Sodni tolmač in prevajalec za korejski jezik

Na izjemnem glasu v poslovnem smislu je zagotovo tudi tržišče Južne Koreje, saj raziskave kažejo, da sodi med najhitreje rastoča. Iz tega razloga številna svetovna podjetja sodelujejo z južnokorejskimi in s samim tem se javlja tudi potreba za prevajanjem dokumentov iz korejskega v enega od svetovnih jezikov oziroma iz določenega v korejski jezik.

Glede na to, da je prevajanje dokumentov specifično, saj so prevedeni dokumenti pravno veljavni samo, če so tudi overjeni z žigom pooblaščene osebe oziroma sodnega tolmača, tako da Prevajalski center Akademije Oxford posebno pozornost posveča obdelavi takšnih vsebin in strankam poleg kakovosti in strokovnosti ponuja tudi kompletno obdelavo vseh vrst dokumentov in dokumentacije. Razlog, zaradi katerega ponujamo prav takšno vrsto storitve, je v tem, da so v naši ekipi zaposleni prevajalci in sodni tolmači za korejski jezik, tako da boste obdelane dokumente dobili v optimalnem roku in po zelo ugodnih cenah.

Čeprav je v svetu relativno malo izvornih govorcev korejskega jezika in se ne uči tako pogosto kot tuji jezik, nas to ni zaustavilo, da strankam poleg običajnih storitev, ki vključujejo prevajanje iz korejskega v slovenski jezik in iz našega v korejski jezik, ponudimo tudi prevajanje različnih vsebin, ki vključuje korejski in več kot 40 svetovnih jezikov. Seveda, prevajalci in sodni tolmači za korejski jezik prevajajo v obeh smereh, v skladu z vašimi zahtevami lahko vse vrste vsebin prevajajo iz korejskega v: nemški, angleški, grški, španski, ruski, italijanski, portugalski, kitajski, češki, norveški, srbski, makedonski, romunski, slovaški, švedski, bolgarski, albanski, bosanski, japonski, poljski, estonski, nizozemski, ukrajinski pa tudi romski, latinski, znakovni, danski in še veliko drugih jezika, ki se govorijo v celom svetu.


Še ena v nizu ugodnosti, ki jih ponujamo svojim strankam, je povezana s kompletno obdelavo osebnih, poslovnih pa tudi dokumentov s področja znanosti in izobraževanja ter vseh dokumentov, ki se predajajo pristojnim institucijam, kot so različne vrste izjav, potrdil in soglasij (potrdilo o rednih dohodkih, potrdilo o nekaznovanosti, potrdilo o stalni zaposlitvi, potrdilo o stanju računa v banki, soglasje za zastopanje, potrdilo o samskem stanu in druge). S tem pa mislimo na prevajanje iz ali v korejski, in to v katerikoli kombinaciji jezikov ter overitev s strani pooblaščenih oseb, kar so v tem primeru sodni tolmači za korejski jezik. Zato se stranke raje odločijo, da nam prepustijo obdelavo dokumentov, saj morajo v večini drugih institucij po končanem prevajanju, iskati pooblaščenega prevajalca, ki izvaja overitev prevedenih dokumentov. Če temu dodate tudi overitev s haškim Apostille žigom, okoli katere se vsekakor zahteva angažiranje strank, saj prevajalci in sodni tolmači za korejski jezik Akademije Oxford zanjo niso pristojni, je nesporno jasno, zakaj smo mi prava izbira!

Ko smo že omenili Apostille žig, moramo pojasniti, zakaj pravzaprav gre. To je posebna vrsta overitve prevedenih dokumentov, ki poteka poleg overitve sodnega tolmača in ni obvezna za vse dokumente. Toda, da bi se stranka prepričala, ali se le-ta zahteva tudi za dokumente, za katere ji je potrebno prevajanje iz korejskega in v korejski jezik, se mora obrniti neposredno sodišču, ki je za to pristojno v njenem mestu. Prav tako mora vprašati tudi to, na kakšen način poteka ta vrsta overitve za navedeni dokument, seveda pod pogojem, da je sploh potrebna. To poudarjamo zato, ker vam bo pridobivanje teh informacij v veliki meri olajšalo pa tudi skrajšalo postopek prevajanja in overitve dokumentov, glede na to, da overitev z Apostille žig najpogosteje poteka na samem začetku postopka potema pa se prevajata, tako sam dokument kot tudi vsebino tega žiga in šele na koncu ga overja tudi sodni tolmač za korejski jezik. Prav tako obstaja tudi druga možnost oziroma najprej poteka prevajanje iz ali v korejski jezik ter overitev s strani sodnega tolmača in na koncu stranka dokument nosi v pristojno institucijo, kjer se overja s haškim žigom.

Vsaka stranka, ki želi, da naši strokovnjaki prevedejo in overijo njene dokumente, ima možnost, da izvirnike dostavi, ali osebno ali pa s pošiljanjem s priporočeno poštno pošiljko oziroma preko kurirske službe. Vse stranke morajo biti seznanjene s samim postopkom, da bi jim bilo jasneje, zakaj se zahteva dostavljanje izvirnih dokumentov na vpogled, pa je to tudi osnovni razlog, zakaj se takšni materiali ne morejo pošiljati na elektronski naslov, ampak morajo biti dostavljeni na enega od navedenih načinov. Samo v primeru, ko vam je prevajanje potrebno po nujnem postopku, jih lahko najprej pošljete skenirane, izvirnike pa v vsakem primeru dostavite naknadno, in to na enega od navedenih načinov, saj samo tako naši prevajalci in sodni tolmači za korejski jezik lahko izpolnijo vaša pričakovanja in vam omogočijo, da dobite prevedene in overjene dokumente v roku, ki ga navedete. Kar zadeva postopek obdelave, lahko rečemo, da je le-ta zelo enostaven in je točno določen z zakonom: potem ko prevajalci končajo s svojim delom, sodni tolmači primerjajo dostavljeni izvirni dokumenti s prevedenim, da bi ugotovili, ali gre za enaki vsebini. Šele, ko se osebno prepričajo, da med njimi ni odstopanj, prevedene dokumente overjajo s svojim žigom. Ko se zgodi, da sodni tolmač za korejski jezik ugotovi, da obstajajo razlike med prevodi in izvirniki, kar pa se v glavnem dogaja, ko se prevajanje prepusti nestrokovnim osebam, le-ta takšnega dokumenta ne sme overiti, prav tako pa mora o tem obvestiti stranko in ji predlaga redakcijo oziroma storitev lekture in korekture prevedenih vsebin, ki jo prav tako lahko dobijo v okviru Akademije Oxford.

Po koncu prevajanja in overitve dokumentov, ki ste nam jih dostavili na predpisan način, jih lahko dobite ali s pošiljanjem na želeni naslov ali pa jih prevzamete osebno. Če se odločite za prvo možnost, morate vedeti, da pošiljanje obdelanih dokumentov na ta način sodi med dodatne storitve, saj ni vračunana v ceno obdelave dokumentov in se zaračunava po veljavnem ceniku kurirske službe, ki je angažirana na njeni izvedbi, stranka pa jo je dolžna plačati pri prevzemu, in to neposredno kurirju.

Naši prevajalci in sodni tolmači za korejski jezik obdelujejo vse vrste dokumentov, ki so povezani z znanostjo in izobraževanje, kot so: prepisi ocen, diplome in dodatki k diplomi, znanstvena dela in patenti, zaključna spričevala osnovnih in srednjih šol, rezultati znanstvenih raziskav, potrdila o rednem šolanju, predmetniki in programi fakultet pa tudi diplomske in seminarske naloge, potrdilo o opravljenih izpitih in vse ostale dokumente, ki se ob različnih priložnostih predajajo pristojnim službam in so izključno povezani s tema dvema področjema.

Prav tako prevajamo tudi poslovno dokumentacijo, od sklepa o ustanovitvi pravne osebe, statuta in ustanovitveni akt podjetja preko bilanc stanja in uspeha ter fakture in poslovne odločitve pa do vseh vrst poročil, tako letnih in finančnih kot tudi revizijskih. Iz korejskega in v korejski jezik prevajamo in overjamo z žigom sodnega tolmača tudi pravni red Evropske Unije pa tudi sklep o razvezi zakonske zveze ter vse ostale vrste sodnih odločb pa tudi tožbe, pritožbe, odločitve in sklepe kot tudi licence, pooblastila za zastopanje, pogodbe, certifikate in ostale pravne akte, ki jih nismo omenili.

Prevajalski center Akademije Oxford vsem zainteresiranim strankam ponuja tudi prevajanje pa tudi overitev zapriseženega sodnega tolmača za korejski jezik za vse vrste dokumentacij. To pomeni, da poleg gradbene prevajamo tudi medicinsko pa tudi tehnično oziroma razpisno in obdelujemo: specifikacije farmacevtskih izdelkov, zdravniške izvide, dokumentacijo o medicinskih izdelkih, navodila za uporabo zdravil in značilnosti izdelkov, laboratorijske analize tehničnih vzorcev, deklaracije izdelkov, navodila za uporabo pa tudi gradbene projekte in ostale dokumente, ki so povezani s področjem gradbene industrije kot tudi medicine in farmacije.

Od osebnih dokumentov prevajalci in sodni tolmači za korejski jezik obdelujejo absolutno vse, za katere naše stranke zahtevajo prevajanje iz tega jezika v katerikoli tuji, vključujoč tudi slovenski oziroma iz kateregakoli korejski jezik. Potrdilo o državljanstvu, delovno dovoljenje, izpiski iz matičnega registra (o rojstvu, o smrti, o sklenjeni zakonski zvezi), potrdilo o stalnem prebivališču, potni list ter vozniško dovoljenje, osebna izkaznica, dovoljenje za prebivanje in prometno dovoljenje so samo določeni dokumenti, ki jih obdelujemo v skladu z vašimi zahtevami in jih v relativno kratkem roku prevedemo in overimo z žigom zapriseženega sodnega tolmača.

Prevajanje iz korejskega in v korejski jezik

Poleg storitve prevajanja, ki vključuje prevajanje iz korejskega v slovenski jezik in iz slovenskega v korejski jezik, predvsem zahvaljujoč izjemnim profesionalnim sposobnostim in ambicijam, ki jih imajo prevajalci in sodni tolmači, ki so stalni člani ekipe Akademije Oxford, vsem svojim strankam ponujamo tudi prevajanje, ki vključuje številne jezike sveta. V praksi to pomeni, da pri nas lahko dobite prevajanje iz korejskega in v korejski jezik v kombinaciji z naslednjimi jeziki: španski, nemški, italijanski, angleški, portugalski, ruski, francoski, grški, švedski, turški, bosanski, albanski, norveški, češki, hrvaški, bolgarski, danski, poljski, makedonski, japonski, romunski, finski, korejski, ukrajinski, srbski, nizozemski kot tudi kitajski, romski, hebrejski in celo pakistanski, perzijski, latinski in znakovni pa tudi številne druge jezike, ki se govorijo v svetu, in jih ob tej priložnosti nismo omenili. Enostavneje rečeno, pri nas lahko dobite storitev prevajanja iz korejskega v skoraj vse svetovne jezike oziroma iz kateregakoli v korejski jezik.

Prevajanje iz korejskega in v korejski jezik je povezano z vsemi vrstami vsebin, tako da pri nas lahko v optimalnem roku dobite obdelane časopisne članke pa tudi besedila različne tematike in kompleksnosti, naši strokovnjaki pa obdelujejo tudi učbenike kot tudi književna dela, tako poezije in proze kot tudi beletrijo, romane in ostale književne žanre. Kar zadeva temo besedilnih vsebin, je lahko povezana s katerimkoli področjem, od ekonomije, prava, financ, politike in bančništva preko psihologije, sociologije, filozofije, menedžmenta in komunikologije pa do gradbene industrije, ekologije in varstva okolja, informacijskih tehnologij, marketinga in številnimi drugimi vejami, tako družbenih kot tudi naravoslovnih ved.

Poleg tega prevajamo tudi različne video oziroma zvočne materiale pa tudi njihovo finalno obdelavo, ki predvideva storitev sinhronizacije in podnaslavljanja, tako da v kratkem času dobijo vsebine, ki so tako obdelane, da se lahko prikazujejo tudi v kinematografih pa tudi na televiziji, spletu in drugih medijih. Poleg reklamnih sporočil in serij iz korejskega in v korejski jezik prevajamo tudi informativne, izobraževalne, otroške in zabavne oddaje pa tudi filmske stvaritve različnih žanrov, tako dokumentarne in igrane kot tudi animirane in risane filme.

Izvajamo tudi prevajanje spletnih strani pa tudi ostalih spletnih vsebin kot tudi programske opreme. Kar pomeni, da prevajalci in sodni tolmači obdelujejo tudi spletne kataloge in prodajalne pa tudi vse programe in aplikacije, za katere vam je potrebno prevajanje iz korejskega in v korejski jezik. Razume se, da postopek prevajanja takšnih materialov primarno poteka po pravilih SEO (Search Engine Optimisation), da bi obdelane vsebine imele čim boljši položaj.

Iz korejskega in v korejski jezik prevajamo tudi vse vrste dokumentov, ki so povezani s področjem znanosti oziroma izobraževanja. Tako v relativno kratkem roku dobite, ne samo prevajanje znanstvenih, diplomskih in seminarskih nalog, ampak tudi zaključnih spričeval osnovnih in srednjih šol, prepisa ocen ter potrdil o opravljenih izpitih, prevajamo pa tudi znanstvene patente in rezultate znanstvenih raziskav pa tudi diplome in dodatke k diplomi ter potrdila o rednem šolanju kot tudi predmetnike in programe fakultet oziroma vse dokumente, ki se v skladu s potrebami predajajo pristojnim institucijam, in so ozko povezane s področjema znanosti in izobraževanja.

Na zahtevo strank, profesionalni korektorji in lektorji, ki so prav tako zaposleni v Akademiji Oxford, izvajajo redakcijo vsebin, ki jih je nekdo že prevedel iz korejskega in v korejski jezik in zadovoljujejo predvideno raven kakovosti. Storitev redakcije, ki jo izvajajo naši strokovnjaki, predvideva strogo spoštovanje pravil prevajalske stroke, tako da bo absolutno vsaka stranka zadovoljna z dostavljenim materialom.

Prav tako, ko se pokaže potreba za tem, našim strankam ponujamo tudi storitev tolmačenja iz korejskega in v korejski jezik, ki vključuje konsekutivno in simultano kot tudi šepetano tolmačenje, ki sodi med tiste storitve, za katere je specializirano malo število prevajalcev in sodnih tolmačev v naši državi. Ker so vse omenjene vrste tolmačenja predvidene za določene vrste dogodka, tako da je samo od njegove koncepcije odvisno, katera storitev bo izvedena, in ko to vrsto tolmačenja zahteva dogodek, svojim strankam pod najugodnejšimi pogoji ponujamo tudi najem opreme za simultano tolmačenje.

Prevajanje reklamnih materialov iz korejskega in v korejski jezik je še ena v nizu storitev, ki jih ponujajo naši sodni tolmači in prevajalci. Lahko rečemo, da so specializirani prav za to področje prevajanja, ker so reklamni materiali poznani kot specifični, najprej zahvaljujoč dejstvu, da reklamno sporočilo, ki ga le-ti vsebujejo, mora na prvem mestu biti obdelano tako, da privabi pozornost potencialnih strank, ki jim je korejski jezik materni. Prav na ta način tudi poteka prevajanje teh vsebin, s čimer je dosežen njegov osnovni cilj in opravičuje smernico, da je ga vedno bolje prepustiti strokovnjakom. Poleg brošur, katalogov in PR člankov prevajamo tudi zloženke, plakate, letake, vizitke in vse ostale vrste materialov, ki so namenjene reklamiranju storitev ali izdelkov.

Poseben segment prevajanja iz korejskega in v korejski jezik vključuje obdelavo različnih vrst dokumentov in dokumentacije, kot so medicinska, gradbena, razpisna in tehnična, tako da naši sodni tolmači in prevajalci med drugim obdelujejo tudi: navodila za uporabo zdravil in značilnosti izdelkov, laboratorijske analize tehničnih vzorcev, deklaracije izdelkov, zdravniške izvide, specifikacije farmacevtskih izdelkov ter vso dokumentacijo o medicinskih izdelkih pa tudi gradbene projekte, navodila za uporabo in vse druge materiale, ki so povezani s temi področji.

Iz korejskega in v korejski jezik prevajamo tudi vse vrste pravnih aktov, tako sodne odločbe kot tudi sodne sklepe, tožbe in pritožbe pa tudi pooblastila za zastopanje, licence, certifikate, pogodbe in pravni red Evropske Unije.

Ker se od strank v skladu s potrebami pogosto zahteva, da različne vrste izjav, potrdil in soglasij predajajo pristojnim službam, prevajalci in sodni tolmači obdelujejo tudi potrdilo o nekaznovanosti, potrdilo o samskem stanu in o rednih dohodkih ter soglasje za zastopanje, kot tudi potrdilo o stanju računa v banki, potrdilo o stalni zaposlitvi pa tudi vse neomenjene dokumente, ki se predajajo pristojnim institucijam.

Osebne in poslovne dokumente prav tako prevajamo iz korejskega in v korejski jezik. Bilance stanja in uspeha, sklep o ustanovitvi pravne osebe ter ustanovitveni akt in statut podjetja pa tudi finančna, revizijska in letna poročila kot tudi poslovne odločitve in fakture naši prevajalci in sodni tolmači obdelujejo v najkrajšem možnem roku. Poleg njih prevajamo tudi: vozniško dovoljenje, potni list, potrdilo o državljanstvu, izpiske iz matičnega registra (o rojstvu, o smrti, o sklenjeni zakonski zvezi) pa tudi potrdilo o stalnem prebivališču, dovoljenje za prebivanje, osebno izkaznico, prometno dovoljenje in številne druge osebne in poslovne dokumente.

Vse materiale, za katere ni potrebna overitev sodnega tolmača nam lahko pošljete na najenostavnejši možni način oziroma na elektronski naslov in mi lahko na enak način pošljemo prevedene vsebine. Sicer, kar zadeva prevajanje dokumentov oziroma dokumentacije iz korejskega in v korejski jezik, je položaj nekoliko bolj zapleten kar zadeva pošiljanje, saj je treba dostaviti tudi izvirne dokumente na vpogled. Tako imate možnost, da jih pošljete preko kurirske službe ali pa s priporočeno poštno pošiljko, lahko pa jih osebno prinesete v poslovalnico Akademije Oxford. Kar zadeva prevzemanje prevedenih in overjenih dokumentov, vam ponujamo dve možnosti: ali jih prevzamete osebno ali pa jih dobite na določen naslov oziroma vam jih dostavi kurirska služba. Storitev dostave na naslov se zaračunava po ceniku te službe, plačilo pa poteka neposredno kurirju, pri prevzemanju pošiljke.

Stranke so dolžne dostaviti izvirni dokument na vpogled, da bi ga sodni tolmači lahko primerjal s prevedenimi vsebinami, saj s svojim žigom lahko overi samo dokumente, ki so istovetni z izvirniki. Če se zgodi, da sodni tolmač ugotovi obstoj neskladja med takšnimi vsebinami, nimate razloga za zaskrbljenost, saj se tedaj izvaja redakcija, za katero so zadolženi profesionalni lektorji in korektorji Akademije Oxford.

Kar zadeva prevajanje dokumentov iz korejskega in v korejski jezik, je postopek zelo enostaven, saj najprej poteka njihovo prevajanje, zatem pa se primerjajo z izvirniki in na koncu se overjajo z žigom sodnega tolmača, da bi dobili status pravno veljavnih dokumentov. Toda obstajajo tudi dokumenti, za katere je treba opraviti še eno vrsto overitve, ki ni v pristojnosti naših strokovnjakov, tako da se morajo stranke samostojno na pristojnem sodišču pozanimati o potrebi za to vrsto overitve. Gre za haški Apostille žig, ki se zahteva samo za določene dokumente, tako da je zelo pomembno, da najprej izveste, ali se zahteva tudi za tisti dokument, za katerega želite, da ga naši strokovnjaki prevedejo iz korejskega in v korejski jezik, potem pa morate izvedeti tudi to, ali najprej poteka overitev z Apostille žigom oziroma ali dokument najprej obdelujejo prevajalci in sodni tolmači Akademije Oxford. Ta podatek je zelo pomemben, saj vam pomaga olajšati postopek obdelave dokumentov, ker posedujete informacijo, ali greste najprej na sodišče ali pa v našo poslovalnico. Prav tako je dobro vedeti tudi to, da v primeru, ko najprej poteka overitev s haškim žigom, prevajalci in sodni tolmači iz korejskega in v korejski jezik prevajajo, ne samo vsebine dokumenta, ampak tudi Apostille žig, kar do neke mere lahko vpliva na podaljšanje postopka obdelave.

Prav tako je zelo pomembno omeniti tudi to, da strankam omogočamo prevajanje dokumentov v zelo kratkem roku in samo v tem primeru dokumente lahko skenirane pošljete na elektronski naslov, da bi našim strokovnjakom uspelo spoštovati vašo zahtevo za nujnim prevajanjem. Razume se, da ste tudi tedaj dolžni dostaviti izvirnike na vpogled, kar pa lahko opravite naknadno, in to na način, ki vam najbolj ustreza in hkrati tudi najhitrejši, saj gre najpogosteje za prevajanje v izjemno kratkem roku.

Prevajanje iz slovenskega v korejski jezik

Kar zadeva prevajanje iz slovenskega v korejski jezik, posebej poudarjamo, da ima Prevajalski center Akademije Oxford v svoji ekipi tudi prevajalce in sodne tolmače, tako da strankam zagotavlja kompletno obdelavo dokumentov oziroma prevajanje in overitev z žigom uradno pooblaščene osebe oziroma sodnega tolmača, kar hkrati omogoča, da določeni dokument šteje kot absolutno pravno veljaven, tako da se lahko uporablja kot tudi vsak drug izvirni dokument.

V bistvu je za večino dokumentov takšen princip obdelave povsem dovolj, da bi jih lahko uporabljali v praksi, čeprav obstajajo tudi dokumenti, za katere zakon zahteva še eno vrsto overitve, in sicer s haškim Apostille žigom. Če je to tako tudi z vašim dokumentom, čeprav vam to morda ne bo všeč, boste kljub vsemu informacijo morali pridobiti sami, saj naši sodni tolmači in prevajalci zanjo niso pristojni in vas lahko samo napotijo na državne institucije, v okviru katerih se lahko podrobneje pozanimate. Ko na pristojnem sodišču izveste, ali se ta vrsta overitve zahteva oziroma ne zahteva za dokument, za katerega vam je potrebno prevajanje iz slovenskega v korejski jezik, morate prav tako izvedeti, po katerem pravilu le-ta poteka v konkretnem primeru. S tem pa mislimo predvsem na informacijo o vrstnem redu overitve oziroma ali najprej poteka overitev z Apostille žigom ali pa le-ta poteka šele po obdelavi dokumentov s strani naših strokovnjakov. V prvem primeru oziroma, ko se določeni dokument najprej overja s haškim žigom, naši prevajalci obdelujejo, tako dokument kot tudi ta žig in šele potem prevedeni dokument overja sodni tolmač. V drugem primeru prevajalci in sodni tolmači najprej končajo svoje delo in potem dokument odnesete na sodišče, ki je pristojno, da se obdelan dokument overi z Apostille žigom.

Iz slovenskega v korejski jezik prevajamo vse dokumente, tako osebne kot tudi vse vrste soglasij, potrdil in izjav oziroma vse dokumente, ki se ob določenih priložnostih predajajo pristojnim institucijam (potrdilo o rednih dohodkih, potrdilo o stanju računa v banki, potrdilo o nekaznovanosti, potrdilo o samskem stanu, soglasje za zastopanje, potrdilo o stalni zaposlitvi in ostale osebne dokumente).

Od osebnih dokumentov se stranke na nas najpogosteje obračajo z zahtevo za prevajanjem osebne izkaznice in potnega lista, iz slovenskega v korejski jezik pa med drugim prevajamo tudi: potrdilo o državljanstvu, izpiske iz matičnega registra (o rojstvu, o smrti, o sklenjeni zakonski zvezi), dovoljenje za prebivanje in delovno dovoljenje ter vozniško in prometno dovoljenje, potrdilo o stalnem prebivališču in vse ostale dokumente, ki sodijo med osebne.

Prav tako prevajamo tudi dokumente, ki so povezani s področjema znanosti in izobraževanja, kot so: znanstvena dela, predmetniki in programi fakultet, prepisi ocen, diplome in dodatki k diplomi, diplomske in seminarske naloge, potrdilo o opravljenih izpitih, potrdilo o rednem šolanju, rezultati znanstvenih raziskav, zaključna spričevala osnovne in srednje šole in znanstveni patenti oziroma vsi dokumenti, ki se predajajo pristojnim institucijam in so povezani z znanostjo in izobraževanje.

Glede na to, da iz slovenskega v korejski jezik prevajamo tudi vse poslovne dokumente, omenjamo samo nekatere od njih: letna poročila, bilance uspeha in stanja, fakture, finančna poročila, ustanovitveni akt in statut podjetja, sklep o ustanovitvi pravne osebe, revizijska poročila, poslovne odločitve in druga.

Poleg medicinske, prevajalci in sodni tolmači Akademije Oxford na zahtevo strank obdelujejo tudi razpisno, tehnično in gradbeno dokumentacijo, iz slovenskega v korejski jezik pa prevajajo, ne samo zdravniške izvide in gradbene projekte, ki so hkrati tudi najbolj iskani, ampak tudi: specifikacije farmacevtskih izdelkov, laboratorijske analize tehničnih vzorcev, deklaracije vseh vrst izdelkov, navodila za uporabo pa tudi vso dokumentacijo o medicinskih izdelkih ter navodila za uporabo zdravil in značilnosti izdelkov oziroma vse ostale dokumente, ki so povezani z omenjenimi področji.

Vsekakor moramo omeniti tudi prevajanje sklepa o razvezi zakonske zveze, sodnih odločb, tožb, odločitev in vseh ostalih vrst sodnih aktov, prevajalci in sodni tolmači pa lahko obdelujejo tudi ostale pravne akte oziroma licence, certifikate, pogodbe, pooblastila kot tudi pravni red Evropske Unije.

Še ena informacija je zelo pomembna, kar zadeva prevajanje dokumentov iz slovenskega v korejski jezik, povezana pa je z dostavo materialov. Namreč, postopek njihove obdelave je jasno določen z zakonom in predvideva, da po končanem prevajanju, sodni tolmač izvaja njegovo overitev. Toda, če veste, da se overjajo izključno prevodi dokumentov, ki so istovetni izvirnim dokumentom, vam bo jasno, zakaj ste nam dolžni na vpogled dostaviti tudi izvirnike in to celo tedaj, ko gre za nujno prevajanje. No, tedaj nam lahko dokumente pošljete skenirane, da bi pospešili postopek obdelave in ugodili vaši zahtevi, da njihovo prevajanje dobite v kratkem roku, potem pa dostavite izvirnike, spet ob spoštovanju roka, ki ste ga postavili.

V vseh ostalih primerih dokumente prinesete osebno v poslovalnico Prevajalskega centra Akademije Oxford, ali pa jih pošljete pošljete preko “Pošte Slovenije”, toda izključno priporočeno, saj gre za izvirne dokumente, ali pa preko kurirske službe.

Po koncu prevajanja in overitve dokumentov imate možnost, da jih prevzamete osebno kot tudi, da jih dobite na domači naslov. Druga možnost predstavlja dodatno storitev, ki ni vračunana v ceno obdelave dokumentov, tako da se zaračunava neposredno od stranke v skladu s ceno kurirske službe, ki vam dostavlja pošiljko.

Sicer, vse ostale materiale oziroma tiste, za katere se ne izvaja overitev, prav tako lahko pošljete na enega od omenjenih načinov, če pa želite, pa jih lahko prav tako pošljete tudi na naš elektronski naslov, s čimer v precejšnji meri poenostavljate celoten postopek in prihranite svoj in tudi naš čas. Seveda, če vam tako bolj ustreza, vam takšno vrsto vsebin lahko pošljemo na enak način, ko prevajalci in sodni tolmači končajo z njihovim prevajanjem iz slovenskega v korejski jezik.

Naši prevajalci in sodni tolmači v skladu z vašimi zahtevami izvajajo tudi tolmačenje v tej kombinaciji jezikov, poleg za simultano so specializirani tudi za šepetano ter konsekutivno tolmačenje. Prav tako smo v priložnosti, da vam po zelo ugodni ceni ponudimo najem opreme za simultano tolmačenje.

Pri nas lahko dobite tudi obdelavo vseh vrst spletnih materialov, od spletnih strani do vsebin spletnih katalogov in prodajaln, prevajamo pa tudi programsko opremo (programe in aplikacije) ter različne vrste materialov s področja marketinga (brošure, plakati, zloženke, katalogi, PR članki, vizitke in drugi).

Iz slovenskega v korejski jezik prav tako prevajamo tudi vse vrste književnih del, tako romane kot tudi prozna in poetska dela pa tudi beletrijo ter učbenike. V skladu z vašimi zahtevami prevajamo tudi časopisne članke pa tudi vsebino ilustriranih, informativnih, strokovnih in otroških revij kot tudi besedila različne tematike. Ko rečemo različne, s tem mislimo na to, da je njihova tema lahko povezana s katerimkoli področjem, tako s turizmom, medicino, pravom in farmacijo kot tudi s psihologijo, sociologijo, ekologijo in varstvom okolja pa tudi z gradbeno industrijo in komunikologijo ter celo s financami, ekonomijo, politiko, menedžmentom, informacijskimi tehnologijami ter z vsemi ostalimi vejami naravoslovnih in družbenih ved.

Prevajalci in sodni tolmači Akademije Oxford na zahtevo strank iz slovenskega v korejski jezik prevajajo tudi animirane, risane, igrane in dokumentarne filme ter informativne pa tudi zabavne, otroške in izobraževalne oddaje kot tudi reklamna sporočila in serije, medtem ko so za storitev njihovega podnaslavljanja in sinhronizacije zadolženi profesionalci, ki so prav tako člani naše ekipe, oziroma podnaslavljalci in umetniki.

Prevajanje osebne izkaznice in potnega lista iz slovenskega v korejski jezik in overitev sodnega tolmača

Obdelava osebne izkaznice in potnega lista sta zagotovo najbolj iskani storitvi, ki jih od nas zahtevajo stranke, kar zadeva prevajanje iz slovenskega v korejski jezik. Naši strokovnjaki seveda obdelujejo tudi vse osebne pa tudi ostale dokumente.

Tako vsakdo, ki ima potrebo, pri nas dobi prevajanje izpiskov iz matičnega registra (o rojstvu, o smrti, o sklenjeni zakonski zvezi), ter potrdila o državljanstvu in potrdila o stalnem prebivališču pa tudi vseh vrst dovoljenj, tako vozniškega in prometnega kot tudi dovoljenja za prebivanje in delovnega dovoljenja, iz slovenskega v korejski jezik pa prevajamo tudi vse dokumente, ki se ob številnih priložnostih predajajo pristojnim službam. Poleg soglasja za zastopanje ter potrdila o nekaznovanosti prevajamo tudi potrdila o samskem stanu, o stalni zaposlitvi, o rednih dohodkih ter o stanju računa v banki pa tudi vse ostale vrste potrdil, izjav in soglasij.

Iz slovenskega v korejski jezik prav tako prevajamo tudi sklep o ustanovitvi pravne osebe, statut in ustanovitveni akt podjetja ter bilance uspeha in stanja pa tudi vse vrste poročil (letna, finančna, revizijska), poslovne odločitve, fakture in pogodbe in jih overjamo z žigom sodnega tolmača.

Prevajalci in sodni tolmači Akademije Oxford obdelujejo tudi vse vrste dokumentacije, tako gradbeno in tehnično kot tudi razpisno in medicinsko in med drugim prevajajo tudi: gradbene projekte, zdravniške izvide, specifikacije farmacevtskih izdelkov, deklaracije izdelkov, laboratorijske analize tehničnih vzorcev, navodila za uporabo, dokumentacijo o medicinskih izdelkih, navodila za uporabo zdravil in značilnosti izdelkov kot tudi druge vrste dokumentov, ki so povezani s področjem, tako gradbene industrije kot tudi farmacije in medicine.

Pri nas dobite tudi prevajanje pravnega reda Evropske Unije, iz slovenskega v korejski jezik pa prevajamo tudi vse vrste sodnih odločb, pritožbe, tožbe, sodbe in sklepe ter pogodbe, licence, pooblastila in certifikate oziroma vse pravne akte. Poleg tega na zahtevo strank obdelujemo tudi vse dokumente, ki so povezani s področjema znanosti in izobraževanja. Znanstvena dela, diplomske in seminarske naloge, ne glede na njihovo kompleksnost, prevajalci in sodni tolmači v optimalnem roku obdelujejo v skladu z vašimi zahtevami, posebna prednost prevajanja takšnih vsebin pa je v tem, da se ne zahteva overitev sodnega tolmača, tako da jih lahko pošljete na elektronski naslov in s tem znatno pospešite celoten postopek, prav tako pa vam lahko na enak način pošljemo prevedene vsebine. Poleg tega prevajamo tudi predmetnike in programe fakultet, znanstvene patente, prepis ocen, diplome in dodatke k diplomi, rezultate znanstvenih raziskav ter potrdila o opravljenih izpitih, zaključna spričevala osnovne in srednje šole in potrdila o rednem šolanju pa tudi vse neomenjene dokumente, ki se predajajo pristojnim institucijam in so povezani izključno z znanostjo in izobraževanjem.

Pri prevajanju dokumentov iz slovenskega v korejski jezik je zelo pomembno, da stranka spoštuje dve stvari. Prva je povezana s postopkom pošiljanja dokumentov, druga pa s pravočasnim informiranjem o overitvi s haškim Apostille žigom.

Kar zadeva pošiljanje materialov, so stranke dolžne poslati tudi izvirne dokumente na vpogled, pa se iz tega razloga način pošiljanja dokumentov razlikuje od pošiljanja ostalih materialov, saj v tem primeru ni dovoljeno pošiljanje dokumentov na elektronski naslov. Točneje, dovoljeno je, toda izključno tedaj, ko ima stranka potrebo, da se prevajanje dokonča v kratkem roku, toda tudi v takem primeru mora naknadno dostaviti izvirni dokument.

V vseh ostalih primerih dokumente, za katere ji je potrebno prevajanje iz slovenskega v korejski jezik, lahko osebno prinese v poslovalnico Prevajalskega centra Akademije Oxford, lahko pa jih pošlje tudi preko kurirske službe in s priporočeno pošiljko preko “Pošte Slovenije”. Ko prevajalci in sodni tolmači končajo z obdelavo dokumentov, jih stranke lahko prevzamejo osebno, ali pa jim jih pošljemo na določen naslov. Storitev pošiljanja na ta način ni vračunana v ceno prevajanja oziroma overitve dokumentov, kar pomeni, da se zaračunava po veljavnem ceniku tiste kurirske službe, ki je zadolžena za dostavo pošiljke.

Druga postavka, ki je pomembna za uspešno prevajanje vseh vrst dokumentov iz slovenskega v korejski jezik, je informiranje strank na pristojnem sodišču o potrebi za overitvijo s haškim Apostille žigom za konkretne dokumente. Gre za to, da se za večino dokumentov zahtevata prevajanje in overitev sodnega tolmača, da bi lahko uporabljali v praksi in se predali vsaki pristojni službi, kjer obstaja potreba za tem. Toda, čeprav je ta postopek za številne dokumente določen z zakonom, obstajajo tudi dokumenti, pri katerih je treba opraviti tudi overitev s haškim Apostille žigom, ki velja za posebno vrsto overitve in se pogosto imenuje tudi »nadoveritev«, saj poteka skupaj z overitvijo sodnega tolmača. Ker pa prevajalci in sodni tolmači niso pristojni zanjo, oni niso dolžni o njej informirati stranke, ampak jih lahko napotijo na državne institucije, ki so zanjo pristojne in v okviru katerih stranke edino lahko dobijo pomembne informacije. To je zelo pomembno podočje, saj posedovanje informacij o overitvi s haškim žigom znatno olajšuje ta postopek, Glede na to, da stranka točno ve, ali gre najprej na sodišče ali pa dokumente odnese k nam, saj ta vrsta overitve najpogosteje poteka na začetku ali pa na koncu postopka obdelave. Namreč, če je to potrebno, najprej poteka overitev z Apostille žigom, potem pa mora prevajalec prevesti, tako ta žig kot tudi dokument, ki ga potem tako prevedenega preda sodnemu tolmaču na overitev. Ko pa overitev z Apostille žigom poteka na koncu, je postopek precej bolj enostaven in dokument najprej obdelujejo naši prevajalci in sodni tolmači, potem pa ga prevzema stranka in ga odnese na pristojno sodišče, kjer poteka tudi ta vrsta overitve.

Prevajanje PR člankov iz slovenskega v korejski jezik

Ker PR članki predstavljajo eno od najpogosteje uporabljenih sredstev reklamiranja v sodobnem svetu, je posebna pozornost namenjena prav njihovemu prevajanju iz slovenskega v korejski jezik, saj najpogosteje vsebujejo tudi spretno skrito reklamno sporočilo, ki ima za cilj, da doseže čim večje število potencialnih uporabnikov storitev oziroma kupcev določenega izdelka, ki se reklamira. S samim tem tudi prevajalci in sodni tolmači, ki so vključeni v obdelavo takšnih vsebin, vedo, kako na ustrezen način oblikovati tu sporočilo v duhu korejskega jezika, da bi PR članek privabil pozornost čim večjega števila potencialnih strank, ki govorijo ta jezik.

Poleg PR člankov, naši sodni tolmači in prevajalci obdelujejo tudi reklamne letake, brošure, plakate, vizitke, kataloge in zloženke.

Iz slovenskega v korejski jezik prevajamo tudi vse vrste vsebin, ki so povezane s področjem informacijskih tehnologij. To pomeni, da poleg programske opreme ter različnih programov in aplikacij, prevajamo tudi spletne kataloge, prodajalne pa tudi spletne strani. V postopku obdelave takšnih materialov naši strokovnjaki spoštujejo pravila SEO (Search Engine Optimisation), da bi prevedenim vsebinam dali možnost, da poboljšajo svoj položaj na spletnih iskalnikih, kar se pozitivno odraža tudi na njihovo celotno poslovanje.

Prevajanje reklamnih sporočil iz slovenskega v korejski jezik

Iz slovenskega v korejski jezik poleg reklamnih sporočil prevajamo tudi serije, oddaje in filme oziroma vse vrste video in zvočnih materialov. To pomeni, da naši prevajalci in sodni tolmači obdelujejo zabavne, otroške pa tudi informativne in izobraževalne oddaje ter animirane, dokumentarne, igrane in risane filme.

Toda to še ni konec storitvam, ki so povezane s prevajanjem zvočnih in video materialov iz slovenskega v korejski jezik, saj so v naši ekipi tudi umetniki, ki so specializirani za sinhronizacijo prevedenih vsebin oziroma podnaslavljalci, ki so zadolženi za njihovo podnaslavljanje. Tako v optimalnem roku in na enem mestu dobite kompletno obdelavo navedenih vsebin ter jih lahko zelo hitro distribuirate in prikazujete, kjerkoli želite.

Prevajamo pa tudi časopisne članke ter vse vrste revij, ne glede na to, ali gre za strokovne ali ilustrirane kot tudi književna dela oziroma romane, poezijo, prozo in beletrijo ter učbenike.

Imejte na umu, da naši prevajalci in sodni tolmači na vašo zahtevo obdelujejo besedila katerekoli dolžine, kompleksnosti in tematike, tako tista, ki so namenjena javnemu predstavljanju kot tudi tista, ki bodo predstavljena izključno ozkemu krogu strokovnjakov za določeno področje. Poleg besedil, katerih tema je povezana s področji ekonomije, bančništva, politike, prava in financ iz slovenskega v korejski jezik prevajamo tudi tista, ki obravnavajo temo s področij: komunikologije, medicine, izobraževanja, sociologije, menedžmenta, znanosti, farmacije, turizma, filozofije, ekologije in varstva okolja, gradbene industrije, psihologije, informacijskih tehnologij, marketinga kot tudi vseh ostalih vej družbenih in naravoslovnih ved.

Prav tako izvajamo tudi storitev tolmačenja iz slovenskega v korejski jezik pa tudi najem opreme za simultano tolmačenje po ugodnih cenah. Poleg za simultano so naši prevajalci in sodni tolmači usposobljeni tudi za šepetano in konsekutivno tolmačenje.

Da bi odgovorili zahtevam dogodka, ki ga organizirate, moramo posedovati tudi določene informacije o njem, ki nam bodo koristile pri pripravi ponudbe. Moramo vedeti, kako dolgo naj bi trajal, koliko udeležencev se pričakuje in iz katerih držav prihajajo, prav tako pa nam morate posredovati informacije o sami organizaciji ter podatke o prostoru, v katerem bo le-ta potekal.

Prevajanje iz korejskega v slovenski jezik

Poleg storitve prevajanja iz našega v korejski jezik, so naši prevajalci in sodni tolmači specializirani tudi za prevajanje različnih materialov iz korejskega v slovenski jezik.

Stranke največjo prednost obdelave vsebin v okviru Prevajalskega centra Akademije Oxford opazijo, če jim je potrebno prevajanje dokumentov, saj pri nas dobijo njihovo finalno obdelavo oziroma overitev z žigom zapriseženega sodnega tolmača. V primeru, da niste obveščeni, samo prevajanje dokumentov v pravnem oziroma zakonskem pogledu nima nikakršne vrednosti, saj se šteje kot pravno neveljaven in se kot tak ne more uporabljati v praksi. Toda, ko takšen prevod poseduje tudi žig sodnega tolmača, se lahko preda katerikoli državni službi in se uporablja kot tudi vsak drug izvirni dokument. Preprosto rečeno, žig sodnega tolmača na določenem dokumentu, ki je preveden iz korejskega v slovenski jezik, označuje, da je le-ta v celoti enak kot izvirni dokument, pa je to tudi osnovni razlog, zakaj se zahteva ta vrsta overitve.

Glede na to, da ga mora sodni tolmač potem, ko dobi prevedeni dokument, najprej primerjati z izvirnim, da bi se osebno prepričal, da med tema dvema dokumentoma ne obstaja razlika, tako da so stranke dožne dostaviti tudi izvirni dokument na vpogled. Lahko jih enostavno prinesejo v našo poslovalnico. Če pa jim to ne ustreza, jih lahko pošljejo s priporočeno poštno pošiljko ali pa preko kurirske službe na naslov poslovalnice.

Samo, ko obstaja potreba za prevajanje dokumentov v izjemno kratkem roku, je strankam dovoljeno, da jih najprej skenirane pošljejo na naš elektronski naslov, da bi prevajalci in sodni tolmači lahko pravočasno začeli z delom, izvirnike pa na vpogled dostavijo naknadno na kateregakoli od omenjenih načinov in ob maksimalnem spoštovanju roka za izdelavo, ki so ga ob tej priložnosti sami postavili.

Po koncu obdelave prevedene in overjene dokumente stranke lahko dobijo ali na naslov ali pa jih osebno prevzamejo. Pošiljanje na naslov izvaja kurirska služba, ki jo angažira Prevajalski center Akademije Oxford, tako da se ta storitev zaračunava v skladu z njihovim uradnim cenikom, saj ni vračunana v ceno obdelave dokumentov.

Iz korejskega v slovenski jezik prevajamo vse poslovne dokumente, od faktur, poslovnih odločitev in pogodb preko statuta in ustanovitvenega akta podjetja ter sklepa o ustanovitvi pravne osebe pa do bilanc uspeha in stanja in vseh vrst poslovnih poročil, tako letnih in finančnih kot tudi revizijskih.

Na zahtevo strank obdelujemo tudi vse osebne dokumente, kot so: potni list, osebna izkaznica, potrdilo o državljanstvu, izpiski iz matičnega registra (o rojstvu, o smrti, o sklenjeni zakonski zvezi), vozniško dovoljenje, delovno in dovoljenje za prebivanje, potrdilo o stalnem prebivališču in ostale osebne dokumente. Prevajalci in sodni tolmači na vašo zahtevo iz korejskega v slovenski jezik prav tako prevajajo tudi dokumente, ki se ob različnih priložnostih predajajo pristojnim službam, s tem pa mislimo predvsem na vse vrste potrdil, izjav in soglasij: potrdilo o rednih dohodkih, potrdilo o samskem stanu, potrdilo o nekaznovanosti, potrdilo o stanju računa v banki, soglasje za zastopanje, potrdilo o stalni zaposlitvi in druga.

Če obstaja potreba, prevajamo in overjamo tudi medicinsko kot tudi gradbeno, tehnično in razpisno dokumentacijo, tako da iz korejskega v slovenski jezik prevajamo: zdravniške izvide, specifikacije farmacevtskih izdelkov, deklaracije vseh vrst izdelkov, laboratorijske analize tehničnih vzorcev, dokumentacijo o medicinskih izdelkih, navodila za uporabo, gradbene projekte, navodila za uporabo zdravil in značilnosti izdelkov pa tudi vse ostale dokumente, ki so sestavni del omenjenih dokumentacij.

Poleg vsega navedenega naši prevajalci in sodni tolmači prevajajo tudi dokumente, ki so povezani z znanostjo in izobraževanjem, poleg diplome in dodatka k diplomi in prepisa ocen iz korejskega v slovenski jezik prevajamo tudi: rezultate znanstvenih raziskav, potrdila o rednem šolanju, predmetnike in programe fakultet, seminarske naloge, znanstvena dela in diplomske naloge, zaključna spričevala osnovnih in srednjih šol, znanstvene patente ter potrdila o opravljenih izpitih in ostale dokumente, ki se ob številnih priložnostih predajajo pristojnim institucijam in so ozko povezani s tema dvema področjema.

Iz korejskega v slovenski jezik prav tako prevajamo tudi vse vrste pravnih aktov, kot so sklep o razvezi zakonske zveze pa tudi ostale vrste, tako sodnih odločb kot tudi sklepe, odločitve, pritožbe in tožbe ter pravni red Evropske Unije, pooblastila za zastopanje, certifikate in licence.

Morate se zavedati tudi tega, da se za določene dokumente poleg storitve prevajanja in overitve z žigom sodnega tolmača, zahteva tudi overitev s haškim Apostille žigom, ki poteka na pristojnih sodiščih Republike Slovenije. S samim tem stranke samo tam tudi lahko dobijo prave informacije, najprej o tem, ali se tudi za njihov dokument zahteva ta overitev in na kakšen način le-ta poteka prav za ta dokument. Čeprav morda deluje nejasno, je stvar precej enostavna, saj overitev s haškim žigom za določene dokumente poteka po obdelavi naših strokovnjakov, medtem ko se določeni najprej overijo z Apostille žigom in se šele potem prevajajo, pri čemer se v tem primeru prevajata tako dokument kot tudi žig, potem pa se overjata s strani strani sodnega tolmača.

Da ne bi pomislili, da so naši prevajalci in sodni tolmači usmerjeni samo na prevajanje v pisani obliki oziroma izključno na prevajanje dokumentov, posebej poudarjamo, da pri nas lahko dobite tudi prevajanje številnih drugih vsebin iz korejskega v slovenski jezik pa tudi storitev tolmačenja v tej jezikovni kombinaciji. Poleg simultanega in konsekutivnega tolmačenja izvajamo tudi storitev šepetanega tolmačenja, ko to zahtevajo okoliščine in sam dogodek, pa vam po ugodnih cenah ponujamo tudi najem opreme za simultano tolmačenje. Pri nas lahko dobite tudi storitev lektoriranja in korekture prevedenih materialov, ki ne zadovoljujejo predvidene ravni kakovosti, za storitev redakcije vsebin pa so izključno zadolženi profesionalci oziroma lektorji in korektorji, ki so prav tako zaposleni v okviru Akademije Oxford, tako da ste lahko prepričani, da bo storitev maksimalno kakovostna.

V skladu z zahtevami strank, iz korejskega v slovenski jezik prevajamo tudi učbenike in knjige oziroma književna dela vseh žanrov (beletrija, proza, poezija, romani) kot tudi besedilne vsebine različne tematike, časopisne članke in revije, tako ilustrirane kot tudi strokovne. Teme besedil, ki jih prevajamo, so lahko povezana z vsemi področji, ne glede na to, ali gre za tiste bolj poznane in pogosteje obravnavane ali pa za tiste, ki se redko srečujejo v praksi. Marketing, bančništvo, filozofija, ekonomija, medicina, izobraževanje, politika, gradbena industrija, menedžment, turizem, znanost, farmacija, sociologija, ekologija in varstvo okolja, informacijske tehnologije in komunikologija so samo določena področja, s katerimi je lahko povezana tema besedilnih vsebin, ki jih naši prevajalci in sodni tolmači obdelujejo v skladu z vašimi zahtevami.

Poleg tega iz korejskega v slovenski jezik prevajamo tudi spletne strani ter spletne kataloge in prodajalne pa tudi programsko opremo (programe in aplikacije). Prevajamo pa tudi različne vrste reklamnih materialov, tako kataloge in brošure kot tudi plakate, vizitke, letake, zloženke in PR članke.

Prevajanje dokumentov in dokumentacije iz korejskega v slovenski jezik

V optimalnem roku lahko v celoti obdelamo tudi vse vrste dokumentov in dokumentacije in vam na dogovorjen način dostavimo prevedene in overjene materiale, ki jih lahko brez težav uporabljate v praksi.

Posebej poudarjamo, da so nam stranke dolžne na vpogled dostaviti izvirne dokumente, da bi jih sodni tolmač lahko primerjal s prevodi. Lahko jih pošljete preko kurirske službe, ali pa s priporočeno poštno pošiljko, če vam tako bolj ustreza, nam jih lahko tudi osebno prinesete v poslovalnico.

Skenirane dokumente na elektronski naslov lahko pošljete samo v primeru, ko vam je njihovo prevajanje iz korejskega v slovenski jezik potrebno hitro, da bi lahko ugodili vaši zahtevi. Ne pozabite, da morate tudi v tem primeru spoštovati postopek, pa je dovoljeno, da nam izvirnike na vpogled dostavite potem, pri čemer je zelo pomembno, da pazite na postavljeni rok.

Obdelane dokumente lahko prevzamete osebno ali pa jih dobite na naslov, ki ga navedete, kar predstavlja dodatno storitev, ki se zaračunava pri prevzemanju pošiljke, in to po ceni, ki je veljavna v kurirski službi, ki vam jih dostavlja.

Še en zelo pomemben podatek, ki je povezan s prevajanjem dokumentov iz korejskega v slovenski jezik, vključuje tudi overitev s haškim Apostille žigom, za katero niso zadolženi naši strokovnjaki, ampak sodišča v naši državi, tako da priporočamo, da se stranke same pozanimajo, ali se ta overitev zahteva za konkretni dokument, glede na to, da ni obvezna za vse. Če izvedo, da je treba opraviti tudi to vrsto overitve, morajo vprašati tudi to, ali overitev z Apostille žigom poteka na začetku ali pa na koncu prevajanja, glede na to, da je od tega odvisen tudi sam tok obdelave dokumentov in čas, potreben za to. Ko najprej poteka overitev s haškim žigom, se potem prevajata tako dokument kot tudi žig, tako da ta postopek traja malo dlje od tistega, ko najprej poteka prevajanje dokumenta iz korejskega v slovenski jezik, pa overitev sodnega tolmača in koncu tudi overitev s haškim žigom.

Naši prevajalci in sodni tolmači obdelujejo vse vrste dokumentov, od osebnih (osebna izkaznica, potrdilo o državljanstvu, potni list, prometno in vozniško dovoljenje, izpiski iz matičnega registra (o rojstvu, o smrti, o sklenjeni zakonski zvezi), dovoljenje za prebivanje, potrdilo o stalnem prebivališču, delovno dovoljenje) preko poslovnih (bilance uspeha in stanja, fakture, poslovne pogodbe in odločitve, finančna, revizijska in letna poročila, ustanovitveni akt in statut podjetja, sklep o ustanovitvi pravne osebe), pa do dokumentov s področja znanosti in izobraževanja (znanstvena dela, predmetniki in programi fakultet, prepisi ocen, rezultati znanstvenih raziskav, seminarske naloge, diplome in dodatki k diplomi, potrdila o opravljenih izpitih, znanstvene patente, potrdila o rednem šolanju, diplomske naloge, zaključna spričevala osnovne in srednje šole).

Prav tako prevajamo tudi pravni red Evropske Unije, sodne sklepe, odločitve, pritožbe, tožbe in sodbe ter vse vrste pogodb, licence, certifikate, pooblastila in druga pravne akte. Na vašo zahtevo prevajamo tudi dokumente, ki se ob različnih priložnostih zahtevajo s strani pristojnih službi, kot so različne vrste potrdil, izjav in soglasij (potrdilo o rednih dohodkih, potrdilo o stanju računa v banki, potrdilo o nekaznovanosti, potrdilo o samskem stanu, soglasje za zastopanje ter potrdilo o stalni zaposlitvi).

Prevajamo pa tudi zdravniške izvide, specifikacije farmacevtskih izdelkov, laboratorijske analize tehničnih vzorcev, gradbene projekte, navodila za uporabo, dokumentacijo o medicinskih izdelkih, deklaracije izdelkov, navodila za uporabo zdravil in značilnosti izdelkov in ostale dokumente, ki so del medicinske, razpisne, tehnične in gradbene dokumentacije.

Prevajanje knjiga iz korejskega v slovenski jezik

Iz korejskega v slovenski jezik prevajamo Vse vrste knjig, poleg učbenikov pa obdelujemo tudi književna dela vseh žanrov, čeprav stranke od nas najpogosteje zahtevajo prevajanje proze, poezije ter romanov in beletrije.

Prevajamo tudi besedila različne tematike, kompleksnosti in namena, tako tista, ki bodo predstavljena javnosti kot tudi tista, ki so namenjena manjšemu številu zainteresiranih strokovnjakov za določeno področje. Samo nekatera od področij, ki jih obdelujemo, kar zadeva prevajanje besedilnih vsebin iz korejskega v slovenski jezik so: pravo, politika, finance, ekonomija, znanost, gradbena industrija, izobraževanje, farmacija, sociologija, komunikologija, marketing, informacijske tehnologije, menedžment pa tudi ekologija in varstvo okolja, turizem in številne neomenjene veje naravoslovnih in družbenih ved.

Poleg tega iz korejskega v slovenski jezik prevajamo tudi vsebino spletnih prodajaln in katalogov pa tudi spletne strani ter programsko opremo oziroma vsako aplikacijo in program, ki jih zahtevate. V tem segmentu prevajanja, naši strokovnjaki spoštujejo pravila SEO (Search Engine Optimisation), ki jih implementirajo v prevedene vsebine in to s ciljem, da jim se poboljša položaj v polju iskanja, in da lahko večje število ljudi pride do zahtevanih informacij.

Prevajalci in sodni tolmači Akademije Oxford obdelujejo tudi vse vrste materialov, ki sodijo na področje marketinga, tako vizitke, zloženke in letake kot tudi plakate, PR članke, kataloge in brošure.

Večina storitev, ki jih ponujajo naši strokovnjaki je usmerjena na prevajanje v pisani obliki, čeprav izvajamo tudi storitev tolmačenja iz korejskega v slovenski jezik. Prevajalci in sodni tolmači Akademije Oxford so specializirani za simultano pa tudi za konsekutivno ter šepetano tolmačenje.

Preden pripravimo ponudbo za dogodek, ki ga organizirate, morate dostaviti tudi potrebne informacije oziroma koncept njegove organizacije ter število udeležencev, trajanje, oziroma da nam daste informacije o prostoru, v katerem bo potekal. Glede na to, da se vsaka od navedenih vrst tolmačenja uporablja za različne vrste dogodka, bomo zagotovo izbrali tisto, ki maksimalno ustreza konceptu dogodka, ki ga organizirate. Prav tako vam lahko ponudimo tudi najem opreme za simultano tolmačenje, ko ta storitev ustreza organizacijski koncepciji samega dogodka.

Pri nas lahko dobite tudi kompletno obdelavo vseh video in zvočnih materialov, tako da poleg prevajanja iz korejskega v slovenski jezik izvedemo tudi sinhronizacijo ali podnaslavljanje obdelanih materialov in vam omogočimo, da v relativno kratkem obdobju dobite vsebine, ki lahko se prikazujejo na televiziji, v kinematografih, na spletu ali na kateremkoli drugem mediju.

Poleg reklamnih sporočil iz korejskega v slovenski jezik prevajamo tudi dokumentarne, animirane, risane in igrane filme pa tudi serije in vse vrste oddaj, tako informativne kot tudi otroške, izobraževalne in ostale.

Na vašo zahtevo lektorji in korektorji, ki so prav tako zaposleni v Akademiji Oxford, izvajajo tudi redakcijo vseh tistih materialov, ki jih je nekdo že prevedel, toda tega ni storil dovolj strokovno, saj ni pazil na pravila stroke, kar ima za rezultat slabo obdelane vsebine.

Prevajanje iz korejskega v druge jezike


Najpogosteje zastavljena vprašanja - Sodni tolmač za korejski jezik - Akademija Oxford

Seznam mest za sodne tolmače in prevajalce za korejski jezik


Sodni tolmač za korejski jezik - Akademija Oxford
NEWSLETTER
 
DRUGI O NAS
Matjaž iz Ajdovščine:

Lahko pohvalim vse zaposlene v Akademiji Oxford, ker so resnično profesionalni in prevajalske storitve opravljajo hitro in učinkoviti.

Martina iz Bleda:

Potrebovala sem prevajanje iz madžarskega v slovenski jezik in lahko vam rečem, da sem pozitivno presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve prevajalcev Akademije Oxford.

Jaka iz Bovca:

Mislim, da je odlično, ker lahko na enem mestu najdem prevajalske storitve za različne jezike, tako da se ne morem sprehajati od prevajalca do prevajalca.

Eva iz Brežic:

Nujno sem potrebovala prevod v francoski jezik, na spletu sem našla Oxford, jih poklicala in v roku nekaj ur sem po elektronski pošti prejela prevod. Resnično so izjemni!

Zoran iz Velenja:

Uslužni, hitri in ljubeznivi, za njih imam samo pohvalne besede!

Anja iz Višnje Gore:

Najboljše prevajalske storitve lahko najdete prav v Akademiji Oxford! Vsaka čast!

Jure z Vrhnike:

Sodni tolmači iz Akademije Oxford so me presenetili z natančnostjo prevoda ter s kakovostjo storitve. Na začetku sem bil skeptičen, toda sedaj vem, na koga se lahko obrnem, ko mi bo v prihodnje potreben prevod.

Ana iz Gornje Radgone:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v nemški jezik!

Mišo z Grosuplja:

Kar se mene tiče, je cena kakovostne storitve najmanj pomembna, toda nisem verjel, da obstaja institucija, ki je v stanju omogočiti tako ugodno ceno za tako kakovostno in profesionalno opravljeno storitev. Hvala vam!

Nina iz Domžal:

Kakovost vaših storitev je na visoki ravni! Samo tako naprej!

Mitja iz Dravograda:

Delam v agenciji za registracijo vozil in do sedaj sem na prevode čakal nekaj dni, z Vami pa je vse to hitrejše in cenejše. Hvala, ker obstajate!

Elena iz Zagorja ob Savi:

Prevajalci Akademije Oxford so zame dokončali prevod iz Nizozemskega jezika v nekaj urah. Hvala vam, neverjetni ste!

Gregor iz Žalca:

Navdušen sem nad načinom, kako se zaposleni v Akademiji Oxford vedejo do nas, z veliko spoštovanja, ljubeznivosti in predanosti. Ko sodelujete z njimi, enostavno uživate.

Tina iz Železnikov:

Profesionalizem in predanost poslu sta prvi stvari, ki jih opazite, ko pridete v stik z Akademijo Oxford. Organizacija in storitev sta na vrhunski ravni!

Zmago iz Žirov:

Hvala Akademiji Oxford! Nujno sem potreboval prevod iz srbskega jezika in oni so to naredili na najboljši možni način. Dobil sam prevod po vsega nekaj urah! Hvala vam, najboljši ste!

Nataša iz Ilirske Bistrice:

Storitve prevajanja so mi zaradi narave dela, ki ga opravljam, potrebne vsakodnevno. Ko sem prvič stopila v stik z Akademijo Oxford, so mi posel dokončali hitro in učinkovito. Od tedaj jih ne menjam.

Mišo iz Izole:

Prevod iz slovenščine v kar 33 tujih jezikov na enem mestu. Neverjetno!

Sanja iz Jesenic:

Zahvaljujem se Akademiji Oxford za prevod iz norveškega jezika. Vse najboljše v nadaljnjem poslovanju!

Mile iz Kamnika:

Hiter in točen prevod! Hvala, ljudje, vse najboljše!

Selena iz Kočevja:

Vse pohvale za organizacijo in vrhunske storitve. Imate izjemna priporočila z moje strani pri vseh!

Damjan iz Leontina iz Kopra:

Nisem mogel, da ne opazim ljubeznivosti in predanosti vaših prevajalcev. Resnično sem prijetno presenečen.

Zlatan iz Kostanjevice na Krki:

Preko Vaše Akademije smo angažirali prevajalca za svojo poroko, iskreno vam hvala!

Marija iz Kranja:

Kaj bi jaz brez vas!? Priskočili ste mi v pomoč, ko mi je bil prevod najpotrebnejši! Enostavno, najlepša hvala!

Boštjan iz Laškega:

Obiskala nas je tuja delegacija iz Nemčije, pa smo potrebovali storitve konsekutivnega prevajanja. Obrnil sem se na Akademijo Oxford in priskočili so nam v pomoč na najboljši možni način.

Vesna iz Lenarta:

Hvala vam za prevod, izjemni ste!

Uroš iz Lendave:

Točnost prevoda je zaradi posla za nas zelo pomembna. Prevodi iz danskega, norveškega in švedskega jezika za nas predstavljajo temelj dobrega poslovanja s podjetji iz tega področja, pa smo se zato obrnili na Akademijo Oxford. Sodelujemo že mesec dni in nimamo nobene pripombe na prevode. Najlepša hvala!

Kaja iz Litije:

Popoln prevod, pravilno in natančno obdelan. Profesionalnost in organizacija sta na najvišji ravni! Vsaka čast!

Jasmin iz Ljubljane:

Zahvaljujoč prevajalcem Akademije Oxford, smo z lahkoto sklenili pomembno pogodbo s poslovnimi s partnerji iz Japonske. Vse pohvale in najlepša hvala Akademiji Oxford za profesionalno in kakovostno opravljeno delo!

Monika iz Ljutomera:

Lahko rečem samo to, da ste najboljši!

Andraž iz Logatca:

Imamo srečo, da ste se pojavili v Sloveniji. Najhitreje in najkakovostnejše prevajate dokumente na našem področju.

Staša iz Maribora:

Bila sem navdušena, ko sem izvedela, da lahko tako hitro prevajate dokumente in jih pošljete. Resnično ste izjemni!

Josip iz Maribora:

Vse pohvale za Akademijo Oxford in za zelo hitro prevajanje dokumentov. Najugodnejši ste v Sloveniji!

Ines iz Medvod:

Kakovosten prevod, izjemna storitev ter nizka cena. Neverjetni ste!

Branko iz Mengša:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v ruščino!

Dejan iz Metlike:

Akademija Oxford je daleč najboljši prevajalski center v Sloveniji!

Manja iz Mežice:

Prevod dokumentacije pri vas je enostaven. Najlepša hvala!

Jan iz Murske Sobote:

Enostavno je priti do vas, še lažje pa je sodelovati z vami. Vse pohvale za organizacijo in kakovost storitve!

Lucija iz Nove Gorice:

Stalno potrebujemo konsekutivno prevajanje zaradi prihoda tujih delegacij, Akademija Oxford pa je sedaj naša opora, kar se tiče prevajanja. Profesionalna storitev ter prijaznost, enostavno je vse na vrhunski ravni.

Damjan iz Novega mesta:

Potreboval sem prevod v slovaški jezik, zelo hitro in originalno sem ga prejel od vas. Hvala lepa!

Tjaša iz Ormoža:

Prevod sem prejel hitrooo, hvala!

Vid iz Pirana:

Vse pohvale za vas ter vaše prevajalce!

Anisa iz Postojne:

Natančno, hitro, poceni, pravilno ... Hvala lepa, nimam besed!

Dejan s Prevalj:

Če potrebujete prevod s strani pooblaščenega sodnega tolmača, vam priporočam Akademijo Oxford! Bil sem navdušen nad njihovo hitrostjo in natančnostjo! Hvala Vam!

Katja s Ptuja:

Prevajala sem dokumentacijo v Oxfordu, poleg tega, da so bili hitri, so mi pomagali, ter me napotili na koga naj se obrnem kar se tiče moje papirologije.

Dominik iz Radeč:

Hvala za prevod, pravi ste profesionalci!

Julija iz Radovljice:

Niti za en prevod, ki ste ga naredili zame, nisem imela pripombe. Hvala vam za izjemno sodelovanje!

Milan z Raven na Koroškem:

Posebej sem zadovoljen, ker vsak prevod preverjate kar se tiče izrazov in fraz, kar pripeva k temu, da je prevod kakovostnejši in jasnejši. Zares, vse pohvale za profesionalnost!

Katarina iz Ribnice:

Zelo hitro ste mi izpolnili formular za vizum za Ameriko. Prekrasni ste!

Domagoj iz Ruš:

Potreboval sem prevod dokumentacije za pokojnino iz nemščine. Bil sam zelo zadovoljen s prevodom prevajalcev iz Akademije Oxford, in priporočam jih vsakomur!

Jana iz Sevnice:

Jaz sam iz Sevnice in tukaj nimamo prevajalcev za kitajski jezik. Toda, ko sem slišala za Akademijo Oxford in njihove prevajalske storitve, sem takoj stopila v stik z njimi sam. Bila sem presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve. Prihranili so moj denar in čas. Najlepša hvala!

Tim iz Sežane:

Najboljši ste! Vsakomur bi vas priporočil!

Urška iz Slovenske Bistrice:

Potrebovala sem prevod za pridobitev odpravnine iz norveškega v slovenski jezik.

Nik iz Slovenj Gradca:

Vaši prevodi so izjemni! Natančen prevod, hitra dostava in ugodna cena. Vse na enem mestu. Vsaka čast!

Maja iz Slovenskih Konjic:

V zadovoljstvo mi je bilo sodelovati z vami!

Mirko iz Tolmina:

Prevod iz švedščine je bil brez napak! Izjemno sem zadovoljen! Hvala lepa!

Tea iz Trbovelj:

Akademija Oxford je ena od najboljše organiziranih institucij s katerimi sem poslovno sodelovala. Sodelovanje je na vrhunski ravni, vsakomur bi jih priporočila!

Mišo iz Trebnjega:

Težko je najti prevajalca za flamski jezik, ki vam bo dostavil točen in pravilen prevod. To je možno samo pri vas!

Nives iz Tržiča:

Ugodna cena, kakovost ter hitra storitev. Bravo!

Samir iz Hrastnika:

Zelo mi je pomembno, da so vsi dokumenti, ki jih potrebujem, prevedeni predvsem točno in pravilno. To je tisto, kar sem opazil pri prevajalcih Akademije Oxford. Točnost in pedantnost brez konkurence. Nimam besed, zares ste pravi profesionalci!

Neža iz Celja:

Nujno sem potrebovala prevod dokumentacije za poroko, pa sam stopila v stik z Akademijo Oxford. Hitro so končali delo, v roku nekaj ur. Zelo sem jim hvaležna za to!

Miloš iz Cerknice:

Kar se tiče prevajalskih storitev, vi ste brez konkurence!

Špela iz Črnomlja:

Prevedli ste mi več kot od 50 strani brez napake! Vsaka čast! V prihodnje vem, na koga naj se obrnem!

Damir iz Šempetra:

Poln sam pozitivnih vtisov potem, ko ste zame končali prevod celotne dokumentacije za posel. Hvala lepa!

Janica iz Šentjurja:

Zelo sem zadovoljna! Tako s ceno kot kakovostjo prevoda. Zares ste nezamenljivi!

Tim iz Škofje Loke:

Prijazno osebje, kakovostno in predano delo sta ključ uspeha. Akademije Oxford je dokaz tega. Vsaka čast!

Sonja iz Šoštanja:

Samo nadaljujte! Odlični ste!