Sodni tolmač in prevajalec za japonski jezik

Japonski jezik uporablja več kot 100 milijonov ljudi na Japonskem, v delih Koreje in Kitajske pa tudi v državah po celem svetu. Ta jezik je po vseh svojih značilnostih, zelo poseben in specifičen in se lahko piše v dveh smereh, od desne proti levi in od leve proti desni. Kar zadeva pisanje japonskega jezika, se lahko uporabljata dve pisavi, hiragano in katakano, poleg navedenih pisav pa se pogosto uporablja tudi latinica. Japonski se uči več let in postopek učenja je podobno kot sam jezik zelo specifičen. Šele potem, ko se jezik nauči z latinično pisavo, se začne z učenjem njihovih znakov, ki jih je več tisoč.

Sedaj, ko veste vse to, vam je precej bolj jasno, zakaj pogosto s ponosom poudarjamo, da so v naši ekipi tudi prevajalci in sodni tolmači za japonski jezik, saj so ti strokovnjaki v naši državi zares maloštevilni. Zato, če vam je potrebno prevajanje katerekoli vrste materialov iz japonskega v slovenski jezik oziroma iz slovenskega v japonski jezik, ste lahko prepričani, da bodo naši strokovnjaki izpolnili vse vaše zahteve pa tudi pričakovanja, ne glede na to, ali gre za bolj ali manj kompleksne materiale.

Vsak prevajalec in sodni tolmač za japonski jezik, ki je član ekipe Akademije Oxford, se s posebno pozornostjo loteva svojega dela, tako da vas pri nas pričakuje maksimalno profesionalno prevajanje, zahvaljujoč njihovi učinkovitosti pa lahko z gotovostjo rečemo tudi to, da so roki izdelave prevodov in overitve zelo ugodni.Storitev prevajanja dokumentov je nekaj, na kar smo še posebej ponosni, saj pri nas lahko dobite kompletno storitev, ki vključuje tako prevajanje kot tudi overitev prevedenih dokumentov. Kako pomembna je v tem primeru overitev sodnega tolmača, jasno kaže tudi podatek, da ima vsak dokument, ki je preveden iz ali v japonski jezik ter overjen z žigom sodnega tolmača, enako vrednost kot vsak drug izvirni dokument, saj žig sodnega tolmača potrjuje, da gre za dokument, ki je enak izvirniku.

Poleg storitve, ki vključuje klasično prevajanje iz japonskega v naš jezik in iz slovenskega v japonski jezik, naši prevajalci in sodni tolmači za japonski jezik izvajajo tudi storitev prevajanja, ki ni ravno pogosta v praksi. Gre za prevajanje iz japonskega v enega od tujih jezikov oziroma iz kateregakoli tujega v japonski jezik. Na ta način dobite prevajanje iz japonskega v: francoski, nemški, angleški, italijanski, portugalski, španski, grški, švedski, ruski, nizozemski, madžarski, finski, bolgarski, albanski, turški, ukrajinski, danski, romski, estonski, japonski, norveški, latinski, kitajski, znakovni ter perzijski, arabski, korejski, pakistanski pa tudi še veliko drugih tujih jezikov. Poleg tega izvajamo tudi storitev prevajanja iz kateregakoli tujega v japonski jezik, poleg prevajanja pa pri nas lahko dobite tudi overitev prevedenih dokumentov in na ta način, v relativno kratkem roku in po ugodni ceni pridobite dokument, ki ga lahko neovirano uporabljate.

Naši prevajalci in sodni tolmači za japonski jezik obdelujejo vse osebne in poslovne dokumente, od potrdila o državljanstvu, osebne izkaznice, potnega lista in izpiskov iz matičnega registra (o rojstvu, o smrti, o sklenjeni zakonski zvezi) preko delovnega dovoljenja, vozniškega in prometnega dovoljenja pa vse do dovoljenja za prebivanje in številnih drugih osebnih dokumentov. Nekateri od teh so tudi dokumenti, ki se v skladu s potrebami predajajo pristojnim institucijam, kot so potrdilo o stalni zaposlitvi, potrdilo o nekaznovanosti, potrdilo o samskem stanu, potrdilo o stanju računa v banki ter soglasje za zastopanje in vse druge izjave, potrdila in soglasja.

Poleg tega vsak prevajalci in sodni tolmači za japonski jezik, ki ga angažirate, prevaja tudi vse dokumente, ki sodijo med poslovne, kot so: ustanovitveni akt in statut podjetja, sklep o ustanovitvi pravne osebe, bilance uspeha in stanja, letna in revizijska poročila ter fakture, poslovne odločitve, licence, certifikati pa tudi pravni red Evropske Unije in vse vrste sodnih odločb in sklepov kot tudi ostale pravne akte.

Tisto, kar vsekakor morate vedeti, povezano pa je s storitvijo overitve, je to, da morate dostaviti tudi izvirnik na vpogled, saj ima sodni tolmač zakonsko obveznost, da najprej primerja izvirnike in prevode in šele potem lahko prevedene materiale opremi s svojim žigom oziroma jih overi, s čimer strankam omogoča, da dobijo dokument, ki ga lahko v praksi uporabljajo enako kot katerikoli pravno veljavni dokument.

Poleg tega je zelo pomembno, da najprej preverite, ali je za dokument, za katerega želite, da ga naši prevajalci in sodni tolmači za japonski jezik prevedejo v katerikoli kombinaciji jezikov potrebna tudi overitev s haškim Apostille žigom, da bi se izognili nepotrebnemu tratenju časa. V primeru, da niste obveščeni, želimo poudariti, da je ta overitev potrebna samo za določene dokumente in v nobenem primeru ne izključuje overitve sodnega tolmača, toda zanjo so pristojni izključno sodni organi, pa se samo tam lahko dobi veljavna informacija, ker sodni tolmači in prevajalci za japonski jezik niso dolžni posedovati informacij o tem, ali je potrebna overitev z Apostille žigom in katere vrste. Gre za to, da se za določene dokumente zahteva ta vrsta overitve, toda v različnih kombinacijah, tako da je v določenih primerih overitev poteka potem, ko to stori sodni tolmač, pri drugih pa se skupaj prevajata dokument in žig. Prav zato posebej poudarjamo, da je potrebno pravočasno pridobiti veljavno informacijo o overitvi z Apostille žigom, saj boste tako prihranili svoj pa tudi naš čas.

V skladu z vašimi zahtevami naši prevajalci in sodni tolmači za japonski jezik obdelujejo tudi zaključna spričevala osnovnih in srednjih šol, potrdil o opravljenih izpitih ter diplome in dodatke diplomi, predmetnike in programe fakultet kot tudi prepis ocen, potrdila o rednem šolanju in številne druge dokumente, ki se predajajo pristojnim službam in so povezani z izobraževanjem.

Iz japonskega in v japonski jezik prav tako prevajamo tudi medicinsko pa tudi razpisno in tehnično dokumentacijo ter gradbene projekte kot tudi deklaracije izdelkov in navodila za uporabo. Poleg prevajanja navodil za uporabo zdravil in značilnosti izdelkov ter zdravniških izvidov, prevajalci in sodni tolmači za japonski jezik obdelujejo tudi: specifikacije farmacevtskih izdelkov, dokumentacijo o medicinskih izdelkih, laboratorijske analize tehničnih vzorcev pa tudi znanstvene patente in vse ostale dokumente s področij znanosti, farmacije, medicine in gradbeništva.

V skladu z vašimi zahtevami iz japonskega in v japonski jezik prevajamo tudi vse vrste besedilnih vsebin, ne glede na obravnavano temo in njihovo kompleksnost. Glede na veliko število področij, za katera so specializirani naši strokovnjaki, kar zadeva to vrsto prevajanja, omenjamo samo nekatere od njih, toda imejte na umu, da pri nas lahko dobite prevajanje besedil, ki obdelujejo absolutno vse vrste tematik. Tako iz japonskega in v japonski jezik prevajamo besedilne vsebine, ki so povezane s področji: ekologije in varstva okolja, financ, prava, filozofije, ekonomije, medicine, psihologije, bančništva, marketinga, komunikologije, gradbene industrije, sociologije, menedžmenta ter informacijskih tehnologij in vsemi vejami družbenih in naravoslovnih ved.

Prav tako prevajamo tudi materiale s področja marketinga, od vizitk, letakov in zloženk preko plakatov, brošur in katalogov, pa do PR člankov. Če imate potrebo, naši prevajalci in sodni tolmači za japonski jezik z veseljem prevajajo tudi spletne strani pa tudi programsko opremo oziroma aplikacije in programe ter vsebine katalogov in spletnih prodajaln. V tem segmentu sodelujemo tudi z IT strokovnjaki, ki prav tako sestavljajo ekipo Akademije Oxford in so tukaj, da dajejo podporo prevajalcem in sodnim tolmačem za japonski jezik, kar ima za cilj, da strankam ponudimo čim bolj kakovostno prevajanje te vrste vsebin. Vpliv IT strokovnjakov je najbolj viden pri prevajanju spletnih strani iz japonskega in v japonski jezik, saj se v tem primeru posebna pozornost posveča pravilom SEO (Search Engine Optimisation), ki se pazljivo implementirajo v prevod, da bi tako prevedena spletna stran sčasoma čim bolje kotirala v polju iskanja, tako da je korist od prevajanja spletnih strani večkratna.

Iz japonskega in v japonski jezik prevajamo tudi književna dela vseh vrst, od beletrije preko proze in romanov pa vse do poetskih del, ne glede na specifičnost in kompleksnost njihove vsebine. Prav tako prevajamo tudi znanstvene, ilustrirane pa tudi otroške revije ter časopisne članke kot tudi učbenike in to v vseh kombinacijah jezikov, ki vključujejo japonski.

Med številnimi storitvami, ki jih ponujajo naši prevajalci in sodni tolmači za japonski jezik posebej izstopa prevajanje video in zvočnih materialov. Razlog zaradi katerega jo posebej poudarjamo, je v tem, da poleg prevajanja animiranih, dokumentarnih, risanih in igranih filmov vseh žanrov ter serij, reklamnih sporočil pa tudi zabavnih in znanstvenih oddaj vsaka stranka v okviru Prevajalskega centra Akademije Oxford lahko dobi tudi storitev profesionalnega podnaslavljanja in sinhronizacije prevedenih materialov. Prav tako vam lahko prihranimo veliko časa, saj vam na enem mestu ponujamo kompletno obdelan katerikoli material, ki ga lahko takoj plasirate tako na televiziji kot tudi na radijskih postajah pa tudi na vsakem drugem mediju oziroma v kinematografih ter kjerkoli vi to želite.

Vsak naš prevajalec in sodni tolmač za japonski jezik, poleg vseh omenjenih storitev, ki so povezane s prevajanjem materialov v pisani obliki, ponujajo tudi profesionalno storitev tolmačenja iz japonskega in v japonski jezik, za vse vrste dogodkov. Razen za simultano in konsekutivno tolmačenje, so naši strokovnjaki specializirani tudi za posebno tolmačenja, ki je poznana kot šepetano tolmačenje. Poleg vsega tega, pri nas lahko najamete tudi opremo za simultano tolmačenje in to pod zagotovo najboljšimi pogoji na tržišču.Glede na to, da so v naši ekipi tudi lektorji in korektorji, lahko vsem zainteresiranim strankam, ki so material že dale nekomu drugemu na prevajanje iz japonskega in v japonski jezik in ostali so nezadovoljne z obdelavo, ponudimo tudi storitev redakcije tako prevedenih vsebin. Ko našim strokovnjakom zaupate tako obdelane materiale, ste lahko povsem prepričani, da boste več kot zadovoljni z njihovim načinom obdelave materialov, saj naši strokovnjaki posedujejo dolgoletne izkušnje v teh poslih in bodo na najboljši možni način izvedli lekturo oziroma korekturo teh materialov.

Ko nam dostavljate material na prevajanje, imejte v mislih tudi to, da nam morate dostavite izvirni dokumenti, če želite, da ga overimo z žigom zapriseženega sodnega tolmača. Tako da nam jih lahko osebno prinesete v poslovalnico Akademije Oxford, toda v primeru, da tega ne morete storiti, jih lahko enostavno pošljete s priporočeno poštno pošiljko ter preko kurirske službe. Vse ostale materiale lahko pošljete tudi skenirane na elektronski naslov, saj tako maksimalno varčujete s svojim in našim časom. Pošiljanje dokumentov na elektronski naslov je možno samo v primeru, da vam je njihovo prevajanje iz japonskega in v japonski jezik potrebno v zelo kratkem roku, saj bomo tako pospešili sam postopek, toda vsekakor je treba dostaviti tudi izvirnike na enega od omenjenih načinov. Ko naši strokovnjaki končajo s svojim delom, prav tako vi izberete, ali boste prevode prevzeli osebno ali pa želite, da vam jih pošljemo na določen naslov oziroma na elektronski naslov, če gre za materiale, za katere se ne zahteva žig sodnega tolmača. Če želite, da vam prevode dostavimo na naslov, morate vedeti tudi to, da to storitev izvaja kurirska služba, s katero sodelujemo in gre za dodatno storitev, ki se zaračunava po veljavnem ceniku kurirske službe, popolnoma ločeno od cene prevajanja in overitve.

Na vsako vprašanje, povezano s prevajanjem iz japonskega in v japonski jezik bomo z veseljem odgovorili, se bodo boste obrnili na nas!

Prevajanje iz slovenskega v japonski jezik

Če vam je potrebno prevajanje iz slovenskega v japonski jezik za absolutno katerokoli vsebino, je najboljše, kar lahko storite, da se obrnete na poslovalnico Akademije Oxford, da bi se dogovorili o vsemu potrebnemu. Posebno pozornost je treba nameniti postopku pošiljanja dokumentov na prevajanje, saj se le-ta razlikuje od pošiljanja vseh ostalih vsebin, glede na to, da njih lahko pošljete tudi po elektronski pošti, medtem ko morate pri prevajanju dokumentov dostaviti tudi izvirnike na vpogled, ker tako zahteva postopek overitve. Tako jih lahko osebno prinesete v našo poslovalnico, imate pa tudi možnost, da jih pošljete ali preko kurirske službe ali pa s priporočeno poštno pošiljko.

Ko prevajalci in sodni tolmači končajo z obdelavo dostavljenih vsebin, jih lahko osebno prevzamete, ali pa vam prevedene vsebine pošljemo na elektronski naslov, toda samo v primeru, če se ne zahteva njihova overitev kot tudi, da vam jih pošljemo na naslov. Storitev pošiljanja na naslov zahteva dodatno plačilo, saj le-ta ni vračunana v ceno obdelave dokumentov, plačate pa jo pri prevzemanju, in to po ceni, ki jo navede kurirska služba.

Če vam je prevajanje dokumentov iz slovenskega v japonski jezik potrebno zelo hitro, jih lahko najprej pošljete skenirane po elektronski pošti, potem pa v najkrajšem možnem roku dostavite tudi izvirnike na vpogled.

Pri obdelavi dokumentov je zelo pomembno tudi to, da mora vsaka stranka sama posedovati informacije o njihovi overitvi z Apostille (haškim) žigom. Za ta žig nista pristojna niti prevajalec niti sodni tolmač v naši ekipi, pa morate iz tega razloga sami pridobiti te informacije in to v okviru okrožnih sodišč, ko so tudi zadolženi za overitev s haškim žigom. Sicer pa ta žig ni obvezen za vse dokumente, tako da se morate pozanimati, ali se zahteva za konkretne dokumente, prav tako pa morate izvedeti, ali poteka pred ali pa šele potem, ko naši strokovnjaki končajo z njegovo obdelavo, saj se samo od tega odvisno, kako bo potekal sam postopek obdelave konkretnega dokumenta.

Iz slovenskega v japonski jezik sodni tolmači in prevajalci prevajajo in overjajo tudi vse vrste dokumentov, tako tiste, ki so povezani z znanostjo in izobraževanjem (zaključna spričevala osnovne in srednje šole, potrdila o rednem šolanju, predmetniki in programi fakultet, potrdila o opravljenih izpitih, diplome in dodatki k diplomi, rezultati znanstvenih raziskav, prepisi ocen, diplomske in seminarske naloge kot tudi znanstvena dela, znanstveni patenti in drugo) kot tudi ostale osebne in poslovne dokumente.

Poleg njih pa obdelujemo tudi vse dokumente, ki so del, tako gradbene in tehnične kot tudi razpisne oziroma medicinske dokumentacije in iz slovenskega v japonski jezik med drugim prevajamo tudi: gradbene projekte, navodila za uporabo zdravil in značilnosti izdelkov, zdravniške izvide, laboratorijske analize tehničnih vzorcev, deklaracije izdelkov, specifikacije farmacevtskih izdelkov, dokumentacijo o medicinskih izdelkih in druga.

Prevajalci in sodni tolmači v tej jezični kombinaciji prav tako obdelujejo vse vrste potrdil, soglasij in izjav kot tudi dokumente, ki se v skladu z zahtevami predajajo pristojnim službam. Poleg prevajanja potrdila o samskem stanu in o rednih dohodkih vam ponujamo tudi obdelavo soglasja za zastopanje, potrdila o stalni zaposlitvi ter potrdil o nekaznovanosti pa tudi potrdila o stanju računa v banki in drugih osebnih dokumentov.

Strankam lahko ponudimo tudi obdelavo vseh pravnih aktov, kar ne vključuje samo prevajanja pogodb, sodnih odločb, odločitev, sklepov, pritožb in sodb, ampak tudi prevajanje iz slovenskega v japonski jezik za pravni red Evropske Unije pa tudi vse vrste licenc, pogodb in certifikatov kot tudi za pooblastilo za zastopanje. Prevajalci in sodni tolmači v navedeni kombinaciji prav tako lahko obdelujejo vse vrste zvočnih pa tudi video vsebin, tako reklamna sporočila in oddaje kot tudi serije in filme vseh žanrov. Poleg njihovega prevajanja pa iz slovenskega v japonski jezik izvajamo tudi sinhronizacijo in po potrebi tudi podnaslavljanje obdelanih vsebin.

Poleg tega prevajalci in sodni tolmači obdelujejo tudi reklamne materiale (katalogi, PR članki, plakati, brošure, vizitke, zloženke in drugo) oziroma besedila katerekoli tematike, kompleksnosti pa tudi namena kot tudi časopisne članke. Na zahtevo strank lahko obdelujemo tudi vse vrste knjig oziroma učbenike in dela književnosti pa tudi revije kot tudi spletne vsebine (spletni katalogi, spletne strani, aplikacije, spletne prodajalne, programi in drugo). Pri tem z veliko pozornosti implementiramo vsa veljavna pravila SEO (Search Engine Optimisation), tako da se bodo obdelani materiali zelo hitro pojavili med prvimi rezultatimi iskanja.

Poleg navedenih storitev pa prevajalci in sodni tolmači strankam omogočajo tudi tolmačenje iz slovenskega v japonski jezik. Ko nam dostavite informacije o samem dogodku, naši strokovnjaki pripravijo ponudbo in se odločijo za simultano, šepetano ali konsekutivno tolmačenje oziroma v ponudbo vključijo tudi najem opreme za simultano tolmačenje, vse v skladu z zahtevami samega dogodka.

Specializirani smo tudi za storitve lekture pa tudi korekture, kar je povezano izključno z materiali, ki so že prevedeni iz slovenskega v japonski jezik, toda treba je opraviti določene popravke, kar bodo vsekakor izvedli profesionalni korektorji in lektorji, ki so del naše ekipe.

Prevajanje PR besedil iz slovenskega v japonski jezik

Sodni tolmači in prevajalci na zahtevo vseh zainteresiranih strank iz slovenskega v japonski jezik prevajajo tudi PR besedila oziroma različne vrste marketinških materialov. To pomeni, da obdelujejo tudi reklamne zloženke in letake oziroma brošure, kataloge, če pa je to potrebno, pa lahko iz slovenskega v japonski jezik prevajajo tudi vizitke.

Našo ekipo sestavljajo tudi profesionalni lektorji oziroma korektorji, ki v skladu s potrebami izvajajo vse potrebne popravke in opravijo redakcijo prevedenih vsebin, ne glede na vrsto materiala.

Na zahtevo strank lahko izvajamo tudi strokovno prevajanje vseh spletnih vsebin, kar pomeni, da poleg spletnih strani, katalogov in spletnih prodajaln prevajamo tudi programsko opremo oziroma vse vrste programov in aplikacij.

Sodni tolmači in prevajalci obdelujejo tudi besedila, ne glede na njihovo vsebino in ne glede na to, ali so namenjeni plasiranju v javnosti ali pa izključno strokovnjakom za določeno področje. Tema besedil, za katere vam je potrebno prevajanje iz slovenskega v japonski jezik, je lahko povezana tako s politiko oziroma ekonomijo kot tudi s pravom pa tudi medicino, psihologijo in znanostjo ter farmacijo oziroma izobraževanjem, sociologijo, ekologijo in varstvom okoljem pa tudi menedžmentom, komunikologijo, marketingom in gradbeno industrijo ter informacijskimi tehnologijami, turizmom in številnimi drugimi znanstvenimi disciplinami.

Imejte na umu, da se pri takšnih vsebinah ne zahteva dostava izvirnikov na vpogled, kar pa pomeni, da jih na prevajanje iz slovenskega v japonski jezik lahko pošljete tudi po elektronski pošti. Dostava obdelanih vsebin te vrste prav tako lahko poteka na enak način, kar predstavlja prihranek denarja pa tudi časa.

Prevajanje potnega lista iz slovenskega v japonski jezik

Ko je strankam potrebno prevajanje iz slovenskega v japonski jezik za potne liste, morajo biti v celoti seznanjeni z načinom obdelave takšnih dokumentov, saj so dolžni naprej dostaviti izvirne dokumente na vpogled, prav tako pa so se dolžni v pristojnih institucijah pozanimati o overitvi z Apostille žigom za konkretne dokumente. Da malo pojasnimo: pomembno je, da nam najprej na vpogled dostavite izvirnike, saj vas pri nas poleg prevajanja iz slovenskega v japonski jezik, tako za potni list kot tudi za katerikoli drugi dokument, pričakuje tudi storitev overitve s strani sodnega tolmača, kar pa zadeva overitev z Apostille žigom, kot ga imenujemo tudi haški, stranke morajo same pridobiti vse potrebne informacije, saj ta vrsta overitve ni v pristojnosti naših strokovnjakov.

Sodni tolmači in prevajalci Akademije Oxford pa v navedeni jezični kombinaciji poleg potnega lista prevajajo tudi vse ostale osebne dokumente, kar na prvem mestu vključuje obdelavo osebne izkaznice, potrdila o državljanstvu ter potrdila o stalnem prebivališču in vozniškega dovoljenja, poleg njih pa obdelujemo tudi dovoljenje za prebivanje ter delovno dovoljenje, izpiske iz matičnega registra (o rojstvu, o smrti, o sklenjeni zakonski zvezi) oziroma prometno dovoljenje pa tudi številne druge osebne dokumente. Naši strokovnjaki lahko obdelujejo tudi dokumente, ki so povezani s področjem znanosti pa tudi tiste, ki so povezani z izobraževanjem (diplome in dodatki k diplomi, potrdila o rednem šolanju, rezultati znanstvenih raziskav, zaključna spričevala osnovne in srednje šole, potrdil o opravljenih izpitih, predmetniki in programi fakultet, znanstveni patenti in ostale osebne dokumente) kot tudi dokumente, ki so del razpisne, gradbene, medicinske, tehnične in poslovne dokumentacije (gradbeni projekti, laboratorijske analize tehničnih vzorcev, specifikacije farmacevtskih izdelkov, navodila za uporabo zdravil in značilnosti izdelkov, dokumentacija o medicinskih izdelkih, zdravniški izvidi, bilance stanja in uspeha, ustanovitveni akti podjetja, sklepi o ustanovitvi pravnih oseb, fakture, poslovna poročila, statuti podjetja, poslovne odločitve in drugo).

Vse vrste izjav, potrdil in soglasij oziroma dokumente, ki se predajajo pristojnim službam, ko obstaja potreba za tem, prav tako obdelujejo prevajalci in sodni tolmači, kar pa pomeni, da stranke pri nas lahko med drugim dobijo tudi prevajanje iz slovenskega v japonski jezik za potrdila o samskem stanu in o rednih dohodkih, zatem za potrdila o nekaznovanosti ter potrdila o stalni zaposlitvi, soglasja za zastopanje oziroma za potrdila o stanju računa v banki in za ostale dokumente te vrste.

Sklepe o razvezi zakonske zveze kot tudi ostale vrste tako sodnih odločb kot tudi dokazil in sklepov oziroma pritožbe, sodne odločbe in tožbe kot tudi različne vrste pogodb pa tudi pravni red Evropske Unije, certifikate, licence in druga pravne akte na vašo zahtevo najprej prevajamo v navedeni kombinaciji jezikov in potem tudi overjamo z žigom sodnega tolmača.

Prevajanje učbenikov iz slovenskega v japonski jezik

Sodni tolmači in prevajalci v skladu z zahtevami strank iz slovenskega v japonski jezik prevajajo tudi učbenike, poleg njih pa obdelujejo tudi književna dela oziroma prozo, beletrijo, poezijo in romane.

Prevajamo pa tudi strokovne in ilustrirane oziroma otroške in številnih druge vrste revij oziroma časopisne članke. Tolmačenje iz slovenskega v japonski jezik je prav tako storitev, ki jo ponujajo sodni tolmači in prevajalci Akademije Oxford. Da bi lahko spoštovali zahteve dogodka, ki ga organizirate in za katerega vam je potrebna ta storitev, je zelo pomembno, da nas obvestite o njegovi organizaciji oziroma o tem, koliko udeležencev pričakujete ter kako dolgo naj bi trajal in kje bo potekal. Na podlagi tega se lahko odločimo, katero vrsto tolmačenja bomo uporabili, saj so naši strokovnjaki specializirani za simultano pa tudi za šepetano oziroma konsekutivno tolmačenje v tej kombinaciji jezikov. Prav tako, ko to dovoljujejo zahteve samega dogodka, strankam lahko pod ugodnimi pogoji omogočimo tudi najem opreme za simultano tolmačenje pod ugodnimi pogoji.

Prav tako obdelujemo tudi dokumentarne in risane pa tudi animirane oziroma igrane filme različnih žanrov oziroma jih najprej prevajamo iz slovenskega v japonski jezik in zatem tudi sinhroniziramo kot tudi podnaslavljamo. Poleg filmov pa prevajamo tudi serije pa tudi zabavne in informativne oziroma izobraževalne in otroške kot tudi vse druge vrste oddaj ter reklamna sporočila.

Prevajanje iz japonskega v slovenski jezik

Glede na to, da v Akademiji Oxford niso zaposleni samo prevajalci, ampak tudi sodni tolmači pa stranke lahko dobijo kompletno obdelane vsebine, kar je posebej opazno, če jim je potrebno prevajanje dokumentov iz japonskega v slovenski jezik, saj so pravno veljavni samo dokumenti, ki poleg samega prevajanja posedujejo tudi žig sodnega tolmača, ki je uradno pooblaščen za overitev in samo takšni dokumenti se lahko predajajo katerikoli državni službi.

Sodni tolmači in prevajalci obdelujejo tudi dokumente, ki se predajajo pristojnim institucijam, kot so različne vrste izjav, potrdil in soglasij (potrdilo o rednih dohodkih in samskem stanu, potrdilo o nekaznovanosti, potrdilo o stalni zaposlitvi, soglasje za zastopanje, potrdilo o stanju računa v banki in druge). V skladu s potrebami pa lahko iz japonskega v slovenski jezik prevajajo tudi vse osebne dokumente, kot so izpiski iz matičnega registra (o rojstvu, o smrti, o sklenjeni zakonski zvezi) ter potni list in osebna izkaznica, kot tudi potrdilo o stalnem prebivališču, potrdilo o državljanstvu, na zahtevo strank pa prevajamo tudi vse vrste dovoljenj (dovoljenje za prebivanje, prometno, delovno dovoljenje in vozniško).

Prevajalci in sodni tolmači v okviru Prevajalskega centra Akademije Oxford prav tako obdelujejo tudi dokumente, ki so povezani s področjema znanosti in izobraževanja oziroma poslovno, medicinsko, tehnično, gradbeno in razpisno dokumentacijo. Tako poleg zaključnih spričeval osnovnih in srednjih šol, prepisa cena, diplom in dodatkov k diplomi ter potrdil o opravljenih izpitih prevajajo tudi predmetnike in programe fakultet, potrdila o rednem šolanju, rezultate znanstvenih raziskav in po potrebi tudi znanstvene patente in del oziroma diplomske in seminarske naloge.

Prav tako pri nas lahko dobite tudi prevajanje iz japonskega v slovenski jezik za zdravniške izvide, navodila za uporabo zdravil in značilnosti izdelkov, deklaracije izdelkov, laboratorijske analize tehničnih vzorcev pa tudi za gradbene projekte, specifikacije farmacevtskih izdelkov ter vso dokumentacijo o medicinskih izdelkih in ostale dokumente, ki so del navedenih vrst dokumentacije. Stranke, ki jim je potrebno prevajanje iz japonskega v slovenski jezik za pogodbe oziroma vse pravne akte, to storitev prav tako lahko dobite v naši poslovalnici. Sodni tolmači in prevajalci med drugim obdelujejo tudi pravni red Evropske Unije pa tudi vse vrste certifikatov oziroma licence kot tudi sklepe o razvezi zakonske zveze ter različne vrste sodnih aktov (sklepe, tožbe, odločbe, sodbe in pritožbe).

Postopek prevajanja dokumentov je zelo jasno določen v zakonu in predvideva, da morajo stranke pri pošiljanju dokumentov, za katere jim je potrebno prevajanje iz japonskega v slovenski jezik, vsekakor priložiti tudi izvirnike, ki jih sodni tolmači uporablja v postopku overitve, ko primerja izvirnik in prevod in šele, ko ugotovi, da sta njuni vsebini enaki, lahko prevod opremi s svojim žigom oziroma ga overi. Če se zgodi, da obstajajo odstopanja, tolmači strankam predlagajo, da se izvede storitev redakcije, ki jo ponujajo profesionalni lektorji in korektorji v naši ekipi in potem se overitev lahko brez težav izvede.

Poleg tega se od strank zahteva, da same pridobijo informacije o posebni vrsti overitve oziroma o overitvi z Apostille žigom za konkretne dokumente. Sicer ta žig imenujemo tudi haški, naši prevajalci in sodni tolmači pa niso zadolženi za overitev z njim, ampak službe v okviru okrožnega sodišča, tako da stranka mora najprej pridobiti podatek, ali je Apostille žig obvezen za njene dokumente, saj ta vrsta overitve ni obvezna za vse dokumente. Če je obvezna, mora vprašati tudi to, ali le-ta poteka na začetku obdelave dokumente ali pa šele potem, ko naši strokovnjaki končajo s svojim delom. Prav od teh podatkov je tudi odvisno, na kakšen način poteka postopek obdelave konkretnega dokumenta, za katerega stranke zahtevajo prevajanje iz japonskega v slovenski jezik.

Imate možnost, da nam dokumente pošljete s priporočeno poštno pošiljko oziroma preko kurirske službe pa tudi, da nam jih osebno dostavite v poslovalnico. Če vam je prevajanje določenega dokumenta potrebno v zelo kratkem roku, vam je dovoljeno, da jih najprej dostavite skenirane na elektronski naslov in potem dostavite tudi izvirnike na vpogled, pri čemer morate posebej paziti na rok za njihovo izdelavo.

Prevedene vsebine lahko dobite po elektronski pošti, toda samo v primeru, če za njih ni potrebna overitev sodnega tolmača oziroma vam jih lahko dostavimo na naslov ali pa vam jih osebno predamo v poslovalnici. Dostavo na naslov izvaja kurirska služba, ki to storitev tudi zaračunava v skladu s svojim veljavnim cenikom, ločeno od storitve prevajanja in overitve.

Poleg dokumentov prevajalci in sodni tolmači obdelujejo tudi številne druge vsebine, njih pa lahko pošljete po elektronski pošti in jih na enak način dobite po koncu obdelave. Poleg književnih del in učbenikov iz japonskega v slovenski jezik lahko prevajamo tudi besedila različne tematike oziroma revije in časopisne članke. Obdelujemo tudi spletne materiale, kar vključuje prevajanje spletnih strani pa tudi spletnih prodajaln oziroma aplikacij, programov in katalogov in to ob ustrezni implementaciji SEO pravil (Search Engine Optimisation) ter njihovi optimizaciji za iskalnike.

Prevajalci in sodni tolmači na zahtevo strank izvajajo tudi storitve tolmačenja v tej kombinaciji jezikov oziroma specializirani so tako za simultano in šepetano kot tudi za konsekutivno tolmačenje. Toda, ko to zahtevajo značilnosti dogodka, strankam ponujamo tudi najem opreme za simultano tolmačenje zadnje generacije.

Ko je to potrebno, prav tako obdelujemo tudi materiale s področja marketinga, tako da poleg reklamnih zloženk in letakov oziroma PR člankov in katalogov prevajamo tudi brošure pa tudi vizitke, plakate in ostale vsebine. Vsem zainteresiranim strankam pa ponujamo tudi kompletno obdelavo video pa tudi zvočnih materialov, kar pomeni, da poleg prevajanja iz japonskega v slovenski jezik lahko izvajamo tako njihovo podnaslavljanje kot tudi sinhronizacijo. Poleg reklamnih sporočil in serij pa sodni tolmači in prevajalci lahko obdelujejo tudi zabavne ter informativne oddaje oziroma dokumentarne in igrane kot tudi animirane in risane filme.

Prevajanje potnega lista iz japonskega v slovenski jezik

Poleg prevajanja potnega lista iz japonskega v slovenski jezik v omenjeni jezični kombinaciji prevajamo tudi številne druge osebne dokumente, kar na prvem mestu vključuje obdelavo izpiskov iz matičnega registra (o rojstvu, o smrti, o sklenjeni zakonski zvezi oziroma potrdila o državljanstvu in osebne izkaznice ter potrdila o stalnem prebivališču kot tudi vseh vrst dovoljenj (prometno, dovoljenje za prebivanje, delovno in vozniško).

Prevajalci in sodni tolmači lahko obdelujejo tudi številne druge vrste dokumentov, tako tiste, ki so del različnih vrst dokumentacij oziroma predvsem razpisne, tehnične in gradbene pa tudi medicinske dokumentacije, tako da obdelujemo navodila za uporabo ter specifikacije farmacevtskih izdelkov oziroma zdravniške izvide pa tudi deklaracije izdelkov, gradbene projekte, navodila za uporabo zdravil in značilnosti izdelkov ter vso dokumentacijo o medicinskih izdelkih, laboratorijske analize tehničnih vzorcev in ostale osebne dokumente.

Vse dokumente, ki se zahtevajo v pristojnih institucijah, oziroma različne vrste potrdil, soglasij in izjav, lahko obdelujejo v navedeni kombinaciji jezikov oziroma jih prevajajo iz japonskega v slovenski jezik in jih potem tudi overijo z žigom zapriseženega sodnega tolmača. Tako med drugim lahko dobite prevajanje potrdila o stalni zaposlitvi in o rednih dohodkih, potrdila o nekaznovanosti pa tudi soglasja za zastopanje ter potrdila o samskem stanu in ostalih osebnih dokumentov.

Iz japonskega v naš jezik prav tako prevajamo tudi predmetnike in programe fakultet, diplome in dodatke diplomi kot tudi seminarske naloge, diplomske in znanstvena dela, prevajalci in sodni tolmači pa lahko obdelujejo tudi rezultate znanstvenih raziskav oziroma potrdila o rednem šolanju, zaključnih spričeval osnovne in srednje šole pa tudi znanstvenih patentov kot tudi vseh ostalih dokumentov, ki so povezani s področjema znanosti in izobraževanja.

Naši strokovnjaki prav tako prevajajo tudi pravne akte, od pogodb in licenc preko pooblastila za zastopanje, različnih vrst certifikatov pa vse do pravnega reda Evropske Unije in sodnih odločb in sklepov kot tudi pritožbe, tožbe in odločitve in jih zatem tudi overjajo.

Ne pozabite, da pri pošiljanju dokumentov na prevajanje iz japonskega v slovenski jezik vsekakor priložite tudi izvirne dokumente na vpogled pa tudi, da poiščete vse potrebne informacije o overitvi s haškim (Apostille) žigom za konkretne dokumente, za katere vam je potrebno prevajanje v tej kombinaciji.

Prevajanje spletnih prodajaln iz japonskega v slovenski jezik

Prevajalci in sodni tolmači v tej kombinaciji jezikov prav tako prevajajo spletne prodajalne, lahko pa vam ponudimo tudi prevajanje iz japonskega v slovenski jezik za programsko opremo oziroma tako za programe kot tudi za aplikacije pa tudi spletne strani in spletne kataloge. Razume se, da naši strokovnjaki izvajajo tudi optimizacijo obdelanih materialov za spletne iskalnike jim in na ta način dati možnost, da poboljšajo svoje mesto v okviru spletnega iskanja.

Prav tako strankam ponujamo tudi storitve lekture oziroma korekture materialov, za katere že posedujejo iz japonskega v slovenski jezik, ki pa niso dovolj kakovostni.

Prevajalci in sodni tolmači lahko obdelujejo tudi video kot tudi različnih zvočnih vsebin, kar vključuje prevajanje iz japonskega v slovenski jezik, tako za reklamna sporočila in serije kot tudi za filme vseh žanrov in vrst (animirani, risani, dokumentarni, igrani in ostali) oziroma za informativne oddaje pa tudi izobraževalne ter otroške, zabavne in druge vrste radijskih in televizijskih oddaj. Poleg osnovne storitve, ki predvideva njihovo prevajanje v omenjeni jezični kombinaciji, strankam pa omogočamo tudi finalno obdelavo teh materialov oziroma tako njihovo sinhronizacijo kot tudi storitev podnaslavljanja.

Tolmačenje iz japonskega v slovenski jezik

Če organizirate določeno vrsto dogodka, za katerega vam je potrebno tolmačenje iz japonskega v slovenski jezik, so tukaj prevajalci in sodni tolmači Akademije Oxford, ki lahko v omenjeni jezični kombinaciji izvajajo simultano in konsekutivno pa tudi šepetano tolmačenje. Prav tako vam lahko po ugodnih cenah ponudimo tudi najem opreme za simultano tolmačenje. Katero od omenjenih vrst tolmačenj pa bomo uporabili za konkretni dogodek, je odvisno samo od njegovega koncepta oziroma števila udeležencev, trajanja kot tudi od prostora, v katerem bo potekal, pa se pričakuje, da nam stranke dostavijo vse relevantne informacije, da bi jim lahko pripravili ponudbo.

Prevajalci in sodni tolmači lahko iz japonskega v slovenski jezik prevajajo tudi vse vrste knjig oziroma književna dela in učbenike pa tudi za besedila različne tematike, kompleksnosti, dolžine kot tudi namena. Tako oni izvajajo profesionalno prevajanje strokovnih in poljudnih besedil, njihova tema pa je lahko povezana z vsemi omenjenimi področji: turizem, znanost, ekologija in varstvo okolja, finance, izobraževanje, medicina, politika, farmacija, psihologija, bančništvo, sociologija, ekologija in varstvo okolja, komunikologija, gradbena industrija, turizem in menedžment ter informacijske tehnologije, marketing in še veliko drugih področij, tako iz skupine naravoslovnih ved kot tudi iz skupine družbenih ved.

Vse zainteresirane stranke pa pri nas pričakuje tudi prevajanje iz japonskega v slovenski jezik za časopisne članke oziroma strokovne in ilustrirane kot tudi ostale vrste revij pa tudi za reklamne materiale. Tako prevajalci in sodni tolmači na vašo zahtevo lahko obdelujejo tudi plakate in vizitke pa tudi reklamne letake in zloženke oziroma brošure, PR članke, kataloge in ostale vsebine, ki so namenjene reklamiranju.

Cena prevajanja iz/v japonski jezik

  • Iz japonskega v slovenski je 42 EUR po strani
  • Iz slovenskega v japonski je 42 EUR po strani

Cena prevajanja iz/v japonski jezik z overitvijo sodnih tolmačev

  • Iz japonskega v slovenski z overitvijo sodnega tolmača je 47 EUR po strani
  • Iz slovenskega v japonski z overitvijo sodnega tolmača je 47 EUR po strani

Popusti za prevajanje iz japonskega v slovenski jezik

  • Če imate veliko število strani za prevajanje, ponujamo neverjetne popuste.

Izračunajte ceno prevajanja


Opomba:

Navedeni kalkulator izračunava predvideno ceno prevajanja. Prevajalska stran obsega 1800 znakov s presledki ali 250 besed. Zelo pomembno je, da čim bolj natančno izračunate število znakov v svojem dokumentu, da bi bila finančna konstrukcija čim bolj točna, ob majhnih odstopanjih. Za vse natančnejše informacije kontaktirajte z našim predstavništvom.


Prevajanje iz japonskega v druge jezike


Najpogosteje zastavljena vprašanja - Sodni tolmač za japonski jezik - Akademija Oxford

Seznam mest za sodne tolmače in prevajalce za japonski jezik


Sodni tolmač za japonski jezik - Akademija Oxford
NEWSLETTER
 
DRUGI O NAS
Matjaž iz Ajdovščine:

Lahko pohvalim vse zaposlene v Akademiji Oxford, ker so resnično profesionalni in prevajalske storitve opravljajo hitro in učinkoviti.

Martina iz Bleda:

Potrebovala sem prevajanje iz madžarskega v slovenski jezik in lahko vam rečem, da sem pozitivno presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve prevajalcev Akademije Oxford.

Jaka iz Bovca:

Mislim, da je odlično, ker lahko na enem mestu najdem prevajalske storitve za različne jezike, tako da se ne morem sprehajati od prevajalca do prevajalca.

Eva iz Brežic:

Nujno sem potrebovala prevod v francoski jezik, na spletu sem našla Oxford, jih poklicala in v roku nekaj ur sem po elektronski pošti prejela prevod. Resnično so izjemni!

Zoran iz Velenja:

Uslužni, hitri in ljubeznivi, za njih imam samo pohvalne besede!

Anja iz Višnje Gore:

Najboljše prevajalske storitve lahko najdete prav v Akademiji Oxford! Vsaka čast!

Jure z Vrhnike:

Sodni tolmači iz Akademije Oxford so me presenetili z natančnostjo prevoda ter s kakovostjo storitve. Na začetku sem bil skeptičen, toda sedaj vem, na koga se lahko obrnem, ko mi bo v prihodnje potreben prevod.

Ana iz Gornje Radgone:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v nemški jezik!

Mišo z Grosuplja:

Kar se mene tiče, je cena kakovostne storitve najmanj pomembna, toda nisem verjel, da obstaja institucija, ki je v stanju omogočiti tako ugodno ceno za tako kakovostno in profesionalno opravljeno storitev. Hvala vam!

Nina iz Domžal:

Kakovost vaših storitev je na visoki ravni! Samo tako naprej!

Mitja iz Dravograda:

Delam v agenciji za registracijo vozil in do sedaj sem na prevode čakal nekaj dni, z Vami pa je vse to hitrejše in cenejše. Hvala, ker obstajate!

Elena iz Zagorja ob Savi:

Prevajalci Akademije Oxford so zame dokončali prevod iz Nizozemskega jezika v nekaj urah. Hvala vam, neverjetni ste!

Gregor iz Žalca:

Navdušen sem nad načinom, kako se zaposleni v Akademiji Oxford vedejo do nas, z veliko spoštovanja, ljubeznivosti in predanosti. Ko sodelujete z njimi, enostavno uživate.

Tina iz Železnikov:

Profesionalizem in predanost poslu sta prvi stvari, ki jih opazite, ko pridete v stik z Akademijo Oxford. Organizacija in storitev sta na vrhunski ravni!

Zmago iz Žirov:

Hvala Akademiji Oxford! Nujno sem potreboval prevod iz srbskega jezika in oni so to naredili na najboljši možni način. Dobil sam prevod po vsega nekaj urah! Hvala vam, najboljši ste!

Nataša iz Ilirske Bistrice:

Storitve prevajanja so mi zaradi narave dela, ki ga opravljam, potrebne vsakodnevno. Ko sem prvič stopila v stik z Akademijo Oxford, so mi posel dokončali hitro in učinkovito. Od tedaj jih ne menjam.

Mišo iz Izole:

Prevod iz slovenščine v kar 33 tujih jezikov na enem mestu. Neverjetno!

Sanja iz Jesenic:

Zahvaljujem se Akademiji Oxford za prevod iz norveškega jezika. Vse najboljše v nadaljnjem poslovanju!

Mile iz Kamnika:

Hiter in točen prevod! Hvala, ljudje, vse najboljše!

Selena iz Kočevja:

Vse pohvale za organizacijo in vrhunske storitve. Imate izjemna priporočila z moje strani pri vseh!

Damjan iz Leontina iz Kopra:

Nisem mogel, da ne opazim ljubeznivosti in predanosti vaših prevajalcev. Resnično sem prijetno presenečen.

Zlatan iz Kostanjevice na Krki:

Preko Vaše Akademije smo angažirali prevajalca za svojo poroko, iskreno vam hvala!

Marija iz Kranja:

Kaj bi jaz brez vas!? Priskočili ste mi v pomoč, ko mi je bil prevod najpotrebnejši! Enostavno, najlepša hvala!

Boštjan iz Laškega:

Obiskala nas je tuja delegacija iz Nemčije, pa smo potrebovali storitve konsekutivnega prevajanja. Obrnil sem se na Akademijo Oxford in priskočili so nam v pomoč na najboljši možni način.

Vesna iz Lenarta:

Hvala vam za prevod, izjemni ste!

Uroš iz Lendave:

Točnost prevoda je zaradi posla za nas zelo pomembna. Prevodi iz danskega, norveškega in švedskega jezika za nas predstavljajo temelj dobrega poslovanja s podjetji iz tega področja, pa smo se zato obrnili na Akademijo Oxford. Sodelujemo že mesec dni in nimamo nobene pripombe na prevode. Najlepša hvala!

Kaja iz Litije:

Popoln prevod, pravilno in natančno obdelan. Profesionalnost in organizacija sta na najvišji ravni! Vsaka čast!

Jasmin iz Ljubljane:

Zahvaljujoč prevajalcem Akademije Oxford, smo z lahkoto sklenili pomembno pogodbo s poslovnimi s partnerji iz Japonske. Vse pohvale in najlepša hvala Akademiji Oxford za profesionalno in kakovostno opravljeno delo!

Monika iz Ljutomera:

Lahko rečem samo to, da ste najboljši!

Andraž iz Logatca:

Imamo srečo, da ste se pojavili v Sloveniji. Najhitreje in najkakovostnejše prevajate dokumente na našem področju.

Staša iz Maribora:

Bila sem navdušena, ko sem izvedela, da lahko tako hitro prevajate dokumente in jih pošljete. Resnično ste izjemni!

Josip iz Maribora:

Vse pohvale za Akademijo Oxford in za zelo hitro prevajanje dokumentov. Najugodnejši ste v Sloveniji!

Ines iz Medvod:

Kakovosten prevod, izjemna storitev ter nizka cena. Neverjetni ste!

Branko iz Mengša:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v ruščino!

Dejan iz Metlike:

Akademija Oxford je daleč najboljši prevajalski center v Sloveniji!

Manja iz Mežice:

Prevod dokumentacije pri vas je enostaven. Najlepša hvala!

Jan iz Murske Sobote:

Enostavno je priti do vas, še lažje pa je sodelovati z vami. Vse pohvale za organizacijo in kakovost storitve!

Lucija iz Nove Gorice:

Stalno potrebujemo konsekutivno prevajanje zaradi prihoda tujih delegacij, Akademija Oxford pa je sedaj naša opora, kar se tiče prevajanja. Profesionalna storitev ter prijaznost, enostavno je vse na vrhunski ravni.

Damjan iz Novega mesta:

Potreboval sem prevod v slovaški jezik, zelo hitro in originalno sem ga prejel od vas. Hvala lepa!

Tjaša iz Ormoža:

Prevod sem prejel hitrooo, hvala!

Vid iz Pirana:

Vse pohvale za vas ter vaše prevajalce!

Anisa iz Postojne:

Natančno, hitro, poceni, pravilno ... Hvala lepa, nimam besed!

Dejan s Prevalj:

Če potrebujete prevod s strani pooblaščenega sodnega tolmača, vam priporočam Akademijo Oxford! Bil sem navdušen nad njihovo hitrostjo in natančnostjo! Hvala Vam!

Katja s Ptuja:

Prevajala sem dokumentacijo v Oxfordu, poleg tega, da so bili hitri, so mi pomagali, ter me napotili na koga naj se obrnem kar se tiče moje papirologije.

Dominik iz Radeč:

Hvala za prevod, pravi ste profesionalci!

Julija iz Radovljice:

Niti za en prevod, ki ste ga naredili zame, nisem imela pripombe. Hvala vam za izjemno sodelovanje!

Milan z Raven na Koroškem:

Posebej sem zadovoljen, ker vsak prevod preverjate kar se tiče izrazov in fraz, kar pripeva k temu, da je prevod kakovostnejši in jasnejši. Zares, vse pohvale za profesionalnost!

Katarina iz Ribnice:

Zelo hitro ste mi izpolnili formular za vizum za Ameriko. Prekrasni ste!

Domagoj iz Ruš:

Potreboval sem prevod dokumentacije za pokojnino iz nemščine. Bil sam zelo zadovoljen s prevodom prevajalcev iz Akademije Oxford, in priporočam jih vsakomur!

Jana iz Sevnice:

Jaz sam iz Sevnice in tukaj nimamo prevajalcev za kitajski jezik. Toda, ko sem slišala za Akademijo Oxford in njihove prevajalske storitve, sem takoj stopila v stik z njimi sam. Bila sem presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve. Prihranili so moj denar in čas. Najlepša hvala!

Tim iz Sežane:

Najboljši ste! Vsakomur bi vas priporočil!

Urška iz Slovenske Bistrice:

Potrebovala sem prevod za pridobitev odpravnine iz norveškega v slovenski jezik.

Nik iz Slovenj Gradca:

Vaši prevodi so izjemni! Natančen prevod, hitra dostava in ugodna cena. Vse na enem mestu. Vsaka čast!

Maja iz Slovenskih Konjic:

V zadovoljstvo mi je bilo sodelovati z vami!

Mirko iz Tolmina:

Prevod iz švedščine je bil brez napak! Izjemno sem zadovoljen! Hvala lepa!

Tea iz Trbovelj:

Akademija Oxford je ena od najboljše organiziranih institucij s katerimi sem poslovno sodelovala. Sodelovanje je na vrhunski ravni, vsakomur bi jih priporočila!

Mišo iz Trebnjega:

Težko je najti prevajalca za flamski jezik, ki vam bo dostavil točen in pravilen prevod. To je možno samo pri vas!

Nives iz Tržiča:

Ugodna cena, kakovost ter hitra storitev. Bravo!

Samir iz Hrastnika:

Zelo mi je pomembno, da so vsi dokumenti, ki jih potrebujem, prevedeni predvsem točno in pravilno. To je tisto, kar sem opazil pri prevajalcih Akademije Oxford. Točnost in pedantnost brez konkurence. Nimam besed, zares ste pravi profesionalci!

Neža iz Celja:

Nujno sem potrebovala prevod dokumentacije za poroko, pa sam stopila v stik z Akademijo Oxford. Hitro so končali delo, v roku nekaj ur. Zelo sem jim hvaležna za to!

Miloš iz Cerknice:

Kar se tiče prevajalskih storitev, vi ste brez konkurence!

Špela iz Črnomlja:

Prevedli ste mi več kot od 50 strani brez napake! Vsaka čast! V prihodnje vem, na koga naj se obrnem!

Damir iz Šempetra:

Poln sam pozitivnih vtisov potem, ko ste zame končali prevod celotne dokumentacije za posel. Hvala lepa!

Janica iz Šentjurja:

Zelo sem zadovoljna! Tako s ceno kot kakovostjo prevoda. Zares ste nezamenljivi!

Tim iz Škofje Loke:

Prijazno osebje, kakovostno in predano delo sta ključ uspeha. Akademije Oxford je dokaz tega. Vsaka čast!

Sonja iz Šoštanja:

Samo nadaljujte! Odlični ste!