Online tečaj francoskega jezika

Online (spletni) tečaj francoskega jezika v šoli tujih jezikov Oxford je namenjen tečajnikom, ki se želijo naučiti francoščine ali izboljšati svoje znanje, vendar nimajo časa, da bi se udeležili klasičnih tečajev, ali pa jim termini, ki so za to predvideni, ne ustrezajo. Na online platformi tujih jezikov Oxford, se je možno udeležiti tečaja francoskega jezika preko spleta in izkoristiti prednosti individualnega učenja na daljavo, kjer tečajniki sami izbirajo dinamiko in termine.

Več o online tečaj francoskega jezika >>>

Sredstva za učenje

Uporabljajo se učbeniki "Communication images" in "Reflets" pa tudi ustrezni zvočni in video zapisi ter dodatne vaje in preizkusi znanja.


O francoskem jeziku

Francoski jezik spada v skupino romanskih jezikov in poleg tega, da se govori na ozemlju Francije, se govori tudi v: Luksemburgu, na Haitiju, v zahodnih kantonih v Švici, v Belgiji, Monaku in kanadski provinci Quebec kot tudi v Kanadi pa tudi v več kot 15 afriških državah. Drugi je jezik, ki ga uporabljajo prebivalci Maroka, Tunizije, Alžirije in Libanona. Uporablja ga približno 77 milijonov ljudi kot prvi jezik in 128 milijonov kot drugi. To je enajsti jezik po številu govorcev, hkrati pa je tudi drugi jezik po številu tistih, ki se ga učijo.

Francoščina ima več kot milijon besed, vsako leto pa nastane izvede 20 000 novih. Prav iz tega jezika izvira več kot polovica osnovnih besed v angleškem jeziku.

Eden je od delovnih jezikov institucij, kot so: Združeni narodi, Evropska unija, NATO kot tudi številnih drugih mednarodnih organizacij.


CEFR ravni francoskega jezika

V šoli tujih jezikov Oxford, splošni online tečaj francoskega jezika poteka v skladu s pravili SEJO - a oziroma CEFR - a (The Common European Framework of Reference for Languages), to je Skupnega evropskega jezikovnega okvirja Sveta Evrope (SEJO), kar pomeni, da poučevanje poteka po ravneh.

Pravila CEFR - a določajo, da obstajajo 3 osnovne ravni, in sicer A, B in C, v okviru vsake od njih pa po 2 podravni, kar je skupno 6 ravni znanja jezika. Online tečaj francoskega jezika je namenjen tečajnikom, ki želijo napredovati v karieri ali najti boljšo službo, izboljšati svoje znanje, opraviti mednarodne izpite kot tudi, da lahko lažje komunicirajo, če imajo sorodnike v tujini ali preprosto zato, ker želijo da obogatiti svojo izobrazbo.

Zaradi lažjega razumevanja omenjeni okvir precizira tudi, katera znanja in sposobnosti se od kandidatov pričakujejo na določeni ravni jezika. Pa se tako od kandidata na začetni A 1 ravni pričakuje, da lahko prepozna besede in fraze, ki so pogosto v uporabi in da jih lahko uporablja, da bi na primer našel določeno preprosto informacijo ali napisal kratko sporočilo.

Naslednja raven je A 2 in prav tako sodi v začetno raven znanja, pri čemer je to višja začetna raven, kandidat naj bil lahko sodeloval v pogovoru z osebami, ki so izvorni govorci francoskega jezika, toda samo pod pogojem, da je v celoti seznanjen s temo razgovora, oziroma da mu sogovorniki želijo pomagati, tako da govorijo počasi in uporabljajo besede, ki se najpogosteje uporabljajo, ne pa na primer žargonizmov. Kandidat, ki poseduje znanja jezika te ravni, se lahko se predstavi in poda krajše informacije o svojem življenju, družini in poslu oziroma o vsem, kar mu je poznano.

Raven B 1 je nižja srednja raven v skladu s pravili omenjenega okvira in od kandidata se pričakuje, da se lahko znajde v razgovorih z izvornimi govorci francoskega jezika, če je seznanjen s temo, in da lahko razume večino televizijskega in radijskega programa, čeprav morda ne razume vsake besede. Lahko se tudi pogovarja o vsakodnevnih dogodkih, poslu, študiju in podobno in da zahteva informacijo in razume odgovor in znajde se v skoraj vsakem položaju, ki se mu lahko mu se zgodi pri obisku države, v kateri je francoski jezik uradni.

Raven B 2 je višja srednja raven, kandidat na tej ravni pa lahko skoraj brez težav sodeluje v pogovoru z več osebami, ki jim je francoski jezik materni in gleda filme v tem jeziku brez podnapisov in da jih razume. Poleg tegalahko jasno izrazi svoje mnenje o različnih temah in piše daljša besedila.

Ravni C 1 in C 2 sta napredni ravni poznavanja jezika. Od kandidata, ki poseduje znanje francoskega jezika C 1 ravni, se pričakuje, da lahko jasno izrazi svoje mnenje o skoraj vsaki tem brez premorov ali napak v govoru. Prav tako lahko piše eseje in daljša besedila, ne glede na to, ali je s temo v celoti seznanjen, ali ne. Prav tako lahko bere tudi književna dela v tem jeziku in jih skoraj v celoti razume.

Raven C 2 je hkrati tudi najvišja raven poznavanja francoskega jezika, kar pomeni, da kandidat lahko uporablja ta jezikom skoraj kot vsak srednješolec, ki mu ta jezik materni.


Cene tečajev francoskega jezika

Uradni ceniku Šole francoskega jezika Akademije Oxford lahko najdete na spletni strani.

Glej cenik za online tečaje francoskega jezika >>>


Splošni online tečaj francoskega jezika

Splošni online tečaj francoskega jezika

Splošni online tečaj francoskega jezika v šoli tujih jezikov Oxford poteka v manjših skupinah, ki najpogosteje štejejo od 3 do 12 tečajnikov. Tečaj poteka 2 krat tedensko v trajanju od po 90 minut oziroma 2 šolski uri. Celoten tečaj za ravni od A 2 do B 2 skupno traja 4 mesece, za napredne, to je C 1 in C 2 ravni je skupni čas trajanja tečaja 1 mesec več oziroma 5 mesecev. Osnovni cilj splošnega online tečaja francoskega jezika je, da s pomočjo pomoč najsodobnejših metod, dinamičnega in interaktivnega poučevanja, tečajniki usposobijo za uporabo jezika v formalnih in neformalnih situacijah.

Več o splošniem online tečaju francoskega jezika >>>

Kateri učbeniki se uporabljajo?

Poleg različnega dodatnega materiala v pogledu preizkusa znanja, brošur, zvočnih materialov ter video posnetkov se uporabljajo tudi naslednji učbeniki: "Accord", "Alter ego", "Alors", "Amical" in "Belleville".


Intenzivni online tečaj francoskega jezika

Intenzivni online tečaj francoskega jezika

Za vse, ki želijo obvladati francoski jezik v najkrajšem možnem roku, Šola tujih jezikov Oxford organizira intenzivne tečaje jezika. Prav tako se teh tečajev lahko udeležijo tudi vsi tisti, ki že posedujejo znanje francoskega jezika, toda preprosto ga želijo obnoviti. V odvisnosti od potreb tečajnikov se oblikuje program in dinamika poučevanja.

Več o intenzivnem tečaju francoskega jezika >>>

Učbeniki in učni material

Poleg učbenikov "A Grande Vitesse" in "Vite et bien", se uporabljajo tudi različni dodatni materiali, kot so preizkusi znanja, vaje in besedila, ki tečajnikom pomagajo, da lažje obvladajo predvideno gradivo.


Online tečaj francoskega jezika - konverzacija

Online tečaj francoskega jezika - konverzacija

Konverzacijski tečaj francoskega jezika v šoli tujih jezikov Oxford je namenjen tečajnikom, ki želijo izboljšati svoje komunikacijske sposobnosti v vsakodnevnem življenju ali situacijah na poslu. Pouk v okviru tega tečaja se organizira po skupinskem ali individualnem principu v skladu z zahtevami tečajnikov. Teme za pogovor izbirajo sami tečajniki v dogovoru s profesorjem. Konverzacijski tečaj francoskega jezika Vam daje možnost, da se osvobodite, medtem ko se pogovarjate kot tudi, da ne glede na napake, ki jih delate, ta jezik uporabljate na najboljši način skozi debate in diskusije.

Več o konverzacijskem tečaju francoskega jezika >>>

Učni material

Poleg učbenikov "Escales" in "Forum", so kandidatom na razpolago tudi različne vrste dodatnih materialov.


Strokovni specializirani online tečaj francoskega jezika

Strokovni specializirani online tečaj francoskega jezika

Ozko strokovni tečaji francoskega jezika naše šole so namenjeni vsem tistim, ki želijo specializirati svoje znanje jezika v okviru določenega področja kot tudi tistim, ki preprosto želijo razširiti svoj besednjak. Šola francoskega jezika Akademije Oxford ima v svojem rednem programu tudi online tečaj francoskega jezika za telekomunikacije, kot tudi tečaj francoskega jezika s področja prava ter s področja turizma pa tudi za IT, medicino, novinarstvo ter specializirani tečaj, ki je namenjen poslovnim sekretarjem, vojnemu osebju ter zaposlenima na področju avtombilske industrije kot tudi številne druge specializirane tečaje.

Več o specializiranih tečajih francoskega jezika >>>

Iz česa se uči?

Za te tečaje se uporabljajo številni učbeniki, med drugim tudi in: "Le français des medicins", "Le français Juridique", "Le français du Tourisme", "Hotelliere-restauration.com", "Le français des relations européennes et internationale", "Service compris", "La voyagerie" in drugi, tečajnikom pa so na razpolago tudi dodatni preizkusi znanja, vaje ter video in zvočni materiali, ki jim olajšujejo obvladovanje gradiva.


Poslovni online tečaj francoskega jezika

Poslovni online tečaj francoskega jezika

Poslovni online tečaj francoskega jezika v šoli tujih jezikov Oxford je namenjen tečajnikom, ki jim je potrebno, da se naučijo terminov, povezanih s poslovanjem, poslovno korespondenco, organizacijo poslovnih sestankov in konferenc kot tudi terminov, povezanih z vodenjem poslovne dokumentacije. V toku tečaja se posebna pozornost namenja učenju terminov, ki so povezani z najbolj pomembnimi področji poslovanja, kot so: marketing, administracija, komercialne in finančne zadeve in druga.

Več o poslovni tečaj francoskega jezika >>>

Kateri materiali se uporabljajo?

Poleg učbenikov: "Affaires.com", "Affaires a soivre", "Carte de visite" in "Quartier d Addaires", so tečajnikom na razpolago tudi različne vrste preizkusov znanja in vaj ter zanimivi zvočni oziroma video posnetki, katerih osnovni cilj je, da jim omogoči, da čim lažje obvladajo program tečaja.


Individualni ali poluindiviualni online tečaj francoskega jezika

Individualni ali poluindiviualni online tečaj francoskega jezika

Ne glede na na starost, so dobrodošli v Šolo francoskega jezika Akademije Oxford vsi tečajniki, ki želijo obvladati ta jezik. Če se ne morejo vključiti v termine, ko se organizirajo spletni tečaji v skupinah, ali pa preprosto menijo, da bodo lažje pridobili znanje, če so sami s profesorjem ali v družbi še enega kandidata, potem je individualno oziroma poluindividualno spletno učenje francoskega jezika odličnaizbira. Prednosti individualnega ali poluindividualnog online tečaja francoskega jezika so številne, na prvem mestu je to, ker tečajnik sam odloča, kako dolgo bo njegov tečaj trajala na podlagi znanja in potreb, ki jih ima pa tudi dejstvo, da je profesor v celoti posvečen delu s tečajnikom v toku celotne učne ure.

Več o individualni online tečaj francoskega jezika >>>

Učbeniki in učni material

Za ta tečaj se uporabljajo različni učbeniki, in sicer predvsem "Express Track French". Tečajnikom se v toku tečaja nudijo različni dodatni preizkusi znanja in vaje, da bi čim bolje obvladali program tečaja.


Online tečaj in učenje poslovne komunikacije na francoskem jeziku

Online tečaj in učenje poslovne komunikacije na francoskem jeziku

Da bi se nekdo, ko posluje s podjetji iz Francije ali pa ko v vsakodnevni poslovni komunikaciji uporablja francoski jezik, lahko odlično znašel v vsaki situaciji, se mora udeležiti tega specializiranega usposabljanja.

Več o o tečaju in usposabljanje poslovne komunikacije na francoskem jeziku >>>

Online tečaj francoskega jezika za najmlajše

Online tečaj francoskega jezika za najmlajše

Online tečaj francoskega jezika za otroke v šoli tujih jezikov Oxford je namenjen otrokom predšolske in šolske starosti, spletno učenje pa je organizirano v manjših skupinah, ki štejejo od 3 do 8 otrok. Na zahtevo tečajnikov lahko organiziramo tudi individualne tečaje. Skupni čas trajanja tega tečaja je 9 mesecev in poteka v toku celega šolskega leta. Uporabljajo se najbolj priznani učbeniki, sodobni programi, zvočnih in vizualni material, ki omogoča dinamičen in zanimiv način poučevanja francoskega jezika. Online tečaj za otroke je zasnovan na komunikacijski metodi skozi zabavo in igro. Z aktivnim učenjem se na naraven in nevsiljiv način uči gradivo skozi pesem, risanje, barvanje in druge zanimive dejavnosti.

Več o tečaju francoskega jezika za otroke >>>

Individualno spletno učenje francoskega jezika

Individualno spletno učenje francoskega jezika

Individualno spletno učenje francoskega jezika je zasnovano tako, da poteka v skladu s principi tako imenovanega individualnega spletnega učenja, kar pomeni, da ima tečajnik absolutno pozornost profesorja, saj poteka po principu "eden na enega".

Več o individualnem spletnem učenju francoskega jezika >>>

Spletno učenje francoskega jezika

Spletno učenje francoskega jezika

Če do zdaj niste imeli priložnosti, da se naučite francoščine, je morda pravi trenutek, da razmislite in vpišete olnine tečaj v šoli frocojskega jezika Akademije Oxford. Pri nas boste zagotovo našli najboljšo ponudbo, saj se stalno trudimo, da izpolnimo zahteve svojih številnih tečajnikov.

Več o spletnem učenju francoskega jezika >>>

Sredstva za učenje

Poleg učbenikov: "Gaston", "Alex et Zoe", "Ado" in "Echo Junior", so tečajnikom na razpolago in številna druga učna sredstva, in sicer predvsem različne vaje, dodatna besedila ter zvočni in video posnetki in preizkusi znanja, katerih cilj je čim lažje učenje francoskega jezika.


DELF in DALF - mednarodni izpit francoskega jezika

DELF in DALF - mednarodni izpit francoskega jezika

DELF in DALF izpiti - v odvisnosti od ravni poznavanja francoskega jezika kandidat opravlja delf ali dalf izpit, obstajajo izpiti za preizkus znanja, primerni za različna starostna obdobja kandidata, pripravljalno usposabljanje je obvezno za dalf izpite.

DELF in DALF - priprava za opravljanje izpita >>>

TCF in TEF - izpit francoskega jezika

TCF in TEF - izpit francoskega jezika

TCF in TEF - test znanja francoskega jezika in preizkus znanja francoskega jezika je namenjen vsem, ki želijo ugotoviti stopnjo poznavanja tega jezika ali pa se želijo izseliti v Francijo, študirati na tamkajšnjih univerzah, običajnih šest ravni poznavanja jezika.

TCF in TEF - priprava za opravljanje izpita >>>

Če tudi poleg vseh omenjenih tečajev francoskega jezika, ki jih organizira naša šola, niste našli tistega, ki ustreza Vašim zahtevam, Vam predlagamo, da kontaktirate s koordinatorji centra Akademije Oxford in v dogovoru z njimi oblikujete tečaj, ki bo ravno po Vaši meri.


Sodni tolmač in prevajalec za francoski jezik

Poleg navedenih online tečajev francoskega jezika, Akademija Oxford s ponosom ponuja tudi storitve prevajanja iz in v jezik ter storitve sodnih tolmačev, ne glede na to, ali gre za osebne ali poslovne dokumente, ki jih je treba prevesti, naši prevajalci in sodni tolmači bodo ob maksimalni stopnji profesionalnosti in ob minimalnem roku prevedli Vaše dokumente in jih dostavili v pisani ali elektronski obliki, v skladu z Vašimi zahtevami.

Glej več o storitvah sodnih tolmačev in prevajalcev za francoski jezik >>>
NEWSLETTER
 
DRUGI O NAS
Matjaž iz Ajdovščine:

Lahko pohvalim vse zaposlene v Akademiji Oxford, ker so resnično profesionalni in prevajalske storitve opravljajo hitro in učinkoviti.

Martina iz Bleda:

Potrebovala sem prevajanje iz madžarskega v slovenski jezik in lahko vam rečem, da sem pozitivno presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve prevajalcev Akademije Oxford.

Jaka iz Bovca:

Mislim, da je odlično, ker lahko na enem mestu najdem prevajalske storitve za različne jezike, tako da se ne morem sprehajati od prevajalca do prevajalca.

Eva iz Brežic:

Nujno sem potrebovala prevod v francoski jezik, na spletu sem našla Oxford, jih poklicala in v roku nekaj ur sem po elektronski pošti prejela prevod. Resnično so izjemni!

Zoran iz Velenja:

Uslužni, hitri in ljubeznivi, za njih imam samo pohvalne besede!

Anja iz Višnje Gore:

Najboljše prevajalske storitve lahko najdete prav v Akademiji Oxford! Vsaka čast!

Jure z Vrhnike:

Sodni tolmači iz Akademije Oxford so me presenetili z natančnostjo prevoda ter s kakovostjo storitve. Na začetku sem bil skeptičen, toda sedaj vem, na koga se lahko obrnem, ko mi bo v prihodnje potreben prevod.

Ana iz Gornje Radgone:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v nemški jezik!

Mišo z Grosuplja:

Kar se mene tiče, je cena kakovostne storitve najmanj pomembna, toda nisem verjel, da obstaja institucija, ki je v stanju omogočiti tako ugodno ceno za tako kakovostno in profesionalno opravljeno storitev. Hvala vam!

Nina iz Domžal:

Kakovost vaših storitev je na visoki ravni! Samo tako naprej!

Mitja iz Dravograda:

Delam v agenciji za registracijo vozil in do sedaj sem na prevode čakal nekaj dni, z Vami pa je vse to hitrejše in cenejše. Hvala, ker obstajate!

Elena iz Zagorja ob Savi:

Prevajalci Akademije Oxford so zame dokončali prevod iz Nizozemskega jezika v nekaj urah. Hvala vam, neverjetni ste!

Gregor iz Žalca:

Navdušen sem nad načinom, kako se zaposleni v Akademiji Oxford vedejo do nas, z veliko spoštovanja, ljubeznivosti in predanosti. Ko sodelujete z njimi, enostavno uživate.

Tina iz Železnikov:

Profesionalizem in predanost poslu sta prvi stvari, ki jih opazite, ko pridete v stik z Akademijo Oxford. Organizacija in storitev sta na vrhunski ravni!

Zmago iz Žirov:

Hvala Akademiji Oxford! Nujno sem potreboval prevod iz srbskega jezika in oni so to naredili na najboljši možni način. Dobil sam prevod po vsega nekaj urah! Hvala vam, najboljši ste!

Nataša iz Ilirske Bistrice:

Storitve prevajanja so mi zaradi narave dela, ki ga opravljam, potrebne vsakodnevno. Ko sem prvič stopila v stik z Akademijo Oxford, so mi posel dokončali hitro in učinkovito. Od tedaj jih ne menjam.

Mišo iz Izole:

Prevod iz slovenščine v kar 33 tujih jezikov na enem mestu. Neverjetno!

Sanja iz Jesenic:

Zahvaljujem se Akademiji Oxford za prevod iz norveškega jezika. Vse najboljše v nadaljnjem poslovanju!

Mile iz Kamnika:

Hiter in točen prevod! Hvala, ljudje, vse najboljše!

Selena iz Kočevja:

Vse pohvale za organizacijo in vrhunske storitve. Imate izjemna priporočila z moje strani pri vseh!

Damjan iz Leontina iz Kopra:

Nisem mogel, da ne opazim ljubeznivosti in predanosti vaših prevajalcev. Resnično sem prijetno presenečen.

Zlatan iz Kostanjevice na Krki:

Preko Vaše Akademije smo angažirali prevajalca za svojo poroko, iskreno vam hvala!

Marija iz Kranja:

Kaj bi jaz brez vas!? Priskočili ste mi v pomoč, ko mi je bil prevod najpotrebnejši! Enostavno, najlepša hvala!

Boštjan iz Laškega:

Obiskala nas je tuja delegacija iz Nemčije, pa smo potrebovali storitve konsekutivnega prevajanja. Obrnil sem se na Akademijo Oxford in priskočili so nam v pomoč na najboljši možni način.

Vesna iz Lenarta:

Hvala vam za prevod, izjemni ste!

Uroš iz Lendave:

Točnost prevoda je zaradi posla za nas zelo pomembna. Prevodi iz danskega, norveškega in švedskega jezika za nas predstavljajo temelj dobrega poslovanja s podjetji iz tega področja, pa smo se zato obrnili na Akademijo Oxford. Sodelujemo že mesec dni in nimamo nobene pripombe na prevode. Najlepša hvala!

Kaja iz Litije:

Popoln prevod, pravilno in natančno obdelan. Profesionalnost in organizacija sta na najvišji ravni! Vsaka čast!

Jasmin iz Ljubljane:

Zahvaljujoč prevajalcem Akademije Oxford, smo z lahkoto sklenili pomembno pogodbo s poslovnimi s partnerji iz Japonske. Vse pohvale in najlepša hvala Akademiji Oxford za profesionalno in kakovostno opravljeno delo!

Monika iz Ljutomera:

Lahko rečem samo to, da ste najboljši!

Andraž iz Logatca:

Imamo srečo, da ste se pojavili v Sloveniji. Najhitreje in najkakovostnejše prevajate dokumente na našem področju.

Staša iz Maribora:

Bila sem navdušena, ko sem izvedela, da lahko tako hitro prevajate dokumente in jih pošljete. Resnično ste izjemni!

Josip iz Maribora:

Vse pohvale za Akademijo Oxford in za zelo hitro prevajanje dokumentov. Najugodnejši ste v Sloveniji!

Ines iz Medvod:

Kakovosten prevod, izjemna storitev ter nizka cena. Neverjetni ste!

Branko iz Mengša:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v ruščino!

Dejan iz Metlike:

Akademija Oxford je daleč najboljši prevajalski center v Sloveniji!

Manja iz Mežice:

Prevod dokumentacije pri vas je enostaven. Najlepša hvala!

Jan iz Murske Sobote:

Enostavno je priti do vas, še lažje pa je sodelovati z vami. Vse pohvale za organizacijo in kakovost storitve!

Lucija iz Nove Gorice:

Stalno potrebujemo konsekutivno prevajanje zaradi prihoda tujih delegacij, Akademija Oxford pa je sedaj naša opora, kar se tiče prevajanja. Profesionalna storitev ter prijaznost, enostavno je vse na vrhunski ravni.

Damjan iz Novega mesta:

Potreboval sem prevod v slovaški jezik, zelo hitro in originalno sem ga prejel od vas. Hvala lepa!

Tjaša iz Ormoža:

Prevod sem prejel hitrooo, hvala!

Vid iz Pirana:

Vse pohvale za vas ter vaše prevajalce!

Anisa iz Postojne:

Natančno, hitro, poceni, pravilno ... Hvala lepa, nimam besed!

Dejan s Prevalj:

Če potrebujete prevod s strani pooblaščenega sodnega tolmača, vam priporočam Akademijo Oxford! Bil sem navdušen nad njihovo hitrostjo in natančnostjo! Hvala Vam!

Katja s Ptuja:

Prevajala sem dokumentacijo v Oxfordu, poleg tega, da so bili hitri, so mi pomagali, ter me napotili na koga naj se obrnem kar se tiče moje papirologije.

Dominik iz Radeč:

Hvala za prevod, pravi ste profesionalci!

Julija iz Radovljice:

Niti za en prevod, ki ste ga naredili zame, nisem imela pripombe. Hvala vam za izjemno sodelovanje!

Milan z Raven na Koroškem:

Posebej sem zadovoljen, ker vsak prevod preverjate kar se tiče izrazov in fraz, kar pripeva k temu, da je prevod kakovostnejši in jasnejši. Zares, vse pohvale za profesionalnost!

Katarina iz Ribnice:

Zelo hitro ste mi izpolnili formular za vizum za Ameriko. Prekrasni ste!

Domagoj iz Ruš:

Potreboval sem prevod dokumentacije za pokojnino iz nemščine. Bil sam zelo zadovoljen s prevodom prevajalcev iz Akademije Oxford, in priporočam jih vsakomur!

Jana iz Sevnice:

Jaz sam iz Sevnice in tukaj nimamo prevajalcev za kitajski jezik. Toda, ko sem slišala za Akademijo Oxford in njihove prevajalske storitve, sem takoj stopila v stik z njimi sam. Bila sem presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve. Prihranili so moj denar in čas. Najlepša hvala!

Tim iz Sežane:

Najboljši ste! Vsakomur bi vas priporočil!

Urška iz Slovenske Bistrice:

Potrebovala sem prevod za pridobitev odpravnine iz norveškega v slovenski jezik.

Nik iz Slovenj Gradca:

Vaši prevodi so izjemni! Natančen prevod, hitra dostava in ugodna cena. Vse na enem mestu. Vsaka čast!

Maja iz Slovenskih Konjic:

V zadovoljstvo mi je bilo sodelovati z vami!

Mirko iz Tolmina:

Prevod iz švedščine je bil brez napak! Izjemno sem zadovoljen! Hvala lepa!

Tea iz Trbovelj:

Akademija Oxford je ena od najboljše organiziranih institucij s katerimi sem poslovno sodelovala. Sodelovanje je na vrhunski ravni, vsakomur bi jih priporočila!

Mišo iz Trebnjega:

Težko je najti prevajalca za flamski jezik, ki vam bo dostavil točen in pravilen prevod. To je možno samo pri vas!

Nives iz Tržiča:

Ugodna cena, kakovost ter hitra storitev. Bravo!

Samir iz Hrastnika:

Zelo mi je pomembno, da so vsi dokumenti, ki jih potrebujem, prevedeni predvsem točno in pravilno. To je tisto, kar sem opazil pri prevajalcih Akademije Oxford. Točnost in pedantnost brez konkurence. Nimam besed, zares ste pravi profesionalci!

Neža iz Celja:

Nujno sem potrebovala prevod dokumentacije za poroko, pa sam stopila v stik z Akademijo Oxford. Hitro so končali delo, v roku nekaj ur. Zelo sem jim hvaležna za to!

Miloš iz Cerknice:

Kar se tiče prevajalskih storitev, vi ste brez konkurence!

Špela iz Črnomlja:

Prevedli ste mi več kot od 50 strani brez napake! Vsaka čast! V prihodnje vem, na koga naj se obrnem!

Damir iz Šempetra:

Poln sam pozitivnih vtisov potem, ko ste zame končali prevod celotne dokumentacije za posel. Hvala lepa!

Janica iz Šentjurja:

Zelo sem zadovoljna! Tako s ceno kot kakovostjo prevoda. Zares ste nezamenljivi!

Tim iz Škofje Loke:

Prijazno osebje, kakovostno in predano delo sta ključ uspeha. Akademije Oxford je dokaz tega. Vsaka čast!

Sonja iz Šoštanja:

Samo nadaljujte! Odlični ste!