Sodni tolmač in prevajalec za makedonski jezik

Zelo pogosto lahko slišimo mnenje, da je makedonski jezik samo eno od narečij bolgarskega, toda dejstvo je, da je ta jezik uraden na ozemlju Bivše Jugoslovanske Republike Makedonije in je kot takšen tudi uradno priznan kot uradni jezik. Uporablja ga približno 5 milijonov ljudi, kot je razvidno iz uradnih podatkov, skoraj vsi govorci tega jezika pa živijo na ozemlju BJRM - a.

Ne glede na to, ali vam je potrebno prevajanje osebnih ali poslovnih dokumentov iz makedonskega v slovenski jezik ali pa iz našega v makedonski jezik, ste lahko prepričani, da bodo prevajalci in sodni tolmači za makedonski jezik, ki so člani naše ekipe, to storitev izvedli v najkrajšem možnem roku in ob maksimalnem spoštovanju vaših zahtev in po ugodnih cenah.

Eden od glavnih imperativov, ki ga spoštuje Prevajalski center Akademije Oxford, je tudi izpolnjevanje zahtev strank, ob maksimalni učinkovitosti in kakovosti storitve pa tudi po najugodnejši ceni. Prav iz tega razloga smo med storitve, ki jih vsakodnevno ponujamo vsem zainteresiranim strankam, uvrstili tudi neposredno prevajanje iz makedonskega v določeni tuji jezik oziroma iz tujega v makedonski jezik. Če pa se zavedate, da so v naši ekipi prevajalci in sodni tolmači za makedonski jezik pa tudi strokovnjaki, specializirani za delo v več kot 40-tih tujih jezikih, kar vključuje tudi slovenski jezik, vam bo veliko jasneje, da je storitev, ki jo ponujamo edinstvena na tržišču.Pri nas lahko dobite prevajanje vseh vsebin iz makedonskega v korejski, estonski, perzijski, znakovni pa tudi romski in pakistanski kar predstavlja storitve, ki sodijo med tiste, ki jih je težko najti na drugem mestu. Poleg teh jezikov, so v naši ekipi tudi strokovnjaki za: italijanski, španski, nemški, angleški, portugalski, grški, ruski, nizozemski, turški, madžarski, norveški, arabski, kitajski, danski, češki, japonski, ukrajinski, finski, bolgarski, hrvaški, švedski, srbski, bosanski in številne druge jezike, ki se uporabljajo po vsem svetu.

Vsemu temu je treba dodati tudi podatek, da so v ekipi Akademije Oxford tudi prevajalci in sodni tolmači za makedonski jezik, kar pomeni, da vsaka stranka, ki mu je potrebno prevajanje določenega dokumenta ali katerekoli vrste dokumentacije (razpisna, medicinska, tehnična) lahko dobi, tako prevajanje kot tudi overitev tako prevedenega dokumenta in v veliki meri varčuje, ne samo z denarjem, ampak tudi s trudom in časom. Posebej želimo poudariti tudi to, da nam morajo stranke dostaviti tudi izvirne dokumente na vpogled, saj je to del običajnega zakonskega postopka. Gre za to, da mora sodni tolmač primerjati prevod in izvirnik, da bi ugotovil njuno istovetnost, preden overi prevedene dokumente. Samo dokument, ki je obdelan na tak način, se lahko uporablja v praksi kot vsak drug izvirni dokument, saj je v pravnem pogledu absolutno veljaven.

Priporočljivo je, da vsakdo, ki mu je potrebno prevajanje dokumentov iz makedonskega ali v makedonski jezik, najprej na pristojnem sodišču poskuša dobiti informacijo o overitvi z Apostille žigom. Na kratko rečeno, gre za posebno vrsto overitve, ki ne izključuje tudi overitve sodnega tolmača, toda obstajajo dokumenti, za katere se zahteva tudi Apostille žig. Ker pa so za to pristojni pravosodni organi oziroma sodni tolmači in prevajalci pa za makedonski jezik nista dolžna vedeti, za kateri dokument je ta žig potreben in za katerega ne, pri čemer pa vam bosta v vsakem primeru pomagala, če je to potrebno. Ta podatek je pomemben, da bi prihranili svoj čas in denar, saj obstajajo določeni dokumenti, pri katerih je poleg overitve s tem žigom treba opraviti tudi njegovo prevajanje in tako boste v primeru posedovanja te informacije, precej skrajšali celoten postopek.V skladu z vašimi zahtevami obdelujemo vse osebne in poslovne dokumente, kot so: potrdilo o državljanstvu, delovno dovoljenje, izpiski iz matičnega registra (o rojstvu, o smrti, o sklenjeni zakonski zvezi), osebna izkaznica, vozniško dovoljenje, potrdilo o stalnem prebivališču, potni list, prometno dovoljenje, dovoljenje za prebivanje in vse tiste dokumente, ki se v številnih primerih predajajo pristojnim institucijam: soglasje za zastopanje, potrdilo o stanju računa v banki, potrdilo o nekaznovanosti, potrdilo o samskem stanu, potrdilo o stalni zaposlitvi in vse ostale izjave, potrdila in soglasja.

Prevajalci in sodni tolmači za makedonski jezik na zahtevo strank prevajajo in overjajo tudi vse vrste sodnih odločb in sklepov pa tudi pravni red Evropske Unije ter certifikate, licence, pogodbe, pooblastila ter vse pravne akte.

V skladu z vašimi zahtevami in potrebami obdelujejo tudi vse dokumente, ki jih je treba predložiti ustreznim službam, povezani pa so s področjem izobraževanja. Poleg diplom in dodatkov k diplomi ter zaključnih spričeval osnovnih in srednjih šol naši prevajalci in sodni tolmači za makedonski jezik prevajajo in overjajo tudi: predmetnike in programe fakultet, prepise ocen, potrdila o rednem šolanju, potrdila o opravljenih izpitih in druge podobne dokumente.

Prevajamo tudi gradbene projekte, znanstvene patente pa tudi medicinsko in tehnično ter razpisno dokumentacijo. Poleg zdravniških izvidov, laboratorijskih analiz tehničnih vzorcev in dokumentacije o medicinskih izdelkih prevajalci in sodni tolmači za makedonski jezik Akademije Oxford na zahtevo strank pod najugodnejšimi pogoji, tako v smislu kakovosti in hitrosti izdelave kot tudi glede cene, obdelujejo tudi specifikacije farmacevtskih izdelkov ter navodila za uporabo zdravil in značilnosti izdelkov kot tudi vse ostale materiale, ki so povezani s farmacijo, znanostjo, gradbeno industrijo in medicino.

Prevajanje iz makedonskega in v makedonski jezik

Kar zadeva prevajanje iz makedonskega in v makedonski jezik, ki ga izvajajo strokovnjaki Akademije Oxford lahko rečemo, da prevajamo vse materiale in to, ne samo iz makedonskega v slovenski jezik in obratno, ampak tudi iz tega jezika v več kot 40 svetovnih jezikov pa tudi iz kateregakoli svetovnega v makedonski jezik.

Poleg prevajanja dokumentov in vseh vrst dokumentacije prevajalci in sodni tolmači za makedonski jezik na vašo zahtevo prevajajo tudi besedilne vsebine, ne glede na njihovo kompleksnost in dolžino ter ne glede na to, ali obdelujejo temo s področij politike, turizma ali filozofije. Ker je seznam tem, za katere smo specializirani zares dolg, ko gre za prevajanje besedil iz makedonskega in v makedonski jezik, omenjamo samo nekatera področja: ekonomija, psihologija, bančništvo, marketing, sociologija, ekologija in varstvo okolja, komunikologija, informacijske tehnologije, gradbena industrija, menedžment, znanost, izobraževanje, farmacija, medicina in vse ostale veje, tako naravoslovnih kot tudi družbenih ved.

Poleg besedil iz makedonskega in v makedonski jezik prevajamo tudi programsko opremo (aplikacije in programe), spletne kataloge in prodajalne pa tudi spletne strani in to ob stalni podpori številnih IT strokovnjakov, ki so prav tako del ekipe Akademije Oxford.

Sodni tolmači in prevajalci za makedonski jezik pa v skladu z vašimi zahtevami na najboljši možni način obdelujejo tudi vse materiale, ki so povezani s področjem marketinga, kot so vizitke, letaki, katalogi, PR članki pa tudi brošure in plakati. Prav tako iz makedonskega in v makedonski jezik prevajamo tudi književna dela pa tudi revije in časopisne članke.

Poleg številnih storitev, ki so povezane s prevajanjem v pisani obliki, vam lahko ponudimo tudi simultano, konsekutivno in šepetano tolmačenje iz makedonskega in v makedonski jezik, v skladu z vašimi zahtevami in potrebami dogodka, ki ga organizirate, pod najboljšimi pogoji izvajamo tudi najem opreme za simultano tolmačenje.

Ker v naši ekipi niso samo prevajalci in sodni tolmači za makedonski jezik pa tudi številne druge jezike, ampak tudi podnaslavljalci in strokovnjaki, zadolženi za sinhronizacijo, pri nas poleg prevajanja video in zvočnih materialov lahko dobite tudi storitev profesionalne sinhronizacije in podnaslavljanja. Na ta način bo reklamno sporočilo, serija, oddaja ali filmska stvaritev (risani, dokumentarni, animirani, igrani film) poleg prevajanja iz makedonskega in v makedonski jezik imela tudi finalno obdelavo, tako da jih boste lahko skoraj takoj plasirali na kateremkoli mediju ali v kinematografu.

In poleg vseh omenjenih storitev želimo posebej poudariti, da vsem strankam, ki posedujejo vsebine, prevedene iz ali v ta jezik, pri čemer pa niso izpolnjene zahteve kakovostnega prevajanja, pri nas lahko dobijo tudi storitev redakcije, za katero so zadolženi lektorji in korektorji, ki so prav tako del naše ekipe. Zagotavljamo vam, da boste zadovoljni z obdelanimi materiali, saj naši strokovnjaki spoštujejo vsa pravila svoje stroke in materiale obdelujejo tako, da vam ponudijo najboljši možni prevod, ne glede na njegovo prvotno stanje.

Materiale nam na prevajanje lahko pošljete s priporočeno poštno pošiljko ali pa preko kurirske službe na naslov naše poslovalnice, lahko pa jih tudi osebno prinesete. V primeru, da imate potrebo za izjemno kratkim rokom izdelave prevoda in overitve dokumentov nam lahko najprej dostavite skenirane dokumente na elektronski naslov in potem tudi izvirne na enega od omenjenih načinov. Razume se, da je postopek precej manj kompleksen, če vam je potrebno prevajanje materialov, za katere se ne zahteva overitev, saj jih v tem primeru, lahko enostavno pošljete skenirane na elektronski naslov.

Kar zadeva dostavo prevedenih vsebin, jih v primeru, da je to mogoče, lahko pošljemo na elektronski naslov, toda to velja samo za materiale, za katere ni potrebna storitev overitev sodnega tolmača. Sicer prevedene materiale lahko prevzamete osebno ali pa vam jih lahko pošljemo na naslov, ki ga navedete. Če se odločite za dostavo na naslov, vas moramo opozoriti, da za to storitev angažiramo kurirsko službo, s katero uspešno sodelujemo, in da se storitev zaračunava v skladu z njihovim veljavnim cenikom in ni vračunana v redno ceno prevoda in overitve.

Kontaktirajte že danes z našo poslovalnico, da bi se z našim predstavnikom dogovorili o prevajanju materialov iz makedonskega in v makedonski jezik!

Prevajanje iz slovenskega v makedonski jezik

Če je strankam potrebno neposredno prevajanje iz slovenskega v makedonski jezik za katerikoli osebni dokument, lahko v okviru Prevajalskega centra Akademije Oxford poleg te storitve dobijo tudi njihovo overitev, ki jo izvajajo zapriseženi sodni tolmači.

Poleg tega, da prevajalci in sodni tolmači lahko obdelajo potni list in potrdilo o državljanstvu, zatem osebno izkaznico, vozniško dovoljenje in potrdilo o stalnem prebivališču, oni prav tako prevajajo tudi izpiske iz matičnega registra (o rojstvu, o smrti, o sklenjeni zakonski zvezi) pa tudi dovoljenje za prebivanje, prometno in delovno dovoljenje kot tudi vse ostale osebne dokumente, ki jih sedaj nismo omenili. Prav tako v navedeni kombinaciji jezikov obdelujejo tudi vse dokumente, ki se predajajo pristojnim institucijam, ko se to od strank zahteva in iz slovenskega v makedonski jezik prevajamo različne vrste izjav, soglasij in potrdil (potrdilo o nekaznovanosti, potrdilo o višini dohodkov in o samskem stanu, potrdilo o stanju računa v banki, soglasje za zastopanje, potrdilo o stalni zaposlitvi in številne druge dokumente te vrste).

Med drugim prevajamo tudi dokumente, ki sestavljajo različne vrste dokumentacij, prevajalci in sodni tolmači pa obdelujejo tudi dokumente, ki so del, tako gradbene in poslovne kot tudi medicinske in razpisne pa tudi tiste, ki sestavljajo tehnično dokumentacijo (zdravniški izvidi, laboratorijske analize tehničnih vzorcev, poslovna poročila, ustanovitveni akti podjetja, specifikacije farmacevtskih izdelkov, poslovne odločitve, deklaracije izdelkov, dokumentacija o medicinskih izdelkih, fakture, gradbeni projekti in številni drugi dokumenti, ki so del navedenih vrst dokumentacij).

Ko je strankam potrebno prevajanje iz slovenskega v makedonski jezik za različne vrste pravnih aktov, ga lahko prav tako dobijo v okviru Prevajalskega centra Akademije Oxford v Srbiji. Prevajalci in sodni tolmači pa razen pooblastila za zastopanje in različnih vrst pogodb prevajajo tudi pravni red Evropske Unije pa tudi različne vrste certifikatov, sodnih odločb, pritožb in odločitev oziroma vse vrste licenc pa tudi sodbe in sklepe in druge dokumente, ki so povezani, tako s področjem prava kot tudi s področjem sodstva.

Naši strokovnjaki prav tako lahko prevajajo diplome in dodatke k diplomi ter potrdila o opravljenih izpitih kot tudi rezultate znanstvenih raziskav pa tudi zaključna spričevala osnovnih in srednjih šol oziroma predmetnike in programe fakultet, potrdila o rednem šolanju kot tudi vse vrste del in nalog (diplomske, seminarske in znanstvena), prevajajo pa tudi znanstvene patente in vse ostale dokumente, ki so povezani z omenjenimi področji.

Seveda vse, kar smo ob tej priložnosti navedli, predstavlja samo del celotne ponudbe dokumentov, za katere vam ponujamo prevajanje iz slovenskega v makedonski jezik pa tudi overitev z žigom zapriseženega sodnega tolmača. Tako v optimalnem roku dobite dokumente, ki so v celoti obdelani in se kot takšni lahko uporabljajo, ko obstaja potreba za tem ter se lahko predajo katerikoli državni službi.

Najbolj pomembno je, da nam pri dostavi vsebin na prevajanje vsekakor dostavite tudi izvirnike na vpogled, prav tako pa se pričakuje tudi, da pred tem na pristojnih institucijah pridobite vse podatke, ki so povezani s potrebo za overitvijo s haškim ali Apostille žigom. Moramo poudariti, da vam prevajalci in sodni tolmači ne morejo zagotoviti te storitve, saj zanjo niso pristojni, ampak morate sami odnesti konkretni dokument v službo pri okrožnem sodišču v svojem mestu, ki je zadolžena za overitev s tem žigom. Prav tako je izjemno pomembno, da se ob tej priložnosti pozanimate tudi o tem, ali overitev z Apostille žigom poteka pred ali po obdelavi tega dokumenta s strani naših strokovnjakov, saj je od tega odvisno, kako bo potekala njegova obdelava.

Poleg možnosti, da dokumente osebno prinesete v našo poslovalnico, in da jih pošljete preko kurirske službe, vam ponujamo tudi možnost dostave s priporočeno poštno pošiljko. Prevedene vsebine lahko prevzamete v okviru poslovalnice (osebno) ali pa z dostavo na naslov, ki ga stranka navede, toda to predstavlja dodatno storitev in se zaračunava po ceni, ki velja v konkretni kurirski službi. To storitev plačate, ko prevzemate pošiljko, in to neposredno kurirju.

Po drugi strani so vse ostale vsebine, ki jih prav tako lahko obdelajo prevajalci in sodni tolmači in ne zahtevajo dostave izvirnikov na vpogled, lahko na prevajanje pošljete po elektronski poti oziroma na elektronski naslov in jih na enak način tudi prejmete, ko naši strokovnjaki končajo z njihovo obdelavo.

Če želite, da nam dokumente na prevajanje iz slovenskega v makedonski jezik pošljete po elektronski pošti, je to dovoljeno samo tedaj, ko neposredno prevajanje v tej jezični kombinaciji zahtevate v kratkem roku, toda tudi v tem primeru morate spoštovati postopek dostave izvirnikov na vpogled, in da to storite naknadno.

Ko je to potrebno, sodni tolmači in prevajalci v navedeni jezični kombinaciji obdelujejo tudi učbenike, lahko pa vam ponudijo tudi prevajanje iz slovenskega v makedonski jezik za katerokoli delo književnosti oziroma za različne vrste besedilnih vsebin kot tudi za časopisne članke ter revije. Poleg besedil, ki obdelujejo temo s področij turizma, znanosti, ekonomije, medicine in izobraževanje, obdelujejo tudi besedila s področij politike, ekologije in varstva okolja pa tudi menedžmenta in bančništva oziroma gradbene industrije ter informacijskih tehnologij, marketinga in številnih drugih vej, tako družbenih, kot tudi naravoslovnih ved, ki jih ob tej priložnosti nismo omenili. Lahko rečemo, da prevajalci in sodni tolmači obdelujejo besedilne vsebine katerekoli tematike, kompleksnosti, namena in dolžine.

Prav tako vam v skladu s potrebami lahko ponudijo tudi storitev tolmačenja v omenjeni kombinaciji jezikov in na osnovi informacij, ki nam jih dostavite o samem dogodku, izvedejo šepetano, simultano ali konsekutivno tolmačenje. Morate nam poslati informacije, ne samo o prostoru, v katerem bo dogodek potekal, ampak tudi o številu udeležencev, trajanju pa tudi o vseh drugih podrobnostih, ki so povezane z njegovo organizacijo, da bi strokovna ekipa Prevajalskega centra Akademije Oxford v skladu z njimi pripravila ustrezno ponudbo, v katero lahko po potrebi vključijo tudi najem opreme za simultano tolmačenje.

Poleg tega obdelujejo tudi vse vsebine s področja marketinga (PR članki, plakati, katalogi, zloženke, vizitke, brošure in drugo) pa tudi vse tiste, ki so povezane izključno s spletom (programska oprema, spletni katalogi, spletne strani, spletne prodajalne in drugo). Posebej poudarjamo, da stranke, ki potrebujejo neposredno prevajanje iz slovenskega v makedonski jezik za serije oziroma filme, oddaje, reklamna sporočila in druge video pa tudi zvočne materiale, v okviru Prevajalskega centra Akademije Oxford pričakuje tudi dodatna storitev, ki je povezana z njihovo sinhronizacijo in podnaslavljanjem.

Poleg storitev, ki so povezane s prevajanjem iz slovenskega v makedonski jezik, tako v pisani obliki, kot tudi s tolmačenjem, zahvaljujoč dejstvu, da našo ekipo sestavljajo tudi profesionalni lektorji in korektorji, strankam omogočamo tudi redakcijo materialov, ki so prevedeni v tej kombinaciji, toda ne dovolj kakovostno in profesionalno.

Prevajanje spletnih vsebin iz slovenskega v makedonski jezik

Če se znajdete v položaju, da vam je potrebno neposredno prevajanje vseh materialov s spletnega področja iz našega v makedonski jezik, to storitev lahko dobite v poslovalnici Prevajalskega centra Akademije Oxford. Prevajalci in sodni tolmači, ki so del te institucije, na vašo zahtevo prevajajo spletne prodajalne in programsko opremo oziroma katerokoli aplikacijo, spletne kataloge in številne druge spletne vsebine. Poudariti moramo tudi to, da v toku njihove obdelave, naši strokovnjaki implementirajo tudi SEO pravila (Search Engine Optimisation), kar pomeni, da se tako prevedene spletne vsebine lahko zelo hitro pojavijo med prvimi rezultati spletnega iskanja. S samim tem boste vi, kot lastnik spletne strani in prodajalne oziroma kataloga v veliki prednosti, saj praktično dobite, tako njihovo prevajanje iz slovenskega v makedonski jezik in optimizacijo vsebin.

Prevajalci in sodni tolmač lahko obdelujejo tudi vse vrste revij oziroma izvajajo neposredno prevajanje iz slovenskega v makedonski jezik za književna dela, kot so poetska in prozna pa tudi dela beletrije, romane in drugo, lahko pa prevajajo tudi učbenike, časopisne članke in druge vsebine.

Tudi v primeru, ko organizirate dogodek, za katerega vam je potrebno tolmačenje iz slovenskega v makedonski jezik, so vam na razpolago naši strokovnjaki, ki lahko izvedejo tudi konsekutivno in šepetano pa tudi simultano tolmačenje v navedeni kombinaciji jezikov. To pa pomeni, da vsaka vrsta dogodka, ki ga organizirate, zahteva različno vrsto tolmačenja, pa je zato zelo pomembno, da nam dostavite vse podatke o tem dogodku, da bi lahko pripravili ponudbo. Glede na to, da zainteresiranim strankam ponujamo tudi najem opreme za simultano tolmačenje, tako da vsakomur, ki mu ustreza prav ta vrsta storitve, po ugodnih cenah ponujamo najkakovostnejšo opremo.

Prevajanje pravnega reda Evropske Unije iz slovenskega v makedonski jezik

Poleg tega, da prevajalci in sodni tolmači v okviru Prevajalskega centra Akademije Oxford na zahtevo strank lahko izvedejo tudi neposredno prevajanje pravnega reda Evropske Unije iz slovenskega v makedonski jezik, lahko dobijo tudi storitev overitve prevoda. To overitev izvaja zapriseženi sodni tolmač, ki je član ekipe in na ta način prevedenemu dokumentu daje status pravne veljavnosti, glede na to, da kot pravno veljaven šteje samo dokument, ki je preveden in overjen z žigom sodnega tolmača. Na ta način stranke prihranijo svoj denar in zagotovo tudi čas, saj jim ni treba iskati zapriseženega sodnega tolmača, ki bo po koncu prevajanja opravil overitev.

Poleg pravnega reda Evropske Unije naši strokovnjaki obdelujejo tudi vse vrste pogodb pa tudi pooblastilo za zastopanje oziroma različne vrste licenc in certifikatov. Prav tako prevajajo tudi sklepe o razvezi zakonske zveze kot tudi vse ostale vrste sodnih odločb oziroma pritožbe in tožbe, obdelujejo pa tudi sodne odločitve in sklepe. Poleg pravnih aktov prevajajo tudi dokumente, ki se predajajo pristojnim službam oziroma vse vrste potrdil oziroma soglasij in izjav (potrdilo o samskem stanu, potrdilo o nekaznovanosti, soglasje za zastopanje, potrdilo o višini dohodkov in o stanju računa v banki, potrdilo o stalni zaposlitvi in druge).

Ko to zahtevajo stranke, prevajalci in sodni tolmači seveda prav tako obdelujejo tudi vse osebne dokumente, kot so potrdilo o stalnem prebivališču, potni list in potrdilo o državljanstvu ter osebna izkaznica pa tudi izpiski iz matičnega registra (o rojstvu, o smrti, o sklenjeni zakonski zvezi) oziroma različne vrste dovoljenj (vozniško, delovno, prometno, dovoljenje za prebivanje in druga). Vse tiste dokumente, ki sestavljajo razpisno kot tudi gradbeno in tehnično dokumentacijo, najprej prevajamo v navedeni kombinaciji jezikov in potem opravimo tudi njihovo overitev.

Na zahtevo svojih strank prav tako obdelujemo tudi zdravniške izvide kot tudi dokumentacijo o medicinskih izdelkih pa tudi navodila za uporabo zdravil in značilnosti izdelkov oziroma specifikacije farmacevtskih izdelkov in ostalo medicinsko dokumentacijo. Prevajanje iz slovenskega v makedonski jezik vključuje tudi poslovno dokumentacijo, tako da sodni tolmači in prevajalci lahko obdelujejo različne vrste poslovnih poročil (letna, revizijska in finančna) pa tudi fakture in sklepe o ustanovitvi pravnih oseb oziroma poslovne odločitve, statute podjetij ter ustanovitvene akte podjetij in vse neomenjene dokumente, ki so povezani s poslovanjem konkretne pravne osebe.

Ko to predstavlja zahtevo strank, v tej kombinaciji jezikov prav tako prevajamo rezultate znanstvenih raziskav pa tudi znanstvene patente, če pa je to potrebno, prevajamo tudi znanstvena dela in številne druge dokumente in druge vsebine, ki so povezane s področjem znanosti. Sodni tolmači in prevajalci iz našega v makedonski jezik prav tako prevajajo potrdila o opravljenih izpitih, predmetnike in programe fakultet, diplome in dodatke k diplomi pa tudi prepise ocen, zaključna spričevala osnovne in srednje šole, prevajajo pa tudi diplomske in seminarske naloge kot tudi ostale neomenjene dokumente, ki so povezani s področjem izobraževanja.

Da bi lahko izpolnili vaša pričakovanja in vam ponudili kompletno obdelavo katerekoli vrste dokumentov, morate tudi vi v celoti spoštovati pravilo, ki je povezano s pošiljanjem dokumentov, za katere vam je potrebno prevajanje iz slovenskega v makedonski jezik, kar pomeni, da nam morate dostaviti izvirnike na vpogled. Poleg tega je zelo pomembno, da se ne pozabite pozanimati o Apostille žigu, s katerimi se overjajo samo dokumenti, ki jih določa zakon, overjajo pa se v različnih trenutkih obdelave oziroma potem, ko prevajalci in sodni tolmači končajo s svojim delom ali pa preden začnejo z obdelavo. Zato je tudi pomembno, da posedujete to informacijo, saj vam bo v veliki meri pomagala, da ne izgubljate časa.

Prevajanje političnih besedil iz slovenskega v makedonski jezik

Vse tista besedila, katerih tema je povezana s področjem politike, lahko iz našega jezika v optimalnem roku prevajamo v makedonski jezik, ne glede na to, ali gre za vsebine, ki sodijo med strokovne, ali pa gre za poljudna besedila.

Poleg tega prevajalci in sodni tolmači, ki so del ekipe Prevajalskega centra Akademije Oxford, iz slovenskega v makedonski jezik prevajajo tudi besedila s področij financ in ekonomije oziroma prava in bančništva pa tudi turizma, znanosti, farmacije, izobraževanja in medicine. Prevajajo seveda tudi besedila, ki so povezana z marketingom, psihologijo, menedžmentom in filozofijo pa tudi s sociologijo in gradbeno industrijo oziroma ekologijo in varstvom okolja, informacijskimi tehnologijami ter komunikologijo kot tudi s številnimi znanstvenimi disciplinami, ki jih do zdaj nismo omenili. Stranke, ki potrebujejo prevajanje iz slovenskega v makedonski jezik za katerokoli vrsto besedil, so jih dolžni poslati po elektronski pošti in pričakujejo, da bodo zelo hitro na enak način dobili prevedene vsebine.

Naši prevajalci in sodni tolmači v navedeni jezični kombinaciji prav tako lahko prevajajo tudi vse vsebine, ki so povezane z reklamiranjem, tako storitev in izdelkov, kot tudi konkretnega podjetja. Lahko prevajajo tudi reklamne kataloge in brošure oziroma PR članke, če pa je to potrebno strankam, naši strokovnjaki na najhitrejši možni način in po zelo ugodnih cenah v tej kombinaciji jezikov prevajajo tudi reklamne plakate, zloženke in letake oziroma vizitke. V toku obdelave takšnih materialov spoštujejo pravila marketinga, s katerimi so dobro seznanjeni in vedo, da se reklamno sporočilo v izvirnih vsebinah zelo spretno skriva, pa bodo storili vse, da ga prilagodijo duhu makedonskega jezika s ciljem, da potencialnim kupcem določenega izdelka, ki se reklamira oziroma uporabnikom storitve, ki jim je to materni jezik, omogočijo, da se seznanijo z njimi in jih začnejo kupovati, oziroma uporabljati.

Strokovnjaki Akademije Oxford pa lahko v skladu s potrebami in zahtevami strank iz slovenskega v makedonski jezik prevajajo tudi serije, reklamna sporočila in vse vrste oddaj (izobraževalne, informativne, otroške, zabavne in druge) pa tudi filme različnih vrst in žanrov (dokumentarni, risani, animirani, igrani in drugi). Glede na to, da člani naše ekipe niso samo sodni tolmači in prevajalci, ampak tudi podnaslavljalci kot tudi strokovnjaki, ki so zadolženi za sinhronizacijo prevedenih materialov, kar pomeni, da strankam omogočamo, da dobijo tudi te storitve, če to želijo.

Poleg omenjenih strokovnjakov so v naši ekipi tudi korektorji in lektorji, tako da vam lahko ponudimo tudi storitev redakcije, ki se uporablja za vsa tiste materiale, ki so prevedeni v tej jezični kombinaciji, toda prevod ni izdelan v skladu s pravili prevajalske stroke oziroma obstajajo napake v prevodu, ki jih naši strokovnjaki v optimalnem roku popravijo, in to v skladu s pravili, ki jih določa makedonski jezik oziroma prevajalska stroka.

Prevajanje iz makedonskega v slovenski jezik

Glede na to, da so nekateri od članov ekipe Prevajalskega centra Akademije Oxford tudi prevajalci in sodni tolmači za makedonski jezik, sodimo med redke institucije v državi, ki strankam omogočajo prevajanje iz makedonskega v slovenski jezik. Poleg tega moramo dodati tudi to, da so naši strokovnjaki v glavnem izvorni govorci makedonskega jezika, kar je posebej pomembno za tolmačenje v navedeni jezični kombinaciji. Lahko izvajajo, tako simultano in šepetano kot tudi konsekutivno tolmačenje iz makedonskega v slovenski jezik. Da bi bila ta storitev izvedena na najboljši možni način oziroma da bi bila v celoti prilagojena zahtevam dogodka, ki ga stranka organizira, moramo imeti vse potrebne informacije o dogodku. V prvi vrsti to pomeni, da nas najprej obvestite o njegovem trajanju in pričakovanem številu udeležencev, in da nam daste podatke o prostoru, v katerem naj bi potekal dogodek, da bi se lahko odločili, katera od navedenih storitev je v tem primeru najboljša. Ko bomo sestavljali ponudbo v skladu z zahtevami dogodka, vanjo lahko uvrstimo tudi najem opreme za simultano tolmačenje in to po cenah, s katerimi bodo stranke zagotovo zadovoljne.

Prav tako smo specializirani tudi za lekturo in korekturo vsebin, ki jih je nekdo že poskušal prevesti iz makedonskega v slovenski jezik, tega pa ni storil profesionalno, pa so se prikradle številne napake, ki jih profesionalni lektorji in korektorji iz naše ekipe lahko popravijo v skladu s pravili, ki veljajo v okviru prevajalske stroke, da bi stranke dobile kakovostno obdelane materiale katerekoli vrste.

V sklopu storitve, ki je povezana s prevajanjem iz makedonskega v slovenski jezik za vse vrste serij in oddaj oziroma za reklamna sporočila in filme različnih vrst, ponujamo tudi njihovo sinhronizacijo kot tudi storitev podnaslavljanja tako prevedenih materialov. Prav zahvaljujoč temu, stranke zelo hitro dobijo informativne in otroške pa tudi zabavne televizijske in radijske oddaje, zatem animirane in igrane ter dokumentarne, risane in druge vrste filmov pa tudi vse ostale vrste video in zvočnih materialov, ki jih lahko plasirajo takoj po koncu obdelave s strani naših strokovnjakov in to tako v kinematografih in na televiziji, kot tudi na radijskih postajah in spletu oziroma kjerkoli želijo.

Prevajalci in sodni tolmači lahko na zahtevo strank iz makedonskega v slovenski jezik prevajajo tudi vse vrste književnih del kot tudi učbenike. Če pa je to potrebno, obdelujejo tudi strokovne kot tudi poljudne besedilne vsebine, zatem časopisne članke kot tudi različne vrste revij.

Prevajanje besedil vključuje obdelavo absolutno katerekoli tematike in prevajamo lahko, ne samo turistična, marketinška in znanstvena besedila, ampak tudi tista, ki sodijo na področje gradbene industrije, menedžmenta in farmacije oziroma komunikologije in informacijskih tehnologij pa tudi tista, ki so povezana z bančništvom, financami in ekonomijo ter s psihologijo, ekologijo in varstvom okolja kot tudi filozofijo in sociologijo oziroma vseh tistih besedilnih vsebin, ki so povezane s katerokoli vejo družbenih in naravoslovnih ved, ki jih ob tej priložnosti nismo omenili.

Poleg vsega tega sodni tolmači in prevajalci obdelujejo tudi vsebine, ki so povezane s področjem marketinga, ne glede na to, ali se skozi te materiale reklamira poslovanje konkretnega podjetja ali pa določena storitev oziroma izdelek. To pa je povezano predvsem s prevajanjem iz makedonskega v slovenski jezik za reklamne plakate, zloženke in letake oziroma brošure, PR članke in kataloge pa tudi ostale podobne vsebine. Kadar imajo stranke potrebo za tem, v tej kombinaciji jezikov prevajamo tudi vizitke in to v najkrajšem možnem roku in po izjemno ugodnih cenah.

Vsebine, ki so povezane s spletnim področjem, kot so spletne prodajalne, spletne strani in spletni katalogi pa tudi programska oprema oziroma programi in aplikacije vseh vrst prav tako prevajamo v tej kombinaciji in to ob ustrezni implementaciji vseh SEO pravil (Search Engine Optimisation). Njihova implementacija pa ima za cilj boljše kotiranje prevedenih materialov v okviru spletnega iskanja, kar ima za posledico zelo pozitiven učinek na poslovanje njihovih lastnikov.

Poseben segment s katerim se ukvarjajo prevajalci in sodni tolmači v Akademiji Oxford je povezan s prevajanjem različnih vrst dokumentov in dokumentacij iz makedonskega jezika v slovenski jezik, saj strankam omogočamo tudi njihovo overitev z žigom sodnega tolmača. To pa pomeni, da oni dobijo kompletno obdelavo vseh vrst dokumentov kot tudi, da jih praktično takoj po koncu obdelave lahko predajo vsaki pristojni službi, saj so absolutno pravno veljavni.

Čeprav so najpogostejše zahteve povezane s prevajanjem iz makedonskega v slovenski jezik za potne liste, delovna in dovoljenje za prebivanje oziroma osebne izkaznice, naši strokovnjaki obdelujejo tudi številne druge osebne dokumente, kot so izpiski iz matičnega registra (o rojstvu, o smrti, o sklenjeni zakonski zvezi), zatem vozniško in prometno dovoljenje ter potrdilo o stalnem prebivališču, potrdilo o državljanstvu in druge dokumente iz te skupine. Obdelujejo seveda tudi dokumente, ki se predajajo pristojnim službam oziroma vse vrste potrdil, soglasij in izjav (potrdilo o nekaznovanosti, potrdilo o stalni zaposlitvi in o samskem stanu, potrdilo o višini dohodkov, soglasje za zastopanje, potrdilo o stanju računa v banki in druga).

Če je strankam potrebno prevajanje iz makedonskega v slovenski jezik za diplome in dodatke k diplomi, lahko pričakujejo, da jih sodni tolmači in prevajalci obdelajo v optimalnem roku. To se prav tako nanaša tudi na obdelavo rezultatov znanstvenih raziskav in zaključnih spričeval osnovnih in srednjih šol ter prepisa ocen ter predmetnikov in programov fakultet in prepisa ocen kot tudi potrdila o opravljenih izpitih, znanstvenih patentov in ostalih dokumentov, ki so povezani s področjema znanosti in izobraževanja.

Seveda, če obstaja potreba za tem, lahko prevajamo tudi vse vrste nalog, od seminarskih preko diplomskih do znanstvenih del, ne glede na njihovo kompleksnost. Prav tako prevajalci in sodni tolmači na zahtevo strank iz makedonskega v slovenski jezik prevajajo tudi vse tiste dokumente, ki so povezani s področjem prava, kot so različne vrste pogodb in pooblastila za zastopanje pa tudi sklepe o razvezi zakonske zveze kot tudi številne druge vrste sodnih odločb pa tudi odločitve, pritožbe, sklepe in tožbe. Če je to potrebno, prevajamo tudi pravni red Evropske Unije ter različne vrste certifikatov in licenc pa tudi gradbene projekte kot tudi zdravniške izvide oziroma navodila za uporabo ter specifikacije farmacevtskih izdelkov in laboratorijske analize tehničnih vzorcev kot tudi vso dokumentacijo o medicinskih izdelkih, deklaracije izdelkov in številne druge dokumente, ki so del, tako gradbene in medicinske kot tudi razpisne oziroma tehnične dokumentacije, prav tako na zahtevo obdelujemo v tej kombinaciji jezikov.

Poleg vsega omenjenega, sodni tolmači in prevajalci, ko je to potrebno našim strankam, iz makedonskega v slovenski jezik prevajajo tudi fakture in vse vrste poslovnih poročil oziroma odločitev, prevajajo pa tudi statute in ustanovitvene akte podjetij oziroma sklepe o ustanovitvi pravnih oseb in vse ostale dokumente, ki so povezani s poslovanjem pravnega subjekta.

Ker stranke pri nas pričakuje tudi storitev overitve prevedenih dokumentov, je zato zelo pomembno, da poznajo celoten postopek njihove obdelave, da bi jim bilo jasno, zakaj je pomembno dostaviti izvirne materiale na vpogled oziroma, da se predhodno pozanimajo o potrebi za overitvijo z Apostille žigom. Namreč, sodni tolmač mora, preden prevedeni dokument overi s svojim žigom, primerjati izvirnik in prevod, saj je dobro poznano dejstvo, da se overja samo dokument, ki je preveden in katerega vsebina je enaka kot v izvirniku. Kar zadeva Apostille oziroma žig, ki ga imenujemo tudi haški, se morate zavedati, da zanj naši strokovnjaki niso pristojni, in da se zahteva samo za določene dokumente. Glede na to, da overitev s haškim žigom za določene dokumente poteka, preden ga obdelajo prevajalci in sodni tolmači, za druge pa šele potem, ko oni končajo s svojim delom, je priporočljivo, da stranka sama v pooblaščenih državnih institucijah, ki delujejo v sklopu okrožnih sodišč Republike Slovenije dobi vse potrebne informacije v zvezi s to vrsto overitve za dokumente, za katere ji je potrebno prevajanje iz makedonskega v slovenski jezik in da se na ta način izognejo nepotrebnemu izgubljanju časa in denarja.

Ker morajo stranke dostaviti izvirne dokumente na vpogled, to pomeni, da jih ne morejo poslati na elektronski naslov, kar je dovoljeno v vseh ostalih primerih. Dovoljeno je celo za dokumente, toda samo tedaj, ko stranke zahtevajo nujno prevajanje iz makedonskega v slovenski jezik, pri čemer morajo naknadno dostaviti izvirnike na vpogled. To pa lahko storijo na več načinov oziroma lahko jih prinesejo osebno v poslovalnico Prevajalskega centra Akademije Oxford, ali pa jih pošljejo s priporočeno poštno pošiljko kot tudi, da angažirajo določeno kurirsko službo, da jih dostavi na naš naslov. Ko prevajalci in sodni tolmači končajo z obdelavo dostavljenih vsebin, strankam lahko pošljejo prevode na naslov preko kurirske službe oziroma na elektronski naslov, toda ta način pošiljanja velja samo za vsebine, za katere se ne izvaja overitev. Poleg vseh omenjenih načinov, je strankam na razpolago tudi osebno prevzemanje prevedenih vsebin v prostorih poslovalnice Akademije Oxford. V primeru, da se odločijo za dostavo prevoda na domači naslov, stranke to storitev plačajo samostojno, ko prevzemajo pošiljko, ceno te storitve storitve določa kurirska služba, ki je zadolžena za izvedbo dostave.

Prevajanje potnega lista in osebne izkaznice iz makedonskega v slovenski jezik

Vse stranke, ki jim je potrebno prevajanje potnega lista in osebne izkaznice iz makedonskega v slovenski jezik v okviru Prevajalskega centra Akademije Oxford dobijo tudi to tudi storitev, ki se nanaša na overitev prevoda in jo izvaja zapriseženi sodni tolmač. To pa pravzaprav pomeni, da na enem mestu dobijo kompletno obdelavo omenjenih dokumentov, in da lahko tako prevedene potne liste in osebne izkaznice predajo vsaki pristojni instituciji, ki jih potrebuje.

Naši strokovnjaki prevajajo tudi vse ostale osebne dokumente, kot so izpiski iz matičnega registra (o rojstvu, o smrti, o sklenjeni zakonski zvezi) oziroma prometno in vozniško dovoljenje pa tudi potrdilo o stalnem prebivališču in dovoljenje za prebivanje oziroma potrdilo o državljanstvu, delovno dovoljenje in drugi dokumenti, ki pripadajo tej skupini. Prevajalci in sodni tolmači obdelujejo tudi dokumente, ki so povezani s področjem prava (pooblastilo za zastopanje, certifikati, sodne odločbe, pogodbe, tožbe in pritožbe, licence, pravni red Evropske Unije, sodne odločitve in sklepe in druge), prav tako pa tudi dokumente, ki sestavljajo medicinsko dokumentacijo (specifikacije farmacevtskih izdelkov, zdravniški izvidi, dokumentacija o medicinskih izdelkih, navodila za uporabo zdravil in značilnosti izdelkov in druga).

Iz makedonskega v slovenski jezik prav tako prevajamo dokumente, ki se predajajo pristojnim službama, kar pa je povezano s prevajanjem različnih vrst izjav in potrdil oziroma soglasij (potrdilo o stalni zaposlitvi, soglasje za zastopanje, potrdilo o samskem stanu, potrdilo o nekaznovanosti, potrdilo o stanju računa v banki in druge). Ko je to potrebno, obdelujejo tudi dokumente, ki so povezani, tako s področjem izobraževanja kot tudi s področjem znanosti, kot so: predmetniki in programi fakultet, znanstvena dela, prepisi ocen, diploma in dodatek k diplomi, rezultati znanstvenih raziskav, diplomske naloge, potrdilo o opravljenih izpitih, seminarske naloge, znanstveni patenti, potrdilo o rednem šolanju in vse ostale dokumente iz te skupine.

Razpisno dokumentacijo kot tudi poslovno pa tudi gradbeno oziroma tehnično dokumentacijo ter vse dokumente, ki jih sestavljajo, prav tako lahko obdelamo na zahtevo strank oziroma jih najprej prevedemo iz makedonskega v slovenski jezik in potem tudi overimo z žigom sodnega tolmača. Poleg gradbenih projektov, navodil za uporabo in deklaracij izdelkov ter laboratorijskih analiz tehničnih vzorcev, sodni tolmači in prevajalci obdelujejo tudi fakture, ustanovitveni akt in statut podjetja pa tudi sklepe o ustanovitvi pravnih oseb, revizijska, finančna, letna in druga poročila.

Stranke, ki potrebujejo prevajanje iz makedonskega v slovenski jezik za katerokoli vrsto dokumentov ali dokumentacije, so dolžne, da se v pristojnih službah pozanimajo o tem, ali obstaja potreba za overitvijo s haškim (Apostille) žigom za njihove dokumente kot tudi, da pri pošiljanju vsebin na prevajanje dostavijo izvirnike na vpogled.

Prevajanje spletnih katalogov iz makedonskega v slovenski jezik

Prevajalci in sodni tolmači, ki se angažirajo za prevajanje spletnih katalogov iz makedonskega v slovenski jezik v okviru Prevajalskega centra Akademije Oxford, pri tem implementirajo tudi pravila SEO (Search Engine Optimisation). S samim tem izvajajo optimizacijo prevedenih materialov za spletne iskalnike, pri čemer prevedenim materialom omogočajo, da maksimalno poboljšajo svoje mesto v globalnem iskanju, kar se zelo pozitivno odraža na poslovanje njihovih lastnikov. Seveda, prevajajo tudi vse druge vsebine, ki so povezane s spletnim področjem, poleg spletnih strani obdelujejo tudi programsko opremo (programe in aplikacije) pa tudi spletne prodajalne in druge podobne materiale.

V ekipi našega prevajalskega centra so tudi lektorji in korektorji, katerih dolžnost je, da strankam ponudijo redakcijo materialov, ki so že prevedeni iz makedonskega v slovenski jezik. Oni ob tej priložnosti popravijo vse, kar je potrebno v tako obdelanih vsebinah, da bi jih prilagodili duhu ciljanega jezika, kar je v tem primeru slovenski jezik.

Prevajalci in sodni tolmači lahko strankam ponudijo tudi neposredno prevajanje iz makedonskega v slovenski jezik za video pa tudi zvočne materiale, kar je povezano predvsem z različnimi vrstami in žanri filmov oziroma z reklamnimi sporočili, serijami in oddajami. Glede na to, da so člani naše ekipe tudi strokovnjaki, ki so usmerjeni na zagotavljanje storitev sinhronizacije in podnaslavljanja obdelanih video in zvočnih vsebin, stranke lahko dobijo tudi to storitev in s samim tem tudi popolnoma obdelane materiale, ki jih lahko prikazujejo v skladu s svojimi željami.

Poleg vseh storitev, ki so povezane s prevajanjem iz makedonskega v slovenski jezik v pisani obliki, sodni tolmači in prevajalci lahko zagotovijo tudi storitev tolmačenja v tej kombinaciji jezikov. Poudariti moramo, da so specializirani za vse vrste tolmačenj (konsekutivno, šepetano in simultano), tako da je samo od informacij, ki nam jih dajo stranke o konkretnem dogodku, odvisno, katero vrsto tolmačenja bomo uvrstili v ponudbo. Sicer lahko v ponudbo za tolmačenje v tej kombinaciji jezikov uvrstimo tudi najem opreme za simultano tolmačenje, toda samo tedaj, ko je to v skladu z zahtevami samega dogodka oziroma z vrsto tolmačenja, ki se uporablja ob tej priložnosti.

Prevajanje ilustriranih in strokovnih revij iz makedonskega v slovenski jezik

V tej kombinaciji jezikov obdelujemo, tako ilustrirane, kot tudi strokovne revije pa tudi časopisne članke. Poleg tega prevajalci in sodni tolmači na zahtevo strank lahko iz makedonskega v slovenski jezik prevajajo tudi vse vrste književnih del pa tudi učbenike.

Obdelujejo tudi besedilne vsebine in to tako strokovne, kot tudi vse tiste, ki sodijo med poljudne. Njihova tema pa je lahko povezana s katerimkoli področjem, saj so naši strokovnjaki visoko kvalificirani in sposobni, da v v navedeni kombinaciji jezikov prevajajo besedila absolutno katerekoli tematike. Poleg prevajanja iz makedonskega v slovenski jezik za besedila s področij turizma, psihologije, sociologije in filozofije, obdelujejo tudi besedila s področij gradbene industrije, znanosti in komunikologije pa tudi izobraževanja, farmacije in menedžmenta kot tudi tista, ki so povezana s katerekoli temo s področij financ, bančništva in ekonomije ter politike in prava oziroma vse tista besedila, ki so povezana s številnimi drugimi področji, ki jih ob tej priložnosti nismo omeniliin sodijo na področje naravoslovnih in družbenih ved.

Vsa tiste materiale, ki so namenjeni reklamiranju določenega podjetja oziroma storitev in izdelkov, prav tako prevajamo v tej jezični kombinaciji. Poleg tega, da prevajalci in sodni tolmači iz makedonskega v slovenski jezik prevajajo reklamne letake oziroma plakate in brošure, lahko na zahtevo strank prevajajo tudi kataloge pa tudi PR članke oziroma vizitke, ko je to potrebno. Posebej poudarjamo tudi to, da so naši strokovnjaki seznanjeni z marketinškimi pravili, ki jih v največji možni meri implementirajo pri obdelavi teh vsebin, tako da reklamno sporočilo, ki ga vsebujejo izvirni materiali, usklajujejo z duhom slovenskega jezika, saj je to najboljši način, da se potencialnim kupcem izdelkov oziroma uporabnikom storitve, ki se na ta način reklamira, omogoči, da se seznanijo z vsebino marketinških materialov.

Cena prevajanja iz/v makedonski jezik

  • Iz makedonskega v slovenski je 21 EUR po strani
  • Iz slovenskega v makedonski je 21 EUR po strani

Cena prevajanja iz/v makedonski jezik z overitvijo sodnih tolmačev

  • Iz makedonskega v slovenski z overitvijo sodnega tolmača je 25 EUR po strani
  • Iz slovenskega v makedonski z overitvijo sodnega tolmača je 25 EUR po strani

Popusti za prevajanje iz makedonskega v slovenski jezik

  • Če imate veliko število strani za prevajanje, ponujamo neverjetne popuste.

Izračunajte ceno prevajanja


Opomba:

Navedeni kalkulator izračunava predvideno ceno prevajanja. Prevajalska stran obsega 1800 znakov s presledki ali 250 besed. Zelo pomembno je, da čim bolj natančno izračunate število znakov v svojem dokumentu, da bi bila finančna konstrukcija čim bolj točna, ob majhnih odstopanjih. Za vse natančnejše informacije kontaktirajte z našim predstavništvom.


Prevajanje iz makedonskega v druge jezike


Najpogosteje zastavljena vprašanja - Sodni tolmač za makedonski jezik - Akademija Oxford

Seznam mest za sodne tolmače in prevajalce za makedonski jezik


Sodni tolmač za makedonski jezik - Akademija Oxford
NEWSLETTER
 
DRUGI O NAS
Matjaž iz Ajdovščine:

Lahko pohvalim vse zaposlene v Akademiji Oxford, ker so resnično profesionalni in prevajalske storitve opravljajo hitro in učinkoviti.

Martina iz Bleda:

Potrebovala sem prevajanje iz madžarskega v slovenski jezik in lahko vam rečem, da sem pozitivno presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve prevajalcev Akademije Oxford.

Jaka iz Bovca:

Mislim, da je odlično, ker lahko na enem mestu najdem prevajalske storitve za različne jezike, tako da se ne morem sprehajati od prevajalca do prevajalca.

Eva iz Brežic:

Nujno sem potrebovala prevod v francoski jezik, na spletu sem našla Oxford, jih poklicala in v roku nekaj ur sem po elektronski pošti prejela prevod. Resnično so izjemni!

Zoran iz Velenja:

Uslužni, hitri in ljubeznivi, za njih imam samo pohvalne besede!

Anja iz Višnje Gore:

Najboljše prevajalske storitve lahko najdete prav v Akademiji Oxford! Vsaka čast!

Jure z Vrhnike:

Sodni tolmači iz Akademije Oxford so me presenetili z natančnostjo prevoda ter s kakovostjo storitve. Na začetku sem bil skeptičen, toda sedaj vem, na koga se lahko obrnem, ko mi bo v prihodnje potreben prevod.

Ana iz Gornje Radgone:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v nemški jezik!

Mišo z Grosuplja:

Kar se mene tiče, je cena kakovostne storitve najmanj pomembna, toda nisem verjel, da obstaja institucija, ki je v stanju omogočiti tako ugodno ceno za tako kakovostno in profesionalno opravljeno storitev. Hvala vam!

Nina iz Domžal:

Kakovost vaših storitev je na visoki ravni! Samo tako naprej!

Mitja iz Dravograda:

Delam v agenciji za registracijo vozil in do sedaj sem na prevode čakal nekaj dni, z Vami pa je vse to hitrejše in cenejše. Hvala, ker obstajate!

Elena iz Zagorja ob Savi:

Prevajalci Akademije Oxford so zame dokončali prevod iz Nizozemskega jezika v nekaj urah. Hvala vam, neverjetni ste!

Gregor iz Žalca:

Navdušen sem nad načinom, kako se zaposleni v Akademiji Oxford vedejo do nas, z veliko spoštovanja, ljubeznivosti in predanosti. Ko sodelujete z njimi, enostavno uživate.

Tina iz Železnikov:

Profesionalizem in predanost poslu sta prvi stvari, ki jih opazite, ko pridete v stik z Akademijo Oxford. Organizacija in storitev sta na vrhunski ravni!

Zmago iz Žirov:

Hvala Akademiji Oxford! Nujno sem potreboval prevod iz srbskega jezika in oni so to naredili na najboljši možni način. Dobil sam prevod po vsega nekaj urah! Hvala vam, najboljši ste!

Nataša iz Ilirske Bistrice:

Storitve prevajanja so mi zaradi narave dela, ki ga opravljam, potrebne vsakodnevno. Ko sem prvič stopila v stik z Akademijo Oxford, so mi posel dokončali hitro in učinkovito. Od tedaj jih ne menjam.

Mišo iz Izole:

Prevod iz slovenščine v kar 33 tujih jezikov na enem mestu. Neverjetno!

Sanja iz Jesenic:

Zahvaljujem se Akademiji Oxford za prevod iz norveškega jezika. Vse najboljše v nadaljnjem poslovanju!

Mile iz Kamnika:

Hiter in točen prevod! Hvala, ljudje, vse najboljše!

Selena iz Kočevja:

Vse pohvale za organizacijo in vrhunske storitve. Imate izjemna priporočila z moje strani pri vseh!

Damjan iz Leontina iz Kopra:

Nisem mogel, da ne opazim ljubeznivosti in predanosti vaših prevajalcev. Resnično sem prijetno presenečen.

Zlatan iz Kostanjevice na Krki:

Preko Vaše Akademije smo angažirali prevajalca za svojo poroko, iskreno vam hvala!

Marija iz Kranja:

Kaj bi jaz brez vas!? Priskočili ste mi v pomoč, ko mi je bil prevod najpotrebnejši! Enostavno, najlepša hvala!

Boštjan iz Laškega:

Obiskala nas je tuja delegacija iz Nemčije, pa smo potrebovali storitve konsekutivnega prevajanja. Obrnil sem se na Akademijo Oxford in priskočili so nam v pomoč na najboljši možni način.

Vesna iz Lenarta:

Hvala vam za prevod, izjemni ste!

Uroš iz Lendave:

Točnost prevoda je zaradi posla za nas zelo pomembna. Prevodi iz danskega, norveškega in švedskega jezika za nas predstavljajo temelj dobrega poslovanja s podjetji iz tega področja, pa smo se zato obrnili na Akademijo Oxford. Sodelujemo že mesec dni in nimamo nobene pripombe na prevode. Najlepša hvala!

Kaja iz Litije:

Popoln prevod, pravilno in natančno obdelan. Profesionalnost in organizacija sta na najvišji ravni! Vsaka čast!

Jasmin iz Ljubljane:

Zahvaljujoč prevajalcem Akademije Oxford, smo z lahkoto sklenili pomembno pogodbo s poslovnimi s partnerji iz Japonske. Vse pohvale in najlepša hvala Akademiji Oxford za profesionalno in kakovostno opravljeno delo!

Monika iz Ljutomera:

Lahko rečem samo to, da ste najboljši!

Andraž iz Logatca:

Imamo srečo, da ste se pojavili v Sloveniji. Najhitreje in najkakovostnejše prevajate dokumente na našem področju.

Staša iz Maribora:

Bila sem navdušena, ko sem izvedela, da lahko tako hitro prevajate dokumente in jih pošljete. Resnično ste izjemni!

Josip iz Maribora:

Vse pohvale za Akademijo Oxford in za zelo hitro prevajanje dokumentov. Najugodnejši ste v Sloveniji!

Ines iz Medvod:

Kakovosten prevod, izjemna storitev ter nizka cena. Neverjetni ste!

Branko iz Mengša:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v ruščino!

Dejan iz Metlike:

Akademija Oxford je daleč najboljši prevajalski center v Sloveniji!

Manja iz Mežice:

Prevod dokumentacije pri vas je enostaven. Najlepša hvala!

Jan iz Murske Sobote:

Enostavno je priti do vas, še lažje pa je sodelovati z vami. Vse pohvale za organizacijo in kakovost storitve!

Lucija iz Nove Gorice:

Stalno potrebujemo konsekutivno prevajanje zaradi prihoda tujih delegacij, Akademija Oxford pa je sedaj naša opora, kar se tiče prevajanja. Profesionalna storitev ter prijaznost, enostavno je vse na vrhunski ravni.

Damjan iz Novega mesta:

Potreboval sem prevod v slovaški jezik, zelo hitro in originalno sem ga prejel od vas. Hvala lepa!

Tjaša iz Ormoža:

Prevod sem prejel hitrooo, hvala!

Vid iz Pirana:

Vse pohvale za vas ter vaše prevajalce!

Anisa iz Postojne:

Natančno, hitro, poceni, pravilno ... Hvala lepa, nimam besed!

Dejan s Prevalj:

Če potrebujete prevod s strani pooblaščenega sodnega tolmača, vam priporočam Akademijo Oxford! Bil sem navdušen nad njihovo hitrostjo in natančnostjo! Hvala Vam!

Katja s Ptuja:

Prevajala sem dokumentacijo v Oxfordu, poleg tega, da so bili hitri, so mi pomagali, ter me napotili na koga naj se obrnem kar se tiče moje papirologije.

Dominik iz Radeč:

Hvala za prevod, pravi ste profesionalci!

Julija iz Radovljice:

Niti za en prevod, ki ste ga naredili zame, nisem imela pripombe. Hvala vam za izjemno sodelovanje!

Milan z Raven na Koroškem:

Posebej sem zadovoljen, ker vsak prevod preverjate kar se tiče izrazov in fraz, kar pripeva k temu, da je prevod kakovostnejši in jasnejši. Zares, vse pohvale za profesionalnost!

Katarina iz Ribnice:

Zelo hitro ste mi izpolnili formular za vizum za Ameriko. Prekrasni ste!

Domagoj iz Ruš:

Potreboval sem prevod dokumentacije za pokojnino iz nemščine. Bil sam zelo zadovoljen s prevodom prevajalcev iz Akademije Oxford, in priporočam jih vsakomur!

Jana iz Sevnice:

Jaz sam iz Sevnice in tukaj nimamo prevajalcev za kitajski jezik. Toda, ko sem slišala za Akademijo Oxford in njihove prevajalske storitve, sem takoj stopila v stik z njimi sam. Bila sem presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve. Prihranili so moj denar in čas. Najlepša hvala!

Tim iz Sežane:

Najboljši ste! Vsakomur bi vas priporočil!

Urška iz Slovenske Bistrice:

Potrebovala sem prevod za pridobitev odpravnine iz norveškega v slovenski jezik.

Nik iz Slovenj Gradca:

Vaši prevodi so izjemni! Natančen prevod, hitra dostava in ugodna cena. Vse na enem mestu. Vsaka čast!

Maja iz Slovenskih Konjic:

V zadovoljstvo mi je bilo sodelovati z vami!

Mirko iz Tolmina:

Prevod iz švedščine je bil brez napak! Izjemno sem zadovoljen! Hvala lepa!

Tea iz Trbovelj:

Akademija Oxford je ena od najboljše organiziranih institucij s katerimi sem poslovno sodelovala. Sodelovanje je na vrhunski ravni, vsakomur bi jih priporočila!

Mišo iz Trebnjega:

Težko je najti prevajalca za flamski jezik, ki vam bo dostavil točen in pravilen prevod. To je možno samo pri vas!

Nives iz Tržiča:

Ugodna cena, kakovost ter hitra storitev. Bravo!

Samir iz Hrastnika:

Zelo mi je pomembno, da so vsi dokumenti, ki jih potrebujem, prevedeni predvsem točno in pravilno. To je tisto, kar sem opazil pri prevajalcih Akademije Oxford. Točnost in pedantnost brez konkurence. Nimam besed, zares ste pravi profesionalci!

Neža iz Celja:

Nujno sem potrebovala prevod dokumentacije za poroko, pa sam stopila v stik z Akademijo Oxford. Hitro so končali delo, v roku nekaj ur. Zelo sem jim hvaležna za to!

Miloš iz Cerknice:

Kar se tiče prevajalskih storitev, vi ste brez konkurence!

Špela iz Črnomlja:

Prevedli ste mi več kot od 50 strani brez napake! Vsaka čast! V prihodnje vem, na koga naj se obrnem!

Damir iz Šempetra:

Poln sam pozitivnih vtisov potem, ko ste zame končali prevod celotne dokumentacije za posel. Hvala lepa!

Janica iz Šentjurja:

Zelo sem zadovoljna! Tako s ceno kot kakovostjo prevoda. Zares ste nezamenljivi!

Tim iz Škofje Loke:

Prijazno osebje, kakovostno in predano delo sta ključ uspeha. Akademije Oxford je dokaz tega. Vsaka čast!

Sonja iz Šoštanja:

Samo nadaljujte! Odlični ste!