Sodni tolmač in prevajalec za finski jezik

Finski jezik, ki je eden od uradnih jezikov Evropske Unije, danes govori nekaj več od 5 milijonov ljudi. Kar 90 % od vseh govorcev tega jezika živi na ozemlju Finske, medtem ko je malo tistih, ki živijo v delih Švedske in Norveške in uporabljajo ta jezik. Prav tako se na področju Karelija, ki leži med Finskim zalivom z ene in Belim morjem z druge strani, govori finski jezik, poleg Fincev pa to področje naseljujejo tudi Laponci ter Rusi. Po veljavni teritorialni razdelitvi obstajata finski in ruski del tega področja, tako da Severna in Južna Karelija pripadata ozemlju Finske, medtem ko je Leningrajsko področje rusko. Čeprav se na tem področju primarno govori tako imenovani karelski jezik, obstajajo dokazi, da gre samo za eno od različic finskega jezika.

Toda tisto, kar številne ljudi po celem svetu preprečuje, da se naučijo finskega jezika kot tujega, je dejstvo, da je slovnica tega skandinavskega jezika izjemno kompleksna, pa iz tega razloga lahko zelo pogosto slišimo, da gre za zelo težek jezik za učenje. Prav zato večji del od 5 milijonov ljudi, kolikor naj bi bilo govorcev finskega jezika v celom svetu, živi prav na ozemlju te države oziroma na Švedskem in Norveškem in na že omenjenem področju Karelije. S samim tem je tudi pomembnost prevajalcev in sodnih tolmačev za finski jezik, ki so člani ekipe Prevajalskega centra Akademije Oxford, postavljena na veliko večjo raven, saj so strokovnjaki tega profila zelo redki v naši državi, kot tudi v številnih drugih državah širom sveta.

Obstaja pa še en razlog, zakaj se stranke obračajo prav na nas, ko jim je potrebno prevajanje materialov iz in v finski jezik, posebej v primeru, ko gre za prevajanje osebnih oziroma poslovnih dokumentov ali katerekoli vrste dokumentacije, saj pri nas poleg storitve prevajanja dokumentov lahko dobijo tudi storitev njihove overitve, za katero je zadolžen sodni tolmač za finski jezik, pooblaščen s strani pristojnih državnih organov za te posle.Toda, ker Prevajalski center Akademije Oxford nenehno izboljšuje storitve, ki jih ponuja strankam, sodimo med redke institucije na ozemlju cele Slovenije, ki ima poleg klasičnega prevajanja iz finskega v slovenski jezik oziroma iz slovenskega v ta jezik, v svoji ponudbi tudi storitev, ki predvideva prevajanje iz finskega v več kot 40 jezikov kot tudi iz enega od teh jezikov v finski. Poleg prevajanja iz finskega v nemški, angleški, italijanski, francoski in španski pri nas lahko dobite tudi storitev prevajanja iz finskega v: švedski, kitajski, grški, ruski, danski, norveški, japonski, madžarski, bosanski, portugalski, makedonski, srbski, poljski, češki, hrvaški, turški, slovaški, bolgarski pa tudi številne druge jezike med katerimi so tudi tisti, za katere je v naši državi težko najti strokovnjaka, kot so: perzijski, korejski, latinski, estonski, pakistanski, znakovni in romski jezik. Razume se, da je število jezikov, za katere vam ponujamo prevajanje iz in v finski jezik precej večje, tako da obstaja možnost, da jezika, ki vam je potreben, ob tej priložnosti morda sploh nismo omenili, pa vas pozivamo, da se obrnete na našo poslovalnico.

V okviru naše poslovalnice vas pričakuje prevajanje razpisne, medicinske in tehnične dokumentacije pa tudi raznih osebnih dokumentov, tako osebnih kot tudi poslovnih. Zelo pomembno je poudariti tudi to, da postopek overitve vseh dokumentov predvideva, da neposredno pred overitvijo prevedenega dokumenta z uradnim žigom, sodni tolmač mora opraviti primerjanje prevoda z izvirnikom, pa je zato zelo pomembno dostaviti tudi izvirnike na vpogled. Če vam tako ustreza, lahko vse materiale, za katere želite prevajanje iz in v finski jezik, prinesete osebno v poslovalnico. Razume se, da jih lahko pošljete tudi na naš naslov in to preko kurirske službe oziroma “Pošte Slovenije” s priporočeno pošiljko. Toda samo v primeru, ko vam je prevajanje dokumentov potrebno v kratkem roku, imate možnost, da jih najprej pošljete skenirane na elektronski naslov, da bi prevajalci in sodni tolmači za finski jezik lahko pospešili ta proces in vaše dokumente obdelali v navedenem roku, naknadno pa lahko dostavite tudi izvirne dokumente na vpogled in to na enega od načinov, ki smo jih predhodno omenili. Vse vsebine, za katere se ne zahteva overitev lahko pošljete po elektronski poti, mi pa vam prevedene materiale prav tako lahko pošljemo na elektronski naslov. V vseh ostalih primerih dostava prevoda poteka preko kurirske službe na naslov, ki ga navedejo stranke ali pa se prevzemajo osebno v naši poslovalnici. Storitev dostave kurirske službe ni vračunana v osnovno ceno prevajanja in overitve in se neposredno zaračunava od stranke, tudi to v skladu z veljavnim cenikom službe zadolžene za njeno izvajanje.

Poleg prevajanja osebne izkaznice, potnega lista, izpiskov iz matičnega registra (o rojstvu, o smrti, o sklenjeni zakonski zvezi), naši prevajalci in sodni tolmači za finski jezik obdelujejo tudi naslednje dokumente: dovoljenje za prebivanje, potrdilo o stalnem prebivališču, prometno in vozniško dovoljenje, potrdilo o državljanstvu, delovno dovoljenje ter vse vrste dokumentov, ki se predajajo v določenih situacijah predajajo pristojnim institucijam, kot so potrdila, izjave in soglasja (potrdilo o stalni zaposlitvi, potrdilo o nekaznovanosti, potrdilo o samskem stanu, soglasje za zastopanje, potrdilo o stanju računa v banki in druga).Prav tako prevajamo tudi: navodila za uporabo zdravil in značilnosti izdelkov, specifikacije farmacevtskih izdelkov, zdravniške izvide, dokumentacijo o medicinskih izdelkih, navodila za uporabo, laboratorijske analize tehničnih vzorcev, deklaracije izdelkov, gradbene projekte in gradbeno dokumentacijo oziroma vse ostale vsebine, ki so povezane s področji gradbene industrije, medicine in farmacije.

Vsak prevajalec in sodni tolmač za finski jezik na zahtevo strank obdeluje tudi dokumente, ki se predajajo pristojnim službam in so povezani s področjem izobraževanja, kot so: zaključna spričevala osnovnih in srednjih šol, diploma in dodatek k diplomi, predmetniki in programi fakultet, potrdilo o opravljenih izpitih, prepis ocen, potrdilo o rednem šolanju in številni drugi dokumenti te vrste.

Sklep o ustanovitvi pravne osebe, statut podjetja, poslovne odločitve in pogodbe ter fakture, ustanovitveni akt podjetja prav tako sodijo med dokumente, ki jih obdelujejo naši prevajalci in sodni tolmači za finski jezik. Poleg tega prevajajo in overjajo tudi pooblastila, certifikate pa tudi licence ter sklepe o razvezi zakonske zveze oziroma vse ostale vrste sodnih odločb in sklepov ter vse neomenjene pravne akte.

Zelo pomembno je poudariti tudi to, da je v določenih primerih poleg overitve dokumente s strani sodnega tolmača, treba opraviti še eno vrsto overitve, ki je izključno v pristojnosti določenih sodišč Republike Slovenije. Gre za overitev s haškim Apostille žigom, ki jo lahko imenujemo overitev nad overitvijo, glede na to, da ne izključuje overitve sodnega tolmača, ampak jo zahteva. Prav tako je potrebno, da se stranke na pristojnem sodišču pozanimajo, ali je ta overitev potrebna tudi za njihov dokument in v kakšni obliki poteka, saj se overitev z Apostille žigom razlikuje od dokumenta do dokumenta in s samim tem tudi njena oblika. Tako je na primer za določene dokumente treba najprej opraviti prevajanje in overitev sodnega tolmača in potem oditi na pristojno sodišče ter opraviti overitev s haškim žigom, medtem ko je v drugih primerih treba najprej opraviti overitev na sodišču in potem tako overjen dokument dostaviti nam, da bi prevajalec in sodni tolmač za finski jezik lahko najprej prevedla tako dokument kot tudi sam žig in šele potem opravila overitev. Glede na to, da overitev s haškim Apostille žigom ni v pristojnosti naših strokovnjakov, oni ne posedujejo vseh informacij, toda zagotovo vas bodo napotili na institucije, kjer jih lahko dobite in bodo z vami delili vse informacije, da bi vam maksimalno olajšali celoten postopek.

Prevajanje iz finskega in v finski jezik

Storitev prevajanja iz finskega in v finski jezik se nanaša na vse vrste materialov, ki nam jih lahko dostavite tako kot vam najbolj ustreza. To pomeni, da jih lahko prinesete osebno v našo poslovalnico ali pa jih pošljete preko kurirske službe oziroma s priporočeno poštno pošiljko. Samo v primeru, da za materiale, za katere želite prevajanje iz finskega in v finski jezik, ni potrebna overitev sodnega tolmača, jih lahko pošljete tudi na elektronski naslov, s čimer boste maksimalno pospešili celoten proces. Kar pa zadeva prevajanje dokumentov, jih lahko na elektronski naslov pošljete skenirane samo v primeru, ko vam je potrebno nujno prevajanje oziroma prevajanje v roku, ki je precej krajši od tistega, ki vam ga mi ponujamo. Toda tudi tedaj ste dolžni naknadno dostaviti izvirnike na vpogled.

Razlog za ta postopek leži v z zakonom predpisanem načinu overitve dokumentov, ki se prevajajo iz finskega in v finski jezik. Namreč, zapriseženi sodni tolmač je dolžan primerjati prevod in izvirnik, da bi ugotovil, ali med njima obstajajo kakršnekoli razlike. In šele potem, ko se prepriča, da sta istovetna, le-ta prevedeni dokument overi s svojim žigom, s čimer mu daje pravno veljavnost izvirnika. Vsak dokument, ki je obdelan na ta način, se v praksi lahko uporablja kot katerikoli izvirni dokument, saj je pravno absolutno veljaven.

Poleg prevajanja osebnih in poslovnih dokumentov vseh vrst, kot so: izpiski iz matičnega registra (o rojstvu, o smrti, o sklenjeni zakonski zvezi), potni list, dovoljenje za prebivanje, potrdilo o državljanstvu, osebna izkaznica, potrdilo o stalnem prebivališču ter delovno dovoljenje, vozniško in prometno dovoljenje, fakture, sklep o ustanovitvi pravne osebe, statut in ustanovitveni akt podjetja oziroma vsi ostali osebni in poslovni dokumenti, naši prevajalci in sodni tolmači obdelujejo tudi medicinsko pa tudi razpisno in tehnično dokumentacijo. Zdravniški izvidi, navodila za uporabo zdravil in značilnosti izdelkov, dokumentacija o medicinskih izdelkih ter specifikacije farmacevtskih izdelkov oziroma navodila za uporabo, laboratorijske analize tehničnih vzorcev kot tudi deklaracije izdelkov vseh vrst so samo nekateri od dokumentov, ki jih na vašo zahtevo prevajamo iz finskega in v finski jezik.

Vsak prevajalec in sodni tolmač v skladu z vašimi zahtevami lahko obdela tudi pravni red Evropske Unije ter vse vrste sodnih odločb, sklepov in sodb oziroma pravnih aktov, iz finskega in v finski jezik pa prevajamo tudi pogodbe, licence, pooblastila in certifikate kot tudi vse dokumente, ki se ob različnih priložnostih predajajo pristojnim službam, kot so: potrdilo o nekaznovanosti, potrdilo o stanju računa v banki, potrdilo o stalni zaposlitvi, soglasje za zastopanje, potrdilo o samskem stanu in druga potrdila, soglasja in izjave.

Prevajalci in sodni tolmači Akademije Oxford so specializirani tudi za delo z dokumenti, povezanimi s področjem izobraževanja, kot so: diploma in dodatek k diplomi, potrdilo o opravljenih izpitih, prepis ocen, zaključna spričevala osnovnih in srednjih šol, predmetniki in programi fakultet, potrdilo o rednem šolanju, iz finskega jezika in v finski prevajamo tudi diplomske in seminarske naloge ter znanstvene patente in dela oziroma rezultate znanstvenih raziskav in vse dokumente s področja znanosti.

Pri nas lahko dobite tudi kompletno obdelavo vseh zvočnih in video materialov, kar pomeni, da poleg prevajanja iz finskega in v finski jezik izvajamo tudi storitev profesionalnega podnaslavljanja in sinhronizacije. Poleg igranih filmov vseh žanrov obdelujemo tudi reklamna sporočila, serije, dokumentarne, animirane in risane filme pa tudi informativne, izobraževalne, otroške in zabavne oddaje.

Na zahtevo strank pa naši prevajalci in sodni tolmači obdelujejo tudi vse vrste reklamnih materialov, kar pomeni, da iz finskega in v finski jezik prevajajo PR članke, zloženke in letake kot tudi plakate, vizitke ter vsebine reklamnih brošur in katalogov, in to ob popolnem spoštovanju pravil prevajanja takšnih vrst materialov, tako da na ustrezen način prenašajo reklamna sporočila iz primarnega v ciljani jezik, s čimer je dosežen učinek dobrega prevajanja materialov s področja marketinga. Prav tako prevajamo tudi spletne strani pa tudi spletne kataloge in prodajalne ter programsko opremo oziroma vse vrste programov ali aplikacij, ki jih želite. Glede na to, da prevajalec in sodni tolmač, ki je angažiran v tem poslu, sodeluje z IT strokovnjaki, ki so prav tako del naše ekipe, ste lahko prepričani, da bodo dobljeni prevodi usklajeni s pravili SEO (Search Engine Optimisation), s čimer bo dosežen odličen učinek pri pozicioniranju spletne strani oziroma spletne prodajalne ali katalogov na iskalniku.

Iz finskega in v finski jezik prevajamo tudi knjige oziroma vse vrste književnih del, od beletrije preko proze in romanov pa vse do poezije kot tudi učbenike. Prav tako pri nas lahko dobite tudi prevajanje časopisnih člankov pa tudi otroških, strokovnih in ilustriranih revij ter vseh vrst besedilnih vsebin, ne glede na to, katero temo obdelujejo. Poleg tistih, ki so povezane s področji turizma, ekonomije in prava, iz finskega in v finski jezik prevajamo tudi besedila, ki obdelujejo temo iz enega od navedenih področij: bančništvo, psihologija, ekologija in varstvo okolja, sociologija, marketing, farmacija, gradbena industrija, informacijske tehnologije, finance, komunikologija, medicina, filozofija, menedžment kot tudi katerakoli druga veje družbenih oziroma naravoslovnih ved.

V okviru rednih storitev, ki jih ponuja Prevajalski center Akademije Oxford posebno mesto pripada tudi tolmačenju iz finskega in v finski jezik. Ne glede na to, za katero kombinacijo jezikov gre, ste lahko prepričani, da boste dobili storitev izjemne kakovosti, saj naši prevajalci in sodni tolmači posedujejo dolgoletne izkušnje v teh poslih. Razen za simultano so specializirani tudi za šepetano in konsekutivno tolmačenje, glede na to, da je vsaka od omenjenih vrst tolmačenja namenjena določeni vrsti dogodkov, pa ste lahko prepričani, da boste dobili prav tisto vrsto tolmačenja, ki je najbolj primerna za vrsto dogodka, ki ga organizirate. Na zahtevo strank ponujamo tudi najem opreme za simultano tolmačenje najnovejše generacije. Da bi v celoti izpolnili vaša pričakovanja tako glede te storitve kot tudi glede opreme, je pomembno, da nam najprej dostavite informacije o samem dogodku. S tem mislimo na podatke o številu udeležencev, konceptu organizacije pa tudi na informacije o prostoru, v katerem naj bi potekal oziroma o tem, kako dolgo naj bi trajal. Zatem bomo v skladu z dobljenimi informacijami pripravili ustrezno ponudbo tako za najem opreme za simultano tolmačenje pa tudi za simultano oziroma katerokoli drugo vrsto tolmačenj iz finskega in v finski jezik.

Ko določeno vsebino daste nekomu na prevajanje, pri čemer le-ta ne spoštuje pravil prevajalske stroke, s takšnim prevodom povsem zagotovo ne morete biti zadovoljni. V takšnih primerih je treba izvesti profesionalno redakcijo prevedenega materiala, za katero so zadolženi strokovnjaki oziroma lektorji in korektorji. Ker pa ima Prevajalski center Akademije Oxford v svoji ekipi tudi njih, vam ponujamo tudi storitev lekture in korekture vseh vrste materialov, ki so prevedeni iz finskega in v finski jezik.

Prevajanje iz slovenskega v finski jezik

Prevajanje iz slovenskega v finski jezik se ne nanaša samo na dokumente, čeprav se prav zaradi tega na nas obrača največje število strank, ampak tudi na številne druge vrste materialov, kot so učbeniki, književna dela (proza, poezija, romani, beletrija) pa tudi časopisni članki in strokovne, otroške in ilustrirane revije. Poleg tega na vašo zahtevo prevajamo tudi znanstvena dela in diplomske kot tudi seminarske naloge ter znanstvene patente, rezultate znanstvenih raziskav in dokumente s področja znanosti.

Prav tako prevajamo tudi vse dokumente, ki se v primeru potrebe predajajo pristojnim službam, povezani pa so s področjem izobraževanja, tako da pri nas lahko dobite tudi prevajanje pa tudi overitev: zaključnih spričeval osnovnih in srednjih šol, predmetnikov in programov fakultet, potrdil o opravljenih izpitih ter diplom in dodatkov k diplomi, potrdila o rednem šolanju, prepisa ocen in številnih drugih dokumentov, ki so povezani z izobraževanjem.

Pričakuje se tudi, da naši prevajalci in sodni tolmači iz slovenskega v finski jezik prevajajo in potem tudi overjajo prevedene osebne oziroma poslovne dokumente. Na ta način vam omogočajo, da na enem mestu dobite dokument, ki je s pravnega vidika popolnoma veljaven. Da bi lahko dobili kompletno storitev, morate v poslovalnico Prevajalskega centra Akademije Oxford osebno dostaviti vse dokumente, za katere želite, da jih prevedemo in overimo kot tudi, da pri tem priložite tudi izvirne dokumente na vpogled. V primeru, da vam tako bolj ustreza, jih lahko pošljete na naslov naše poslovnice preko “Pošte Slovenije”, toda s priporočeno pošiljko ali pa preko katerekoli kurirske službe. Vsekakor je najenostavnejši način, da nam materiale pošljete na elektronski naslov, toda ta način pošiljanja je namenjen samo tistim vsebinam, za katere ni potrebna overitev, saj morate v nasprotnem primeru sodnemu tolmaču dostaviti izvirnike na vpogled, da bi se spoštoval običajni zakonski postopek. Namreč, pred overitvijo prevedenega dokumenta s svojim žigom ga sodni tolmač primerja z izvirnikom in šele potem, ko ugotovi, da sta popolnoma enaka, ga opremi s svojim žigom. S tem praktično gledano potrjuje, da gre za dokument, ki je enak izvirniku in se kot tak lahko uporablja v praksi enako kot vsak drug izvirni oziroma pravno veljavni dokument. Edini primer, ko je dovoljeno, da nam tudi dokumente pošljete na elektronski naslov, pri čemer ste vsekakor dolžni naknadno dostaviti tudi izvirnik na vpogled, je v primeru tako imenovanega nujnega prevajanja. To pomeni, da vam je prevajanje potrebno v roku, ki je krajši od tistega, ki smo vam ga ponudili, najpogosteje gre za prevajanje od danes za jutri, pa je prav to tudi osnovni razlog za takšen postopek.

Po končani obdelavi dostavljenih materialov jih lahko prevzamete osebno ali pa vam jih lahko pošljemo na elektronski naslov (toda samo vsebine, ki se ne overjajo) oziroma lahko zahtevate, da vam jih dostavimo na določen naslov. V tem primeru gre za dodatno storitev, ki jo izvaja kurirska služba in ni vračunana v ceno prevajanja in overitve ter se zaračunava po veljavni ceni te službe tudi to neposredno od stranke pri prevzemanju.

Pri nas lahko dobite tudi storitev tolmačenja iz slovenskega v finski jezik, ponujamo pa vam tudi najem opreme za simultano tolmačenje in to pod najugodnejšimi pogoji na tržišču. Prav tako izvajamo tudi storitev redakcije vseh tistih materialov, ki so že prevedeni, toda ne profesionalno, tako da stranke niso zadovoljne s kakovostjo prevajanja.

Poleg vsega omenjenega so naši prevajalci in sodni tolmači specializirani tudi za prevajanje reklamnih materialov pa tudi spletnih strani, programske opreme in vseh ostalih materialov s področja informacijskih tehnologij. Poleg prevajanja filmov, reklamnih sporočil, oddaj in serij na vašo zahtevo izvajamo tudi storitev sinhronizacije, to je podnaslavljanja zvočnih in video materialov, ki so prevedeni iz slovenskega v finski jezik, s čimer na enem mestu dobite kompletno obdelavo oziroma material, ki je pripravljen za nadaljnjo uporabo, ne glede na to, ali ga boste predvajali v kinematografih, na radijskih postajah, spletu ali kateremkoli drugem mestu.

Prevajanje osebnih dokumentov iz slovenskega v finski in overitev sodnega tolmača

Prevajanje iz slovenskega v finski jezik se ne nanaša samo na dokumente, čeprav se prav zaradi tega na nas obrača največje število strank, ampak tudi na številne druge vrste materialov, kot so učbeniki, književna dela (proza, poezija, romani, beletrija) pa tudi časopisni članki in strokovne, otroške in ilustrirane revije. Poleg tega na vašo zahtevo prevajamo tudi znanstvena dela in diplomske kot tudi seminarske naloge ter znanstvene patente, rezultate znanstvenih raziskav in dokumente s področja znanosti.

Prav tako prevajamo tudi vse dokumente, ki se v primeru potrebe predajajo pristojnim službam, povezani pa so s področjem izobraževanja, tako da pri nas lahko dobite tudi prevajanje pa tudi overitev: zaključnih spričeval osnovnih in srednjih šol, predmetnikov in programov fakultet, potrdil o opravljenih izpitih ter diplom in dodatkov k diplomi, potrdilo o rednem šolanju, prepisa ocen in številnih drugih dokumentov, ki so povezani z izobraževanjem.

Pričakuje se tudi, da naši prevajalci in sodni tolmači iz slovenskega v finski jezik prevajajo in potem tudi overjajo prevedene osebne oziroma poslovne dokumente. Na ta način vam omogočajo, da na enem mestu dobite dokument, ki je s pravnega vidika popolnoma veljaven. Da bi lahko dobili kompletno storitev, morate v poslovalnico Prevajalskega centra Akademije Oxford osebno dostaviti vse dokumente, za katere želite prevajanje in overitev kot tudi, da pri tem priložite tudi izvirne dokumente na vpogled. V primeru, da vam tako bolj ustreza, jih lahko pošljete na naslov naše poslovnice preko “Pošte Slovenije”, toda s priporočeno pošiljko ali pa preko katerekoli kurirske službe. Vsekakor je najenostavnejši način, da nam materiale pošljete na elektronski naslov, toda ta način pošiljanja je namenjen samo tistim vsebinam, za katere ni potrebna overitev, saj morate v nasprotnem primeru sodnemu tolmaču dostaviti izvirnike na vpogled, da bi se spoštoval običajni zakonski postopek. Namreč, pred overitvijo prevedenega dokumenta s svojim žigom ga sodni tolmač primerja z izvirnikom in šele potem, ko ugotovi, da sta popolnoma enaka, ga opremi s svojim žigom. S tem praktično gledano potrjuje, da gre za dokument, ki je enak izvirniku in se kot tak lahko uporablja v praksi enako kot vsak drug izvirni oziroma pravno veljavni dokument. Edini primer, ko je dovoljeno, da nam tudi dokumente pošljete na elektronski naslov, pri čemer ste vsekakor dolžni naknadno dostaviti tudi izvirnik na vpogled, je v primeru tako imenovanega nujnega prevajanja. To pomeni, da vam je prevajanje potrebno v roku, ki je krajši od tistega, ki smo vam ga ponudili, najpogosteje gre za prevajanje od danes za jutri, pa je prav to tudi osnovni razlog za takšen postopek.

Po končani obdelavi dostavljenih materialov, jih lahko prevzamete osebno ali pa vam jih lahko pošljemo na elektronski naslov (toda samo vsebine, ki se ne overjajo) oziroma lahko zahtevate, da vam jih dostavimo na določen naslov. V tem primeru gre za dodatno storitev, ki jo izvaja kurirska služba in ni vračunana v ceno prevajanja in overitve ter se zaračunava po veljavni ceni te službe tudi to neposredno od stranke pri prevzemanju.

Pri nas lahko dobite tudi storitev tolmačenj iz slovenskega v finski jezik, ponujamo pa vam tudi najem opreme za simultano tolmačenje in to pod najugodnejšimi pogoji na tržišču. Prav tako izvajamo tudi storitev redakcije vseh tistih materialov, ki so že prevedeni, toda ne profesionalno, tako da stranke niso zadovoljne s kakovostjo prevajanja.

Poleg vsega omenjenega so naši prevajalci in sodni tolmači specializirani tudi za prevajanje reklamnih materialov ter spletnih strani, programske opreme in vseh ostalih materialov s področja informacijskih tehnologij. Poleg prevajanja filmov, reklamnih sporočil, oddaj in serij na vašo zahtevo izvajamo tudi storitev sinhronizacije, to je podnaslavljanja zvočnih in video materialov, ki so prevedeni iz slovenskega v finski jezik, s čimer na enem mestu dobite kompletno obdelavo oziroma material, ki je pripravljen za nadaljnjo uporabo, ne glede na to, ali ga boste predvajali v kinematografih, na radijskih postajah, spletu ali kateremkoli drugem mestu.

Prevajanje osebnih dokumentov iz slovenskega v finski in overitev sodnega tolmača

Če želite dobiti prevod osebnih pa tudi katerihkoli drugih dokumentov iz slovenskega v finski jezik, in da se pri tem izognete težavam, ki jih ta postopek prinaša, oziroma da nimate potrebe iskati pooblaščene osebe, ki bo ta prevod overila in ga s tem uvrstila med pravno veljavne dokumente, je najboljši način, da ta posel prepustite Prevajalskemu centru Akademije Oxford. Glede na to, da sta v naši ekipi tudi prevajalec in sodni tolmač za finski jezik, na enem mestu dobite kompletno obdelavo dokumentov oziroma preveden in overjen dokument. Edino, kar lahko v določeni meri vpliva na dolžino postopka obdelave dokumentov, je overitev s haškim Apostille žigom, ki je v pristojnosti sodnih organov Republike Slovenije. Prav zato posebej poudarjamo, da se morajo stranke najprej pozanimati o tej vrsti overitve na pristojnem sodišču, da bi se izognile nepotrebnemu zapravljanju časa pa tudi denarja. V primeru, da niste obveščeni, Apostille žig predstavlja tako imenovano “nadoveritev”, saj poteka poleg storitve overitve sodnega tolmača, toda samo za določene vrste dokumentov, pri čemer se način overitve razlikuje v odvisnosti od tega za kateri dokument gre. Prav zato je pomembno da pridobite veljavne informacije, ki vam jih ne morejo dati naši prevajalci in sodni tolmači, ker to ne sodi v njihovo pristojnost, ampak izključno sodišča, ki je pristojno. V določenih primerih najprej poteka prevajanje in overitev sodnega tolmača, potem pa se dokument overja z Apostille žigom, medtem ko se določeni dokumenti najprej overijo s tem žigom, pa se potem prevajata tako dokument kot tudi sam žig in šele potem poteka overitev sodnega tolmača.

Na vašo zahtevo iz slovenskega v finski jezik prevajamo tudi vse osebne dokumente, od osebne izkaznice, potnega lista in potrdila o državljanstvu preko izpiskov iz matičnega registra (o rojstvu, o smrti, o sklenjeni zakonski zvezi) oziroma potrdila o stalnem prebivališču pa do vseh vrst dovoljenj, to je delovnega, vozniškega, prometnega in dovoljenja za prebivanje pa tudi vse ostale osebne dokumente. S tem mislimo predvsem na vse vrste izjav, potrdil in soglasij oziroma dokumente, ki se pogosto predajajo državnim službam, kot je na primer: potrdilo o stalni zaposlitvi, potrdilo o nekaznovanosti, soglasje za zastopanje, potrdilo o samskem stanu, potrdilo o stanju računa v banki in ostala.

Iz slovenskega v finski jezik prevajamo tudi vse dokumente s poslovnega področja, kot so: sklep o ustanovitvi pravne osebe, statut podjetja, faktura, bilanca stanja, poslovne odločitve, ustanovitveni akt podjetja, bilanca uspeha oziroma vse vrste licenc in certifikatov. Prav tako prevajamo tudi pravni red Evropske Unije pa tudi različne vrste pogodb, pooblastila, sodne odločitve in sklepe ter ostale pravne akte.

Poleg vsega navedenega iz slovenskega v finski jezik v kratkih rokih in po zelo ugodnih cenah prevajamo tudi vse dokumente, ki se v številnih primerih predajajo pristojnim institucijam, povezani pa so z izobraževanjem, kot so recimo: diploma in dodatek k diplomi, predmetniki in programi fakultet, potrdilo o rednem šolanju, prepis ocen, potrdilo o opravljenih izpitih, zaključna spričevala osnovnih in srednjih šol in druga.

Prevajanje diplomskih nalog iz slovenskega v finski jezik

Ne glede na to, ali gre za ne ravno pogosto temo ali pa za običajne teme, ki se obdelujejo v diplomskih nalogah, lahko pričakujete, da jih vsak naš prevajalec in sodni tolmač v relativno kratkem roku prevede iz slovenskega v finski jezik. Glede na to, da gre za vsebine, za katere ni potrebna overitev, je celoten postopek maksimalno poenostavljen, saj komunikacija med vami in nami lahko poteka po elektronski poti, kar predstavlja velik prihranek tako časa kot tudi denarja. Poleg diplomskih prevajamo tudi seminarske naloge in znanstvena dela kot tudi rezultate znanstvenih raziskav oziroma vse dokumente, ki so povezani z znanostjo.

Prav tako vas pri nas pričakuje tudi prevajanje vsebin, ki so povezane s področjem marketinga, kot so PR članki, zloženke, brošure, katalogi izdelkov in storitev oziroma reklamni letaki, plakati in vizitke. Morate imeti na umu tudi to, da so naši prevajalci in sodni tolmači že vrsto let usmerjeni na prevajanje takšne vrste vsebin, tako da so izpopolnili tudi prenos določenega reklamnega sporočila v ciljani, v tem primeru finski jezik. Na ta način bodo v celoti izpolnili pričakovanja, saj bodo potencialnim strankam, ki jim je finski materni jezik, ali pa ga uporabljajo, na pravi način predstavili določeno storitev ali izdelek, ki se reklamira.

Prevajanje tehnične dokumentacije iz slovenskega v finski jezik

Poleg prevajanja laboratorijskih analiz tehničnih vzorcev in ostale tehnične dokumentacije, iz slovenskega v finski jezik prevajamo tudi gradbene projekte, navodila za uporabo ter gradbeno dokumentacijo in deklaracije različnih vrst izdelkov.

Prav tako prevajamo tudi razpisno pa tudi medicinsko dokumentacijo oziroma: specifikacije farmacevtskih izdelkov, navodila za uporabo zdravil in značilnosti izdelkov, zdravniške izvide kot tudi dokumentacijo o medicinskih izdelkih oziroma vse vsebine, ko so povezane, tako s področjem medicine kot tudi farmacije.

Poleg tega iz slovenskega v finski jezik prevajamo tudi besedilne materiale različne kompleksnosti, dolžine in tematike. Poleg prevajanja besedil, ki obdelujejo temo s področja medicine in farmacije, naši prevajalci in sodni tolmači na vašo zahtevo obdelujejo tudi vsebine, ki so povezane s področji ekonomije, prava, financ, politike in bančništva pa tudi tiste, ki obravnavajo določeno temo s področij ekologije in varstva okolja, turizma, menedžmenta ali komunikologije in celo tiste, ki so povezane s filozofijo, sociologijo in psihologijo. Čeprav je to le majhen del področij, za katera smo specializirani, kar zadeva prevajanje besedil iz slovenskega v finski jezik, ste lahko prepričani, da naši prevajalci in sodni tolmači pod najugodnejšimi pogoji prevajajo besedila katerekoli tematike.

Iz slovenskega v finski jezik pa prevajamo tudi vse vrste knjig, od beletrije in romanov preko poezije in proze, pa do učbenikov pa tudi časopisne članke in ilustrirane, strokovne in otroške revije.

Prevajanje video materialov iz slovenskega v finski jezik

Poleg storitve, ki je povezana s prevajanjem video materialov iz slovenskega v finski jezik, vse zainteresirane stranke pri nas lahko dobijo tudi finalizacijo tega procesa, v smislu storitve sinhronizacije in podnaslavljanja prevedenih materialov. Poleg vseh vrst video obdelujemo tudi zvočne materiale, tako da pri nas lahko dobite obdelavo: animiranih, dokumentarnih, risanih in igranih filmov različnih žanrov, reklamnih sporočil, serij ter zabavnih, informativnih, izobraževalnih in otroških oddaj.

Ker ekipo Prevajalskega centra Akademije Oxford sestavljajo tudi lektorji oziroma korektorji, lahko vsaki stranki ponudimo tudi storitev redakcije materialov, ki so že prevedeni iz slovenskega v finski jezik. Razume se, da se ta storitev nanaša na vse tiste vsebine, ki so neprofesionalno prevedene in s katerimi stranke niso zadovoljne. Ker naši strokovnjaki lekturo oziroma korekturo izvajajo ob popolnem spoštovanju vseh pravil stroke, ste lahko prepričani, da bodo tudi najbolj zahtevni med vami biti zadovoljni z obdelavo materialov.

Tolmačenje iz slovenskega v finski jezik

Če organizirate določeno vrsto dogodka, za katerega vam je potrebno simultano, konsekutivno ali šepetano tolmačenje iz slovenskega v finski jezik, ste lahko prepričani , da bo vsak naš prevajalec in sodni tolmač, ki ga angažirate v celoti izpolnil vaša pričakovanja, in vam ponudil storitev izjemne kakovosti, s katero boste tako vi kot tudi udeleženci dogodka več kot zadovoljni. Glede na to, da želimo izpolniti pričakovanja naših strank, v primeru potrebe ponujamo tudi najem opreme za simultano tolmačenje in to pod najboljšimi pogoji na tržišču. Da bi pripravili ponudbo, ki bo izpolnila zahteve določenega dogodka, je pomembno, da nam date informacije o njegovom konceptu, številu udeležencev, značilnostih prostora, v katerem naj bi potekal in podobno.

Poleg vseh storitev, ki smo jih omenili, vas pri nas pričakuje tudi prevajanje spletnih strani iz slovenskega v finski jezik pa tudi vseh ostalih materialov, ki so povezani s področjem informacijskih tehnologij, kot je programska oprema (aplikacije in programi), vsebina spletnih prodajaln in katalogov. Poudarjamo tudi to, da prevajanje takšnih materialov poteka ob spoštovanju vseh pravil SEO (Search Engine Optimisation), kar pravzaprav pomeni, da boste poleg prevoda dobili tudi vsebino, ki je dobro optimizirana za iskalnike, tako da se bo vaša spletna stran, ki je prevedena iz našega jezika v finski v optimalnem roku pojavila v precej boljšem položaju v iskanju.

Prevajanje iz finskega v slovenski jezik

Ne glede na to, kako ste povezani s to državo, poslovno ali osebno oziroma ne glede na to katere vsebine želite dobiti prevedene iz finskega v slovenski jezik, ste lahko prepričani da bo Prevajalski center Akademije Oxford v celoti izpolnil vse vaše zahteve in vam v realtivno kratkem roku dostavili kompletno obdelane materiale in to po ceni, ki velja za najugodnejšo na tržišču naše države. Temu je treba dodati tudi podatek, da je vsak prevajalec in sodni tolmač za finski jezik, ki je član naše ekipe dokazano najboljši na svojem področju delovanja, in ima več kot dovolj izkušenj, da obdela najrazličnejše vsebine v tej jezični kombinaciji.

Pri nas lahko med drugim dobite tudi prevajanje spletnih strani pa tudi programske opreme ter katalogov, besedil različne vsebine, kompleksnosti in dolžine kot tudi diplomskih in seminarskih nalog. Na vašo zahtevo prevajamo tudi znanstvena dela oziroma znanstvene patente in rezultate znanstvenih raziskav pa tudi vse vrste knjig, kot so učbeniki, proza, romani pa tudi beletrija in celo poetska dela. Prevajamo tudi reklamne materiale, od vizitk in letakov preko plakatov, zloženk in brošur pa do vsebin katalogov in PR članke.

V skladu z zahtavimi strank poleg prevajanja video in zvočnih materialov vseh vrst (oddaje, serije, reklamna sporočila, filmov) za katerega so zadolženi naši prevajalci in sodni tolmači, izvajamo tudi dodatno storitev, ki je povezana z njihovim podnaslavljanjem in sinhronizacijo. To storitev izvajajo profesionalni podnaslavljalci, ki so prav tako v naši ekipi, to je skupina umetnikov usmerjenih na sinhronizacijo tako prevedenih materialov.

Iz finskega v slovenski jezik prevajamo tudi medicinsko oziroma tehnično in razpisno dokumentacijo pa tudi vse dokumente, ki se v skladu s situacijo predajajo pristojnim službam, kot so različne izjave, soglasja in potrdila (potrdilo o samskem stanu, stanju računa v banki in stalni zaposlitvi, potrdilo o nekaznovanosti, soglasje za zastopanje in druga). Poleg navodil za uporabo zdravil in značilnosti izdelkov oziroma zdravniških izvidov, prevajamo tudi specifikacije farmacevtskih izdelkov ter dokumentacijo o medicinskih izdelkih kot tudi laboratorijske analize tehničnih vzorcev. Prav tako iz finskega v slovenski jezik prevajamo tudi gradbene projekte, navodila za uporabo pa tudi deklaracije izdelkov oziroma vse neomenjene vsebine, ki so povezane s področji gradbene industrije, farmacije in medicine.

Zelo pogosta zahteva naših strank se nanaša na prevajanje dokumentov, tako osebnih kot tudi poslovnih. Naši prevajalci in sodni tolmači iz finskega v slovenski jezik v skladu z vašimi zahtevami prevajajo absolutno vse dokumente, in to celo tiste, ki so povezani s področjem izobraževanja pa tudi pravni red Evropske Unije, pooblastila, pogodbe, licence, certifikate, vse vrste sodnih odločb in sklepov. Toda vsaka stranka, ki ji je potrebno prevajanje dokumentov, mora vedeti tudi to, da je dolžan dostaviti izvirnik na vpogled, če želi, da zapriseženi sodni tolmač opravi overitev prevedenega materiala. V primeru, da ne veste, ali je overitev potrebna in zakaj je sploh pomembna, vam želimo reči samo to, da katerikoli dokument, ki je samo preveden iz finskega v slovenski jezik, s pravnega vidika praktično ne obstaja oziroma ni veljaven. Toda, če takšen dokument poseduje overitev sodnega tolmača, je to znak, da je le-ta enak izvirnemu dokumentu, oziroma da se lahko brez kakršnihkoli težav uporablja v praksi.

Čeprav je slišati zapleteno, celoten postopek overitve sploh ni takšen. Potem ko prevajalec obdela dokument, ga prevzema sodni tolmač, ki ga primerja z izvirnikom, da bi ugotovil, ali obstajajo kakršnekoli razlike med njima, saj v tem primeru ne more overiti prevoda. Ko pa se prepriča, da sta enaka, s svojim žigom na prevedenem dokumentu pravzaprav potrjuje, da je le-ta v popolnoma enak izvirniku, kar nadalje pomeni, da ga stranka lahko uporablja enako, kot da poseduje tudi izvirnik.

No, obstaja še ena vrsta overitve, ki ni v naši, ampak v pristojnosti sodišč Republike Slovenije, pa tam lahko dobite informacijo in s tem v veliki meri prepreči izgubo časa. Gre za overitev s haškim Apostille žigom, ki predstavlja tako imenovano overitev nad overitvijo, kar vključuje tudi overitev sodnega tolmača, izvaja pa se samo za določene dokumente in to na specifičen način. Ker pa se ta vrsta overitve lahko razlikuje od dokumenta do dokumenta, se morate pozanimati o tem, katera se zahteva za vaš dokument, saj boste na ta način maksimalno poenostavili sam postopek prevajanja in overitve. Namreč, da bi vedeli, ali jih najprej nosite k nam ali pa jih nosite na sodišče, pa jih potem dostavljate nam, morate posedovati ustrezno informacijo, saj se za nekatere dokumente zahteva overitev z Apostille žigom, ko so že prevedeni iz finskega v slovenski jezik in overjeni z žigom sodnega tolmača, medtem ko se za druge najprej zahteva overitev s haškim žigom, pa se potem prevajata tako sam dokument kot tudi žig, pa se šele potem overja z žigom zapriseženega sodnega tolmača. Čeprav noben prevajalec in sodni tolmač Akademije Oxford ni dolžan posedovati informacij o tej overitvi, saj so zanjo pristojna sodišča naše države, vam zagotavljamo, da bodo storili vse, da bi vam olajšali proces dobivanja prave informacije.

Vse dokumente in ostale vsebine, za katere želite prevajanje iz finskega v slovenski jezik, nam lahko dostavite na način, ki vam najbolj ustreza. Za materiale, za katere se ne zahteva overitev je to hkrati tudi najenostavnejši način dostave, saj v tem primeru sva komunikacija lahko poteka po elektronski poti. No, za vse ostale imate možnost osebne dostave v našo poslovalnico Seveda, v primeru, da niste v priložnosti, da dostavo izvedete na ta način, jih lahko pošljete preko “Pošte Slovenije”, priporočeno ali pa angažirate kurirsko službo za dostavo na naslov poslovalnice. Ne smete pozabiti, da v primeru potrebe za prevajanjem dokumentov vsekakor dostavite tudi izvirnik na vpogled.

Po koncu obdelave dokumentov jih prav tako lahko prevzamete osebno ali pa zahtevate, da vam jih pošljemo s kurirsko službo na določen naslov. Razume se, da cena te storitve ni vračunana v ceno storitve prevajanja in overitve, tako da se le-ta zaračunava pri prevzemanju pošiljke in to po veljavni ceni te službe.

Prevajanje medicinske dokumentacije iz finskega jezika v slovenski jezik

Prevajanje medicinske dokumentacije iz finskega v slovenski jezik vključuje prevajanje: navodil za uporabo zdravil in značilnosti izdelkov, zdravniških izvidov, specifikacija farmacevtskih izdelkov pa tudi dokumentacije o medicinskih izdelkih oziroma vseh ostalih materialov, ki so na kakršenkoli način povezani s področjema tako medicine kot tudi farmacije.

Poleg nje prevajamo tudi tehnično in razpisno dokumentacijo ter gradbene projekte, navodila za uporabo pa tudi laboratorijske analize tehničnih vzorcev oziroma deklaracije različnih vrst izdelkov.

Potrdilo o državljanstvu, izpiski iz matičnega registra (o rojstvu, o smrti, o sklenjeni zakonski zvezi), dovoljenje za prebivanje, delovno dovoljenje, vozniško dovoljenje, potni list, osebna izkaznica, potrdilo o stalnem prebivališču so samo nekateri od osebnih dokumentov, ki jih naši prevajalci in sodni tolmači obdelujejo na vašo zahtevo. Prav tako prevajamo tudi vse dokumente, ki se v določenih primerih predajajo pristojnim institucijam, kot so: potrdilo o nekaznovanosti, potrdilo o stalni zaposlitvi, potrdilo o stanju računa v banki, soglasje za zastopanje, potrdilo o samskem stanu ter vse ostale vrste potrdil, soglasij in izjav.

Poleg tega iz finskega v slovenski jezik prevajamo tudi vse dokumente, ki so povezani s poslovanjem, med drugim tudi: ustanovitveni akt podjetja, sklepe o ustanovitvi gospodarskega subjekta, bilance uspeha in stanja, fakture, certifikate, poslovne odločitve, licence, statute podjetja in vse ostale dokumente, ki so povezani s tem področjem. Poleg tega prevajamo tudi pravni red Evropske Unije pa tudi vse pravne akte oziroma sklepe o razvezi zakonske zveze in ostale vrste sodnih odločb oziroma sklepe.

Posebna storitev je povezana tudi s prevajanjem dokumentov s področja izobraževanja, kot so: diploma in dodatek k diplomi, zaključna spričevala osnovnih in srednjih šol, prepisi ocen, potrdila o rednem šolanju, potrdila o opravljenih izpitih ter vse ostale dokumente, ki se predajajo pristojnim institucijam in so povezani s tem področjem.

Prevod revij in časopisnih člankov iz finskega v slovenski jezik

V skladu s potrebami in zahtevami strank iz finskega jezika v slovenski jezik prevajamo tudi časopisne članke pa tudi vsebine vseh vrst revij, kot ilustriranih kot tudi strokovnih in celo otroških.

Prav tako prevajamo tudi knjige oziroma vse vrste književnih del in učbenike. Poleg del proze, beletrije in romanov na vašo zahtevo iz finskega v slovenski jezik prevajamo tudi dela poezije in to pod najugodnejšimi pogoji, tako glede hitrosti oziroma kakovosti izdelave kot tudi v pogledu cene.

Besedila katerekoli dolžine, kompleksnosti vsebine oziroma tematike naši prevajalci in sodni tolmači prav tako prevajajo na vašo zahtevo. Glede na to, da je število področij, za katera smo specializirani, kar zadeva prevajanje besedil, izjemno veliko, navajamo samo tiste, za katere se je pokazalo, da so v praksi najpogostejše, ste lahko prepričani, da vas pri nas pričakuje prevajanje besedil iz vseh področij. Tako poleg besedil, katerih tema je povezana s katerokoli vejo naravoslovnih in družbenih ved prevajamo tudi tiste, ki obdelujejo temo iz kateregakoli od omenjenih področij: komunikologija, filozofija, marketing, psihologija, informacijske tehnologije, farmacija, sociologija, gradbena industrija, medicina, politika, turizem, ekonomija, menedžment, finance, ekologija in varstvo okolja, bančništvo, izobraževanje, pravo, znanost pa tudi še veliko drugih.

Prevajanje materialov s področja marketinga iz finskega jezika v slovenski jezik

Čeprav je najpogostejša zahteva strank, kar zadeva prevajanje reklamnih materialov, vsekakor usmerjena na prevajanje vizitk in PR člankov, naši prevajalci in sodni tolmači obdelujejo tudi vse ostale vsebine, ki sodijo na področje marketinga. Praktično to pomeni, da iz finskega v slovenski jezik prevajamo tudi plakate, zloženke in letake pa tudi brošure oziroma vsebino katalogov storitev in izdelkov kot tudi besedila, ko so povezane s tem področjem, ne glede na to, ali gre za tista, ki so namenjene predvsem strokovnim krogom ali pa bodo predstavljeni širši javnosti.

Poleg tega prevajamo tudi vse vrste tako video kot tudi zvočnih materialov iz finskega v slovenski jezik. Toda, to je samo začetek zgodbe na tem področju prevajanja, saj pri nas lahko dobite tudi finalno obdelavo takšnih vsebin. S tem mislimo, da poleg prevajanja: serij, zabavnih, informativnih in znanstvenih oddaj, reklamnih sporočil ter igranih filmov različnih žanrov oziroma risanih, dokumentarnih in animiranih filmov dobite tudi storitev njihovega podnaslavljanja oziroma sinhronizacije. To storitev v skladu z vašimi zahtevami v optimalnem roku izvajajo profesionalni umetniki ali podnaslavljalci, ki so že več let v tem poslu in so v njem dokazano dobri, tako da se zagotovo ne bodo pojavljale napake, ki so v praksi zelo pogoste, ko na primer zamujajo podnapisi oziroma glas.

Prevajanje spletnega kataloga iz finskega v slovenski jezik

Če veste, da implementacija SEO pravil (Search Engine Optimisation) igra ključnu ulogu v dobrem pozicioniranju različnih spletnih vsebin v okviru iskalnikov, potem vam bo zagotovo jasno, zakaj to posebej omenjamo, prevajanje katalogov pa tudi drugih podobnih vsebin iz finskega v slovenski jezik poteka izključno ob implementaciji teh pravil.

Poleg tega na vašo zahtevo prevajamo tudi spletne prodajalne in spletne strani pa tudi programsko opremo, to je vse vrste aplikacij ali programov, ki so vam potrebni.

Ne pozabite, da ima Prevajalski center Akademije Oxford v svoji ekipi tudi strokovnjake, ki so izključno usmerjeni na tolmačenje iz finskega v slovenski jezik. Poleg konsekutivnega, naši prevajalci in sodni tolmači na vašo zahtevo izvajajo tudi simultano pa tudi posebno vrsto tolmačenja, ki je poznana kot šepetano tolmačenje. V primeru, ko ste povsem prepričani, da dogodku, ki ga organizirate, ustreza storitev simultanega tolmačenja, vam lahko ponudimo tudi najem opreme za simultano tolmačenje in to pod najboljšimi pogoji na tržišču.

Vsakdo, ki je določeno vsebino že dal nekomu na prevajanje iz finskega v slovenski jezik, toda pri tem ni dobil kakovostnega prevoda, ima možnost redakcije vsebin, ki jo izvajajo lektorji oziroma korektorji v okviru naše poslovalnice.

Prevajanje iz finskega v druge jezike


Cena prevajanja iz/v finski jezik

  • Iz finskega v slovenski je 32 EUR po strani
  • Iz slovenskega v finski je 32 EUR po strani

Cena prevajanja iz finskega v slovenski jezik z overitvijo sodnih tolmačev

  • Iz finskega v slovenski z overitvijo sodnega tolmača je 37 EUR po strani
  • Iz slovenskega v finski z overitvijo sodnega tolmača je 37 EUR po strani

Popusti za prevajanje iz finskega v slovenski jezik

  • Če imate veliko število strani za prevajanje, ponujamo neverjetne popuste.

Izračunajte ceno prevajanja


Opomba:

Navedeni kalkulator izračunava predvideno ceno prevajanja. Prevajalska stran obsega 1800 znakov s presledki ali 250 besed. Zelo pomembno je, da čim bolj natančno izračunate število znakov v svojem dokumentu, da bi bila finančna konstrukcija čim bolj točna, ob majhnih odstopanjih. Za vse natančnejše informacije kontaktirajte z našim predstavništvom.


Najpogosteje zastavljena vprašanja - Sodni tolmač za finski jezik - Akademija Oxford

Seznam mest za sodne tolmače in prevajalce za finski jezik


Sodni tolmač za finski jezik - Akademija Oxford
NEWSLETTER
 
DRUGI O NAS
Matjaž iz Ajdovščine:

Lahko pohvalim vse zaposlene v Akademiji Oxford, ker so resnično profesionalni in prevajalske storitve opravljajo hitro in učinkoviti.

Martina iz Bleda:

Potrebovala sem prevajanje iz madžarskega v slovenski jezik in lahko vam rečem, da sem pozitivno presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve prevajalcev Akademije Oxford.

Jaka iz Bovca:

Mislim, da je odlično, ker lahko na enem mestu najdem prevajalske storitve za različne jezike, tako da se ne morem sprehajati od prevajalca do prevajalca.

Eva iz Brežic:

Nujno sem potrebovala prevod v francoski jezik, na spletu sem našla Oxford, jih poklicala in v roku nekaj ur sem po elektronski pošti prejela prevod. Resnično so izjemni!

Zoran iz Velenja:

Uslužni, hitri in ljubeznivi, za njih imam samo pohvalne besede!

Anja iz Višnje Gore:

Najboljše prevajalske storitve lahko najdete prav v Akademiji Oxford! Vsaka čast!

Jure z Vrhnike:

Sodni tolmači iz Akademije Oxford so me presenetili z natančnostjo prevoda ter s kakovostjo storitve. Na začetku sem bil skeptičen, toda sedaj vem, na koga se lahko obrnem, ko mi bo v prihodnje potreben prevod.

Ana iz Gornje Radgone:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v nemški jezik!

Mišo z Grosuplja:

Kar se mene tiče, je cena kakovostne storitve najmanj pomembna, toda nisem verjel, da obstaja institucija, ki je v stanju omogočiti tako ugodno ceno za tako kakovostno in profesionalno opravljeno storitev. Hvala vam!

Nina iz Domžal:

Kakovost vaših storitev je na visoki ravni! Samo tako naprej!

Mitja iz Dravograda:

Delam v agenciji za registracijo vozil in do sedaj sem na prevode čakal nekaj dni, z Vami pa je vse to hitrejše in cenejše. Hvala, ker obstajate!

Elena iz Zagorja ob Savi:

Prevajalci Akademije Oxford so zame dokončali prevod iz Nizozemskega jezika v nekaj urah. Hvala vam, neverjetni ste!

Gregor iz Žalca:

Navdušen sem nad načinom, kako se zaposleni v Akademiji Oxford vedejo do nas, z veliko spoštovanja, ljubeznivosti in predanosti. Ko sodelujete z njimi, enostavno uživate.

Tina iz Železnikov:

Profesionalizem in predanost poslu sta prvi stvari, ki jih opazite, ko pridete v stik z Akademijo Oxford. Organizacija in storitev sta na vrhunski ravni!

Zmago iz Žirov:

Hvala Akademiji Oxford! Nujno sem potreboval prevod iz srbskega jezika in oni so to naredili na najboljši možni način. Dobil sam prevod po vsega nekaj urah! Hvala vam, najboljši ste!

Nataša iz Ilirske Bistrice:

Storitve prevajanja so mi zaradi narave dela, ki ga opravljam, potrebne vsakodnevno. Ko sem prvič stopila v stik z Akademijo Oxford, so mi posel dokončali hitro in učinkovito. Od tedaj jih ne menjam.

Mišo iz Izole:

Prevod iz slovenščine v kar 33 tujih jezikov na enem mestu. Neverjetno!

Sanja iz Jesenic:

Zahvaljujem se Akademiji Oxford za prevod iz norveškega jezika. Vse najboljše v nadaljnjem poslovanju!

Mile iz Kamnika:

Hiter in točen prevod! Hvala, ljudje, vse najboljše!

Selena iz Kočevja:

Vse pohvale za organizacijo in vrhunske storitve. Imate izjemna priporočila z moje strani pri vseh!

Damjan iz Leontina iz Kopra:

Nisem mogel, da ne opazim ljubeznivosti in predanosti vaših prevajalcev. Resnično sem prijetno presenečen.

Zlatan iz Kostanjevice na Krki:

Preko Vaše Akademije smo angažirali prevajalca za svojo poroko, iskreno vam hvala!

Marija iz Kranja:

Kaj bi jaz brez vas!? Priskočili ste mi v pomoč, ko mi je bil prevod najpotrebnejši! Enostavno, najlepša hvala!

Boštjan iz Laškega:

Obiskala nas je tuja delegacija iz Nemčije, pa smo potrebovali storitve konsekutivnega prevajanja. Obrnil sem se na Akademijo Oxford in priskočili so nam v pomoč na najboljši možni način.

Vesna iz Lenarta:

Hvala vam za prevod, izjemni ste!

Uroš iz Lendave:

Točnost prevoda je zaradi posla za nas zelo pomembna. Prevodi iz danskega, norveškega in švedskega jezika za nas predstavljajo temelj dobrega poslovanja s podjetji iz tega področja, pa smo se zato obrnili na Akademijo Oxford. Sodelujemo že mesec dni in nimamo nobene pripombe na prevode. Najlepša hvala!

Kaja iz Litije:

Popoln prevod, pravilno in natančno obdelan. Profesionalnost in organizacija sta na najvišji ravni! Vsaka čast!

Jasmin iz Ljubljane:

Zahvaljujoč prevajalcem Akademije Oxford, smo z lahkoto sklenili pomembno pogodbo s poslovnimi s partnerji iz Japonske. Vse pohvale in najlepša hvala Akademiji Oxford za profesionalno in kakovostno opravljeno delo!

Monika iz Ljutomera:

Lahko rečem samo to, da ste najboljši!

Andraž iz Logatca:

Imamo srečo, da ste se pojavili v Sloveniji. Najhitreje in najkakovostnejše prevajate dokumente na našem področju.

Staša iz Maribora:

Bila sem navdušena, ko sem izvedela, da lahko tako hitro prevajate dokumente in jih pošljete. Resnično ste izjemni!

Josip iz Maribora:

Vse pohvale za Akademijo Oxford in za zelo hitro prevajanje dokumentov. Najugodnejši ste v Sloveniji!

Ines iz Medvod:

Kakovosten prevod, izjemna storitev ter nizka cena. Neverjetni ste!

Branko iz Mengša:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v ruščino!

Dejan iz Metlike:

Akademija Oxford je daleč najboljši prevajalski center v Sloveniji!

Manja iz Mežice:

Prevod dokumentacije pri vas je enostaven. Najlepša hvala!

Jan iz Murske Sobote:

Enostavno je priti do vas, še lažje pa je sodelovati z vami. Vse pohvale za organizacijo in kakovost storitve!

Lucija iz Nove Gorice:

Stalno potrebujemo konsekutivno prevajanje zaradi prihoda tujih delegacij, Akademija Oxford pa je sedaj naša opora, kar se tiče prevajanja. Profesionalna storitev ter prijaznost, enostavno je vse na vrhunski ravni.

Damjan iz Novega mesta:

Potreboval sem prevod v slovaški jezik, zelo hitro in originalno sem ga prejel od vas. Hvala lepa!

Tjaša iz Ormoža:

Prevod sem prejel hitrooo, hvala!

Vid iz Pirana:

Vse pohvale za vas ter vaše prevajalce!

Anisa iz Postojne:

Natančno, hitro, poceni, pravilno ... Hvala lepa, nimam besed!

Dejan s Prevalj:

Če potrebujete prevod s strani pooblaščenega sodnega tolmača, vam priporočam Akademijo Oxford! Bil sem navdušen nad njihovo hitrostjo in natančnostjo! Hvala Vam!

Katja s Ptuja:

Prevajala sem dokumentacijo v Oxfordu, poleg tega, da so bili hitri, so mi pomagali, ter me napotili na koga naj se obrnem kar se tiče moje papirologije.

Dominik iz Radeč:

Hvala za prevod, pravi ste profesionalci!

Julija iz Radovljice:

Niti za en prevod, ki ste ga naredili zame, nisem imela pripombe. Hvala vam za izjemno sodelovanje!

Milan z Raven na Koroškem:

Posebej sem zadovoljen, ker vsak prevod preverjate kar se tiče izrazov in fraz, kar pripeva k temu, da je prevod kakovostnejši in jasnejši. Zares, vse pohvale za profesionalnost!

Katarina iz Ribnice:

Zelo hitro ste mi izpolnili formular za vizum za Ameriko. Prekrasni ste!

Domagoj iz Ruš:

Potreboval sem prevod dokumentacije za pokojnino iz nemščine. Bil sam zelo zadovoljen s prevodom prevajalcev iz Akademije Oxford, in priporočam jih vsakomur!

Jana iz Sevnice:

Jaz sam iz Sevnice in tukaj nimamo prevajalcev za kitajski jezik. Toda, ko sem slišala za Akademijo Oxford in njihove prevajalske storitve, sem takoj stopila v stik z njimi sam. Bila sem presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve. Prihranili so moj denar in čas. Najlepša hvala!

Tim iz Sežane:

Najboljši ste! Vsakomur bi vas priporočil!

Urška iz Slovenske Bistrice:

Potrebovala sem prevod za pridobitev odpravnine iz norveškega v slovenski jezik.

Nik iz Slovenj Gradca:

Vaši prevodi so izjemni! Natančen prevod, hitra dostava in ugodna cena. Vse na enem mestu. Vsaka čast!

Maja iz Slovenskih Konjic:

V zadovoljstvo mi je bilo sodelovati z vami!

Mirko iz Tolmina:

Prevod iz švedščine je bil brez napak! Izjemno sem zadovoljen! Hvala lepa!

Tea iz Trbovelj:

Akademija Oxford je ena od najboljše organiziranih institucij s katerimi sem poslovno sodelovala. Sodelovanje je na vrhunski ravni, vsakomur bi jih priporočila!

Mišo iz Trebnjega:

Težko je najti prevajalca za flamski jezik, ki vam bo dostavil točen in pravilen prevod. To je možno samo pri vas!

Nives iz Tržiča:

Ugodna cena, kakovost ter hitra storitev. Bravo!

Samir iz Hrastnika:

Zelo mi je pomembno, da so vsi dokumenti, ki jih potrebujem, prevedeni predvsem točno in pravilno. To je tisto, kar sem opazil pri prevajalcih Akademije Oxford. Točnost in pedantnost brez konkurence. Nimam besed, zares ste pravi profesionalci!

Neža iz Celja:

Nujno sem potrebovala prevod dokumentacije za poroko, pa sam stopila v stik z Akademijo Oxford. Hitro so končali delo, v roku nekaj ur. Zelo sem jim hvaležna za to!

Miloš iz Cerknice:

Kar se tiče prevajalskih storitev, vi ste brez konkurence!

Špela iz Črnomlja:

Prevedli ste mi več kot od 50 strani brez napake! Vsaka čast! V prihodnje vem, na koga naj se obrnem!

Damir iz Šempetra:

Poln sam pozitivnih vtisov potem, ko ste zame končali prevod celotne dokumentacije za posel. Hvala lepa!

Janica iz Šentjurja:

Zelo sem zadovoljna! Tako s ceno kot kakovostjo prevoda. Zares ste nezamenljivi!

Tim iz Škofje Loke:

Prijazno osebje, kakovostno in predano delo sta ključ uspeha. Akademije Oxford je dokaz tega. Vsaka čast!

Sonja iz Šoštanja:

Samo nadaljujte! Odlični ste!