Online tečaj in usposabljanje poslovne komunikacije v francoščini


Da bi se nekdo, ki posluje s podjetji iz Francije ali pa v vsakodnevni poslovni komunikaciji uporablja francoski jezik, lahko odlično znašel v vsaki situaciji, se mora udeležiti tega specializiranega usposabljanja. Vendar pa mora vedeti, da se od vsakogar, ki ga zanima online tečaj in usposabljanje poslovne komunikacije v francoščini, tudi zahteva, da na umestitvenem testu preverjanja znanja pokaže, da omenjeni jezik zna na nižji srednji ravni, kar ustreza B1 ravni Skupnega evropskega jezikovnega okvira Sveta Evrope. Vendar se razume tudi to, da so v prednosti tečajniki, katerih raven poznavanja francoskega jezika ustreza neki od višjih ravni v skladu s CEFR – om (The Common European Framework for languages), saj jim bo to tudi omogočilo lažje učenje gradiva, ki ga predvideva uradni učni program.

Akademija Oxford podjetjem, ki to želijo, zagotavlja možnost, da se organizira korporativni online tečaj in usposabljanje poslovne komunikacije v francoščini, v sklopu katerega bo določeno število zaposlenih obvladalo vse, kar je treba, da bi na bolj uspešen način komunicirali v tem jeziku v poslovnem okolju, s čimer bo tudi poslovanje tega podjetja biti precej izboljšano. Način organizacije korporativnega spletnega usposabljanja je izključno odvisen od zahtev, ki jih ima konkretno podjetje, čeprav se v večini primerov korporativno usposabljanje organizira v skupinah, ki so vedno manjše. Toda obstaja tudi možnost, da ga tečajniki obiskujejo individualno ali v okviru poluindividualnega usposabljanja, o čemer se bodo vsekakor dogovorili predstavniki organizatorja in določenega podjetja.

Osnovni pogoj, ki mora biti izpolnjen, da bi skupinska spletna usposabljanja in online tečaj poslovne komunikacije v francoščini lahko začeli, je prijava zadostnega števila tečajnikov, kar pravzaprav pomeni oblikovanje skupine od najmanj njih štirih, medtem ko jih je v okviru ene skupine lahko prisotno največ osem.


Ne glede na to, kdaj želi, se vsak interesent lahko prijavi na elektronski poštni naslov naše institucije, lahko pa se prijave tudi preko telefona, ali pa pride v naše prostore in se prijavi na ta način. Vsekakor bo kmalu po prijavi obveščen o datumu organiziranja umestitvenega testa preverjanja znanja francoskega jezika in na podlagi teh rezultatov bo sprejeta odločitev, ali zainteresirani tečajnik izpolnjuje osnovni pogoj, da se lahko udeleži tečaja.

Online tečaj in usposabljanje poslovne komunikacije v francoščini - plan in program

V uvodnem delu predavatelji vsem prijavljenima predstavijo osnovna pravila vedenja v Franciji oziroma tista pravila, ki so ozko povezana s poslovno komunikacijo v tem jeziku in ki se v vsakem primeru nekoliko razlikujejo od tistih, ki so prisotna na ozemlju naše države. Potem se online tečaj in usposabljanje poslovne komunikacije v francoščini usmerjajo na različne segmente, ki so povezani s sporazumevanjem v poslovnem svetu, tako da bodo tečajniki najprej seznanjeni z načinom pisanja delovnega življenjepisa oziroma CV - ja v francoskem jeziku, toda prav tako jim bo predstavljeno, kako naj napišejo motivacijsko pismo v tem jeziku, da bi pridobili pozornost potencialnega delodajalca. Potem jim bo razloženo tudi, kako poteka razgovor za službo, ko se opravlja v nekem francoskem podjetju oziroma z delodajalcem, ki mu je to materni jezik. Čeprav teh segmentov primarno ne moremo uvrstiti v umetnost poslovne komunikacije, je zelo pomembno, kako se jim pristopa zaradi izgradnje pozitivne poslovne podobe.

Predavatelji potem prisotne seznanijo z načinom sporazumevanja po telefonu in pri tem se bodo naučili, kako voditi pogovor, ki poteka v francoskem jeziku oziroma kako se je treba predstaviti in začeti pogovor in potem, kako naj bi se dogovoril določen sestanek ter z vsemi podrobnostmi v zvezi s tem segmentom. Vsekakor bo usposabljanje in tečaj poslovne komunikacije v francoščini usmerjen tudi na način sprejemanja gostov oziroma poslovnih partnerjev iz Francije, pri čemer jih bodo profesorji naučili, na kakšen način poteka vodenje neformalnega pogovora, ki poteka pred določenim poslovnim sestankom in kako se je treba vesti, ko se sprejemajo obiskovalci in na splošno, kako naj bi bilo predstavljeno podjetje, mesto in podobno.

Poleg tega bodo vsi prisotni seznanjeni z načinom pisanja različnih vrst poročil pri poslovanju v tem jeziku, pri čemer je razumljivo, da bo v primeru korporativnega usposabljanja in tečaja poslovne komunikacije v francoščini ta segment posebej usmerjen ravno na teme, ki so zaposlenim v določenem podjetju zanimive, čeprav se v glavnem obravnavajo tite vrste poslovnih poročil, ki so tudi najpogosteje v uporabi. Predavatelji bodo vsem prisotnim omogočili tudi pridobitev znanja, ki se nanaša na vodenje sestankov s poslovnimi partnerji iz Francije, tako bodo najprej seznanjeni z načinom načrtovanja sestankov oziroma s tem, kako pomembno je potrditi dogovorjene podrobnosti. Prav bo govor tudi o vedenju v tistih situacijah, ko je treba odložiti neki poslovni sestanek, ali pa ga odpovedati in pojasnjeno jim bo tudi, kako se sestanek odpira oziroma na kakšen način se vodi pa tudi, kako pomembno je jasno izraziti svoja stališča v francoskem jeziku in izvesti sklepe s konkretnih sestankov in opredeliti sprejete naloge in podobno.

Zelo je pomembno poudariti tudi to, da je online tečaj in usposabljanje poslovne komunikacije v francoščini zamišljen, ne samo kot teoretično učenje, ampak imajo vsi prisotni tudi priložnost sodelovati v neki vrsti praktičnega segmenta, v okviru katerega se predavatelji trudij, da jim predstavijo različne situacije in jih vključijo vanje. In glede na to, da imajo v toku trajanja online tečaja vsi zainteresirani priložnost sodelovati v različnih situacijah, ki se jim lahko zgodijo na delovnem mestu, bodo veliko bolj jasno videli vse znanje, ki bo predstavljeno v teoretičnem delu.

Prav tako bo govor tudi o umetnosti pogajanj v francoskem jeziku in vsi prisotni bodo seznanjeni s celotnim tokom vodenja pogajanj in to od uvodnega dela, preko odpiranja pogajanj, pa do podrobnosti, ki se nanašajo na vodenje celotnega pogajalskega procesa. Predavatelji jih bodo poskušali pojasniti, kako poteka pogajanje o želeni ceni ali pa o količinah oziroma plačilnih pogojih in potem jih bodo opozorili tudi na napake, ki se pogosto pojavljajo pri pogajanjih, pa se pogosto dogaja, da obstajajo določene nejasnosti, pa se bodo na ta način tudi naučili, kako se jim izogniti pa tudi, kako pogajanja pripeljati do konca in sprejeti potrebne zaključke.

Glede na to, da je poslovna korespondenca danes v glavnem usmerjena na elektronsko oziroma komuniciranje preko e-pošte, bodo tečajniki imeli možnost spoznati pravilno pisanje e-pošte oziroma z odgovarjanjem na prispelo pošto in profesorji jim bodo tudi pojasnili, kakšna je razlika med pisanim in govornim francoskim jezikom pa tudi kakšne so razlike, prisotne glede izražanja v teh dveh segmentih.

Na koncu online tečaj in usposabljanje poslovne komunikacije v francoščini tečajnike seznanjajo tudi z zelo pomembnim segmentom, ki je povezan s poslovno komunikacijo in ki se nanaša na predstavljanje oziroma na izdelavo predstavitev različne strukture, kjer se bodo najprej naučili, kako narediti predstavitev, da bi ta pustila zelo pozitiven vtis na poslovne pratnerje, ki jim je francoski jezik materni pa tudi vse ostalo, ka je pomembno za pravilno prikazovanje določenega izdelka ali storitve.

Vsak tečajnik, ki konča ta tečaj, mora zelo hitro občutiti pozitiven učinek uporabe vsega znanja, ki ga je pri tem pridobil in vsekakor se tudi pričakuje, da podjetje, v katerem je zaposlen, ali v katerem bo zaposlen, zelo hitro izboljša svoje poslovno sodelovanje s poslovnimi partnerji iz Francije oziroma vzpostavi ozko poslovno sodelovanje z ljudmi, ki uporabljajo ta jezik.

Kako poteka spletno usposabljanje in online tečaj poslovne komunikacije v francoščini?

Online tečaj in usposabljanje poslovne komunikacije v francoščini v okvvru Akademije Oxfordpoteka preko spleta oziroma v okviru virtualnih učilnic. Pri tem velja pravilo, da tečajniki izbirajo med individualnim, skupinskim in polindividualnim usposabljanjem. Možno je tudi korporativno usposabljanje in tečaj poslovne komunikacije v francoščini za zaposlene v določenem podjetju, pri čemer predstavniki tega podjetja vse potrebne podrobnosti uskladijo s predstavnikom organizatorja.

Vsako od omenjenih vrst predavanj se organizira za različno število tečajnikov in pod točno določenimi pogoji, tako da se med 4 in 8 njih lahko udeleži spletnih predavanj v skupini, dvoje njih poluindividualnih in samo en tečajnik je lahko v okviru individualnih spletnih predavanj.

Termine in dinamiko v okviru skupinskih usposabljanj določa organizator, medtem ko se tečajniki in predavatelj medsebojno dogovarjajo o njih kot tudi o datumu, kdaj se bosta začela individualno ali polindividualno usposabljanje in tečaj poslovne komunikacije v francoščini.

Določeno je tudi, da se skupinska vrsta online tečaja organizira šele potem, ko prijavijo najmanj štiri osebe, ki se ga želijo udeležiti. Šele tedaj, ko je pogoj uradno izpolnjen, vsi prijavljeni prejmejo obvestilo o podrobnostih oziroma o dinamiki predavanj in o terminih.

Komu je namenjeno usposabljanje in tečaj poslovne komunikacije v francoščini?

Online tečaj in usposabljanje poslovne komunikacije v francoščini je vsekakor namenjena predvsem osebam, ki so zaposlene v katerem koli podjetju, kjer komunikacija, tako s poslovnimi partnerji kot tudi z menedžmentom oziroma zaposleni potega v francoskem jeziku.

Toda to v nobenem primeru ne pomeni, da se onlline tečaja ne more udeležiti vsakdo, ki želi izpopolniti način komunikacije v omenjenem jeziku, pri čemer mora predhodno posedovati znanje francoskega jezika in to na ravni B1 v skladu z določbami, ki jih navaja Skupni evropski jezikovni okvir Sveta Evrope in na podlagi rezultatov umestitvenega testa bo ocenjeno, ali prijavljeni tečajnik izpolnjuje te zahteve.

Koliko traja online tečaj in usposabljanje poslovne komunikacije v francoščini?

Samo od izbire vsakega posameznega tečajnika o vrsti tečaja, ki se ga želi udeležiti, je tudi odvisno, koliko traja usposabljanje in tečaj poslovne komunikacije v francoščini. S tem mislimo na dejstvo, da bo 32 šolskih ur, kolikor je predvideno z uradnim učnim programom v okviru skupinskih predavanj razporejeno tako, kot to opredeljuje organizator oziroma v terminih, ki jih ta vsekakor vnaprej določa.

Toda po drugi strani, kar zadeva individualni online tečaj in usposabljanje poslovne komunikacije v francoščini kot tudi poluindividualne vrste tečaja, vsak tečajnik, ki je zanje zainteresiran in predavatelj, ki je zadolžen za vodenje te vrste tečaja, skupaj določita trajanje, glede na to, da 32 šolskih ur lahko razporedita tako, kot se dogovorita.

Toda prav tako je pomembno poudariti, da ima podjetje, ki ga zanima korporativno usposabljanje in tečaj poslovne komunikacije v francoščini, pravico zahtevati razširitev učnega programa, če meni, da je to potrebno. Vsekakor se lahko o vseh segmentih, povezanih z organiziranjem te vrste tečaja, predstavnik določenega podjetja dogovori z osebo, ki je v okviru Akademije Oxford za to tudi pristojna.

Kdaj poteka usposabljanje in tečaj poslovne komunikacije v francoščini?

Vsak posamezni tečajnik v trenutku vpisa izbira tudi med skupinskimi online tečajem, ki se ga udeležuje štiri do osem ljudi istočasno oziroma poluindividualnega, ki ga spremljata dva tečajnika in individualnega, v okviru katerega je prisoten samo po en tečajnik.

Termini, v katerih spletna predavanja potekajo, se razlikujejo prav v odvisnosti od izbire vsakega tečajnika in njih, kot tudi dinamiko samo pri skupinskih spletnih predavanjih določa organizator, medtem ko se pri ostalih dveh vrstah tega tečaja tečajniki o vsem morajo dogovoriti s pristojno osebo Akademije Qxford oziroma s profesorjem. Edina omejitev, ki jo ima skupinsko usposabljanje in tečaj poslovne komunikacije v francoščini, se nanaša na datum začetka, glede na to, da se ta izključno določa, potem ko se najmanj 4 osebe prijavijo za obiskovanje te vrste usposabljanja.

Prav tako je v naši ponudbi tudi korporativno usposabljanje in o vseh podrobnostih, ki se nanašajo na organiziranje te vrste tečaj oziroma na način izvajanja se predstavniki zainteresiranega podjetja dogovori s pooblaščeno osebo Akademije Oxford.

Dodatne opombe:

  • na testu, ki ga opravi pred začetkom tega usposabljanja, mora vsak tečajnik pokazati B1 raven znanja francoskega jezika in to izključno v skladu s pravili, ki jih določa CEFR (The Common European Framework for languages)
  • vsi zainteresirani se lahko prijavijo neposredno v poslovalnici organizatorja ali po telefonu oziroma po e-pošti
NEWSLETTER
 
DRUGI O NAS
Matjaž iz Ajdovščine:

Lahko pohvalim vse zaposlene v Akademiji Oxford, ker so resnično profesionalni in prevajalske storitve opravljajo hitro in učinkoviti.

Martina iz Bleda:

Potrebovala sem prevajanje iz madžarskega v slovenski jezik in lahko vam rečem, da sem pozitivno presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve prevajalcev Akademije Oxford.

Jaka iz Bovca:

Mislim, da je odlično, ker lahko na enem mestu najdem prevajalske storitve za različne jezike, tako da se ne morem sprehajati od prevajalca do prevajalca.

Eva iz Brežic:

Nujno sem potrebovala prevod v francoski jezik, na spletu sem našla Oxford, jih poklicala in v roku nekaj ur sem po elektronski pošti prejela prevod. Resnično so izjemni!

Zoran iz Velenja:

Uslužni, hitri in ljubeznivi, za njih imam samo pohvalne besede!

Anja iz Višnje Gore:

Najboljše prevajalske storitve lahko najdete prav v Akademiji Oxford! Vsaka čast!

Jure z Vrhnike:

Sodni tolmači iz Akademije Oxford so me presenetili z natančnostjo prevoda ter s kakovostjo storitve. Na začetku sem bil skeptičen, toda sedaj vem, na koga se lahko obrnem, ko mi bo v prihodnje potreben prevod.

Ana iz Gornje Radgone:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v nemški jezik!

Mišo z Grosuplja:

Kar se mene tiče, je cena kakovostne storitve najmanj pomembna, toda nisem verjel, da obstaja institucija, ki je v stanju omogočiti tako ugodno ceno za tako kakovostno in profesionalno opravljeno storitev. Hvala vam!

Nina iz Domžal:

Kakovost vaših storitev je na visoki ravni! Samo tako naprej!

Mitja iz Dravograda:

Delam v agenciji za registracijo vozil in do sedaj sem na prevode čakal nekaj dni, z Vami pa je vse to hitrejše in cenejše. Hvala, ker obstajate!

Elena iz Zagorja ob Savi:

Prevajalci Akademije Oxford so zame dokončali prevod iz Nizozemskega jezika v nekaj urah. Hvala vam, neverjetni ste!

Gregor iz Žalca:

Navdušen sem nad načinom, kako se zaposleni v Akademiji Oxford vedejo do nas, z veliko spoštovanja, ljubeznivosti in predanosti. Ko sodelujete z njimi, enostavno uživate.

Tina iz Železnikov:

Profesionalizem in predanost poslu sta prvi stvari, ki jih opazite, ko pridete v stik z Akademijo Oxford. Organizacija in storitev sta na vrhunski ravni!

Zmago iz Žirov:

Hvala Akademiji Oxford! Nujno sem potreboval prevod iz srbskega jezika in oni so to naredili na najboljši možni način. Dobil sam prevod po vsega nekaj urah! Hvala vam, najboljši ste!

Nataša iz Ilirske Bistrice:

Storitve prevajanja so mi zaradi narave dela, ki ga opravljam, potrebne vsakodnevno. Ko sem prvič stopila v stik z Akademijo Oxford, so mi posel dokončali hitro in učinkovito. Od tedaj jih ne menjam.

Mišo iz Izole:

Prevod iz slovenščine v kar 33 tujih jezikov na enem mestu. Neverjetno!

Sanja iz Jesenic:

Zahvaljujem se Akademiji Oxford za prevod iz norveškega jezika. Vse najboljše v nadaljnjem poslovanju!

Mile iz Kamnika:

Hiter in točen prevod! Hvala, ljudje, vse najboljše!

Selena iz Kočevja:

Vse pohvale za organizacijo in vrhunske storitve. Imate izjemna priporočila z moje strani pri vseh!

Damjan iz Leontina iz Kopra:

Nisem mogel, da ne opazim ljubeznivosti in predanosti vaših prevajalcev. Resnično sem prijetno presenečen.

Zlatan iz Kostanjevice na Krki:

Preko Vaše Akademije smo angažirali prevajalca za svojo poroko, iskreno vam hvala!

Marija iz Kranja:

Kaj bi jaz brez vas!? Priskočili ste mi v pomoč, ko mi je bil prevod najpotrebnejši! Enostavno, najlepša hvala!

Boštjan iz Laškega:

Obiskala nas je tuja delegacija iz Nemčije, pa smo potrebovali storitve konsekutivnega prevajanja. Obrnil sem se na Akademijo Oxford in priskočili so nam v pomoč na najboljši možni način.

Vesna iz Lenarta:

Hvala vam za prevod, izjemni ste!

Uroš iz Lendave:

Točnost prevoda je zaradi posla za nas zelo pomembna. Prevodi iz danskega, norveškega in švedskega jezika za nas predstavljajo temelj dobrega poslovanja s podjetji iz tega področja, pa smo se zato obrnili na Akademijo Oxford. Sodelujemo že mesec dni in nimamo nobene pripombe na prevode. Najlepša hvala!

Kaja iz Litije:

Popoln prevod, pravilno in natančno obdelan. Profesionalnost in organizacija sta na najvišji ravni! Vsaka čast!

Jasmin iz Ljubljane:

Zahvaljujoč prevajalcem Akademije Oxford, smo z lahkoto sklenili pomembno pogodbo s poslovnimi s partnerji iz Japonske. Vse pohvale in najlepša hvala Akademiji Oxford za profesionalno in kakovostno opravljeno delo!

Monika iz Ljutomera:

Lahko rečem samo to, da ste najboljši!

Andraž iz Logatca:

Imamo srečo, da ste se pojavili v Sloveniji. Najhitreje in najkakovostnejše prevajate dokumente na našem področju.

Staša iz Maribora:

Bila sem navdušena, ko sem izvedela, da lahko tako hitro prevajate dokumente in jih pošljete. Resnično ste izjemni!

Josip iz Maribora:

Vse pohvale za Akademijo Oxford in za zelo hitro prevajanje dokumentov. Najugodnejši ste v Sloveniji!

Ines iz Medvod:

Kakovosten prevod, izjemna storitev ter nizka cena. Neverjetni ste!

Branko iz Mengša:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v ruščino!

Dejan iz Metlike:

Akademija Oxford je daleč najboljši prevajalski center v Sloveniji!

Manja iz Mežice:

Prevod dokumentacije pri vas je enostaven. Najlepša hvala!

Jan iz Murske Sobote:

Enostavno je priti do vas, še lažje pa je sodelovati z vami. Vse pohvale za organizacijo in kakovost storitve!

Lucija iz Nove Gorice:

Stalno potrebujemo konsekutivno prevajanje zaradi prihoda tujih delegacij, Akademija Oxford pa je sedaj naša opora, kar se tiče prevajanja. Profesionalna storitev ter prijaznost, enostavno je vse na vrhunski ravni.

Damjan iz Novega mesta:

Potreboval sem prevod v slovaški jezik, zelo hitro in originalno sem ga prejel od vas. Hvala lepa!

Tjaša iz Ormoža:

Prevod sem prejel hitrooo, hvala!

Vid iz Pirana:

Vse pohvale za vas ter vaše prevajalce!

Anisa iz Postojne:

Natančno, hitro, poceni, pravilno ... Hvala lepa, nimam besed!

Dejan s Prevalj:

Če potrebujete prevod s strani pooblaščenega sodnega tolmača, vam priporočam Akademijo Oxford! Bil sem navdušen nad njihovo hitrostjo in natančnostjo! Hvala Vam!

Katja s Ptuja:

Prevajala sem dokumentacijo v Oxfordu, poleg tega, da so bili hitri, so mi pomagali, ter me napotili na koga naj se obrnem kar se tiče moje papirologije.

Dominik iz Radeč:

Hvala za prevod, pravi ste profesionalci!

Julija iz Radovljice:

Niti za en prevod, ki ste ga naredili zame, nisem imela pripombe. Hvala vam za izjemno sodelovanje!

Milan z Raven na Koroškem:

Posebej sem zadovoljen, ker vsak prevod preverjate kar se tiče izrazov in fraz, kar pripeva k temu, da je prevod kakovostnejši in jasnejši. Zares, vse pohvale za profesionalnost!

Katarina iz Ribnice:

Zelo hitro ste mi izpolnili formular za vizum za Ameriko. Prekrasni ste!

Domagoj iz Ruš:

Potreboval sem prevod dokumentacije za pokojnino iz nemščine. Bil sam zelo zadovoljen s prevodom prevajalcev iz Akademije Oxford, in priporočam jih vsakomur!

Jana iz Sevnice:

Jaz sam iz Sevnice in tukaj nimamo prevajalcev za kitajski jezik. Toda, ko sem slišala za Akademijo Oxford in njihove prevajalske storitve, sem takoj stopila v stik z njimi sam. Bila sem presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve. Prihranili so moj denar in čas. Najlepša hvala!

Tim iz Sežane:

Najboljši ste! Vsakomur bi vas priporočil!

Urška iz Slovenske Bistrice:

Potrebovala sem prevod za pridobitev odpravnine iz norveškega v slovenski jezik.

Nik iz Slovenj Gradca:

Vaši prevodi so izjemni! Natančen prevod, hitra dostava in ugodna cena. Vse na enem mestu. Vsaka čast!

Maja iz Slovenskih Konjic:

V zadovoljstvo mi je bilo sodelovati z vami!

Mirko iz Tolmina:

Prevod iz švedščine je bil brez napak! Izjemno sem zadovoljen! Hvala lepa!

Tea iz Trbovelj:

Akademija Oxford je ena od najboljše organiziranih institucij s katerimi sem poslovno sodelovala. Sodelovanje je na vrhunski ravni, vsakomur bi jih priporočila!

Mišo iz Trebnjega:

Težko je najti prevajalca za flamski jezik, ki vam bo dostavil točen in pravilen prevod. To je možno samo pri vas!

Nives iz Tržiča:

Ugodna cena, kakovost ter hitra storitev. Bravo!

Samir iz Hrastnika:

Zelo mi je pomembno, da so vsi dokumenti, ki jih potrebujem, prevedeni predvsem točno in pravilno. To je tisto, kar sem opazil pri prevajalcih Akademije Oxford. Točnost in pedantnost brez konkurence. Nimam besed, zares ste pravi profesionalci!

Neža iz Celja:

Nujno sem potrebovala prevod dokumentacije za poroko, pa sam stopila v stik z Akademijo Oxford. Hitro so končali delo, v roku nekaj ur. Zelo sem jim hvaležna za to!

Miloš iz Cerknice:

Kar se tiče prevajalskih storitev, vi ste brez konkurence!

Špela iz Črnomlja:

Prevedli ste mi več kot od 50 strani brez napake! Vsaka čast! V prihodnje vem, na koga naj se obrnem!

Damir iz Šempetra:

Poln sam pozitivnih vtisov potem, ko ste zame končali prevod celotne dokumentacije za posel. Hvala lepa!

Janica iz Šentjurja:

Zelo sem zadovoljna! Tako s ceno kot kakovostjo prevoda. Zares ste nezamenljivi!

Tim iz Škofje Loke:

Prijazno osebje, kakovostno in predano delo sta ključ uspeha. Akademije Oxford je dokaz tega. Vsaka čast!

Sonja iz Šoštanja:

Samo nadaljujte! Odlični ste!