Sodni tolmač in prevajalec za češki jezik

Glede na razpoložljive podatke češki jezik trenutno v svetu govori nekaj več kot 12 milijonov ljudi. Toda njih skoraj 11 milijonov ta jezik uporablja kot materni, kar pomeni, da se samo milijon ljudi v celem svetu uči kot tuji jezik, pa je popolnoma jasno, da so prevajalci in sodni tolmači za češki jezik v svetu zelo redki. To, da so redki v svetu, še ne pomeni, da vam Prevajalski center Akademije Oxford ne ponuja tudi storitve, ki vključuje prevajanje iz češkega in v češki jezik, glede na to, da so v naši ekipi tudi strokovnjaki, ki so posebej osredotočeni na delo s tem zahodnoslovanskim jezikom.

Storitev prevajanja različnih vrst dokumentov oziroma vseh vrst dokumentacije ni popolna, če ne vključuje tudi storitve overitve prevedenih materialov, za katero je zadolžena strokovna oseba, to je sodni tolmač, ki je za opravljanje poslov overitve dokumentov uradno pooblaščen s strani pristojnih institucij Republike Slovenije. Seveda obe storitvi, ki smo ju omenili lahko dobite v okviru Prevajalskega centra Akademije Oxford. Prepričani smo, da se bo vsakdo, ki ji je potrebno prevajanje iz in v ta jezik, z našimi predstavniki zelo hitro dogovoril o vseh podrobnostih, ki so povezane s storitvijo prevajalcev in sodnih tolmačev za češki jezik.

Vendar, to je samo manjši segment storitev, ki jih ponujamo, kar zadeva prevajanje iz češkega in v češki jezik. Gre za to, da zahvaljujoč dejstvu, da imajo vsi naši prevajalci in sodni tolmači številne interese in so v glavnem izpopolnili delo v dveh in več jezikih, sodimo med redke prevajalske centre, ki ponujajo storitev neposrednega prevajanja iz češkega v določeni tuji jezik oziroma iz nekega tujega v češki jezik. In da bi stvari bile še boljše, vas pri nas pričakuje neposredno prevajanje, kar je v praksi zelo redko, saj se v večini primerov ponuja prevajanje iz, na primer češkega v angleški jezik, kar vključuje najprej prevajanje iz češkega v slovenski, pa iz slovenskega v angleški jezik, kar pomeni, da celoten proces prevajanja na ta način traja precej časa.Poleg prevajanja iz češkega v slovenski oziroma iz slovenskega v češki jezik, vam ponujamo tudi naslednje jezike: grški, madžarski, finski, pakistanski, angleški, poljski, nemški, kitajski, francoski, ukrajinski, portugalski, bolgarski, švedski, italijanski, nizozemski, japonski, estonski, italijanski, korejski pa tudi bosanski, slovaški, danski, perzijski, turški, hrvaški, norveški ter makedonski, znakovni, latinski, romski, hebrejski in številne druge svetovne jezike, iz katerih lahko prevedemo vse materiale v češki oziroma iz češkega v kateregakoli od njih.

Na zahtevo strank vsak naš prevajalec in sodni tolmač za češki jezik obdeluje dokumente vseh vrst oziroma dokumentacije, ko so medicinska, tehnična in razpisna. To pomeni, da vas pri nas pričakuje tudi prevajanje in overitev prevedenih specifikacij farmacevtskih izdelkov, zdravniških izvidov, navodil za uporabo zdravil in značilnosti izdelkov ter dokumentacije o medicinskih izdelkih oziroma laboratorijskih analiz tehničnih vzorcev. Prav tako prevajamo tudi navodila za uporabo pa tudi deklaracije izdelkov in gradbene projekte oziroma vse ostale materiale ki se tičejo farmacije, medicine in gradbene industrije.

Posebej poudarjamo, da pri nas dobite kompletno obdelavo vseh dokumentov in dokumentacij, kar pomeni, dpoleg storitve prevajanja pa dobite tudi njegovo overitev, kar je zelo pomembno, saj na ta način pravzaprav dobite preveden dokument, ki ga lahko uporabljate v vseh situacijah in to popolnoma enako kot vsak drugi izvirnik, glede na to, da je tako obdelan dokument absolutno pravno veljaven. Da bi sodni tolmač za češki jezik lahko opravil overitev, mora v skladu s pravili z zakonom predpisanega postopka primerjati izvirni in preveden dokument, in to s ciljem, da ugotovi, ali so podatki v njima istovetni, kar on tudi stori in šele potem, ko se prepriča, da med njima ne obstaja absolutno nikakršna razlika, prevod overi s svojim žigom, kar pomeni, da potrjuje enakost dokumentov. Zato posebej poudarjamo, da je vsaka stranka, ki ima potrebo za prevajanjem dokumentov oziroma vseh materialov, za katere se zahteva overitev sodnih tolmačev, dolžna dostaviti tudi izvirne dokumente na vpogled.

Zelo pomembno je poudariti tudi to, da se za posamezne dokumente poleg overitve s strani sodnih tolmačev zahteva tudi posebna vrsta overitve, ki je poznana kot haški Apostille žig. Namreč, za to vrsto overitve so zadolženi sodni organi Republike Slovenije in se strankam vsekakor svetuje, da se najprej pri njih pozanimajo, ali je zanjeov dokument potrebna ta vrsta overitve in če je, po kakšnem principu jo je treba izvesti. Ta podatek je zelo pomemben za vsakogar, ki ne želi, da brez potrebe večkrat prihaja k nam, ker se za določene dokumente poleg same overitve z Apostille žigom zahteva tudi njegovo prevajanje, tako da se tedaj dokument najprej overja na pristojnem sodišču, pa ga šele potem prevzamejo zapriseženi sodni tolmači. Ker pa Prevajalski center Akademije Oxford teži k temo, da zadovolji tudi najzahtevnejše stranke, tako da se bomo potrudili, da vam damo vse potrebne informacije o tej vrsti overitve in vsa napotimo prav na tiste institucije, ki so pristojne, saj noben prevajalec in sodni tolmač za češki jezik, ki je član naše ekipe, ni dolžan posedovati teh informacij, saj le-te sodijo v pristojnost sodnih organov naše države.

Materiale za prevajanje lahko dostavite osebno v poslovalnico Prevajalskega centra Akademije Oxford. No, če vam to ne ustreza, jih enostavno pošljite preko“Pošte Slovenije”, in to priporočeno ali pa preko kurirske službe. Za vse tiste vsebine, ki ne spadajo med uradne dokumente in zanje ni treba izvesti storitve overitve, imate možnost, da jih skenirate in pošljete na elektronski naslov. Resda vam enako možnost ponujamo tudi v enem primeru, ko gre za prevajanje dokumentov. Namreč, ko stranka od nas zahteva, da določene dokumente prevedemo zelo hitro in da bi naši prevajalci in sodni tolmači za češki jezik ugodili tej zahtevi, je dovoljeno, da nam skenirane dokumente najprej pošljejo na elektronski naslov in da izvirnike na vpogled dostavijo naknadno in to v katerikoli od načinov, ki smo jih predhodno omenili. Popolnoma je jasno, da je v tem primeru logično, da je treba reagirati zelo hitro in da nam je treba izvirnike dostaviti v najkrajšem možnem času, da bi ugodili vaši zahtevi za kratkim rokom izdelave.

Po drugi strani pa vam prevedene materiale prav tako lahko dostavimo na elektronski naslov, samo kadar gre za prevajanje materialov brez overitve sodnih tolmačev. Toda, kadar sta za obdelavo vsebin zadolžena prevajalec in sodni tolmač za češki jezik, dokumente lahko prevzamete osebno oziroma imate pravico zahtevati, da vam jih pošljemo na določen naslov. To storitev izvaja kurirska služba in ni vračunana v osnovno ceno in se zaračunava od strank po veljavni ceni dostave te službe, ki jo izvaja.

Sodni tolmači in prevajalci za češki jezik na vašo zahtevo obdelujejo tudi vse dokumente, ki jih je treba predložiti pristojnim službam iz različnih razlogov, kot so na primer: potrdilo o stalni zaposlitvi, potrdilo o nekaznovanosti, potrdilo o stanju računa v banki, soglasje za zastopanje ter potrdilo o samskem stanu kot tudi vse ostale izjave, potrdila in soglasja. Prav tako iz češkega in v češki jezik v različnih jezikovnih kombinacijah prevajamo tudi pravni red Evropske Unije ter različne vrste pogodb pa tudi sklepe o razvezi zakonske zveze oziroma vse ostale sodbe in sodne odločbe kot tudi ostalih pravnih aktov.

Nekateri od dokumentov, ki jih na vašo zahtevo prav tako obdelujejo naši prevajalci in sodni tolmači za češki jezik, so tudi: potrdilo o stalnem prebivališču, izpiski iz matičnega registra o sklenjeni zakonski zvezi, osebna izkaznica, dovoljenje za prebivanje, izpiski iz matičnega registra o rojstvu, prometno dovoljenje, potni list, izpiski iz matičnega registra o smrti, potrdilo o državljanstvu, delovno dovoljenje, vozačka dovoljenje kot tudi: statut podjetja, poslovni letna poročila, fakture, bilance stanja, odločitve, ustanovitveni akt podjetja, sklep o ustanovitvi pravne osebe, bilance uspeha, revizijska poročila in številni drugi dokumenti, ne glede na to, ali gre za osebne ali poslovne.

V odvisnosti od vaših zahteva vsak prevajalec in sodni tolmač za češki jezik prevaja in overja tudi tiste dokumente, ki jih je treba predložiti pristojnim službam in so izključno povezani s področjem izobraževanja, kot so na primer: zaključna spričevala osnovnih in srednjih šol, potrdilo o opravljenih izpitih, prepis ocen, diploma in dodatek k diplomi, predmetniki in programi fakultet ter potrdilo o rednem šolanju in številni drugi.

Poleg vsega navedenega omenjamo tudi to, da naši sodni tolmači in prevajalci za češki jezik obdelujejo tudi znanstvene patente pa tudi vse dokumente s področja znanosti.Prevajanje iz češkega in v češki jezik

Čeprav med najpogostejše zahteve, ki nam jih postavljajo stranke, kar zadeva prevajanje iz češkega in v češki jezik vsekakor sodi obdelava osebnih pa tudi številnih drugih dokumentov, pri nas lahko dobite obdelavo absolutno vseh ostalih vsebin, ne glede na to, ali gre za prevajanje iz češkega v naš jezik oziroma iz slovenskega v češki jezik ali pa se zahteva prevajanje iz češkega v katerikoli tuji jezik in iz nekega tujega v češki jezik.

V skladu z vašimi potrebami oziroma zahtevami iz češkega in v češki jezik prevajamo vsebine spletnih prodajaln in spletnih katalogov pa tudi programsko opremo oziroma programe in aplikacije ter spletne strani. Vsi naši strokovnjaki, ki so zadolženi za izvedbo te storitve so absolutno seznanjeni s pravili SEO (Search Engine Optimisation), ki jih zelo pazljivo implementirajo v svoje delo, s čimer prevedenim spletnim vsebinam dajejo precej večjo kakovost, na ta način prevedenim spletnim stranem pa omogočajo, da se precej hitro pojavijo med prvimi v okviru iskalnika, s čimer se doseže odličen učinek, saj se potencialnim strankam ponuja priložnost, da lažje pridejo do spletne predstavitve določenega podjetja ali posameznika.

Iz češkega in v češki jezik prevajamo tudi književna dela vseh vrst, kot na primer prozo, beletrijo, romana in poezijo pa tudi učbenike ter časopisne članke kot tudi otroške, strokovne in ilustrirane revije. Prav tako prevajamo tudi besedilne vsebine, ki so namenjene širši populaciji pa tudi tiste, ki so posebej namenjene ožjim, strokovnim krogom, ne glede na to, katero temo obdelujejo in kako kompleksni so, saj naši prevajalci in sodni tolmači za češki jezik poleg visokih profesionalnih kvalifikacij posedujejo tudi izjemno bogato splošno izobrazbo, kar jim ob dolgoletnih izkušnjah omogoča, da se lažje znajdejo z vsemi temami. Poleg besedil katerih tema je povezana s področji turizma, ekonomije, financ, bančništva in prava iz češkega in v češki jezik prevajamo tudi vsa tista, ki obdelujejo katerokoli temo s področij: politike, marketinga, psihologije, informacijskih tehnologij, farmacije, komunikologije, sociologije, ekologije in varstva okolja ter filozofije, medicine, gradbene industrije pa tudi izobraževanja, menedžmenta, znanosti in različnih vej vseh naravoslovnih oziroma družbenih ved.

Posebej smo ponosni na storitev kompletne obdelave vseh video oziroma zvočnih materialov, ki vključuje prevajanje iz češkega in v češki jezik: reklamnih sporočil, serij, oddaj (zabavnih, informativnih, otroških, izobraževalnih in drugih) ter igranih filmov vseh žanrov kot tudi risanih, dokumentarnih in animiranih pa tudi storitev podnaslavljanja ter sinhronizacije vseh prevedenih vsebin. Prav na ta način vsaki stranki ponujamo finalizacijo procesa prevajanja zvočnih in video materialov oziroma vsebin, ki jih lahko naprej plasirajo tam, kjer želijo.

Poleg vseh omenjenih storitev, ki vključujejo prevajanje iz češkega in v češki jezik v pisani obliki, ima Prevajalski center Akademije Oxford v svoji ekipi tudi strokovnjake, katerih specialnost je usmerjena na zagotavljanje storitev tolmačenja. In glede na to, da so specializirani za konsekutivno in šepetano oziroma simultano tolmačenje, je tukaj najbolj pomembno, da nam najprej na predpisan način dostavite tudi informacije o tem dogodku, za katerega so vam potrebne te storitve, da bi lahko na ustrezen način odgovorili zahtevam samega dogodka. Poleg storitve tolmačenja iz češkega in v češki jezik v katerikoli jezični kombinaciji, vam omogočamo tudi najem opreme za simultano tolmačenje, ki bo zagotovo izpolnila vaša pričakovanja, saj gre za opremo zadnje generacije.

Kot svojevrstno dodatno storitev poudarjamo tudi redakcijo vsebin. Le-ta velja za dodatno, ker jo lektorji in korektorji iz naše ekipe izvajajo za vse tiste materiale, ki so prevedeni iz češkega in v češki jezik, toda ob tej priložnosti niso bila spoštovana pravila prevajanja, tako da gre za neustrezno prevedene materiale, s katerimi niste zadovoljni. Ko se izvede profesionalna redakcija tako prevedenih materialov, ste lahko prepričani, da bodo tudi najzahtevnejše stranke absolutno zadovoljne.

Prevajanje iz slovenskega v češki jezik

Če vam je potrebno prevajanje določenih vsebin iz slovenskega v češki jezik, ste lahko prepričani, da ste prišli na pravo mesto, saj ima Prevajalski center Akademije Oxford v svoji ekipi tudi prevajalce in sodne tolmače za oba jezika, tako da bodo v celoti obdelali vse dokumente pa tudi ostale vrste materialov in to pod najugodnejšimi pogoji, tako z vidika cene kot tudi glede kakovosti pa tudi hitrosti izdelave.

Vaša edina obveznost je, da nam materiale dostavite na predpisan način in odvisno od tega, ali vam je potrebno prevajanje dokumentov ali drugih vrst vsebin, so odvisni tudi možni načini dostave. Namreč, prevajanje dokumentov iz slovenskega v češki jezik zahteva tudi dostavo izvirnih dokumentov na vpogled, če vam je potrebna tudi storitev overitve sodnih tolmačev. Posebej poudarjamo, da je ta vrsta storitve zelo pomembna, ker je pravno veljaven dokument samo tisti, ki je preveden in overjen z žigom uradne osebe oziroma sodnega tolmača. Pravzaprav z overitvijo dokumenta, ki je preveden iz slovenskega v češki jezik, se potrjuje, da je prevod enak izvirniku in da je pravno absolutno veljaven, kar pomeni, da se lahko uporablja v katerikoli situaciji enako kot izvirni dokument.

Najprej vam ponujamo možnost, da nam materiale, ki jih želite prevesti iz slovenskega v češki jezik, dostavite osebno v poslovalnico. Prav tako imate tudi možnost, da jih pošljete preko kurirske službe ali “Pošte Slovenije” s priporočeno pošiljko. V primeru, da ni potrebna overitev, jih lahko dostavite tudi na elektronski naslov. Toda, obstaja situacija, kot tudi dokumente, za katere se zahteva overitev lahko najprej dostavite na elektronski naslov in naknadno dostavite tudi izvirnike na vpogled in to tako kot vam najbolj ustreza. Ko gre za nujno prevajanje, nam lahko dokumente pošljete na ta način, saj je v tem primeru spoštovanje zadanega časovnega roka ključni dejavnik, pa je prav to tudi razlog za takšen način pošiljanja, saj se v tem primeru pospešuje celoten proces in se strankam omogoča prevajanje dokumentov v zelo kratkem roku, kar je tudi osnovni namen nujnega prevajanja.

Dostava obdelanih materialov se prav tako lahko izvede na elektronski naslov ali pa preko kurirske službe na naslov stranke, lahko pa jih tudi osebno prevzamejo. Toda pošiljanje na naslov sodi med dodatne storitve, saj ta storitev ni vračunana v osnovno ceno prevajanja in overitve in se zaračunava neposredno od stranke po ceniku službe, ki je zadolžena za dostavo.

Prevajalski center Akademije Oxford obdeluje vse osebne in poslovne dokumente pa tudi razpisno, tehnično in medicinsko dokumentacijo ter vse vrste dokumentov, ki jih je treba predložiti pristojnim službam, kot so izjave, potrdila in soglasja oziroma dokumenti s področja izobraževanja, ki jih je v različnih primerih prav tako treba predložiti določenim institucijam, kot so na primer diplome in dodatki k diplomi, spričevala, potrdila o opravljenih izpitih, potrdila o rednem šolanju, predmetniki in programi fakultet in drugo.

Prav tako iz slovenskega v češki jezik prevajamo tudi sodne odločbe in sodbe, navodila za uporabo pa tudi znanstvene patente in naloge kot tudi rezultate znanstvenih raziskav ter gradbene projekte. Naši prevajalci in sodni tolmači obdelujejo tudi diplomske in seminarske naloge pa tudi besedilne vsebine, katerih tema je povezana s katerimkoli področjem, na vašo zahtevo pa prevajamo tudi učbenike, književna dela, kot so romani, proze, poezija in beletrija ter časopisni članki in vsebine ilustriranih, otroških in znanstvenih revij.

Iz slovenskega v češki jezik prevajamo tudi filme, serije, reklamna sporočila in oddaje različne vsebine, poleg storitve prevajanja pa izvajamo tudi njihovo sinhronizacijo oziroma podnaslavljanje, vse v skladu z vašimi zahtevami. Prevajamo tudi reklamne materiale vseh vrst pa tudi programsko opremo in spletne strani ter spletne kataloge in vsebine spletnih prodajaln.

Pri nas lahko najamete tudi opremo za simultano tolmačenje pa tudi angažirate strokovnjake, katerih specialnost je simultano, konsekutivno in šepetano tolmačenje iz slovenskega v češki jezik.

Prevajanje potrdila o državljanstvu iz slovenskega v češki jezik

Poleg prevajanja potrdila o državljanstvu iz slovenskega v češki jezik vam strokovnjaki Akademije Oxford ponujajo kompletno obdelavo tega pa tudi številnih drugih osebnih oziroma poslovnih dokumentov. S tem mislimo na to, da se najprej prevajajo, pa overjajo z žigom zapriseženih sodnih tolmačev, glede na to, da je to z zakonom predpisan postopek, da bi se določeni dokument, ki je preveden iz slovenskega v češki jezik, uvrstil med pravno veljavne dokumente in da bi ga stranka lahko uporabljala v praksi brez kakršnihkoli težav. Samo imejte na umu, da nam morate dostaviti tudi izvirnike na vpogled, da bi jih sodni tolmač lahko primerjal in ugotovil, da je prevod enak izvirniku, ker je to del standardnega, z zakonom predpisanega postopka.

Na vašo zahtevo iz slovenskega v češki jezik prevajamo tudi: potni list, izpiske iz matičnega registra o sklenjeni zakonski zvezi, vozniško dovoljenje, osebno izkaznico, izpiske iz matičnega registra o rojstvu, delovno dovoljenje pa tudi prometno dovoljenje ter izpiske iz matičnega registra o smrti, dovoljenje za prebivanje, potrdilo o stalnem prebivališču in številne druge osebne dokumente. Seveda prevajamo tudi tiste dokumente, ki sodijo med poslovne, kot so poslovne odločitve, fakture, statuti in ustanovitveni akti podjetja, bilance stanja in uspeha, certifikati, licence, sklep o ustanovitvi pravne osebe ter revizijska in letna poročila pa tudi sodbe in sklepe ter pravni red Evropske Unije in številne druge pravne akte.

Poleg tega iz slovenskega v češki jezik prevajamo tudi potrdilo o samskem stanu, soglasje za zastopanje, potrdilo o stanju računa v banki, potrdilo o nekaznovanosti, potrdilo o stalni zaposlitvi in vse druge izjave, potrdila in soglasja oziroma vse dokumente, ki jih je treba predložiti pristojnim institucijam iz različnih razlogov.

Poleg vsega omenjenega pri nas lahko dobite tudi prevajanje diplom in dodatkov k diplomi, potrdila o rednem šolanju, prepisa ocen pa tudi prevajanja zaključnih spričeval osnovnih in srednjih šol, predmetnikov in programov fakultet ter potrdila o opravljenih izpitih in vse ostale dokumente, ki jih je treba predložiti pristojnim službam, povezani pa so s področjem izobraževanja.

Prevajanje PR člankov iz slovenskega v češki jezik

Ker je reklamiranje v današnjem času vse pogosteje usmerjeno na posebne vrste vsebin, predvsem na tako imenovane PR članke, smo tudi v priložnosti, da vsem, ki jim je to potrebno, ponudimo storitev prevajanja PR člankov iz slovenskega v češki jezik. Ker se zavedamo dejstva, da gre za zelo specifično vrsto vsebin, ste lahko absolutno prepričani, da bo vsak prevajalec in sodni tolmač, ki je angažiran na obdelavi materialov s področja reklamiranja, na ustrezen način prenesel tudi reklamno sporočilo, ki ga le-ti vsebujejo, in ki ga najpogosteje ni tako enostavno videti. Tako dosežejo osnovni cilj prevajanja takšne vrste vsebin, saj bo tudi strankam, ki jim je češki jezik materni, dana možnost, da se seznanijo z vsebino PR člankov oziroma se seznanijo z določenim izdelkom ali storitvijo, ki se na ta način reklamira. Prav tako iz slovenskega v češki jezik prevajamo tudi zloženke, plakate, vizitke pa tudi brošure, letake in kataloge ter vse druge vrste reklamnih vsebin, ne glede na njihovo kompleksnost.

Prevajamo pa tudi programsko opremo, to je katerokoli aplikacijo ali program kot tudi spletne prodajalne in kataloge pa tudi spletne strani. Glede na to, da je za kakovostno prevajanje spletnih vsebin iz slovenskega v češki jezik potredbo tudi, da se dobro optimizirajo za iskalnike, da bi jim se na ta način omogočil čim boljši položajv polju iskanja, tako da v postopku obdelave takšnih materialov naši prevajalci in sodni tolmači maksimalno upoštevajo pravila SEO (Search Engine Optimisation), ki jih pazljivo implementirajo v prevedene vsebine in na ta način dosežejo maksimalno pozitiven učinek.

Prevajanje diplomskih nalog iz slovenskega v češki jezik

Samo ena od številnih storitev, ki jih izvajamo, se nanaša tudi na prevajanje diplomskih nalog iz slovenskega v češki jezik, čeprav naši strokovnjaki obdelujejo tudi znanstvena dela in seminarske naloge pa tudi znanstvene patente ter rezultate znanstvenih raziskav oziroma vse dokumente, ki se nanašajo na znanost.

Prav tako prevajamo tudi tehnično in medicinsko ter razpisno dokumentacijo oziroma: laboratorijske analize tehničnih vzorcev, zdravniške izvide, navodila za uporabo zdravil in značilnosti izdelkov, specifikacije farmacevtskih izdelkov pa tudi vse dokumente o medicinskih izdelkih in ostale vsebine, ki so povezane s farmacijo in medicino.

Poleg vsega omenjenega iz slovenskega v češki jezik prevajamo tudi gradbene projekte, deklaracije izdelkov vseh vrst pa tudi navodila za uporabo in značilnosti izdelkov ter vse ostale materiale, ki se nanašajo na področje gradbene industrije.

Tolmačenje iz slovenskega v češki jezik

Poleg prevajanja v pisani obliki vseh materialov iz slovenskega v češki jezik, pri nas lahko dobite tudi storitev tolmačenja v tej jezični kombinaciji, ponujamo pa vam tudi najem opreme za simultano tolmačenje. Zelo pomembno je omeniti, da nam morate najprej dostaviti vse pomembne informacije, ki se tičejo dogodka, ki ga organizirate, da bi lahko pripravili ustrezno ponudbo, saj so v naši ekipi tudi prevajalci in sodni tolmači, specializirani za šepetano tolmačenje pa tudi za konsekutivno in simultano tolmačenje iz slovenskega v češki jezik. In glede na to, da sa vsako od njih uporablja za določeno vrsto dogodka, tako da moramo poznati število udeležencev, koncepcijo samega dogodka pa tudi podatke o prostoru, v katerem bo potekal, da bi ponudba, ki jo pripravimo, na najboljši možni način zadovoljila zahteve tega dogodka.

Prav tako iz slovenskega v češki jezik prevajamo tudi dokumentarne, animirane, igrane in risane filme pa tudi serije, reklamna sporočila ter informativne, otroške, zabavne in izobraževalne oddaje. Poleg storitve prevajanja pri nas lahko dobite tudi finalizacijo obdelave vseh video in zvočnih materialov, ki smo jih omenili pa tudi številnih drugih, kar pomeni, da vam ponujamo tudi storitev profesionalne sinhronizacije ter podnaslavljanja, glede na to, da so v ekipi Prevajalskega centra Akademije Oxford tudi strokovnjaki, ki so zadolženi za izvedbo te storitve in sodijo med najboljše v svojem poslu.

Prevajanje književnih del iz slovenskega v češki jezik

Katerikoli prevajalec in sodni tolmač Akademije Oxford na vašo zahtevo iz slovenskega v češki jezik prevaja tudi književna dela, poleg beletrije pa prevajamo tudi dela poezije in proze pa tudi romane kot tudi učbenike. Prav tako vas pri nas pričakuje tudi prevajanje vsebin ilustriranih, otroških ter znanstvenih revij kot tudi časopisnih člankov.

Če vam je potrebno prevajanje katerekoli vrste besedilnih vsebin, bomo z veseljem izvedli tudi to storitev ter vam v relativno kratkem roku dostavili prevedene materiale na dogovorjen način. Naj vas ne skrbi, če gre za strokovna, kompleksna besedila, saj naši prevajalci in sodni tolmači absolutno posedujejo dovolj, tako znanja kot tudi izkušenj, da lahko prevedejo tudi najkompleksnejše besedilne vsebine, ne glede na to, s katerim področjem je povezana njihova tema. Ko gre za tematiko besedil, lahko mirno rečemo, da pri nas dobite prevajanje vseh vsebin, ne glede na to, katero temo obdelujejo, saj naši strokovnjaki poleg profesionalnih kvalifikacij, ki so na visoki ravni, posedujejo tudi izjemno široko splošno izobrazbo, tako da praktično ne obstaja tema, ki jim je neznana. Iz slovenskega v češki jezik prevajajo besedila. katerih tema je povezana s področjem katerekoli veje naravoslovnih ali družbenih ved ter menedžmenta, ekologije in varstva okolja pa tudi politike, ekonomije, komunikologije, prava, financ, bančništva kot tudi: filozofije, psihologije, sociologije, gradbene industrije, medicine, farmacije, informacijskih tehnologij, marketinga, turizma oziroma izobraževanja, znanosti in številnih drugih.

Prevajanje iz češkega v slovenski jezik

Vsakdo, ki je na kakršenkoli način povezan s Češko, ne glede na to, ali je študiral na neki tamkajšnji univerzi, pa želi nostrificirati diplomo v naši državi ali pa je končal osnovno oziroma srednjo šolo v tej državi oziroma je bil zaposlen v nekem podjetju na ozemlju Češke, bo zagotovo v nekem trenutku imel potrebo za prevajanjem določenih dokumentov iz češkega v slovenski jezik. Seveda, je vse omenjeno samo manjši del razlogov, zaradi katerih nam se stranke obračajo za zahtevo za prevajanjem v tej kombinaciji jezikov in v tej smeri.

Ne glede na to, kaj je razlog za prevajanje dokumentov ali materialov, morate vedeti, da Prevajalski center Akademije Oxford zbira v svoji ekipi strokovnjake, ki so predvsem usmerjeni na obdelavo vsebin v skladu s pravili, tako da poleg prevajanja materialov dobite tudi storitev njihove overitve s strani sodnih tolmačev, ki so tudi uradno pooblaščeni od pristojnih organov Republike Slovenije za izvajanje te storitve. Na ta način bo vsaka stranka, ki ji je potrebno prevajanje dokumentov iz češkega v naš jezik, dobila dokument, ki je uradno priznan kot pravno veljaven, glede na to, da z opremljanjem prevod s svojim žigom sodni tolmač potrjuje, da je le-ta izvirniku, kar pomeni, da ga stranke lahko uporabljajo v vsaki priložnosti.

Sam postopek overitve dokumentov je natančno določen z zakonom, kar pomeni, da pooblaščena oseba najprej primerja prevajajo tudi izvirnike in ko se prepriča, da je prevod enak izvirniku, ga tudi overja, pa s tem pravzaprav potrjuje, da je enak izvirniku, tako da se lahko uporablja kot vsak drug pravno veljaven dokument. Zato je zelo pomembno, da nam stranke, ki jim je potrebno prevajanje dokumentov in njihova overitev na vpogled dostavijo izvirnike, da bi sodni tolmač lahko spoštoval proceduro.

Ko se odločite, da nam zaupate prevajanje vsebin iz češkega v slovenski jezik, nam jih lahko dostavite na nekoliko načinov oziroma tako kot vam najbolj ustreza. To pomeni, da jih lahko dostavite osebno v poslovalnico. Prav tako jih lahko pošljete preko kurirske službe ali pa s priporočeno poštno pošiljko na naslov naše poslovalnice, toda materiale, za katere ni potrebna overitev, lahko pošljete tudi na elektronski naslov. Edina situacija, v kateri na ta način lahko pošljete tudi dokumente, je, če sta vam prevajanje in overitev potrebna v precej krajšem roku od tistega, ki vam ga mi ponudimo. Toda tudi tedaj ste dolžni, da nam dostavite izvirnike na vpogled, toda v tem primeru to lahko storite naknadno na način, ki ga izberete. Ta postopek je uveden, da bi strankam omogočili tako imenovano nujno prevajanje oziroma prevajanje v kratkem roku, tako da nam morate tudi v tem primeru v najkrajšem možnem času dostaviti izvirnike na vpogled.

Pri dostavi materialov na prevajanje treba tudi poudariti, kako jih želite prevzeti po koncu njihove obdelave. Poleg osebnega prevzemanja v naši poslovalnici, vse tiste materiale, za katere se ne zahteva overitev, lahko dobite skenirane na elektronski naslov, v skladu z vašo zahtevo vam jih lahko pošljemo tudi na določen naslov. Za izvedbo te storitve je zadolžena kurirska služba, tako da se le-ta tudi zaračunava po njenem veljavnem ceniku v trenutku dostave in to neposredno od stranke.

Poleg prevajanja vseh vrst osebnih in poslovnih dokumentov ter tehnične, medicinske in razpisne dokumentacije iz češkega v slovenski jezik prevajamo tudi vse vrste dokumentov, ki se predajajo pristojnim institucijam v številnih situacijah. Tukaj mislimo predvsem na različne vrste potrdil, soglasij in izjav pa tudi na diplome in dodatke k diplomi, zaključna spričevala osnovnih in srednjih šol, predmetnike in programe fakultet pa tudi prepise ocen, potrdila o rednem šolanju in številne druge.

Prav tako iz češkega v slovenski jezik prevajamo tudi spletne strani, programsko opremo, spletne kataloge in prodajalne pa tudi revije vseh vrst, na primer strokovne, otroške in ilustrirane ter učbenike, knjige (romane, poezijo, prozo, beletrijo) kot tudi časopisne članke. Naši prevajalci in sodni tolmači prevajajo tudi vse vrste besedilnih vsebin, ne glede na kompleksnost njihove teme in ne glede na to, na katero področje se nanašajo.

Iz češkega v slovenski jezik prevajamo tudi reklamne materiale vseh vrst, od brošur, PR člankov in katalogov pa do vizitk, plakata, zloženk in reklamnih letakov. Prevajamo tudi gradbene projekte, pravni red Evropske Unije pa tudi navodila za uporabo, sodbe in sklepe in številne druge pravne akte.

Poleg prevajanja filmskih stvaritev, recimo animiranih, risanih, dokumentarnih in igranih filmov pa tudi serij, reklamnih sporočil ter zabavnih, informativnih, otroških in vseh drugih vrst oddaj na zahtevo strank izvajamo tudi profesionalno podnaslavljanje in sinhronizacijo takšnih materialov. V naši ekipi so tudi prevajalci in sodni tolmači, ki so usmerjeni predvsem na storitev tolmačenja iz češkega v slovenski jezik, tako da poleg simultanega, lahko dobite tudi šepetano ter konsekutivno tolmačenje. Poleg storitve različnih vrst tolmačenja vam lahko ponudimo tudi najem opreme za simultano tolmačenje pod najugodnejšimi pogoji.

Prevodi poslovnih in osebnih dokumentov iz češkega v slovenski jezik

Prevajalski center Akademije Oxford vsem zainteresiranim strankam poleg storitve prevajanja poslovnih in osebnih dokumentov iz češkega v slovenski jezik ponuja tudi storitev njihove overitve, ki jo izvajajo zapriseženi sodni tolmači. Na ta način dobijo njihovo kompletno obdelavo oziroma preveden dokument, ki ga lahko uporabljajo v vseh situacijah, saj žig sodnih tolmačev na njem pomeni, da je enak izvirniku. Zato nam morate dostaviti tudi izvirnike na vpogled, da bi bil zakonski postopek popolnoma izpolnjen.

Prav tako je zelo pomembno vedeti tudi to, da se za posamezne dokumente poleg overitve sodnih tolmačev zahteva tudi posebna vrsta overitve s tako imenovanim haškim Apostille žigom. Zanjo so zadolženi sodni organi v Republiki Sloveniji, tako da so se stranke dolžne pravočasno pozanimati, ali je za njihov dokument potrebna ali ne. Poleg tega moramo omeniti tudi to, da noben prevajalec in sodni tolmač za češki jezik, ki je član ekipe Akademije Oxford, ni dolžan posedovati natančnih informacij o tem, ali je za določeni dokument potrebna overitev Apostille žigom ali ne, saj to ne sodi v njihovo pristojnost, čeprav bodo zagotovo storili vse, da vam ponudijo dodatne informacije in vas napotijo tam, kjer lahko dobite veljavne informacije. To posebej poudarjamo, saj se pogosto dogaja, da se za določene dokumente zahteva, da se najprej izvede ta overitev, kjer mora biti preveden tudi haški Apostille žig, pa se tako obdelan dokument overja s strani sodnih tolmačev.

Na vašo zahtevo iz češkega v slovenski jezik prevajamo vse poslovne in osebne dokumente, kot so na primer: statuti podjetja, bilance stanja, sklep o ustanovitvi pravne osebe, odločitve, ustanovitveni akti podjetja, bilance uspeha, fakture, letna in revizijska poročila pa tudi: izpiske iz matičnega registra o rojstvu, potni list, dovoljenje za prebivanje, izpiski iz matičnega registra o smrti, potrdilo o stalnem prebivališču, delovno dovoljenje, vozniško in prometno dovoljenje, osebno izkaznico ter izpiski iz matičnega registra o sklenjeni zakonski zvezi, potrdilo o državljanstvu in vse ostale osebne in poslovne dokumente, ki jih obe tej priložnosti nismo omenili.

Prav tako prevajamo tudi medicinsko in tehnično kot tudi razpisno dokumentacijo oziroma: zdravniške izvide, navodila za uporabo zdravila in značilnosti izdelka, specifikacije farmacevtskih izdelkov, dokumentacijo o medicinskih izdelkih, gradbene projekte, navodila za uporabo in deklaracije izdelkov katerekoli vrste.

Iz češkega v slovenski jezik prevajamo tudi pravni red Evropske Unije, certifikate, licence, sklepe o razvezi zakonske zveze kot tudi vse ostale vrste sodb ter sodnih odločb, pogodb, pooblastil in ostalih pravnih aktov. V primeru potrebe vsak naš prevajalec in sodni tolmač za češki jezik v slovenski jezik prevaja tudi vse dokumente, ki jih je treba predložiti pristojnim službam, kot na primer: potrdila o nekaznovanosti, potrdila o samskem stanu, soglasja za zastopanje, potrdila o stanju računa v banki, potrdila o stalni zaposlitvi in vsa ostala potrdila, soglasja in izjave.

Prevajanje besedil s področja znanosti iz češkega v slovenski jezik

Poleg besedilnih vsebin in dokumentov s področja znanosti naši prevajalci in sodni tolmači iz češkega v slovenski jezik prevajajo tudi znanstvene patente pa tudi rezultate znanstvenih del ter rezultate znanstvenih raziskav. Na vašo zahtevo prevajajo tudi diplomske in seminarske naloge kot tudi vse dokumente, ki se predajajo pristojnim institucijam v številnih situacijah in so ozko povezani s področjem izobraževanja, kot so na primer: predmetniki in programi fakultet, diplome in dodatki k diplomi, prepisi ocena, potrdila o opravljenih izpitih, zaključna spričevala osnovnih in srednjih šol te potrdila o rednem šolanju in druge dokumente iz te skupine. Ne pozabite samo, da se za večino teh dokumentov zahteva tudi overitev s strani sodnih tolmačev in da morate dostaviti izvirnike na vpogled pa tudi, da se najprej pozanimate v pristojnih sodnih institucijah, ali je treba izvesti tudi overitev s haškim Apostille žigom in na kateri način.

Prav tako iz češkega v slovenski jezik prevajamo tudi besedilne vsebine, ki so namenjene javnosti pa tudi tiste, ki so izključno namenjene plasiranju v znanstvenih krogih. Kar zadeva temo, lahko mirno rečemo, da naši prevajalci in sodni tolmači prevajajo besedila, ki obdelujejo katerokoli temo od tistih, katerih tema je povezana s področjem ekonomije, financ, prava, bančništva in politike, preko tistih, ki se tičejo ekologije in varstva okolja, menedžmenta, marketinga, farmacije in medicine, pa do tistih, katerih tema je povezana s področjem gradbene industrije, informacijskih tehnologij, komunikologije oziroma katerekoli veje naravoslovnih in družbenih ved.

Poleg tega naši sodni tolmači in prevajalci iz češkega v slovenski jezik prevajajo tudi knjige oziroma vsa književna dela, ko je na primer poezija, proza, beletrija, romani in drugo, prevajamo pa tudi učbenike in celo časopisne članke in vse vrste revij (otroške, ilustrirane, strokovne in ostale).

Prevajanje serij in filmov iz češkega v slovenski jezik

Storitev, ki se nanaša na prevajanje serij in filmov pa tudi vseh drugih vrst zvočnih in video materialov vključuje tudi storitvi sinhronizacije in podnaslavljanja, ki jo prav tako lahko dobite v okviru Prevajalskega centra Akademije Oxford.

Potem ko prevajalci in sodni tolmači v najkrajšem možnem času opravijo prevajanje igranih, animiranih, dokumentarnih in risanih filmov ter reklamnih sporočil, serij pa tudi informativnih, otroških, izobraževalnih in zabavnih oddaj iz češkega v slovenski jezik, posel prevzamejo profesionalni podnaslavljalci oziroma skupina umetnikov, ki so zadolženi za sinhronizacijo prevedenih materialov. Tako da na enem mestu pravzaprav dobite kompletno obdelavo zvočnih in video materialov, ki jih potem lahko plasirate na kateremkoli mediju ali v kinematografih oziroma tam kjer želite.

V skladu z vašimi zahtevam, iz češkega v slovenski jezik prevajamo tudi spletne strani pa tudi spletne kataloge oziroma spletne prodajalne ter kakršnokoli programsko opremo (program in aplikacijo). V toku prevajanja te vrste materialov se posebna pozornost namenja pravilom SEO (Search Engine Optimisation), kar je eden od osnovnih razlogov, zaradi česar se številne spletne strani, ki so jih naši prevajalci in sodni tolmači že prevedli iz češkega v slovenski jezik, še naprej nahajajo v samem vrhu iskanja, s čimer so v veliki meri vidnejši in lažje dostopni potencialnim strankam.

Prevajanje reklamnih materialov iz češkega v slovenski jezik

Prevajanje, ki sodi med zahtevnejše, se nanaša na vse tiste vsebine, ki so povezane s področjem marketinga, saj večina njih vsebuje določeno reklamno sporočilo, ki ga ni tako enostavno videti, ki prav tako mora na najboljši možni način biti prevedeno, da bi se vsak potencialni kupec izdelka oziroma uporabnik storitve, ki se reklamira in ki mu je slovenski jezik materni, na pravi način seznanil s tistim, kar se skozi ta material predstavlja.

Toda to za naše strokovnjake, ki so usmerjeni na prevajanje reklamnih materialov iz češkega v slovenski jezik, ne predstavlja nikakršne ovire, glede na to, da poleg visoke ravni strokovnih kvalifikacij posedujejo tudi več kot dovolj izkušenj, da v relativno kratkem roku lahko prevedejo, ne samo vizitke, plakate, letake in zloženke, ampak tudi PR članke ter brošure in kataloge.

Tolmačenje iz češkega v slovenski jezik je samo še ena od številnih storitev, za katere so specializirani strokovnjaki Akademije Oxford. Poleg simultanega, ki je tudi najpogosteje prisotno v praksi, naši prevajalci in sodni tolmači za češki jezik na vašo zahtevo zagotavljajo tudi storitve šepetanega oziroma konsekutivnega tolmačenja. Če ste prepričani, da je za določeni dogodek, ki ga vi organizirate potrebna storitev simultanega tolmačenja v tej kombinaciji jezikov, vam lahko ponudimo tudi najem opreme za simultano tolmačenje in to pod zelo ugodnimi pogoji. Ker posebno pozornost namenjamo temu, da so vse naše stranke zadovoljne, tako s ponujeno storitvijo kot tudi s kakovostjo opreme, ki jo najamejo, nam morajo pravočasno dostaviti tudi informacije o samem dogodku, kar vključuje število udeležencev, koncepcijo oziroma osnovne smernice o organizaciji ter detajle o prostoru, v katerem bo potekal, da bi na osnovi njih njih pripravili ponudbo, ki bo na najboljši možni način odgovorila na vse postavljene zahteve.

Vsakdo, ki je nekomu že predal dokumente ali druge materiale na prevajanje iz češkega v slovenski jezik, pri čemer pa je dobil vsebine, ki niso kakovostno obdelane, v okviru Prevajalskega centra Akademije Oxford lahko dobi storitev redakcije takšnih vsebin, za katero so zadolženi profesionalni lektorji oziroma korektorji. Na ta način zelo hitro dobite materiale, ki so obdelani ob spoštovanju visoke stopnje kakovosti dela, kar je eden od osnovnih imperativov našega poslovanja.

Prevajanje iz češkega v druge jezike

Cena prevajanja iz/v češki jezik

  • Iz češkega v slovenski je 23 EUR po strani
  • Iz slovenskega v češki je 23 EUR po strani

Cena prevajanja iz češkega v slovenski jezik z overitvijo sodnih tolmačev

  • Iz češkega v slovenski z overitvijo sodnega tolmača je 27 EUR po strani
  • Iz slovenskega v češki z overitvijo sodnega tolmača je 27 EUR po strani

Popusti za prevajanje iz češkega v slovenski jezik

  • Če imate veliko število strani za prevajanje, ponujamo neverjetne popuste.

Izračunajte ceno prevajanja


Opomba:

Navedeni kalkulator izračunava predvideno ceno prevajanja. Prevajalska stran obsega 1800 znakov s presledki ali 250 besed. Zelo pomembno je, da čim bolj natančno izračunate število znakov v svojem dokumentu, da bi bila finančna konstrukcija čim bolj točna, ob majhnih odstopanjih. Za vse natančnejše informacije kontaktirajte z našim predstavništvom.


Najpogosteje zastavljena vprašanja - Sodni tolmač za češki jezik - Akademija Oxford

Seznam mest za sodne tolmače in prevajalce za češki jezik


Sodni tolmač za češki jezik - Akademija Oxford
NEWSLETTER
 
DRUGI O NAS
Matjaž iz Ajdovščine:

Lahko pohvalim vse zaposlene v Akademiji Oxford, ker so resnično profesionalni in prevajalske storitve opravljajo hitro in učinkoviti.

Martina iz Bleda:

Potrebovala sem prevajanje iz madžarskega v slovenski jezik in lahko vam rečem, da sem pozitivno presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve prevajalcev Akademije Oxford.

Jaka iz Bovca:

Mislim, da je odlično, ker lahko na enem mestu najdem prevajalske storitve za različne jezike, tako da se ne morem sprehajati od prevajalca do prevajalca.

Eva iz Brežic:

Nujno sem potrebovala prevod v francoski jezik, na spletu sem našla Oxford, jih poklicala in v roku nekaj ur sem po elektronski pošti prejela prevod. Resnično so izjemni!

Zoran iz Velenja:

Uslužni, hitri in ljubeznivi, za njih imam samo pohvalne besede!

Anja iz Višnje Gore:

Najboljše prevajalske storitve lahko najdete prav v Akademiji Oxford! Vsaka čast!

Jure z Vrhnike:

Sodni tolmači iz Akademije Oxford so me presenetili z natančnostjo prevoda ter s kakovostjo storitve. Na začetku sem bil skeptičen, toda sedaj vem, na koga se lahko obrnem, ko mi bo v prihodnje potreben prevod.

Ana iz Gornje Radgone:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v nemški jezik!

Mišo z Grosuplja:

Kar se mene tiče, je cena kakovostne storitve najmanj pomembna, toda nisem verjel, da obstaja institucija, ki je v stanju omogočiti tako ugodno ceno za tako kakovostno in profesionalno opravljeno storitev. Hvala vam!

Nina iz Domžal:

Kakovost vaših storitev je na visoki ravni! Samo tako naprej!

Mitja iz Dravograda:

Delam v agenciji za registracijo vozil in do sedaj sem na prevode čakal nekaj dni, z Vami pa je vse to hitrejše in cenejše. Hvala, ker obstajate!

Elena iz Zagorja ob Savi:

Prevajalci Akademije Oxford so zame dokončali prevod iz Nizozemskega jezika v nekaj urah. Hvala vam, neverjetni ste!

Gregor iz Žalca:

Navdušen sem nad načinom, kako se zaposleni v Akademiji Oxford vedejo do nas, z veliko spoštovanja, ljubeznivosti in predanosti. Ko sodelujete z njimi, enostavno uživate.

Tina iz Železnikov:

Profesionalizem in predanost poslu sta prvi stvari, ki jih opazite, ko pridete v stik z Akademijo Oxford. Organizacija in storitev sta na vrhunski ravni!

Zmago iz Žirov:

Hvala Akademiji Oxford! Nujno sem potreboval prevod iz srbskega jezika in oni so to naredili na najboljši možni način. Dobil sam prevod po vsega nekaj urah! Hvala vam, najboljši ste!

Nataša iz Ilirske Bistrice:

Storitve prevajanja so mi zaradi narave dela, ki ga opravljam, potrebne vsakodnevno. Ko sem prvič stopila v stik z Akademijo Oxford, so mi posel dokončali hitro in učinkovito. Od tedaj jih ne menjam.

Mišo iz Izole:

Prevod iz slovenščine v kar 33 tujih jezikov na enem mestu. Neverjetno!

Sanja iz Jesenic:

Zahvaljujem se Akademiji Oxford za prevod iz norveškega jezika. Vse najboljše v nadaljnjem poslovanju!

Mile iz Kamnika:

Hiter in točen prevod! Hvala, ljudje, vse najboljše!

Selena iz Kočevja:

Vse pohvale za organizacijo in vrhunske storitve. Imate izjemna priporočila z moje strani pri vseh!

Damjan iz Leontina iz Kopra:

Nisem mogel, da ne opazim ljubeznivosti in predanosti vaših prevajalcev. Resnično sem prijetno presenečen.

Zlatan iz Kostanjevice na Krki:

Preko Vaše Akademije smo angažirali prevajalca za svojo poroko, iskreno vam hvala!

Marija iz Kranja:

Kaj bi jaz brez vas!? Priskočili ste mi v pomoč, ko mi je bil prevod najpotrebnejši! Enostavno, najlepša hvala!

Boštjan iz Laškega:

Obiskala nas je tuja delegacija iz Nemčije, pa smo potrebovali storitve konsekutivnega prevajanja. Obrnil sem se na Akademijo Oxford in priskočili so nam v pomoč na najboljši možni način.

Vesna iz Lenarta:

Hvala vam za prevod, izjemni ste!

Uroš iz Lendave:

Točnost prevoda je zaradi posla za nas zelo pomembna. Prevodi iz danskega, norveškega in švedskega jezika za nas predstavljajo temelj dobrega poslovanja s podjetji iz tega področja, pa smo se zato obrnili na Akademijo Oxford. Sodelujemo že mesec dni in nimamo nobene pripombe na prevode. Najlepša hvala!

Kaja iz Litije:

Popoln prevod, pravilno in natančno obdelan. Profesionalnost in organizacija sta na najvišji ravni! Vsaka čast!

Jasmin iz Ljubljane:

Zahvaljujoč prevajalcem Akademije Oxford, smo z lahkoto sklenili pomembno pogodbo s poslovnimi s partnerji iz Japonske. Vse pohvale in najlepša hvala Akademiji Oxford za profesionalno in kakovostno opravljeno delo!

Monika iz Ljutomera:

Lahko rečem samo to, da ste najboljši!

Andraž iz Logatca:

Imamo srečo, da ste se pojavili v Sloveniji. Najhitreje in najkakovostnejše prevajate dokumente na našem področju.

Staša iz Maribora:

Bila sem navdušena, ko sem izvedela, da lahko tako hitro prevajate dokumente in jih pošljete. Resnično ste izjemni!

Josip iz Maribora:

Vse pohvale za Akademijo Oxford in za zelo hitro prevajanje dokumentov. Najugodnejši ste v Sloveniji!

Ines iz Medvod:

Kakovosten prevod, izjemna storitev ter nizka cena. Neverjetni ste!

Branko iz Mengša:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v ruščino!

Dejan iz Metlike:

Akademija Oxford je daleč najboljši prevajalski center v Sloveniji!

Manja iz Mežice:

Prevod dokumentacije pri vas je enostaven. Najlepša hvala!

Jan iz Murske Sobote:

Enostavno je priti do vas, še lažje pa je sodelovati z vami. Vse pohvale za organizacijo in kakovost storitve!

Lucija iz Nove Gorice:

Stalno potrebujemo konsekutivno prevajanje zaradi prihoda tujih delegacij, Akademija Oxford pa je sedaj naša opora, kar se tiče prevajanja. Profesionalna storitev ter prijaznost, enostavno je vse na vrhunski ravni.

Damjan iz Novega mesta:

Potreboval sem prevod v slovaški jezik, zelo hitro in originalno sem ga prejel od vas. Hvala lepa!

Tjaša iz Ormoža:

Prevod sem prejel hitrooo, hvala!

Vid iz Pirana:

Vse pohvale za vas ter vaše prevajalce!

Anisa iz Postojne:

Natančno, hitro, poceni, pravilno ... Hvala lepa, nimam besed!

Dejan s Prevalj:

Če potrebujete prevod s strani pooblaščenega sodnega tolmača, vam priporočam Akademijo Oxford! Bil sem navdušen nad njihovo hitrostjo in natančnostjo! Hvala Vam!

Katja s Ptuja:

Prevajala sem dokumentacijo v Oxfordu, poleg tega, da so bili hitri, so mi pomagali, ter me napotili na koga naj se obrnem kar se tiče moje papirologije.

Dominik iz Radeč:

Hvala za prevod, pravi ste profesionalci!

Julija iz Radovljice:

Niti za en prevod, ki ste ga naredili zame, nisem imela pripombe. Hvala vam za izjemno sodelovanje!

Milan z Raven na Koroškem:

Posebej sem zadovoljen, ker vsak prevod preverjate kar se tiče izrazov in fraz, kar pripeva k temu, da je prevod kakovostnejši in jasnejši. Zares, vse pohvale za profesionalnost!

Katarina iz Ribnice:

Zelo hitro ste mi izpolnili formular za vizum za Ameriko. Prekrasni ste!

Domagoj iz Ruš:

Potreboval sem prevod dokumentacije za pokojnino iz nemščine. Bil sam zelo zadovoljen s prevodom prevajalcev iz Akademije Oxford, in priporočam jih vsakomur!

Jana iz Sevnice:

Jaz sam iz Sevnice in tukaj nimamo prevajalcev za kitajski jezik. Toda, ko sem slišala za Akademijo Oxford in njihove prevajalske storitve, sem takoj stopila v stik z njimi sam. Bila sem presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve. Prihranili so moj denar in čas. Najlepša hvala!

Tim iz Sežane:

Najboljši ste! Vsakomur bi vas priporočil!

Urška iz Slovenske Bistrice:

Potrebovala sem prevod za pridobitev odpravnine iz norveškega v slovenski jezik.

Nik iz Slovenj Gradca:

Vaši prevodi so izjemni! Natančen prevod, hitra dostava in ugodna cena. Vse na enem mestu. Vsaka čast!

Maja iz Slovenskih Konjic:

V zadovoljstvo mi je bilo sodelovati z vami!

Mirko iz Tolmina:

Prevod iz švedščine je bil brez napak! Izjemno sem zadovoljen! Hvala lepa!

Tea iz Trbovelj:

Akademija Oxford je ena od najboljše organiziranih institucij s katerimi sem poslovno sodelovala. Sodelovanje je na vrhunski ravni, vsakomur bi jih priporočila!

Mišo iz Trebnjega:

Težko je najti prevajalca za flamski jezik, ki vam bo dostavil točen in pravilen prevod. To je možno samo pri vas!

Nives iz Tržiča:

Ugodna cena, kakovost ter hitra storitev. Bravo!

Samir iz Hrastnika:

Zelo mi je pomembno, da so vsi dokumenti, ki jih potrebujem, prevedeni predvsem točno in pravilno. To je tisto, kar sem opazil pri prevajalcih Akademije Oxford. Točnost in pedantnost brez konkurence. Nimam besed, zares ste pravi profesionalci!

Neža iz Celja:

Nujno sem potrebovala prevod dokumentacije za poroko, pa sam stopila v stik z Akademijo Oxford. Hitro so končali delo, v roku nekaj ur. Zelo sem jim hvaležna za to!

Miloš iz Cerknice:

Kar se tiče prevajalskih storitev, vi ste brez konkurence!

Špela iz Črnomlja:

Prevedli ste mi več kot od 50 strani brez napake! Vsaka čast! V prihodnje vem, na koga naj se obrnem!

Damir iz Šempetra:

Poln sam pozitivnih vtisov potem, ko ste zame končali prevod celotne dokumentacije za posel. Hvala lepa!

Janica iz Šentjurja:

Zelo sem zadovoljna! Tako s ceno kot kakovostjo prevoda. Zares ste nezamenljivi!

Tim iz Škofje Loke:

Prijazno osebje, kakovostno in predano delo sta ključ uspeha. Akademije Oxford je dokaz tega. Vsaka čast!

Sonja iz Šoštanja:

Samo nadaljujte! Odlični ste!