Sodni tolmač in prevajalec za turški jezik

Skoraj 70 milijonov ljudi danes uporablja turški jezik, ki pripada altajski jezični družini in južno – turkijski skupini jezikov.

Glede na to, da imajo številni prebivalci Turčije, v kateri je ta jezik tudi uraden, pogosto potrebo, da delajo v drugih državah, v glavnem na ozemlju Evrope ali sodelujejo s podjetji iz naše države pa tudi drugih držav sveta, tako da je tudi povečana potreba za prevajanjem različnih vrst dokumentov kot tudi številnih drugih vsebin iz turškega in v turški jezik.

Prevajalski center Akademije Oxford gre vedno v korak s svetovnimi novostmi v okviru prevajalske stroke, pa ni presenetljiv podatek, da smo ena od redkih institucij te vrste, morda celo edina, ki ima v svoji ponudbi tudi storitev prevajanja pa tudi overitve s strani sodnih tolmačev vseh vrst dokumentov, ne glede na to, ali gre za prevajanje iz turškega v slovenski jezik ali pa iz slovenskega v ta jezik. To je samo manjši del izjemno bogate ponudbe storitev, ki jo ponujamo strankam. Ponujamo tudi različne ugodnosti v zvezi s pošiljanjem dokumentov in nujnim prevajanjem, kar vključuje prevajanje in overitev v izjemno kratkem roku.Glede na dejstvo, da so v naši ekipi prevajalci in sodni tolmači, ki so specializirani za delo v več kot 40 tujih jezikih, je povsem jasno, zakaj samo pri nas lahko dobite tudi storitev prevajanja vseh vrst materialov iz turškega v: grški, francoski, albanski, nemški, hrvaški, bolgarski, angleški, češki, srbski, španski, poljski, madžarski, italijanski, slovaški, portugalski, ukrajinski, kitajski, ruski, makedonski, japonski, bosanski, danski, ruski, korejski, švedski, estonski, norveški, estonski, finski pa tudi romski, znakovni, latinski in številne druge jezike, ki jih uporabljajo ljudje širom sveta. Razumljivo je, da pri nas lahko dobite tudi prevajanje v obratni smeri oziroma iz kateregakoli od tujih jezikov v turški, vključujoč tudi prevajanje iz turškega v slovenski jezik in iz slovenskega v turški.

Še ena od prednosti, po katerih je dobro poznan Prevajalski center Akademije Oxford, vključuje tudi kompletno storitev obdelave vseh dokumentov oziroma dokumentacij, za katere se zahteva prevajanje iz in v turški jezik, ne glede na to, za katero kombinacijo jezikov gre. To pomeni, da v okviru Prevajalskega centra Akademije Oxford lahko dobite najprej storitev prevajanja in takoj zatem tudi storitev njihove overitve, za katero je zadolžen zapriseženi sodni tolmač za določen jezik, ki je prav tako v naši ekipi.

Pri nas lahko dobite tudi obdelavo kakršnegakoli osebnega pa tudi poslovnega dokumenta, od osebne izkaznice, potnega lista, izpiskov iz matičnega registra o rojstvu in vozniškega dovoljenja preko potrdila o državljanstvu, izpiskov iz matičnega registra o sklenjeni zakonski zvezi, delovnega dovoljenja, prometnega dovoljenja pa do potrdila o stalnem prebivališču, izpiskov iz matičnega registra o smrti, dovoljenja za prebivanje in drugih dokumentov, ki sodijo med osebne. S tem mislimo predvsem na prevajanje vseh tistih dokumentov, ki se iz različnih razlogov predajajo pristojnim službam, kot so: potrdilo o stanju računa v banki, potrdilo o nekaznovanosti, soglasje za zastopanje, potrdilo o samskem stanu, potrdilo o stalni zaposlitvi pa tudi številne druge vrste potrdil, soglasij in izjav.

Iz turškega in v turški jezik prav tako prevajamo in overjamo tudi: statut podjetja, sklep o ustanovitvi pravne osebe, bilance stanja, poslovna letna poročila, ustanovitvene akte podjetja, bilance uspeha, revizijska poročila, fakture, poslovne odločitve pa tudi pravni red Evropske Unije, sklep o razvezi zakonske zveze in številne druge sodne odločbe in sklepe ter vse vrste pogodb in druge pravne akte.

V naši poslovalnici lahko dobite tudi storitev prevajanja diplome in dodatka k diplomi, prepisa ocen, potrdila o opravljenih izpitih, zaključnih spričeval osnovnih in srednjih šol, potrdila o rednem šolanju kot tudi predmetnikov in programov fakultet oziroma vseh drugih dokumentov, ki jih je v različnih primerih treba predložiti pristojnim, povezani pa so s področjem izobraževanja.

Vsaka stranka, ki ima potrebo za prevajanjem dokumentov iz in v turški jezik, mora imeti na umu, da so prevajalci in sodni tolmači dolžni spoštovati postopek, ki je točno določen z veljavnim zakonom. To pomeni, da najprej poteka prevajanje določenega dokumenta in potem tudi njegovo primerjanje z izvirniki in samo tedaj tudi overitev prevoda. Samo iz tega razloga se od strank zahteva, da pri dostavi dokumentov na vpogled priložijo tudi izvirnike, pa se zato tudi razlikuje način pošiljanja tistih vsebin, za katere je potrebna overitev, saj njih lahko pošljete preko kurirske službe ali pa s priporočeno pošiljko preko “Pošte Slovenije”, lahko pa jih tudi in prinesete osebno v našo poslovalnico. Medtem ko materiale, za katere ni treba izvesti overitve, lahko pošljete na elektronski naslov in na enak način vam tudi mi lahko pošljemo materiale, ki jih obdelajo naši prevajalci in sodni tolmači, s čimer je cel postopek maksimalno poenostavljen in pospešen.

Ker vsakomur, ki ima potrebo za nujnim prevajanjem dokumentov, zagotavljamo, da bodo naši strokovnjaki storili vse, da izpolnijo zahteve in dostavijo obdelane materiale v dogovorjenem roku, samo v tem primeru ponujamo možnost pošiljanja skeniranih dokumentov na elektronski naslov in takoj zatem tudi dostavo izvirnikov na vpogled, in to na enega od opisanih načinov. Razlog za takšen postopek v primeru nujnega prevajanja je njegova pospešitev, kar ima za cilj, da se izpolnijo zahteve strank in jim se zagotovi kompletno obdelan dokument v roku, ki ga navedejo.

Zakon prav tako predpisuje, da se pri nekaterih dokumentih, ki jih obdelujejo prevajalci in sodni tolmači v katerikoli kombinaciji jezikov, kar vključuje tudi turški, zahteva še ena vrsta overitve, ki se pogosto označuje kot tako imenovana overitev nad overitvijo. Gre za haški Apostille žig, ki ga lahko dobite samo na za to pristojnem sodišču Republike Slovenije in zahteva se samo za določene dokumente, njegova oblika pa se lahko razlikuje v odvisnosti od tega, kdaj točno se dokument overja. Tako v posameznih primerih najprej poteka overitev dokumenta z Apostille žigom, potem pa ga dostavite našim strokovnjakom, saj se izvaja prevajanje celega dokumenta skupaj s haškim žigom in šele potem se izvede tudi overitev z žigom sodnega tolmača. Za nekatere druge dokumente se najprej izvajata prevajanje in overitev sodnega tolmača, pa šele potem v pristojnem sodišču poteka overitev s haškiim Apostille žigom. Prav iz tega razloga vsem strankam priporočamo, da se najprej na pristojnem sodišču pozanimajo o tem, ali se tudi za dokument, za katerega jim je potrebno prevajanje, zahteva ta vrsta overitve in v kateri obliki, saj tako ve, na kakšen način bo potekal postopek overitve. Prav tako morate vedeti tudi, da noben sodni tolmači in prevajalec, ki je član naše ekipe, ni dolžan posedovati informacije o tej vrsti overitve, toda kljub temu vam zagotavljamo, da bodo storili vse, da vas napotijo na pravo mesto in vam pomagajo po najboljših močeh, da na čim lažji način pridete do pravih informacij.

Poleg vseh dokumentov, ki smo jih omenili, prevajalci in sodni tolmači Akademije Oxford na zahtevo strank obdelujejo tudi tehnično, medicinsko, gradbeno in razpisno dokumentacijo in jo prevajajo iz turškega v katerikoli jezik oziroma iz kateregakoli jezika vključujoč tudi slovenski v turški jezik in jo potem tudi overjajo in s tem, praktično gledano uvrščajo med pravno veljavne dokumente. Poleg prevajanja laboratorijskih analiz tehničnih vzorcev, gradbenih projektov in deklaracij vseh vrst izdelkov obdelujemo tudi: navodila za uporabo zdravil in značilnosti izdelkov, zdravniške izvide, navodila za uporabo, specifikacije farmacevtskih izdelkov, dokumentacijo o medicinskih izdelkih pa tudi znanstvene patente, dela in rezultate znanstvenih raziskav kot tudi vse vrste dokumentov s področij znanosti oziroma gradbene industrije, medicine in farmacije.

Prevajanje iz turškega in v turški jezik

Strokovnjaki Akademije Oxford, ki so specializirani za prevajanje iz turškega in v turški jezik na zahtevo strank obdelujejo različne vrste vsebin, ne glede na to, ali gre za dokumente ali določene druge materiale. Poleg prevajanja in kompletne obdelave dokumentov, za katero so zadolženi prevajalci in sodni tolmači, vas pri nas pričakujejo tudi številne dodatne storitve, ki boste težko dobili v neki drugi instituciji v naši državi.

Poleg običajne storitve, ki se nanaša na prevajanje iz turškega v slovenski jezik in iz slovenskega v turški jezik, pri nas lahko dobite tudi prevajanje iz turškega v kateregakoli od več kot 40 tujih jezikov oziroma iz enega od njih v turški. Svojim strankam lahko ponudimo tudi to možnost, saj so v naši ekipi prevajalci in sodni tolmači, ki so specializirani za delo v več kot 40 jezikih, med drugim mislimo na: ruski, nemški, francoski, italijanski, angleški, korejski, grški, španski, srbski, poljski, hebrejski, portugalski, madžarski, bosanski, danski, bolgarski, albanski, švedski, hrvaški, makedonski, finski, znakovni, norveški, latinski, romski, češki, pakistanski, kitajski, perzijski, japonski pa tudi številne druge jezike, ki jih uporabljajo ljudje v celem svetu.

Poleg vsega tega, posebej poudarjamo, da so v naši ekipi tudi prevajalci in sodni tolmači za vse navedene jezike, ki poleg prevajanja dokumentov iz turškega in v turški jezik v katerikoli jezični kombinaciji izvajajo tudi njihovo overitev in tako strankam zagotavljajo možnost, da v relativno kratkem roku in po zelo ugodni ceni dobijo zakonsko oziroma pravno veljaven dokument, ki ga lahko uporabljajo enako kot katerikoli drugi izvirni dokument. Samo iz tega razloga je izjemno pomembno dostaviti izvirne dokumente na vpogled, saj jih sodni tolmač primerja s prevodi, preden le-te opremi s svojim žigom. Ta postopek je del rednega, zakonskega postopka in ima za cilj, da se pooblaščena oseba prepriča, da med prevodom in izvirnikom ne obstaja razlika, saj z žigom sodnega tolmača potrjuje, da je prevod zvest izvirniku.

Glede na to, da je treba izvesti primerjanje teh dveh dokumentov, se princip pošiljanja materialov na prevajanje razlikuje v odvisnosti od tega, ali se overjajo, ali ne. Pa je tako za vse tiste vsebine, za katere se ne zahteva overitev, dovoljeno pošiljanje na elektronski naslov, medtem ko se za vse druge ponuja možnost osebne dostave v našo poslovalnico oziroma pošiljanje s priporočeno poštno pošiljko ali pa preko kurirske službe. Pri dogovoru o prevajanju morate prav tako navesti, ali želite prevedene materiale prevzeti osebno oziroma ali želite, da vam jih pošljemo na domači naslov ali pa na elektronski naslov (velja samo za vsebine, za katere se ne zahteva overitev z žigom zapriseženega sodnega tolmača). Za pošiljanje obdelanih materialov na naslov se angažira kurirska služba, s katero Prevajalski center Akademije Oxford sodeluje, tako da se ta storitev zaračunava neposredno od stranke po njihovem veljavnem ceniku v trenutku dostave.

Če imate potrebo za tako imenovanim nujnim prevajanjem iz turškega in v turški jezik, pri čemer pa gre za prevajanje dokumentov, vam ponujamo priložnost, da skenirane dokumente najprej pošljete na naš elektronski naslov in potem v najkrajšem roku dostavite tudi izvirnike na vpogled, in to na način, ki vam ustreza.

Prav tako je za prevajanje dokumentov zelo pomembno tudi, da pravočasno pridobite informacije o overitvi s haškim Apostille žigom, ki sodi v pristojnost uradnih sodnih organov Republike Slovenije in jo lahko dobite samo na pristojnem sodišču. Prav zato, ker gre za posebno vrsto overitve, ki se uporablja samo za določene dokumente in lahko v veliki meri upočasni celoten postopek, ki ga izvajajo prevajalci in sodni tolmači Akademije Oxford, moramo posebej poudariti, da se je treba o njej pravočasno pozanimati. Naši strokovnjaki vam niso dolžni dati informacij o overitvi z Apostille žigom, toda zagotovo bodo storili vse, da vam pomagajo. Omeniti moramo tudi to, da se ta overitev razlikuje v odvisnosti od tega, kateri dokument se obdeluje, pa se za nekatere zahteva najprej prevajanje in overitev sodnega tolmača in potem tudi Apostille žig, za nekatere druge dokumente pa je treba najprej izvesti overitev s haškim žigom, pa tako overjen dokument prinesete našim strokovnjakom, ki prevajajo cel dokument in vsebino Apostille žiga in šele tedaj ga overi tudi zapriseženi sodni tolmač s svojim žigom.

V okviru poslovalnice Prevajalskega centra Akademije Oxford lahko dobite tudi storitev kompletne obdelave vseh osebnih oziroma poslovnih dokumentov ter diplome in dodatka k diplomi, predmetnikov in programov fakultet, potrdila o opravljenih izpitih, potrdila o rednem šolanju, prepisa ocen, zaključnih spričeval osnovnih in srednjih šol pa tudi vseh drugih dokumentov s področja izobraževanja. Prav tako iz turškega in v turški jezik prevajamo tudi različne vrste pogodb, pravni red Evropske Unije, sklep o razvezi zakonske zveze pa tudi vse druge vrste sodnih odločb in sklepe oziroma druge pravne akte.

Na vašo zahtevo prevajamo tudi programsko opremo (programe in aplikacije), spletne strani in vsebine spletnih prodajaln ter kataloge oziroma otroške, strokovne pa tudi ilustrirane revije, časopisne članke in vse vrste knjig, od učbenikov preko romanov in beletrija pa do poezije in proze. Iz turškega in v turški jezik prevajamo tudi znanstvene, diplomske in seminarske naloge, vse dokumente s področij znanosti in znanstvena dela ter rezultate znanstvenih raziskav kot tudi besedilne vsebine iz različnih področij, tako tiste, ki so namenjene javni uporabi kot tudi tiste, ki bodo plasirane izključno strokovnim krogom.

Prevajanje igranih, animiranih, risanih in dokumentarnih filmov, reklamnih sporočil, serij pa tudi izobraževalnih, informativnih, otroških in zabavnih oddaj je del storitve, ki se nanaša na obdelavo zvočnih in video materialov, saj poleg njihovega prevajanja iz turškega in v turški jezik izvajamo tudi njihovo podnaslavljanje oziroma sinhronizacijo in na ta način strankam ponujamo možnost, da na enem mestu dobijo njihovo finalno obdelavo, da bi jih lahko plasirali na televiziji, radijskih postajah, v kinematografih ali kjerkoli drugje.

Pri nas lahko dobite tudi prevajanje medicinske, tehnične in gradbene kot tudi razpisne dokumentacije, iz turškega in v turški jezik pa prevajamo: navodila za uporabo, zdravniške izvide, specifikacije farmacevtskih izdelkov, deklaracije izdelkov vseh vrst, gradbene projekte, navodila za uporabo zdravil in značilnosti izdelkov kot tudi dokumente o medicinskih izdelkih, laboratorijske analize tehničnih vzorcev in vse druge dokumente in vsebine, ki se nanašajo na področji farmacije in medicine.

Poleg vsega omenjenega so v naši ekipi tudi prevajalci in sodni tolmači, katerih polje delovanja je usmerjeno na tolmačenje iz turškega in v turški jezik, tako da na vašo zahtevo izvajajo tudi simultano in konsekutivno pa tudi šepetano tolmačenje, omogočamo pa vam tudi najem opreme za simultano tolmačenje po najugodnejši ceni.

Zahvaljujoč lektorjem in korektorjem, ki so prav tako v ekipi Akademije Oxford, vsem strankam ponujamo tudi možnost redakcije tistih materialov, ki so že prevedeni na nekem drugem mestu in s katerimi stranke iz kateregakoli razloga niso zadovoljne.

V skladu z zahtevami strank iz turškega in v turški jezik prevajamo tudi vse dokumente, ki jih je ob številnih priložnostih treba predložiti pristojnim službam, kot so: potrdila o stanju računa v banki, potrdila o nekaznovanosti, potrdila o samskem stanu, soglasja za zastopanje, potrdila o stalni zaposlitvi in rednih dohodkih pa tudi vse druge vrste izjav, potrdil in soglasij.

Prevajanje iz slovenskega v turški jezik

V nizu storitev, ki jih ponuja Prevajalski center Akademije Oxford, ima posebno mesto prevajanje iz slovenskega v turški jezik, saj sodi med storitve, ki se precej pogosto zahtevajo. Glede na to, da ponujamo kompletno obdelavo, ne samo dokumentov, ampak tudi številnih drugih materialov, je popolnoma jasno, zakaj smo prav mi pravi izbira za vsakega, ki mu je potrebno prevajanje v tej kombinaciji jezikov.

Naši prevajalci in sodni tolmači na vašo zahtevo prevajajo vse dokumente, tako osebne kot tudi poslovne, od osebne izkaznice, potnega lista, izpiskov iz matičnega registra o rojstvu oziroma potrdila o stalnem prebivališču, preko potrdila o državljanstvu, izpiskov iz matičnega registra o sklenjeni zakonski zvezi pa tudi o smrti, pa do: sklepa o ustanovitvi pravne osebe, poslovnih letnih poročil, bilanc stanja in uspeha, statuta podjetja, revizijskih poročil, faktur, poslovnih odločitev, ustanovitvenih aktov podjetja in vseh drugih osebnih in poslovnih dokumentov, ki jih nismo omenili. Prav tako prevajamo tudi vse vrste dovoljenj oziroma vozniško in prometno ter delovno in dovoljenje za prebivanje oziroma dokumente, ki jih je ob številnih priložnostih treba predložiti pristojnim službam, kot so: potrdilo o stanju računa v banki, soglasje za zastopanje, potrdilo o samskem stanu, potrdilo o nekaznovanosti, potrdilo o stalni zaposlitvi in rednih dohodkih oziroma vse druge vrste potrdil, soglasij in izjav. Poleg tega iz slovenskega v turški jezik prevajamo tudi pravni red Evropske Unije, sodne odločbe in odločitve, pooblastila pa tudi certifikate, licence in vse vrste pogodb in druge pravne akte.

Če prevajanje dokumentov zaupate našim strokovnjakom, posebna prednost tega leži v dejstvu, da maksimalno varčujete, ne samo trud in čas, ampak tudi denar, saj na enem mestu dobite, tako prevajanje kot tudi overitev prevoda s strani sodnega tolmača oziroma imate v rokah dokument, ki je v pravnem pogledu enak drugemu izvirnemu dokumentu. Kajti, ko sodni tolmač izvede primerjanje izvirnega dokumenta, ki ga ste dolžni dostaviti na vpogled in prevoda ter se prepriča, da sta enaka, on overja prevod s svojim žigom in s tem potrjuje, da je absolutno enak izvirniku.

Ker je zelo pomembno, da nam dostavite izvirne dokumente na vpogled, jih lahko prinesete osebno v poslovalnico Prevajalskega centra Akademije Oxford ali pa jih pošljete s priporočeno poštno pošiljko oziroma lahko angažirate kurirsko službo, da nam jih dostavi. Vse druge materiale oziroma tiste, za katere ni treba izvesti overitve, lahko pošljete na najenostavnejši možni način oziroma na naš elektronski naslov. Vsekakor je treba poudariti tudi, kako želite prevzeti obdelane vsebine in ali vam jih pošljemo na elektronski naslov (ker velja samo za vsebine, ki se ne overjajo), ali pa želite, da jih prevzamete osebno. Poleg tega imate tudi možnost zahtevati, da vam jih pošljemo neposredno na naslov, ki ga navedete, pri čemer gre za dodatno storitev, ki jo izvaja kurirska služba in katere cena ni vračunana v storitev prevajanja oziroma overitve in se zaračunava od stranke pri prevzemanju, in to po ceni, ki jo oblikuje kurirska služba.

Poleg vsega omenjenega je za prevajanje dokumentov iz slovenskega v turški jezik zelo pomembno tudi, da se pravočasno pozanimate o overitvi s haškim Apostille žigom oziroma, da na sodišču, ki je pristojno za to vrsto overitve, poiščete informacijo, ali se zahteva tudi za dokument, ki ga želite prevedenega. Zatem je pomembno izvedeti, v kateri obliki se zahteva overitev s haškim žigom, saj se le-ta razlikuje v odvisnosti od tega, za kateri dokument gre. Za določene dokumente najprej poteka overitev z Apostille žigom, pa se potem prevajata, tako dokument kot tudi sam haški žig in šele potem poteka tudi overitev sodnega tolmača, za druge dokumente pa postopek poteka v obratni smeri oziroma najprej se izvaja prevajanje dokumenta pa overitev z žigom sodnega tolmača in šele na koncu poteka overitev z Apostille žigom. Naj vas ne zmede dejstvo, ki ga stalno poudarjamo, da se morate sami pozanimati o tem, saj prevajalci in sodni tolmači niso dolžni vedeti, ali se za določen dokument zahteva ta overitev in v kateri obliki, toda zagotavljamo vam, da vas bodo napotili na ustrezne institucije, v okviru katerih lahko dobite vse potrebne informacije.

Ni treba pozabiti tudi na to, da Prevajalski center Akademije Oxford v celoti spoštuje zahteve strank, tako da vam ponujamo tudi možnost tako imenovanega nujnega prevajanja oziroma na vašo zahtevo izvajamo storitev obdelave materialov v zelo kratkem roku. V primeru, da vam je potrebno takšno prevajanje za katerikoli dokument, nam ga morate najprej poslati na elektronski naslov in šele potem tudi dostaviti izvirnik na vpogled. Ta postopek je dovoljen samo zato, da bi se strankam ponudila možnost, da dobijo kompletno obdelane dokumente v tako kratkem roku.

Iz slovenskega v turški jezik prevajamo tudi tehnično, gradbeno, razpisno in medicinsko dokumentacijo oziroma: gradbene projekte, laboratorijske analize tehničnih vzorcev, deklaracije vseh vrst izdelkov, navodila za uporabo zdravil in značilnosti izdelkov, zdravniške izvide, specifikacije farmacevtskih izdelkov, navodila za uporabo in vse druge vsebine, ki so povezane s temi področji. Prevajamo tudi spletne strani, spletne prodajalne in kataloge pa tudi programsko opremo in besedila, ki obdelujejo teme iz številnih področij (ekologija in varstvo okolja, filozofija, politika, ekonomija, informacijske tehnologije, medicina, znanost, izobraževanje, psihologija, komunikologija, menedžment, marketing in številna druga).

Prav tako, na vašo zahtevo izvajamo tudi storitev redakcije vsebin, ki so že prevedene, s katerimi pa niste v celoti zadovoljni. Tukaj pa so tudi prevajalci in sodni tolmači ozko specializirani za tolmačenje iz slovenskega v turški jezik, ki izvajajo konsekutivno in simultano pa tudi šepetano tolmačenje. V odvisnosti od potreb samega dogodka in vaših zahtev lahko ponudimo tudi najem opreme za simultano tolmačenje.

Storitev, ki jo pogosto posebej omenjamo, se nanaša na prevajanje vseh video oziroma zvočnih vsebin in njihovo sinhronizacijo ter podnaslavljanje, ki ga prav tako izvajamo na vašo zahtevo. Ne smemo pa pozabiti tudi na prevajanje vseh materialov, ki so povezani s področjem marketinga, kot so plakati, vizitke, zloženke, katalogi, brošure, PR članki in številni drugi.


Prevajanje medicinske dokumentacije iz slovenskega v turški jezik

Čeprav številni medicinsko dokumentacijo pogosto izenačujejo s tako imenovanimi zdravniškimi izvidi, gre za precej obsežnejše področje. Naši prevajalci in sodni tolmači med drugim iz slovenskega v turški jezik prevajajo tudi zdravniške izvide pa tudi specifikacije farmacevtskih izdelkov ter navodila za uporabo zdravil in značilnosti izdelkov oziroma vse dokumente o medicinskih izdelkih. Prav tako prevajamo tudi razpisno, tehnično pa tudi gradbeno dokumentacijo. Tako vas poleg prevajanja laboratorijske analize tehničnih vzorcev, v poslovalnici Akademije Oxford pričakuje tudi prevajanje navodil za uporabo, gradbenih projektov pa tudi deklaracij različnih vrst izdelkov.

Iz slovenskega v turški jezik prevajamo tudi vsebine spletnih prodajaln in spletnih katalogov pa tudi spletne strani in programsko opremo oziroma vsako aplikacijo in program, ki ga zahtevate. Pri prevajanju takšnih vsebin vsak prevajalec in sodni tolmači, ki je za to angažiran, sodeluje z IT strokovnjaki, ki so prav tako del naše ekipe, da bi na najboljši možni način v prevod implementiral SEO pravila (Search Engine Optimisation). Na ta način se določeni spletni vsebini v relativno kratkem roku ponuja možnost, da se pojavi na precej boljšem položaju v iskanju.

Poleg tega iz slovenskega v turški jezik prevajamo tudi znanstvena dela in patente ter rezultate znanstvenih raziskav pa tudi vse dokumente s področja znanosti oziroma diplomske in seminarske naloge.

Simultano tolmačenje iz slovenskega v turški jezik

Dokaz, da Prevajalski center Akademije Oxford upošteva zahteve in potrebe svojih strank je tudi storitev tolmačenja iz slovenskega v turški jezik, ker pa je simultano najpogosteje prisotno v praksi, ga tudi najprej omenjamo. Toda naši prevajalci in sodni tolmači enako kakovostno izvajajo tudi šepetano pa tudi konsekutivno tolmačenje v tej jezični kombinaciji. Poleg same storitve tolmačenja vam v skladu z zahtevami samega dogodka lahko ponudimo tudi najem opreme za simultano tolmačenje po najugodnejših cenah na tržišču.

Da da bi lahko pripravili ustrezno ponudbo, ki bo v celoti izpolnila vse zahteve dogodka, nam morate tudi precizirati samo koncepcijo dogodka pa tudi število udeležencev in kako dolgo naj bi trajal kot tudi, da nas seznaniti s karakteristikami prostora, v katerem bo potekal.

Iz slovenskega v turški jezik prevajamo tudi učbenike pa tudi književna dela kot so proza, romani, poezija in beletrija ter časopisne članke kot tudi vsebino otroških, ilustriranih in strokovnih revij. Poleg tega prevajamo tudi vse vrste, tako zvočnih kot tudi video materialov, poleg reklamnih sporočil, vseh vrst oddaj (informativnih, izobraževalnih, otroških, zabavnih), prevajamo tudi serije pa tudi igrane filme vseh žanrov kot tudi risane, animirane in dokumentarne filme. Poleg prevajanja vam ponujamo tudi njihovo sinhronizacijo in podnaslavljanje.

Prevajanje osebnih dokumentov iz slovenskega v turški jezik in overitev sodnega tolmača

Kar zadeva prevajanje osebnih dokumentov iz slovenskega v turški jezik, lahko rečemo, da prevajamo prav vse osebne dokumente. Toda prevajanje je samo začetek, saj vsem zainteresiranim strankam ponujamo tudi storitev overitve prevedenih dokumentov in jim na ta način omogočamo, da v relativno kratkem času dobijo dokument, ki je veljaven v pravnem pogledu.

Razumljivo je, da je vsaka stranka dolžna na pristojnem sodišču najprej preveriti, ali je treba izvesti tudi overitev s haškim Apostille žigom, da bi vedela, kje mora začeti. S tem mislimo na podatek, da se način overitve s tem žigom razlikuje od dokumenta do dokumenta, poleg tega pa se ne zahteva za vse dokumente, ampak samo za tiste, ki so predpisani z zakonom. Ker sodni tolmači in prevajalci niso zadolženi za izvedbo te overitve, tudi niso dolžni posedovati informacij o njej, toda zagotavljamo vam, da bodo z vami delili vse informacije, ki so jim dostopne in vas seznanili s tem, na kakšen način in na katerem mestu lahko dobite točne informacije. Gre za to, da lahko najprej poteka ta posebna overitev in potem se dokument prevaja, pri čemer pa se prevaja tudi Apostille žig in šele potem jih s svojim žigom overja tudi sodni tolmač, medtem ko druge dokumente najprej obdelujejo prevajalci in sodni tolmači, pa šele potem na pristojnem sodišču poteka overitev s haškim žigom. Prav zato poudarjamo, da je najpomembneje pravočasno pridobiti točno informacijo, da bi se izognili nepotrebnemu izgubljanju časa in denarja.

Iz slovenskega v turški jezik prevajamo naslednje osebne dokumente: potrdilo o državljanstvu, izpiske iz matičnega registra o rojstvu, potrdilo o stalnem prebivališču, delovno dovoljenje, vozniško dovoljenje, izpiske iz matičnega registra o sklenjeni zakonski zvezi, potni list, prometno dovoljenje, osebno izkaznico, dovoljenje za prebivanje pa tudi izpiske iz matičnega registra o smrti in drugo. Prav tako prevajamo tudi dokumente, ki jih je v številnih primerih treba predložiti različnim pristojnim službam, kot so: potrdilo o samskem stanu, soglasje za zastopanje, potrdilo o stanju računa v banki, potrdilo o nekaznovanosti, potrdilo o rednih dohodkih, potrdilo o nekaznovanosti, potrdilo o stalni zaposlitvi kot tudi vse druge vrste izjav, soglasij in potrdil.

Na vašo zahtevo pa prevajamo tudi: sklep o ustanovitvi gospodarske družbe, statut podjetja, bilance stanja, ustanovitvene akte podjetja, revizijska poročila, bilance uspeha, poslovna letna poročila, fakture, licence, certifikate in številne druge poslovne dokumente.

Prav tako, iz slovenskega v turški jezik prevajamo tudi pravni red Evropske Unije, vse vrste pogodb, sodne odločbe in sklepe, pooblastila pa tudi druge pravne akte, ki jih ob tej priložnosti nismo omenili.

Prevajamo tudi: potrdilo o rednem šolanju, prepis ocen, predmetnike in programe fakultet, zaključna spričevala osnovnih in srednjih šol, diplomo in dodatek k diplomi, potrdilo o opravljenih izpitih in vse druge dokumente, ki jih je treba predložiti pristojnim službam in so povezani s področjem izobraževanja.

Prevajanje PR člankov iz slovenskega v turški jezik

Da bi bil PR članek preveden na ustrezen način, je zelo pomembno, da je reklamno sporočilo, ki ga le-ta vsebuje, na ustrezen način preneseno tudi v ciljanem jeziku, kar predstavlja prav način prevajanja, ki se ga drži vsak prevajalec in sodni tolmač Akademije Oxford, ki je zadolžen za obdelavo takšnih materialov.

Na vašo zahtevo poleg PR člankov prevajamo tudi vse druge materiale, ki so povezani s področjem marketinga, od vizitk in plakatov preko brošur, reklamnih letakov in zloženk pa do vsebin katalogov, ne glede na to, ali gre za izdelke ali storitve.

Prav tako, iz slovenskega v turški jezik prevajamo tudi vse vrste besedil, ne glede na temo, ki jo obdelujejo in na njihovo dolžino ter kompleksnost. Ker naši prevajalci in sodni tolmači poleg bogatih izkušenj in profesionalnih kvalifikacij, ki so na na izjemno visoki ravni, posedujejo tudi zavidno raven splošne izobrazbe, vam zagotavljamo, da lahko obdelujejo besedila iz absolutno kateregakoli področja, od filozofije, psihologije, farmacije, marketinga in komunikologije preko gradbene industrije, turizma, medicine, politike, prava, ekonomije, financ in bančništva pa do izobraževanja, informacijskih tehnologij, menedžmenta, ekologije in varstva okolja oziroma katerekoli veje družbenih in naravoslovnih ved.

Prevajanje iz turškega v slovenski jezik

Prevajanje iz turškega v slovenski jezik vključuje, ne samo obdelavo dokumentov, ampak tudi vseh drugih vsebin pa tudi številnih vrst dokumentacij (razpisna, medicinska, tehnična, gradbena). Na vašo zahtevo pa prevajamo tudi časopisne članke pa tudi strokovne, otroške in ilustrirane revije in knjige. Poleg prevajanja učbenikov pri nas lahko dobite tudi prevajanje vseh književnih del, kako beletrija kot tudi proze in romana in celo poezije.

Prevajalci in sodni tolmači, ki so člani ekipe Akademije Oxford, na vašo zahtevo prevajajo tudi diplomske in seminarske naloge pa tudi znanstvene patente ter dela in rezultate znanstvenih raziskav oziroma vse dokumente s področja znanosti. Prav tako prevajamo tudi absolutno vse vrste reklamnih materialov, kot so letaki, zloženke in plakati pa tudi vizitke, PR članke in kataloge ter brošure. Obdelujemo tudi besedila različne vsebine in dolžine oziroma kompleksnosti iz vseh področij, ki jih lahko zamislite. Med drugim iz turškega v slovenski jezik prevajamo besedila s področja prava, ekonomije, bančništva, medicine pa tudi ekologije in varstva okolja, informacijskih tehnologij, turizma, psihologije kot tudi vse tiste vsebine, ki obdelujejo temo s področij izobraževanja, znanosti, farmacije in marketinga, filozofije, gradbene industrije in številnih drugih področij.

Ne smemo pozabiti na dejstvo, da so v naši ekipi tudi prevajalci in sodni tolmači, ki izvajajo storitev tolmačenja iz turškega v naš jezik, pod zelo ugodnimi pogoji pa vam ponujamo tudi najem opreme za simultano tolmačenje. Poleg simultanega so naši strokovnjaki usmerjeni tudi na šepetano pa tudi konsekutivno tolmačenje.

Od dokumentov prevajamo vse osebne in poslovne, tako da pri nas lahko dobite tudi prevajanje in overitev: izpiskov iz matičnega registra o rojstvu oziroma izpiskov iz matičnega registra o rojstvu, osebne izkaznice, potrdila o stalnem prebivališču, vozniškega dovoljenja, izpiskov iz matičnega registra o smrti, delovnega dovoljenja, potrdila o državljanstvu, potnega lista, prometnega dovoljenja, izpiskov iz matičnega registra o sklenjeni zakonski zvezi, dovoljenja za prebivanje kot tudi vseh tistih dokumentov, ki jih je ob številnih priložnostih treba predložiti pristojnim institucijam, kot so: potrdilo o nekaznovanosti, potrdilo o rednih dohodkih, soglasje za zastopanje, potrdilo o samskem stanu, potrdilo o stanju računa v banki, potrdilo o stalni zaposlitvi in vse druge vrste potrdil, izjav in soglasij.

Prevajamo tudi sklep o ustanovitvi pravne osebe, revizijska poročila, bilance stanja, statute in ustanovitvene akte podjetja pa tudi fakture, letna poslovna poročila in poslovne odločitve, bilance uspeha in vse druge poslovne dokumente. Poleg tega iz turškega v slovenski jezik prevajamo tudi sklep o razvezi zakonske zveze oziroma vse vrste sodnih odločb in sklepe, certifikate, pravni red Evropske Unije, pogodbe, pooblastila in licence kot tudi druge pravne akte.

Morate imeti na umu, da pri nekaterih dokumentih ni dovolj, da naši strokovnjaki izvedejo prevajanje in overitev, saj se samo za določene dokumente zahteva tudi overitev s haškim Apostille žigom. Prav tako morate vedeti tudi to, da so za to vrsto overitve pristojna izključno z zakonom določena sodišča Republike Slovenije in da tam tudi lahko dobite pravo informacijo, tako o tem, ali je ta vrsta overitve sploh potrebna za vaše dokumente kot tudi o načinu same overitve, s čimer se boste maksimalno izognili izgubljanju časa in denarja. Za določene dokumente namreč najprej poteka overitev s haškim Apostille žigom, potem pa se dokumenti dostavljajo našim strokovnjakom na prevajanje, pri čemer poteka tudi prevajanje samega haškega žiga in tako obdelan dokument se predaja zapriseženim sodnim tolmačem na overitev. Po drugi strani pa obstajajo tudi dokumenti, pri katerih najprej poteka običajno prevajanje in overitev sodnega tolmača in šele potem tudi overitev z Apostille žigom. Sedaj vam je veliko bolj jasno, zakaj je zelo pomembno, da se najprej pozanimate o tej vrsti overitve.

Prav tako je izjemno pomembno, da ne pozabite dostaviti tudi izvirnih materialov na vpogled, toda samo v primeru, da vam je potrebno prevajanje dokumentov oziroma katerekoli vrste dokumentacije iz turškega v slovenski jezik. To je del običajnega, z zakonom predpisanega postopka, saj je sodni tolmač dolžan primerjati prevod in izvirnik, preden prevod opremi s svojim žigom, s katerim potrjuje, da je prevedeni dokument v celoti enak izvirnemu.

S samim tem se tudi način pošiljanja dokumentov na prevajanje razlikuje od pošiljanja drugih vsebin. Medtem ko vse materiale, za katere ni treba izvesti overitve sodnega tolmača, lahko pošljete na naš elektronski naslov in vam lahko prav tako pošljemo prevedene vsebine, dokumente lahko pošljete s priporočeno pošiljko “Pošte Slovenije”, s kurirsko službo na naslov naše poslovalnice, ali pa jih lahko prinesete osebno.

Mi vam prevedene in overjene materiale pa tudi druge vsebine po želji lahko pošljemo na domači naslov ali pa jih lahko prevzamete osebno. Ker se za pošiljanje na naslov zadolži kurirska služba, se ta storitev se zaračunava po njenem veljavnem ceniku in to neposredno od stranke pri dostavi.

Prav tako morate vedeti tudi to, da Prevajalski center Akademije Oxford vsem strankam daje možnost, da prevajanje katerihkoli materialov dobijo tudi izjemno kratkem roku. Če gre za nujno prevajanje dokumentov, se postopek pošiljanja malo razlikuje glede na običajni, pa jih lahko najprej pošljete na elektronski naslov in v določenem roku dostavite tudi izvirnike na vpogled in to na kateregakoli od omenjenih načinov.

Iz turškega v slovenski jezik prevajamo tudi filme, oddaje, reklamna sporočila in serije, na vašo zahtevo pa izvajamo tudi njihovo podnaslavljanje ali sinhronizacijo. Prav tako prevajamo tudi predmetnike in programe fakultet, diplome in dodatke k diplomi pa tudi potrdila o opravljenih izpitih, prepise ocen, zaključna spričevala osnovnih in srednjih šol in potrdila o rednem šolanju oziroma vse dokumente, ki jih je treba predložiti pristojnim službam in so izključno povezani s področjem izobraževanja.

Prevajanje vseh besedil iz turškega v slovenski jezik

Na zahtevo strankam obdelujemo tudi vse vrste besedilnih vsebin iz turškega v slovenski jezik. Ne glede na temo, ki jo obdelujejo in ne glede na to, ali so namenjeni predstavljanju javnosti ali ožjemu krogu strokovnjakov, vam zagotavljamo, da naši prevajalci in sodni tolmači to storitev izvajajo na najboljši možni način in vam relativno hitro dostavijo prevedene materiale na dogovorjen način. Ker zanje ni potrebna overitev sodnega tolmača, lahko komuniciramo tudi v elektronski obliki, kar pomeni, da nam vsebine, za katere želite prevajanje, lahko pošljete na elektronski naslov in na enak način vam tudi lahko pošljemo obdelane besedilne vsebine.

Glede na to, da je število področij, za katere smo specializirani zares veliko, omenjamo samo tiste, za katere stranke od nas najpogosteje zahtevajo prevajanje: medicina, znanost, ekonomija, marketing, psihologija, finance, turizem, farmacija, družbene vede, bančništvo, izobraževanje, ekologija in varstvo okolja, pravico, filozofija, naravoslovne vede, politika, sociologija, menedžment, gradbena industrija, komunikologija pa tudi informacijske tehnologije in številna druga področja.

Prav tako, iz turškega v slovenski jezik prevajamo tudi vse dokumente, ki jih je treba predložiti pristojnim službam in so povezani z izobraževanjem pa tudi diplomske in seminarske naloge ter rezultate znanstvenih raziskav, znanstvena dela in patente kot tudi vse dokumente s področja znanosti. Poleg prevajanja zaključnih spričeval osnovnih in srednjih šol, naši prevajalci in sodni tolmači obdelujejo tudi: potrdila o opravljenih izpitih, potrdilo o rednem šolanju, predmetnike in programe fakultet ter diplome in dodatke k diplomi kot tudi vse druge dokumente s področja izobraževanja.

Prevajanje spletnih katalogov in prodajaln iz turškega v slovenski jezik

Dejstvo je, da se v sodobnem svetu različni izdelki vse pogosteje ponujajo na prodajo preko globalnega omrežja in da ima vsakdo, ki se resneje ukvarja s trgovino, na svoji spletni strani tudi spletne kataloge izdelkov oziroma spletne prodajalne. Prav zato smo na seznam rednih storitev, ki jih ponujamo vsem zainteresiranim strankam, uvrstili tudi prevajanje takšnih vsebin iz turškega v slovenski jezik. S samim tem, da naši prevajalci in sodni tolmači pri prevajanju takšnih vsebin pa tudi spletnih strani pazijo na pravila dobre optimizacije vsebin, vam zagotavljamo, da se to v bližnji prihodnosti še kako pozitivno odraža na vaše poslovanje, saj je tako preveden vsebina prepoznana kot zaželena s strani spletnega iskalnika, kar ima nesporno za posledico boljši položaj v okviru iskanja. Prav tako v primeru potrebe izvajamo tudi profesionalno prevajanje katerekoli programske opreme (aplikacij ali programov).

Na vašo zahtevo, iz turškega v slovenski jezik prevajamo tudi vse vrste video in zvočnih vsebin, izvajamo pa tudi storitev njihovega podnaslavljanja in sinhronizacije. Poleg serij prevajamo tudi informativne, izobraževalne in zabavne kot tudi otroške oddaje in dokumentarne, risane, igrane in animirane filme in reklamna sporočila.

Iz turškega v slovenski jezik prevajamo tudi PR članke, zloženke, reklamne letake, plakate, brošure, vsebine katalogov izdelkov in storitev in celo vizitke ter številne druge vrste materialov, ki sodijo na področje marketinga. Imejte na umu, da imajo vsi prevajalci in sodni tolmači, ki izvajajo to storitev za sabo dovolj prevedenih materialov, tako da jim na najboljši možni način uspe, da reklamno sporočilo predstavijo tudi v slovenskem jeziku, kar je tudi osnovni cilj prevajanja takšnih vsebin, saj se potencialnim uporabnikom storitev oziroma kupcem izdelkov na pravi način prikaže to, kar se reklamira, ne glede na to, ali gre za storitev ali izdelek.

Šepetano tolmačenje iz turškega v slovenski jezik

Čeprav šepetano tolmačenje ni tako zastopano v praksi, kot je to primer s simultanim in konsekutivnim tolmačenjem, naši prevajalci in sodni tolmači na vašo zahtevo izvajajo tudi to storitev. Da bi lahko v celoti izpolnili zahteve dogodka, za katerega vam je potrebno tolmačenje iz turškega v slovenski jezik, moramo biti pravočasno seznanjeni s koncepcijo samega dogodka pa tudi s številom udeležencev, prostorom, v katerem bo potekal in da vemo, kako dolgo bo trajal, saj na osnovi vseh teh podatkov lahko pripravimo ponudbo, ki bo maksimalno izpolnila, tako vaša pričakovanja kot tudi zahteve dogodka.

Če ste prepričani, da vam je potrebno simultano tolmačenje, vam pod najugodnejšimi pogoji ponujamo tudi najem opreme za simultano tolmačenje zadnje generacije.

Ker se na nas pogosto obračajo stranke, ki so v določen material dali nekomu na prevajanje, pri čemer pa iz določenega razloga niso zadovoljne z načinom obdelave, za takšne vsebine izvajamo storitev kompletne redakcije. Ko naši lektorji in korektorji izvedejo lekturo oziroma korekturo tako prevedenih vsebin, vam zagotavljamo, da bodo tudi najzahtevnejši med vami biti zadovoljni z načinom obdelave.

Poleg tega iz turškega v slovenski jezik prevajamo tudi vse dokumente, ki se v določenih primerih predajajo pristojnim službam, kot so: potrdilo o samskem stanu, potrdilo o nekaznovanosti, potrdilo o stalni zaposlitvi, soglasje za zastopanje, potrdilo o stanju računa v banki in rednih dohodkih oziroma vse druge vrste potrdil, soglasij in izjav. Glede na to, da gre za uradne dokumente, ne pozabite najprej preveriti vse v zvezi z overitvijo s haškim Apostille žigom na pristojnem sodišču in dostaviti na vpogled izvirnih dokumentov, da bi v celoti spoštovali z zakonom predpisan postopek.

Prevajanje poslovnih dokumentov iz turškega v slovenski jezik

Pri prevajanju poslovne dokumentacije iz turškega v slovenski jezik pa tudi kateregakoli drugega dokumenta, je najbolj pomembna overitev pooblaščene osebe oziroma sodnega tolmača. Toda, ker je tukaj Prevajalski center Akademije Oxford, ki ima v svoji ekipi tudi te strokovnjake, je vaša edina obveznost, da nam dostavite izvirne dokumente na vpogled pa tudi, da pridobite točno informacijo o potrebi za overitvijo s haškim Apostille žigom. Gre za to, da ta vrsta overitve v nobenem primeru ne izključuje overitve sodnega tolmača, ampak se zahteva kot dodatna overitev, toda samo za določene dokumente. Poleg tega le-ta se razlikuje od dokumenta do dokumenta in sodi v pristojnost uradnih sodnih organov Republike Slovenije, v okviru katerih tudi lahko dobiti točno informacijo o tem, ali se zahteva za vaš dokument in če se zahteva, se morate pozanimati, v kakšni obliki. Kajti včasih je treba najprej izvesti prevod in overitev dokumentov z žigom sodnega tolmača in potem odnesti obdelan dokument na pristojno sodišče, da bi se izvedla overitev z Apostille žigom. Toda v drugih primerih overitev poteka z nasprotne strani oziroma najprej poteka overitev s haškiim žigom in tedaj naši strokovnjaki prevajajo. tako dokument kot tudi sam Apostille žig, potem pa ga prevzemajo sodni tolmači in tako preveden dokument overjajo tudi s svojim žigom. Da ne mislite, da vam naši prevajalci in sodni tolmači ne želijo pomagati, prav nasprotno! Oni pravzaprav niso dolžni posedovati teh informacij, saj to ne sodi v njihovo pristojnost, toda zagotovo bodo storili vse, kar je v njihovi moči in vam omogočili, da relativno enostavno pridete do teh podatkov.

Kar zadeva dostavo dokumentov, ker ste dolžni dostaviti tudi izvirnike na vpogled, saj jih sodni tolmač mora primerjati s prevodi, preden jih opremi s svojim žigom in s tem potrdi, da gre za popolnoma enaka dokumenta, jih lahko prinesete osebno v našo poslovalnico, ali pa jih pošljete preko kurirske službe oziroma s priporočeno poštno pošiljko na naš naslov. Prav tako obdelane dokumente lahko prevzamete osebno oziroma vam jih pošljemo preko kurirske službe na naslov, ki ga navedete, pri čemer pa se ta storitev zaračunava neodvisno od osnovne storitve, in to po ceniku službe, zadolžene za dostavo.

Od poslovnih dokumentov, iz turškega v slovenski jezik med drugim prevajamo: bilance stanja in uspeha, ustanovitvene akte podjetja, sklep o ustanovitvi pravne osebe, fakture, letna poslovna poročila, statute podjetja, revizijska poročila, poslovne odločitve, pogodbe pa tudi sklep o razvezi zakonske zveze oziroma vse druge vrste sodnih odločb in sklepe ter druge pravne akte. Prevajamo tudi pravni red Evropske Unije pa tudi vse vrste licenc, certifikatov in pooblastil.

Poleg tega na vašo zahtevo prevajamo tudi tehnično, gradbeno, medicinsko in razpisno dokumentacijo. To pomeni, da iz turškega v slovenski jezik prevajamo: navodila za uporabo, navodila za uporabo zdravil in značilnosti izdelkov, dokumentacijo o medicinskih izdelkih, specifikacije farmacevtskih izdelkov, gradbene projekte, zdravniške izvide, deklaracije izdelkov vseh vrst pa tudi vse druge vsebine, ki se nanašajo na področje, tako medicine in farmacije kot tudi gradbene industrije.

Iz turškega v slovenski jezik seveda prevajamo tudi osebne dokumente, ki jih potem s svojim žigom overja tudi sodni tolmač in jim na ta način v pravnem smislu daje enak pomen kot vsakem drugem izvirnem dokumentu. Potrdilo o stalnem prebivališču, izpiski iz matičnega registra o rojstvu, dovoljenje za prebivanje, potni list, izpiski iz matičnega registra o smrti, osebna izkaznica, potrdilo o državljanstvu, prometno dovoljenje, delovno dovoljenje, izpiski iz matičnega registra o sklenjeni zakonski zvezi in vozniško dovoljenje so samo nekateri od osebnih dokumentov, ki jih obdelujemo

Cena prevajanja iz/v turški jezik

  • Iz turškega v slovenski je 28 EUR po strani
  • Iz slovenskega v turški je 28 EUR po strani

Cena prevajanja iz turškega v slovenski jezik z overitvijo sodnih tolmačev

  • Iz turškega v slovenski z overitvijo sodnega tolmača je 33 EUR po strani
  • Iz slovenskega v turški z overitvijo sodnega tolmača je 33 EUR po strani

Popusti za prevajanje iz turškega v slovenski jezik

  • Če imate veliko število strani za prevajanje, ponujamo neverjetne popuste.

Izračunajte ceno prevajanja


Opomba:

Navedeni kalkulator izračunava predvideno ceno prevajanja. Prevajalska stran obsega 1800 znakov s presledki ali 250 besed. Zelo pomembno je, da čim bolj natančno izračunate število znakov v svojem dokumentu, da bi bila finančna konstrukcija čim bolj točna, ob majhnih odstopanjih. Za vse natančnejše informacije kontaktirajte z našim predstavništvom.

Prevajanje iz turškega v druge jezike


Najpogosteje zastavljena vprašanja - Sodni tolmač za turški jezik - Akademija Oxford

Seznam mest za sodne tolmače in prevajalce za turški jezik


Sodni tolmač za turški jezik - Akademija Oxford
NEWSLETTER
 
DRUGI O NAS
Matjaž iz Ajdovščine:

Lahko pohvalim vse zaposlene v Akademiji Oxford, ker so resnično profesionalni in prevajalske storitve opravljajo hitro in učinkoviti.

Martina iz Bleda:

Potrebovala sem prevajanje iz madžarskega v slovenski jezik in lahko vam rečem, da sem pozitivno presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve prevajalcev Akademije Oxford.

Jaka iz Bovca:

Mislim, da je odlično, ker lahko na enem mestu najdem prevajalske storitve za različne jezike, tako da se ne morem sprehajati od prevajalca do prevajalca.

Eva iz Brežic:

Nujno sem potrebovala prevod v francoski jezik, na spletu sem našla Oxford, jih poklicala in v roku nekaj ur sem po elektronski pošti prejela prevod. Resnično so izjemni!

Zoran iz Velenja:

Uslužni, hitri in ljubeznivi, za njih imam samo pohvalne besede!

Anja iz Višnje Gore:

Najboljše prevajalske storitve lahko najdete prav v Akademiji Oxford! Vsaka čast!

Jure z Vrhnike:

Sodni tolmači iz Akademije Oxford so me presenetili z natančnostjo prevoda ter s kakovostjo storitve. Na začetku sem bil skeptičen, toda sedaj vem, na koga se lahko obrnem, ko mi bo v prihodnje potreben prevod.

Ana iz Gornje Radgone:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v nemški jezik!

Mišo z Grosuplja:

Kar se mene tiče, je cena kakovostne storitve najmanj pomembna, toda nisem verjel, da obstaja institucija, ki je v stanju omogočiti tako ugodno ceno za tako kakovostno in profesionalno opravljeno storitev. Hvala vam!

Nina iz Domžal:

Kakovost vaših storitev je na visoki ravni! Samo tako naprej!

Mitja iz Dravograda:

Delam v agenciji za registracijo vozil in do sedaj sem na prevode čakal nekaj dni, z Vami pa je vse to hitrejše in cenejše. Hvala, ker obstajate!

Elena iz Zagorja ob Savi:

Prevajalci Akademije Oxford so zame dokončali prevod iz Nizozemskega jezika v nekaj urah. Hvala vam, neverjetni ste!

Gregor iz Žalca:

Navdušen sem nad načinom, kako se zaposleni v Akademiji Oxford vedejo do nas, z veliko spoštovanja, ljubeznivosti in predanosti. Ko sodelujete z njimi, enostavno uživate.

Tina iz Železnikov:

Profesionalizem in predanost poslu sta prvi stvari, ki jih opazite, ko pridete v stik z Akademijo Oxford. Organizacija in storitev sta na vrhunski ravni!

Zmago iz Žirov:

Hvala Akademiji Oxford! Nujno sem potreboval prevod iz srbskega jezika in oni so to naredili na najboljši možni način. Dobil sam prevod po vsega nekaj urah! Hvala vam, najboljši ste!

Nataša iz Ilirske Bistrice:

Storitve prevajanja so mi zaradi narave dela, ki ga opravljam, potrebne vsakodnevno. Ko sem prvič stopila v stik z Akademijo Oxford, so mi posel dokončali hitro in učinkovito. Od tedaj jih ne menjam.

Mišo iz Izole:

Prevod iz slovenščine v kar 33 tujih jezikov na enem mestu. Neverjetno!

Sanja iz Jesenic:

Zahvaljujem se Akademiji Oxford za prevod iz norveškega jezika. Vse najboljše v nadaljnjem poslovanju!

Mile iz Kamnika:

Hiter in točen prevod! Hvala, ljudje, vse najboljše!

Selena iz Kočevja:

Vse pohvale za organizacijo in vrhunske storitve. Imate izjemna priporočila z moje strani pri vseh!

Damjan iz Leontina iz Kopra:

Nisem mogel, da ne opazim ljubeznivosti in predanosti vaših prevajalcev. Resnično sem prijetno presenečen.

Zlatan iz Kostanjevice na Krki:

Preko Vaše Akademije smo angažirali prevajalca za svojo poroko, iskreno vam hvala!

Marija iz Kranja:

Kaj bi jaz brez vas!? Priskočili ste mi v pomoč, ko mi je bil prevod najpotrebnejši! Enostavno, najlepša hvala!

Boštjan iz Laškega:

Obiskala nas je tuja delegacija iz Nemčije, pa smo potrebovali storitve konsekutivnega prevajanja. Obrnil sem se na Akademijo Oxford in priskočili so nam v pomoč na najboljši možni način.

Vesna iz Lenarta:

Hvala vam za prevod, izjemni ste!

Uroš iz Lendave:

Točnost prevoda je zaradi posla za nas zelo pomembna. Prevodi iz danskega, norveškega in švedskega jezika za nas predstavljajo temelj dobrega poslovanja s podjetji iz tega področja, pa smo se zato obrnili na Akademijo Oxford. Sodelujemo že mesec dni in nimamo nobene pripombe na prevode. Najlepša hvala!

Kaja iz Litije:

Popoln prevod, pravilno in natančno obdelan. Profesionalnost in organizacija sta na najvišji ravni! Vsaka čast!

Jasmin iz Ljubljane:

Zahvaljujoč prevajalcem Akademije Oxford, smo z lahkoto sklenili pomembno pogodbo s poslovnimi s partnerji iz Japonske. Vse pohvale in najlepša hvala Akademiji Oxford za profesionalno in kakovostno opravljeno delo!

Monika iz Ljutomera:

Lahko rečem samo to, da ste najboljši!

Andraž iz Logatca:

Imamo srečo, da ste se pojavili v Sloveniji. Najhitreje in najkakovostnejše prevajate dokumente na našem področju.

Staša iz Maribora:

Bila sem navdušena, ko sem izvedela, da lahko tako hitro prevajate dokumente in jih pošljete. Resnično ste izjemni!

Josip iz Maribora:

Vse pohvale za Akademijo Oxford in za zelo hitro prevajanje dokumentov. Najugodnejši ste v Sloveniji!

Ines iz Medvod:

Kakovosten prevod, izjemna storitev ter nizka cena. Neverjetni ste!

Branko iz Mengša:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v ruščino!

Dejan iz Metlike:

Akademija Oxford je daleč najboljši prevajalski center v Sloveniji!

Manja iz Mežice:

Prevod dokumentacije pri vas je enostaven. Najlepša hvala!

Jan iz Murske Sobote:

Enostavno je priti do vas, še lažje pa je sodelovati z vami. Vse pohvale za organizacijo in kakovost storitve!

Lucija iz Nove Gorice:

Stalno potrebujemo konsekutivno prevajanje zaradi prihoda tujih delegacij, Akademija Oxford pa je sedaj naša opora, kar se tiče prevajanja. Profesionalna storitev ter prijaznost, enostavno je vse na vrhunski ravni.

Damjan iz Novega mesta:

Potreboval sem prevod v slovaški jezik, zelo hitro in originalno sem ga prejel od vas. Hvala lepa!

Tjaša iz Ormoža:

Prevod sem prejel hitrooo, hvala!

Vid iz Pirana:

Vse pohvale za vas ter vaše prevajalce!

Anisa iz Postojne:

Natančno, hitro, poceni, pravilno ... Hvala lepa, nimam besed!

Dejan s Prevalj:

Če potrebujete prevod s strani pooblaščenega sodnega tolmača, vam priporočam Akademijo Oxford! Bil sem navdušen nad njihovo hitrostjo in natančnostjo! Hvala Vam!

Katja s Ptuja:

Prevajala sem dokumentacijo v Oxfordu, poleg tega, da so bili hitri, so mi pomagali, ter me napotili na koga naj se obrnem kar se tiče moje papirologije.

Dominik iz Radeč:

Hvala za prevod, pravi ste profesionalci!

Julija iz Radovljice:

Niti za en prevod, ki ste ga naredili zame, nisem imela pripombe. Hvala vam za izjemno sodelovanje!

Milan z Raven na Koroškem:

Posebej sem zadovoljen, ker vsak prevod preverjate kar se tiče izrazov in fraz, kar pripeva k temu, da je prevod kakovostnejši in jasnejši. Zares, vse pohvale za profesionalnost!

Katarina iz Ribnice:

Zelo hitro ste mi izpolnili formular za vizum za Ameriko. Prekrasni ste!

Domagoj iz Ruš:

Potreboval sem prevod dokumentacije za pokojnino iz nemščine. Bil sam zelo zadovoljen s prevodom prevajalcev iz Akademije Oxford, in priporočam jih vsakomur!

Jana iz Sevnice:

Jaz sam iz Sevnice in tukaj nimamo prevajalcev za kitajski jezik. Toda, ko sem slišala za Akademijo Oxford in njihove prevajalske storitve, sem takoj stopila v stik z njimi sam. Bila sem presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve. Prihranili so moj denar in čas. Najlepša hvala!

Tim iz Sežane:

Najboljši ste! Vsakomur bi vas priporočil!

Urška iz Slovenske Bistrice:

Potrebovala sem prevod za pridobitev odpravnine iz norveškega v slovenski jezik.

Nik iz Slovenj Gradca:

Vaši prevodi so izjemni! Natančen prevod, hitra dostava in ugodna cena. Vse na enem mestu. Vsaka čast!

Maja iz Slovenskih Konjic:

V zadovoljstvo mi je bilo sodelovati z vami!

Mirko iz Tolmina:

Prevod iz švedščine je bil brez napak! Izjemno sem zadovoljen! Hvala lepa!

Tea iz Trbovelj:

Akademija Oxford je ena od najboljše organiziranih institucij s katerimi sem poslovno sodelovala. Sodelovanje je na vrhunski ravni, vsakomur bi jih priporočila!

Mišo iz Trebnjega:

Težko je najti prevajalca za flamski jezik, ki vam bo dostavil točen in pravilen prevod. To je možno samo pri vas!

Nives iz Tržiča:

Ugodna cena, kakovost ter hitra storitev. Bravo!

Samir iz Hrastnika:

Zelo mi je pomembno, da so vsi dokumenti, ki jih potrebujem, prevedeni predvsem točno in pravilno. To je tisto, kar sem opazil pri prevajalcih Akademije Oxford. Točnost in pedantnost brez konkurence. Nimam besed, zares ste pravi profesionalci!

Neža iz Celja:

Nujno sem potrebovala prevod dokumentacije za poroko, pa sam stopila v stik z Akademijo Oxford. Hitro so končali delo, v roku nekaj ur. Zelo sem jim hvaležna za to!

Miloš iz Cerknice:

Kar se tiče prevajalskih storitev, vi ste brez konkurence!

Špela iz Črnomlja:

Prevedli ste mi več kot od 50 strani brez napake! Vsaka čast! V prihodnje vem, na koga naj se obrnem!

Damir iz Šempetra:

Poln sam pozitivnih vtisov potem, ko ste zame končali prevod celotne dokumentacije za posel. Hvala lepa!

Janica iz Šentjurja:

Zelo sem zadovoljna! Tako s ceno kot kakovostjo prevoda. Zares ste nezamenljivi!

Tim iz Škofje Loke:

Prijazno osebje, kakovostno in predano delo sta ključ uspeha. Akademije Oxford je dokaz tega. Vsaka čast!

Sonja iz Šoštanja:

Samo nadaljujte! Odlični ste!