Sodni tolmač in prevajalec za bolgarski jezik

Bolgarski jezik pripada južnoslovanski podskupini slovanske veje indoevropskih jezikov. Danes bolgarski jezik, kot materni govori več kot 9 milijonov ljudi.

Ker se Prevajalski center Akademije Oxford nenehno trudi izboljšati storitve, ki jih ponuja, pa so stalni člani naše ekipe tudi prevajalci in sodni tolmači za bolgarski jezik. Vsak od njih je posebej usposobljen za opravljanje storitev, ki vključujejo prevajanje številnih materialov iz bolgarskega v slovenski jezik pa tudi v obratni smeri. Seveda, to je samo začetek storitev, ki jih ponujamo v zvezi z bolgarskim jezikom.

Glede na podatek, da našo ekipo sestavljajo prevajalci in sodni tolmači za več kot 40 jezikov, ki jih uporabljajo ljudje po celem svetu, je povsem jasno, da pri nas lahko dobite tudi storitve, po katerih smo edinstveni, in jih težko dobite na drugem mestu. Gre za neposredno prevajanje iz bolgarskega v katerikoli tuji jezik ter iz določenega tujega jezika v bolgarski jezik. Te storitve vključujejo prevajanje iz in v: španski, angleški, francoski, portugalski, ruski, nemški pa tudi iz bolgarskega v: ukrajinski, grški, češki, finski, poljski, slovaški, kitajski, albanski, madžarski, japonski ter makedonski, hrvaški, danski, švedski, bosanski, srbski in turški. Pri nas lahko dobite tudi prevajanje iz bolgarskega v estonski, korejski, romski, znakovni pa tudi perzijski, latinski in pakistanski jezik, kar predstavlja storitve, ki jih v glavnem lahko dobite samo v okviru Akademije Oxford. Čeprav je to logično, kljub temu poudarjamo, da se te storitve nanašajo tudi na obratno smer prevajanje oziroma iz navedenih v bolgarski jezik.

Storitev prevajanja osebnih in poslovnih dokumentov iz bolgarskega in v bolgarski jezik je specifična v tem pogledu, ker da bi bila kompletna, vključuje tudi overitev s strani sodnih tolmačev, kar prav tako sodi med storitve, ki jih zagotavljajo naši prevajalci in sodni tolmači za bolgarski jezik. Tako poleg prevajanja in overitve osebne izkaznice, vozniškega in prometnega dovoljenja prevajamo tudi: izpiske iz matičnega registra (o rojstvu, o smrti, o sklenjeni zakonski zvezi), potrdila o državljanstvu, delovna dovoljenja, potrdila o stalnem prebivališču, potne liste, dovoljenja za prebivanje in številne druge osebne dokumente.Prevajalci in sodni tolmači za bolgarski jezik, ki jih angažirate obdelujejo, tudi vse dokumente, ki sodijo med poslovne, kot so: letna poslovna poročila, fakture, sklepe o ustanovitvi pravnih oseb, bilance stanja, certifikati, ustanovitveni akti podjetja, bilance uspeha, licence, statuti podjetja pa tudi pravni red Evropske Unije, sklepe o razvezi zakonske zveze in vse ostale sodbe in odločitve, ki so v pristojnosti sodnih organov kot tudi ostale pravne akte.

Če obstaja potreba, naši prevajalci in sodni tolmači za bolgarski jezik obdelujejo tudi vse dokumente, ki se predajajo pristojnim službam, kot so različna potrdila, izjave in soglasja: potrdilo o samskem stanu, potrdilo o nekaznovanosti, potrdilo o stalni zaposlitvi, soglasje za zastopanje, potrdilo o stanju računa v banki in ostala.

Prav tako v odvisnosti od vaše zahteve glede smeri prevajanja naši strokovnjaki obdelujejo tudi diplome in dodatke k diplomi, prepise ocen, potrdila o opravljenih izpitih, potrdila o rednem šolanju pa tudi zaključna spričevala osnovnih in srednjih šol, predmetnike in programe fakultet in vseh dokumente, ki jih je treba predložiti pristojnim službam, povezanih s področjem izobraževanja.

Posebej poudarjamo, da se vsaka stranka, ki ji je potrebno prevajanje dokumentov oziroma katerekoli vrste dokumentacije, mora zavedati, da je overitev sodnega tolmača v tem primeru ključna, saj šele potem, ko le-ta overi dokument, ki je preveden iz bolgarskega in v bolgarski jezik, lahko govorimo o zakonsko veljavnem dokumentu. Sam postopek overitve se začne s fizičnim primerjanjem prevedenega in izvirnega dokumenta in šele potem, ko sodni tolmač ugotovi, da gre za popolnoma enaka dokumenta, oziroma da ne obstaja nikakršno odstopanje v prevodu, pristopi k overitvi in potem je tako overjen dokument tudi pravno in zakonsko veljavni. Prav zato želimo posebej poudariti, da se v primeru prevajanja in overitve dokumentov vedno mora dostaviti tudi izvirnik na vpogled.

Poleg tega za določene vrste dokumentov zakon predpisuje tudi overitev s haškim Apostile žigom, ki poteka poleg overitve sodnih tolmačev. Toda ta vrsta overitve je v pristojnosti sodnih organov naše države in stranke vse potrebne informacije lahko dobijo na pristojnem sodišču, pri čemer se vsekakor priporoča, da se pravočasno pozanimajo, saj se za določene dokumente zahteva tako overitev kot tudi prevajanje samega Apostile žiga. Posebej poudarjamo, da sodni tolmači in prevajalci za bolgarski jezik niso dolžne informirati strank o tej vrsti overitve, toda vsekakor jim bodo zagotovili vse informacije, ki jih posedujejo, da bi v primeru potrebe lažje opravili to overitev.

Na seznam storitev, ki jih ponujamo sodi tudi prevajanje tehnične in razpisne pa tudi medicinske dokumentacije, tako da na vašo zahtevo prevajamo tudi: laboratorijske analize tehničnih vzorcev, zdravniške izvide, navodila za uporabo zdravil in značilnosti izdelkov ter vso dokumentacijo o medicinskih izdelkih pa tudi specifikacije farmacevtskih izdelkov ter celo gradbene projekte. V skladu z vašimi zahtevami prevajamo tudi deklaracije izdelkov vseh vrst pa tudi znanstvene patente in navodila za uporabo kot tudi vse ostale dokumente s področij znanosti oziroma farmacije, medicine in gradbene industrije.

Prevajanje iz bolgarskega in v bolgarski jezik

Vse storitve, ki vključujejo prevajanje iz bolgarskega in v bolgarski jezik so v okviru Prevajalskega centra Akademije Oxford dostopne, tako fizičnim kot tudi pravnim osebam. Poleg prevajanja vseh vrst uradnih dokumentov in dokumentacije, za katero je potrebna overitev, naši prevajalci in sodni tolmači za bolgarski jezik prevajajo tudi vse ostale vsebine, kot so recimo ilustrirane, otroške in znanstvene revije ter časopisni članki. V primeru potrebe pa iz bolgarskega in v bolgarski jezik prevajajo tudi romane, poezijo, prozo, beletrijo in ostale knjige pa tudi vse vrste reklamnih materialov (plakate, letake, zloženke, brošure, vizitke, PR članke, kataloge in drugo).

Posebej smo ponosni na številne IT strokovnjake, ki so prav tako člani ekipe Akademije Oxford, katerih področje delovanja je usmerjeno na pomoč strokovnjakom tokom prevajanja spletnih strani, spletnih katalogov, spletnih prodajaln ter programske opreme (programe in aplikacije). S samim, da imajo prevajalci in sodni tolmači za bolgarski jezik, ki so zadolženi za to vrsto prevajanja, pomoč IT strokovnjakov, ste lahko prepričani, da vas pri nas pričakuje najkakovostnejše prevajanje, in da bo prevajanje spletnih strani opravljeno ob implementaciji vseh pravil dobre optimizacije vsebin, kar pomeni, da bo vaša spletna stran v relativno kratkem roku med prvimi v polju iskanja.

Ne pozabite, da Prevajalski center Akademije Oxford spoštuje vse zahteve svojih strank in se trudi, da jih maksimalno izpolni, tako da pogosto pri nas lahko dobite storitev, ki jo je težko najti na drugem mestu. Ena od takšnih je povsem zagotovo tudi storitev finalne obdelave vseh video in zvočnih materialov. V bistvu to pomeni, da poleg storitve prevajanja igranih, animiranih, risanih in dokumentarnih filmov iz bolgarskega in v bolgarski jezik oziroma reklamnih sporočil, oddaj različne vsebine in serij lahko dobite tudi storitev sinhronizacije in podnaslavljanja, tako da boste imeti v celoti obdelan material, ki ga potem lahko plasirate v skladu s svojimi željami.

Iz bolgarskega in v bolgarski jezik pa prevajamo tudi vse vrste besedil, ne glede na dolžino, kompleksnost in temo. Poleg vsebin, katerih tema je povezana s področji prava, menedžmenta in marketinga, prevajamo tudi vse besedila, ki obdelujejo tematiko s področij: ekonomije, politike, komunikologije, financ, informacijskih tehnologij, medicine, bančništva, farmacije, izobraževanja, znanosti pa tudi filozofije, sociologije, psihologije ter številnih drugih vej družbenih in naravoslovnih ved.Poleg tega so naši strokovnjaki specializirani tudi za zagotavljanje storitev tolmačenja iz bolgarskega in v bolgarski jezik, ne glede na to, ali gre za simultano, konsekutivno ali šepetano tolmačenje. V primeru, da ste povsem prepričani, da vam je za določeni dogodek potrebna prav storitev simultanega tolmačenja, vam pod najugodnejšimi pogoji ponujamo tudi najem opreme za simultano tolmačenje izjemne kakovosti.

Kot svojevrstno prednost za vse naše stranke, ki so določeni material dale določenemu drugemu, da ga prevede iz bolgarskega in v bolgarski jezik, pri tem pa niso zadovoljne z opravljenim, izvajamo storitev redakcije takšnih vsebin. Za to storitev so zadolženi profesionalci, korektorji in lektorji, ki katerokoli vrsto materialov, ki nam jih dostavite, obdelajo ob popolnem spoštovanju vseh pravil prevajalske stroke in nimamo nikakršnega razloga, da dvomimo, da bodo vse stranke zelo zadovoljne z dobljenimi vsebinami, ne glede na to, kako slabo so bile prevedene na začetku.

Kar zadeva dostavo dokumentov in drugih materialov, ste lahko popolnoma brez skrbi, saj vam je na razpolago več načinov dostave, vaše pa je, da izberete tistega, ki vam najbolj ustreza. Želimo samo poudariti, da je dostava vsebin na elektronski naslov možna samo v tistih primerih, ko se ne zahteva storitev overitev, saj je v tem primeru nujno potrebno, da priložite tudi izvirnike na vpogled. Edino, ko je možno celo dokumente oziroma dokumentacijo dostaviti po elektronski poti, je v primeru potrebe za nujnim prevajanjem (prevajanje v izjemno kratkem roku), toda celo tedaj ste dolžni dostaviti izvirne dokumente, kar lahko storite naknadno, toda vsekakor ob spoštovanju roka za izdelavo, ki ste ga navedli.

Materiale nam drugače lahko prinesete osebno ali pa jih pošljete s kurirsko službo oziroma s priporočeno poštno pošiljko in to na naslov naše poslovalnice. Prav tako tako vam tudi mi lahko pošljemo obdelane materiale s kurirsko službo na želeni naslov ali pa na elektronski naslov oziroma jih lahko prevzamete osebno. Tako je za storitev dostave na naslov zadolžena kurirska služba s katero sodelujemo, pa poudarjamo, da se ta storitev plača po veljavnem ceniku te službe in nima nikakršne zveze z nadomestilom za prevajanje oziroma overitev.

Prevajalci in sodni tolmači za bolgarski jezik Akademije Oxford so vam na razpolago kot dobro uigrana ekipa, ki se pri svojem prevajalskem delu sledi idejo, da čim bolj kakovostno in profesionalno odgovori na vse vrste vaših zahtev in vam ponudi prevajanje v optimalnih rokih in po najkonkurenčnejših cenah na tržišču.

Cena prevajanja iz/v bolgarski jezik

  • Iz bolgarskega v slovenski je 21 EUR po strani
  • Iz slovenskega v bolgarski je 22 EUR po strani

Cena prevajanja iz bolgarskega v slovenski jezik z overitvijo sodnih tolmačev

  • Iz bolgarskega v slovenski z overitvijo sodnega tolmača je 25 EUR po strani
  • Iz slovenskega v bolgarski z overitvijo sodnega tolmača je 25 EUR po strani

Popusti za prevajanje iz bolgarskega v slovenski jezik

  • Če imate veliko število strani za prevajanje, ponujamo neverjetne popuste.

Izračunajte ceno prevajanja


Opomba:

Navedeni kalkulator izračunava predvideno ceno prevajanja. Prevajalska stran obsega 1800 znakov s presledki ali 250 besed. Zelo pomembno je, da čim bolj natančno izračunate število znakov v svojem dokumentu, da bi bila finančna konstrukcija čim bolj točna, ob majhnih odstopanjih. Za vse natančnejše informacije kontaktirajte z našim predstavništvom.

Prevajanje iz bolgarskega v druge jezike:


Najpogosteje zastavljena vprašanja - Sodni tolmač za bolgarski jezik - Akademija Oxford

Seznam mest za sodne tolmače in prevajalce za bolgarski jezik


Sodni tolmač za bolgarski jezik - Akademija Oxford
NEWSLETTER
 
DRUGI O NAS
Matjaž iz Ajdovščine:

Lahko pohvalim vse zaposlene v Akademiji Oxford, ker so resnično profesionalni in prevajalske storitve opravljajo hitro in učinkoviti.

Martina iz Bleda:

Potrebovala sem prevajanje iz madžarskega v slovenski jezik in lahko vam rečem, da sem pozitivno presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve prevajalcev Akademije Oxford.

Jaka iz Bovca:

Mislim, da je odlično, ker lahko na enem mestu najdem prevajalske storitve za različne jezike, tako da se ne morem sprehajati od prevajalca do prevajalca.

Eva iz Brežic:

Nujno sem potrebovala prevod v francoski jezik, na spletu sem našla Oxford, jih poklicala in v roku nekaj ur sem po elektronski pošti prejela prevod. Resnično so izjemni!

Zoran iz Velenja:

Uslužni, hitri in ljubeznivi, za njih imam samo pohvalne besede!

Anja iz Višnje Gore:

Najboljše prevajalske storitve lahko najdete prav v Akademiji Oxford! Vsaka čast!

Jure z Vrhnike:

Sodni tolmači iz Akademije Oxford so me presenetili z natančnostjo prevoda ter s kakovostjo storitve. Na začetku sem bil skeptičen, toda sedaj vem, na koga se lahko obrnem, ko mi bo v prihodnje potreben prevod.

Ana iz Gornje Radgone:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v nemški jezik!

Mišo z Grosuplja:

Kar se mene tiče, je cena kakovostne storitve najmanj pomembna, toda nisem verjel, da obstaja institucija, ki je v stanju omogočiti tako ugodno ceno za tako kakovostno in profesionalno opravljeno storitev. Hvala vam!

Nina iz Domžal:

Kakovost vaših storitev je na visoki ravni! Samo tako naprej!

Mitja iz Dravograda:

Delam v agenciji za registracijo vozil in do sedaj sem na prevode čakal nekaj dni, z Vami pa je vse to hitrejše in cenejše. Hvala, ker obstajate!

Elena iz Zagorja ob Savi:

Prevajalci Akademije Oxford so zame dokončali prevod iz Nizozemskega jezika v nekaj urah. Hvala vam, neverjetni ste!

Gregor iz Žalca:

Navdušen sem nad načinom, kako se zaposleni v Akademiji Oxford vedejo do nas, z veliko spoštovanja, ljubeznivosti in predanosti. Ko sodelujete z njimi, enostavno uživate.

Tina iz Železnikov:

Profesionalizem in predanost poslu sta prvi stvari, ki jih opazite, ko pridete v stik z Akademijo Oxford. Organizacija in storitev sta na vrhunski ravni!

Zmago iz Žirov:

Hvala Akademiji Oxford! Nujno sem potreboval prevod iz srbskega jezika in oni so to naredili na najboljši možni način. Dobil sam prevod po vsega nekaj urah! Hvala vam, najboljši ste!

Nataša iz Ilirske Bistrice:

Storitve prevajanja so mi zaradi narave dela, ki ga opravljam, potrebne vsakodnevno. Ko sem prvič stopila v stik z Akademijo Oxford, so mi posel dokončali hitro in učinkovito. Od tedaj jih ne menjam.

Mišo iz Izole:

Prevod iz slovenščine v kar 33 tujih jezikov na enem mestu. Neverjetno!

Sanja iz Jesenic:

Zahvaljujem se Akademiji Oxford za prevod iz norveškega jezika. Vse najboljše v nadaljnjem poslovanju!

Mile iz Kamnika:

Hiter in točen prevod! Hvala, ljudje, vse najboljše!

Selena iz Kočevja:

Vse pohvale za organizacijo in vrhunske storitve. Imate izjemna priporočila z moje strani pri vseh!

Damjan iz Leontina iz Kopra:

Nisem mogel, da ne opazim ljubeznivosti in predanosti vaših prevajalcev. Resnično sem prijetno presenečen.

Zlatan iz Kostanjevice na Krki:

Preko Vaše Akademije smo angažirali prevajalca za svojo poroko, iskreno vam hvala!

Marija iz Kranja:

Kaj bi jaz brez vas!? Priskočili ste mi v pomoč, ko mi je bil prevod najpotrebnejši! Enostavno, najlepša hvala!

Boštjan iz Laškega:

Obiskala nas je tuja delegacija iz Nemčije, pa smo potrebovali storitve konsekutivnega prevajanja. Obrnil sem se na Akademijo Oxford in priskočili so nam v pomoč na najboljši možni način.

Vesna iz Lenarta:

Hvala vam za prevod, izjemni ste!

Uroš iz Lendave:

Točnost prevoda je zaradi posla za nas zelo pomembna. Prevodi iz danskega, norveškega in švedskega jezika za nas predstavljajo temelj dobrega poslovanja s podjetji iz tega področja, pa smo se zato obrnili na Akademijo Oxford. Sodelujemo že mesec dni in nimamo nobene pripombe na prevode. Najlepša hvala!

Kaja iz Litije:

Popoln prevod, pravilno in natančno obdelan. Profesionalnost in organizacija sta na najvišji ravni! Vsaka čast!

Jasmin iz Ljubljane:

Zahvaljujoč prevajalcem Akademije Oxford, smo z lahkoto sklenili pomembno pogodbo s poslovnimi s partnerji iz Japonske. Vse pohvale in najlepša hvala Akademiji Oxford za profesionalno in kakovostno opravljeno delo!

Monika iz Ljutomera:

Lahko rečem samo to, da ste najboljši!

Andraž iz Logatca:

Imamo srečo, da ste se pojavili v Sloveniji. Najhitreje in najkakovostnejše prevajate dokumente na našem področju.

Staša iz Maribora:

Bila sem navdušena, ko sem izvedela, da lahko tako hitro prevajate dokumente in jih pošljete. Resnično ste izjemni!

Josip iz Maribora:

Vse pohvale za Akademijo Oxford in za zelo hitro prevajanje dokumentov. Najugodnejši ste v Sloveniji!

Ines iz Medvod:

Kakovosten prevod, izjemna storitev ter nizka cena. Neverjetni ste!

Branko iz Mengša:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v ruščino!

Dejan iz Metlike:

Akademija Oxford je daleč najboljši prevajalski center v Sloveniji!

Manja iz Mežice:

Prevod dokumentacije pri vas je enostaven. Najlepša hvala!

Jan iz Murske Sobote:

Enostavno je priti do vas, še lažje pa je sodelovati z vami. Vse pohvale za organizacijo in kakovost storitve!

Lucija iz Nove Gorice:

Stalno potrebujemo konsekutivno prevajanje zaradi prihoda tujih delegacij, Akademija Oxford pa je sedaj naša opora, kar se tiče prevajanja. Profesionalna storitev ter prijaznost, enostavno je vse na vrhunski ravni.

Damjan iz Novega mesta:

Potreboval sem prevod v slovaški jezik, zelo hitro in originalno sem ga prejel od vas. Hvala lepa!

Tjaša iz Ormoža:

Prevod sem prejel hitrooo, hvala!

Vid iz Pirana:

Vse pohvale za vas ter vaše prevajalce!

Anisa iz Postojne:

Natančno, hitro, poceni, pravilno ... Hvala lepa, nimam besed!

Dejan s Prevalj:

Če potrebujete prevod s strani pooblaščenega sodnega tolmača, vam priporočam Akademijo Oxford! Bil sem navdušen nad njihovo hitrostjo in natančnostjo! Hvala Vam!

Katja s Ptuja:

Prevajala sem dokumentacijo v Oxfordu, poleg tega, da so bili hitri, so mi pomagali, ter me napotili na koga naj se obrnem kar se tiče moje papirologije.

Dominik iz Radeč:

Hvala za prevod, pravi ste profesionalci!

Julija iz Radovljice:

Niti za en prevod, ki ste ga naredili zame, nisem imela pripombe. Hvala vam za izjemno sodelovanje!

Milan z Raven na Koroškem:

Posebej sem zadovoljen, ker vsak prevod preverjate kar se tiče izrazov in fraz, kar pripeva k temu, da je prevod kakovostnejši in jasnejši. Zares, vse pohvale za profesionalnost!

Katarina iz Ribnice:

Zelo hitro ste mi izpolnili formular za vizum za Ameriko. Prekrasni ste!

Domagoj iz Ruš:

Potreboval sem prevod dokumentacije za pokojnino iz nemščine. Bil sam zelo zadovoljen s prevodom prevajalcev iz Akademije Oxford, in priporočam jih vsakomur!

Jana iz Sevnice:

Jaz sam iz Sevnice in tukaj nimamo prevajalcev za kitajski jezik. Toda, ko sem slišala za Akademijo Oxford in njihove prevajalske storitve, sem takoj stopila v stik z njimi sam. Bila sem presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve. Prihranili so moj denar in čas. Najlepša hvala!

Tim iz Sežane:

Najboljši ste! Vsakomur bi vas priporočil!

Urška iz Slovenske Bistrice:

Potrebovala sem prevod za pridobitev odpravnine iz norveškega v slovenski jezik.

Nik iz Slovenj Gradca:

Vaši prevodi so izjemni! Natančen prevod, hitra dostava in ugodna cena. Vse na enem mestu. Vsaka čast!

Maja iz Slovenskih Konjic:

V zadovoljstvo mi je bilo sodelovati z vami!

Mirko iz Tolmina:

Prevod iz švedščine je bil brez napak! Izjemno sem zadovoljen! Hvala lepa!

Tea iz Trbovelj:

Akademija Oxford je ena od najboljše organiziranih institucij s katerimi sem poslovno sodelovala. Sodelovanje je na vrhunski ravni, vsakomur bi jih priporočila!

Mišo iz Trebnjega:

Težko je najti prevajalca za flamski jezik, ki vam bo dostavil točen in pravilen prevod. To je možno samo pri vas!

Nives iz Tržiča:

Ugodna cena, kakovost ter hitra storitev. Bravo!

Samir iz Hrastnika:

Zelo mi je pomembno, da so vsi dokumenti, ki jih potrebujem, prevedeni predvsem točno in pravilno. To je tisto, kar sem opazil pri prevajalcih Akademije Oxford. Točnost in pedantnost brez konkurence. Nimam besed, zares ste pravi profesionalci!

Neža iz Celja:

Nujno sem potrebovala prevod dokumentacije za poroko, pa sam stopila v stik z Akademijo Oxford. Hitro so končali delo, v roku nekaj ur. Zelo sem jim hvaležna za to!

Miloš iz Cerknice:

Kar se tiče prevajalskih storitev, vi ste brez konkurence!

Špela iz Črnomlja:

Prevedli ste mi več kot od 50 strani brez napake! Vsaka čast! V prihodnje vem, na koga naj se obrnem!

Damir iz Šempetra:

Poln sam pozitivnih vtisov potem, ko ste zame končali prevod celotne dokumentacije za posel. Hvala lepa!

Janica iz Šentjurja:

Zelo sem zadovoljna! Tako s ceno kot kakovostjo prevoda. Zares ste nezamenljivi!

Tim iz Škofje Loke:

Prijazno osebje, kakovostno in predano delo sta ključ uspeha. Akademije Oxford je dokaz tega. Vsaka čast!

Sonja iz Šoštanja:

Samo nadaljujte! Odlični ste!