Sodni tolmač in prevajalec za nemški jezik

Nemški jezik je eden od zahodno germanskih jezikov, ki so del večje skupine jezikov, poznane pod imenom – indoevropska družina jezikov. Če veste, da od skupnega prebivalstva celotne skupnosti držav, poznane kot Evropska Evropska Unija, nemški jezik govori njih okoli sto milijonov, medtem ko francoski jezik uporablja nekaj več od više od 66 milijonov, angleški jezik pa govori njih 65 milijonov, vam mora biti jasno, da je na ozemlju evropskega kontinenta prav nemški jezik najbolj zastopan, in to tako kot materni kot tudi kot tuji jezik, čeprav je položaj na svetovni ravni nekoliko drugačen in angleški jezik ima večinoma prednost. Seveda mora vam biti jasno, da so to podatki o številu govorcev za območje Evrope z izjemo Rusije.

Poleg tega, da je eden od uradnih jezikov same Evropske Unije, ga kot uradnega uporabljajo ljudje, ne samo na področju Nemčije, ampak tudi v Belgiji, Avstriji, Luksemburgu kot tudi v Švici, Lihtenštajnu in celo v Avtonomni pokrajini Bolzano, ki je na področju Italije. Posebej zanimivo je tudi to, da nemški jezik predstavlja administrativni jezik Švicarske garde, ki deluje na območju Vatikana, in da je uradni jezik v določenih pokrajinah Poljske in Slovaške, priznan pa je tudi kot manjšinski jezik v številnih drugih državah.

Poleg vsega navedenega je dobro poznano tudi to, da so nemška podjetja prisotna povsod v svetu, pa tako tudi v naši državi, in da se državljani Slovenije in sosednjih držav pogosto odločajo, da nadaljujejo šolanje in življenje, kot tudi, da službo poiščejo prav na območju Nemčije. Tedaj jim je potrebno veliko potrpljenja za pripravo vse potrebne dokumentacije kot tudi za prevajanje in overitev dokumentov in to na predpisan način, kar na prvem mestu vključuje overitev zapriseženega sodnega tolmača. Dejstvo je, da številni v teh primerih želijo celo odnehati, saj je količina papirologije, ki jo je treba pripraviti ogromna. Temu je treba dodati tudi slavni Haški Apostille žig, ki je obvezen način overitve za določene dokumente kot še številne druge podrobnosti.



Ne glede na to, iz kakšnega razloga sta vam potrebna prevajanje in overitev dokumentov in drugih materialov iz nemškega v katerikoli jezik, vi absolutno nimate nikakršnega razloga za zaskrbljenost, dokler je tukaj Prevajalski center Akademije Oxford. Ne samo, da boste pri nas dobili prevajanje iz nemškega v enega od več kot 40 tujih jezikov, za katere smo specializirani, ampak vam ponujamo tudi prevajanje v obratni smeri kot tudi storitev sodnega tolmača, glede na to, da so del naše ekipe tudi sodni tolmači za številne jezike, ki so uradno pooblaščeni za opravljanje te naloge s strani Republike Slovenije.

Sodni tolmači in prevajalci za nemški jezik, ki delajo v Agenciji Oxford, predstavljajo ekipo skrbno izbranih strokovnjakov, ki s svojim strokovnim znanjem in posedovanjem naziva sodnega tolmača zagotavljajo najvišjo kakovost prevajalskih storitev iz nemškega in v nemški jezik, s čimer postajajo vaša najboljša izbira, ko vam je potrebna obdelava kakršnekoli dokumentacije za nemško govorno področje.

Imejte na umu, da Prevajalski center Akademije Oxford maksimalno spoštuje zahteve svojih strank, tako da poleg običajnega prevajanja ter overitve sodnega tolmača, pri nas lahko dobite tudi tako imenovano nujno prevajanje, kar pomeni prevajanje v izjemno kratkem roku in pod najugodnejšimi pogoji kot tudi storitve tolmačenja ter redakcije prevedenih vsebin.

Varstvo podatkov je nekaj, čemur posvečamo še posebno pozornost, tako da so vsi vaši dokumenti in drugi materiali oziroma podatki, ki jih le-ti vsebujejo popolnoma varni, ko jih dostavite našim prevajalcem na prevajanje.

Zahteve za pridobitev vizuma, vse vrste dovoljenj, dovoljenje za prebivanje, delovna dovoljenja, pooblastila, potrdila o stalnem prebivališču so del vsakodnevnega prevajalskega posla profesionalnih prevajalcev in sodnih tolmačev za nemški jezik Agencije Oxford. Poleg tega vam naši sodni tolmači in prevajalci za nemški jezik zagotavljajo tudi maksimalno natančnost pri prevajanju kakršnegakoli strokovnega materiala ter medicinske ali tehnične dokumentacije.



Prevajanje iz nemškega in v nemški jezik

Prevajalske storitve Agencije Oxford oziroma storitve njene prevajalske ekipe za nemški jezik, ki je sestavljena iz najboljših v stroki, so dostopni tako fizičnim kot tudi pravnim osebam. Naši sodni tolmači in prevajalci za nemški jezik se z enako posvečenostjo lotevajo natančnega prevajalskega dela, ne glede na to, kakšen pisni material jim je zaupan na obdelavo.

Imperativ našega poslovanja pri zagotavljanju prevajalskih storitev tvorijo trije enako pomembni segmenti: točnost prevajanja, spoštovanje dogovorjenih rokov in konkurenčnost cen.

Naši sodni tolmači in prevajalci za nemški jezik prevajajo v skladu z visokimi standardi in se prevajanje iz nemškega v druge tuje jezike, je še ena od storitev, na katero smo še posebej ponosni, glede na to, da redko kje obstaja prevajalski center, ki ponuja te vrste storitev. Na prvem mestu zaradi visoke izobrazbe svojih prevajalcev in sodnih tolmačev ter bogatih izkušenj, ki jih imajo za seboj, predstavljamo enega od redkih prevajalskih centrov v Sloveniji, ki vsem zainteresiranim strankam ponuja storitev prevajanja dokumentov in drugih materialov iz nemškega v več kot 40 tujih jezikov. Pri nas prav tako lahko dobite tudi klasično prevajanje, ki vključuje prevajanje materiala kot tudi osebnih oziroma poslovnih dokumentov iz nemškega na slovenski jezik in iz našega v nemški jezik.

Koordinatorji naše poslovalnice v Kopru bodo z veseljem izpolnili vaše zahteve, povezane s prevajanjem iz nemškega jezika ali vanj in vaše je samo, da se obrnete na njih in jim predstavite svoje zahteve.

Prevajanje iz slovenskega v nemški jezik

Vsakdo, ki se odloči, da šolanje nadaljuje v Nemčiji, ali pa poskuša najti zaposlitev v tej državi, ima potrebo za prevajanjem dokumentov iz slovenskega v nemški jezik. Seveda obstajajo tudi drugi primeri, ko je strankam potrebno prevajanje različnih vsebin iz našega jezika v nemški jezik in glede na to, da se Prevajalski center Akademije Oxford trudi, da v celoti izpolni zahteve svojih strank, lahko rečemo, da smo specializirani za prevajanje vseh vrst materialov iz slovenskega v nemški jezik, in to tako osebnih in poslovnih dokumentov kot tudi besedil različne tematike ter diplomskih nalog in znanstvenih del kot tudi materialov s področja marketinga, spletnih strani, programske opreme in celo serij in filmov.

Razen običajne storitve, ki vključuje prevajanje v pisni obliki, pri nas lahko dobite tudi storitev tolmačenja oziroma simultanega, konsekutivnega in šepetanega tolmačenja kot tudi storitev sinhronizacije in podnaslavljanja zvočnih in video materialov in še veliko drugih storitev.


Prevajanje dokumentov iz slovenskega v nemški jezika in overitev sodnega tolmača

Da bi bilo prevajanje dokumentov iz slovenskega v nemški jezik opravljeno na ustrezen način, in da bi se strankam omogočilo, da prevedeni dokument uporabljajo kot katerikoli drugi izvirni dokument, ga mora overiti zapriseženi sodni tolmač. Samo od vaše zahteve glede smeri prevajanja je odvisno, ali overitev izvaja sodni tolmač za slovenski ali sodni tolmač za nemški jezik.

Naši sodni tolmači in prevajalci so specializirani za prevajanje poslovnih in osebnih dokumentov, kar pomeni, da na vašo zahtevo prevajajo: sklep o ustanovitvi pravne osebe, statute in ustanovitvene akte ter bilance uspeha in stanja kot tudi različna poslovna poročila, kot so letna in revizijska kot tudi pravni red Evropske Unije, fakture ter vse vrste pogodb, sodne sklepe in odločitve oziroma vse vrste pravnih aktov.

Razen tega iz slovenskega v nemški jezik prevajamo tudi: vozniško dovoljenje, izpiske iz matičnega registra (o rojstvu, o smrti, o sklenjeni zakonski zvezi), osebno izkaznico, potrdilo o državljanstvu, potrdilo o stalnem prebivališču in vse ostale osebne dokumente.

Na zahtevo strank prav tako prevajamo tudi vse vrste soglasij, potrdil in izjav oziroma vse tiste dokumente, ki se predajajo pristojnim službam, kot so recimo: potrdilo o nekaznovanosti, potrdilo o samskem stanu, potrdilo o stalni zaposlitvi ter soglasje o zastopanju kot tudi certifikate, licence, pooblastila in številne druge.

Če ste prevajanje katerekoli vsebine že prepustili nekomu drugemu, toda niste zadovoljni s prevodom, ki ste ga dobili, nam takšen material lahko dostavite, da bi naši strokovnjaki opravili redakcijo. Potem ko naši profesionalni lektorji in korektorji končajo s svojim delom, boste povsem zagotovo zadovoljni z obdelanim materialom, ker mi spoštujemo vsa pravila stroke in svoje delo opravljamo maksimalno profesionalno.

Prevajanje spletnih strani iz slovenskega v nemški jezik v skladu s SEO pravili

Vsakdo, ki mu je potrebno prevajanje spletnih strani iz slovenskega v nemški jezik, mora vedeti, da Prevajalski center Akademije Oxford na prvem mestu vsako storitev opravlja kakovostno in profesionalno, tako da opravičeno trdimo, da bo vsaka stranka v celoti zadovoljna s prevedeno spletno stranjo, ki jo izdelajo naši strokovnjaki. Osnovni razlog za to trditev je v tem, da so del naše ekipe tudi IT strokovnjaki, s katerimi sodelujejo prevajalci in sodni tolmači, da bi spletno stran prevedli v skladu s pravili SEO (Search Engine Optimisation) in ji na ta način zagotovili dobro kotiranje na iskalnikih.

Poleg spletnih strani na vašo zahtevo prevajamo tudi spletne prodajalne in kataloge kot tudi programsko opremo oziroma vse tiste programe in aplikacije, ki jih zahtevate.

Prevajanje vseh vrst vsebin s področja marketinga predstavlja še eno od storitev, ki jih zagotavljajo naši sodni tolmači in prevajalci. S slovenskega v nemški jezik prevajamo PR članke in vizitke kot tudi plakate, zloženke, brošure ter kataloge storitev in izdelkov kot tudi reklamne letake. Ker imajo naši strokovnjaki več kot dovolj izkušenj pri delu s tovrstnimi vsebinami, vam zagotavljamo, da bo reklamno sporočilo, ki je prisotno v izvirnih materialih, na pravi način preneseno tudi v prevodih, tako da bo našlo pot do vseh potencialnih kupcev in uporabnikov storitev na novem tržišču.

Prevajanje medicinske dokumentacije iz slovenskega v nemški jezik

Prevajanje medicinske dokumentacije iz slovenskega v nemški jezik, še posebej zdravniških izvidov, je prav tako storitev, zaradi katere se na nas obračajo številne stranke. Poleg tega smo specializirani tudi za prevajanje dokumentacije o medicinskih izdelkih kot tudi za prevajanje navodil za uporabo zdravil in značilnosti izdelkov ter specifikacije farmacevtskih izdelkov in za vsa tista tako strokovna kot tudi poljudna besedila, ki so povezana s področjem farmacije ali medicine.

Pri nas vas pričakuje tudi prevajanje tehnične in razpisne dokumentacije kot tudi prevajanje gradbenih projektov in navodil za uporabo. Iz slovenskega v nemški jezik prevajamo tudi deklaracije izdelkov kakršnekoli vrste kot tudi besedila, ki obravnavajo ostale vsebine, ki so povezane s področjem gradbene industrije.

Prevajanje filmov iz slovenskega v nemški jezik

Glede prevajanja filmov iz slovenskega v nemški jezik, lahko svobodno rečemo, da imajo naši prevajalci in sodni tolmači več kot dovolj izkušenj, da lahko prevedejo tudi najbolj kompleksne zvočne oziroma video materiale. Poleg filmov je tukaj še prevajanje reklamnih sporočil kot tudi serij ter oddaj različne vsebine.

Ker so v naši ekipi tudi profesionalci zadolženi za sinhronizacijo kot tudi za podnaslavljanje vsebin, ki so prevedene iz slovenskega v nemški jezik, vam ponujamo možnost, da na enem mestu dobite v celoti obdelan material, ki je pripravljen za nadaljnjo uporabo oziroma plasiranje na različnih medijih. In vse to pod izjemno ugodnimi pogoji, tako z vidika cene kot tudi z vidika roka izdelave.

Poleg storitve prevajanja v pisni obliki, Prevajalski center Akademije Oxford vsem strankam ponuja tudi storitev simultanega, konsekutivnega in šepetanega tolmačenja kot tudi najem najkakovostnejše opreme za simultano tolmačenje. Za katero vrsto tolmačenja pa se boste odločili, je na prvem mestu odvisno od koncepcije samega dogodka. Prav iz tega razloga je zelo pomembno, da nam pravočasno dostavite vse informacije o dogodku, za katerega vam je potrebno tolmačenje oziroma najem opreme za simultano tolmačenje, da bi lahko prilagodili ponudbo in vam v obeh primerih zagotovili najboljšo varianto.

Prevajanje književnih del iz slovenskega v nemški jezik

Verjetno ne obstaja oseba, ki se ne zaveda, kako bogato in vredno književnost ima naš narod. Zato tudi ne preseneča podatek, da vse več književnih del naših avtorjev kot tudi ljudske književnosti prevajajo v tuje jezike. Če je tudi vam potrebno prevajanje književnih del iz slovenskega v nemški jezik, se brez oklevanja obrnite na nas, ker so naši sodni tolmači in prevajalci vedno pripravljeni za prevajanje poezije, proze kot tudi leposlovja (beletrije) in romanov.

Poleg tega vas pri nas pričakuje tudi prevajanje diplomskih in seminarskih nalog iz slovenskega v nemški jezik kot tudi zaključnih spričeval osnovne in srednje šole ter diplom in dodatkov k diplomi. Na vašo zahtevo prevajamo tudi vse dokumente, ki se predajajo pristojnim institucijam, sodijo pa na področje izobraževanja, kot so: potrdila o rednem šolanju, prepisi ocen, potrdila o opravljenih izpitih kot tudi predmetnike in programe fakultet.

Prevajanje besedil različne tematike iz slovenskega v nemški jezik

V primeru, če želite, da iz slovenskega v nemški jezik prevedemo besedilo katerekoli tematike in dolžine, lahko pričakujete, da bomo to storili v precej kratkih rokih in po najugodnejših cenah. Naši prevajalci in sodni tolmači poleg bogatih izkušenj pri prevajanju takšnih vsebin in visokih profesionalnih kvalifikacij, posedujejo tudi izjemno široko splošno izobrazbo, tako da lahko svobodno rečemo, da prevajamo besedila, katerih teme so iz kateregakoli področja, od turizma, ekonomije, politike in psihologije preko prava, ekologije in varstva okolja, menedžmenta in komunikologije pa vse do filozofije, bančništva in vseh vej naravoslovnih in družbenih ved.

Poleg tega iz slovenskega v nemški jezik prevajamo tudi znanstvena dela, patente ter rezultate znanstvenih raziskav kot tudi diplomske in seminarske naloge, ne glede na kompleksnost njihovih tem in same vsebine.

Prevajanje iz nemškega v slovenski jezik

Poleg storitve, ki vključuje prevajanje vsebin iz slovenskega v nemški, ena od storitev, ki jo številne stranke zahtevajo, vključuje tudi prevajanje različnih vsebin iz nemškega v slovenski jezik.

Če vam je potrebno prevajanje dokumentov, gradbenih projektov, spletnih strani, filmov, reklamnih sporočil, serij, besedil različne tematike ali pa zdravniških izvidov in programske opreme ter aplikacij iz nemškega v slovenski jezik, ste lahko prepričani, da so sodni tolmači in prevajalci, ki so člani naše ekipe, sposobni te vsebine prevesti na najboljši možni način. Poleg visokih kvalifikacij, ki jih nedvomno poseduje vsakdo od naših strokovnjakov, so za njimi tudi večletne izkušnje pri prevajanju vseh vrst materialov iz nemškega v slovenski jezik in zahvaljujoč njihovi učinkovitosti, strankam zelo pogosto ponujamo precej kratke roke izdelave in vse to po zelo ugodnih cenah.

Prevajanje dokumentov iz nemškega v slovenski jezik

Da bi bil prevod dokumenta iz nemškega v slovenski jezik veljaven v pravnem smislu, mora na njem biti tudi žig zapriseženega sodnega tolmača za enega od teh jezikov. Ali bo za to zadolžen sodni tolmač za nemški ali sodni tolmač za slovenski jezik, je odvisno samo od tega v kateri smeri se določeni dokument prevaja. Prav tako je zelo pomembno, da vsaka stranka pri dostavi materiala na prevajanje, obvezno prinese ali pošlje po kurirski službi oziroma s priporočeno poštno pošiljko na naslov poslovalnice tudi izvirne dokumente. Stvar je v tem, da zapriseženi sodni tolmač predenj postavi svoj žig na prevedeni dokument in ga overi, mora primerjati vsebino izvirnega dokumenta in prevoda, da bi se prepričal o njuni istovetnosti, ker s postavljanjem svojega žiga on potrjuje prav to.

Poleg prevajanja vseh vrst osebnih in poslovnih dokumentov pri nas lahko dobite tudi prevajanje različnih vrst soglasij, potrdil in izjav oziroma vseh tistih dokumentov, ki se iz kateregakoli razloga predajajo pristojnim službam.

Potni list, osebna izkaznica, potrdilo o državljanstvu, prometno dovoljenje, izpiski iz matičnega registra (o rojstvu, o smrti, o sklenjeni zakonski zvezi), potrdilo o stalnem prebivališču, vozniško dovoljenje, ustanovitveni akt, sklep o ustanovitvi podjetja, statut, bilance stanja, bilance uspeha, fakture, letna in revizijska poročila so samo nekateri od dokumentov, ki jih prevajamo nemškega v slovenski jezik.

Prevajalski center Akademije Oxford ima poleg strokovnjakov za prevajanje različnih vrst materialov v pisni obliki, v svoji ekipi tudi tolmače in sodne tolmače, ki so na prvem mestu specializirani za opravljanje storitev tolmačenja. Tako da pri nas vsaka stranka, ki potrebuje simultano ali konsekutivno oziroma šepetano tolmačenje, lahko to storitev dobi pod najugodnejšimi pogoji. Ob tem vam ponujamo tudi možnost, da po ugodnih cenah najamete opremo za simultano tolmačenje. Dovolj je samo, da nam daste jasne smernice o dogodku, za katerega vam je potrebno tolmačenje ali najem opreme, da bi lahko pripravili ponudbo, ki bo v celoti izpolnila vaše zahteve.

Prevajanje besedil iz nemškega v slovenski jezik

Če imate besedilo katerekoli tematike, ki ga želite prevesti iz nemškega v slovenski jezik, se morate zavedati, da so naši prevajalci in sodni tolmači popolnoma pripravljeni, da to storitev izvedejo profesionalno in kakovostno ter pod najboljšimi pogoji tako glede rokov izdelave kot tudi glede cene.

Glede na to, da obstaja izjemno veliko število področij, za katere smo specializirani v zvezi s prevajanjem besedil iz nemškega v slovenski jezik, omenjamo samo nekatere od njih: turizem, politika, ekologija in varstvo okolja, pravo, menedžment, filozofija, komunikologija, finance, družbene in naravoslovne vede, psihologija, ekonomija, sociologija, bančništvo in še številna druga.

V nizu storitev, ki jih izvajamo, ko gre za prevajanje vsebin iz nemškega v slovenski jezik, moramo omeniti tudi storitev redakcije tistih materialov, ki ste jih že dali nekomu na prevajanje, toda z njegovim delom niste bili v celoti zadovoljni. Potem ko nam dostavite takšen material, bomo v kratkem roku in po ugodni ceni opravili korekcijo in lekturo vsebin in vam omogočili, da dobite kakovosten prevod, ne glede na to, ali gre za besedila, marketinški material ali katero koli drugo vrsto vsebine.

Prevajanje knjig iz nemškega v slovenski jezik

Številna dela poezije in proze kot tudi leposlovje (beletrija) in romani, ki jih danes berete, prevedeni pa so iz nemškega v slovenski jezik, so delo prevajalcev, ki so člani naše ekipe. Poleg knjig na vašo zahtevo prevajamo tudi revije kot tudi časopisne članke in celo učbenike.

Iz nemškega v slovenski prevajamo tudi vse tiste vrste materiala, ki sodijo na področje marketinga. Tako da poleg PR člankov naši prevajalci in sodni tolmači iz nemškega v slovenski jezik že vrsto let prevajajo tudi brošure, letake, vizitke, zloženke in kataloge. Glede na to, da posedujejo visoko raven profesionalnih kvalifikacij ter bogate izkušnje pri prevajanju tovrstnih materialov, bodo na pravi način prenesli sporočilo, ki se zagotovo vedno skriva v materialih s področja, tako da bo vsaka stranka povsem zagotovo zadovoljna s ponujano storitvijo, ker bo prevedeni material imel enak učinek kot izvirni.

Prevajanje diplom in dodatkov k diplomi iz nemškega v slovenski jezik

Vsakdo, ki je vsaj del svojega šolanja preživel na področju Nemčije, se zaveda, kako pomembno je, da pri vrnitvi v našo državo opravi nostrifikacijo diplome in ob tej priložnosti mu je vsekakor potrebno prevajanje diplome in dodatka k diplomi iz nemškega v slovenski jezik.

Poleg tega pa Prevajalski center Akademije Oxford ponuja tudi storitev prevajanja zaključnih spričeval osnovne in srednje šole kot tudi overitev prevedenih dokumentov s strani zapriseženih sodnih tolmačev. Tako naše stranke na enem mestu dobijo vse, kar je potrebno, da bi tovrstne dokumente lahko predali različnim pristojnim službam in v veliki meri varčujejo s svojim časom kot tudi denarjem, saj smo poznani po najkonkurenčnejših cenah v državi.

Na razpolago vam je tudi prevajanje zdravniških izvidov, specifikacij medicinskih izdelkov ter navodil za uporabo zdravil in značilnosti izdelkov kot tudi prevajanje vseh ostalih materialov, ki sodijo na področje medicine in farmacije.

Če vam je potrebno prevajanje znanstvenih del, rezultatov znanstvenih raziskav in patentov iz nemškega v slovenski jezik, ne oklevajte, ampak se obrnite na našo poslovalnico v Kopru, da bi se dogovorili o vseh podrobnostih.

Poleg tega so naši prevajalci in sodni tolmači specializirani tudi za prevajanje deklaracij izdelkov iz nemškega v slovenski jezik kot tudi za prevajanje gradbenih projektov ter tehnične in razpisne dokumentacije, pri nas pa lahko dobite tudi prevajanje navodil za uporabo.

Prevajanje spletnih strani iz nemškega v slovenski jezik

Čeprav prevladuje mnenje, da je prevajanje spletnih stran iz nemškega v slovenski jezik zelo enostavno in ga lahko opravi vsakdo, ki vsaj malo zna ta jezik, se mi s tem ne moremo strinjati. Če nam ne verjamete, lahko poskusite sami, toda ne pritožujte se, če se tako prevedena spletna stran potem najde na desetem mestu iskanja.

Toda, da vidimo, zakaj je tako pomembno prevajanje spletnih strani zaupati profesionalcem, ki so člani naše ekipe? Najprej zaradi tega, ker prevajalci in sodni tolmači, ki so zadolženi za prevajanje tovrstnih vsebin, ves čas v toku svojega dela sodelujejo z IT strokovnjaki, ki jim dajejo potrebne smernice o spoštovanju pravila Search Engine Optimisation oziroma SEO, kar predstavlja najpomembnejši segment prevajanja spletnih strani. Ker samo v primeru, če spoštujemo pravila SEO tudi v prevodu, bo takšna spletna stran dobro kotirana v iskalnikih.

Na vašo zahtevo iz nemškega v slovenski jezik prevajamo tudi programske aplikacije ter spletne kataloge in prodajalne kot tudi vse druge vsebine, ki sodijo na področje informacijskih tehnologij.

Poleg tega vam ponujamo tudi prevajanje filmskih stvaritev vseh žanrov, serij, reklamnih sporočil, oddaj in vseh ostalih zvočnih oziroma video vsebin. Povsem jasno je, da sama storitev prevajanja takšnih vsebin iz nemškega v slovenski jezik ni ravno privlačna, ker jo lahko najdete tudi v ponudbi nekaterih drugih prevajalskih agencij. Toda tisto, kar Prevajalski center Akademije Oxford razlikuje od drugih, je razen kakovosti dela, učinkovitosti in ugodnih cen, povsem zagotovo tudi storitev podnaslavljanja oziroma sinhronizacije omenjenih vsebin, ki jo prav tako izvajamo na zahtevo strank.

Iz nemškega v slovenski prevajamo tudi ves material s področja marketinga, kot so PR članki, vizitke, brošure kot tudi plakate, zloženke, letake in ostale materiale. Razume se, da na prevajanju takšnih materialov delajo profesionalci, ki poleg visokih strokovnih kvalifikacij posedujejo tudi dolgoletne izkušnje pri delu s takšnimi vsebinami, tako da so sposobni na pravi način prenesti marketinško sporočilo tudi v prevedenih vsebinah. adu z zahtevami dostavili obdelan material.

Cena prevajanja iz/v nemški jezik

  • Iz nemškega v slovenski 18 EUR po strani
  • Iz slovenskega v nemški 18 EUR po strani

Cena prevajanja iz nemškega v slovenski jezik z overitvijo sodnih tolmačev

  • Iz nemškega v slovenski z overitvijo sodnega tolmača je 20 23 EUR po strani
  • Iz slovenskega v nemški z overitvijo sodnega tolmača je 20 23 EUR po strani

Popusti za prevajanje iz nemškega v slovenski jezik

  • Če imate veliko število strani za prevajanje, ponujamo neverjetne popuste.

Izračunajte ceno prevajanja


Opomba:

Navedeni kalkulator izračunava predvideno ceno prevajanja. Prevajalska stran obsega 1800 znakov s presledki ali 250 besed. Zelo pomembno je, da čim bolj natančno izračunate število znakov v svojem dokumentu, da bi bila finančna konstrukcija čim bolj točna, ob majhnih odstopanjih. Za vse natančnejše informacije kontaktirajte z našim predstavništvom.

Prevajanje iz nemškega v druge jezike


Najpogosteje zastavljena vprašanja - Sodni tolmač za nemški jezik - Akademija Oxford

Seznam mest za sodne tolmače in prevajalce za nemški jezik


Sodni tolmač za nemški jezik - Akademija Oxford
NEWSLETTER
 
DRUGI O NAS
Matjaž iz Ajdovščine:

Lahko pohvalim vse zaposlene v Akademiji Oxford, ker so resnično profesionalni in prevajalske storitve opravljajo hitro in učinkoviti.

Martina iz Bleda:

Potrebovala sem prevajanje iz madžarskega v slovenski jezik in lahko vam rečem, da sem pozitivno presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve prevajalcev Akademije Oxford.

Jaka iz Bovca:

Mislim, da je odlično, ker lahko na enem mestu najdem prevajalske storitve za različne jezike, tako da se ne morem sprehajati od prevajalca do prevajalca.

Eva iz Brežic:

Nujno sem potrebovala prevod v francoski jezik, na spletu sem našla Oxford, jih poklicala in v roku nekaj ur sem po elektronski pošti prejela prevod. Resnično so izjemni!

Zoran iz Velenja:

Uslužni, hitri in ljubeznivi, za njih imam samo pohvalne besede!

Anja iz Višnje Gore:

Najboljše prevajalske storitve lahko najdete prav v Akademiji Oxford! Vsaka čast!

Jure z Vrhnike:

Sodni tolmači iz Akademije Oxford so me presenetili z natančnostjo prevoda ter s kakovostjo storitve. Na začetku sem bil skeptičen, toda sedaj vem, na koga se lahko obrnem, ko mi bo v prihodnje potreben prevod.

Ana iz Gornje Radgone:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v nemški jezik!

Mišo z Grosuplja:

Kar se mene tiče, je cena kakovostne storitve najmanj pomembna, toda nisem verjel, da obstaja institucija, ki je v stanju omogočiti tako ugodno ceno za tako kakovostno in profesionalno opravljeno storitev. Hvala vam!

Nina iz Domžal:

Kakovost vaših storitev je na visoki ravni! Samo tako naprej!

Mitja iz Dravograda:

Delam v agenciji za registracijo vozil in do sedaj sem na prevode čakal nekaj dni, z Vami pa je vse to hitrejše in cenejše. Hvala, ker obstajate!

Elena iz Zagorja ob Savi:

Prevajalci Akademije Oxford so zame dokončali prevod iz Nizozemskega jezika v nekaj urah. Hvala vam, neverjetni ste!

Gregor iz Žalca:

Navdušen sem nad načinom, kako se zaposleni v Akademiji Oxford vedejo do nas, z veliko spoštovanja, ljubeznivosti in predanosti. Ko sodelujete z njimi, enostavno uživate.

Tina iz Železnikov:

Profesionalizem in predanost poslu sta prvi stvari, ki jih opazite, ko pridete v stik z Akademijo Oxford. Organizacija in storitev sta na vrhunski ravni!

Zmago iz Žirov:

Hvala Akademiji Oxford! Nujno sem potreboval prevod iz srbskega jezika in oni so to naredili na najboljši možni način. Dobil sam prevod po vsega nekaj urah! Hvala vam, najboljši ste!

Nataša iz Ilirske Bistrice:

Storitve prevajanja so mi zaradi narave dela, ki ga opravljam, potrebne vsakodnevno. Ko sem prvič stopila v stik z Akademijo Oxford, so mi posel dokončali hitro in učinkovito. Od tedaj jih ne menjam.

Mišo iz Izole:

Prevod iz slovenščine v kar 33 tujih jezikov na enem mestu. Neverjetno!

Sanja iz Jesenic:

Zahvaljujem se Akademiji Oxford za prevod iz norveškega jezika. Vse najboljše v nadaljnjem poslovanju!

Mile iz Kamnika:

Hiter in točen prevod! Hvala, ljudje, vse najboljše!

Selena iz Kočevja:

Vse pohvale za organizacijo in vrhunske storitve. Imate izjemna priporočila z moje strani pri vseh!

Damjan iz Leontina iz Kopra:

Nisem mogel, da ne opazim ljubeznivosti in predanosti vaših prevajalcev. Resnično sem prijetno presenečen.

Zlatan iz Kostanjevice na Krki:

Preko Vaše Akademije smo angažirali prevajalca za svojo poroko, iskreno vam hvala!

Marija iz Kranja:

Kaj bi jaz brez vas!? Priskočili ste mi v pomoč, ko mi je bil prevod najpotrebnejši! Enostavno, najlepša hvala!

Boštjan iz Laškega:

Obiskala nas je tuja delegacija iz Nemčije, pa smo potrebovali storitve konsekutivnega prevajanja. Obrnil sem se na Akademijo Oxford in priskočili so nam v pomoč na najboljši možni način.

Vesna iz Lenarta:

Hvala vam za prevod, izjemni ste!

Uroš iz Lendave:

Točnost prevoda je zaradi posla za nas zelo pomembna. Prevodi iz danskega, norveškega in švedskega jezika za nas predstavljajo temelj dobrega poslovanja s podjetji iz tega področja, pa smo se zato obrnili na Akademijo Oxford. Sodelujemo že mesec dni in nimamo nobene pripombe na prevode. Najlepša hvala!

Kaja iz Litije:

Popoln prevod, pravilno in natančno obdelan. Profesionalnost in organizacija sta na najvišji ravni! Vsaka čast!

Jasmin iz Ljubljane:

Zahvaljujoč prevajalcem Akademije Oxford, smo z lahkoto sklenili pomembno pogodbo s poslovnimi s partnerji iz Japonske. Vse pohvale in najlepša hvala Akademiji Oxford za profesionalno in kakovostno opravljeno delo!

Monika iz Ljutomera:

Lahko rečem samo to, da ste najboljši!

Andraž iz Logatca:

Imamo srečo, da ste se pojavili v Sloveniji. Najhitreje in najkakovostnejše prevajate dokumente na našem področju.

Staša iz Maribora:

Bila sem navdušena, ko sem izvedela, da lahko tako hitro prevajate dokumente in jih pošljete. Resnično ste izjemni!

Josip iz Maribora:

Vse pohvale za Akademijo Oxford in za zelo hitro prevajanje dokumentov. Najugodnejši ste v Sloveniji!

Ines iz Medvod:

Kakovosten prevod, izjemna storitev ter nizka cena. Neverjetni ste!

Branko iz Mengša:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v ruščino!

Dejan iz Metlike:

Akademija Oxford je daleč najboljši prevajalski center v Sloveniji!

Manja iz Mežice:

Prevod dokumentacije pri vas je enostaven. Najlepša hvala!

Jan iz Murske Sobote:

Enostavno je priti do vas, še lažje pa je sodelovati z vami. Vse pohvale za organizacijo in kakovost storitve!

Lucija iz Nove Gorice:

Stalno potrebujemo konsekutivno prevajanje zaradi prihoda tujih delegacij, Akademija Oxford pa je sedaj naša opora, kar se tiče prevajanja. Profesionalna storitev ter prijaznost, enostavno je vse na vrhunski ravni.

Damjan iz Novega mesta:

Potreboval sem prevod v slovaški jezik, zelo hitro in originalno sem ga prejel od vas. Hvala lepa!

Tjaša iz Ormoža:

Prevod sem prejel hitrooo, hvala!

Vid iz Pirana:

Vse pohvale za vas ter vaše prevajalce!

Anisa iz Postojne:

Natančno, hitro, poceni, pravilno ... Hvala lepa, nimam besed!

Dejan s Prevalj:

Če potrebujete prevod s strani pooblaščenega sodnega tolmača, vam priporočam Akademijo Oxford! Bil sem navdušen nad njihovo hitrostjo in natančnostjo! Hvala Vam!

Katja s Ptuja:

Prevajala sem dokumentacijo v Oxfordu, poleg tega, da so bili hitri, so mi pomagali, ter me napotili na koga naj se obrnem kar se tiče moje papirologije.

Dominik iz Radeč:

Hvala za prevod, pravi ste profesionalci!

Julija iz Radovljice:

Niti za en prevod, ki ste ga naredili zame, nisem imela pripombe. Hvala vam za izjemno sodelovanje!

Milan z Raven na Koroškem:

Posebej sem zadovoljen, ker vsak prevod preverjate kar se tiče izrazov in fraz, kar pripeva k temu, da je prevod kakovostnejši in jasnejši. Zares, vse pohvale za profesionalnost!

Katarina iz Ribnice:

Zelo hitro ste mi izpolnili formular za vizum za Ameriko. Prekrasni ste!

Domagoj iz Ruš:

Potreboval sem prevod dokumentacije za pokojnino iz nemščine. Bil sam zelo zadovoljen s prevodom prevajalcev iz Akademije Oxford, in priporočam jih vsakomur!

Jana iz Sevnice:

Jaz sam iz Sevnice in tukaj nimamo prevajalcev za kitajski jezik. Toda, ko sem slišala za Akademijo Oxford in njihove prevajalske storitve, sem takoj stopila v stik z njimi sam. Bila sem presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve. Prihranili so moj denar in čas. Najlepša hvala!

Tim iz Sežane:

Najboljši ste! Vsakomur bi vas priporočil!

Urška iz Slovenske Bistrice:

Potrebovala sem prevod za pridobitev odpravnine iz norveškega v slovenski jezik.

Nik iz Slovenj Gradca:

Vaši prevodi so izjemni! Natančen prevod, hitra dostava in ugodna cena. Vse na enem mestu. Vsaka čast!

Maja iz Slovenskih Konjic:

V zadovoljstvo mi je bilo sodelovati z vami!

Mirko iz Tolmina:

Prevod iz švedščine je bil brez napak! Izjemno sem zadovoljen! Hvala lepa!

Tea iz Trbovelj:

Akademija Oxford je ena od najboljše organiziranih institucij s katerimi sem poslovno sodelovala. Sodelovanje je na vrhunski ravni, vsakomur bi jih priporočila!

Mišo iz Trebnjega:

Težko je najti prevajalca za flamski jezik, ki vam bo dostavil točen in pravilen prevod. To je možno samo pri vas!

Nives iz Tržiča:

Ugodna cena, kakovost ter hitra storitev. Bravo!

Samir iz Hrastnika:

Zelo mi je pomembno, da so vsi dokumenti, ki jih potrebujem, prevedeni predvsem točno in pravilno. To je tisto, kar sem opazil pri prevajalcih Akademije Oxford. Točnost in pedantnost brez konkurence. Nimam besed, zares ste pravi profesionalci!

Neža iz Celja:

Nujno sem potrebovala prevod dokumentacije za poroko, pa sam stopila v stik z Akademijo Oxford. Hitro so končali delo, v roku nekaj ur. Zelo sem jim hvaležna za to!

Miloš iz Cerknice:

Kar se tiče prevajalskih storitev, vi ste brez konkurence!

Špela iz Črnomlja:

Prevedli ste mi več kot od 50 strani brez napake! Vsaka čast! V prihodnje vem, na koga naj se obrnem!

Damir iz Šempetra:

Poln sam pozitivnih vtisov potem, ko ste zame končali prevod celotne dokumentacije za posel. Hvala lepa!

Janica iz Šentjurja:

Zelo sem zadovoljna! Tako s ceno kot kakovostjo prevoda. Zares ste nezamenljivi!

Tim iz Škofje Loke:

Prijazno osebje, kakovostno in predano delo sta ključ uspeha. Akademije Oxford je dokaz tega. Vsaka čast!

Sonja iz Šoštanja:

Samo nadaljujte! Odlični ste!