Online tečaj estonskega jezika


Poleg tega, da se tega jezika lahko naučite od doma, se lahko neposredno s profesorjem dogovorite tudi o terminih organizacije predavanj in dinamiki predavanj. Prednosti online tečaja estonskega jezika so zares številne in poleg tega, da vam ni treba prihajati do prostorov šole, je zelo pomembno, da ta način online tečajev poteka po načelu "eden na enega", kar pomeni, da gre za tako imenovana individualna predavanja in da je en predavatelj zadolžen za usposabljanje enega tečajnika. To daje tečajnikom veliko izbiro v smislu, da se lahko neposredno s profesorjem dogovarjajo o terminih predavanj.

Več o online tečaju estonskega jezika >>>


O estonskem jeziku

Z 1, 25 milijonov ljudi, ki uporabljajo estonski jezik kot materni, je ta jezik iz ugro - finske skupine jezikov na 243. mestu na svetu. Uradna pisava estonskega jezika je latinica in glede na to, da pripadata isti družini jezikov, imata finski in estonski jezik precej podobnosti. Skozi stoletja je estonski jezik doživel velik vpliv iz germanskega jezika, na prvem mestu nemščine, čeprav je opazen tudi vpliv madžarščine.

Podobno kot za finščino je tudi za ta razširjeno mnenje, da je izjemno težek za učenje, toda online tečaj estonskega jezika, ki ga organizira Akademija Oxford, je zasnovan tako, da pomaga zainteresiranim tečajnikom, da čim lažje obvladajo ta neobičajni jezik. Zanimivo je, da za razliko od finščine, ki ima 15 sklonov, estonski sklonski sistem tvori njih skupno 14, v tem jeziku ni roda in prihodnjega časa, vsaj ne v nam znanem smislu. Tisto, kar znatno tujcem znatno otežuje učenje estonskega jezika je dolžina glasov. Ta jezik razlikuje kar tri dolžine glasov, to je dolge, kratke in podaljšane. Zahvaljujoč veliki prisotnosti samoglasnikov, estonski jezik velja za enega najbolj melodičnih jezikov na svetu in po uradnih podatkih v enem samem besedilu približno 500 besed, napisanih v tem jeziku, samoglasniki predstavljajo blizu polovice besedila, kar se sliši res neverjetno. V Estoniji poleg Estoncev, ki predstavljajo približno 70 % celotnega prebivalstva, živijo tudi Rusi pa tudi Finci, država pa ima broji blizu 1,5 milijona prebivalcev.

Standard za učenje estonskega jezika

Ker je od 01. maja leta 2004 Estonija tudi zvanično postala ena od držav članic Evropske Unije, je poleg veljavne valute in zakonskih predpisov sprejela tudi evropski ter tudi mednarodno priznani standard za učenje jezikov. Gre za Skupni evropski jezikovni okvir Sveta Evrope za jezike, kar je dobeseden prevod The Common European Framework of Reference for Languages oziroma skrajšano CEFR. Skratka, pravila CEFR navajajo, da ima vsak jezik, ki ga učijo tujerodni učenci, 6 stopenj znanja kot tudi estonščina.

Spletna šola tujih jezikov Akademije Oxford spoštuje pravila Skupnega evropskega jezikovnega okvirja Sveta Evrope, pa tako obstaja 6 različnih ravni online tečajev estonskega jezika v naši spletni šoli. V načelu se le za A1 raven od tečajnikov ne zahteva nikakršno predznanje jezika. Če se tečajnik želi udeležiti ostalih ravni online tečajev estonskega jezika mora najprej opraviti preizkus ravni znanja in na podlagi njegovih rezultatov se natančno ugotovi, katere ravni online tečaja se mora udeležiti.

Da bi razjasnili, za kaj gre, bomo orisali smernice, ki jih narekujejo pravila CEFR - ja in ki določajo, kaj se od tečajnikov pričakuje.

Nivo A1 raven je hkrati tudi edina raven, ki za udeležbo ne zahteva nikakršnega predznanja, ker gre za Začetno oziroma Osnovno raven poznavanja tega jezika. Tečajnik se pravzaprav seznanja z osnovami jezika in se uči pisati in brati najosnovnejše besede in izraze. Po uspešno končanem tečaju estonščine A1 ravni se od tečajnika pričakuje, da zna v tem jeziku povedati in napisati: kako mu je ime, iz katere države prihaja, koga ima od družine, s čim se ukvarja ali kaj študira in podobno. Torej samo področje, ki je osebno povezano z njim, toda mora poznati tudi najosnovnejše besede in izraze, ki se uporabljajo v tem jeziku.

Že naslednja raven - A2 raven, čeprav je prav tako začetna, velja za nadgradnjo prve ravni. Višja začetna raven, kot se najpogosteje imenuje A2 raven, omogoča vsakemu tečajniku, ki jo uspešno obvlada, da poleg tega, da se lahko predstavi, gre sam po nakupih in vpraša vse tisto, kar ga zanima in kar velja za osnovo komunikacije, kot so na primer cene za določen izdelek, ali imajo v prodajalno določen izdelek in podobno. Prav mora biti sposoben, da se lahko sam prijavi v hotel pa tudi, da vpraša osebo, ki je izvorni govorec estonščine, kako se kam pride in podobno.

Online tečaj estonskega jezika B1 ravni oziroma Nižja srednja raven je, da tako rečemo prva resnejša raven seznanjanja s tem jezikom. Ko uspešno konča ta online tečaj, tečajnik lahko sodeluje v razgovoru z osebami, ki estonščino uporabljajo kot materni jezik, toda pod pogojem, da se izražajo počasi, razločno in uporabljajo besede in izraze, ki so relativno pogosto v uporabi in da po potrebi želijo ponoviti tečajniku, česar morda ni dobro razumel. V pogovorih na tej ravni znanja se od tečajnika ne pričakuje, da razume ravno vsako besedo, toda mora osnovni smisel rega, kar govorijo njegovi sogovorniki. Prav tako lahko bere tudi krajša, preprosta besedila v estonskem jeziku, pod pogojem, da mu je tema besedila poznana kot tudi da piše preprostejša besedila, prav tako pod pogojem da mu je tema besedila poznana.

Višjo srednjo raven znanja jezika pridobi tečajnik, ki uspešno konča online tečaj estonskega jezika B2 ravni. To pa pravzaprav pomeni, da se od njega pričakuje, da lahko sodeluje v pogovorih z izvornimi govorci jezika, četudi ni ravno dobro seznanjen s temo pogovora. Zna pisati tudi daljša besedila v tem jeziku, toda z omejenim besednjakom in o določenem številu tem. Prav tako zna brati tudi kompleksnejša besedila, pri čemer mora biti vsaj malo seznanjen z njihovo temo. Tečajnik s to ravno znanja kljub temu ne dela nekih posebej opaznih napak in celo če jih naredi, je sposoben, da jih tudi sam popravi oziroma jih naredi neopazne in prepreči, da bi vplivale na tok samega pogovora.

Prvi med naprednimi tečaji estonskega jezika, Nižja napredna C1 raven je namenjena vsem tečajnikom, ki želijo pridobiti zavidljivo znanje tega jezika. Napredne ravni oziroma C1 in C2 raven estonskega jezika se najpogosteje udeležujejo tečajniki, ki želijo študirati ali pa se zaposliti v tej državi. Ko konča online tečaj estonščine C1 ravni, tečajnik lahko nemoteno sodeluje v vsaki vrsti pogovora, ne glede na njegovo dolžino in temo. Prav tako lahko spremlja tudi predavanja v tem jeziku, pod pogojem, da mu je tema predavanja relativno poznana kot tudi, da gleda televizijski program in ga v celoti razume. Popolnoma sposoben poslušati in razumeti program na radiju in ter pisati daljša besedila in esej na postavljeno temo, navajajoč natančna dejstva. Lahko vodi poslovne pogovore, brez kakršnih koli ovir pa tudi, da bere književna dela v tem jeziku.

Višja napredna raven oziroma C2 raven je najvišja raven znanja, ki jo lahko pridobi oseba, ki ni izvorni govorec estonskega jezika. Tečajnik, ki z uspehom konča online tečaj estonščine C2 ravni, zna ta jezik v vseh njegovih segmentih, kot da je na primer brus v tej državi, ki mu je estonščina materni jezik. Natančneje rečeno, lahko se pogovarja o vsem in z vsemi, da piše o različnih temah, izraža jasno in temeljno svoje mnenje in razloge zaradi katerih misli ravno tako, podrobno pripoveduje o nečem, kar je doživel. Poleg tega lahko govori o knjigi, ki jo je prebral ali o filmu, ki ga je gledal, postavlja ustrezna vprašanja v zvezi s temo pogovora in podobno.

Cenik online tečajev estonščine

Cenik online tečajev estonskega jezika - cene online tečajev estonskega jezika po ravneh

Poglejte veljavni cenik za estonski jezik >>>


Splošni skupinski online tečaj estonskega jezika

Splošni skupinski online tečaj estonskega jezika

Akademija Oxford s ponosom predstavlja enega od najnovejših online tečajev v naši spletni šoli tujih jezikov. Splošni oziroma skupinski online tečaj estonskega jezika v celoti ustreza veljavnemu standardu za učenje tujih jezikov, pa tako tudi za estonski jezik obstaja skupno 6 ravni znanja jezika oziroma 6 različnih online tečajev.

Več o splošnem online tečaj estonskega jezika >>>

Intenzivni online tečaj estonskega jezika

Intenzivni online tečaj estonskega jezika

Iz samega imena tega online tečaja se razume, da gre za specifični način učenja. Intenzivni online tečaji estonskega jezika so namreč namenjeni vsem, ki se želijo čim hitreje naučiti tega jezika in čim hitreje obvladati vse ravni, ali pa samo določene ravni poznavanja tega jezika. V tem smislu se program tega online tečaja razlikuje od ostalih, predavanja pa v večini primerov potekajo celo od 3 do 4 krat tedensko, v skladu z zahtevami tečajnikov pa lahko potekajo tudi vsak dan.

Več o intenzivnem online tečaju estonskega jezika >>>

Konverzacijski online tečaji estonskega jezika

Konverzacijski online tečaji estonskega jezika

Ta način usposabljanja je namenjen predvsem tistim kandidatom, ki se želijo preprosto naučiti govoriti estonsko. Pogoj za obiskovanje konverzacijskih online tečajev estonskega jezika je, da tečajnik poseduje določeno znanje tega jezika ter da enostavno želi izpopolniti veščine vodenja in sodelovanja v pogovorih.

Več o konverzacijskem tečaju estonščine >>>

Specializirani strokovni online tečaji estonskega jezika

Specializirani strokovni online tečaji estonskega jezika

Če vam ni treba pridobiti mednarodno priznanega certifikata, ampak se preprosto želite naučiti tega jezika, potem so specializirani online tečaji estonskega jezika najboljša izbira za Vas! Razlog, zakaj ta vrsta spletnega tečaja ni predmet certificiranja, je ta, ker gre za tečaj, v okviru katerega tečajnik praktično sam izbira teme oziroma področja, ki se bodo obravnavala v toku online tečaja.

Več o specializiranem online tečaju estonskega jezika >>>

Poslovni online tečaji estonskega jezika

Poslovni online tečaji estonskega jezika

Poseben način usposabljanja namenjen vsem tečajnikom, ki želijo izboljšati svoje znanje estonskega jezika na enem od številnih področij kakovostnega poslovanja, kot so administracija, menedžment, marketing ali pravilna poslovna komunikacija v tem jeziku. Poslovni online tečaj estonskega jezika je odlična izbira.

Več o poslovnem online tečaju estonskega jezika >>>

Individualni online tečaji estonskega jezika

Individualni online tečaji estonskega jezika

Obiskovanje te vrste online tečaja estonskega jezika je namenjeno predvsem vsem tistim tečajnikom, ki ne morejo prilagoditi terminom skupinskih predavanj, ki jih ni možno spreminjati, kot je poznano. Seveda se individualnega online tečaja estonščine lahko udeležijo tudi kandidati, ki se preprosto lažje učijo, če so sami s profesorjem.

Več o individualnem online tečaju estonskega jezika >>>

Online tečaji estonskega jezika za otroke

Online tečaji estonskega jezika za otroke

Ne glede na starost vaših otrok, če nameravate nadaljevati življenje v tej državi, se morajo tudi oni seznaniti z jezikom, ki ga govorijo v Estoniji. Toda kako bi jim to uspelo bolje kot z obiskovanjem online tečaja estonskega jezika za otroke v spletni šoli tujih jezikov Akademije Oxford?

Več o online tečaju estonskega jezika za otroke >>>

Akademija Oxford v celoti izpolnjuje želje svojih tečajnikov, pa Vam ponujamo možnost, da oblikujete online tečaj estonskega jezika v skladu s svojimi željami in potrebami. Če med vsemi navedenimi tečaji ni takšnega, se obrnite na koordinatorja našega predstavništva in kmalu se boste udeležili online tečaja estonščine, ki ste ga sami zasnovali, ne glede na to, ali gre samo za drugačno organizacijo predavanj ali programa, popolnoma gotovo je, da boste s predavanji zadovoljni!


Sodni tolmač in prevajalec za estonski jezik

Če Vam je potrebna storitev prevajanja na estonski ali iz tega jezika oziroma storitev sodnega tolmača, se obrnite na nas. Kajti v naši ekipi so zaposleni tudi sodni tolmači pa tudi prevajalci za estonski jezik, ki bodo izpolnili Vaše zahteve in Vam zelo hitro dostavili dokumente, ki ste jih poslali na obdelavo.

Glej več o storitvah sodnih tolmačev in prevajalcev za estonski jezik >>>
NEWSLETTER
 
DRUGI O NAS
Matjaž iz Ajdovščine:

Lahko pohvalim vse zaposlene v Akademiji Oxford, ker so resnično profesionalni in prevajalske storitve opravljajo hitro in učinkoviti.

Martina iz Bleda:

Potrebovala sem prevajanje iz madžarskega v slovenski jezik in lahko vam rečem, da sem pozitivno presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve prevajalcev Akademije Oxford.

Jaka iz Bovca:

Mislim, da je odlično, ker lahko na enem mestu najdem prevajalske storitve za različne jezike, tako da se ne morem sprehajati od prevajalca do prevajalca.

Eva iz Brežic:

Nujno sem potrebovala prevod v francoski jezik, na spletu sem našla Oxford, jih poklicala in v roku nekaj ur sem po elektronski pošti prejela prevod. Resnično so izjemni!

Zoran iz Velenja:

Uslužni, hitri in ljubeznivi, za njih imam samo pohvalne besede!

Anja iz Višnje Gore:

Najboljše prevajalske storitve lahko najdete prav v Akademiji Oxford! Vsaka čast!

Jure z Vrhnike:

Sodni tolmači iz Akademije Oxford so me presenetili z natančnostjo prevoda ter s kakovostjo storitve. Na začetku sem bil skeptičen, toda sedaj vem, na koga se lahko obrnem, ko mi bo v prihodnje potreben prevod.

Ana iz Gornje Radgone:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v nemški jezik!

Mišo z Grosuplja:

Kar se mene tiče, je cena kakovostne storitve najmanj pomembna, toda nisem verjel, da obstaja institucija, ki je v stanju omogočiti tako ugodno ceno za tako kakovostno in profesionalno opravljeno storitev. Hvala vam!

Nina iz Domžal:

Kakovost vaših storitev je na visoki ravni! Samo tako naprej!

Mitja iz Dravograda:

Delam v agenciji za registracijo vozil in do sedaj sem na prevode čakal nekaj dni, z Vami pa je vse to hitrejše in cenejše. Hvala, ker obstajate!

Elena iz Zagorja ob Savi:

Prevajalci Akademije Oxford so zame dokončali prevod iz Nizozemskega jezika v nekaj urah. Hvala vam, neverjetni ste!

Gregor iz Žalca:

Navdušen sem nad načinom, kako se zaposleni v Akademiji Oxford vedejo do nas, z veliko spoštovanja, ljubeznivosti in predanosti. Ko sodelujete z njimi, enostavno uživate.

Tina iz Železnikov:

Profesionalizem in predanost poslu sta prvi stvari, ki jih opazite, ko pridete v stik z Akademijo Oxford. Organizacija in storitev sta na vrhunski ravni!

Zmago iz Žirov:

Hvala Akademiji Oxford! Nujno sem potreboval prevod iz srbskega jezika in oni so to naredili na najboljši možni način. Dobil sam prevod po vsega nekaj urah! Hvala vam, najboljši ste!

Nataša iz Ilirske Bistrice:

Storitve prevajanja so mi zaradi narave dela, ki ga opravljam, potrebne vsakodnevno. Ko sem prvič stopila v stik z Akademijo Oxford, so mi posel dokončali hitro in učinkovito. Od tedaj jih ne menjam.

Mišo iz Izole:

Prevod iz slovenščine v kar 33 tujih jezikov na enem mestu. Neverjetno!

Sanja iz Jesenic:

Zahvaljujem se Akademiji Oxford za prevod iz norveškega jezika. Vse najboljše v nadaljnjem poslovanju!

Mile iz Kamnika:

Hiter in točen prevod! Hvala, ljudje, vse najboljše!

Selena iz Kočevja:

Vse pohvale za organizacijo in vrhunske storitve. Imate izjemna priporočila z moje strani pri vseh!

Damjan iz Leontina iz Kopra:

Nisem mogel, da ne opazim ljubeznivosti in predanosti vaših prevajalcev. Resnično sem prijetno presenečen.

Zlatan iz Kostanjevice na Krki:

Preko Vaše Akademije smo angažirali prevajalca za svojo poroko, iskreno vam hvala!

Marija iz Kranja:

Kaj bi jaz brez vas!? Priskočili ste mi v pomoč, ko mi je bil prevod najpotrebnejši! Enostavno, najlepša hvala!

Boštjan iz Laškega:

Obiskala nas je tuja delegacija iz Nemčije, pa smo potrebovali storitve konsekutivnega prevajanja. Obrnil sem se na Akademijo Oxford in priskočili so nam v pomoč na najboljši možni način.

Vesna iz Lenarta:

Hvala vam za prevod, izjemni ste!

Uroš iz Lendave:

Točnost prevoda je zaradi posla za nas zelo pomembna. Prevodi iz danskega, norveškega in švedskega jezika za nas predstavljajo temelj dobrega poslovanja s podjetji iz tega področja, pa smo se zato obrnili na Akademijo Oxford. Sodelujemo že mesec dni in nimamo nobene pripombe na prevode. Najlepša hvala!

Kaja iz Litije:

Popoln prevod, pravilno in natančno obdelan. Profesionalnost in organizacija sta na najvišji ravni! Vsaka čast!

Jasmin iz Ljubljane:

Zahvaljujoč prevajalcem Akademije Oxford, smo z lahkoto sklenili pomembno pogodbo s poslovnimi s partnerji iz Japonske. Vse pohvale in najlepša hvala Akademiji Oxford za profesionalno in kakovostno opravljeno delo!

Monika iz Ljutomera:

Lahko rečem samo to, da ste najboljši!

Andraž iz Logatca:

Imamo srečo, da ste se pojavili v Sloveniji. Najhitreje in najkakovostnejše prevajate dokumente na našem področju.

Staša iz Maribora:

Bila sem navdušena, ko sem izvedela, da lahko tako hitro prevajate dokumente in jih pošljete. Resnično ste izjemni!

Josip iz Maribora:

Vse pohvale za Akademijo Oxford in za zelo hitro prevajanje dokumentov. Najugodnejši ste v Sloveniji!

Ines iz Medvod:

Kakovosten prevod, izjemna storitev ter nizka cena. Neverjetni ste!

Branko iz Mengša:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v ruščino!

Dejan iz Metlike:

Akademija Oxford je daleč najboljši prevajalski center v Sloveniji!

Manja iz Mežice:

Prevod dokumentacije pri vas je enostaven. Najlepša hvala!

Jan iz Murske Sobote:

Enostavno je priti do vas, še lažje pa je sodelovati z vami. Vse pohvale za organizacijo in kakovost storitve!

Lucija iz Nove Gorice:

Stalno potrebujemo konsekutivno prevajanje zaradi prihoda tujih delegacij, Akademija Oxford pa je sedaj naša opora, kar se tiče prevajanja. Profesionalna storitev ter prijaznost, enostavno je vse na vrhunski ravni.

Damjan iz Novega mesta:

Potreboval sem prevod v slovaški jezik, zelo hitro in originalno sem ga prejel od vas. Hvala lepa!

Tjaša iz Ormoža:

Prevod sem prejel hitrooo, hvala!

Vid iz Pirana:

Vse pohvale za vas ter vaše prevajalce!

Anisa iz Postojne:

Natančno, hitro, poceni, pravilno ... Hvala lepa, nimam besed!

Dejan s Prevalj:

Če potrebujete prevod s strani pooblaščenega sodnega tolmača, vam priporočam Akademijo Oxford! Bil sem navdušen nad njihovo hitrostjo in natančnostjo! Hvala Vam!

Katja s Ptuja:

Prevajala sem dokumentacijo v Oxfordu, poleg tega, da so bili hitri, so mi pomagali, ter me napotili na koga naj se obrnem kar se tiče moje papirologije.

Dominik iz Radeč:

Hvala za prevod, pravi ste profesionalci!

Julija iz Radovljice:

Niti za en prevod, ki ste ga naredili zame, nisem imela pripombe. Hvala vam za izjemno sodelovanje!

Milan z Raven na Koroškem:

Posebej sem zadovoljen, ker vsak prevod preverjate kar se tiče izrazov in fraz, kar pripeva k temu, da je prevod kakovostnejši in jasnejši. Zares, vse pohvale za profesionalnost!

Katarina iz Ribnice:

Zelo hitro ste mi izpolnili formular za vizum za Ameriko. Prekrasni ste!

Domagoj iz Ruš:

Potreboval sem prevod dokumentacije za pokojnino iz nemščine. Bil sam zelo zadovoljen s prevodom prevajalcev iz Akademije Oxford, in priporočam jih vsakomur!

Jana iz Sevnice:

Jaz sam iz Sevnice in tukaj nimamo prevajalcev za kitajski jezik. Toda, ko sem slišala za Akademijo Oxford in njihove prevajalske storitve, sem takoj stopila v stik z njimi sam. Bila sem presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve. Prihranili so moj denar in čas. Najlepša hvala!

Tim iz Sežane:

Najboljši ste! Vsakomur bi vas priporočil!

Urška iz Slovenske Bistrice:

Potrebovala sem prevod za pridobitev odpravnine iz norveškega v slovenski jezik.

Nik iz Slovenj Gradca:

Vaši prevodi so izjemni! Natančen prevod, hitra dostava in ugodna cena. Vse na enem mestu. Vsaka čast!

Maja iz Slovenskih Konjic:

V zadovoljstvo mi je bilo sodelovati z vami!

Mirko iz Tolmina:

Prevod iz švedščine je bil brez napak! Izjemno sem zadovoljen! Hvala lepa!

Tea iz Trbovelj:

Akademija Oxford je ena od najboljše organiziranih institucij s katerimi sem poslovno sodelovala. Sodelovanje je na vrhunski ravni, vsakomur bi jih priporočila!

Mišo iz Trebnjega:

Težko je najti prevajalca za flamski jezik, ki vam bo dostavil točen in pravilen prevod. To je možno samo pri vas!

Nives iz Tržiča:

Ugodna cena, kakovost ter hitra storitev. Bravo!

Samir iz Hrastnika:

Zelo mi je pomembno, da so vsi dokumenti, ki jih potrebujem, prevedeni predvsem točno in pravilno. To je tisto, kar sem opazil pri prevajalcih Akademije Oxford. Točnost in pedantnost brez konkurence. Nimam besed, zares ste pravi profesionalci!

Neža iz Celja:

Nujno sem potrebovala prevod dokumentacije za poroko, pa sam stopila v stik z Akademijo Oxford. Hitro so končali delo, v roku nekaj ur. Zelo sem jim hvaležna za to!

Miloš iz Cerknice:

Kar se tiče prevajalskih storitev, vi ste brez konkurence!

Špela iz Črnomlja:

Prevedli ste mi več kot od 50 strani brez napake! Vsaka čast! V prihodnje vem, na koga naj se obrnem!

Damir iz Šempetra:

Poln sam pozitivnih vtisov potem, ko ste zame končali prevod celotne dokumentacije za posel. Hvala lepa!

Janica iz Šentjurja:

Zelo sem zadovoljna! Tako s ceno kot kakovostjo prevoda. Zares ste nezamenljivi!

Tim iz Škofje Loke:

Prijazno osebje, kakovostno in predano delo sta ključ uspeha. Akademije Oxford je dokaz tega. Vsaka čast!

Sonja iz Šoštanja:

Samo nadaljujte! Odlični ste!