Sodni tolmač in prevajalec za slovaški jezik

Jezik, ki ga danes uporablja le okoli 5 milijonov ljudi in to v glavnem tistih, ki živijo na ozemlju Slovaške, je sestavni del slovanske jezikovne skupine.

Vsi sodni tolmači in prevajalci za slovaški jezik, ki so člani ekipe Prevajalskega centra Akademije Oxford, so dokazano dobri v svojem poslu, v katerem so že vrsto let in glede na to, da so številni od njih tudi izvorni govorci, vam zagotavljamo, da bo vsak dokument ali druga vrsta materialov obdelana na najboljši možni način in v skladu s pravili prevajalske stroke.

Poleg običajnega prevajanja, ki vključuje prevajanje iz slovaškega v slovenski jezik in iz slovenskega v slovaški jezik, sodimo med edinstvene institucije, ki ponujajo tudi storitve prevajanjiz slovaškega v katerikoli tuji jezik in iz enega od tujih jezikov v slovaški. V priložnosti smo, da to storitev ponudimo vsakomur, ki mu je to potrebno, saj so v naši ekipi prevajalci in sodni tolmači za več kot 40 jezikov. Poleg strokovnjakov specializiranih za jezike, ki sodijo med najbolj iskane, kar zadeva prevajanje, kot so: nemški, angleški, francoski, španski, italijanski, ruski in portugalski, pri nas lahko dobite tudi storitve, ki so povezane s prevajanjem iz in v: madžarski, grški, ukrajinski, perzijski, turški, albanski, hrvaški, češki, poljski, finski, danski, nizozemski, pakistanski, kitajski, norveški, korejski, estonski, japonski, bosanski, makedonski in številne druge jezike.Ne glede na to, v kateri smeri vam je potrebno prevajanje določenega poslovnega ali osebnega dokumente, vam zagotavljamo, da bo vsak naš prevajalec in sodni tolmač za slovaški jezik vaše dokumente obdelal ob spoštovanju vseh pravil stroke in v kratkem roku in po ugodni ceni dostavil, ne samo prevedene, ampak tudi dokumente, ki so overjeni z žigom zapriseženega sodnega tolmača. Na ta način imate možnost, da znatno prihranite čas in trud pa tudi denarna sredstva, saj na enem mestu dobite storitev prevajanja in overitve, kar pomeni dobite dokument, ki je pravno veljaven. Ko rečemo veljaven, s tem mislimo, da ga lahko uporabljate enako kot vsak drug izvirni dokument, saj žig sodnega tolmača potrjuje, da sta prevod in izvirnik popolnoma enaka oziroma da je prevod zvest izvirniku.

Postopek overitve poleg samega opremljanja prevoda z žigom vključuje tudi segment, v katerem sodni tolmač primerja prevod z izvirnikom, da bi ugotovil, ali med njima obstajajo odstopanja ali ne, tako da je zelo pomembno, da stranke dostavijo tudi izvirne dokumente na vpogled.

Pri nekaterih dokumentih se poleg overitve sodnega tolmača zahteva tudi overitev s haškim Apostille žigom, ki šteje kot tako imenovana “nadoveritev”. Zakon natančno določa, za katere dokumente se zahteva ta overitev pa tudi po katerem principu, saj za določene dokumente najprej poteka overitev z Apostille žigom, potem pa se dokument prevaja in overja z žigom sodnega tolmača, prevaja pa se tudi sam žig, medtem ko v drugih primerih ta overitev poteka po obdelavi dokumente s strani sodnega tolmača. Sodni organi so pristojni za vse vprašanja v zvezi s to vrsto overitve, prevajalci in sodni tolmači za slovaški jezik pa niso dolžni strankam dati informacije o njej, toda vsekakor bodo storili vse, da vas napotijo na pravo mesto, kjer lahko dobite točne informacije o overitvi s haškim Apostille žigom.

Poleg osebnih dokumentov iz in v slovaški jezik prevajamo tudi različne poslovne dokumente pa tudi vse vrste dokumentacije, kot je medicinska, tehnična in razpisna dokumentacija. Poleg prevajanja potrdila o državljanstvu, potrdila o stalnem prebivališču in izpiskov iz matičnega registra (o rojstvu, o smrti, o sklenjeni zakonski zvezi) naši prevajalci in sodni tolmači za slovaški jezik prevajajo tudi: potni list, vozniško in prometno dovoljenje, delovno in dovoljenje za prebivanje, osebno izkaznico pa tudi fakture, sklep o ustanovitvi pravne osebe, bilance uspeha in stanja in letna in revizijska poročila, statute in ustanovitvene akte podjetja in številne druge dokumente, ne glede na to, ali gre za osebne ali poslovne.

Iz slovaškega in v slovaški jezik v katerikoli kombinaciji prav tako prevajamo tudi: specifikacije farmacevtskih izdelkov, zdravniške izvide, dokumentacijo o medicinskih izdelkih, navodila za uporabo zdravil in značilnosti izdelkov in laboratorijske analize tehničnih vzorcev, navodila za uporabo kot tudi deklaracije izdelkov ne glede na to, katere vrste so, gradbene projekte, znanstvene patente in številne druge dokumente s področij znanosti, farmacije in medicine.

V odvisnosti od vaših zahtev vsak naš prevajalec in sodni tolmač za slovaški jezik obdeluje tudi vse vrste dokumentov, ki jih je v številnih primerih treba predložiti pristojnim institucijam, kot so: potrdila o samskem stanu, potrdilo o nekaznovanosti, soglasje za zastopanje, potrdilo o stanju računa v banki, potrdilo o stalni zaposlitvi in vse ostale vrste potrdil, izjav in soglasij.

Poleg vsega omenjenega prevajamo tudi zaključna spričevala osnovnih in srednjih šol, potrdila o opravljenih izpitih, diplome in dodatke k diplomi, potrdila o rednem šolanju, predmetnike in programe fakultet kot tudi vse ostale dokumente, ki se predajajo pristojnim službam in so povezani s področjem izobraževanja.Prevajanje iz slovaškega in v slovaški jezik

Poleg številnih storitev, za katere so specializirani člani ekipe Prevajalskega centra Akademije Oxford, v skladu z vašimi zahtevami obdelujejo tudi vse vrste materialov iz slovaškega in v slovaški jezik, ne glede na njihovo kompleksnost.

Vas pri nas pričakuje prevajanje besedilnih vsebin različne tematike, tako tistih, ki so namenjeni širši javnosti kot tudi tistih, ki so namenjeni izključno ožjim, strokovnim krogom. Teme besedilnih vsebin, za katere želite prevajanje, so lahko povezane s področji turizma, ekonomije, prava, psihologije in marketinga pa tudi: menedžmenta, informacijskih tehnologij, izobraževanja, politike, financ, sociologije, bančništva, gradbene industrije, farmacije, medicine in številni drugi vej naravoslovnih in družbenih ved.

Iz slovaškega in v slovaški jezik prevajamo tudi diplomske in seminarske naloge pa tudi znanstvena dela in rezultate znanstvenih raziskav in vse ostale materiale, ki so povezani s področjema znanosti in izobraževanja. Prav tako prevajamo tudi vse vrste reklamnih materialov, kot so plakati, vizitke, zloženke, letaki, brošure, PR članki, katalogi in številni drugi.

V skladu z vašimi zahtevami v relativno kratkih rokih in po cenah, ki so zelo ugodne, iz slovaškega in v slovaški jezik prav tako prevajamo tudi spletne kataloge, spletne prodajalne in spletne strani pa tudi programsko opremo in vse vrste aplikacij in programov. V procesu prevajanja spletnih strani naši prevajalci in sodni tolmači za slovaški jezik absolutno spoštujejo pravila, povezana s SEO (Search Engine Optimisation). Prav zahvaljujoč implementaciji teh pravil bo določena spletna stran zelo hitro veliko bolje uvrščena v okviru iskalnika, s čimer bo njen lastnik imel dvojno korist.

Prevajalski center Akademije Oxford maksimalno spoštuje zahteve svojih strank in ponujamo vam tudi možnost, da nam materiale za prevajanje dostavite na več načinov, oziroma prav tako kot vam najbolj ustreza. Lahko jih prinesete osebno v poslovalnico Akademije Oxford, prav tako pa jih lahko tudi pošljete preko “Pošte Slovenije”, s priporočeno pošiljko oziroma angažirate določeno kurirsko službo, da nam jih dostavi. V primeru, da ni potrebna overitev materialov, za katere želite prevajanje iz slovaškega in v slovaški jezik, jih lahko skenirate in pošljete na elektronski naslov, kar predstavlja velik prihranek vašega časa pa tudi časa naših strokovnjakov. Na enak način lahko pošljete tudi dokumente, toda samo v primeru, ko vam je prevajanje potrebno v zelo kratkem roku, pri čemer morate tudi v tem primeru dostaviti izvirnike na vpogled in to na enega od navedenih načinov.

Ko naši prevajalci in sodni tolmači za slovaški jezik končajo z obdelavo materialov, ki ste jih dostavili, jih lahko prevzamete osebno, ali pa zahtevate, da vam jih pošljemo na določen naslov. Takšno vrsto storitve izvaja kurirska služba, ki jo angažiramo, pa se tudi zaračunava v skladu z veljavnim cenikom te službe. Vse materiale, za katere se ne zahteva overitev sodnega tolmača, lahko dostavimo tudi na elektronski naslov, če tako želite.

V okviru naše poslovnice v Sloveniji lahko dobite tudi storitev prevajanja zvočnih in video materialov iz slovaškega in v slovaški jezik ter njihovo finalno obdelavo. Poleg prevajanja serij, reklamnih sporočil, igranih, risanih, dokumentarnih in animiranih filmov pa tudi otroških, znanstvenih in zabavnih oddaj pri nas lahko dobite tudi storitev sinhronizacije in podnaslavljanja, s čimer praktično gledano dobite materiale, ki so pripravljeni za uporabo.

V skladu z vašimi zahtevami iz slovaškega in v slovaški jezik prav tako prevajamo tudi književna dela, poleg proze in poezije pa prevajamo tudi beletrijo in romane pa tudi strokovne, otroške in ilustrirane revije ter časopisne članke.

Ker posebej skrbimo za to, da svojim strankam omogočimo kompletno storitev, jim dajemo tudi možnost angažiranja strokovnjakov, specializiranih za tolmačenje iz slovaškega in v slovaški jezik. Ne glede na to, ali je za določen dogodek potrebno konsekutivno, simultano ali šepetano tolmačenje, bodo naši prevajalci in sodni tolmači za slovaški jezik izpolnili vse zahteve dogodka. Poleg omenjene storitve na vašo zahtevo ponujamo tudi najem opreme za simultano tolmačenje in to pod najboljšimi pogoji na tržišču cele države.

Prevajanje iz slovenskega v slovaški jezik

Ker so storitve, ki vključujejo prevajanje iz slovenskega v slovaški jezik zelo pogoste, v tej jezični kombinaciji naši prevajalci in sodni tolmači za slovaški jezik prevajajo pa tudi overjajo vse vrste dokumentov pa tudi številne druge materiale.

Zelo je pomembno vedeti tudi to, da je storitev overitve sodnega tolmača vseh dokumentov, ki se prevajajo iz slovenskega v slovaški jezik, posebej pomembna, saj vam ponuja možnost dobite dokument, ki ga lahko uporabljate v katerikoli situaciji, saj gre za pravno veljavne vsebine. Ker je nujno potrebno, da strokovna oseba, ki je zadolžena za overitev, izvede primerjanje izvirnih in prevedenih dokumentov, pa je zelo pomembno tudi, da nam na vpogled dostavite izvirnike. Vse dokumente nam lahko prinesete osebno ali pa jih lahko pošljete s priporočeno pošiljko preko “Pošte Slovenije” oziroma preko katerekoli kurirske službe. Če imate potrebo za nujnim prevajanjem oziroma prevajanjem v roku, ki je precej krajši od tistega, ki vam ga mi ponudimo, lahko najprej pošljete skenirane dokumente v naš elektronski naslov, potem pa dostavite tudi izvirnike na vpogled. Sicer pa vse ostale vsebine, za katere se ne zahteva overitev, lahko pošljete samo na elektronski naslov.

Potem ko prevajalci in sodni tolmač za slovaški jezik obdelajo vaše materiale, jih prav tako lahko prevzamete osebno v poslovalnici Prevajalskega centra Akademije Oxford. V primeru, da vam ta način dostave ne ustreza, prevedene vsebine lahko pošljemo na vaš elektronski naslov, toda samo v primeru, če gre za tiste, za katere ni potrebna storitev overitve. V nasprotnem jih na vašo zahtevo lahko pošljemo na določen naslov, preko kurirske službe. Takšna vrsta storitve sodi med dodatne, pa se s samim tem zaračunava neodvisno od osnovne storitve in to po ceniku službe, ki je zadolžena za dostavo.

Iz slovenskega v slovaški jezik prevajamo tudi vse vrste besedilnih vsebin različne tematike, zatem knjige oziroma književna dela (romane, poezijo, prozo, beletrijo) pa tudi časopisne članke, ilustrirane, znanstvene in otroške revije ter učbenike. Prav tako prevajamo tudi vse vsebine, ki sodijo na področje informacijskih tehnologij, kot je programska oprema, spletne strani, spletni katalogi in spletne prodajalne kot tudi reklamne materiale, od vizitke, plakatov in letakov, preko brošur in zloženk pa do katalogov in PR člankov.

V skladu z vašimi smernicami iz slovenskega v slovaški jezik prevajamo tudi vse osebne in poslovne dokumente in tehnično, medicinsko in razpisno dokumentacijo, ponujamo pa tudi storitev simultanega, konsekutivnega in šepetanega tolmačenja. Če je za določen dogodek, ki ga organizirate, treba izvesti storitev simultanega tolmačenja v tej kombinaciji jezikov, lahko na vašo zahtevo ponudimo tudi najem opreme za simultano tolmačenje vrhunske kakovosti.

Prav tako vam ponujamo tudi finalizacijo obdelave video in zvočnih materialov in poleg prevajanja serij, oddaj (zabavnih, otroških in izobraževalnih), reklamnih sporočil in filmov (animiranih, dokumentarnih, igranih in risanih) izvajamo tudi njihovo podnaslavljanje oziroma sinhronizacijo.

Poleg vsega omenjenega izvajamo tudi storitev lekture oziroma korekture vseh vsebin, ki jih je nekdo že prevedel iz slovenskega v slovaški jezik. Na ta način vsem svojim strankam ponujamo možnost, da v relativno kratkem roku in po zelo ugodnih cenah dobijo redakcijo nestrokovno prevedenih vsebin, ki jih kasneje lahko nemoteno uporabljajo.

Prevajanje osebnih dokumentov iz slovenskega v slovaški jezik

Izpiski iz matičnega registra o rojstvu, potrdilo o državljanstvu, vozniško dovoljenje, izpiski iz matičnega registra o sklenjeni zakonski zvezi, osebna izkaznica, potni list, delovno dovoljenje, potrdilo o stalnem prebivališču, izpiski iz matičnega registra o smrti, prometno dovoljenje, dovoljenje za prebivanje in številne druge dokumente na vašo zahtevo obdelujejo naši prevajalci in sodni tolmači za slovaški jezik in poleg prevajanja dokumentov iz slovenskega v slovaški jezik izvajajo tudi njihovo overitev. Samo ne pozabite, da pri pošiljanju materialov na prevajanje obvezno priložite tudi izvirnike na vpogled, če želite dobiti tudi overitev prevedenih dokumentov.

Iz slovenskega v slovaški jezik prevajamo tudi vse dokumente, ki sodijo na področje poslovanja, kot so: fakture, sklep o ustanovitvi pravne osebe, statuti podjetja, revizijska poročila, bilance stanja in uspeha in ustanovitveni akti podjetja, vse vrste pogodb, letna poslovna poročila pa tudi pravni red Evropske Unije, licence, certifikate, sodne odločbe in sodbe oziroma vse pravne akte.

V skladu z vašimi zahtevami prevajamo pa tudi overjamo vse dokumente, ki jih je treba predložiti pristojnim institucijam v številnih primerih, kot so: potrdila o stalni zaposlitvi, potrdilo o nekaznovanosti, soglasje za zastopanje, potrdilo o samskem stanu in o stanju računa v banki kot tudi vse ostale vrste soglasij, potrdil in izjav.

Prevajanje reklamnih materialov iz slovenskega v slovaški jezik

Vsakdo, ki ima potrebo za prevajanjem materialov s področja marketinga, se zaveda, kako je pomembno, da se za to storitev angažirajo strokovnjaki, ki imajo dovolj izkušenj, da na ustrezen način prevedejo tudi reklamno sporočilo, ki ga le-ti vsebujejo, saj je prav v tem skrivnost kakovostnega prevajanja takšne vrste vsebin.

Prevajalski center Akademije Oxford ima v svoji ekipi tudi strokovnjake, ki so predvsem usmerjeni na prevajanje reklamnih materialov iz slovenskega v slovaški jezik in imajo dovolj izkušenj, da lahko prevedejo tudi najkompleksnejše vsebine in tako omogočijo potencialnim strankam, ki uporabljajo slovaški jezik, da spoznajo določeni izdelek ali storitev, ki se na ta način reklamira. Poleg zloženk, plakatov in letakov prevajamo tudi brošure, kataloge storitev in izdelkov pa tudi PR članke in vizitke.

V skladu z vašimi zahtevami iz slovenskega v slovaški jezik prav tako prevajamo tudi spletne strani. Da bi vam omogočili, da se spletna stran, ki jo prevajamo, čim bolje rangira na iskalnikih, naši prevajalci in sodni tolmači za slovaški jezik posebej pazijo na to, da v postopku prevajanja implementirajo tudi vsa pravila SEO (Search Engine Optimisation), ki so v tem trenutku aktualna. Za tiste, ki ne poznajo pomembnosti uporabe SEO pravil, želimo posebej poudariti, da so le-ta izjemno pomembna za kakovost prevajanj kot tudi, da se vaša spletna stran pojavi v samem vrhu iskanja, s čimer se povečuje tudi možnost, da večje število potencialnih strank pride do njega.

Poleg prevajanja spletnih strani, pri nas lahko dobite tudi prevajanje spletnih prodajaln, spletnih katalogov, tako storitev kot tudi izdelkov pa tudi programske opreme oziroma katerekoli aplikacije ali programa, ki ga želite.

Prevajanje medicinske dokumentacije iz slovenskega v slovaški jezik

Čeprav stranke od nas najpogosteje zahtevajo prevajanje zdravniških izvidov iz slovenskega v slovaški jezik, vsak prevajalec in sodni tolmač za slovaški jezik v naši ekipi na zahtevo strank prevaja tudi: navodila za uporabo zdravil in značilnosti izdelkov, specifikacije farmacevtskih izdelkov in vso ostalo dokumentacijo o medicinskih izdelkih pa tudi druge dokumente, ki se nanašajo na področji medicine in farmacije.

Prav tako prevajamo tudi razpisno in tehnično dokumentacijo in laboratorijske analize tehničnih vzorcev, gradbene projekte in navodila za uporabo pa tudi deklaracije vseh vrst izdelkov. V skladu s potrebami strank iz slovenskega v slovaški jezik prevajamo tudi rezultate znanstvenih raziskav, znanstvene patente in dela oziroma vse materiale tesno povezana z znanostjo

Vse dokumente, ki jih je treba predložiti pristojnim institucijam, povezani pa so z izobraževanjem, kot so: diplome in dodatki k diplomi, zaključna spričevala osnovnih in srednjih šol, predmetniki in programi fakultet, prepis ocen, potrdilo o rednem šolanju, potrdilo o opravljenih izpitih in številni drugi prav tako prevajamo iz slovenskega v slovaški jezik, potem pa jih overja zapriseženi sodni tolmač, da bi jih lahko uporabljali v vsaki situaciji.

Prevajanje filmov vseh žanrov iz slovenskega v slovaški jezik

Da bismo ispunili vse zahteve, ki jih nam postavljaju stranke, v redovan spisak storitev, ki jih pružamo kada je v pitanju prevajanje iz slovenskega v slovaški jezik smo uvrstili in obdelavo filmov vseh žanrov. Ali, sem prevoda, vas pri nas pričakuje tudi storitev sinhronizacije oziroma podnaslavljanja prevedenih filmskih ostvarenja, tako da čete v optimalnem roku dobiti material, ki ga lahko da plasirate gde god želite.

Ne samo, da pri nas lahko dobite prevajanje igranih, animiranih, risanih in dokumentarnih filmov iz slovenskega v slovaški jezik, ampak glede na vaše zahteve prevajamo tudi reklamna sporočila pa tudi serije in zabavne, izobraževalne in otroške oddaje oziroma vse vrste zvočnih in video materialov.

Poleg tega so v naši ekipi tudi strokovnjaki, katerih specialnost je tolmačenje iz slovenskega v slovaški jezik. S tem mislimo predvsem na simultano tolmačenje, s katerih se lahko tudi najpogosteje srečamo v praksi pa tudi na konsekutivno in šepetano tolmačenje. Od koncepcije samega dogodka je odvisna tudi vrsta tolmačenja, ki se priporoča, tako da je najbolje, da nam najprej dostavite podrobnosti o samem dogodku (število udeležencev, program, trajanje in karakteristike prostora, v katerem bo potekal), da bi jim lahko na pravi način odgovorili in pripravili najboljšo ponudbo. Poleg storitve tolmačenja na vašo zahtevo ponujamo tudi najem opreme za simultano tolmačenje vrhunske kakovosti.

Prevajanje romanov iz slovenskega v slovaški jezik

Pri nas lahko dobite tudi prevajanje romanov iz slovenskega v slovaški jezik pa tudi vseh ostalih žanrov književnih del kot je poezija, proza in beletrija. Prevajamo tudi učbenike, če je potrebno pa tudi otroške, strokovne in ilustrirane revije in časopisne članke.

Naši prevajalci in sodni tolmači za slovaški jezik so prav tako specializirani tudi za prevajanje besedil različne tematike in kompleksnosti. Glede na to, da poleg visokih profesionalnih kvalifikacij posedujejo tudi dolgoletne izkušnje na področju prevajanja teh vsebin, lahko rečemo, da jim nobena tema ni neznana. Tako da pri nas lahko dobite prevajanje iz slovenskega v slovaški jezik vseh besedil, katerih tema je povezana s katero koli vejo družbenih ali naravoslovnih ved pa tudi: turizma, komunikologije, marketinga, ekologije in varstva okolja, prava, ekonomije, politike, psihologije, bančništva, informacijskih tehnologij, izobraževanja, medicine, financ, filozofije, sociologije, farmacije in številni drugih področij.

Vsako vsebino, ki je že prevedena na nekem drugem mestu, pri čemer pa niso spoštovana pravila prevajalske stroke, pa so stranke dobile nekakovostno obdelan material, nam lahko dostavite, da bi izvedli lekturo in korekturo takšnih vsebin. Strokovnjaki, ki so zadolžena za izvedbo te storitve, vam v optimalnem roku dostavijo materiale v okviru katerih je izvedena profesionalna redakcija in zagotovo boste več kot zadovoljni z njihovo kakovostjo.

Prevajanje iz slovaškega v slovenski jezik

Glede na to, da so v naši ekipi in prevajalci in sodni tolmači za oba jezika in da vsi ob izjemno visoki ravni profesionalnih kvalifikacij posedujejo tudi široke interese, vsem zainteresiranim strankam ponujamo prevajanje prav vseh vsebin iz slovaškega v slovenski jezik.

Iako se jedan od najčešče postavljanih zahteva odnosi na prevajanjee osebnih dokumentov, naši strokovnjaki obdelujejo tudi in vse poslovne dokumente pa tudi različite vrste dokumentacije, počev od medicinske, do tehnična in razpisna dokumentacijae.

Poleg tega prevajamo tudi gradbene projekte pa tudi navodila za uporabo kot tudi vse vrste sodnih odločb in sodb in pravni red Evropske Unije, pogodbe, licence, pooblastila in ostale pravne in sodne akte. Pri nas poleg prevajanja dobite tudi overitev prevedenih dokumentov, s čimer se določen dokument uvršča med pravno veljavne. Posebno je pomembno da naglasimo da je v ovom slučaju neophodno da stranka dostavi in izvirne dokumente na vpogled sodnemu tolmaču, koji najprej mora, da jih uporedi sa prevedenim, pa samo onda in dizvrši njihovo overitev.

Ker se pri nekaterih dokumentih zahteva tudi overitev s haškim Apostille žigom, kar sodi v pristojnost sodnih organov Republike Slovenije, tako da se stranke morajo pravočasno pozanimati, ali je le-ta potrebna tudi za njihov dokument ali ne, saj boste na ta način prihranili veliko svojega časa. Imejte na umu, da noben sodni tolmač in prevajalec za slovaški jezik, ki je član ekipe Akademije Oxford ni dolžan posedovati informacije o tem, ali je za določen dokument potrebna overitev Apostille žigom ali ne, glede na to, da so za to zadolžena sodišča, toda zagotovo bodo z vami delili vse informacije, ki jih posedujejo in vas napotili, kjer lahko dobite potrebne podatke o tej vrsti overitve.

Prevajanje iz slovenskega v slovaški jezik

Vas pri nas pričakuje tudi prevajanje učbenikov in knjig oziroma književnih del vseh žanrov pa tudi besedilnih vsebin, ki obdelujejo temo iz kateregakoli področja in časopise različnih vrst in časopisnih člankov. Iz slovaškega v slovenski jezik prevajamo tudi spletne strani, programsko opremo pa tudi vsebine spletnih prodajaln in spletnih katalogov kot tudi vse materiale, ki se nanašajo na področje marketinga.

Poleg ostalih strokovnjakov so v naši ekipi tudi tisti, ki so ozko specializirani za zagotavljanje storitev tolmačenja iz slovaškega v slovenski jezik. Tako lahko angažirate tolmače za simultano, konsekutivno in šepetano tolmačenje, v odvisnosti od zahtev samega dogodka, ki ga organizirate, vam ponujamo tudi najem opreme za simultano tolmačenje.

Poleg storitve, ki vključuje prevajanje vseh video in zvočnih materialov iz slovaškega v slovenski jezik, Prevajalski center Akademije Oxford izvaja tudi dodatno storitev, ki vključuje njihovo podnaslavljanje in sinhronizacijo, s čimer pravzaprav na enem mestu dobite kompletno obdelavo serij, oddaj, reklamnih sporočil in filmov pa tudi vseh drugih zvočnih oziroma video materialov.

Treba je omeniti tudi podatek, da pri nas lahko dobite storitev profesionalne lekture in korekture vseh tistih materialov, ki jih je nekdo prevedel iz slovaškega v slovenski jezik, ki pa ne zadovoljujejo določene ravni kakovosti. Ne glede na to, kako slabo so prevedeni, potem ko naši lektorji in korektorji izvedejo njihovo redakcijo, vam zagotavljamo, da boste dobili materiale, ki absolutno zadovoljujejo visoki ravni kakovosti, za katero si prizadevamo.

Prevajanje dokumentov iz slovaškega jezika v slovenski jezik

Prevajalski center Akademije Oxford vsem zainteresiranim strankam ponuja storitve kompletne obdelave vseh dokumentov, in s tem v prvi vrsti mislimo na storitev prevajanja iz slovaškega v slovenski jezik in overitve s strani zapriseženih sodnih tolmačev.

Vsak osebni ali poslovni oziroma katerikoli drugi dokument, ki se obdela na ta način, se lahko brez kakršnihkoli ovir uporablja enako kot katerikoli drugi pravno veljavni dokument, gleda na to, da žig sodnega tolmača praktično potrjuje, da je prevod enak izvirniku. Pomembno je samo poudariti, da je vsaka stranka dolžna dostaviti tudi izvirne dokumente na vpogled sodnemu tolmaču, da bi se spoštoval z zakonom predpisan postopek.

Sicer pa nam dokumente in ostale materiale lahko dostavite na več načinov, poleg osebne dostave v našo poslovalnico, jih lahko pošljete s kurirsko službo ali s priporočeno poštno pošiljko na naslov poslovalnice. Samo, ko gre za materiale, ki ne sodijo med uradne dokumente oziroma dokumentacijo in ni treba izvesti njihove overitve, jih stranke lahko pošljejo v elektronski obliki oziroma na elektronski naslov. Če postavite zahtevo za nujnim prevajanjem, celo kadar gre za prevajanje dokumentov, imate možnost, da jih najprej pošljete skenirane na elektronski naslov, izvirnike pa dostaviti na vpogled na opisane načine, kar je uvedeno samo, da bi se v celoti spoštovala vaša zahteva in da bi vam prevajanje in overitev določenih dokumentov omogočili v navedenem roku, ki je pogosto precej krajši od tistega, ki vam ga ponudimo.

Iz slovaškega v slovenski jezik prevajamo vse osebne in poslovne dokumente, kot so: potni list, prometno in vozniško dovoljenje, osebna izkaznica, izpiski iz matičnega registra o sklenjeni zakonski zvezi, delovno dovoljenje, potrdilo o državljanstvu, izpiski iz matičnega registra o rojstvu, potrdilo o stalnem prebivališču, dovoljenje za prebivanje, izpiski iz matičnega registra o smrti pa tudi vse dokumente, ki sodijo med poslovne: ustanovitveni akt podjetja, bilance stanja, poslovna letna poročila, sklep o ustanovitvi pravne osebe, fakture, statut podjetja, revizijsko poročilo, bilance uspeha pa tudi vse vrste pogodb, certifikatov in licenc ter pooblastila, pravni red Evropske Unije kot tudi sodne odločbe in sodbe oziroma nenavedene pravne akte.

Prav tako prevajamo tudi zaključna spričevala osnovnih in srednjih šol, potrdila o rednem šolanju, diplome in dodatke k diplomi, potrdila o opravljenih izpitih, predmetnike in programe fakultet in ostala dokumente, ki se predajajo pristojnim službam in so povezani s področjem izobraževanja.

Na vašo zahtevo iz slovaškega v slovenski jezik med drugim prevajamo tudi potrdilo o samskem stanu, potrdilo o nekaznovanosti pa tudi potrdilo o stanju računa v banki, soglasje za zastopanje in vse ostale vrste potrdil, soglasij in izjav.

Prevajanje medicinske dokumentacije iz slovaškega v slovenski jezik

Čeprav stranke od nas najpogosteje zahtevajo, da za njih iz slovaškega jezika v slovenski jezik prevedemo zdravniške izvide, so naši prevajalci in sodni tolmači usmerjeni tudi na prevajanje dokumentacije o medicinskih izdelkih, specifikacij farmacevtskih izdelkov pa tudi navodil za uporabo zdravil in značilnosti izdelkov in vseh ostalih vsebin, ki so povezane s področji, tako medicine kot tudi farmacije.

Iz slovaškega v naš jezik prav tako prevajamo tudi tehnično dokumentacijo in laboratorijske analize tehničnih vzorcev kot tudi razpisno dokumentacijo, navodila za uporabo pa tudi deklaracije vseh vrst izdelkov in celo gradbene projekte.

Poleg tega je vsak naš prevajalec in sodni tolmač za slovaški jezik usmerjen tudi na prevajanje vseh vrst knjig pa tudi učbenikov iz slovaškega v slovenski jezik in glede na to, da gre za osebe, ki jim je slovaški tudi materni jezik, ste lahko prepričani, da bo takšna vrsta prevajanja v celoti zadovoljila tudi najzahtevnejše med vami.

Iz slovaškega v naš jezik prevajamo tudi časopisne članke, ilustrirane, otroške in strokovne revije pa tudi vse besedilne vsebine, ne glede na to na to, ali so namenjene strokovni ali širši javnosti ali gre za kompleksnejša oziroma manj kompleksna besedila. Poleg besedil, ki obdelujejo temo s področij financ, prava in bančništva, prevajamo tudi vse vsebine, katerih tema je povezana s področji: politike, ekonomije, ekologije in varstva okolja, filozofije, sociologije, izobraževanja, turizma, psihologije pa tudi marketinga, gradbene industrije, medicine in naravoslovnih in družbenih ved oziroma informacijskih tehnologij, farmacije, komunikologije, menedžmenta in drugih.

Poleg vsega omenjenega iz slovaškega v slovenski jezik prevajamo tudi diplomske in seminarske naloge in celo znanstvena dela pa tudi patente in rezultate znanstvenih raziskav. Ne glede na na njihovo obsežnost in kompleksnost lahko pričakujete, da vam bo prevod takšnih materialov dostavljen na dogovorjen način in to v optimalnem roku.

Prevajanje spletnih strani iz slovaškega jezika v slovenski jezik

Da bi dobili kakovostno in profesionalno prevedeno spletno stran iz slovaškega v slovenski jezik, poleg dejstva, da je najboljše za izvedbo te zahteve angažirati strokovne prevajalce in sodne tolmače, izjemno pomembno tudi, da se prevajanje prilagaja pravilom dobre optimizacije spletnih vsebin, saj se le na ta način doseže izjemno pozitiven učinek prevajanja. Gre za to, da implementacija SEO pravila (Search Engine Optimisation) poteka s ciljem, da se prevedeni spletni strani omogoči še boljši položaj na spletnih iskalnikih.

Poleg spletnih strani vas pri nas pričakuje tudi prevajanje spletnih katalogov in spletnih prodajaln pa tudi vseh aplikacij in programov oziroma programske opreme.

Poleg tega iz slovaškega v slovenski jezik prevajamo tudi materiale, ki so povezani s področjem marketinga, kot so plakati, zloženke, katalogi storitev in izdelkov pa tudi PR članki, brošure in številni drugi. Strokovnjaki, ki izvajajo to storitev na pravi način izvajajo prevajanje in reklamna sporočila, ki jih takšni materiali vsebujejo in tako omogočijo uporabnikom, ki jim je slovenski jezik materni, da se bolje seznanijo z izdelkom oziroma storitvijo, ki se reklamira.

Tolmačenje iz slovaškega v slovenski jezik

V primeru, da organizirate določen dogodek, za katerega vam je potrebno tolmačenje iz slovaškega v naš jezik, ste lahko prepričani, da vam Prevajalski center Akademije Oxford ponuja najboljšo možno storitev in to po najbolj konkurenčni ceni v celi državi. Ko rečemo, da vas pri nas pričakuje kompletna ponudba, s tem mislimo na najem opreme za simultano tolmačenje, kar prav tako ponujamo na vašo zahtevo pa tudi simultano, šepetano in konsekutivno tolmačenje iz slovaškega v slovenski jezik, za katere so specializirani naši prevajalci in sodni tolmači.

Toda to je samo del storitev, po katerih smo dobro poznani! Poleg tega vas pri nas pričakuje tudi finalna obdelava reklamnih sporočil pa tudi zabavnih, znanstvenih in otroških oddaj in serij ter igranih filmov vseh žanrov kot tudi risanih, dokumentarnih in animiranih filmov. S tem mislimo predvsem na to, da pri nas lahko dobite storitev prevajanja vseh navedenih pa tudi številni drugih zvočnih in video vsebin iz slovaškega v slovenski jezik kot tudi storitev profesionalne sinhronizacije in podnaslavljanja prevedenih materialov. To pomeni, da na enem mestu dobite praktično kompletno obdelan material, ki ga lahko uporabljate za plasiranje, kjerkoli želite oziroma v kinematografih, na radijskih postajah, televiziji in kateremkoli drugem mestu!

Cena prevajanja iz/v slovaški jezik

  • Iz slovaškega v slovenski je 22 EUR po strani
  • Iz slovenskega v slovaški je 22 EUR po strani

Cena prevajanja iz slovaškega v slovenski jezik z overitvijo sodnih tolmačev

  • Iz slovaškega v slovenski z overitvijo sodnega tolmača je 26 EUR po strani
  • Iz slovenskega v slovaški z overitvijo sodnega tolmača je 26 EUR po strani

Popusti za prevajanje iz slovaškega v slovenski jezik

  • Če imate veliko število strani za prevajanje, ponujamo neverjetne popuste.

Izračunajte ceno prevajanja


Opomba:

Navedeni kalkulator izračunava predvideno ceno prevajanja. Prevajalska stran obsega 1800 znakov s presledki ali 250 besed. Zelo pomembno je, da čim bolj natančno izračunate število znakov v svojem dokumentu, da bi bila finančna konstrukcija čim bolj točna, ob majhnih odstopanjih. Za vse natančnejše informacije kontaktirajte z našim predstavništvom.

Prevajanje iz slovaškega v druge jezike


Najpogosteje zastavljena vprašanja - Sodni tolmač za slovaški jezik - Akademija Oxford

Seznam mest za sodne tolmače in prevajalce za slovaški jezik


Sodni tolmač za slovaški jezik - Akademija Oxford
NEWSLETTER
 
DRUGI O NAS
Matjaž iz Ajdovščine:

Lahko pohvalim vse zaposlene v Akademiji Oxford, ker so resnično profesionalni in prevajalske storitve opravljajo hitro in učinkoviti.

Martina iz Bleda:

Potrebovala sem prevajanje iz madžarskega v slovenski jezik in lahko vam rečem, da sem pozitivno presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve prevajalcev Akademije Oxford.

Jaka iz Bovca:

Mislim, da je odlično, ker lahko na enem mestu najdem prevajalske storitve za različne jezike, tako da se ne morem sprehajati od prevajalca do prevajalca.

Eva iz Brežic:

Nujno sem potrebovala prevod v francoski jezik, na spletu sem našla Oxford, jih poklicala in v roku nekaj ur sem po elektronski pošti prejela prevod. Resnično so izjemni!

Zoran iz Velenja:

Uslužni, hitri in ljubeznivi, za njih imam samo pohvalne besede!

Anja iz Višnje Gore:

Najboljše prevajalske storitve lahko najdete prav v Akademiji Oxford! Vsaka čast!

Jure z Vrhnike:

Sodni tolmači iz Akademije Oxford so me presenetili z natančnostjo prevoda ter s kakovostjo storitve. Na začetku sem bil skeptičen, toda sedaj vem, na koga se lahko obrnem, ko mi bo v prihodnje potreben prevod.

Ana iz Gornje Radgone:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v nemški jezik!

Mišo z Grosuplja:

Kar se mene tiče, je cena kakovostne storitve najmanj pomembna, toda nisem verjel, da obstaja institucija, ki je v stanju omogočiti tako ugodno ceno za tako kakovostno in profesionalno opravljeno storitev. Hvala vam!

Nina iz Domžal:

Kakovost vaših storitev je na visoki ravni! Samo tako naprej!

Mitja iz Dravograda:

Delam v agenciji za registracijo vozil in do sedaj sem na prevode čakal nekaj dni, z Vami pa je vse to hitrejše in cenejše. Hvala, ker obstajate!

Elena iz Zagorja ob Savi:

Prevajalci Akademije Oxford so zame dokončali prevod iz Nizozemskega jezika v nekaj urah. Hvala vam, neverjetni ste!

Gregor iz Žalca:

Navdušen sem nad načinom, kako se zaposleni v Akademiji Oxford vedejo do nas, z veliko spoštovanja, ljubeznivosti in predanosti. Ko sodelujete z njimi, enostavno uživate.

Tina iz Železnikov:

Profesionalizem in predanost poslu sta prvi stvari, ki jih opazite, ko pridete v stik z Akademijo Oxford. Organizacija in storitev sta na vrhunski ravni!

Zmago iz Žirov:

Hvala Akademiji Oxford! Nujno sem potreboval prevod iz srbskega jezika in oni so to naredili na najboljši možni način. Dobil sam prevod po vsega nekaj urah! Hvala vam, najboljši ste!

Nataša iz Ilirske Bistrice:

Storitve prevajanja so mi zaradi narave dela, ki ga opravljam, potrebne vsakodnevno. Ko sem prvič stopila v stik z Akademijo Oxford, so mi posel dokončali hitro in učinkovito. Od tedaj jih ne menjam.

Mišo iz Izole:

Prevod iz slovenščine v kar 33 tujih jezikov na enem mestu. Neverjetno!

Sanja iz Jesenic:

Zahvaljujem se Akademiji Oxford za prevod iz norveškega jezika. Vse najboljše v nadaljnjem poslovanju!

Mile iz Kamnika:

Hiter in točen prevod! Hvala, ljudje, vse najboljše!

Selena iz Kočevja:

Vse pohvale za organizacijo in vrhunske storitve. Imate izjemna priporočila z moje strani pri vseh!

Damjan iz Leontina iz Kopra:

Nisem mogel, da ne opazim ljubeznivosti in predanosti vaših prevajalcev. Resnično sem prijetno presenečen.

Zlatan iz Kostanjevice na Krki:

Preko Vaše Akademije smo angažirali prevajalca za svojo poroko, iskreno vam hvala!

Marija iz Kranja:

Kaj bi jaz brez vas!? Priskočili ste mi v pomoč, ko mi je bil prevod najpotrebnejši! Enostavno, najlepša hvala!

Boštjan iz Laškega:

Obiskala nas je tuja delegacija iz Nemčije, pa smo potrebovali storitve konsekutivnega prevajanja. Obrnil sem se na Akademijo Oxford in priskočili so nam v pomoč na najboljši možni način.

Vesna iz Lenarta:

Hvala vam za prevod, izjemni ste!

Uroš iz Lendave:

Točnost prevoda je zaradi posla za nas zelo pomembna. Prevodi iz danskega, norveškega in švedskega jezika za nas predstavljajo temelj dobrega poslovanja s podjetji iz tega področja, pa smo se zato obrnili na Akademijo Oxford. Sodelujemo že mesec dni in nimamo nobene pripombe na prevode. Najlepša hvala!

Kaja iz Litije:

Popoln prevod, pravilno in natančno obdelan. Profesionalnost in organizacija sta na najvišji ravni! Vsaka čast!

Jasmin iz Ljubljane:

Zahvaljujoč prevajalcem Akademije Oxford, smo z lahkoto sklenili pomembno pogodbo s poslovnimi s partnerji iz Japonske. Vse pohvale in najlepša hvala Akademiji Oxford za profesionalno in kakovostno opravljeno delo!

Monika iz Ljutomera:

Lahko rečem samo to, da ste najboljši!

Andraž iz Logatca:

Imamo srečo, da ste se pojavili v Sloveniji. Najhitreje in najkakovostnejše prevajate dokumente na našem področju.

Staša iz Maribora:

Bila sem navdušena, ko sem izvedela, da lahko tako hitro prevajate dokumente in jih pošljete. Resnično ste izjemni!

Josip iz Maribora:

Vse pohvale za Akademijo Oxford in za zelo hitro prevajanje dokumentov. Najugodnejši ste v Sloveniji!

Ines iz Medvod:

Kakovosten prevod, izjemna storitev ter nizka cena. Neverjetni ste!

Branko iz Mengša:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v ruščino!

Dejan iz Metlike:

Akademija Oxford je daleč najboljši prevajalski center v Sloveniji!

Manja iz Mežice:

Prevod dokumentacije pri vas je enostaven. Najlepša hvala!

Jan iz Murske Sobote:

Enostavno je priti do vas, še lažje pa je sodelovati z vami. Vse pohvale za organizacijo in kakovost storitve!

Lucija iz Nove Gorice:

Stalno potrebujemo konsekutivno prevajanje zaradi prihoda tujih delegacij, Akademija Oxford pa je sedaj naša opora, kar se tiče prevajanja. Profesionalna storitev ter prijaznost, enostavno je vse na vrhunski ravni.

Damjan iz Novega mesta:

Potreboval sem prevod v slovaški jezik, zelo hitro in originalno sem ga prejel od vas. Hvala lepa!

Tjaša iz Ormoža:

Prevod sem prejel hitrooo, hvala!

Vid iz Pirana:

Vse pohvale za vas ter vaše prevajalce!

Anisa iz Postojne:

Natančno, hitro, poceni, pravilno ... Hvala lepa, nimam besed!

Dejan s Prevalj:

Če potrebujete prevod s strani pooblaščenega sodnega tolmača, vam priporočam Akademijo Oxford! Bil sem navdušen nad njihovo hitrostjo in natančnostjo! Hvala Vam!

Katja s Ptuja:

Prevajala sem dokumentacijo v Oxfordu, poleg tega, da so bili hitri, so mi pomagali, ter me napotili na koga naj se obrnem kar se tiče moje papirologije.

Dominik iz Radeč:

Hvala za prevod, pravi ste profesionalci!

Julija iz Radovljice:

Niti za en prevod, ki ste ga naredili zame, nisem imela pripombe. Hvala vam za izjemno sodelovanje!

Milan z Raven na Koroškem:

Posebej sem zadovoljen, ker vsak prevod preverjate kar se tiče izrazov in fraz, kar pripeva k temu, da je prevod kakovostnejši in jasnejši. Zares, vse pohvale za profesionalnost!

Katarina iz Ribnice:

Zelo hitro ste mi izpolnili formular za vizum za Ameriko. Prekrasni ste!

Domagoj iz Ruš:

Potreboval sem prevod dokumentacije za pokojnino iz nemščine. Bil sam zelo zadovoljen s prevodom prevajalcev iz Akademije Oxford, in priporočam jih vsakomur!

Jana iz Sevnice:

Jaz sam iz Sevnice in tukaj nimamo prevajalcev za kitajski jezik. Toda, ko sem slišala za Akademijo Oxford in njihove prevajalske storitve, sem takoj stopila v stik z njimi sam. Bila sem presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve. Prihranili so moj denar in čas. Najlepša hvala!

Tim iz Sežane:

Najboljši ste! Vsakomur bi vas priporočil!

Urška iz Slovenske Bistrice:

Potrebovala sem prevod za pridobitev odpravnine iz norveškega v slovenski jezik.

Nik iz Slovenj Gradca:

Vaši prevodi so izjemni! Natančen prevod, hitra dostava in ugodna cena. Vse na enem mestu. Vsaka čast!

Maja iz Slovenskih Konjic:

V zadovoljstvo mi je bilo sodelovati z vami!

Mirko iz Tolmina:

Prevod iz švedščine je bil brez napak! Izjemno sem zadovoljen! Hvala lepa!

Tea iz Trbovelj:

Akademija Oxford je ena od najboljše organiziranih institucij s katerimi sem poslovno sodelovala. Sodelovanje je na vrhunski ravni, vsakomur bi jih priporočila!

Mišo iz Trebnjega:

Težko je najti prevajalca za flamski jezik, ki vam bo dostavil točen in pravilen prevod. To je možno samo pri vas!

Nives iz Tržiča:

Ugodna cena, kakovost ter hitra storitev. Bravo!

Samir iz Hrastnika:

Zelo mi je pomembno, da so vsi dokumenti, ki jih potrebujem, prevedeni predvsem točno in pravilno. To je tisto, kar sem opazil pri prevajalcih Akademije Oxford. Točnost in pedantnost brez konkurence. Nimam besed, zares ste pravi profesionalci!

Neža iz Celja:

Nujno sem potrebovala prevod dokumentacije za poroko, pa sam stopila v stik z Akademijo Oxford. Hitro so končali delo, v roku nekaj ur. Zelo sem jim hvaležna za to!

Miloš iz Cerknice:

Kar se tiče prevajalskih storitev, vi ste brez konkurence!

Špela iz Črnomlja:

Prevedli ste mi več kot od 50 strani brez napake! Vsaka čast! V prihodnje vem, na koga naj se obrnem!

Damir iz Šempetra:

Poln sam pozitivnih vtisov potem, ko ste zame končali prevod celotne dokumentacije za posel. Hvala lepa!

Janica iz Šentjurja:

Zelo sem zadovoljna! Tako s ceno kot kakovostjo prevoda. Zares ste nezamenljivi!

Tim iz Škofje Loke:

Prijazno osebje, kakovostno in predano delo sta ključ uspeha. Akademije Oxford je dokaz tega. Vsaka čast!

Sonja iz Šoštanja:

Samo nadaljujte! Odlični ste!