Sodni tolmač in prevajalec za srbski jezik

Ker je sedaj že vsem dobro poznan podatek, da si Prevajalski center Akademije Oxford nenehno prizadeva za izpolnitev zahtev svojih strank v največji možni meri in da v svoje poslovanje uvaja tudi vse novosti iz prevajalske stroke s svetovnega tržišča, sodimo med redke, če nismo cela edina institucija, ki je specializirana tudi za prevajanje iz srbskega v katerikoli svetovni jezik oziroma iz določenega tujega v srbski jezik. Glede na to, da so v naši ekipi tudi prevajalci in sodni tolmači za srbski jezik pa tudi za številne druge jezike, vsem zainteresiranim strankam ponujamo možnost, da poleg prevajanja dokumentov vseh vrst dobijo tudi njihovo overitev. Pri nas vas pričakuje prevajanje iz srbskega v nemški, francoski, angleški pa tudi italijanski, portugalski, ruski in grški kot tudi v: bolgarski, madžarski, makedonski, hrvaški, bosanski, turški, albanski, poljski, češki, nizozemski, arabski, kitajski, danski, švedski, japonski, finski, norveški kot tudi v tiste jezike, za katere boste v naši državi težko našli strokovnjake, kot so: estonski, korejski, romski, znakovni, pakistanski in perzijski.

Glede na to, da strokovni prevajalci in sodni tolmači za srbski jezik tesno sodelujejo tudi s strokovnjaki, ki so prav tako člani naše ekipe, na vašo zahtevo lahko prevajamo absolutno vse vrste dokumentov pa tudi druge vsebine. Poleg osebnih prevajamo tudi poslovne dokumente pa tudi razpisno ter medicinsko in tehnično dokumentacijo. V okviru poslovalnice Prevajalskega centra Akademije Oxford vas pričakujejo storitve, ki jih ponujajo sodni tolmači in prevajalci za srbski jezik, tako da v precej kratkem roku lahko dobite dokument, ki je pripravljen za uporabo, saj žig sodnega tolmača potrjuje, da je prevod enak izvirniku in da ga lahko predate katerikoli pristojni instituciji iz kakršenegkoli razloga.

Da bi dobili kompletno storitev, je treba dostaviti tudi izvirne dokumente na vpogled, glede na to, da tako določa z zakonom predpisan postopek. Gre za to, da je sodni tolmač za srbski jezik najprej dolžan primerjati prevod in izvirnike in samo, ko ugotovi, da med njimi ne obstaja prav nikakršna razlika, lahko overi prevod, s čimer praktično gledano potrjuje prav to - da je prevod zvest izvirniku, kar pomeni, da je v zakonskem in pravnem smislu popolnoma veljaven in ga stranka lahko uporabljajo v komunikaciji s katerokoli pristojno službo.Dokumente pa tudi druge materiale nam lahko pošljete preko katerekoli kurirske službe ali pa s priporočeno poštno pošiljko, lahko pa jih prinesete tudi osebno v našo poslovalnico, če vam tako bolj ustreza. Samo, če imate potrebo, da prevedene in overjene dokumente dobite v zelo kratkem roku, lahko najprej pošljete skenirane dokumente na elektronski naslov in potem izvirnike dostavite na kateregakoli od navedenih načinov. Seveda v primeru, da za določene vsebine ni potrebna overitev, jih lahko enostavno pošljete na elektronski naslov in s tem v veliki meri pospešite celoten proces. Zelo je pomembno tudi, da ob tej priložnosti poudarite, ali boste prevedene materiale prevzeli osebno, ali pa želite, da vam jih pošljemo na elektronski naslov (v primeru, da ni potrebna overitev) oziroma na naslov, ki ga navedete. Ker dostavo na naslov izvaja kurirska služba, moramo posebej poudariti, da se ta storitev zaračunava neodvisno od storitve prevajanja oziroma overitve, in to po ceniku kurirske službe, ki je veljaven v tem trenutku.

Od osebnih dokumentov iz srbskega v slovenski jezik pa tudi v številne druge svetovne jezike med drugim prevajamo: potni list, delovno dovoljenje, izpiske iz matičnega registra o rojstvu, o sklenjeni zakonski zvezi in o smrti, osebno izkaznico, vozniško in prometno dovoljenje pa tudi dovoljenje za prebivanje, potrdilo o stalnem prebivališču, potrdilo o državljanstvu in številne druge. Naši prevajalci in sodni tolmači za srbski jezik prav tako obdelujejo tudi vse poslovne dokumente, kot so sklep o ustanovitvi pravne osebe, statut in ustanovitveni akti podjetja, bilance uspeha in stanja pa tudi revizijska in letna poročila in vse vrst pogodb kot tudi certifikate, licence, fakture in ostale dokumente, ki sodijo med poslovne.

V skladu z zahtevami in potrebami naših strank sodni tolmači in prevajalci za srbski jezik prevajajo in potem tudi overjajo pooblastila, sklep o razvezi zakonske zveze, pravni red Evropske Unije pa tudi vse ostale vrste sodb in sodnih odločb kot tudi vse pravne akte, ki jih ob tej priložnosti nismo omenili.Pri nas lahko dobite tudi prevajanje navodil za uporabo, gradbenih projektov, deklaracij vseh vrst izdelkov in razpisne pa tudi tehnične in medicinske dokumentacije. Naši prevajalci in sodni tolmači za srbski jezik v skladu z vašimi zahtevami v relativno kratkem roku in pod najugodnejšimi pogoji prevajajajo in overjajo: specifikacije farmacevtskih izdelkov, zdravniške izvide, dokumentacijo o medicinskih izdelkih, navodila za uporabo zdravil in značilnosti izdelkov ter laboratorijske analize tehničnih vzorcev kot tudi vse ostale vsebine, ki se tičejo gradbene industrije oziroma farmacije in medicine.

Prevajalski center Akademije Oxford ima v svoji ekipi tudi strokovnjake, ki so specializirani za prevajanje vseh dokumentov, ki se predajajo pristojnim institucijam, kot so: potrdilo o nekaznovanosti, soglasje o zastopanju, potrdilo o stalni zaposlitvi, potrdilo o samskem stanu, potrdilo o nekaznovanosti, potrdilo o stanju računa v banki in vse ostale izjave, potrdila in soglasja, ki se v različnih primerih predajajo v določenih državnih službah.

Prevajalci in sodni tolmači za srbski jezik na vašo zahtevo obdelujejo tudi diplomo in dodatek k diplomi, prepis ocen, potrdilo o opravljenih izpitih, zaključna spričevala osnovnih in srednjih šol, potrdilo o rednem šolanju, predmetnike in programe fakultet kot tudi vse ostale dokumente, ki se predajajo pristojnim službam, povezani pa so z izobraževanjem.

Prevajanje iz srbskega in v srbski jezik

Na zahtevo strank Prevajalski center Akademije Oxford izvaja storitev prevajanja iz srbskega in v srbski jezik, ne glede na to, ali so njihove zahteve usmerjene na prevajanje iz slovenskega v srbski in obratno ali pa iz kateregakoli od več kot 40 jezikov, za katere smo specializirani oziroma iz srbskega v enega od tujih jezikov.

Poleg prevajanja in overitve vseh dokumentov in dokumentacij prevajalci in sodni tolmači za srbski jezik v relativno kratkem roku obdelujejo vse vrste materialov, od časopisnih člankov in revij preko književnih del (romani, poezija, proza, beletrija) pa do učbenikov. Prevajamo tudi reklamne materiale vseh vrst in poleg vizitk, plakatov in zloženk prevajamo tudi letake, brošure, PR članke in kataloge storitev ali izdelkov.

Iz srbskega in v srbski jezik prevajamo tudi spletne strani in to ob maksimalnem spoštovanju pravil SEO (Search Engine Optimisation), s čimer tako prevedeni spletni strani dajemo možnost, da se v doglednem časovnem obdobju pojavi v samem vrhu iskanja. Prevajamo tudi spletne kataloge, spletne prodajalne pa tudi programsko opremo oziroma katerikoli program ali aplikacijo, ki jo želijo naše stranke.

Ne glede na to, za katero vrsto besedila želite prevajanje iz srbskega in v srbski jezik, vam zagotavljamo, da naši prevajalci in sodni tolmači to storijo maksimalno profesionalno in učinkovito, tako da boste absolutno zadovoljni. Poleg besedilnih vsebin, katerih tema je povezana s področji turizma, marketinga in psihologije prevajamo tudi tiste, katerih tema je povezana s katerimkoli od naslednjih področij: komunikologija, filozofija, politika, sociologija, menedžment, pravo, informacijske tehnologije, ekonomija, medicina, ekologija in varstvo okolja, finance, gradbena industrija, farmacija, bančništvo pa tudi vse ostale veje družbenih in naravoslovnih ved, ki jih ob tej priložnosti nismo omenili.

V ekipi Akademije Oxford so tudi prevajalci in sodni tolmači za srbski jezik, ki so posebej usmerjeni na tolmačenje iz srbskega in v srbski jezik. Poleg strokovnjakov, ki izvajajo simultano in konsekutivno tolmačenje, pri nas lahko angažirate tudi tiste, katerih usmeritev je povezana s šepetanim tolmačenjem. V skladu z zahtevami dogodka, ki ga organizirate, vam ponujamo tudi možnost najema opreme za simultano tolmačenje in to pod zagotovo najugodnejšimi pogoji.

Poleg prevajalcev in sodnih tolmačev za srbski jezik, ki so zadolženi za prevajanje vseh video in zvočnih materialov, od reklamnih sporočil in oddaj preko serij do igranih filmov vseh žanrov pa tudi risanih, dokumentarnih in animiranih filmov so tukaj tudi profesionalni podnaslavljalci in skupina umetnikov, specializiranih za posel sinhronizacije. Na ta način v zelo kratkem roku dobite material, ki je v celoti obdelan in pripravljen za nadaljnjo uporabo, ne glede na to, ali ga plasirate v kinematografih, na televiziji, radijskih postajah ali na kateremkoli drugem mediju.

Poleg njih pa so v naši ekipi tudi strokovni lektorji in korektorji, ki ga na vašo zahtevo izvajajo storitev profesionalne redakcije vseh tistih materialov, ki jih ste jih zaupali nekomu na prevajanje in s katerimi niste zadovoljni. Glede na to, da naši strokovnjaki redakciji teh vsebin pristopajo maksimalno vestno in vam ob spoštovanju pravil stroke zagotavljamo, da boste tudi vi več kot zadovoljni z dobljenimi materiali.

Ne glede na to, katera od navedenih storitev vas zanima, oziroma kaj želite, da naši prevajalci in sodni tolmači prevedejo iz srbskega in v srbski jezik, ne oklevajte, ampak se obrnite na Prevajalski center Akademije Oxford, da se dogovorimo o vseh detajlih!

Cena prevajanja iz/v srbski jezik

  • Iz srbskega v slovenski je 10 EUR po strani
  • Iz slovenskega v srbski je 10 EUR po strani

Cena prevajanja iz srbskega v slovenski jezik z overitvijo sodnih tolmačev

  • Iz srbskega v slovenski z overitvijo sodnega tolmača je 12 EUR po strani
  • Iz slovenskega v srbski z overitvijo sodnega tolmača je 12 EUR po strani

Popusti za prevajanje iz srbskega v slovenski jezik

  • Če imate veliko število strani za prevajanje, ponujamo neverjetne popuste.