Sodni tolmač in prevajalec za albanski jezik

Albanski jezik, ki je eden od jezikov indoevropske jezikovne skupine, je materni za več kot 7 milijonov ljudi. Ker so prebivalci Albanije naseljeni tudi v številnih drugih državah, kamor v glavnem odhajajo zaradi svojih poslov, se pogosto javlja tudi potreba za prevajanjem dokumentov pa tudi njihovo overitvijo. Kako pomembna je overitev sodnega tolmača, jasno govori tudi podatek, da edino dokument oziroma katerakoli vrsta dokumentacije, ki je prevedena iz ali v albanski jezik ter overjena z njegovim žigom šteje kot pravno veljavna. Prevajalski center Akademije Oxford na enem mestu ponuja obe storitvi, tako da svojim strankam privarčuje predvsem čas in trud pa tudi denar.

Poleg prevajanja vseh vrst vsebin iz albanskega v slovenski jezik ter iz slovenskega v albanski jezik, pri nas lahko dobite tudi prevajanje v številnih drugih jezikovnih kombinacijah, saj so v naši ekipi prevajalci in sodni tolmači, ki so specializirani za obdelavo materialov v več kot 40 svetovnih jezikov. Praktično gledano to pomeni, da pri nas lahko dobite tudi storitev, ki vključuje prevajanje iz albanskega v angleški, nemški, francoski, italijanski in španski jezik pa tudi prevajanje iz albanskega v: portugalski, ruski, grški, hrvaški, madžarski, srbski, bosanski, turški, arabski, bolgarski, nizozemski, danski, češki, poljski, norveški, slovaški pa tudi romski, pakistanski, japonski, kitajski ter znakovni, latinski, korejski, kitajski, estonski, finski in še veliko drugih jezikov, ki se govorijo v različnih delih sveta. Vse navedene storitve v skladu z vašimi zahtevami izvajamo tudi v obratni smeri oziroma iz kateregakoli tujega v albanski jezik.

Vsak prevajalci in sodni tolmači za albanski jezik, ki je član naše ekipe, bo v celoti spoštoval vaše zahteve in vam omogočil, da pod najboljšimi pogoji dobite prevode vseh vrst poslovnih in osebnih dokumentov pa tudi tehnične, razpisne in medicinske dokumentacije. Prav tako prevajamo tudi vse dokumente, ki se predajajo pristojnim službam, kot so potrdilo o stalni zaposlitvi, potrdilo o nekaznovanosti, soglasje za zastopanje ter potrdilo o samskem stanu, potrdilo o stanju računa v banki in vsa ostala potrdila, soglasja in izjave.Potrdilo o državljanstvu, izpiski iz matičnega registra (o rojstvu, o smrti, o sklenjeni zakonski zvezi), osebna izkaznica, dovoljenje za prebivanje, potrdilo o stalnem prebivališču, vozniško dovoljenje, delovno dovoljenje, prometno dovoljenje in še veliko drugih osebnih dokumentov na vašo zahtevo prevajajo naši prevajalci in sodni tolmači za albanski jezik in to pod najboljšimi pogoji, tako glede kakovosti in hitrosti izdelave kot tudi glede cene.

Prav tako prevajamo tudi vse poslovne dokumente, od sklepa o ustanovitvi pravne osebe, ustanovitvenega akta in statuta podjetja preko letnih in revizijskih poročil pa vse do bilanc stanja in uspeha ter vseh vrst certifikatov in licenc, poslovnih odločitev, pogodb in faktur. V skladu z vašimi zahtevami vsak prevajalci in sodni tolmači za albanski jezik prevaja tudi pravni red Evropske Unije pa tudi vse pravne akte in sodne sklepe ter odločitve.

Na zahtevo strank prevajamo tudi: laboratorijske analize tehničnih vzorcev, zdravniške izvide, specifikacije farmacevtskih izdelkov, navodila za uporabo zdravil in značilnosti izdelkov pa tudi vse dokumente o medicinskih izdelkih ter znanstvene patente, gradbene projekte, deklaracije izdelkov kot tudi navodila za uporabo in številne druge dokumente s področij znanosti, farmacije, gradbene industrije in medicine.

Naši prevajalci in sodni tolmači za albanski jezik prav tako obdelujejo tudi zaključna spričevala osnovnih in srednjih šol, diplome in dodatke diplomi pa tudi potrdila o rednem šolanju, predmetnike in programe fakultet, potrdila o opravljenih izpitih in vse ostale dokumente, ki se predajajo pristojnim službam, povezani pa so z izobraževanjem.

Glede na to, da je postopek overitve prevedenih dokumentov natančno določen z zakonom in predpisuje, da je sodni tolmač, ki je zadolžen za ta posel, dolžan primerjati izvirne in prevedene dokumente. To ima za posledico, da je vsaka stranka dolžna pri dostavi materialov priložiti tudi izvirne dokumente. Prva zato morate dokumente dostaviti osebno v našo poslovalnico. Če niste v priložnosti, da dokumente dostavite osebno, to lahko storite z enostavnim angažiranjem katerekoli kurirske službe ali pa jih pošljete preko “Pošte Slovenije” in to s priporočeno pošiljko. Ostale vrste materialov pa nam lahko dostavite tudi na elektronski naslov, toda samo v primeru, da ni potrebna njihova overitev.

Kar pa zadeva dostavo dokumentov na elektronski naslov, jih na ta način lahko dostavite samo v primeru, ko imate potrebo za prevajanjem v zelo kratkem roku, ko se pristopa tako imenovanemu nujnemu prevajanju. Razlog zaradi katerega je v tem primeru mogoča dostava tudi na elektronski naslov, je v pospešitvi celotnega postopka, toda morate imeti na umu, da ste vsekakor dolžni naknadno dostaviti tudi izvirnike in to na enega od omenjenih načinov. Prav tako bomo v celoti spoštovali vaše zahteve in vam hkrati omogočili, da prevod dobite v roku, ki ste ga navedli.

Da bi se izognili nepotrebnemu zapravljanju časa, je priporočljivo, da se najprej na pristojnem sodišču pozanimate o posebni vrsti overitve, ki je poznana kot haški Apostille žig. Ta overitev ne izključuje overitev sodnega tolmača, toda izvaja se samo za določene dokumente, noben sodni tolmač in prevajalec za albanski jezik pa ni dolžan posedovati informacije o tem, ali je za vaš dokument potrebna tudi ta overitev ali ne, saj so zanjo pristojni sodni organi. Toda, ker je eden od glavnih ciljev poslovanja Akademije Oxford tudi ta, da naše stranke dobijo vse potrebne informacije, jim bomo dali tudi potrebna navodila, ki se nanašajo na overitev z Apostille pečatom oziroma navodila, kje lahko dobijo to overitev in se pozanimajo o tem, ali je za njihov dokument potrebna, ali ne.

Prevajanje iz albanskega in v albanski jezik

Enega od dokazov, da prevajanje iz albanskega in v albanski jezik v okviru Akademije Oxford ne vključuje samo obdelave različnih dokumentov, predstavljajo tudi številne dodatne storitve, ki jih izvajajo naši prevajalci in sodni tolmači za albanski jezik pa tudi drugi strokovnjaki, ki so prav tako člani naše ekipe.

Gre za to, da poleg prevajanja vseh video in zvočnih materialov izvajamo tudi storitev njihovega podnaslavljanja in sinhronizacije, s čimer vsem strankam ponujamo priložnost, da v relativno kratkem roku dobijo kompletno obdelane materiale, ki jih lahko plasirajo v skladu s svojimi željami, ne glede na to, ali gre za kinematografe, televizijo, splet, radijske postaje ali pa za druge medije. Poleg prevajanja reklamnih sporočil in serij, iz albanskega in v albanski jezik prevajamo tudi otroške, znanstvene in zabavne oddaje pa tudi dokumentarne, animirane, igrane in risane filme.

Prav tako prevajamo tudi vse vrste besedilnih vsebin različne tematike in kompleksnosti. Področja, za katera smo specializirani, kar zadeva prevajanje besedil so številna, tako da omenjamo samo tista, ki jih stranke najpogosteje zahtevajo: pravo, psihologija, ekonomija, politika, ekologija in varstvo okolja, sociologija, informacijske tehnologije, finance, marketing ter vse ostale veje družbenih in naravoslovnih ved.

Iz albanskega in v albanski jezik prevajamo tudi spletne strani in to ob implementaciji vseh pravil dobre optimizacije vsebin za iskalnike, kar pomeni, da bo določena spletna stran odlično optimizirana in se bo v relativno kratkem roku pojavila v samem vrhu iskanja. Poleg spletnih strani naši prevajalci in sodni tolmači prevajajo tudi spletne kataloge pa tudi programsko opremo (programe in aplikacije) ter vsebine spletnih prodajaln, ne glede na njihovo kompleksnost.

Strokovnjaki, ki so v naši ekipi, so specializirani tudi za storitev tolmačenja iz albanskega in v albanski jezik oziroma tako za šepetano in simultano kot tudi za konsekutivno tolmačenje. Poleg tega vam omogočamo tudi najem opreme za simultano tolmačenje vrhunske kakovosti in to po cenah, ki so zagotovo med najugodnejšimi na tržišču. Da bi v celoti ugodili vašim zahtevam, nam morate dostaviti vse informacije o dogodku, ki ga organizirate, kot je število udeležencev, trajanje in značilnosti samega prostora, v katerem bo potekal dogodek, da bi vam lahko pripravili ponudbo, ki bo v celoti izpolnila vse zahteve tega dogodka.

Redakcija že prevedenih materialov je še ena storitev, ki jo zagotavljamo in se nanaša na tiste vsebine, za katere prevajanje iz albanskega in v albanski jezik niso zadolženi naši sodni tolmači in prevajalci, saj oni svoje delo opravljajo ob popolnem spoštovanju vseh pravil prevajalske stroke, tako da ni potrebna redakcija takšnih materialov. Toda pogosto se dogaja, da stranke od nas zahtevajo, da opravimo popravke vsebin, ki so bile prevedene na določenem drugem mestu. Ko profesionalni korektorji in lektorji, ki so zadolženi za opravljanje te storitve, končajo s svojim delom, ste lahko prepričani, da bodo tudi najzahtevnejše stranke več kot zadovoljne z dobljenim materialom, ne glede na to, kako slabo je bil preveden.

Vse dodatne informacije o prevajanju iz albanskega in v albanski jezik, ne glede na to, za katero kombinacijo jezikov gre, lahko dobite v naši poslovalnici!

Prevajanje iz slovenskega v albanski jezik

Če veste, da so v ekipi Akademije Oxford sodni tolmači in prevajalci za naš oziroma albanski jezik, vam je tudi jasno, zakaj smo ena od redkih institucij v naši državi, ki svojim strankam ponuja storitve prevajanja iz slovenskega v albanski jezik. Toda to še ni konec storitvam, ki jih ponujamo, saj poleg prevajanja dokumentov dobite tudi njihovo overitev, za katero so zadolženi sodni tolmači ter na ta način v relativno kratkem roku dobite dokument, ki je s pravnega vidika enak kot vsak drugi izvirni oziroma veljavni dokument.

Poleg dokumentov oziroma različnih vrst dokumentacij, kot so medicinska, gradbena, tehnična kot tudi razpisna in druge vrste, iz slovenskega v albanski jezik prevajamo tudi reklamna sporočila, serije in filme kot tudi vse vrste oddaj (otroške, informativne, izobraževalne in druge). Pri nas prav tako lahko dobite tudi prevajanje besedil katerekoli tematike in kompleksnosti in to ne glede na to, ali gre za vsebine, ki so namenjene predstavitvi strokovnjakom za posamezna področja ali pa za tiste, ki bodo predstavljene javnosti.

Prevajanje iz slovenskega v albanski jezik se nanaša tudi na spletne strani oziroma vse vrste spletnih vsebin, kot so spletne prodajalne in katalogi oziroma programska oprema (aplikacije in programi). Prevajalci in sodni tolmači v tej kombinaciji jezikov obdelujejo tudi književna dela, tako beletrijo kot tudi romane oziroma prozo in poezijo. Izvajamo tudi tolmačenje iz slovenskega v albanski jezik, specializirani pa smo tako za simultano in konsekutivno kot tudi za posebno vrsto tolmačenja, ki je poznana kot šepetano tolmačenje. Poleg same storitve strankam zagotavljamo tudi najem opreme za simultano tolmačenje.

Kadar gre za reklamne materiale, kot so brošure, PR članki, reklamni letaki, katalogi, zloženke oziroma plakati in vizitke kartica, naši prevajalci in sodni tolmači tudi njih obdelujejo v skladu z zahtevami strank. Vsem zainteresiranim strankam prav tako zagotavljamo tudi redakcijo materialov, ki jih je nekdo že prevedel v tej kombinaciji jezikov, ne glede na to, ali gre za dokumente ali pa za ostale vsebine.

Sodni tolmači in prevajalci iz slovenskega v albanski jezik prevajajo osebne dokumente oziroma potni list in osebne izkaznice, izpiske iz matičnega registra (o rojstvu, o smrti, o sklenjeni zakonski zvezi), vozniška in prometna oziroma delovna kot tudi dovoljenja za prebivanje ter vse dokumente, ki se predajajo pristojnim službam (izjave, potrdila, soglasja in druga) kot tudi za dokumente s področja poslovanja. Prevajamo pa tudi pravni red Evropske Unije oziroma vse pravne akte (sodne sklepe, odločitve, pritožbe, sodbe, tožbe, pooblastila za zastopanje, certifikate, licence in druge).

Sodni tolmači in prevajalci obdelujejo tudi dokumente, ki so povezani s področjema znanosti in izobraževanja, tako da iz slovenskega v albanski jezik med drugim prevajamo tudi: diplome in dodatke diplomi, predmetnike in programe fakultet, zaključna spričevala osnovne in srednje šole, prepis ocen, potrdila o rednem šolanju, znanstvena dela in patente pa tudi diplomske naloge, rezultate znanstvenih raziskav, seminarske naloge in ostale dokumente te vrste.

Stranke, ki jim je potrebno prevajanje kakršnegakoli dokumenta iz slovenskega v albanski jezik, so dolžni na vpogled dostaviti izvirne dokumente, da bi jih sodni tolmač lahko primerjal z izvirniki. Potem ko prevod opremi s svojim žigom, on s tem praktično gledano potrjuje, da je ta dokument popolnoma enak izvirniku, kar pa pomeni, da ga stranka lahko preda katerikoli državni ustanovi ali drugi službi. Prav tako stranke morajo biti obveščene tudi o tem, da zakon za določene dokumente zahteva, da se mora opraviti tudi “nadoveritev” oziroma prevod se mora opremiti tudi s haškim oziroma Apostille žigom. Overitev s tem žigom poteka samo v okviru okrožnih sodišč v naši državi, kar pa pomeni, da morajo stranke same poiskati informacije o tem, ali je ta overitev potrebna tudi za njihove dokumente. Toda, če izvejo, da je potrebno opraviti overitev z Apostille žigom za dokumente, za katere jim je potrebno prevajanje iz slovenskega v albanski jezik, morajo vprašati tudi to, v katerem trenutku v toku postopka obdelave poteka overitev s haškim žigom. Le-ta najpogosteje poteka po koncu obdelave s strani naših strokovnjakov, toda obstajajo tudi dokumenti, za katere zakon predpisuje, da se najprej overijo s haškim žigom, potem pa prevajalci in sodni tolmači izvajajo nadaljnjo obdelavo v skladu z zakonom. Ob tej priložnosti se prevajata tako dokument kot tudi Apostille žig, kar pa pomeni, da sam proces lahko v določeni meri traja dlje od najprej omenjenega.

Poleg tega, da nam dokumente na prevajanje lahko prinesete osebno v poslovalnico Akademije Oxford, imate tudi možnost, da nam jih pošljete na dva načina oziroma priporočeno preko “Pošte Slovenije” ali pa z angažiranjem kurirske službe. Ostale materiale, za katere ni potrebna storitev sodnega tolmača, lahko pošljete tudi po elektronski pošti. Dostava obdelanih materialov prav tako lahko poteka elektronski poti, toda samo v primeru, ko gre za vsebine, za katere ni potreben žig sodnega tolmača, vse ostale pa prav tako lahko dobite z dostavo na domači naslov. Plačilo te storitve poteka pri prevzemu, in to po ceni, ki jo oblikuje kurirska služba, glede na to, da le-ta predstavlja dodatno storitev in s samim tem ni vračunana v ceno prevajanja in overitve dokumente. Ker nujno prevajanje dokumentov pomeni njihovo izdelavo v kratkem roku, je iz tega razloga samo tedaj strankam dovoljeno, da najprej dostavijo skenirane dokumente na elektronski naslov, izvirnike pa na najhitrejši način dostavijo naknadno.

Prevajanje dokumentov iz slovenskega v albanski jezik

Če vam je potrebno prevajanje dokumentov iz slovenskega v albanski jezik, bodo prevajalci in sodni tolmači Akademije Oxford opravili njihovo kompletno obdelavo, ne glede na to, ali gre za osebne oziroma za dokumente, povezane s področjema znanosti in izobraževanja, ali pa za poslovno, gradbeno, razpisno, medicinsko oziroma tehnično dokumentacijo. Seveda prevajamo tudi dokumente, ki se predajajo pristojnim institucijam, kot so različne vrste potrdil, soglasij in izjav (potrdilo o samskem stanu in o rednih prihodkih, potrdilo o nekaznovanosti, potrdilo o stanju računa v banki, soglasje za zastopanje in druga).

Pri nas lahko dobite tudi prevajanje iz slovenskega v albanski jezik za vse pravne akte, od sodnih sklepov, preko tožb, sodb, sklepov in pritožb pa vse do licenc, pravnega reda Evropske Unije oziroma pooblastila za zastopanje in različnih vrst certifikatov. Poleg prevajanja potnega lista in osebne izkaznice ter izpiskov iz matičnega registra (o rojstvu, o smrti, o sklenjeni zakonski zvezi), vam ponujamo tudi prevajanje prometnega dovoljenja, potrdila o državljanstvu oziroma vozniškega in delovnega dovoljenja ter potrdila o stalnem prebivališču, dovoljenja za prebivanje in ostalih osebnih dokumentov. Prevajalci in sodni tolmači v skladu z zahtevami strank obdelujejo tudi zdravniške izvide oziroma specifikacije farmacevtskih izdelkov, gradbene projekte, laboratorijske analize tehničnih vzorcev pa tudi navodila za uporabo in navodila za uporabo zdravil in značilnosti izdelkov oziroma vse dokumente, ki sestavljajo razpisno, gradbeno, medicinsko in tehnično dokumentacijo. Prevajamo tudi poslovne odločitve, sklepe o ustanovitvi pravnih oseb, fakture, bilance uspeha oziroma stanja, finančna, revizijska in letna poslovna poročila kot tudi ustanovitveni akt podjetja in ostale poslovne dokumente.

Pomembno je omeniti tudi to, da prevajalci in sodni tolmači niso zadolženi za overitev s haškim (Apostille) žigom, ki se lahko zahteva za določene dokumente, za katere vam je potrebno prevajanje iz slovenskega v albanski jezik in iz tega razloga ste dolžni, da te informacije poiščete v okviru okrožnega sodišča v svojem mestu. Če je tudi za vaš dokument potrebna overitev s haškim žigom, morate vprašati tudi to, ali le-ta poteka po ali pred obdelavo naših strokovnjakov.

Stranke prav tako morajo biti seznanjene s samim postopkom obdelave dokumentov, saj se od njih zahteva tudi dostava izvirnih dokumentov na vpogled, ker mora sodni tolmač prevod primerjati z izvirniki. Šele, ko je prepričan, da gre za istovetne vsebine, on overja dokumente in jim na ta način daje pravno veljavnost.

Poleg možnosti, da dokumente osebno prinesete v našo poslovalnico, jih lahko pošljete tudi s kurirsko službo oziroma s priporočeno poštno pošiljko. Kar pa zadeva prevzemanje, imate možnost, da pridete osebno v našo poslovalnico ali pa vam prevedene in overjene dokumente dostavimo na naslov. Ta storitev se zaračunava popolnoma neodvisno od prevajanja iz slovenskega v albanski jezik in overitve, ker ni vračunana v osnovno ceno. Cena te storitve je odvisna samo od kurirske službe, ki je zadolžena za dostavo. Na elektronski naslov dokumente lahko pošljete samo tedaj, ko vam je njihovo prevajanje potrebno zelo hitro, toda tudi v tem primeru nam morate v najkrajšem možnem roku dostaviti izvirnike na vpogled.

Prevajanje spletnih strani iz slovenskega v albanski jezik

Kar zadeva prevajanje spletnih strani iz slovenskega v albanski jezik, ste lahko prepričani, da bodo prevajalci in sodni tolmači Akademije Oxford tudi to enako kot vse ostale storitve opravili maksimalno profesionalno. To pa pomeni, da v toku prevajanja spletnih strani implementirajo vse svoje znanje, ki ga posedujejo v zvezi z optimizacijo vsebin za spletne iskalnike. S samim tem, da se spoštujejo pravila SEO (Search Engine Optimisation), se bo določena spletna stran relativno hitro pojavila med prvimi v polju iskanja, glede na to, da jo bodo spletni iskalniki obravnavali kot izvirno vsebino.

Poleg spletnih strani prevajamo tudi spletne prodajalne oziroma kataloge pa tudi programsko opremo ter vse vrste programov ali aplikacij. Iz slovenskega v albanski jezik prevajamo tudi književna dela, tako romane in beletrijo kot tudi poezijo in prozo pa tudi učbenike.

Pri nas lahko dobite tudi prevajanje vseh materialov, ki so povezani s področjem marketinga, od vizitk in plakatov preko brošur, reklamnih letakov in zloženk pa vse do PR člankov in katalogov. Prevajalci in sodni tolmači s posebno pozornostjo obdelujejo reklamno sporočilo, ki ga le-ti vsebujejo in ga prilagajajo duhu ciljanega oziroma albanskega jezika, da bi lažje našlo pot do potencialnih strank, ki jim je to materni jezik.

Iz slovenskega v albanski jezik prav tako prevajamo tudi vse vrste revij, tako ilustrirane kot tudi strokovne oziroma otroške, prevajamo pa tudi časopisne članke. Na zahtevo strank izvajamo redakcijo vseh tistih vsebin, ki jih je nekdo že prevedel v tej kombinaciji jezikov, toda ta prevod ne izpolnjuje določene ravni kakovosti.

Prevajalci in sodni tolmači Akademije Oxford so specializirani za prevajanje političnih besedil iz slovenskega v albanski jezik, poleg njih pa prevajajo tudi tista, ki so povezana s področji ekonomije, prava, financ in bančništva oziroma gradbene industrije, informacijskih tehnologij ter menedžmenta, farmacije, izobraževanja, komunikologije pa tudi medicine, marketinga, ekologije in varstva okolja, turizma in številnih drugih vej tako naravoslovnih kot tudi družbenih ved.

Poleg tega pri nas lahko dobite tudi obdelavo vseh vrst video oziroma zvočnih materialov, kar vključuje tako njihovo prevajanje iz slovenskega v albanski jezik kot tudi sinhronizacijo pa tudi podnaslavljanje. Ta storitev vključuje obdelavo animiranih, dokumentarnih, igranih in risanih filmov oziroma serij pa tudi zabavnih, izobraževalnih, otroških in informativnih oddaj oziroma reklamnih sporočil, ne glede na to, ali gre za televizijske ali radijske reklame.

Sodni tolmači in prevajalci bodo v skladu z vašimi zahtevami opravili tudi tolmačenje iz slovenskega v albanski jezik. V skladu s smernicami, ki jih dobijo v zvezi z dogodkom, ki ga organizirate, bodo uporabili simultano ali konsekutivno oziroma šepetano tolmačenje. V odvisnosti od vrste tolmačenja, ki se uporablja, vam lahko pod izjemno ugodnimi pogoji ponudimo tudi najem opreme za simultano tolmačenje.Prevajanje iz albanskega v slovenski jezik

Prevajalski center Akademije Oxford v skladu z zahtevami zainteresiranih strank lahko iz albanskega jezika v slovenski jezik prevaja tako dokumente kot tudi številne druge vsebine. Če imate potrebo za obdelavo dokumentov v tej kombinaciji jezikov, ste lahko popolnoma mirni, saj v okviru naše poslovnice dobite njihovo prevajanje in overitev sodnega tolmača, tako da bodo vaši dokumenti zelo hitro pripravljeni za nadaljnjo uporabo. Gre za to, da je pravno veljaven samo dokument, ki je preveden in poleg tega vsebuje tudi žig sodnega tolmača. Prav iz tega razloga s ponosom poudarjamo, da smo ena od zelo redkih institucij na območju naše države, ki ima v svoji ponudbi tako prevajanje iz albanskega jezika v slovenski jezik kot tudi overitev sodnega tolmača in zato ni presenetljivo, da se število zainteresiranih strank, ki se na nas obračajo s to zahtevo, povečuje iz dneva v dan.

Poleg prevajanja poslovnih oziroma osebnih dokumentov, obdelujemo tudi tiste, ki so povezani s področjema znanosti in izobraževanja (prepis ocen, diploma in dodatek k diplomi, potrdilo o opravljenih izpitih, diplomske naloge, rezultati znanstvenih raziskav, zaključna spričevala osnovne in srednje šole, predmetniki in programi fakultet, seminarske naloge in znanstvena dela oziroma patenti). Prav tako prevajamo tudi vse dokumente, ki se predajajo pristojnim institucijam, kot so: potrdilo o rednih prihodkih, potrdilo o nekaznovanosti, potrdilo o stanju računa v banki in o stalni zaposlitvi, soglasje za zastopanje, potrdilo o samskem stanu, potrdilo o nekaznovanosti in ostale vrste potrdil, soglasij in izjav. V tej jezični kombinaciji prav tako prevajamo tudi vse pravne akte oziroma sklepe o razvezi zakonske zveze, vse vrste sodnih sklepov, tožbe, sodbe in pritožbe kot tudi certifikate pa tudi pooblastila za zastopanje, pravni red Evropske Unije in licence in jih overjamo z žigom uradne osebe.

Kar zadeva prevajanje dokumentov, je zelo pomembno spoštovanje predpisanega postopka, ki vključuje pošiljanje izvirnih dokumentov na vpogled, ker jih mora sodni tolmač primerjati s prevodi. Ko ugotovi, da ne obstaja nikakršna razlika med prevodi in izvirniki, jih overja s svojim žigom, s čimer potrjuje, da je prevod enak izvirniku, in da se lahko preda katerikoli službi. Sodni tolmač lahko ob tej priložnosti tudi ugotovi, da obstajajo določene razlike med tema dvema dokumentoma in v tem primeru strankam predlaga izvajanje storitve lekture in korekture že prevedenega dokumenta. Seveda tudi to storitev lahko dobite v naši poslovalnici, za redakcijo prevedenih materialov pa so zadolženi profesionalni lektorji in korektorji. Po koncu obdelave dokumentov oziroma vseh potrebnih popravkov, se le-ti vračajo sodnemu tolmaču, ki jih overja v skladu sa zakonom.

Poleg tega, da jih lahko pošljete s kurirsko službo ali pa jih dostavite osebno na naslov naše poslovnice, jih lahko pošljete tudi s priporočeno poštno pošiljko. V primeru, ko vam je prevajanje iz albanskega jezika v slovenski jezik potrebno zelo hitro, lahko dokumente najprej pošljete po elektronski poti, potem pa jih dostavite na enega od navedenih načinov. Tako bodo sodni tolmači in prevajalci lahko takoj začeli z njihovo obdelavo in vam omogočili, da prevod dobite v zelo kratkem roku. Obdelane dokumente dobite ali na domači naslov ali pa jih prevzamete osebno v naši poslovalnici. Dostavo na naslov izvaja določena kurirska služba in to storitev v skladu s svojim cenikom zaračunava neposredno od strank.

Glede na to, da zakon predpisuje, da se določeni dokumenti morajo overiti tudi s haškim žigom, ki je poznan tudi kot Apostille, so stranke dolžne, da se v okviru okrožnega sodišča, ki je v tem primeru pristojno, pozanimajo o vseh potrebnih detajlih. Sodni tolmači in prevajalci Akademije Oxford niso zadolženi, da vam dajo te informacije, toda lahko vas napotijo na državne institucije, ki vam bodo zagotovile vse potrebne podatke. Preprosto povedano to pomeni, da morate najprej vprašati, ali je za vaše dokumente potrebna overitev z Apostille pečatom in v primeru pritrdilnega odgovora, morate izvedeti tudi to, na kakšen način poteka ta overitev za konkretne dokumente. Overitev s haškim žigom lahko poteka po končanem prevajanju in overitvi sodnega tolmača ali pred tem. Zato je tudi pomembno dobiti vse potrebne informacije, ker je od tega v veliki meri odvisno na kakšen način bo potekal proces obdelave določenih dokumentov.

Pri nas lahko dobite tudi prevajanje iz albanskega jezika v slovenski jezik za igrane, risane, animirane in dokumentarne filme oziroma radijska ali televizijska reklamna sporočila kot tudi zabavne, informativne, otroške in izobraževalne oddaje ter serije. Poleg njihovega prevajanja v skladu z vašimi zahtevami izvajamo tudi podnaslavljanje ali sinhronizacijo. Poleg njih obdelujemo tudi besedilne vsebine, tako tiste, ki so namenjene javnemu predstavljanju kot tudi tiste, ki se bodo uporabljale samo v ožjem krogu strokovnjakov. Ne glede na njihovo temo jih prevajalci in sodni tolmači obdelujejo maksimalno profesionalno, in to v optimalnem roku ter po cenah, ki so več kot ugodne.

Iz albanskega jezika v slovenski jezik prevajamo tudi reklamne materiale oziroma zloženke, brošure, plakate, vizitke, PR članke, kataloge storitev oziroma izdelkov in številne druge vsebine, ki so namenjene tako predstavitvi delovanja podjetja, kot tudi reklamiranju storitev oziroma izdelkov. Sodni tolmači in prevajalci v skladu s potrebami strank obdelujejo tudi vse tiste vsebine, ki so povezane s področjem spleta oziroma informacijskih tehnologij. S tem mislimo predvsem na spletne strani pa tudi programsko opremo (programe oziroma aplikacije) kot tudi vsebine spletnih katalogov ali prodajaln. Prevajamo tudi književna dela, kot so prozne in poetske vsebine oziroma beletrijo in romane, v skladu z vašimi zahtevami pa obdelujemo tudi učbenike oziroma različne vrste revij in časopisne članke.

Posebej poudarjamo, da prevajalci in sodni tolmači izvajajo tudi storitev tolmačenja iz albanskega jezika v slovenski jezik oziroma simultano, šepetano ali konsekutivno tolmačenje. Ne pozabite, da so vse navedene vrste tolmačenja namenjene točno določeni vrsti dogodka, pa je zelo pomembno, da nas pravočasno seznanite s podrobnostmi, povezanimi z dogodkom, ki ga organizirate in za katerega vam je potrebno tolmačenje iz albanskega jezika v slovenski jezik, da bi tem zahtevam lahko v celoti prilagodili vašo ponudbo. Ko pa je primerna prav ta vrsta tolmačenja, vam lahko ponudimo tudi najem opreme za simultano tolmačenje.

Vse materiale, za katere ni treba opraviti storitve overitve sodnega tolmača, nam lahko pošljete po elektronski poti, če vam tako bolj ustreza. Na enak način lahko tudi pričakujete, da vam bomo dostavili obdelane vsebine.

Prevajanje potnega lista iz albanskega jezika v slovenski jezik

Vse stranke, ki imajo potrebo za prevajanjem potnega lista iz albanskega v slovenski jezik, lahko v okviru poslovalnice Akademije Oxford dobijo tako njegovo prevajanje kot tudi overitev s strani pooblaščenih oseb oziroma dokument, ki ga lahko predajo katerikoli pristojni službi. Dokument, ki poseduje žig sodnega tolmača, je pravzaprav izenačen z izvirnikom, tako da je pravno veljaven. Poleg potnega lista prevajamo tudi izpiske iz matičnega registra (o rojstvu, o smrti, o sklenjeni zakonski zvezi), osebno izkaznico in vozniško dovoljenje, potrdilo o stalnem prebivališču kot tudi dovoljenja za prebivanje, delovno dovoljenje, potrdilo o državljanstvu ter prometno dovoljenje in ostale osebne dokumente.

Pri nas lahko dobite tudi prevajanje vseh vrst dokumentacije, od medicinske preko poslovne in gradbene pa do tehnične in razpisne dokumentacije. Prevajalci in sodni tolmači v skladu z vašimi zahtevami med drugim obdelujejo tudi gradbene projekte, navodila za uporabo zdravil in značilnosti izdelkov oziroma deklaracije izdelkov, zdravniške izvide, navodila za uporabo pa tudi dokumentacijo o medicinskih izdelkih ter specifikacije farmacevtskih izdelkov in ostale osebne dokumente. Prevajamo tudi certifikate pa tudi sodne sklepe, tožbe, potrdila, pritožbe in sodbe oziroma certifikate, pravni red Evropske Unije in pooblastila za zastopanje kot tudi ostale neomenjene pravne akte.

V skladu z vašimi potrebami prav tako lahko prevajamo tudi diplome in dodatke k diplomi oziroma zaključna spričevala osnovne in srednje šole ter predmetnike in programe fakultet, rezultate znanstvenih raziskav, znanstvena dela, diplomske in seminarske naloge oziroma potrdilo o rednem šolanju, potrdilo o opravljenih izpitih, znanstvene patente in vse ostale dokumente, ki so povezani s področjema znanosti in izobraževanja.

Sodni tolmači in prevajalci na vašo zahtevo obdelujejo tudi vso poslovno dokumentacijo, tako poslovne odločitve in fakture kot tudi vse vrste poslovnih poročil (finančna, revizijska, letna in druga) oziroma statute podjetja, sklepe o ustanovitvi pravnih oseb, ustanovitveni akt podjetja in vse ostale dokumente, ki sodijo med poslovno dokumentacijo. Obdelujemo tudi dokumente, ki se pogosto zahtevajo s strani pristojnih institucij, kot so vse vrste soglasij, potrdil in izjav (potrdilo o samskem stanu, soglasje za zastopanje, potrdilo o rednih prihodkih in o stalni zaposlitvi, potrdilo o nekaznovanosti in številna druga).

Za stranke, ki jim je potrebno prevajanje dokumentov iz albanskega v slovenski jezik, je zelo pomembna informacija, da pri nas dobijo kompletno storitev oziroma prevajanje in overitev s strani sodnega tolmača, pa je iz tega razloga zelo pomembno, da na vpogled dostavijo izvirne dokumente pa tudi, da se v okviru okrožnega sodišča v svojem mestu pozanimajo, ali je overitev s haškim žigom potrebna tudi za dokumente, za katere vam je potrebno prevajanje v tej kombinaciji jezikov. Haški ali Apostille žig je potreben samo za dokumente, ki jih določa zakon, prevajalci in sodni tolmači pa v tem primeru nimajo pristojnosti, pa iz tega razloga strankam priporočamo, da se najprej samostojno pozanimajo, ali se le-ta zahteva za njihove dokumente, potem pa tudi, v katerem trenutku poteka, saj lahko poteka pred ali po obdelavi s strani prevajalcev in sodnih tolmačev.

Strankam ponujamo možnost, da dokumente dostavijo osebno v našo poslovalnico oziroma jih pošljejo priporočeno preko “Pošte Slovenije” ali pa s kurirsko službo. Na elektronski naslov pa jih lahko dostavijo samo v primeru, če jim je potrebno nujno prevajanje iz albanskega v slovenski jezik. Toda tudi tedaj morajo dostaviti izvirnike na vpogled, in to ob maksimalnem spoštovanju postavljenega roka. Po koncu obdelave dokumente lahko prevzamejo osebno ali pa jim jih dostavimo na naslov, kar se dodatno zaračunava v skladu s cenikom kurirske službe, ki jim dostavlja dokumente.

Prevajanje revij in časopisnih člankov iz albanskega v slovenski jezik

Ne glede na to, ali vam je iz albanskega jezika v slovenski jezik potrebno prevajanje strokovnih ali ilustriranih revij, naši prevajalci in sodni tolmači enako kakovostno obdelujejo ene in druge, poleg njih pa prevajamo tudi časopisne članke.

Obdelujemo tudi učbenike, ne glede na njihovo kompleksnost in obsežnost kot tudi za vse vrste književnih del (proza, romani, poezija, beletrija in druga). V skladu z zahtevami strank lahko izvajamo tudi lekturo oziroma korekturo, ki se nanaša na vse tiste vsebine, ki so že prevedene v tej kombinaciji jezikov, toda ne dovolj kakovostno. To storitev izvajajo profesionalni korektorji in lektorji, ki imajo več kot dovolj izkušenj in znanja, tako da ste lahko prepričani, da bodo obdelani materiali v celoti usklajeni s pravili, ki jih predpisuje prevajalska stroka.

Iz albanskega jezika v slovenski jezik prevajamo tudi tiste vsebine, ki so povezane s področjem marketinga in to ob maksimalnem spoštovanju vseh pravil reklamiranja. To pa pomeni, da bodo prevajalci in sodni tolmači reklamno sporočilo, ki ga vsebujejo zloženke, letaki, plakati pa tudi pa katalogi, PR članki, brošure in ostali materiali, zelo pazljivo uskladili s pravili slovenskega jezika. Na ta način se dosega primarni cilj prevajanja takšnih vsebin, saj se potencialnim kupcem izdelkov oziroma uporabnikom reklamiranih storitev, ki uporabljajo slovenski jezik, na pravi način približa predmet reklamiranja.

Prevajanje igranih filmov iz albanskega jezika v slovenski jezik

Prevajanje igranih filmov iz albanskega v slovenski jezik, predstavlja samo en del storitve, saj so v naši ekipi tudi profesionalni podnaslavljalci oziroma umetniki, ki so izključno specializirani za sinhronizacijo prevedenih filmov. Preprosto povedano, vse stranke, ki jim je potrebno prevajanje katerihkoli video ali zvočnih materialov iz albanskega v slovenski jezik, pri nas lahko dobijo tudi njihovo podnaslavljanje oziroma sinhronizacijo. To pa se nanaša tudi na animirane, dokumentarne in risane filme oziroma reklamna sporočila ter serije in vse vrste radijskih ali televizijskih oddaj (otroške, izobraževalne, informativne, zabavne in druge vrste).

Sodni tolmači in prevajalci Akademije Oxford v skladu s potrebami in zahtevami strank izvajajo tudi tolmačenje iz albanskega v slovenski jezik. Da bi bila vrsta tolmačenja dobro izbrana, nam morajo stranke dostaviti vse veljavne informacije o samem dogodku, ki ga organizirajo, kar pomeni, da moramo vedeti, kako dolgo bo trajal, pričakovano število udeležencev, kje bo potekal in nasploh, kako je zamišljen. Na podlagi tega pa se strokovnjaki v naši ekipi odločajo, ali bo uporabljeno simultano, šepetano ali konsekutivno tolmačenje, v skladu z vrsto tolmačenja pa vam lahko ponudimo tudi najem opreme za simultano tolmačenje.

Iz albanskega v slovenski jezik prevajamo tudi vse vrste besedilnih vsebin, ne glede na neobičajnost njihove teme in ne glede na to, ali so namenjene javnemu plasiranju, ali pa bodo predstavljene ožjemu krogu strokovnjakov za določeno področje. Ekologija in varstvo okolja, finance, politika, farmacija, bančništvo, ekonomija, medicina, znanost, gradbena industrija, turizem, izobraževanje, komunikologija, psihologija, menedžment, sociologija, filozofija, informacijske tehnologije in komunikologija so samo nekatera od področij, na katere se lahko nanaša tema teh besedil.

Cena prevajanja iz/v albanski jezik

  • Iz albanskega v slovenski je 23 EUR po strani
  • Iz slovenskega v albanski je 23 EUR po strani

Cena prevajanja iz/v albanski jezik z overitvijo sodnih tolmačev

  • Iz albanskega v slovenski z overitvijo sodnega tolmača je 29 EUR po strani
  • Iz slovenskega v albanski z overitvijo sodnega tolmača je 29 EUR po strani

Popusti za prevajanje iz albanskega v slovenski jezik

  • Če imate veliko število strani za prevajanje, ponujamo neverjetne popuste.

Izračunajte ceno prevajanja


Opomba:

Navedeni kalkulator izračunava predvideno ceno prevajanja. Prevajalska stran obsega 1800 znakov s presledki ali 250 besed. Zelo pomembno je, da čim bolj natančno izračunate število znakov v svojem dokumentu, da bi bila finančna konstrukcija čim bolj točna, ob majhnih odstopanjih. Za vse natančnejše informacije kontaktirajte z našim predstavništvom.


Prevajanje iz albanskega v druge jezike


Najpogosteje zastavljena vprašanja - Sodni tolmač za albanski jezik - Akademija Oxford

Seznam mest za sodne tolmače in prevajalce za albanski jezik


Sodni tolmač za albanski jezik - Akademija Oxford
NEWSLETTER
 
DRUGI O NAS
Matjaž iz Ajdovščine:

Lahko pohvalim vse zaposlene v Akademiji Oxford, ker so resnično profesionalni in prevajalske storitve opravljajo hitro in učinkoviti.

Martina iz Bleda:

Potrebovala sem prevajanje iz madžarskega v slovenski jezik in lahko vam rečem, da sem pozitivno presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve prevajalcev Akademije Oxford.

Jaka iz Bovca:

Mislim, da je odlično, ker lahko na enem mestu najdem prevajalske storitve za različne jezike, tako da se ne morem sprehajati od prevajalca do prevajalca.

Eva iz Brežic:

Nujno sem potrebovala prevod v francoski jezik, na spletu sem našla Oxford, jih poklicala in v roku nekaj ur sem po elektronski pošti prejela prevod. Resnično so izjemni!

Zoran iz Velenja:

Uslužni, hitri in ljubeznivi, za njih imam samo pohvalne besede!

Anja iz Višnje Gore:

Najboljše prevajalske storitve lahko najdete prav v Akademiji Oxford! Vsaka čast!

Jure z Vrhnike:

Sodni tolmači iz Akademije Oxford so me presenetili z natančnostjo prevoda ter s kakovostjo storitve. Na začetku sem bil skeptičen, toda sedaj vem, na koga se lahko obrnem, ko mi bo v prihodnje potreben prevod.

Ana iz Gornje Radgone:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v nemški jezik!

Mišo z Grosuplja:

Kar se mene tiče, je cena kakovostne storitve najmanj pomembna, toda nisem verjel, da obstaja institucija, ki je v stanju omogočiti tako ugodno ceno za tako kakovostno in profesionalno opravljeno storitev. Hvala vam!

Nina iz Domžal:

Kakovost vaših storitev je na visoki ravni! Samo tako naprej!

Mitja iz Dravograda:

Delam v agenciji za registracijo vozil in do sedaj sem na prevode čakal nekaj dni, z Vami pa je vse to hitrejše in cenejše. Hvala, ker obstajate!

Elena iz Zagorja ob Savi:

Prevajalci Akademije Oxford so zame dokončali prevod iz Nizozemskega jezika v nekaj urah. Hvala vam, neverjetni ste!

Gregor iz Žalca:

Navdušen sem nad načinom, kako se zaposleni v Akademiji Oxford vedejo do nas, z veliko spoštovanja, ljubeznivosti in predanosti. Ko sodelujete z njimi, enostavno uživate.

Tina iz Železnikov:

Profesionalizem in predanost poslu sta prvi stvari, ki jih opazite, ko pridete v stik z Akademijo Oxford. Organizacija in storitev sta na vrhunski ravni!

Zmago iz Žirov:

Hvala Akademiji Oxford! Nujno sem potreboval prevod iz srbskega jezika in oni so to naredili na najboljši možni način. Dobil sam prevod po vsega nekaj urah! Hvala vam, najboljši ste!

Nataša iz Ilirske Bistrice:

Storitve prevajanja so mi zaradi narave dela, ki ga opravljam, potrebne vsakodnevno. Ko sem prvič stopila v stik z Akademijo Oxford, so mi posel dokončali hitro in učinkovito. Od tedaj jih ne menjam.

Mišo iz Izole:

Prevod iz slovenščine v kar 33 tujih jezikov na enem mestu. Neverjetno!

Sanja iz Jesenic:

Zahvaljujem se Akademiji Oxford za prevod iz norveškega jezika. Vse najboljše v nadaljnjem poslovanju!

Mile iz Kamnika:

Hiter in točen prevod! Hvala, ljudje, vse najboljše!

Selena iz Kočevja:

Vse pohvale za organizacijo in vrhunske storitve. Imate izjemna priporočila z moje strani pri vseh!

Damjan iz Leontina iz Kopra:

Nisem mogel, da ne opazim ljubeznivosti in predanosti vaših prevajalcev. Resnično sem prijetno presenečen.

Zlatan iz Kostanjevice na Krki:

Preko Vaše Akademije smo angažirali prevajalca za svojo poroko, iskreno vam hvala!

Marija iz Kranja:

Kaj bi jaz brez vas!? Priskočili ste mi v pomoč, ko mi je bil prevod najpotrebnejši! Enostavno, najlepša hvala!

Boštjan iz Laškega:

Obiskala nas je tuja delegacija iz Nemčije, pa smo potrebovali storitve konsekutivnega prevajanja. Obrnil sem se na Akademijo Oxford in priskočili so nam v pomoč na najboljši možni način.

Vesna iz Lenarta:

Hvala vam za prevod, izjemni ste!

Uroš iz Lendave:

Točnost prevoda je zaradi posla za nas zelo pomembna. Prevodi iz danskega, norveškega in švedskega jezika za nas predstavljajo temelj dobrega poslovanja s podjetji iz tega področja, pa smo se zato obrnili na Akademijo Oxford. Sodelujemo že mesec dni in nimamo nobene pripombe na prevode. Najlepša hvala!

Kaja iz Litije:

Popoln prevod, pravilno in natančno obdelan. Profesionalnost in organizacija sta na najvišji ravni! Vsaka čast!

Jasmin iz Ljubljane:

Zahvaljujoč prevajalcem Akademije Oxford, smo z lahkoto sklenili pomembno pogodbo s poslovnimi s partnerji iz Japonske. Vse pohvale in najlepša hvala Akademiji Oxford za profesionalno in kakovostno opravljeno delo!

Monika iz Ljutomera:

Lahko rečem samo to, da ste najboljši!

Andraž iz Logatca:

Imamo srečo, da ste se pojavili v Sloveniji. Najhitreje in najkakovostnejše prevajate dokumente na našem področju.

Staša iz Maribora:

Bila sem navdušena, ko sem izvedela, da lahko tako hitro prevajate dokumente in jih pošljete. Resnično ste izjemni!

Josip iz Maribora:

Vse pohvale za Akademijo Oxford in za zelo hitro prevajanje dokumentov. Najugodnejši ste v Sloveniji!

Ines iz Medvod:

Kakovosten prevod, izjemna storitev ter nizka cena. Neverjetni ste!

Branko iz Mengša:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v ruščino!

Dejan iz Metlike:

Akademija Oxford je daleč najboljši prevajalski center v Sloveniji!

Manja iz Mežice:

Prevod dokumentacije pri vas je enostaven. Najlepša hvala!

Jan iz Murske Sobote:

Enostavno je priti do vas, še lažje pa je sodelovati z vami. Vse pohvale za organizacijo in kakovost storitve!

Lucija iz Nove Gorice:

Stalno potrebujemo konsekutivno prevajanje zaradi prihoda tujih delegacij, Akademija Oxford pa je sedaj naša opora, kar se tiče prevajanja. Profesionalna storitev ter prijaznost, enostavno je vse na vrhunski ravni.

Damjan iz Novega mesta:

Potreboval sem prevod v slovaški jezik, zelo hitro in originalno sem ga prejel od vas. Hvala lepa!

Tjaša iz Ormoža:

Prevod sem prejel hitrooo, hvala!

Vid iz Pirana:

Vse pohvale za vas ter vaše prevajalce!

Anisa iz Postojne:

Natančno, hitro, poceni, pravilno ... Hvala lepa, nimam besed!

Dejan s Prevalj:

Če potrebujete prevod s strani pooblaščenega sodnega tolmača, vam priporočam Akademijo Oxford! Bil sem navdušen nad njihovo hitrostjo in natančnostjo! Hvala Vam!

Katja s Ptuja:

Prevajala sem dokumentacijo v Oxfordu, poleg tega, da so bili hitri, so mi pomagali, ter me napotili na koga naj se obrnem kar se tiče moje papirologije.

Dominik iz Radeč:

Hvala za prevod, pravi ste profesionalci!

Julija iz Radovljice:

Niti za en prevod, ki ste ga naredili zame, nisem imela pripombe. Hvala vam za izjemno sodelovanje!

Milan z Raven na Koroškem:

Posebej sem zadovoljen, ker vsak prevod preverjate kar se tiče izrazov in fraz, kar pripeva k temu, da je prevod kakovostnejši in jasnejši. Zares, vse pohvale za profesionalnost!

Katarina iz Ribnice:

Zelo hitro ste mi izpolnili formular za vizum za Ameriko. Prekrasni ste!

Domagoj iz Ruš:

Potreboval sem prevod dokumentacije za pokojnino iz nemščine. Bil sam zelo zadovoljen s prevodom prevajalcev iz Akademije Oxford, in priporočam jih vsakomur!

Jana iz Sevnice:

Jaz sam iz Sevnice in tukaj nimamo prevajalcev za kitajski jezik. Toda, ko sem slišala za Akademijo Oxford in njihove prevajalske storitve, sem takoj stopila v stik z njimi sam. Bila sem presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve. Prihranili so moj denar in čas. Najlepša hvala!

Tim iz Sežane:

Najboljši ste! Vsakomur bi vas priporočil!

Urška iz Slovenske Bistrice:

Potrebovala sem prevod za pridobitev odpravnine iz norveškega v slovenski jezik.

Nik iz Slovenj Gradca:

Vaši prevodi so izjemni! Natančen prevod, hitra dostava in ugodna cena. Vse na enem mestu. Vsaka čast!

Maja iz Slovenskih Konjic:

V zadovoljstvo mi je bilo sodelovati z vami!

Mirko iz Tolmina:

Prevod iz švedščine je bil brez napak! Izjemno sem zadovoljen! Hvala lepa!

Tea iz Trbovelj:

Akademija Oxford je ena od najboljše organiziranih institucij s katerimi sem poslovno sodelovala. Sodelovanje je na vrhunski ravni, vsakomur bi jih priporočila!

Mišo iz Trebnjega:

Težko je najti prevajalca za flamski jezik, ki vam bo dostavil točen in pravilen prevod. To je možno samo pri vas!

Nives iz Tržiča:

Ugodna cena, kakovost ter hitra storitev. Bravo!

Samir iz Hrastnika:

Zelo mi je pomembno, da so vsi dokumenti, ki jih potrebujem, prevedeni predvsem točno in pravilno. To je tisto, kar sem opazil pri prevajalcih Akademije Oxford. Točnost in pedantnost brez konkurence. Nimam besed, zares ste pravi profesionalci!

Neža iz Celja:

Nujno sem potrebovala prevod dokumentacije za poroko, pa sam stopila v stik z Akademijo Oxford. Hitro so končali delo, v roku nekaj ur. Zelo sem jim hvaležna za to!

Miloš iz Cerknice:

Kar se tiče prevajalskih storitev, vi ste brez konkurence!

Špela iz Črnomlja:

Prevedli ste mi več kot od 50 strani brez napake! Vsaka čast! V prihodnje vem, na koga naj se obrnem!

Damir iz Šempetra:

Poln sam pozitivnih vtisov potem, ko ste zame končali prevod celotne dokumentacije za posel. Hvala lepa!

Janica iz Šentjurja:

Zelo sem zadovoljna! Tako s ceno kot kakovostjo prevoda. Zares ste nezamenljivi!

Tim iz Škofje Loke:

Prijazno osebje, kakovostno in predano delo sta ključ uspeha. Akademije Oxford je dokaz tega. Vsaka čast!

Sonja iz Šoštanja:

Samo nadaljujte! Odlični ste!