Sodni tolmač in prevajalec za italijanski jezik

Med številnimi drugimi strokovnjaki, ki sestavljajo ekipo Prevajalskega centra Akademije Oxford posebno mesto pripada sodnim tolmačem in prevajalcem za italijanski jezik. Osnovni razlog za to je treba iskati v dejstvu, da je to eden od najbolj iskanih jezikov, pa naj gre pisano prevajanje ali tolmačenje ali pa za učenje italijanskega jezika kot drugega jezika. Prav to nas je pripeljalo do tega, da angažiramo večje število prevajalcev in sodnih tolmačev za italijanski jezik v okviru svoje institucije, tako da smo v priložnosti vsem zainteresiranim strankam ponuditi hitro in kakovostno storitev prevajanja in overitve vseh potrebnih dokumentov in to po najkonkurenčnejših cenah.

Velika prednost storitev prevajanja dokumentov in ostalih vsebin v naši instituciji je ta, da stranka na enem mestu dobi tako prevajanje kot tudi overitev sodnega tolmača, s čimer privarčuje veliko časa in truda, saj dobljeni dokument lahko takoj uporablja za predpisani namen, ker je samo prevedeni dokument, ki je overjen z žigom sodnega tolmača, veljaven z vidika zakona in prava.

Toda, to ni vse! Pri nas lahko dobite prevajanje vseh materialov iz italijanskega v slovenski jezik oziroma iz našega jezika v italijanski, kar pravzaprav ni posebna novost, saj je takšno prevajanje zelo pogosto v praksi. Toda, Prevajalski center Akademije Oxford je redka, da ne rečemo edina institucija v naši državi, ki ponuja storitev prevajanja iz italijanskega v številne svetovne jezike ter iz kateregakoli tujega jezika v italijanski. To pomeni, da poleg prevajanja iz italijanskega v angleški, francoski in nemški jezik, pri nas lahko dobite tudi prevajanje iz: ruskega, portugalskega, kitajskega, španskega, grškega, hebrejskega, ukrajinskega, madžarskega, srbskega, estonskega, perzijskega, danskega, bosanskega, albanskega, bolgarskega, hrvaškega, japonskega, norveškega, znakovnega, latinskega, romskega, švedskega, korejskega, estonskega, pakistanskega, finskega, arabskega, makedonskega, turškega, nizozemskega in številnih drugih jezikov, ki se govorijo širom sveta v italijanski jezik oziroma iz kateregakoli navedenega jezika v italijanski.Italijanski jezik sodi v skupino romanskih jezikov in je uradni jezik na ozemlju Italije, pored latinskega pa se uporablja tudi v Vatikanu, in sicer kot drugi uradni jezik. Uporablja ga več milijonov ljudi, od katerih večina živi prav v Italiji. Kot jezik, ki je na petem mestu v svetu, kar zadeva učenje tujega jezika, je v vsakem pogledu zelo popularen in iskan, tako v cilju edukacije, kot tudi glede prevajanja dokumentov pa tudi vseh ostalih vrst materialov.

Veliko število ljudi svoje šolanje nadaljuje prav v državi, v kateri je italijanski jezik uraden in pogosto se javlja potreba za prevajanjem vseh potrebnih dokumentov s področja izobraževanja z overitvijo sodnega tolmača, kot so: diploma in dodatek k diplomi, zaključna spričevala osnovne in srednje šole kot tudi prepis ocena, potrdilo o rednem šolanju, potrdilo o opravljenih izpitih ter predmetniki in programi fakultet pa tudi vsi dokumenti, ki jih je treba predložiti pristojnim službam in so povezani s tem področjem.

Pogosto se javlja potreba tudi za prevajanjem številnih poslovnih dokumentov, od pogodb, sklepov o ustanovitvi pravnih oseb ter statutov in ustanovitvenih aktov podjetij pa tudi različnih poslovnih poročil, bilanc uspeha in stanja in številnih drugih. Vsak prevajalec in sodni tolmač za italijanski jezik, ki je član naše ekipe, prav tako prevaja tudi pravni red Evropske Unije pa tudi certifikate, pooblastila, licence ter sodne sklepe in odločitve pa tudi vse pravne akte. Toda, da bi bila vsa navedena dokumentacija tudi zares veljavna z vidika zakona, morajo prevodi biti overjeni s strani zapriseženih sodnih tolmačev. Glede na to, da je z zakonom predpisan postopek, da zapriseženi sodni tolmač predenj overi določeni dokument, mora opraviti tudi njegovo primerjavo z izvirnikom, pa je tako izjemno pomembno, da se tega zaveda vsaka stranka, ki ji je poleg prevajanja potrebna tudi overitev dokumentov, saj je dolžna dostaviti tudi izvirnike na vpogled.Prav tako bi bilo dobro, da se pozanimate o potrebi za overitvijo s haškim Apostille žigom, glede na to, da je ta posebna vrsta overitve obvezna za določene dokumente. Da ne bi bilo pomote, Apostille žig v nobenem primeru ne izključuje overitve, ki jo opravljajo sodni tolmači, ampak je v določenih primerih potrebno prevesti tudi sam Apostille, pa je zato zelo pomembno, da se na pristojnem sodišču pravočasno pozanimate o tej vrsti overitve. Čeprav noben prevajalec in sodni tolmač za italijanski jezik ni dolžan, da natančno pozna predpise v zvezi z overitvijo z Apostille žigom, v skladu z vašimi zahtevami vam bomo dali vse informacije, ki jih posedujemo, da bi lahko na pravem mestu preverili vse v zvezi s to storitvijo.

Sodni tolmači in prevajalci za italijanski jezik v Akademiji Oxford so izjemno dobri poznavalci tega jezika, za seboj pa imajo tudi ogromne izkušnje. Razume se, da posedujejo obvezno licenco s strani Republike Slovenije za opravljanje tega posla. Glede na podatek, da gre najpogosteje za izvorne govornike tega jezika, je jasno, da gre za prave profesionalce, ki svoje delo opravljajo maksimalno kakovostno.

V skladu z vašimi zahtevami prevajamo pa tudi overjamo vse osebne dokumente, ko na primer: izpiske iz matičnega registra (o rojstvu, o smrti, o sklenjeni zakonski zvezi), potni list, osebno izkaznico, prometno dovoljenje, potrdilo o državljanstvu, delovno dovoljenje, potrdilo o stalnem prebivališču, dovoljenje za prebivanje, vozniško dovoljenje pa tudi vse tiste dokumente, ki jih je v številnih primerih treba predložiti pristojnim službam, kot so vse vrste potrdil, izjav in soglasij (potrdilo o stalni zaposlitvi, potrdilo o nekaznovanosti, potrdilo o samskem stanu, soglasje za zastupanje, potrdilo o stanju računa v banki in številna druga).

Naši prevajalci in sodni tolmači za italijanski jezik v skladu z zahtevami strank prevajajo tudi medicinsko, tehnično pa tudi razpisno dokumentacijo kot tudi navodila za uporabo, znanstvene patente ter gradbene projekte. Poleg prevajanja in overitve navodil za uporabo zdravil in značilnosti izdelkov, specifikacij farmacevtskih izdelkov, zdravniških izvidov ter dokumentacije o medicinskih izdelkih, pri nas lahko dobite tudi prevajanje vseh ostalih dokumentov in vsebin, ki so povezane z medicino, znanostjo, gradbeno industrijo in farmacijo.

Prevajanje iz italijanskega in v italijanski jezik

Poleg vseh vrst dokumentov Prevajalski center Akademije Oxford ponuja tudi storitev prevajanja absolutno vseh materialov iz italijanskega in v italijanski jezik. To seveda vključuje tudi prevajanje iz italijanskega v katerikoli od več kot 40-tih svetovnih jezikov, za katere smo specializirani, vključujoč tudi slovenski pa tudi iz kateregakoli tujega jezika v italijanski.

V skladu z vašimi potrebami in zahtevami prevajamo tudi revije, časopisne članke pa tudi vse vrste književnih del, od proze preko beletrije in romanov pa vse do poetskih del. Prav tako prevajamo tudi spletne strani, spletne kataloge, programsko opremo in spletne prodajalne kot tudi vse vrste besedilnih vsebin, ne glede na temo, ki jo obravnavajo in ne glede na to, ali so namenjene široki uporabi ali pa gre izključno za znanstvena besedila. Področja, za katera so specializirani naši prevajalci in sodni tolmači, kar zadeva prevajanje besedil iz italijanskega in v italijanski jezik so številna, poleg politike, ekonomije, prava in psihologije pri nas lahko dobite tudi prevajanje vseh tistih besedil, katerih tema je povezana s: financami, menedžmentom, sociologijo, farmacijo, bančništvom, marketingom, ekologijo in varstvom okolja ter gradbeno industrijo, medicino, informacijskimi tehnologijami, komunikologijo, filozofijo pa tudi z znanostjo, izobraževanjem in vsemi ostalimi vejami, tako družbenih kot tudi naravoslovnih ved.

Zelo pomembno je poudariti, da nam materiale, za katere želite, da jih naši sodni tolmači in prevajalci prevedejo iz italijanskega in v italijanski jezik in po potrebi overijo, lahko dostavite na več načinov oziroma tako kot vam najbolj ustreza. To vključuje osebno dostavo v poslovalnico oziroma pošiljanje na elektronski naslov (v primeru, da ni potrebna overitev) pa tudi pošiljanje s priporočeno poštno pošiljko oziroma s kurirsko službo. Če se javi potreba za tako imenovanim nujnim prevajanjem, gre pa za tiste materiale, za katere je potrebna overitev, jih prav tako lahko najprej pošljete skenirane na elektronski naslov, izvirnike pa naknadno dostavite na način, ki vam najbolj ustreza. To je uvedeno, da bi se pospešil proces, in da bi se maksimalno spoštovale zahteve strank, glede na to, da nujno prevajanje vključuje izjemno kratek rok za izdelavo in hitrost je v tem primeru ključnega pomena.

Ko prevajalec in sodni tolmač za italijanski jezik končata s svojim delom, obdelane vsebine lahko osebno prevzamete, lahko pa vam jih pošljemo na določen naslov ali na elektronski naslov, toda samo v primerih, ko se ne zahteva overitev sodnega tolmača. Pri pošiljanju na naslov Prevajalski center Akademije Oxford angažira kurirsko službo, s katero že več let sodeluje, tako da se ta storitev zaračunava od strank popolnoma neodvisno od storitve prevajanja in overitve, in to v skladu z veljavnim cenikom kurirske službe.

Igrani, animirani, risani in dokumentarni filmi ter serije, reklamna sporočila in zabavne oziroma znanstvene in otroške oddaje so prav tako vsebine, ki jih naši strokovnjaki prevajajo iz italijanskega in v italijanski jezik. Poleg te storitve pa lahko opravimo tudi podnaslavljanje ter sinhronizacijo tako obdelanih vsebin, da bi dobili zvočne oziroma video materiale, ki jih lahko plasirate na televizijskih in radijskih postajah, v kinematografih ali kjerkoli drugje, kjer želite.

Eden od osnovnih dokazov, da naši strokovnjaki niso usmerjeni samo na prevajanje iz italijanskega in v italijanski jezik v pisani obliki predstavlja tudi storitev tolmačenja, ki jo prav tako ponujamo. Poleg simultanega, konsekutivnega in šepetanega tolmačenja na vašo zahtevo ponujamo tudi najem opreme za simultano tolmačenje, da bi v celoti izpolnili vse zahteve, ki jih postavlja določena mednarodna konferenca, poslovni sestanek oziroma katerikoli drugi dogodek, ki ga organizirate in vam na ta način omogočimo, da tolmačenje iz italijanskega in v italijanski jezik v katerikoli jezični kombinaciji poteka na najboljši način.

Vsemu navedenemu je treba dodati tudi storitev, za katero so specializirani lektorji oziroma korektorji, ki so prav tako člani ekipe Akademije Oxford, ki pa se nanaša na redakcijo vseh tistih materialov, ki so že prevedeni, toda na nekem drugem mestu. Ker nam se zelo pogosto dogaja, da se na nas obračajo stranke, ki so določene vsebine zaupali drugim prevajalcem, ki pa niso izpolnili niti njihovih zahtev niti pričakovanj, pa pri nas lahko dobite lekturo in korekturo kompletnih vsebin, tako da boste zagotovo zadovoljni.

Na zahtevo strank iz italijanskega in v italijanski jezik prevajamo tudi vse vrste vsebin, ki so povezane s področjem marketinga in to ob maksimalnem spoštovanju ustreznega prevajanja reklamnega sporočila v ciljani jezik. Poleg prevajanja vizitk, letakov in zloženk, naši prevajalci in sodni tolmači obdelujejo tudi brošure, kataloge izdelkov in storitev, plakate in PR članke ter vam v relativno kratkem roku in po najugodnejših cenah dostavljajo prevedene materiale na dogovorjen način.

Če imate kakršen koli dvom glede prevajanja iz italijanskega in v italijanski jezik, se lahko obrnete na našo poslovalnico, kjer se bodo naši predstavniki potrudili, da vam pojasnijo vse detajle in maksimalno izpolnijo vse vaše zahteve!

Prevajanje iz slovenskega v italijanski jezik

Ker je ena od najbolj zastopanih zahtev strank Prevajalskega centra Akademije Oxford prav prevajanje materialov iz slovenskega jezika v številne tuje jezike, na prvem mestu v angleški, nemški, italijanski, španski, portugalski in v ostale jezike sveta, je povsem pričakovano, da smo specializirani tudi za takšno vrsto prevajanja.

Najboljše možno priporočilo je na tisoče zadovoljnih strank, za katere smo z uspehom prevajali in še naprej prevajamo razne vrste vsebin iz slovenskega v italijanski jezik. Zahvaljujoč znanju in izkušnjam pa tudi zanimanjem naših prevajalcev in sodnih tolmačev vsem našim strankam pa tudi tistim, ki to želijo postati, poleg običajnih storitev, ki so povezane s prevajanjem dokumentov in besedil, ponujamo tudi niz specializiranih storitev v zvezi s prevajanjem iz slovenskega v italijanski jezik.

Poleg pismenega prevajanja vseh vsebin vam ponujamo tudi storitev konsekutivnega, šepetanega in simultanega tolmačenja kot tudi najem najmodernejše opreme za simultano tolmačenje pod najboljšimi pogoji. Pri nas lahko dobite tudi redakcijo oziroma korekturo in lekturo vseh tistih vsebin, ki jih je prevedel nekdo drug, ki pa ne zadovoljujejo vaših meril.

Prevajanje dokumentov iz slovenskega v italijanski in overitev sodnega tolmača

Vsakdo, ki mu je potrebno prevajanje dokumentov iz slovenskega v italijanski jezik, je lahko prepričan, da bo pri nas dobil maksimalno profesionalno izdelan prevod in to pod najboljšimi pogoji, v vsakem smislu. To pomeni, da v celoti spoštujemo zahteve svojih strank in jim ponujamo zelo kakovostno in profesionalno storitev prevajanja dokumentov, v relativno kratkih rokih in po ugodni ceni. Poleg tega pri nas lahko zahtevate tudi tako imenovano nujno prevajanje oziroma prevajanje v roku, ki vam ustreza in je krajši od tistega, ki vam ga ponudi koordinator poslovalnice Prevajalskega centra Akademije Oxford v Sloveniji.

Iz slovenskega v italijanski jezik na vašo željo prevajamo absolutno vsak osebni dokument, od osebne izkaznice in potnega lista preko potrdila o državljanstvu, potrdila o stalnem prebivališču in izpiskov iz matičnega registra (o rojstvu, o smrti, o sklenjeni zakonski zvezi) pa do vozniških in prometnih dovoljenj oziroma vseh dokumentov, ki se predajajo pristojnim službam. Specializirani smo tudi za prevajanje vseh tipov in vrst pogodb pa tudi sodb, sodnih sklepov kot tudi poslovnih dokumentov. Tako iz slovenskega v italijanski prevajamo: sklepe o ustanovitvi podjetja, statute, vse vrste poročil (na primer letnih in revizijskih) ter bilance in ostalo poslovno dokumentacijo.

Prevajanje spletnih strani iz slovenskega v italijanski jezik

Če želite razširiti svoje poslovanje zunaj meja naše države oziroma na področje Italije, je eden od možnih načinov tudi ta, da svoje podjetje na najboljši možni način predstavite v določeni državi. In najboljše je, da to naredite tako, da spletno stran prevedete iz slovenskega v italijanski jezik. No, da bi bil ta prevod zares ustrezen, ga morajo opraviti prevajalci, ki so specializirani prav za to področje prevajanja in so prav tako člani ekipe Prevajalskega centra Akademije Oxford.

Poleg prevajanja spletnih strani iz slovenskega v italijanski prevajamo tudi spletne kataloge in spletne prodajalne, na vašo zahtevo pa lahko prevedemo tudi programsko opremo oziroma programe in aplikacije.

Področje informacijskih tehnologij je samo eno v nizu, za katera so specializirani naši prevajalci in sodni tolmači. Temu je treba vsekakor dodati tudi področje marketinga, ki v sodobnem svetu igra izjemno pomembno vlogo v poslovanju. Zato za vas opravljamo prevajanje vseh vrst marketinških materialov, od vizitk in zloženk preko brošur in katalogov pa vse do PR člankov. Zahvaljujoč dejstvu, da naši strokovnjaki posedujejo izjemno velike izkušnje pri delu s tovrstnimi materiali, lahko z gotovostjo trdimo, da bo marketinško sporočilo, ki je navedeno v slovenščini, na primeren način prenesena tudi v italijanskem jeziku, s čimer bo prevajanje takšne vrste materialov v celoti zadovoljilo visoko raven kakovosti, kar predstavlja enega od naših poslovnih imperativov.

Prevajanje znanstvenih besedil iz slovenskega v italijanski jezik

Prevajanje znanstvenih besedil iz slovenskega v italijanski je samo še ena od številnih storitev, ki vam jih omogočamo. Poleg znanstvenih dela, naši prevajalci in sodni tolmači prevajajo tudi rezultate znanstvenih raziskav, patentov in vseh besedil, ki so povezana z znanostjo, ne glede na to, ali so namenjena širši javnosti ali pa samo znanstvenim krogom.

Na vašo zahtevo iz slovenskega v italijanski jezik prav tako prevajamo tudi diplomske in seminarske naloge pa tudi zaključna spričevala osnovne in srednje šole kot tudi diplome in dodatke k diplomi pa tudi vse tiste dokumente, ki so povezani z izobraževanjem, kot so recimo: prepisa ocen, potrdila o rednem šolanju, potrdilo o opravljenih izpitih in številnih drugih.

Prevajanje medicinske dokumentacije iz slovenskega v italijanski jezik

Poleg kompletne medicinske dokumentacije iz slovenskega v italijanski prevajamo tudi zdravniške izvide, specifikacije farmacevtskih izdelkov pa tudi navodila za uporabo zdravil in značilnosti izdelkov in vse tiste dokumente, ki so povezani s področji medicine in farmacije.

Na vašo zahtevo iz slovenskega v italijanski prevajamo tudi tehnično dokumentacijo, navodila za uporabo pa tudi gradbene projekte in razpisno dokumentacijo.

Prevajanje filmov iz slovenskega v italijanski jezik

Slovenska kinematografija je tudi danes podobno kot v preteklosti, izjemno bogata. Dobro je poznano, da so naši filmi prevajani v številne tuje jezike, pa tako tudi v italijanski.

Če je tudi vam potrebno prevajanje filmov iz slovenskega v italijanski jezik, morate vedeti, da pri nas poleg same storitve prevajanja lahko dobite tudi podnaslavljanja in sinhronizacije. Ne glede na to, ali želite, da iz slovenskega v italijanski jezik prevajamo filme, oddaje ali serije, bodite prepričani, da bodo po končanem delu naših prevajalcev posel prevzeli profesionalni podnaslavljalci oziroma ekipa strokovnjakov, zadolženih za sinhronizacijo, in da boste v optimalno kratkem roku dobili zvočno ali video vsebino, ki je pripravljena za nadaljnje plasiranje.

Prevajanje romanov iz slovenskega v italijanski jezik

Prevajalci in sodni tolmači Akademije Oxford na vašo zahtevo opravljajo tudi prevajanje knjig iz slovenskega v italijanski jezik, ne glede na to ali gre za romane in beletrijo ali pa za dela poezije in proze.

Iz slovenskega v italijanski prevajamo tudi časopisne članke, na vašo zahtevo pa tudi revije, ne glede na to, ali gre za ozko strokovne revije, specializirane za določeno področje ali pa gre za poljudne revije.

Prevajanje besedil različne tematike iz slovenskega v italijanski jezik

Na zahtevo strank naši prevajalci in sodni tolmači prevajajo tudi vse vrste besedil iz slovenskega v italijanski jezik, ne glede na njihovo kompleksnost, temu in dolžino. Poleg besedil, povezanih s področji menaždmenta, turizma, komunikologije ter prava in ekonomije, prevajamo tudi besedila s področij ekologije in varstva okolja, financ, sociologije, politike, bančništva, psihologije pa tudi številnih drugih področij.

Natančneje rečeno, absolutno vsako besedilo, ne glede na temo, dolžino in kompleksnost, bodo naši prevajalci in sodni tolmači prevedli v relativno kratkem roku in po najugodnejših cenah iz slovenskega v italijanski jezik.

Prevajanje iz italijanskega v slovenski jezik

Če želite, da dobite profesionalno in maksimalno kakovostno izdelan prevod besedil in dokumentov iz italijanskega v slovenski jezik, najboljšo rešitev predstavlja strokovna ekipa Prevajalskega centra Akademije Oxford! Zahvaljujoč dejstvu, da so v naši ekipi tudi zapriseženi sodni tolmači, lahko poleg prevajanja, dobite tudi overitev dokumentov, ki so tako pripravljeni za nadaljnjo uporabo, saj so po overitvi veljavni z vidika prava.

V primeru, da vam je poleg prevajanja dokumentov potrebna tudi overitev sodnega tolmača, je edino pomembno to, da ne pozabite, da morate pri dostavljanju materialov na prevajanje dostaviti tudi izvirni dokument. Da ne bo pomote, to je običajen postopek, saj mora zapriseženi sodni tolmač, predenj postavi žig na prevedeni dokument, le-tega primerjati z izvirnikom in preveriti, ali sta prevod in izvirnik istovetna. Potem ko sodni tolmač konča s svojim delom, ima stranka na razpolago pravno veljaven dokument, ki ga lahko uporablja v vsaki pristojni službi.

Poleg pismenega prevajanja so naši prevajalci in sodni tolmači specializirani tudi za vse vrste tolmačenja, od simultanega, preko konsekutivnega pa vse do specialne vrste tako imenovanega šepetanega tolmačenja. Poleg tega pri nas lahko po najugodnejših cenah najamete tudi najkakovostnejšo opremo za simultano tolmačenje.

Toda, če ste ta material že dali nekomu na prevajanje, toda niste zadovoljni z dobljeno storitvijo, smo mi vedno pripravljeni opraviti redakcijo in lekturo takšnih vsebin.

Overitev sodnih tolmačev in prevajanje dokumentov iz italijanskega v slovenski jezik

Poleg prevajanja osebnih in poslovnih dokumentov iz italijanskega v slovenski jezik pri nas lahko dobite tudi prevajanje različnih izjav, potrdil in soglasij oziroma vseh tistih dokumentov, ki se predajajo pristojnim službam.

Glede na to, da gre za dokumente, morajo te prevode overiti zapriseženi sodni tolmači, da bi bili uporabni v pravnem pogledu. Poleg prevajanja osebne izkaznice, izpiskov iz matičnega registra (o rojstvu, o smrti, o sklenjeni zakonski zvezi) ter potnega lista so naši prevajalci in sodni tolmači specializirani tudi za prevajanje vozniškega in prometnega dovoljenja, potrdilo o državljanstvu, potrdila o stalnem prebivališču pa tudi vseh ostalih osebnih dokumentov.

Poleg osebnih prevajamo tudi vse vrste poslovnih dokumentov, kot so na primer: sklep o ustanovitvi podjetja, ustanovitveni akt, statut podjetja, letna in revizijska poročila ter bilance in ostali dokumenti s poslovnega področja.

Prevajanje zdravniških izvidov iz italijanskega v slovenski jezik

Če vam je potrebno prevajanje zdravniških izvidov iz italijanskega v slovenski jezik, vam zagotavljamo, da boste to storitev pri nas dobili v najkrajšem možnem roku in pod zagotovo najboljšimi pogoji.

Iz italijanskega v slovenski jezik prevajamo tudi specifikacije farmacevtskih izdelkov, navodila za uporabo zdravil in značilnosti izdelkov ter vso ostalo medicinsko dokumentacijo.

Pri nas lahko dobite tudi prevajanje razpisne in tehnične dokumentacije pa tudi navodil za uporabo ter gradbenih projektov kot tudi prevajanje deklaracij izdelkov.

Prevajanje revij in knjig iz italijanskega v slovenski jezik

Iz italijanskega v slovenski jezik prevajamo tudi revije in knjige. Poleg knjig poezije in proze ter romanov pri nas lahko dobite tudi prevajanje beletrije.

Na vašo zahtevo pa prevajamo tudi časopisne članke pa tudi različne vrste revij, ne glede na to, ali gre za tiste, ki so namenjene širši javnosti ali pa tiste, namenjen izključno strokovni javnosti.

Prevajanje diplomskih in seminarskih nalog iz italijanskega v slovenski jezik

Poleg prevajanja diplomskih in seminarskih nalog iz italijanskega v slovenski jezik, prevajamo tudi zaključna spričevala osnovne in srednje šole ter diplome in dodatke k diplomi.

Če vam je potrebno prevajanje znanstvenih del ali rezultatov znanstvenih raziskav in patentov, ste lahko prepričani, da bodo u naši prevajalci in sodni tolmači tudi to delo opravili uspešno in pod najboljšimi pogoji.

Iz italijanskega v slovenski jezik prevajamo tudi specialistična besedila s področja znanosti in izobraževanja pa tudi tista, ki so namenjena širši javnosti. Na vašo zahtevo prevajamo tudi besedila s kateregakoli področja, od ekonomije in prava ter financ, politike in bančništva preko besedil s področja ekologije in varstva okolja pa vse do tistih, ki obravnavajo temo s področja turizma, menedžmenta, sociologije, psihologije ali katerekoli druge družbene in naravoslovne vede.

Prevajanje spletnih strani iz italijanskega v slovenski jezik

Da bi določena spletna stran obiskovalcem lahko ponudila ustrezne informacije, je najboljše, da vsebuje tudi prevod v tisti jezik, ki ga govori ciljna skupina za določeni izdelek ali storitev. Zato v naši ekipi obstajajo strokovnjaki, ki so specializirani prav za prevajanje spletnih strani iz italijanskega v slovenski jezik pa tudi tisti, ki na vašo zahtevo prevajajo programsko opremo (programe in aplikacije), spletne prodajalne in spletne kataloge.

Poleg te storitve vsakomur, ki mu je to potrebno, ponujamo tudi možnost prevajanja vseh vrst materialov s področja oblasti marketinga. Poleg vizitk in PR besedil, na vašo zahtevo iz italijanskega v slovenski jezik prevajamo tudi letake, zloženke pa tudi plakate ter brošure in kataloge, ne glede na to, ali se reklamirajo izdelki ali pa storitve.

Prevajanje, sinhronizacija in podnaslavljanje vsebin iz italijanskega v slovenski jezik

Še ena v nizu storitev, ki jo pogosto s s ponosom poudarjamo, je prevajanje pa tudi sinhronizacija in podnaslavljanje vseh zvočnih in video vsebin. Potem ko naši prevajalci končajo s svojim delom in prevedejo določeni film, serijo, oddajo, video ali zvočno reklamo, z delom nadaljuje ekipa profesionalnih podnaslavljalcev ali skupina umetnikov, zadolžena za sinhronizacijo prevedenih vsebin.

Ker vsi posedujejo visoko raven znanja in večletne izkušnje pri opravljanju takšnih poslov, vam zagotavljamo, da bo posel opravljen maksimalno kakovostno in profesionalno.

Cena prevajanja iz/v italijanski jezik

  • Iz italijanskega v slovenski je 20 EUR po strani
  • Iz slovenskega v italijanski je 20 EUR po strani

Cena prevajanja iz/v italijanski jezik z overitvijo sodnih tolmačev

  • Iz italijanskega v slovenski z overitvijo sodnega tolmača je 24 EUR po strani
  • Iz slovenskega v italijanski z overitvijo sodnega tolmača je 24 EUR po strani

Popusti za prevajanje iz italijanskega v slovenski jezik

  • Če imate veliko število strani za prevajanje, ponujamo neverjetne popuste.

Izračunajte ceno prevajanja


Opomba:

Navedeni kalkulator izračunava predvideno ceno prevajanja. Prevajalska stran obsega 1800 znakov s presledki ali 250 besed. Zelo pomembno je, da čim bolj natančno izračunate število znakov v svojem dokumentu, da bi bila finančna konstrukcija čim bolj točna, ob majhnih odstopanjih. Za vse natančnejše informacije kontaktirajte z našim predstavništvom.


Prevajanje iz italijanskega v druge jezike


Najpogosteje zastavljena vprašanja - Sodni tolmač za italijanski jezik - Akademija Oxford

Seznam mest za sodne tolmače in prevajalce za italijanski jezik


Sodni tolmač za italijanski jezik - Akademija Oxford
NEWSLETTER
 
DRUGI O NAS
Matjaž iz Ajdovščine:

Lahko pohvalim vse zaposlene v Akademiji Oxford, ker so resnično profesionalni in prevajalske storitve opravljajo hitro in učinkoviti.

Martina iz Bleda:

Potrebovala sem prevajanje iz madžarskega v slovenski jezik in lahko vam rečem, da sem pozitivno presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve prevajalcev Akademije Oxford.

Jaka iz Bovca:

Mislim, da je odlično, ker lahko na enem mestu najdem prevajalske storitve za različne jezike, tako da se ne morem sprehajati od prevajalca do prevajalca.

Eva iz Brežic:

Nujno sem potrebovala prevod v francoski jezik, na spletu sem našla Oxford, jih poklicala in v roku nekaj ur sem po elektronski pošti prejela prevod. Resnično so izjemni!

Zoran iz Velenja:

Uslužni, hitri in ljubeznivi, za njih imam samo pohvalne besede!

Anja iz Višnje Gore:

Najboljše prevajalske storitve lahko najdete prav v Akademiji Oxford! Vsaka čast!

Jure z Vrhnike:

Sodni tolmači iz Akademije Oxford so me presenetili z natančnostjo prevoda ter s kakovostjo storitve. Na začetku sem bil skeptičen, toda sedaj vem, na koga se lahko obrnem, ko mi bo v prihodnje potreben prevod.

Ana iz Gornje Radgone:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v nemški jezik!

Mišo z Grosuplja:

Kar se mene tiče, je cena kakovostne storitve najmanj pomembna, toda nisem verjel, da obstaja institucija, ki je v stanju omogočiti tako ugodno ceno za tako kakovostno in profesionalno opravljeno storitev. Hvala vam!

Nina iz Domžal:

Kakovost vaših storitev je na visoki ravni! Samo tako naprej!

Mitja iz Dravograda:

Delam v agenciji za registracijo vozil in do sedaj sem na prevode čakal nekaj dni, z Vami pa je vse to hitrejše in cenejše. Hvala, ker obstajate!

Elena iz Zagorja ob Savi:

Prevajalci Akademije Oxford so zame dokončali prevod iz Nizozemskega jezika v nekaj urah. Hvala vam, neverjetni ste!

Gregor iz Žalca:

Navdušen sem nad načinom, kako se zaposleni v Akademiji Oxford vedejo do nas, z veliko spoštovanja, ljubeznivosti in predanosti. Ko sodelujete z njimi, enostavno uživate.

Tina iz Železnikov:

Profesionalizem in predanost poslu sta prvi stvari, ki jih opazite, ko pridete v stik z Akademijo Oxford. Organizacija in storitev sta na vrhunski ravni!

Zmago iz Žirov:

Hvala Akademiji Oxford! Nujno sem potreboval prevod iz srbskega jezika in oni so to naredili na najboljši možni način. Dobil sam prevod po vsega nekaj urah! Hvala vam, najboljši ste!

Nataša iz Ilirske Bistrice:

Storitve prevajanja so mi zaradi narave dela, ki ga opravljam, potrebne vsakodnevno. Ko sem prvič stopila v stik z Akademijo Oxford, so mi posel dokončali hitro in učinkovito. Od tedaj jih ne menjam.

Mišo iz Izole:

Prevod iz slovenščine v kar 33 tujih jezikov na enem mestu. Neverjetno!

Sanja iz Jesenic:

Zahvaljujem se Akademiji Oxford za prevod iz norveškega jezika. Vse najboljše v nadaljnjem poslovanju!

Mile iz Kamnika:

Hiter in točen prevod! Hvala, ljudje, vse najboljše!

Selena iz Kočevja:

Vse pohvale za organizacijo in vrhunske storitve. Imate izjemna priporočila z moje strani pri vseh!

Damjan iz Leontina iz Kopra:

Nisem mogel, da ne opazim ljubeznivosti in predanosti vaših prevajalcev. Resnično sem prijetno presenečen.

Zlatan iz Kostanjevice na Krki:

Preko Vaše Akademije smo angažirali prevajalca za svojo poroko, iskreno vam hvala!

Marija iz Kranja:

Kaj bi jaz brez vas!? Priskočili ste mi v pomoč, ko mi je bil prevod najpotrebnejši! Enostavno, najlepša hvala!

Boštjan iz Laškega:

Obiskala nas je tuja delegacija iz Nemčije, pa smo potrebovali storitve konsekutivnega prevajanja. Obrnil sem se na Akademijo Oxford in priskočili so nam v pomoč na najboljši možni način.

Vesna iz Lenarta:

Hvala vam za prevod, izjemni ste!

Uroš iz Lendave:

Točnost prevoda je zaradi posla za nas zelo pomembna. Prevodi iz danskega, norveškega in švedskega jezika za nas predstavljajo temelj dobrega poslovanja s podjetji iz tega področja, pa smo se zato obrnili na Akademijo Oxford. Sodelujemo že mesec dni in nimamo nobene pripombe na prevode. Najlepša hvala!

Kaja iz Litije:

Popoln prevod, pravilno in natančno obdelan. Profesionalnost in organizacija sta na najvišji ravni! Vsaka čast!

Jasmin iz Ljubljane:

Zahvaljujoč prevajalcem Akademije Oxford, smo z lahkoto sklenili pomembno pogodbo s poslovnimi s partnerji iz Japonske. Vse pohvale in najlepša hvala Akademiji Oxford za profesionalno in kakovostno opravljeno delo!

Monika iz Ljutomera:

Lahko rečem samo to, da ste najboljši!

Andraž iz Logatca:

Imamo srečo, da ste se pojavili v Sloveniji. Najhitreje in najkakovostnejše prevajate dokumente na našem področju.

Staša iz Maribora:

Bila sem navdušena, ko sem izvedela, da lahko tako hitro prevajate dokumente in jih pošljete. Resnično ste izjemni!

Josip iz Maribora:

Vse pohvale za Akademijo Oxford in za zelo hitro prevajanje dokumentov. Najugodnejši ste v Sloveniji!

Ines iz Medvod:

Kakovosten prevod, izjemna storitev ter nizka cena. Neverjetni ste!

Branko iz Mengša:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v ruščino!

Dejan iz Metlike:

Akademija Oxford je daleč najboljši prevajalski center v Sloveniji!

Manja iz Mežice:

Prevod dokumentacije pri vas je enostaven. Najlepša hvala!

Jan iz Murske Sobote:

Enostavno je priti do vas, še lažje pa je sodelovati z vami. Vse pohvale za organizacijo in kakovost storitve!

Lucija iz Nove Gorice:

Stalno potrebujemo konsekutivno prevajanje zaradi prihoda tujih delegacij, Akademija Oxford pa je sedaj naša opora, kar se tiče prevajanja. Profesionalna storitev ter prijaznost, enostavno je vse na vrhunski ravni.

Damjan iz Novega mesta:

Potreboval sem prevod v slovaški jezik, zelo hitro in originalno sem ga prejel od vas. Hvala lepa!

Tjaša iz Ormoža:

Prevod sem prejel hitrooo, hvala!

Vid iz Pirana:

Vse pohvale za vas ter vaše prevajalce!

Anisa iz Postojne:

Natančno, hitro, poceni, pravilno ... Hvala lepa, nimam besed!

Dejan s Prevalj:

Če potrebujete prevod s strani pooblaščenega sodnega tolmača, vam priporočam Akademijo Oxford! Bil sem navdušen nad njihovo hitrostjo in natančnostjo! Hvala Vam!

Katja s Ptuja:

Prevajala sem dokumentacijo v Oxfordu, poleg tega, da so bili hitri, so mi pomagali, ter me napotili na koga naj se obrnem kar se tiče moje papirologije.

Dominik iz Radeč:

Hvala za prevod, pravi ste profesionalci!

Julija iz Radovljice:

Niti za en prevod, ki ste ga naredili zame, nisem imela pripombe. Hvala vam za izjemno sodelovanje!

Milan z Raven na Koroškem:

Posebej sem zadovoljen, ker vsak prevod preverjate kar se tiče izrazov in fraz, kar pripeva k temu, da je prevod kakovostnejši in jasnejši. Zares, vse pohvale za profesionalnost!

Katarina iz Ribnice:

Zelo hitro ste mi izpolnili formular za vizum za Ameriko. Prekrasni ste!

Domagoj iz Ruš:

Potreboval sem prevod dokumentacije za pokojnino iz nemščine. Bil sam zelo zadovoljen s prevodom prevajalcev iz Akademije Oxford, in priporočam jih vsakomur!

Jana iz Sevnice:

Jaz sam iz Sevnice in tukaj nimamo prevajalcev za kitajski jezik. Toda, ko sem slišala za Akademijo Oxford in njihove prevajalske storitve, sem takoj stopila v stik z njimi sam. Bila sem presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve. Prihranili so moj denar in čas. Najlepša hvala!

Tim iz Sežane:

Najboljši ste! Vsakomur bi vas priporočil!

Urška iz Slovenske Bistrice:

Potrebovala sem prevod za pridobitev odpravnine iz norveškega v slovenski jezik.

Nik iz Slovenj Gradca:

Vaši prevodi so izjemni! Natančen prevod, hitra dostava in ugodna cena. Vse na enem mestu. Vsaka čast!

Maja iz Slovenskih Konjic:

V zadovoljstvo mi je bilo sodelovati z vami!

Mirko iz Tolmina:

Prevod iz švedščine je bil brez napak! Izjemno sem zadovoljen! Hvala lepa!

Tea iz Trbovelj:

Akademija Oxford je ena od najboljše organiziranih institucij s katerimi sem poslovno sodelovala. Sodelovanje je na vrhunski ravni, vsakomur bi jih priporočila!

Mišo iz Trebnjega:

Težko je najti prevajalca za flamski jezik, ki vam bo dostavil točen in pravilen prevod. To je možno samo pri vas!

Nives iz Tržiča:

Ugodna cena, kakovost ter hitra storitev. Bravo!

Samir iz Hrastnika:

Zelo mi je pomembno, da so vsi dokumenti, ki jih potrebujem, prevedeni predvsem točno in pravilno. To je tisto, kar sem opazil pri prevajalcih Akademije Oxford. Točnost in pedantnost brez konkurence. Nimam besed, zares ste pravi profesionalci!

Neža iz Celja:

Nujno sem potrebovala prevod dokumentacije za poroko, pa sam stopila v stik z Akademijo Oxford. Hitro so končali delo, v roku nekaj ur. Zelo sem jim hvaležna za to!

Miloš iz Cerknice:

Kar se tiče prevajalskih storitev, vi ste brez konkurence!

Špela iz Črnomlja:

Prevedli ste mi več kot od 50 strani brez napake! Vsaka čast! V prihodnje vem, na koga naj se obrnem!

Damir iz Šempetra:

Poln sam pozitivnih vtisov potem, ko ste zame končali prevod celotne dokumentacije za posel. Hvala lepa!

Janica iz Šentjurja:

Zelo sem zadovoljna! Tako s ceno kot kakovostjo prevoda. Zares ste nezamenljivi!

Tim iz Škofje Loke:

Prijazno osebje, kakovostno in predano delo sta ključ uspeha. Akademije Oxford je dokaz tega. Vsaka čast!

Sonja iz Šoštanja:

Samo nadaljujte! Odlični ste!