sem potrebovala prevod dokumentacije za poroko, pa sam stopila v stik z Akademijo Oxford. Hitro so končali delo, v roku nekaj ur. Zelo sem jim hvaležna za to!

Miloš iz Cerknice:

Kar se tiče prevajalskih storitev, vi ste brez konkurence!

Špela iz Črnomlja:

Prevedli ste mi več kot od 50 strani brez napake! Vsaka čast! V prihodnje vem, na koga naj se obrnem!

Damir iz Šempetra:

Poln sam pozitivnih vtisov potem, ko ste zame končali prevod celotne dokumentacije za posel. Hvala lepa!

Janica iz Šentjurja:

Zelo sem zadovoljna! Tako s ceno kot kakovostjo prevoda. Zares ste nezamenljivi!

Tim iz Škofje Loke:

Prijazno osebje, kakovostno in predano delo sta ključ uspeha. Akademije Oxford je dokaz tega. Vsaka čast!

Sonja iz Šoštanja:

Samo nadaljujte! Odlični ste!