Online tečaj italijanskega jezika

Online tečaj italijanskega jezika je eden od najbolj popularnih tečajev v šoli tujih jezikov Akademije Oxford, ker imate možnost poslušanja predavanja iz kateregakoli konca sveta. Zelo je pomembno poudariti, da online poučevanje najpogosteje poteka individualno in je termine učenja možno prilagoditi prostemu času vsakega tečajnika. Zaradi tega se tečajniki zelo pogosto odločajo za to vrsto poučevanja.

Dodatne informacije o online tečaju italijanskega jezika >>>

Učni material

Poleg učbenikov: "Video Italiano", "Rete!" in "Corso multimediale di italiano", uporablja se tudi različen dodatni material, s ciljem lažjega pridobivanja znanja.


O italijanskem jeziku

Italijanski jezik pripada skupini romanskih jezikov, ki je se razvil iz latinskega. Govori ga približno 70 milijonov ljudi kot materni jezik, od katerih največje število živi v Italiji, medtem ko njih približno 125 milijonov uporablja italijanski kot tuji jezik. Je uradni jezik v Italiji in San Marinu kot tudi v švicarskih kantonih Tičino in Graubinden. Hkrati je tudi drugi službeni jezik v Vatikanu in nekaterih občinah v Sloveniji in na Hrvaškem in je precej zastopan tudi med potomci izseljencev v Luksemburgu, Združenih državah Amerike in Avstraliji. Prav tako ga zelo dobro znajo prebivalci Malte, medtem ko se v nekaj manjšem odstotku govori tudi v nekdanjih italijanskih kolonijah na področju Afrike oziroma v: Somaliji, Libiji in Eritreji. Glede na to, da gre za romanski jezik, ne preseneča podatek, da ima italijanščina kar 85 % podobnosti v besedišču s španskim in francoskim jezikom, ki prav tako pripadajo tej skupini jezikov.


Standard za učenje italijanskega jezika

Online tečaji italijanskega jezika v šoli jezikov Akademije Oxford so v celoti usklajeni z mednarodno priznanim standardom za učenje jezika oziroma s Skupnim evropskim jezikovnim okvirjem Sveta Evrope ali v angleščini CEFR, kar je pravzaprav skrajšava od The Common European Framework of Reference for Languages.

Preprosto rečeno, CEFR pomeni, da je učenje italijanskega jezika pa tudi številnih drugih jezikov razdeljeno v 3 glavne ravni, od katerih vsaka znotraj sebe vsebuje še po 2 ravni, kar je skupno 6 ravni poznavanja jezika.

Ne glede na to, ali želite vpisati tečaj italijanskega jezika iz osebnih ali poslovnih razlogov, vam predstavljamo, kaj lahko pričakujete, da se boste naučili na kateri ravni:

Začetna (osnovna raven) - A 1 raven je, kot samo ime govori, predvidena za tečajnike, ki ne posedujejo skoraj nikakršnega znanja italijanskega jezika, toda po končanem tečaju v šoli italijanskega jezika Akademije Oxford bodo znali pisati in brati izraze in besede, ki se pogosto uporabljajo kot tudi, da se predstavijo, postavijo neka običajna vprašanja in podobno.

Višja začetna raven - A 2 raven predstavlja nadgradnjo predhodne ravni, kandidat pa že lahko govori tudi o svoji družini ali poslu, opravlja nakupovanje, se prijavi v hotel, vpraša za pot in podobno. Lahko tudi prebere pa tudi napiše preproste besede in izraze v tem jeziku.

Raven B 1 je prva od dveh srednjih ravni poznavanja italijanskega jezika. Nižja srednja raven tečajniku omogoča sodelovati v pogovoru, pri čemer ni sposoben razumeti ravno vsake besede, toda jasno mu je, o čem se govori. Prav tako je zelo pomembno tudi, da njegovi sogovorniki ne govorijo hitro in nejasno in da ne uporabljajo besed, ki se ne srečujejo pogosto v govornem jeziku. Zdaj tečajnik zna brati tudi nekoliko daljša pa tudi kompleksnejša besedila kot tudi, da piše krajše besedila, če je dovolj seznanjen s tem, o kateri mora pisati.

Raven B 2 oziroma Višja srednja raven je precej resnejša od predhodnih in tečajnik, ki konča tečaj italijanskega jezika B 2 ravni, poseduje zavidljivo znanje tega jezika, kar se tiče branja in pisanja ter govora pa tudi razumevanja tistega, kar prebere oziroma sliši.

Nižja napredna - C 1 raven je rezervirana za tečajnike, ki želijo izpopolniti znanje tega jezika. Tečaj italijanskega jezika C 1 ravni tečajnikom omogoča, da razumejo skoraj vse vrste razgovorov in to ne glede na njegov tempo, jasnost in število govorcev, ki v njem sodelujejo. Tečajnik, ki poseduje znanje te ravni lahko sodeluje in v osebnih in v poslovnih razgovorih, lahko govori, kar misli, vpraša in odgovarja na vprašanja o katerikoli temi. Prav tako zna pisati tudi daljša besedila različnih oblik in vsebine v italijanskem jeziku, zna brati različne vrste besedil in jih razume, razume pa tudi književna dela, ki so napisana v tem jeziku.

C 2 raven oziroma raven mojstrstva je hkrati tudi najvišja stopnja znanja določenega jezika, ki ni materni jezik tečajnikov. Povsem jasno je, da se od tečajnikov, ki končajo tečaj italijanskega jezika C 2 ravni, pričakuje, da v celoti obvladajo ta jezik in to v vseh njegovih segmentih.


Cenik tečajev italijanskega

Cene tečajev italijanskega se nahaja na spletni strani.

Poglejte veljavni cenik za italijanski jezik >>>


Začetni tečaj italijanskega jezika

Začetni tečaj italijanskega jezika

Online tečaj italijanskega jezika za začetnike je prilagojen zahtevam tečajnikov Šole jezikov Akademije Oxford, ki jih je vsak dan vse več. S samim tem sta tudi način predavanj in na splošno sistem dela prilagojena vsakemu tečajniku posebej pa tudi programu, ki ga mora obvladati vsak začetnik.

Več o tečaju italijanskega jezika za začetnike >>>

Material, ki se uporablja pri učenju

Poleg "Espresso 1", ki je osnovni učbenik za ta tečaj, se uporabljajo tudi dodatna besedila pa tudi preizkusi znanja in številni drugi materiali, ki tečajnikom olajšujejo učenje tega jezika.


Splošni online tečaj italijanskega jezika

Splošni online tečaj italijanskega jezika

Splošni online tečaj italijanskega jezika je predviden prav za Vas, ki želite italijanski jezik obvladati temeljno od samega začetka. Tečaj za vsako od ravni traja po štiri mesece, pouk pa poteka dva krat tedensko in to v trajanju od po dve šolski uri oziroma 90 minut. V ceno je vračunano opravljanje izpita in pridobitev potrdila o obiskovanju tečaja, kar je eden od pogojev za pridobitev mednarodno priznanih certifikatov o poznavanju italijanskega jezika. To je tudi eden od osnovnih načinov izobraževanja in dandanes ima največ tečajnikov potrebo za obiskovanjem takšnega načina izobraževanja. Verjamemo, da ste tudi Vi eden od naših prihodnjih obiskovalcev splošnega tečaja italijanskega jezika!

Več o splošnem online tečaju italijanskega jezika >>>

Učni material

Različni dodatni preizkusi znanja, video materiali kot tudi številne vaje in učbeniki: "Espresso 1-3", "Contatto", "Rete!", "Nuovo Magari" ter "Piazza Navona".


Intenzivni online tečaj italijanskega jezika

Intenzivni online tečaj italijanskega jezika

Intenzivni tečaj italijanskega jezika v Akademiji Oxford je predviden za tečajnike, ki imajo potrebo, da v čim krajšem časovnem obdobju obvladajo čim večje število ravni italijanskega jezika zaradi hitrejšega in boljšega profesionalnega oziroma poslovnega izpopolnjevanja. Sam tečaj traja približno dva meseca in najpogosteje poteka vsak dan. Zaradi hitrosti in specifičnega načina dela, je potrebna velika koncentracija in vsakodnevno delo, toda če je to ustrezni način izobraževanja za Vas, potem smo mi zagotovo Šola italijanskega jezika, ki jo morate čim prej obiskati!!!

Več o intenzivnem online tečaju italijanskega jezika >>>

Kateri material se uporablja za učenje

Poleg običajnih učbenikov za tovrstni tečaj italijanskega jezika "Rete!" in "Rapidamente", tečajniki v toku tečaja dobijo tudi dodatni material v pogledu dodatnih besedil in preizkusov znanja ter poslušajo različne zvočne posnetke ali gledajo video materiale, ki so prilagojeni zahtevam tečaja.


Konverzacijski tečaj italijanskega jezika

Konverzacijski tečaj italijanskega jezika

Konverzacijski tečaj italijanskega jezika je v Akademije Oxford prilagojen skupinskemu ali individualnemu pučevanju za vse tečajnike, ki jih to znaima. Skupinski online tečaj poteka v manjših skupinah in trajan štiri mesece, medtem ko je za individualni tečaj treba opraviti odslušati 25 krat po dve šolski uri (25x90 minut). Za ta tečaj je potrebno znanje minimum A2 ravni italijanskega jezika, da bi obvladali predvideni besedišče in slovnico ter imeli možnost, da brez težav spremljate tečaj. Pričakujemo Vas, da nam se pridružite, da bi bili del te profesionalnega tima!!!

Več o konverzacijskom tečaju italijanskega >>>

Iz česa se uči?

Predvsem iz učbenikov, in to "Italiano: pronti, via!" pa tudi iz številnih besedil in preizkusov znanja, ki jih profesor daje v skladu s hitrostjo napredovanja kandidata kot tudi drugih vrst dodatnih materialov, predvsem video in zvočnih materialov.


Specializirani (strokovni) online tečaj italijanskega jezika

Specializirani (strokovni) online tečaj italijanskega jezika

Specializirani (strokovni) tečaj italijanskega omogoča izpopolnjevanje predvsem tečajnikom, ki želijo pridobiti znanje in razširiti svoj besednjak z določenega področja. Ponujamo Vam tečaj italijanskega jezika za telekomunikacije, pravo, turizem pa tudi tečaj italijanskega jezika za IT, medicino, novinarstvo kot tudi specializirani tečaj italijanskega jezika za poslovne sekretarje, vojno osebje in številne druge strokovne tečaje tega jezika.

Več o specializiranem online tečaju italijanskega jezika >>>

Učbeniki in učni material

Uporabljajo se učbeniki: "Destinazione Italia", "L’italiano nel turismo" in "Obiettivo professione" kot tudi številni dodatni material v pogledu zvočnih in video zapisov, besedil, vaj in preizkusov znanja.


Poslovni online tečaj italijanskega jezika

Poslovni online tečaj italijanskega jezika

Poslovni online tečaj italijanskega jezika predstavlja specifičen način izobraževanja v Akademiji Oxford, instituciji, ki že vrsto let izobraževanje izpopolnjuje v skladu s potrebami tečajnikov. Poslovni tečaj obsega delo v manjših skupinah in za to raven je potrebno znanje minimum A2 ravni italijanskega jezika, da bi se lahko izpopolnjevali v smeri, ki Vam je profesionalno potrebne. Prijavite se čim prej in zavzemite svoje mesto v naši šoli tujih jezikov!

Več o poslovnem online tečaju italijanskega jezika >>>

Učni material

Uporabljajo se učbeniki "Convergenze" in "L'italiano dell'economia" kot tudi številni dodatni materiali v pogledu zvočnih in video zapisov, dodatnih besedil, vaj in preizkusov znanja.


Individualni in pol-individualni online tečaj italijanskega jezika

Individualni in pol-individualni online tečaj italijanskega jezika

Individualni in pol-individualni online tečaj italijanskega jezika je posebej prilagojen tečaj za vse tečajnike in je predvsem namenjen tistim, ki zaradi manj prostega časa nimajo možnosti obiskovanja skupinskih tečajev. Zato je Šola tujih jezikov Akademije Oxford ta način izobraževanja prilagodila za enega ali dva tečajnika. V spletni učilnici tečaj poteka v skladu z vnaprej dogovorjenimi termini. Profesionalnost je vedno prisotna, na prvem mestu pa je kakovost poučevanja in zadovoljstvo tečajnikov. Pričakujemo Vas!!!

Več o individualnem online tečaju italijanskega jezika >>>

Učbeniki in učni material

Poleg učbenikov "Italianissimo" in "Arrivo in Italia", se uporabljajo različne vrste dodatnih materialov, kar tečajnikom močno olajša obvladovanje gradiva, predvidenega za ta tečaj.


Online tečaj poslovne komunikacije v italijanskem jeziku

Online tečaj poslovne komunikacije v italijanskem jeziku

Kdorkoli, ki poseduje znanje italijanskega jezika, ki ustreza B1 ravni, in to v skladu z določbami Skupnega evropskega jezikovnega okvirja Sveta Evrope (SEJO), ima možnost obiskovanja tečajev, ki se organizirajo preko spleta.

Več o tečaju poslovne komunikacije v italijanskem jeziku >>>

Italijanski jezik za učence osnovne šole

Italijanski jezik za učence osnovne šole

Poleg tečajev jezika za odrasle Šola italijanskega jezika Akademije Oxford s ponosom predstavlja tudi tečaj tega jezika za otroke, ki obiskujejo osnovno šolo. Tisto, kar naše online tečaje loči od ostalih, sta vsekakor profesionalnost in zanesljivost, posebej kar zadeva delo z otroki. Pouk poteka v toku celega šolskega leta in vabimo Vas, da pravočasno vpišete svoje malčke!!!

Več o spletnem tečaju italijanskega jezika za otroke >>>

Otroci lahko začnejo z učenjem tujega jezika v katerem koli starostnem obdobju, toda najbolj zaželeno je, da je to v predšolskem obdobju.

Učbeniki in učni material

Uporabljajo se učbeniki: A scuola; Amici come noi; Benvenuti in Italia kot tudi številni dodatni material v pogledu zvočnih in video zapisov, dodatnih besedil, vaj in preizkusov znanja.


Individualni online tečaj italijanskega jezika

Individualni online tečaj italijanskega jezika

Individualni online tečaji so morda najboljši način, da obvladate jezik, ki je po skupnem številu govorcev na 20 – tem mestu v svetu.

Več o individualnem online tečaju italijanskega jezika >>>

Spletno učenje italijanskega jezika

Spletno učenje italijanskega jezika

V šoli tujih jezikov Akademije Oxford se lahko udeležite spletnega učenja italijanskega jezika po zelo ugodnih cenah. Naša prednost je v tem, da je dinamika spletnega učenja prilagojena Vašim potrebam in zahtevam.

Več o spletnem učenju italijanskega jezika >>>

CILS izpit - mednarodni certifikat italijanskega jezika

CILS izpit - mednarodni certifikat italijanskega jezika

CILS - preverjanje znanja jezika za pridobitev mednarodno priznanega certifikata o poznavanju italijanskega jezika kot tujega, priprave za opravljanje izpita se priporočajo za opravljanje višjih ravni izpitov.

CILS - priprava za opravljanje >>>

Akademija Oxford v celoti izpolnjuje želje svojih tečajnikov, pa Vam ponujamo možnost, da tečaj italijanskega jezika prilagodite svojim željam in potrebam. Če med vsemi navedenimi tečaji ni takšnega, se obrnite na koordinatorja našega predstavništva in kmalu se boste udeležili tečaja italijanskega jezika, ki ste ga sami oblikovali, ne glede na to, ali to pomeni samo drugačno organizacijo poučevanja ali drugačen program, boste zagotovo zadovoljni z načinom poučevanja!


Sodni tolmač in prevajalec za italijanski jezik

Če Vam je potrebna storitev prevajanja v italijanski ali iz tega jezika oziroma storitev sodnega tolmača, se obrnite na nas. Ker so v naši ekipi zaposleni in sodni tolmači pa tudi prevajalci za italijanski jezik, ki bodo izpolnili Vaše zahteve in Vam zelo hitro dostavili dokumente, ki ste jih poslali na obdelavo.

Dodatne informacije o prevodima in storitvah sodskog tolmačev za italijanski >>>
NEWSLETTER
 
DRUGI O NAS
Matjaž iz Ajdovščine:

Lahko pohvalim vse zaposlene v Akademiji Oxford, ker so resnično profesionalni in prevajalske storitve opravljajo hitro in učinkoviti.

Martina iz Bleda:

Potrebovala sem prevajanje iz madžarskega v slovenski jezik in lahko vam rečem, da sem pozitivno presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve prevajalcev Akademije Oxford.

Jaka iz Bovca:

Mislim, da je odlično, ker lahko na enem mestu najdem prevajalske storitve za različne jezike, tako da se ne morem sprehajati od prevajalca do prevajalca.

Eva iz Brežic:

Nujno sem potrebovala prevod v francoski jezik, na spletu sem našla Oxford, jih poklicala in v roku nekaj ur sem po elektronski pošti prejela prevod. Resnično so izjemni!

Zoran iz Velenja:

Uslužni, hitri in ljubeznivi, za njih imam samo pohvalne besede!

Anja iz Višnje Gore:

Najboljše prevajalske storitve lahko najdete prav v Akademiji Oxford! Vsaka čast!

Jure z Vrhnike:

Sodni tolmači iz Akademije Oxford so me presenetili z natančnostjo prevoda ter s kakovostjo storitve. Na začetku sem bil skeptičen, toda sedaj vem, na koga se lahko obrnem, ko mi bo v prihodnje potreben prevod.

Ana iz Gornje Radgone:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v nemški jezik!

Mišo z Grosuplja:

Kar se mene tiče, je cena kakovostne storitve najmanj pomembna, toda nisem verjel, da obstaja institucija, ki je v stanju omogočiti tako ugodno ceno za tako kakovostno in profesionalno opravljeno storitev. Hvala vam!

Nina iz Domžal:

Kakovost vaših storitev je na visoki ravni! Samo tako naprej!

Mitja iz Dravograda:

Delam v agenciji za registracijo vozil in do sedaj sem na prevode čakal nekaj dni, z Vami pa je vse to hitrejše in cenejše. Hvala, ker obstajate!

Elena iz Zagorja ob Savi:

Prevajalci Akademije Oxford so zame dokončali prevod iz Nizozemskega jezika v nekaj urah. Hvala vam, neverjetni ste!

Gregor iz Žalca:

Navdušen sem nad načinom, kako se zaposleni v Akademiji Oxford vedejo do nas, z veliko spoštovanja, ljubeznivosti in predanosti. Ko sodelujete z njimi, enostavno uživate.

Tina iz Železnikov:

Profesionalizem in predanost poslu sta prvi stvari, ki jih opazite, ko pridete v stik z Akademijo Oxford. Organizacija in storitev sta na vrhunski ravni!

Zmago iz Žirov:

Hvala Akademiji Oxford! Nujno sem potreboval prevod iz srbskega jezika in oni so to naredili na najboljši možni način. Dobil sam prevod po vsega nekaj urah! Hvala vam, najboljši ste!

Nataša iz Ilirske Bistrice:

Storitve prevajanja so mi zaradi narave dela, ki ga opravljam, potrebne vsakodnevno. Ko sem prvič stopila v stik z Akademijo Oxford, so mi posel dokončali hitro in učinkovito. Od tedaj jih ne menjam.

Mišo iz Izole:

Prevod iz slovenščine v kar 33 tujih jezikov na enem mestu. Neverjetno!

Sanja iz Jesenic:

Zahvaljujem se Akademiji Oxford za prevod iz norveškega jezika. Vse najboljše v nadaljnjem poslovanju!

Mile iz Kamnika:

Hiter in točen prevod! Hvala, ljudje, vse najboljše!

Selena iz Kočevja:

Vse pohvale za organizacijo in vrhunske storitve. Imate izjemna priporočila z moje strani pri vseh!

Damjan iz Leontina iz Kopra:

Nisem mogel, da ne opazim ljubeznivosti in predanosti vaših prevajalcev. Resnično sem prijetno presenečen.

Zlatan iz Kostanjevice na Krki:

Preko Vaše Akademije smo angažirali prevajalca za svojo poroko, iskreno vam hvala!

Marija iz Kranja:

Kaj bi jaz brez vas!? Priskočili ste mi v pomoč, ko mi je bil prevod najpotrebnejši! Enostavno, najlepša hvala!

Boštjan iz Laškega:

Obiskala nas je tuja delegacija iz Nemčije, pa smo potrebovali storitve konsekutivnega prevajanja. Obrnil sem se na Akademijo Oxford in priskočili so nam v pomoč na najboljši možni način.

Vesna iz Lenarta:

Hvala vam za prevod, izjemni ste!

Uroš iz Lendave:

Točnost prevoda je zaradi posla za nas zelo pomembna. Prevodi iz danskega, norveškega in švedskega jezika za nas predstavljajo temelj dobrega poslovanja s podjetji iz tega področja, pa smo se zato obrnili na Akademijo Oxford. Sodelujemo že mesec dni in nimamo nobene pripombe na prevode. Najlepša hvala!

Kaja iz Litije:

Popoln prevod, pravilno in natančno obdelan. Profesionalnost in organizacija sta na najvišji ravni! Vsaka čast!

Jasmin iz Ljubljane:

Zahvaljujoč prevajalcem Akademije Oxford, smo z lahkoto sklenili pomembno pogodbo s poslovnimi s partnerji iz Japonske. Vse pohvale in najlepša hvala Akademiji Oxford za profesionalno in kakovostno opravljeno delo!

Monika iz Ljutomera:

Lahko rečem samo to, da ste najboljši!

Andraž iz Logatca:

Imamo srečo, da ste se pojavili v Sloveniji. Najhitreje in najkakovostnejše prevajate dokumente na našem področju.

Staša iz Maribora:

Bila sem navdušena, ko sem izvedela, da lahko tako hitro prevajate dokumente in jih pošljete. Resnično ste izjemni!

Josip iz Maribora:

Vse pohvale za Akademijo Oxford in za zelo hitro prevajanje dokumentov. Najugodnejši ste v Sloveniji!

Ines iz Medvod:

Kakovosten prevod, izjemna storitev ter nizka cena. Neverjetni ste!

Branko iz Mengša:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v ruščino!

Dejan iz Metlike:

Akademija Oxford je daleč najboljši prevajalski center v Sloveniji!

Manja iz Mežice:

Prevod dokumentacije pri vas je enostaven. Najlepša hvala!

Jan iz Murske Sobote:

Enostavno je priti do vas, še lažje pa je sodelovati z vami. Vse pohvale za organizacijo in kakovost storitve!

Lucija iz Nove Gorice:

Stalno potrebujemo konsekutivno prevajanje zaradi prihoda tujih delegacij, Akademija Oxford pa je sedaj naša opora, kar se tiče prevajanja. Profesionalna storitev ter prijaznost, enostavno je vse na vrhunski ravni.

Damjan iz Novega mesta:

Potreboval sem prevod v slovaški jezik, zelo hitro in originalno sem ga prejel od vas. Hvala lepa!

Tjaša iz Ormoža:

Prevod sem prejel hitrooo, hvala!

Vid iz Pirana:

Vse pohvale za vas ter vaše prevajalce!

Anisa iz Postojne:

Natančno, hitro, poceni, pravilno ... Hvala lepa, nimam besed!

Dejan s Prevalj:

Če potrebujete prevod s strani pooblaščenega sodnega tolmača, vam priporočam Akademijo Oxford! Bil sem navdušen nad njihovo hitrostjo in natančnostjo! Hvala Vam!

Katja s Ptuja:

Prevajala sem dokumentacijo v Oxfordu, poleg tega, da so bili hitri, so mi pomagali, ter me napotili na koga naj se obrnem kar se tiče moje papirologije.

Dominik iz Radeč:

Hvala za prevod, pravi ste profesionalci!

Julija iz Radovljice:

Niti za en prevod, ki ste ga naredili zame, nisem imela pripombe. Hvala vam za izjemno sodelovanje!

Milan z Raven na Koroškem:

Posebej sem zadovoljen, ker vsak prevod preverjate kar se tiče izrazov in fraz, kar pripeva k temu, da je prevod kakovostnejši in jasnejši. Zares, vse pohvale za profesionalnost!

Katarina iz Ribnice:

Zelo hitro ste mi izpolnili formular za vizum za Ameriko. Prekrasni ste!

Domagoj iz Ruš:

Potreboval sem prevod dokumentacije za pokojnino iz nemščine. Bil sam zelo zadovoljen s prevodom prevajalcev iz Akademije Oxford, in priporočam jih vsakomur!

Jana iz Sevnice:

Jaz sam iz Sevnice in tukaj nimamo prevajalcev za kitajski jezik. Toda, ko sem slišala za Akademijo Oxford in njihove prevajalske storitve, sem takoj stopila v stik z njimi sam. Bila sem presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve. Prihranili so moj denar in čas. Najlepša hvala!

Tim iz Sežane:

Najboljši ste! Vsakomur bi vas priporočil!

Urška iz Slovenske Bistrice:

Potrebovala sem prevod za pridobitev odpravnine iz norveškega v slovenski jezik.

Nik iz Slovenj Gradca:

Vaši prevodi so izjemni! Natančen prevod, hitra dostava in ugodna cena. Vse na enem mestu. Vsaka čast!

Maja iz Slovenskih Konjic:

V zadovoljstvo mi je bilo sodelovati z vami!

Mirko iz Tolmina:

Prevod iz švedščine je bil brez napak! Izjemno sem zadovoljen! Hvala lepa!

Tea iz Trbovelj:

Akademija Oxford je ena od najboljše organiziranih institucij s katerimi sem poslovno sodelovala. Sodelovanje je na vrhunski ravni, vsakomur bi jih priporočila!

Mišo iz Trebnjega:

Težko je najti prevajalca za flamski jezik, ki vam bo dostavil točen in pravilen prevod. To je možno samo pri vas!

Nives iz Tržiča:

Ugodna cena, kakovost ter hitra storitev. Bravo!

Samir iz Hrastnika:

Zelo mi je pomembno, da so vsi dokumenti, ki jih potrebujem, prevedeni predvsem točno in pravilno. To je tisto, kar sem opazil pri prevajalcih Akademije Oxford. Točnost in pedantnost brez konkurence. Nimam besed, zares ste pravi profesionalci!

Neža iz Celja:

Nujno sem potrebovala prevod dokumentacije za poroko, pa sam stopila v stik z Akademijo Oxford. Hitro so končali delo, v roku nekaj ur. Zelo sem jim hvaležna za to!

Miloš iz Cerknice:

Kar se tiče prevajalskih storitev, vi ste brez konkurence!

Špela iz Črnomlja:

Prevedli ste mi več kot od 50 strani brez napake! Vsaka čast! V prihodnje vem, na koga naj se obrnem!

Damir iz Šempetra:

Poln sam pozitivnih vtisov potem, ko ste zame končali prevod celotne dokumentacije za posel. Hvala lepa!

Janica iz Šentjurja:

Zelo sem zadovoljna! Tako s ceno kot kakovostjo prevoda. Zares ste nezamenljivi!

Tim iz Škofje Loke:

Prijazno osebje, kakovostno in predano delo sta ključ uspeha. Akademije Oxford je dokaz tega. Vsaka čast!

Sonja iz Šoštanja:

Samo nadaljujte! Odlični ste!