Sodni tolmač in prevajalec za norveški jezik

Enega od nordijskih jezikov, ki pripada severnogermanski skupini jezikov, ne brez razloga spremlja mnenje, da je precej zapleten za učenke, norveški jezik pa se v glavnem govori samo na ozemlju Norveške. Dobro je poznan podatek, da obstaja zelo malo ljudi v celom svetu, ki se lahko pohvalijo, da so usposobljeni za prevajanje iz in v norveški jezik, tako da je povsem jasno, zakaj je prisotno prav tako mnenje o tem skandinavskem jeziku. Seveda, vse to pada v vodo, če se ga nekdo želi naučiti, ne glede na svojo kompleksnost in za naše pojme neobičajno gramatiko, je dejstvo, da se vse več ljudi odloča prav za učenje norveškega jezika. Eden od osnovnih razlogov za ta trend v svetu, še posebej v državah, ki veljajo za siromašnejše v finančnem pogledu, je tudi dejstvo, da je prav Norveška ena od tako imenovanih obljubljenih dežel za številne ljudi iz celega sveta, predvsem zaradi visokega življenjskega standarda pa tudi zaradi zakonov, ki so precej dobro urejeni za vse segmente življenja.

Prav zato se številni ljudje odločajo, da življenje nadaljujejo na ozemlju Norveške pa tudi iz številnih drugih razlogov se v zadnjem času zelo pogosto javlja potreba za storitvami, ki jih ponujajo prevajalci in sodni tolmači za norveški jezik. Samo dejstvo, da ima Prevajalski center Akademije Oxford že več let v svoji ekipi tudi te strokovnjake je povsem dovolj, da si vsakdo, ki mu je potrebno prevajanje dokumentov oziroma katerekoli druge vrste materialov iz norveškega v slovenski jezik ter iz slovenskega v ta jezik. lahko oddahne, saj nima potrebe, da izgublja čas z iskanjem nekoga, ki bi mu overil prevedene dokumente, ker pri nas lahko dobi storitve, ki jih ponujajo prevajalci in sodni tolmači za norveški jezik.

Ta storitev se nanaša predvsem na prevajanje dokumentov, saj je vloga oseb, pooblaščenih za overitev oziroma sodnih tolmačev v tem primeru zelo pomembna, če želite, da je vaš dokument veljaven, tako v pravnem pogledu kot tudi glede zakona, kar pomeni, da ga lahko uporabljate ob vsaki priložnosti in ga predate katerikoli pristojni službi.Na vašo zahtevo prevajamo vse dokumente, tako osebno kot tudi poslovno dokumentacijo pa tudi vse dokumente, ki so povezane s področjem izobraževanja oziroma vse vrste pogodb, pooblastil, sodnih odločb, pritožbe, sodbe, certifikate, licence pa tudi pravni red Evropske Unije kot tudi vse pravne akte.

Posebej želimo poudariti, da pri nas lahko dobite tudi storitev, ki vključuje neposredno prevajanje materialov iz norveškega v kateregakoli od več kot 40 jezikov oziroma iz kateregakoli tujega v norveški jezik. Prednost te storitve je, da predstavlja velik prihranek časa pa tudi denarja, saj se prevajanje odvija neposredno iz enega jezika v drugi. Ker pa so tukaj prevajalci in sodni tolmači, ki so specializirani za delo s številnimi svetovnimi jeziki, bomo ob tej priložnosti našteli samo tiste najbolj iskane: nemški, angleški, italijanski, francoski, španski, ruski, portugalski, grški, danski, arabski, hrvaški, švedski, japonski, češki, finski, slovaški, bosanski, bolgarski, albanski, madžarski, srbski, perzijski, korejski, ukrajinski, pakistanski, estonski pa tudi znakovni, latinski ter številni drugi jeziki.

Potrdilo o stalnem prebivališču, potni list, dovoljenje za prebivanje, izpiski iz matičnega registra (o rojstvu, o smrti, o sklenjeni zakonski zvezi) ter osebna izkaznica, prometno in vozniško dovoljenje, potrdilo o državljanstvu in delovno dovoljenje so samo nekateri osebnih dokumentov, ki jih vašo zahtevo lahko obdelajo prevajalci in sodni tolmači za norveški jezik. V poslovalnici Akademije Oxford boste v zelo kratkem roku dobiti profesionalno in maksimalno kakovostno obdelane vse vrste poslovne dokumentacije pa tudi dokumente, ki se predajajo pristojnim službam ob različnih priložnostih, kot so: potrdilo o stanju računa v banki, potrdilo o nekaznovanosti, potrdilo o stalni zaposlitvi, potrdilo o rednih dohodkih, soglasje za zastopanje in vse druge vrste soglasij, potrdil in izjav.

Naši prevajalci in sodni tolmači za norveški jezik obdelujejo tudi vse vrste poslovnih odločitev, sklep o ustanovitvi gospodarskega subjekta ter bilance uspeha in stanja, statut podjetja pa tudi finančna in letna poslovna poročila kot tudi ustanovitvene akte podjetij, revizijska poročila, fakture in vse druge dokumente, ki so povezani s poslovanjem.

Poleg dokumentov s področij znanosti in izobraževanja, prevajalci in sodni tolmači za norveški jezik, ki so angažirani na obdelavi dostavljenih dokumentov, prevajajo in overjajo tudi: predmetnike in programe fakultet, potrdila o opravljenih izpitih, prepise ocen, diplome in dodatke k diplomi, potrdila o rednem šolanju, zaključna spričevala osnovnih in srednjih šol pa tudi znanstvene patente in rezultate znanstvenih raziskav.

Prav tako iz norveškega v slovenski jezik ali katerikoli tuji jezik ali iz slovenskega oziroma nekega drugega v norveški jezik prevajamo tudi gradbene projekte kot tudi gradbeno dokumentacijo pa tudi tehnično, medicinsko in razpisno dokumentacijo. Poleg specifikacij farmacevtskih izdelkov in navodila za uporabo zdravil in značilnosti izdelkov prevajamo tudi dokumentacijo o medicinskih izdelkih, navodila za uporabo, laboratorijske analize tehničnih vzorcev, zdravniške izvide kot tudi deklaracije izdelkov katerekoli vrste.

Glede na dejstvo, da postopek overitve vključuje tudi segment v katerem sodni tolmač za norveški jezik primerja izvirne dokumente s tistimi, ki so prevedeni, tako da je vsakdo, ki mu je potrebno prevajanje dokumentov v tej kombinaciji jezikov, dolžan na vpogled dostaviti izvirnike. Prav iz tega razloga se način dostave materialov v tem primeru razlikuje od situacije, ko se za prevedene vsebine ne zahteva izvedba overitve z žigom uradno zapriseženega sodnega tolmača.V praksi pa to pomeni, da če ne želite oziroma vam iz kateregakoli razloga ne ustreza, da nam dokumente na prevajanje dostavite osebno, se lahko vedno odločite za možnost pošiljanja, ki ga lahko izvedete na dva načina oziroma s pošiljanjem preko kurirske službe ali pa priporočeno preko “Pošte Slovenije” in to na naslov poslovalnice Akademije Oxford.

Potem ko prevajalci in sodni tolmači za norveški jezik končajo z obdelavo dokumentov, ki jih stranke dostavijo, jih lahko prevzamejo osebno ali pa zahtevajo, da jim jih pošljemo na določen naslov, kar bomo mi vsekakor storili, pri čemer bomo za izvršitev te storitve angažirali kurirsko službo, s katero že vrsto let sodelujemo. To pravzaprav pomeni, da se cena te storitve obračunava v skladu z veljavnim cenikom te službe kot tudi, da se zaračunava neposredno od strank, in to pri prevzemanju pošiljke.

V postopku pošiljanja dokumentov obstaja samo ena izjema, ko je dovoljeno, da se skenirani dokumenti najprej dostavijo na elektronski naslov in se šele potem dostavijo tudi izvirniki, toda samo na vpogled in to na katerikoli od opisanih načinov. Gre za primere, ko je strankam potrebno prevajanje dokumentov v posebej kratkem roku in najpogosteje govorimo o roku nekaj dni, tako da je ta olajšava uvedena prav zato, da bi se ugodilo zahtevi strank in jim se omogočilo, da prevedene vsebine dobijo v navedenem roku. Edino na ta način, prevajalci in sodni tolmači za norveški jezik lahko izpolnijo vaše zahteve ter vam na dogovorjen način dostavijo obdelane dokumente.

Prevajanje iz norveškega in v norveški jezik

Prevajanje iz norveškega in v norveški jezik, ki sodi med redne storitve, ki jih vsem zainteresiranim strankam ponuja Prevajalski center Akademije Oxford in poteka v naš jezik oziroma iz njega pa tudi iz in v več kot 40 jezikov, za katere so specializirani prevajalci in sodni tolmači, ki so v naši ekipi.

Prav po tem smo pred vsemi, saj smo ena od redkih institucija, ki ponuja storitev neposrednega prevajanja iz norveškega v katerikoli tuji jezik ali pa iz tujega v norveški jezik. Razume se, da vsak prevajalec in sodni tolmači na vašo zahtevo prevaja in overja vse vsebine iz norveškega v slovenski jezik oziroma iz slovenskega v norveški jezik.

Storitve prevajanja dokumentov so zagotovo najpogosteje zahtevane s strani strank, čeprav naši strokovnjaki obdelujejo absolutno vse vrste materialov, tako tiste, za katere se zahteva overitev sodnega tolmača kot tudi tiste, ki se samo prevajajo in za katere ni treba opraviti overitve.

Iz norveškega in v norveški jezik prevajamo vse vrste reklamnih vsebin, od vizitk in plakatov preko reklamnih letakov, zloženk in katalogov pa vse do PR člankov in vsebin brošur. Prav tako prevajamo tudi besedila katerekoli vsebine in kompleksnosti, tako tista, ki so namenjena javni predstavitvi kot tudi tiste besedilne vsebine, ki so posebej namenjene predstavitvi strokovni javnosti. Teme, ki jih obdelujejo naši prevajalci in sodni tolmači, ko gre za prevajanje besedil, so številne, pa ob tej priložnosti ne moremo omeniti vseh, ampak samo tiste, za katere se tudi najpogosteje zahteva prevajanje, ki vključuje norveški jezik: sociologija, znanost, ekologija in varstvo okolja, politika, izobraževanje, medicina, informacijske tehnologije, filozofija, ekonomija, komunikologija, turizem, pravo, gradbena industrija, bančništvo, psihologija, finance, vse veje naravoslovnih in družbenih ved pa tudi številna druga področja, ki jih ob tej priložnosti nismo navedli.

Na vašo zahtevo iz norveškega in v norveški jezik prevajamo tudi vse vrste zvočnih in video zapisov, tako reklamna sporočila in informativne, zabavne, otroške in izobraževalne oddaje kot tudi serije pa tudi dokumentarne, animirane, risane in igrane filme vseh žanrov. Poleg njihovega prevajanja iz norveškega in v norveški jezik v katerikoli kombinaciji jezikov, izvajamo tudi storitev podnaslavljanja ter sinhronizacije. Prevajamo tudi vsebine ilustriranih, otroških in strokovnih revij ter časopisne članke pa tudi vse vrste knjig, od knjiga proze in romanov preko beletrije pa do poetskih del in učbenikov.

Vsak prevajalec in sodni tolmač, ki je član ekipe Akademije Oxford, na zahtevo strank obdeluje tudi diplomske ter seminarske naloge kot tudi znanstvena dela ter rezultate znanstvenih raziskav in znanstvene patente oziroma besedila in dokumente, ki so povezane s področjema znanosti in izobraževanja. Iz norveškega in v norveški jezik prevajamo tudi vse vrste programske opreme (aplikacij in programov) ter vsebine spletnih prodajaln in katalogov, tako izdelkov kot tudi storitev, ne glede na njihovo kompleksnost in obsežnost. Prav tako iz norveškega in v norveški jezik prevajamo tudi spletne strani in to s skrbno implementacijo vseh pravil dobre optimizacije prevedenih vsebin za spletno iskanje. Prav zahvaljujoč implementaciji pravil SEO (Search Engine Optimisation) se lahko pohvalimo z dejstvom, da so se vse spletne strani, ki so jih obdelali naši strokovnjaki, zelo hitro pojavile v samem vrhu iskanja, kjer so še danes.

Redakcija prevedenih materialov je še ena storitev, ki jo na vašo zahtevo izvajajo profesionalni lektorji in korektorji. Ta storitev je izključno namenjena vsebinam, ki so že prevedene na nekem drugem mestu, z njihovo kakovostjo obdelave pa niste v celoti zadovoljni.

V primeru, da organizirate določeno vrsto dogodka na mednarodni ravni in vam je potrebna storitev tolmačenja iz norveškega in v norveški jezik, ima Prevajalski center Akademije Oxford v svoji ekipi tudi strokovnjake, ki so posebej usposobljeni za zagotavljanje storitev konsekutivnega, simultanega in šepetanega tolmačenja. Če pa ste prepričani, da vam je potrebno prav simultano tolmačenje, vam lahko pod najugodnejšimi pogoji ponudimo tudi najem opreme za simultano tolmačenje.

Kar zadeva prevajanje dokumentov iz norveškega in v norveški jezik, prevajamo in overjamo vse osebne oziroma poslovne dokumente ter gradbeno, medicinsko, razpisno in tehnično dokumentacijo. Poleg dokumentacije o medicinskih izdelkih, specifikacije farmacevtskih izdelkov in navodil za uporabo zdravil in značilnosti izdelkov obdelujejo tudi zdravniške izvide pa tudi navodila za uporabo, laboratorijske analize tehničnih vzorcev, gradbene projekte, deklaracije izdelkov in vse vrste vsebin, ki so povezane s področjem farmacije, medicine in gradbene industrije.

Statut podjetja, sklep o ustanovitvi pravne osebe, bilance stanja, finančna poslovna poročila, ustanovitveni akti podjetij, bilance uspeha, revizijska poročila, poslovne odločitve, fakture, letna poročila, licence in certifikati ter vse druge vrste poslovnih dokumentov prav tako prevajamo iz norveškega in v norveški jezik. Prav tako prevajamo in overjamo z žigom sodnega tolmača tudi vse vrste pravnih aktov, sodne sklepe, sodbe in pritožbe kot tudi pravni red Evropske Unije, pooblastila in številne druge dokumente, ki so povezani s področjema prava in zakona.

V skladu z zahtevami in potrebami strank prav tako prevajamo tudi dokumente, ki se predajajo pristojnim službam, povezani pa so s področjem izobraževanja, kot so: zaključna spričevala osnovnih in srednjih šol, potrdila o opravljenih izpitih, potrdila o rednem šolanju, prepisi ocen, diplome in dodatki k diplomi, predmetniki in programi fakultet ter ostale dokumente, ki sodijo v omenjeno področje. Iz norveškega in v norveški jezik prevajamo tudi potrdilo o stanju računa v banki, potrdilo o nekaznovanosti, soglasje za zastopanje, potrdilo o samskem stanu kot tudi potrdilo o stalni zaposlitvi, potrdilo o rednih dohodkih pa tudi vse ostale dokumente, ki se ob številnih priložnostih predajajo pristojnim institucijam.

Prevajanje dokumentov iz norveškega in v norveški jezik je specifično v tem pogledu, da mora biti izvedena tudi njihova overitev z žigom zapriseženega sodnega tolmača, da bi preveden dokument štel kot pravno in zakonski veljaven. Ker običajni postopek overitve prevedenih dokumentov pomeni, da se le-ti najprej primerjajo z izvirniki, je vsaka stranka dolžna, da sodnemu tolmaču na vpogled dostavi tudi izvirne dokumente.

Čeprav številni menijo, da je storitev prevajanje dokumentov ter njihove overitve s strani pooblaščenih oseb oziroma sodnega tolmača dovolj, da bi ti šteli kot pravno veljavni, obstaja še ena zelo pomembna vrsta overitve, ki se uporablja samo za določene dokumente in tudi tedaj se lahko razlikuje princip overitve s haškim Apostille žigom. Pa je tako za določene dokumente treba najprej opraviti prevajanje ter overitev sodnega tolmača in šele na koncu tudi overitev s haškim žigom, za nekatere druge dokumente pa postopek poteka v nasprotni smeri oziroma se začne z overitvijo z Apostille žigom in šele potem poteka prevajanje, tako samega dokumenta kot tudi haškega žiga, da bi se na koncu tako preveden dokument tudi overil z žigom sodnega tolmača. Imejte na umu tudi to, da so za overitev te vrste izključno pristojni pravosodni in sodni organi naše države, pa se morajo stranke najprej pozanimati tudi o tem, ali je za dokument, ki ga želijo dobiti prevedenega iz norveškega in v norveški jezik, treba opraviti tudi overitev s haškim Apostille žigom in če je to potrebno, se morajo tudi pozanimati v kateri obliki, da bi vedeli, ali dokument najprej odnesejo našim strokovnjakom ali pa gredo najprej na sodišče, ki je pristojno za to vrsto overitve.

Kar zadeva način pošiljanja materialov, je le-ta odvisen od tega, ali je zanje treba opraviti tudi overitev sodnih tolmačev ali ne, kar pomeni, da vse vsebine, ki se ne overjajo z žigom sodnega tolmača, lahko pošljete na naš elektronski naslov in mi vam vse take materiale, ki so prevedeni iz norveškega in v norveški jezik prav tako lahko dostavimo na enak način. Za vse ostale vrste vsebin velja pravilo, da jih lahko pošljete preko kurirske službe ali “Pošte Slovenije”, priporočeno oziroma jih prinesete osebno glede na to, da morate dostaviti tudi izvirnike na vpogled.

Potem ko naši prevajalci in sodni tolmači obdelajo dostavljene dokumente, imate možnost, da jih osebno prevzamete v poslovalnici Akademije Oxford, lahko pa jih tudi pošljemo na vaš naslov, za kar poskrbi kurirska služba, s katero sodelujemo. S samim tem, da so za izvajanje te storitve vključeni naši zunanji sodelavci, se le-ta zaračunava po njihovem ceniku pri prevzemanju.

Če se zgodi, da vam je prevajanje dokumentov iz norveškega in v norveški jezik potrebno v zelo kratkem roku, vam ponujamo možnost, da jih najprej pošljete skenirane na naš elektronski naslov in potem tudi dostavite izvirnike na vpogled in to na enega od predpisanih načinov pod pogojem, da pazite na rok za izdelavo prevoda, ki ste ga navedli.

Prevajanje iz slovenskega v norveški jezik

Verjetno smo že vsi imeli priložnost slišati, da je Norveška obljubljena dežela za zdravnike, inženirje pa tudi vse tiste ljudi, ki posedujejo potrebne kvalifikacije, da se v njej zaposlijo in da je dobro poznana kot ena od najboljših, kar zadeva življenjski standard. Prav zato se tudi zahteva prevajanje iz slovenskega v norveški jezik, in to v večini primerov dokumentov, čeprav stranke od nas zahtevajo tudi prevajanje številnih drugih materialov v tej jezični kombinaciji. Razume se, da naši prevajalci in sodni tolmači prevajajo iz slovenskega v norveški jezik in overjajo tudi vse druge vrste vsebin in ne samo dokumentov.

Kar zadeva prevajanje dokumentov, vsaka stranka v okviru Akademije Oxford dobi njihovo kompletno obdelavo, in sicer poleg prevajanja iz slovenskega v norveški jezik dobi tudi dokumente, ki so overjeni s strani pooblaščenih oseb oziroma sodnega tolmača. Da bi bilo vse precej jasneje oziroma, da bi razumeli, zaradi česa je ta vrsta overitve tako pomembna, poudarjamo tudi to, da samo preveden dokument ni pravno veljaven, in če poskušate tako obdelan material predati katerikoli pristojni službi, povsem zagotovo ne bo sprejet. Razlog za to je, da žig sodnega tolmača na prevedenem dokumentu potrjuje, da je le-ta enak izvirniku, kar pomeni, da se lahko preda katerikoli pristojni službi oziroma se uporablja ob različnih priložnostih.

Čeprav je za določene dokumente povsem dovolj, da prevajalci in sodni tolmači izvedejo prevajanje oziroma overitev, obstajajo tudi dokumenti, za katere se zahteva overitev s haškim Apostille žigom. Ta overitev je v neposredni pristojnosti pravosodnih organov Republike Slovenije in kot taka ne more biti izvedena v okviru Prevajalskega centra Akademije Oxford, toda stranka mora s svoje strani storiti vse, da pridobi ustrezne informacije o njej, da bi se postopek obdelave dokumentov poenostavil. S tem mislimo na to, da je najboljše, da se stranka na pristojnem sodišču v svojem mestu pozanima o tem, ali je overitev z Apostille žigom potrebna tudi za dokument, za katerega ji je potrebno prevajanje iz slovenskega v norveški jezik in dobi tudi iformacijo o načinu overitve s haškim žigom. To pomeni, da se morajo pozanimati ali se najprej poteka overitev z Apostille žigom, pa se šele potem prevaja dokument pa tudi sam haški žig in šele na koncu poteka overitev z žigom sodnega tolmača. Poleg te vrste overitve obstaja tudi tista, ki poteka na običajen način oziroma se dokumenti najprej prevajajo iz slovenskega v norveški jezik, pa jih potem overja sodni tolmač in šele potem se overjajo tudi s haškim Apostille žigom. Povsem je jasno, da bo vsakdo, ki pravočasno dobi preverjeno informacijo o tej vrsti overitve, maksimalno poenostavil celoten postopek in prihranil, tako veliko časa kot tudi denarja.

Pojem overitve dokumentov pomeni, da sodni tolmač, ki je pooblaščen za določeni jezik s strani državnih institucij naše države, prevedeni dokument opremi s svojim uradnim žigom, s čimer potrjuje njegovo enakost z izvirniki, kar pravzaprav pomeni, da se takšen dokument lahko preda katerikoli državni instituciji ob vsaki priložnosti, v kateri je to potrebno. Preden pa overi prevedeni dokument, ga mora sodni tolmač primerjati z izvirnikom, da bi na ta način ugotovil, da med njima ne obstaja nikakršna razlika. Samo iz tega razloga je vsaka stranka dolžna, da pri pošiljanju materialov te vrste na prevajanje v vsakem primeru dostavi tudi izvirnike na vpogled.

Zato se tudi način dostave dokumentov na prevajanje iz slovenskega v norveški jezik razlikuje od dostave vsebin, za katere se ne izvaja overitev, kot so na primer besedila, učbeniki, revije in druge. Dokumente lahko osebno prinesete v poslovalnico Akademije Oxford in jih lahko pošljete preko “Pošte Slovenije” in to s priporočeno pošiljko oziroma preko kurirske službe, medtem ko vse ostale vsebine enostavno pošljete na elektronski naslov.

Obdelane vsebine, za katere ni potreben žig sodnega tolmača, vam prav tako lahko pošljemo na elektronski naslov, če želite pa prevedene in overjene dokumente lahko pošljemo na vaš naslov s kurirsko službo oziroma lahko se odločite, da jih prevzamete tudi osebno v naši poslovalnici. Storitev pošiljanja na naslov se zaračunava neodvisno od osnovne storitve, in to po ceni kurirske službe, ki vam jih je dolžna dostaviti.

Samo v primeru, ko se zahteva prevajanje dokumentov v posebej kratkem roku, jih stranke lahko najprej pošljejo na elektronski naslov, in da izvirnike naknadno dostavijo na vpogled, pri čemer je izjemno pomembno, da spoštujejo postavljeni rok, da bi naši prevajalci in sodni tolmači lahko ugodili njihovi zahtevi za nujnim prevajanjem.

Potrdilo o stalnem prebivališču, izpiski iz matičnega registra (o rojstvu, o smrti, o sklenjeni zakonski zvezi), prometno dovoljenje, osebna izkaznica, vozniško dovoljenje, potni list, potrdilo o državljanstvu, dovoljenje za prebivanje, delovno dovoljenje in številne druge osebne dokumente na vašo zahtevo prevajamo iz slovenskega v norveški jezik in jih overjamo z žigom sodnega tolmača. Obdelujemo pa tudi vse dokumente, ki se v številnih primerih predajajo pristojnim institucijam, kot so: potrdilo o samskem stanu, potrdilo o nekaznovanosti, potrdilo o rednih dohodkih, potrdilo o stanju računa v banki, soglasje o zastopanju, potrdilo o stalni zaposlitvi kot tudi vse ostala potrdila, soglasja in izjave, ki jih ob tej priložnosti nismo omenili.

Iz slovenskega v norveški jezik prevajamo tudi vse dokumente s področja poslovanja in poleg sklepa o ustanovitvi pravnih oseb in ustanovitvenih aktov podjetij obdelujemo tudi: bilance uspeha, letna poslovna poročila, statute podjetij, revizijska poročila, poslovne odločitve, fakture, bilance stanja, finančna poslovna poročila, vse vrste poslovnih in sodnih pogodb kot tudi pravni red Evropske Unije, sodne pritožbe, sklepe in sodbe ter licence, pooblastila in certifikate oziroma vse druge dokumente, ki so povezani s področjema prava in zakona.

Prav tako prevajamo tudi tehnično, gradbeno, medicinsko in razpisno dokumentacijo oziroma iz slovenskega v norveški jezik med drugim prevajamo tudi: navodila za uporabo zdravil in značilnosti izdelkov, specifikacije farmacevtskih izdelkov, zdravniške izvide ter dokumentacijo o medicinskih izdelkih oziroma navodila za uporabo, laboratorijske analize tehničnih vzorcev pa tudi gradbene projekte in deklaracije izdelkov vseh vrst kot tudi vse dokumente in druge vsebine, ki so povezane s področji medicine, farmacije in gradbene industrije.

Prevajalski center Akademije Oxford svojim strankam ponuja tudi možnost prevajanja dokumentov s področja izobraževanja iz slovenskega v norveški jezik, ki jih zatem overjajo zapriseženi sodni tolmači, da bi se lahko predajali katerikoli pristojni instituciji. Poleg prevajanja zaključnih spričeval osnovnih in srednjih šol ter diplome in dodatka k diplomi prevajamo tudi prepise ocen, potrdila o opravljenih izpitih pa tudi predmetnike in programe fakultet in potrdila o rednem šolanju.

Če imate potrebo za prevajanjem znanstvenih del oziroma diplomskih ali seminarskih nalog, se morate zavedati, da bodo naši prevajalci in sodni tolmači tudi to storitev izvedli pod najboljšimi pogoji, tako glede hitrosti in kakovosti izdelave kot tudi z vidika cene. Iz slovenskega v norveški jezik prevajamo tudi znanstvene patente, rezultate znanstvenih raziskav ter vse druge dokumente s področja znanosti. Poleg tega prevajamo pa tudi učbenike in knjige oziroma književna dela vseh žanrov, tako poetska in prozna kot tudi beletrijo in romane.

Na vašo zahtevo prevajamo tudi vsebine strokovnih pa tudi otroških in ilustriranih revij ter časopisne članke oziroma besedilne vsebine vseh vrst, tematike, kompleksnosti in dolžine. S samim tem, da naši prevajalci in sodni tolmači poznajo skoraj vse teme, vam lahko ponudimo prevajanje besedil iz slovenskega v norveški jezik, katerih tema je povezana s področjem marketinga, ekonomije, prava, psihologije, politike in komunikologije, prevajamo pa tudi tista besedila, ki obdelujejo temo iz kateregakoli od teh področij: finance, ekologija in varstvo okolja, menedžment, bančništvo, filozofija, gradbena industrija, izobraževanje, farmacija, turizem, informacijske tehnologije, sociologija, medicina, znanost kot tudi vse veje družbenih in naravoslovnih ved.

Poleg vsega omenjenega iz slovenskega v norveški jezik prevajamo tudi spletne vsebine, kot so spletne strani, programska oprema, spletni katalogi in prodajalne pa tudi vse vrste materialov, ki so povezani s področjem marketinga (PR članki, brošure, katalogi, zloženke, plakati in drugi).

Ker so vse navedene storitve povezane s prevajanjem v pisani obliki, s ponosom poudarjamo, da pri nas lahko angažirate tudi strokovnjake, ki so specializirani za tolmačenje iz slovenskega v norveški jezik. To pomeni, da pri organizaciji določenega dogodka lahko dobite, tako konsekutivno in simultano kot tudi šepetano tolmačenje, tako da je vsaka vrsta dogodka pokrita z ustrezno vrsto tolmačenja, saj je vsako od navedenih namenjeno za določeno podnaslavljanje dogodka. Poleg tega na zahtevo strank, ki jim je izključno potrebna storitev simultanega prevajanja v tej jezični kombinaciji, pod najboljšimi pogoji na tržišču, ponujamo tudi najem opreme za simultano tolmačenje.

Dobro je poznano tudi to, da stranke od nas pogosto zahtevajo redakcijo vsebin, ki jih je nekdo že prevedel iz našega v norveški jezik, kar pa je storil nestrokovno in stranke pripeljal v neroden položaj. Prav zato so tukaj naši lektorji in korektorji, in ko oni končajo s svojim delom, vam zagotavljamo, da bo vsaka popolnoma zadovoljna.

Prevajanje potrdila o državljanstvu iz slovenskega v norveški jezik

Ne glede na to, ali se želite za stalno izseliti v Norveško ali pa greste samo za določeno časovno obdobje delat v to skandinavsko državo, vam bo zagotovo potrebno prevajanja potrdila o državljanstvu iz slovenskega v norveški jezik. Da bi ta dokument lahko tudi uporabljali v praksi, mora biti overjen z žigom sodnega tolmača, kar je prav tako storitev, ki vam jo ponuja Prevajalski center Akademije Oxford. Toda vsakdo, ki mu je potrebno prevajanje določenega dokumenta v tej kombinaciji jezikov, se mora zavedati, da se v določenih primerih zahteva posebna vrsta overitve poznana kot overitev s haškim Apostille žigom, o kateri vse informacije lahko dobite v okviru sodišča, ki je zanjo pristojno. Vsekakor je dobro, da se pozanimate ali je overitev z Apostille žigom potrebna tudi za dokument, za katerega želite obdelavo s strani naših prevajalcev in sodnih tolmačev, saj boste tako prihranili veliko časa in denarja, ker overitev s haškim žigom za določene dokumente poteka šele po končanem prevajanju in overitvi sodnega tolmača, medtem ko se drugi dokumenti najprej overijo z Apostille žigom in šele potem se prevajata tako ta pa žig kot tudi cel dokument, ki ga potem overja sodni tolmač.

Kar zadeva prevajanje in overitev, za katera so zadolženi prevajalci in sodni tolmači Akademije Oxford, je treba vedeti, da nam morate na vpogled dostaviti tudi izvirnike, saj sodni tolmač mora spoštovati z zakonom določen postopek, ki določa, da se najprej primerjajo izvirni in prevedeni dokumenti in šele potem, ko se ugotovi, da so enaki, se izvaja tudi overitev prevoda. Z opremljanjem s svojim žigom dokumenta, ki je preveden iz slovenskega v norveški jezik, mu daje kategorijo pravno veljavnega dokumenta oziroma z njim potrjuje, da je enak izvirniku.

Naši prevajalci in sodni tolmači poleg potrdila o državljanstvu obdelujejo tudi: potrdilo o stalnem prebivališču, delovno dovoljenje, potni list, vozniško dovoljenje, osebno izkaznico pa tudi izpiske iz matičnega registra (o rojstvu, o smrti, o sklenjeni zakonski zvezi) kot tudi prometno dovoljenje in dovoljenje za prebivanje pa tudi vse neomenjene osebne dokumente.

Prav tako iz slovenskega v norveški jezik prevajamo tudi vse tiste dokumente, ki se ob različnih priložnostih predajajo pristojnim službam, kot so: potrdilo o samskem stanu, potrdilo o nekaznovanosti, soglasje za zastopanje, potrdilo o stanju računa v banki, potrdilo o rednih dohodkih, potrdilo o stalni zaposlitvi in vse ostale vrste potrdil, soglasij in izjav.

Prevajanje poslovnih dokumentov iz slovenskega v norveški jezik

Prevajanje dokumentov s poslovnega področja iz slovenskega v norveški jezik predstavlja zelo pogosto zahtevo, zaradi katere se na nas obračajo stranke. Tudi tukaj kot tudi pri osebnih in vseh drugih vrstah dokumentov oziroma dokumentacij je zelo pomembno, da stranka pozna dve stvari. Prva se nanaša na to, da je dolžna pri pošiljanju materialov na prevajanje dostaviti tudi izvirnike, toda samo na vpogled, saj jih mora sodni tolmač primerjati s prevodi, preden prevod overi s svojim žigom in s tem potrdi, da je enak izvirniku. Druga pomembna stvar pa se nanaša na overitev s haškim Apostille žigom, ki sodi v pristojnost pravosodnih organov naše države in se zahteva za točno določene dokumente in za določene države oziroma jezike. O tej vrsti overitve se je stranka dolžna pozanimati, da bi se izognila možnosti, da zaman porabi svoj čas in denar. Čeprav sodni tolmači in prevajalci Akademije Oxford niso dolžni poznati predpisov o overitvi s haškim žigom, vam zagotavljamo, da se bodo na vsak način potrudili, da vam olajšajo pridobivanje teh informacij.

Pri nas lahko dobite prevajanje pooblastil, certifikatov in licenc, pa tudi: sklepa o ustanovitvi pravne osebe, ustanovitvenih aktov podjetij, faktur, bilanc uspeha in stanja, letnih poslovnih poročil, revizijskih in finančnih poročil ter statutov podjetij, poslovnih odločitev kot tudi vseh vrst poslovnih pogodb. Iz slovenskega v norveški jezik prevajamo tudi sodne odločbe, pritožbe in sklepe, pravni red Evropske unije oziroma vse vsebine, ki so povezani s področjema sodstva in prava.

Na zahtevo strank prevajamo tudi vse tiste dokumente, ki so povezani z izobraževanjem, kot so: predmetniki in programi fakultet, diploma in dodatek k diplomi, potrdilo o rednem šolanju, potrdilo o opravljenih izpitih, prepis ocen, zaključna spričevala osnovnih in srednjih šol in številne drugi dokumenti te vrste.

Pazite samo na dostavo dokumentov, za katere želite, da jih prevajalci in sodni tolmači obdelajo v skladu z vašimi zahtevami, saj morate na vpogled dostaviti tudi izvirnike. Prav iz tega razloga se dokumenti pošiljajo preko kurirske službe oziroma s priporočeno poštno pošiljko na naslov naše poslovalnice ali pa jih stranke dostavijo osebno.

Po koncu njihove obdelave pa jih prav tako lahko prevzamejo osebno ali pa zahtevajo, da jim jih pošljemo na določen naslov, kar predstavlja storitev, ki se dodatno zaračunava, saj ni vračunana v osnovno ceno, ampak se zaračunava po veljavnem ceniku kurirske službe, ki jih je dolžna dostaviti.

Samo, če stranka zahteva, da prevode dokumentov iz slovenskega v norveški jezik dobi v posebej kratkem roku, jih lahko najprej pošlje skenirane na elektronski naslov pa in takoj zatem tudi, da sodnemu tolmaču na vpogled dostavi tudi izvirnik, pri čemer mora posebno pozornost posvetiti roku, ki ga je navedla za izdelavo prevoda.

Prevajanje brošur in katalogov iz slovenskega v norveški jezik

Osnovni cilj prevajanja vseh materialov, ki so povezani s področjem marketinga, je prenašanje reklamnega sporočila, ki je v številnih od njih zelo spretno skrito. Prav zato se njihovo prevajanje tudi zaupa strokovnjakom, saj je to edini možni način, da se takšni materiali prevedejo na pravi način in da v ciljanem jeziku določeni izdelek ali storitev približajo potencialnim kupcem oziroma uporabnikom storitve, ki se na ta način reklamira in ki jim je ta jezik materni oziroma sodijo med njegove aktivne uporabnike.

Poleg brošur in katalogov iz slovenskega v norveški jezik prevajamo tudi PR članke, reklamne zloženke in letake, vizitke in plakate kot tudi vse druge vrste reklamnih materialov, ki jih ob tej priložnosti nismo navedli.

Iz slovenskega v norveški jezik prevajamo tudi video pa tudi zvočne materiale vseh vrst, od zabavnih, informativnih, izobraževalnih in otroških oddaj, preko reklamnih sporočil in serij pa do igranih filmov vseh žanrov oziroma risanih, animiranih in dokumentarnih filmov. Kot posebno prednost v tem primeru predstavljamo storitev sinhronizacije in podnaslavljanja prevedenih zvočnih in video materialov, ki jo na vašo zahtevo prav tako izvajajo člani ekipe Akademije Oxford oziroma profesionalni podnaslavljalci in skupina izkušenih umetnikov, ki so specializirani za sinhronizacijo vseh vsebin, ki so prevedene iz našega v norveški jezik.

Poleg tega prevajamo tudi otroške in ilustrirane pa tudi zabavne revije in časopisne članke ter vse vrste knjig, od učbenikov preko del proze in poezije pa do romanov in beletrije.

Pri nas lahko dobite tudi spletno stran, ki je profesionalno prevedena iz slovenskega v norveški jezik pa tudi prevedeno programsko opremo oziroma vse aplikacije in programe, ki jih želite. Prav tako v tej jezični kombinaciji prevajamo tudi vsebine spletnih prodajaln oziroma katalogov, ne glede na na njihovo obsežnost in kompleksnost. Glede na to, da prevajalci in sodni tolmači, ki izvajajo prevajanje takšnih vsebin, posedujejo bogate izkušnje pa tudi visoko raven znanja, tako da nimate razloga za zaskrbljenost, saj se spletne vsebine, ki jih oni prevedejo, zelo hitro pojavijo med prvimi rezultati iskanja, saj s še posebej veliko pozornostjo implementirajo vsa pravila SEO (Search Engine Optimisation) v prevod takšnih vsebin, s čimer jim zagotavljajo, da jih spletni iskalnik prepozna kot izvirne in s samim tem tudi boljše kotira ter zaradi tega s ponosom navaja, da stranka od prevajanja teh vsebin, ki ga izvajajo strokovnjaki Akademije Oxford, dobiva večkratno korist.

Konsekutivno in simultano tolmačenje iz slovenskega v norveški jezik

Poleg klasičnega prevajanja, ki vključuje prevajanje v pisani obliki, Prevajalski center Akademije Oxford vsem zainteresiranim strankam ponuja tudi storitev tolmačenja iz slovenskega v norveški jezik. Prevajalci in sodni tolmači, ki so zadolženi za njeno izvajanje so specializirani, ne samo za konsekutivno in simultano, ampak tudi za šepetano tolmačenje. Prav iz tega razloga lahko rečemo, da bodo naši strokovnjaki odgovorili na zahteve kateregakoli dogodka, saj se vsaka od omenjenih vrst tolmačenja uporablja samo za določene vrste dogodka.

Prav tako na vašo zahtevo ponujamo tudi najem opreme za simultano tolmačenje in to pod najugodnejšimi pogoji na tržišču cele države. S ciljem, da v celoti zadovoljimo zahteve dogodka, ki ga organizirate in za katerega vam je potrebno tolmačenje iz slovenskega v norveški jezik oziroma najem opreme za simultano tolmačenje vedno posebej poudarjamo, da nam stranke morajo najprej dostaviti vse podatke o dogodku, kot je na primer število udeležencev, osnovne smernice o organizaciji in kako dolgo naj bil trajal pa tudi da dobimo podatke o prostoru, v katerem bo potekal, saj vam bomo samo na osnovi teh informacij lahko pripravili najboljšo ponudbo, tako za storitev kot tudi za opremo.

Iz slovenskega v norveški jezik prevajamo tudi razpisno ter medicinsko, tehnično in gradbeno dokumentacijo. Sodni tolmači in prevajalci obdelujejo tudi navodila za uporabo, zdravniške izvide, laboratorijske analize tehničnih vzorcev, dokumentacijo o medicinskih izdelkih, navodila za uporabo zdravil in značilnosti izdelkov, specifikacije farmacevtskih izdelkov, deklaracije izdelkov kot tudi vso ostalo dokumentacijo in druge vsebine, ki so povezani s temi področji.

Prav tako prevajamo tudi znanstvena dela in rezultate znanstvenih raziskav pa tudi znanstvene patente, diplomske in seminarske naloge. V skladu z zahtevami strank prevajamo tudi vse vrste besedilnih vsebin različne tematike, kompleksnosti in dolžine. Glede na to, da je število tem, za katere so naši strokovnjaki specializirani, omenjamo samo nekatere od področij, za katere smo specializirani, kar zadeva prevajanje besedilnih vsebin iz slovenskega v norveški jezik: psihologija, marketing, medicina, ekonomija, turizem, gradbena industrija, komunikologija, znanost, filozofija, prava, politika, informacijske tehnologije, bančništvo, menedžment, ekologija in varstvo okolja, finance, izobraževanje, farmacija kot tudi vse veje tako naravoslovnih kot tudi družbenih ved.

Na vašo zahtevo izvajamo tudi profesionalno redakcijo materialov, ki so že prevedeni, s katerimi pa niste zadovoljni. Odgovornost za to storitev prevzemajo izkušeni lektorji in korektorji, ki so v naši ekipi, saj imajo za sabo več kot zadostno količino obdelanih materialov, tako da vam zagotavljamo, da bodo tudi tisti, ki jih vi dostavite, obdelani na maksimalno profesionalen in predvsem kakovosten način.

Prevajanje iz norveškega v slovenski jezik

Prevajalski center Akademije Oxford vsakomur, ki ima potrebo za obdelavo dokumentov iz norveškega v slovenski jezik, pod najugodnejšimi pogoji ponuja tudi to storitev. Seveda, prevajalci in sodni tolmači, ki so v naši ekipi, na vašo zahtevo obdelujejo tudi besedilne vsebine pa tudi spletne strani ter vsebine revij kot tudi književna dela, učbenike, zvočne in video ter vse druge vrste materialov in to v optimalnih rokih ter po cenah, ki so zagotovo med najbolj ugodnimi, če ne celo najbolj ugodne na tržišču cele države. Mora vam biti jasno, da vse našteto predstavlja samo manjši del izjemno bogate ponudbe ponudbe storitev, ki jih ponujajo naši strokovnjaki, ki so usmerjeni na delo v tem nordijskem jeziku.

Toda, da začnemo s prevajanjem dokumentov, saj prav to predstavlja zahtevo, ki nam najpogosteje postavljajo številne stranke. Najprej moramo reči, da pri nas dobite njihovo kompletno obdelavo oziroma poleg prevajanja izvajamo tudi storitev overitve, za katero je zadolžena oseba, ki je s strani pristojnih institucij Republike Slovenije pooblaščena kot sodni tolmač. Na ta način prav sodni tolmač s svojim žigom prevedeni dokument postavlja med tiste, ki štejejo za pravno veljavne. Ker je za overitev prevedenih dokumentov povsem jasno določen zakonski postopek, tolmač najprej primerja izvirni dokument s prevedenim in potem overi prevedeni dokument s svojim žigom, tako da je zelo pomembno, da se stranke zavedajo, da morajo dostaviti tudi izvirnike na vpogled.

Druga stvar, ki je zelo pomembna, kar zadeva prevajanje dokumentov iz norveškega v slovenski jezik, je ta, da se za določene dokumente poleg prevajanja in overitve sodnega tolmača zahteva tudi overitev s haškim žigom, ki je poznan tudi kot Apostille žig. Ta vrsta overitve je v neposredni pristojnosti uradnih sodnih oziroma pravosodnih organov naše države, tako lahko poteka samo na sodišču, ki je zanjo pristojno, stranka pa se je dolžna sama pozanimati o tem, na kakšen način le-ta poteka oziroma ali je sploh potrebna za določeni dokument. To seveda v nobenem primeru ne pomeni, da prevajalci in sodni tolmači Akademije Oxford ne bodo storili vsega, da vam olajšajo postopek pridobivanje te informacije. Kar zadeva način overitve z Apostille žigom, je dobro vedeti, da se le-ta razlikuje v odvisnosti od tega, za katero vrsto dokumentov gre. Pa tako za nekatere najprej poteka prevajanje in overitev sodnega tolmača in šele potem tudi overitev s tem žigom, za nekatere pa se najprej izvaja overitev na sodišču, pa se takšen dokument potem dostavlja nam na prevajanje, pri čemer se prevaja Apostille žig. Po koncu prevajanja pa sodni tolmač s svojim žigom overja takšen dokument.

Vse materiale nam lahko dostavite na več načinov oziroma tako, kot vama najbolj ustreza. Imejte na umu, da je pošiljanje vsebin na elektronski naslov dovoljeno samo za tiste, ki ne zahtevajo overitve oziroma za prevajanje dokumentov po nujnem postopku, ko je treba maksimalno pospešiti postopek prevajanja in overitve. Toda, celo v tem primeru ste dolžni na predpisan način dostaviti tudi izvirnike na vpogled, kar lahko storite naknadno, toda ob spoštovanju roka za izdelavo, ki je v tem primeru zelo kratek. Sicer, če dokumentov ne dostavite osebno na prevajanje v našo poslovalnico, jih lahko pošljete ali preko kurirske službe ali pa preko “Pošte Slovenije” in to s priporočeno pošiljko. Po drugi strani pa vam prevedene in overjene dokumente dostavljamo na naslov, ali pa jih prevzamete osebno v poslovalnici. Dostava prevedenih vsebin na domači naslov se zaračunava neposredno od strank po ceni kurirske službe, ki je zadolžena za izvajanje te storitve, saj njena cena ni vračunana v osnovno ceno prevajanja oziroma overitve. Materiale, za katere ni treba angažirati sodnega tolmača, vam lahko pošljemo na elektronski naslov, potem ko jih naši prevajalci in sodni tolmači obdelajo v skladu z vašimi zahtevami.

Iz norveškega v slovenski jezik prevajamo med drugim tudi: izpiske iz matičnega registra (o rojstvu, o smrti, o sklenjeni zakonski zvezi), osebno izkaznico, vozniško in prometno dovoljenje, potni list, potrdilo o državljanstvu, potrdilo o stalnem prebivališču, delovno in dovoljenje za prebivanje kot tudi: fakture, poslovne odločitve in pogodbe, sklep o ustanovitvi pravnega subjekta, statut podjetja, bilance stanja in uspeha, ustanovitveni akt podjetij ter vse vrste poslovnih poročil, kako letna in finančna kot tudi revizijska oziroma ostale osebne in poslovne dokumente.

Prav tako prevajamo tudi vse vrste dokumentov, ki se v številnih primerih predajajo pristojnim institucijam, kot so: potrdilo o nekaznovanosti, potrdilo o samskem stanu, potrdilo o rednih dohodkih, soglasje za zastopanje, potrdilo o stanju računa v banki, potrdilo o stalni zaposlitvi pa tudi druge vrste izjav, soglasij in potrdil. Prevajamo tudi pravni red Evropske Unije, certifikate, pooblastila, licence, sklepe o razvezi zakonske zveze in vse druge sodbe, sodne sklepe, pritožbe in tožbe kot tudi vse druge dokumente, ki sodijo na področje prava.

V primeru potrebe iz norveškega v slovenski jezik prevajamo tudi gradbene projekte oziroma gradbeno, razpisno, medicinsko in tehnično dokumentacijo ter poleg laboratorijskih analiz tehničnih vzorcev, deklaracij izdelkov in navodil za uporabo prevajamo tudi dokumentacijo o medicinskih izdelkih, specifikacije farmacevtskih izdelkov kot tudi zdravniške izvide ter navodila za uporabo zdravil in značilnosti izdelkov pa tudi vse ostale dokumente in druge vsebine s področij gradbene industrije ter medicine in farmacije.

Prevajamo tudi diplomske ter seminarske naloge in znanstvena dela oziroma znanstvene patente in rezultate znanstvenih raziskav pa tudi vse dokumente s področij znanosti in izobraževanja. S tem mislimo predvsem na prevajanje diplome in dodatka k diplomi iz norveškega v slovenski jezik oziroma na prevajanje potrdila o opravljenih izpitih, predmetnikov in programov fakultet, zaključnih spričeval osnovnih in srednjih šol, prepisa ocen, potrdila o rednem šolanju in vse drugih dokumentov, ki se predajajo pristojnim službam in so izključno povezani s področjem izobraževanja.

Poleg tega iz norveškega v slovenski jezik prevajamo tudi spletne strani, programsko opremo (programe in aplikacije) ter spletne prodajalne in kataloge oziroma vse vrste materialov s področij informacijskih tehnologij. Posebej želimo poudariti, da je eden od osnovnih razlogov, zaradi katerega spletne strani, ki so jih obdelovali naši strokovnjaki še naprej v vrhu iskanja, je ta, da vsak prevajalec in sodni tolmač v toku postopka prevajanja takšnih materialov strogo spoštuje vsa pravila dobre optimizacije vsebin za splet oziroma SEO (Search Engine Optimisation).

Poleg vsega omenjenega želimo reči tudi to, da pri nas lahko angažirate tudi strokovnjake, ki so posebej usposobljeni za tolmačenje iz norveškega v slovenski jezik oziroma tiste, ki na vašo zahtevo izvedejo simultano in konsekutivno ter celo tako imenovano šepetano tolmačenje. Če obstaja potreba oziroma ste prepričani, da je prav simultano tolmačenje treba izvesti v okviru dogodka, ki ga organizirate, vam ponujamo tudi najem opreme za simultano tolmačenje in to pod neverjetno dobrimi pogoji v vsakem pogledu.

V skladu z vašimi zahtevami in željam, lahko izvajamo tudi lektoriranje oziroma korekturo materialov, ki so že prevedeni nekje drugje, ki pa ne izpolnjujejo določene ravni kakovosti. Za storitev redakcije so zadolženi lektorji in korektorji, ki so prav tako del naše ekipe.

Prevajamo tudi vsebine strokovnih pa tudi ilustriranih in otroških revij kot tudi časopisne članke oziroma dela književnosti, kot so romani, pesmi, proza in beletrija ter učbeniki. Vse vrste reklamnih materialov prav tako prevajamo iz norveškega v slovenski jezik, poleg vsebin katalogov oziroma brošur pa prevajamo tudi vizitke, PR članke, reklamne letake in zloženke ter plakate in vizitke.

Zvočni in video materiali oziroma njihovo prevajanje iz norveškega v slovenski jezik zahteva potrpežljivost, ki je ne manjka našim strokovnjakom pa tudi izjemno visoko strokovno zavest, saj poleg prevajanja pri nas lahko dobite tudi njihovo podnaslavljanje in sinhronizacijo. To se nanaša na reklamna sporočila, serije ter vse vrste oddaj (informativne, zabavne, otroške, izobraževalne) oziroma na animirane, igrane, dokumentarne in risane filme.

Prevajanje dokumentov iz norveškega jezika v slovenski jezik

Če rečemo, da iz norveškega v slovenski jezik prevajamo in overjamo vse dokumente, čeprav to morda zveni pretenciozno, je dejstvo, da smo rekli samo resnico. Če nam ne verjamete, bomo poskusili našteti vsaj del dokumentov, za katere vam omogočamo prevajanje v tej kombinaciji jezikov oziroma overitev z žigom zapriseženega sodnega tolmača: potrdilo o stalnem prebivališču, osebna izkaznica, izpiski iz matičnega registra (o rojstvu, o smrti, o sklenjeni zakonski zvezi), potrdilo o državljanstvu, delovno dovoljenje, vozniško in prometno dovoljenje, dovoljenje za prebivanje, potni list ter vse vrste izjav, potrdil in soglasij (potrdilo o nekaznovanosti, potrdilo o stalni zaposlitvi, potrdilo o samskem stanu, soglasje za zastopanje, potrdilo o stanju računa v banki, potrdilo o rednih dohodkih in druga).

Iz norveškega v slovenski jezik prevajamo tudi: zdravniške izvide, navodila za uporabo zdravil in značilnosti izdelkov, specifikacije farmacevtskih izdelkov, dokumentacijo o medicinskih izdelkih, gradbene projekte, deklaracije izdelkov vseh vrst, laboratorijske analize tehničnih vzorcev oziroma medicinsko, tehnično, razpisno in gradbeno dokumentacijo.

Vsekakor treba je omeniti tudi prevajanje: statuta podjetij, sklepa o ustanovitvi podjetij, letnih poročil, faktur, bilanc stanja in uspeha, certifikatov, ustanovitvenih aktov podjetij, finančnih poročil, revizijskih poročil pa tudi vseh drugih vrst poslovnih odločitev in pogodb.

Posebej želimo poudariti tudi to, da vsakdo, ki mu je potrebno prevajanje kateregakoli od navedenih dokumentov, lahko v poslovnici Akademije Oxford dobi storitev njihovega prevajanja pa tudi overitve prevoda in to s strani pooblaščenih sodnih tolmačev, s čimer dobi dokument, ki je v pravnem pogledu absolutno veljaven. Ker je v tem primeru treba dostaviti tudi izvirnike na vpogled, saj jih mora sodni tolmač primerjati z izvirniki, preden opravi overitev, morate imeti na umu, da se način dostave nekoliko razlikuje v od dostave vsebin, za katere se ne izvaja overitev. Poleg osebne dostave v našo poslovalnico imate možnost pošiljanja materialov in to s priporočeno poštno pošiljko oziroma angažiranjem katerekoli kurirske službe, da jih dostavi na naš naslov. Na enak način vam lahko pošljemo prevedene in overjene dokumente na naslov, toda ta storitev se zaračunava neodvisno od prevoda in overitve v skladu s cenikom službe, ki izvaja dostavo. V primeru, da vam ne ustreza ta način prevzemanja, se lahko enostavno sprehodite naše poslovalnice, in obdelane dokumente prevzamete osebno.

Ker je naš cilj, maksimalno spoštujemo vse vaše zahteve in vam postopek prevajanja dokumentov iz norveškega v slovenski jezik olajšamo, moramo omeniti tudi overitev s haškim Apostille žigom. V primeru, da niste seznanjeni, ta vrsta overitve nije v naši, ampak v pristojnosti državnih pravosodnih organov, kar pomeni, da jo v primeru potrebe, lahko izvajajo na sodišču, ki je za to pristojno. Prav zaradi tega želimo poudariti, da je najenostavneje, da se najprej pozanimate ali se le-ta sploh zahteva za vaše dokumente in v primeru pritrdilnega odgovora na pristojnem sodišču, se spomnite vprašati tudi to, v kakšni obliki poteka. Morda vas je vse skupaj malce zmedlo, toda pravzaprav je zelo enostavno: overitev z Apostille žigom se zahteva samo za določene dokumente in tudi tedaj se razlikuje, pa za določene postopek overitve vključuje najprej prevajanje in overitev sodnega tolmača, pa šele potem tudi overitev s haškim žigom, po drugi strani pa obstaja tudi vrsta overitve, kjer se dokument najprej overi z Apostille žigom, pa se potem prevajata, tako žig kot tudi vsebina dokumente in šele potem se overja z žigom zapriseženega sodnega tolmača.

Prevajanje dokumentov s področja izobraževanja iz norveškega v slovenski jezik

Prevajalci in sodni tolmači na zahtevo strank iz norveškega v slovenski jezik prevajajo tudi vse dokumente s področja izobraževanja oziroma predmetnike in programe fakultet, prepis ocen, potrdilo o opravljenih izpitih, diplomo in dodatek k diplomi, potrdilo o rednem šolanju, zaključna spričevala osnovnih in srednjih šol ter vse ostale dokumente, ki se predajajo pristojnim službam in so povezani z izobraževanjem.

Iz norveškega v slovenski jezik prevajamo tudi diplomske in seminarske naloge, v primeru potrebe pa prevajamo tudi znanstvena dela, rezultate znanstvenih raziskav in znanstvene patente kot tudi vse dokumente s področja znanosti.

Ne pozabite, da naši prevajalci in sodni tolmači prevajajo tudi časopisne članke pa tudi vsebine ilustriranih, strokovnih in otroških revij. Pri nas vsakdo, ki to potrebuje, dobi prevajanje književnih del, kot so proza, poezija, romani, beletrija in drugo. Iz norveškega v slovenski jezik prevajamo tudi besedila iz absolutno vseh področij, ne glede na to ali so namenjena predstavitvi javnosti ali pa ožjim krogom strokovnjakov. Poleg tistih, katerih tema je povezana z ekonomijo, politiko in pravom prevajamo tudi vse besedilne vsebine, katerih tema je povezana s katerimkoli od navedenih področij: finance, medicina, turizem, filozofija, bančništvo, marketing, informacijske tehnologije, ekologija in varstvo okolja, komunikologija, psihologija, farmacija, menedžment, gradbena industrija, sociologija ter številne druge veje naravoslovnih in družbenih ved. Ker gre pri tem za vsebine, za katere se ne izvaja overitev, jih lahko pošljete skenirane na naš elektronski naslov in eventualno zahtevate, da vama tudi prevedena besedila pošljemo na enak način.

Prevajanje programske opreme iz norveškega jezika v slovenski jezik

Katerokoli aplikacijo ali program želite dobiti preveden iz norveškega v slovenski jezik, naši prevajalci in sodni tolmači obdelujejo in vam dostavijo preveden material tako, kot ste se dogovorili. Poleg tega pri nas lahko dobite tudi prevajanje spletnih strani kot tudi vsebine spletne prodajalne oziroma katalogov.

Toda, postavlja se vprašanje, kaj je tiso, kar Prevajalski center Akademije Oxford loči od drugih, poleg visoke kakovosti storitev, ki jih ponuja, hitrosti in cene storitve prevajanja IT vsebin? Stvar je pravzaprav zelo enostavna in leži v dejstvu, da prevajalci in sodni tolmači, ki prevajajo določeno spletno stran, na primer iz norveškega v slovenski jezik, posebno pozornost namenjajo temu, da pri samem postopku zelo pozorno implementirajo vsa pravila, ki jih zahteva dobra optimizacija vsebin za iskalnike oziroma spoštujejo pravila SEO (Search Engine Optimisation). Prav zato so tudi dandanes nekatere od spletnih strani, ki smo jih prevajali, v samem vrhu iskanja.

Iz norveškega v slovenski jezik prevajamo tudi vse vrste video oziroma zvočnih materialov. S tem mislimo predvsem na risane ter animirane, dokumentarne in igrane filme, ne glede na njihov žanr. Prav tako prevajamo tudi serije pa tudi zabavne, informativne, otroške in izobraževalne oddaje kot tudi reklamna sporočila in vse to pod zelo ugodnimi pogoji, tako glede kakovosti oziroma hitrosti izdelave kot tudi glede cene storitve. Pogosto z velikim ponosom poudarjamo tudi podatek, da smo ena od redkih in zelo verjetno tudi edina institucija v Sloveniji, ki poleg prevajanja zvočnih in video materialov iz norveškega v slovenski jezik vsem zainteresiranim strankam ponuja tudi storitev njihove sinhronizacije oziroma podnaslavljanja.

Na ta način smo vsem svojim strankam zagotovili možnost, da na enem mestu in pod zelo ugodnimi pogoji dobijo video oziroma zvočne vsebine, ki so kompletno obdelane in kot takšne takoj pripravljene za plasiranje na kateremkoli mediju (televizija, radio, internet) oziroma v kinematografih oziroma kjerkoli to stranka želi, ga lahko ga plasira in zagotovo bo navdušene nad kakovostjo storitve sinhronizacije oziroma podnaslavljanja.

Iz norveškega v slovenski jezik prevajamo tudi vse tiste materiale, ki so povezani s področjem marketinga, kot so katalogi izdelkov in storitev, letaki in zloženke, plakati, vizitke, PR članki, brošure in številni drugi.

Konsekutivno in simultano tolmačenje iz norveškega v slovenski jezik

Ker je poznano, da Prevajalski center Akademije Oxford upošteva zahteve vsakega stranke posebej in zato ne preseneča, da na seznamu rednih storitev, ki jih ponujamo, obstajata tudi konsekutivno in simultano tolmačenje iz norveškega jezika v slovenski jezik. Če temu dodate tudi informacijo, da na zahtevo strank ponujamo tudi najem opreme za simultano tolmačenje, je povsem jasno, da pri nas za določeno vrsto dogodka, za katerega vam je potrebno tolmačenje v tej kombinaciji jezikov, ste lahko prepričani, da bodo naši prevajalci in sodni tolmači storili vse, da vam ponudijo profesionalno in kakovostno storitev, in to ne samo, da izpolnijo vaša pričakovanja kot organizatorja določenega dogodka, ampak tudi, da maksimalno spoštujejo zahteve samega dogodka in da svojo storitev v celoti prilagodijo temu dogodku.

Poleg za simultano in konsekutivno tolmačenje iz norveškega jezika v slovenski jezik, so v naši ekipi tudi prevajalci in sodni tolmači, ki so ozko specializirani za šepetano tolmačenje.

Da bi vam lahko pripravili najboljšo možno ponudbo, ko gre za tolmačenje iz norveškega jezika v slovenski jezik oziroma najem opreme za simultano tolmačenje, nam morate dostaviti veljavne informacije o prostoru, v katerem bo potekal ter o skupnem številu udeležencev pa tudi o tem, kako dolgo naj bi trajal kot tudi, da nas seznanite z vsemi potrebnimi podrobnostmi, ki so povezane z organizacijo.

Ne pozabite, da v naši ekipi niso samo prevajalci in sodni tolmači, ampak tudi eksperti, ki so specializirani za redakcijo vsebin, ki so že prevedene nekje drugje. S samim tem, da so v naši ekipi sodni tolmači in prevajalci, ki imajo za sabo visoko raven izkušenj, je garant, da bo storitev, ki jo ponujajo izvedena maksimalno profesionalno.

Cena prevajanja iz/v norveški jezik

  • Iz norveškega v slovenski 27 EUR po strani
  • Iz slovenskega v norveški 27 EUR po strani

Cena prevajanja iz/v norveški jezik z overitvijo sodnih tolmačev

  • Iz norveškega v slovenski z overitvijo sodnega tolmača je 33 EUR po strani
  • Iz slovenskega v norveški z overitvijo sodnega tolmača je 33 EUR po strani

Popusti za prevajanje iz norveškega v slovenski jezik

  • Če imate veliko število strani za prevajanje, ponujamo neverjetne popuste.

Izračunajte ceno prevajanja


Opomba:

Navedeni kalkulator izračunava predvideno ceno prevajanja. Prevajalska stran obsega 1800 znakov s presledki ali 250 besed. Zelo pomembno je, da čim bolj natančno izračunate število znakov v svojem dokumentu, da bi bila finančna konstrukcija čim bolj točna, ob majhnih odstopanjih. Za vse natančnejše informacije kontaktirajte z našim predstavništvom.


Prevajanje iz norveškega v druge jezike


Najpogosteje zastavljena vprašanja - Sodni tolmač za norveški jezik - Akademija Oxford

Seznam mest za sodne tolmače in prevajalce za norveški jezik


Sodni tolmač za norveški jezik - Akademija Oxford
NEWSLETTER
 
DRUGI O NAS
Matjaž iz Ajdovščine:

Lahko pohvalim vse zaposlene v Akademiji Oxford, ker so resnično profesionalni in prevajalske storitve opravljajo hitro in učinkoviti.

Martina iz Bleda:

Potrebovala sem prevajanje iz madžarskega v slovenski jezik in lahko vam rečem, da sem pozitivno presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve prevajalcev Akademije Oxford.

Jaka iz Bovca:

Mislim, da je odlično, ker lahko na enem mestu najdem prevajalske storitve za različne jezike, tako da se ne morem sprehajati od prevajalca do prevajalca.

Eva iz Brežic:

Nujno sem potrebovala prevod v francoski jezik, na spletu sem našla Oxford, jih poklicala in v roku nekaj ur sem po elektronski pošti prejela prevod. Resnično so izjemni!

Zoran iz Velenja:

Uslužni, hitri in ljubeznivi, za njih imam samo pohvalne besede!

Anja iz Višnje Gore:

Najboljše prevajalske storitve lahko najdete prav v Akademiji Oxford! Vsaka čast!

Jure z Vrhnike:

Sodni tolmači iz Akademije Oxford so me presenetili z natančnostjo prevoda ter s kakovostjo storitve. Na začetku sem bil skeptičen, toda sedaj vem, na koga se lahko obrnem, ko mi bo v prihodnje potreben prevod.

Ana iz Gornje Radgone:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v nemški jezik!

Mišo z Grosuplja:

Kar se mene tiče, je cena kakovostne storitve najmanj pomembna, toda nisem verjel, da obstaja institucija, ki je v stanju omogočiti tako ugodno ceno za tako kakovostno in profesionalno opravljeno storitev. Hvala vam!

Nina iz Domžal:

Kakovost vaših storitev je na visoki ravni! Samo tako naprej!

Mitja iz Dravograda:

Delam v agenciji za registracijo vozil in do sedaj sem na prevode čakal nekaj dni, z Vami pa je vse to hitrejše in cenejše. Hvala, ker obstajate!

Elena iz Zagorja ob Savi:

Prevajalci Akademije Oxford so zame dokončali prevod iz Nizozemskega jezika v nekaj urah. Hvala vam, neverjetni ste!

Gregor iz Žalca:

Navdušen sem nad načinom, kako se zaposleni v Akademiji Oxford vedejo do nas, z veliko spoštovanja, ljubeznivosti in predanosti. Ko sodelujete z njimi, enostavno uživate.

Tina iz Železnikov:

Profesionalizem in predanost poslu sta prvi stvari, ki jih opazite, ko pridete v stik z Akademijo Oxford. Organizacija in storitev sta na vrhunski ravni!

Zmago iz Žirov:

Hvala Akademiji Oxford! Nujno sem potreboval prevod iz srbskega jezika in oni so to naredili na najboljši možni način. Dobil sam prevod po vsega nekaj urah! Hvala vam, najboljši ste!

Nataša iz Ilirske Bistrice:

Storitve prevajanja so mi zaradi narave dela, ki ga opravljam, potrebne vsakodnevno. Ko sem prvič stopila v stik z Akademijo Oxford, so mi posel dokončali hitro in učinkovito. Od tedaj jih ne menjam.

Mišo iz Izole:

Prevod iz slovenščine v kar 33 tujih jezikov na enem mestu. Neverjetno!

Sanja iz Jesenic:

Zahvaljujem se Akademiji Oxford za prevod iz norveškega jezika. Vse najboljše v nadaljnjem poslovanju!

Mile iz Kamnika:

Hiter in točen prevod! Hvala, ljudje, vse najboljše!

Selena iz Kočevja:

Vse pohvale za organizacijo in vrhunske storitve. Imate izjemna priporočila z moje strani pri vseh!

Damjan iz Leontina iz Kopra:

Nisem mogel, da ne opazim ljubeznivosti in predanosti vaših prevajalcev. Resnično sem prijetno presenečen.

Zlatan iz Kostanjevice na Krki:

Preko Vaše Akademije smo angažirali prevajalca za svojo poroko, iskreno vam hvala!

Marija iz Kranja:

Kaj bi jaz brez vas!? Priskočili ste mi v pomoč, ko mi je bil prevod najpotrebnejši! Enostavno, najlepša hvala!

Boštjan iz Laškega:

Obiskala nas je tuja delegacija iz Nemčije, pa smo potrebovali storitve konsekutivnega prevajanja. Obrnil sem se na Akademijo Oxford in priskočili so nam v pomoč na najboljši možni način.

Vesna iz Lenarta:

Hvala vam za prevod, izjemni ste!

Uroš iz Lendave:

Točnost prevoda je zaradi posla za nas zelo pomembna. Prevodi iz danskega, norveškega in švedskega jezika za nas predstavljajo temelj dobrega poslovanja s podjetji iz tega področja, pa smo se zato obrnili na Akademijo Oxford. Sodelujemo že mesec dni in nimamo nobene pripombe na prevode. Najlepša hvala!

Kaja iz Litije:

Popoln prevod, pravilno in natančno obdelan. Profesionalnost in organizacija sta na najvišji ravni! Vsaka čast!

Jasmin iz Ljubljane:

Zahvaljujoč prevajalcem Akademije Oxford, smo z lahkoto sklenili pomembno pogodbo s poslovnimi s partnerji iz Japonske. Vse pohvale in najlepša hvala Akademiji Oxford za profesionalno in kakovostno opravljeno delo!

Monika iz Ljutomera:

Lahko rečem samo to, da ste najboljši!

Andraž iz Logatca:

Imamo srečo, da ste se pojavili v Sloveniji. Najhitreje in najkakovostnejše prevajate dokumente na našem področju.

Staša iz Maribora:

Bila sem navdušena, ko sem izvedela, da lahko tako hitro prevajate dokumente in jih pošljete. Resnično ste izjemni!

Josip iz Maribora:

Vse pohvale za Akademijo Oxford in za zelo hitro prevajanje dokumentov. Najugodnejši ste v Sloveniji!

Ines iz Medvod:

Kakovosten prevod, izjemna storitev ter nizka cena. Neverjetni ste!

Branko iz Mengša:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v ruščino!

Dejan iz Metlike:

Akademija Oxford je daleč najboljši prevajalski center v Sloveniji!

Manja iz Mežice:

Prevod dokumentacije pri vas je enostaven. Najlepša hvala!

Jan iz Murske Sobote:

Enostavno je priti do vas, še lažje pa je sodelovati z vami. Vse pohvale za organizacijo in kakovost storitve!

Lucija iz Nove Gorice:

Stalno potrebujemo konsekutivno prevajanje zaradi prihoda tujih delegacij, Akademija Oxford pa je sedaj naša opora, kar se tiče prevajanja. Profesionalna storitev ter prijaznost, enostavno je vse na vrhunski ravni.

Damjan iz Novega mesta:

Potreboval sem prevod v slovaški jezik, zelo hitro in originalno sem ga prejel od vas. Hvala lepa!

Tjaša iz Ormoža:

Prevod sem prejel hitrooo, hvala!

Vid iz Pirana:

Vse pohvale za vas ter vaše prevajalce!

Anisa iz Postojne:

Natančno, hitro, poceni, pravilno ... Hvala lepa, nimam besed!

Dejan s Prevalj:

Če potrebujete prevod s strani pooblaščenega sodnega tolmača, vam priporočam Akademijo Oxford! Bil sem navdušen nad njihovo hitrostjo in natančnostjo! Hvala Vam!

Katja s Ptuja:

Prevajala sem dokumentacijo v Oxfordu, poleg tega, da so bili hitri, so mi pomagali, ter me napotili na koga naj se obrnem kar se tiče moje papirologije.

Dominik iz Radeč:

Hvala za prevod, pravi ste profesionalci!

Julija iz Radovljice:

Niti za en prevod, ki ste ga naredili zame, nisem imela pripombe. Hvala vam za izjemno sodelovanje!

Milan z Raven na Koroškem:

Posebej sem zadovoljen, ker vsak prevod preverjate kar se tiče izrazov in fraz, kar pripeva k temu, da je prevod kakovostnejši in jasnejši. Zares, vse pohvale za profesionalnost!

Katarina iz Ribnice:

Zelo hitro ste mi izpolnili formular za vizum za Ameriko. Prekrasni ste!

Domagoj iz Ruš:

Potreboval sem prevod dokumentacije za pokojnino iz nemščine. Bil sam zelo zadovoljen s prevodom prevajalcev iz Akademije Oxford, in priporočam jih vsakomur!

Jana iz Sevnice:

Jaz sam iz Sevnice in tukaj nimamo prevajalcev za kitajski jezik. Toda, ko sem slišala za Akademijo Oxford in njihove prevajalske storitve, sem takoj stopila v stik z njimi sam. Bila sem presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve. Prihranili so moj denar in čas. Najlepša hvala!

Tim iz Sežane:

Najboljši ste! Vsakomur bi vas priporočil!

Urška iz Slovenske Bistrice:

Potrebovala sem prevod za pridobitev odpravnine iz norveškega v slovenski jezik.

Nik iz Slovenj Gradca:

Vaši prevodi so izjemni! Natančen prevod, hitra dostava in ugodna cena. Vse na enem mestu. Vsaka čast!

Maja iz Slovenskih Konjic:

V zadovoljstvo mi je bilo sodelovati z vami!

Mirko iz Tolmina:

Prevod iz švedščine je bil brez napak! Izjemno sem zadovoljen! Hvala lepa!

Tea iz Trbovelj:

Akademija Oxford je ena od najboljše organiziranih institucij s katerimi sem poslovno sodelovala. Sodelovanje je na vrhunski ravni, vsakomur bi jih priporočila!

Mišo iz Trebnjega:

Težko je najti prevajalca za flamski jezik, ki vam bo dostavil točen in pravilen prevod. To je možno samo pri vas!

Nives iz Tržiča:

Ugodna cena, kakovost ter hitra storitev. Bravo!

Samir iz Hrastnika:

Zelo mi je pomembno, da so vsi dokumenti, ki jih potrebujem, prevedeni predvsem točno in pravilno. To je tisto, kar sem opazil pri prevajalcih Akademije Oxford. Točnost in pedantnost brez konkurence. Nimam besed, zares ste pravi profesionalci!

Neža iz Celja:

Nujno sem potrebovala prevod dokumentacije za poroko, pa sam stopila v stik z Akademijo Oxford. Hitro so končali delo, v roku nekaj ur. Zelo sem jim hvaležna za to!

Miloš iz Cerknice:

Kar se tiče prevajalskih storitev, vi ste brez konkurence!

Špela iz Črnomlja:

Prevedli ste mi več kot od 50 strani brez napake! Vsaka čast! V prihodnje vem, na koga naj se obrnem!

Damir iz Šempetra:

Poln sam pozitivnih vtisov potem, ko ste zame končali prevod celotne dokumentacije za posel. Hvala lepa!

Janica iz Šentjurja:

Zelo sem zadovoljna! Tako s ceno kot kakovostjo prevoda. Zares ste nezamenljivi!

Tim iz Škofje Loke:

Prijazno osebje, kakovostno in predano delo sta ključ uspeha. Akademije Oxford je dokaz tega. Vsaka čast!

Sonja iz Šoštanja:

Samo nadaljujte! Odlični ste!