Sodni tolmač in prevajalec za angleški jezik

V skladu s tem, da angleški jezik sodi med najbolj razširjene jezike, ne glede na to, ali gre za izvorne govornike, ali pa za tiste, ki ga uporabljajo kot tuji jezik in je kot uradni jezik priznan v številnih državah širom sveta, je popolnoma pričakovano, da je tudi največja potreba za prevajanjem raznih vsebin iz angleškega jezika v slovenski oziroma iz slovenskega jezika v angleški.

V skladu s tem, da Prevajalski center Akademije Oxford stalno napreduje, tako svojim strankam ponujamo tudi storitev, ki vključuje prevajanje iz angleškega jezika v številne svetovne jezike oziroma iz več kot 40 svetovnih jezikov v angleški. V naši ekipi so prevajalci in sodni tolmači za angleški jezik kot tudi strokovnjaki, ki so usmerjeni k prevajanju in overitvi vsebin za številne svetovne jezike in pri nas lahko v relativno kratkem času dobite obdelavo dokumentov in ostalih materialov za: francoski, nemški, japonski, italijanski, portugalski, kitajski, španski, švedski, ruski, hrvaški, grški, slovenski, danski, ukrajinski kot tudi nizozemski, arabski, bolgarski, albanski, madžarski, norveški, slovaški, češki, poljski in finski kot tudi številne druge jezike, ki jih uporabljajo ljudje v svetu. S ponosom predstavljamo tudi strokovnjake za perzijski, korejski, estonski kot tudi romski, pakistanski in znakovni jezik, za katerega lahko to storitev opravlja malo podjetij v naši državi, za določene jezike pa se lahko se pohvalimo, da samo mi ponujamo storitvi prevajanje in overitve.

Vsakdo, komur je potrebno prevajanje in overitev osebnih ali poslovnih dokumentov oziroma vseh vrst dokumentacije, je lahko povsem prepričan, da bo vsak prevajalec in sodni tolmač za angleški jezik, ki je član naše ekipe, v celoti izpolnil vse zahteve in to v zelo kratkem roku in omogočil, da dobijo dokument, ki je v pravnem pogledu popolnoma veljaven. Gre za to, da sodni tolmač s svojim žigom na prevedenem dokumentu pravzaprav potrjuje, da je le-ta enak originalu, kar pomeni, da ga lahko predate katerikoli pristojni instituciji.

Da bi bil postopek overitve opravljen v skladu s črko zakona, morajo stranke dostaviti tudi izvirnike na vpogled, saj je pred overitvijo nujno potrebno opraviti primerjanje izvirnika in prevoda, da bi se ugotovila njuna istovetnost.

Prevajalci in sodni tolmači obdelujejo vse osebne kot tudi poslovne dokumente, tako da razen osebne izkaznice, potrdila o državljanstvu, izpiskov iz matičnega registra o rojstvu, prevajajo tudi: dovoljenja za prebivanje, izpiske iz matičnega registra o sklenjeni zakonski zvezi, potrdila o stalnem prebivališču, delovna dovoljenja, izpiske iz matičnega registra o smrti ter prometna in vozniška dovoljenja kot tudi vse ostale osebne dokumente, ki se predajajo pristojnim institucijam, kot so različne vrste izjav, soglasij in potrdil (potrdilo o stanju računa v banki, potrdilo o nekaznovanosti, potrdilo o samskem stanu, soglasje za zastopanje, potrdilo o stalni zaposlitvi in druga).

Ko gre za prevajanje poslovnih dokumentov, lahko vsak sodni tolmač in prevajalec za angleški jezik na vašo zahtevo med drugim obdela tudi: poslovna poročila kakršnekoli vrste, fakture, bilance stanja, sklepe o ustanovitvi pravne osebe, certifikate, bilance uspeha, ustanovitvene akte podjetja, revizijska poročila, statute podjetij, letna poročila kot tudi vse vrste pogodb, licenc, pooblastil ter pravnega reda Evropske Unije kot tudi različne vrste sodnih sklepov in sodb oziroma vseh pravnih aktov.Na vašo zahtevo prevajamo tudi gradbene projekte in dokumentacijo kot tudi medicinsko in razpisno dokumentacijo. Poleg laboratorijskih preiskav tehničnih vzorcev in navodil za uporabo bodo prevajalci in sodni tolmači za angleški jezik v relativno kratkem roku in po najugodnejši ceni prevedli in overili tudi: specifikacijo farmacevtskih izdelkov, navodila za uporabo zdravil in značilnosti izdelkov, dokumentacijo o medicinskih izdelkih, znanstvene patente in ostale dokumente, povezane s področjem znanosti in deklaracije izdelkov.

Najbolj pomembno je, da se pozanimate o posebni vrsti overitve, ki je obvezna za posamezne vrste dokumentov in za katero so pristojni pravosodni organi Republike Slovenije. Gre za tako imenovani Haški Apostille, ki ga lahko obravnavamo kot (nad) overitev, saj ne izključuje overitve s strani pooblaščenega sodnega tolmača. Za določene dokumente je treba najprej opraviti overitev s tem žigom, za kar so v Republiki Sloveniji pristojna okrožna sodišča in Ministrstvo za pravosodje, in šele potem odnesete dokumente na obdelavo našim strokovnjakom, saj je potrebno tudi prevajanje samega žiga. To še posebej omenjamo, ker boste s pravočasnim informiranjem prihranili svoj čas, kot tudi denar.

Prevajalec in sodni tolmač za angleški jezik nista dolžna vedeti, za katere dokumente je obvezen Apostille žig, toda glede na to, da se vedno trudimo izpolniti zahteve svojih strank, vam bomo dali vse potrebne informacije, in vas napotili na prave naslove, na katerih lahko, če je to potrebno, opravite to vrsto overitve.Prevajanje iz angleškega in v angleški jezik

Razen za prevajanje raznovrstnih dokumentov so prevajalci in sodni tolmači za angleški jezik, ki so člani ekipe Akademije Oxford, specializirani tudi za prevajanje vseh ostalih materialov iz angleškega in v angleški jezik, ne glede na to, ali stranke zahtevajo prevajanje v naš ali katerikoli drugi tuji jezik ali pa prevajanje iz slovenskega ali nekega drugega jezika v angleški.

V skladu z vašimi zahtevami prevajamo vse vrste vsebin, ki so povezane z informacijskimi tehnologijami, tako da razen spletnih prodajaln in katalogov, iz angleškega in v angleški jezik prevajamo tudi spletne strani in programsko opremo oziroma katerokoli aplikacijo ali program, ki so vam potrebni.

Prevajamo tudi vse tiste dokumente, ki se predajajo v pristojnih institucijah in se tičejo izobraževanja, kot sta diploma in dodatek k diplomi, prepis ocen, potrdilo o opravljenih izpitih ter zaključna spričevala osnovne in srednje šole, potrdila o rednem šolanju, kot tudi predmetnike in programe fakultet. Potem ko prevajalec in sodni tolmač za angleški jezik konča z obravnavo teh dokumentov, jih lahko uporabljate kot kateri koli drugi izvirni dokument, saj je le-ta popolnoma pravno veljaven.

Prav tako prevajamo tudi vse vrste književnih del kot tudi učbenike in vsebine ilustriranih in strokovnih revij in časopisne članke kot tudi vse vrste besedil, ne glede na njihovo zapletenost. Razen besedilnih vsebin, katerih tema je povezana s področjem marketinga, turizma in politike, iz angleškega in v angleški jezik prevajamo tudi vse vrste besedil, ki obravnavajo teme s področij: prava, psihologije, ekonomije, financ, medicine, bančništva, ekologije in varstva okolja, menedžmenta, gradbene industrije, filozofije, farmacije, komunikologije, sociologije kot tudi vseh ostalih področij družbenih in naravoslovnih ved.

V skladu z vašimi zahtevami pri nas lahko dobite tudi prevajanje reklamnih materialov: plakatov, brošur, PR člankov, zloženk, letakov, vizitk, katalogov in ostalih materialov s področja marketinga.

Prevajalci in sodni tolmači za angleški jezik, ki so del naše ekipe, so usmerjeni tudi na storitve tolmačenja iz angleškega in v angleški jezik, ne glede na to ali gre za tolmačenje iz angleškega v slovenski oziroma iz kateregakoli od več kot 40 tujih jezikov, za katere smo specializirani ali v nasprotni smeri, ob upoštevanju dejstva, da naši strokovnjaki odlično medsebojno sodelujejo in imajo poleg izjemnih profesionalnih kvalifikacij, ki jih posedujejo, tudi več kot dovolj izkušenj, tako da z gotovostjo lahko rečemo, da boste povsem zadovoljni s ponujeno storitvijo, ne glede na to, ali se odločite za konsekutivno ali simultano prevajanje oziroma šepetano tolmačenje. V odvisnosti od vrste tolmačenja, ki je primerno za določen dogodek, ki ga organizirate, vam lahko pod ugodnimi pogoji ponudimo tudi najem opreme za simultano tolmačenje.

V želji, da vsem strankam, ki potrebujejo prevajanje vseh vrst zvočnega in video materiala iz angleškega in v angleški jezik, ponujamo celovito storitev in vam omogočamo, da poleg prevajanje dobite tudi profesionalno podnaslavljanje oziroma sinhronizacijo tako obravnavanih vsebin. Zahvaljujoč temu bo vsako reklamno sporočilo, serija, oddaja kot tudi igrani, dokumentarni ter animirani risani film, ki nam jih dostavljate na prevajanje, praktično gledano takoj pripravljeno za predvajanje v kinematografih, na radijskih ali televizijskih postajah oziroma kateremkoli drugem mediju.

Profesionalni korektorji in lektorji, ki so prav tako del ekipe Akademije Oxford, na vašo zahtevo opravljajo storitev redakcije kakršnegakoli materiala, ki je preveden s strani nekoga drugega, s katerega delom niste ravno zadovoljni. Ko naši strokovnjaki končajo z obdelavo tovrstnih materialov, boste zagotovo navdušeni, saj oni maksimalno spoštujejo vsa pravila stroke kot tudi zahteve strank.

Dokumente kot tudi druge materiale, za katere želite, da jih naši prevajalci in sodni tolmači za angleški jezik obravnavajo v skladu z vašimi zahtevami, lahko dostavite na naslednji način: po kurirski službi ali s priporočeno pošiljko preko “Pošte Srbije” na naslov poslovnice, ali pa osebno oziroma skenirane na elektronski naslov. Pomembno je samo, da ne pozabite, da nam v primeru potrebe za prevajanjem dokumentov iz angleškega in v angleški jezik dostavite tudi izvirne dokumente na vpogled, da bi lahko opravili njihovo overitev, tako da v teh primerih ni možna dostava na elektronski naslov. Točneje rečeno, samo v primeru, da sta vam prevajanje in overitev potrebni v posebej kratkem roku, imate možnost, da jih najprej pošljete skenirane, izvirnike pa dostavite naknadno, tako kot vam najbolj ustreza in tako pospešite celoten proces. V vseh ostalih primerih jih lahko nemoteno pošljete na elektronski naslov, mi pa vam prevedene materiale pošljemo na enak način, s čimer se celoten proces maksimalno pospeši. Prevedene materiale drugače lahko prevzamete tudi osebno v poslovalnici, lahko pa jih pošljemo tudi po kurirski službi na naslov, ki ga navedete. Ta storitev se zaračunava v skladu s cenikom te kurirske službe in to popolnoma neodvisno od storitve prevajanje oziroma overitve.

Prevajanje iz slovenskega v angleški jezik

Glede na to, da je angleški jezik v večini držav sprejet kot jezik, v katerem se lahko predajajo različni dokumenti, je povsem jasno tudi to, zakaj je v samem vrhu po številu zahtev prav prevajanje iz slovenskega v angleški jezik. Gre namreč za to, da katerikoli državljan naše države, ki zaproša za vizum številnih držav sveta ali pa želi šolanje nadaljevati na določeni tuji univerzi, lahko na primer zahtevane dokumente dostavi prevedene v uradni jezik te določene države ali pa v angleški jezik. Seveda obstajajo tudi države, ki zahtevajo, da so dostavljeni dokumenti prevedeni izključno v tisti jezik, ki je uradno priznan v njej.

Naši prevajalci in sodni tolmači razen zavidljive ravni izobrazbe, posedujejo tudi več kot dovolj izkušenj pri prevajanju vsebin iz slovenskega v angleški jezik, kar predstavlja zanesljivo pot k temu, da vsem našim strankam zagotovijo maksimalno profesionalnost in prevajanje v relativno kratkem roku in po ugodnih cenah.

Eno od številnih ugodnosti, ki jih Prevajalski center Akademije Oxford ponuja svojim strankam, predstavlja tudi tako imenovano nujno prevajanje. Najkrajše rečeno to pomeni, da stranke lahko prevod prejmejo v zelo kratkem oziroma v roku, ki jim je potreben. Cena tovrstnega prevajanja se oblikuje na enak način kot pri običajnem prevajanju, s tem, da se običajni ceni prišteje tudi dodatek za nujnost.


Prav tako želimo omeniti, da mora vsaka stranka, ki ji je potrebno prevajanje iz slovenskega v angleški jezik, spoštovati postopek, ki se nanaša na dostavo materiala. Pri tem mislimo na to, da je dolžna dostaviti tudi izvirne dokumente na vpogled, toda samo v primeru, če poleg prevajanje potrebuje tudi overitev dokumentov od s strani uradnega sodnega tolmača.

Prevajanje dokumenatov iz slovenskega v angleški jezik in overitve sodnega tolmača

Področje, ki je najbolj zastopano, ko gre ta to storitev, se nanaša na prevajanje dokumentov iz slovenskega v angleški jezik ter na overitev sodnega tolmača.

Glede na to, da se stranke na nas obračajo za prevajanje najrazličnejših osebnih, poslovnih kot tudi drugih vrst dokumentov, lahko odgovorno trdimo, da boste pri nas poleg profesionalno opravljenega prevajanja, dobili tudi najugodnejše cene ter optimalno kratke roke.

Razen prevajanja osebne izkaznice in potnega lista vam je na razpolago tudi prevajanje: izpiskov iz matičnega registra (o rojstvu, o smrti, o sklenjeni zakonski zvezi), potrdil o prebivališču, potrdil o državljanstvu kot tudi vseh dokumentov, ki se predajajo pristojnim institucijam in sodijo v področje osebnih dokumentov, kot so: potrdilo o rednem šolanju in stalni zaposlitvi ter potrdilo o samskem stanu, brez katerega v številnih državah ne morete skleniti zakonske zveze z državljanom te države kot tudi vsa ostala soglasja, izjave in potrdila.

Prevajalski center Akademije Oxford je specializiran tudi za prevajanje vseh vrst poslovnih dokumentov, tako da razen sklepov o ustanovitvi gospodarske družbe, pri na lahko v relativno kratkem roku in pod ugodnimi pogoji dobite tudi prevajanje letnih in revizijskih poročil, statutov, ustanovitvenih aktov ter bilanc in številnih drugih dokumentov, ki sodijo na področje poslovnih dokumentov.

Prav tako prevajamo tudi vse vrste pogodb, sodnih sklepov in sodb kot tudi vse pravne akte.

Prevajanje spletnih strani iz slovenskega v angleški jezik

Da bi določena večjezična spletna stran zares prispevala k izboljšanju poslovanja določenega podjetja, prevajanje mora biti opravljeno profesionalno. Ko rečemo profesionalno, s tem mislimo na to, da ga zaupamo strokovnim prevajalcem, ki sodelujejo z IT strokovnjaki.

Prevajalski center Akademije Oxford oziroma tisti njegov del, ki je specializiran za prevajanje spletnih strani iz slovenskega v angleški jezik dela prav na ta način in v tem leži njihova uspešnost na tem področju. Namreč, s samim sodelovanjem z IT strokovnjaki oni uspevajo vsebine iz slovenskega v angleški jezik prevesti tako, da pri tem v celoti sledijo vsem smernicam SEO (Search Engine Optimisation) in s tem zagotovijo boljšo vidljivost spletne strani na iskalnikih, kar vse prispeva k poboljšanju poslovanja podjetja, ki je lastnik te spletne strani.

Poleg prevajanje spletnih strani iz slovenskega v angleški jezik prevajamo tudi spletne prodajalne in kataloge in vsa besedila, ki so povezana z informacijskimi tehnologijami, ne glede na to, ali gre za popularne ali strokovne članke.

Vsem zainteresiranim strankam je na razpolago tudi prevajanje vsebin s področja marketinga: od vizitk preko letakov, zloženk in plakatov pa do brošur, katalogov in PR besedil. Naši prevajalci in sodni tolmači pri prevajanju vseh tovrstnih vsebin posebno pozornost posvečajo vsem poznanim pravilom prevajanja s področja marketinga ter zahvaljujoč svoji strokovnosti kot tudi izkušnjam tudi v prevodu na pravi način prenesejo marketinško sporočilo.

Prevajanje znanstvenih del iz slovenskega v angleški jezik

Iz slovenskega v angleški prevajamo tudi znanstvena dela in raziskave kot tudi patente in vse vrste materialov, ki so vezani za področje znanosti.

Razen tega vam ponujamo tudi prevajanje diplom in dodatkov k diplomi iz slovenskega v angleški jezik kot tudi zaključnih spričeval osnovne in srednje šole. Specializirani smo tudi za prevajanje vseh tistih dokumentov s področja izobraževanja, ki se predajajo pristojnim institucijam, kot so na primer: potrdilo o rednem šolanju, prepis ocen, potrdilo o opravljenih izpitih in podobni dokumenti.

Prevajanje tehnične dokumentacije iz slovenskega v angleški jezik

Če vam je potrebno prevajanje tehnične dokumentacije iz slovenskega v angleški jezik, potem ste prišli na pravo mesto! Prevajalci in sodni tolmači, ki so člani naše ekipe, prav tako prevajajo tudi razpisno dokumentacijo kot tudi medicinsko dokumentacijo ter zdravniške izvide, na vašo zahtevo pa iz slovenskega v angleški jezik prevajamo tudi navodila za uporabo zdravil in značilnosti izdelkov, deklaracije izdelkov in specifikacije farmacevtskih izdelkov.

Na razpolago samo vam tudi za prevajanje gradbenih projektov kot tudi vseh strokovnih besedil s področja gradbene industrije.

Prevajanje serij iz slovenskega v angleški jezik

Med storitvami, za katere so specializirani naši prevajalci in sodni tolmači posebej izstopa prevajanje serij iz slovenskega v angleški jezik in to zaradi tega, ker svojim strankam poleg prevajanja ponujamo tudi storitev sinhronizacije oziroma podnaslavljanja. Imejte na umu, da so del naše ekipe tudi profesionalni podnaslavljalci, ki odlično obvladajo svoje delo, tako da bodo celoten proces podnaslavljanja opravili v skladu s pravili te stroke, tukaj pa je še skupina izkušenih profesionalcev, ki so zadolženi za sinhronizacijo.

Poleg storitev, ki so vezane za prevajanje v pisni obliki, je Prevajalski center Akademije Oxford posebej poznan tudi po tem, da ima v svoji ekipi strokovnjake, specializirane za vse vrste tolmačenja, od simultanega preko konsekutivnega pa do posebne vrste tolmačenja – tako imenovanega šepetanega tolmačenja. Razen tega ponujamo tudi najem opreme za simultano tolmačenje in to pod najboljšimi pogoji Edina vaša obveznost je, da pri dogovoru s koordinatorjem naše poslovalnice natančno navedete podatke o dogodku, za katerega želite najeti to opremo oziroma za katerega želite angažirati naše strokovnjake za tolmačenje, da bi vam lahko sestavili najboljšo možno ponudbo, ki bo maksimalno izpolnjevala zahteve dogodka.

Prevodi učbenikov iz slovenskega v angleški jezik

Med številnimi storitvami, ki jih nudimo vsem zainteresiranim strankam, je tudi prevajanje učbenikov iz slovenskega v angleški jezik. Da bi bile stvari še boljše, prevajamo tudi časopisne članke, revije kot tudi knjige oziroma prozo, poezijo, leposlovje (beletrijo) in romane.

Na vašo zahtevo izvajamo tudi redakcijo vseh tistih besedil, ki ste jih predhodno zaupali drugim prevajalcem, s katerimi pa niste zadovoljni. Potem ko material dostavite na predpisan način (osebno, po kurirski službi, s priporočeno poštno pošiljko ali na elektronski naslov), naši strokovnjaki opravljajo korekcijo in lekturo takšnih vsebin ob maksimalnem spoštovanju vaših zahtev in v relativno kratkem roku in vam po najugodnejših cenah dostavljajo obdelan material.

Prevajanje besedil različne tematike iz slovenskega v angleški jezik

Ne glede na to, ali je tema besedila, ki ga želite prevesti iz slovenskega v angleški jezik povezana s področjem turizma ali filozofije, psihologije in ekonomije, vam zagotavljamo, da bodo naši prevajalci in sodni tolmači v celoti spoštovali vaše zahteve in za vas profesionalno prevedli takšne vrste materiala.

Poleg omenjenih področij vam je razpolago tudi prevajanje besedil s področja: prava, marketinga, medicine, sociologije, menedžmenta, financ, marketinga, politike, bančništva, komunikologije in vseh ostalih naravoslovnih oziroma družbenih ved.

Prevajanje iz angleškega v slovenski jezik

Prevajalski center Akademije Oxford ponuja celo vrsto storitev, povezanih z angleškim jezikom, tako da razen prevajanja materialov in storitev overitve sodnega tolmača, ponujamo tudi različne vrste tečajev angleškega jezika, priprav za opravljanje izpita za pridobitev certifikata o poznavanju angleškega jezika določene stopnje in eden smo od pooblaščenih centrov za pridobivanje mednarodno priznanega LCCI certifikata (London Chamber of Commerce and Industry), ki ga izdaja Londonska gospodarska zbornica.

Ko gre za prevajanje iz angleškega v slovenski jezik, je zelo pomembno, da se zavedate, da so del naše ekipe prevajalci in sodni tolmači, ki bodo v relativno kratkem roku za vas prevedli in overili prevedene dokumente.

Overitev sodnih tolmačev in prevajanje dokumentov iz angleškega v slovenski jezik

Osnovna prednost prevajanja dokumentov iz angleškega v slovenski jezik v Prevajalskem centru Akademije Oxford je v tem, da so del naše ekipe poleg visokokvalificiranih in izkušenih prevajalcev tudi sodni tolmači, ki bodo na vašo zahtevo overili prevedene dokumente, in vam na ta način omogočili, da jih nemoteno uporabljate, saj gre za popolnoma pravno veljavne dokumente. Temu je treba dodati različne možnosti dostave materiala, kar pomeni, da ne glede na to, kje živite, storitev prevajanje iz angleškega v slovenski jezik lahko dobite v relativno kratkem roku.

Vsekakor se morate zavedati, da je nujno potrebno dostaviti tudi izvirne dokumente, ko so potrebni našim sodnim tolmačem na vpogled, ker so dolžni pred overitvijo primerjati prevedeni material z izvirnikom. Če vam ne ustreza, da material osebno prinesete v poslovalnico, ga lahko pošljete priporočeno, preko "Pošte Slovenije" oziroma po kurirski službi na naslov poslovalnice. Samo v primeru, da vam je prevod potreben v zelo kratkem roku, nam lahko najprej pošljete skenirane dokumente, naknadno pa nam dostavite tudi izvirne. Če želite, da izpolnimo vašo zahtevo za nujnim prevajanjem, morate vse to seveda opraviti v kratkem roku.

Na vašo zahtevo, iz angleškega v slovenski jezik prevajamo vse vrste potrdil, izjav in soglasij oziroma vse dokumente, ki se predajajo pristojnim službam, kot so na primer: potrdilo o državljanstvu, potrdilo o nekaznovanosti, potrdilo o stalnem prebivališču, potrdilo o samskem stanu kot tudi soglasje, da vaš mladoletni otrok lahko prečka državno mejo z drugim staršem ali sorodnikom in vse ostale podobne dokumente.

Na razpolago vam je seveda tudi prevajanje in overitev vseh osebnih dokumentov kot tudi tistih, ki sodijo na področje poslovnih dokumentov, tako da prevajamo vse vrste pogodb, sodnih sklepov in sodb ter ostalih pravnih aktov.

Iz angleškega v slovenski jezik prevajamo: vozniško dovoljenje, potni list, osebno izkaznico, prometno dovoljenje ter izpiske iz matičnega registra (o rojstvu, o smrti, o sklenjeni zakonski zvezi).

Prav tako prevajamo tudi vse vrste dokumentov s poslovnega področja: od sklepov o ustanovitvi podjetja, preko statuta in ustanovitvenega akta pa do različnih poslovnih poročil, bilanc in vseh ostalih poslovnih dokumentov.

Prevajanje gradbenih projektov iz angleškega v slovenski jezik

Prevajalci in sodni tolmači Akademije Oxford poleg številnih storitev, ki jih zagotavljajo, iz angleškega v slovenski jezik prevajajo tudi gradbene projekte kot tudi vsa besedila, ki so povezana s področjem gradbene industrije, ne glede na to, ali gre za zapletenejša ali enostavnejša besedila ter popularna ali strokovna.

Na razpolago vam je tudi prevajanje tehnične dokumentacije, navodil za uporabo kot tudi deklaracij izdelkov.

Posebej smo specializirani za prevajanje besedil različne zahtevnosti in dolžine s področja medicine in farmacije tako tistih, ki so namenjeni predstavitvi strokovnim krogom kot tistih namenjenih seznanjanju širše javnosti z določenimi temami s teh področij. Na vašo zahtevo iz angleškega v slovenski jezik prevajamo tudi specifikacije farmacevtskih izdelkov, zdravniške izvide kot tudi navodila za uporabo zdravil in značilnosti izdelkov.

Prevajanje učbenikov in knjiga iz angleškega v slovenski jezik

Če vam je potrebno prevajanje učbenikov in knjig iz angleškega v slovenski jezik, ste zagotovo prišli na pravo mesto, ker so prevajalci in strokovnjaki zaposleni v naši ekipi specializirani tudi za tovrstno prevajanje. Razen romanov in leposlovja (beletrije) z lahkoto prevajajo tudi poezijo in prozo kot tudi revije in časopisne članke.

Poleg tega prevajamo tudi besedila s številnih področij, da ne rečemo vseh. Stranke se na nas najpogosteje obračajo zaradi prevajanja besedil iz angleškega v slovenski jezik s področja prava, politike in ekonomije, čeprav pri nas lahko dobite prevajanje besedil iz številnih področij, kot so na primer s področja: ekologije in varstva okolja, izobraževanja, marketinga, družbenih in naravoslovnih vede, filozofije, financ, sociologije, psihologije, bančništva, turizma in številnih drugih. Najkrajše rečeno: ne glede na to, s katerim področjem je povezano prevajanje vašega besedila, ste lahko povsem prepričani, da ga bodo prevajalci in sodni tolmači za vas opravili pod najugodnejšimi pogoji v pogledu cene in roka izdelave.

Prevajanje seminarskih in diplomskih nalog iz angleškega v slovenski jezik

Prevajanje seminarskih in diplomskih nalog iz angleškega v slovenski jezik je samo še ena od številnih storitev, ki vam jih zagotavljamo. Razen po kakovosti in kratkih rokih je Prevajalski center Akademije Oxford dobro poznan tudi po najugodnejših cenah.

Poleg tega vas pri nas pričakuje tudi prevajanje zaključnih spričeval osnovne in srednje šole, diplom in dodatkov k diplomi kot tudi vseh tistih dokumentov, ki sodijo na področje izobraževanja in se predajajo pristojnim institucijam, kot so na primer: potrdilo o opravljenih izpitih, prepis ocen ter potrdilo o rednem šolanju in ostalo.

Na vašo zahtevo prevajamo tudi znanstvene raziskave in dela kot tudi patente in vse vrste člankov, ki se ukvarjajo s temo s področja znanosti.

Prevajanje spletnih strani iz angleškega v slovenski jezik

Spletna stran zelo pogosto predstavlja prvi stik z določenim podjetjem, tako da je izjemno pomembno, da je na prvem dobro oblikovan takoj zatem pa, da ima možnost spremembe jezika, da bi se potencialni kupci iz drugih držav seznanili z njegovo vsebino. No, čeprav je angleški jezik eden od najbolj zastopanih v komunikaciji in sodi med jezike, ki jih bolj ali manj pozna skoraj vsak posameznik, se na nas obračajo stranke, ki želijo, da za njih opravimo prevajanje spletnih strani iz angleškega v slovenski jezik. Ker je za nas kakovost vedno na prvem mestu, so del naše ekipe, ki je specializirana za tovrstno prevajanje, poleg prevajalcev in sodnih tolmačev tudi številni IT strokovnjaki, tako da smo povsem prepričani, da bo tudi najbolj zahtevna stranka zadovoljna s prevodom.

Poleg spletnih strani prevajamo tudi spletne kataloge, spletne prodajalne kot tudi vse vrste materiala s področja marketinga. S tem mislimo na prevajanje vizitk iz angleškega v slovenski jezik kot tudi PR člankov, letakov, katalogov, brošur, zloženk in vseh vrst besedil, ki so povezani s tem področjem. Posebej poudarjamo, da bodo naši prevajalci in sodni tolmači, ki poleg visokih kvalifikacij posedujejo tudi dolgoletne izkušnje pri prevajanju takšnih vsebin, v celoti spoštovali vse vaše zahteve in na prav način prevedli marketinško sporočilo, ki ga le-te vsebujejo, tako da bodo imela enak, morda celo boljši učinek.

Prevajanje, sinhronizacija in podnaslavljanje vsebin iz angleškega v slovenski jezik

Samo prevajanje zvočnih in video vsebin ne predstavlja nikakršne novosti v naši državi. Toda, če vam rečemo, da poleg prevajanja lahko dobite tudi storitev podnaslavljanja in sinhronizacije prevedenih vsebin, vam je jasno, zakaj se vsi odločajo prav za Akademijo Oxford. Ko naši prevajalci in sodni tolmači končajo s prevajanjem filmov, serij, oddaj, reklamnih sporočil in drugih vrst tako video kot tudi zvočnega materiala, z delom nadaljujejo profesionalni podnaslavljalci oziroma umetniki, specializirani za sinhronizacijo. To pravzaprav pomeni, da pri nas lahko dobite vse storitve obdelave takšnih materialov, in da ga takoj plasirate, s čimer ste v veliki meri prihranili čas.

Storitve prevajanja različnih vsebin v pisni obliki pravzaprav predstavljajo samo eno od področij storitev, ki jih ponujamo vsem zainteresiranim strankam. Razen tega pri nas lahko dobite tudi storitev tolmačenja iz angleškega v slovenski jezik, ki jo zagotavljajo zelo usposobljeni in izkušeni tolmači, ki se znajo prilagoditi potrebam določenega dogodka. Razen simultanega in konsekutivnega tolmačenja vam nudimo tudi posebno vrsto tolmačenja, tako imenovano šepetano tolmačenje. Za dogodek, ki ga organizirate, vam prav tako ponujamo tudi najem opreme za simultano tolmačenje vrhunske kakovosti pod najugodnejšimi pogoji.

Poleg vsega navedenega naši prevajalci in sodni tolmači opravljajo tudi redakcijo besedil, ki jih je prevedel katerikoli prevajalec, s katerega delom niste bili zadovoljni. V relativno kratkem roku bomo opravili korekcijo in lekturo vsebin in vam v skladu z zahtevami dostavili obdelan material.

Cena prevajanja iz/v angleški jezik

  • Iz angleškega v slovenski je 18 EUR po strani
  • Iz slovenskega v angleški je 18 EUR po strani

Cena prevajanja iz angleškega v slovenski jezik z overitvijo sodnih tolmačev

  • Iz angleškega v slovenski z overitvijo sodnega tolmača je 23 EUR po strani
  • Iz slovenskega v angleški z overitvijo sodnega tolmača je 23 EUR po strani

Popusti za prevajanje iz angleškega v slovenski jezik

  • Če imate veliko število strani za prevajanje, ponujamo neverjetne popuste.

Izračunajte ceno prevajanja


Opomba:

Navedeni kalkulator izračunava predvideno ceno prevajanja. Prevajalska stran obsega 1800 znakov s presledki ali 250 besed. Zelo pomembno je, da čim bolj natančno izračunate število znakov v svojem dokumentu, da bi bila finančna konstrukcija čim bolj točna, ob majhnih odstopanjih. Za vse natančnejše informacije kontaktirajte z našim predstavništvom.

Prevajanje iz angleškega v druge jezike


Najpogosteje zastavljena vprašanja - Sodni tolmač za angleški jezik - Akademija Oxford

Seznam mest za sodne tolmače in prevajalce za angleski jezik


Sodni tolmač za angleški jezik - Akademija Oxford
NEWSLETTER
 
DRUGI O NAS
Matjaž iz Ajdovščine:

Lahko pohvalim vse zaposlene v Akademiji Oxford, ker so resnično profesionalni in prevajalske storitve opravljajo hitro in učinkoviti.

Martina iz Bleda:

Potrebovala sem prevajanje iz madžarskega v slovenski jezik in lahko vam rečem, da sem pozitivno presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve prevajalcev Akademije Oxford.

Jaka iz Bovca:

Mislim, da je odlično, ker lahko na enem mestu najdem prevajalske storitve za različne jezike, tako da se ne morem sprehajati od prevajalca do prevajalca.

Eva iz Brežic:

Nujno sem potrebovala prevod v francoski jezik, na spletu sem našla Oxford, jih poklicala in v roku nekaj ur sem po elektronski pošti prejela prevod. Resnično so izjemni!

Zoran iz Velenja:

Uslužni, hitri in ljubeznivi, za njih imam samo pohvalne besede!

Anja iz Višnje Gore:

Najboljše prevajalske storitve lahko najdete prav v Akademiji Oxford! Vsaka čast!

Jure z Vrhnike:

Sodni tolmači iz Akademije Oxford so me presenetili z natančnostjo prevoda ter s kakovostjo storitve. Na začetku sem bil skeptičen, toda sedaj vem, na koga se lahko obrnem, ko mi bo v prihodnje potreben prevod.

Ana iz Gornje Radgone:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v nemški jezik!

Mišo z Grosuplja:

Kar se mene tiče, je cena kakovostne storitve najmanj pomembna, toda nisem verjel, da obstaja institucija, ki je v stanju omogočiti tako ugodno ceno za tako kakovostno in profesionalno opravljeno storitev. Hvala vam!

Nina iz Domžal:

Kakovost vaših storitev je na visoki ravni! Samo tako naprej!

Mitja iz Dravograda:

Delam v agenciji za registracijo vozil in do sedaj sem na prevode čakal nekaj dni, z Vami pa je vse to hitrejše in cenejše. Hvala, ker obstajate!

Elena iz Zagorja ob Savi:

Prevajalci Akademije Oxford so zame dokončali prevod iz Nizozemskega jezika v nekaj urah. Hvala vam, neverjetni ste!

Gregor iz Žalca:

Navdušen sem nad načinom, kako se zaposleni v Akademiji Oxford vedejo do nas, z veliko spoštovanja, ljubeznivosti in predanosti. Ko sodelujete z njimi, enostavno uživate.

Tina iz Železnikov:

Profesionalizem in predanost poslu sta prvi stvari, ki jih opazite, ko pridete v stik z Akademijo Oxford. Organizacija in storitev sta na vrhunski ravni!

Zmago iz Žirov:

Hvala Akademiji Oxford! Nujno sem potreboval prevod iz srbskega jezika in oni so to naredili na najboljši možni način. Dobil sam prevod po vsega nekaj urah! Hvala vam, najboljši ste!

Nataša iz Ilirske Bistrice:

Storitve prevajanja so mi zaradi narave dela, ki ga opravljam, potrebne vsakodnevno. Ko sem prvič stopila v stik z Akademijo Oxford, so mi posel dokončali hitro in učinkovito. Od tedaj jih ne menjam.

Mišo iz Izole:

Prevod iz slovenščine v kar 33 tujih jezikov na enem mestu. Neverjetno!

Sanja iz Jesenic:

Zahvaljujem se Akademiji Oxford za prevod iz norveškega jezika. Vse najboljše v nadaljnjem poslovanju!

Mile iz Kamnika:

Hiter in točen prevod! Hvala, ljudje, vse najboljše!

Selena iz Kočevja:

Vse pohvale za organizacijo in vrhunske storitve. Imate izjemna priporočila z moje strani pri vseh!

Damjan iz Leontina iz Kopra:

Nisem mogel, da ne opazim ljubeznivosti in predanosti vaših prevajalcev. Resnično sem prijetno presenečen.

Zlatan iz Kostanjevice na Krki:

Preko Vaše Akademije smo angažirali prevajalca za svojo poroko, iskreno vam hvala!

Marija iz Kranja:

Kaj bi jaz brez vas!? Priskočili ste mi v pomoč, ko mi je bil prevod najpotrebnejši! Enostavno, najlepša hvala!

Boštjan iz Laškega:

Obiskala nas je tuja delegacija iz Nemčije, pa smo potrebovali storitve konsekutivnega prevajanja. Obrnil sem se na Akademijo Oxford in priskočili so nam v pomoč na najboljši možni način.

Vesna iz Lenarta:

Hvala vam za prevod, izjemni ste!

Uroš iz Lendave:

Točnost prevoda je zaradi posla za nas zelo pomembna. Prevodi iz danskega, norveškega in švedskega jezika za nas predstavljajo temelj dobrega poslovanja s podjetji iz tega področja, pa smo se zato obrnili na Akademijo Oxford. Sodelujemo že mesec dni in nimamo nobene pripombe na prevode. Najlepša hvala!

Kaja iz Litije:

Popoln prevod, pravilno in natančno obdelan. Profesionalnost in organizacija sta na najvišji ravni! Vsaka čast!

Jasmin iz Ljubljane:

Zahvaljujoč prevajalcem Akademije Oxford, smo z lahkoto sklenili pomembno pogodbo s poslovnimi s partnerji iz Japonske. Vse pohvale in najlepša hvala Akademiji Oxford za profesionalno in kakovostno opravljeno delo!

Monika iz Ljutomera:

Lahko rečem samo to, da ste najboljši!

Andraž iz Logatca:

Imamo srečo, da ste se pojavili v Sloveniji. Najhitreje in najkakovostnejše prevajate dokumente na našem področju.

Staša iz Maribora:

Bila sem navdušena, ko sem izvedela, da lahko tako hitro prevajate dokumente in jih pošljete. Resnično ste izjemni!

Josip iz Maribora:

Vse pohvale za Akademijo Oxford in za zelo hitro prevajanje dokumentov. Najugodnejši ste v Sloveniji!

Ines iz Medvod:

Kakovosten prevod, izjemna storitev ter nizka cena. Neverjetni ste!

Branko iz Mengša:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v ruščino!

Dejan iz Metlike:

Akademija Oxford je daleč najboljši prevajalski center v Sloveniji!

Manja iz Mežice:

Prevod dokumentacije pri vas je enostaven. Najlepša hvala!

Jan iz Murske Sobote:

Enostavno je priti do vas, še lažje pa je sodelovati z vami. Vse pohvale za organizacijo in kakovost storitve!

Lucija iz Nove Gorice:

Stalno potrebujemo konsekutivno prevajanje zaradi prihoda tujih delegacij, Akademija Oxford pa je sedaj naša opora, kar se tiče prevajanja. Profesionalna storitev ter prijaznost, enostavno je vse na vrhunski ravni.

Damjan iz Novega mesta:

Potreboval sem prevod v slovaški jezik, zelo hitro in originalno sem ga prejel od vas. Hvala lepa!

Tjaša iz Ormoža:

Prevod sem prejel hitrooo, hvala!

Vid iz Pirana:

Vse pohvale za vas ter vaše prevajalce!

Anisa iz Postojne:

Natančno, hitro, poceni, pravilno ... Hvala lepa, nimam besed!

Dejan s Prevalj:

Če potrebujete prevod s strani pooblaščenega sodnega tolmača, vam priporočam Akademijo Oxford! Bil sem navdušen nad njihovo hitrostjo in natančnostjo! Hvala Vam!

Katja s Ptuja:

Prevajala sem dokumentacijo v Oxfordu, poleg tega, da so bili hitri, so mi pomagali, ter me napotili na koga naj se obrnem kar se tiče moje papirologije.

Dominik iz Radeč:

Hvala za prevod, pravi ste profesionalci!

Julija iz Radovljice:

Niti za en prevod, ki ste ga naredili zame, nisem imela pripombe. Hvala vam za izjemno sodelovanje!

Milan z Raven na Koroškem:

Posebej sem zadovoljen, ker vsak prevod preverjate kar se tiče izrazov in fraz, kar pripeva k temu, da je prevod kakovostnejši in jasnejši. Zares, vse pohvale za profesionalnost!

Katarina iz Ribnice:

Zelo hitro ste mi izpolnili formular za vizum za Ameriko. Prekrasni ste!

Domagoj iz Ruš:

Potreboval sem prevod dokumentacije za pokojnino iz nemščine. Bil sam zelo zadovoljen s prevodom prevajalcev iz Akademije Oxford, in priporočam jih vsakomur!

Jana iz Sevnice:

Jaz sam iz Sevnice in tukaj nimamo prevajalcev za kitajski jezik. Toda, ko sem slišala za Akademijo Oxford in njihove prevajalske storitve, sem takoj stopila v stik z njimi sam. Bila sem presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve. Prihranili so moj denar in čas. Najlepša hvala!

Tim iz Sežane:

Najboljši ste! Vsakomur bi vas priporočil!

Urška iz Slovenske Bistrice:

Potrebovala sem prevod za pridobitev odpravnine iz norveškega v slovenski jezik.

Nik iz Slovenj Gradca:

Vaši prevodi so izjemni! Natančen prevod, hitra dostava in ugodna cena. Vse na enem mestu. Vsaka čast!

Maja iz Slovenskih Konjic:

V zadovoljstvo mi je bilo sodelovati z vami!

Mirko iz Tolmina:

Prevod iz švedščine je bil brez napak! Izjemno sem zadovoljen! Hvala lepa!

Tea iz Trbovelj:

Akademija Oxford je ena od najboljše organiziranih institucij s katerimi sem poslovno sodelovala. Sodelovanje je na vrhunski ravni, vsakomur bi jih priporočila!

Mišo iz Trebnjega:

Težko je najti prevajalca za flamski jezik, ki vam bo dostavil točen in pravilen prevod. To je možno samo pri vas!

Nives iz Tržiča:

Ugodna cena, kakovost ter hitra storitev. Bravo!

Samir iz Hrastnika:

Zelo mi je pomembno, da so vsi dokumenti, ki jih potrebujem, prevedeni predvsem točno in pravilno. To je tisto, kar sem opazil pri prevajalcih Akademije Oxford. Točnost in pedantnost brez konkurence. Nimam besed, zares ste pravi profesionalci!

Neža iz Celja:

Nujno sem potrebovala prevod dokumentacije za poroko, pa sam stopila v stik z Akademijo Oxford. Hitro so končali delo, v roku nekaj ur. Zelo sem jim hvaležna za to!

Miloš iz Cerknice:

Kar se tiče prevajalskih storitev, vi ste brez konkurence!

Špela iz Črnomlja:

Prevedli ste mi več kot od 50 strani brez napake! Vsaka čast! V prihodnje vem, na koga naj se obrnem!

Damir iz Šempetra:

Poln sam pozitivnih vtisov potem, ko ste zame končali prevod celotne dokumentacije za posel. Hvala lepa!

Janica iz Šentjurja:

Zelo sem zadovoljna! Tako s ceno kot kakovostjo prevoda. Zares ste nezamenljivi!

Tim iz Škofje Loke:

Prijazno osebje, kakovostno in predano delo sta ključ uspeha. Akademije Oxford je dokaz tega. Vsaka čast!

Sonja iz Šoštanja:

Samo nadaljujte! Odlični ste!