Sodni tolmač in prevajalec za ruski jezik

Po statističnih podatkih je ruski jezik na visokem četrtem mestu v svetu po razprostranjenosti. Podatki prav tako kažejo, da ga uporablja skoraj 4,5 milijona ljudi, največje število govorcev pa je prisotno na območju Ruske federacije, v kateri je tudi uradni jezik. Ruski jezik govorijo v mnogih državah, ki so bile nekdaj članice Zveze Sovjetskih Socialističnih Republik ter na področju Kanade, Združenih držav Amerike, Nemčije in Izraela. Zahvaljujoč popularnosti Rusije, je v svetu postal trend, ne samo učenje tega jezika kot tujega, ampak je vse večje število ljudi iz številnih držav, ki se želijo zaposliti na področju te ekonomsko izjemno uspešne države, prav tako pa je veliko podjetij iz celega, ki sodelujejo z ruskimi podjetji.Prav iz tega razloga je opazna vse večja potreba za prevajanjem iz ruskega in v ruski jezik, tako osebnih in poslovnih dokumentov ter razpisne, gradbene in medicinske dokumentacije, kot tudi vseh ostalih vsebin, kot so časopisni članki, knjige in učbeniki pa tudi vse ostale vsebine.

Prevajalski center Akademije Oxford ima v svoji ekipi tudi prevajalce in sodne tolmače, ki so specializirani za delo v ruskem jeziku pa tudi strokovnjake, katerih področje delovanja je usmerjeno na obdelavo materialov v drugih jezikih, ki se uporabljajo širom sveta. Če veste, da gre za več kot 40 svetovnih jezikov, vam bo povsem jasno, zakaj se stranke obračajo prav na nas!

Gre pravzaprav za to, da smo ena od redkih institucij, ki poleg kalasičneg načina prevajanja iz ruskega v slovenski jezik in iz našega jezika v ruski, ponuja tudi storitev prevajanja in obdelave materialov neposredno iz ruskega v izbrani tuji jezik oziroma iz praktično vseh tujih jezikov v ruski. Pri tem mislimo predvsem na nemški, angleški, francoski, portugalski, ruski in španski jezik, ki sodijo med jezike, za katere se najpogosteje zahteva prevajanje. Poleg tega lahko v naši ponudbi najdete tudi neposredno prevajanje iz ruskega v: norveški, švedski, finski, danski, grški, ukrajinski, bolgarski, madžarski, turški, makedonski, romunski, hrvaški, srbski, bosanski, češki, poljski, slovaški pa tudi romski, latinski, znakovni ter japonski, kitajski, korejski, estonski in številne druge jezike. Seveda lahko to storitev dobite tudi v obratni smeri oziroma iz izbranega tujega jezika v ruski.Prevajalec in sodni tolmač za ruski jezik bosta na zahtevo strank opravila kompletno obdelavo dokumentov in poleg prevajanja opravila tudi njegovo overitev. Prednosti te storitve so številne in na prvem mestu vključujejo prihranek časa in s samim tem tudi denarja, saj nimate potrebe za iskanjem zapriseženega sodnega tolmača, glede na to, so oni del naše ekipe. Edina vaša obveznost je spoštovanje načina dostave materialov ter pridobitev ustreznih informacij, kar zadeva overitev s haškim Apostille žigom. Pri tem gre za posebno vrsto overitve, ki se obravnava kot »nadoveritev«, saj ne izključuje overitve sodnega tolmača za izbrani jezik, ampak jo vključuje. Glede na to, da overitev z Apostille žigom ne sodi v pristojnost zapriseženih sodnih tolmačev, le-ti niso dolžni posedovati informacij o tem, toda po drugi strani vam zagotavljamo, da bodo z vami delili vse v zvezi s to vrsto overitve in vas napotili na institucijo, ki je pristojna za zagotavljanje informacij o overitvi z Apostille žigom. Predenj poskusite dobiti to informacijo, morate vedeti, da se sam postopke lahko razlikuje v odvisnosti od tega, kateri dokumenti se prevajajo, in da obstajajo tudi tisti dokumenti, za katere ni potrebna overitev z Apostille žigom oziroma za katere je povsem dovolj overitev sodnega tolmača. Prav zato morate pri stiku s pristojnimi sodnimi organi najprej vprašati, ali je te vrste overitev sploh potrebna za dokument, za katerega vam je potrebno prevajanje in da potem pridobite informacijo, katero vrsto overitve je treba opraviti, saj je za določene dokumente potrebno najprej opraviti prevajanje in overitev sodnega tolmača in šele potem tudi overitev z Apostille žigom, medtem ko se v določenih drugih primerih najprej opravi overitev s haškim žigom, potem pa se tako overjen dokument dostavlja našim strokovnjakom na obdelavo, ker se tedaj poleg vsebine dokumentov prevaja tudi sam Apostille žig, ki se potem overja s strani zapriseženih sodnih tolmačev. Prav zaradi tega, ker se celoten postopek overitve dokumentov s tem žigom lahko razlikuje v odvisnosti od tega, za kateri dokument gre, mora stranka pravočasno dobiti točno informacijo, saj je to najboljši način za prihranek tako truda in časa kot tudi denarja.

Postopek pošiljanja dokumentov na obdelavo se razlikuje do pošiljanja vsebin, za katere se ne zahteva overitev sodnega tolmača, saj takšne vsebine lahko enostavno dostavite tudi v elektronski obliki na naš elektronski naslov. Glede na to, da se za prevajanje dokumentov zahteva pošiljanje izvirnika, ki ste ga dolžni dostaviti na vpogled sodnemu tolmaču, se le-ti lahko pošiljajo s priporočeno poštno pošiljko ali pa po kurirski službi oziroma osebno v poslovalnico Akademije Oxford. V izjemnem primeru, ko gre za prevajanje, ki ga je treba opraviti v zelo kratkem roku, imajo stranke možnost pošiljanja dokumentov na elektronski naslov, toda dolžni so jih naknadno dostaviti na enega od navedenih načinov, in to v čim krajšem roku.

Razlog za dostavo izvirnikov na vpogled leži v zakonsko predpisanem postopku, kar pomeni, da sodni tolmač za ruski jezik pred overitvijo prevedenega dokumenta s svojim žigom, mora opraviti tudi njegovo primerjavo z izvirnikom.

Potem ko naši prevajalci in sodni tolmači za ruski jezik končajo z obdelavo vaših dokumentov, jih lahko prevzamete osebno, ali pa vam jih lahko pošljemo na želeni naslov. Ker v tem primeru dostavo opravlja kurirska služba, se ta storitev zaračunava v skladu z njihovim veljavnim cenikom in ni vračunana v osnovno ceno obdelave materialov. Razume se, da vam prevode vsebin, za katere ni potrebna overitev, lahko pošljemo tudi na elektronski naslov.

Prevajalci in sodni tolmači za ruski jezik poleg osebnih in poslovnih dokumentov obdelujejo tudi razpisno ter gradbeno in medicinsko dokumentacijo. Poleg prevajanja zdravniških izvidov obdelujemo tudi specifikacije farmacevtskih izdelkov, dokumentacijo o medicinskih izdelkih, navodila za uporabo zdravila in značilnosti izdelka ter deklaracije izdelkov pa tudi laboratorijske analize tehničnih vzorcev kot tudi navodila za uporabo.

Izpiski iz matičnega registra (o rojstvu, o smrti, o sklenjeni zakonski zvezi) so samo nekateri od dokumentov, ki jih bodo sodni tolmači in prevajalci za ruski jezik pri Akademiji Oxford obdelali na vašo zahtevo. Prav tako prevajamo tudi osebno izkaznico, potni list, potrdilo o državljanstvu ter potrdilo o stalnem prebivališču in vse vrste dovoljenj, kot so vozniška in prometna dovoljenja, dovoljenja za prebivanje, delovna dovoljenja in drugo.

Na zahtevo strank prevajamo tudi vse vrste dokumentov s poslovnega področja, kot so na primer sklep o ustanovitvi pravne osebe, ustanovitveni akt in statut podjetja kot tudi bilance stanja in uspeha, fakture, letna in revizijska poročila, vse vrste poslovnih pogodb in odločitev ter ostali dokumenti, ki so povezani s poslovanjem določenega podjetja.

V primeru, da želite profesionalno prevajanje vaše spletne strani iz ali v ruski jezik, ne obstaja boljša rešitev od te, da za to delo angažirate naše strokovnjake, saj gre za specifično vrsto prevajanja. To pravimo predvsem zato, ker prevajalec in sodni tolmač za ruski jezik posebno pozornost namenjata spoštovanju vseh SEO pravil (Search Engine Optimisation), da bi bila vsebina vaše spletne strani čim boljše pozicionirana na globalnem omrežju. Na ta način boste imeli večkratno korist, saj boste poleg prevajanja dobili tudi odlično kotirano spletno stran.

Poleg tega se prevajalci in sodni tolmači za ruski jezik ukvarjajo tudi z besedilnimi vsebinami različne tematike, tako da prevajamo besedila, katerih tema je povezana z enim od naslednjih področij: ekonomija, marketing, sociologija, finance, pravo, filozofija, znanost, medicina, psihologija, bančništvo, informacijske tehnologije, menedžment, ekologija in varstvo okolja, turizem, izobraževanje, komunikologija, farmacija, gradbena industrija kot tudi katerakoli veja družbenih in naravoslovnih ved.

Poleg vsega navedenega se sodni tolmač in prevajalec za ruski jezik ukvarjata tudi z vsemi dokumenti s področja izobraževanja, kot so diplome in dodatki k diplomi, potrdilo o rednem šolanju, zaključna spričevala osnovne in srednje šole pa tudi s predmetniki in programi fakultet, potrdilom o opravljenih izpitih ter prepisom ocen in vsemi ostalimi dokumenti, ki se predajajo pristojnim službam, povezani pa so s področjem izobraževanja.

Prevajamo tudi rezultate znanstvenih raziskav, znanstvena dela pa tudi diplomske in seminarske naloge ter vse vrste pravnih aktov, kot so sklepi o razvezi zakonske zveze, pritožbe, tožbe, sodne odločitve, sodbe sklepe in celo pravni red Evropske Unije.

Vse tiste dokumente, ki se predajajo pristojnim institucijam in sodijo med osebne dokumente, bodo naši prevajalci in sodni tolmači za ruski jezik prav tako obdelali v najkrajšem možnem roku. Pri tem predvsem mislimo na dokumente, katerih prevajanje se najpogosteje zahteva, kot so: potrdilo o nekaznovanosti, potrdilo o rednih prihodkih, potrdilo o stanju računa v banki, soglasje za zastopanje, potrdilo o samskem stanu, potrdilo o stalni zaposlitvi in vse ostale vrste izjav, potrdil in soglasij.

Številne knjige, ki so napisane v ruskem jeziku, so bile v naši državi izdane prav zahvaljujoč našim strokovnjakom, ki poleg beletrije prevajajo tudi romane, prozna in poetska dela in to v vsaki jezični kombinaciji, ki vključuje tudi ruski jezik. Poleg tega prevajamo tudi ilustrirane, otroške pa tudi znanstvene in druge specializirane revije, prevajalci in sodni tolmači za ruski jezik pa obdelujejo tudi vse vrste reklamnih materialov (zloženke, plakati, brošure, katalogi, PR članki in drugi).

V skladu z zahtevami strank izvajamo tudi tolmačenje iz ruskega v vse jezike iz naše ponudbe oziroma iz enega od jezikov v ruski. Razen za konsekutivno so naši prevajalci in sodni tolmači za ruski jezik specializirani tudi za simultano pa tudi za šepetano tolmačenje. Opravljamo tudi redakcijo vseh tistih materialov, ki so že prevedeni, toda v katerih niso bile spoštovane smernice profesionalnega prevajanja. Za izvajanje te storitve so zadolženi visoko strokovni lektorji in korektorji, ki so člani ekipe Akademije Oxford.

Kot posebej zanimivo storitev, glede na to, da je trenutno v ponudbi samo pri nas, poudarjamo kompletno obdelavo vseh vrst zvočnih in video vsebin. S tem mislimo na prevajanje igranih, animiranih, risanih in dokumentarnih filmov ter serij, različnih vrst oddaj in radijskih reklam, skupaj s storitvijo njihovega podnaslavljanja in sinhronizacije.

Prevajanje iz ruskega in v ruski jezik

Storitev, za katero so specializirani prevajalci in sodni tolmači za ruski jezik pri Akademiji Oxford poleg samega prevajanja iz ruskega v naš jezik in iz slovenskega v ruski jezik, vključuje tudi prevajanje iz ruskega in v ruski jezik, ki vključuje tudi enega od več kot 40 svetovnih jezikov, za katere smo specializirani. Kar zadeva ponudbo jezikov, posebej poudarjamo, da poleg prevajanja iz ruskega v angleški, francoski, nemški, ruski, španski in portugalski jezik, ki sodijo med tiste jezike, za katere se tudi najpogosteje zahteva prevajanje iz in v ruski jezik, pri nas lahko dobite tudi storitev strokovnjakov, ki so specializirani za delo v naslednjih jezikih: slovaški, korejski, grški, poljski, hrvaški, kitajski, makedonski, češki, madžarski, norveški, bolgarski, japonski, ukrajinski, švedski, turški, nizozemski, albanski, danski, srbski, bosanski, finski pa tudi estonski, znakovni, latinski, romski in še veliko drugih jezikov, ki jih uporabljajo ljudje širom sveta.

Glede na to, da je sodni tolmač in prevajalec za ruski jezik oseba, ki ji je ta jezik materni, lahko rečemo, da gre za znanje vrhunske kakovosti.

Iz ruskega in v ruski jezik prevajamo vse vrste dokumentov, tako osebne in poslovne kot tudi razpisno, gradbeno in medicinsko dokumentacijo. Poleg zdravniških izvidov in specifikacij farmacevtskih izdelkov prevajamo tudi navodila za uporabo zdravila in značilnosti izdelka in vso ostalo medicinsko dokumentacijo kot tudi navodila za uporabo in deklaracije vseh vrst izdelkov. Na vašo zahtevo prevajamo tudi bilance stanja in uspeha, sklepe o ustanovitvi pravnih oseb ter vse vrste poslovnih odločitev in pogodb kot tudi revizijska in letna poročila oziroma vse vrste dokumentov, ki sodijo na področje poslovanja. Prevajamo pa tudi osebno izkaznico in potni list ter potrdilo o stalnem prebivališču in o državljanstvu pa tudi delovno, prometno in vozniško dovoljenje kot tudi vse vrste izpiskov iz matičnega registra (o rojstvu, o smrti, o sklenjeni zakonski zvezi).

Na zahtevo strank iz ruskega in v ruski jezik prevajamo tudi vse sodne odločitve, pritožbe, tožbe in sodne sklepe kot tudi pravni red Evropske Unije in vse druge pravne akte. Obdelujemo tudi dokumente, ki se ob različnih priložnostih predajajo pristojnim službam oziroma vse vrste potrdil, izjav in soglasij, kot so na primer: potrdilo o samskem stanu, potrdilo o nekaznovanosti, potrdilo o stanju računa v banki, potrdilo o višini dohodkov, soglasje za zastopanje, potrdilo o stalni zaposlitvi.

Poleg tega prevajamo in overjamo tudi potrdilo o opravljenih izpitih, predmetnike in programe fakultet kot tudi diplomo in dodatek k diplomi ter zaključna spričevala osnovne in srednje šole, prepise ocen, zatem potrdilo o rednem šolanju kot tudi vse ostale dokumente, ki se predajajo pristojnim institucijam in so izključno povezani s področjem izobraževanja.

Zahvaljujoč dejstvu, da so v naši ekipi tudi prevajalci in sodni tolmači, pa vsem zainteresiranim strankam poleg storitve prevajanja vseh navedenih dokumentov iz ruskega in v ruski jezik ponujamo tudi storitev overitve vseh prevedenih dokumentov. Pri tem mislimo na to, da bodo stranke v relativno kratkem roku dobile kompletno obdelan dokument, ki ga lahko takoj uporabljajo. Edino kar lahko podaljša celoten postopek prevajanja dokumentov iz ruskega in v ruski jezik in njihove overitve, ni v naši pristojnosti in je povezano z overitvijo s haškim Apostille žigom. Za to vrsto overitve so pristojni sodni organi Republike Slovenije in strankam svetujemo, da najprej pridobijo informacije o tem, ali je ta vrsta overitve sploh potrebna za dokument, za katerega želijo prevajanje iz ruskega in v ruski jezik in šele, ko dobijo pritrdilen odgovor, morajo vprašati tudi to, katera vrsta overitve z Apostille žigom je potrebna. To pravimo zato, ker je treba za določene dokumente najprej opraviti prevajanje in overitev sodnega tolmača in potem tako obdelan dokument tudi overiti s haškim žigom, medtem ko gre obdelava za ostale dokumente v obratni smeri, tako da se najprej overjajo z Apostille žigom in potem se prevajata tako dokument kot tudi ta žig, pa se šele potem se opravi tudi njegova overitev s strani zapriseženega sodnega tolmača.

Pri prevajanju dokumentov iz ruskega in v ruski jezik je zelo pomembno tudi to, da stranke maksimalno spoštujejo pravila o pošiljanju materialov na prevajanje, saj morajo ob tej priložnosti dostaviti tudi izvirnike na vpogled, ker je to običajen pogoj, ki je predpisan z zakonom. Razlog za takšen postopek je treba iskati v dejstvu, da je zapriseženi sodni tolmač dolžan, da pred overitvijo s svojim uradnim žigom fizično primerja vsebino izvirnih dokumentov s prevedenimi in šele, ko ugotovi, da sta popolnoma enaka, lahko opravi overitev prevoda. Prav zaradi tega se dokumenti na prevajanje dostavljajo osebno v poslovnico Akademije Oxford oziroma se pošiljajo s priporočeno pošiljko preko “Pošte Slovenije” ali pa s kurirsko službo neposredno v poslovalnico. Vse ostale vsebine, za katere ne potrebna overitev, nam na prevajanje lahko dostavite po elektronski poti oziroma na naš elektronski naslov.

Iz ruskega in v ruski jezik prevajamo tudi vse vrste besedilnih materialov, od tistih katerih tema je povezana s politiko, bančništvom, pravom, ekonomijo in financami preko tistih, ki obravnavajo temo iz medicine, farmacije, ekologije in varstva okolja oziroma gradbene industrije in informacijskih tehnologij pa do tistih, katerih tema je povezana s psihologijo, filozofijo in sociologijo kot tudi vsa besedila, ki so povezana s področji marketinga, menedžmenta in komunikologije ter ostalih vej družbenih oziroma naravoslovnih ved.

Na vašo zahtevo prevajamo tudi spletne strani in to maksimalno profesionalno, kar predvsem pomeni, da posebno pozornost namenjamo implementaciji pravil SEO (Search Engine Optimisation), s čimer vam dajemo možnost, da poleg prevajanja spletne strani iz ruskega in v ruski jezik dobite tudi odlično optimizirano vsebino za iskalnike, kar v praksi pomeni, da se bo le-ta v v relativno kratkem roku našla v samem vrhu iskanja, in da boste imeli večkratno korist od tega. Prevajamo tudi vsebine knjig in učbenikov, tako poetskih in proznih kot tudi beletrijo in romane pa tudi ilustrirane, otroške, znanstvene in poljudne revije.

V odvisnosti od vaših potreb vam lahko ponudimo tudi prevajanje vseh vrst zvočnih in video materialov, iz ruskega in v ruski jezik pa prevajamo tudi serije, zabavne, znanstvene, informativne in otroške oddaje kot tudi radijske reklame in dokumentarne, igrane, animirane in risane filme. Poleg prevajanja bomo na vašo zahtevo opravili tudi njihovo sinhronizacijo in podnaslavljanje, tako da boste dobili popolnoma profesionalno obdelano vsebino, ki jo lahko takoj plasirate na kateremkoli mediju.

Prevajamo tudi znanstvena dela, diplomske in seminarske naloge ter rezultate znanstvenih raziskav in znanstvene patente pa tudi vse vrste materialov, ki so povezani s področjem marketinga, kot so reklamni letaki in zloženke, katalogi izdelkov ali storitev, PR članki, brošure in drugi.

Prav tako opravljamo tudi redakcijo vseh tistih vsebin, ki so nestrokovno prevedena iz ruskega in v ruski jezik. Zahvaljujoč dejstvu, da so zato specializirani lektorji in korektorji izjemno izkušeni, lahko pričakujete, da boste v najkrajšem možnem roku dobili materiale, ki bodo v celoti zadovoljili vse smernice kakovosti in profesionalnosti prevajanja.

Poleg storitve prevajanja v pisani obliki, iz ruskega in v ruski jezik v vseh jezikovnih kombinacijah izvajamo tudi tolmačenje, ponujamo pa vam tudi najem opreme za simultano tolmačenje. Poleg simultanega izvajamo tudi konsekutivno in šepetano tolmačenje.

Prevajanje iz slovenskega v ruski jezik

Prevajalski center Akademije Oxford zbira vse vodilne strokovnjake v državi, ki so specializirani za prevajanje iz slovenskega v ruski jezik. Pri tem ne mislimo samo na prevajalce, ampak tudi na sodne tolmače, s čimer smo vsem tistim strankam, ki so jim potrebni prevodi dokumentov, maksimalno olajšali celoten proces, saj pri nas dobijo tako prevajanje kot tudi overitev dokumentov, za katero so zadolženi prav sodni tolmači. Dobro je poznano, da samo prevedeni dokument nima pravne in zakonske vrednosti in mora biti overjen z žigom sodnega tolmača, s katerim se potrjuje, da je prevod enak izvirniku. Edino takšen dokument se lahko uporablja v praksi, razen v primeru, ko se zahteva tudi overitev s haškim Apostille žigom. Glede na to, da za overitev s tem žigom niso zadolženi sodni tolmači, se morajo stranke samostojno pozanimati, ali je potrebno za določeni dokument opraviti overitev z Apostille žigom in ali se overitev s haškim žigom opravlja na začetku ali na koncu postopka, da bi vedeli, kje se začenja celoten postopek. Namreč, overitev s haškim žigom je potrebna samo za določene dokumente in se v glavnem opravlja potem, ko dokument prevedejo in overijo naši strokovnjaki, čeprav obstajajo tudi tisti primeri, ko se dokument najprej overja s haškim žigom in šele potem prevaja. Toda takšen proces lahko traja malo dlje kot predhodno navedeni, saj se v tem primeru iz slovenskega v ruski jezik prevajata tako dokument kot tudi Apostille žig, ki se potem overita z žigom sodnega tolmača.

Prevajalci in sodni tolmači na vašo zahtevo lahko obdelajo vse vrste dokumentov, tako osebne dokumente kot tudi tiste, ki so povezani s poslovanjem določenega gospodarskega subjekta pa tudi različne vrste dokumentacije ter vse pravne akte.

Dovoljenje za prebivanje, delovna dovoljenja, prometna in vozniška dovoljenja ter potrdilo o stalnem prebivališču, potni list, osebna izkaznica, potrdilo o državljanstvu in izpiski iz matičnega registra (o rojstvu, o smrti, o sklenjeni zakonski zvezi) so samo nekateri od osebnih dokumentov, za katere bomo opravili prevajanje iz slovenskega v ruski jezik in overitev sodnega tolmača, vse v skladu z vašimi zahtevami. Prav tako obdelujemo tudi vse vrste poslovnih poročil oziroma finančna, letna in revizijska poročila ter poslovne pogodbe in odločitve, bilance stanja in uspeha kot tudi ustanovitveni akt podjetja, fakture, statut podjetja pa tudi sklep o ustanovitvi pravne osebe ter sklepe o razvezi zakonske zveze oziroma vse ostale vrste sodnih sklepov, odločitev, tožb in pritožb. Iz slovenskega v ruski jezik pa prevajamo tudi pravni red Evropske Unije, certifikate, licence in vse ostale pravne akte kot tudi vse tiste dokumente, ki se ob številnih priložnostih predajajo pristojnim službam: potrdilo o stalni zaposlitvi, potrdilo o nekaznovanosti, potrdilo o rednih prihodkih, potrdilo o stanju računa v banki, soglasje za zastopanje ter potrdilo o samskem stanu pa tudi vse ostale vrste potrdil, soglasij in izjav.

Na zahtevo strank prav tako obdelujemo celotno medicinsko, tehnično in gradbeno kot tudi razpisno dokumentacijo. Poleg gradbenih projektov in laboratorijskih analiz tehničnih vzorcev, iz slovenskega v ruski jezik prevajamo tudi naslednje dokumente: navodila za uporabo zdravila in značilnosti izdelka, specifikacije farmacevtskih izdelkov, zdravniške izvide, navodila za uporabo, deklaracije izdelkov ter dokumentacijo o medicinskih izdelkih oziroma vseh ostale dokumente, ki sodijo na področje omenjenih vrst dokumentacij.

Prevajanje dokumentov s področja znanosti in izobraževanja, prav tako sodi na področje našega dela, prevajalec in sodni tolmač pa med drugim obdelujete tudi: potrdilo o opravljenih izpitih, znanstvena dela, potrdila o rednem šolanju, diplomske in seminarske naloge, zaključna spričevala osnovne in srednje šole, rezultate znanstvenih raziskav, predmetnike in programe fakultet, znanstvene patente, prepise ocen, diplome in dodatke k diplomi kot tudi vse neomenjene dokumente, ki se predajajo pristojnim institucijam, povezani pa so s področjem znanosti oziroma izobraževanja.

Glede na to, da je proces obdelave dokumentov, za katere vam je potrebno prevajanje iz slovenskega v ruski jezik, natančno določen, tako da se od strank zahteva, da na vpogled priložijo tudi izvirnike, saj mora sodni tolmač opraviti njihovo primerjanje s prevodi, da bi se prepričal o morebitnih odstopanjih. Če kljub vsemu ugotovi, da se prevodi in izvirniki razlikujejo, on stranki priporoči storitev redakcije prevedenih materialov, ki jo prav tako opravljajo lektorji in korektorji Akademije Oxford in potem se dokument lahko brez težav overi.

Prav zato, ker je treba dostaviti tudi izvirnike na vpogled, se proces pošiljanja dokumentov v določeni meri razlikuje glede na vsebine, za katere ni potrebna overitev, saj imajo stranke tedaj možnost pošiljanja na elektronski naslov, s čimer se proces njihovega prevajanja iz slovenskega v ruski jezik v veliki meri pospešuje, glede na to, da tudi mi njim lahko prevedene materiale pošljemo na enak način.

Torej dokumente, za katere vam je potrebno prevajanje iz slovenskega v ruski jezik, lahko prinesete osebno v poslovalnico Prevajalskega centra Akademije Oxford. Prav tako jih lahko pošljete preko kurirske službe ali pa priporočeno, preko “Pošte Srbije”. Mi vam prevedene ter z žigom zapriseženega sodnega tolmača overjene dokumente, lahko pošljemo na določen naslov, toda cena te storitve ni vračunana v ceno osnovne storitve, ampak se zaračunava neposredno od stranke v skladu s cenikom kurirske službe, ki vam tudi dostavlja pošiljko. Prav tako imate možnost, da prevedene dokumente prevzamete neposredno v naši poslovalnici.

Poleg prevajanja dokumentov pri nas lahko dobite tudi prevajanje različnih vrst besedil, ne glede na kompleksnost njihove vsebine in dolžino. Kar zadeva teme besedil, se le-ta lahko nanaša na katerokoli področje, saj so naši prevajalci in sodni tolmači prepričani tako o svojem profesionalnem znanju kot tudi o tistem, ki sodi na področje splošne izobrazbe. Filozofija, marketing, finance, sociologija, gradbena industrija, pravo, vse veje naravoslovnih ved, ekonomija, turizem, psihologija, bančništvo, menedžment, družbene vede, ekologija in varstvo okolja, gradbena industrija, izobraževanje, medicina, informacijske tehnologije, znanost, komunikologija in farmacija so samo določena področja, na katere se lahko nanaša tema teh vsebin.

V skladu z zahtevami strank prevajamo tudi različne zvočne in video vsebine ter izvajamo njihovo podnaslavljanje in sinhronizacijo. Poleg igranih, animiranih, dokumentarnih in risanih filmov, iz slovenskega v ruski jezik prevajamo tudi reklamna sporočila pa tudi serije ter informativne, zabavne, otroške in ostale vrste oddaj. Prav tako prevajamo tudi spletne strani pa tudi vse ostale vsebine, ki so povezane s področjem informacijskih tehnologij, ko so spletne prodajalne in katalogi oziroma programska opremo ter vse aplikacije in programi, ki jih zahtevajo naše stranke. Zelo pomembno je omeniti, da prevajalci in sodni tolmači, ki so zadolženi za ta segment prevajanja, še kako pazijo na pravila SEO (Search Engine Optimisation), ki jih strokovno implementirajo v svoje delo in na ta način prevedenim materialom zagotavljajo veliko boljši položaj v iskalnikih.

Poleg vsega omenjenega iz slovenskega v ruski jezik prevajamo tudi vse vrste knjig, tako učbenike kot tudi književna dela proze in poezije, na vašo zahtevo pa prevajamo tudi romane in beletrijo pa tudi časopisne članke in različne vrste revij (strokovne, ilustrirane, otroške in druge). Vse vrste vsebin, ki so povezane s področjem marketinga, bomo v najkrajšem možnem roku obdelali v skladu s pravili te stroke ter na najboljši možni način prenesli in prilagodili cilju marketinško sporočilo, ki ga le-te vsebujejo. Poleg PR besedil, brošur in katalogov storitev oziroma izdelkov, pri nas lahko dobite tudi prevajanje iz slovenskega v ruski jezik za reklamne letake in zloženke ter plakate in vizitke.

Tolmačenje iz slovenskega v ruski jezik prav tako sodi med storitve, ki jih ponujamo svojim strankam, ne glede na to, ali jim je potrebno simultano, konsekutivno ali šepetano tolmačenje. Na vašo zahtevo pa pod najugodnejšimi pogoji ponujamo tudi najem opreme za simultano tolmačenje.

Prevajanje potrdil o državljanstvu iz slovenskega v ruski jezik in overitev sodnega tolmača

Ker prevajanje potrdil o državljanstvu iz slovenskega v ruski jezik predstavlja eno od najpogostejših zahtev, ki jo dobivajo prevajalci in sodni tolmači Akademije Oxford, smo ta dokument posebej izpostavili, čeprav obdelujemo tudi vse ostale osebne dokumente. S tem ne mislimo samo na potni list in osebno izkaznico, ampak tudi na potrdilo o stalnem prebivališču, izpiske iz matičnega registra (o rojstvu, o smrti, o sklenjeni zakonski zvezi), delovno dovoljenje ter vozniško dovoljenje pa tudi dovoljenje za prebivanje in prometno dovoljenje kot tudi vse ostale osebne dokumente, ki jih ob tej priložnosti nismo navedli.

Iz slovenskega v ruski jezik prevajamo tudi pravni red Evropske Unije, licence, pooblastila, sklepe o razvezi zakonske zveze ter vse ostale vrste sodnih sklepov oziroma pritožbe, tožbe in odločitve, certifikate in vse ostale pravne akte. Prav tako prevajamo tudi dokumente, ki so povezani s poslovanjem tako podjetnikov kot tudi podjetij, tako da prevajalci in sodni tolmači med drugim obdelujejo: poslovne odločitve in pogodbe, bilance stanja in uspeha, ustanovitveni akt podjetja, sklep o ustanovitvi pravnih oseb ter vse vrste poslovnih poročil, tako letna kot tudi finančna in revizijska pa tudi statute podjetja in vse ostale dokumente te vrste.

Vse dokumente, ki se predajajo pristojnim službam, kot so izjave, soglasja in potrdila v skladu z vašimi zahtevami prav tako prevajamo in jih overjamo z žigom zapriseženega sodnega tolmača. Potrdilo o samskem stanu, potrdilo o nekaznovanosti, soglasje za zastopanje, potrdilo o rednih prihodkih, potrdilo o stanju računa v banki, potrdilo o nekaznovanosti, potrdilo o stalni zaposlitvi so samo nekateri od dokumentov iz te skupine, ki jih bosta prevajalec in sodni tolmač obdelala v skladu z vašimi zahtevami.

Omenjene dokumente bomo najprej prevedli in jih potem tudi overili z žigom sodnega tolmača, tako da boste v relativno kratkem roku dobili dokument, ki ga lahko uporabljate, saj sodni tolmač s svojim žigom potrjuje, da je le-ta enak izvirniku. Edino, kar lahko vpliva na uporabo dokumentov, ki jih obdelujejo naši prevajalci in sodni tolmači je haški Apostille pečat, za katerega so pristojna okrožna sodišča in Ministrstvo za pravosodje. Gre za to, da je overitev s tem žigom potrebna samo za določene dokumente in se opravlja neposredno na sodišču, prej ali potem, ko naši strokovnjaki končajo z delom. Pravzaprav je zato priporočljivo, da stranke v okviru pristojnih institucij preverijo, ali je tudi za njihov dokument potrebna ta vrsta overitve, in se pozanimajo, po katerem principu se opravlja za ta dokument, saj tako privarčujejo čas in denar, ker jim bo tako popolnoma jasno ali dokument najprej prinesejo k nam ali pa ga nosijo na sodišče. Poleg tega je dobro vedeti tudi to, da proces, ko se najprej opravlja overitev z Apostille žigom, lahko traja malo dlje kot v primeru, ko se overitev opravi po koncu obdelave, saj se tedaj prevajata tako dokument kot tudi Apostille žig.

Dokumente za katere želite, da jih prevedemo iz slovenskega v ruski jezik, nam prinesite osebno v poslovalnico ali pa jih pošljite s priporočeno poštno pošiljko oziroma preko kurirske službe. Obdelane dokumente boste dobili ali na domači naslov ali pa jih lahko prevzamete osebno v naši poslovalnici. Za storitev dostave na naslov se angažira kurirska služba in stranke plačilo opravljajo neposredno pri dostavi, in to v skladu za veljavnim cenikom kurirske službe. Komunikacija med vami in strokovno ekipo Akademije Oxford se za vse tiste dokumente, za katere ni potrebna overitev, lahko odvija tudi po elektronski poti, tako da nam jih lahko pošljete na elektronski naslov, na enak način pa lahko dobite tudi prevedene vsebine.

Prevajanje reklamnih materialov iz slovenskega v ruski jezik

Prevajanje reklamnih materialov iz slovenskega v ruski jezik je še ena v nizu storitev, ki jih ponujamo vsem zainteresiranim strankam. Poleg prevajanja PR člankov pri nas lahko dobite tudi prevajanje brošur, katalogov, zloženk, letakov, plakatov in vizitk. Glede na to, da gre za posebno vrsto materialov, naši prevajalci in sodni tolmači vlagajo vse potrebno znanje in sposobnosti, da bi lahko na najboljši možni način prenesli reklamno sporočilo, ki ga le ti vsebujejo. Prav zahvaljujoč svojemu trudu, da reklamno sporočilo prilagodijo ciljanemu jeziku, kar je v tem primeru ruski jezik, oni izpolnjujejo osnovni cilj prevajanja reklamnih materialov. To pomeni, da govorcem ruskega jezika uspeva, da se na najboljši možni način seznanijo z določenim izdelkom ali storitvijo.

Naši prevajalci in sodni tolmači bodo na vašo zahtevo obdelali tudi vse vrste vsebin, ki so povezane s področjem informacijskih tehnologij. To pa pomeni, da poleg spletnih strani iz slovenskega v ruski jezik prevajajo tudi vse vrste programov in aplikacij, ki so vam potrebni kot tudi vsebine spletnih katalogov storitev in izdelkov in spletnih prodajaln. S samim tem, da prevajalci in sodni tolmači v toku procesa obdelave tovrstnih materialov upoštevajo pravila pravila dobre optimizacije, se prevedene spletne vsebine zelo hitro najdejo v samem vrhu iskanja. Kako pomemben je SEO (Search Engine Optimisation) v procesu prevajanja takšnih vsebin iz slovenskega v ruski jezik, jasno govori tudi podatek, da so vse spletne strani, ki so jih prevedli naši strokovnjaki, še naprej med prvimi v iskalnikih.

Prevajanje dokumentov s področja znanosti in izobraževanja iz slovenskega v ruski jezik

V okviru Prevajalskega centra Akademije Oxford lahko dobite prevajanje iz slovenskega v ruski jezik vseh dokumentov, ki se predajajo pristojnim službam in so povezani s področjema znanosti in izobraževanja. Pri tem mislimo predvsem na prevajanje diplome in dodatka k diplomi ter zaključnih spričeval osnovnih in srednjih šol, čeprav naši prevajalci in sodni tolmači obdelujejo tudi ostale dokumente iz omenjenih področij, kot so: prepis ocen, potrdilo o opravljenih izpitih, potrdilo o rednem šolanju, predmetniki in programi fakultet pa tudi znanstvena dela in znanstveni patenti ter rezultati znanstvenih raziskav, diplomske in seminarske naloge.

Poleg teh dokumentov naši prevajalci in sodni tolmači iz slovenskega v ruski jezik prevajajo tudi vse vrste dokumentacije. To se nanaša predvsem na medicinsko dokumentacijo, ki je hkrati tudi najbolj iskana, kar zadeva prevajanje v tej kombinaciji jezikov, pa na zahtevo strank obdelujemo tudi razpisno ter tehnično in gradbeno dokumentacijo. Laboratorijske analize tehničnih vzorcev, specifikacije farmacevtskih izdelkov, zdravniški izvidi, navodila za uporabo te gradbeni projekti in deklaracije izdelkov, navodila za uporabo zdravila in značilnosti izdelka in navodila za uporabo, so samo nekateri od dokumentov, ki jih obdelujemo na vašo zahtevo.

Glede na to, da gre za uradne dokumente, so stranke, ki nam zaupajo njihovo obdelavo v veliki prednosti, saj v relativno kratkem roku dobijo dokument, ki ni samo preveden iz slovenskega v ruski jezik, ampak je tudi overjen z žigom zapriseženega sodnega tolmača. To pa pomeni, da je ta dokument enak izvirniku, pa se lahko v vseh primerih uporablja enako kot izvirni dokument.

Če vzamete v obzir dejstvo, da je postopek prevajanja in overitve dokumentov jasno določen z zakonskimi akti, vam bo veliko bolj jasno, zakaj ste dolžni dostaviti izvirne dokumente na vpogled. Namreč, sodni tolmač se mora, predenj s svojim žigom overi dokument, ki je preveden iz slovenskega v ruski jezik, osebno prepričati o tem, da med izvirnikom in prevodom ne obstaja nikakršna razlika. Šele, ko ugotovi, da gre za istovetna dokumenta, on s svojim žigom overja prevod in ga s tem praktično proglaša kot enakega izvirniku. Samo v primeru, da se za določeni dokument zahteva specifična vrsta overitve, ki je poznana kot haški Apostille žig, ima proces prevajanja dokumentov iz slovenskega v ruski jezik lahko tudi drugačen tok. Natančneje rečeno stranka, ki ji je potrebno prevajanje v tej jezični kombinaciji, mora pred začetkom njihovega prevajanja na pristojnem sodišču opraviti preverbo o tej vrsti overitve za njegove dokumente,. Gre za to, da za overitev s haškim žigom nista pristojna prevajalec in sodni tolmač Akademije Oxford, ampak so za to pristojna okrožna sodišča in Ministrstvo za pravosodje. Zato je potrebno, da stranka najprej samostojno poišče te informacije, da ne bi brez potrebe zapravljala tako svojega časa kot tudi denarja, saj overitev s haškim žigom najpogosteje poteka na dva načina, vse v odvisnosti od tega, katera vrsta dokumentov se prevaja iz slovenskega v ruski jezik. Poleg tega, da se overitev s haškim žigom opravlja po končani obdelavi naših strokovnjakov, obstaja tudi druga možnost, ki pomeni, da se dokument najprej overi z Apostille žigom, zatem pa se iz slovenskega v ruski jezik prevajata tako dokument kot tudi haški žig in na koncu se takšen dokument overja s strani sodnega tolmača.

Glede na to, da morate na vpogled dostaviti tudi izvirne dokumente, jih lahko pošljete priporočeno preko “Pošte Slovenije” ali pa preko kurirske službe, lahko pa jih tudi osebno prinesete v poslovalnico. Potem ko prevajalec in sodni tolmač končata z delom, obdelane dokumente lahko prevzamete osebno, ali pa zahtevate, da vam jih pošljemo na določen naslov. To storitev bo opravila kurirska služba in jo zaračunala neposredno od stranke pri sami dostavi po ceni, ki je navedena v veljavnem ceniku.

Tolmačenje iz slovenskega v ruski jezik

V nizu storitev, ki nas ločijo od ostalih podobnih institucij, je vsekakor tudi tolmačenje iz slovenskega v ruski jezik. Prevajalec in sodni tolmač Akademije Oxford bosta na vašo zahtevo poleg simultanega tolmačenja, ki je najpogosteje v uporabi, opravila tudi konsekutivno kot tudi posebno vrsto tolmačenja, ki je poznana kot šepetano tolmačenje. V skladu s potrebami svojih strank in pod najugodnejšimi pogoji ponujamo tudi najem opreme za simultano tolmačenje.

Če organizirate določen dogodek, za katerega vam je potrebno tolmačenje v tej kombinaciji jezikov, ne oklevajte, ampak kontaktirajte z našo poslovalnico. Da bi vam sestavili ponudbo, nam morate dostaviti vse relevantne informacije o dogodku, ki ga organizirate oziroma nas morate obvestiti o tem, koliko udeležencev pričakujete, kako dolgo bo trajal in kje bo potekal. Na podlagi prejetih informacij bomo pripravili najboljšo možno ponudbo, ki bo v celoti izpolnjevala zahteve dogodka, tako da bodo vsi udeleženci pa tudi vi kot organizator, maksimalno zadovoljni.

Poleg te storitve je Prevajalski center Akademije Oxford posebej poznan po prevajanju različnih vrst video in zvočnih materialov, saj ta storitev vključuje tudi njihovo podnaslavljanje in sinhronizacijo. Tako stranka v relativno kratkem roku dobi kompletno obdelane serije in reklamna sporočila, iz slovenskega v ruski jezik pa prevajamo oziroma sinhroniziramo in podnaslavljamo tudi informativne, izobraževalne in otroške oddaje ter igrane, dokumentarne, risane in animirane filme.

Prevajanje besedil s področja politike iz slovenskega v ruski jezik

V primeru, da vam je potrebno prevajanje besedil s področja politike iz slovenskega v ruski jezik, ne obstaja boljši način, kot da to delo prepustite prevajalcem in sodnim tolmačem Akademije Oxford. Poleg visokih strokovnih kvalifikacij, ki jih nedvomno posedujejo, imajo tudi več kot dovolj izkušenj pri prevajanju takšnih vsebin, tako da poleg besedil s področja politike v optimalnem roku in na najboljši možni način prevajajo tudi tista, ki so povezana z naslednjimi področji: znanost, medicina, filozofija, farmacija, izobraževanje, gradbena industrija, turizem, komunikologija, finance, politika, ekologija in varstvo okolja, bančništvo, sociologija, informacijske tehnologije, psihologija, menedžment, informacijske tehnologije, marketing kot tudi vse ostale veje naravoslovnih in družbenih ved, ki jih nismo omenili.

Naši prevajalci in sodni tolmači iz slovenskega v ruski jezik prevajajo tudi književna dela, kot so na primer beletrija, romani, proze in poezije pa tudi učbenike, časopisne članke in vsebine različnih vrst revij, tako ilustriranih in otroških kot tudi strokovnih in ostalih.

Prevajanje iz ruskega v slovenski jezik

Ena od prav tako zelo zastopanih storitev v okviru Akademije Oxford je tudi in prevajanje iz ruskega v slovenski jezik. Če obstaja potreba za prevajanjem katerekoli vrste dokumentov v tej kombinaciji jezikov, nikar ne oklevajte, ampak se obrnite na našo poslovalnico.

Prav tako je zelo pomembno omeniti, da so v naši ekipi poleg prevajalcev tudi sodni tolmači, s čimer vsaka stranka, ki ji je potrebno prevajanje dokumentov iz ruskega v slovenski jezik, dobi kompletno storitev, ki poleg njihovega prevajanja vključuje tudi overitev s strani zapriseženega sodnega tolmača, tako da prav na ta način stranke porabijo precej manj tako časa kot tudi denarja, saj v naši poslovalnici dobijo kompletno obdelan dokument, ki ga lahko praktično takoj uporabljajo. Da ni vse tako enostavno kot je videti, jasno kaže tudi podatek, da obstajajo tudi dokumenti, za katere je poleg prevajanja in overitve sodnega tolmača potrebna še overitev s haškim Apostille žigom. Toda za to overitev so pristojna okrožna sodišča in Ministrstvo za pravosodje, pa strankam svetujemo, da najprej na pristojnem sodišču v svojem mestu poiščejo informacije, ali je overitev s haškim žigom potrebna tudi za njihov dokument in v primeru pritrdilnega odgovora, se morajo pozanimati tudi o tem, ali se overitev z Apostille žigom opravi na samem začetku obdelave dokumentov ali pa njenem koncu. Da ne bi bilo pomote, se morate zavedeti, da overitev s haškim žigom ni potrebna za vse dokumente, toda za tiste za katere je potrebna, se lahko opravi po končanem prevajanju in overitvi s strani sodnega tolmača ali pa se najprej opravi overitev z Apostille žigom in potem se prevajata tako dokument in žig in na koncu takšen dokument s svojim žigom overja tudi sodni tolmač. Prav iz tega razloga je zelo pomembno, da stranke pravočasno zvedo, ali se in po katerem principu se zahteva overitev s haškim žigom za dokument, ki ga želijo imeti prevedenega iz ruskega v slovenski jezik. Poleg tega postopek prevajanja in overitve dokumentov vključuje tudi to, da sodni tolmač mora primerjati prevedeni dokument z izvirnim, saj mora ugotoviti, da med njima ne obstaja razlika. Šele tedaj ima pravico overiti prevedeni dokument, saj s svojim žigom potrjuje, da je prevod enak izvirniku, tako da se lahko predaja katerikoli pristojni službi. Toda, da bi sodni tolmač lahko opravil primerjavo dokumentov, mora stranka dostaviti izvirnike na vpogled. To pomeni, da jih lahko pošlje preko kurirske službe ali pa s priporočeno poštno pošiljko oziroma jih lahko osebno prinese v poslovalnico Akademije Oxford.

Vse ostale materiale, za katere ni potrebna overitev, stranke lahko dostavijo na elektronski naslov, na enak način pa lahko dobijo tudi obdelane vsebine. Kar zadeva dostavo prevedenih in overjenih dokumentov, jih stranke lahko prevzamejo osebno, ali pa jih dobijo na naslov, ki ga navedejo. Za dostavo dokumentov na naslov je zadolžena kurirska služba, tako da se ta storitev zaračunava v skladu z njihovim veljavnim cenikom in to neposredno od stranke pri prevzemu.

Od dokumentov poleg osebnih in poslovnih prevajamo tudi vse vrste dokumentacije, kot je na primer gradbena, tehnična, medicinska in razpisna pa tudi dokumente s področij znanosti in izobraževanja kot tudi vse vrste potrdil, izjav in soglasij. Naši prevajalci in sodni tolmači na zahtevo strank med drugim obdelujejo tudi: potrdilo o državljanstvu, potrdilo o stalnem prebivališču, osebno izkaznico, potni list, vozniško in prometno dovoljenje ter delovno dovoljenje pa tudi dovoljenje za prebivanje in vse vrste izpiskov iz matičnega registra (o rojstvu, o smrti, o sklenjeni zakonski zvezi).

Vse dokumente, ki so povezani s poslovanjem pravnega subjekta in za katere vam je potrebno prevajanje iz ruskega v slovenski jezik, bomo prav tako obdelali v kratkem roku. Tu mislimo predvsem na sklep o ustanovitvi pravne osebe, bilance uspeha in stanja ter fakture, poslovne odločitve in vse vrste poslovnih poročil, kot so revizijska, finančna in letna, prevajamo pa tudi statute podjetja oziroma vse ostale dokumente, ki sodijo na področje poslovanja.

Na vašo zahtevo iz ruskega v slovenski jezik prevajamo tudi pravni red Evropske Unije, sklepe o razvezi zakonske zveze, vse vrste certifikatov in licenc kot tudi pogodbe oziroma sodne odločitve, sodbe, sklepe, tožbe in pritožbe ter ostale nenavedene pravne akte.

Kar zadeva dokumente, ki se ob različnih priložnostih predajajo pristojnim institucijam, na vašo zahtevo prevajamo in overjamo tudi njih in to se nanaša predvsem na: potrdilo o stanju računa v banki, potrdilo o nekaznovanosti, potrdilo o samskem stanu, soglasje za zastopanje, potrdilo o stalni zaposlitvi, potrdilo o višini dohodkov kot tudi vse ostale vrste potrdil, soglasij in izjav.

Naši prevajalci in sodni tolmači iz ruskega v naš jezik prevajajo tudi dokumente, ki so povezani z znanostjo in izobraževanjem. Poleg znanstvenih del ter diplomskih in seminarskih nalog prevajamo tudi: prepise ocen, predmetnike in programe fakultet, potrdila o opravljenih izpitih, potrdila o rednem šolanju ter diplome in dodatke k diplomi, zaključna spričevala osnovnih in srednjih šol kot tudi številne druge dokumente, ki se ob različnih priložnostih predajajo pristojnim institucijam, povezani pa so tema dvema področjema.

Poleg navedenega iz ruskega v slovenski jezik prevajamo tudi gradbene projekte, laboratorijske analize tehničnih vzorcev ter deklaracije izdelkov, zdravniške izvide, navodila za uporabo zdravila in značilnosti izdelka kot tudi specifikacije farmacevtskih izdelkov in navodila za uporabo pa tudi vse ostale dokumente, ki so povezani s tehnično, gradbeno, medicinsko in razpisno dokumentacijo.

Poleg dokumentov prevajamo tudi vse ostale vrste vsebin, naši prevajalci in sodni tolmači pa so specializirani tudi za tolmačenje iz ruskega v slovenski jezik. Poleg simultanega in konsekutivnega tolmačenja izvajamo tudi šepetano tolmačenje, ponujamo pa vam tudi najem opreme za simultano tolmačenje, če določeni dogodek zahteva prav to vrsto tolmačenja. Pri nas lahko dobite tudi storitev redakcije vsebin, ki jih je nekdo že prevedel, toda pri tem ni spoštoval pravil stroke. Lektorji in korektorji, ki so v naši ekipi zadolženi za opravljanje te storitve, imajo več kot dovolj izkušenj, tako da bodo vestno in relativno hitro opravili lekturo in korekturo vseh dostavljenih vsebin. Iz ruskega v slovenski jezik prevajamo tudi spletne strani, programsko opremo (aplikacije in programe) pa tudi vsebine spletnih katalogov in prodajaln. Osnovni razlog naše uspešnosti pri prevajanju materialov s področja informacijskih tehnologij leži v dejstvu, da sodni tolmači in prevajalci Akademije Oxford posebno pozornost namenjajo spoštovanju pravil dobre optimizacije prevedenih vsebin, kar pomeni, da v toku procesa obdelave omenjenih materialov implementirajo vsa SEO pravila (Search Engine Optimisation), da bi prevedene vsebine imele čim boljši položaj v okviru spletnih iskalnikov.

Prav tako prevajamo tudi knjige in učbenike ter vse vrste književnih del, od poezije in proze preko romanov in beletrije, obdelujemo pa tudi časopisne članke iz kot tudi vsebine vseh vrsta revij (ilustriranih, otroških, strokovnih in ostalih).

Posebej ponosni smo na storitev, ki je povezana s prevajanjem zvočnih oziroma video materialov, saj sodimo med redke institucije, ki se lahko pohvalijo s kompletno obdelavo reklamnih sporočil, informativnih, zabavnih, otroških in vseh ostalih vrst oddaj ter serij pa tudi animiranih, dokumentarnih, risanih, igranih in ostalih vrst filmov. Praktično gledano to pomeni, da stranka na enem mestu in v relativno kratkem roku dobi kompletno obdelan zvočni in video material, ki ga lahko plasira na vseh medijih.

Pri nas prav tako lahko dobite tudi prevajanje vseh vrst materialov, ki so vezani za področje marketinga, tako da iz ruskega v slovenski jezik pa med drugim prevajamo reklamne letake in zloženke, PR članke, brošure, plakate ter kataloge, tako storitev kot tudi izdelkov. Prav tako v primeru potrebe prevajamo tudi različne vrste besedilnih vsebin, ne glede na to, ali gre za tiste, ki bodo plasirane ozkemu krogu strokovnjakov, ali pa gre za besedila, ki so namenjena javnim predstavitvam. Ker imajo prevajalci in sodni tolmači Akademije Oxford, ki so angažirani na obdelavi takšnih materialov, več kot dovolj izkušenj pa tudi bogato splošno znanje, lahko z gotovostjo trdimo, da je tema teh besedil lahko povezana s katerimkoli področjem. Ekologija in varstvo okolja, filozofija, medicina, znanost, izobraževanje, ekonomija, politika, sociologija, pravo, bančništvo, informacijske tehnologije, finance, medicina, gradbena industrija, komunikologija, marketing, menedžment ter vse veje družbenih in naravoslovnih ved, so samo nekatera od področij, s katerimi je lahko povezana njihova tema.

Prevajanje dokumentov s področja znanosti in izobraževanja iz ruskega v slovenski jezik

Prevajanje dokumentov s področja znanosti in izobraževanja iz ruskega v slovenski jezik se ne nanaša samo na diplomo in dodatek k diplomi ter zaključna spričevala osnovne in srednje šole, ampak tudi na znanstvena dela, rezultate znanstvenih raziskav, potrdila o opravljenih izpitih pa tudi na znanstvene patente, potrdila o rednem šolanju, prepise ocen ter predmetnike in programe fakultet oziroma na vse dokumente, ki se predajajo pristojnim službam, povezani pa so z znanostjo in izobraževanjem.

Prevajalci in sodni tolmači v tej kombinaciji jezikov prav tako obdelujejo tudi medicinsko, tehnično, razpisno in gradbeno dokumentacijo, kar pomeni, da poleg dokumentacije o medicinskih izdelkih prevajajo tudi: navodila za uporabo zdravil, gradbene projekte, zdravniške izvide, deklaracije izdelkov, navodila za uporabo, laboratorijske analize tehničnih vzorcev ter specifikacije farmacevtskih izdelkov in vse ostale dokumente, ki sestavljajo omenjene vrste dokumentacije. Toda poleg tega pri nas iz ruskega v slovenski jezik prevajamo tudi pravni red Evropske Unije oziroma vse vrste pravnih aktov, tako licence, pooblastila in certifikate kot tudi sodne sklepe, tožbe, pritožbe in odločitve pa tudi pogodbe ter številne druge dokumente te vrste. Prevajamo tudi dokumente, ki sodijo na področje osebnih in poslovnih, tako da prevajamo osebno izkaznico, potni list in izpiske iz matičnega registra (o rojstvu, o smrti, o sklenjeni zakonski zvezi) pa tudi: delovno dovoljenje, dovoljenje za prebivanje, prometna in vozniška dovoljenja ter potrdila o stalnem prebivališču kot tudi revizijska poročila, bilance uspeha, sklepe o ustanovitvi pravne osebe, statut podjetja, bilance stanja oziroma vse vrste poslovnih poročil (letnih in finančnih), poslovne pogodbe in številne druge poslovne in osebne dokumente.

Iz ruskega v slovenski jezik prav tako prevajamo vse vrste potrdil, soglasij in izjav oziroma dokumente, ki se ob številnih priložnostih predajajo pristojnim službama. Potrdilo o rednih prihodkih, potrdilo o stanju računa v banki, potrdilo o nekaznovanosti, soglasje za zastopanje, potrdilo o samskem stanu ter potrdilo o stalni zaposlitvi so samo nekateri od teh dokumentov.

Glede na to, da gre za posebno vrsto prevajanja, saj je za dokumente potrebna tudi overitev s strani sodnega tolmača, so vse stranke dolžne, da pri pošiljanju dokumentov na prevajanje vsekakor pošljejo tudi izvirne dokumente na vpogled, ker je to del običajnega postopka overitve. Prav tako svetujemo tudi to, da na okrožnem sodišču v svojem mestu preverite, ali se za določeni dokument zahteva tudi dodatna vrsta overitve, ki je poznana kot haški Apostille žig. Da ne bo pomote, prevajalec in sodni tolmač Akademije Oxford nimata nikakršnih pristojnosti v zvezi s to vrsto overitve, tako da vam ne moreta ponuditi veljavnih informacij, toda v primeru potrebe vas lahko napotita na državne organe, ki so zanjo pristojni. Ko rečemo, da se morate pozanimati, pri tem mislimo na to, da najprej vprašate, ali je za določeni dokument, za katerega vam je potrebno prevajanje iz ruskega v slovenski jezik, sploh potrebna overitev s haškim žigom ali ne in v primeru, da prejmete potrdilen odgovor, se morate pozanimati tudi o tem, ali se overitev s tem žigom opravlja po končani obdelavi dokumentov s strani naših strokovnjakov ali pa se naprej opravi overitev z Apostille žigom, zatem pa se dokument prinese v Prevajalski center Akademije Oxford na nadaljnjo obdelavo. Na ta način boste prihranili čas pa tudi denar, saj boste točno vedeli, ali dokumente najprej prinesete k nam ali pa jih nosite na okrožno sodišče v svojem mestu. Prav tako morate imeti na umu tudi to, da se v primeru, ko se najprej opravi overitev z Apostille žigom, ne prevaja samo dokument, ampak tudi vsebina samega žiga, pa se potem takšen dokument overja, tako da ta proces lahko traja malo dlje kot v primeru, ko se overitev z Apostille žigom opravlja po končanem prevajanju in overitvi s strani sodnega tolmača.

S samim tem, da ste dolžni na vpogled dostaviti tudi izvirne dokumente, se proces pošiljanja takšnih vsebin na obdelavo do določene mere razlikuje od tistih primerov, ko overitev ni potrebna. To pomeni, da dokumente lahko prinesete osebno v našo poslovalnico ali pa jih lahko pošljete po kurirski službi ter priporočeno preko “Pošte Slovenije”. Kar zadeva dostavo prevedenih in overjenih dokumentov, jih lahko pošljemo na določeni naslov ali pa jih prevzamete osebno v naši poslovalnici. Če se odločite za dostavo na naslov, potem morate vedeti tudi to, da je za to storitev zadolžena kurirska služba, in da le-ta ni vračunana v ceno prevajanja in overitve dokumentov, tako da se zaračunava v skladu z njihovim veljavnim cenikom in to osebno od stranke, ki jo je dolžna plačati pri prevzemu pošiljke.

Prevajanje programske opreme iz ruskega v slovenski jezik

Kar zadeva prevajanje programske opreme iz ruskega v slovenski jezik, naši prevajalci in sodni tolmači na zahtevo strank prevajajo absolutno vse aplikacije in programe v tej kombinaciji jezikov. Poleg programske opreme prevajamo tudi vsebine spletnih prodajaln in katalogov kot tudi spletne strani. Posebej poudarjamo tudi to, da se v toku obdelave tovrstnih materialov posebna pozornost namenja spoštovanju pravil dobre optimizacije prevedenih vsebin, saj je to edini način za dobro kotiranje na področju iskanja. To pa pomeni, da prevajalec in sodni tolmač spoštujeta vsa pravila dobre SEO (Search Engine Optimisation), kar dokazuje dejstvo, da so vse spletne strani, ki so jih prevedli iz ruskega v slovenski jezik še naprej v samem vrhu iskanja.

Poleg spletnih strani prevajamo tudi vse vrste besedilnih vsebin, ne glede na njihovo temo, kompleksnost in dolžino in ne glede na to, ali gre za strokovna ali za druge vrste besedil. Ko rečemo, da prevajamo absolutno vsa besedila, to pomeni, da je njihova tema lahko povezana tako s področji sociologije, filozofije in psihologije kot tudi s področji politike, prava, financ, bančništva in ekonomije pa tudi s področji: komunikologije, marketinga, menedžmenta, znanosti, izobraževanja, medicine, farmacije, gradbene industrije, informacijskih tehnologij, turizma, ekologije in varstva okolja, farmacije, medicine in številnih drugih vej, tako naravoslovnih kot tudi družbenih ved. Velika prednost pri prevajanju takšnih vsebin je, da so stranke v priložnosti, da nam materiale na prevajanje pošljejo po elektronski pošti in na ta način prihranijo tako svoj kot tudi naš čas, na enak način pa jim lahko pošljemo obdelane vsebine.

Poleg tega obdelujemo tudi učbenike pa tudi književna dela kot na primer beletrijo, prozo, poezijo in romane. Prav tako iz ruskega v slovenski jezik prevajamo tudi časopisne članke pa tudi vsebine informativnih, otroških, strokovnih in vseh ostalih vrst revij.

Prevajanje PR člankov iz ruskega v slovenski jezik

Glede na to, da se se področje marketinga iz dneva v dan spreminja, se v skladu s potrebami tržišča pojavljajo tudi novi načini reklamiranja. Eden od njih, ki je zagotovo tudi najbolj zastopan v sodobnem svetu, vključuje tudi reklamiranje s pomočjo posebej oblikovanih besedil tako imenovanih PR člankov. Če vam je potrebno prevajanje takšnih vsebin iz ruskega v slovenski jezik, jih naši sodni tolmači in prevajalci ne bodo samo prevedli, ampak bodo reklamno sporočilo, ki ga le-te vsebujejo, na ustrezen način prilagodili slovenskemu jeziku, da bi se določeni izdelki ali storitve, ki se na ta način reklamirajo, približali potencialnim uporabnikom oziroma kupcem, ki jim je slovenski jezik materni. Prav na ta način se dosega osnovni cilj prevajanja reklamnih materialov.

Iz ruskega v slovenski jezik pa poleg PR besedil prevajamo tudi reklamne zloženke, letake in plakate pa tudi vizitke, kataloge in brošure oziroma vse ostale vrste materialov s področja reklamiranja.

Pri nas lahko dobite tudi prevajanje serij, reklamnih sporočil, filmov in oddaj pa tudi njihovo podnaslavljanje ali sinhronizacijo. To pomeni, da prevajalci in sodni tolmači obdelujejo tudi igrane in dokumentarne pa tudi risane in animirane filme kot tudi otroške, izobraževalne, informativne in zabavne oddaje oziroma reklamna sporočil in serije. Potem bodo z delom nadaljevali profesionalni podnaslavljalci oziroma skupina igralcev, specializiranih za njihovo sinhronizacijo. Tako stranke v optimalnem roku dobijo materiale, ki jih lahko plasirajo na televizijskih in radijskih postajah oziroma v kinematografih in na spletu ali kjerkoli hočejo.

V ekipi Akademije Oxford so tudi prevajalci in sodni tolmači, katerih specialnost je tolmačenje iz ruskega v slovenski jezik. Čeprav je simultano tolmačenje najbolj zastopano v praksi, naši strokovnjaki izvajajo tudi šepetano in konsekutivno tolmačenje, tako da lahko na najboljši možni način odgovorimo zahtevam dogodka, ki ga organizirate. Toda v skladu s konceptom samega dogodka vam ponujamo tudi najem opreme za simultano tolmačenje.

Ko želite, da pripravimo ponudbo, je zelo pomembno, da nam dostavite vse potrebne informacije o dogodku, za katerega vam je potrebno tolmačenje iz ruskega v slovenski jezik. Pri tem mislimo predvsem na sam koncept dogodka pa tudi na podatke o številu udeležencev, njegovem trajanju ter na informacije o prostoru, v katerem bo potekal. Prav ti podatki članom naše ekipe pomagajo, da sestavijo najboljšo ponudbo, s katero boste zadovoljni tako vi kot organizator kot tudi vsi udeleženci dogodka.

Prav tako želimo poudariti, da so v naši ekipi tudi profesionalni lektorji in korektorji, ki bodo v skladu z vašimi zahtevami opravili vse potrebne popravke na materialih, ki jih je nekdo že prevedel iz ruskega v slovenski jezik, toda pri tem ni spoštoval pravil stroke. Toda po koncu redakcije materialov boste v celoti zadovoljni, saj imajo naši strokovnjaki več kot dovolj izkušenj in srečevali so se z različno obdelanimi vsebinami, ki jim jih je uspelo prilagoditi vsem pravilom prevajalske stroke.

Cena prevajanja iz/v ruski jezik

  • Iz ruskega v slovenski je 19 EUR po strani
  • Iz slovenskega v ruski je 19 EUR po strani

Cena prevajanja iz/v ruski jezik z overitvijo sodnih tolmačev

  • Iz ruskega v slovenski z overitvijo sodnega tolmača je 23 EUR po strani
  • Iz slovenskega v ruski z overitvijo sodnega tolmača je 23 EUR po strani

Popusti za prevajanje iz ruskega v slovenski jezik

  • Če imate veliko število strani za prevajanje, ponujamo neverjetne popuste.

Izračunajte ceno prevajanja


Opomba:

Navedeni kalkulator izračunava predvideno ceno prevajanja. Prevajalska stran obsega 1800 znakov s presledki ali 250 besed. Zelo pomembno je, da čim bolj natančno izračunate število znakov v svojem dokumentu, da bi bila finančna konstrukcija čim bolj točna, ob majhnih odstopanjih. Za vse natančnejše informacije kontaktirajte z našim predstavništvom.


Prevajanje iz ruskega v druge jezike


Najpogosteje zastavljena vprašanja - Sodni tolmač za ruski jezik - Akademija Oxford

Seznam mest za sodne tolmače in prevajalce za ruski jezik


Sodni tolmač za ruski jezik - Akademija Oxford
NEWSLETTER
 
DRUGI O NAS
Matjaž iz Ajdovščine:

Lahko pohvalim vse zaposlene v Akademiji Oxford, ker so resnično profesionalni in prevajalske storitve opravljajo hitro in učinkoviti.

Martina iz Bleda:

Potrebovala sem prevajanje iz madžarskega v slovenski jezik in lahko vam rečem, da sem pozitivno presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve prevajalcev Akademije Oxford.

Jaka iz Bovca:

Mislim, da je odlično, ker lahko na enem mestu najdem prevajalske storitve za različne jezike, tako da se ne morem sprehajati od prevajalca do prevajalca.

Eva iz Brežic:

Nujno sem potrebovala prevod v francoski jezik, na spletu sem našla Oxford, jih poklicala in v roku nekaj ur sem po elektronski pošti prejela prevod. Resnično so izjemni!

Zoran iz Velenja:

Uslužni, hitri in ljubeznivi, za njih imam samo pohvalne besede!

Anja iz Višnje Gore:

Najboljše prevajalske storitve lahko najdete prav v Akademiji Oxford! Vsaka čast!

Jure z Vrhnike:

Sodni tolmači iz Akademije Oxford so me presenetili z natančnostjo prevoda ter s kakovostjo storitve. Na začetku sem bil skeptičen, toda sedaj vem, na koga se lahko obrnem, ko mi bo v prihodnje potreben prevod.

Ana iz Gornje Radgone:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v nemški jezik!

Mišo z Grosuplja:

Kar se mene tiče, je cena kakovostne storitve najmanj pomembna, toda nisem verjel, da obstaja institucija, ki je v stanju omogočiti tako ugodno ceno za tako kakovostno in profesionalno opravljeno storitev. Hvala vam!

Nina iz Domžal:

Kakovost vaših storitev je na visoki ravni! Samo tako naprej!

Mitja iz Dravograda:

Delam v agenciji za registracijo vozil in do sedaj sem na prevode čakal nekaj dni, z Vami pa je vse to hitrejše in cenejše. Hvala, ker obstajate!

Elena iz Zagorja ob Savi:

Prevajalci Akademije Oxford so zame dokončali prevod iz Nizozemskega jezika v nekaj urah. Hvala vam, neverjetni ste!

Gregor iz Žalca:

Navdušen sem nad načinom, kako se zaposleni v Akademiji Oxford vedejo do nas, z veliko spoštovanja, ljubeznivosti in predanosti. Ko sodelujete z njimi, enostavno uživate.

Tina iz Železnikov:

Profesionalizem in predanost poslu sta prvi stvari, ki jih opazite, ko pridete v stik z Akademijo Oxford. Organizacija in storitev sta na vrhunski ravni!

Zmago iz Žirov:

Hvala Akademiji Oxford! Nujno sem potreboval prevod iz srbskega jezika in oni so to naredili na najboljši možni način. Dobil sam prevod po vsega nekaj urah! Hvala vam, najboljši ste!

Nataša iz Ilirske Bistrice:

Storitve prevajanja so mi zaradi narave dela, ki ga opravljam, potrebne vsakodnevno. Ko sem prvič stopila v stik z Akademijo Oxford, so mi posel dokončali hitro in učinkovito. Od tedaj jih ne menjam.

Mišo iz Izole:

Prevod iz slovenščine v kar 33 tujih jezikov na enem mestu. Neverjetno!

Sanja iz Jesenic:

Zahvaljujem se Akademiji Oxford za prevod iz norveškega jezika. Vse najboljše v nadaljnjem poslovanju!

Mile iz Kamnika:

Hiter in točen prevod! Hvala, ljudje, vse najboljše!

Selena iz Kočevja:

Vse pohvale za organizacijo in vrhunske storitve. Imate izjemna priporočila z moje strani pri vseh!

Damjan iz Leontina iz Kopra:

Nisem mogel, da ne opazim ljubeznivosti in predanosti vaših prevajalcev. Resnično sem prijetno presenečen.

Zlatan iz Kostanjevice na Krki:

Preko Vaše Akademije smo angažirali prevajalca za svojo poroko, iskreno vam hvala!

Marija iz Kranja:

Kaj bi jaz brez vas!? Priskočili ste mi v pomoč, ko mi je bil prevod najpotrebnejši! Enostavno, najlepša hvala!

Boštjan iz Laškega:

Obiskala nas je tuja delegacija iz Nemčije, pa smo potrebovali storitve konsekutivnega prevajanja. Obrnil sem se na Akademijo Oxford in priskočili so nam v pomoč na najboljši možni način.

Vesna iz Lenarta:

Hvala vam za prevod, izjemni ste!

Uroš iz Lendave:

Točnost prevoda je zaradi posla za nas zelo pomembna. Prevodi iz danskega, norveškega in švedskega jezika za nas predstavljajo temelj dobrega poslovanja s podjetji iz tega področja, pa smo se zato obrnili na Akademijo Oxford. Sodelujemo že mesec dni in nimamo nobene pripombe na prevode. Najlepša hvala!

Kaja iz Litije:

Popoln prevod, pravilno in natančno obdelan. Profesionalnost in organizacija sta na najvišji ravni! Vsaka čast!

Jasmin iz Ljubljane:

Zahvaljujoč prevajalcem Akademije Oxford, smo z lahkoto sklenili pomembno pogodbo s poslovnimi s partnerji iz Japonske. Vse pohvale in najlepša hvala Akademiji Oxford za profesionalno in kakovostno opravljeno delo!

Monika iz Ljutomera:

Lahko rečem samo to, da ste najboljši!

Andraž iz Logatca:

Imamo srečo, da ste se pojavili v Sloveniji. Najhitreje in najkakovostnejše prevajate dokumente na našem področju.

Staša iz Maribora:

Bila sem navdušena, ko sem izvedela, da lahko tako hitro prevajate dokumente in jih pošljete. Resnično ste izjemni!

Josip iz Maribora:

Vse pohvale za Akademijo Oxford in za zelo hitro prevajanje dokumentov. Najugodnejši ste v Sloveniji!

Ines iz Medvod:

Kakovosten prevod, izjemna storitev ter nizka cena. Neverjetni ste!

Branko iz Mengša:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v ruščino!

Dejan iz Metlike:

Akademija Oxford je daleč najboljši prevajalski center v Sloveniji!

Manja iz Mežice:

Prevod dokumentacije pri vas je enostaven. Najlepša hvala!

Jan iz Murske Sobote:

Enostavno je priti do vas, še lažje pa je sodelovati z vami. Vse pohvale za organizacijo in kakovost storitve!

Lucija iz Nove Gorice:

Stalno potrebujemo konsekutivno prevajanje zaradi prihoda tujih delegacij, Akademija Oxford pa je sedaj naša opora, kar se tiče prevajanja. Profesionalna storitev ter prijaznost, enostavno je vse na vrhunski ravni.

Damjan iz Novega mesta:

Potreboval sem prevod v slovaški jezik, zelo hitro in originalno sem ga prejel od vas. Hvala lepa!

Tjaša iz Ormoža:

Prevod sem prejel hitrooo, hvala!

Vid iz Pirana:

Vse pohvale za vas ter vaše prevajalce!

Anisa iz Postojne:

Natančno, hitro, poceni, pravilno ... Hvala lepa, nimam besed!

Dejan s Prevalj:

Če potrebujete prevod s strani pooblaščenega sodnega tolmača, vam priporočam Akademijo Oxford! Bil sem navdušen nad njihovo hitrostjo in natančnostjo! Hvala Vam!

Katja s Ptuja:

Prevajala sem dokumentacijo v Oxfordu, poleg tega, da so bili hitri, so mi pomagali, ter me napotili na koga naj se obrnem kar se tiče moje papirologije.

Dominik iz Radeč:

Hvala za prevod, pravi ste profesionalci!

Julija iz Radovljice:

Niti za en prevod, ki ste ga naredili zame, nisem imela pripombe. Hvala vam za izjemno sodelovanje!

Milan z Raven na Koroškem:

Posebej sem zadovoljen, ker vsak prevod preverjate kar se tiče izrazov in fraz, kar pripeva k temu, da je prevod kakovostnejši in jasnejši. Zares, vse pohvale za profesionalnost!

Katarina iz Ribnice:

Zelo hitro ste mi izpolnili formular za vizum za Ameriko. Prekrasni ste!

Domagoj iz Ruš:

Potreboval sem prevod dokumentacije za pokojnino iz nemščine. Bil sam zelo zadovoljen s prevodom prevajalcev iz Akademije Oxford, in priporočam jih vsakomur!

Jana iz Sevnice:

Jaz sam iz Sevnice in tukaj nimamo prevajalcev za kitajski jezik. Toda, ko sem slišala za Akademijo Oxford in njihove prevajalske storitve, sem takoj stopila v stik z njimi sam. Bila sem presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve. Prihranili so moj denar in čas. Najlepša hvala!

Tim iz Sežane:

Najboljši ste! Vsakomur bi vas priporočil!

Urška iz Slovenske Bistrice:

Potrebovala sem prevod za pridobitev odpravnine iz norveškega v slovenski jezik.

Nik iz Slovenj Gradca:

Vaši prevodi so izjemni! Natančen prevod, hitra dostava in ugodna cena. Vse na enem mestu. Vsaka čast!

Maja iz Slovenskih Konjic:

V zadovoljstvo mi je bilo sodelovati z vami!

Mirko iz Tolmina:

Prevod iz švedščine je bil brez napak! Izjemno sem zadovoljen! Hvala lepa!

Tea iz Trbovelj:

Akademija Oxford je ena od najboljše organiziranih institucij s katerimi sem poslovno sodelovala. Sodelovanje je na vrhunski ravni, vsakomur bi jih priporočila!

Mišo iz Trebnjega:

Težko je najti prevajalca za flamski jezik, ki vam bo dostavil točen in pravilen prevod. To je možno samo pri vas!

Nives iz Tržiča:

Ugodna cena, kakovost ter hitra storitev. Bravo!

Samir iz Hrastnika:

Zelo mi je pomembno, da so vsi dokumenti, ki jih potrebujem, prevedeni predvsem točno in pravilno. To je tisto, kar sem opazil pri prevajalcih Akademije Oxford. Točnost in pedantnost brez konkurence. Nimam besed, zares ste pravi profesionalci!

Neža iz Celja:

Nujno sem potrebovala prevod dokumentacije za poroko, pa sam stopila v stik z Akademijo Oxford. Hitro so končali delo, v roku nekaj ur. Zelo sem jim hvaležna za to!

Miloš iz Cerknice:

Kar se tiče prevajalskih storitev, vi ste brez konkurence!

Špela iz Črnomlja:

Prevedli ste mi več kot od 50 strani brez napake! Vsaka čast! V prihodnje vem, na koga naj se obrnem!

Damir iz Šempetra:

Poln sam pozitivnih vtisov potem, ko ste zame končali prevod celotne dokumentacije za posel. Hvala lepa!

Janica iz Šentjurja:

Zelo sem zadovoljna! Tako s ceno kot kakovostjo prevoda. Zares ste nezamenljivi!

Tim iz Škofje Loke:

Prijazno osebje, kakovostno in predano delo sta ključ uspeha. Akademije Oxford je dokaz tega. Vsaka čast!

Sonja iz Šoštanja:

Samo nadaljujte! Odlični ste!