Sodni tolmač in prevajalec za švedski jezik

Čeprav je običajno ime za švedski jezik, ki ga uporabljajo ljudje na ozemlju Švedske in Finske standardni švedski ali standardsvenska, ne smemo pozabiti na dejstvo, da je polega njega v praksi enako prisoten tudi tako imenovani državni švedski oziroma visoki švedski.

Ta jezik pripada indoevropski skupini jezikov in sodi v družino vzhodnoskandinavskih jezikov. Po najnovejših podatkih švedski jezik uporablja nekaj več kot 9 milijonov ljudi v svetu, izvornih govorcev pa je blizu 8 milijonov, kar je jasen dokaz, da se švedski kot tuji jezik ne uči tako pogosto. Prav iz tega razloga se strokovnjaki za švedski jezik obravnavajo kot pravi dragulji.

Prevajalski center Akademije Oxford se lahko pohvali prav s takšnimi dragulji, saj so v naši ekipi, ne samo prevajalci, ampak tudi sodni tolmači, ki so posebej usposobljeni za delo s švedskim jezikom. Toda to še ni vse v naši ponudbi, kar zadeva švedski jezik!V naši ekipi so namreč tudi strokovnjaki, katerih področje delovanja je usmerjeno na več kot 40 svetovnih jezikov, kar vključuje tudi slovenski jezik. Ker vsi oni poleg visokošolskih diplom in potrebnega znanja za izvajanje teh nalog posedujejo tudi izjemno široko splošno izobrazbo pa tudi številna zanimanja, sodimo med eno od redkih, če ne celo edino institucijo na teh prostorih, ki v sklopu redne ponude storitev poleg klasičnega načina prevajanja iz švedskega v naš jezik in iz slovenskega v švedski jezik ponuja tudi storitev prevajanja iz švedskega v katerikoli tuji jezik, ki ga imamo v ponudi. Razume se, da prevajanje izvajamo tudi v obratni smeri oziroma iz vsakega od ponujenih jezikov v švedski, pri čemer gre naslednje jezike: španski, finski, nemški, angleški, finski, portugalski, španski, francoski, bolgarski, japonski, finski, danski, korejski, norveški, turški, makedonski, poljski, kitajski, srbski, pakistanski, latinski, hrvaški, hrvaški, znakovni, estonski, perzijski, slovaški, romski, nizozemski, bosanski, hebrejski in številne druge jezike.

Prevajalci in sodni tolmači za švedski jezik Akademije Oxford na zahtevo strank obdelujejo vse vrste dokumentov in dokumentacij in vam pod najugodnejšimi pogoji, tako v pogledu roka izdelave kot tudi glede cene in kakovosti, dostavljajo kompletno obdelane materiale, ki jih lahko takoj uporabljate v praksi. Zaslugo za nemoteno uporabo prevedenih dokumentov vsekakor imajo sodni tolmači, ker da ni njih oziroma njihovega žiga na dokumentu, se le-ta ne bi mogel uporabljati, glede na to, da samo preveden dokument nima nikakršne vrednosti, gledano z vidika prava.

Potem ko prevajalci v najkrajšem možnem končajo s svojim poslom, ga nadalje prevzemajo sodni tolmači, ki tako preveden dokument primerjajo z izvirnim, ki so ga stranke dolžne dostaviti na vpogled. Če ugotovijo, da med njima ne obstaja nikakršna razlika, ga overjajo. Toda, če med njima obstajajo kakršnekoli razlike, je priporočljivo izvesti redakcijo vsebin, ki jo v naši ekipi izvajajo profesionalni lektorji in korektorji.

Prevajanje in overitev dokumentov s strani sodnih tolmačev za švedski jezik naj bi bilo dovolj, da se določen dokument uporablja kot tudi vsak drug zakonsko veljaven dokument. Toda to v praksi ni vedno tako, vsaj ne za nekatere dokumente. Gre za to, da se za določene dokumente poleg takšnega načina overitve, ki jo izvajajo naši strokovnjaki, zahteva tudi overitev s haškim Apostille žigom, ki je v neposredni pristojnosti pravosodnih organov Republike Slovenije. To pa pomeni, da se je stranka dolžna sodišču, ki je pristojno za to vrsto overitve, pozanimati o tem, ali se le-ta izvaja tudi za njegov dokument in če se, mora izvedeti tudi na kakšen način. Morda smo vas sedaj še bolj zmedli, toda stvar je pravzaprav precej enostavna. Gre za to, da Apostille žig ni obvezen za vse dokumente, ampak samo za tiste, ki jih predpisuje Haška konvencija in za tiste, ki se z njim overjajo, lahko poteka na več načinov oziroma v različnih trenutkih, pa je prav iz tega razloga tudi zelo pomembna informacija, kdaj le-ta poteka, saj to sami stranki prihrani veliko časa. Torej najpogosteje najprej poteka overitev dokumenta z Apostille žigom in tedaj se takšen dokument prevaja, pri čemer se v tem primeru prevaja tudi ta žig. Potem se dokument overja z žigom zapriseženih sodnih tolmačev in to je to. Druga pogosta oblika te vrste overitve je precej enostavnejša in pomeni, da se dokument najprej prevaja pa potem tudi overja z žigom sodnih tolmačev, kar sta storitvi, ki na enem mestu ponuja Prevajalski center Akademije Oxford. Po vsem tem ta dokument stranka nosi na pristojno sodišče, kjer poteka overitev s haškim žigom. Sedaj bi vam moralo biti jasnejše, zakaj je zelo pomembno pridobiti to informacijo, preden daste dokumente na prevajanje, vsak naš prevajalec in sodni tolmač za švedski jezik vas bo vsekakor seznanil z informacijami, ki so njemu dostopne, glede na to, da niso dolžni posedovati teh informacij.

Pri nas lahko dobite prevajanje vseh vrst dokumentacij, tako tehnične in gradbene kot tudi medicinske ter razpisne. Poleg prevajanja zdravniških izvidov naši strokovnjaki obdelujejo tudi laboratorijske analize tehničnih vzorcev, specifikacije farmacevtskih izdelkov pa tudi navodila za uporabo, dokumentacijo o medicinskih izdelkih ter navodila za uporabo zdravila in značilnosti izdelka, deklaracije izdelkov, gradbene projekte oziroma vse ostale vsebine in dokumente, ki se nanašajo na ta področja.

Prevajamo tudi vse vrste izjav, soglasij in potrdil, kot so na primer: potrdilo o stanju računa v banki, potrdilo o nekaznovanosti, potrdilo o rednih dohodkih, soglasje za zastopanje, potrdilo o samskem stanu, potrdilo o stalni zaposlitvi in vse ostale dokumente, ki jih je zelo pogosto treba predložiti pristojnim institucijam.

Naši prevajalci in sodni tolmači za švedski jezik na vašo zahtevo prevajajo pa tudi overjajo, ne samo zaključna spričevala osnovnih in srednjih šol, predmetnike in programe, ampak tudi prepis ocen, potrdilo o opravljenih izpitih ter diplomo in dodatek k diplomi oziroma potrdilo o rednem šolanju in vse druge dokumente, ki so povezani s področjem izobraževanja.

Poleg tega, obdelujemo tudi osebne pa tudi poslovne dokumente oziroma znanstvena dela in patente. Na vašo zahtevo vsak prevajalec in sodni tolmač za švedski jezik prevaja oziroma overja tudi vse vrste poslovnih pa tudi osebnih pogodb, iz švedskega in v švedski jezik v katerikoli kombinaciji jezikov prevajamo tudi vse vrste sodnih sklepov, tožb, pritožb in sodbe oziroma pooblastila, licence in certifikate kot tudi pravni red Evropske Unije.

Potrdilo o nekaznovanosti, potrdilo o stalnem prebivališču, prometno in vozniško dovoljenje, osebna izkaznica, delovno dovoljenje, potni list, izpiski iz matičnega registra o rojstvu o sklenitvi zakonske zveze in o smrti oziroma izpiski iz matičnega registra o rojstvu ter dovoljenje za prebivanje so prav tako dokumenti, ki jih v skladu z vašimi zahtevami in potrebami lahko obdela vsak prevajalec in sodni tolmač za švedski jezik v poslovalnici Akademije Oxford.

Kar zadeva pošiljanje dokumentov na prevajanje, morate imeti na umu, da se od stranke zahteva tudi dostava izvirnikov na vpogled, pa je zato nemogoče, da jih pošlje na naslov, kot je primer s pošiljanjem vseh tistih vsebin, za katere se ne izvaja overitev. Toda samo v primeru tako imenovanega nujnega prevajanje oziroma potrebe za prevajanjem dokumentov v zelo kratkem roku, stranka dokumente lahko pošlje skenirane na naslov, toda v najkrajšem možnem roku je prav tako dolžna dostaviti tudi izvirnike na vpogled.

Dokumente, za katere želite, da jih obdelajo naši prevajalci in sodni tolmači za švedski jezik, lahko prinesete osebno v poslovalnico Prevajalskega centra Akademije Oxford oziroma nam jih lahko pošljete na dva načina in to preko “Pošte Slovenije” s priporočeno pošiljko ter preko kurirske službe. Prav tako vam tudi mi lahko prevedene dokumente pošljemo na naslov preko izbrane kurirske službe ali pa jih prevzamete osebno. Za primer, da se odločite za možnost pošiljanja na naslov, morate vedeti, da je to dodatna storitev, saj ni vračunana v osnovno ceno prevajanja in overitve, tako da se zaračunava pri prevzemanju in to v skladu s cenikom službe, ki izvaja dostavo.

Prevajanje iz švedskega in v švedski jezik

Poleg običajnega načina prevajanja, ki se nanaša na prevajanje iz švedskega v slovenski jezik in iz slovenskega v švedski jezik, Prevajalski center Akademije Oxford ponuja tudi storitev, ki jo boste v naši državi težko našli na drugem mestu. Zahvaljujoč dejstvu, da so v naši ekipi tudi prevajalci in sodni tolmači, katerih specialnost je usmerjena na več kot 40 svetovnih jezikov, ki poleg visokih profesionalnih kvalifikacij in izkušenj posedujejo tudi bogata zanimanja, tako da so izpopolnili delo z vsaj še enim tujim jezikom, pri nas namreč lahko dobite tudi prevajanje iz švedskega v katerikoli tuji jezik, ki je del naše stalne ponudbe ter iz kateregakoli tujega jezika v švedski. Ta storitev je v mnogih pogledih posebna, saj prevajanje poteka neposredno iz enega v drugi tuji jezik, pri čemer se po nepotrebnem ne izgubljata čas in denar. Ker je izbira jezikov v naši ponudbi zares velika, omenjamo samo tiste, za katere se najpogosteje zahteva prevajanje iz švedskega in v švedski jezik: španski, španski, bolgarski, portugalski, angleški, nemški, japonski, finski, danski, turški, norveški, kitajski, poljski, nizozemski, slovaški, finski, madžarski, bolgarski, arabski, hrvaški, turški, makedonski, japonski, romunski, madžarski, srbski, latinski, hrvaški, pakistanski, perzijski, korejski, estonski, znakovni, romski, ukrajinski in številni drugi jeziki, ki jih govorijo po celem svetu.

Poleg prevajanja vseh vrst dokumentov prevajalci in sodni tolmači Akademije Oxford v želeni kombinaciji jezikov iz švedskega in v švedski jezik prevajajo tudi številne druge vsebine, kot so na primer reklamni materiali, tako da poleg letakov in zloženk na vašo zahtevo obdelujejo tudi PR članke, brošure, plakate, kataloge izdelkov in storitev, v zelo kratkem roku in po najugodnejši ceni pa lahko prevajajo tudi vizitke.

Prav tako prevajamo tudi znanstvena dela in rezultate znanstvenih raziskav pa tudi znanstvene patente ter vse dokumente s področja znanosti in izobraževanja. Prepis ocen, diploma in dodatek k diplomi, predmetniki in programi fakultet, zaključna spričevala osnovne in srednje šole, potrdilo o rednem šolanju so dokumenti, ki jih naši strokovnjaki na vašo zahtevo najprej prevajajo in jih potem tudi overijo.

Iz švedskega in v švedski jezik prevajamo tudi pravni red Evropske Unije, vse vrste sodb, tožb, sklepov in pritožb oziroma osebne in poslovne pogodbe, licence, pooblastila, certifikate in druge pravne akte. Prevajamo tudi vsebine strokovnih, otroških, znanstvenih in ilustriranih revij, časopisne članke, kot tudi vse vrste knjig. Pri nas vas pričakuje tudi prevajanje knjig oziroma učbenikov in književnih del, od beletrije preko romanov in proze, pa do knjig poezije.

Če želite dobiti spletno stran, ki je prevedena iz švedskega v slovenski ali katerikoli drugi jezik oziroma iz kateregakoli jezika v švedski, vam zagotavljamo, da bo vsak prevajalec in sodni tolmač, ki je član naše ekipe, maksimalno ugodil vašim zahtevam in vam omogučl, da dobite visokokakovostno prevedeno spletno stran v katerikoli kombinaciji jezikov, ki vključuje tudi švedski. Posebej zato, ker v toku prevajanja spletnih vsebin naši strokovnjaki spoštujejo pravila dobre optimizacije za iskalnike ter v svoje delo vključujejo SEO smernice (Search Engine Optimisation), da bi spletni vsebini v določenem časovnem obdobju omogočili boljši položaj v polju iskanja. Poleg spletnih strani prevajamo tudi vsebine spletnih prodajaln in spletnih katalogov kot tudi programsko opremo oziroma katerikoli program ali aplikacijo, ki jo želijo naše stranke.

Poleg tega iz švedskega in v švedski jezik prevajamo tudi različne vrste besedilnih vsebin, ne glede na kompleksnost, dolžino in tematiko. Naši prevajalci in sodni tolmači poleg vseh potrebnih kvalifikacij, ki jim omogočajo ukvarjanje s tem poslom, posedujejo, ne samo široko splošno izobrazbo, ampak tudi različna zanimanja in če rečemo, da jim nobena tema ni tuja, ne bomo naredili napake. Poleg tega, da v najkrajšem možnem času prevajamo besedila, katerih tema je povezana s turizmom, ekologijo in varstvom okolja ter marketingom, prav tako prevajamo tudi tista, ki obdelujejo temo s področij prava, sociologije, ekonomije, znanosti in izobraževanja pa tudi komunikologije, financ, gradbene industrije, informacijskih tehnologij, bančništva, menedžmenta, izobraževanja, medicine in farmacije ter filozofije in številnih drugih vej naravoslovnih pa tudi družbenih ved.

Poleg tega izvajamo kompletno obdelavo vseh zvočnih in video zapisov in iz švedskega ter v švedski jezik prevajamo, ne samo dokumentarne, animirane, igrane in risane filme, ampak tudi informativne, zabavne, izobraževalne in otroške oddaje ter reklamna sporočila in serije. Poleg prevajanja izvajamo tudi njihovo sinhronizacijo in podnaslavljanje, da bi vam omogočili profesionalno obdelane materiale, ki jih v skladu s svojimi željami lahko takoj plasirate na televiziji, radijskih postajah, spletu ali v kinematografih.

Prav tako so v naši ekipi tudi prevajalci in sodni tolmači, ki so predvsem usmerjeni na zagotavljanje storitev tolmačenja iz švedskega in v švedski jezik v katerikoli kombinaciji jezikov. Poleg za konsekutivno in simultano so usposobljeni tudi za šepetano tolmačenje. Na vašo zahtevo pa vam ponujamo tudi najem opreme za simultano tolmačenje in to pod pogoji, ki so zagotovo najugodnejši na tržišču cele države.

Ker so v naši ekipi tudi profesionalni lektorji oziroma korektorji, vam ponujamo tudi storitev redakcije vseh materialov, ki so nestrokovno in nekakovostno prevedeni.

Na zahtevo strank obdelujemo tudi medicinsko, tehnično, razpisno in gradbeno dokumentacijo, kar pomeni, da iz švedskega in v švedski med drugim prevajamo tudi: specifikacije farmacevtskih izdelkov, navodila za uporabo zdravil in značilnosti izdelkov, zdravniške izvide kot tudi dokumentacijo o medicinskih izdelkih pa tudi gradbene projekte, laboratorijske analize tehničnih vzorcev ter navodila za uporabo, deklaracije izdelkov katerekoli vrste in druge dokumente in materiale, ki so povezani s področji medicine, farmacije in gradbene industrije.

Poleg tega iz švedskega in v švedski jezik prevajamo tudi vsa osebne in poslovne dokumente kot tudi vse vrste izjav, potrdil in soglasij: potrdilo o stanju računa v banki, potrdilo o nekaznovanosti, potrdilo o rednih dohodkih, potrdilo o samskem stanu, soglasje za zastopanje, potrdilo o stalni zaposlitvi pa tudi vse ostale dokumente, ki se v določenih situacijah predajajo pristojnim institucijam.

Potrdilo o stalnem prebivališču, potni list, osebna izkaznica, izpiski iz matičnega registra o rojstvu, vozniško dovoljenje, potrdilo o državljanstvu, izpiski iz matičnega registra o sklenjeni zakonski zvezi, dovoljenje za prebivanje, prometno dovoljenje in delovno dovoljenje so samo nekateri od osebnih dokumentov, ki jih naši prevajalci in sodni tolmači obdelujejo v skladu z vašimi zahtevami. Poleg njih iz švedskega in v švedski jezik prevajamo tudi vse poslovne dokumente: ustanovitveni akt podjetja, revizijska poročila, statut podjetja, sklep o ustanovitvi pravne osebe, finančna poročila, fakture, bilance stanja in uspeha, letna poslovna poročila ter vse vrste poslovnih odločitev in druge poslovne dokumente.

Kar zadeva prevajanje iz švedskega in v švedski jezik, je treba priznati, da je Akademija Oxford pred vsemi, saj vsaka naša stranka v poslovalnici dobi kompletno obdelavo kateregakoli dokumenta oziroma dokumentacije. To na prvem mestu pomeni, da poleg prevajanja iz švedskega in v švedski jezik dobi tudi storitev overitve prevedenega dokumenta s strani pooblaščene osebe oziroma sodnih tolmačev. S samim tem je prihranil veliko, ne samo svojega časa, ampak tudi truda, saj mu potem, ko dobi prevod, ni treba iskati pooblaščenega sodnega tolmača za ta ali za katerikoli drugi jezik, saj so v naši ekipi prevajalci in sodni tolmači za več kot 40 svetovnih jezikov.

Toda, da stvar ni ravno tako enostavna, kaže tudi uradni podatek, ki se nanaša na overitev s haškim Apostille žigom. Čeprav ta vrsta overitve sploh ni v pristojnosti naših strokovnjakov, je dejstvo, da zakon za posamezne dokumente zahteva, da je poleg prevajanja iz švedskega in v švedski jezik ter overitve prevoda z žigom sodnih tolmačev potrebna tudi overitev z Apostille žigom, za njeno izvajanje pa so zadolženi izključno za to pooblaščeni sodni organi. Ker ni obvezno, da prevajalci in sodni tolmač Akademije Oxford vedo karkoli o tej vrsti overitve, vas bodo zagotovo napotili na pravi naslov oziroma sodišče, ki je zanjo pristojno v mestu ali okolici, kjer dobite vse potrebne informacije. Prav tako se jasno, da bodo s svoje strane storili vse, da ugodijo vašim zahtevam in da delijo z vami vse informacije o overitvi s haškim žigom, ki so jim dostopne. Z ene strani je pomembno vedeti, da se overitev z Apostille žigom zahteva samo za določene dokumente, po drugi strani pa je pomembno, da veste tudi to, da se leta razlikuje v odvisnosti od tega, kateri dokument se overja. S tem mislimo na način overitve, saj se včasih najprej zahteva prevajanje, pa overitev sodnih tolmačev, da bi se dokument šele potem dostavil pristojnemu sodišču na overitev z Apostille žigom. Prav tako obstajajo tudi primeri, ko je treba dokument najprej odnesti na sodišče in zahtevati, da se overi s haškim žigom, pa ga šele potem dostaviti našim strokovnjakom, ki ga prevedejo iz švedskega in v švedski jezik in to v katerikoli kombinaciji jezikov, pri čemer se v tem primeru ne prevaja samo dokument, ampak tudi Apostille žig in šele tedaj se tudi overja z žigom sodnih tolmačev.

Da bi zapriseženi sodni tolmač overitev lahko opravil v skladu z zakonom, mora imeti v rokah tudi izvirni dokument, saj ga je pred overitvijo s svojim žigom dolžan primerjati s prevodom, da bi se prepričal, da med njima ni razlik. Ta del postopka overitve je zelo pomemben, kajti žig sodnih tolmačev na kateremkoli dokumentu, ki je preveden iz švedskega in v švedski jezik, ima enako vrednost kot “enak izvirniku”, pa je zato tudi pomembno, da stranka, ki ji je potrebno prevajanje dokumentov dostavi tudi izvirnike na vpogled.

Iz tega razloga se glede na vse druge vsebine razlikuje tudi način pošiljanja dokumentov na prevajanje. V primeru, da dokumentov ne dostavljate osebno v poslovalnico Akademije Oxford, nam jih lahko pošljete ali preko kurirske službe ali pa s priporočeno pošiljko preko “Pošte Slovenije”. Vse ostale vsebine oziroma tiste, za katere se ne zahteva overitev, lahko pošljete tudi na naslov, če tako želite.

Razume se, da vam tudi mi vsebine, ki se ne overjajo, lahko pošljemo elektronsko, potem ko jih naši strokovnjaki prevedejo iz švedskega in v švedski jezik. Ko prevajalci in sodni tolmači končajo obdelavo dokumentov, ki ste nam jih dostavili, jih lahko osebno prevzamete ali da vam jih pošljemo na naslov, ki ga navedete. Če se odločite za dostavo na naslov, morate vedeti tudi to, da je to dodatna storitev, za katero se angažira kurirska služba, s katero sodelujemo, tako da se dostava zaračunava neposredno od prejemnika in to po veljavnem ceniku službe, ki jo izvaja.

Prevajanje iz slovenskega v švedski jezik

Kar zadeva prevajanje, ki vključuje švedski jezik, eno od od zelo pogostih zahtev, ki nam jih postavljajo številne stranke, predstavlja tudi na prevajanje iz slovenskega v švedski jezik. Če temu dodate tudi podatek, da vsaka stranka, ki ima potrebo za prevajanjem katerekoli vrste dokumentacije v tej kombinaciji jezikov, v okviru Prevajalskega centra Akademije Oxford dobi kompletno storitev, je jasno, da smo mi prava izbira!

Ko rečemo kompletna storitev, s tem mislimo na prevajanje in overitev prevoda. Da ne bi bilo pomote, mora vsakdo, ki mu je potrebno prevajanje dokumentov v tej kombinaciji jezikov, imeti na umu tudi to, da prevod kot prevod ne velja praktično nič, če določen dokument obravnavamo z vidika prava oziroma zakona. Prav iz tega razloga je vloga sodnih tolmačev zelo pomembna, saj strankam ponuja možnost, da dobijo dokument, ki ga lahko uporabljajo, ker sodni tolmač s svojim žigom potrjuje, da je le-ta v celoti enak izvirniku. Zato nam morate dostaviti tudi izvirnike na vpogled, ker jih mora sodni tolmač najprej primerjati in šele potem prevod lahko opremi s svojim žigom.

Prav na to mora paziti vsaka stranka, saj je od tega, za katero vrsto materialov mu je potrebno prevajanje iz slovenskega v švedski jezik, odvisen tudi način pošiljanja. Tako se vse vsebine, za katere ni treba izvesti overitve, lahko pošljejo na najenostavnejši način oziroma na naslov, medtem se dokumenti na prevajanje prinesejo osebno ali pa pošljejo preko kurirske službe oziroma priporočene poštne. V drugi smeri oziroma po obdelavi se prav tako ali prevzamejo osebno, ali pa dostavijo preko kurirske službe na naslov, ki ga stranka navede, na elektronski naslov pa samo v primeru, če se ne overjajo. Le dostava na naslov se zaračunava kot dodatna storitev in to neposredno od stranke pri prevzemanju v skladu s ceno, ki jo določa služba, ki izvaja to storitev.

Toda postopek prevajanja dokumentov ni odvisen samo od dela naših strokovnjakov, saj obstaja še ena vrsta overitve, za katero pa niso zadolženi naši prevajalci in sodni tolmači. To je haški Apostille žig, ki se zahteva samo za nekatere dokumente, njegova oblika pa se razlikuje v odvisnosti od dokumenta, ki se prevaja iz slovenskega v švedski jezik. Vse informacije o tej vrsti overitve stranke lahko dobijo na sodišču, ki je zanjo pristojno. Kar zadeva obliko, to pomeni, da se za določene dokumente najprej izvedeta prevajanje in overitev sodnih tolmačev in šele potem se dokument odnese na overitev z Apostille žigom, za druge pa najprej poteka overitev na sodišču in potema de prevajata, tako haški žig kot tudi dokument in na koncu se opravi še overitev z žigom sodnih tolmačev. Zato tudi poudarjamo, da stranka mora poleg informacije o potrebi za to vrstom overitve pridobiti tudi podatek, v kateri obliki se le-ta zahteva, tako da bi se lahko bolje organizirala in s tem preprečila izgubljanje časa.

Vsak prevajalec in sodni tolmač na vašo zahtevo lahko obdela tehnično, medicinsko, gradbeno in razpisno dokumentacijo, iz slovenskega v švedski jezik pa prevajamo tudi navodila za uporabo, dokumentacijo o medicinskih izdelkih, specifikacije farmacevtskih izdelkov, gradbene projekte, navodila za uporabo zdravila in značilnosti izdelka, laboratorijske analize tehničnih vzorcev, deklaracije izdelkov, zdravniške izvide kot tudi vse ostale dokumente pa tudi druge vrste vsebin, ki se nanašajo na ta področja.

Prav tako prevajamo tudi vse osebne oziroma poslovne dokumente in poleg potrdila o državljanstvu, osebne izkaznice in izpiskov iz matičnega registra o rojstvu iz slovenskega v švedski jezik med drugim prevajamo tudi: izpiske iz matičnega registra o sklenjeni zakonski zvezi, dovoljenje za prebivanje, potrdilo o stalnem prebivališču, potni list, delovno dovoljenje, prometno in vozniško dovoljenje, izpiske iz matičnega registra o smrti pa tudi: fakture, poslovne odločitve, vse vrste poslovnih poročil (finančna, revizijska in letna), bilance uspeha, statut podjetja, sklep o ustanovitvi pravne osebe, bilance stanja, ustanovitveni akt podjetja ter vse druge, tako osebne kot tudi poslovne dokumente.

Na vašo zahtevo prevajamo tudi vse dokumente, ki jih je treba predložiti pristojnim službam oziroma vse vrste izjav, potrdil in soglasij, kot so na primer: potrdilo o stanju računa v banki, potrdilo o nekaznovanosti, potrdilo o rednih dohodkih, potrdilo o samskem stanu, soglasje za zastopanje, potrdilo o stalni zaposlitvi in številni drugi. Iz slovenskega v švedski jezik prevajamo tudi diplomo in dodatek k diplomi oziroma vse dokumente, ki so povezani s področjem izobraževanja: predmetniki in programi fakultet, potrdilo o opravljenih izpitih, potrdilo o rednem šolanju, prepis ocen, zaključna spričevala osnovne in srednje šole in drugo.

Poleg tega iz slovenskega v švedski jezik prevajamo tudi diplomske pa tudi seminarske naloge ter rezultate znanstvenih raziskav, znanstvene patente in dela oziroma vse dokumente s področja znanosti. Prav tako prevajamo tudi ilustrirane, strokovne kot tudi otroške revije ter časopisne članke oziroma vse vrste knjig, tako učbenike kot tudi književna dela (beletrija, romani, poezija, proza in drugo).

V primeru potrebe iz slovenskega v švedski jezik prevajamo tudi osebne oziroma poslovne pogodbe, pravni red Evropske Unije pa tudi licence, pooblastila, certifikate ter sklepe o razvezi zakonske zveze oziroma vse druge vrste sodb, sklepov in pritožb kot tudi ostalih pravnih aktov.

Prav tako pri nas lahko dobite tudi profesionalno prevajanje vseh spletnih vsebin, tako spletnih strani kot tudi spletnih katalogov in prodajaln ter programske opreme (aplikacije in programi). Obdelujemo tudi zvočne oziroma video materiale, iz slovenskega v švedski jezik pa prevajamo tudi reklamna sporočila, serije, filme (dokumentarni, animirani, igrani, risani), oddaje (zabavne, informativne, izobraževalne, otroške) ter ostale vrste vsebin. Poleg storitve prevajanja izvajamo tudi njihovo zaključno obdelavo oziroma vsem zainteresiranim strankam ponujamo možnost njihove sinhronizacije ali podnaslavljanja, tako da v relativno kratkem roku dobijo popolnoma obdelan material, ne glede na to, ali gre za video ali zvočni, kar pomeni, da se lahko plasira na vsakem mediju ali v kinematografih.

Reklamne zloženke, plakate, brošure, PR besedila, kataloge storitev in izdelkov pa tudi vizitke sodni tolmači in prevajalci Akademije Oxford prav tako prevajajo na zahtevo strank. Zahvaljujoč dolgoletnim izkušnjam enostavno prenašajo tudi reklamno sporočilo v okviru ciljanega jezika, kar je v tem primeru švedski. Prevajamo tudi besedila o katerikoli temi: gradbena industrija, medicina, farmacija, filozofija, psihologija, sociologija, ekologija in varstvo okolja, turizem, komunikologija, marketing, menedžment, pravo, politika, finance, bančništvo, ekonomija so samo nekatera od področij, s katerimi je lahko povezana tema teh vsebin, da bi jo katerikoli prevajalec in sodni tolmač, ki je prav tako član naše ekipe, lahko prevedel v skladu z vašimi zahtevami.

Izvajamo tudi storitev tolmačenja iz slovenskega v švedski jezik za katerokoli vrsto dogodka, saj so v naši ekipi tudi strokovnjaki, specializirani za konsekutivno in simultano ter celo za posebno vrsto tolmačenja - šepetano. Poleg same storitve smo tudi v priložnosti, da vsakomur, ki mu je to potrebno, pod odličnimi pogoji ponudimo najem opreme za simultano tolmačenje. Pri nas pa lahko dobite tudi storitev profesionalne redakcije materialov, ne glede na to, kdo jih je že prevedel in zaradi česa niste zadovoljni s prevodom. Lektorji in korektorji, ki so zadolženi za to storitev, imajo večletne izkušnje, tako da v relativno kratkem roku obdelajo materiale, ki jim jih dostavite ob maksimalnem spoštovanju pravil prevajanja, da bi dobili vsebine, ki so obdelane na profesionalen način in s katerimi boste zagotovo zadovoljni.

Prevajanje potnega lista iz slovenskega v švedski jezik in njegova overitev

Prevajanje potnega lista iz slovenskega v švedski jezik vključuje tudi overitev prevoda s strani osebe, ki je zanjo pooblaščena oziroma sodnih tolmačev. Prevajalski center Akademije Oxford vsem zainteresiranim strankam ponuja obe storitvi oziroma kompletno obdelavo kateregakoli dokumenta in ne samo potnega lista. Na ta način stranka v najkrajšem možnem roku dobi dokument, ki je preveden in hkrati tudi pripravljen za uporabo.

V primeru, da ji je potrebno prevajanje kateregakoli dokumenta, mora vsaka stranka poznati predvsem to, kar je povezano s pošiljanjem materialov našim strokovnjakom na prevajanje. Sodni tolmač pri obdelavi dokumentov oziroma preden jih opremi s svojim žigom, s katerim overja prevod, mora izpolniti zakonsko obveznost. S tem mislimo na postopek primerjanja izvirnika in prevoda s ciljem ugotavljanje njune enakosti, saj brez tega nima pravice, da s svojim žigom opremi dokument, ki je preveden iz slovenskega v švedski jezik. Da bi lahko spoštoval predpisan postopek, mu je stranka dolžna dostaviti izvirne dokumente na vpogled.

Dokumente, za katere želite, da jih naši prevajalci in sodni tolmači obdelajo v skladu z vašimi zahtevami, lahko pošljete preko “Pošte Slovenije”, s priporočeno pošiljko oziroma angažirate kurirsko službo, da nam jih dostavi, lahko pa jih prinesete tudi osebno. V primeru, da je treba izvesti tudi overitev dokumentov z Apostille žigom, morate v celoti spoštovati postopek, saj boste tako prihranili veliko svojega časa pa tudi denarja. Ta vrsta overitve se izvaja popolnoma neodvisno od overitve sodnih tolmačev in se ne zahteva za vse dokumente ter se razlikuje v odvisnosti od tega, kateri dokument se overja. Glede na to, da je za overitev s haškim Apostille žigom izključno pristojno sodišče, morajo stranke pri njih tudi poiskati veljavne informacije, da bi poenostavili celoten postopek.

Pri pridobivanju informacij o tem, ali je ta overitev sploh potrebna za vaše dokumente, morate dobiti tudi informacijo o njeni obliki, ker za določene dokumente najprej poteka overitev z Apostille žigom, pa prevajanje dokumenta in haškeg žiga in šele potem tudi overitev sodnih tolmačev, medtem ko za nekatere druge dokumente poteka na običajen način, kar pomeni, da prevajalci in sodni tolmači Akademije Oxford najprej opravijo svoj del naloge, potem pa se preveden in overjen dokument odnese na pristojno sodišče, da se overi s haškim Apostille žigom.

Po koncu celotnega postopka obdelave, za katero so zadolženi naši strokovnjaki, lahko dokumente, ki so prevedeni iz slovenskega v švedski jezik in overjeni z žigom zapriseženih sodnih tolmačev, prevzamete osebno v poslovalnici Prevajalskega centra Akademije Oxford, lahko pa tudi zahtevate, da jih pošljemo na vaš naslov. Toda morate vedeti tudi to to, da ta storitev sodi med dodatne in se zaračunava neposredno od stranke v trenutku prevzemanja in po veljavni ceni kurirske službe.

Poleg potnega lista iz slovenskega v švedski jezik prevajamo tudi: osebno izkaznico, potrdilo o državljanstvu, izpiske iz matičnega registra o sklenjeni zakonski zvezi, vozniško in prometno dovoljenje, potrdilo o stalnem prebivališču, delovno dovoljenje, izpiske iz matičnega registra o rojstvu, dovoljenje za prebivanje, izpiske iz matičnega registra o smrti in številne druge osebne dokumente. Prevajamo tudi vse dokumente, ki jih je v številnih situacijah treba predložiti pristojnim instutucijam, kot so na primer: potrdilo o samskem stanu, soglasje za zastopanje, potrdilo o stanju računa v banki, potrdilo o rednih dohodkih, potrdilo o nekaznovanosti, potrdilo o stalni zaposlitvi in vse druge vrste potrdil, soglasij in izjav.

Iz slovenskega v švedski jezik prevajamo tudi dokumente, ki so povezani s poslovanjem, kot so na primer: sklep o ustanovitvi pravne osebe, statut podjetja pa tudi fakture, licence, poslovne odločitve, certifikati ter ustanovitveni akt podjetja, poslovna poročila vseh vrst oziroma revizijska, letna, finančna in druga pa tudi bilance stanja in uspeha ter številni drugi dokumenti, ki sodijo na področje poslovanja. Prav tako prevajamo tudi pogodbe, tako osebne kot tudi poslovne pa tudi pravni red Evropske Unije, sklep o razvezi zakonske zveze in vse ostale vrste sodb ter sklepe, pritožbe in druge pravne akte.

Poleg tega iz slovenskega v švedski jezik prevajamo tudi dokumente, ki so povezani z izobraževanjem. Poleg prevajanja zaključnih spričeval osnovnih in srednjih šol, naši prevajalci in sodni tolmači obdelujejo tudi: diplomo in dodatek k diplomi, potrdila o rednem šolanju, prepise ocen, predmetnike in programe fakultet ter potrdila o opravljenih izpitih in druge dokumente s tega področja.

Prevajanje video in zvočnih materialov iz slovenskega v švedski jezik

Prevajalski center Akademije Oxford ima v svoji ekipi tudi profesionalne podnaslavljalce pa tudi skupino ljudi, specializiranih za sinhronizacijo vseh video in zvočnih vsebin, ki so prevedene iz slovenskega v švedski jezik. To pomeni, da na enem mestu v okviru poslovalnice Prevajalskega centra Akademije Oxford dobite storitev kompletne obdelave igranih, animiranih, risanih in dokumentarnih filmov ter serij, zabavnih, informativnih, otroških in izobraževalnih oddaj oziroma reklamnih sporočil. Tako v relativno kratkem roku posedujete material, ki je kompletno obdelan in jih lahko plasirate v kinematografih oziroma na radijskih postajah, televiziji, spletu ali kjerkoli želite.

Naši prevajalci in sodni tolmači na vašo zahtevo prav tako izvajajo tudi simultano, konsekutivno ali šepetano tolmačenje iz slovenskega v švedski jezik, za katerokoli vrsto dogodka, ki ga organizirate. Poleg storitve na vašo zahtevo pod pogoji, ki so trenutno najugodnejši na tržišču cele države, ponujamo tudi najem opreme za simultano tolmačenje.

Da bi pripravili najboljšo možno ponudbo, ki bo v celoti izpolnila, tako vaša pričakovanja kot tudi zahteve samega dogodka, ki ga organizirate, nas morate obvestiti o pričakovanem številu udeležencev, trajanju samega dogodka pa tudi, da nam daste podatke o prostoru, v katerem bo potekal in kako je zamišljena organizacija.

Prevajanje knjig iz slovenskega v švedski jezik

Poleg učbenikov iz slovenskega v švedski jezik prevajamo tudi književna dela vseh vrst, tako romane in prozo kot tudi dela poezije in beletrijo.

Vsak prevajalec in sodni tolmač, ki je del naše ekipe, prevaja tudi časopisne članke, če je to potrebno, pa tudi vsebine ilustriranih, strokovnih in otroških revij.

Prav tako prevajamo tudi besedila, katerih tema je povezana s katerimkoli področjem, ne glede na to, ali so izključno namenjeni plasiranju strokovnim krogom ali pa bodo plasirani širši javnosti. Poleg besedilnih vsebin, katerih tema je povezana s katerokoli vejo družbenih oziroma naravoslovnih ved, prevajamo tudi tiste, ki obdelujejo temo iz naslednjih področij: turizem, komunikologija, marketing, menedžment, filozofija, ekonomija, ekologija in varstvo okolja, finance, psihologija, bančništvo, politika, pravo, sociologija, informacijske tehnologije, medicina, gradbena industrija, farmacija in številne druge.

Prevajanje reklamnih materialov iz slovenskega v švedski jezik je še ena storitev, ki jo zagotavljajo naši prevajalci in sodni tolmači. Poleg vizitk ter zloženk in letakov v relativno kratkem roku prevajamo tudi PR članke kot tudi vsebine brošur in katalogov. Zahvaljujoč izkušnjam naših strokovnjakov, ste lahko prepričani, da bo reklamno sporočilo v ciljanem oziroma švedskem jeziku našlo pravo pot do potencialnih kupcev, saj so le-ti sčasoma izpopolnili prilagajanje prav takšnih sporočil duhu tega jezika.

Prevajanje spletnih strani iz slovenskega v švedski jezik

Da bi lahko govorili o profesionalnem prevajanju določene spletne strani, le-to mora biti izvedeno v skladu s pravili SEO (Search Engine Optimisation) in prav tako to izvajajo naši prevajalci in sodni tolmači. Prav zato se lahko tudi pohvalijo z dejstvom, da se vsaka spletna stran, ki jo prevedejo iz slovenskega v švedski jezik, zelo hitro pojavijo med prvimi rezultati v polju iskanja.

Poleg spletnih strani na zahtevo strank prevajamo tudi vsebine spletnih prodajaln oziroma katalogov pa tudi programsko opremo oziroma vsako aplikacijo in program, za katere je našim strankam potrebno prevajanje iz slovenskega v švedski jezik.

Prevajamo pa tudi medicinsko, tehnično pa tudi razpisno in gradbeno dokumentacijo. S tem mislimo predvsem na to, da vsak prevajalec in sodni tolmač Akademije Oxford na vašo zahtevo prevaja, ne samo gradbene projekte in zdravniške izvide, ampak tudi navodila za uporabo, dokumentacijo o medicinskih izdelkih oziroma navodila za uporabo zdravila in značilnosti izdelka, specifikacije farmacevtskih izdelkov pa tudi deklaracije izdelkov katerekoli vrste kot tudi vse druge vsebine, ki so povezane s katerimkoli od omenjenih področij.

Prav tako prevajamo tudi znanstvene naloge, rezultate znanstvenih raziskav pa tudi patente ter diplomske in seminarske naloge oziroma vse dokumente, ki so povezani s področjem znanosti, ki jih ob tej priložnosti nismo omenili.

Prevajanje iz švedskega v slovenski jezik

Ker so številni naši državljani poslovno povezani s Švedsko, se pogosto pojavlja potreba tudi za to vrsto prevajanja, kar se še posebej nanaša na prevajanje dokumentov. Tako da naši prevajalci in sodni tolmači poleg vseh drugih materialov iz švedskega v slovenski jezik prevajajo tudi osebne in poslovne dokumente in po potrebi tudi tiste, ki sodijo na področje znanosti in izobraževanja oziroma razpisno dokumentacijo ter gradbeno, tehnično in medicinsko dokumentacijo.

Poleg osebne izkaznice, potrdila o državljanstvu in izpiskov iz matičnega registra o rojstvu, o sklenitvi zakonske zveze in o smrti iz švedskega v slovenski jezik med drugim prevajamo tudi: dovoljenje za prebivanje, potrdilo o stalnem prebivališču, potni list, prometno in vozniško dovoljenje, delovno dovoljenje pa tudi vse poslovne dokumente. Bilance stanja, fakture, finančna poročila, statuti podjetja, letna poročila, bilance uspeha, ustanovitveni akti podjetja, revizijska poročila, sklep o ustanovitvi pravne osebe, vse vrste poslovnih odločitev in pogodbe so samo nekateri od dokumentov, ki jih naši strokovnjaki obdelajo v najkrajšem možnem roku.

Prevajamo tudi: specifikacije farmacevtskih izdelkov, gradbene projekte, laboratorijske analize tehničnih vzorcev, navodila za uporabo, zdravniške izvide, dokumentacijo o medicinskih izdelkih, navodila za uporabo zdravila in značilnosti izdelka, deklaracije izdelkov kot tudi vse druge dokumente pa tudi vse druge vrste vsebin, ki so povezane z medicino, gradbeno industrijo in farmacijo.

Prav tako prevajamo tudi dokumente, ki jih je v številnih situacijah treba predložiti pristojnim institucijam in ki so povezani s področjem izobraževanja oziroma: prepis ocen, diplomo in dodatek k diplomi, potrdilo o opravljenih izpitih, predmetnike in programe fakultet, potrdilo o rednem šolanju, zaključna spričevala osnovne in srednje šole. Iz švedskega v slovenski jezik prevajamo tudi diplomske in seminarske naloge pa tudi znanstvena dela ter patente in rezultate znanstvenih raziskav. Poleg tega obdelujemo tudi vse vrste poslovnih in osebnih pogodb, sodne pritožbe, sodbe in tožbe, pravni red Evropske Unije, pooblastila, licence in certifikate oziroma vse ostale pravne akte.

Poleg vsega navedenega naši prevajalci obdelujejo tudi izjave, potrdila in soglasja, kot so na primer: potrdilo o rednih dohodkih, potrdilo o nekaznovanosti, potrdilo o stanju računa v banki, potrdilo o stalni zaposlitvi, soglasje za zastopanje, potrdilo o samskem stanu in številni drugi dokumenti, ki jih je v številnih primerih treba predložiti različnim državnim institucijam.

Postopek prevajanja dokumentov je zelo specifičen, saj se poleg prevajanja iz švedskega v slovenski jezik zahteva tudi overitev, ki jo izvajajo sodni tolmači. Oni najprej primerjajo prevod in izvirnik, da bi ugotovili, ali med njima obstajajo razlike in če opazijo razliko, priporočajo izvedbo redakcije tako prevedenih vsebin, kar je prav tako storitev, ki lahko dobite v Prevajalskem centru Akademije Oxford. Če gre za istovetna dokumenta, oni izvedejo overitev in s tem pravzaprav potrjujejo, da je prevod enak izvirniku, kar nadalje pomeni, da preveden dokument lahko uporablja enako kot tudi vsak drugi izvirnik.

Popolnoma jasno je, da je vsaka stranka dolžna na vpogled dostaviti tudi izvirnike, saj je to edini način, ki omogoča spoštovanje postopka, ki je predpisan z zakonom. Zato se tudi razlikuje način dostave dokumentov in drugih materialov na prevajanje, saj vse tiste vsebine, ki se ne overjajo, lahko pošljete na naš naslov in maksimalno pospešite celoten postopek njihove obdelave. Toda to ne velja tudi za dokumente, saj se dostavlja izvirnik na vpogled, pa jih zato lahko prinesete osebno v našo poslovalnico. Prav tako pa imate možnost, da jih na naš naslov pošljete s priporočeno poštno pošiljko ali angažirate kurirsko službo za to storitev. Podobno velja tudi za dostavo v nasprotni smeri, saj vam jih prav tako ali dostavljamo na želeni naslov preko kurirske službe, ali pa prevedene dokumente prevzamete osebno, medtem ko vam vse ostale vsebine, ki jih naši prevajalci in sodni tolmači prevedejo iz švedskega v slovenski jezik, lahko pošljemo na naslov.

Preden začnete s postopkom prevajanja, je zelo pomembno, da pridobite podatek o potrebi za overitvijo s posebnim haškim Apostille žigom za vaše dokumente, saj se boste tako izognili mnogim težavam. Za to vrsto overitve so namreč izključno zadolženi pristojni sodni organi Republike Slovenije, tako da to informacijo lahko dobite samo na pristojnem sodišču. Ko pa izveste, da se zahteva tudi ta overitev, se morate tudi pozanimati, kakšna je njena oblika za vaš dokument. Stvar je v tem, da se za določene dokumente najprej zahteva prevajanje, pa overitev sodnih tolmačev in na koncu se takšen dokument na sodišču, ki je za to pristojno, overja z Apostille žigom. Po drugi strani, pa se lahko zahteva, da dokument najprej overite s haškim žigom in ga potem prinesete k nam na obdelavo, saj v tem poteka prevajanje, ne samo dokumenta, ampak tudi Apostille žiga, pa šele potem tudi overitev.

Iz švedskega v slovenski jezik prevajamo tudi vse vrste video oziroma zvočnih materialov, tako otroške, zabavne, informativne in izobraževalne oddaje kot tudi igrane filme vseh žanrov, animirane, dokumentarne in risane filme pa tudi reklamna sporočila in serije. Poleg tega na vašo zahtevo izvajamo tudi njihovo podnaslavljanje in sinhronizacijo in vam v optimalnem roku, na dogovorjen način dostavljamo kompletno obdelane katerekoli video ali zvočne materiale.

Pri nas lahko dobite tudi prevajanje spletnih strani, prodajaln in spletnih katalogov pa tudi programske opreme (programov in aplikacij). Prevajamo tudi reklamne vsebine oziroma PR članke, vsebine brošur in katalogov ter plakate, zloženke, letake, vizitke in vse druge materiale, ki so povezani s področjem marketinga.

Iz švedskega v slovenski jezik prav tako prevajamo vse besedilne vsebine, ne glede na kompleksnost njihove teme. Poleg tistih, ki obdelujejo določeno temo s področij ekonomije, prava, bančništva, politike in financ, prevajamo tudi vsa besedila, ki so povezana s katerimkoli od naslednjih področij: sociologija, marketing, psihologija, menedžment, ekologija in varstvo okolja, filozofija, turizem, izobraževanje, gradbena industrija, medicina, komunikologija, informacijske tehnologije, znanost, farmacija in številne druge veje in naravoslovnih in družbenih ved.

Iz švedskega v slovenski jezik izvajamo tudi tolmačenje, naši prevajalci in sodni tolmači pa so usmerjeni, tako na konsekutivno kot tudi na simultano tolmačenje. Poleg tega sodimo med redke institucije, ki na zahtevo strank izvajajo storitev šepetanega tolmačenja v tej kombinaciji jezikov. Prav tako vam pod najboljšimi pogoji ponujamo tudi najem opreme za simultano tolmačenje. Poleg te storitve izvajamo tudi storitev redakcije vseh nestrokovno prevedenih vsebin, za katero so zadolženi lektorji oziroma korektorji, ki so prav tako v ekipi Akademije Oxford.

Prevajanje serij iz švedskega v slovenski jezik

Vsak prevajalec in sodni tolmači, ki je član ekipe Akademije Oxford, na zahtevo strank izvaja tudi prevajanje serij iz švedskega v slovenski jezik. Toda, ne samo serij, ampak tudi reklamnih sporočil ter izobraževalnih, informativnih, zabavnih, otroških in vseh drugih vrst oddaj kot tudi dokumentarnih, igranih, risanih in animiranih filmov.

Na vašo zahtevo naši strokovnjaki izvajajo tudi storitev tolmačenja iz švedskega v slovenski jezik in v skladu z zahtevami dogodka, se odločamo, ali je treba izvesti konsekutivno ali simultano oziroma šepetano tolmačenje. Ko od vas dobimo informacije o konceptu samega dogodka, prostoru, v katerem bo potekal, trajanju in številu udeležencev, lahko izdelamo ponudbo, ki je zagotovo ne boste mogli zavrniti. Na vašo zahtevo pod odličnimi pogoji prav tako lahko organiziramo tudi najem opreme za simultano tolmačenje.

Poleg tega pa izvajamo tudi storitev redakcije vseh vsebin, ki so že prevedene iz švedskega v naš jezik, toda ne dovolj strokovno. Za to vrsto storitve so zadolženi strokovni lektorji in korektorji Akademije Oxford.

Pri nas lahko dobite tudi prevajanje besedil pa tudi znanstvenih del oziroma diplomskih in seminarskih nalog. Iz švedskega v slovenski jezik prav tako prevajamo tudi rezultate znanstvenih raziskav, patente in vse druge dokumente s področja znanosti.

Poleg vsega omenjenega, naši prevajalci in sodni tolmači obdelujejo tudi učbenike pa tudi književna dela vseh žanrov, tako poezijo in prozo kot tudi romane in beletrijo.

Prevajanje dokumentov in dokumentacij iz švedskega v slovenski jezik

Iz švedskega v slovenski jezik prevajamo razpisno, gradbeno in tehnično oziroma medicinsko dokumentacijo. S tem mislimo predvsem na gradbene projekte, zdravniške izvide, deklaracije izdelkov, navodila za uporabo zdravila in značilnosti izdelka, specifikacije farmacevtskih izdelkov pa tudi vse druge dokumente, ki so povezani s temi področji.

Izpiski iz matičnega registra o rojstvu, o sklenitvi zakonske zveze in o smrti oziroma izpiski iz matičnega registra o rojstvu, vozniško in prometno dovoljenje, delovno dovoljenje, potrdilo o državljanstvu, dovoljenje za prebivanje, potrdilo o stalnem prebivališču so osebni dokumenti, za katere nam stranke najpogostejše zahtevajo prevajanje iz švedskega v slovenski jezik, čeprav naši strokovnjaki na zahtevo prevajajo absolutno vse vrste osebnih in poslovnih dokumentov. Prevajamo tudi pravni red Evropske Unije pa tudi vse vrste poslovnih poročil oziroma finančna, letna in revizijska poročila ter sklep o ustanovitvi pravne osebe, statut in ustanovitveni akt podjetja kot tudi fakture, bilance uspeha in stanja, certifikate, pooblastila, licence in drugo. Iz švedskega v slovenski jezik prav tako prevajamo tudi vse vrste pravnih aktov oziroma različne sodne odločbe, pritožbe in tožbe.

Obdelujemo tudi dokumente, ki jih je treba predložiti pristojnim institucijam. S tem mislimo na potrdilo o samskem stanu, potrdilo o rednih dohodkih, potrdilo o nekaznovanosti, potrdilo o stanju računa v banki, soglasje za zastopanje ter potrdilo o stalni zaposlitvi, kot tudi vse druge vrste potrdil, izjav in soglasij.

Prevajanje diplome in dodatka k diplomi iz švedskega v slovenski jezik

Iz švedskega v slovenski jezik naši strokovnjaki prevajajo in overjajo, ne samo diplome in dodatke k diplomi, ampak tudi potrdilo o opravljenih izpitih, prepis ocen, potrdilo o rednem šolanju, predmetnike in programe fakultet pa tudi zaključna spričevala osnovnih in srednjih šol.

Seveda prevajamo tudi diplomske in seminarske naloge, ne glede na kompleksnost njihove tematike oziroma vsebine.

Če želite, da švedskega v slovenski jezik prevedemo tudi znanstvena dela ali patente oziroma rezultate znanstvenih raziskav ter diplomske in seminarske naloge, se obrnite na predstavnika Prevajalskega centra Akademije Oxford.

Zelo je pomembno poudariti tudi to, da gre za uradne dokumente, za katere je treba izvesti overitev z žigom sodnih tolmačev, kar je še ena v nizu storitev, ki vam jih ponuja Prevajalski center Akademije Oxford. To morate imeti na umu, saj ste nam dolžni dostaviti tudi izvirnike na vpogled in če jih ne prinesete osebno, nam jih lahko pošljete priporočeno preko “Pošte Slovenije” ali pa jih pošljete preko katerekoli kurirske službe na naslov poslovalnice Prevajalskega centra Akademije Oxford.

Vse druge vsebine oziroma tiste, za katere se ne izvaja overitev, nam lahko pošljete na naslov in mi vam jih vrnemo na enak način po koncu njihove obdelave. Prevedene in z žigom sodnih tolmačev overjene dokumente sicer lahko prevzamete osebno ali pa vam jih pošljemo na naslov, ki ga navedete. V tem primeru se ta storitev zaračunava v skladu z veljavnim cenikom službe, ki vam dostavlja pošiljko.

Prevajanje PR člankov iz švedskega v slovenski jezik

Ker je PR članek sam po sebi zelo kompleksen za prevajanje, vam lahko ponudimo, ne samo prevajanje PR člankov iz švedskega v slovenski jezik, ampak tudi vseh drugih vsebin, ki se nanašajo na področje marketinga. Med drugim iz švedskega v slovenski jezik prevajamo tudi vsebine katalogov oziroma brošur, zloženke, letake, vizitke, plakate in drugo.

Prav zato, ker vsak reklamni material vsebuje določeno sporočilo, ki ga v številnih primerih ni ravno enostavno opaziti, prevajalci in sodni tolmači, ki so angažirani na njihovi obdelavi, posebno pozornost obračajo prav na to pa tudi na prilagajanje tega sporočila duhu ciljanega, v tem primeru švedskega jezika. Lahko ste prepričani, da bodo na najustreznejši način obdelali tudi vaše materiale in omogočili, da reklamno sporočilo, ki ga le-ti vsebujejo, najde pot do potencialnih kupcev oziroma uporabnikov storitev.

Iz švedskega v slovenski jezik prav tako prevajamo tudi spletne strani, igrice in aplikacije pa tudi vsebine spletnih katalogov in prodajaln. Ker naši prevajalci in sodni tolmači v toku prevajanja te vrste materialov posebno pozornost posvečajo SEO pravilom (Search Engine Optimisation), ki jih z veliko znanja in spretnosti implementirajo v prevode spletnih strani in drugih spletnih vsebin in lahko ste popolnoma prepričani, da bo ta storitev v optimalnem roku pozitivno vplivala tudi na vaše poslovanje v celoti.

Prevajanje iz švedskega v druge jezike


Cena prevajanja iz/v švedski jezik

  • Iz švedskega v slovenski je 23 EUR po strani
  • Iz slovenskega v švedski je 23 EUR po strani

Cena prevajanja iz/v švedski jezik z overitvijo sodnih tolmačev

  • Iz švedskega v slovenski z overitvijo sodnega tolmača je 31 EUR po strani
  • Iz slovenskega v švedski z overitvijo sodnega tolmača je 31 EUR po strani

Popusti za prevajanje iz švedskega v slovenski jezik

  • Če imate veliko število strani za prevajanje, ponujamo neverjetne popuste.

Izračunajte ceno prevajanja


Opomba:

Navedeni kalkulator izračunava predvideno ceno prevajanja. Prevajalska stran obsega 1800 znakov s presledki ali 250 besed. Zelo pomembno je, da čim bolj natančno izračunate število znakov v svojem dokumentu, da bi bila finančna konstrukcija čim bolj točna, ob majhnih odstopanjih. Za vse natančnejše informacije kontaktirajte z našim predstavništvom.


Najpogosteje zastavljena vprašanja - Sodni tolmač za švedski jezik - Akademija Oxford

Seznam mest za sodne tolmače in prevajalce za švedski jezik


Sodni tolmač za švedski jezik - Akademija Oxford
NEWSLETTER
 
DRUGI O NAS
Matjaž iz Ajdovščine:

Lahko pohvalim vse zaposlene v Akademiji Oxford, ker so resnično profesionalni in prevajalske storitve opravljajo hitro in učinkoviti.

Martina iz Bleda:

Potrebovala sem prevajanje iz madžarskega v slovenski jezik in lahko vam rečem, da sem pozitivno presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve prevajalcev Akademije Oxford.

Jaka iz Bovca:

Mislim, da je odlično, ker lahko na enem mestu najdem prevajalske storitve za različne jezike, tako da se ne morem sprehajati od prevajalca do prevajalca.

Eva iz Brežic:

Nujno sem potrebovala prevod v francoski jezik, na spletu sem našla Oxford, jih poklicala in v roku nekaj ur sem po elektronski pošti prejela prevod. Resnično so izjemni!

Zoran iz Velenja:

Uslužni, hitri in ljubeznivi, za njih imam samo pohvalne besede!

Anja iz Višnje Gore:

Najboljše prevajalske storitve lahko najdete prav v Akademiji Oxford! Vsaka čast!

Jure z Vrhnike:

Sodni tolmači iz Akademije Oxford so me presenetili z natančnostjo prevoda ter s kakovostjo storitve. Na začetku sem bil skeptičen, toda sedaj vem, na koga se lahko obrnem, ko mi bo v prihodnje potreben prevod.

Ana iz Gornje Radgone:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v nemški jezik!

Mišo z Grosuplja:

Kar se mene tiče, je cena kakovostne storitve najmanj pomembna, toda nisem verjel, da obstaja institucija, ki je v stanju omogočiti tako ugodno ceno za tako kakovostno in profesionalno opravljeno storitev. Hvala vam!

Nina iz Domžal:

Kakovost vaših storitev je na visoki ravni! Samo tako naprej!

Mitja iz Dravograda:

Delam v agenciji za registracijo vozil in do sedaj sem na prevode čakal nekaj dni, z Vami pa je vse to hitrejše in cenejše. Hvala, ker obstajate!

Elena iz Zagorja ob Savi:

Prevajalci Akademije Oxford so zame dokončali prevod iz Nizozemskega jezika v nekaj urah. Hvala vam, neverjetni ste!

Gregor iz Žalca:

Navdušen sem nad načinom, kako se zaposleni v Akademiji Oxford vedejo do nas, z veliko spoštovanja, ljubeznivosti in predanosti. Ko sodelujete z njimi, enostavno uživate.

Tina iz Železnikov:

Profesionalizem in predanost poslu sta prvi stvari, ki jih opazite, ko pridete v stik z Akademijo Oxford. Organizacija in storitev sta na vrhunski ravni!

Zmago iz Žirov:

Hvala Akademiji Oxford! Nujno sem potreboval prevod iz srbskega jezika in oni so to naredili na najboljši možni način. Dobil sam prevod po vsega nekaj urah! Hvala vam, najboljši ste!

Nataša iz Ilirske Bistrice:

Storitve prevajanja so mi zaradi narave dela, ki ga opravljam, potrebne vsakodnevno. Ko sem prvič stopila v stik z Akademijo Oxford, so mi posel dokončali hitro in učinkovito. Od tedaj jih ne menjam.

Mišo iz Izole:

Prevod iz slovenščine v kar 33 tujih jezikov na enem mestu. Neverjetno!

Sanja iz Jesenic:

Zahvaljujem se Akademiji Oxford za prevod iz norveškega jezika. Vse najboljše v nadaljnjem poslovanju!

Mile iz Kamnika:

Hiter in točen prevod! Hvala, ljudje, vse najboljše!

Selena iz Kočevja:

Vse pohvale za organizacijo in vrhunske storitve. Imate izjemna priporočila z moje strani pri vseh!

Damjan iz Leontina iz Kopra:

Nisem mogel, da ne opazim ljubeznivosti in predanosti vaših prevajalcev. Resnično sem prijetno presenečen.

Zlatan iz Kostanjevice na Krki:

Preko Vaše Akademije smo angažirali prevajalca za svojo poroko, iskreno vam hvala!

Marija iz Kranja:

Kaj bi jaz brez vas!? Priskočili ste mi v pomoč, ko mi je bil prevod najpotrebnejši! Enostavno, najlepša hvala!

Boštjan iz Laškega:

Obiskala nas je tuja delegacija iz Nemčije, pa smo potrebovali storitve konsekutivnega prevajanja. Obrnil sem se na Akademijo Oxford in priskočili so nam v pomoč na najboljši možni način.

Vesna iz Lenarta:

Hvala vam za prevod, izjemni ste!

Uroš iz Lendave:

Točnost prevoda je zaradi posla za nas zelo pomembna. Prevodi iz danskega, norveškega in švedskega jezika za nas predstavljajo temelj dobrega poslovanja s podjetji iz tega področja, pa smo se zato obrnili na Akademijo Oxford. Sodelujemo že mesec dni in nimamo nobene pripombe na prevode. Najlepša hvala!

Kaja iz Litije:

Popoln prevod, pravilno in natančno obdelan. Profesionalnost in organizacija sta na najvišji ravni! Vsaka čast!

Jasmin iz Ljubljane:

Zahvaljujoč prevajalcem Akademije Oxford, smo z lahkoto sklenili pomembno pogodbo s poslovnimi s partnerji iz Japonske. Vse pohvale in najlepša hvala Akademiji Oxford za profesionalno in kakovostno opravljeno delo!

Monika iz Ljutomera:

Lahko rečem samo to, da ste najboljši!

Andraž iz Logatca:

Imamo srečo, da ste se pojavili v Sloveniji. Najhitreje in najkakovostnejše prevajate dokumente na našem področju.

Staša iz Maribora:

Bila sem navdušena, ko sem izvedela, da lahko tako hitro prevajate dokumente in jih pošljete. Resnično ste izjemni!

Josip iz Maribora:

Vse pohvale za Akademijo Oxford in za zelo hitro prevajanje dokumentov. Najugodnejši ste v Sloveniji!

Ines iz Medvod:

Kakovosten prevod, izjemna storitev ter nizka cena. Neverjetni ste!

Branko iz Mengša:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v ruščino!

Dejan iz Metlike:

Akademija Oxford je daleč najboljši prevajalski center v Sloveniji!

Manja iz Mežice:

Prevod dokumentacije pri vas je enostaven. Najlepša hvala!

Jan iz Murske Sobote:

Enostavno je priti do vas, še lažje pa je sodelovati z vami. Vse pohvale za organizacijo in kakovost storitve!

Lucija iz Nove Gorice:

Stalno potrebujemo konsekutivno prevajanje zaradi prihoda tujih delegacij, Akademija Oxford pa je sedaj naša opora, kar se tiče prevajanja. Profesionalna storitev ter prijaznost, enostavno je vse na vrhunski ravni.

Damjan iz Novega mesta:

Potreboval sem prevod v slovaški jezik, zelo hitro in originalno sem ga prejel od vas. Hvala lepa!

Tjaša iz Ormoža:

Prevod sem prejel hitrooo, hvala!

Vid iz Pirana:

Vse pohvale za vas ter vaše prevajalce!

Anisa iz Postojne:

Natančno, hitro, poceni, pravilno ... Hvala lepa, nimam besed!

Dejan s Prevalj:

Če potrebujete prevod s strani pooblaščenega sodnega tolmača, vam priporočam Akademijo Oxford! Bil sem navdušen nad njihovo hitrostjo in natančnostjo! Hvala Vam!

Katja s Ptuja:

Prevajala sem dokumentacijo v Oxfordu, poleg tega, da so bili hitri, so mi pomagali, ter me napotili na koga naj se obrnem kar se tiče moje papirologije.

Dominik iz Radeč:

Hvala za prevod, pravi ste profesionalci!

Julija iz Radovljice:

Niti za en prevod, ki ste ga naredili zame, nisem imela pripombe. Hvala vam za izjemno sodelovanje!

Milan z Raven na Koroškem:

Posebej sem zadovoljen, ker vsak prevod preverjate kar se tiče izrazov in fraz, kar pripeva k temu, da je prevod kakovostnejši in jasnejši. Zares, vse pohvale za profesionalnost!

Katarina iz Ribnice:

Zelo hitro ste mi izpolnili formular za vizum za Ameriko. Prekrasni ste!

Domagoj iz Ruš:

Potreboval sem prevod dokumentacije za pokojnino iz nemščine. Bil sam zelo zadovoljen s prevodom prevajalcev iz Akademije Oxford, in priporočam jih vsakomur!

Jana iz Sevnice:

Jaz sam iz Sevnice in tukaj nimamo prevajalcev za kitajski jezik. Toda, ko sem slišala za Akademijo Oxford in njihove prevajalske storitve, sem takoj stopila v stik z njimi sam. Bila sem presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve. Prihranili so moj denar in čas. Najlepša hvala!

Tim iz Sežane:

Najboljši ste! Vsakomur bi vas priporočil!

Urška iz Slovenske Bistrice:

Potrebovala sem prevod za pridobitev odpravnine iz norveškega v slovenski jezik.

Nik iz Slovenj Gradca:

Vaši prevodi so izjemni! Natančen prevod, hitra dostava in ugodna cena. Vse na enem mestu. Vsaka čast!

Maja iz Slovenskih Konjic:

V zadovoljstvo mi je bilo sodelovati z vami!

Mirko iz Tolmina:

Prevod iz švedščine je bil brez napak! Izjemno sem zadovoljen! Hvala lepa!

Tea iz Trbovelj:

Akademija Oxford je ena od najboljše organiziranih institucij s katerimi sem poslovno sodelovala. Sodelovanje je na vrhunski ravni, vsakomur bi jih priporočila!

Mišo iz Trebnjega:

Težko je najti prevajalca za flamski jezik, ki vam bo dostavil točen in pravilen prevod. To je možno samo pri vas!

Nives iz Tržiča:

Ugodna cena, kakovost ter hitra storitev. Bravo!

Samir iz Hrastnika:

Zelo mi je pomembno, da so vsi dokumenti, ki jih potrebujem, prevedeni predvsem točno in pravilno. To je tisto, kar sem opazil pri prevajalcih Akademije Oxford. Točnost in pedantnost brez konkurence. Nimam besed, zares ste pravi profesionalci!

Neža iz Celja:

Nujno sem potrebovala prevod dokumentacije za poroko, pa sam stopila v stik z Akademijo Oxford. Hitro so končali delo, v roku nekaj ur. Zelo sem jim hvaležna za to!

Miloš iz Cerknice:

Kar se tiče prevajalskih storitev, vi ste brez konkurence!

Špela iz Črnomlja:

Prevedli ste mi več kot od 50 strani brez napake! Vsaka čast! V prihodnje vem, na koga naj se obrnem!

Damir iz Šempetra:

Poln sam pozitivnih vtisov potem, ko ste zame končali prevod celotne dokumentacije za posel. Hvala lepa!

Janica iz Šentjurja:

Zelo sem zadovoljna! Tako s ceno kot kakovostjo prevoda. Zares ste nezamenljivi!

Tim iz Škofje Loke:

Prijazno osebje, kakovostno in predano delo sta ključ uspeha. Akademije Oxford je dokaz tega. Vsaka čast!

Sonja iz Šoštanja:

Samo nadaljujte! Odlični ste!