Online tečaj korejskega jezika


Spletna predavanja potekajo preko tako imenovanih virtualnih učilnic oziroma sodobne spletne platforme, od Vas pa se zahteva samo posedovanje računalnika, ki uporablja stabilno internetno povezavo in spoštovanje terminov spletnih predavanj, za katere se predhodno dogovorite s profesorjem.

Dodatne informacije o online tečaju korejskega jezika >>>


Preden omenimo online tečaj korejskega jezika, ki ga organizira Spletna šola tujih jezikov Akademije Oxford, moramo omeniti kratko zgodovino tega jezika, ki je več kot zanimiva. Dinastija Joseon je po vsem svetu namreč poznana kot ena od vladajočih dinastij, ki je najdlje vladala, njeni člani so Koreji vladali nekaj več kot 5 stoletij in to med leti 1392. in 1897. Prav iz te dinastije je bil tudi kralj Sejong Veliki, ki je zaslužen za uvedbo korejske pisave, ki se še danes uporablja. Zanimivo je, da je kralju Sejongu uspelo ustvariti to pisava v duhu govornega korejskega jezika, ne glede na to, da so pripadniki plemstva, ki so do tedaj edini imeli možnost opismenjevanja, temo ostro nasprotovali. Hangul, kot se imenuje korejska pisava je zelo specifična, ker se za razliko od kitajske pisave, s katero ga pogosto primerjajo, hangul bere oziroma piše in horizontalno in vertikalno.

Uradno ime za korejski jezik se nekoliko razlikuje na območju Južne Koreje, v kateri ga imenujejo hangukmal (korejski 한국말), medtem ko ga na območju Severne Koreje imenujejo čosonmal ali čosono oziroma v korejščini 조선말. Po uradnih podatkih korejski jezik govori približno 77 milijonov ljudje in poleg Severne in Južne Koreje v katerih je v glavnem številnim prebivalcem tudi materni, se ta jezik govori tudi v Yanbianu, to je na območju ozkega pasu na meji s Kitajsko. Prav tako velja, da ta jezik govorijo tudi vsi tisti ljudje, ki so emigrirali iz Južne oziroma Severne Koreje v Združene države Amerike, Kitajsko, Japonsko, Rusijo in druge države. Po teoriji korejski jezik spada v skupino tako imenovanih altajskih jezikov, toda do danes ni natančno določeno, kateri drugi jeziki spadajo v to skupino, glede na to, da še vedno obstajajo znanstveniki, ki nasprotujejo obstoju altajske skupine oziroma družine jezikov. Pogosto ga istovetijo z japonščino ali kitajščino, vendar je podobnost z obema jezikoma opaziti le v posameznih segmentih.

Včasih lahko slišite, da je korejski jezik povezan celo z mongolskim, tunguškim ali turškim jezikom. Toda zdi se, da je ta jezik edinstven. Med običajne značilnosti korejskega jezika spadajo tudi naslednja dejstva: vrstni red besed v stavku je vedno enak in pomeni najprej subjekat, pa osebek, pa povedek, ne obstaja slovnični člen pa tudi spola in števila, medtem ko je prisoten konjunktiv, pri glagolu obstaja samo sprememba po osebah. V korejskem jeziku ne obstajajo veznici in odvisni zaimki, saj se šteje, da je korejščina tako imenovani aglutinativni jezik oziroma se besede pravzaprav tvorijo z nizanjem več različnih oblika- morfemov (po definiciji to je: "najmanjša jezikovna enota, ki ima formo, funkcijo, leksikalni ali slovnični pomen "). Kar zadeva samostalnike, le-ti nimajo spola in števila, kot na primer v našem jeziku oziroma imaju ga, toda za označevanje teh slovničnih kategorij se uporabljajo pripone.

Korejska pisava ima skupno 14 soglasnikov in 10 samoglasnikov, pri čemer obstajajo tudi tako imenovani derivati, in to njih 27. Derivati so pravzaprav kombinacije glasov, ki nastajajo na osnovi osnovnih 24 glasov. Čeprav je korejski jezik uradni jezik na območju in Južne in Severne Koreje, je dejstvo, da obstajajo določene razlike, vendar niso ključnega pomena za razumevanje. Poleg tega je ta jezik zelo specifičen, kar zadeva govor in obstajajo različni načini komunikacije, v odvisnosti s kom se komunicira. Prav od tega je odvisen tudi sistem gradnje besed oziroma pripona in predpona, ki se dodajata na besedo sta odvisni od tega s kom oseba komunicira, kar je zelo specifično. Na ta način bo vsakomur, ko posluša pa tudi samim sogovornikom absolutno jasen odnos med govorci.

Dve osnovni obliki korejskega jezika sta govorni oziroma pogovorna korejščina in tako imenovana vljudna korejščina, to je književni jezik. Treba je priznati, da je razlika v slovničnih pravilih v teh dveh oblikah jezika izjemno velika. Tečaj korejskega jezika se v večini primerov nanaša na učenje govornega jezika, pa je to primer tudi pri online tečaju korejskega jezika Akademije Oxford. Seveda, če ima tečajnik željo izpopolniti književni korejski jezik, to lahko stori na primer na specializiranem online tečaju korejskega jezika ali v dogovoru s profesorjem na drugi vrsti online tečaja.

Mednarodno priznan standard za učenje korejskega jezika

Ker Spletna šola tujih jezikov Akademije Oxford posluje v skladu z veljavnimi standardi jezikovnega okvirja, to spoštuje tudi, kar zadeva online tečaj korejskega jezika. Ker je učenje tega jezika usklajeno s pravili Skupnega evropskega jezikovnega okvirja Sveta Evrope oziroma CEFR - ja (The Common European Framework of Reference for Languages), to pomeni, da se spletna predavanja učenja korejščine kot tujega jezika organizirajo v 6 ravneh. Ko rečemo v 6 ravneh, pravzaprav mislimo na ravni skupine A (Začetna oziroma Osnovna), preko ravni skupine B (Srednja), pa do Naprednih ravnih C skupine. V okviru vsake od navedenih skupin pravzaprav obstajata po 2 podnivoa in to: A1 in A2 (Nižja in Višja začetna raven), B1 in B2 (Nižja in Višja srednja raven) in C1 in C2 (Nižja in Višja napredna raven).

Glede na to, da je učenje korejskega jezika po vsem svetu usklajeno s temi pravili, tako vsak kandidat po uspešno končani določeni ravni znanja opravlja izpit preverjanja znanja, da bi ugotovili, ali je obvladal znanje, ki se pričakuje od njega na tej ravni. Šele potem ko uspešno opravi ta izpit, tečajnik lahko preide na naslednjo raven ali pa v odvisnosti od ravni opravi izpit za pridobitev mednarodno priznanega certifikata o znanju korejščine kot tujega jezika. Po uspešnem zaključku vsake ravni online tečaja korejskega jezika Akademije Oxford tečajnik pridobi potrdilo o udeležbi na določeni ravni, ki je izjemno pomembno, če se nekega dne odloči opraviti izpit za pridobitev certifikata, pri čemer se omenjeni izpit za pridobitev certifikata lahko opravlja šele po zaključku višjih ravni znanja jezika.

Skratka, ker je A1 raven pravzaprav Začetna oziroma Osnovna raven znanja, je popolnoma jasno, da je ta osnova učenja jezika in da se za obiskovanje online tečaja korejščine A1 ravnI ne pričakuje, da kandidat poseduje kakršno koli predznanje, ampak samo preprosto željo, da se nauči tega jezika. Seveda, če želi vpisati katero koli od ostalih 5 ravni, se kljub vsemu pričakuje posedovanje določenega predznanja. Torej, ko konča ta online tečaj, kandidat bi moral znati pisati, izgovoriti in prebrati osnovne besede in izraze, to je tiste, ki so najpogosteje v uporabi kot tudi, da se predstavi in predstavi osnovne podatke o svojem življenju in družini.

Višja začetna raven oziroma A2 raven pomeni, da je tečajnik obvladal predhodno raven, oziroma da poseduje osnovno predznanje o jeziku. In po končanem online tečaju korejščine A2 ravni, mora biti sposoben govoriti obširneje o svojem življenju, poslu, šoli, študiranju in običajnih temah, in se lahko znajde, ko gre po nakupih ali v hotel.

Od kandidata, ki je obvladal Nižjo srednjo raven oziroma je uspešno končal online tečaj korejščine B1 ravni se seveda, pričakuje še višja stopnja znanja. Lahko se pogovarja z osebami, ki jim je korejski jezik materni, vendar izključno o temah, ki so mu v popolnosti poznane. Tudi takrat se se od njega ne pričakuje, da razume prav vsako besedo, vendar se pričakuje, da razume smisel razgovora. Morda mu uspe celo odgovoriti na vprašanje, vendar je potrebno, da njegov sogovornik govori počasi in razločno in da mu je pripravljen pomagati, to je morebiti, da ponovi vprašanje, če ga tečajnik ni v popolnosti razumel.

Višja srednja oziroma raven B2 že prinaša resnejše znanje korejščine. Pa tako vsak tečajnik, ki uspešno konča online tečaj korejščine B2 ravni, že lahko sodeluje v razgovoru s sogovorniki, ki jim je korejski materni, tudi če govorijo malo hitreje in mu tema ni ravno v celoti poznana, vendar bi moral biti sposoben brati in pisati daljša besedila v tem jeziku.

Ker je C1 raven tako imenovana Nižja napredna raven v skladu s pravili jezikovnega okvira, ki smo jih omenili, le-ta predstavlja zelo resno raven poznavanja korejskega jezika kot tujega oziroma drugega jezika. Kandidat, ki uspešno konča online tečaj korejščine C1 ravni, se v principu lahko znajde v skoraj vsaki vrsti razgovora, ne glede na temo in ali sogovorniki govorijo počasi, hitro, razločno ali ne. Na tej ravni tečajnik v izjemno redkih primerih dela napake v govoru in poseduje visoko raven poznavanja besed in lahko piše besedila različne tematike, dolžine in vrste v korejskem jeziku kot tudi, da bere različna besedila. Prav tako tečajnik s to ravnjo znanja lahko nemoteno sodeluje tudi v poslovnih razgovorih in da razgovor usmerja v želeni smeri, zahvaljujoč dobremu poznavanju besedišča, kot tudi sledi predavanjem v tem jeziku, tudi če mu tema predavanja ni v celoti poznana.

In na koncu najvišja raven poznavanja korejščine kot drugega jezika je Višja napredna raven, to je C2 raven. Kandidat, ki z uspehom konča online tečaj korejščine C2 ravni, lahko preprosto rečemo, da je postal strokovnjak v smislu, da se lahko znajde v vsakem razgovoru, ne glede na njegovo temo in lahko bere in piše besedila v korejščini ne glede na njihovo temo in dolžino.

Cenik online tečajev korejščine

Za vse zainteresirane kandidate smo pripravili tudi Cenik online tečajev korejskega jezika. Vedeti je treba le to, da se cene online tečaju korejskega jezika lahko razlikujejo v odvisnosti od vrste onlina tečaja.

Glejte cenik za online tečaje korejskega jezika >>>


Splošni skupinski online tečaj korejskega jezika

Splošni skupinski online tečaj korejskega jezika

Osnovni cilj večine tečajnikov, ki se odločijo obiskovati splošni skupinski online tečaj korejščine, je vsekakor učenje tega zanimivega jezika pa tudi pridobitev mednarodno priznanega certifikata o njegovem poznavanju, ki jim odpira številna vrata za iskanje odlične službe, glede na to, da korejski jezik govori zelo majhen delež ljudi kot tuji jezik.

Več o splošnem online tečaju korejskega jezika >>>

Intenzivni online tečaj korejskega jezika

Intenzivni online tečaj korejskega jezika

Edino, kar se od kandidata pričakuje, je, da v prijavi za intenzivni online tečaj korejskega jezika navede, katero raven znanja tega jezika poseduje, in če odgovor, ki ga je dal, ne more podkrepiti z veljavnimi dokazi o udeležbi na online tečaju korejščine določene ravni, preprosto reši začetni test preverjanja znanja, da bi se natančno ugotovilo, kaj ve in kaj ne, kar zadeva ta jezik. Le intenzivni online tečaj korejščine A1 ravni, kot začetni je izvzet od opravljanja tega testa.

Več o intenzivnem online tečaju korejskega jezika >>>

Konverzacijski online tečaji korejskega jezika

Konverzacijski online tečaji korejskega jezika

Skupinski konverzacijski online tečaj korejščine se lahko organizira v primerih, ko se na primer zaposleni v istem podjetju, ki sodeluje s podjetjem iz Južne Koreje, želijo naučiti govoriti ta jezik zaradi potreb posla ali v katerem koli drugem primeru, ko obstaja skupin tečajnikov, zainteresiranih za obiskovanje konverzacijskega online tečaja korejskega jezika v okviru istega področja.

Več o konverzacijskem online tečaju korejščine >>>

Specializirani strokovni online tečaji korejskega jezika

Specializirani strokovni online tečaji korejskega jezika

Prav na ta način vsem zainteresiranim tečajnikom Spletna šola korejskega jezika Akademije Oxford daje neverjetno priložnost, da oblikujejo online tečaj tečaj, ki jim ustreza. Če Vaš cilj ni pridobitev mednarodno priznanega certifikata o ravni znanja korejskega jezika, ampak se preprosto želite naučiti govoriti, pisati in brati korejščino samo v določenih segmentih, potem je specializirani online tečaj korejskega jezika prava izbira za Vas.

Več o specializiranem online tečaju korejskega jezika >>>

Poslovni online tečaji korejskega jezika

Poslovni online tečaji korejskega jezika

Spletna predavanja se lahko organizirajo kot skupinska ali individualna, vendar v skladu z zahtevami in potrebami tečajnikov. Obiskovanje tega online tečaja vsem zainteresiranim kandidatom omogoča, da preprosto obvladajo korejski jezik v tistem segmentu, ki jim je potreben, ali pa, da se seznanijo s korejskim jezikom v poslovnem smislu, kar jim bo zagotovo odprlo mnoga vrata po vsem svetu, glede na to, da je to jezik, ki ga govori zelo malo ljudi, ki jim to ni materni jezik.

Več o poslovnem online tečaju korejskega jezika >>>

Individualni online tečaji korejskega jezika

Individualni online tečaji korejskega jezika

Ne glede iz katerega razloga se odločite za individualni online tečaj korejskega jezika, imejte v mislih, da se od vas pričakuje posvečenost učenju, da bi uspešno obvladali gradivo, ki je predvideno. Čeprav se najpogosteje pravi, da v tem primeru sam kandidat lahko izbere tudi dolžino trajanja online tečaja in ne samo termine, je zelo pomembno, da imate v mislih, da individualni online tečaj korejskega jezika optimalno traja 25 vojnih ur (25 x 90 minut), kolikor je tečajniku potrebno, da obvlada znanje ene ravni od skupno 6.

Več o individualni online tečaj korejskega jezika >>>

Online tečaji korejskega jezika za otroke

Online tečaji korejskega jezika za otroke

Online tečaj korejskega jezika za otroke je namenjen otrokom šolske in predšolske starosti in ga lahko obiskujejo vsi otroci, ki imaju potrrebo ali željo, da se seznanijo s tem zanimivim jezikom. Skozi igro, pesem in različne interaktivne igre bodo najmlajši kandidati Spletne šole korejskega jezika Akademije Oxford precej lažje obvladali ta jezik.

Več o online tečaju korejskega jezika za otroke >>>

Akademija Oxford v celoti izpolnjuje želje svojih tečajnikov, pa Vam nudimo možnost, da oblikujete online tečaj korejskega jezika v skladu s svojimi željami in potrebami. Če med vsemi navedenimi online tečaji takšen ne obstaja, se obrnite na koordinatorja našega predstavništva in kmalu boste obiskovali online tečaj korejščine, ki ste ga sami zasnovali, ne glede, ali to pomeni samo drugačno organizacijo spletnih predavanj ali programa, je popolnoma gotovo, da boste s poučevanjem zadovoljni!


Sodni tolmač in prevajalec za korejski jezik

In če Vam je potrebna storitev prevajanja iz korejskega ali iz tega jezika oziroma storitev sodnega tolmača, se obrnite na nas. Ker so v naši ekipi ekipi zaposleni tudi sodni tolmači pa tudi prevajalci za korejski jezik, ki bodo izpolnili Vaše zahteve in Vam zelo hitro dostavili dokumente, ki ste jih poslali na obdelavo.

Sodni tolmač in prevajalec za korejski jezik >>>
NEWSLETTER
 
DRUGI O NAS
Matjaž iz Ajdovščine:

Lahko pohvalim vse zaposlene v Akademiji Oxford, ker so resnično profesionalni in prevajalske storitve opravljajo hitro in učinkoviti.

Martina iz Bleda:

Potrebovala sem prevajanje iz madžarskega v slovenski jezik in lahko vam rečem, da sem pozitivno presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve prevajalcev Akademije Oxford.

Jaka iz Bovca:

Mislim, da je odlično, ker lahko na enem mestu najdem prevajalske storitve za različne jezike, tako da se ne morem sprehajati od prevajalca do prevajalca.

Eva iz Brežic:

Nujno sem potrebovala prevod v francoski jezik, na spletu sem našla Oxford, jih poklicala in v roku nekaj ur sem po elektronski pošti prejela prevod. Resnično so izjemni!

Zoran iz Velenja:

Uslužni, hitri in ljubeznivi, za njih imam samo pohvalne besede!

Anja iz Višnje Gore:

Najboljše prevajalske storitve lahko najdete prav v Akademiji Oxford! Vsaka čast!

Jure z Vrhnike:

Sodni tolmači iz Akademije Oxford so me presenetili z natančnostjo prevoda ter s kakovostjo storitve. Na začetku sem bil skeptičen, toda sedaj vem, na koga se lahko obrnem, ko mi bo v prihodnje potreben prevod.

Ana iz Gornje Radgone:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v nemški jezik!

Mišo z Grosuplja:

Kar se mene tiče, je cena kakovostne storitve najmanj pomembna, toda nisem verjel, da obstaja institucija, ki je v stanju omogočiti tako ugodno ceno za tako kakovostno in profesionalno opravljeno storitev. Hvala vam!

Nina iz Domžal:

Kakovost vaših storitev je na visoki ravni! Samo tako naprej!

Mitja iz Dravograda:

Delam v agenciji za registracijo vozil in do sedaj sem na prevode čakal nekaj dni, z Vami pa je vse to hitrejše in cenejše. Hvala, ker obstajate!

Elena iz Zagorja ob Savi:

Prevajalci Akademije Oxford so zame dokončali prevod iz Nizozemskega jezika v nekaj urah. Hvala vam, neverjetni ste!

Gregor iz Žalca:

Navdušen sem nad načinom, kako se zaposleni v Akademiji Oxford vedejo do nas, z veliko spoštovanja, ljubeznivosti in predanosti. Ko sodelujete z njimi, enostavno uživate.

Tina iz Železnikov:

Profesionalizem in predanost poslu sta prvi stvari, ki jih opazite, ko pridete v stik z Akademijo Oxford. Organizacija in storitev sta na vrhunski ravni!

Zmago iz Žirov:

Hvala Akademiji Oxford! Nujno sem potreboval prevod iz srbskega jezika in oni so to naredili na najboljši možni način. Dobil sam prevod po vsega nekaj urah! Hvala vam, najboljši ste!

Nataša iz Ilirske Bistrice:

Storitve prevajanja so mi zaradi narave dela, ki ga opravljam, potrebne vsakodnevno. Ko sem prvič stopila v stik z Akademijo Oxford, so mi posel dokončali hitro in učinkovito. Od tedaj jih ne menjam.

Mišo iz Izole:

Prevod iz slovenščine v kar 33 tujih jezikov na enem mestu. Neverjetno!

Sanja iz Jesenic:

Zahvaljujem se Akademiji Oxford za prevod iz norveškega jezika. Vse najboljše v nadaljnjem poslovanju!

Mile iz Kamnika:

Hiter in točen prevod! Hvala, ljudje, vse najboljše!

Selena iz Kočevja:

Vse pohvale za organizacijo in vrhunske storitve. Imate izjemna priporočila z moje strani pri vseh!

Damjan iz Leontina iz Kopra:

Nisem mogel, da ne opazim ljubeznivosti in predanosti vaših prevajalcev. Resnično sem prijetno presenečen.

Zlatan iz Kostanjevice na Krki:

Preko Vaše Akademije smo angažirali prevajalca za svojo poroko, iskreno vam hvala!

Marija iz Kranja:

Kaj bi jaz brez vas!? Priskočili ste mi v pomoč, ko mi je bil prevod najpotrebnejši! Enostavno, najlepša hvala!

Boštjan iz Laškega:

Obiskala nas je tuja delegacija iz Nemčije, pa smo potrebovali storitve konsekutivnega prevajanja. Obrnil sem se na Akademijo Oxford in priskočili so nam v pomoč na najboljši možni način.

Vesna iz Lenarta:

Hvala vam za prevod, izjemni ste!

Uroš iz Lendave:

Točnost prevoda je zaradi posla za nas zelo pomembna. Prevodi iz danskega, norveškega in švedskega jezika za nas predstavljajo temelj dobrega poslovanja s podjetji iz tega področja, pa smo se zato obrnili na Akademijo Oxford. Sodelujemo že mesec dni in nimamo nobene pripombe na prevode. Najlepša hvala!

Kaja iz Litije:

Popoln prevod, pravilno in natančno obdelan. Profesionalnost in organizacija sta na najvišji ravni! Vsaka čast!

Jasmin iz Ljubljane:

Zahvaljujoč prevajalcem Akademije Oxford, smo z lahkoto sklenili pomembno pogodbo s poslovnimi s partnerji iz Japonske. Vse pohvale in najlepša hvala Akademiji Oxford za profesionalno in kakovostno opravljeno delo!

Monika iz Ljutomera:

Lahko rečem samo to, da ste najboljši!

Andraž iz Logatca:

Imamo srečo, da ste se pojavili v Sloveniji. Najhitreje in najkakovostnejše prevajate dokumente na našem področju.

Staša iz Maribora:

Bila sem navdušena, ko sem izvedela, da lahko tako hitro prevajate dokumente in jih pošljete. Resnično ste izjemni!

Josip iz Maribora:

Vse pohvale za Akademijo Oxford in za zelo hitro prevajanje dokumentov. Najugodnejši ste v Sloveniji!

Ines iz Medvod:

Kakovosten prevod, izjemna storitev ter nizka cena. Neverjetni ste!

Branko iz Mengša:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v ruščino!

Dejan iz Metlike:

Akademija Oxford je daleč najboljši prevajalski center v Sloveniji!

Manja iz Mežice:

Prevod dokumentacije pri vas je enostaven. Najlepša hvala!

Jan iz Murske Sobote:

Enostavno je priti do vas, še lažje pa je sodelovati z vami. Vse pohvale za organizacijo in kakovost storitve!

Lucija iz Nove Gorice:

Stalno potrebujemo konsekutivno prevajanje zaradi prihoda tujih delegacij, Akademija Oxford pa je sedaj naša opora, kar se tiče prevajanja. Profesionalna storitev ter prijaznost, enostavno je vse na vrhunski ravni.

Damjan iz Novega mesta:

Potreboval sem prevod v slovaški jezik, zelo hitro in originalno sem ga prejel od vas. Hvala lepa!

Tjaša iz Ormoža:

Prevod sem prejel hitrooo, hvala!

Vid iz Pirana:

Vse pohvale za vas ter vaše prevajalce!

Anisa iz Postojne:

Natančno, hitro, poceni, pravilno ... Hvala lepa, nimam besed!

Dejan s Prevalj:

Če potrebujete prevod s strani pooblaščenega sodnega tolmača, vam priporočam Akademijo Oxford! Bil sem navdušen nad njihovo hitrostjo in natančnostjo! Hvala Vam!

Katja s Ptuja:

Prevajala sem dokumentacijo v Oxfordu, poleg tega, da so bili hitri, so mi pomagali, ter me napotili na koga naj se obrnem kar se tiče moje papirologije.

Dominik iz Radeč:

Hvala za prevod, pravi ste profesionalci!

Julija iz Radovljice:

Niti za en prevod, ki ste ga naredili zame, nisem imela pripombe. Hvala vam za izjemno sodelovanje!

Milan z Raven na Koroškem:

Posebej sem zadovoljen, ker vsak prevod preverjate kar se tiče izrazov in fraz, kar pripeva k temu, da je prevod kakovostnejši in jasnejši. Zares, vse pohvale za profesionalnost!

Katarina iz Ribnice:

Zelo hitro ste mi izpolnili formular za vizum za Ameriko. Prekrasni ste!

Domagoj iz Ruš:

Potreboval sem prevod dokumentacije za pokojnino iz nemščine. Bil sam zelo zadovoljen s prevodom prevajalcev iz Akademije Oxford, in priporočam jih vsakomur!

Jana iz Sevnice:

Jaz sam iz Sevnice in tukaj nimamo prevajalcev za kitajski jezik. Toda, ko sem slišala za Akademijo Oxford in njihove prevajalske storitve, sem takoj stopila v stik z njimi sam. Bila sem presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve. Prihranili so moj denar in čas. Najlepša hvala!

Tim iz Sežane:

Najboljši ste! Vsakomur bi vas priporočil!

Urška iz Slovenske Bistrice:

Potrebovala sem prevod za pridobitev odpravnine iz norveškega v slovenski jezik.

Nik iz Slovenj Gradca:

Vaši prevodi so izjemni! Natančen prevod, hitra dostava in ugodna cena. Vse na enem mestu. Vsaka čast!

Maja iz Slovenskih Konjic:

V zadovoljstvo mi je bilo sodelovati z vami!

Mirko iz Tolmina:

Prevod iz švedščine je bil brez napak! Izjemno sem zadovoljen! Hvala lepa!

Tea iz Trbovelj:

Akademija Oxford je ena od najboljše organiziranih institucij s katerimi sem poslovno sodelovala. Sodelovanje je na vrhunski ravni, vsakomur bi jih priporočila!

Mišo iz Trebnjega:

Težko je najti prevajalca za flamski jezik, ki vam bo dostavil točen in pravilen prevod. To je možno samo pri vas!

Nives iz Tržiča:

Ugodna cena, kakovost ter hitra storitev. Bravo!

Samir iz Hrastnika:

Zelo mi je pomembno, da so vsi dokumenti, ki jih potrebujem, prevedeni predvsem točno in pravilno. To je tisto, kar sem opazil pri prevajalcih Akademije Oxford. Točnost in pedantnost brez konkurence. Nimam besed, zares ste pravi profesionalci!

Neža iz Celja:

Nujno sem potrebovala prevod dokumentacije za poroko, pa sam stopila v stik z Akademijo Oxford. Hitro so končali delo, v roku nekaj ur. Zelo sem jim hvaležna za to!

Miloš iz Cerknice:

Kar se tiče prevajalskih storitev, vi ste brez konkurence!

Špela iz Črnomlja:

Prevedli ste mi več kot od 50 strani brez napake! Vsaka čast! V prihodnje vem, na koga naj se obrnem!

Damir iz Šempetra:

Poln sam pozitivnih vtisov potem, ko ste zame končali prevod celotne dokumentacije za posel. Hvala lepa!

Janica iz Šentjurja:

Zelo sem zadovoljna! Tako s ceno kot kakovostjo prevoda. Zares ste nezamenljivi!

Tim iz Škofje Loke:

Prijazno osebje, kakovostno in predano delo sta ključ uspeha. Akademije Oxford je dokaz tega. Vsaka čast!

Sonja iz Šoštanja:

Samo nadaljujte! Odlični ste!