Online tečaj madžarskega jezika


je namenjen tečajnikom, ki se ne morejo prilagoditi prihodu na spletna predavanja in terminih, ki obstajajo. Lahko se dogovarjajo za termine, ki jim ustrezajo in se odločijo, kakšna bo dinamika online tečaja.

Online tečaj madžarskega jezika v šoli tujih jezikov Oxford je namenjen tečajnikom, ki se želijo naučiti madžarskega jezika zaradi življenja in dela oziroma študiranja na Madžarskem ali se preprosto želijo učiti novih jezikov itd.

Online tečaj madžarskega jezika temelji na konverzaciji, številnih interaktivnih metodah, ki omogočajo, da se slovnica obvlada skozi razgovor.

Več o online tečaju mad jezika >>>


O madžarskem jeziku

Madžarski jezik pripada ugrski podskupini ugrofinskih jezikov. Obstaja približno 14 milijonov ljudi, ki jim je to materni jezik. Največ jih je na Madžarskem (približno 9,5 do 10 milijonov), 1,4 milijona v Romuniji, v Srbiji, Na Hrvaškem, na Slovaškem itd. Približno 100.000 ljudi, ki jim je to materni jezik živi v Združenih državah Amerike. Madžarščina je uradni jezik na Madžarskem, v Vojvodini (Srbija) in v nekaj občinah v Sloveniji. Madžarščina je tudi eden od uradnih jezikov Evropske unije.

Madžarski jezik po CEFR ravneh

Dobro je poznan podatek, da institucije, ki izvajajo tečaje tujih jezikov in ki skrbijo za kakovost svojega poslovanja, program prilagajajo pravilom, ki jih določa uradno sprejeti standard v poučevanju jezikov, to je Skupni evropski jezikovni okvir Sveta Evrope o ravneh ali CEFR (The Common European Framework of Reference for Languages). Prav na ta način tudi Akademija Oxford organizira usposabljanje in online tečaj madžarskega jezika pa tudi vseh ostalih, ki jih ima v ponudbi.

Omenjeni jezikovni okvir vključuje obstoj skupno 6 ravni znanja madžarskega jezika, ki so združene v A, B in C področja, v okviru katerih pa se nahajajo po dve ravni. Tako vsakdo, ko pozna ta jezik na osnovni ravni, pravzaprav poseduje znanje, ki ustreza A1 ravni, medtem ko je raven A2 označena kot začetna višja raven. Pomembnejši premik v znanju madžarskega jezika predstavlja srednja nižja raven znanja, označen s B1, višja srednja raven, ki je običajno zadostna za nemoteno sporazumevanja med oseba, ki jim je to materni jezik, je B2 raven. Končna skupina oziroma C1 in C2 ravni se nanašata na poznavanje omenjenega jezika na napredni ravni in to nižji oziroma višji.

V ponudbi Akademije Oxford je veliki število usposabljanje in online tečajev madžarskega jezika in to, tako klasičnih kot tudi tistih, ki so namenjeni določeni skupini strokovnjakov, poudarjamo pa, da obstajajo specializirani programi za najmlajše in šolarje ter tečajnikov ostalih starosti.

Buduči da je spletna predavanja maksimalno prilagojena pravilih CEFR - ja, to ona in navode koje veščine in znanja treba da obvlada vsak tečajnik na določeni ravni znanja.

A1 velja za osnovno oziroma začetno raven znanja madžarskega jezika, tako da oseba, katere znanje ustreza tej ravni, mora biti seznanjena z najpogosteje uporabljanimi besedami in izrazi govornega jezika. Pričakuje se, da lahko odgovori na osnovna vprašanja o njem osebno pa tudi, da zagotovi najosnovnejše podatke o svoji okolici ali družini, toda pogoj je, da so ta vprašanja izgovorjena razločno in čim počasneje. Oseba, ki omenjeni jezik pozna na osnovni ravni, lahko samostojno prebere najpreprostejše besede in fraze in mora biti sposobna napisati neke od besed, ki vsebujejo najpreprostejše in najpogosteje uporabljane besede oziroma mora biti sposoben izpolniti tudi in določene formularje, v katerih se zahteva navajanje osnovnih podatkov.

A2 raven, ki se obravnava kot višja začetna raven pomeni, da oseba, ki madžarski jezik pozna na tej ravni, pravzaprav lahko komunicira z izvornimi govorci tega jezika, vendar v smislu, da lahko razume smisel tistega, kar oni želijo reči in pomeni, da razume prav vsako besedo ali izraz. Ta kandidat mora biti sposoben napisati krajše, preprostejše besedilo, v katerih se govori o njegovem življenju ali družini in poslu, okolju in podobnih temah, ki so mu posebno poznane. Poleg vsega tega tega, mora oseba katere raven poznavanja madžarskega jezika ustreza višji začetni ravni, biti sposobna prebrati krajše, preprostejše besedilo pa tudi, da lahko komunicira v tem jeziku, pri čemer se teme, o katerih lahko govori, vsekakor omejujejo na njegovo osebno okolje in življenje.

B1 raven, označena kot srednja raven znanja madžarskega jezika je prva, kar pomeni nekoliko resnejše znanje jezika, tako da je oseba, katere znanje tega jezika ustreza B1 ravni, sposobna sodelovati v razgovoru, ki je najprej povezan s temami, s katerimi je relativno seznanjena, zagotovo pa bi se morala razmeroma preprosto znajti v normalnih situacijah, predvsem pa se misli na tiste, v katerih se lahko najde, če odpotuje na Madžarsko. To pa pomeni, da lahko na primer samostojno naroči jed v restavraciji, ali pa vpraša za smer, pri čemer je tukaj zaželeno, da izvorni govorci madžarskega jezika, s katerimi ustvarja interakcijo, uporabljajo besede, ki so bolj ali manj običajne. Pričakuje se, da kandidat s to ravnjo znanja bere, kot tudi razume časopisne članke pa tudi ne posebej kompleksna besedila in mora biti sposoben popolnoma samostojno napisati besedilo o neki temi, s katero je seznanjen, ali da na primer odgovori na neko pismo in podobno. On sodeluje v razgovoru z osebami, ki jim je ta jezik materni, vendar se pogosto zgodi, da od njih zahteva, da ponovijo določeno besedo ali izraz, če ga ni dobro razumel, ampak med razgovorom dela odmore, ki so običajno krajši, ker mu je potrebno, da se spomni ustrezne besede. Prav tako on na tej ravni znanja lahko precej jasno izrazi tudi svoje vtise o nekem filmu, oddaji ali knjigi in da vse to tudi opiše ob uporabi ne tako kompleksnih izrazov.

B2 je poznana kot raven, ki se zahteva od skoraj vsakega, ki se želi zaposliti v nekem mednarodnem podjetju, v katerem je pogoj poznavanje madžarskega jezika na višji srednji ravni, glede na to, da oseba, ki ga poseduje, brez težav komunicira z izvornimi govorci tega jezika o različnih temah. Prav tako bi morala biti sposobna brati tudi bolj zapletena besedila v tem jeziku oziroma spremlja televizijski kot tudi radijski program in to z razumevanjem. Kandidat katerega raven znanja madžarščine je enaka B2 ravni, piše različne vrste poročil, pri čemer natančno izraža zahtevane informacije in se precej pravilno izražava tudi v pisani obliki pa tudi tudi v ustni komunikaciji, četudi ni posebej dobro seznanjen s konkretno temo.

C1 je raven, ki je prva v skupini naprednih in označena je kot nižja napredna raven, kar jasno kaže, da oseba, ki ga poseduje, madžarski jezik pozna na zavidni ravni. To pa pravzaprav pomeni, da lako bere kompleksne besedilne vsebine, spremlja filme brez podnaslovov pa tudi različne oddaje na radiju in televiziji. Ta kandidat pa lahko zelo peprosto sodeluje tudi v razgovoru, četudi je prisotno več oseb, ki so izvorni govorci navedenega jezika in odgovarja na postavljena vprašanja skoraj brez napake, prav tako pa tudi postavlja vprašanja sogovornikom, teme mu ni treba posebej poznati. Ta oseba, ki madžarski jezik pozna na nižji napredni ravni lahko sodeluje tudi na tribunah in na poslovnih sestankih pa tudi, da brez kakršnih koli težav spremlja predavanja na fakultetu. Zagotovo mora biti sposoben pisati bolj zapletena in daljša besedila, pri čemer ni potrebno, da je posebej dobro seznanjen s konkretnom tem, glede na to, da je njegovo znanje na visoki ravni, tako da se precej hitro znajde tudi v situaciji, ko se z neko temo prvič srečuje.

C2 raven, ki je poznana tudi kot višja napredna raven znanja madžarskega jezika, je vsekakor tudi najvišja raven znanja tega jezika, ki ga lahko pridobi oseba, ki ji le-ta ni materni. Tisti kandidat, ki ta jezik pozna na C2 ravni, pravzaprav se lahko znajde v absolutno vsaki situaciji in mora odlično poznati slovnico pa tudi, da poseduje visok raven znanja besed in izrazov. Poleg tega lahko piše tudi zelo kompleksne besedila o različnih temah pa tudi sodeluje v razgovoru s številnimi govorci tega jezika in da z njimi razpravlja o kateri koli temi. Pričakuje se, da lahko samostojno zagotovi prikaz neke knjige in piše ali govori o njej in z veliko podrobnostmi. Glede na to, da poseduje zelo visok raven poznavanja besed, zastopanih v madžarskem jeziku, ta kandidat se preprosto znajde tudi ob tistih priložnostih, ko se ne more spomniti konkretnega izraza ali besede.

Online tečaj madžarskega jezika - cena

Cenik online tečajev madžarskega jezika

Na naši spletni strani vam je na voljo kompletni cenik za online tečaje madžarskega jezika.

Glejte cenik za online tečaje madžarskega jezika >>>


Splošni skupinski online tečaj madžarskega jezika

Splošni skupinski online tečaj madžarskega jezika

spletne šole Oxford poteka v skupinah od 3 do 12 ljudi, dvakrat tedensko po 2 šolski uri in traja 4 mesece (A1-B2) oziroma 5 mesecev (C1 in C2). Osnovni cilj splošnega online tečaja madžarskega jezika je, da se s pomočjo najsodobnejših metod, dinamičnih in interaktivnih spletnih predavanj, tečajniki usposobijo za uporabo jezika v formalnih in neformalnih situacijah.

Več o splošnem online tečaj madžarskega jezika >>>

Individualni ali poluindividualni online tečaj madžarskega jezika

Individualni ali poluindividualni online tečaj madžarskega jezika

v šoli tujih jezikov Oxford je namenjen tečajnikom, ki jim ne ustrezajo skupinska spletna predavanja v rednih terminih, ali pa preprosto želijo obiskovati online tečaj individualno zaradi lažjega učenja oziroma s še enim tečajnikom.

Več o individualnem online tečaju madžarskega jezika >>>

Specializirani (strokovni) online tečaj madžarskega jezika

Specializirani (strokovni) online tečaj madžarskega jezika

v šoli tujih jezikov Oxford je namenjen tečajnikom, ki želijo pridobiti znanje in razširi svoj besedni zaklad iz določenega področja (ekonomija, pravo, medicina, marketing, IT, mediji, človeški viri, turizem itd.).

Več o specializiranem online tečaju madžarskega jezika >>>

Konverzacijski online tečaj madžarskega jezika

Konverzacijski online tečaj madžarskega jezika

v šoli tujih jezikov Oxford je namenjen tečajnikom, ki želijo izboljšati svoje komunikacijske sposobnosti v vsakodnevnih formalnih in neformalnih situacijah ali situacijah v službi.

Več o konverzacijskem online tečaju madžarskega jezika >>>

Intenzivni online tečaj madžarskega jezika

Intenzivni online tečaj madžarskega jezika

je namenjen posameznikom ali manjšim skupinam, ki želijo imeti intenzivni online tečaj madžarskega jezika, kar pomeni, da spletna predavanja lahko potekajo vsakodnevno, po nekaj šolskih ur oziroma po potrebi.

Več o intenzivnem online tečaju madžarskega jezika >>>

Otroški online tečaj madžarskega jezika

Otroški online tečaj madžarskega jezika

je namenjen otrokom predšolske in šolske starosti. Online tečaj za otroke temelji na komunikacijski metodi skozi zabavo in igro.

Več o online tečaju madžarskega jezika za otroke >>>

Poslovni online tečaji madžarskega jezika

Poslovni online tečaji madžarskega jezika

Poslovni online tečaj madžarskega jezika – vse pogosteje je potreben, da bi po pridobitvi dvojnega državljanstva, ali v toku predvidenih priprav, sebi zagotovili zanesljivo pot k izpopolnjevanju, podkovano z znanjem.

Več o poslovnem online tečaja madžarskega jezika >>>

Online tečaj madžarskega jezika - priprava za intervju za državljanstvo

Online tečaj madžarskega jezika - priprava za intervju za državljanstvo

Online tečaj madžarskega jezika - priprava za intervju za državljanstvo – prilagojen je svojim z učnim načrtom in programom potrebam posameznikov, ki imajo za cilj uspešno opravljen intervju za državljanstvo pa tudi najhitrejše obvladane osnove madžarskega jezika.

Več o pripravi intervjuja za madžarsko državljanstvo >>>

Individualno spletno učenje madžarskega jezika

Individualno spletno učenje madžarskega jezika

Skupno število govorcev tega jezika je skoraj 15 milijonov. Glede na to, da je uradni jezik na Madžarskem, je to eden od uradnih jezikov Evropske unije.

Več o individualnem spletnem učenju madžarskega jezika >>>

Spletno učenje madžarskega jezika

Spletno učenje madžarskega jezika

Spletno učenje madžarskega jezika od zdaj lahko obiskujete v Akademiji Oxford. Če ste zainteresirani, da stopite v popolnoma nov jezikovni svet, se obrnite na nas in pomagali vam bomo.

Več o spletnem učenju madžarskega jezika >>>

Učbeniki in material za učenje

Uporabljajo se učbeniki Halló itt Magyarország; Hungarian a complete course for beginners; Colloquial Hungarian, kot tudi številni dodatni materiali v obliki zvočnih in video zapisov, dodatnih besedil, vaj in preizkusov znanja.


Madžarski jezik - mednarodni izpit

Madžarski jezik - mednarodni izpit

Madžarski jezik - obstajajo 4 ravni znanja madžarskega kot tujega jezika, izpiti so usklajeni s pravili CEFRA.

Madžarski jezik - priprava za opravljanje izpita >>>

Sodni tolmač in prevajalec za madžarskega jezik

Poleg online tečaja madžarskega jezika, Akademija Oxford vam ponuja storitve sodnega prevajanja besedil iz madžarskega v slovenski in iz slovenskega v madžarski jezik, bodisi da gre za sodno, osebno, pravno ali poslovno dokumentacijo. Naši sodni tolmači in prevajalci vam bodo v najkrajšem možnem roku dostavili prevedeno dokumentacijo v tiskani ali elektronski obliki.

Glejte več o storitvah sodnih tolmačev in prevajalcev za madžarski jezik >>>
NEWSLETTER
 
DRUGI O NAS
Matjaž iz Ajdovščine:

Lahko pohvalim vse zaposlene v Akademiji Oxford, ker so resnično profesionalni in prevajalske storitve opravljajo hitro in učinkoviti.

Martina iz Bleda:

Potrebovala sem prevajanje iz madžarskega v slovenski jezik in lahko vam rečem, da sem pozitivno presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve prevajalcev Akademije Oxford.

Jaka iz Bovca:

Mislim, da je odlično, ker lahko na enem mestu najdem prevajalske storitve za različne jezike, tako da se ne morem sprehajati od prevajalca do prevajalca.

Eva iz Brežic:

Nujno sem potrebovala prevod v francoski jezik, na spletu sem našla Oxford, jih poklicala in v roku nekaj ur sem po elektronski pošti prejela prevod. Resnično so izjemni!

Zoran iz Velenja:

Uslužni, hitri in ljubeznivi, za njih imam samo pohvalne besede!

Anja iz Višnje Gore:

Najboljše prevajalske storitve lahko najdete prav v Akademiji Oxford! Vsaka čast!

Jure z Vrhnike:

Sodni tolmači iz Akademije Oxford so me presenetili z natančnostjo prevoda ter s kakovostjo storitve. Na začetku sem bil skeptičen, toda sedaj vem, na koga se lahko obrnem, ko mi bo v prihodnje potreben prevod.

Ana iz Gornje Radgone:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v nemški jezik!

Mišo z Grosuplja:

Kar se mene tiče, je cena kakovostne storitve najmanj pomembna, toda nisem verjel, da obstaja institucija, ki je v stanju omogočiti tako ugodno ceno za tako kakovostno in profesionalno opravljeno storitev. Hvala vam!

Nina iz Domžal:

Kakovost vaših storitev je na visoki ravni! Samo tako naprej!

Mitja iz Dravograda:

Delam v agenciji za registracijo vozil in do sedaj sem na prevode čakal nekaj dni, z Vami pa je vse to hitrejše in cenejše. Hvala, ker obstajate!

Elena iz Zagorja ob Savi:

Prevajalci Akademije Oxford so zame dokončali prevod iz Nizozemskega jezika v nekaj urah. Hvala vam, neverjetni ste!

Gregor iz Žalca:

Navdušen sem nad načinom, kako se zaposleni v Akademiji Oxford vedejo do nas, z veliko spoštovanja, ljubeznivosti in predanosti. Ko sodelujete z njimi, enostavno uživate.

Tina iz Železnikov:

Profesionalizem in predanost poslu sta prvi stvari, ki jih opazite, ko pridete v stik z Akademijo Oxford. Organizacija in storitev sta na vrhunski ravni!

Zmago iz Žirov:

Hvala Akademiji Oxford! Nujno sem potreboval prevod iz srbskega jezika in oni so to naredili na najboljši možni način. Dobil sam prevod po vsega nekaj urah! Hvala vam, najboljši ste!

Nataša iz Ilirske Bistrice:

Storitve prevajanja so mi zaradi narave dela, ki ga opravljam, potrebne vsakodnevno. Ko sem prvič stopila v stik z Akademijo Oxford, so mi posel dokončali hitro in učinkovito. Od tedaj jih ne menjam.

Mišo iz Izole:

Prevod iz slovenščine v kar 33 tujih jezikov na enem mestu. Neverjetno!

Sanja iz Jesenic:

Zahvaljujem se Akademiji Oxford za prevod iz norveškega jezika. Vse najboljše v nadaljnjem poslovanju!

Mile iz Kamnika:

Hiter in točen prevod! Hvala, ljudje, vse najboljše!

Selena iz Kočevja:

Vse pohvale za organizacijo in vrhunske storitve. Imate izjemna priporočila z moje strani pri vseh!

Damjan iz Leontina iz Kopra:

Nisem mogel, da ne opazim ljubeznivosti in predanosti vaših prevajalcev. Resnično sem prijetno presenečen.

Zlatan iz Kostanjevice na Krki:

Preko Vaše Akademije smo angažirali prevajalca za svojo poroko, iskreno vam hvala!

Marija iz Kranja:

Kaj bi jaz brez vas!? Priskočili ste mi v pomoč, ko mi je bil prevod najpotrebnejši! Enostavno, najlepša hvala!

Boštjan iz Laškega:

Obiskala nas je tuja delegacija iz Nemčije, pa smo potrebovali storitve konsekutivnega prevajanja. Obrnil sem se na Akademijo Oxford in priskočili so nam v pomoč na najboljši možni način.

Vesna iz Lenarta:

Hvala vam za prevod, izjemni ste!

Uroš iz Lendave:

Točnost prevoda je zaradi posla za nas zelo pomembna. Prevodi iz danskega, norveškega in švedskega jezika za nas predstavljajo temelj dobrega poslovanja s podjetji iz tega področja, pa smo se zato obrnili na Akademijo Oxford. Sodelujemo že mesec dni in nimamo nobene pripombe na prevode. Najlepša hvala!

Kaja iz Litije:

Popoln prevod, pravilno in natančno obdelan. Profesionalnost in organizacija sta na najvišji ravni! Vsaka čast!

Jasmin iz Ljubljane:

Zahvaljujoč prevajalcem Akademije Oxford, smo z lahkoto sklenili pomembno pogodbo s poslovnimi s partnerji iz Japonske. Vse pohvale in najlepša hvala Akademiji Oxford za profesionalno in kakovostno opravljeno delo!

Monika iz Ljutomera:

Lahko rečem samo to, da ste najboljši!

Andraž iz Logatca:

Imamo srečo, da ste se pojavili v Sloveniji. Najhitreje in najkakovostnejše prevajate dokumente na našem področju.

Staša iz Maribora:

Bila sem navdušena, ko sem izvedela, da lahko tako hitro prevajate dokumente in jih pošljete. Resnično ste izjemni!

Josip iz Maribora:

Vse pohvale za Akademijo Oxford in za zelo hitro prevajanje dokumentov. Najugodnejši ste v Sloveniji!

Ines iz Medvod:

Kakovosten prevod, izjemna storitev ter nizka cena. Neverjetni ste!

Branko iz Mengša:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v ruščino!

Dejan iz Metlike:

Akademija Oxford je daleč najboljši prevajalski center v Sloveniji!

Manja iz Mežice:

Prevod dokumentacije pri vas je enostaven. Najlepša hvala!

Jan iz Murske Sobote:

Enostavno je priti do vas, še lažje pa je sodelovati z vami. Vse pohvale za organizacijo in kakovost storitve!

Lucija iz Nove Gorice:

Stalno potrebujemo konsekutivno prevajanje zaradi prihoda tujih delegacij, Akademija Oxford pa je sedaj naša opora, kar se tiče prevajanja. Profesionalna storitev ter prijaznost, enostavno je vse na vrhunski ravni.

Damjan iz Novega mesta:

Potreboval sem prevod v slovaški jezik, zelo hitro in originalno sem ga prejel od vas. Hvala lepa!

Tjaša iz Ormoža:

Prevod sem prejel hitrooo, hvala!

Vid iz Pirana:

Vse pohvale za vas ter vaše prevajalce!

Anisa iz Postojne:

Natančno, hitro, poceni, pravilno ... Hvala lepa, nimam besed!

Dejan s Prevalj:

Če potrebujete prevod s strani pooblaščenega sodnega tolmača, vam priporočam Akademijo Oxford! Bil sem navdušen nad njihovo hitrostjo in natančnostjo! Hvala Vam!

Katja s Ptuja:

Prevajala sem dokumentacijo v Oxfordu, poleg tega, da so bili hitri, so mi pomagali, ter me napotili na koga naj se obrnem kar se tiče moje papirologije.

Dominik iz Radeč:

Hvala za prevod, pravi ste profesionalci!

Julija iz Radovljice:

Niti za en prevod, ki ste ga naredili zame, nisem imela pripombe. Hvala vam za izjemno sodelovanje!

Milan z Raven na Koroškem:

Posebej sem zadovoljen, ker vsak prevod preverjate kar se tiče izrazov in fraz, kar pripeva k temu, da je prevod kakovostnejši in jasnejši. Zares, vse pohvale za profesionalnost!

Katarina iz Ribnice:

Zelo hitro ste mi izpolnili formular za vizum za Ameriko. Prekrasni ste!

Domagoj iz Ruš:

Potreboval sem prevod dokumentacije za pokojnino iz nemščine. Bil sam zelo zadovoljen s prevodom prevajalcev iz Akademije Oxford, in priporočam jih vsakomur!

Jana iz Sevnice:

Jaz sam iz Sevnice in tukaj nimamo prevajalcev za kitajski jezik. Toda, ko sem slišala za Akademijo Oxford in njihove prevajalske storitve, sem takoj stopila v stik z njimi sam. Bila sem presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve. Prihranili so moj denar in čas. Najlepša hvala!

Tim iz Sežane:

Najboljši ste! Vsakomur bi vas priporočil!

Urška iz Slovenske Bistrice:

Potrebovala sem prevod za pridobitev odpravnine iz norveškega v slovenski jezik.

Nik iz Slovenj Gradca:

Vaši prevodi so izjemni! Natančen prevod, hitra dostava in ugodna cena. Vse na enem mestu. Vsaka čast!

Maja iz Slovenskih Konjic:

V zadovoljstvo mi je bilo sodelovati z vami!

Mirko iz Tolmina:

Prevod iz švedščine je bil brez napak! Izjemno sem zadovoljen! Hvala lepa!

Tea iz Trbovelj:

Akademija Oxford je ena od najboljše organiziranih institucij s katerimi sem poslovno sodelovala. Sodelovanje je na vrhunski ravni, vsakomur bi jih priporočila!

Mišo iz Trebnjega:

Težko je najti prevajalca za flamski jezik, ki vam bo dostavil točen in pravilen prevod. To je možno samo pri vas!

Nives iz Tržiča:

Ugodna cena, kakovost ter hitra storitev. Bravo!

Samir iz Hrastnika:

Zelo mi je pomembno, da so vsi dokumenti, ki jih potrebujem, prevedeni predvsem točno in pravilno. To je tisto, kar sem opazil pri prevajalcih Akademije Oxford. Točnost in pedantnost brez konkurence. Nimam besed, zares ste pravi profesionalci!

Neža iz Celja:

Nujno sem potrebovala prevod dokumentacije za poroko, pa sam stopila v stik z Akademijo Oxford. Hitro so končali delo, v roku nekaj ur. Zelo sem jim hvaležna za to!

Miloš iz Cerknice:

Kar se tiče prevajalskih storitev, vi ste brez konkurence!

Špela iz Črnomlja:

Prevedli ste mi več kot od 50 strani brez napake! Vsaka čast! V prihodnje vem, na koga naj se obrnem!

Damir iz Šempetra:

Poln sam pozitivnih vtisov potem, ko ste zame končali prevod celotne dokumentacije za posel. Hvala lepa!

Janica iz Šentjurja:

Zelo sem zadovoljna! Tako s ceno kot kakovostjo prevoda. Zares ste nezamenljivi!

Tim iz Škofje Loke:

Prijazno osebje, kakovostno in predano delo sta ključ uspeha. Akademije Oxford je dokaz tega. Vsaka čast!

Sonja iz Šoštanja:

Samo nadaljujte! Odlični ste!