Sodni tolmač in prevajalec za grški jezik

Cilj Prevajalskega centra Akademije Oxford je na prvem mestu, da svojim strankam, ne glede na kompleksnost njihovih zahtev, ponudi najboljšo možno storitev. Prav zato se trudimo, da v svoji ekipi zberemo najboljše strokovnjake, ki so specializirani za obdelavo vsebin vseh struktur v številnih svetovnih jezikih. Med njimi pa posebej izstopajo prevajalci in sodni tolmači za grški jezik, ki na vašo zahtevo obdelujejo dokumente in vse ostale vrste materialov, za katere vam je potrebno prevajanje iz grškega v slovenski jezik oziroma iz našega v grški jezik. Vendar, to je samo začetek storitev, ki jih ponujamo, kar zadeva prevajanje iz in v ta jezik.

Ker so del naše ekipe tudi strokovnjaki za številne druge jezike, ki se uporabljajo po celem svetu, sodimo med redke institucije, ki strankam ponujajo možnost neposrednega prevajanja iz grškega v več kot 40 tujih jezikov ter iz kateregakoli jezika v grški. Posebej poudarjamo, da gre za neposredno prevajanje, saj večini primerov ta storitev poteka po naslednjem principu: najprej se vsebine prevedejo iz grškega v slovenski jezik, potem pa iz našega v določeni tuji jezik, kar v veliki meri podaljšuje celoten proces. Toda pri nas lahko dobite neposredno prevajanje iz grškega v drugi tuji jezik tudi to v precej kratkem roku ter po zelo ugodnih cenah.

Iz grškega razen v slovenski jezik prevajamo tudi v: ruski, nemški, francoski, španski, angleški, norveški, portugalski, korejski, madžarski, poljski, slovaški, danski, bolgarski, kitajski, pakistanski, makedonski, finski, srbski, perzijski, nizozemski, švedski, bosanski, japonski, češki, estonski, ukrajinski pa tudi romski, znakovni in celo v latinski jezik ter še veliko drugih jezikov, ki jih uporabljajo ljudje na svetu. Vsekakor je prevajanje možno tudi v obratni smeri, to je iz kateregakoli tujega jezika v grški.

Poleg prevajanja dokumentov v katerikoli kombinaciji jezikov na vašo zahtevo ponujamo tudi storitev overitve s strani sodnega tolmača. S samim tem lahko vsakdo, ki mu je potrebno prevajanje dokumentov iz grškega in v grški jezik, v poslovalnici Akademije Oxford dobi kompletno obdelavo kateregakoli osebnega ali poslovnega dokumenta oziroma vseh vrst dokumentacije.

Edino kar lahko podaljša celoten proces, je overitev s haškim z Apostille žigom, ki se lahko opravi na pristojnem sodišču. Gre za specifično vrsto overitve, ki je potrebna samo za določene dokumente. Sodni tolmači in prevajalci za grški jezik niso dolžni strankam posredovati podatkov o tej vrsti overitve, saj to ni v njihovi pristojnosti in zato vedno poudarjamo, da je najboljše, da stranke same poiščejo informacije v pristojnih institucijah. Razume se, da bodo naši strokovnjaki ponudili vse informacije, ki jih posedujejo ter stranke napotili na institucije, ki jim bodo dale veljavne podatke o tem, ali je za določeni dokument potrebna overitev z Apostille žigom ali ne. To, kar dodatno otežuje celoten postopek overitve, če le-ta zahteva tudi Apostille, je v to, da se v določenih primerih zahteva tudi prevajanje samega žiga, tako da je treba pravočasno dobiti vse potrebne informacije, da bi se izognili nepotrebnemu zapravljanju časa. Da ne bo pomote, overitev dokumentov s strani sodnega tolmača in overitev s haškim z Apostille žigom sta dve popolnoma različni vrsti overitve prevedenih dokumentov, ki se medsebojno ne izključujeta.

Tako od osebnih kot tudi od poslovnih dokumentov obdelujemo dobesedno vse, tako da prevajalci ter sodni tolmači za grški jezik, ki so člani naše ekipe, prevajajo in overjajo: izpiske iz matičnega registra (o rojstvu, o smrti, o sklenjeni zakonski zvezi), vozniško dovoljenje, osebno izkaznico, potrdilo o državljanstvu, delovno dovoljenje, potni list, prometno dovoljenje, dovoljenje za prebivanje, potrdilo o stalnem prebivališču kot tudi: različne vrste poslovnih poročil, fakture, sklepe o ustanovitvi pravnih oseb, ustanovitvene akte podjetij, bilance stanja in uspeha, revizijska in letna poročila, statute podjetij oziroma vse ostale osebne in poslovne dokumente.

Na vašo zahtevo naši prevajalci in sodni tolmači za grški jezik obdelujejo tudi pravni red Evropske Unije, sklepe o razvezi zakonske zveze kot tudi vse ostale vrste sodnih odločitev in sklepov, pooblastila, licence, certifikate ter ostale pravne akte pa tudi vse vrste dokumentov, ki se ob različnih priložnostih predajajo pristojnim institucijam, kot so: potrdilo o stalni zaposlitvi, potrdilo o nekaznovanosti, potrdilo o samskem stanu, soglasje za zastopanje, potrdila o stanju računa v banki kot tudi številna druga potrdila, soglasja in izjave.

Prav tako prevajamo tudi gradbene projekte pa tudi laboratorijske analize tehničnih vzorcev ter navodila za uporabo, zdravniške izvide, specifikacije farmacevtskih izdelkov kot tudi: navodila za uporabo zdravil in značilnosti izdelkov, deklaracije vseh vrst izdelkov, dokumentacijo o medicinskih izdelkih ter vse ostale vsebine, ki sestavljajo razpisno, tehnično in medicinsko dokumentacijo.

Iz grškega in v grški jezik pa v vsaki jezični kombinaciji prevajamo tudi zaključna spričevala osnovne in srednje šole, prepise ocen, potrdila o opravljenih izpitih, predmetnike in programe fakultet, potrdila o rednem šolanju ter diplome in dodatke k diplomi oziroma vse dokumente, ki se predajajo pristojnim službam in so povezani z izobraževanjem.Prevajanje iz grškega in v grški jezik

V primeru, da vam je potrebno prevajanje iz grškega in v grški jezik, tukaj je Prevajalski center Akademije Oxford, da izpolni vse vaše zahteve ter vam pod najugodnejšimi pogoji tako glede cene kot tudi glede kakovosti in hitrosti izdelave, dostavi prevedene materiale, ne glede na njihovo kompleksnost.

Iz grškega in v grški jezik poleg dokumentov prevajamo tudi diplomske in seminarske naloge ter znanstvene patente in dela kot tudi rezultate znanstvenih raziskav oziroma vse vrste vsebin, ki so povezane z znanostjo in izobraževanjem.

Prav tako prevajamo tudi vsebine spletnih prodajaln in katalogov pa tudi programsko opremo (aplikacije in programe) ter spletne strani. V toku procesa prevajanja teh vsebin naši prevajalci in sodni tolmači za grški jezik sodelujejo tudi z IT strokovnjaki tudi to z osnovnim ciljem, da strankam ponudijo maksimalno kakovostno in strokovno prevajanje. Prevajanje spletnih strani iz grškega in v grški jezik vključuje tudi implementacijo vseh pravil SEO (Search Engine Optimisation), kar pomeni, da bodo vsebine same spletne strani v celoti optimizirane v skladu z veljavnimi pravili SEO in jih bodo spletni iskalniki zelo hitro prepoznali kot izvirne in s samim tem bo ta spletna stran boljše uvrščena v polju iskanja.

Iz grškega in v grški jezik prevajamo tudi učbenike pa tudi književna dela vseh žanrov, od proze in beletrije pa vse do romanov in poezije kot tudi ilustrirane, strokovne in otroške revije ter časopisne članke. Prevajamo tudi besedila s področja turizma, politike, filozofije in marketinga pa tudi besedilne vsebine, katerih tema je povezana s področji: ekonomije, psihologije, prava, sociologije, medicine, komunikologije, ekologije in varstva okolja, financ, menedžmenta, gradbene industrije, farmacije, informacijskih tehnologij, bančništva in številnih drugih vej vseh ved, še posebej družbenih in naravoslovnih.

Na podlagi vaših zahtev in potreb iz grškega in v grški jezik prevajamo tudi reklamne materiale, kot so plakati, katalogi, zloženke, letaki, PR članki, brošure in vizitke kot tudi vse vrste video in zvočnih materialov. Poleg prevajanja animiranih, dokumentarnih, igranih in risanih filmov, serij, reklamnih sporočil pa tudi zabavnih, otroških, informativnih in izobraževalnih oddaj pri nas lahko dobite tudi storitev profesionalne sinhronizacije in podnaslavljanja tako prevedenih vsebin.

V ekipi Akademije Oxford so tudi strokovnjaki, katerih specialnost je simultano, konsekutivno in šepetano tolmačenje iz grškega in v grški jezik. V odvisnosti od vaših potreb oziroma zahtev določenega dogodka, za katerega vam je potrebna storitev tolmačenja, vam ponujamo tudi najem opreme za simultano tolmačenje.

Vsaka stranka, ki ni zadovoljna s prevajanjem, ki so ga opravili določeni bolj ali manj dobri strokovnjaki, pri nas lahko dobijo tudi storitev redakcije takšnih materialov, za katero so zadolženi profesionalni korektorji in lektorji, prav tako člani naše ekipe. Lahko ste prepričani, da po opravljeni lekturi in korekturi takšnih vsebin, dobite material, ki je absolutno obdelan v skladu s pravili prevajalske stroke.

Zelo je pomembno imeti na umu, da ste v primeru, da vam je potrebno prevajanje dokumentov iz grškega in v grški jezik, dolžni dostaviti tudi izvirnike na vpogled, saj je v tem primeru treba opraviti tudi overitev prevedenih materialov, za katero je zadolžen sodni tolmač uradno pooblaščen s strani Republike Slovenije. Z zakonom predpisan postopek namreč določa, da mora tolmač najprej fizično primerjati izvirnik s prevodom, da bi s svojim žigom potrdil enakost prevoda in izvirnika, oziroma da bi ga z overitvijo uvrstil med pravno veljavne dokumente. Vse materiale nam dostavljate na način, ki vam najbolj ustreza. Materiale nam na prevajanje lahko dostavite osebno, lahko pa angažirate tudi določeno kurirsko službo ali pa jih pošljete s priporočeno pošiljko preko “Pošte Slovenije”. Poleg vsega tega pa nam materiale lahko dostavite tudi na elektronski naslov, toda samo v primeru, ko se ne zahteva tudi njihova overitev.

Vsaka stranka, ki ji prevajanje iz grškega in v grški jezik potrebno v precej krajšem roku od tistega, ki mi ga ponujamo, lahko postavi to zahtevo, ki jo bodo naši prevajalci in sodni tolmači v celoti spoštovali. Če gre za prevajanje dokumentov, da bi skrajšali celoten postopek, vam ponujamo možnost, da skenirane dokumente najprej pošljete po elektronski poti, naknadno pa nam dostavite tudi izvirnike na vpogled, da bi lahko opravili njihovo overitev. Toda, ne pozabite, da je v tem primeru zelo pomembno spoštovati roke, saj gre za tako imenovano nujno prevajanje.

Potem ko prevajalci in sodni tolmači za grški jezik končajo z obdelavo dostavljenih materialov, vam jih lahko pošljemo na elektronski naslov, če ne gre za vsebine, za katere se zahteva overitev. Le-te lahko prevzamete osebno v naši poslovalnici. Če vam ne ustreza nobeden od ponujenih načinov dostave, vam jih lahko preko kurirske službe pošljemo na želeni naslov. Ta vrsta storitve sodi med dodatne in se zaračunava popolnoma neodvisno od osnovne storitve, in to v skladu s cenikom kurirske službe, ki je zadolžena za dostavo.Prevajanje iz slovenskega v grški jezik

Če vam je potrebno prevajanje osebnih ali poslovnih dokumentov iz slovenskega v grški jezik ali pa želite določen časopisni članek, književno delo ali film prevesti iz našega v grški jezik, vam je na razpolago strokovna ekipa prevajalcev in zapriseženih sodnih tolmačev, ki so stalni člani naše ekipe.

Poleg tega, da Prevajalski center Akademije Oxford združuje vodilne strokovnjake za oba jezika ter zagotavlja točnost in natančnost prevajanja, so naši prevajalci in sodni tolmači dobro poznani tudi po svoji učinkovitosti, kar pomeni, da boste prevajanje in overitev želenih materialov dobili v najkrajšem možnem roku. Vsekakor ne smemo pozabiti tudi tega, da so cene storitev pri nas med najugodnejšimi na tržišču cele države.

Zelo je pomembno, da je vsaka stranka, ki ji je potrebno prevajanje katerekoli vrste dokumentov iz slovenskega v grški jezik, seznanjen tudi s pomembnostjo overitve prevoda s strani zapriseženega sodnega tolmača, ki jo prav tako lahko dobite v okviru Prevajalskega centra Akademije Oxford. Stvar je v tem, da dokument, ki se samo preveden iz enega v drugi jezik, v zakonskem in pravnem pogledu nima prav nobene vrednosti in kot takšen se ne more predati nobeni pristojni instituciji. Da bi stranka lahko uporabljala dokument, ki je preveden iz slovenskega v grški jezik, mora le-ta posedovati tudi žig zapriseženega sodnega tolmača, s katerim se potrjuje, da je le-ta enak izvirniku. Poleg tega se v določenih primerih zahteva tudi overitev s posebnim tako imenovanim Apostille žigom, ki je popolnoma neodvisna od overitve sodnega tolmača in zanjo so pristojni sodni organi.

Prevajanje iz slovenskega v grški jezik

Neposredno predenj overi katerikoli dokument, ima sodni tolmač nalogo, da ga primerja z izvirnikom, pa je zato zelo pomembno, da stranke dostavijo tudi izvirnike na vpogled.

Vse dokumente, za katere želite prevajanje iz slovenskega v grški jezik, nam lahko dostavite osebno v poslovnico, ali pa pošljete s priporočeno poštno pošiljko oziroma preko kurirske službe. Če zahtevate prevajanje v zelo kratkem roku, nam lahko najprej na elektronski naslov dostavite skenirane dokumente, da bi pospešili celoten proces, izvirnike pa nam dostavite naknadno. Materiale, za katere se ne zahteva overitev lahko pošljete skenirane na elektronski naslov, s čimer boste precej pospešili celoten proces.

Ko naši strokovnjaki končajo z delom, prevode lahko prevzamete osebno, ali pa vam jih lahko pošljemo na elektronski naslov, toda samo tedaj, ko se ne zahteva njihova overitev. Če želite, lahko zahtevate, da vam prevedene vsebine pošljemo po kurirski službi na določen naslov, kar sodi med dodatne storitve, ki se v skladu s cenikom službe, zadolžene za njeno izvedbo, zaračunavajo neposredno od strank.

Prevajanje certifikatov in licenc iz slovenskega v grški jezik

Če imate potrebo za prevajanjem certifikatov ali licenc iz slovenskega v grški jezik, ste lahko povsem prepričani, da bodo naši prevajalci in sodni tolmači izpolnili vse vaše zahteve in vam zelo hitro dostavili preveden in z žigom sodnega tolmača overjen dokument, ki ga lahko praktično takoj uporabljate.

Poleg tega na vašo zahtevo prevajamo tudi vse osebne pa tudi poslovne dokumente. Nekateri od tistih, za katere nam stranke najpogosteje zahtevajo prevajanje iz slovenskega v grški jezik, so: vozniško dovoljenje, potni list, potrdilo o državljanstvu, izpiski iz matičnega registra (o rojstvu, o smrti, o sklenjeni zakonski zvezi), prometno dovoljenje, delovno dovoljenje, potrdilo o stalnem prebivališču, dovoljenje za prebivanje, prevajamo pa tudi: fakture, ustanovitveni akti podjetij, poslovne odločitve, sklepi o ustanovitvi pravnih oseb, vse vrste poslovnih poročil, statuti podjetij in številni drugi osebni in poslovni dokumenti, za katere je strankam potrebno prevajanje.

Iz slovenskega v grški jezik pa prevajamo tudi gradbene projekte, razpisno pa tudi medicinsko in tehnično dokumentacijo ter navodila za uporabo. Poleg tega prevajamo tudi vse vrste dokumentov, ki se predajajo pristojnim službam, kot so različna potrdila, soglasja in izjave, kot so na primer: soglasje za zastopanje, potrdilo o stanju računa v banki, potrdilo o nekaznovanosti, potrdilo o samskem stanu, potrdilo o stalni zaposlitvi in ostale dokumente te vrste.

Poleg dokumentacije o medicinskih izdelkih in zdravniških izvidov iz slovenskega v grški jezik prevajamo tudi specifikacije farmacevtskih izdelkov kot tudi navodila za uporabo zdravil in značilnosti izdelkov pa tudi laboratorijske analize tehničnih vzorcev.

Na vašo zahtevo prav tako prevajamo tudi vse sodne in pravne akte, sklepe in sodbe pa tudi pooblastila in jih overjamo z žigom zapriseženega sodnega tolmača.

Prevajanje PR člankov iz slovenskega v grški jezik

Dobro je poznan podatek, da je marketing področje, ki se stalno menja in napreduje, pa so tako v sodobnem svetu reklamiranja PR članki, zdi se, prevzeli vodilno vlogo. Čeprav so del naše ekipe prevajalci in sodni tolmači za grški jezik, ki so posebej specializirani za prevajanje prav te vrste reklamnega materiala, lahko na vašo zahtevo iz slovenskega v grški jezik prevedemo tudi brošure, letake, zloženke, kataloge ter celo plakate in vizitke oziroma absolutno vse vrste marketinških materialov.

Posebej poudarjamo tudi to, da so prevajalci in sodni tolmači Akademije Oxford ugledni strokovnjaki, tako da zagotavljamo prevajanje v skladu z vsemi pravili marketinga in lahko ste prepričani, da bodo zelo hitro prevedli vsako marketinško sporočilo, ki ga vsebujejo te vrste materialov, in ga maksimalno uspešno prilagodili ciljnemu jeziku, kar je v tem primeru grški. Prav na ta način omogočajo uspešno reklamiranje določenega izdelka ali storitve in omogočajo, da pride do potencialnih uporabnikov oziroma kupcev, ki jim je grški jezik materni.

Poleg marketinga so del naše ekipe tudi strokovnjaki, ki so usmerjeni predvsem na prevajanje spletnih strani, programske opreme (aplikacij in programov) ter vsebin spletnih prodajaln in katalogov. Vsakdo, ki mu je potrebno prevajanje kateregakoli segmenta, povezanega s področjem informacijskih tehnologij, mora vedeti tudi to, da so del naše ekipe tudi IT strokovnjaki, ki so zadolženi za podporo in pomoč prevajalcem, da bi se na zahtevo strank vse IT vsebine prevedle maksimalno korektno in na obojestransko zadovoljstvo. Poleg vsega navedenega moramo pojasniti tudi to, zakaj so prevodi spletnih strani iz slovenskega v grški jezik, ki so jih opravili naši prevajalci in sodni tolmači tako uspešni in zakaj so v samem vrhu iskanja. Stvar je v tem, da se pri prevajanju teh vsebin posebna pozornost posveča pravilom SEO (Search Engine Optimisation), ki jih naši strokovnjaki zelo uspešno implementirajo v materiale, ki jih prevajajo ter na ta način v relativno bližnji prihodnosti omogočajo, da spletna stran vse bolje in bolje kotira na iskalnikih.

Prevajanje diplomskih in znanstvenih del iz slovenskega v grški jezik

V skladu z zahtevami in potrebami vam ponujamo tudi storitev, ki vključuje prevajanje diplomskih pa tudi znanstvenih del iz slovenskega v grški jezik. Prav tako prevajamo tudi rezultate znanstvenih raziskav in patente pa tudi seminarske naloge.

Iz slovenskega v grški jezik prav tako prevajamo tudi potrdilo o rednem šolanju, potrdilo o opravljenih izpitih, zaključna spričevala osnovne in srednje šole, diplomo in dodatek k diplomi, predmetnike in programe fakultet, prepis ocen oziroma vse dokumente, ki se predajajo pristojnim institucijam, povezani pa so s področjem izobraževanja.

Imejte na umu tudi to, da so naši prevajalci in sodni tolmači usmerjeni tudi na prevajanje književnih del, in da na vašo zahtevo iz slovenskega v grški jezik prevajajo romane in prozo pa tudi beletrijo ter celo poezijo. V primeru potrebe prevajamo tudi časopisne članke pa tudi revije, ne glede na to, ali gre za strokovne, ilustrirane, otroške ali poljudne.

Prevajanje dokumentarnih filmov iz slovenskega v grški jezik

Samo prevajanje dokumentarnih filmov iz slovenskega v grški jezik, iskreno rečeno sploh ni tako zanimiva storitev. Toda, ker je dobro poznano, da Prevajalski center Akademije Oxford maksimalno spremlja vodilne trende s področja prevajanja na svetovni ravni, pa smo tako eni od redkih, če ne celo edini, ki poleg storitve prevajanja ponujajo tudi storitev kompletne obdelave vseh zvočnih in video materialov.

Pod pojmom kompletne obdelave mislimo na to, da vsaka zainteresirana stranka poleg prevajanja pri nas lahko dobi tudi storitev profesionalne sinhronizacije in podnaslavljanja.

Poleg dokumentarnih, iz slovenskega v grški jezik prevajamo in obdelujemo tudi animirane in risane filme ter igrane filme absolutno vseh žanrov kot tudi serije ter izobraževalne, znanstvene, informativne in otroške oddaje.

Da pa Prevajalski center Akademije Oxford ni fokusiran samo na prevajanje v pisani obliki dokazujejo tudi prevajalci in sodni tolmači, katerih specialnost je tolmačenje iz slovenskega v grški jezik. Poleg za simultano so specializirani tudi za konsekutivno in šepetano tolmačenje. Prav tako vsem zainteresiranim strankam ponujamo tudi najem opreme za simultano tolmačenje vrhunske kakovosti, in to po najugodnejših cenah v Sloveniji.

Kar zadeva samo storitev, ste lahko popolnoma prepričani, da bo vrhunska, saj so naši strokovnjaki dokazano dobri v tem, kar delajo in imajo za seboj nešteto ur tolmačenja na različnih konferencah, sestankih, seminarjih, treningih in ostalih vrstah dogodkov, kar je tudi njihovo pa tudi naše in najboljše priporočilo.

Da bi maksimalno spoštovali vse vaše zahteve in izpolnili pričakovanja tudi, ko gre za storitev tolmačenja iz slovenskega v grški jezik in najem opreme za simultano tolmačenje, je najbolj pomembno, da nam dostavite vse potrebne podatke o samem dogodku, ki ga organizirate. Na ta način bomo lahko prilagodili ponudbo in izpolnili vse vaše zahteve in pričakovanja.

Prevajanje besedil s področja turizma iz slovenskega v grški jezik

V skladu s potrebami in zahtevami strank iz slovenskega v grški jezik prevajamo tudi besedilne vsebine, katerih tema je povezana s turizmom, ne glede na to, ali gre za strokovno napisana besedila ali pa za tista, ki so namenjena širši javnosti.

Da področje turizma ni edino, za katero so specializirani naši prevajalci in sodni tolmači, dokazuje tudi precej dolg seznam tem oziroma področij, za katere vam ponujamo prevajanje besedilnih vsebin. Tako poleg prevajanja besedil s področja turizma prevajamo tudi vse tiste vsebine, katerih tema je povezana s področjem katerekoli veje naravoslovnih ali družbenih ved pa tudi tiste, ki se nanašajo na področje politike, prava, ekonomije ter: marketinga, sociologije, psihologije, financ, filozofije, medicine, informacijskih tehnologij, znanosti, bančništva, menedžmenta ter celo ekologije in varstva okolja ter komunikologije kot tudi številnih drugih področij. Natančneje rečeno: ne glede na temo in kompleksnost besedila vam zagotavljamo, da bodo naši prevajalci in sodni tolmači njegovo prevajanje iz slovenskega v grški jezik opravili v najkrajšem možnem roku in po zagotovo najugodnejših cenah.

Poleg vseh navedenih storitev, ki jih ponujajo prevajalci oziroma sodni tolmači, zahvaljujoč profesionalnim lektorjem in korektorjem, ki so prav tako del naše ekipe, ponujamo tudi storitev redakcije že prevedenih vsebin. Ta storitev se nanaša na vse tiste materiale, ki jih je stranka dala na prevajanje na določenem drugem mestu, s katerimi pa iz določenega razloga ni zadovoljna. Zagotavljamo vam, da po opravljeni redakciji tako prevedenih vsebin, ne obstaja možnost za nezadovoljstvo nad opravljenim prevajanjem.

Prevajanje iz grškega v slovenski jezik

Poleg prevajanja iz našega v grški jezik, eno od najbolj iskanih storitev predstavlja tudi prevajanje iz grškega v slovenski jezik, ki ga prav tako opravlja vsak prevajalec in sodni tolmač, ki je del naše ekipe. Poleg vseh poslovnih in osebnih dokumentov prevajamo tudi različne vrste dokumentacije (tehnična, medicinska, razpisna) kot tudi znanstvene patente, gradbene projekte pa tudi navodila za uporabo ter deklaracije vseh vrst izdelkov.

V skladu z vašimi zahtevami iz grškega v slovenski jezik prevajamo tudi pravne akte oziroma sodne odločitve in sklepe kot tudi pravni red Evropske Unije, vse vrste pogodb, certifikatov pa tudi licence, pooblastila in ostale dokumente s področja prava. Prevajamo tudi diplome in dodatke k diplomi, spričevala, predmetnike in programe fakultet, prepise ocen in vse ostale dokumente, ki so povezani z izobraževanjem.

Kar zadeva prevajanje dokumentov, želimo poudariti tudi to, da pri nas lahko dobite tudi njihovo overitev s strani pooblaščene osebe oziroma sodnega tolmača. Gre za to, da samo prevajanje dokumenta v pravnem oziroma zakonskem pogledu nima nikakršne teže, tako da je treba opraviti tudi njegovo overitev, da bi bil pravno veljaven. Da bi bil postopek overitve kompleten, morajo stranke dostaviti izvirne dokumente na vpogled, saj potem ko prevajalci končajo s svojim delom, sodni tolmači primerjajo prevod z izvirnikom, da bi ugotovili njuno istovetnost in samo v tem primeru ga opremijo s svojim žigom in ga na ta način overjajo ter praktično potrjujejo, da je enak izvirniku, oziroma da se lahko uporablja enako kot izvirnik. Storitev overitve seveda lahko dobijo tudi tiste stranke, ki posedujejo dokumente, ko so že prevedeni iz grškega v slovenski jezik, toda samo v primeru, ko je ta storitev opravljena ob spoštovanju pravil prevajalske stroke. V nasprotnem primeru je treba najprej opraviti profesionalno redakcijo vsebin, za katero so zadolženi lektorji in korektorji, ki so prav tako del naše ekipe in šele potem se lahko tudi overijo.

Dokumente in druge materiale, za katere želite, da jih naši strokovnjaki prevedejo oziroma overijo, nam lahko pošljete na elektronski naslov, seveda samo v primeru, da ni potrebna njihova overitev. Toda celo v primeru prevajanja dokumentov obstaja možnost njihovega pošiljanja po elektronski poti, toda samo v primeru, ko ima stranka potrebo za prevajanjem in overitvijo v zelo kratkem roku. Toda, čeprav smo to uvedli samo zaradi hitrejšega postopka, so stranke tudi v tem primeru dolžne dostaviti izvirnike na vpogled, kar pa lahko storijo naknadno, in sicer osebno ali pa s pošiljanjem na naslov naše poslovalnice preko kurirske službe oziroma “Pošte Slovenije”, in to s priporočeno pošiljko.

Ko nam dostavite vsebine na prevajanje, morate tudi natančno določiti, ali jih želite po obdelavi naših strokovnjakov prevzeti osebno, ali pa ste se odločili, da vam jih pošljemo na elektronski naslov oziroma na določen naslov. Razume se, da je pošiljanje po elektronski poti možno samo za tiste materiale, za katere se ne zahteva storitev overitve. Kar pa zadeva pošiljanje na naslov, je za to storitev zadolžena kurirska služba, s katero sodeluje Prevajalski center Akademije Oxford, kar pa predstavlja dodatno storitev, ki se zaradi tega tudi zaračunava neposredno od naročnika prevajanja, in to po veljavni ceni za dostavo v okviru te kurirske službe.

Prevajanje iz grškega v slovenski jezik

Poleg vsega omenjenega iz grškega v slovenski jezik prevajamo tudi spletne strani, spletne kataloge pa tudi programsko opremo in spletne prodajalne ter vse vrste materialov, ki so povezani s področjem marketinga (plakati, PR članki, zloženke, brošure in drugi) pa tudi besedilne vsebine različne tematike. Prav tako smo specializirani tudi za storitev tolmačenja v tej v kombinaciji jezikov, na vašo zahtevo pa ponujamo tudi najem opreme za simultano tolmačenje.

Pri nas lahko dobite tudi prevajanje vseh vrst izjav, potrdil in soglasij ter številnih drugih dokumentov, ki se v različnih primerih predajajo pristojnim službam. Poleg tega iz grškega v slovenski jezik prevajamo tudi ilustrirane, strokovne in otroške revije pa tudi učbenike ter vse vrste knjig (romani, poezija, beletrija, proza) kot tudi zvočne in video materiale. Poleg prevajanja serij, reklamnih sporočil, filmov in oddaj pa na vašo zahtevo izvajamo tudi profesionalno podnaslavljanje in sinhronizacijo.

In še tisto, kar je najbolj pomembno: vse navedeno je samo majhen del ponudbe, ki se nanaša na prevajanje vsebin iz grškega v slovenski jezik!

Prevajanje osebnih in poslovnih dokumentov iz grškega v slovenski jezik

Prevajalci in sodni tolmači Akademije Oxford na vašo zahtevo obdelujejo vse vrste osebnih in poslovnih dokumentov iz grškega v slovenski jezik in poleg prevajanja opravljajo tudi storitev overitve prevedenih vsebin. Na ta način vam omogočajo maksimalni prihranek vašega časa, ker v relativno kratkem roku na enem mestu dobite dokument, ki je pripravljen za uporabo, saj sodni tolmač s svojim žigom na prevedenem dokumentu potrjuje, da je le-ta v celoti enak izvirniku. Zato se od strank tudi zahteva, da dostavijo izvirnike na vpogled, ker jih mora sodni tolmač najprej primerjati, in šele potem lahko tudi overi prevod.

Iz grškega v slovenski jezik prevajamo delovno dovoljenje, izpiske iz matičnega registra (o rojstvu, o smrti, o sklenjeni zakonski zvezi), osebno izkaznico, potrdilo o državljanstvu, potni list, prometno dovoljenje, potrdilo o stalnem prebivališču, dovoljenje za prebivanje, vozniško dovoljenje in številne druge osebne dokumente. Prav tako prevajamo tudi različne dokumente s poslovnega področja, kot so: statut podjetja, bilanca stanja, revizijska in letna poročila, fakture, sklepe o ustanovitvi pravnih oseb, bilance uspeha, ustanovitveni akt podjetja, vse vrste pogodb pa tudi pravni red Evropske Unije in številne druge pravne akte. Na vašo zahtevo pa prevajamo tudi certifikate, pooblastila, licence pa tudi vse dokumente, ki se v številnih primerih predajajo pristojnim službam, kot so: potrdila o stanju računa v banki in o stalni zaposlitvi, potrdila o nekaznovanosti, soglasja za zastopanje ter potrdila o samskem stanu pa tudi druga potrdila, izjave in soglasja.

Iz grškega v slovenski jezik prevajamo tudi razpisno ter tehnično in medicinsko dokumentacijo oziroma: navodila za uporabo zdravil in značilnosti izdelkov, specifikacije farmacevtskih izdelkov, zdravniške izvide ter vso dokumentacijo o medicinskih izdelkih pa tudi laboratorijske analize tehničnih vzorcev. Prav tako prevajamo tudi deklaracije vseh vrst izdelkov pa tudi gradbene projekte ter navodila za uporabo in vse ostale vsebine, ki so povezane s področjem tako gradbene industrije kot tudi in farmacije in medicine.

Prevajanje književnih del iz grškega v slovenski jezik

Ne glede na to, ali vam je potrebno prevajanje romanov, poezije, beletrije ali pa proze iz grškega v slovenski jezik, ste lahko prepričani, da bodo naši prevajalci in sodni tolmači izpolnili vse vaše zahteve in vam bodo v optimalnem roku dostavili profesionalno obdelane materiale, in vse to po izjemno ugodni ceni.

Prav tako iz grškega v slovenski jezik prevajamo tudi otroške ter ilustrirane in strokovne revije kot tudi časopisne članke. V skladu z zahtevami in potrebami pa vam, ne glede na kompleksnost njihove vsebine, ponujamo tudi prevajanje učbenikov.

Poleg tega prevajamo tudi vse vrste besedilnih vsebin, katerih tematika je lahko povezana z najrazličnejšimi področji, saj so naši strokovnjaki izobraženi v vseh segmentih, tako da na vašo zahtevo prevajajo besedila, katerih tema je povezana s področjem farmacije, ekonomije in politike pa tudi tiste, ki se nanašajo na menedžment, ekologijo in varstvo okolja, finance in marketing. Poleg njih iz grškega v slovenski jezik prevajamo tudi besedila, ki obdelujejo temo iz enega od navedenih področij: filozofije, bančništva, komunikologije, gradbene industrije, turizma, sociologije, informacijskih tehnologij, prava, psihologije pa tudi vseh ostalih vej naravoslovnih in družbenih ved.

Prevajanje znanstvenih del iz grškega v slovenski jezik

Iz grškega v slovenski jezik poleg znanstvenih del več prevajamo tudi rezultate znanstvenih raziskav pa tudi znanstvene patente ter diplomske in seminarske naloge kot tudi vse vrste dokumentov s področij znanosti in izobraževanja.

Poleg tega vsi naši prevajalci in sodni tolmači za grški jezik v skladu z vašimi zahtevami prevajajo in overjajo vse dokumente, ki se ob številnih priložnostih predajajo pristojnim institucijam, povezani pa so s področjem izobraževanja. S tem mislimo predvsem na potrdila o opravljenih izpitih in potrdila o rednem šolanju, iz grškega v slovenski jezik pa prevajamo tudi: zaključna spričevala osnovne in srednje šole, prepise ocen, predmetnike in programe fakultet ter diplome in dodatke k diplomi in ostale osebne dokumente. Glede na to, da gre za uradne dokumente, je zelo pomembno tudi to, da so njihovi prevodi overjeni z žigom zapriseženega sodnega tolmača, ki je prav tako član ekipe Akademije Oxford, tako da ne smete pozabiti, da pri dostavi dokumentov sodnemu tolmaču vsekakor pošljete ali osebno prinesete tudi izvirnike na vpogled.

Prevajanje filmskih stvaritev iz grškega v slovenski jezik

Ko rečemo, da ima Prevajalski center Akademije Oxford v svoji ekipi tudi tiste strokovnjake, ki so specializirani za prevajanje filmov vseh žanrov pa tudi drugih video in zvočnih materialov iz grškega v slovenski jezik, moramo ob tem omeniti tudi podatek, da so del naše ekipe tudi profesionalni podnaslavljalci ter skupina umetnikov, katerih specialnost je sinhroniziranje tako prevedenih vsebin. Praktično gledano to pomeni, da poleg prevajanja igranih, risanih, dokumentarnih in animiranih filmov ter serij, reklamnih sporočil pa tudi zabavnih, informativnih, otroških in izobraževalnih oddaj iz grškega v slovenski jezik dobite tudi storitev njihove sinhronizacije, to je podnaslavljanja, vse v odvisnosti od vaših zahtev. S samim tem boste v precej kratkem roku dobili material, ki ga lahko takoj plasirate na radijskih in televizijskih postajah, spletu, v kinematografih oziroma kjerkoli želite.

Poleg tega prevajamo tudi vse vsebine, ki so povezane s področjem informacijskih tehnologij, kot so spletne strani, programska oprema oziroma vse aplikacije ali programe ter spletne kataloge pa tudi spletne prodajalne. Vsi prevajalci in sodni tolmači, ki so zadolženi za izvajanje te storitve posebno pozornost posvečajo SEO pravilom (Search Engine Optimisation), kar pomeni, da v besedilne vsebine, ki se plasirajo na spletu, pazljivo implementirajo ta pravila, da bi le-te čim bolje kotirale v okviru iskalnika.

Prevajanje reklamnih vsebin iz grškega v slovenski jezik

Iz grškega v slovenski jezik prevajamo absolutno vse vrste materialov, ki so povezani s področjem marketinga. Poleg plakatov in vizitk prevajamo tudi kataloge storitev in izdelkov pa tudi reklamne letake in zloženke ter PR besedila in brošure.

Ker je cilj Prevajalskega centra Akademije Oxford, da na najboljši možni način izpolni vse zahteve svojih strank, vam lahko pod zelo ugodnimi pogoji ponudimo tudi storitev tolmačenja iz grškega v slovenski jezik pa tudi najem najkakovostnejše opreme za simultano tolmačenje. Ker so naši prevajalci in sodni tolmači usmerjeni tudi na konsekutivno in na simultano pa tudi na šepetano tolmačenje, vsako od njih pa je namenjeno posebni vrsti dogodka, pozivamo vse zainteresirane stranke, da nam najprej dostavijo podatke o samem dogodku, kot so število udeležencev, program, značilnosti prostora, v katerem bo potekal in trajanje, da bi lahko pripravili ponudbo, ki bo v celoti izpolnila vse zahteve dogodka, s ciljem, da ostanete povsem mirni, vsaj kar zadeva področje tolmačenja iz grškega v slovenski jezik.

Del naše ekipe so tudi strokovni lektorji in korektorji, ki izvajajo storitev redakcije vseh tistih materialov, ki so že prevedeni, toda ne v skladu s pravili stroke, pa s samim tem tudi ne izpolnjujejo določene ravni kakovosti. Ko naši strokovnjaki opravijo redakcijo teh materialov, ni dvoma, da bo vsaka stranka več kot zadovoljna z dobljenim materialom.

Prevajanje iz grškega v druge jezike


Cena prevajanja iz/v grški jezik

  • Iz grškega v slovenski je 22 EUR po strani
  • Iz slovenskega v grški je 22 EUR po strani

Cena prevajanja iz/v grški jezik z overitvijo sodnih tolmačev

  • Iz grškega v slovenski z overitvijo sodnega tolmača je 26 EUR po strani
  • Iz slovenskega v grški z overitvijo sodnega tolmača je 26 EUR po strani

Popusti za prevajanje iz grškega v slovenski jezik

  • Če imate veliko število strani za prevajanje, ponujamo neverjetne popuste.

Izračunajte ceno prevajanja


Opomba:

Navedeni kalkulator izračunava predvideno ceno prevajanja. Prevajalska stran obsega 1800 znakov s presledki ali 250 besed. Zelo pomembno je, da čim bolj natančno izračunate število znakov v svojem dokumentu, da bi bila finančna konstrukcija čim bolj točna, ob majhnih odstopanjih. Za vse natančnejše informacije kontaktirajte z našim predstavništvom.


Najpogosteje zastavljena vprašanja - Sodni tolmač za grški jezik - Akademija Oxford

Seznam mest za sodne tolmače in prevajalce za grški jezik


Sodni tolmač za grški jezik - Akademija Oxford
NEWSLETTER
 
DRUGI O NAS
Matjaž iz Ajdovščine:

Lahko pohvalim vse zaposlene v Akademiji Oxford, ker so resnično profesionalni in prevajalske storitve opravljajo hitro in učinkoviti.

Martina iz Bleda:

Potrebovala sem prevajanje iz madžarskega v slovenski jezik in lahko vam rečem, da sem pozitivno presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve prevajalcev Akademije Oxford.

Jaka iz Bovca:

Mislim, da je odlično, ker lahko na enem mestu najdem prevajalske storitve za različne jezike, tako da se ne morem sprehajati od prevajalca do prevajalca.

Eva iz Brežic:

Nujno sem potrebovala prevod v francoski jezik, na spletu sem našla Oxford, jih poklicala in v roku nekaj ur sem po elektronski pošti prejela prevod. Resnično so izjemni!

Zoran iz Velenja:

Uslužni, hitri in ljubeznivi, za njih imam samo pohvalne besede!

Anja iz Višnje Gore:

Najboljše prevajalske storitve lahko najdete prav v Akademiji Oxford! Vsaka čast!

Jure z Vrhnike:

Sodni tolmači iz Akademije Oxford so me presenetili z natančnostjo prevoda ter s kakovostjo storitve. Na začetku sem bil skeptičen, toda sedaj vem, na koga se lahko obrnem, ko mi bo v prihodnje potreben prevod.

Ana iz Gornje Radgone:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v nemški jezik!

Mišo z Grosuplja:

Kar se mene tiče, je cena kakovostne storitve najmanj pomembna, toda nisem verjel, da obstaja institucija, ki je v stanju omogočiti tako ugodno ceno za tako kakovostno in profesionalno opravljeno storitev. Hvala vam!

Nina iz Domžal:

Kakovost vaših storitev je na visoki ravni! Samo tako naprej!

Mitja iz Dravograda:

Delam v agenciji za registracijo vozil in do sedaj sem na prevode čakal nekaj dni, z Vami pa je vse to hitrejše in cenejše. Hvala, ker obstajate!

Elena iz Zagorja ob Savi:

Prevajalci Akademije Oxford so zame dokončali prevod iz Nizozemskega jezika v nekaj urah. Hvala vam, neverjetni ste!

Gregor iz Žalca:

Navdušen sem nad načinom, kako se zaposleni v Akademiji Oxford vedejo do nas, z veliko spoštovanja, ljubeznivosti in predanosti. Ko sodelujete z njimi, enostavno uživate.

Tina iz Železnikov:

Profesionalizem in predanost poslu sta prvi stvari, ki jih opazite, ko pridete v stik z Akademijo Oxford. Organizacija in storitev sta na vrhunski ravni!

Zmago iz Žirov:

Hvala Akademiji Oxford! Nujno sem potreboval prevod iz srbskega jezika in oni so to naredili na najboljši možni način. Dobil sam prevod po vsega nekaj urah! Hvala vam, najboljši ste!

Nataša iz Ilirske Bistrice:

Storitve prevajanja so mi zaradi narave dela, ki ga opravljam, potrebne vsakodnevno. Ko sem prvič stopila v stik z Akademijo Oxford, so mi posel dokončali hitro in učinkovito. Od tedaj jih ne menjam.

Mišo iz Izole:

Prevod iz slovenščine v kar 33 tujih jezikov na enem mestu. Neverjetno!

Sanja iz Jesenic:

Zahvaljujem se Akademiji Oxford za prevod iz norveškega jezika. Vse najboljše v nadaljnjem poslovanju!

Mile iz Kamnika:

Hiter in točen prevod! Hvala, ljudje, vse najboljše!

Selena iz Kočevja:

Vse pohvale za organizacijo in vrhunske storitve. Imate izjemna priporočila z moje strani pri vseh!

Damjan iz Leontina iz Kopra:

Nisem mogel, da ne opazim ljubeznivosti in predanosti vaših prevajalcev. Resnično sem prijetno presenečen.

Zlatan iz Kostanjevice na Krki:

Preko Vaše Akademije smo angažirali prevajalca za svojo poroko, iskreno vam hvala!

Marija iz Kranja:

Kaj bi jaz brez vas!? Priskočili ste mi v pomoč, ko mi je bil prevod najpotrebnejši! Enostavno, najlepša hvala!

Boštjan iz Laškega:

Obiskala nas je tuja delegacija iz Nemčije, pa smo potrebovali storitve konsekutivnega prevajanja. Obrnil sem se na Akademijo Oxford in priskočili so nam v pomoč na najboljši možni način.

Vesna iz Lenarta:

Hvala vam za prevod, izjemni ste!

Uroš iz Lendave:

Točnost prevoda je zaradi posla za nas zelo pomembna. Prevodi iz danskega, norveškega in švedskega jezika za nas predstavljajo temelj dobrega poslovanja s podjetji iz tega področja, pa smo se zato obrnili na Akademijo Oxford. Sodelujemo že mesec dni in nimamo nobene pripombe na prevode. Najlepša hvala!

Kaja iz Litije:

Popoln prevod, pravilno in natančno obdelan. Profesionalnost in organizacija sta na najvišji ravni! Vsaka čast!

Jasmin iz Ljubljane:

Zahvaljujoč prevajalcem Akademije Oxford, smo z lahkoto sklenili pomembno pogodbo s poslovnimi s partnerji iz Japonske. Vse pohvale in najlepša hvala Akademiji Oxford za profesionalno in kakovostno opravljeno delo!

Monika iz Ljutomera:

Lahko rečem samo to, da ste najboljši!

Andraž iz Logatca:

Imamo srečo, da ste se pojavili v Sloveniji. Najhitreje in najkakovostnejše prevajate dokumente na našem področju.

Staša iz Maribora:

Bila sem navdušena, ko sem izvedela, da lahko tako hitro prevajate dokumente in jih pošljete. Resnično ste izjemni!

Josip iz Maribora:

Vse pohvale za Akademijo Oxford in za zelo hitro prevajanje dokumentov. Najugodnejši ste v Sloveniji!

Ines iz Medvod:

Kakovosten prevod, izjemna storitev ter nizka cena. Neverjetni ste!

Branko iz Mengša:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v ruščino!

Dejan iz Metlike:

Akademija Oxford je daleč najboljši prevajalski center v Sloveniji!

Manja iz Mežice:

Prevod dokumentacije pri vas je enostaven. Najlepša hvala!

Jan iz Murske Sobote:

Enostavno je priti do vas, še lažje pa je sodelovati z vami. Vse pohvale za organizacijo in kakovost storitve!

Lucija iz Nove Gorice:

Stalno potrebujemo konsekutivno prevajanje zaradi prihoda tujih delegacij, Akademija Oxford pa je sedaj naša opora, kar se tiče prevajanja. Profesionalna storitev ter prijaznost, enostavno je vse na vrhunski ravni.

Damjan iz Novega mesta:

Potreboval sem prevod v slovaški jezik, zelo hitro in originalno sem ga prejel od vas. Hvala lepa!

Tjaša iz Ormoža:

Prevod sem prejel hitrooo, hvala!

Vid iz Pirana:

Vse pohvale za vas ter vaše prevajalce!

Anisa iz Postojne:

Natančno, hitro, poceni, pravilno ... Hvala lepa, nimam besed!

Dejan s Prevalj:

Če potrebujete prevod s strani pooblaščenega sodnega tolmača, vam priporočam Akademijo Oxford! Bil sem navdušen nad njihovo hitrostjo in natančnostjo! Hvala Vam!

Katja s Ptuja:

Prevajala sem dokumentacijo v Oxfordu, poleg tega, da so bili hitri, so mi pomagali, ter me napotili na koga naj se obrnem kar se tiče moje papirologije.

Dominik iz Radeč:

Hvala za prevod, pravi ste profesionalci!

Julija iz Radovljice:

Niti za en prevod, ki ste ga naredili zame, nisem imela pripombe. Hvala vam za izjemno sodelovanje!

Milan z Raven na Koroškem:

Posebej sem zadovoljen, ker vsak prevod preverjate kar se tiče izrazov in fraz, kar pripeva k temu, da je prevod kakovostnejši in jasnejši. Zares, vse pohvale za profesionalnost!

Katarina iz Ribnice:

Zelo hitro ste mi izpolnili formular za vizum za Ameriko. Prekrasni ste!

Domagoj iz Ruš:

Potreboval sem prevod dokumentacije za pokojnino iz nemščine. Bil sam zelo zadovoljen s prevodom prevajalcev iz Akademije Oxford, in priporočam jih vsakomur!

Jana iz Sevnice:

Jaz sam iz Sevnice in tukaj nimamo prevajalcev za kitajski jezik. Toda, ko sem slišala za Akademijo Oxford in njihove prevajalske storitve, sem takoj stopila v stik z njimi sam. Bila sem presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve. Prihranili so moj denar in čas. Najlepša hvala!

Tim iz Sežane:

Najboljši ste! Vsakomur bi vas priporočil!

Urška iz Slovenske Bistrice:

Potrebovala sem prevod za pridobitev odpravnine iz norveškega v slovenski jezik.

Nik iz Slovenj Gradca:

Vaši prevodi so izjemni! Natančen prevod, hitra dostava in ugodna cena. Vse na enem mestu. Vsaka čast!

Maja iz Slovenskih Konjic:

V zadovoljstvo mi je bilo sodelovati z vami!

Mirko iz Tolmina:

Prevod iz švedščine je bil brez napak! Izjemno sem zadovoljen! Hvala lepa!

Tea iz Trbovelj:

Akademija Oxford je ena od najboljše organiziranih institucij s katerimi sem poslovno sodelovala. Sodelovanje je na vrhunski ravni, vsakomur bi jih priporočila!

Mišo iz Trebnjega:

Težko je najti prevajalca za flamski jezik, ki vam bo dostavil točen in pravilen prevod. To je možno samo pri vas!

Nives iz Tržiča:

Ugodna cena, kakovost ter hitra storitev. Bravo!

Samir iz Hrastnika:

Zelo mi je pomembno, da so vsi dokumenti, ki jih potrebujem, prevedeni predvsem točno in pravilno. To je tisto, kar sem opazil pri prevajalcih Akademije Oxford. Točnost in pedantnost brez konkurence. Nimam besed, zares ste pravi profesionalci!

Neža iz Celja:

Nujno sem potrebovala prevod dokumentacije za poroko, pa sam stopila v stik z Akademijo Oxford. Hitro so končali delo, v roku nekaj ur. Zelo sem jim hvaležna za to!

Miloš iz Cerknice:

Kar se tiče prevajalskih storitev, vi ste brez konkurence!

Špela iz Črnomlja:

Prevedli ste mi več kot od 50 strani brez napake! Vsaka čast! V prihodnje vem, na koga naj se obrnem!

Damir iz Šempetra:

Poln sam pozitivnih vtisov potem, ko ste zame končali prevod celotne dokumentacije za posel. Hvala lepa!

Janica iz Šentjurja:

Zelo sem zadovoljna! Tako s ceno kot kakovostjo prevoda. Zares ste nezamenljivi!

Tim iz Škofje Loke:

Prijazno osebje, kakovostno in predano delo sta ključ uspeha. Akademije Oxford je dokaz tega. Vsaka čast!

Sonja iz Šoštanja:

Samo nadaljujte! Odlični ste!