Online tečaj in usposabljanje poslovne komunikacije v kitajskem jeziku


Čeprav lahko rečemo, da je online tečaj in usposabljanje poslovne komunikacije v kitajskem jeziku na prvem mestu ustvarjen za poslovneže, ki želijo izpopolniti svoje komunikacijske veščine v kitajskem poslovnem okolju, je nesporno dejstvo tudi, da se spletnih predavanj lahko udeležuje absolutno vsakdo, ne glede na to, ali je trenutno zaposlen ali ne, ko je zainteresiran, da navedene veščine dvigne na višjo raven.

Osebe, ki jih zanima udeležba na tem online tečaju, morajo biti obveščene, da se od njih zahteva raven B1 znanja kitajskega jezika, ki je opredeljena v skladu s pravili splošno sprejetega standarda za jezike oziroma Skupnega evropskega jezikovnega okvirja Sveta Evrope. Prav tako pa je pomembno, da se vsak posamezni tečajnik odloči, ali ga zanima spletno usposabljanje in online tečaj poslovne komunikacije v kitajskem jeziku, ki ga spremljajo preko računalnika.


Prav tako se mora tečajnik opredeliti med spremljanjem spletnih predavanj v skupini oziroma v paru ali samostojno, skozi individualni tip učenje, da bi ga pooblaščena oseba naše poslovalnice lahko seznanila s podrobnostmi, ki so povezane z načinom njegove organizacije.

Kar zadeva o individualna spletna predavanja, moramo posebej poudariti, da se ta organizirajo na enak način kot tudi polindividualna online tečaj in usposabljanje in razlikuje le število oseb, ki so prisotne, saj njih dvoje mora biti v okviru poluindividualnega, samo eden tečajnik pa je prisoten v okviru individualnih spletnih predavanj. Način njihove organizacije je zelo fleksibilen, glede na to, da vsak posamezni tečajnik, ki se opredeli za eno od njih, dobi možnost, da se s koordinatorjem predavanj v poslovnici ali pak neposredno s predavateljem dogovori o vseh segmentih, ki se nanašajo na način organizacije. To vključuje, ne le določitev točnih terminov, v okviru katerih se organizira individualni ali polindividualni online tečaj, ampak tudi datum začetka spletnih predavanj.

Osebe, ki iz nekega razloga izberejo, da usposabljanje spremljajo v skupini, morajo na prvem mestu počakati prijavljanje zadostnega števila tečajnikov oziroma najmanj njih štirih in zatem prav tako morajo sprejeti termine in dinamiko, ki ju za to vrsto spletnih predavanj opredeljuje naša institucija. Vsekakor lahko določeno podjetje želi organizirati tudi korporativni online tečaj in usposabljanje poslovne komunikacije v kitajskem jeziku za določeno število svojih zaposlenih. To se prav tako lahko organizira tako, da zaposleni spletna predavanja spremljajo individualno, v paru ali v skupini. Predstavniki tega podjetja se bodo o podrobnostih v zvezi z organizacijo korporativnega online tečaja natančno dogovorili s pooblaščeno osebo naše institucije.

Če se nekdo želi udeležiti tega usposabljanja in ob tem lahko ustrezno odgovori tudi na osnovno zahteva oziroma poseduje določeno raven poznavanja kitajskega jezika, potem se lahko v toku celega leta prijavi za njeno obiskovanje in to na kakršen koli od navedenih načinov. In poleg tega, da se lahko prijavi osebno, in sicer v naši poslovnici, nas zainteresirani kandidat kontaktira tudi po elektronski pošti. Poleg omenjenih načinov obstaja tudi možnost, da se zainteresirani preprosto prijavijo po telefonu, vsekakor pa bodo naknadno prejeli obvestilo o datumu organizacije preverjanja ravni znanja tega jezika.

Kaj obsega online tečaj in usposabljanje poslovne komunikacije v kitajskem jeziku?

Čeprav bodo predavatelji na začetku usposabljanja obravnavali tudi zelo pomemben vidik, ki je povezan s poslovanjem oziroma s poslovno komunikacijo v kitajskem jeziku in se nanaša na vedenje kandidata pri razgovoru za zaposlitev v nekem kitajskem podjetju ozirom tistemu, ki ga vodijo Kitajci, je dejstvo, da bo precej več pozornosti posvečeno drugim vidikom poslovne komunikacije v tem jeziku. Razume se, da bodo prisotnim omogočili, da dobijo natančne smernice, ki se nanašajo na CV oziroma na njegovo izdelavo v tem jeziku in tiste, ki se tičejo pisanja motivacijskega pisma.

Poleg tega online tečaj in usposabljanje poslovne komunikacije v kitajskem jeziku obravnava tudi številne druge teme, ki bodo koristile vsem tečajnikom, saj bodo z njihovo uporabo v praksi bistveno izboljšali svoje komunikacijske veščine v konkretnem jeziku.

Tako jim bodo profesorji med drugim tudi pojasnili, kako se je treba vesti ob različnih priložnostih, da bi s svojimi poslovnimi partnerji ali pa z nadrejenimi, ki jim je kitajski jezik materni, vzpostavili bistveno kakovostnejši poslovni odnos. Poleg tega bodo predavatelji v uvodni šolski uri posebno pozornost namenili tudi seznanjanju udeležencev tega online tečaja s številnimi razlikami v kulturi narodov Kitajske in naše države in jim bodo tudi na konkretnih primerih pokazali, kateri model vedenja s takšnimi osebami je zaželen in kateremu se absolutno morajo izogibati.

Prisotni se bodo naučili tudi umetnosti vodenja telefonskega razgovora v kitajskem jeziku, v smislu sodelovanja v posebej oblikovani simulaciji takšnega razgovora, pri čemer bodo videli tudi napake, ki jih ljudje pogosto delajo v takšnih situacijah, tako da jim bodo profesorji tudi pojasnili, kako se je treba vesti, da bi se takšnim napakam pravočasno izognili. V okviru tega dela online tečaj in usposabljanje poslovne komunikacije v kitajskem jeziku vključuje tudi seznanjanje tečajnikov s postopkom predstavljanja preko telefona oziroma dogovarjanja pogajanj ali poslovnega sestanka, prav tako pa se bodo tudi naučili, kako se po telefonu zagotavljajo informacije, ki so sogovorniku potrebne.

Zatem se bodo tudi naučili, kako na pravilen način poteka dopisovanje po elektronski pošti s poslovnimi partnerji iz Kitajske pa tudi, kako se odgovarja na določena sporočila elektronske pošte, prav tako bo govora tudi o pravilih, ki jih je treba spoštovati pri uporabi ostalih načinov pisane poslovne komunikacije, kot so na primer pisma ali telefaksi.

Prisotni tečajniki se bodo tudi naučili, kako poteka predstavljanje neposredno pred začetkom poslovnega sestanka ali pogajanj oziroma kako se pristopa njihovemu dogovarjanju, odlogu ali odpovedi. Predavatelji jih poučujejo tudi v številnih taktikah in metodah, ki so dokazano uspešne za vodenje, tako poslovnih sestankov kot tudi pogajanj.

Poleg tega se bodo tudi naučili, kako se izdelujejo različna poslovna sporočila in kako se sestavlja poročilo s konkretnega sestanka, oziroma na kakšen način se predstavi nadrejenim. Online tečaj in usposabljanje poslovne komunikacije v kitajskem jeziku vključuje tudi tiste module, ki se tičejo socialnega vidika v takšnem načinu komuniciranja v navedenem jeziku, glede na to, da jim bodo predavatelji predstavili tudi najbolj zaželen način za vzpostavljanje pravilnega stika z govornikom kitajskega jezika. V tem delu se bodo tudi naučili, kako se je treba vesti, ko sprejemate poslovne partnerje iz te države pa tudi kako se je treba vesti na različnih korporativnih prireditvah ali poslovnih kosilih.

Da bi tečajnike usmerili v vse skrivnosti uspešne komunikacije v konkretnem jeziku, toda v poslovnem okolju, online tečaj in usposabljanje poslovne komunikacije v kitajskem jeziku prisotnim ponuja tudi možnost in da zelo preprosto obvladajo način izdelave predstavitev, bodisi da se skoznje prikazuje poslovna podoba določenega podjetja ali pa neka storitev oziroma izdelek.

V času trajanja omenjenega online tečaja bodo vsi tečajniki, ne glede na to, katero vrsto spetnih predavanj spremljajo, lahko sodelovali tudi v posebej zasnovanih vajah, katerih cilj je omogočanje preprostejšega obvladovanja gradiva, ki je predvideno z uradnim učnim programom.

Kako poteka online tečaj in usposabljanje poslovne komunikacije v kitajskem jeziku?

Pri vpisu se vsak tečajnih odloči, ali želi predavanja spremljati v skupini ali v paru oziroma individualno, saj so vi ti načini v naši uradno ponudbi in potem ko se bo odločil, bo dobil tudi jasne smernice o detajlih, ker se vse predhodno omenjene vrste učenje organizirajo po jasno določenih pravilih, ki se razlikujejo. Prav tako se razlikuje tudi število prisotnih tečajnikov v okviru vsake od njih, tako da individualno usposabljanje vključuje prisotnost ene osebe v čas trajanja spletnega učenja, polindividualni online tečaj pa je namenjen dvema tečajnikoma, medtem ko je v skupini najpogosteje od 4 do 8 tečajnikov.

Razlikuje pa se tudi osnovni princip njihove organizacije, tako da skupinski online tečaj in usposabljanje poslovne komunikacije v kitajskem jeziku vključuje tudi to, da organizator predhodno določa dinamiko kot tudi termine, kar so pogoji, ki jih tečajniki preprosto morajo sprejeti, medtem ko so individualna in poluindividualna predavanja organizirana tako, da se vsak posamični tečajnik s pristojno osebo v okviru poslovnice dogovarja o vsem, kar se na način njune izvedbe.

Vsekakor je pomembno omeniti tudi to, da se najprej čeka prijavljanje najmanj štirih tečajnikov, ki jih zanima obiskovanje spletnih predavanj v skupini, da bi se le-ta sploh lahko organizirala. Toda kadar gre za korporativni online tečaj in usposabljanje poslovne komunikacije v kitajskem jeziku, ima vsako podjetje, ki ga zanima ta vrsta učenja, pravico, da se s pristojno osebno v okviru institucije organizatorja, dogovori o vsem, kar se nanaša na njegovo organiziranje.

Kome je namenjen online tečaj in usposabljanje poslovne komunikacije v kitajskem jeziku?

Na prvem mestu je določeno, da tega usposabljanje lahko udeležijo osebe, ki so zaposlene in želijo izpopolniti komunikacijo v kitajskem jeziku, na prvem mesti v okviru poslovnega okolja. Prav tako pa je online tečaj in usposabljanje poslovne komunikacije v kitajskem jeziku namenjeno komur koli, ki poseduje B1 raven znanja jezika in iz nekega razloga želi pridobiti potrebne veščine, ki mu bodo omogočile, da v kitajskem jeziku nemoteno komunicira v poslovnem svetu.

Kako dolgo online tečaj in usposabljanje poslovne komunikacije v kitajskem jeziku?

Ko gre za skupinski online tečaj in usposabljanje poslovne komunikacije v kitajskem jeziku, glede na to, da dinamiko in termine v tem primeru določa naša institucija kot organizator, je točno poznano tudi, ker je 32 šolskih ur učnega programa vnaprej razporejeno. O vseh teh detajlih bodo tečajniki obveščeni zelo hitro po oblikovanju skupine od najmanj štirih tečajnikov.

Z druge strani pa vsak tečajnik, ki ga zanima, tako individualni online tečaj in usposabljanje poslovne komunikacije v kitajskem jeziku kot tudi in polindividualna predavanja, mora vedeti, da v dogovoru s predavateljem lahko spletna predavanja obiskuje tako, kot mu ustreza, glede na to, da je način njihove izvedbe popolnoma drugačen od skupinskega spletnega učenja.

Kdaj poteka online tečaj in usposabljanje poslovne komunikacije v kitajskem jeziku?

Kar zadeva termina organizacije, so le-ti oni odvisni od odločitev vsakega posameznega tečajnika o vrsti spletnih predavanj, ki jih bo spremljal, glede na to, da je v naši ponudbi, tako skupinski online tečaj in usposabljanje poslovne komunikacije v kitajskem jeziku kot tudi individualna pa tudi poluindividualna spletna predavanja. Termini pri skupinskih spletnih predavanjih morajo biti opredeljeni s strani organizatorja, pri čemer se začnejo šele, ko se prijavi zadostno število tečajnikov, ki jih želijo obiskovati, kar pravzaprav pomeni, da se morajo prijaviti najmanj štiri osebe.

Princip, po katerem je organiziran poluindividualni in individualni online tečaj in usposabljanje poslovne komunikacije v kitajskem jeziku je drugačen in predvideva, da se tečajniki tedaj mora dogovoriti s predavateljem oziroma s koordinatorjem predavanj v sklopu poslovnice organizatorja, ne samo o datumu začetka, ampak tudi o točni dinamiki organiziranja ter o terminih.

Dodatne opombe:

  • zahteva se, da vsakdo po prijavi opravi preizkus znanja kitajskega jezika, ker le-to mora biti na ravni B1 po CEFR - u (The Common European Framework for languages) in to je minimalna raven znanja, ki mora da posedovati vsakdo, ki želi obiskovati ta online tečaj
  • prijava poteka na nekoliko načinov, in to po telefonu ali po e-pošti ali neposredno v poslovalnici
NEWSLETTER
 
DRUGI O NAS
Matjaž iz Ajdovščine:

Lahko pohvalim vse zaposlene v Akademiji Oxford, ker so resnično profesionalni in prevajalske storitve opravljajo hitro in učinkoviti.

Martina iz Bleda:

Potrebovala sem prevajanje iz madžarskega v slovenski jezik in lahko vam rečem, da sem pozitivno presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve prevajalcev Akademije Oxford.

Jaka iz Bovca:

Mislim, da je odlično, ker lahko na enem mestu najdem prevajalske storitve za različne jezike, tako da se ne morem sprehajati od prevajalca do prevajalca.

Eva iz Brežic:

Nujno sem potrebovala prevod v francoski jezik, na spletu sem našla Oxford, jih poklicala in v roku nekaj ur sem po elektronski pošti prejela prevod. Resnično so izjemni!

Zoran iz Velenja:

Uslužni, hitri in ljubeznivi, za njih imam samo pohvalne besede!

Anja iz Višnje Gore:

Najboljše prevajalske storitve lahko najdete prav v Akademiji Oxford! Vsaka čast!

Jure z Vrhnike:

Sodni tolmači iz Akademije Oxford so me presenetili z natančnostjo prevoda ter s kakovostjo storitve. Na začetku sem bil skeptičen, toda sedaj vem, na koga se lahko obrnem, ko mi bo v prihodnje potreben prevod.

Ana iz Gornje Radgone:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v nemški jezik!

Mišo z Grosuplja:

Kar se mene tiče, je cena kakovostne storitve najmanj pomembna, toda nisem verjel, da obstaja institucija, ki je v stanju omogočiti tako ugodno ceno za tako kakovostno in profesionalno opravljeno storitev. Hvala vam!

Nina iz Domžal:

Kakovost vaših storitev je na visoki ravni! Samo tako naprej!

Mitja iz Dravograda:

Delam v agenciji za registracijo vozil in do sedaj sem na prevode čakal nekaj dni, z Vami pa je vse to hitrejše in cenejše. Hvala, ker obstajate!

Elena iz Zagorja ob Savi:

Prevajalci Akademije Oxford so zame dokončali prevod iz Nizozemskega jezika v nekaj urah. Hvala vam, neverjetni ste!

Gregor iz Žalca:

Navdušen sem nad načinom, kako se zaposleni v Akademiji Oxford vedejo do nas, z veliko spoštovanja, ljubeznivosti in predanosti. Ko sodelujete z njimi, enostavno uživate.

Tina iz Železnikov:

Profesionalizem in predanost poslu sta prvi stvari, ki jih opazite, ko pridete v stik z Akademijo Oxford. Organizacija in storitev sta na vrhunski ravni!

Zmago iz Žirov:

Hvala Akademiji Oxford! Nujno sem potreboval prevod iz srbskega jezika in oni so to naredili na najboljši možni način. Dobil sam prevod po vsega nekaj urah! Hvala vam, najboljši ste!

Nataša iz Ilirske Bistrice:

Storitve prevajanja so mi zaradi narave dela, ki ga opravljam, potrebne vsakodnevno. Ko sem prvič stopila v stik z Akademijo Oxford, so mi posel dokončali hitro in učinkovito. Od tedaj jih ne menjam.

Mišo iz Izole:

Prevod iz slovenščine v kar 33 tujih jezikov na enem mestu. Neverjetno!

Sanja iz Jesenic:

Zahvaljujem se Akademiji Oxford za prevod iz norveškega jezika. Vse najboljše v nadaljnjem poslovanju!

Mile iz Kamnika:

Hiter in točen prevod! Hvala, ljudje, vse najboljše!

Selena iz Kočevja:

Vse pohvale za organizacijo in vrhunske storitve. Imate izjemna priporočila z moje strani pri vseh!

Damjan iz Leontina iz Kopra:

Nisem mogel, da ne opazim ljubeznivosti in predanosti vaših prevajalcev. Resnično sem prijetno presenečen.

Zlatan iz Kostanjevice na Krki:

Preko Vaše Akademije smo angažirali prevajalca za svojo poroko, iskreno vam hvala!

Marija iz Kranja:

Kaj bi jaz brez vas!? Priskočili ste mi v pomoč, ko mi je bil prevod najpotrebnejši! Enostavno, najlepša hvala!

Boštjan iz Laškega:

Obiskala nas je tuja delegacija iz Nemčije, pa smo potrebovali storitve konsekutivnega prevajanja. Obrnil sem se na Akademijo Oxford in priskočili so nam v pomoč na najboljši možni način.

Vesna iz Lenarta:

Hvala vam za prevod, izjemni ste!

Uroš iz Lendave:

Točnost prevoda je zaradi posla za nas zelo pomembna. Prevodi iz danskega, norveškega in švedskega jezika za nas predstavljajo temelj dobrega poslovanja s podjetji iz tega področja, pa smo se zato obrnili na Akademijo Oxford. Sodelujemo že mesec dni in nimamo nobene pripombe na prevode. Najlepša hvala!

Kaja iz Litije:

Popoln prevod, pravilno in natančno obdelan. Profesionalnost in organizacija sta na najvišji ravni! Vsaka čast!

Jasmin iz Ljubljane:

Zahvaljujoč prevajalcem Akademije Oxford, smo z lahkoto sklenili pomembno pogodbo s poslovnimi s partnerji iz Japonske. Vse pohvale in najlepša hvala Akademiji Oxford za profesionalno in kakovostno opravljeno delo!

Monika iz Ljutomera:

Lahko rečem samo to, da ste najboljši!

Andraž iz Logatca:

Imamo srečo, da ste se pojavili v Sloveniji. Najhitreje in najkakovostnejše prevajate dokumente na našem področju.

Staša iz Maribora:

Bila sem navdušena, ko sem izvedela, da lahko tako hitro prevajate dokumente in jih pošljete. Resnično ste izjemni!

Josip iz Maribora:

Vse pohvale za Akademijo Oxford in za zelo hitro prevajanje dokumentov. Najugodnejši ste v Sloveniji!

Ines iz Medvod:

Kakovosten prevod, izjemna storitev ter nizka cena. Neverjetni ste!

Branko iz Mengša:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v ruščino!

Dejan iz Metlike:

Akademija Oxford je daleč najboljši prevajalski center v Sloveniji!

Manja iz Mežice:

Prevod dokumentacije pri vas je enostaven. Najlepša hvala!

Jan iz Murske Sobote:

Enostavno je priti do vas, še lažje pa je sodelovati z vami. Vse pohvale za organizacijo in kakovost storitve!

Lucija iz Nove Gorice:

Stalno potrebujemo konsekutivno prevajanje zaradi prihoda tujih delegacij, Akademija Oxford pa je sedaj naša opora, kar se tiče prevajanja. Profesionalna storitev ter prijaznost, enostavno je vse na vrhunski ravni.

Damjan iz Novega mesta:

Potreboval sem prevod v slovaški jezik, zelo hitro in originalno sem ga prejel od vas. Hvala lepa!

Tjaša iz Ormoža:

Prevod sem prejel hitrooo, hvala!

Vid iz Pirana:

Vse pohvale za vas ter vaše prevajalce!

Anisa iz Postojne:

Natančno, hitro, poceni, pravilno ... Hvala lepa, nimam besed!

Dejan s Prevalj:

Če potrebujete prevod s strani pooblaščenega sodnega tolmača, vam priporočam Akademijo Oxford! Bil sem navdušen nad njihovo hitrostjo in natančnostjo! Hvala Vam!

Katja s Ptuja:

Prevajala sem dokumentacijo v Oxfordu, poleg tega, da so bili hitri, so mi pomagali, ter me napotili na koga naj se obrnem kar se tiče moje papirologije.

Dominik iz Radeč:

Hvala za prevod, pravi ste profesionalci!

Julija iz Radovljice:

Niti za en prevod, ki ste ga naredili zame, nisem imela pripombe. Hvala vam za izjemno sodelovanje!

Milan z Raven na Koroškem:

Posebej sem zadovoljen, ker vsak prevod preverjate kar se tiče izrazov in fraz, kar pripeva k temu, da je prevod kakovostnejši in jasnejši. Zares, vse pohvale za profesionalnost!

Katarina iz Ribnice:

Zelo hitro ste mi izpolnili formular za vizum za Ameriko. Prekrasni ste!

Domagoj iz Ruš:

Potreboval sem prevod dokumentacije za pokojnino iz nemščine. Bil sam zelo zadovoljen s prevodom prevajalcev iz Akademije Oxford, in priporočam jih vsakomur!

Jana iz Sevnice:

Jaz sam iz Sevnice in tukaj nimamo prevajalcev za kitajski jezik. Toda, ko sem slišala za Akademijo Oxford in njihove prevajalske storitve, sem takoj stopila v stik z njimi sam. Bila sem presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve. Prihranili so moj denar in čas. Najlepša hvala!

Tim iz Sežane:

Najboljši ste! Vsakomur bi vas priporočil!

Urška iz Slovenske Bistrice:

Potrebovala sem prevod za pridobitev odpravnine iz norveškega v slovenski jezik.

Nik iz Slovenj Gradca:

Vaši prevodi so izjemni! Natančen prevod, hitra dostava in ugodna cena. Vse na enem mestu. Vsaka čast!

Maja iz Slovenskih Konjic:

V zadovoljstvo mi je bilo sodelovati z vami!

Mirko iz Tolmina:

Prevod iz švedščine je bil brez napak! Izjemno sem zadovoljen! Hvala lepa!

Tea iz Trbovelj:

Akademija Oxford je ena od najboljše organiziranih institucij s katerimi sem poslovno sodelovala. Sodelovanje je na vrhunski ravni, vsakomur bi jih priporočila!

Mišo iz Trebnjega:

Težko je najti prevajalca za flamski jezik, ki vam bo dostavil točen in pravilen prevod. To je možno samo pri vas!

Nives iz Tržiča:

Ugodna cena, kakovost ter hitra storitev. Bravo!

Samir iz Hrastnika:

Zelo mi je pomembno, da so vsi dokumenti, ki jih potrebujem, prevedeni predvsem točno in pravilno. To je tisto, kar sem opazil pri prevajalcih Akademije Oxford. Točnost in pedantnost brez konkurence. Nimam besed, zares ste pravi profesionalci!

Neža iz Celja:

Nujno sem potrebovala prevod dokumentacije za poroko, pa sam stopila v stik z Akademijo Oxford. Hitro so končali delo, v roku nekaj ur. Zelo sem jim hvaležna za to!

Miloš iz Cerknice:

Kar se tiče prevajalskih storitev, vi ste brez konkurence!

Špela iz Črnomlja:

Prevedli ste mi več kot od 50 strani brez napake! Vsaka čast! V prihodnje vem, na koga naj se obrnem!

Damir iz Šempetra:

Poln sam pozitivnih vtisov potem, ko ste zame končali prevod celotne dokumentacije za posel. Hvala lepa!

Janica iz Šentjurja:

Zelo sem zadovoljna! Tako s ceno kot kakovostjo prevoda. Zares ste nezamenljivi!

Tim iz Škofje Loke:

Prijazno osebje, kakovostno in predano delo sta ključ uspeha. Akademije Oxford je dokaz tega. Vsaka čast!

Sonja iz Šoštanja:

Samo nadaljujte! Odlični ste!