Sodni tolmač in prevajalec za španski jezik

Akademija Oxford je institucija, ki obstaja od leta 2008 in katere srce in temelj za obstoj so sodni tolmači in prevajalci, ki so osredotočeni na delo v več kot 40 svetovnih jezikih. Poleg jezikov, ki sodijo med najpogostejše za učenje in za storitev prevajanja, kot so angleški, nemški, francoski, španski in italijanski, so v naši ekipi tudi strokovnjaki usposobljeni za delo z ruskim, grškim, švedskim, albanskim, nizozemskim pa tudi s češkim, finskim, portugalskim, bolgarskim ter prevajalci in sodni tolmači za: hebrejski, romski, znakovni, estonski, pakistanski, perzijski in korejski, katerih storitve je težko najti v naši državi. Prav tako vam ponujamo tudi vse storitve, povezane s kitajskim, japonskim, arabskim, madžarskim pa tudi s srbskim, bosanskim, turškim, slovaškim, hrvaškim in makedonskim jezikom pa tudi s številnimi drugimi jeziki, ki jih uporabljajo ljudje po celem svetu.

Seveda v naši ekipi obstajajo tudi prevajalci in sodni tolmači za španski jezik, ki vsem strankam, ki jim je to potrebno, zagotavljajo storitev prevajanja in overitve dokumentov in drugih materialov v pisani obliki, kar je predvsem povezano s prevajanjem vseh dokumentov oziroma dokumentacije.

Španski jezik je eden od petih svetovnih jezikov, ki se najbolj pogosto uporabljajo. Pripada skupini indoevropskih jezikov in kot kažejo podatki, ga govori več kot 500 milijonov ljudi, ki španski jezik uporabljajo kot materni ali kot tuji jezik. Zastopan je na vseh svetovnih kontinentih, posebej zanimiv pa je podatek, da se kot uradni jezik uporablja kar v 20 državah sveta.S samim tem je to zelo pogost jezik, kar zadeva prevajanje in overitev z žigom sodnih tolmačev. Ker so sodni tolmači in prevajalci za španski jezik v Akademiji Oxford najpogosteje tudi izvorni govorci jezika, ki posedujejo visoko raven znanja oziroma z gotovostjo lahko rečemo, da vas pri nas pričakuje natančno, kakovostno in profesionalno prevajanje pa tudi overitev dokumentov in to po najugodnejših cenah.

Prevajanje iz in v španski jezik je v okviru Prevajalskega centra Akademije Oxford na voljo vsem zainteresiranim strankam. Material nam lahko dostavite osebno ali pa na elektronski naslov oziroma lahko ga pošljete priporočeno, preko “Pošte Slovenije” ali pa s kurirsko službo. Mi vama prevedene vsebine prav tako lahko dostavimo na elektronski naslov (če ni potrebna overitev) ali pa jih lahko prevzamete osebno v poslovalnici. Seveda, če je vaša zahteva, da vam prevedene materiale pošljemo na določen naslov, to izvaja kurirska služba in zaračunava od strank po njenem veljavnem ceniku. Ker nam v primeru, ko vam je poleg prevajanja dokumentov potrebna tudi njihova overitev, morate dostaviti tudi izvirnike na vpogled, je pošiljanje na elektronski naslov v tem primeru izključeno, razen v primeru, ko imate potrebo za prevajanjem v zelo kratkem roku, ko nam lahko skenirane dokumente najprej pošljete na elektronski naslov, izvirnike pa potem dostavite na kateregakoli od omenjenih načinov. Jasno je, da morate v tem primeru posebno pozornost nameniti tudi roku, ki ste ga navedli za izdelavo prevoda.

Naši prevajalci in sodni tolmači za španski jezik obdelujejo vse osebne in vse poslovne dokumente in vam v optimalnem roku omogočajo, da dobite dokument, ki ga lahko uporabljate za katerikoli name kot tudi vsak drugi izvirnik, saj žig zapriseženega sodnega tolmača na njem praktično pomeni, da sta prevod in izvirnik enaka in da je dokument, ki je preveden iz španskega ali v španski jezik pravno absolutno veljaven.

V primeru, da niste informirani, moramo posebej poudariti, da obstajajo določeni dokumenti, ki poleg te vrste overitve morajo posedovati tudi haški Apostille žig, kare ne sodi v pristojnost sodnih tolmačev, ampak sodnih organov, tako da vse potrebne informacije lahko dobite na določenih sodiščih. Noben prevajalec in sodni tolmač za španski jezik ni dolžan strankam dati informacij o tej vrsti overitve, toda zagotavljamo vam, da bodo člani naše ekipe storili vse, da vam ugodijo in ponudijo vse informacije, ki jih posedujejo in so povezane z overitvijo z Apostille žigom.

Potni list, osebna izkaznica, izpiski iz matičnega registra (o rojstvu, o smrti, o sklenjeni zakonski zvezi), potrdilo o državljanstvu, delovno dovoljenje, potrdilo o stalnem prebivališču, dovoljenje za prebivanje ter prometno in vozniško dovoljenje so nekateri od dokumentov, ki jih naši prevajalci in sodni tolmači za španski jezik obdelujejo v skladu z vašimi zahtevami. Poleg njih prevajamo in overjamo tudi statute in ustanovitvene akte podjetja pa tudi bilance stanja in uspeha ter sklep o ustanovitvi pravnih oseb, letna pa tudi revizijska poročila, različne vrste pogodb kot tudi certifikate, pooblastila, licence, vse vrste sodb in sklepov ter vse neomenjene pravne akte.

Vsak prevajalec in sodni tolmač za španski jezik, ki je v naši ekipi, prevaja tudi pravni red Evropske Unije pa tudi vse dokumente, ki se v številnih situacijah morajo predložiti pristojnim institucijam, kot so na primer: potrdilo o nekaznovanosti, potrdilo o stanju računa v banki, potrdilo o stalni zaposlitvi, soglasje za zastopanje, potrdilo o samskem stanu in številna druga soglasja, potrdila pa tudi izjave.

Na zahtevo strank prevajamo tudi gradbene projekte pa tudi deklaracije izdelkov vseh vrst, navodila za uporabo oziroma vso tehnično, razpisno in medicinsko dokumentacijo. Tako da poleg laboratorijskih analiz tehničnih vzorcev in zdravniških izvidov prevajalci in sodni tolmači za španski jezik prevajajo in overjajo tudi: navodila za uporabo zdravila in značilnosti izdelka, specifikacije farmacevtskih izdelkov, dokumentacijo o medicinskih izdelkih kot tudi znanstvene patente in vse ostale dokumente s področij znanosti oziroma medicine in farmacije.

Ne glede na to, iz katerih razlogov vam je potrebno prevajanje dokumentov s področja izobraževanja, ste lahko prepričani, da absolutno vsak prevajalec in sodni tolmač za španski jezik v okviru Akademije Oxford to storitev izvaja maksimalno profesionalno in vam ob absolutnem spoštovanju vaših zahteva, rokov ter z visoko stopnjo kakovosti in ugodnimi cenami material dostavijo v skladu z dogovorom. Poleg prevajanja zaključnih spričeval osnovnih in srednjih šol ter diplome in dodatka k diplomi na vašo zahtevo prevajamo tudi potrdila o opravljenih izpitih, prepise ocen pa tudi predmetnike in programe fakultet, potrdila o rednem šolanju kot in vse ostale dokumente, ki jih je treba predložiti pristojnim službam in so povezani z izobraževanjem.

Prevajanje iz španskega in v španski jezik

Vsi prevajalci in sodni tolmači za španski jezik v skladu z zahtevami strank prevajajo katerokoli vrsto materialov iz španskega in v španski jezik, ne glede na to, ali je to prevajanje v naš ali iz našega jezika oziroma iz ali v katerikoli od več kot 40 jezikov, za katere smo specializirani.

To, kar nas loči do drugih, poleg visoke kakovosti in hitrosti izdelave, je vsekakor tudi cena, ki velja za najugodnejšo na tržišču naše države.

V skladu z vašimi zahtevami vam ponujamo tudi storitev prevajanja v pisani obliki za vse vrste vsebin pa tudi tolmačenje iz španskega in v španski jezik. Prav tako ponujamo tudi najem opreme za simultano tolmačenje pa tudi storitev lekture in korekture vsebin, ki jih je prevedel nekdo drug.

Poleg tega na vašo zahtevo z uporabo vseh pravil dobre optimizacije prevajamo tudi spletne strani pa tudi programsko opremo, spletne prodajalne in spletne kataloge kot tudi vse ostale vsebine, ki so povezane z informacijskimi tehnologijami.

Naši prevajalci in sodni tolmači iz španskega in v španski jezik prevajajo tudi znanstvene naloge, rezultate znanstvenih raziskav pa tudi diplomske in seminarske naloge ter vse vrste besedilnih vsebin, ne glede na to, katero temo obdelujejo. Poleg tistih besedil, katerih tema je povezana s področji filozofije, sociologije in psihologije ter medicine in farmacije, prevajamo tudi tista besedila, ki obdelujejo temo s področij: prava, ekonomije, politike, marketinga, financ, bančništva, menedžmenta, gradbene industrije ter informacijskih tehnologij pa tudi izobraževanja kot tudi katerekoli druge vede, tako naravoslovne kot tudi družbene.

Poleg storitve, ki jo izvajajo prevajalci in sodni tolmači in vključuje prevajanje igranih, risanih, dokumentarnih in animiranih filmov pa tudi serij in oddaj, izvajamo tudi storitev profesionalne sinhronizacije in podnaslavljanja, tako da vam zagotavljamo kompletno obdelavo oziroma material, ki je takoj pripravljen za plasiranje na različnih medijih.

Poleg vsega navedenega iz španskega in v španski jezik prevajamo tudi reklamne materiale vseh vrst (zloženke, plakate, PR članke, brošure, kataloge in druge), književna dela, revije, učbenike in časopisne članke.

Torej, praktično vse materiale, za katere vam je potrebno prevajanje iz španskega ali v španski jezik, naši prevajalci in sodni tolmači obdelujejo, in to na najkakovostnejši način in po najugodnejših cenah na tržišču, tako da boste zagotovo več kot zadovoljni s ponujeno storitvijo.

Prevajanje iz slovenskega v španski jezik

Vsakdo, ki je imel priložnost študirati v Španiji ali pa poslovno sodeluje s katerimkoli podjetjem iz te države, ima zelo pogosto potrebo za prevajanjem osebnih oziroma poslovnih dokumentov iz slovenskega v španski jezik. Za tiste, ki niso v popolnosti seznanjeni s samim načinom prevajanja, je zelo pomembno poudariti, da Prevajalski center Akademije Oxford vsem svojim strankam ponuja možnost, da na enem mestu dobijo prevajanje in overitev takšnih dokumentov, kar pravzaprav pomeni maksimalni prihranek časa, truda pa tudi denarja, saj po končanem prevajanju ne bodo morali sikati zapriseženega sodnega tolmača, ki bo na z zakonom predpisan način overil prevedene dokumente, da bi se le-ti lahko naprej uporabljali.

Ker gre za zelo specifične materiale, overitev v tem primeru igra izjemno pomembno vlogo, saj prevodi sami po sebi nimajo absolutno nikakršne pravno veljavnosti, pa se s samim tem samo preveden dokument ne more praktično nikjer uporabljati. Šele potem, ko zapriseženi sodni tolmač primerja preveden dokument z izvirnim in se prepriča, da med njima ne obstaja razlika, ga lahko overi s svojim žigom in ga s tem praktično uvrsti med pravno veljavne dokumente. To je tudi osnovni razlog, zaradi katerega so stranke, ki jim je potrebno prevajanje osebnih, poslovnih in dokumentov, ki se predajajo pristojnim institucijam, kot so različne vrste izjav, potrdil, sodb in pogodb, dolžne na vpogled dostaviti tudi izvirne dokumente. Zato nam material na prevajanje v navedenih primerih lahko dostavite s kurirsko službo oziroma s priporočeno poštno pošiljko na naslov poslovalnice, ali pa nam jih prinesete osebno. V primeru, ko vam je potrebno prevajanje katerekoli druge vrste vsebin, za katere ni potrebna overitev, imate tudi možnost, da nam material dostavite v elektronski obliki oziroma na elektronski naslov. Prav tako tudi tedaj, ko vam je potrebno prevajanje v posebej kratkem roku, dokument lahko pošljete na elektronski naslov, da bi naši prevajalci v čim krajšem roku začeli z delom, pri čemer ste nam dolžni naknadno dostaviti izvirnike na vpogled. Edino imejte na umu, da se cena nujnega prevajanja razlikuje glede na osnovno ceno, saj se vračunava tudi dodatek za nujnost.

Poleg dokumentov naši prevajalci iz slovenskega v španski jezik prevajajo tudi vse ostale vsebine, med drugim tudi knjige, revije, znanstvena dela pa tudi filme in serije ter vse vrste reklamnih materialov. Pri nas vas pričakuje tudi prevajanje gradbenih projektov, besedil, ki obdelujejo temo iz številnih področij pa tudi programske opreme in spletnih strani.

Prevajanje osebnih dokumentov iz slovenskega v španski jezik sa overom sodnih tolmačev

Da bi bilo prevajanje osebnih dokumentov iz slovenskega v španski jezik smiselno, se morajo takšni dokumenti po končanem prevajanju tudi overiti, in to z žigom zapriseženih sodnih tolmačev za določeni jezik. In glede na to, da so v ekipi Prevajalskega centra Akademije Oxford tudi prevajalci in sodni tolmači za slovenski jezik in za španski jezik ter da prevajajo vsebine v obeh smereh, je samo od zahteve strank, v kateri smeri se izvaja prevajanje, odvisno, ali se za overitev angažira en ali drugi sodni tolmač.

Pri nas lahko dobite prevajanje vseh osebnih dokumentov, od izpiskov iz matičnega registra (o rojstvu, o smrti, o sklenjeni zakonski zvezi), potrdila o stalnem prebivališču preko osebne izkaznice, dovoljenja za prebivanje in potnega lista, pa do delovnega dovoljenja, potrdila o državljanstvu in vseh dokumentov, ki jih je treba predložiti pristojnim institucijam in štejejo za osebna oziroma: potrdilo o samskem stanu, soglasje o zastopanju, potrdilo o stalni zaposlitvi, potrdilo o nekaznovanosti, potrdilo o stanju računa v banki in številne druge izjave, soglasja in potrdila.

Prav tako na vašo zahtevo iz slovenskega v španski jezik prevajamo tudi vse poslovne dokumente in to v zelo kratkih rokih. Nekateri od dokumentov, ki jih prevajamo, so: licence, certifikati, sklep o ustanovitvi gospodarske družbe, fakture, statut in ustanovitveni akt podjetja, revizijska poročila, bilance stanja in uspeha, različne vrste pogodb, letna poslovna poročila in številni drugi.

V primeru potrebe prevajamo tudi pooblastila, sklepe o razvezi zakonske zveze pa tudi vse ostale vrste sodb in sklepe kot tudi vse pravne akte in posebej tudi poudarjamo, da smo eni od redkih, ki iz slovenskega v španski jezik prevajajo tudi pravni red Evropske Unije.

Prevajanje vsebin spletnih strani iz slovenskega v španski jezik

Če ste se odločili, da svoj posel širite zunaj meja naše države in vam je potrebno prevajanje spletne strani iz slovenskega v španski jezik, ste prišli na pravo mesto, saj so v naši ekipi tudi prevajalci in sodni tolmači pa tudi IT strokovnjaki. S prevajanjem vsebin spletne strani boste v veliki meri vplivali tudi na poslovanje podjetja, saj imajo na ta način številne potencialne stranke iz španskega govornega področja priložnost, da se bolje seznanijo z izdelki, ki jih ponujate ali s storitvami, katerimi se ukvarjate. In glede na to, da naši strokovnjaki spletne strani prevajajo ob maksimalnem spoštovanju pravila SEO (Search Engine Optimisation), ste lahko prepričani, da bo bo le-ta še naprej imel odličen položaj na spletnih iskalnikih oziroma da se bo poboljšal v določenem časovnem obdobju, če ga še ni pridobil, tako da ima sam postopek prevajanja večkratno korist za vaše poslovanje.

Poleg prevajanja spletnih strani, naši prevajalci in sodni tolmači, ob nesebični pomoči številnih IT strokovnjakov, iz slovenskega v španski jezik prevajajo tudi programsko opremo oziroma vse aplikacije in programe, ki zahtevajo naše stranke pa tudi spletne kataloge in spletne prodajalne ter vse ostale vsebine, ki so povezani s področjem informacijskih tehnologij.

Poleg tega vas pri nas pričakuje tudi prevajanje materialov s področja marketinga, tako da na vašo zahtevo pod najboljšimi pogoji, tako glede roka in kakovosti izdelave kot tudi glede cen, prevajamo reklamne letake in brošure, zloženke pa tudi kataloge in PR članke in celo vizitke. In ko rečemo, da reklamne materiale prevajamo v skladu s pravili marketinga, s tem mislimo na to, da naši prevajalci in sodni tolmači maksimalno spoštujejo pravila o prevajanju reklamnih sporočil, ki se nahajajo v izvirnih materialih in na ta način določeni izdelek ali storitev približujejo ciljni skupini uporabnikov, ki govorijo španski jezik.

Prevajanje znanstvenih raziskav iz slovenskega v španski jezik

Čeprav gre za zelo kompleksne vsebine, saj je jezik, v katerem se pišejo znanstvena dela in raziskave precej neobičajen, naši prevajalci in sodni tolmači absolutno posedujejo dovolj izkušenj, da ga na ustrezen način prevedejo iz slovenskega v španski jezik. Vse to naredijo v optimalnih rokih in po cenah, ki so zagotovo med najugodnejšimi na tržišču, gledano z vidika kakovosti dela in hitrosti izdelave.

Na zahtevo strank iz slovenskega v španski jezik prevajamo, ne samo znanstvene raziskave, ampak tudi znanstvena dela in patente pa tudi diplomske in seminarske naloge kot tudi diplome in dodatek k diplomi, zaključna spričevala osnovnih in srednjih šol in vse dokumente, ki se predajajo pristojnim institucijam in so ozko povezani s področjem izobraževanja, kot so: prepis ocen, predmetniki in programi fakultet, potrdila o rednem šolanju, potrdila o opravljenih izpitih in drugi osebni dokumenti.

Samo ne pozabite, da pri pošiljanju materialov vsekakor pošljete ali prinesete osebno v poslovalnico Prevajalskega centra Akademije Oxford tudi izvirne dokumente, saj je za zadnje navedene potrebna tudi overitev s strani zapriseženega sodnega tolmača.

Prevajanje medicinske dokumentacije iz slovenskega v španski jezik

Pod pojmom medicinske dokumentacije mislimo na vse dokumente o medicinskih izdelkih pa tudi zdravniške izvide, navodila za uporabo zdravila in značilnosti izdelka kot tudi specifikacije farmacevtskih izdelkov, tako da vas pri nas pričakuje prevajanje vseh omenjenih dokumentov iz slovenskega v španski jezik pa tudi prevajanje vseh ostalih materialov, ki so povezani z medicino in farmacijo.

Iz slovenskega v španski prevajamo tudi deklaracije vseh ostalih izdelkov pa tudi tehnično in razpisno dokumentacijo kot tudi gradbene projekte oziroma vse ostale vsebine, ki se posebej nanašajo na področje gradbene industrije.

Prevajanje video materialov iz slovenskega v španski jezik

Zahvaljujoč profesionalcem, specializiranim za podnaslavljanje in sinhronizacijo samo v okviru Prevajalskega centra Akademije Oxford lahko poleg prevajanja video vsebin dobite tudi njihovo kompletno obdelavo, tako da bodo popolnoma pripravljeni za plasiranje v kinematografih ali na televiziji oziroma kateremkoli drugem mediju. Praktično gledano to pomeni, da ko naši prevajalci in sodni tolmači končajo s prevajanjem serij, oddaj, reklamnih sporočil, animiranih, dokumentarnih, risanih ali igranih filmov kateregakoli žanra obdelavo video materialov prevzamejo profesionalni podnaslavljalci oziroma umetniki, ki so zadolženi za sinhronizacijo, tako da vse naše stranke v kratkem roku dobijo video pa tudi zvočni material, ki je v popolnosti profesionalno obdelan in pripravljen za nadaljnjo uporabo.

Poleg vseh storitev, ki vključujejo prevajanje v pisani obliki, pri nas lahko angažirate tudi strokovnjake, ki so specializirani za vse vrste tolmačenja oziroma za simultano in konsekutivno pa tudi za šepetano tolmačenje.

Prav tako v skladu z vašimi zahtevami ponujamo tudi najem opreme za simultano tolmačenje vrhunske kakovosti. V primeru, da ste zainteresirani za storitev tolmačenja katerekoli vrste ali pa za najem opreme, je zelo pomembno, da nas pravočasno obvestite o podrobnostih v zvezi z dogodkom, ki ga organizirate, tako da bi vam lahko pripravili ponudbo, ki bo v celoti izpolnila vse zahteve takšne vrste dogodka.

Prevajanje literature iz slovenskega v španski jezik

Slovenska književnost je ena zagotovo najrazvitejših, ne glede na to, ali mislimo na nekdanjo ali sodobno. Prav iz tega razloga se na nas pogosto obračajo številni izdajatelji z zahtevo za prevajanjem literature iz slovenskega v španski jezik, tako da prevajalci in sodni tolmači poleg romanov in beletrije prevajajo tudi knjige poezije in proze ter celo učbenike, če je to potreba naših strank.

Poleg tega iz slovenskega v španski jezik prevajamo tudi časopisne članke pa tudi ilustrirane in strokovne revije. Ker so v naši ekipi tudi strokovnjaki, katerih specialnost je lektoriranje vsebin, vam lahko ponudimo tudi storitev kompletne redakcije vseh tistih vsebin, ki so že prevedene iz slovenskega v španski jezik, toda ne v okviru Prevajalskega centra Akademije Oxford, saj ko delajo naši prevajalci in sodni tolmači, ni potrebe za to storitvijo.

Prevajanje besedilnih vsebin iz slovenskega v španski jezik

Ne glede na to, ali gre za besedilne vsebine namenjeni širši javnosti, ali pa gre za strokovna besedila, jih naši prevajalci in sodni tolmači zelo hitro prevajajo iz slovenskega v španski jezik in to po najugodnejši možni ceni.

Njihova tema je prav tako lahko tudi s področij ekonomije, prava in turizma pa tudi s področij filozofije, psihologije, financ in sociologije oziroma povezana s področji ekonomije, ekologije in varstva okolja ter menedžmenta, komunikologije oziroma katerekoli veje naravoslovnih ali družbenih ved.

Prevajanje iz španskega v slovenski jezik

Glede na to, da so v ekipi Prevajalskega centra Akademije Oxford tudi prevajalci in sodni tolmači za španski in za slovenski jezik, naše stranke pa imajo pogosto potrebo za prevajanjem iz španskega v slovenski jezik ali pa iz našega v španski jezik, imamo v bogati ponudbi storitev, ki jih ponujamo, tudi to.

Poleg prevajanja vseh vrst dokumentov oziroma dokumentacije iz španskega v slovenski jezik prevajamo tudi vse ostale vsebine, kot so reklamni materiali, knjige, učbeniki, romani in revije pa tudi programska oprema (programe in aplikacije) oziroma spletne strani in spletni katalogi.

Na zahtevo strank v zelo kratkem roku prevajamo tudi diplomske in seminarske naloge pa tudi diplome in dodatke k diplomi ter vse tiste dokumente, ki jih je treba predložiti pristojnim službam, povezani pa so z izobraževanjem (potrdila o opravljenih izpitih, potrdila o rednem šolanju, prepisi ocen, predmetniki in programi fakultet).

Storitev, na katero smo posebej ponosni, vključuje prevajanje zvočnih in video vsebin iz španskega v slovenski jezik ter storitev sinhronizacije oziroma podnaslavljanja tako prevedenih vsebin. Poleg tega so v naši ekipi tudi prevajalci in sodni tolmači, ki so posebej usmerjeni na tolmačenje, tako da jih lahko angažirate za določeni dogodek, ki ga organizirate in za katerega vam je potrebno šepetano, konsekutivno ali simultano tolmačenje. Poleg tega pri nas lahko pod najugodnejšimi pogoji najamete tudi najboljšo opremo za simultano tolmačenje in dobite tudi profesionalno redakcijo vseh tistih materialov, ki jih je nekdo prevedel pred nami in s katerimi niste ravno zadovoljni.

Imejte na umu, da je vse navedeno samo manjši del ponudbe storitev, kar zadeva prevajanje iz španskega v slovenski jezik.

Prevajanje vseh dokumentov iz španskega v slovenski jezik

Če imate potrebo, da določeni dokument dobite preveden iz španskega v slovenski jezik in ga pri tem želite nemoteno uporabljati enako kot katerikoli drugi izvirni dokument, tedaj morate vedeti, da v tem primeru tako prevedeni dokument mora biti tudi overjen s strani zapriseženega sodnega tolmača. Toda ne skrbite, saj je tukaj Prevajalski center Akademije Oxford, v čigar ekipi so tudi prevajalci in sodni tolmači, tako da zelo hitro dobite pravno veljaven dokument.

Pomembno je samo vedeti, da sam postopek overitve prevedenih dokumentov pomeni, da zapriseženi sodni tolmač mora primerjati prevedene dokumente z izvirnimi in šele, ko se prepriča o njihovi enakosti, lahko overi prevod, tako da morate na vpogled dostaviti tudi izvirne dokumente. Potem ko zapriseženi sodni tolmač overi dokumente, ki so prevedeni iz španskega v naš jezik, jih lahko brez kakršnihkoli težav predate katerikoli pristojni instituciji, saj gre za dokumente, ki so pravno absolutno veljavni.

Poleg prevajanja osebnih dokumentov in njihove overitve naši prevajalci in sodni tolmači v kratkih rokih obdelujejo tudi vse poslovne dokumente, tako da vas pri nas pričakuje prevajanje: potnega lista, dovoljenja za prebivanje, osebne izkaznice, potrdila o državljanstvu, potrdila o stalnem prebivališču, delovnega dovoljenja, prometnega dovoljenja pa tudi izpiskov iz matičnega registra (o rojstvu, o smrti, o sklenjeni zakonski zvezi) in vseh ostalih dokumentov, ki sodijo v domeno osebnih, kot so vse vrste potrdil, soglasij in izjav oziroma vseh dokumentov, ki jih je treba predložiti pristojnim službam (potrdilo o samskem stanu, potrdilo o nekaznovanosti, potrdilo o stalni zaposlitvi, potrdilo o stanju računa v banki, soglasje za zastopanje in drugo).

Na vašo zahtevo iz španskega v slovenski jezik prevajamo tudi vse poslovne dokumente, med drugim tudi: fakture, sklep o ustanovitvi podjetja, poslovne pogodbe vseh vrst, statut in ustanovitveni akt podjetja, letna in revizijska poročila pa tudi bilance stanja in uspeha, različne licence in certifikate in druge poslovne dokumente.

Pri nas lahko dobite tudi prevajanje oziroma overitev vseh pravnih aktov, kot so tožbe, sklepi o razvezi zakonske zveze pa tudi ostalih vrst sodb in sodnih sklepov kot tudi prevajanje pravnega reda Evropske Unije.

Prevajanje tehnične dokumentacije iz španskega v slovenski jezik

Na zahtevo strank prevajalci in sodni tolmači Akademije Oxford pod najugodnejšimi pogoji, tako glede cene kot tudi glede roka izdelave izvajajo prevajanje tehnične pa tudi razpisne dokumentacije ter gradbenih projektov in vseh tistih materialov, ki so povezani s področjem gradbene industrije, ne glede na to, ali gre za strokovne ali poljudne vsebine.

Poleg tega iz španskega v slovenski jezik prevajamo tudi navodila za uporabo pa tudi deklaracije izdelkov katerekoli vrste kot tudi medicinsko dokumentacijo oziroma vse vsebine, ki so povezane s področjema medicine in farmacije.

Pri nas vas pričakuje tudi prevajanje zdravniških izvidov, iz španskega v slovenski jezik pa prevajamo tudi: dokumentacijo o medicinskih izdelkih, specifikacije farmacevtskih izdelkov, navodila za uporabo zdravil in značilnosti izdelka in druge materiale te vrste.

Prevajanje knjig iz španskega v slovenski jezik

Vsakdo, ki mu je potrebno prevajanje knjig katerekoli vrste iz španskega v slovenski jezik, se lahko obrne na Prevajalski center Akademije Oxford, da bi se z našimi predstavniki dogovoril o podrobnostih. V principu, ker gre za materiale, za katere ni potrebna overitev sodnih tolmačev, nam stranke material lahko dostavijo tudi elektronsko, s čimer se celoten postopek v veliki meri pospeši pa tudi olajša.

Poleg prevajanja knjig iz španskega v slovenski jezik prevajamo tudi učbenike pa tudi poezijo in prozo oziroma romane in beletrijo. Prav tako sa velikim uspehom prevajamo tudi časopisne članke in ilustrirane kot tudi strokovne revije.

Poleg tega na zahtevo strank prevajamo tudi vse vrste besedil, ne glede na njihovo kompleksnost in področje. Tako da vas pri nas med drugim pričakuje prevajanje besedilnih vsebin iz naslednjih področij: ekologije in varstva okolja, financ, prava, politike, psihologije, ekonomije, izobraževanja, marketinga, bančništva, filozofije, informacijskih tehnologij, komunikologije, sociologije, turizma, menedžmenta pa tudi vseh vej, tako naravoslovnih kot tudi družbenih ved.

Prevajanje knjig iz španskega v slovenski jezik

Vsakdo kome je potrebno prevajanje knjiga katerekoli vrste iz španskega v slovenski jezik lahko kontaktira Prevajalski center Akademije Oxford, da bi se sa našim predstavniki dogovorio o podrobnostih. V principu, saj gre za materijalima za katere ni potrebna overitev sodnih tolmačev, stranke nam mogu dostaviti tudi material elektronskim putem, s čimer čemo v veliki meri ubrzati pa tudi olakšati celoten proces.

Poleg prevajanja knjiga, iz španskega v slovenski jezik prevajamo tudi učbenike pa tudi poezijo in prozo oziroma romane in beletrijo. Prav tako, sa velikim uspehom prevajamo tudi časopisne članke in ilustrirane kot tudi strokovne revije.

Poleg tega, po zahtevu strank prevajamo tudi vse vrste besedil, ma kako bili složeni in brez obzira iz koje področij obdelujejo temo. Tako da vas pri nas, između ostalih očekuju prevajanje besedilnih vsebin iz sledečih področij: ekologije in varstva okolja, financ, prava, politike, psihologije, ekonomije, izobraževanja, marketinga, bančništva, filozofije, informacijskih tehnologij, komunikologije, sociologije, turizma, menedžmenta pa tudi vseh vej, tako naravoslovnih tako in družbenih ved.

Prevajanje diplome in dodatka diplomi iz španskega v slovenski jezik

Če ste študirali na neki španski univerzi ali v tej državi pridobili katerokoli diplomo, ki jo potem želite nostrificirati v naši državi, vam bo zagotovo potrebno prevajanje diplome in dodatka k diplomi iz španskega v slovenski jezik ter overitev prevedenega dokumenta.

Poleg tega dokumenta naši prevajalci in sodni tolmači v kratkih rokih prevajajo tudi zaključna spričevala osnovne in srednje šole, diplomske in seminarske naloge pa tudi vse tiste dokumente, ki se predajajo pristojnim institucijam in so povezani z izobraževanjem, kot so: potrdila o opravljenih izpitih, potrdilo o rednem šolanju, predmetniki in programi fakultet, prepis ocen in druga.

Če je to potrebno, iz španskega v slovenski jezik prevajamo tudi znanstvene naloge, rezultate znanstvenih raziskav pa tudi patente in vse vrste materialov, ki so povezani s področjem znanosti.

Prevajanje spletnih strani iz španskega v slovenski jezik

Kar zadeva prevajanje spletnih strani iz španskega v slovenski jezik, morate imeti na umu, da naši prevajalci in sodni tolmači tokom celotnega procesa neposredno sodelujejo z IT strokovnjakom, da bi vam ponudili profesionalno in kakovostno prevedene vsebine. Poleg tega prevajanje spletnih strani, ki ga izvajajo strokovnjaki Prevajalskega centra Akademije Oxford, vključuje tudi maksimalno spoštovanje vseh pravil dobre optimizacije, in skoraj vsakdo, ki mu je potrebno prevajanje spletnih strani, se zaveda pomembnosti SEO (Search Engine Optimisation) za dobro pozicioniranje spletne strani na iskalnikih in s samim tem tudi za poslovanje. Prav zato poudarjamo, da imajo lastniki spletnih strani dvojno korist od prevajanja spletnih strani, ki ga izvajajo naši strokovnjaki.

Poleg spletnih strani iz španskega v slovenski jezik prevajamo tudi programsko opremo oziroma vse vrste programov in aplikacij, ki jih zahtevate pa tudi spletne prodajalne in spletne kataloge, kot tudi vse ostale vsebine, ki so povezane s področjem informacijskih tehnologij.

Prav tako prevajamo tudi reklame materiale, od vizitk in plakatov preko reklamnih zloženk, letakov in brošur pa do PR člankov in katalogov izdelkov ali storitev. Samo dejstvo, da so naši prevajalci in sodni tolmači profesionalci, ki so že več let usmerjeni na prevajanje reklamnih materialov, vam zagotavlja, da bodo našli ustrezen način, da reklamno sporočilo iz izvirnih materialov prenesejo tudi v prevod, tako da le-to lahko pride do novih strank.

Prevajanje zvočnih in video materialov iz španskega na sprski jezik

Prevajalski center Akademije Oxford vsem zainteresiranim strankam poleg prevajanje zvočnih in video materialov iz španskega v slovenski jezik ponuja tudi njihovo kompletno obdelavo oziroma storitev profesionalne sinhronizacije in podnaslavljanja, tako da stranke v kratkem časovnem roku dobijo material, ki se lahko takoj plasira javnosti.

Poleg prevajanja reklamnih sporočil in oddaj različne vrste in vsebine iz španskega v slovenski jezik prevajamo tudi serije pa tudi risane filme oziroma dokumentarne, igrane in animirane filme.

Prav tako pri nas lahko angažirate tudi prevajalce in sodne tolmače, ki so specializirani za vse vrste tolmačenja. Poleg šepetanega tolmačenja, vam zagotavljamo tudi storitev konsekutivnega in simultanega tolmačenja iz španskega v slovenski jezik, tako ste ne glede na vrsto dogodka, ki ga organizirate, lahko prepričani, da bodo naši prevajalci in sodni tolmači v popolnosti izpolnili vse vaše zahteve pa tudi pričakovanja. Prav tako na vašo zahtevo pod najboljšimi pogoji ponujamo tudi najem opreme za simultano tolmačenje.

V primeru, da vas zanimajo storitve tolmačenja ali pa najem opreme za simultano tolmačenje, bi bilo dobro, da predstavniku Prevajalskega centra Akademije Oxford posredujete vse relevantne podatke o koncepciji samega dogodka: koliko bo prisotnih udeležencev in iz katerih, kako dolgo bo trajal, kako je videti prostor, v katerem bo dogodek potekal, in podobno. Potem ko prejme podatke, naš predstavnik oblikuje ponudbo, ki v popolnosti pokriva vse zahteve in omogoča, da del dogodka v zvezi s tolmačenjem poteka absolutno uspešno in da so vsi udeleženci v celoto zadovoljni s ponujeno storitvijo.

Prevajanje iz španskega v druge jezike


Cena prevajanja iz/v španski jezik

  • Iz španskega v slovenski je 21 EUR po strani
  • Iz slovenskega v španski je 21 EUR po strani

Cena prevajanja iz/v španski jezik z overitvijo sodnih tolmačev

  • Iz španskega v slovenski z overitvijo sodnega tolmača je 26 EUR po strani
  • Iz slovenskega v španski z overitvijo sodnega tolmača je 26 EUR po strani

Popusti za prevajanje iz španskega v slovenski jezik

  • Če imate veliko število strani za prevajanje, ponujamo neverjetne popuste.

Izračunajte ceno prevajanja


Opomba:

Navedeni kalkulator izračunava predvideno ceno prevajanja. Prevajalska stran obsega 1800 znakov s presledki ali 250 besed. Zelo pomembno je, da čim bolj natančno izračunate število znakov v svojem dokumentu, da bi bila finančna konstrukcija čim bolj točna, ob majhnih odstopanjih. Za vse natančnejše informacije kontaktirajte z našim predstavništvom.Najpogosteje zastavljena vprašanja - Sodni tolmač za španski jezik - Akademija Oxford

Seznam mest za sodne tolmače in prevajalce za španski jezik


Sodni tolmač za španski jezik - Akademija Oxford
NEWSLETTER
 
DRUGI O NAS
Matjaž iz Ajdovščine:

Lahko pohvalim vse zaposlene v Akademiji Oxford, ker so resnično profesionalni in prevajalske storitve opravljajo hitro in učinkoviti.

Martina iz Bleda:

Potrebovala sem prevajanje iz madžarskega v slovenski jezik in lahko vam rečem, da sem pozitivno presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve prevajalcev Akademije Oxford.

Jaka iz Bovca:

Mislim, da je odlično, ker lahko na enem mestu najdem prevajalske storitve za različne jezike, tako da se ne morem sprehajati od prevajalca do prevajalca.

Eva iz Brežic:

Nujno sem potrebovala prevod v francoski jezik, na spletu sem našla Oxford, jih poklicala in v roku nekaj ur sem po elektronski pošti prejela prevod. Resnično so izjemni!

Zoran iz Velenja:

Uslužni, hitri in ljubeznivi, za njih imam samo pohvalne besede!

Anja iz Višnje Gore:

Najboljše prevajalske storitve lahko najdete prav v Akademiji Oxford! Vsaka čast!

Jure z Vrhnike:

Sodni tolmači iz Akademije Oxford so me presenetili z natančnostjo prevoda ter s kakovostjo storitve. Na začetku sem bil skeptičen, toda sedaj vem, na koga se lahko obrnem, ko mi bo v prihodnje potreben prevod.

Ana iz Gornje Radgone:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v nemški jezik!

Mišo z Grosuplja:

Kar se mene tiče, je cena kakovostne storitve najmanj pomembna, toda nisem verjel, da obstaja institucija, ki je v stanju omogočiti tako ugodno ceno za tako kakovostno in profesionalno opravljeno storitev. Hvala vam!

Nina iz Domžal:

Kakovost vaših storitev je na visoki ravni! Samo tako naprej!

Mitja iz Dravograda:

Delam v agenciji za registracijo vozil in do sedaj sem na prevode čakal nekaj dni, z Vami pa je vse to hitrejše in cenejše. Hvala, ker obstajate!

Elena iz Zagorja ob Savi:

Prevajalci Akademije Oxford so zame dokončali prevod iz Nizozemskega jezika v nekaj urah. Hvala vam, neverjetni ste!

Gregor iz Žalca:

Navdušen sem nad načinom, kako se zaposleni v Akademiji Oxford vedejo do nas, z veliko spoštovanja, ljubeznivosti in predanosti. Ko sodelujete z njimi, enostavno uživate.

Tina iz Železnikov:

Profesionalizem in predanost poslu sta prvi stvari, ki jih opazite, ko pridete v stik z Akademijo Oxford. Organizacija in storitev sta na vrhunski ravni!

Zmago iz Žirov:

Hvala Akademiji Oxford! Nujno sem potreboval prevod iz srbskega jezika in oni so to naredili na najboljši možni način. Dobil sam prevod po vsega nekaj urah! Hvala vam, najboljši ste!

Nataša iz Ilirske Bistrice:

Storitve prevajanja so mi zaradi narave dela, ki ga opravljam, potrebne vsakodnevno. Ko sem prvič stopila v stik z Akademijo Oxford, so mi posel dokončali hitro in učinkovito. Od tedaj jih ne menjam.

Mišo iz Izole:

Prevod iz slovenščine v kar 33 tujih jezikov na enem mestu. Neverjetno!

Sanja iz Jesenic:

Zahvaljujem se Akademiji Oxford za prevod iz norveškega jezika. Vse najboljše v nadaljnjem poslovanju!

Mile iz Kamnika:

Hiter in točen prevod! Hvala, ljudje, vse najboljše!

Selena iz Kočevja:

Vse pohvale za organizacijo in vrhunske storitve. Imate izjemna priporočila z moje strani pri vseh!

Damjan iz Leontina iz Kopra:

Nisem mogel, da ne opazim ljubeznivosti in predanosti vaših prevajalcev. Resnično sem prijetno presenečen.

Zlatan iz Kostanjevice na Krki:

Preko Vaše Akademije smo angažirali prevajalca za svojo poroko, iskreno vam hvala!

Marija iz Kranja:

Kaj bi jaz brez vas!? Priskočili ste mi v pomoč, ko mi je bil prevod najpotrebnejši! Enostavno, najlepša hvala!

Boštjan iz Laškega:

Obiskala nas je tuja delegacija iz Nemčije, pa smo potrebovali storitve konsekutivnega prevajanja. Obrnil sem se na Akademijo Oxford in priskočili so nam v pomoč na najboljši možni način.

Vesna iz Lenarta:

Hvala vam za prevod, izjemni ste!

Uroš iz Lendave:

Točnost prevoda je zaradi posla za nas zelo pomembna. Prevodi iz danskega, norveškega in švedskega jezika za nas predstavljajo temelj dobrega poslovanja s podjetji iz tega področja, pa smo se zato obrnili na Akademijo Oxford. Sodelujemo že mesec dni in nimamo nobene pripombe na prevode. Najlepša hvala!

Kaja iz Litije:

Popoln prevod, pravilno in natančno obdelan. Profesionalnost in organizacija sta na najvišji ravni! Vsaka čast!

Jasmin iz Ljubljane:

Zahvaljujoč prevajalcem Akademije Oxford, smo z lahkoto sklenili pomembno pogodbo s poslovnimi s partnerji iz Japonske. Vse pohvale in najlepša hvala Akademiji Oxford za profesionalno in kakovostno opravljeno delo!

Monika iz Ljutomera:

Lahko rečem samo to, da ste najboljši!

Andraž iz Logatca:

Imamo srečo, da ste se pojavili v Sloveniji. Najhitreje in najkakovostnejše prevajate dokumente na našem področju.

Staša iz Maribora:

Bila sem navdušena, ko sem izvedela, da lahko tako hitro prevajate dokumente in jih pošljete. Resnično ste izjemni!

Josip iz Maribora:

Vse pohvale za Akademijo Oxford in za zelo hitro prevajanje dokumentov. Najugodnejši ste v Sloveniji!

Ines iz Medvod:

Kakovosten prevod, izjemna storitev ter nizka cena. Neverjetni ste!

Branko iz Mengša:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v ruščino!

Dejan iz Metlike:

Akademija Oxford je daleč najboljši prevajalski center v Sloveniji!

Manja iz Mežice:

Prevod dokumentacije pri vas je enostaven. Najlepša hvala!

Jan iz Murske Sobote:

Enostavno je priti do vas, še lažje pa je sodelovati z vami. Vse pohvale za organizacijo in kakovost storitve!

Lucija iz Nove Gorice:

Stalno potrebujemo konsekutivno prevajanje zaradi prihoda tujih delegacij, Akademija Oxford pa je sedaj naša opora, kar se tiče prevajanja. Profesionalna storitev ter prijaznost, enostavno je vse na vrhunski ravni.

Damjan iz Novega mesta:

Potreboval sem prevod v slovaški jezik, zelo hitro in originalno sem ga prejel od vas. Hvala lepa!

Tjaša iz Ormoža:

Prevod sem prejel hitrooo, hvala!

Vid iz Pirana:

Vse pohvale za vas ter vaše prevajalce!

Anisa iz Postojne:

Natančno, hitro, poceni, pravilno ... Hvala lepa, nimam besed!

Dejan s Prevalj:

Če potrebujete prevod s strani pooblaščenega sodnega tolmača, vam priporočam Akademijo Oxford! Bil sem navdušen nad njihovo hitrostjo in natančnostjo! Hvala Vam!

Katja s Ptuja:

Prevajala sem dokumentacijo v Oxfordu, poleg tega, da so bili hitri, so mi pomagali, ter me napotili na koga naj se obrnem kar se tiče moje papirologije.

Dominik iz Radeč:

Hvala za prevod, pravi ste profesionalci!

Julija iz Radovljice:

Niti za en prevod, ki ste ga naredili zame, nisem imela pripombe. Hvala vam za izjemno sodelovanje!

Milan z Raven na Koroškem:

Posebej sem zadovoljen, ker vsak prevod preverjate kar se tiče izrazov in fraz, kar pripeva k temu, da je prevod kakovostnejši in jasnejši. Zares, vse pohvale za profesionalnost!

Katarina iz Ribnice:

Zelo hitro ste mi izpolnili formular za vizum za Ameriko. Prekrasni ste!

Domagoj iz Ruš:

Potreboval sem prevod dokumentacije za pokojnino iz nemščine. Bil sam zelo zadovoljen s prevodom prevajalcev iz Akademije Oxford, in priporočam jih vsakomur!

Jana iz Sevnice:

Jaz sam iz Sevnice in tukaj nimamo prevajalcev za kitajski jezik. Toda, ko sem slišala za Akademijo Oxford in njihove prevajalske storitve, sem takoj stopila v stik z njimi sam. Bila sem presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve. Prihranili so moj denar in čas. Najlepša hvala!

Tim iz Sežane:

Najboljši ste! Vsakomur bi vas priporočil!

Urška iz Slovenske Bistrice:

Potrebovala sem prevod za pridobitev odpravnine iz norveškega v slovenski jezik.

Nik iz Slovenj Gradca:

Vaši prevodi so izjemni! Natančen prevod, hitra dostava in ugodna cena. Vse na enem mestu. Vsaka čast!

Maja iz Slovenskih Konjic:

V zadovoljstvo mi je bilo sodelovati z vami!

Mirko iz Tolmina:

Prevod iz švedščine je bil brez napak! Izjemno sem zadovoljen! Hvala lepa!

Tea iz Trbovelj:

Akademija Oxford je ena od najboljše organiziranih institucij s katerimi sem poslovno sodelovala. Sodelovanje je na vrhunski ravni, vsakomur bi jih priporočila!

Mišo iz Trebnjega:

Težko je najti prevajalca za flamski jezik, ki vam bo dostavil točen in pravilen prevod. To je možno samo pri vas!

Nives iz Tržiča:

Ugodna cena, kakovost ter hitra storitev. Bravo!

Samir iz Hrastnika:

Zelo mi je pomembno, da so vsi dokumenti, ki jih potrebujem, prevedeni predvsem točno in pravilno. To je tisto, kar sem opazil pri prevajalcih Akademije Oxford. Točnost in pedantnost brez konkurence. Nimam besed, zares ste pravi profesionalci!

Neža iz Celja:

Nujno sem potrebovala prevod dokumentacije za poroko, pa sam stopila v stik z Akademijo Oxford. Hitro so končali delo, v roku nekaj ur. Zelo sem jim hvaležna za to!

Miloš iz Cerknice:

Kar se tiče prevajalskih storitev, vi ste brez konkurence!

Špela iz Črnomlja:

Prevedli ste mi več kot od 50 strani brez napake! Vsaka čast! V prihodnje vem, na koga naj se obrnem!

Damir iz Šempetra:

Poln sam pozitivnih vtisov potem, ko ste zame končali prevod celotne dokumentacije za posel. Hvala lepa!

Janica iz Šentjurja:

Zelo sem zadovoljna! Tako s ceno kot kakovostjo prevoda. Zares ste nezamenljivi!

Tim iz Škofje Loke:

Prijazno osebje, kakovostno in predano delo sta ključ uspeha. Akademije Oxford je dokaz tega. Vsaka čast!

Sonja iz Šoštanja:

Samo nadaljujte! Odlični ste!