Online tečaj nemškega jezika

V skladu s sodobnimi trendi pri usposabljanju in tečajih jezika Šola nemškega jezika Akademije Oxford tečajnikom, ki jih to zanima, ponuja tudi možnost usposabljanja preko spleta oziroma obiskovanje online tečaja nemškega jezika. Pri obiskovanju takšnega načina tečaja, tečajniki na prvem mestu sami odločajo o terminih in dinamiki potekanja tečaja, saj poučevanje lahko poteka tudi poteka po principu "eden na enega", oziroma en profesor je zadolžen za enega tečajnika, tako da se ta tečaj jezika kategorizira kot individualni online tečaj nemškega jezika.

Informacije o online tečaju nemškega jezika >>>

Kaj se uporablja za učenje?

Poleg velike izbire različnih dodatnih preizkusov znanja, video zapisov, vaj, besedil in zvočnih zapisa, se za online tečaj nemškega jezika uporablja tudi učbenik "Neuen Wegen".


O nemškem jeziku

Nemški jezik pripada skupini zahodno germanskih jezikov. Govori ga 128 milijonov ljudi v 38 državah sveta. V Nemčiji, Lihtenštajnu in Avstriji je nemščina uradni jezik, medtem ko je Lihtenštajn edina zemlja na svetu, v kateri je nemščina hkrati tudi edini službeni jezik. Razen v teh državah, se nemščina govori tudi v: Belgiji, Luksemburgu, Švici, enem delu Italije, Danske, Belgiji, Namibiji itd.

Standardni nemški jezik se naziva Hochdeutsch (Visoka nemščina) in se uporablja za pisanje, pa se tako recimo knjige in časopisi tiskajo v standardni nemščini. Dobro je poznano, da v tem jeziku obstaja veliko besed, ki so identične ali podobne besedam v angleščini. Prav tako je nemščina posebej poznana po svojih dolgih besedah, ki lahko vsebujejo več deset črk. Najdaljša beseda ima kar 63 črk, in to je Rindfleischetikettierungsüberwachungsaufgabenübertragungsgesetz, ki pravzaprav pomeni Zakon o prenosu nadzora nad označevanjem goveda. Toda na srečo za kandidate, ki jih zanima učenje nemščine, je bila pred nekaj leti ta beseda tudi uradno izbrisana iz uporabe v skladu z uradnimi predpisi Evropske Unije.

Nemški jezik je eden od tri svetovnih jezikov koja se najviše uče v svetu, a eden od pet jezika koji se najviše uporabljajo na spletu.


Ravni nemškega jezika v skladu s pravili CEFR - a

Naša Šola tujih jezikov organizira online tečaje nemškega jezika v skladu s pravili Skupnega evropskega jezikovnega okvirja Sveta Evrope (SEJO) oziroma CEFR - a (The Common European Framework of Reference for Languages). To pravzaprav pomeni, da obstaja skupno 6 ravni poznavanja nemškega jezika, pri čemer A 1 raven velja za začetno, medtem ko je C 2 raven najvišja raven poznavanja tega jezika.

Online tečaj nemškega jezika lahko obiskujejo vsi tisti, ki se želijo spoznati z njim, da bi sebi dali priložnost, da se naučijo še enega jezik, napredujejo v poslu, ali pa imajo potrebo pridobiti mednarodno priznan certifikat o poznavanju nemškega jezika, ker želijo študirati na univerzah ali najti delo v številnih podjetjih širom Nemčije in Avstrije.

Pravila omenjenega okvira za jezike so natančno određena in zna se tačno šta se od kandidata pričakuje na kom nivou znanja.

Online tečaji nemškega jezika raven A1

A1 je začetna raven učenja jezika, kandidat na tej ravni znanja mora biti v stanju prepoznati besede in fraze, ki se najpogosteje uporabljajo v govoru kot tudi besede, ki se nanašajo nanj osebno, njegovo družino in okolico, toda samo pod pogojem, da se izgovarjajo počasi in jasno kot tudi, da lahko prebere enostavnejše povedi, kot so tiste na panojih in na zloženkah. Kar se komunikacije tiče, kandidat na tej ravni znanja lahko vpraša in razume odgovor, toda samo, če je dobro seznanjen s temo in razumeti krajše povedi, ki jih izvorni govorci jezika izgovarjajo razločno in relativno počasi kot tudi, da napiše krajše sporočila, izpolni osnovne formularje in podobno.

Online tečaji nemškega jezika raven A2

A2 raven oziroma začetna višja raven pomeni, da je kandidat sposoben razumeti besede in izraze, ki se pogosto uporabljajo, in da lahko sodeluje v pogovoru z izvornimi govorci jezika in razume o čem govorijo, čeprav se na tej ravni od kandidata ne pričakuje, da razume vse besede in fraze, ki se uporabljajo v pogovoru. Lahko bere krajša besedila, da jih razume kot tudi, da precej hitro poišče relevantne informacije v besedilu in da komunicira o običajnih temah, z uporabo običajne fraze, da bi opisal sebe, svojo družino, kraj, kjer živi, govori o svoji izobrazbi, poslu in podobno. Poleg vsega tega je kandidat na tej ravni znanja sposoben tudi napisati preprosta pisma, beležke in sporočila, ki se nanašajo na njegovo neposredno okolje.

Online tečaji nemškega jezika raven B1

B1 raven velja za srednjo raven znanja nemškega jezika, točneje gre za nižjo srednjo raven, od kandidata pa se pričakuje, da lahko razume, pa tudi sodeluje v pogovoru, ki se nanaša na temo, ki mu je poznana, kot so tiste, ki so povezane za njegovo izobrazbo, poslovanjem, in nasploh z življenjem, ki ga vodi in da lahko razume osnovni smisel televizijskih in radijskih oddaj, ki govorijo o aktualnih temah. Kandidat na tej ravni znanja lahko bere besedila, ki se nanašajo na primer na njegovo poslovno okolje kot tudi časopisne članke, pisma in podobno in da se lahko znajde v večini situacij, ki lahko zgodijo med potovanjem v države v katerih se govori ta jezik. Prav tako je kandidat sposoben sodelovati v pogovoru o raznih temah z osebami, ki jim je nemški jezik materni, pri čemer se lahko zgodi, da dela krajše odmore, da bi se spomnil določene besede ali izraza. Poleg vsega tega se od kandidata na tej ravni znanja pričakuje tudi, da pravilno povezuje besede in povedi in da svobodno izraža svoje mnenje, opisuje dogodke, svoje izkušnje, govori o knjigi, ki jo je prebral ali filmu, ki ga je gledal kot tudi, da piše ne tako zapletena besedila o temah, ki so mu blizu.

Online tečaji nemškega jezika raven B2

B2 je višja srednja raven znanja jezika in kandidat, ki poseduje znanja te ravni, je sposoben razumeti pogovor o različnih temah in spremljati vsakodnevni radijski in televizijski program kot tudi filme v nemškem jeziku brez podnapisov. Prav tako lahko tudi bere in razume časopisne članke, knjige in sodeluje v razgovorih z osebami, ki jim je nemški jezik materni celo, če mu tema ni posebej poznana kot tudi, da jasno opiše številne situacije in stvari, ki sodijo na njegovo področje zanimanja, izrazi svoje mnenje o nečem in da piše eseje, poročila in besedila, v katerih jasno predstavi informacije, ki so mu dostopne. Na tej ravni se od kandidata ne pričakuje, da dela slovnične napake in če jih naredi, morajo biti zanemarljive in ne smejo vplivati na kakovost njegovega pismenega ali ustnega razlaganja.

Online tečaji nemškega jezika raven C1

C1 raven je prva med višjimi ravnmi in v skladu s pravili CEFR - se imenuje nižja napredna raven. Od kandidata se pričakuje, da pogovor med izvornimi govorci jezika lahko razume celo takrat, ko se ne govori ravno natančno in da nemoteno spremlja televizijski in radijski program s skoraj popolnim razumevanjem. Lahko razume tudi daljša, zapletenejša besedila, ne glede na to, ali gre za članke v novicah, revijah ali za literarna besedila. Prav tako lahko razume tudi tehnična navodila, ne glede na to, ali se nanašajo na opremo, ki jo uporablja ali ne in da se lahko nemoteno vključi v pogovor z osebami, ki jim je nemški jezik materni, da postavlja vprašanja, odgovarja na vprašanja, ki so mu postavljena, izraža svoje mnenje z argumenti, opisuje dogodke in situacije z veliko podrobnosti in lahko piše daljša besedila o različnih temah celo, če mu niso posebej blizu.

Online tečaji nemškega jezika raven C2

C2 raven je hkrati tudi najvišja raven. Od kandidata z višjo napredno ravnjo znanja se pričakuje, da lahko razume vsak pogovor med izvornimi govorci, ne glede na njegovo kakovost, obsežnost, hitrost govora in temo in da nemoteno bere vsako vrsto besedil, ki so napisana v nemškem jeziku in jih v celoti razume v. Kandidat na tej ravni znanja poseduje bogat besednjak in celo, če se v pogovoru ne more spomniti natančne besede ali izraza, zahvaljujoč dobremu poznavanju besedišča lahko zamenja besedo, tako da se v pogovoru to ne bo opazilo. Prav tako mora biti sposoben, da piše vse vrste besedil, različnih slogov, pri čemer jasno izraža svoje stališča in najbolj pomembne točke besedila kot tudi, da piše prikaze književnih del.


Šola nemškega jezika, online tečaji - cena

Če Vas zanimajo cene za vse tečaje tega jezika, poglejte cenik.

Poglejte cenik za online tečaje nemškega jezika >>>


Učenje nemškega jezika in njegova zgodovina

Učenje nemškega jezika in njegova zgodovina

Učenje nemškega jezika je danes prednostna naloga vsakega posameznika, ki ima za cilj sodelovanje s podjetji, ki se nahajajo na območjih nemškega govornega področja. Zato smo za svoje tečajnike pripravili različne metode učenja nemškega jezika, pri čemer smo prepričani, da je želena raven učenja jezika maksimalno kakovostna in zanesljiva.

Glej več o učenju nemškega jezika in njegovo zgodovino >>>

Online tečaj nemškega jezika - začetni

Online tečaj nemškega jezika - začetni

Online tečaji nemškega jezika za začetnike so posebej aktualni tečaji v zadnjem času, kar zadeva našo šolo jezika. Šola nemškega jezika Akademije Oxford je pripravila več sto tečajnikov od samega začetka, za neke više ravni znanja, ki so jim potrebne, da bi izpolnili svoje cilje.

Več informacij o online tečaju nemškega jezika za začetnike >>>

Material, ki je potreben za učenje

Za učenje nemškega jezika se uporabljajo različna sredstva, kot so učbeniki "Hueber Schritte" pa tudi različne vrste preizkusov znanja ter zvočnih in video materialov, dodatna besedila in podobno.


Kako je videti splošni online tečaj nemškega jezika

Kako je videti splošni online tečaj nemškega jezika

Splošni online tečaj tega jezika se organizira v manjših skupinah, ki najpogosteje štejejo od 3 do 12 tečajnikov, poučevanje poteka dva krat v toku enega tedna, v trajanju od 90 minut oziroma dve šolski uri. Skupni čas trajanja tečaja je od 5 do 6 mesecev. V toku tečaja se uporabljajo najsodobnejše tehnike poučevanja s ciljem, da se tečajniki v popolnosti usposobijo za uporabo nemškega jezika, ne glede na to, ali se ga želijo naučiti iz hobija ali pa želijo študirati ali delati v državah nemškega govornega področja.

Več informacij o opštem tečaju nemškega jezika >>>

Učbeniki in učni material

Uporabljajo se učbeniki:"Themen Aktuell 1-3", "Ziel", "Delfin", "Berliner Platz", "Em Neu", "Lagune", "Optimal" in "Tangram" ter različni dodatni materiali, predvsem zvočni, video ter besedila, preizkusi znanja in vaje.


Online tečaj - priprava za mednarodne izpite iz nemškega jezika

Online tečaj - priprava za mednarodne izpite iz nemškega jezika

Online tečaj - priprava za mednarodne izpite iz nemškega jezika v šoli tujih jezikov Akademije Oxford je namenjena tečajnikom, ki želijo obiskovati osnovni, magistrski, specialistični ali doktorski študij v neki od držav, v katerih se govori nemški jezik, tistim, ki želijo profesionalno izpopolnjevanje oziroma tistim, ki preprosto želijo preveriti svojo raven znanja in posedovati mednarodno priznani certifikat. Naša Online šola nemškega jezika organizira pripravljalne tečaje za opravljanje teh izpitov za vseh šest ravni po programu, ki podpira oblika izpita in osredotočen je na branje, govor, poslušanje in pisanje.

Knjige za učenje

V odvisnosti od ravni so v uporabi različne vrste učbenikov pa tudi druge vrste materialov za učenje, kot so različni preizkusi znanja, video in zvočni materiali in podobno.


Nemški jezik - intenzivni tečaj

Nemški jezik - intenzivni tečaj

Vsi tisti kandidati, ki jih zanima učenje nemškega jezika, toda nimajo ravno veliko časa za to, lahko vpišejo intenzivni tečaj v naši Šoli tujih jezikov. Na ta način dobijo možnost, da zelo hitro obvladajo nemški jezik, čeprav se tega tečaja lahko udeležijo tudi kandidati, ki posedujejo znanje tega jezika, in ga želijo samo obnoviti. Dinamika tečaja se v tem primeru v popolnosti prilagaja potrebam tečajnikov.

Več informacij o intenzivnem tečaju nemškega jezika >>>

Iz česa se uči?

Za ta tečaj se uporabljajo naslednje knjige, oziroma učbeniki "Schrite International 1-6" in "Deutsch in 30 Tagen" pa tudi različni video in zvočni materiali, preizkusi znanja in številni materiali, ki bodo kandidatom olajšali učenja tega jezika v najkrajšem možnem roku.


Nemški jezik - tečaj konverzacije

Nemški jezik - tečaj konverzacije

Vsi tečajniki, ki posedujejo znanje nemškega jezika določene ravni in želijo izpopolniti komunikacijske sposobnosti v tem jeziku, lahko obiskujejo tečaj konverzacije, ki ga organizira Šola tujih jezikov Akademije Oxford. Učenje je organizirano v skupinah ali individualno, vse v skladu z izbiro tečajnikov. Osnovni cilj te vrste tečaja je, da kandidat premaga ovire v komunikaciji v nemškem jeziku, ki se nesporno javljajo, ne glede na raven znanja jezika.

Več informacij o online tečaju konverzacije >>>

Kaj se uporablja za učenje?

Učbenika, ki se uporabljata za ta tečaj, ta "Menschen" in "Deutsch.com" pa tudi številni zvočni in video materiali, preizkusi znanja, vaje in različne vrste dodatnih besedil, ki v veliki meri pomagajo tečajnikom, da obvladajo konverzacijo v nemškem jeziku.


Online tečaj nemškega jezika - specializirani tečaji

Online tečaj nemškega jezika - specializirani tečaji

Če imate potrebo, da obvladate nemški jezik, ki je ozko specializiran za določeno področje, kot so recimo nemškega jezika s področja prava, medicine, turizma, telekomunikacij, IT, vojno osebje, poslovne sekretarje, novinarstvo ali katero koli drugo področje poslovanja, Vam lahko ponudimo specializirane strokovne tečaje nemškega jezika.

Poglejte Več informacij o specializiranih tečajih nemškega jezika >>>

Iz česa se uči?

V odvisnosti od področja za učenje uporabljajo številni učbeniki kot so: "Alltag", "Berfuf & Co. 1-6", "Deutsch im Krankenhaus", "Herzlich se willkommen Restaurant", "Bewerbungstraining", "Deutsch im Hote" ter različni video in zvočni materiali, preizkusi znanja in vaje.


Online tečaj nemškega - poslovni

Online tečaj nemškega - poslovni

Tečajniki, ki imajo potrebo, da obvladajo nemški jezik v poslovnem smislu lahko obiskujejo tečaj poslovnega nemškega jezika, ki je zasnovan s ciljem, da tečajnike nauči uporabe nemškega jezika v poslovnem smislu in kako se vodi poslovna korespondenca v tem jeziku, kar je potrebno za ustrezno vodenje poslovne dokumentacije, poslovnih sestankov in podobno. V toku tečaja se obdelujejo številna področja, ki se nanašajo na poslovni segment uporabe nemškega jezika, kot so: marketing, administracija, komercialni del poslovanja, finančni in drugi.

Informacije o poslovnem tečaju nemškega jezika >>>

Sredstva za učenje

Poleg učbenikov: "Jim Beruf", "Kommunizieren im Beruf", "Schritte International jim Beruf" in "Geschäfts Kommunikation", se uporabljajo tudi zvočni zapisi, preizkusi znanja, vaje, video materiali, da bi tečajniki čim lažje obvladali poslovno uporabo nemškega jezika.


Nemški jezik - poluindividualno poučevanje

Nemški jezik - poluindividualno poučevanje

Poleg ostalih tečajev Šola nemškega jezika Oxford svojim tečajnikom ponuja tudi individualni oziroma poluindividualni online tečaj. Razlogi za obiskovanje takšnega načina so številni, tečajniki pa na prvem mestu navajajo, da jim preprosto ne ustrezajo termini, ko se organizira skupinsko poučevanje ali preprosto zato, ker jim je lažje pridobiti znanje, če tečaj poteka samo s profesorjem oziroma s še enim tečajnikom. Osnovna prednost takšnega načina je, da tečajniki absolutno samostojno odločajo o tem, kako dolgo bodo obiskovali tečaj, medtem ko se o terminih dogovarjajo s profesorjem.

Kaj se uporablja od učbenikov?

Za takšen način poučevanja se poleg številnih dodatnih preizkusov znanja, besedil, vaj ter zvočnih in video materialov uporablja tudi učbenik "Deutsch rapid".


Nemški jezik za najmlajše

Nemški jezik za najmlajše

Šola nemškega jezika Akademije Oxford organizira tudi tečaje za najmlajše tečajnike. Online tečaji nemškega za otroke so namenjeni predšolskim otrokom in šolarje,, poučevanje pa poteka v manjših skupinah, ki jih sestavlja 3 do 8 tečajnikov. Obstaja tudi možnost organiziranja individualnih tečajev jezika za otroke. Poznano je, da otroci v tem starostnem obdobju precej enostavno sprejemajo novo znanje, še posebej, če jih to zanima. Iz tega poučevanje v naši šoli poteka s polno dinamike in zanimivosti, da bi se naši najmlajši tečajniki zainteresirali za učenje nemškega jezika in ga čim lažje obvladali.

Informacije o online tečaju nemškega za najmlajše >>>

Kaj se uporablja od materialov za učenje?

Poleg učbenikov: "Kikus", "Machst du mit", "Spielerisch Deutsch lernen", "Der grüne Max", "Tamburin", "Ping Pong" in "Planet", se med trajanjem tega tečaja uporabljajo različni video in zvočni zapisi ter vaje, zanimiva besedila in še veliko tega.


Individualno poučevanje nemškega jezika

Individualno poučevanje nemškega jezika

Za vse tečajnike, ki imajo iz kateregakoli razloga željo, da se nemškega jezika učijo sami s profesorjem, organiziramo tudi individualni online tečaj nemškega jezika. Ne glede na to, ali se preprosto zaradi posla in ostalih obveznosti ne morete vključiti v termine, določene za skupinske tečaje, ali pa se lažje učite, ko profesor dela samo z Vami, individualni online tečaj nemškega jezika je v tem primeru prava izbira.

Več informacij o individualnom online tečaju nemškega jezika >>>

Online tečaj nemškega jezika za medicinske delavce

Online tečaj nemškega jezika za medicinske delavce

Nemški jezik za medicinske - zdravstvene delavce je ozko specializiran tečaj, ki je posebej namenjen osebam, ki so zaposlene v medicinsk oziroma zdravstveni stroki, ne glede na to, ali gre za končano srednjo medicinsko, višjo ali visoko šolo. Po potrebi organiziramo tečaje tudi za zdravnike specialiste.

Informacije o online tečaju nemškega jezika za medicinske delavce >>>

Poslovni tečaj nemškega jezika za inženirje

Poslovni tečaj nemškega jezika za inženirje

Poslovni nemški za inženirje – Vsakemu visoko izobraženemu tečajniku, ki načrtuje, da se dalje poslovno ali profesionalno izpopolnjuje, je potrebno odlično obvladovanje tega tujega jezika. Prav iz tega razloga Šola nemškega jezika Oxford organizira tudi specialne tečaje poslovnega nemškega jezika, ki so namenjeni inženirjem.

Več informacij o tečaju poslovnega nemškega jezika za inženirje >>>

Učenje nemškega jezika

Učenje nemškega jezika

Če razmišljate o učenju novega jezika, bi nemščina lahko bila odlična izbira. Ta jezik morda na prvi pogled ni videti vabljivo in zagotovo ne zveni tako romantično, kot recimo francoski ali italijanski, toda če imate na umu nekatera od dejstev, ki sledijo, verjamemo, da se boste lažje odločili.

Več informacij o učenju nemškega jezika >>>

Individualno učenje nemškega jezika

Individualno učenje nemškega jezika

Individualno učenje nemškega v osnovi pomeni individualni način poučevanja, ki ima velike prednosti, saj je profesor v popolnosti usmerjen na poučevanje samo enega tečajnika.

Več o indivudualnem učenju nemškega jezika >>>

ÖSD izpit - avstrijska jezična diploma

ÖSD izpit - avstrijska jezična diploma

ÖSD - avstrijska jezična diploma, poznavanje splošnega in poslovnega nemškega jezika, 6 ravni poznavavanja jezika, svetuje se riprava za opravljanje izpita.

ÖSD - priprava za opravljanje izpita >>>

TestDaF - izpit nemškega jezika jezika

TestDaF - izpit nemškega jezika jezika

TestDaF - predvsem namenjeno študentom, v toku izpita se preverja poznavanje branja, razumevanja govora, pisanega in ustmenega izražanja kandidata.

TestDaF - priprava za opravljanje izpita >>>

Zertifikat Deutsch (ZD) - izpit nemškega jezika

Zertifikat Deutsch (ZD) - izpit nemškega jezika

Zertifikat Deutsch (ZD) - najpogosteje uporabljan certifikat o poznavanju nemškega jezika namenjen osebam, ki jim ta jezik ni materni, raven b 1 in b 2 sta največ v uporabi, priporoča se ustrezno pripravljalno usposabljanje za uspešno opravljanje izpita.

Zertifikat Deutsch (ZD) - priprava za opravljanje izpita >>>

V želji, da v popolnosti izpolnijo zahteve prihodnjih tečajnikov, Šola nemškega jezika Oxford ponuja neverjetno možnost: želite obiskovati tečaj nemškega jezika, toda ne ustrezajo Vam termini ali ritem potekanja tečaja? Rešitev je preprosta: obrnite se na naše koordinatorje v šoli jezika Akademije Oxford, predstavite jim svoje želje in oni Vam bodo omogočili, da sami izberete intenziteto poučevanja, čas trajanja kot tudi termine.


Sodni tolmač in prevajalec za nemški jezik

Celo, če imate potrebo za prevajanjem iz ali v nemški jezik, storitvami sodnih tolmačev, nimate razloga za zaskrbljenost, ker Vam poleg že omenjenih tečajev nemškega jezika ponujamo tudi storitve strokovnih prevajalcev in sodnih tolmačev. Ne glede na to, ali gre za osebne ali poslovne dokumente, sodno dokumentacijo, prevajanje iz nemškega ali v nemški jezik strokovni prevajalci in sodni tolmači Akademije Oxford zelo hitro odgovorijo na Vaše zahteve. Prevedeni dokumenti se strankam dostavljajo v skladu z zahtevami, kar pomeni tiskano in/ali elektronsko obliko.

Sodni tolmač in prevajalec za nemški jezik >>>
NEWSLETTER
 
DRUGI O NAS
Matjaž iz Ajdovščine:

Lahko pohvalim vse zaposlene v Akademiji Oxford, ker so resnično profesionalni in prevajalske storitve opravljajo hitro in učinkoviti.

Martina iz Bleda:

Potrebovala sem prevajanje iz madžarskega v slovenski jezik in lahko vam rečem, da sem pozitivno presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve prevajalcev Akademije Oxford.

Jaka iz Bovca:

Mislim, da je odlično, ker lahko na enem mestu najdem prevajalske storitve za različne jezike, tako da se ne morem sprehajati od prevajalca do prevajalca.

Eva iz Brežic:

Nujno sem potrebovala prevod v francoski jezik, na spletu sem našla Oxford, jih poklicala in v roku nekaj ur sem po elektronski pošti prejela prevod. Resnično so izjemni!

Zoran iz Velenja:

Uslužni, hitri in ljubeznivi, za njih imam samo pohvalne besede!

Anja iz Višnje Gore:

Najboljše prevajalske storitve lahko najdete prav v Akademiji Oxford! Vsaka čast!

Jure z Vrhnike:

Sodni tolmači iz Akademije Oxford so me presenetili z natančnostjo prevoda ter s kakovostjo storitve. Na začetku sem bil skeptičen, toda sedaj vem, na koga se lahko obrnem, ko mi bo v prihodnje potreben prevod.

Ana iz Gornje Radgone:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v nemški jezik!

Mišo z Grosuplja:

Kar se mene tiče, je cena kakovostne storitve najmanj pomembna, toda nisem verjel, da obstaja institucija, ki je v stanju omogočiti tako ugodno ceno za tako kakovostno in profesionalno opravljeno storitev. Hvala vam!

Nina iz Domžal:

Kakovost vaših storitev je na visoki ravni! Samo tako naprej!

Mitja iz Dravograda:

Delam v agenciji za registracijo vozil in do sedaj sem na prevode čakal nekaj dni, z Vami pa je vse to hitrejše in cenejše. Hvala, ker obstajate!

Elena iz Zagorja ob Savi:

Prevajalci Akademije Oxford so zame dokončali prevod iz Nizozemskega jezika v nekaj urah. Hvala vam, neverjetni ste!

Gregor iz Žalca:

Navdušen sem nad načinom, kako se zaposleni v Akademiji Oxford vedejo do nas, z veliko spoštovanja, ljubeznivosti in predanosti. Ko sodelujete z njimi, enostavno uživate.

Tina iz Železnikov:

Profesionalizem in predanost poslu sta prvi stvari, ki jih opazite, ko pridete v stik z Akademijo Oxford. Organizacija in storitev sta na vrhunski ravni!

Zmago iz Žirov:

Hvala Akademiji Oxford! Nujno sem potreboval prevod iz srbskega jezika in oni so to naredili na najboljši možni način. Dobil sam prevod po vsega nekaj urah! Hvala vam, najboljši ste!

Nataša iz Ilirske Bistrice:

Storitve prevajanja so mi zaradi narave dela, ki ga opravljam, potrebne vsakodnevno. Ko sem prvič stopila v stik z Akademijo Oxford, so mi posel dokončali hitro in učinkovito. Od tedaj jih ne menjam.

Mišo iz Izole:

Prevod iz slovenščine v kar 33 tujih jezikov na enem mestu. Neverjetno!

Sanja iz Jesenic:

Zahvaljujem se Akademiji Oxford za prevod iz norveškega jezika. Vse najboljše v nadaljnjem poslovanju!

Mile iz Kamnika:

Hiter in točen prevod! Hvala, ljudje, vse najboljše!

Selena iz Kočevja:

Vse pohvale za organizacijo in vrhunske storitve. Imate izjemna priporočila z moje strani pri vseh!

Damjan iz Leontina iz Kopra:

Nisem mogel, da ne opazim ljubeznivosti in predanosti vaših prevajalcev. Resnično sem prijetno presenečen.

Zlatan iz Kostanjevice na Krki:

Preko Vaše Akademije smo angažirali prevajalca za svojo poroko, iskreno vam hvala!

Marija iz Kranja:

Kaj bi jaz brez vas!? Priskočili ste mi v pomoč, ko mi je bil prevod najpotrebnejši! Enostavno, najlepša hvala!

Boštjan iz Laškega:

Obiskala nas je tuja delegacija iz Nemčije, pa smo potrebovali storitve konsekutivnega prevajanja. Obrnil sem se na Akademijo Oxford in priskočili so nam v pomoč na najboljši možni način.

Vesna iz Lenarta:

Hvala vam za prevod, izjemni ste!

Uroš iz Lendave:

Točnost prevoda je zaradi posla za nas zelo pomembna. Prevodi iz danskega, norveškega in švedskega jezika za nas predstavljajo temelj dobrega poslovanja s podjetji iz tega področja, pa smo se zato obrnili na Akademijo Oxford. Sodelujemo že mesec dni in nimamo nobene pripombe na prevode. Najlepša hvala!

Kaja iz Litije:

Popoln prevod, pravilno in natančno obdelan. Profesionalnost in organizacija sta na najvišji ravni! Vsaka čast!

Jasmin iz Ljubljane:

Zahvaljujoč prevajalcem Akademije Oxford, smo z lahkoto sklenili pomembno pogodbo s poslovnimi s partnerji iz Japonske. Vse pohvale in najlepša hvala Akademiji Oxford za profesionalno in kakovostno opravljeno delo!

Monika iz Ljutomera:

Lahko rečem samo to, da ste najboljši!

Andraž iz Logatca:

Imamo srečo, da ste se pojavili v Sloveniji. Najhitreje in najkakovostnejše prevajate dokumente na našem področju.

Staša iz Maribora:

Bila sem navdušena, ko sem izvedela, da lahko tako hitro prevajate dokumente in jih pošljete. Resnično ste izjemni!

Josip iz Maribora:

Vse pohvale za Akademijo Oxford in za zelo hitro prevajanje dokumentov. Najugodnejši ste v Sloveniji!

Ines iz Medvod:

Kakovosten prevod, izjemna storitev ter nizka cena. Neverjetni ste!

Branko iz Mengša:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v ruščino!

Dejan iz Metlike:

Akademija Oxford je daleč najboljši prevajalski center v Sloveniji!

Manja iz Mežice:

Prevod dokumentacije pri vas je enostaven. Najlepša hvala!

Jan iz Murske Sobote:

Enostavno je priti do vas, še lažje pa je sodelovati z vami. Vse pohvale za organizacijo in kakovost storitve!

Lucija iz Nove Gorice:

Stalno potrebujemo konsekutivno prevajanje zaradi prihoda tujih delegacij, Akademija Oxford pa je sedaj naša opora, kar se tiče prevajanja. Profesionalna storitev ter prijaznost, enostavno je vse na vrhunski ravni.

Damjan iz Novega mesta:

Potreboval sem prevod v slovaški jezik, zelo hitro in originalno sem ga prejel od vas. Hvala lepa!

Tjaša iz Ormoža:

Prevod sem prejel hitrooo, hvala!

Vid iz Pirana:

Vse pohvale za vas ter vaše prevajalce!

Anisa iz Postojne:

Natančno, hitro, poceni, pravilno ... Hvala lepa, nimam besed!

Dejan s Prevalj:

Če potrebujete prevod s strani pooblaščenega sodnega tolmača, vam priporočam Akademijo Oxford! Bil sem navdušen nad njihovo hitrostjo in natančnostjo! Hvala Vam!

Katja s Ptuja:

Prevajala sem dokumentacijo v Oxfordu, poleg tega, da so bili hitri, so mi pomagali, ter me napotili na koga naj se obrnem kar se tiče moje papirologije.

Dominik iz Radeč:

Hvala za prevod, pravi ste profesionalci!

Julija iz Radovljice:

Niti za en prevod, ki ste ga naredili zame, nisem imela pripombe. Hvala vam za izjemno sodelovanje!

Milan z Raven na Koroškem:

Posebej sem zadovoljen, ker vsak prevod preverjate kar se tiče izrazov in fraz, kar pripeva k temu, da je prevod kakovostnejši in jasnejši. Zares, vse pohvale za profesionalnost!

Katarina iz Ribnice:

Zelo hitro ste mi izpolnili formular za vizum za Ameriko. Prekrasni ste!

Domagoj iz Ruš:

Potreboval sem prevod dokumentacije za pokojnino iz nemščine. Bil sam zelo zadovoljen s prevodom prevajalcev iz Akademije Oxford, in priporočam jih vsakomur!

Jana iz Sevnice:

Jaz sam iz Sevnice in tukaj nimamo prevajalcev za kitajski jezik. Toda, ko sem slišala za Akademijo Oxford in njihove prevajalske storitve, sem takoj stopila v stik z njimi sam. Bila sem presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve. Prihranili so moj denar in čas. Najlepša hvala!

Tim iz Sežane:

Najboljši ste! Vsakomur bi vas priporočil!

Urška iz Slovenske Bistrice:

Potrebovala sem prevod za pridobitev odpravnine iz norveškega v slovenski jezik.

Nik iz Slovenj Gradca:

Vaši prevodi so izjemni! Natančen prevod, hitra dostava in ugodna cena. Vse na enem mestu. Vsaka čast!

Maja iz Slovenskih Konjic:

V zadovoljstvo mi je bilo sodelovati z vami!

Mirko iz Tolmina:

Prevod iz švedščine je bil brez napak! Izjemno sem zadovoljen! Hvala lepa!

Tea iz Trbovelj:

Akademija Oxford je ena od najboljše organiziranih institucij s katerimi sem poslovno sodelovala. Sodelovanje je na vrhunski ravni, vsakomur bi jih priporočila!

Mišo iz Trebnjega:

Težko je najti prevajalca za flamski jezik, ki vam bo dostavil točen in pravilen prevod. To je možno samo pri vas!

Nives iz Tržiča:

Ugodna cena, kakovost ter hitra storitev. Bravo!

Samir iz Hrastnika:

Zelo mi je pomembno, da so vsi dokumenti, ki jih potrebujem, prevedeni predvsem točno in pravilno. To je tisto, kar sem opazil pri prevajalcih Akademije Oxford. Točnost in pedantnost brez konkurence. Nimam besed, zares ste pravi profesionalci!

Neža iz Celja:

Nujno sem potrebovala prevod dokumentacije za poroko, pa sam stopila v stik z Akademijo Oxford. Hitro so končali delo, v roku nekaj ur. Zelo sem jim hvaležna za to!

Miloš iz Cerknice:

Kar se tiče prevajalskih storitev, vi ste brez konkurence!

Špela iz Črnomlja:

Prevedli ste mi več kot od 50 strani brez napake! Vsaka čast! V prihodnje vem, na koga naj se obrnem!

Damir iz Šempetra:

Poln sam pozitivnih vtisov potem, ko ste zame končali prevod celotne dokumentacije za posel. Hvala lepa!

Janica iz Šentjurja:

Zelo sem zadovoljna! Tako s ceno kot kakovostjo prevoda. Zares ste nezamenljivi!

Tim iz Škofje Loke:

Prijazno osebje, kakovostno in predano delo sta ključ uspeha. Akademije Oxford je dokaz tega. Vsaka čast!

Sonja iz Šoštanja:

Samo nadaljujte! Odlični ste!