Online tečaj in spletno usposabljanje za češki jezik


Czech Language Certificate Exam il iskraćeno CCE je mednarodno priznan certifikat o poznavanju češkega jezika za tujce. Čeprav je opravljanje tega izpita usklajeno s pravili CEFR - ja (The Common European Framework of Reference for Languages) oziroma Skupnega evropskega jezikovnega okvirja Sveta Evrope v skladu s katerim obstaja skupno 6 ravni znanja jezika, preverjanje češčine kot tujega jezika se ne izvaja za vse ravni.

Obstajajo tri vrste izpita za preverjanje znanja češkega jezika za osebe, ki jim le-ta ni materni. Najpogosteje se uporablja omenjeni CCE oziroma Czech Language Certificate Exam, tukaj pa je tudi češčina za mlade učence oziroma Czech Language Certificate Exam for Young Learners kot tudi izpit za preverjanje znanja češkega jezika, ki je namenjen tistim, ki se želijo za stalno nastaniti v tej državi, to je Czech Language Exam for Applicants for Permanent Residency.

Ker se CCE najpogosteje uporablja v praksi, bomo v glavnem o njem tudi govorili. Opravljanje tega izpita je namenjeno vsem kandidatom, ki jim češki jezik ni materni in ki so starejši od 16 let in imajo potrebo za pridobitvijo certifikata o ravni znanju tega jezika.


Katere vse ravni CCE izpita obstajajo

Čeprav je učenje češkega jezika usklajeno s pravili CEFR - ja, se preverjanje znanja tega jezika za osebe, ki jim le-ta ni materni, kljub temo izvaja na skupno 5 ravneh in to od A1 kot začetne do C1 kot najvišje ravni znanja.

Kar zadeva izpita preverjanja znanja češkega jezika za mlade, se le-ta za zdaj izvaja za samo 2 ravni in to za A1 in A2 raven, pogoj za opravljanje tega izpita pa je, da so kandidati mlajši od 16 let.

Če niste prepričani za katero raven znanja lahko opravljate CCE oziroma niste prepričani, kakšno je vaše znanje češkega jezika, lahko izvedete zelo preprosto samopreverjanje. Za raven A1 v skladu s pravili Skupnega evropskega jezikovnega okvirja Sveta Evrope naj bi: lahko razumete običajne besede in izraze, samo če oseba, ki jo poslušate in je izvorni govorec češkega jezika, govori zelo počasi in razločno. Potem morate biti sposobni prebrati besede, s katerim ste seznanjeni, kot so na primer reklame na reklamnih panojih ali v časopisih in podobno in da lahko vodite najosnovnejšo konverzacijo v smislu splošnih tem kot tudi, da spremljate preprost razgovor, če vam sogovorniki pomagajo, da v njem sodelujete. Sposobni ste se tudi predstaviti in povedati, kje živite, iz katere države prihajate in podobno. Prav tako morate biti sposobni napisati krajše sporočilo, kot so tista na razglednicah kot tudi, da popolnoma samostojno napišete svoje ime, naslov in da izpolnite kakršen koli registracijski obrazec.

Če ste sposobni razumeti običajne besede in izraze, ki sodijo na področja, ki so vam poznana in razumeti osnovne dejavnike pogovora in prebrati kratko, preprosto besedilo in sposobni ste v njem relativno hitro poiskati ustrezno informacijo in razumeti krajša pisma in sporočila, potem je vaše znanje na A2 ravni. Morali bi biti sposobni komunicirati o splošnih temah in razumeti pogovor med osebami, ki so izvorni govorci češkega jezika, četudi ne razumete ravno vsake besede kot tudi, da uporabljate besede in izraze, ki so pogosto v uporabi, da bi se predstavili, govorili o svojem poslu, izobrazbi, družini in podobno. Lahko pišete tudi krajša besedila, kot je na primer izjava zahvale in podobno.

Znanje za raven B1 pomeni, da lahko razumete osnovni pomen pogovora, če osebe govorijo z običajno hitrostjo in če vam je tema pogovora relativno poznana kot tudi razumete večino programa na radiju in televiziji, če se govori o aktualnih temah. Sposobni ste tudi prebrati besedila, ki se nanašajo na teme, povezane z vsakodnevnimi dogodki, ali na delo, ki ga opravljate. Prav tako ste sposobni opisati določene dogodke, občutke in svoje želje. Med potovanjem bi morali biti kos različnim situacijam, na primer, da razumeti navodila, ki so vam dana (kje se kaj nahaja, kako priti do hotela in podobno) kot tudi, da opišete svoje izkušnje, dogodke, ambicije in podobno s pomočjo ne zelo zapletenih besed in izrazov. I vse to o čemer govorite, ste sposobni predstaviti tudi v pisani obliki.

Če želite opravljati izpit za B2 raven, to pomeni ste sposobni razumeti daljše in zapletenejše razgovore in predavanja, če vam je tema vsaj malo znana kot tudi razumeti večino televizijskega in radijskega programa in filme v češkem jeziku, ki niso podnaslovljeni. Prav tako lahko berete besedila in poročila, ki govorijo o aktualnih dogodkih in razumete v glavnem vsa besedila, ki pripadajo sodobni prozi v češkem jeziku. Če želite opravljati CCE B2 raven, morate biti sposobni, da se vključite v skoraj vsak razgovor, ki ga vodijo osebe, ki jim je češki jezik materni in da aktivno sodelujete v pogovorih, ki se nanašajo na temo, ki vam je relativno poznana in izrazite svoje mnenje o temi pogovora in ga zagovarjate. O vsem morate govoriti zelo podrobno kot tudi napisati zelo jasno in podrobno besedilo o temi, ki spada v vaše področje zanimanja. Lahko napišete poročilo ali esej, prenesete določene informacije in napišete pismo, v katerem boste zelo natančno opisali na primer določen dogodek.

Da bi kandidat lahko opravil izpit za C1 raven, ki hkrati tudi velja za najvišjo raven poznavanja češkega jezika za tujce, mora biti sposoben v celoti samostojno razumeti daljše razgovore, ki jih vodijo izvorni govorci češkega jezika, ne glede na to, ali mu je tema v celoti poznana, ali ne. Dokaj enostavno lahko razume tudi skoraj vse televizijske in radijske programe kot tudi različne vrste književnih besedil ter specializirane članke in daljša navodila, ki se nanašajo na tehnične značilnosti in navodila za uporabo naprav, ki so poznane kandidatu. Prav tako kandidat, ki poseduje znanje primerno tej ravni, tudi zna govoriti tekoče in spontano, brez premora, da bi našel ustrezno besedo ali izraz in ne glede na to, ali se tema nanaša na njegovo osebno ali poklicno življenje. Kandidat lahko tudi popolnoma samostojno piše daljše besedila na različne teme, v ustrezni obliki in ustreznem slogu in v njih poudari tisto, kar se mu zdi pomembno.

Kako je videti CCE izpit

V bistvu se za vse izpite preverjajo 4 osnovna področja, in sicer: Poslušanje in razumevanje poslušanega, Branje in razumevanje prebranega, Pisanje in Konverzacija. Poleg tega se na določenih ravneh preverja tudi Besedišče in Slovnična pravila oziroma njihovo poznavanje.

Za začetno raven znanja oziroma CCE A1 izpit, v načelu velja naslednji vrstni red preverjanja: Branje, Pisanje, Poslušanje in Konverzacija.

Tokom CCE A2 in CCE B1, je razpored preverjanja po področjih v večini primerov videte takole: Branje, Poslušanje, Pisanje in Konverzacija.

Kar zadeva CCE B2 in CCE C1, se skoraj vedno najprej preverja Branje, pa Poslušanje in zatem sledi preverjanje Slovnice in slovničnih pravil ter Pisanje in Konverzacija. Kar zadeva ustni del izpita, se kandidati najpogosteje ne kličejo po vrsti, ampak glede na vrstni red, ki je določen s strani pooblaščenega preskusnega centra in ta razpored se v večini primerov ne more spreminjati.

Da bi kandidat uspešno opravil kakršno koli raven izpita za preverjanje poznavanja češkega jezika kot tujega, mora imeti najmanj 60 % uspešnosti oziroma na vsakem področju mora osvojiti najmanj 60 % točk. Če pa na samo enem od področij, ki so predmet preverjanja, kandidat uspešno opravi 50 % preizkusa, toda na vseh ostalim po 60 in več odstotkov, se lahko zgodi, da prejme oceno "opravil", kar je v veliki meri odvisno od števila točk na ostalih področjih preverjanja. Za ravni A1, A2 in B2 kandidat može osvoji največ 100 točk oziroma na vsakem področju preverjanja največ po 20 točk. Za raven B2 je se sistem točkovanja nekoliko razlikuje, toda prav tako je največje število točk, ki jih kandidat lahko osvoji 100, medtem ko je za C1 raven največje število točk 150 oziroma 30 točk v okviru vsakega področja preverjanja posamično.

Kaj še morate vedeti o CCE izpitih

Izpiti v glavnem potekajo večkrat na leto, v skladu s številom prijavljenih kandidatov. Pomembno je vedeti, da izpiti za preverjanje znanja češkega jezika kot tujega jezika vedno potekajo najkasneje do novembra meseca za tekoče koledarsko leto.

Če ni drugače določeno, so se kandidati dolžni prijaviti najkasneje tri tedne pred datumom, ki je določen za opravljanje izpita in to na način, ki je točno opisan na uradnih spletnih straneh pooblaščenih preskusnih centrov. Če kandidati spadajo v osebe s posebnimi potrebami, se morajo obrniti na uslužbence pooblaščenih testnih centrov, da bi lahko opravili CCE izpit na način, ki je v skladu z njihovimi potrebami.

V roku 30 dni od trenutka opravljanja katerega koli CCE izpita, kandidati lahko izvedo rezultate izpita preko interneta in oni, ki so uspešno opravili enega od izpitov, pridobijo mednarodno priznan certifikat o poznavanju določene ravni češkega jezika. Certifikati se pošiljajo po pošti neposredno kandidatom, in to najpogosteje v roku 7 tednov od dneva opravljanja izpita. Če se zgodi, da kandidat ne dobi certifikata v roku 9 tednov od dneva opravljanja izpita, se šteje, da je certifikat izgubljen in izda se mu dvojnik, pri čemer se v tem primeru zaračuna tudi taksa za izdajo dvojnika certifikata.

Čeprav niso obvezna, se pripravljalna predavanja priporočajo v primerih, ko ima kandidat ima potrebo, da opravlja izpite za več ravni poznavanja jezika, toda ne poseduje znanja, ki je potrebno, da uspešno opravi izpit.

NEWSLETTER
 
DRUGI O NAS
Matjaž iz Ajdovščine:

Lahko pohvalim vse zaposlene v Akademiji Oxford, ker so resnično profesionalni in prevajalske storitve opravljajo hitro in učinkoviti.

Martina iz Bleda:

Potrebovala sem prevajanje iz madžarskega v slovenski jezik in lahko vam rečem, da sem pozitivno presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve prevajalcev Akademije Oxford.

Jaka iz Bovca:

Mislim, da je odlično, ker lahko na enem mestu najdem prevajalske storitve za različne jezike, tako da se ne morem sprehajati od prevajalca do prevajalca.

Eva iz Brežic:

Nujno sem potrebovala prevod v francoski jezik, na spletu sem našla Oxford, jih poklicala in v roku nekaj ur sem po elektronski pošti prejela prevod. Resnično so izjemni!

Zoran iz Velenja:

Uslužni, hitri in ljubeznivi, za njih imam samo pohvalne besede!

Anja iz Višnje Gore:

Najboljše prevajalske storitve lahko najdete prav v Akademiji Oxford! Vsaka čast!

Jure z Vrhnike:

Sodni tolmači iz Akademije Oxford so me presenetili z natančnostjo prevoda ter s kakovostjo storitve. Na začetku sem bil skeptičen, toda sedaj vem, na koga se lahko obrnem, ko mi bo v prihodnje potreben prevod.

Ana iz Gornje Radgone:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v nemški jezik!

Mišo z Grosuplja:

Kar se mene tiče, je cena kakovostne storitve najmanj pomembna, toda nisem verjel, da obstaja institucija, ki je v stanju omogočiti tako ugodno ceno za tako kakovostno in profesionalno opravljeno storitev. Hvala vam!

Nina iz Domžal:

Kakovost vaših storitev je na visoki ravni! Samo tako naprej!

Mitja iz Dravograda:

Delam v agenciji za registracijo vozil in do sedaj sem na prevode čakal nekaj dni, z Vami pa je vse to hitrejše in cenejše. Hvala, ker obstajate!

Elena iz Zagorja ob Savi:

Prevajalci Akademije Oxford so zame dokončali prevod iz Nizozemskega jezika v nekaj urah. Hvala vam, neverjetni ste!

Gregor iz Žalca:

Navdušen sem nad načinom, kako se zaposleni v Akademiji Oxford vedejo do nas, z veliko spoštovanja, ljubeznivosti in predanosti. Ko sodelujete z njimi, enostavno uživate.

Tina iz Železnikov:

Profesionalizem in predanost poslu sta prvi stvari, ki jih opazite, ko pridete v stik z Akademijo Oxford. Organizacija in storitev sta na vrhunski ravni!

Zmago iz Žirov:

Hvala Akademiji Oxford! Nujno sem potreboval prevod iz srbskega jezika in oni so to naredili na najboljši možni način. Dobil sam prevod po vsega nekaj urah! Hvala vam, najboljši ste!

Nataša iz Ilirske Bistrice:

Storitve prevajanja so mi zaradi narave dela, ki ga opravljam, potrebne vsakodnevno. Ko sem prvič stopila v stik z Akademijo Oxford, so mi posel dokončali hitro in učinkovito. Od tedaj jih ne menjam.

Mišo iz Izole:

Prevod iz slovenščine v kar 33 tujih jezikov na enem mestu. Neverjetno!

Sanja iz Jesenic:

Zahvaljujem se Akademiji Oxford za prevod iz norveškega jezika. Vse najboljše v nadaljnjem poslovanju!

Mile iz Kamnika:

Hiter in točen prevod! Hvala, ljudje, vse najboljše!

Selena iz Kočevja:

Vse pohvale za organizacijo in vrhunske storitve. Imate izjemna priporočila z moje strani pri vseh!

Damjan iz Leontina iz Kopra:

Nisem mogel, da ne opazim ljubeznivosti in predanosti vaših prevajalcev. Resnično sem prijetno presenečen.

Zlatan iz Kostanjevice na Krki:

Preko Vaše Akademije smo angažirali prevajalca za svojo poroko, iskreno vam hvala!

Marija iz Kranja:

Kaj bi jaz brez vas!? Priskočili ste mi v pomoč, ko mi je bil prevod najpotrebnejši! Enostavno, najlepša hvala!

Boštjan iz Laškega:

Obiskala nas je tuja delegacija iz Nemčije, pa smo potrebovali storitve konsekutivnega prevajanja. Obrnil sem se na Akademijo Oxford in priskočili so nam v pomoč na najboljši možni način.

Vesna iz Lenarta:

Hvala vam za prevod, izjemni ste!

Uroš iz Lendave:

Točnost prevoda je zaradi posla za nas zelo pomembna. Prevodi iz danskega, norveškega in švedskega jezika za nas predstavljajo temelj dobrega poslovanja s podjetji iz tega področja, pa smo se zato obrnili na Akademijo Oxford. Sodelujemo že mesec dni in nimamo nobene pripombe na prevode. Najlepša hvala!

Kaja iz Litije:

Popoln prevod, pravilno in natančno obdelan. Profesionalnost in organizacija sta na najvišji ravni! Vsaka čast!

Jasmin iz Ljubljane:

Zahvaljujoč prevajalcem Akademije Oxford, smo z lahkoto sklenili pomembno pogodbo s poslovnimi s partnerji iz Japonske. Vse pohvale in najlepša hvala Akademiji Oxford za profesionalno in kakovostno opravljeno delo!

Monika iz Ljutomera:

Lahko rečem samo to, da ste najboljši!

Andraž iz Logatca:

Imamo srečo, da ste se pojavili v Sloveniji. Najhitreje in najkakovostnejše prevajate dokumente na našem področju.

Staša iz Maribora:

Bila sem navdušena, ko sem izvedela, da lahko tako hitro prevajate dokumente in jih pošljete. Resnično ste izjemni!

Josip iz Maribora:

Vse pohvale za Akademijo Oxford in za zelo hitro prevajanje dokumentov. Najugodnejši ste v Sloveniji!

Ines iz Medvod:

Kakovosten prevod, izjemna storitev ter nizka cena. Neverjetni ste!

Branko iz Mengša:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v ruščino!

Dejan iz Metlike:

Akademija Oxford je daleč najboljši prevajalski center v Sloveniji!

Manja iz Mežice:

Prevod dokumentacije pri vas je enostaven. Najlepša hvala!

Jan iz Murske Sobote:

Enostavno je priti do vas, še lažje pa je sodelovati z vami. Vse pohvale za organizacijo in kakovost storitve!

Lucija iz Nove Gorice:

Stalno potrebujemo konsekutivno prevajanje zaradi prihoda tujih delegacij, Akademija Oxford pa je sedaj naša opora, kar se tiče prevajanja. Profesionalna storitev ter prijaznost, enostavno je vse na vrhunski ravni.

Damjan iz Novega mesta:

Potreboval sem prevod v slovaški jezik, zelo hitro in originalno sem ga prejel od vas. Hvala lepa!

Tjaša iz Ormoža:

Prevod sem prejel hitrooo, hvala!

Vid iz Pirana:

Vse pohvale za vas ter vaše prevajalce!

Anisa iz Postojne:

Natančno, hitro, poceni, pravilno ... Hvala lepa, nimam besed!

Dejan s Prevalj:

Če potrebujete prevod s strani pooblaščenega sodnega tolmača, vam priporočam Akademijo Oxford! Bil sem navdušen nad njihovo hitrostjo in natančnostjo! Hvala Vam!

Katja s Ptuja:

Prevajala sem dokumentacijo v Oxfordu, poleg tega, da so bili hitri, so mi pomagali, ter me napotili na koga naj se obrnem kar se tiče moje papirologije.

Dominik iz Radeč:

Hvala za prevod, pravi ste profesionalci!

Julija iz Radovljice:

Niti za en prevod, ki ste ga naredili zame, nisem imela pripombe. Hvala vam za izjemno sodelovanje!

Milan z Raven na Koroškem:

Posebej sem zadovoljen, ker vsak prevod preverjate kar se tiče izrazov in fraz, kar pripeva k temu, da je prevod kakovostnejši in jasnejši. Zares, vse pohvale za profesionalnost!

Katarina iz Ribnice:

Zelo hitro ste mi izpolnili formular za vizum za Ameriko. Prekrasni ste!

Domagoj iz Ruš:

Potreboval sem prevod dokumentacije za pokojnino iz nemščine. Bil sam zelo zadovoljen s prevodom prevajalcev iz Akademije Oxford, in priporočam jih vsakomur!

Jana iz Sevnice:

Jaz sam iz Sevnice in tukaj nimamo prevajalcev za kitajski jezik. Toda, ko sem slišala za Akademijo Oxford in njihove prevajalske storitve, sem takoj stopila v stik z njimi sam. Bila sem presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve. Prihranili so moj denar in čas. Najlepša hvala!

Tim iz Sežane:

Najboljši ste! Vsakomur bi vas priporočil!

Urška iz Slovenske Bistrice:

Potrebovala sem prevod za pridobitev odpravnine iz norveškega v slovenski jezik.

Nik iz Slovenj Gradca:

Vaši prevodi so izjemni! Natančen prevod, hitra dostava in ugodna cena. Vse na enem mestu. Vsaka čast!

Maja iz Slovenskih Konjic:

V zadovoljstvo mi je bilo sodelovati z vami!

Mirko iz Tolmina:

Prevod iz švedščine je bil brez napak! Izjemno sem zadovoljen! Hvala lepa!

Tea iz Trbovelj:

Akademija Oxford je ena od najboljše organiziranih institucij s katerimi sem poslovno sodelovala. Sodelovanje je na vrhunski ravni, vsakomur bi jih priporočila!

Mišo iz Trebnjega:

Težko je najti prevajalca za flamski jezik, ki vam bo dostavil točen in pravilen prevod. To je možno samo pri vas!

Nives iz Tržiča:

Ugodna cena, kakovost ter hitra storitev. Bravo!

Samir iz Hrastnika:

Zelo mi je pomembno, da so vsi dokumenti, ki jih potrebujem, prevedeni predvsem točno in pravilno. To je tisto, kar sem opazil pri prevajalcih Akademije Oxford. Točnost in pedantnost brez konkurence. Nimam besed, zares ste pravi profesionalci!

Neža iz Celja:

Nujno sem potrebovala prevod dokumentacije za poroko, pa sam stopila v stik z Akademijo Oxford. Hitro so končali delo, v roku nekaj ur. Zelo sem jim hvaležna za to!

Miloš iz Cerknice:

Kar se tiče prevajalskih storitev, vi ste brez konkurence!

Špela iz Črnomlja:

Prevedli ste mi več kot od 50 strani brez napake! Vsaka čast! V prihodnje vem, na koga naj se obrnem!

Damir iz Šempetra:

Poln sam pozitivnih vtisov potem, ko ste zame končali prevod celotne dokumentacije za posel. Hvala lepa!

Janica iz Šentjurja:

Zelo sem zadovoljna! Tako s ceno kot kakovostjo prevoda. Zares ste nezamenljivi!

Tim iz Škofje Loke:

Prijazno osebje, kakovostno in predano delo sta ključ uspeha. Akademije Oxford je dokaz tega. Vsaka čast!

Sonja iz Šoštanja:

Samo nadaljujte! Odlični ste!