Sodni tolmač in prevajalec za francoski jezik

Akademija Oxford je ena od vodilnih institucij v državi, ki ima v svoji ekipi celo več kot 200 licenciranih prevajalcev in sodnih tolmačev, ki so specializirani za delo z dokumenti v več kot, verjeli ali ne, 40-tih jezikih. S samim tem je prednost te institucije več kot očitna, saj vsaki stranki v primeru prevajanja in overitve sodnih tolmačev ponuja najboljšo rešitev. Lahko ste popolnoma prepričani, da boste pri nas dobili profesionalno opravljeno prevajanje v kratkem roku in pod najboljšimi pogoji, kar se tiče cene.

Med strokovnjaki, ki so člani naše ekipe, smo posebej ponosni na licencirane prevajalce in sodne tolmače za francoski jezik. Prav oni so zadolženi za vse vrste prevajanja iz ali v francoski jezik, ne glede na to, ali gre za pisano prevajanje z ali brez overitve sodnega tolmača ali pa gre za tolmačenje iz francoskega jezika ali vanj.

Če vam je poznan podatek, da je Francija ena od držav, ki je predlagala ustanovitev skupnosti držav, poznane kot Evropska Unija, je povsem jasno, zakaj se francoski jezik poleg nemškega in angleškega upošteva kot primarni oziroma tako imenovani delovni jezik te skupnosti.Poleg tega je francoski jezik glede na število govorcev v celem svetu na 10. mestu, medtem ko je na področju Evrope na drugem mestu, in to takoj za nemškim jezikom, ki je v tem delu sveta najbolj razširjen, bodisi kot materni ali pa kot tuji jezik.

Ker vsa dokumentacija, ki so jo iz kateregakoli razloga dolžni priložiti prebivalci Evropske Unije, šteje kot veljavna, če je v tem jeziku, oziroma če je iz kateregakoli drugega prevedena v francoski jezik, je povsem jasno, zakaj je povečana potreba za storitvijo prevajanja iz francoskega v številne svetovne jezike ali pak iz teh jezikov v francoski.

Glede na to, da Prevajalski center Akademije Oxford posebno pozornost namenja potrebam svojih strank in želi maksimalno spoštovati njihove zahteve, pa je v ponudbi storitev, za katere smo specializirani, med drugim tudi prevajanje in overitev sodnega tolmača za francoski jezik in to za vse vsebine brez omejitev. Prevajanje materialov lahko dobite iz francoskega v več kot 40 jezikov pa tudi iz vseh teh jezikov v francoski, vključujoč seveda tudi prevajanje iz francoskega v slovenski jezik in obratno.Praktično gledano to pomeni, da bo vsakdo, ki mu je to potrebno, pri nas med drugim dobil prevajanje iz francoskega v angleški, nemški, italijanski in španski kot tudi iz francoskega v grški, ruski, portugalski, belgijski ter v: danski, albanski, češki, madžarski, turški, arabski, makedonski, finski, kitajski, slovenski, bosanski, japonski, srbski, hrvaški, makedonski, švedski pa tudi za tiste jezike, za katere redko kje v Sloveniji lahko najdete strokovne prevajalce in sodne tolmače, kot so recimo: pakistanski, estonski, korejski in romski kot tudi overitev dokumentov, za katero je zadolžen sodni tolmač za francoski jezik. Razume se, da je vsak naš prevajalec in sodni tolmač za francoski jezik sposoben opraviti storitev tudi v nasprotni smeri oziroma iz kateregakoli jezika v francoski jezik.

Natančneje rečeno, naš prevajalec in sodni tolmač za francoski jezik vsem strankam ponuja možnost profesionalnega prevajanja vsebin v skoraj vse jezike, ki jih uporabljajo ljudje v svetu kot tudi overitev prevedenih dokumentov in to pod najugodnejšimi pogoji in v najkrajših rokih, kar nas uvršča med najboljše.

Prevajanje iz francoskega jezika

Če ste mislili, da je s tem konec naše ponudbe, moramo reči, da se motite! Gre za to, da Prevajalski center Akademije Oxford v celoti sledi svetovnim standardom s področja prevajanja, ki jih je uvrstil tudi svoje poslovanje, pa vsem zainteresiranim strankam poleg izjemno velikega števila jezikov, za katere lahko opravi prevajanje, ponuja tudi prevajanje absolutno vseh vrst vsebin in dokumentov kot tudi storitev zapriseženega sodnega tolmača za vse jezike, za katere nudimo prevajanje. Ker je izbira zares obsežna, omenjamo samo nekatere.

Pri nas lahko dobite prevajanje osebnih in poslovnih dokumentov in overitev prevoda s strani sodnih tolmačev, če je to potrebno, tako da bo prevajalec in sodni tolmač za francoski jezik za vas prevedel in overil: potni list, izpiske iz matičnega registra (o rojstvu, o smrti, o sklenjeni zakonski zvezi), prometno in vozniško dovoljenje, dovoljenje za prebivanje, delovno dovoljenje, potrdilo o stalnem prebivališču, potrdilo o državljanstvu, osebno izkaznico ter sklep o ustanovitvi podjetje, izpise iz Agencije Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve (AJPES), bilance stanja in uspeha, fakture, letna in revizijska poročila, statut podjetja pa tudi druge poslovne in osebne dokumente iz francoskega v kateregakoli od več kot 40 jezikov, za katere smo specializirani oziroma iz kateregakoli od teh jezikov v francoski.

Glede na to, da so v naši ekipi tako prevajalci kot tudi sodni tolmači za ta jezik, boste na svojo zahtevo dobili prevod, ki je overjen s strani sodnih tolmačev, kar pomeni velik prihranek časa, saj na enem mestu dobite prevajanje in overitev dokumentov, ki so potem pripravljeni za uporabo in jih lahko nemoteno predajate pristojnim službam določene države.

Prav tako je vsak naš prevajalec in sodni tolmač za francoski jezik specializiran tudi za prevajanje gradbenih projektov, deklaracij izdelkov ter navodil za uporabo pa tudi za prevajanje razpisne ter tehnične in medicinske dokumentacije. Poleg prevajanja specifikacij farmacevtskih izdelkov, navodil za uporabo zdravil in značilnosti izdelkov, prevajamo in overjamo tudi vso dokumentacijo o medicinskih izdelkih ter laboratorijske analize tehničnih vzorcev in znanstvene patente oziroma vse ostale dokumente, ki so povezani z medicino, znanostjo pa tudi z gradbeno industrijo in farmacijo.

Pri nas lahko dobite tudi prevajanje vseh dokumentov, ki se v številnih primerih predajajo pristojnim institucijam, povezani pa so s področjem izobraževanja, kot so na primer: predmetniki in programi fakultet, prepis ocen, diploma in dodatek k diplomi, potrdilo o opravljenih izpitih, potrdilo o rednem šolanju ter zaključna spričevala osnovne in srednje šole.

Na vašo zahtevo pa prevajamo tudi vse druge dokumente, ki se v številnih primerih predajajo pristojnim institucijam, kot so na primer različne vrste soglasij, potrdil in izjav (potrdilo o samskem stanu, potrdilo o nekaznovanosti, potrdilo o stanju računa v banki, soglasje za zastopanje in druga).

Posebej pomembno je vedeti, da je za določene dokumente oziroma dokumentacijo poleg overitve s strani zapriseženega sodnega tolmača, zahtevana tudi overitev s posebno vrsto žiga, ki je poznan kot haški Apostille žig. Specifičnost te overitve je v tem, da se v določenih primerih zahteva prevajanje tako dokumenta kot tudi samega Apostille žiga, pa boste prihranili precej časa, če preverite, ali to velja tudi za vaše dokumente. Noben prevajalec in sodni tolmač za francoski jezik, ki je član naše ekipe ni dolžan posedovati informacije o potrebi za to vrsto overitve, ker je ona v Republiki Sloveniji v pristojnosti okrožnih sodišč in Ministrstva za pravosodje, toda na vašo zahtevo, vam bodo zagotovo dali vse potrebne informacije in vas poučili o najboljšem načinu za pridobitev te vrste overitve.

Prevajanje iz francoskega in v francoski jezik

Prevajalci in sodni tolmači za francoski jezik so v Akademiji Oxford najpogosteje izvorni govorniki jezika, kar pomeni, da je njihovo poznavanje francoskega jezika na najvišji ravni. Vse navedeno je pridobljeno z izkušnjami, delom, zanesljivostjo in natančnostjo, toda vse to potrjujejo tudi stranke, ki nam se vedno ponovno vračajo, saj imajo možnost, da prevajanje iz francoskega in v francoski jezik dobijo v relativno kratkem roku in po zagotovo zelo ugodnih cenah, gledano z vidika zelo kakovostnih storitev.

V primeru, da vam je potrebno prevajanje, morate samo obiskati našo poslovalnico v Kopru in nam prinesti material, za katerega želite, da ga prevedemo iz francoskega in v francoski jezik kot tudi, da poudarite, ali vam je potrebno prevajanje iz francoskega v naš ali v katerikoli od več kot 40 tujih jezikov, za katere smo specializirani oziroma iz nekega od teh jezikov v francoski. Če niste v priložnosti, da nam material prinesete osebno, ga lahko pošljete tudi po kurirski službi ali pa s priporočeno pošiljko preko “Pošte Slovenije”. V primeru, da vam je potrebno samo prevajanje brez overitve sodnega tolmača, nam material lahko pošljete na elektronski naslov. Celo, če vam je prevajanje dokumentov in njihova overitev potrebna v zelo kratkem roku, jih lahko najprej pošljete na elektronski naslov, izvirnike pa dostavite naknadno, ker je sodni tolmač vsekakor dolžan, da predenj postavi žig primerja izvirne dokumente s prevedenimi, pa je prav zato pomembno dostaviti tudi izvirnike na vpogled.

Ne pozabiti pri dostavi poudariti, ali želite prevedene vsebine prevzeti osebno, ali pa želite, da vam jih pošljemo na določen naslov. Ker dostavo izvaja kurirska služba, s katero imamo vzpostavljeno dolgoletno sodelovanje, se ta storitev zaračunava v skladu z veljavnim cenikom te službe in to povsem neodvisno od storitve prevajanja in overitve. Razume se, da vam materiale lahko pošljemo tudi na elektronski naslov, toda samo, če ne gre za tiste vsebine, za katere je potrebna overitev sodnega tolmača.

V skladu z vašimi zahtevami prevajamo tudi spletne kataloge ter spletne strani, programsko opremo in aplikacije pa tudi vsebino spletnih prodajaln kot tudi vse ostale materiale, ki so povezani s področjem informacijskih tehnologij. Vsi prevajalci in sodni tolmači za francoski jezik v skladu z vašimi zahtevami iz francoskega in v francoski jezik prevajajo tudi plakate, zloženke, kataloge pa tudi brošure, PR kataloge ter vizitke.

Prav tako prevajamo tudi vse vrste besedil različne tematike, od tistih, katerih tema je vezana za področje prava, psihologije, ekonomije in politike preko tistih, ki obravnavajo temo s področja sociologije, filozofije, ekologije in varstva okolja, komunikologije in marketinga, pa vse do tistih besedil, ki govorijo o katerikoli temi s področja menedžmenta, informacijskih tehnologij, medicine, farmacije in ostalih vej naravoslovnih ali družbenih ved.

Prevajalski center Akademije Oxford ima v svoji ekipi tudi tiste strokovnjake, ki so zadolženi za storitev tolmačenja iz francoskega in v francoski jezik, tako da pri nas lahko angažirate strokovnjake za konsekutivno in simultano pa tudi za posebno vrsto tolmačenja, tako imenovano šepetano. Toda v želi, da izpolnimo vse vaše zahteve, ponujamo tudi najem opreme za simultano tolmačenje in to pod najugodnejšimi pogoji na tržišču.

Iz francoskega in v francoski jezik prevajamo tudi različne vrste zvočnih in video vsebin, kot na primer oddaje, serije, reklamna sporočila in filme (igrane, animirane, dokumentarne, risane). Poleg storitve prevajanja takšne vrste materiala, pri nas lahko dobite tudi profesionalno sinhronizacijo, to je podnaslavljanje vseh prevedenih vsebin in to pomeni, da jih lahko zelo hitro plasirate.

Strokovni lektorji in korektorji, ki sestavljajo našo ekipo, so zadolženi za opravljanje storitve redakcije materialov, in to vseh tistih, ki so prevedeni na nekem drugem mestu, s katerimi pa stranke niso zadovoljne. Ker naši strokovnjaki posebno pozornost namenjajo kakovosti svojega dela, smo prepričani, da boste po končani redakciji več kot zadovoljni z dobljenimi materiali.

Če imate kakršne koli nejasnosti v povezavi s storitvami, ki jih ponuja prevajalec in sodni tolmač za francoski jezik, vas pozivamo, da se obrnete na poslovalnico Akademije Oxford, naši koordinatorji pa se bodo potrudili, da odgovorijo na vsa vaša vprašanja in vas seznanijo z vsemi podrobnostmi te storitve.

Prevajanje iz slovenskega v francoski jezik

Vsakdo, ki ima potrebo, da iz kateregakoli razloga sodeluje s podjetjem s sedežem v eni od držav Evropske Unije ali pa želi svoje šolanje nadaljevati v Franciji oziroma v katerikoli drugi državi te skupnosti držav, ima pravico priložiti dokumentacijo, ki je prevedena iz slovenskega v francoski jezik, glede na to, da gre za enega od treh delovnih jezikov EU. Temu treba dodati tudi podatek, da glede na število govornikov, ki ga uporabljajo, bodisi kot tujega ali pa kot maternega, francoski jezik na področju Evrope zavzema visoko drugo mesto.

To so seveda samo nekateri od razlogov, zaradi katerih je nekomu potrebno prevajanje iz slovenskega v francoski jezik. Ne glede na to iz katerega razloga je vam potrebno prevajanje v tej kombinaciji, vam zagotavljamo, da jih boste v okviru Prevajalskega centra Akademije Oxford, dobili v najkrajšem možnem roku in pod najugodnejšimi pogoji. To lahko z gotovostjo trdimo, ker so naši prevajalci in sodni tolmači strokovnjaki, ki so že vrsto let v tem poslu, ob tem pa so mnogi med njimi tudi izvorni govorci jezika, kar v veliki meri olajšuje celoten postopek prevajanja.

To, kar moramo nujno omeniti, je storitev overitve prevedenih dokumentov s strani sodnega tolmača. Vsakdo, ki mu je potrebno prevajanje kateregakoli dokumenta, ki se iz določenega razloga predaja pristojni službi, mora vedeti, da sam prevod nima nikakršne veljave v zakonskem pogledu. Da malo pojasnimo: če dobite samo prevod, na primer osebne izkaznice iz slovenskega v francoski jezik, vi pravzaprav niste dobili ničesar, kar bi vam lahko koristilo, saj v primeru, da takšen papir poskušate predati določeni pristojni službi, lahko pričakujete, da ga le-ta ne bo priznala. Kajti, da bi prevod kateregakoli dokumenta iz slovenskega v francoski jezik veljal kot ustrezen v pravnem pogledu, mora le-ta posedovati tudi žig zapriseženega sodnega tolmača za določeni jezik. Z namenom govorimo določeni jezik, saj je od smeri prevajanja pravzaprav odvisno, ali prevedeni dokument overja sodni tolmač za slovenski ali sodni tolmač za francoski jezik. Prav tako morate vedeti tudi to, da mora sodni tolmač pred overitvijo prevedenega dokumenta oziroma predenj nanj postavi svoj uradni žig, opraviti primerjanje z izvirnim dokumentom, pa je iz tega razloga vsaka stranka dolžna dostaviti izvirni dokument na vpogled.

Prevajanje osebne izkaznice in potnega lista iz slovenskega v francoski jezik in overitev sodnega tolmača

Posebej smo izbrali prav ta dva dokumenta, ker se stranke na nas najpogosteje obračajo prav s temi zahtevami. Prevajalski center Akademije Oxford iz slovenskega v francoski jezik seveda prevaja tudi vse ostale dokumente, tako osebne kot tudi poslovne pa tudi različne vrste dokumentacije kot na primer tehnično ali razpisno dokumentacijo.

Naši prevajalci in sodni tolmači na zahtevo stranke iz slovenskega v francoski jezik med drugim prevajajo tudi: potrdila o državljanstvu, izpiske iz matičnega registra (o rojstvu, o smrti, o sklenjeni zakonski zvezi), potrdilo o prebivališču pa tudi vse vrste potrdil, soglasij in izjav oziroma vse tiste dokumente, ki se iz določenega razloga predajajo pristojnim institucijam. Gre za: potrdilo o samskem stanu, soglasje o zastopanju, potrdilo o stanju računa v banki ali potrdilo o stalni zaposlitvi, potrdilo o nekaznovanosti in številne druge dokumente te vrste.

Kar zadeva prevajanje poslovnih dokumentov, lahko z gotovostjo trdimo, da prevajalci in sodni tolmači Akademije Oxford prevajajo vse poslovne dokumente. Ker pa je seznam zares dolg, omenjamo samo tiste, zaradi katerih se stranke najpogosteje obračajo na nas, ko gre za prevajanje iz slovenskega v francoski jezik: različne vrste pogodb in pooblastil, certifikati in licence, sklepi o ustanovitvi gospodarske družbe, statut in ustanovitveni akt podjetja, različne vrste poslovnih poročil, fakture kot tudi bilance.

Poleg vsega navedenega na vašo zahtevo prevajamo pa tudi overjamo prevedene sodne sklepe in odločitve oziroma vse tiste materiale, ki so povezani s področjema sodstva in prava.

Če je to potrebno, iz slovenskega v francoski jezik v zelo kratkem roku in po zelo ugodnih cenah prevajamo tudi vse tiste dokumente, ki so povezani s področjem izobraževanja, in sicer: diplomo in dodatek k diplomi, potrdilo o rednem šolanju, prepis ocen, zaključna spričevala osnovne in srednje šole, potrdilo o opravljenih izpitih in številne druge oziroma vse tiste dokumente, ki se predajajo pristojnim službam, povezani pa so s področjem izobraževanja.

Prevajanje reklamnega materiala iz slovenskega v francoski jezik

Vsakdo, ki se vsaj malo spozna na to, kako funkcionira področje marketinga, se zagotovo zaveda, kako pomembno je prevajanje reklamnega materiala zaupati strokovnim prevajalcem. Na prvem mestu zaradi tega, ker oni znajo, kako v prevod prenesti določeno marketinško sporočilo, kar je izjemno pomembno in kar pravzaprav predstavlja smisel prevajanja marketinškega materiala, ne glede na to, za katero vrsto reklamnega materiala gre.

Prevajalski center Akademije Oxford iz slovenskega v francoski jezik prevaja absolutno vse vrste reklamnega materiala, od zloženk in letakov preko brošur in katalogov pa vse do PR besedil, kot najmlajše oblike reklamiranja. Poleg vsega omenjenega, naši prevajalci in sodni tolmači v izjemno kratkem času na vašo zahtevo prevajajo celo vizitke.

Drugi zelo pomembni segment predstavljanja določenega podjetja oziroma dela posameznika je povezan s področjem spleta, na prvem mestu s spletnimi stranmi. Prav iz tega razloga vsakomur, ki mu je to potrebno, ponujamo tudi prevajanje spletnih strani iz slovenskega v francoski jezik, na vašo zahtevo pa prevajamo tudi programsko opremo oziroma katerokoli aplikacijo ali program pa tudi vsebine spletnih prodajaln in katalogov izdelkov oziroma storitev. Imejte na umu, da so v naši ekipi poleg prevajalcev in sodnih tolmačev tudi številni IT strokovnjaki, ki jim nudijo brezpogojno podporo in pomoč okoli prevajanja vsebin s področja informacijskih tehnologij, še posebej pri prevajanju spletnih strani. Namreč razlog, zaradi katerega lahko z gotovostjo trdimo, da so prevodi spletnih strani, ki jih dobite pri nas, maksimalno kakovostni, leži v dejstvu, da se pri prevajanju besedilne vsebine iz slovenskega v francoski jezik spoštujejo pravila SEO (Search Engine Optimisation), kar v veliki meri vpliva na poboljšanje pozicije, ki jo določena spletna stran v tem trenutku ima v spletnih iskalnikih.

Prevajanje razpisne dokumentacije iz slovenskega v francoski jezik

Če se želite prijaviti za katerekoli vrste javni razpis na področju Evropske Unije, vam bo povsem zagotovo potrebno prevajanje dokumentacije. Ker pa je poleg nemškega in angleškega jezika tudi francoski eden od delovnih jezikov te skupnosti, se na nas pogosto obračajo stranke z zahtevo za prevajanjem razpisne dokumentacije iz slovenskega v francoski jezik. Gede na to, da gre za uradne dokumente, morajo biti tudi overjeni tudi z žigom zapriseženega sodnega tolmača, ki je prav tako član naše ekipe, pa je celoten proces precej olajšan.

Poleg razpisne prevajamo tudi tehnično, po potrebi pa tudi medicinsko dokumentacijo. V praksi to pomeni, da pri nas lahko pričakujete prevajanje: navodila za uporabo, zdravniškega izvida, dokumentacije o medicinskih izdelkih, navodila za uporabo zdravil in značilnosti izdelka, specifikacije farmacevtskih izdelkov kot tudi deklaracije kakršnekoli vrste izdelka.

Na vašo zahtevo iz slovenskega v francoski jezik v relativno kratkem roku in po cenah, ki so zagotovo najugodnejše na tržišču, prevajamo tudi gradbene projekte pa tudi vsa besedila, ki so povezana z gradbeno industrijo oziroma z medicino in farmacijo, kot tudi znanstvena dela in in rezultate znanstvenih raziskav.

Prevajanje filmskih stvaritev iz slovenskega v francoski jezik

Storitev, ki vključuje prevajanje igranih filmov vseh žanrov pa tudi dokumentarnih ter animiranih in risanih filmov iz slovenskega v francoski jezik je zanimiva, toda ne toliko, da bi v veliki meri pritegnila pozornost strank, glede na to, da sodi med tiste storitve, ki se redko srečujejo v praksi. Zato se pojavlja vprašanje, zakaj prav njo posebej omenjamo in kaj je tisto, kar poleg kakovosti in ugodnih cen Prevajalski center Akademije Oxford loči od drugih? Odgovor je pravzaprav zelo enostaven: poleg storitve prevajanja pri nas lahko dobite tudi tudi storitev podnaslavljanja oziroma sinhronizacije vseh zvočnih in video materialov, poleg omenjenih iz slovenskega v francoski jezik prevajamo tudi oddaje, serije, reklamna sporočila in ostale vsebine.

Samo dejstvo, da so tudi za podnaslavljanje in sinhronizacijo zadolženi tisti strokovnjaki, ki so že vrsto let v tem poslu, je dovolj, da svojim strankam lahko zagotovimo, da bo material obdelan ob maksimalnem spoštovanju kakovosti in profesionalnosti, in da ne bo prihajalo do običajnih napak, kot so prepočasni ali prehitri podnapisi oziroma sinhronizacija in podobno.

Poleg vseh storitev, ki se nanašajo na prevajanje v pisni obliki, pri nas lahko angažirate tudi prevajalce in sodne tolmače za storitve katerekoli vrste tolmačenja. Če organizirate določen dogodek in ne veste zagotovo, ali vam je potrebno konsekutivno, simultano ali šepetano tolmačenje oziroma vas zanima najem opreme za simultano tolmačenje, ki jo prav tako ponujamo, so tukaj predstavniki naše poslovalnice, da vam pomagajo. V tem primeru je vsekakor najboljše, da nam dostavite vse podatke o dogodku, za katerega vam je potreben najem opreme oziroma storitev tolmačenja, na podlagi katerih vam bodo naši predstavniki pripravili najboljšo ponudbo, ki bo zagotovo spoštovala koncepcijo dogodka in omogočila, da udeleženci dobijo ustrezno storitev tolmačenja.

Prevajanje časopisov in revij iz slovenskega v francoski jezik

V primeru, da vam je potrebno prevajanje katerekoli vrste časopisov oziroma časopisnih člankov in revij iz slovenskega v francoski jezik, se svobodno obrnite na poslovalnico Prevajalskega centra Akademije Oxford. Poleg tega so se naši prevajalci in sodni tolmači specializirali tudi za prevajanje literature, tako poetskih in proznih del kot tudi beletrije in celo romanov.

Ker so v naši ekipi tudi profesionalni lektorji oziroma korektorji, vam ponujamo tudi storitev redakcije vsebin. To se nanaša izključno na tiste materiale, ki ste jih zaupali nekomu na prevajanje, toda iz določenega razloga niste bili zadovoljni. Potem, ko naša strokovna ekipa opravi profesionalno redakcijo takšnih vsebin, smo popolnoma prepričani, da boste več kot zadovoljni.

Prevajanje besedilnih vsebin različne tematike iz slovenskega v francoski jezik

Ne glede na to, za katero temo vam je potrebno prevajanje iz slovenskega v francoski jezik in ne glede na to, ali gre za strokovna besedila, ki so vezana za določeno področje ali pa za tista, namenjena širši javnosti, naši prevajalci in sodni tolmači vam bodo v relativno kratkem roku dostavili profesionalno obedelan material.

Teme besedil so zares lahko iz kateregakoli področja, ker naši strokovnjaki poleg visokih profesionalnih kvalifikacij posedujejo tudi zadostno raven splošne izobrazbe in kulture, tako da lahko prevedejo vsebine, ki so povezane s področji: marketinga, psihologije, turizma, ekonomije pa tudi filozofije, prava, informacijskih tehnologij, menedžmenta, ekologije in varstva okolja, komunikologije oziroma katerekoli veje tako družbenih kot tudi naravoslovnih ved.

Prevajanje iz francoskega v slovenski jezik

V nizu storitev, za katere smo specializirani, posebno mesto zavzema prevajanje iz francoskega v naš jezik, saj se številne stranke na nas obračajo prav s to zahtevo. Osnovni razlog, zakaj se številni odločajo prav za Prevajalski center Akademije Oxford, je v tem, da je celoten proces prevajanja maksimalno olajšan, še posebej v primeru prevajanja dokumentov, saj so v naši ekipi tako prevajalci kot tudi sodni tolmači, kar pomeni, da bo vsaka stranka, ki potrebuje prevajanje dokumentov, ki se iz določenega razloga predajajo pristojnim institucijam, v relativno kratkem roku dobila preveden in overjen dokument iz francoskega v slovenski jezik, ki se lahko dobesedno takoj uporablja.

Tisto, kar je najpomembneje in kar mora vedeti vsaka stranka, ki ji je potrebno prevajanje dokumentov ali dokumentacije iz francoskega v slovenski jezik, je dejstvo, da mora dostaviti tudi izvirne dokumente na vpogled, da bi se zapriseženi tolmač prepričal v to, da sta prevod in izvirnik popolnoma enaka. Edino v primeru tako imenovanega nujnega prevajanja, kar pomeni prevajanje v zelo kratkem roku, in sicer na zahtevo strank, lahko najprej dostavijo skeniran material na elektronski naslov, naknadno pa tudi izvirnike. V vseh ostalih primerih se material pošilja po kurirski službi ali pa s priporočeno poštno pošiljko na naslov naše poslovalnice ali pa se prinese osebno.

Prav tako stranka mora navesti, kako želi, da se ji dostavi obdelan material oziroma ali ga želi prevzeti osebno, ali pa želi, da mu dokument dostavi izbrana kurirska služba, pri čemer se ta storitev zaračunava neodvisno od storitve prevajanja in overitve, in sicer po veljavnem ceniku kurirske službe, ki ga dostavlja.

Prevajanje dokumentov in dokumentacije iz francoskega v slovenski jezik

V primeru prevajanja različnih vrst dokumentov oziroma dokumentacije lahko zagotovo rečemo, da prevajalci in sodni tolmači, člani ekipe Akademije Oxford izpolnjujejo vse zahteve strank in v relativno kratkem roku prevajajo dostavljeni material, prav tako pa opravljajo storitev overitve. Praktično gledano, to pomeni, da je edina obveznost strank, da na predpisan način dostavijo material in poudarijo, na kakšen način ga želijo prevzeti. Ko rečemo na predpisan način, pri tem mislimo na to, da so dolžni dostaviti tudi izvirne dokumente, da bi zapriseženi sodni tolmač lahko primerjal prevod z njimi in šele potem, ko ugotovi, da so enaki, lahko opravi overitev.

Vsaka stranka, ki nam dostavi dokumente oziroma dokumentacijo na prevajanje, je v veliki prednosti, ker na enem mestu dobi vse, kar je potrebno, da bi lahko dokument, preveden iz francoskega v slovenski jezik, predal določeni pristojni službi, oziroma da ga uporablja kot katerikoli drugi veljavni dokument. To izključuje overitev s haškim Apostille žigom, ki se prav tako zahteva za določene dokumente, toda stranka sama je dolžna, da se informira, ali je to potrebno tudi za njen dokument. V principu noben zapriseženi sodni tolmač ni dolžan vedeti, za kateri dokumente se zahteva overitev s tem žigom in za kateri ne, saj to ni v njegovi pristojnosti, toda z veseljem bo stranko obvestil, na koga se mora obrniti, da bi prejela ustrezno informacijo.

Iz francoskega v slovenski jezik prevajamo vse osebne in poslovne dokumente ter tehnično in razpisno dokumentacijo oziroma navodila za uporabo. Poleg tega na vašo zahtevo prevajamo tudi zdravniške izvide pa tudi vso ostalo medicinsko dokumentacijo, kot so na primer: navodilo za uporabo zdravil in značilnosti izdelkov ter deklaracije vseh vrst izdelkov.

Od osebnih dokumentov svobodno lahko rečemo, da prevajamo absolutno vse, od prevajanja osebne izkaznice, potnega lista in izpiskov iz matičnega registra (o rojstvu, o smrti, o sklenjeni zakonski zvezi), preko vozniškega in prometnega dovoljenja pa vse do potrdila o o državljanstvu in potrdila o stalnem prebivališču.

Če vam je potrebno prevajanje kateregakoli poslovnega dokumenta iz francoskega v slovenski jezik, lahko pričakujete, da bodo naši prevajalci in sodni tolmači v optimalnem roku in po ugodni ceni izpolnili vaše zahteve ter vam dostavili prevedene: statut in ustanovitveni akt podjetja, sklep o ustanovitvi podjetja, letna in revizijska poslovna poročila pa tudi fakture, bilance, certifikate in licence ter ostale dokumente s poslovnega področja.

Prevajanje potrdil in izjav iz francoskega v slovenski jezik

Poleg osebnih in poslovnih dokumentov oziroma različnih vrst dokumentacije, Prevajalski center Akademije Oxford na zahtevo strank iz francoskega v slovenski jezik prevaja tudi vse vrste izjava, potrdil in soglasij, zapriseženi sodni tolmači pa takšne prevode overjajo ter strankam omogočajo, da v relativno kratkem roku dobijo dokument, ki je popolnoma veljaven v pravnem in zakonskem pogledu.

Najpogosteje se na nas obračajo stranke z zahtevo za prevajanjem soglasij o zastopanju, potrdila o samskem stanu (brez katerega se ne morete poročiti s tujim državljanom oziroma državljanko), potrdila o stanju računa v banki, potrdila o nekaznovanosti, potrdila o stalni zaposlitvi in druga.

Pri nas lahko dobite tudi prevajanje vseh vrst gradbenih projektov pa tudi ostalih vsebin, ki so povezane z gradbeno industrijo, ne glede na to, ali gre za strokovne vsebine ali pa gre na primer za besedila, ki so namenjena širši javnosti.

Prevajanje besedilnih vsebin iz francoskega v slovenski jezik

Na vašo zahtevo iz francoskega v slovenski jezik prevajamo tudi vse vrste besedilnih vsebin, ne glede na to, ali so te namenjene izključno strokovnim krogom ali pa široki uporabi. Teme in kompleksnost teh vsebin se lahko nanašajo na katerokoli področje, od vseh vej družbenih in naravoslovnih ved preko ekonomije, prava in politike, pa vse do psihologije, sociologije in filozofije. Prevajamo pa tudi vsebine, ki obravnavajo teme s področij ekologije in varstva okolja, menedžmenta, komunikologije, marketinga in informacijskih tehnologij.

Poleg posamičnih besedil prevajamo tudi knjige poezije pa tudi proze ter beletrijo in romane. Iz francoskega v slovenski jezik prevajamo tudi učbenike, če je to potrebno našim strankam.

Prevajanje diplome in dodatka k diplomi iz francoskega v slovenski jezik

Vsakdo, ki želi nostrifikacijo diplome, če je študij končal v Franciji oziroma želi nadaljevati šolanje v naši državi, osnovno ali srednjo šolo pa je končal Franciji, ima potrebo za prevajanjem diplome in dodatka k diplomi oziroma zaključnih spričeval osnovne in srednje šole iz francoskega v slovenski jezik, kar mu omogočajo prevajalci in sodni tolmači, člani naše ekipe. Ker pa gre za dokumente, ki se predajajo pristojnim institucijam, jih je treba overiti z žigom zapriseženega sodnega tolmača, kar prav tako lahko dobijo v okviru Prevajalskega centra Akademije Oxford v zelo kratkem roku in po ceni, ki velja za najugodnejšo na tržišču cele Srbije.

Poleg navedenih dokumentov iz francoskega v slovenski jezik prevajamo tudi vse ostale dokumente, ki se predajajo pristojnim institucijam, povezani pa so s področjem izobraževanja, kot so na primer prepis ocen, potrdilo o opravljenih izpitih ali potrdilo o rednem šolanju.

Če želite, da iz francoskega v slovenski jezik prevedemo tudi znanstvena dela ali patente oziroma rezultate znanstvenih raziskav ter diplomske in seminarske naloge, se svobodno obrnite na predstavnika naše poslovalnice.

Prevajanje programov in aplikacij iz francoskega v slovenski jezik

Zahvaljujoč dejstvu, da so del naše ekipe tudi številni IT strokovnjaki, katerih specialnost je izdelava programske opreme, pa tudi spletnih strani za Spletno nakupovanje, lahko vsem zainteresiranim strankam ponudimo tudi prevajanje programov in aplikacij iz francoskega v slovenski jezik pa tudi spletnih strani. In prav zahvaljujoč temu, da oni sodelujejo v procesu prevajanja in dajejo potrebne predloge našim prevajalcem in sodnim tolmačem, ste lahko prepričani, da bo vaša spletna stran v popolnosti prevedena v skladu z vsemi pravili dobrega SEO (Search Engine Optimisation), s čimer se ji v veliki meri poboljšuje položaj na iskalnikih oziroma omogoča, da zadrži dober položaj.

Na vašo zahtevo prevajamo tudi spletne kataloge pa tudi spletne prodajalne, ne glede na kompleksnost njihove vsebine.

Zelo pomembno področje poslovanja vsakega podjetja in posameznika je vsekakor marketing, pa je iz tega razloga nuno, da se prevajanje katerekoli vrste reklamnih vsebin prepusti strokovnjakom, ki imajo več kot dovolj izkušenj in znajo na ustrezen način prenesti določeno reklamno sporočilo, ki ga na primer vsebujejo PR besedila ali druge vrste takšnih materialov. Prevajalci in sodni tolmači Akademije Oxford poleg prej omenjenih PR besedil iz francoskega v slovenski jezik prevajajo tudi: zloženke, brošure, vizitke, reklamne letake in kataloge izdelkov ali storitev.

Prevajanje video in zvočnega materiala iz francoskega v slovenski jezik

Prevajanje video in zvočnih vsebin iz francoskega v slovenski jezik sodi med tiste storitve, ki jih pogosto s ponosom predstavljamo, ker poleg storitve prevajanja vse naše stranke lahko dobijo tudi storitev podnaslavljanja oziroma sinhronizacije prevedene vsebine, ne glede na to, ali gre za dokumentarne, animirane, risane ali igrane filme katerekoli vrste.

Poleg tega bodo naši podnaslavljalci in skupina umetnikov, specializiranih za sinhronizacijo vsebin, maksimalno profesionalno obdelali tudi reklamna sporočila, vse to v optimalnem roku in po zelo ugodnih cenah.

Storitev tolmačenja iz francoskega v slovenski jezik

Če organizirate mednarodno konferenco ali pa imate sestanek s poslovnimi partnerji, ki govorijo francoski jezik, vam bo zagotovo potrebna storitev tolmačenja iz francoskega v slovenski jezik, ki jo pod najboljšimi pogoji lahko dobite v okviru Prevajalskega centra Akademije Oxford. Poleg konsekutivnega in simultanega tolmačenja so naši tolmači in sodni tolmači, specializirani tudi za storitev tako imenovanega šepetanega tolmačenja in zagotavljamo vam, da bodo vaši gosti oziroma stranke v popolnosti zadovoljni s to storitvijo.

V primeru potrebe vam prav tako po najugodnejših cenah ponujamo tudi najem opreme za simultano tolmačenje. Da bi bili v celoti zadovoljni s storitvijo tolmačenja in z opremo, ki jo najemate, mora le-ta v celoti ustrezati potrebam dogodka, ki ga organizirate, pa je iz tega razloga zaželeno, da nam pravočasno dostavite vse relevantne podatke o tem dogodku, da bi predstavnik naše poslovalnice, s katerim se dogovarjate, lahko na temelju dostopnih podatkov pripravil ponudbo, ki bo v popolnosti izpolnila zahteve dogodka oziroma vaša pričakovanja glede tolmačenja.

Ko se na nas obračajo stranke, ki so določeni material dale nekomu na prevajanje in iz določenega razloga niso zadovoljne z načinom dela, za takšne vsebine opravljamo storitev kompletne redakcije. Ko naši lektorji in korektorji opravijo lekturo, to je korekturo tako prevedenih vsebin, vam zagotavljamo, da bodo tudi najzahtevnejši med vami zadovoljni z načinom obdelave.

Cena prevajanja iz/v francoski jezik

  • Iz francoskega v slovenski je 20 EUR po strani
  • Iz slovenskega v francoski je 20 EUR po strani

Cena prevajanja iz/v francoski jezik z overitvijo sodnih tolmačev

  • Iz francoskega v slovenski z overitvijo sodnega tolmača je 23 EUR po strani
  • Iz slovenskega v francoski z overitvijo sodnega tolmača je 23 EUR po strani

Popusti za prevajanje iz francoskega v slovenski jezik

  • Če imate veliko število strani za prevajanje, ponujamo neverjetne popuste.

Izračunajte ceno prevajanja


Opomba:

Navedeni kalkulator izračunava predvideno ceno prevajanja. Prevajalska stran obsega 1800 znakov s presledki ali 250 besed. Zelo pomembno je, da čim bolj natančno izračunate število znakov v svojem dokumentu, da bi bila finančna konstrukcija čim bolj točna, ob majhnih odstopanjih. Za vse natančnejše informacije kontaktirajte z našim predstavništvom.


Prevajanje iz francoskega v druge jezike


Najpogosteje zastavljena vprašanja - Sodni tolmač za francoski jezik - Akademija Oxford

Seznam mest za sodne tolmače in prevajalce za francoski jezik


Sodni tolmač za francoski jezik - Akademija Oxford
NEWSLETTER
 
DRUGI O NAS
Matjaž iz Ajdovščine:

Lahko pohvalim vse zaposlene v Akademiji Oxford, ker so resnično profesionalni in prevajalske storitve opravljajo hitro in učinkoviti.

Martina iz Bleda:

Potrebovala sem prevajanje iz madžarskega v slovenski jezik in lahko vam rečem, da sem pozitivno presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve prevajalcev Akademije Oxford.

Jaka iz Bovca:

Mislim, da je odlično, ker lahko na enem mestu najdem prevajalske storitve za različne jezike, tako da se ne morem sprehajati od prevajalca do prevajalca.

Eva iz Brežic:

Nujno sem potrebovala prevod v francoski jezik, na spletu sem našla Oxford, jih poklicala in v roku nekaj ur sem po elektronski pošti prejela prevod. Resnično so izjemni!

Zoran iz Velenja:

Uslužni, hitri in ljubeznivi, za njih imam samo pohvalne besede!

Anja iz Višnje Gore:

Najboljše prevajalske storitve lahko najdete prav v Akademiji Oxford! Vsaka čast!

Jure z Vrhnike:

Sodni tolmači iz Akademije Oxford so me presenetili z natančnostjo prevoda ter s kakovostjo storitve. Na začetku sem bil skeptičen, toda sedaj vem, na koga se lahko obrnem, ko mi bo v prihodnje potreben prevod.

Ana iz Gornje Radgone:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v nemški jezik!

Mišo z Grosuplja:

Kar se mene tiče, je cena kakovostne storitve najmanj pomembna, toda nisem verjel, da obstaja institucija, ki je v stanju omogočiti tako ugodno ceno za tako kakovostno in profesionalno opravljeno storitev. Hvala vam!

Nina iz Domžal:

Kakovost vaših storitev je na visoki ravni! Samo tako naprej!

Mitja iz Dravograda:

Delam v agenciji za registracijo vozil in do sedaj sem na prevode čakal nekaj dni, z Vami pa je vse to hitrejše in cenejše. Hvala, ker obstajate!

Elena iz Zagorja ob Savi:

Prevajalci Akademije Oxford so zame dokončali prevod iz Nizozemskega jezika v nekaj urah. Hvala vam, neverjetni ste!

Gregor iz Žalca:

Navdušen sem nad načinom, kako se zaposleni v Akademiji Oxford vedejo do nas, z veliko spoštovanja, ljubeznivosti in predanosti. Ko sodelujete z njimi, enostavno uživate.

Tina iz Železnikov:

Profesionalizem in predanost poslu sta prvi stvari, ki jih opazite, ko pridete v stik z Akademijo Oxford. Organizacija in storitev sta na vrhunski ravni!

Zmago iz Žirov:

Hvala Akademiji Oxford! Nujno sem potreboval prevod iz srbskega jezika in oni so to naredili na najboljši možni način. Dobil sam prevod po vsega nekaj urah! Hvala vam, najboljši ste!

Nataša iz Ilirske Bistrice:

Storitve prevajanja so mi zaradi narave dela, ki ga opravljam, potrebne vsakodnevno. Ko sem prvič stopila v stik z Akademijo Oxford, so mi posel dokončali hitro in učinkovito. Od tedaj jih ne menjam.

Mišo iz Izole:

Prevod iz slovenščine v kar 33 tujih jezikov na enem mestu. Neverjetno!

Sanja iz Jesenic:

Zahvaljujem se Akademiji Oxford za prevod iz norveškega jezika. Vse najboljše v nadaljnjem poslovanju!

Mile iz Kamnika:

Hiter in točen prevod! Hvala, ljudje, vse najboljše!

Selena iz Kočevja:

Vse pohvale za organizacijo in vrhunske storitve. Imate izjemna priporočila z moje strani pri vseh!

Damjan iz Leontina iz Kopra:

Nisem mogel, da ne opazim ljubeznivosti in predanosti vaših prevajalcev. Resnično sem prijetno presenečen.

Zlatan iz Kostanjevice na Krki:

Preko Vaše Akademije smo angažirali prevajalca za svojo poroko, iskreno vam hvala!

Marija iz Kranja:

Kaj bi jaz brez vas!? Priskočili ste mi v pomoč, ko mi je bil prevod najpotrebnejši! Enostavno, najlepša hvala!

Boštjan iz Laškega:

Obiskala nas je tuja delegacija iz Nemčije, pa smo potrebovali storitve konsekutivnega prevajanja. Obrnil sem se na Akademijo Oxford in priskočili so nam v pomoč na najboljši možni način.

Vesna iz Lenarta:

Hvala vam za prevod, izjemni ste!

Uroš iz Lendave:

Točnost prevoda je zaradi posla za nas zelo pomembna. Prevodi iz danskega, norveškega in švedskega jezika za nas predstavljajo temelj dobrega poslovanja s podjetji iz tega področja, pa smo se zato obrnili na Akademijo Oxford. Sodelujemo že mesec dni in nimamo nobene pripombe na prevode. Najlepša hvala!

Kaja iz Litije:

Popoln prevod, pravilno in natančno obdelan. Profesionalnost in organizacija sta na najvišji ravni! Vsaka čast!

Jasmin iz Ljubljane:

Zahvaljujoč prevajalcem Akademije Oxford, smo z lahkoto sklenili pomembno pogodbo s poslovnimi s partnerji iz Japonske. Vse pohvale in najlepša hvala Akademiji Oxford za profesionalno in kakovostno opravljeno delo!

Monika iz Ljutomera:

Lahko rečem samo to, da ste najboljši!

Andraž iz Logatca:

Imamo srečo, da ste se pojavili v Sloveniji. Najhitreje in najkakovostnejše prevajate dokumente na našem področju.

Staša iz Maribora:

Bila sem navdušena, ko sem izvedela, da lahko tako hitro prevajate dokumente in jih pošljete. Resnično ste izjemni!

Josip iz Maribora:

Vse pohvale za Akademijo Oxford in za zelo hitro prevajanje dokumentov. Najugodnejši ste v Sloveniji!

Ines iz Medvod:

Kakovosten prevod, izjemna storitev ter nizka cena. Neverjetni ste!

Branko iz Mengša:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v ruščino!

Dejan iz Metlike:

Akademija Oxford je daleč najboljši prevajalski center v Sloveniji!

Manja iz Mežice:

Prevod dokumentacije pri vas je enostaven. Najlepša hvala!

Jan iz Murske Sobote:

Enostavno je priti do vas, še lažje pa je sodelovati z vami. Vse pohvale za organizacijo in kakovost storitve!

Lucija iz Nove Gorice:

Stalno potrebujemo konsekutivno prevajanje zaradi prihoda tujih delegacij, Akademija Oxford pa je sedaj naša opora, kar se tiče prevajanja. Profesionalna storitev ter prijaznost, enostavno je vse na vrhunski ravni.

Damjan iz Novega mesta:

Potreboval sem prevod v slovaški jezik, zelo hitro in originalno sem ga prejel od vas. Hvala lepa!

Tjaša iz Ormoža:

Prevod sem prejel hitrooo, hvala!

Vid iz Pirana:

Vse pohvale za vas ter vaše prevajalce!

Anisa iz Postojne:

Natančno, hitro, poceni, pravilno ... Hvala lepa, nimam besed!

Dejan s Prevalj:

Če potrebujete prevod s strani pooblaščenega sodnega tolmača, vam priporočam Akademijo Oxford! Bil sem navdušen nad njihovo hitrostjo in natančnostjo! Hvala Vam!

Katja s Ptuja:

Prevajala sem dokumentacijo v Oxfordu, poleg tega, da so bili hitri, so mi pomagali, ter me napotili na koga naj se obrnem kar se tiče moje papirologije.

Dominik iz Radeč:

Hvala za prevod, pravi ste profesionalci!

Julija iz Radovljice:

Niti za en prevod, ki ste ga naredili zame, nisem imela pripombe. Hvala vam za izjemno sodelovanje!

Milan z Raven na Koroškem:

Posebej sem zadovoljen, ker vsak prevod preverjate kar se tiče izrazov in fraz, kar pripeva k temu, da je prevod kakovostnejši in jasnejši. Zares, vse pohvale za profesionalnost!

Katarina iz Ribnice:

Zelo hitro ste mi izpolnili formular za vizum za Ameriko. Prekrasni ste!

Domagoj iz Ruš:

Potreboval sem prevod dokumentacije za pokojnino iz nemščine. Bil sam zelo zadovoljen s prevodom prevajalcev iz Akademije Oxford, in priporočam jih vsakomur!

Jana iz Sevnice:

Jaz sam iz Sevnice in tukaj nimamo prevajalcev za kitajski jezik. Toda, ko sem slišala za Akademijo Oxford in njihove prevajalske storitve, sem takoj stopila v stik z njimi sam. Bila sem presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve. Prihranili so moj denar in čas. Najlepša hvala!

Tim iz Sežane:

Najboljši ste! Vsakomur bi vas priporočil!

Urška iz Slovenske Bistrice:

Potrebovala sem prevod za pridobitev odpravnine iz norveškega v slovenski jezik.

Nik iz Slovenj Gradca:

Vaši prevodi so izjemni! Natančen prevod, hitra dostava in ugodna cena. Vse na enem mestu. Vsaka čast!

Maja iz Slovenskih Konjic:

V zadovoljstvo mi je bilo sodelovati z vami!

Mirko iz Tolmina:

Prevod iz švedščine je bil brez napak! Izjemno sem zadovoljen! Hvala lepa!

Tea iz Trbovelj:

Akademija Oxford je ena od najboljše organiziranih institucij s katerimi sem poslovno sodelovala. Sodelovanje je na vrhunski ravni, vsakomur bi jih priporočila!

Mišo iz Trebnjega:

Težko je najti prevajalca za flamski jezik, ki vam bo dostavil točen in pravilen prevod. To je možno samo pri vas!

Nives iz Tržiča:

Ugodna cena, kakovost ter hitra storitev. Bravo!

Samir iz Hrastnika:

Zelo mi je pomembno, da so vsi dokumenti, ki jih potrebujem, prevedeni predvsem točno in pravilno. To je tisto, kar sem opazil pri prevajalcih Akademije Oxford. Točnost in pedantnost brez konkurence. Nimam besed, zares ste pravi profesionalci!

Neža iz Celja:

Nujno sem potrebovala prevod dokumentacije za poroko, pa sam stopila v stik z Akademijo Oxford. Hitro so končali delo, v roku nekaj ur. Zelo sem jim hvaležna za to!

Miloš iz Cerknice:

Kar se tiče prevajalskih storitev, vi ste brez konkurence!

Špela iz Črnomlja:

Prevedli ste mi več kot od 50 strani brez napake! Vsaka čast! V prihodnje vem, na koga naj se obrnem!

Damir iz Šempetra:

Poln sam pozitivnih vtisov potem, ko ste zame končali prevod celotne dokumentacije za posel. Hvala lepa!

Janica iz Šentjurja:

Zelo sem zadovoljna! Tako s ceno kot kakovostjo prevoda. Zares ste nezamenljivi!

Tim iz Škofje Loke:

Prijazno osebje, kakovostno in predano delo sta ključ uspeha. Akademije Oxford je dokaz tega. Vsaka čast!

Sonja iz Šoštanja:

Samo nadaljujte! Odlični ste!