Online tečaj in poslovno komunikacijsko usposabljanje v angleškem jeziku


Za posameznike in podjetja ima Akademija Oxford v ponudbi tudi specializirano usposabljanje in online tečaj poslovne komunikacije v angleškem jeziku, tako da omogoča vsem, ki jih to zanima, da pridobijo zadostne ravni znanja, da bi lahko vzpostavili nemoteno komunikacijo s poslovnimi partnerji ter z zaposlenimi v podjetju in generalno z vsemi, ki v njihovem poslovnem okolju uporabljajo angleški jezik.

Vsi vemo, da je v poslovnem svetu poznavanje angleškega jezika skoraj obvezno, še posebej, če nekdo želi napredovati v karieri, pa je glede na to tudi olnline tečaj in poslovno komunikacijsko usposabljanje v angleškem jeziku usmerjeno k izboljšanju ravni znanja vsakega tečajnika, s ciljem poboljšanja njegovih delovnih sposobnosti oziroma posredno izboljšanja kakovosti poslovanja podjetja, ki ga angažira.

Prav tako moramo tudi poudariti, da izpolnjujemo zahteve katerega koli podjetja, ki želi, da se njegovi zaposleni udeležijo tega specializiranega online tečaja.


Tisto, kar je izjemno pomembno in velja za osnovni pogoj za udeležbo na tem tečaju, je poznavanje angleškega jezika vsakega posameznika in to mora ustrezati ravni B1 v skladu s pravili, ki jih določa CEFR (The Common European Framework for languages) oziroma Skupni evropski jezikovni okvir Sveta Evrope, saj se v skladu z njim tudi organizirajo spletna predavanja. Vsak prijavljeni kandidat bo neposredno pred začetkom izbrane vrste spletnih predavanj testiran oziroma opravil bo tako imenovani umestitveni test in na podlagi rezultatov bo ugotovljeno, ali se ta kandidat lahko udeležijo tega usposabljanja oziroma ali poseduje zahtevano raven znanja. Vsekakor so tečajniki, ki poznajo angleški jezik na ravni, ki je višja od B1 (nižja srednja raven), v prednosti, saj so izpopolnili svoje znanje tega jezika.

Omeniti je treba tudi to, da spletna predavanja, ki se jih tečajniki želijo udeležiti in da pri tem ne gre za korporativno usposabljanje in spletni tečaj poslovne komunikacije v angleškem jeziku, lahko organiziramo po principu polindividualnih, skupinskih ali individualnih predavanj, pri čemer se korporativni online tečaj v večini primerov organizira v skupini. Seveda se bomo s predstavnikom podjetja dogovorili o načinu organizacije.

Sicer je v eni skupini lahko med štiri in osem tečajnikov in a da bi se predavanje te vrste začelo, se vedno čaka oblikovanje skupine iz minimalnega števila članov oziroma prijava njamanj štirih in po izpolnitvi tega pogoja prijavljeni dobijo jasne smernice o dinamiki kot tudi o terminih, glede na to, da vse to opredeljuje organizator. Vsak tečajnik, ki mu iz določenega razloga ne ustreza takšen način organizacije, se lahko opredeli za polindividualna spletna predavanja, ki so poznana tudi kot predavanja v paru ter za individualno, katerega način organizacije je tudi precej svobodnejši od skupinskega usposabljanja. Tedaj namreč vsak neposredno s predavateljem dogovara, kda bo individualni ali pol-individualni online tečaj in poslovno komunikacijsko usposabljanje v angleškem jeziku organizirano oziroma po kakšni dinamiki in kdaj se bodo točno začela.

Kateri koli dan v toku leta, imajo vsi zainteresirani možnost, da se prijavijo osebno v poslovalnici Akademije Oxford oziroma z nami stopijo v stik po telefonu ali na uradni e-poštni naslov omenjene institucije pošljejo informacije za vpis.

Usposabljanje in tečaj poslovne komunikacije v angleškem jeziku - učni program

Vsakdo, ki se odloči za udeležbo na tem tečaju, se bo imel priložnost seznaniti z vsemi vidiki komunikacije v poslovnem okolju. Predavanja v okviru tega online tečaja potekajo v angleškem jeziku.

Predavatelji, ki posedujejo zavidljivo raven izkušenj, se trudijo vsakemu posameznemu tečajniku na čim boljši način predstaviti veščine, ki jih mora nekdo pridobiti, če želi izboljšati, ne samo svojo delovno biografijo, ampak tudi svoje poslovanje v celoto, s čimer vsekakor pozitivno vpliva tudi na poslovanje podjetja, v katerem je zaposlen.

Na samem začetku online tečaj in poslovno komunikacijsko usposabljanje v angleškem jeziku predvideva seznanjanje tečajnikov s pravili, ki se nanašajo na pisanje delovnega življenjepisa (CV) v angleškem jeziku, potem pa bo pozornost predavatelja usmerjena na vodenje poslovne korespondencije v omenjenem jeziku. Pri tem bodo na številnih primerih udeležence opozorila na napake, ki se pogosto javljajo pri sporazumevanju s poslovnimi partnerji in strankami preko elektronske pošte in drugih sredstev sodobne komunikacije. Jasno vsem dali tudi do znanja, na kakšen način je treba oblikovati poslovno pismo, da bi bila zadovoljena zahtevana forma.

Potem se bodo tečajniki lahko tudi naučili, na kakšen način poteka komunikacija po telefonu oziroma kako se pri tem pogovarja o določenih poslovnih temah, kolikšen naj bi bil v pogovor in na splošni, kako naj bi zvenel. Seveda v tem delu usposabljanje in online tečaj poslovne komunikacije v angleškem jeziku predvideva tudi simuliranje realnih situacij in predavatelji pri tem popravljajo tudi napake, ki jih tečajniki naredijo. Prav zahvaljujoč takšnemu načinu predavanj vsak tečajnik lahko na zelo preprost način pridobi znanja, ki so na tem področju predvidena.

Tečajnikom bo objasnjeno tudi, na kakšen način se pristopa izdelavi različnih poslovnih poročil v angleškem jeziku in to pomeni, da profesorji na prvem mestu pristopijo predstavljanju izdelave tistih poročila, ki jih lahko najpogosteje srečujemo v praksi. Prav tako na zahtevo tečajnikov lahko tudi razložijo, kako se izdelujejo poročil, ki so specifična za podjete, ki posluje na določenem področju.

Zelo pomemben segment komunikacije v poslovnem okolju se nanaša na sestanke s poslovnimi partnerji pa tudi na vodenje pogajanj, pa so to teme, s katerimi online tečaj in poslovno komunikacijsko usposabljanje v angleškem jeziku posebej ukvarjajo. Ne samo, da se tečajniki naučijo, kako se vodi sestanek, oziroma na kakšen način se pravilno predstavlja nekaj v angleškem jeziku, ampak jim bo tudi pojasnjeno in kako se sestanek dogovarja oziroma odloži in na kašen način se izdelujejo poročila s poslovnih sestankov. Prav tako predavatelji prisotne seznanjajo tudi s postopkom vodenja pogajanj v tem jeziku in to tako, da jim najprej razložijo, kako se ti odpirajo in potem tudi, se uporablja konkretna taktika za vodenje tega procesa in na kakšen način je najboljše izvesti pogajanja o pogojih ali o ceni pa tudi o vseh ostalih segmentih, ki so pomembni za uspešen zaključek poslovnih pogajanj s tujimi partnerji. Poleg tega jim bo pojasnil, kako pomembna je dobra priprava in na splošni, kaj vse je treba storiti, da bi ta bila izvedena uspešno, da bi se na prvem mestu izognili številnim nejasnostim, ki se v toku pogajanj lahko pojavijo, da bi se ti končali na pozitiven način.

Razen navedenih področij je v okviru učnega programa, po pravilih katerega poteka usposabljanje in online tečaj poslovne komunikacije v angleškem jeziku, tudi tisto, ki je povezano s pravilno predstavitvijo poslovanja konkretnega podjetja in ki se tiče pravilne osebne komunikacije v tem jeziku. Tako se vsi prisotni naučijo, na kakšen način izdelati predstavitev in potem tudi, kako se predstaviti tujim partnerjem oziroma seznanijo se z vsemi podrobnostmi, ki jih tečajnik mora upoštevati, če želi, da bi bila njegova predstavitev uspešna. V tem delu se predavatelji trudijo, da udeležencem praktično pokažejo vse to, kar seveda pomeni, da bodo tudi njih vključili v to, da bi jim vse navedeno bilo precej lažje za razumevanje. Poleg tega se bodo tudi naučili in kako je treba izvesti predstavljanje v angleškem jeziku pri spoznavanju pa tudi, kako se vodi neformalni pogovor neposredno po ali pred poslovnim sestankom s tujimi partnerji in na kakšen način se morate vesti do poslovnih partnerjev ali strank, ki na konkretnem sestanku sodelujejo.

Kako poteka tečaj in usposabljanje in tečaj poslovne komunikacije v angleškem jeziku?

Razen korporativnega usposabljanja, ki se lahko organizira tako, kot to zahteva vodstvo določenega podjetja oziroma ali v skupini ali individualno oziroma v paru obstaja tudi klasično spletno usposabljanje in online tečaj poslovne komunikacije v angleškem jeziku, ki se izvaja preko spleta. Pri tem mora vsa udeleženec sam izbrati, na kakšen način bo obiskoval predavanja, saj so v ponudbi tako individualna kot tudi tista, ki predvidevajo spremljanje predavanj v paru (polindividualna), vsi zainteresirani pa se lahko opredelijo tudi za delo v skupini.

Popolnoma pričakovano vsaka od omenjenih vrst predavanja predvideva tudi različen način organizacije, tako da skupinski online tečaj in poslovno komunikacijsko usposabljanje v angleškem jeziku vključuje vnaprej določeno dinamiko in termine, o datumu začetka pa se vsak vsak prijavljeni obvešča, ko se izpolni osnovni pogoj za to. Točneje rečeno, potem ko se prijavijo najmanj štiri osebe, ki želijo na ta način obiskovati ta tečaj in se oblikuje skupina, organizator opredeli datum začetka in o tem kot tudi o vseh ostalih detajlih obvešča vse prijavljene.

Pomembno je tudi poudariti, da polindividualno in individualno spletno usposabljanje in tečaj poslovne komunikacije v angleškem jeziku pomeni, da se vsak tečajnik, ki se zanima za udeležbo, s pristojnim predavateljem dogovori, ne samo o datumu začetka, ampak tudi o terminih, v katerih bodo predavanja potekala kot tudi, da z njim opredeljuje dinamiko usposabljanja.

Komu je namenjen tečaj poslovne komunikacije v angleškem jeziku?

To spletno usposabljanje je na prvem mestu namenjeno osebam, ki želi izpopolniti sporazumevanje v angleškem jeziku, čeprav moramo poudariti, da je spletno usposabljanje in online tečaj poslovne komunikacije v angleškem jeziku pravzaprav namenjen vsakomur, ki želi obvladati uporabo angleškega jezika v okviru poslovne komunikacije.

Najbolj pomembno je, da vsi zainteresirani izpolnijo prvi osnovni pogoj, oziroma da na umestitvenem testu pokažejo najmanj raven znanja tega jezika, ki ustreza ravni B1 v skladu s pravili, ki jih določa CEFR (The Common European Framework for languages).

Koliko traja tečaj in poslovno komunikacijsko usposabljanje v angleškem jeziku?

Ne glede na to, ali nekoga zanima skupinsko, individualno ali polindividualno usposabljanje in tečaj poslovne komunikacije v angleškem jeziku, je za vse njih predvideno skupno 32 šolskih ur predavanj.

Vsekakor ima podjetje, ki se zanima za korporativni tečaj in poslovno komunikacijsko usposabljanje v angleškem jeziku, pravico zahtevati, da se navedeno število ur poveča, toda o tem bo govor, ko se bodo določale podrobnosti med predstavnikom tega podjetja in pooblaščene osebe Akademije Oxford.

Osebe, ki se opredelijo, da omenjeni tečaj obiskujejo v skupini, morajo sprejeti dinamiko kot tudi termine, kar vse v tem primeru določa organizator, toda prav tako je treba tudi počakati, da se prijavi dovolj tečajnikov, da bi se določena skupina lahko oblikovala in da bi se ta vrsta predavanj lahko začela.

Kar zadeva polindividualno usposabljanje in tečaj poslovne komunikacije v angleškem jeziku ali individualna predavanja, ta se lahko začnejo praktično takoj po vpisu tečajnikov oziroma zelo hitro potem, ko s pristojnim predavateljem sklenejo dogovor o vseh podrobnostih, ne samo o točnem datumu začetka, ampak tudi o dinamiki prav tako pa tudi o terminih predavanj.

Kje in kdaj se organizira usposabljanje in tečaj poslovne komunikacije v angleškem jeziku?

Tečajniki, ki jih zanima online tečaj in poslovno komunikacijsko usposabljanje v angleškem jeziku, lahko spletna predavanja spremljajo v skladu s pravili, tako individualnih kot tudi skupinskih oziroma poluindividualnih predavanj.

Ko neka firma želi organizirati korporativno usposabljanje in spletni tečaj poslovne komunikacije v angleškem jeziku za svoje zaposlene, se s predstavnikom organizatorja natančno dogovori, na kakšen način želi, da se predavanja organizirajo. Dogovarjajo se o načinu organiziranja, čeprav se to vrste usposabljanj najpogosteje izvajajo v obliki skupinskih spletnih predavanj. V vsakem primeru bo organizator na vse zahteve menedžmenta tega podjetja maksimalno korektno odgovoril in omogočil, da zaposleni obiskujejo tisto vrsto spletnih predavanj, ki najbolj ustreza njihovim potrebam.

Termini, v katerih se skupinski online tečaj in poslovno komunikacijsko usposabljanje v angleškem jeziku organizira oziroma dinamika sta opredeljena strani organizatorja, prijavljeni tečajniki pa natančne informacije o tem dobijo šele potem, ko se oblikuje skupina, ki šteje najmanj 4 tečajnike.

Usposabljanje v paru, ki je poznano kot polindividualno, se organizira po enakem principu kot tudi individualno, ker imajo tečajniki tedaj pravico izbrati, v katerih terminih bo potekalo usposabljanje in tečaj poslovne komunikacije v angleškem jeziku in potem tudi o dinamiki in kdaj se bo začel, saj se o vsem tem dogovorijo s profesorjem, ki jih bo vodil skozi konkretno usposabljanje.

Dodatne opombe:

  • vsakdo, ki ga zanima online tečaj in poslovno komunikacijsko usposabljanje v angleškem jeziku mora pred začetkom opraviti preizkus znanja angleškega jezika, saj se zahteva, da je to najmanj na ravni B1 glede smernicami, ki jih določa Skupni evropski jezikovni okvir Sveta Evrope
  • vsi, ki jih to zanima, se lahko prijavijo neposredno v poslovalnici organizatorja ali po telefonu kot tudi po elektronski pošti
NEWSLETTER
 
DRUGI O NAS
Matjaž iz Ajdovščine:

Lahko pohvalim vse zaposlene v Akademiji Oxford, ker so resnično profesionalni in prevajalske storitve opravljajo hitro in učinkoviti.

Martina iz Bleda:

Potrebovala sem prevajanje iz madžarskega v slovenski jezik in lahko vam rečem, da sem pozitivno presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve prevajalcev Akademije Oxford.

Jaka iz Bovca:

Mislim, da je odlično, ker lahko na enem mestu najdem prevajalske storitve za različne jezike, tako da se ne morem sprehajati od prevajalca do prevajalca.

Eva iz Brežic:

Nujno sem potrebovala prevod v francoski jezik, na spletu sem našla Oxford, jih poklicala in v roku nekaj ur sem po elektronski pošti prejela prevod. Resnično so izjemni!

Zoran iz Velenja:

Uslužni, hitri in ljubeznivi, za njih imam samo pohvalne besede!

Anja iz Višnje Gore:

Najboljše prevajalske storitve lahko najdete prav v Akademiji Oxford! Vsaka čast!

Jure z Vrhnike:

Sodni tolmači iz Akademije Oxford so me presenetili z natančnostjo prevoda ter s kakovostjo storitve. Na začetku sem bil skeptičen, toda sedaj vem, na koga se lahko obrnem, ko mi bo v prihodnje potreben prevod.

Ana iz Gornje Radgone:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v nemški jezik!

Mišo z Grosuplja:

Kar se mene tiče, je cena kakovostne storitve najmanj pomembna, toda nisem verjel, da obstaja institucija, ki je v stanju omogočiti tako ugodno ceno za tako kakovostno in profesionalno opravljeno storitev. Hvala vam!

Nina iz Domžal:

Kakovost vaših storitev je na visoki ravni! Samo tako naprej!

Mitja iz Dravograda:

Delam v agenciji za registracijo vozil in do sedaj sem na prevode čakal nekaj dni, z Vami pa je vse to hitrejše in cenejše. Hvala, ker obstajate!

Elena iz Zagorja ob Savi:

Prevajalci Akademije Oxford so zame dokončali prevod iz Nizozemskega jezika v nekaj urah. Hvala vam, neverjetni ste!

Gregor iz Žalca:

Navdušen sem nad načinom, kako se zaposleni v Akademiji Oxford vedejo do nas, z veliko spoštovanja, ljubeznivosti in predanosti. Ko sodelujete z njimi, enostavno uživate.

Tina iz Železnikov:

Profesionalizem in predanost poslu sta prvi stvari, ki jih opazite, ko pridete v stik z Akademijo Oxford. Organizacija in storitev sta na vrhunski ravni!

Zmago iz Žirov:

Hvala Akademiji Oxford! Nujno sem potreboval prevod iz srbskega jezika in oni so to naredili na najboljši možni način. Dobil sam prevod po vsega nekaj urah! Hvala vam, najboljši ste!

Nataša iz Ilirske Bistrice:

Storitve prevajanja so mi zaradi narave dela, ki ga opravljam, potrebne vsakodnevno. Ko sem prvič stopila v stik z Akademijo Oxford, so mi posel dokončali hitro in učinkovito. Od tedaj jih ne menjam.

Mišo iz Izole:

Prevod iz slovenščine v kar 33 tujih jezikov na enem mestu. Neverjetno!

Sanja iz Jesenic:

Zahvaljujem se Akademiji Oxford za prevod iz norveškega jezika. Vse najboljše v nadaljnjem poslovanju!

Mile iz Kamnika:

Hiter in točen prevod! Hvala, ljudje, vse najboljše!

Selena iz Kočevja:

Vse pohvale za organizacijo in vrhunske storitve. Imate izjemna priporočila z moje strani pri vseh!

Damjan iz Leontina iz Kopra:

Nisem mogel, da ne opazim ljubeznivosti in predanosti vaših prevajalcev. Resnično sem prijetno presenečen.

Zlatan iz Kostanjevice na Krki:

Preko Vaše Akademije smo angažirali prevajalca za svojo poroko, iskreno vam hvala!

Marija iz Kranja:

Kaj bi jaz brez vas!? Priskočili ste mi v pomoč, ko mi je bil prevod najpotrebnejši! Enostavno, najlepša hvala!

Boštjan iz Laškega:

Obiskala nas je tuja delegacija iz Nemčije, pa smo potrebovali storitve konsekutivnega prevajanja. Obrnil sem se na Akademijo Oxford in priskočili so nam v pomoč na najboljši možni način.

Vesna iz Lenarta:

Hvala vam za prevod, izjemni ste!

Uroš iz Lendave:

Točnost prevoda je zaradi posla za nas zelo pomembna. Prevodi iz danskega, norveškega in švedskega jezika za nas predstavljajo temelj dobrega poslovanja s podjetji iz tega področja, pa smo se zato obrnili na Akademijo Oxford. Sodelujemo že mesec dni in nimamo nobene pripombe na prevode. Najlepša hvala!

Kaja iz Litije:

Popoln prevod, pravilno in natančno obdelan. Profesionalnost in organizacija sta na najvišji ravni! Vsaka čast!

Jasmin iz Ljubljane:

Zahvaljujoč prevajalcem Akademije Oxford, smo z lahkoto sklenili pomembno pogodbo s poslovnimi s partnerji iz Japonske. Vse pohvale in najlepša hvala Akademiji Oxford za profesionalno in kakovostno opravljeno delo!

Monika iz Ljutomera:

Lahko rečem samo to, da ste najboljši!

Andraž iz Logatca:

Imamo srečo, da ste se pojavili v Sloveniji. Najhitreje in najkakovostnejše prevajate dokumente na našem področju.

Staša iz Maribora:

Bila sem navdušena, ko sem izvedela, da lahko tako hitro prevajate dokumente in jih pošljete. Resnično ste izjemni!

Josip iz Maribora:

Vse pohvale za Akademijo Oxford in za zelo hitro prevajanje dokumentov. Najugodnejši ste v Sloveniji!

Ines iz Medvod:

Kakovosten prevod, izjemna storitev ter nizka cena. Neverjetni ste!

Branko iz Mengša:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v ruščino!

Dejan iz Metlike:

Akademija Oxford je daleč najboljši prevajalski center v Sloveniji!

Manja iz Mežice:

Prevod dokumentacije pri vas je enostaven. Najlepša hvala!

Jan iz Murske Sobote:

Enostavno je priti do vas, še lažje pa je sodelovati z vami. Vse pohvale za organizacijo in kakovost storitve!

Lucija iz Nove Gorice:

Stalno potrebujemo konsekutivno prevajanje zaradi prihoda tujih delegacij, Akademija Oxford pa je sedaj naša opora, kar se tiče prevajanja. Profesionalna storitev ter prijaznost, enostavno je vse na vrhunski ravni.

Damjan iz Novega mesta:

Potreboval sem prevod v slovaški jezik, zelo hitro in originalno sem ga prejel od vas. Hvala lepa!

Tjaša iz Ormoža:

Prevod sem prejel hitrooo, hvala!

Vid iz Pirana:

Vse pohvale za vas ter vaše prevajalce!

Anisa iz Postojne:

Natančno, hitro, poceni, pravilno ... Hvala lepa, nimam besed!

Dejan s Prevalj:

Če potrebujete prevod s strani pooblaščenega sodnega tolmača, vam priporočam Akademijo Oxford! Bil sem navdušen nad njihovo hitrostjo in natančnostjo! Hvala Vam!

Katja s Ptuja:

Prevajala sem dokumentacijo v Oxfordu, poleg tega, da so bili hitri, so mi pomagali, ter me napotili na koga naj se obrnem kar se tiče moje papirologije.

Dominik iz Radeč:

Hvala za prevod, pravi ste profesionalci!

Julija iz Radovljice:

Niti za en prevod, ki ste ga naredili zame, nisem imela pripombe. Hvala vam za izjemno sodelovanje!

Milan z Raven na Koroškem:

Posebej sem zadovoljen, ker vsak prevod preverjate kar se tiče izrazov in fraz, kar pripeva k temu, da je prevod kakovostnejši in jasnejši. Zares, vse pohvale za profesionalnost!

Katarina iz Ribnice:

Zelo hitro ste mi izpolnili formular za vizum za Ameriko. Prekrasni ste!

Domagoj iz Ruš:

Potreboval sem prevod dokumentacije za pokojnino iz nemščine. Bil sam zelo zadovoljen s prevodom prevajalcev iz Akademije Oxford, in priporočam jih vsakomur!

Jana iz Sevnice:

Jaz sam iz Sevnice in tukaj nimamo prevajalcev za kitajski jezik. Toda, ko sem slišala za Akademijo Oxford in njihove prevajalske storitve, sem takoj stopila v stik z njimi sam. Bila sem presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve. Prihranili so moj denar in čas. Najlepša hvala!

Tim iz Sežane:

Najboljši ste! Vsakomur bi vas priporočil!

Urška iz Slovenske Bistrice:

Potrebovala sem prevod za pridobitev odpravnine iz norveškega v slovenski jezik.

Nik iz Slovenj Gradca:

Vaši prevodi so izjemni! Natančen prevod, hitra dostava in ugodna cena. Vse na enem mestu. Vsaka čast!

Maja iz Slovenskih Konjic:

V zadovoljstvo mi je bilo sodelovati z vami!

Mirko iz Tolmina:

Prevod iz švedščine je bil brez napak! Izjemno sem zadovoljen! Hvala lepa!

Tea iz Trbovelj:

Akademija Oxford je ena od najboljše organiziranih institucij s katerimi sem poslovno sodelovala. Sodelovanje je na vrhunski ravni, vsakomur bi jih priporočila!

Mišo iz Trebnjega:

Težko je najti prevajalca za flamski jezik, ki vam bo dostavil točen in pravilen prevod. To je možno samo pri vas!

Nives iz Tržiča:

Ugodna cena, kakovost ter hitra storitev. Bravo!

Samir iz Hrastnika:

Zelo mi je pomembno, da so vsi dokumenti, ki jih potrebujem, prevedeni predvsem točno in pravilno. To je tisto, kar sem opazil pri prevajalcih Akademije Oxford. Točnost in pedantnost brez konkurence. Nimam besed, zares ste pravi profesionalci!

Neža iz Celja:

Nujno sem potrebovala prevod dokumentacije za poroko, pa sam stopila v stik z Akademijo Oxford. Hitro so končali delo, v roku nekaj ur. Zelo sem jim hvaležna za to!

Miloš iz Cerknice:

Kar se tiče prevajalskih storitev, vi ste brez konkurence!

Špela iz Črnomlja:

Prevedli ste mi več kot od 50 strani brez napake! Vsaka čast! V prihodnje vem, na koga naj se obrnem!

Damir iz Šempetra:

Poln sam pozitivnih vtisov potem, ko ste zame končali prevod celotne dokumentacije za posel. Hvala lepa!

Janica iz Šentjurja:

Zelo sem zadovoljna! Tako s ceno kot kakovostjo prevoda. Zares ste nezamenljivi!

Tim iz Škofje Loke:

Prijazno osebje, kakovostno in predano delo sta ključ uspeha. Akademije Oxford je dokaz tega. Vsaka čast!

Sonja iz Šoštanja:

Samo nadaljujte! Odlični ste!